Välfärdens långsiktiga finansiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välfärdens långsiktiga finansiering"

Transkript

1 Välfärdens långsiktiga finansiering Välfärd i Norden Hanaholmen Eva Nypelius, Gotland Per Sedigh, SKL

2 När satsades det mest resurser? När tror du att det satsades mest offentliga resurser på välfärdstjänster? 1960-talet 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet 2

3 Många tror att kommuner och landsting satsade mer resurser förr Vilket av följande år tror du svenska kommuner och landsting totalt sett satsade mest resurser på? Källa: Synovate augusti 2008 Grundskola 7% 22% 26% 10% 20% 15% Barnomsorg 3% 20% 27% 10% 23% 16% Äldreomsorg 6% 15% 27% 10% 24% 18% Sjukvård 6% 14% 24% 9% 25% 21% Gymnasieskola 2% 10% 28% 11% 28% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vet ej/ej svar

4 Välfärdstjänsternas kostnader åren Procentuell förändring i fasta priser Källa: Välfärdsmysteriet?, SKL 2008 Barnomsorg + förskoleklass 56 Grundskola 8 Gymnasieskola 39 Handikappomsorg 232 Äldreomsorg 62 Individ- och familjeomsorg 186 Hälso- och sjukvård 42 Totalt 50 4

5 Huvuddragen En samhällsekonomisk kalkyl med två alternativ för välfärdstjänsternas volymutveckling fram till år 2035 Demografi (oförändrad ambition per åldersgrupp) Demografi plus 1 procent (ungefär som tidigare utveckling) Finansieringen i fokus. Ingen beskrivning av verksamheterna. Programberedningen är överens om att vi på lång sikt står inför utmaningar vad gäller finansieringen av det offentliga åtagandet. 5

6 En bil på 70-talet

7 En bil på 80-talet

8 En bil på 90-talet

9 En bil på 00-talet

10 Standardutrustning 145, år 1974 Skivbromsar på samtliga fyra hjul, delad rattstång, dörrlås av säkerhetstyp, triangeldelat tvåkretssystem för bromsarna, bältespåminnare, textilklädsel, nackskydd på framstolarna, avbländningsbar backspegel, varningsblinkers, bakruta med eluppvärmning och spolare/torkare, strålkastartorkare, glödtrådsvakt 10

11 Standardutrustning V70, år 2005 ABS-bromsar, Baksäte med 40/20/40-delning, Barnsäkerhetslås via vred i dörrpanel, Belyst make-upspegel i passagerarsolskyddet, Bältesförsträckare på samtliga 5 platser, DSTC - Antisladdsystem, Elektriska fönsterhissar fram och bak med autodownfunktion, (auto-up, fram), Elektronisk startspärr, Elmanövrerad parkeringsbroms, Elmanövrerade/eluppvärmda yttre backspeglar med tiltfunktion vid backning, Eluttag i fram- och baksäte, Fjärrstyrt centrallås med blockerat låsläge (BLL), Framstolar med WHIPS - system för att förhindra whiplashskador, Färddator, Förberedelse för ISO FIX fästen i baksätets ytterplatser, Första förbandskudde, "Global closing/opening" samtidig öppning/stängning av samtliga sidorutor via fjärrkontroll, IDIS (Intelligent Driver Information System) Senarelägger mindre viktig information i stressande situationer, Invändigt nedställbara strålkastare (Ljushöjdsreglering). Justerbar ratt i höjd- och längdled, Klimatanläggning ECC- Elektronisk, Textilklädsel, Krockgardin IC (Inflatable Curtain) i takpanelen ovanför sidodörrar, Krockkudde - förar- och passagerarsida, Kupéfilter, Led-belysning "Follow me home" funktion, Ljudanläggning Performance m 1cd-spelare, 6 högtalare, bredbandshögtalare i fram- och bakdörrar samt diskanter i framdörrarna. Diversity antenner. AUX-ingång i mittkonsol, Mugghållare (2 st) i mittkonsol, Rails, Recirkulationsfunktion i värme/ventilationsanläggning. Sidokrockkuddar SIPS i framstolar. Skyddsnät i nylon mellan kupé och lastutrymme (kan förvaras under lastgolvet), Strålkastarspolare av högtryckstyp, Tonade rutor, 25% toning på samtliga rutor, Trygghetsbelysning, Yttertemperaturmätare 11

12 Tusental invånare år samt försörjarkvoten (%) dvs år/totalbefolkningen 12

13 Andelen 80+ Källa: EUROSTAT 13

14 Kostnadsutvecklingen i fasta priser Index 2010= Plus1alternativet Demografialternativet

15 Från verksamhet till finansiering Så gott som samma antagandebild för de två volymalternativen Verksamheternas avgifter ökar i takt med bruttokostnaderna Pensionskostnaderna är beräknade enligt blandmodellen (två alt) Statsbidragen skrivs fram med skatteunderlagsutvecklingen Långsiktiga antaganden fr o m år 2015, ingen konjunktur Oförändrat arbetskraftsdeltagande per åldersgrupp: +0,1 % Medelarbetstid -0,2 %. Dvs antalet arbetade timmar -0,1 % per år Samma löneutveckling på hela arbetsmarknaden Oförändrad politik 15

16 Kommunal- och landstingsskatten Plus1alternativet Demografialternativet

17 Skattekvoten, plus1alternativet Uppdelad på kommuner/landsting och stat, andel av BNP Skatter offentlig sektor Statliga Kommunala

18 Fångad av Baumols dilemma och Wagners lag Baumols dilemma Relativt svagare produktivitetstillväxt i tjänstesektorn Wagners lag Andelen tjänster i ekonomin växer i takt med ökat välstånd och stigande ambitioner 18

19 William J Baumol Född 1922 Nationalekonom, verksam vid New York University Känd för: Cost disease Contestable markets Innovationers roll för ekonomisk tillväxt 19

20 Adolph Wagner Tysk, Nationalekonom, statistiker och politiker Känd för: Wagners lag Penning- och bankfrågor Många vetenskapliga verk och uppsatser Skicklig talare och debattör 20

21 Annorlunda uttryckt Den ekonomiska tillväxten ökar utrymmet för privat finansierad konsumtion inte minst för tjänster Utrymmet för skattefinansierade tjänster ökar inte, trots ekonomisk tillväxt Skälet är att de offentliganställdas löner ökar i samma takt som tillväxten i ekonomin och att produktiviteten i den kommunala verksamheten (tjänstesektorn) inte kan växa i samma takt som i näringslivet (varusektorn) 21

22 FILM (denna oh ska tas bort) 22

23 Diskussionsfrågor Håller du med? Ny kunskap, ny teknik och innovationer. Ökad trygghet med IT, mer avancerad vård i hemmet, ökade kompetenskrav. Klarar vi av att fånga upp och tillämpa nyheterna? Kräver det mer eller mindre resurser? Hur sprider vi den bästa metoden (kostnadseffektivitetsprincipen)? Mer individanpassad omsorg, större förväntan på livskvalitet, nya diagnoser, högre medvetenhet om rättigheter. Förväntningar viktiga. Hur håller vi förväntningarna på en rimlig nivå? Ska vi det? Vem avgör vad som är rimligt? 23

24 Möjliga och omöjliga lösningar Fler arbetade timmar Ökad produktivitet Ökad privat finansiering Ökad invandring Skattefinansiering Avgränsning av det offentliga uppdraget Andra förändringar 24

25 Effekter av olika åtgärder Mdkr Skattesats % En höjning av slutenvårdsavgiften till 120 kr/dag 0 0,02 Avgift för mat inom gymnasieskolan 1 0,07 En kraftig höjning av äldreomsorgstaxan 3 0,19 En kraftig höjning av barnomsorgstaxan 4 0,24 1 års senare utträde från arbetsmarknaden 6 0,35 1 års tidigare inträde på arbetsmarknaden 8 0,47 Ökad sysselsättning bland dagens utrikes födda 8 0,50 Effektivisering med 3 % 21 1,25 Höjning av kommunalskatten med 1 krona 16 1,00 25

