Pressmeddelande Skriv med rösten - det lönar sig*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande 2006-03-23. Skriv med rösten - det lönar sig*"

Transkript

1 Pressmeddelande Skriv med rösten - det lönar sig* Många har under åren försökt använda taligenkänning för att förenkla och snabba på skrivprocessen. Många har misslyckats, men idag kan man med mycket gott resultat skriva med rösten både på svenska och på andra språk. VoiceXpress och Dragon NaturallySpeaking 8 kan bli en lönsam investering Mycket pengar skulle sparas i företag och organisationer om man började använda taligenkänning och röststyrning istället för att skriva med tangentbordet. Med taligenkänning, d v s vanligt tal till klartext, skriver även tangentbordsvirtuoserna flera gånger snabbare med rösten än med tangentbordet. Jämfört med den traditionella pekfingervalsen kan det gå 10 gånger snabbare att skriva med rösten än med tangentbordet. Redan i början av 1990-talet kom program som skulle göra det möjligt att skriva till datorn direkt med rösten. Men det skulle visa sig vara en lång startsträcka. Varken program, datorer, ljudkort eller mikrofoner var tillräckligt bra för att kunna ge en bra taligenkänning. De flesta datorer som tillverkas idag är tillräckligt bra och taligenkänningsprogrammens prestanda har förbättrats dramatiskt. När Scansoft (nuv Nuance) år 2004 lanserade det internationella programmet Dragon NaturallySpeaking 8 togs ett avgörande steg på väg mot perfekt taligenkänning. I slutet av 2004 hade det svenska programmet VoiceXpress också blivit moget för taligenkänning i dagligt kontorsarbete. Nu, i början av 2006, kan man med mycket gott resultat skriva med rösten både på svenska och på andra språk. Man kan tala till det svenska programmet med en hastighet av upp till 140 ord per minut och taligenkänningen når 96%. D v s 96 ord av 100 blir rätt tolkade av programmet. Hur snabbt är då 140 ord per minut? Det är två till tre gånger så snabbt som en driven sekreterare kan skriva. När man skriver med rösten blir stavningen korrekt vilket inte alltid är fallet när man skriver med tangentbordet. Finns på de större språken plus svenska Svenska är för närvarande det enda nordiska språk för vilket vi har ett helt fungerande taligenkänningsprogram. Språkvetare kanske opponerar sig och påpekar att holländska faktiskt kan räknas in i den nordiska språkgruppen. I så fall blir det två nordiska språk med det holländska språket i Dragon NaturallySpeaking 8. Det programmet finns dessutom i versioner för engelska, tyska, franska, spanska och italienska. Svenska är ju inte direkt något världsspråk. Att utveckla taligenkänningsprogram för svenska är förenat med stora investeringskostnader. Därför har det inte varit rimligt att vidareutveckla taligenkänningsprogram på svenska för varje ny version som utvecklats för de stora språken. Det är grunden till att det internationella programmet Dragon NaturallySpeaking 8 hittills nått längre än det svenska VoiceXpress både i fråga om taligenkänning och hur snabbt talet kan omvandlas till text. Med Dragon NaturallySpeaking 8 når man en taligenkänning på 99 procent och en hastighet av 160 ord per minut.

