VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSER"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSER MED ÅRSREDOVISNINGAR VERKSAMHETSBERÄTTELSER

2 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

3 INNEHÅLL Ordförande har ordet... 4 Skånes Idrottsförbunds verksamhetsberättelse... 6 Skånes Idrottsförbund statistik Årets Idrottsförening, Idrottsledare, Idrottsskåning, Idrottsfunktionär...32 Årsredovisning Skånes Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Skånes verksamhetsberättelse SISU Idrottsutbildarna statistik Årsredovisning SISU Idrottsutbildarna Skåne Ansvarig utgivare: Mats Werne Foto: Skåneidrotten och Bildbyrån VERKSAMHETSBERÄTTELSER

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET SKÅNES IDROTTSFÖRBUND & SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE SKÅNEIDROTTEN Verksamhetsåret 2008 blev åter ett händelserikt idrottsår i Skåne, ett år då vi också fick fira organisationens 100 år, vilket i många delar har satt prägel på en hel del arrangemang och aktiviteter. Redan den 26 januari 2008, på dagen 100 år sedan man bildade Skånes Idrottsförbund med Per Hjalmar Söderbaum som ordförande, hade vi en stor och välbesökt Idrottsgala som inramning på festligheterna. Tillbakablickar har det getts tillfälle till under året, särskild jubileumsbok presenterades efter ett mycket väl genomfört arbete av Anders Hammer och den ena aktiviteten efter den andra har avlöst varandra under året som gått, ett 100årsfirande som vi med stor glädje och allra största nöje gärna ser tillbaka på. En Verksamhetsberättelse över året blir givetvis per definition en återblick över vad som förevarit på olika sätt och i skilda sammanhang. I det följande finns, förutom de rent formella Årsredovisningarna med Förvaltningsberättelserna för såväl Skånes Idrottsförbund som SISU Idrottsutbildarna, även omfattande redogörelser och information om vad Skånsk Idrott representerar. Tävlingsresultat, statistik av alla de slag och beskrivning av vad som görs inom ramen för Skåneidrottens samlade verksamhet med huvudområdena Idrottspolitik Idrottsutveckling och utbildning Idrottsservice Vad har då hänt i vår omvärld, d.v.s. i den svenska idrottsrörelsen totalt sett? Det finns organisatoriskt två rapporter som under året ägnats stort intresse och vilka fått mycket uppmärksamhet, nämligen Föreningsfostran och tävlingsfostran en utvärdering av statens stöd till idrotten (SOU 2008:59), framtagen under ledning av professor Tomas Peterson, Malmö Högskola Organisationsöversyn av Svensk Idrott, ett uppdrag som RF gav till Marianne Nivert och Kai Lervik och som tillkommit efter en gemensam motion från fem specialförbund (Fotboll, Friidrott, Ishockey, Simning och Skidor) Statens stöd till idrotten, f.n. i storleksordningen 1,8 miljarder, är givetvis av avgörande betydelse för att den svenska idrottsrörelsen, den största folkrörelsen i Sverige, skall kunna bedriva sin verksamhet, inte minst för att stödja den ideella form som den helt avgörande andelen av den svenska idrotten bedrivs i. Utredningen är kritisk till RF:s bidragsfördelning som anses gynna stora förbund, en kritik som man från RF har svårt att förstå och tillbakavisar. RF är dock mycket positivt till att stödet till idrotten ska vara långsiktigt och förutsägbart. Det är också positivt att elitidrotten pekas ut som ett eget viktigt område i förordningen och ges ett eget värde och syfte med statens stöd. 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

5 Det gör att den svenska idrottsmodellen där bredd och elit hör ihop befästs. RF ser naturligtvis behovet av satsningar på eliten. Statens stöd till idrotten eller idrottsrörelsen är stort i nominella pengar och grundas till stora delar på Idrottspolitikens tre grundstenar, folkhälsa, folkrörelse och underhållning. Men är stödet tillräckligt i förhållande till vad som genereras genom idrottsrörelsen? I utredningen uttrycks det bl.a. att idrottsrörelsen inte får statligt stöd för att man finns utan för vad man åstadkommer. Organisationsöversyn av Svensk Idrott presenterades och var huvudnumret vid årets Riksidrottsforum i Umeå i början på november. Samtidigt distribuerades också ett dokument Vägval för svensk idrott från Riksidrottsstyrelsen (RS). Detta dokument skall vara såväl ett diskussionsunderlag som ett första förslag till strategiska vägval för att hantera frågeställningar vad gäller effektivitet och resursoptimering inom de centrala stödsystemen, framför allt på elitidrottsområdet. Detta blev en huvudfråga och kom egentligen och att handla om en sammanläggning av RF och SOK där det framkom med all klar tydlighet att RS pläderade för en KRAFTSAMLING och framhöll hur viktigt det är med EN SAMMAN HÅLLEN central stödfunktion under begreppet Svensk Idrott där alla skall vara med. Man framhåller också att man skall utveckla SISU men de båda förbundsstyrelserna RS och SI SURiks hade enats om och anser att SISU Idrottsutbildarna även i framtiden ska vara ett självständigt studieförbund och utbildningsorganisation SISU Idrottsutbildarna i sitt arbete i ökad utsträckning ska söka samarbete och närhet med SF SISU Idrottsutbildarna i ökad utsträckning ska söka samarbete med universitet och högskolor Distriktsförbunden DF och SISUD över hela landet ska samlas i gemensamma kanslier med en gemensam centralt anställd chef För Skåneidrotten innebär detta att vi fortsätter som tidigare då vi redan jobbar i enlighet med det sätt som våra respektive förbundsstyrelser anser att samtliga 21 distrikt skall göra. Förbättringar förutsätter förändringar och att man tar kliv framåt och ser fördelarna med att verkligen skapa en sammanhållen idrottsrörelse Svensk Idrott. Krister Clerselius ordförande i Skånes Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Skåne VERKSAMHETSBERÄTTELSER