26 Den nettoinvandring som behövs för att behålla den demografiska försörjarkvoten på dagens nivå. Tusental 26

27 Vägval för framtidens välfärdsstat Familjen eller samhället Inkomster eller välfärdstjänster Endast de stora händelserna eller även de små Det vi drabbas av eller även det vi råder över Lika för alla eller mer till dem som inte har råd

28 Auktoritetstro Värderingskartan (källa: World Values Survey) Självförverkligande

29 Bästa alternativ för att ta hand om äldre Barnen tar hand om föräld rarna i d eras hem Föräld rarna b or hos b arnen Sv erige Da nm a rk N ede rlä nd ern a Finlan d Fra nkrike Be lgie n Slove nien Irla nd Storbritan nie n Ö ste rrike Lu xe m burg Ita lien M a lta EU Tys kla nd Sp an ie n P ortug al Estla nd Tje ckien C ype rn Lita ue n U ng ern Le ttla nd Slova kie n R um ä nie n Bu lga rie n P ole n G re klan d 29

30 Nära släktingar bör hjälpa äldre även om det innebär att de ger upp sin egen karriär Andel som instämmer Sverige Luxemburg Nederländerna Frankrike Danmark Finland Malta Belgien Österrike Cypern Storbritannien Irland Tyskland EU Spanien Grekland Portugal Slovenien Lettland Rumänien Litauen Italien Ungern Slovakien Estland Tjeckien Bulgarien Polen 30

31 Prioriteringar Hur? Stigande välstånd, men värna de ekonomiskt svaga med störst behov. Människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen, kostnadseffektivitetsprincipen. Vem? Parlamentet eller lokalt Kommunikation med medborgarna? Öppna prioriteringar, delaktighet, konsultation. Eller räcker beslutet på valdagen? Prioriteringarna kommer ändå! Skillnad mellan medvetna politiska beslut i dag med bäring på framtiden kontra kortsiktiga beslut om åtgärder efter hand? 31

32 Vi har råd med framtiden Regeringsförklaringen (förhoppning) under hösten kommer regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning om välfärdens framtida finansiering 32

33 Regeringsförklaringen (borgerlig) Sverige ska vara ett bra välfärdsland. En utvecklad välfärd är en fråga om rättvisa. Välfärdens verksamheter och tjänster ska vara av högsta kvalitet och rikta sig till enskilda människor efter behov, oavsett bakgrund, bostadsort, kön eller tjocklek på plånbok. Grunden för att nå dit är en solidarisk och offentlig finansiering. 33

34 Möjliga och omöjliga lösningar Fler arbetade timmar Ökad produktivitet Ökad privat finansiering Ökad invandring Skattefinansiering Avgränsning av det offentliga uppdraget Andra förändringar 34

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

PROGRAMBEREDNINGEN FÖR VÄLFÄRDSFINANSIERINGEN. Framtidens utmaning VÄLFÄRDENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING

PROGRAMBEREDNINGEN FÖR VÄLFÄRDSFINANSIERINGEN. Framtidens utmaning VÄLFÄRDENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING PROGRAMBEREDNINGEN FÖR VÄLFÄRDSFINANSIERINGEN Framtidens utmaning VÄLFÄRDENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING PROGRAMBEREDNINGEN FÖR VÄLFÄRDSFINANSIERINGEN Framtidens utmaning VÄLFÄRDENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1 Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Stor utmaning att tillgodose framtida behov Äldreboom

Läs mer

Några principiella aspekter på offentlig välfärd

Några principiella aspekter på offentlig välfärd 1 Några principiella aspekter på offentlig välfärd Underlagsrapport till SKL:s programberedning för välfärdens finansiering Stefan Ackerby 2 Inledning SKL:s politiska beredning, Programberedningen för