2 En annan fråga som jag ofta får är hur taligenkänning fungerar med olika dialekter. Eftersom både VoiceXpress och Dragon NaturallySpeaking 8 är talarberoende system, så lär sig programmet den dialekt man använder. Även för personer med en utländsk brytning går det som regel bra. Fungerar rättstavnings och grammatikprogram när man skriver med rösten? Självklart fungerar det. Grammatikaliskt skriver programmet det man säger, utom med några få undantag, somt ex att det ändrar dom till de. I övrigt fungerar ju grammatikprogrammet i MS Office, Open Office och liknande program normalt. Naturligtvis kan taligenkänningsprogram tolka ord fel. Det kan välja en ljudsynonym (en s.k. homonym) - ett ord som uttalas lika men stavas annorlunda. I och för sig är ordet då fonetiskt (ljudmässigt) rättstavat, men det hjälper ju inte om programmet valt fel ord. Eftersom programmen också lär sig i vilket sammanhang ord förekommer blir det som regel rätt i alla fall. Många frågar sig också hur det går med yrkesspecifik vokabulär som medicinska termer och juridisk vokabulär. Till programmen utvecklas hela tiden nya vokabulärer. För närvarande finns till det svenska programmet VoiceXpress specialvokabulärer för yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård, juridik, röntgen, dental och polis förutom standardvokabulären. Till de internationella programmen finns också ett antal olika vokabulärer. Man kan arbeta mobilt och stationärt Numera kan ljudfiler med diktat också transkriberas d v s överföras till text mer eller mindre automatiskt. De internationella programmen, som kommit en bra bit längre än de svenska kan i dag spara röstfilerna som sedan kan skickas till en sekreterare. Sekreteraren som har personens röstprofil (som innehåller information om hur användaren uttalar ord) i sin dator, kan aktivera personens röstprofil och låta programmet läsa in ljudfilen. Datorn omvandlar automatiskt ljudfilen till ett rent textdokument. Det är lätt att förstå hur en sådan rutin kan spara mycket tid. För den mobile användaren kan en liknande teknik användas med hjälp av en digital diktafon. Många yrkesgrupper som säljare, besiktningsmän m m, som ofta är på resande fot, kanske inte alltid kan ha datorn med sig. Då är det mycket praktiskt att redan på fältet diktera in sina observationer eller besöksrapporter direkt i en digital diktafon. Sedan låter man datorn transkribera ljudfilen till en vanlig rapport när man kommer tillbaka till kontoret. Man kan också e-posta sina ljudfiler till kontoret och låta någon annan skriva ut dem med hjälp av sin talarprofil som man gjort tillgänglig på kontoret. Kan man använda taligenkänning och röststyrning med alla program? Såväl VoiceXpress som Dragon NaturallySpeaking fungerar tillsammans med ordbehandlingsprogram, kalkylprogram, e-postprogram, webbläsare mm. Taligenkänning fungerar också i de flesta applikationsprogram som journalprogram, säljstödsprogram, redovisningsprogram mm. Resultatet blir detsamma som om det skulle ha skrivits med tangentbordet, fast det går snabbare. Taligenkänningsprogrammen har faktiskt idag utvecklats så långt att de kan användas i de flesta Windowsprogram, inte bara till att skriva med rösten, utan också till att med rösten effektivt styra såväl datorn som specifika applikationer. Den som vill kan använda mus och tangentbord parallellt med taligenkännings- och röststyrningsprogrammen. Vad fordras av datorerna?

3 De flesta moderna datorer fungerar utmärkt, specifikationerna varierar något beroende på program och antal vokabulärer. Windows 2000 eller XP rekommenderas även om det svenska programmet också fungerar med Windows 98 2:a utgåvan och Windows Millennium. Dragon NaturallySpeaking Standard och Preferred fungerar i Windows Millenium eller senare versioner. Dragon NaturallySpeaking 8 Professional fordrar Windows 2000 SP4 eller Windows XP. Även om tillverkarna av taligenkänningsprogram specificerar miniminivåer för RAM-minnet (arbetsminnet) har vi kommit till slutsatsen att 512 MB är den praktiska nedre gräns man bör satsa på. 256 MB fungerar hjälpligt men man märker snabbt problematiken när flera program laddas. Generellt gäller att mer RAM-minne, snabbare och bättre processor ger bättre resultat. Val av mikrofoner De moderna taligenkänningsprogrammen klarar att arbeta med ett antal olika mikrofontyper. Det gör att man kan välja den typ av mikrofon/headset/fickminne som passar bäst för ens arbetssituation. Du kan till och med välja att arbeta med ett trådlöst headset. Hur lång tid tar det att lära sig? Normalt tar det en förmiddag att komma så långt med det svenska programmet, att man kan börja skriva och redigera text med rösten. Sedan följer normalt 1-2 veckors övning, innan man tar itu med steg två att börja med mera avancerade övningar. Även med de internationella programmen får man räkna med två ½-dagar för att kunna använda programmet effektivt. Att få programmet att lära sig ens röst går snabbt, kanske på en timme. Däremot tar det som regel något längre tid för att lära sig vissa formateringskommandon, om man inte har mycket goda kunskaper i språklära och syntax i det språk man valt. De internationella programmen har också många fler funktioner vilket gör att utbildningsinnehållet behöver koncentreras på andra delar än i det svenska. Generellt kan man säga att de flesta är i gång så att man kan skriva och korrigera text med rösten efter det första utbildningstillfället. Hur får man programmet att uppnå en maximal taligenkänning? Programmen förbättrar taligenkänningen på flera olika sätt Via övningsmoment lär sig datorn hur du talar Programmen analyserar också ditt sätt att skriva, vilka ord du använder och i vilken kontext de förekommer Genom att träna ord samt lägga till och träna nya ord Genom röstkorrigering av feltolkade ord. Vilka grupper har mest nytta av taligenkänning VoiceXpress och Dragon NaturallySpeaking har breda användningsområden till exempel - Alla som skriver och vill skriva snabbare och korrekt stavat. - Alla som vill effektivisera arbetet genom att styra datorn med rösten. - Den som har eller börjar känna av belastningsskador, musarm etc. - Den som behöver ha fria händer och den som arbetar mobilt. Vilka har börjat använda tekniken? För närvarande ligger Sverige långt efter länder som Tyskland, England och USA när det gäller att utnyttja fördelarna med röststyrning och taligenkänning i dagligt arbete med datorn. Inom tyska polisen och EU-parlamentet är taligenkänning redan standard.

4 Men det börjar också slå igenom i Sverige och vi ser allt fler yrkesgrupper som börjar använda taligenkänning och röststyrning i sitt dagliga arbete. De som tidigast anammade tekniken var naturligtvis de som kunde spara tid och resurser genom att eliminera transkriberingsmomentet t ex läkare och advokater. Idag kan vi bland annat räkna in annat Sveriges Riksdag, exportföretag, myndigheter, forskare, läkare, advokater och privatpersoner. Tekniken utvecklades från början för personer med vissa motoriska handikapp. På grund av att den snabba utvecklingen av taligenkänningsmotorerna blivit så mycket bättre, har även personer med begynnande belastningsskador t ex musarm börjat använda röst- och talstyrning. Här är funktionen för att styra datorns olika funktioner med rösten minst lika viktig som själva dikteringsmöjligheten. Man kan nämligen med lite övning styra nästan alla funktioner i datorn med rösten. Till och med musrörelser och musklick kan röststyras. Vilken utveckling kan förväntas? Att titta in i "kristallkulan" är inte alltid lätt för att kunna skönja trender och utvecklingslinjer. Men efter att ha följt utvecklingen under ett antal år kan följande strömningar skönjas. Man kan räkna med att programmen i allt högre grad kommer att vara självlärande när det gäller de korrigeringar som man gör av texterna. Man kan också räkna med att två arbetssätt kommer att utvecklas parallellt. - Diktering till text i realtid, d v s texten presenteras direkt på skärmen och korrigeras med rösten eller med röst och tangentbord i kombination. - Diktering till ljudfil, som sedan vid valfri tidpunkt, manuellt eller automatiskt, körs genom taligenkänningsprogrammet för transkribering (omvandling) till text där eventuell följande redigering görs med röst eller tangentbord. Det är möjligt redan i dag, men väldigt få känner till det. Automatisk taligenkänning under sammanträden med automatisk transkribering av mötesprotokoll på engelska finns redan och kommer att utvecklas ytterligare. Detta program klarar redan nu upp till fyra samtidiga användare och man kan nog förvänta sig att det inom snar framtid kommer att klara ännu flera användare. Taligenkänningsprogram kommer att finnas för ytterligare ett antal språk och specialvokabulärer kommer att utvecklas för fler yrkesområden. Programmen kommer att förses med ännu bättre språkmodeller och taligenkänningen kommer allt närmare 100%. Därigenom kommer sannolikt också inlärningstiden att reduceras till ett minimum. Man kan räkna med att taligenkännings- och röststyrningsmöjligeter kommer att utvecklas för flera operativsystem kanske till och med bli integrerade med operativsystemen. Tillverkare av applikationsprogram kommer också att utveckla möjligheterna för koppling/integrering med röststyrningsprogram. Allteftersom handdatorerna blir mer kraftfulla, kommer man att få en ökad mobil användning för taligenkänning, även under mera fältmässiga förhållanden.

5 Mobiltelefoner kommer att få en stor betydelse för att diktera rapporter när man är ute på fältet och automatiskt få dem transkriberade och färdigskrivna i sina applikationsprogram när man kommer tillbaka till kontoret. Redan nu finns ett sådant system kallat datacollector som vid Riksstämman 2005 fick pris som årets bästa produkt för IT-stöd inom sjukvården. Vi tror att taligenkänning och röststyrning i allt större omfattning kommer ersätta mus och tangentborde vid arbete med datorn. Rationaliserar arbetet och effektiviserar hela organisationen. De företag och organisationer som börjat använda taligenkänning märker snabbt hur det påverkar hela organisationen. Vissa monotona arbetsmoment, som traditionell renskrift, kommer att till stor del försvinna och arbetsflöden kommer att förändras. Ett exempel på detta är sekvensen Diktera eller skriva utkast på papper Till sekreterare för utskrift (avlyssning/tydning) Dokumentet tillbaka för genomläsning och eventuella korrigeringar Åter till sekreteraren för slutgiltig korrigering och utskrift Jämför detta med nedanstående typiska sekvensen med taligenkänning Tala in texten (man ser resultatet direkt på skärmen) Redigera Skriv ut Då inser man lätt möjligheten att spara tid och pengar när man skriver med rösten. Därmed är inte sekreterarens roll är utagerad, men tiden kan användas till mer kvalificerat arbete än att vara skrivautomat. En annan positiv effekt av taligenkänning är att personer som börjar känna av musarm och liknande belastningsskador på grund av sitt arbete med tangentbordet kommer att kunna fortsätta fullt produktivt arbete i stället för att tillhöra de sjukskrivnas skara. Detta är talteknologi Talteknologi handlar bl a om följande tre huvudområden talaridentifiering - man identifierar personer med hjälp av personens röstavtryck (som identifiering med fingeravtryck fast med rösten) text till tal eller talsyntes man omvandlar skriven text till tal tal till text - taligenkänning som omvandlar tal till skriven text Taligenkänning indelas i talaroberoende och talarberoende system Talaroberoende system har stora begränsningar i såväl vokabulär som grammatik, men behöver inte tränas av användaren. Sådana system hittar man bland annat vid SJ:s biljettbokning och i moderna telefonväxlar. Talarberoende system är en förutsättning för att man skall kunna diktera fritt med hjälp av naturligt tal. Det är då frågan om program där man måste lära datorn hur ens röst låter och hur man uttrycker sig. Man måste alltså träna programmet för varje enskild person som skall använda det och i många fall också för de olika mikrofontyper man använder.

6

7 Så här fungerar taligenkänning i stort Talet omvandlas av mikrofonen till elektriska svängningar. Dessa omvandlas till ett spektrogram för att bestämma klangbilden, något som sker hundra gånger per sekund. Programmet utför därefter en spektralanalys och genom statistiska beräkningar avgörs vilka fonem (minsta språkliga ljudelement; förenklat en bokstav) det innehåller. I nästa steg matchas fonemen mot ett uttalslexikon för att matcha ljudet mot det mest sannolika ordet. Sedan tar själva språkanalysen vid. Programmet matchar ordföljder och sätter med hjälp av språkmodeller och artificiell intelligens ihop det hela till en mening. *Denna text har skrivits med programmet VoiceXpress och därefter redigerats med rösten. Vissa finjusteringar har slutligen gjorts med en kombination av röst och tangentbord. Kalle Wannberg XnX Data AB För ytterligare information kontakta: Kalle Wannberg XnX Data AB, tel e-post:

Vanliga frågor för VoiceXpress

Vanliga frågor för VoiceXpress Vanliga frågor för VoiceXpress 1) Hur stort ordförråd (vokabulär) innehåller VoiceXpress? VoiceXpress innehåller ett mycket omfattande ordförråd, och svaret på frågan varierar en aning beroende på hur

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Kompensatoriska Tekniska Hjälpmedel - appar och andra verktyg. Cecilia Widlund, leg. logoped Logopederna Sverige AB

Kompensatoriska Tekniska Hjälpmedel - appar och andra verktyg. Cecilia Widlund, leg. logoped Logopederna Sverige AB Kompensatoriska Tekniska Hjälpmedel - appar och andra verktyg Cecilia Widlund, leg. logoped Logopederna Sverige AB 26 september 2017 Dagens upplägg Appar AudioNote Popplet Diktering Talsyntes Spreeder

Läs mer

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61 Office Synchronizer Utgåvekommentarer Version 1,61 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefon: +1-937-233-8921 Avgiftsfritt:

Läs mer

del 3 ARBETA MED PROGRAM

del 3 ARBETA MED PROGRAM del ARBETA MED PROGRAM Det finns ett enormt stort antal program som kan användas tillsammans med Windows Vista. Med ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word till exempel, kan man skapa, redigera och

Läs mer

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66 Office Synchronizer Versionsinformation Version 1,66 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA Telefon: +1-408-481-8000 Avgiftsfritt:

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Så här fungerar Stava Rex

Så här fungerar Stava Rex Så här fungerar Stava Rex Stava Rex är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex kan rätta grava stavfel och hjälper till att skilja på lättförväxlade ord. Stava Rex kan

Läs mer

Widgit symbolskrift 2000, version 2.0

Widgit symbolskrift 2000, version 2.0 Widgit symbolskrift 2000, version 2.0 Kort beskrivning Widgit symbolskrift 2000 är ett program för att skriva med symboler och på annat sätt få symbolstöd i läs- och skrivprocessen. Ett sätt att använda

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Guider för specialprogrammen

Guider för specialprogrammen Guider för specialprogrammen Talsyntes: Voxit Budgie 2.3 OCR-behandling: ScanSoft OmniPage Rättstavningsprogram: Stava Rex Spell Right Läslinjal: Screen Ruler Om du vill vara säker på att kunna använda

Läs mer

Denna beskrivning är gjord på uppdrag av Specialpedagogiska institutet, för nätversionen av Hej skärm!. 2003-07-14, logoped Bitte Rydeman.

Denna beskrivning är gjord på uppdrag av Specialpedagogiska institutet, för nätversionen av Hej skärm!. 2003-07-14, logoped Bitte Rydeman. Lexia 4 Författare/producent: Olle Gunnilstam, Martti Mårtens, Stiftelsen Stora Sköndal Syfte: Lexia är ett träningsprogram för personer med dyslexi, afasi, läs- och skrivsvårigheter, grammatiska svårigheter

Läs mer

Manual TorTalk version 1.3

Manual TorTalk version 1.3 Manual TorTalk version 1.3 Introduktion TorTalk är ett program vars funktion är att läsa upp text med talsyntes. Målet är att det ska var så enkelt som möjligt att använda. Därmed har antal funktioner

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. Kom igång med. WordFinder Snabbguide FOR BETTER UNDERSTANDING Kom igång med WordFinder Snabbguide Installationsanvisning 1 Sätt i programskivan i datorn. Installationsprogrammet startar automatiskt. En gemensam startbild för WordFinder Professional,

Läs mer

Handbok till Oribi Speak for Chrome

Handbok till Oribi Speak for Chrome Handbok till Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome är ett tillägg (eng. extension) för webbläsaren Google Chrome och fungerar i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) och Linux. Oribi Speak

Läs mer

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning

Kristian Almgren Artificiell Intelligens Linköpings Universitet 2011. Talstyrning Talstyrning Abstrakt Talstyrning är en teknik som gör det möjligt för oss människor att mer eller mindre verbalt kommunicera med en dator eller ett system. Det här är ett tillvägagångssätt inom AI och

Läs mer

Juridik. Professional Dictation Systems. Juridik

Juridik. Professional Dictation Systems. Juridik Juridik Professional Dictation Systems Juridik 2 3 Den traditionella dikteringen måste utvecklas så att juridiskt yrkesverks amma kan arbeta snabbare och mer effektivt. Olympus förstår. Olympus har hjälpt

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 1 Introduktion Kapitel 1 Introduktion ZoomText 9.1 är en kraftfull programlösning för synskadade. Innehåller två olika teknologier förstoring och skärmläsning ZoomText tillåter dig att se och höra allting som visas på

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

CD-ORD 8 elevdata.se

CD-ORD 8 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 8 elevdata.se SNABBHJÄLP för CD-ORD 8 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 8. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet.

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Wizkeys skärmtangentbord

Wizkeys skärmtangentbord BRUKSANVISNING Artikelnummer: 145638 / 145638V Wizkeys skärmtangentbord funktionsverket Kom igång med Wizkeys WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt skärmtangentbord som inkluderar ordprediktion och

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Installationsmanual OpenOffice 3.0

Installationsmanual OpenOffice 3.0 Installationsmanual OpenOffice 3.0 Ursprungligen skapad av Georg Bredberg 2003-03-27 för OpenOffice 1.0 Uppdaterad och kortad 2009-01-07 för OpenOffice 3.0 av Folkbildningsnätets Fria Programvarugrupp

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se Multifunktionsur Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest www.legrand.se Inställningar i klartext Det har aldrig varit lättare att programmera ett ur Driftsläge Lagrade program

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Taligenkänning. - Anteckna direkt in i journalen med rösten. Anders Eidergard & Hanna Nilsson-Levin

Taligenkänning. - Anteckna direkt in i journalen med rösten. Anders Eidergard & Hanna Nilsson-Levin Taligenkänning - Anteckna direkt in i journalen med rösten Anders Eidergard & Hanna Nilsson-Levin Anders Eidergard Projektledare Lean-specialist anders.eidergard@lxi.se Hanna Nilsson-Levin Medicinsk Sekreterare

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

Lathund för Stava Rex

Lathund för Stava Rex Lathund för Stava Rex för PC Stava Rex är ett avancerat svenskt rättstavningsprogram som kan rätta grava stavfel, lättförväxlade ord samt enklare grammatikfel. Stava Rex klarar av att rätta text i de vanligaste

Läs mer

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Logga in på tjänsten WordFinder Logga in på ditt konto på WordFinder om du har personligt konto Har du redan ett personligt konto på WordFinder,

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Pyramid Business Studio från version 3.40B (2015-08-27) Skapa offert med Microsoft Wordmall Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH FÄRDIGHETSTRÄNING

EXTRA ANPASSNINGAR OCH FÄRDIGHETSTRÄNING EXTRA ANPASSNINGAR OCH FÄRDIGHETSTRÄNING ALLA WEBBPROGRAM SOM FINNS PÅ PORTALEN (https://www.mvnordic.com/se/portal), KAN ELEVERNA ANVÄNDA HEMMA VID LÄXLÄSNING, HEMUPPGIFTER OCH EXTRA TRÄNING! WEBBPROGRAM

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

Bilaga 4: Tidsuppskattning. Wikispeech. en användargenererad talsyntes på Wikipedia

Bilaga 4: Tidsuppskattning. Wikispeech. en användargenererad talsyntes på Wikipedia Bilaga 4: Tidsuppskattning Wikispeech en användargenererad talsyntes på Wikipedia Process Steg Egenskap Typ [1] Estimated (h) Vem? Summa Sum Walk Skel 545 Sum walking skeleton to 1224 Uppläsning 1 Navigering

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Symbol för Windows: Samtala 2.1

Symbol för Windows: Samtala 2.1 Symbol för Windows: Samtala 2.1 Kort beskrivning Samtala är ett kommunikationsprogram för talad kommunikation som ingår i serien Symboler för Windows. Denna serie innehåller även program för att skriva

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Mind Express 3.0. Kort beskrivning. Systemkrav. Styrsätt

Mind Express 3.0. Kort beskrivning. Systemkrav. Styrsätt Mind Express 3.0 Kort beskrivning Mind Express är ett kommunikationsprogram för att tala och skriva med symboler. Det har inbyggda grammatiska funktioner och möjlighet att använda olika inställningar/nivåer

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Låt datorn prata med mobilen

Låt datorn prata med mobilen DET BÄSTA FRÅN BÅDA VÄRLDARNA Låt datorn prata med mobilen Skicka sms från datorn Med Pushbullet kan du skriva dina sms med datorns tangentbord. Hej Jörgen! Du får ursäkta att det här meddelandet är långt,

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Versionshistorik MedSpeech. Nyheter och förändringar

Versionshistorik MedSpeech. Nyheter och förändringar Versionshistorik MedSpeech Nyheter och förändringar Version 3.4.1 November 2013 MedSpeech 3.4 2012-05 Nya funktioner MedSpeech är nu anpassat för tyska marknaden vilket innebär användargränssnittet är

Läs mer

För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet

För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet TimberRite MÄT- OCH STYRSYSTEM För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet måste du kunna vara säker på att din investering ger maximal produktivitet. TimberRite-mätsystemen

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 5: Ljud, del 2 Innehåll Spela in och klipp en ljudfil (metod 1)... 3 Importera och klipp en ljudfil (metod 2)... 6 Ta bort störande bakgrundsljud... 8 Förstärk ljudet...

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

NUANCE TUTORIAL TALTEKNOLOGI KURSEN VT2006. Labkonstruktör: Rebecca Jonson Labhandledare: Håkan Burden

NUANCE TUTORIAL TALTEKNOLOGI KURSEN VT2006. Labkonstruktör: Rebecca Jonson Labhandledare: Håkan Burden NUANCE TUTORIAL TALTEKNOLOGI KURSEN VT2006 Labkonstruktör: Rebecca Jonson Labhandledare: Håkan Burden Laboration 3 börjar med en Nuance-tutorial som först och främst går ut på att lära sig lite hur Nuance

Läs mer

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa):

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): Nätverksinstallation Installera Widgitprodukter Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): SymWriter 2

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Logga in på WordFinder Logga in på ditt konto på WordFinder om du har personligt konto Har du redan ett personligt konto på WordFinder, går

Läs mer

Inledning till Wavesurfer av Christine Ericsdotter (Lingvistik, Stockholms universitet)

Inledning till Wavesurfer av Christine Ericsdotter (Lingvistik, Stockholms universitet) Inledning till Wavesurfer av Christine Ericsdotter (Lingvistik, Stockholms universitet) WaveSurfer är ett program för analys av tal utvecklat vid Centrum för talteknologi, Institutionen för tal, musik

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet ecopy SHARESCAN / DESKTOP Tack vare ecopy använder alla anställda på Van Laere den multifunktionella skrivaren som en användarvänlig nätverksscanner.

Läs mer

Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning.

Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning. Programvaror utvecklade av BITTECH under åren 1990 till 2004 Följande program utvecklades av BITTECH. De flesta såldes via Elevdata, Frölunda Data och VetaMer. De finns inte längre till försäljning. Meteor

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM Hantera det du mäter. Förenkla datainsamlingen efter en incident. CODE-STAT 8.0 datagranskningsprogram Inom akutvård är hastighet och kvalitet livsavgörande. Därför

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

VIDA RELEASE NEWS OM DET HÄR DOKUMENTET UTGÅVA: VIDA 2014D INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER

VIDA RELEASE NEWS OM DET HÄR DOKUMENTET UTGÅVA: VIDA 2014D INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER UTGÅVA: VIDA 2014D INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER OM DET HÄR DOKUMENTET... 1 INSTALLATION... 2 KOMMUNIKATIONSVERKTYG... 3 NYA BILMODELLER OCH INFORMATION... 3 FLIKEN START... 3 FLIKEN BILPROFIL...

Läs mer

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga Oktober 2015 Appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga Flertalet appar som nämns

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Upplev den nya generationen kösystem!

Upplev den nya generationen kösystem! Upplev den nya generationen kösystem! timeacle är ett fullständigt fritt skalbart kösystem som Software as a service direkt från molnet! Det kan anpassas flexibelt efter dina önskemål och erbjuder många

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

CD-ORD 9.0. Snabbhjälp

CD-ORD 9.0. Snabbhjälp CD-ORD 9.0 Snabbhjälp CD-ORD Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 9.0. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet. Hjälp i verktygslisten Snabbhjälp

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

Katalog med Innovas alkomätare 2006

Katalog med Innovas alkomätare 2006 Katalog med Innovas alkomätare 2006 Ha koll på dig och dina medmänniskor med en alkomätare. Kör aldrig onykter! Innova har med nära samarbete med tillverkarna tagit fram en katalog med prisvärda alkomätare

Läs mer

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela TextIT Hjälp I textfältet kan du skriva din egen text eller kopiera in text ifrån andra källor som t.ex. Word, PDF, Internetsidor etc. Du kan sedan välja något av följande för att få texten uppläst. Ljudning!

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Så fjärrstyr du datorn

Så fjärrstyr du datorn Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen 7 Gör Iphone och Android till en fjärrkontroll 7 Fungerar både för Mac och pc 7 3 smarta gratistips. Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen Så blir mobilen

Läs mer

JAG HANDLAR EN INTERAKTIV WEBBOK

JAG HANDLAR EN INTERAKTIV WEBBOK JAG HANDLAR EN INTERAKTIV WEBBOK Hur kan man göra en tryckt arbetsbok tillgänglig för fler? Vad kostar det och vad ska man tänka på när det gäller skälighetsbedömningen av vilka åtgärder för tillgänglighet

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301 WordRead 3 Manual Artikelnummer: 10301 1 Innehåll WordRead 3... 1 Manual... 1 Artikelnummer: 10301... 1 Välkommen till WordRead... 3 WordReads verktygsknappar... 3 Knapparna Spela och Stopp... 3 Knappen

Läs mer

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade

Datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start samt varifrån resan startade Sida 1 av 6 Vanliga problem med körjournaler De flesta bilförare väljer att skriva sin körjournal i ett häfte, med hjälp av papper och penna. Då är det lätt hänt att man göra något av följande vanliga

Läs mer

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Logga in på tjänsten WordFinder Logga in på ditt konto på WordFinder om du har personligt konto Har du redan ett personligt konto på WordFinder,

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

EasyProducer Kom igång guide

EasyProducer Kom igång guide EasyProducer Kom igång guide EasyProducer gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt förvandla ett Word dokument till en fullt synkroniserad digital talbok i DAISY-format (DTB). DTB skapade med EasyProducer

Läs mer

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare.

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare. Köpa dator 1 Varför? Jag skall köpa min första dator. Min gamla dator har kraschat eller har fått ett allvarligt fel. Min gamla dator är för klen för nya saker jag vill göra. Jag vill ha en dator till.

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1 IT-körkort för språklärare Modul 3: Ljud, del 1 Innehåll Ladda ner Audacity och hjälpprogrammet LAME 3 Installera Audacity och LAME 7 Spela in med Audacity 9 Spara och exportera i MP3-format 11 Ladda upp

Läs mer

DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER

DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER SEMI-INTENSIV KURS 1 (20h per vecka) 2 (20h + 5h per vecka ) Vår semi-intensiva spanska kurs består av 20 timmars lektionstid eller 20 timmar plus ytterligare 5 timmar kultur

Läs mer