6 STYRELSEN Ordförande Krister Clerselius Vice Ordförande Eva Eliasson Ledamöter Per Sandberg Christina Thörnqvist Emil Sjörup Carolyn Dahlberg Berne Nilsson, t o m 13 april Anita Bogarve, t o m 13 april Lennart Haglund, t o m 13 april Anders Faager, från 13 april Jan Öhrskog, från 13 april Charlotte Elvstam, från 13 april VALBEREDNING Rolf Johansson, ordförande Petra Sörling Katarina Farmstedt Ebbe Nilsson Khennet Tallinger REVISORER Christofer Hultén, Auktoriserad revisor Per Lilja Lekmannarevisor Tina Sköld, Lekmannarevisor, t o m 4 november Revisorsuppleanter Mats Pålsson Auktoriserad revisor ÅRSSTÄMMA Malmö Opera och Musikteater, Malmö den 13 april PERSONAL Liselott Lindahl Eva Nydahl Joakim Lindström Jan Hökfelt Jeanette Skog Caroline Persson Maria Andersson Hampus Lundström Martin Lundgren Ingela Ekman Moa Briem Helén Gustavsson Andreas Ekholm 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SKÅNES IDROTTFÖRBUND Den 13 april var det både årsstämma och Stora Ledardagen på Malmö Opera och Musikteater. IDROTTSPOLITIK Syftet är att företräda och skapa ännu bättre förutsättningar och möjligheter för utvecklingen av skånsk idrott genom att uppvakta, bevaka och påverka politiska beslut som berör idrotten. Skånes Idrottsförbund 100 år 2008 Hundraårsfirandet under 2008 under devisen Idrott hela livet skall vara vägledande och väsentliga inslag i det idrottspolitiska arbetet års verksamhet kännetecknades mycket av vårt 100 års jubileum. Vår 100:e födelsedag firades den 26 januari Styrelsen genomförde ett styrelsemöte på samma tidpunkt och plats (Kramer Hotel) som bildandet skedde för 100 år sedan. Vid sammanträdet medverkade Riksidrottsförbundets (RF) ordförande Karin Mattsson. Efter styrelsemötet firades 100 årsdagen med tårtkalas tillsammans med gäster från specialdistriktsförbund, föreningar, kommuner, RF och andra distriktsförbund. Skånsk Idrottsgala genomfördes på kvällen, med cirka gäster på Slagthuset i Malmö. Idrottsgalan blev också starten för årets olika aktiviteter inom ramen för jubileumsfirandet. Jubileumsbok I samband med 100 års firandet presenterades i bokform 100 nedslag i den skånska idrotten under 100 år. Anders Hammer var bokens skribent som delades ut under året ut i många olika sammanhang. Biblioteksutställning Idrottsmuséet i Malmö producerade en skärmutställning om skånsk idrott under 100 år. Utställningen har visats på bibliotek i samtliga 33 skånska kommuner. Stora Ledardagen I samband med årsstämman den 13 april inbjöds till Stora Ledardagen på Malmö Opera och Musikteater. Förenings och förbundsledare fick inspiration av Kenth Hultqvist och Susanne Fredriksson. I pausen presenterades VERKSAMHETSBERÄTTELSER

8 Skåneidrottens samarbetspartners och hemsidan idrottsledare.nu 100 knyck En mobil multisportanläggning iordningställdes som under sommarmånaderna turnerat runt i Skåne. Anläggningen har erbjudit provapåverksamhet i ett 20tal idrottsgrenar. Forskningskonferens Prestationsidrott i förändring var rubriken för den konferens som anordnades med föreläsare från de skånska lärosätena. nya SportMagazinet Ett specialnummer för jubileumsåret producerades. Ledarförsörjning Att skapa förutsättningar för en hållbar ledarförsörjningsmodell i Skåne, vilket ska innebära en ökning till idrottsledare, har varit ett viktigt fokus under året. Modellarbetet har påbörjats och rekrytering av såväl yngre som äldre ledare sker genom olika delprojekt. Skånes Idrottsförbund kunde med glädje konstatera att Sparbanksstiftelserna Skåne samt Färs & Frosta under året finansierade 500 ledarstipendier á kronor vardera. Mötesplatser Skånes Idrottsförbund har under året genomfört ett antal mötesplatser, uppvaktningar och informationsinsatser både på regional och kommunal nivå för att påvisa idrottens stora och breda samhällsnytta. Bland annat har följande betydande aktörer varit viktiga att sammanstråla med: Styrgruppen med Region Skåne, Region Skånes fyra beredningar för hälsa o tillväxt, Kommunförbundet Skånes beredning för folkhälsa o fritid, samtliga 33 skånska kommuner, Länsstyrelsen och Landshövdingen, Skånetrafiken och Skatteverket. För SDFledamöter anordnades ett antal mötesplatser med teman som vikten av nätverk inspirationsmöte om mentorskap SDF:et i idrottsorganisationen. Förutom våra fysiska mötesplatser har informationsinsatser skett genom fyra utgåvor av nya SportMagazinet, tio nyhetsbrev, Skåneidrottens hemsida samt produkt och erbjudandemöjligheter av olika slag. Samspel med offentlig och privat sektor Vi vill utveckla idrottens lobbyism för att stärka inflytandet som en viktig framgångsfaktor i samspelet mellan ideell, offentlig och privat verksamhet. Grundförutsättningar har skapats för uppstart av Sportinnovationer Skåne, en slags tankesmedja och ny mötesplats för det offentliga, privata samt idrotten. Utökat samspel har skett tillsammans med det offentliga för att skapandet av nya samverkansformer kan möjliggöras inom exempelvis Idrottslyftets tillgänglighet. Det gångna året hade Skånes Idrottsförbund 6 miljoner kronor till förfogande för detta, (användningen av medlen, se statistik). Med den privata sektorn har samverkan fördjupats genom olika samverkansavtal. Fysisk planering av idrottsmiljöer Skapa spetskompetens för att kunna stärka idrotten i den fysiska samhällsplaneringen av idrottsmiljöer är en av de viktigaste idrottspolitiska frågorna. Skånes Idrottsförbund har härvid tagit hjälp av professor Erik Skärbäck, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, som bland annat framställt skriften Sitt inte still agera och vinn. Skånes Idrottsförbund har medverkat i ett antal konferenser både inom och utom länet för att sprida kunskapen om idrottens möjligheter med att vara proaktiva i samband med samhällsplaneringen av idrottsmiljöer. 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

9 Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Skåne kommer i samarbete med Skåneidrotten under 2008 att fördela 500 stipendier till barn och ungdomsledare för goda ledarinsatser inom barn och ungdomsidrotten i Skåne. Öresundsregionen, Östersjöområdet och samverkan mellan specialidrotter Det är också av stor vikt att utveckla området idrottsforskning i samarbete med högskolor och universitet som finns i Öresundsregionen. Samarbetet mellan idrotten och lärosätena har fördjupats bland annat genom gemensamma planeringsdagar, forskningskonferens samt lärosätenas engagemang i Interregprojekten Sport Öresund och Sport Arena. Kontinuerliga sammanträffanden har arrangerats med Danmarks Idrottsförbund och Team Danmark. Studiebesök och möten har skett med företrädare för idrottsregioner i Polen, Tyskland och Litauen. Inom projektet Sport Öresund har prövats samarbetet mellan specialidrotter på vardera sidan av sundet. Diskussioner har också förts med den skånska specialidrotten om möjlighet till fördjupad samverkan i distriktet, vilket bland annat skett inom ramen för cirka 25 SDFdialoger under året. Jämställd idrott Tillsammans med Danmarks Idrottsförbund genomfördes en konferens i Malmö vars syfte var att inspirera till gränsöverskridande samverkan såväl nationellt som idrottsligt sett ur ett jämställt perspektiv. Konferensen samlade 40 personer, lika många danskar som skåningar, lika många kvinnor som män. Skånsk idrotts vision 2015 Årsstämman 2008 gav i uppdrag att tillsätta en utvecklingsgrupp för framtagandet av vision och medföljande handlingsplaner. Utvecklingsgruppen skall presentera sitt arbete vid årsstämman Styrelsen utsåg efter SDFintresseanmälan, sex SDFrepresentanter och fyra styrelserepresentanter från Skånes Idrottsförbund, att tillsammans skapa ett förslag. Utvecklingsgruppen har besökt drygt ett 20tal SDF för att dels få en nulägesbeskrivning, men också tankar och funderingar kring ett önskvärt nyläge. Utvecklingsgruppen har också studerat andra tendenser inom skånsk idrott, exempelvis det lokala aktivitetsstödets utveckling under 2000talet. De insamlade uppgifterna och de olika inspelen kommer att utgöra grunden i det förslag som utvecklingsgruppen så småningom väljer att presentera. VERKSAMHETSBERÄTTELSER

10 IDROTTSUTVECKLING Ystadlägret genomfördes under sommaren Breddidrott Idrottslyftet skolsamverkan Skåneidrotten har under Idrottslyftets andra år fördelat kronor till 120 skånska idrottsföreningar från totalt 30 olika idrotter. Idrottslyftet har på detta sätt skapat möjligheten för 133 satsningar som genomförts i 29 av Skånes kommuner. Medel har getts till satsningar som avsett ny eller utvecklad verksamhet i samverkan mellan idrottsförening och grund och gymnasieskolan. Fokus har legat på att rekrytera fler medlemmar till idrottsrörelsen samt få fler barn och ungdomar mer fysiskt aktiva. Satsningarna har genomförts inom skolans närområde, under eller i direkt anslutning till den samlade skoldagen. Idrottslyftet ledarförsörjning Under 2008 avslutades och utvärderades Idrottslyftets första år. Under perioden fördelades inom ledarförsörjningen kronor till de skånska idrottsföreningarna. Satsningen gav under år 1 den skånska idrotten 716 nya ledare och utbildade ledare. 53 % av de rekryterade ledarna var under 26 år och 42 % av de utbildade ledarna var under 26 år. Idrottslyftet år 2 inleddes den 1 juli Skåneidrotten tilldelades ytterligare kronor för ledarförsörjningssatsningar och kronor för satsningar på Unga ledare. Härmed kunde ytterligare ett steg förverkligas i ledarförsörjningssatsningen med fokusering på att skapa stödjande miljöer. Cirka 1,5 miljoner avsattes därmed till satsningen Attraktiv förening och den återstående miljonen fördelades som tidigare direkt till föreningarnas enskilda satsningar. Koncept Attraktiv förening bygger på ett utveck 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

11 lingspaket med fokus på ledarförsörjning och unga ledare som riktar sig till föreningarna. Totalt har 40 skånska idrottsföreningar anslutit sig till Attraktiv förening under Från varje förening deltar ca 46 ledare (såväl organisationsledare som aktivitetsledare). Utvecklingspaketet innehåller fyra delar: Unga ledare, ledarförsörjning, verksamhetsutveckling och processledning. En person i varje förening får en förenklad processledarutbildning för att kunna driva processen vidare på hemmaplan. Den miljon kronor som under Idrottslyftets år 2 avsattes till enskilda satsningar (med start 1 juli 2008) har fördelats till 62 skånska idrottsföreningar från 21 kommuner och 22 specialidrotter för ledarförsörjningsinsatser och särskilda satsningar för att stimulera ungdomar mellan 16 och 25 år att vilja ta ledaruppdrag. Insatserna i föreningarna har sett mycket olika ut. Vanligast förekommande var olika utbildningssatsningar av nya och gamla ledare, utbildning av unga ledare i skolan, inspirationsdagar, framtagande av ledarförsörjningsplaner, sociala aktiviteter som kickoff och ledarträffar samt mentorskap, coaching och erfarenhetsutbyte med andra föreningar. Sätt klassen i rörelse För åttonde året i rad har Skåneidrotten i samarbete med Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta engagerat barn i Mellanskåne till mer fysisk aktivitet genom projektet Sätt klassen i rörelse. Under sju veckor erbjöds klasserna i skolår F6 i följande kommuner att delta i poängjakten: Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo, Staffanstorp och Svalöv. Syftet var att samla så många aktivitetspoäng som möjligt under den här perioden och på så vis öka den fysiska aktiviteten hos barnen i skolan. Poängen samlade klasserna in på tre olika sätt. Den ena möjligheten var att gemensamt utöva minst 20 min sammanhängande fysisk aktivitet under skoldagen. Den andra var att elev tillsammans med vuxen utövade minst 20 min sammanhängande fysisk aktivitet på sin fritid. Den tredje möjligheten var att under minst 20 min på skoltid genomföra en fysisk aktivitet i samarbete med en lokal idrottsförening. Totalt deltog 113 klasser och elever berördes av årets utmaning. Samverkan med de lokala idrottsföreningarna bidrog till totalt 223 genomförda aktiviteter. Sammanlagt delade Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta ut kronor för goda prestationer bland de aktiva klasserna. Idrottsskolor Idrottsskola är ett sätt att genom lek och rörelse skapa ett intresse för idrott hos barn. Skåneidrottens ambition är att stimulera kommuner och föreningar som vill starta upp idrottsskolor genom stöd i form av utbildning, bidrag, tips, idéer och information. I vårt avtal med Region Skåne nämns en tydlig satsning på tre kommuner under 2008; Kristianstad, Landskrona och Bjuv. Under hösten bjöds samtliga tre kommuner med ansvarig kommunkonsulent från Skåneidrotten in till ett gemensamt studiebesök i Älmhult för att studera deras arbete med att driva och stötta idrottsskolor i kommunen. Mötet ledde till att Landskrona och Kristianstads kommun nu är i full fart med planeringen av att starta upp idrottsskolor. Bjuv har tyvärr inte kommit igång med sitt arbete men däremot har intresset varit stort i Höörs kommun som nu inlett en dialog med Skåneidrotten angående stöd för att starta upp idrottsskola. Parallellt med arbetet i de tre utvalda kommunerna har Skåneidrotten stöttat SKUTTlägret som är ett samarbete mellan Östra Göinge, Hässleholms, Bromölla, Osby och Höörs kommun. Under 2008 gick dessa fem kommuner samman och genomförde detta läger med stöd från Skåneidrotten. Lägret föll väl ut och nu önskar man kunna arbeta vidare med detta koncept och eventuellt bjuda in ytterligare kommuner att delta. SKUTT står för SKolUngdom Testar Träning och är ett sommarläger för fysiskt inaktiva barn i årskurs 4. Under lägerveckan får barnen prova på cirka ett 20tal olika idrottsaktiviteter som arrangeras av idrottsföreningar och leds av utbildade ledare från det lokala föreningslivet. I Kristianstad har även ett samverkansprojekt mellan Skåneidrotten, Skånes Handikapp VERKSAMHETSBERÄTTELSER

12 idrottsförbund, Kristianstads kommun och HIF Klinten startats upp i syfte att öka tillgängligheten till idrottsliga aktiviteter för barn med funktionshinder. Projektet har resulterat i en idrottsskola för funktionshindrade barn och ungdomar samt nystartad handikappverksamhet i ett antal ordinarie idrottsföreningar. Idag har verksamhet inom basket, friidrott, judo, bordtennis och badminton startats upp. Helt nya idrotter som kälkhockey och rullstolsinnebandy har också kommit igång. Ystadlägret Som en del av Skånes Idrottsförbunds hundraårsjubileum genomfördes Ystadlägret för femtionde gången. Totalt deltog 140 ungdomar inklusive ledare från fyra specialidrotter (volleyboll, handboll, bågskytte och friidrott) som under en vecka tränade och levde tillsammans under trevliga former. Flest deltagare kom från volleyboll. Ledarläger Unga ledare För andra året i rad erbjöds killar och tjejer i åldern 1625 år en gränsöverskridande ledarutbildning under fem dagar. Denna gången genomfördes lägret i Ystad. Utbildningen vände sig till ungdomar som vill bli ledare eller som redan idag är ledare för barn och ungdomar inom idrotten. Under dag två och tre erbjöds Plattformen alternativt en fördjupning på densamma för de som redan utbildat sig i Plattformen. Dag fyra och fem kunde deltagarna välja att fördjupa sig i antingen En Stark ledare eller Lek i praktiken. Framtidens Ledare Under hösten 2008 startades pilotprojektet Framtidens Ledare vars mål är att hitta ett fungerande koncept för att få fler ungdomar att engagera sig som någon form av ledare inom idrotten. 60 elever i årskurs 89 utbildades i Plattformen (idrottens grundläggande barnoch ungdomsledarutbildning) under 20 timmar på elevens val. De tre högstadieskolorna som ingick i satsningen var Ekebyskolan, Tångvallaskolan i Vellinge samt Ljungbyhedsskolan. För att skapa ett mervärde med utbildning bjöds alla deltagarna till Lingvallen på läger under två Lingvallen 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

13 dagar. Där fick eleverna välja att fördjupa sig i något av Ledarskapsområdena; Det sociala ledarskapet (Ledarskapets mjuka frågor), En stark Ledare samt Lekens betydelse. Parallellt med utbildningen involverades de lokala idrottsföreningarna i syfte att knyta till sig de nyutbildade idrottsledarna. De unga ledarnas önskemål om ledaruppdrag matchades med föreningars behov och på så sätt slussades eleverna ut till de medverkande föreningarna. Skåneidrotten kommer arbeta för en fortsatt utveckling och förankring av verksamheten i ytterligare kommuner och skolor under Gränslös idrott Projektet, som fortsatte och avslutades under 2008, har gått ut på att nå ett antal av morgondagens idrottsledare. Fyra olika satsningar har genomförts i Malmö, Helsingborg, Landskrona och Kristianstad i samarbete med de lokala idrottsallianserna. Sammantaget har 78 ledare rekryterats och utbildats under De nya ledarna genomgick 29 timmars utbildning omfattande en grundläggande ledarutbildning samt en kurs i socialt ledarskap. Inom projektet har det även utformats ett informationsmaterial som vänder sig till nya ledare. Det blev en folder på sju olika språk med information om hur det är att vara ledare i det svenska föreningslivet. Gränslös idrott har erhållit stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne. Trainee++ Satsningen Trainee++ har startats eftersom många föreningar upplever att det blir allt svårare att hitta personer som är intresserade av att ta på sig ledaruppdrag, styrelseuppdrag eller bara agera som en hjälpande hand, samtidigt som andelen äldre människor är den samhällsgrupp som är mest stillasittande och har mest ledig tid. Seniorerna är en enorm resurs som bör komma föreningslivet tillgodo genom de erfarenheter och kunskaper som gruppen besitter. Syftet med Trainee++ är att hjälpa föreningarna att utbilda och rekrytera pensionärer till sin verksamhet. I november hölls en inspirationsdag för pensionärer och intresserade föreningar för att locka till engagemang i satsningen. 50 deltagare samlades på Olympia i Helsingborg för att bland annat lyssna på Claes Hellgren som föreläste utifrån sin nyskrivna bok Kom inte och säg att du är för gammal. Under dagen fick deltagarna även prova på gymnastik och stavgång. En av många idrottsengagerade pensionärer berättade om den glädje han har upplevt genom åren inom idrotten. Träffen avslutades med gruppdiskussioner utifrån huvudfrågan för dagen Hur kan idrotten locka pensionärer till sin verksamhet? där många kloka svar kom Skåneidrotten tillhanda. Parallellt med rekryteringsarbetet av pensionärer stödjer och informerar Skåneidrotten de involverade föreningarna så att de på bästa sätt kan ta emot målgruppen. Grannsamverkan för kost och motion Mot bakgrund av att fler än hälften av alla vuxna svenskar inte är tillräckligt fysiskt aktiva, var tredje svensk är överviktig och att andelen som upplever osäkerhet i det egna bostadsområdet efter mörkrets inbrott är högre i Skåne än andelen i hela landet, startade Skåneidrotten i samarbete med Region Skåne projektet Grannsamverkan för motion. Projektet initierades under 2006 och har levt vidare under 2007, under 2008 har projektet utvecklats till ett samarbete med hushållningssällskapen i Skåne. Efter kontakt med den kommunala folkhälsosamordnaren har bostadsområden utsetts och ledare från dessa bostadsområden rekryterats. Tillsammans med ledarna har sedan en lagom lång och lättframkomlig promenadslinga utsetts. Genom kontakt med bostadsföretagen i de aktuella bostadsområdena har projektet kunnat marknadsföras på ett enkelt sätt bl.a. genom information i trappuppgångar. Vid en bestämd tid varje vecka har ledarna mött upp intresserade boende vid en samlingsplats och sedan tillsammans gått en promenad. Skåneidrotten och den kommunala folkhälsosamordnaren har medverkat vid första promenadtillfället i samtliga områden. Tanken är nu att utveckla projektet genom att varva promenaderna med teori, det kan vara föreläsningar om till exempel kostvanor eller en lektion i självförsvar. VERKSAMHETSBERÄTTELSER

14 Integration i förening Integration i förening har som mål att ge personer som går i SFIklasser (svenska för invandrare) information om det svenska föreningslivet och att därefter matcha dessa personers fritidsintressen med de lokala föreningarnas utbud. Modellen har visat goda resultat i Malmö och blivit ordinarie verksamhet. I samtal mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Skåneidrotten och Nätverk Social Ekonomi Skåne har idén och önskan vuxit fram att ta vara på de goda erfarenheterna från Malmö och att erbjuda även andra kommuner att använda sig av modellen som en del i introduktions och integrationsarbetet. Föreningslivet med sin rika flora och sina många mötesplatser är ett utmärkt forum för att binda ihop det nödvändiga med det roliga att lära sig med och av varandra medan man utövar sin hobby. Länsstyrelsen har under det senaste året utvecklat idén till ett stort utvecklingsprojekt inom ramen för Europeiska flyktingfonden, för att skapa ett mer samordnat och inkluderande mottagande av nyanlända och asylsökande i Skåne. Projektet kallas Partnerskap Skåne och Integration i förening är ett av delprojekten som ingår. Projektet är tänkt att pågå under tre år. Kost För att nå framgång som elitidrottare gäller det att ha marginalerna på sin sida. Förutom talang, mental styrka och motivation måste fokus riktas mot två primära faktorer; optimalt intag av energi och näringsämnen samt effektiv träning. Maximal träningseffekt skapas då intaget av energi och näringsämnen står i rätt proportion till elitidrottarens behov. För att behålla eller förbättra hälsan är det minst viktigt att som motionär vara medveten om hurdana vanor man har, både vad gäller träning och mat. Malmö Idrotts Akademi genom MIA elit, (samverkan mellan Malmö Stad, Malmö högskola och Skåneidrotten) erbjuder elitidrottare möjlighet till individuell kostrådgivning. Med hjälp av legitimerad dietist kartläggs kostvanor under fyra dagar, det vill säga det totala energiintaget. Med ett avancerat hjälpmedel går det att få fram exakt hur mycket en individ gör av med under perioden. Allt för att med exakthet kunna veta det aktuella läget för att bedöma vad som kan förbättras. Dietisten utformar personliga kost och näringsråd till idrottaren som innefattar bland annat aktuell näringsstatus, bedömning av måltidsordning och livsmedelsval, förslag till kostförändringar i förhållande till träningsform, intensitet och mål. Idrottskök praktisk utbildning I idrottsköket, beläget i Malmö, finns en unik möjlighet att få både teoretisk och praktisk kunskap. En dietist informerar och utvecklar begrepp kring kostens betydelse för prestationen. I idrottsköket framkommer vad man bör tänka på vid sina matval i samband med träning, match eller resa samt hur det bör tillagas. Jämlikhet Skåneidrotten har under året tagit ett samlat grepp kring de frågor som skall genomsyra organisationens verksamhet, de frågor som handlar om jämlik idrott. Jämlikhet är ett brett begrepp som rymmer såväl jämställdhet, det vill säga jämlikhet mellan kvinnor och män, som mångfald, vilket innebär olikheter som ålder, etnisk/kulturell bakgrund, social tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning. Jämlikhet inom idrotten innebär att alla individer i idrottsrörelsen ska ha lika rättigheter, möjligheter och värde oavsett kön, religion, etnicitet, sexualitet, social bakgrund eller grupptillhörighet. Det är varje individs ansvar att bemöta medspelare och medmänniskor med tolerans och respekt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Samverkan Volleyboll Efter sommaren 2008 skrevs ett avtal mellan Skåneidrotten och Skånes Volleybollförbund 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

15 som innehåller ett ökat samarbete inom vissa utvecklingsområden. Bland annat ska Skåneidrotten stimulera till att det blir ett ökat antal volleybollföreningar i Skåne samt att de befintliga föreningarna stärks upp med ökade föreningskunskaper. Ett utökat samarbete med Svenska Volleybollförbundet genom Idrottslyftet är också centralt i satsningen. Andra delar som ingår i avtalet är verksamhetsutveckling genom Attraktiv förening, metodutveckling genom Sideline Sports och möjlighet för elitföreningar att delta i Effekt Sportkraft. European Masters Games 2008 (EMG) Skåneidrotten var en av parterna som tillsammans med EMSA (European Masters Sports Association), Malmö Stad och ett antal specialidrottsförbund, specialdistriktsförbund och föreningar planerade och genomförde det allra första European Masters Games någonsin. Förberedelserna pågick under drygt två år och en medarbetare från Skåneidrotten var heltidsanställd i projektet under hela perioden. Deltagarmässigt och ekonomiskt blev tävlingarna inte den fullträff man hade hoppats på medan genomförandet och de turistekonomiska effekterna var mycket positiva. Responsen efter tävlingarna var så otvetydigt positiva att man måste summera EMG 2008 som en framgång för skånsk idrott. För mastersrörelsen bör tävlingarna ha inneburit ett väldigt viktigt och bra avstamp för framtiden. Organisationens egen rapport och en rapport från Turismens Utredningsinstitut finns för nedladdning på under hela Sport for all Serbien Skånes Idrottsförbund och den ideella ungdomsorganisationen HandtoHand ska genomföra insatser i Serbien med målet att skapa och utveckla ideella ungdomsorganisationer. Målgruppen är barn och unga med fokus på flickor, unga med funktionshinder och barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen. HandtoHand har gått från att vara en grupp av European Masters Games genomfördes under augustiseptember. VERKSAMHETSBERÄTTELSER

16 ungdomar som vill utveckla sin kommun till en riktig organisation med vision, mål och strukturerad verksamhet. Idag arbetar mer än 30 ungdomar aktivt i Lajkovac för att ge fler möjligheter till en meningsfull fritid. Under 2008 har följande aktiviteter genomförts i projektet: Studiebesök i Skåne i mars 2008, tre ungdomsledare från Lajkovac fick möjligheten att se hur idrottsföreningar i Sverige är uppbyggda. De har fått träffa föreningar som bland annat jobbar för att inkludera handikappade i sin organisation, integrera invandrare i sin verksamhet och att öka jämställdheten inom föreningen. Seminarie i Serbien i april 2008, fredag till söndag med tema organisationsutveckling. Konferensen ideell styrka i Örby, maj Två representanter från Skåneidrotten och två från HandtoHand deltog på den mycket intressanta konferensen i Örby. Sommarläger i Serbien: Den 1822 augusti deltog Skånes Idrottsförbund i Handto Hands sommarläger och utbildade ungdomsledare. Studiebesök i Sverige den 914 december. 6 ledare från Handtohand fick utbildningspaketet Attraktiv förening och gjorde studiebesök hos olika skånska idrottsföreningar. Säkra idrottsresor Skåneidrotten, Vägverket, NTF, Region Skåne, Kristianstads kommun och Folksam har under året gått samman i projektet Säkra idrottsresor som syftar till att öka kunskapen om trafiksäkerhet i idrotten samt stimulera idrottsföreningar till att arbeta fram en trafiksäkerhetspolicy. På så sätt hoppas man kunna skapa säkra transporter och miljöer inom idrotten. Under 2008 har projektgruppen tagit fram ett utbildningsmaterial riktat till föreningarna samt utbildat två av SISU:s föreläsare inom området. Föreningarna i Kristianstads kommun har bjudits in till att delta i projektet. De fem första som anmälde sig till att delta i projektet bjöds in till en gratis trafiksäkerhetsdag i Olofström den 4 oktober. Det blev en mycket uppskattad dag. Nu är föreningarna igång med någon form av trafiksäkerhetsarbete på hemmaplan. De deltagande föreningarna erbjuds utbildningskvällar inom området säkra idrottsresor samt processledning och hjälpa med att arbeta fram en trafiksäkerhetspolicy. DANTverksamheten (DopingAlkoholNarkotikaTobak) Skåneidrotten har under året fortsatt att prioritera DANTverksamheten. Med medel från Säkra idrottsresor syftar till att öka kunskapen om trafiksäkerheten. 16 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

17 socialstyrelsen har arbetet kunnat utvecklas ytterligare. Projektet är av största vikt då den idrotten har ett speciellt ansvar i dessa frågor som den i särklass största barn och ungdomsorganisationen i landet. Vid årets utgång hade inte mindre än 53 föreningar diplomerats, en 100% ökning i förhållande till Följande kommuner har redan, eller kommer att starta upp projektsamverkan med Skåneidrotten Höör, Kristianstad, Ystad, Bjuv, Östra Göinge, Tomelilla, Eslöv, Hörby, Klippan och Osby. Antidoping Funktionärskåren har utökats med två Dopingkontrollansvariga (DKA) och tre Dopingkontrollbiträden (DKB), allt i enlighet med uppgjorda planer. Kontroll, informations och utbildningsverksamheten har därmed på ett bättre sätt kunnat möta efterfrågan och svara upp mot uppsatta mål. Totalt har det sedan i april 2008 funnits fem DKA och åtta DKB i distriktet. Antalet förebyggande Aprover uppgick under året till 95 och antalet övriga på elit och internationella prover till 251. Totalt togs 346 prover i Skåne vilket motsvarar c:a 10% av riksvolymen. Dopingföreläsningar har genomförts under året i allt från Idrottsmedicinsk Förening och lokala idrottsgymnasier till enskilda föreningar. Projektet i Malmö Stad Malmö mot hormondopning i samhället aktiverades under året och drivs i ett högt tempo mot uppsatta målsättningar. Projektet syftar till att öka kunskapen om det samhällsrelaterade hormonbruket samt att kartlägga bruket och hitta verksamma modeller för att förebygga, upptäcka och försvåra hantering och bruk. I slutet på april månad stod Skåneidrotten värd för den årligen återkommande riksomfattande DKAkonferensen. Cirka 80 DKA från hela Sverige konfererade då på Radisson SAS i Malmö tillsammans med Dopingkommissionen och Riksidrottsförbundets Antidopinggrupp. I samband med denna konferens genomfördes också en kontrollrazzia i Skåne dagen före konferensstart. Elitidrott Regionalt Elitidrottscentrum Syd Under året har vi erbjudit och genomfört flertalet utbildningsinsatser för både organisationsledare och tränare och aktiva inom elitidrott i distriktet. Detta har skett i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Utbildningarna har varit inom kost, fysiologi och idrottsmedicin. I november genomfördes en jubileumskonferens där nya rön från universitetsvärlden redovisades inom våra stödfunktionsområden. Vi har dessutom utexaminerat åtta nya strategiska ledare, det vill säga sportchefer, klubbdirektörer och liknande funktioner, inom vår ettåriga utbildning Strategiskt ledarskap. Malmö IdrottsAkademi elit (MIAElit) har idag 35 elitaktiva som erhåller våra stödfunktioner med ett ekonomisk stöd, huvudsakligen uppbackat av Malmö Stad. Koordinatorer finns till förfogande inom de olika stödfunktionerna fysiologi, idrottsmedicin, kost och näring, idrottspsykologi och karriärrådgivning. En stor mängd rådgivningsinsatser har genomförts under året. Starka prövningar har gjorts under året för att etablera ett idrottsligt kompetenscentrum på det nydanande framväxande Stadionområdet i Malmö. Bland annat är en etablering av en idrottsmedicinsk mottagning på området i princip i hamn. Den 4 december invigdes ett femhundra kvadratmeter stort testnings utbildnings och forskningsgym under Baltiska hallen i Malmö. I nuläget finns tre fungerande elitkluster i distriktet. Utöver MIA elit finns det i Kristianstad ett talangutvecklingsprogram med 16 aktiva involverade. De får ett riktat behovsanpassat stöd via de stödfunktioner som nämnts ovan. Cirka 15 personer är involverade inom de olika stödfunktionerna i Kristianstadsatsningen. Även Helsingborg har under året tagit kliv framåt. Kompetensnätverk för tränare och ledare är under framväxt där särskild betoning inledningsvis legat på lag/bollidrottsföreningar. Möten har under hösten genomförts i Lund och VERKSAMHETSBERÄTTELSER

18 Ystad för att försöka få igång liknande kluster som de tidigare tre redovisade. Ett samarbete med det idrottscentrum som växer fram i Ljungbyhed har också etablerats där främst golf och brottning verkar. Team Skåne är ett begrepp och en försöksmodell för talangutveckling i samverkan med specialdistriktsförbund. Under 2008 har vi startat med pilotprojekt för basket, judo och brottning. Satsningarna innebär uppbackning med framför allt de stödfunktioner vi tillhandahåller, där fler än 50 talanger och 15 ledare i nuläget är engagerade. I november månad startade Skåneidrotten också ett internationellt nätverk mellan universitet och idrottsförbund över Östersjön. Medverkande nationer är Sverige, Polen, Litauen, Tyskland och Danmark med idrottsförbund och universitetsinstitutioner från varje land. Syftet med nätverket är att starta utbytesprojekt och idrottsavtal mellan varandra. Effekt Sportkraft Under våren 2008 drog Skånes Idrottsförbund igång projektet Effekt Sportkraft. Tillsammans med bemanningsföretaget Effekt Personal har ett pilotprojekt kommit igång och ska i sin första etapp pågå till mars 2009 med åtta inblandade elitföreningar. Projektet går ut på hur samverkan med det privata näringslivet kan optimeras genom föreningarnas sponsornätverk. Tillsammans kan vi erbjuda jobb, elitidrott och studier och bättre utnyttjande av idrottens stödfunktioner finansierat via näringslivet. Medverkande föreningar är Malmö FF, H43 Lund (handboll), Ystads IF (handboll), Kristianstad Damfotbollsförening, Svedala Volley (damer), IFK Hässleholm (fotboll), Helsingborg basket, Rögle BK (ishockey). MIAElits gym i Baltiska hallen. 18 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

19 IDROTTSSERVICE En funktion som ger råd och service dels externt till föreningar och förbund, dels internt till olika verksamheter och medarbetare. Idrottsservice möjligheter har presenterats på hemsidan och i samband med olika arrangemang. Statistik och analys Under året påbörjades ett arbete med systematisk insamling av statistik och uppgifter för ett fördjupat analysarbete. Även externa uppdrag genomfördes åt bland annat två kommuner. IdrottOnline IdrottOnlines introduktion påbörjades, i första hand med informations och utbildningstillfällen. Cirka 200 skånska idrottsföreningar har under året anslutit sig till IdrottOnline Klubb måste lokstödsansökan ske digitalt vilket kräver en aktiv IdrottOnlineanvändning. Juridik Efterfrågan av tillgång till juridisk expertis ökar ständigt bland föreningar. Ett nätverk med intresserade jurister är under uppbyggnad där även revisorer kommer att ingå för rådgivning angående ekonomisk redovisning. Tidigare etablerad samverkan med IdrottsJuridiska Föreningens södra region utvecklades vidare. Skatt Samverkan med Skatteverket fortsatte och utvecklades, till exempel med information och besök av Skatteverket i enskilda föreningar eller specialdistriktsförbund. Idrottens skatteinformatör fanns att tillgå. Försäkringar Med RF:s grundförsäkring som bas fortsatte samverkan med Folksam kring idrottens försäkringar. Idrottens försäkringsman fanns att tillgå. Banktjänster Samarbete med Swedbank inleddes angående utbildning i ebokföring. Idrottens bankman fanns att tillgå. Arbetsgivarfrågor Rådgivning, stöd och utbildning genomfördes för att möta den ständigt ökade efterfrågan av hjälp i arbetsgivarfrågor. Utbildningar erbjöds både specifikt i arbetsgivarfrågor för ideella styrelser och invävt i andra utbildningar som Juridik och ansvar. Utbildningarna syftade till en bättre miljö för såväl anställda som arbetsgivare inom idrotten. SDFerbjudanden Specialidrotterna erbjöds tillgång till verktyg för nyhetsbrev och digitala publikationer samt redovisningstjänster och löneadministration. VERKSAMHETSBERÄTTELSER

20 UTMÄRKELSER OCH FÖRTJÄNSTTECKEN FÖRTJÄNSTTECKEN Föreningar GULDPLAKETT Eslövs AI, 100 år Lunds BoIS, 100 år Malmö AI, 100 år Svedala IF, 100 år Ystads Simsällskap, 100 år Ängelholms IF, 100 år SILVERPLAKETT Andrarums IF, 70 år Ledare GULDPLAKETT Göransson Curt, Svedala IF Hoffert Lennart, Hyllinge MS Larsson Bengt, Skivarp MK Litsberger Robert, Svedala IF Olofsson Bertil, Andrarums IF/Skånes Orienteringsförbund Rosdahl Arne, Svedala IF SILVERPLAKETT Bergqvist Bo, Hyllinge MS Billberg IngaLill, Södra Motorcykelförbundet Bornebusch Kaj, Hyllinge MS Carlsson Mikael, Harlösa Idrottsförening Friberg Bruno, Hyllinge MS Gannby Ingemar, BK Ore Håkansson Peter, Stora Harrie IF Jansson Roger, Bjuvs Brottarklubb Jansson Bo, Bjuvs Brottarklubb Jeppsson Gösta, Helsingborgs MCK Karlsson Bo, Landskrona Cykelklubb Larsson Inge, Svedala IF Månsson Kjell, Landskrona Cykelklubb Olin Leif, Bjuvs Brottarklubb Persson Bengt, Landskrona Cykelklubb Rosander Ingvar, Höörs BK Sandström Lars, Harlösa Idrottsförening Ulmestig Benny, Landskrona Cykelklubb DIPLOM Andersson Thord, Andrarums IF Bom CurtArne, BK Ore Brännström Erling, Svedala IF Gustavsson Anders, Hyllinge MS Jönsson Ingvar, Andrarums IF Nilsson Per, Höörs BK Nilsson Rickard, Svedala IF Persson Harald, Andrarums IF Persson Heide, Andrarums IF Persson Thord Leo, Marsvinsholms IF Sandberg Bengt, Svedala IF Thoresson Anette, Andrarums IF Thoresson Conny, Andrarums IF Wilhelmsson Kjell, Andrarums IF UTMÄRKELSER MÅNADENS IDROTTSSKÅNING Januari Kim Andersson, handboll Februari Michael Nilsson och Torbjörn Blomdahl, biljard Mars Louise Friberg, golf April Karolina Kedzierska, taekwondo Maj Lisa Nordén, triathlon Juni Helen Johnsson, bowling Juli Henrik Stenson, golf Augusti RolfGöran Bengtsson, ridsport September Josefin Abrahamsson, bordtennis Oktober Emil Andersson, sportskytte November Henrik Stenson, golf December Daniel Thysell, handboll FOLKSAMS IDROTTSFOND Värpinge IF GF Idrott BTK Rekord Ystads VBK IBF Backalirarna KFUM Kristianstad Högaborgs BK IK Lågan 20 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

21 SDFBIDRAG SDFbidrag enlig beslut Akademisk idrott Amerikansk fotboll Badminton Bandy 0 Bangolf Baseboll/Softboll 0 Basketboll Biljard 0 Bilsport Bob o rodel 0 Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo Bågskytte Casting 0 Curling Cykel Danssport Dragkamp Dövas Idrottsförbund Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee 0 Fäktning Golf Gymnastik Gång Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Issegling 0 Judo Kanot Klättring 0 Konståkning Korpen Landhockey Motorcykel Mångkamp Orientering Racerbåt 0 Ridsport Rodd Rugby SDFbidrag forts. Segling Simning Skidor Skolidrott Skridsko 0 Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon 0 Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor Volleyboll SUMMA Utvecklingsmedel Basketboll Brottning Golf Handboll Handikappidrott Volleyboll Jämställdhetskonferens SUMMA SKÅNES IDROTTSFÖRBUND IF/KOMMUN 2008 Bjuv 33 Bromölla 27 Burlöv 27 Båstad 41 Eslöv 75 Helsingborg 177 Hässleholm 149 Höganäs 65 Hörby 42 Höör 32 Klippan 48 Kristianstad 184 Kävlinge 52 Landskrona 89 Lomma 41 Lund 186 Malmö 357 Osby 40 Perstorp 20 Simrishamn 61 Sjöbo 46 Skurup 36 Staffanstorp 41 Svalöv 40 Svedala 39 Tomelilla 38 Trelleborg 96 Vellinge 61 Ystad 88 Åstorp 37 Ängelholm 100 Örkelljunga 29 Östra Göinge 38 TOTALT 2435 VERKSAMHETSBERÄTTELSER

22 Akademisk idrott Amerikansk fotboll Badminton Bandy Bangolf Baseboll/Softboll Basketboll Biljard Bilsport Bob & rodel Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Dragkamp Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång & Vandring Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Issegling Judo Kanot Klättring Konståkning Korpen Landhockey Motorcykel & snöskoter Mångkamp Orientering Racerbåt Ridsport Rodd Rugby Segling Simning Skidor Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor & wakeboard Volleyboll Antal föreningar LOKstödsmk 07/08 LOKstöd deltillfälle 07/ TOTALT VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

23 Lägerdagar Kursdeltagartimmar Utbildningstimmar Akademisk idrott Amerikansk fotboll Badminton Bandy Bangolf Baseboll/Softboll Basketboll Biljard Bilsport Bob & rodel Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo & Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Dragkamp Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång & Vandring Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Issegling Judo Kanot Klättring Konståkning Korpen Landhockey Motorcykel & snöskoter Mångkamp Orientering Racerbåt Ridsport Rodd Rugby Segling Simning Skidor Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Squash Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor & wakeboard Volleyboll TOTALT VERKSAMHETSBERÄTTELSER

24 SKÅNSKA PLACERINGAR I OS & PARALYMPICS SommarOS Brottning Jalmar Sjöberg, BK Ore, Vinslöv femma i 120 kilosklassen. Fotboll Sverige utslaget i kvartsfinalen. I truppen fanns Caroline Jönsson, Therese Sjögran, Nilla Fischer och Maria Aronsson samtliga LdB FC Malmö. Friidrott Johan Wissman, IFK Helsingborg åtta på 400 meter. Linus Thörnblad, Malmö AI utslagen i höjdkvalet. Jesper Fritz, Malmö AI utslagen i stavkvalet. Handboll Sverige åtta. Therese Bengtsson, Team Eslöv fanns med i laget. Ridsport Rolf Göran Bengtsson, Flyinge HSK, silver i hoppning. Peter Eriksson, Flyinge HSK 33:a i hoppning. Sverige åtta i lagtävlingen med Rolf Göran Bengtsson och Peter Eriksson i laget. Jan Brink, Helsingborgs FRK åtta i dressyr. Sverige fyra i lagtävlingen efter att USA diskats efter dopning. Jan Brink deltog i laget. Paralympics Bordtennis Josefin Abrahamsson, FIFH, Malmö, silver i klass 8 Marleen KovacsBengtsson, FIFH, Malmö utslagen i gruppspelet, klass 8 Sverige med Josefin Abrahamsson och Marleen Kovacs Bengtsson utslaget i kvartsfinalen i lagtävlingen. Friidrott Nathalie Nilsson, Hässleholms AIS utslagen i försöket på 100 och 800 m i T 12/13, elva i längdhopp. Goalball Sverige bronsmedaljör med Malmöspelarna från FIFH Jimmy Björkstrand, Stefan Gahne och Fatmir Seremeti. Rullstolsbasket Sverige med Thomas Larsson, FIFH, Malmö elva. Simning Lalita Loureio, FIFH Malmö fyra på 50 m fjäril i S 7, utslagen i försöket som åtta på 100 m bröst i SB 6 och utslagen i försöket på 200 meter medley SM 7. Simning Ida MarkoVarga, SK Ran, Malmö 200 m fritt till semifinal 16:e plats, 4x100 m fritt, Sverige utslaget i försöket, 4x 200 m fritt, Sverige åtta. Gabriella Fagundez, SK Ran, Malmö 400 m fritt utslagen i försöket, 800 m fritt utslagen, 4x200 m fritt, Sverige åtta. Jonas Persson, Malmö KK semifinal på 100 fritt 13e man, 4x100 m fritt, Sverige femma, 4x100 m medley, Sverige utslaget i semifinal. Taekwondo Karolina Kedzierska, GAK Enighet, Malmö (67 kg) femma. Hanna Zajc, KFUM Malmö Po Eun (49 kg), sjua. Tennis Sofia Arvidsson, Helsingborgs TK utslagen i andra omgången. Triahtlon Lisa Nordén, Kristiansstads TK 18:e plats. Josefin Abrahamsson, FIFH, Malmö 24 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2008

25 SKÅNSKA PLACERINGAR I VM GULD Biljard, trevallarscarambole, lag Michael Nilsson, Malmö CC, Torbjörn Blomdahl, BK Borgen, Helsingborg Golf, lag Henrik Stenson, Barsebäcks C&GG Golf, lag amatörer Caroline Hedwall, Barsebäcks C&GK Sportskytte, running target, 10 m Emil Andersson, Osby JSK SILVER Friidrott, 400 m (i) Johan Wissman, IFK Helsingborg BRONS Boxning, 63 kg Klara Svensson, Höllvikens BK Casting, gren 8 Henrik Österberg, Malmö CC Segling, Hbåt Jan Gustafson (Rickard Ivarsson, Karl Kristensen), Malmö SS Sportskytte, running target, 10 m blandat lopp Emil Andersson, Osby JSK Sportskytte, running target, 50 m blandat lopp, lag Emil Andersson, Osby JSK FJÄRDEPLATSER Casting, gren 2 och 4 Henrik Österberg, Malmö CC Ishockey Kenny Jönsson, Rögle BK Simning, 4x100 m fritt (k) Ida MarkoVarga, SK Ran, Malmö Sportskytte, running target, 50 m blandat lopp Emil Andersson, Osby JSK FEMTEPLATSER Ridsport, körning, enbet, lag Cecilia Qvarnström, Skånska Körsällskapet SJÄTTEPLATSER Ridsport, körning, fyrspann, lag Thomas Eriksson, Åstorpsorten, Fredrik Persson, Skånska Körsällskapet, Axel Olin. Bollerups Rid och Körklubb Sportskytte, running target, 10 m, lag Emil Andersson, Osby JSK Hopprep, lag Kämpinge GF SJUNDEPLATSER ÅTTONDEPLATSER Sportskytte, running target, 10 m blandat lopp, lag Emil Andersson, Osby JSK Johan Wissman, IFK Helsingborg VERKSAMHETSBERÄTTELSER

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE HÖSTEN 2014 - VÅREN 2015 WWW.SKANEIDROTTEN.SE OM SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Föredragningslista Hallands Idrottsförbunds årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Årsstämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Pristagare 2015 Årets funktionär Årets Idrottare Årets Idrottsledare Årets Idrottsförening Mohammed Mehmet Culum Nikita Glasnovic Thomas Andersson IFK Kristianstad handboll -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Mål- och verksamhetsplan 2016 Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Bild saknas Boccia Bordtennis Bänkpress Elhockey Floorhockey Fotboll Friidrott löpning Friidrott rullstol Goalball Innebandy Judo Kälkhockey

Läs mer

Presentation. Sofi Andersson Tele Skåneidrotten. Regionalt ansvarig för Senior Sport School i Skåne

Presentation. Sofi Andersson Tele Skåneidrotten. Regionalt ansvarig för Senior Sport School i Skåne Presentation Sofi Andersson Sofi.Andersson@skaneidrotten.se Tele. 010-476 56 67 Skåneidrotten Regionalt ansvarig för Senior Sport School i Skåne Arbetar från Ystad, men har Skåne som arbetsfält. Skåneidrotten

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Sundsvall Arena AB. Syftet med Medelpads Idrottsgala är

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk. Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras?

Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk. Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras? Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras? Samhälle - Idrott Drogen Kroppen Prestationen Kick Banta Bygga

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Riksidrottsuniversitet (RIU) i Göteborg. Ola Jodal

Riksidrottsuniversitet (RIU) i Göteborg. Ola Jodal Riksidrottsuniversitet (RIU) i Göteborg Ola Jodal Ola.Jodal@vgidrott.se, 0709-265844 Bakgrund Bakgrund ur idrottens perspektiv Idrotten behöver ett bra alternativ för de som slutar gymnasiet (efter RIG

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN!

VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! VÄSTIDROTTEN I VÄRLDSTOPPEN! Vi är där när idrotten lär! Vårt uppdrag är att SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen. Vår verksamhet

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut.

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut. Protokoll årsstämma 2013 Protokoll fört vid årsstämma för Hallands Idrottsförbund, Hotel Tylösand, Halmstad lördagen den 6 april 2013 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade ombud: Carl Fredrik

Läs mer

HÖSTEN 2015 - VÅREN 2016 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2015 - VÅREN 2016 WWW.SKANEIDROTTEN.SE HÖSTEN 2015 - VÅREN 2016 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN OM SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är samlingsbegreppet

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50.

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50. Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll 2016-10-13 Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf tom 49 Caj-Åke Andersson, (CÅA) Julia Cornu, (JC) Bengt Hammarstedt, (BH) Lotta Kellander, (LK) Gitte Nählinder,

Läs mer

Idrott som förändrar världen

Idrott som förändrar världen Idrott som förändrar världen Special Olympics sporrar och stimulerar För barn och unga med utvecklingsstörning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. I många fall leder det till isolering,

Läs mer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Om fskf Bildades 1966 och är en regional samverkansorganisation för kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt

Läs mer

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande*

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* i D r o T T e n i s i f f r o r Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 216 3 % 25 2 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån.

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Dokumentation Rakt på sak

Dokumentation Rakt på sak Dokumentation Rakt på sak Under utvecklingsträffen den 25 26 mars genomfördes ett erfarenhetsutbyte med hjälp av metoden Rakt på sak. Nedan följer en sammanställning av vad som framkom. Under respektive

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Sportis. Idrottskola med barn i centrum

Sportis. Idrottskola med barn i centrum Sportis Idrottskola med barn i centrum 1 Bra barnidrott är när barnen trivs, har roligt och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 2 Idrottsskolan Sportis En idrottskola eller Sportis som vi väljer

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningens ledord: Vilja Ambition Attityd Glädje Målsättning Föreningen Kanot Syd arbetar

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Ett sammanfattande citat från fotboll

Ett sammanfattande citat från fotboll Idrottslyftet 2013 Ett sammanfattande citat från fotboll Efter att i dagarna tagit in goda exempel från alla distrikt för att framöver åka ut och göra reportage så är jag oerhört imponerad av allt bra

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen.

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen. RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 28 1 Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

RIM 2017 KARLSTAD CCC

RIM 2017 KARLSTAD CCC RIM 2017 KARLSTAD CCC RF MM mm RF/ SISU MM mm RIM 2017 Från möte till mötesplats VIF Mm Tex Visit V KARLSTAD CCC SDF VIF/ SISU RF Med stöd av DF Till gemensamt RIM 2017 Projektorganisation RF Kommunikation/media/ut-smyckning

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer