Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki"

Transkript

1 Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström

2 Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt inom ramen för statliga stimulansmedel. Ett av målen med projektet var att ge sjuksköterskorna verktyg för att de lättare ska kunna öka omsorgspersonalens kunskaper om läkemedel och dess verkan. Syfte Syftet med detta material är att det ska vara ett underlag/stöd för kommunens sjuksköterskor i arbetet med att öka omsorgspersonalens kunskaper om läkemedel. 2

3 Innehållsförteckning Kroppens förmåga att hantera läkemedel hos äldre...4 Läkemedelsinteraktioner 5 Exempel på vanliga läkemedel Krossa läkemedel 11 Referenser

4 Kroppens förmåga att hantera läkemedel hos äldre Åldrandet innebär kroppsliga förändringar, som gör att äldre är mer känsliga för läkemedelseffekter och biverkningar. Normala åldersförändringar i kroppen som minskad mängd vatten och ökning av kroppsfett, samt förändringar i lever och njurar gör att äldre inte reagerar lika som yngre personer på läkemedel. Blodtrycksregleringen påverkas och magsäckens skyddsmekanism försämras med stigande ålder. Ökad andel kroppsfett leder till att fettlösliga substanser som t ex. lugnande och sömnmedel kan få förlängd verkningstid. Minskad leverfunktion gör att utsöndringen går långsammare för läkemedel som omvandlas i levern innan utsöndring. Nedsatt njurfunktion förlångsammar utsöndringen av läkemedel. 4

5 Läkemedelsinteraktioner Inom medicin innebär interaktion hur ett läkemedel påverkar ett annat. Då många patienter har flera läkemedel, är det mycket viktigt att känna till detta, innan ett läkemedel kan kombineras med ett annat. En klinisk effekt som blir en annan än vad som kan förväntas av summan av effekterna från varje läkemedel givet var för sig. 1. Det ena läkemedlet påverkas av det andra, ökar eller minskar effekten. 2. Tar ut varandras effekt så att effekten uteblir. Riskgrupper är äldre och personer med nedsatt njurfunktion. Ju fler läkemedel en patient har desto större är risken för biverkningar och interaktioner. Exempel på riskläkemedel är Digoxin, Waran, Litium och Tegretol. 5

6 Exempel på vanliga läkemedel Alenat/ Fosamax Indikationer-osteoporos (benskörhet, skelettbenen blir tunnare & skörare, och kan då leda till frakturer) Interaktioner- för bästa effekt och minskad läkemedelsirritation i matstrupen skall läkemedlet intas på fastande mage i upprätt ställning med minst 200ml vatten och dessutom skall man vänta 30 min innan intag av annan medicin eller mat. Biverkningar- Magont, matsmältningsproblem, reflux och svårighet att svälja. Alvedon/ Panodil/ Pamol Indikation- värk, smärta och feber. Biverkningar- alla läkemedel kan framkalla allergier, som klåda, svullnad, utslag mm. Ej vanligt förekommande är leverpåverkan och nedsatt njurfunktion. Sobril/ Oxascand Indikationer- ångestdämpande och lugnande. Interaktioner-försiktighet iakttages i samband med andra psykofarmaka. Biverkningar- dåsighet, hos äldre kan förvirringstillstånd uppträda, mindre vanliga är huvudvärk och yrsel, muskelsvaghet och minnesluckor vid höga doser. Zopiklon/ Imovane Indikationer- sömnbesvär (påverkar de centra i hjärnan som gör att vi kan sova) verkar vanligen inom 30 min. Interaktioner- bör ej intas i samband med alkohol då det förstärker effekten av detta. Biverkningar- muntorrhet,(föranleder noggrann munhygien) smakförändring, dåsighet, mindre vanliga är huvudvärk, illamående och yrsel. 6

7 Haldol Indikationer- akuta och långvariga psykostillstånd. Förvirringstillstånd hos äldre. Lösningen saknar smak och kan blandas i dryck. Biverkningar- Depressioner, rörelserubbningar- fallrisk. NSAID = icke sterioida antiinflammatoriska läkemedel. Indikationer- Motverkar inflammation genom att hämma bildningen av inflammatoriska ämnen i kroppen. Samtidigt kan de sänka feber och minska smärta. Används endast vid inflammation hos äldre. Diklofenak Voltaren Ibuprofen Brufen Ipren Ibumetin Pronaxen Naproxen Artrox Orudis Arthrotec Confortid Indomee Biverkningar- Magbödningar, Hjärtsvikt- bensvullnad, andnöd. Ska inte användas av personer som fått astma, äter Waran, har hjärt-, lever- eller njursvikt. Furix/ Furosemid/ Impugan Indikationer- Ett snabbverkande urindrivande medel som befriar kroppen från överskott av vätska och sänker blodtrycket. Doseras morgon och dag, undvika kväll. Furix retard och Lasix retard har depåeffekt och verkar under längre tid. Biverkningar- saltrubbningar. Tänk på doseringen vid dåligt mat- och vätskeintag. 7

8 Waran Indikationer- Hämmar blodets förmåga att levra sig koagulera - och förhindrar därigenom uppkomsten av blodproppar i blodkärlen. Blå runda med krysskåra. Försiktighet vid kirurgiska ingrepp och tandurdragningar. Interaktioner- Samtidig behandling med acetylsalisylsyra eller NSAID ökar blödningsrisken och bör undvikas. Alkohol påverkar waraneffekten. Naturläkemedel som innehåller Johannesört ska inte användas under medicinering med Waran. Doseringen styrs av PK/INR som tas intravenöst och ordineras av AKmottagningen. Hela dosen bör tas vid samma tidpunkt varje dag. Biverkningar- blödningar som beror på för hög dos Waran. Vid för hög dos Waran ges K-vitamin. Trombyl Indikationer- Förhindrar blodplättarna att klumpa ihop sig och minskar risken för ny hjärn- och hjärtinfarkt. Innehåller acetylsalisylsyra. Biverkningar- magbesvär risk för blödningar. Försiktighet med NSAID-preparat och Acetylsalisylsyra tex Magnecyl och Treo. Liknande: Asasantin retard, Plavix. 8

9 Citalopram/Cipramil Indikationer- Antidepressivum/Stämningshöjande. Profylax mot återfall eller nya episoder med depression. Interaktioner- Citalopram kan ge förhöjda plasmakoncentrationer av läkemedel, varför anpassning av dos kan krävas. Ges 1ggr/dygn och kan tas med eller utan mat. Effekten kan i regel först bedömmas efter 2 3 veckors behandling. Biverkningar- Minskning eller ökning av vikt, förändrad smakuppfattning, somnolens, yrsel, huvudvärk, trötthet, muntorrhet, illamående och förstoppning. Morfin Indikationer- Smärtstillande vid svåra tillstånd, ex. cancer. Beroendeframkallande narkotiskt medel. Interaktioner- Små mängder alkohol kan dramatiskt förstärka den svagt andningsdepressiva effekten av morfin såsom vissa barbiturater( narkosmedel, kramplösande och lugnande medel). Biverkningar- Sedering, förstoppning, illamående, kräkning och urinretention. Ebixa Indikationer- Behandling av mild till medelsvår Alzheimersjukdom. Biverkningar- Diarre, muskelkramper, trötthet, illamående, kräkning och sömnlöshet. 9

10 Aricept Indikationer- Behandling av måttlig till svår Alzheimersjukdom. Biverkningar- Yrsel, förstoppning, hypertoni, huvudvärk och somnolens. Heracillin Indikationer- Hud- och mjukdelsinfektioner, infektion i leder, skelett och lungor. Biverkningar- Illamående, diarre och utslag. Trimetoprim Indikationer- Antibakteriellt medel vid urinvägsinfektioner. Biverkningar- Illamående, kräkning, klåda och utslag. Lexinor Indikationer- Övre och nedre urinvägsinfektioner. Urinvägsinfektion i samband med urologiska operationer. Biverkningar- Illamående Ciproxin/Ciprofloxacin Indikationer- Antibakteriellt medel vid komplicerade urinvägsinfektioner, infektioner i nedre luftvägarna samt vid svårare hud- och mjukdelsinfektioner. Biverkningar- Störning i smaksinnet, yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, förvirring, illamående, diarre och hudutslag. 10

11 Selexid Indikationer- Urinvägsinfektioner. Biverkningar- Illamående, kräkning, diarre och lös avföring. Doxyferm Indikationer- Lunginflammation, kronisk bronkit, Chlamydia och Borreliainfektioner. Biverkningar- Illamående, kräkning och diarre. Krossa läkemedel Vissa läkemedel är olämpliga att krossa pga 1. Depåeffekt 2. Irritation i magen 3. Ska verka i tarmen 4. Smakar illa 5. Förstörs av magsyra Om läkemedlet måste krossas före intag är det sjuksköterskan som måste avgöra om detta är lämpligt. En förteckning med kommentarer över hur läkemedel ska intas heter Sväljes hela och finns på Referenser FASS Janusinfo Apoteketfarmaci 11

12

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Handläggare: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Eva Almén-Åström 1 Bakgrund År 2010

Läs mer

Innehållsförteckning läkemedelsfakta

Innehållsförteckning läkemedelsfakta Innehållsförteckning läkemedelsfakta A Abilify... B19 Absenor... B19 Acetylcystein... B24 Aeorbec... B23 Airomir... B24 Akineton... B18 Alenat... B16 Alendronat... B16 Alfuzosin... B14 Alphagan... B25

Läs mer

Innehållsförteckning. arbetsgång. läkemedel. icke-farmakologiska tips. övrigt. Inledning...1. Arbetsgång...A1. Checklista + beslutsstöd...

Innehållsförteckning. arbetsgång. läkemedel. icke-farmakologiska tips. övrigt. Inledning...1. Arbetsgång...A1. Checklista + beslutsstöd... Innehållsförteckning Inledning...1 arbetsgång Arbetsgång...A1 Checklista + beslutsstöd...a5 Skattningsskala (Phase 20)...A7 läkemedel Särskilt riskfyllda läkemedel för äldre...b1 Läkemedel som ökar fallrisken...b3

Läs mer

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO 9.6. Bjurholmskommun Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Bjurholms ÄHO 2 (28) Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot

Läs mer

iakttaga, ifrågasätta, informera

iakttaga, ifrågasätta, informera upplaga 2 2003 iakttaga, ifrågasätta, informera praktisk handledning om läkemedel Läkemedelskommitténs utbildningsmaterial för vårdbiträden och undersköterskor/skötare i kommunernas hemtjänst/hemsjukvård.

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilaga 1: Farmakologisk behandling...sid 2 Bilaga 2: SMA Safe Medication Assessment...sid 24 Bilaga

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid?

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid? SMÄRTA HUVUDVÄRK (Rev 080829) KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Barn med ofta återkommande huvudvärk. Om huvudvärken debuterar efter 50 års ålder. Symtom? Vid mycket hastigt påkommande svår huvudvärk (subaraknoidalblödning).

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

PROPPSKYDDETS ABC Martin Fahlén 2006

PROPPSKYDDETS ABC Martin Fahlén 2006 1 PROPPSKYDDETS ABC Martin Fahlén 2006 2 Innehåll INLEDNING... 3 I BLODPROPP OCH TILLSTÅND MED ÖKAD RISK FÖR DETTA.... 4 Bentrombos och lungemboli... 4 Förmaksflimmer och slaganfall... 5 Hjärtinfarkt och

Läs mer

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun 2012-10-23 Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Del B Läkemedelsrapport Apotekare Christina Lindqvist Örndahl Ansvarig för Norrtäljestudien Yvonne Lindholm FoUU chef FoUU-rapport 2012:1

Läs mer

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiecirkelmaterial för kommunala sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiecirkelmaterial för kommunala sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix Studiecirkelmaterial för kommunala sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilaga 1: Farmakologisk behandling...sid 2 Bilaga 2: SMA Safe Medication Assessment...sid

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP 1 LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 5 Läkemedelshantering 6 - förvaring - ordination - iordningställande

Läs mer

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift

Utbildningsmaterial. Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Utbildningsmaterial Teoretisk utbildning inför delegation av hälso- och sjukvårdsuppgift Innehållsförteckning: Allmänt om delegering...sid 2 Allmänt om dokumentation...sid 5 Allmänt om läkemedel...sid

Läs mer

Långtidsbehandling med Litium

Långtidsbehandling med Litium Långtidsbehandling med Litium Till dig som långtidsbehandlas med Litium eller har anhörig som gör det. Chefsöverläkare Göran Björling Psykiatriska kliniken, NU-sjukvården Norra Älvsborgs Länssjukhus 461

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Eliquis patientbroschyr finns på 8 olika språk, fråga din sköterska eller läkare. Om du vill ha en fördjupad kunskap gällande

Läs mer

EXAMENSARBETE. Läkemedelsinteraktioner

EXAMENSARBETE. Läkemedelsinteraktioner EXAMENSARBETE 2009:16 HV Läkemedelsinteraktioner - farmaceutisk viktig kunskap Jessica Friberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14)

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) 2010-04-14 DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) Delegering kan endast ges för enstaka arbetsuppgifter Delegering är alltid personlig Beslut om delegering kan gälla för

Läs mer