Läs mer

Ds 2013:8. Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen MÅRTEN BLIX

Ds 2013:8. Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen MÅRTEN BLIX Ds 2013:8 Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen MÅRTEN BLIX Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen DELutrEDning från framtidskommissionen MÅRTEN BLIX Ds 2013:8 Framtidens välfärd

Läs mer

Pensionsrapport 2012. en samlad bild av viktiga framtidsfrågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport 2012. en samlad bild av viktiga framtidsfrågor som påverkar pensionsområdet en samlad bild av viktiga framtidsfrågor som påverkar pensionsområdet s. 5 Sammanfattning och slutsatser s. 8 Livslängd och demografisk utveckling s. 13 Yrkeslivet vad påverkar pensionen? s. 18 Pensionärernas

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård. Delresultat från LEV-projektet. Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Delresultat från LEV-projektet Den ljusnande framtid är vård Beställningsnr: S2010.021 Formgivning och layout: Svensk Information Omslagsfoto: PhotoAlto/Johnér Bildbyrå Tryckning:

Läs mer

Yttrande över långtidsutredningens betänkande (SOU 2004:19) 2004-06-29

Yttrande över långtidsutredningens betänkande (SOU 2004:19) 2004-06-29 Finansdepartementet Ekonomiska avdelningen 103 33 STOCKHOLM DNR 2004-560-DIR Yttrande över långtidsutredningens betänkande (SOU 2004:19) 2004-06-29 1. INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER Riksbanken har

Läs mer

REN FAKTA OM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REN FAKTA 1

REN FAKTA OM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REN FAKTA 1 REN FAKTA OM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REN FAKTA 1 REN FAKTA 2 Förord Det finns många föreställningar och uppfattningar om kommuner, landsting och regioner och den verksamhet som de ansvarar för.

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Välfärdsmysteriet? Kommunsektorns utveckling 1980 2005. Per-Lennart Börjesson

Välfärdsmysteriet? Kommunsektorns utveckling 1980 2005. Per-Lennart Börjesson Välfärdsmysteriet? Kommunsektorns utveckling 1980 2005 Per-Lennart Börjesson Välfärdsmysteriet? Kommunsektorns utveckling 1980 2005 Per-Lennart Börjesson 2 Välfärdsmysteriet Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Fem vägval för Sverige Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Förord 1 Förord I s långtidsutredning ges ett näringslivsperspektiv på utvecklingen under de kommande tre decennierna. Arbetet har letts

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:1

Regeringens proposition 2006/07:1 Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

Kommunala framtider. en långtidsutredning om behov och resurser

Kommunala framtider. en långtidsutredning om behov och resurser Kommunala framtider en långtidsutredning om behov och resurser till år 2050 Svenska Kommunförbundet, Finanssektionen, 118 82 Stockholm November 2002 1:a upplagan ISBN: 91-7289-121-1 ILLUSTRATIONER: Jan

Läs mer

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31

Långsiktig ekonomisk analys Lunds kommun 2013-2028 2015-03-31 Långsiktig ekonomisk analys 2013-2028 2015-03-31 Innehåll DEL I BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Tillvägagångssätt och metod Samhällsekonomiska förutsättningar Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning

Läs mer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer

R 2008:01. Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer Mer vård för pengarna genom organisatoriska innovationer R 2008:01 Utgivare: Nutek Tryck: AB Danagårds Grafiska Tryckt i 500 ex i januari

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Pensionsrapport 2013 viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Det är vi som arbetat med Pensionsrapport 2013 Carina Blomberg Trygghetsekonom carina.blomberg@amf.se Fredrik Nordström Chef Affärsutveckling

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd Samhällsekonomi så skapas vår välfärd Om Ekonomifakta Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Vi vänder oss till alla som snabbt behöver fakta om jobben, företagandet

Läs mer

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd Samhällsekonomi så skapas vår välfärd Om Ekonomifakta Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Vi vänder oss till alla som snabbt behöver fakta om jobben, företagandet

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer