Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson"

Transkript

1 Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Handläggare: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Eva Almén-Åström 1

2 Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt inom ramen för statliga stimulansmedel. Ett av målen med projektet var att ge sjuksköterskorna verktyg för att de lättare ska kunna öka omsorgspersonalens kunskaper om läkemedel och dess verkan. Syfte Syftet med detta material är att det ska vara ett underlag/stöd för kommunens sjuksköterskor i arbetet med att öka omsorgspersonalens kunskaper om läkemedel. Materialet skall även fungera som instuderingsmaterial och uppslagsverk till omsorgspersonalen. Inledning I omsorgspersonalens ansvar ingår att inom ramen för sin kompetens uppmärksamma förändringar i den enskildes hälsotillstånd och informera ansvarig sjuksköterska och/eller chef. Detta material är avsett att ge redskap för att uppmärksamma förändringar som kan härledas till läkemedelsbehandling samt även informera om viktiga faktorer vid överlämnade av läkemedel. En del av innehållet (t.ex. läkemedelsinteraktioner) kan anses som överkurs men har ändå bedömts som viktigt att ha med för inhämtande av kunskap. Att kombinera olika läkemedel är läkarens (eller annan medicinsk personal med förskrivnings och ordinationsrätt) ansvar. Materialet fungerar även som en hjälp för sjuksköterskan att kunna ge rätt instruktioner avseende överlämnade gentemot omsorgspersonalen, t.ex. om hur och när läkemedlet skall intas (under tungan, till eller mellan måltider etc). 2

3 Innehållsförteckning Kroppens förmåga att hantera läkemedel hos äldre... 4 Läkemedelsinteraktioner. 6 Exempel på vanliga läkemedel, indelade utifrån sjukdomsgrupper... 8 Intag av läkemedel Referenser

4 4 Kroppens förmåga att hantera läkemedel hos äldre Åldrandet innebär kroppsliga förändringar, som gör att äldre är mer känsliga för läkemedelseffekter och biverkningar*. Normala åldersförändringar i kroppen, som ökad andel kroppsfett i förhållande till kroppsvatten, samt förändringar i lever och njurar gör att äldre inte reagerar lika som yngre personer på läkemedel. Blodtrycksregleringen påverkas och magsäckens skyddsmekanism försämras med stigande ålder. Den ökande andelen kroppsfett leder till att fettlösliga substanser som t.ex. antidepressiva, lugnande och sömnmedel kan få förlängd verkningstid. Minskad leverfunktion gör att utsöndringen går långsammare för läkemedel som omvandlas i levern innan utsöndring, vilket medför att läkemedlet då dröjer kvar i kroppen längre och att koncentrationen kan bli för hög. Skillnaden mellan olika individer och olika läkemedel är stor. Nedsatt njurfunktion förlångsammar utsöndringen av läkemedel, vilket kan medföra att läkemedlen ansamlas i kroppen och verkar längre med förstärkta effekter eller biverkningar som följd. Vid 80 årsålder kan njurfunktionen vara halverad eller ännu sämre. Exempel på vanliga biverkningar* hos äldre: - Dåsighet, minnesstörningar och förvirringstillstånd är vanliga biverkningar av t.ex. morfinpreparat, läkemedel vid psykisk störning och sömnmedel. - Nedsatt rörlighet och stelhet (som liknar Parkinsons sjukdom) kan vara en biverkan av t.ex. läkemedel mot psykos (neuroleptika). Viktigt att tänka på att detta innebär en ökad fallrisk. - Blodtrycksfall efter behandling med läkemedel med blodtryckssänkande effekt är en stor risk. Det kan yttra sig som

5 yrsel, ostadighetskänsla eller till och med svimning. Det finns många läkemedel som kan sänka blodtrycket, främst olika hjärtpreparat, som medel mot kärlkramp, hjärtsvikt och högt blodtryck, men också andra läkemedel som urindrivande medel, medel mot Parkinsons sjukdom, neuroleptika, antidepressiva medel samt vissa medel mot prostataförstoring. - Sår eller blödningar på magslemhinnan av främst smärtstillande läkemedel med antiinflammatorisk effekt (även kallade NSAID). Kan även ge obehag i buken, magsmärtor och / eller illamående. - Illamående och aptitlöshet kan orsakas av t ex hjärtläkemedlet digoxin, opioider och antidepressiva läkemedel. - Förstoppning kan orsakas av en mängd läkemedel men också som följd av andra sjukdomar och stillasittande. Exempel på läkemedel som kan ge förstoppning är opioider, järn och läkemedel mot magsår. - Muntorrhet kan orsakas av t.ex. läkemedel mot depression och urindrivande medel. - Sömnrubbningar kan orsakas av t.ex: vätskedrivande samt vissa antidepressiva. Mardrömmar kan orsakas av hjärtmediciner av typen beta-blockerare, t ex Metoprolol. Ibland kan konsekvenserna av biverkningar vara dramatiska, till exempel svimning, magblödning, en fallolycka eller ett förvirringstillstånd. Läkemedel är en av de viktigare orsakerna till fall hos äldre. Studier har visat att 10-20% av akuta sjukhusinläggningar av äldre beror på läkemedelsbiverkningar. Det är extra viktigt att vara uppmärksam på symptom som kan vara tecken på biverkningar, särskilt om de uppstår snart efter att patienten börjat använda ett nytt läkemedel. Varje misstanke om biverkan ska rapporteras till ansvarig sjuksköterska. *) Effekt av ett läkemedel som inte förväntas eller som är oönskad när man tar läkemedlet så som det är avsett att tas och i den dos som är rekommenderad. Vanligtvis är dessa effekter negativa. 5

6 Läkemedelsinteraktioner Läkemedelsinteraktion innebär hur ett läkemedel påverkar ett annat. Då många äldre har flera läkemedel, p.g.a flera sjukdomar, är det mycket viktigt att känna till interaktioner. En interaktion innebär en effekt som blir en annan än vad som kan förväntas av summan av effekterna från varje läkemedel givet var för sig. Följden av en interaktion kan vara minskad eller utebliven effekt eller biverkan. En interaktion innebär inte alltid en icke önskvärd effekt, det finns exempel där man kombinerar preparat för att få en viss effekt. Ett sådant exempel är när man häver den försämrade andningen vid överdos av morfin genom att ge Naloxon. Riskgrupper för interaktioner är äldre och personer med nedsatt njureller leverfunktion eller multisjuka (tre eller flera diagnoser). Ju fler läkemedel en patient har desto större är risken för biverkningar och interaktioner. Digoxin, Waran, Litium och Tegretol är exempel på läkemedel med stor risk för interaktion. Interaktioner kan även ske; Mellan läkemedel och naturläkemedel. Exempel Johannesört. Mellan läkemedel och mat eller dryck. Exempel mjölkprodukter försämrar upptag av vissa antibiotika, grapefruktjuice kan förändra effekten av vissa blodtrycksmediciner, koffein kan påverka effekten av t.ex Lithionit (mot manodepressivitet), all mat och dryck vid samtidigt intag påverkar vissa läkemedel mot benskörhet. Inverkan av sjukdom kan även påverka upptag av läkemedel, även om det inte är en egentlig interaktion. Exempelvis så kan diarré ge 6

7 minskat upptag av läkemedel med risk för minskad eller utebliven effekt. Vad kan man göra? Om man upptäcker en interaktion kan man justera dosen, ändra tid för dosen, utesluta aktuellt livsmedel eller välja annat läkemedel. 7

8 8 Exempel på vanliga läkemedel till äldre indelade i grupper Läkemedel vid hjärt/kärlsjukdomar (t.ex. högt blodtryck, kärlkramp, hjärtsvikt.) Furix/ Furosemid/ Impugan/ Lasix Retard Indikationer- Hjärtsvikt - tilläggsbehandling, ödem, njursvikt. Ett snabbverkande urindrivande medel som befriar kroppen från överskott av vätska och sänker blodtrycket. Doseras morgon och lunch, undvik efter kl pga risk för påverkan på nattsömn. Furix retard och Lasix retard har depåeffekt och verkar under längre tid. Biverkningar- Saltrubbningar, vilket kan leda till uttorkning. Blodtrycksfall. Fallrisk. Vid dåligt mat- och vätskeintag, kontakta sjuksköterska. Waran Indikationer- Förebygga blodproppar. Hämmar blodets förmåga att levra sig koagulera och förhindrar därigenom uppkomsten av blodproppar i blodkärlen. Biverkningar- Blödningar som beror på för hög dos Waran. Interaktioner- Samtidig behandling med acetylsalisylsyra eller NSAID ökar blödningsrisken och bör undvikas. Alkohol påverkar effekten av waran. Naturläkemedel som innehåller Johannesört ska inte användas under medicinering med Waran. Broccoli, brysselkål och / eller spenat kan påverka doseringen om man äter det oregelbundet. Doseringen styrs av PK/INR som tas intravenöst och ordineras av AKmottagningen. Hela dosen bör tas vid samma tidpunkt varje dag. Utseende: Blå runda med krysskåra. (Det finns även vita för de som ej tål färgämnet i Waran, dock ovanligt.) Vid operationer och tandläkarbesök, kontakta sjuksköterska.

9 I Sandvikens kommun finns i HSL pärmen en rutin som gäller Waranbehandlade: Omsorgspersonal som upptäcker att en waranbehandlad patient fallit ska snarast kontakta tjänstgörande sjuksköterska och informera om händelsen. Sjuksköterskan ska besöka patienten och göra en klinisk bedömning. Trombyl Indikationer- Förebygga blodproppar och minska risken för hjärnoch hjärtinfarkt. Förhindrar att blodplättarna koagulerar. Innehåller liten mängd av acetylsalisylsyra, som även finns i t.e.x. Magnecyl. Biverkningar- Magkatarr och ökad risk för blödningar. Försiktighet tillsammans med NSAID-preparat och Acetylsalisylsyra. Läkemedel vid lungsjukdom (t.ex. KOL, Astma) Bricanyl Turbuhaler Indikationer- Astma och KOL Biverkningar- Darrningar, hjärtklappning, huvudvärk, muskelkramper. De flesta av biverkningarna som Bricanyl kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor. Bricanyl Turbuhaler används för att få snabb lindring vid akuta besvär. Munstycket rengörs regelbundet (en gång i veckan) med ett mjukt papper. Använd aldrig vatten eller annan vätska. När den röda markeringen når den undre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras. För övrigt, se information på bipacksedeln. 9

10 Pulmicort Turbuhaler Indikationer- Astma. Biverkningar- Lätt halsirritation, hosta, heshet, svampinfektion i munhåla och svalg. Dämpar och förhindrar inflammation i luftvägarna vid astma. Pulmicort Turbuhaler ska användas regelbundet i förebyggande syfte - inte för att ge snabb lindring vid akuta besvär. Rengör munstycket regelbundet (en gång i veckan) med ett mjukt papper. Använd aldrig vatten eller annan vätska. När den röda markeringen når den undre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras. För övrigt, se information på bipacksedeln. OBS! Munnen bör sköljas med vatten efter varje doseringstillfälle, för att minimera risken för att få en svampinfektion i munhåla och svalg. Spiriva Indikationer- KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Verkar långverkande luftrörsvidgande. Biverkningar- Muntorrhet Var försiktig så att inhalationspulvret inte kommer in i ögonen, kan utlösa eller förvärra grön starr. Observant på symtom som smärta eller obehag i ögonen, dimsyn, synfenomen i samband med röda ögon. I så fall ska du omedelbart skölja ögonen med ljummet vatten. Combivent/Ipramol Indikationer- Astma och KOL Verkar luftrörsvidgande. Biverkningar- Muntorrhet. Patienten måste instrueras att använda Combivent/Ipramol på ett korrekt sätt samt varnas för att låta vätskan eller sprayen komma i ögonen för att undvika risk för grön starr. 10

11 Flutide Diskus Indikationer- Astma och KOL Inflammationshämmande medel. Biverkningar Svampinfektion i munhåla, struphuvud och svalg. Risken för svampinfektion minskar genom att man sköljer munnen med vatten efter varje inhalationstillfälle. Halsirritation,heshet och lunginflammation har rapporterats hos patienter med KOL. OBS! Munnen bör sköljas med vatten efter varje doseringstillfälle, för att minimera risken för att få en svampinfektion i munhåla och svalg. Läkemedel vid diabetes Metformin Indikationer- Diabetes mellitus typ 2. Metformin minskar blodsocker(glukos)produktionen i levern och ökar blodsockerupptaget i vävnaderna. Biverkningar- Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, aptitlöshet och smakförändringar. Interaktioner Undvik alkohol och alkoholhaltiga läkemedel. Biverkningarna ovan uppträder oftast vid start av behandlingen och upphör spontant i de flesta fallen. För att minska magtarmbesvär bör metformin tas i samband med eller efter måltid Om diarée och/eller kräkningar ta snabb kontakt med sjuksköterska. (Äldre har stor risk att snabbt bli påverkade p.g.a. nedsatt njurfuktion.) Glibenklamid/Daonil Indikationer- Diabetes mellitus typ 2 Glibenklamid/Daonil verkar blodsockersänkande framförallt genom att öka den egna insulinproduktionen. Biverkningar- Illamående, kräkningar, lågt blodsocker. Tabletterna ska alltid intas strax före eller i samband med måltid. Alkohol kan förstärka eller försvaga den blodsockersänkande effekten. Om födointaget minskat ta kontakt med sjuksköterska. 11

12 Mindiab Indikationer- Diabetes mellitus typ 2. Mindiab verkar framförallt genom att öka den egna insulinproduktionen. Biverkningar- Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning och magsmärta. Tabletterna bör tas en halvtimme före måltid. Läkemedel vid magbesvär Omeprazol/Losec Indikationer- Magsår, halsbränna och sura uppstötningar. Biverkningar- Diarré, illamående/kräkningar, förstoppning, buksmärta, gaser i magen, huvudvärk. Interaktioner-Omeprazol interagerar med t.ex Clopidogrel/Plavix och Doxyferm. Om läkemedlet är i kapselform får kapslarna inte tuggas eller krossas. Omeprazol skall sväljas hela med ett glas vätska antingen före en måltid eller på tom mage. Samtidigt intag av föda kan göra att upptaget av omeprazol minskar och blir långsammare. Läkemedel vid infektion, antibiotika. En risk som är förknippad med antibiotika är att den kan slå ut de hälsosamma bakterierna i tarmsystemet. Detta kan leda till matsmältningsproblem som t ex diarré. All antibiotika kan även utlösa diaréer orsakade av bakterien Clostridium difficile. För att minska risken för magrelaterade biverkningar kan man kombinera med naturläkemedel eller livsmedel som innehåller nyttiga bakterier. Dessa skall dock inte tas vid samma tillfälle som antibiotika. 12

13 Ciprofloxacin Indikationer- Antibakteriellt medel vid komplicerade urinvägsinfektioner, infektioner i nedre luftvägarna samt vid svårare hud- och mjukdelsinfektioner. Biverkningar- Störning i smaksinnet, yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, förvirring, illamående, diarre och hudutslag. Interaktioner- Samtidig administrering av enbart mjölkprodukter (t.ex. mjölk, fil och yoghurt) och ciprofloxacin ska undvikas eftersom upptaget av ciprofloxacin kan minskas. Kan tas tillsammans med måltid. Norfloxacin Indikationer- Övre och nedre urinvägsinfektioner. Urinvägsinfektion i samband med urologiska operationer. Biverkningar- Illamående Interaktioner- Järntillskott minskar upptaget norfloxacin med ca 75%. Kalktillskott hämmar upptaget av norfloxacin med 60%. Kombinationen bör undvikas. Mjölkprodukter (tex mjölk, fil och yoghurt) kan vid samtidigt intag försämra absorptionen av norfloxacin med 50%. Bör tas 1-2 timmar före eller efter måltid. Selexid Indikationer- Urinvägsinfektioner Biverkningar- Illamående, kräkning, diarre och lös avföring. Selexid tabletter ska intas med minst ½ glas vätska och ej i liggande ställning. Doxyferm Indikationer- Lunginflammation, försämring av kronisk bronkit, Chlamydia och Borreliainfektioner. Biverkningar- Illamående, kräkning och diarré. Tabletterna bör inte intas i liggande ställning. För att minska risken för mag/tarmbiverkningar ska tabletterna tas under måltid. Interaktioner- Effekten av Doxyferm minskar om läkemedel som innehåller kalcium tas samtidigt. Dessa läkemedel bör därför tas med minst 3 timmars mellanrum. 13

14 Kåvepenin Indikationer- Halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, rosfeber. Biverkningar- Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag. Kåvepenin har bäst effekt om det tas på fastande mage, eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid. Heracillin/Flukloxacillin Indikationer- Hud- och mjukdelsinfektioner, infektion i leder, skelett och lungor. Biverkningar- Illamående, diarré och utslag. Heracillin ger bäst effekt om läkemedlet tas mellan måltiderna. Idotrim/Trimetoprim Indikationer- Urinvägsinfektioner. Biverkningar- Illamående, kräkning, klåda och utslag Läkemedel vid smärta Alvedon/ Panodil/ Pamol/ Reliv Indikationer- Smärta och feber. Biverkningar-. Ej vanligt förekommande är leverpåverkan och nedsatt njurfunktion. Maxdos för Alvedon/ Panodil/ Pamol/ Reliv är 500 mg x 2 max 4 ggr/ dygn. Morfinpreparat (Tillhör gruppen Opioider.) t.ex. Morfin, Depolan/Dolcontin, OxyNorm, OxyContin Indikationer- Smärtstillande vid svåra tillstånd, t.ex. cancer. Biverkningar- Minskad vakenhetsgrad, förstoppning, illamående, kräkning, fallrisk och urinretention (svårighet att tömma blåsan). Morfinpreparat kan ge förvirring och kognitiv störning hos äldre. Interaktioner- Små mängder alkohol kan dramatiskt förstärka den svagt andningsdepressiva effekten av morfin. Även lugnande läkemedel, läkemedel mot illamående, läkemedel mot allergi, 14

15 sömnmedel, neuroleptika, antidepressiva samt andra morfinpreparat kan ha samma effekt. Depottablett Depolan/Dolcontin och OxyContin måste sväljas hela. OxyNorm bör sväljas hela. Narkotiskt läkemedel som ska räknas på speciell blankett i journalen. NSAID = icke stereoida antiinflammatoriska läkemedel. T.ex. Diklofenak/Voltaren, Ibuprofen/Brufen/Ipren/Ibumetin, Pronaxen/Naproxen/Naprosyn, Magnecyl/Treo, Orudis. Indikationer- Smärta och feber. Motverkar inflammation genom att hämma bildningen av inflammatoriska ämnen i kroppen. Används endast vid smärtrelaterad inflammation hos äldre. Biverkningar- Magblödningar, Förvärrad hjärtsvikt- och / eller bensvullnad, andnöd. NSAID kan påverka njurarnas genomblödning, vilket kan leda till nedsatt njurfunktion eller utlösa/försämra en hjärtsvikt. NSAID kan ge kognitiva störningar eller förvirring. Interaktioner Diklofenak/Voltaren kan försämra effekten av vätskedrivande läkemedel. Samtidig behandling med antidepressiva läkemedel (t.ex Citalopram/ Cipramil) och NSAID ökar risken för gastrointestinala blödningar. Ska inte användas av personer som har astma, är Waranbehandlade, har hjärt-, lever- eller njursvikt. Citodon/Panocod Indikationer-Svår smärta. Biverkningar Trötthet, illamående, förstoppning. Opioider, t ex kodein, kan ge förvirring och kognitiv störning hos äldre. Ska inte användas av personer med gallvägsbesvär. Ska ej kombineras med andra läkemedel som också innehåller paracetamol, t.ex. Alvedon, om inte läkare tagit ställning till kombinationen. 15

16 Läkemedel vid demens Om läkaren provar att sätta ut nedanstående läkemedel, rapportera snabbt till sjuksköterska ev. försämring av demenssjukdomen. (Om läkemedlet behöver sättas in igen skall det göras inom 1 månad.) Aricept Indikationer- Mild till medelsvår Alzheimersjukdom. Biverkningar- Yrsel, förstoppning, högt blodtryck, huvudvärk och medvetslöshet. Aricept bör tas på kvällen, strax före sänggåendet. Ebixa Indikationer- Måttlig till svår Alzheimersjukdom. Biverkningar- Diarre, muskelkramper, trötthet, illamående, kräkning och sömnlöshet. Läkemedel vid depression, ångest och oro Citalopram/Cipramil Indikationer- Depression. Paniksyndrom.Tvångssyndrom. Förebyggande mot återfall eller nya episoder med depression. Biverkningar- Viktökning eller viktminskning, förändrad smakuppfattning, nedsatt vakenhetsgrad, yrsel, huvudvärk, trötthet, muntorrhet, illamående, fallrisk och förstoppning. Effekten kan i regel först bedömas efter 4 veckors behandling. Sobril/ Oxascand Indikationer- Ångestdämpande, lugnande, sömnsvårigheter. Biverkningar- Dåsighet, hos äldre kan förvirringstillstånd uppträda, fallrisk, mindre vanliga är huvudvärk och yrsel, muskelsvaghet och minnesluckor vid höga doser. 16

17 Heminevrin Indikationer- Förvirringstillstånd, oro och sömnsvårigheter inom äldrevård samt behandling av olika symtom efter alkoholmissbruk. Biverkningar- Irritation i näsan och ögonen. Ibland kan dessa symtom vara allvarliga och förknippas med huvudvärk. En kraftigare lugnande effekt än avsett kan förekomma, speciellt hos äldre patienter eller med höga doser. Heminevrin kan vara vanebildande och risken finns att kroppen vid längre tids användning vänjer sig och att effekten därmed avtar. En period med dålig sömn kan inträda när man slutar med läkemedlet och därför bör det användas endast under kort tid. Rapportera till sjuksköterska om patienten är dåsig på morgonen. Haldol Indikationer- akuta och långvariga psykostillstånd. Biverkningar- Depressioner, rörelserubbningar (Parkinsonliknande symtom), fallrisk, blodtrycksfall, sänkt blodtryck och kognitiva störningar. Lösningen saknar smak och kan blandas i dryck. Mirtazapin/Remeron-S Indikationer- Depression Biverkningar- sömnsvårigheter, sedering, muntorrhet, viktökning, ökad aptit, yrsel och trötthet. Effekten kommer vanligtvis efter 2-4 veckors behandling. Tas vanligen till kvällen. 17

18 Läkemedel vid sömnstörning Zopiklon/ Imovane Indikationer- Sömnbesvär. Biverkningar: Muntorrhet -föranleder noggrann munhygien. Smakförändring ger metallsmak om den delas. Dåsighet, fallrisk. Interaktioner- Sömnmedel bör ej intas i samband med alkohol. Tas omedelbart före sänggåendet Verkar vanligen inom 30 min. Samtidigt intag av grapefruktjuice kan öka effekten av Zopiklon/ Imovane. Narkotiskt läkemedel som ska räknas på speciell blankett i journalen. Propavan Indikationer Sömnbesvär. Biverkningar-Dåsighet Intas minuter före sänggåendet. Propavan bör helst undvikas till äldre, kan ge dagtrötthet och neuroleptikaliknande biverkningar. Övriga läkemedel Alenat/Fosamax Indikationer-Osteoporos (benskörhet, skelettbenen blir tunnare & skörare, och kan då leda till frakturer). För bästa effekt och minskad läkemedelsirritation i matstrupen skall läkemedlet intas på fastande mage i upprätt ställning med minst 200ml vatten (ej annan dryck) och vänta 30 min innan intag av annan medicin eller mat, annars risk för försämrad effekt. Patienterna skall inte ligga ner inom 30 minuter efter att de tagit Alenat/Fosamax. Alenat/Fosamax finns som veckotablett. Biverkningar- Magont, matsmältningsproblem, sura uppstötningar och svårighet att svälja. 18

19 Levaxin Indikationer - Underfunktion hos sköldkörteln. Levaxin ersätter saknad eller minskad produktion av sköldkörtelhormon (tyroxin). Levaxin reglerar ämnesomsättningen och fungerar på samma sätt som kroppens eget sköldkörtelhormon. Biverkningar Vid överdosering eller för snabb dosökning kan t ex hjärtklappning, diarré, huvudvärk, darrningar eller nervositet uppträda. Interaktioner Järntillskott och Levaxin bör tas med minst två timmars mellanrum. Kalciumprodukter eller läkemedel mot halsbränna eller sura uppstötningar (antacida)och Levaxin bör tas med några timmars mellanrum. Ögondroppar och ögonsalvor Ögondroppar och ögonsalva bör ha rumstemperatur när de används. Bruten flaska skall förvaras i rumstemperatur även om förpackningen är märkt med kallförvaring. Ögondroppar till enskild patient är i regel hållbara en månad efter brytningsdatum (i vissa fall gäller kortare tid). Anteckna brytningsdatum på förpackningen! Ögondroppar i endospipetter är för engångsbruk, de är ofta utan konserveringsmedel. Om flera droppar eller ögondroppar av olika sort ska ges i samma öga bör man vänta minst 5 minuter mellan de olika dropparna. När salva skall ges dras det undre ögonlocket ned och lite salva trycks ut mellan undre ögonlocket och ögat. Patienten bör blinka så att salvan sprider sig över ögat. Vidrör inte ögat med tubspetsen! Allergier överkänslighetsreaktioner Alla läkemedel kan framkalla allergier. Läkemedelsallergi är dock tack och lov sällsynt! En överkänslighetsreaktion är en kroppslig reaktion i form av svullnad, rodnad, klåda, snuva och andningssvårigheter när kroppen utsätts för något den är allergisk mot, till exempel läkemedel, pollen, vissa livsmedel och pälsdjur. En allvarlig allergisk reaktion 19

20 kan leda till en allergichock, en så kallad anafylaktisk chock med symtom som feber, hudutslag, klåda, stickningar, svullnad, yrsel, kallsvettning, magsmärtor, illamående, blodtrycksfall, andnöd och medvetslöshet. En sådan chock är livshotande, om man inte sätter in läkemedelsbehandling i form av antihistaminer och adrenalin. Vid akut sjukdom Vid alla förändringar i en patients tillstånd åligger det omsorgspersonal att omedelbart kontakta tjänstgörande sjuksköterska. Sjuksköterskan bedömer och beslutar om, i förekommande fall, vilka åtgärder som ska vidtas. Vid akuta sjukdomsfall och allvarliga olycksfall gäller dock: 1) Larma ring 112 2) Larma ansvarig sjuksköterska Ovanstående är hämtat ur Riktlinje vid akut sjukdom. OBS!! Läkemedlen som det ges exempel på ovan är endast exempel på vanligt förekommande, det finns många fler som skulle passa under respektive rubrik. Kom ihåg att alltid rapportera till sjuksköterska om en patient uppvisar något oväntat beteende eller nytillkommet symtom. 20

21 Intag av läkemedel Tabletter, kapslar och pulver bör alltid intas med riklig mängd vätska och ej i liggande ställning. Många läkemedel kan ge skador i matstrupen om de fastnar där. Personer med sväljsvårigheter bör få sina läkemedel i andra beredningsformer t.ex. lösning eller suppositorium. Många äldre har svårt att svälja läkemedel. Genom att dricka vatten innan och svälja tabletterna tillsammans med något trögflytande, t ex kräm eller liknande, brukar man kunna underlätta sväljandet. OBS! Om läkemedel måste krossas före intag är det sjuksköterskan som avgör om så får ske. Detta skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Vissa läkemedel är olämpliga att krossa p.g.a. 1. Depåeffekt Avger läkemedel under lång tid, t.ex. Metoprolol/ Seloken Zoc. 2. Irritation i magen T.ex. Voltaren 3. Ska verka lokalt i tarmen T.ex Asacol. 4. Smakar illa T.ex. Zopiklon 5. Förstörs av magsyra - T.ex. Omeprazol Konsekvenser av att man krossar ett läkemedel som inte är avsett för det, kan bli att det tas upp fortare än det var avsett att göra med förstärkta effekter eller biverkningar som följd, att magen blir irriterad, att det blir verkningslöst eller smakar illa. I broschyren Sväljes hela hittar man en förteckning över tabletter och kapslar som måste eller bör sväljas hela. 21

22 Referenser och ytterligare fördjupningstips FASS Janusinfo bl.a. sökfunktion om interaktioner Apoteketfarmaci Broschyr Sväljes hela under Nyheter och fakta, Broschyrer. Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län Återfinns på intranätet under ENHETER & BOLAG, Äldreomsorgsförvaltningen, Ledningssystem, Metoder och arbetssätt, Läkemedel Riktlinje vid akut sjukdom Återfinns på intranätet under ENHETER & BOLAG, Äldreomsorgsförvaltningen Organisation, MAS, HSL-pärm, Kap 2 In/Ut/utrustning Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Fastbom Johan; Äldre och läkemedel, 2006, Liber AB, ISBN Lundgren C; FAS-UT, 2010, Zircon Media AB, ISBN Läkemedelsuniversitetet, Äldre och läkemedel, baskurs (Äldre och läkemedel för biträden och undersköterskor) (Registrering krävs, men utb. är gratis.) Läkemedelsboken

23 Faktagranskat av Sofia Jonsson, apotekare, Läkemedelsenheten, Landstinget Gävleborg. 23

24

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING

ORSAKER TILL ÖKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE De senaste 20 åren har mängden läkemedel till personer äldre än 75 år ökat med nära 70%. Personer på särskilt boende har i genomsnitt 8-10 preparat per person.

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel vad bör man tänka på Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Levaxin 25 mikrogram tabletter Levaxin 50 mikrogram tabletter Levaxin 75 mikrogram tabletter Levaxin 100 mikrogram tabletter Levaxin 125 mikrogram tabletter Levaxin

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Obesitaskirurgi efter operationen Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Smärtlindring Värk och smärta från operationsområdet brukar kvarstå cirka en vecka för att sedan avta. Värk från axlar kan sitta

Läs mer

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre ATT MÅ BRA med läkemedel även när du blir äldre Läkemedlet i den åldrande kroppen Läkemedel kan intas på olika sätt och förs som regel av blodet till de platser där verkan ska ske. Så småningom utsöndras

Läs mer

HELHETSBEDÖMNING VID MEDICINERING I HEMMET

HELHETSBEDÖMNING VID MEDICINERING I HEMMET HELHETSBEDÖMNING VID MEDICINERING I HEMMET Anne Ake, farmaceut anne.ake@pharmake.fi www.pharmake.fi 9.4.2014 1 Åldringar och läkemedel 28 % använder opassande läkemedel 19 % utsätts för kliniskt betydande

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Läkemedelsbehandling av sköra äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet och Socialstyrelsen

Läkemedelsbehandling av sköra äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet och Socialstyrelsen Läkemedelsbehandling av sköra äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet och Socialstyrelsen Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

MÅ BRA med läkemedel på äldre dar

MÅ BRA med läkemedel på äldre dar MÅ BRA med läkemedel p å ä l d re d a r L A N D S T I N G E T S Ö R M L A ND Läkemedelskommittén Må bra med läkemedel på äldre dar Under 1900-talet har vi fått många läkemedel som vi inte längre skulle

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Läkemedel och fall - stå pall trots piller -

Läkemedel och fall - stå pall trots piller - Läkemedel och fall - stå pall trots piller - Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Mobila äldreakuten Akutbesök hos patienter > 65 år Hembesök för

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Teamarbete runt patienten Apotekare Dietist Läkare Fysioterapeut (sjukgymnast) Logoped

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ÄLDRE

LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ÄLDRE LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ÄLDRE Den gamla patienten Vårdens största utmaning Det normala åldrandet leder till nedsatt funktion i alla organsystem Åldrandet leder till ökande funktionella skillnader mellan

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga

FRÅGOR OCH SVAR. buckal fentanyltablett. För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga FRÅGOR OCH SVAR buckal fentanyltablett För patienter och ansvarig vårdpersonal/anhöriga 1 VIKTIGT Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta orsakad av cancer. Effentora

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

Läkemedel och alkohol hos äldre

Läkemedel och alkohol hos äldre Läkemedel och alkohol hos äldre Anna Ekman Klinisk apotekare Uppsala läns landsting Akademiska sjukhuset/primärvård anna.ekman@akademiska.se 2016-10-17 Den våta generationen (Finland) Konsumtion har ökat

Läs mer

Information om Reminyl depotkapslar (galantamin)

Information om Reminyl depotkapslar (galantamin) Information om Reminyl depotkapslar (galantamin) Alzheimers sjukdom I Sverige finns det cirka 150 000 personer som har en så kallad demenssjukdom. Egentligen är demenssjukdom ett samlings - begrepp för

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel

Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Undervisningsmaterial inför delegering Läkemedel Medicinhantering Egenvård Handräckning Delegering för läkemedelshantering Handhygien är viktigt! Basala hygienrutiner skall gälla överallt där vård och

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg brustabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Recepttest instruktion till handledare

Recepttest instruktion till handledare Recepttest 150428 instruktion till handledare Recepttestet gör som ett rollspel där studenten ska expediera fem fiktiva recept med handledaren som kund. Testet ska göras på angivet datum; skulle du som

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

2. Åldrandet och läkemedel

2. Åldrandet och läkemedel 2. Åldrandet och läkemedel Alla vill leva längre, men ingen vill bli gammal Benjamin Franklin (1706-1790 författare, naturforskare, statsman) I detta avsnitt ska det klargöras varför äldre blir känsligare

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Aripiprazole ratiopharm. Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016

Aripiprazole ratiopharm. Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016 Aripiprazole ratiopharm Broschyr till patienter/närstående Utfärdad den 03/2016 Innehåll 1. Inledning s. 4 2. Vad innebär en behandling med Aripiprazole ratiopharm? s.5 3. Vad kan jag förvänta mig av behandlingen?_

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) WWW.BMS.SE REGIMEN Inledning Före behandling med OPDIVO i kombination med YERVOY TM Det här är

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer

EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer EFFENTORA Läkemedel för behandling av genombrottssmärta vid cancer Guide för patienter och anhöriga buckal fentanyltablett Du har ordinerats läkemedlet Effentora för behandling av genombrottssmärta vid

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden och hemsjukvård i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2017-03-06 Giltigt t.o.m.: 2018-03-06 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Björn Ericsson shantering - ordination

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län

Ordination av läkemedel enligt generella direktiv Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län Gällande för ordination till patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län ska enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschef, eller om verksamhetschefen inte är läkare, av läkare som verksamhetschef

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid

Bipacksedel: Information till användaren. Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Bipacksedel: Information till användaren Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/dos, 200 mikrog/dos och 400 mikrog/dos inhalationspulver budesonid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare. ipratropiumbromid/salbutamol

Bipacksedel: Information till användaren. Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare. ipratropiumbromid/salbutamol Bipacksedel: Information till användaren Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator, endosbehållare ipratropiumbromid/salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare Din behandling med XALKORI (crizotinib) Denna broschyr vänder sig till patienter som har ordinerats XALKORI av sin läkare 2 2 Innehåll Inledning Om: Cancer Vad är cancer? Vad är lungcancer? Vad är ALK-positiv

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Frisium tabletter 10 mg

Frisium tabletter 10 mg Frisium tabletter 10 mg Bipacksedel: Information till användaren Frisium 10 mg tablett klobazam Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt).

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Vad innehåller läkemedlet? Verksamt ämne: Ibuprofen 200 mg eller 400 mg Övriga innehållsämnen: Vattenfri kolloidal

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1b Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer