INSPIRATION MOTIVATION OCH HÄLSA FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSPIRATION MOTIVATION OCH HÄLSA FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP"

Transkript

1 INSPIRATION MOTIVATION OCH HÄLSA FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Vadå är jag för stressad? De flesta av oss upplever stressiga perioder i livet. Ofta är det andra i vår närhet som ser våra symptom tidigare än vi själva vill erkänna att vi är för stressade. Det kan vara vänner eller kollegor som tar upp frågan om stress med oss. Vad händer när den tillfälliga perioden inte är tillfällig längre? Vad händer när stressen tar över och påverkar hela vår livssituation? Genom att lära oss mer om stress, hur den påverkar oss och hur vi kan hantera den ges möjlighet att skapa en bättre balans i arbetslivet och på fritiden. En workshop som ger grundläggande kunskaper om vad stress egentligen är - vad det är som stressar oss och hur stress påverkar kroppen. Vad är stress? Är jag stressad? Vad framkallar stress? Hur märker jag att jag är stressad? Hur hanterar vi stress? Personlig handlingsplan Under workshopen varvar vi föreläsningar med praktiskt arbete. Deltagarna utvärderar sin egen situation, funderar på vilken påverkan stressen har samt påbörjar en personlig handlingsplan. Det är en praktisk och interaktiv workshop där deltagarna får möjlighet att själv reflektera över sin situation och sitt stressbeteende. Workshopen är en investering för såväl arbetsgivaren som den enskilde individen/deltagaren. Workshopen kan genomföras från 3 timmar upp till en heldag. Mer tid ger mer ingående och djupare diskussioner, fler exempel och reflektioner samt större interaktivitet.

2 Korten på bordet ett seminarium om spelberoende Spel har alltid lockat, fängslat och roat människor även om spelformen och utbudet förändrats genom tiden. I antiken umgicks grekerna och spelade tärning som tillverkats av bränd lera eller av fårens fyrkantiga hälben. I dag tillverkar vi tärningar av plast, skrapar lotter för pengar, spelar TV- och dataspel samt tillbringar gärna lördagskvällen med bingolotto. Vad är spelberoende/spelmissbruk? Traditionella pengaspel TV- och dataspel Internetpoker/andra nätbaserade spel Spelberoende och sociala relationer Vad är orsaken till spelberoende och vilka drabbas? Ser spelberoendet olika ut för olika åldersgrupper? Genusperspektiv, finns det skillnader i spelbeteende? Vilka kopplingar finns till andra beroende? Hur ser hjärnans belöningssystem ut? Varningssignaler för ett spelberoende Fixering Förändrad sinnesstämning Höjd tolerans Abstinensbesvär Ständiga ekonomiska problem Konflikter med omgivningen Återfall Hur ser de anhörigas situation ut i spelberoendet? Vad kan vi göra om någon i vår närhet är fast i ett spelberoende? Vilken hjälp går att få? Ett interaktivt seminarium med en blandning av teori, fakta, egna reflektioner samt diskussioner kring frågor om spelmissbruk. Kan genomföras som ett seminarium på 2-3 timmar upp till en heldagsutbildning. Heldagen innebär mer av bemötande, samtalsmetodik och grupparbeten.

3 Vid vansinnets rand En föreläsning om hur man kan tänka runt psykotiska människor och hur man kan hjälpa personer med vanföreställningar. Föreläsaren berättar om sina egna erfarenheter, hur hon fått hjälp, om vad som varit bra och om det som varit mindre lyckat. Hur upplevs en psykos och vilken hjälp får man från samhället egentligen? Föreläsaren beskriver sin långa relation med psykiatrin och Socialtjänsten, om det svåra och om vägar ut. Hon tipsar om sina egna nycklar till ett bättre liv. Hur är det att uppleva en psykos? Vad är en psykos? Hur är det att leva med en allvarlig psykisk sjukdom? Hur kan man hjälpa som vän eller anhörig? Vilken hjälp kan man få från psykiatrin? Vad kan Socialtjänsten hjälpa till med? Vad kan man göra på en arbetsplats? En föreläsning från verkliga livet där fakta blandas med egna upplevelser, erfarenheter och tankar. En föreläsning som berör, både rent känslomässigt men även utav det som människor drabbas av. Vi pratar om den psykosociala ohälsan som ökar i vårt samhälle idag. Föreläsningen kan genomföras på 1-3 timmar. Korta föreläsningar avslutas med en frågestund, de längre föreläsningarna sker i interaktivitet med deltagarna samt med tid för de sista frågorna. Föreläsningen kan till varje deltagare kompletteras med boken Jag vet inte var psykoser kommer ifrån. Om att insjukna i och att leva med en psykossjukdom. Annorlunda och besvärlig Kan man få vara annorlunda och/eller besvärlig? Hur annorlunda och besvärlig kan/får man vara? Varför är vissa medarbetare annorlunda och besvärliga - vad kan jag göra åt det? Problem och bekymmer kan uppstå med/kring vissa medarbetare, som kan bli ett hinder för dem att fungera i arbetsgruppen. Genom att öka medvetenheten och kunskapen om olika typer av problematik och psykisk ohälsa, kan vi bättre hantera och bemöta medarbetare utifrån vars och ens individuella och aktuella behov. Är det personkemin som inte stämmer - eller något annat Vad behöver medarbetaren i stöd och hjälp samt var finns den Hur kan vi på ett professionellt sätt bemöta en kollega med en psykiatrisk problematik

4 Seminariet tar upp olika personlighetsstörningar och andra typer av psykisk problematik som man kan komma i kontakt med på en arbetsplats. Seminariet ger även tips och råd för att bemöta medarbetare på ett professionellt och medmänskligt sätt. Ett seminarium på 2-4 timmar. Hugg inte på alla krokar om att acceptera tillvaron som den är Om vi accepterar tillvaron som den är istället för hur vi vill att den skall vara då ökar våra möjligheter att navigera runt våra egna fallgropar. Om uppmärksamhet och medvetna val Acceptans en nyckel till att släppa taget Nyfikenhet och hur det kan hjälpa oss loss Lite om hjärnan hur tankar påverkar oss och varför Praktiska övningar En Mindfulness-workshop där vi tränar medveten närvaro för att göra medvetna val. Genom att skapa en tidskil mellan impuls och reaktion får vi en möjlighet att välja såväl förhållningssätt som agerande. Vi går från att vara offer till att vara aktör. Workshopen syftar till att skapa medvetenhet samt ge verktyg för att kunna träna på egen hand. Workshopen kan genomföras på 2-4 timmar, mer tid ger mer möjlighet att öva på olika metoder samt mer utrymme för samtal och reflektion. För att ge maximalt utrymme för reflekterande samtal rekommenderas grupper om högst 20 deltagare. Om inte Om fanns KBT seminarium om våra tankar och möjligheter att välja Ett KBT-seminarium om att ändra tanken som ändrar beteendet som ändrar ditt liv. Den del av hjärnan som letar efter faror är större för vår egen överlevnads skull. För att komma framåt måste vi ibland titta bakåt. Om att bli medveten Vilka värderingar styr oss Vilka perspektiv på tillvaron har vi Vilken självbild har vi

5 Hur förhåller vi oss till förändringar Vilka känslor påverkar oss Om att göra aktiva val och styra tanken Hjärnan och våra tankar Vilka tankar vill vi ha? När vi tittar tillbaka är det mina eller andras val och förväntningar? Vad väljer jag? Om att handla och agera KBT metoder Att sätta mål Handlingsplaner Skattning Beteendeövningar Efter seminariet skall deltagarna ha fått perspektiv och metoder för att välja sin egen framtid. Seminariet syftar till att hjälpa deltagarna att ändra ohjälpsamma beteenden och tankar. Ett interaktivt seminarium som kan genomföras på 2-4 timmar mer tid ger mer diskussioner, reflektioner och övningar. Motivation och utveckling Vad behöver vi utveckla för att känna trivsel och glädje på arbetet och för att få motivation? Hur utvecklas och främjas motivationen och utvecklingen på: Individnivå Gruppnivå Organisationsnivå Vilka farhågor, förväntningar och förhoppningar finns det? Vilka bromsklossar och vilka sanningar har vi som stärker respektive motverkar utveckling? Hur tillgodoser vi allas vårt behov av uppmuntran och återkoppling? Ser vi styrkorna? Kan vi uttrycka styrkorna i ord? Ger vi komplimanger och uppmuntran? Uppmuntra, utforska och ta några steg framåt Interaktiv och övningsbaserad workshop om 2-2,5 timmar. Maximalt 25 deltagare per workshop.

6 Mindfulness att vara Här och Nu ett verkligt inspirationsseminarium Mindfulness handlar om att vara närvarande i nuet. Genom att bli mer medvetna om vårt förhållningssätt till oss själva och vår omgivning kan vi skapa bättre balans, vilket i sin tur leder till ökad livskvalitet, mer glädje och mindre stress. Seminariet ger en introduktion i mindfulnessbaserade verktyg. Med hjälp av övningar får deltagarna en inblick i hur enkel träning av uppmärksamheten kan hjälpa oss att möta vardagens stress och utmaningar på ett annorlunda sätt. Presentation, bakgrundsbeskrivning av Mindfulness Korta guidade meditationsövningar Reflektion kring övningarna Kort om forskning om Mindfulness Tips och råd i praktiska användningsområden Ett upplevelsebaserat seminarium på 2-4 timmar där vi varvar praktiska övningar med teori och reflektioner med diskussioner i lättsam anda. Nisse mår inte bra om psykisk ohälsa i arbetslivet I takt med att den psykiska ohälsan ökar i arbetslivet kan det vara svårt att kunskapsmässigt vara förberedd och hantera de situationer som dyker upp. Bättre kunskap om psykisk ohälsa samt psykiatrisk problematik ger en ökad förståelse, ett flexiblare handlingsutrymme samt ett tryggare bemötande av människor. Hur bemöter du Kalle som är manisk? Till vem hänvisar du Gunnar när han vill ha hjälp med sina fobier? Vad ska vi säg till Agneta när hon kommer tillbaka efter makens självmord? Varför blir det ständiga konflikter i relationerna med Örjan? Kan vi anställa en person med Asberger? Under seminariet tar vi upp definitioner, orsaker och uppkomst av psykisk ohälsa. Vi ser på olika diagnosgrupper samt symtom och behandling. Olika typer av problematik kräver olika typer av bemötande. Kommunikation och klargörande samtal.

7 Vi klargör skillnaden mellan psykiater, psykolog och psykoterapeut. Att lotsa vidare hur, till vem och när? Fakta och teori varvas med gruppdiskussioner och grupparbeten. Kan genomföras som ett 3 timmars seminarium eller som en fördjupande utbildning på en heldag eller två halvdagar. Trygghet, säkerhet och positiv kraft! Föreläsningen ger deltagarna grundläggande tips och tekniker för hur de kan skapa en tryggare vardag Genom att undvika och förebygga risker Ta trygga och säkra beslut Stå upp för sig själv och skydda sig själv och andra Utveckla positiv kommunikation och välmående relationer Bemöta svåra och/eller våldsamma personer Kunskaperna hjälper deltagarna att stärka sitt självförtroende och sin personliga kraft. Istället för att använda rädsla för att lära sig om faror gör vi det roligt att lära oss att vara både fysiskt och känslomässigt säker med andra. En interaktiv, positiv och inspirerande föreläsning som lär ut effektiva färdigheter i personlig säkerhet som kan tillämpas både i arbetslivet och privat Motivation och drivkraft Ett seminarium som ger dig förståelse och inspiration för att inventera dina kunskaper, styrkor och kompetenser. Du får möjlighet att identifiera vilka sidor du vill utveckla och får syn på vilka motiv som driver och inspirerar dig, såväl privat som professionellt. Vad är det som driver oss som indivier? Vilka olika motivatorer kan vi använda? Vad är det som skapar engagemang? Vilka knep kan vi använda för att hålla motivationen uppe? Seminariet på 2-3 timmar går igenom olika teorier om motivation samt ger verktyg för att hitta våra egena drivkrafter.

8 Honungsfällan kärleken till jobbet är inte alltid besvarad Många av oss är engagerade och brinner för våra arbetsuppgifter. Som medarbetare vill vi känna oss motiverade och tar gärna på oss utmanande uppgifter men att tycka för mycket om sitt jobb kan vara direkt farligt både för oss själva och för vår omgivning. Även om arbetsuppgifterna känns meningsfulla och viktiga, så innebär det inte att vi därför är immuna mot stressrelaterade sjukdomar. Är du en Prestationsprinsessa och finns det Prestationsprinsar? Vad kännetecknar presteraren känner du igen dig? Om A- personlighet, D-personlighet och Ilska. Har din arbetslust några gränser? När går arbetsglädje och lust över till att bli prestationsångest? Om resurser och belastningar i livet upptäck dina signaler i tid Har du någon buffert? Ett interaktivt 2-3 timmars seminarium med teori, övningar och egen reflektion. Stress orsak och verkan vad är hönan och vad är ägget? Ett inspirationsseminarium på runt 2-3 timmar där vi tar utgångspunkt i en gemensam europeisk inspektionskampanj gällande psykosocial risker en kampanj som ligger till grund för den nya stresschecklistan som tagits fram av arbetsmiljöverket. Stress är ett symtom stress innebär i sig ohälsa men lägger även grunden till andra arbetsmiljöproblem. Nuläge Hur står det till på vår arbetsplats just nu? Egenkontroll kontra krav i arbetsliv och privatliv Lagstiftning Vad säger myndigheten/lagen? Det systematiska arbetsmiljöarbetet och stressen Önskat läge Nya stresschecklistan Vad ska/kan vi göra? Målet är att under seminariet få information och verktyg för att arbeta förebyggande med stress, egen samt i den egna arbetsmiljön

9 Pensionen ett annat socialt liv en befrielse eller en förlust? Svårigheten att lämna yrkeslivet verkar inte ha något samband med vilken typ av arbete som vi har haft. Att lämna yrkeslivet är att lämna ett sammanhang som haft stor betydelse för både självkänsla och identitet. Vad händer med oss när vi går i pension? Rädslor och förhoppningar Vår nya identitet pensionär Kan vi förbereda oss på vad som händer när vi inte längre har ett arbete att gå till? Vad innebär det såväl mentalt som konkret? Hur förbereder jag mig socialt och känslomässigt? Separation förändringar konflikt känslor Att lämna yrkeslivet och att välja vad vi skall göra med vår tid Strategier och struktur Finns det ett samband mellan en god hälsa och ett socialt sammanhang? Under seminariet på 2-3 timmar så reflekterar och samtalar vi om pensionen ur olika perspektiv enskilt såväl som i grupp med bikupor eller övningar. Tankens kraft en oslipad diamant Våra liv styrs i hög grad av tankeföreställ ningar som vi oftast inte är medvetna om och som finns i vårt undermedvetna. Enligt vissa forskare så tas 95 % procent av alla våra beslut av gammal vana och utan att reflektera. Det skulle alltså innebära att bara 5 % av våra beslut är fullt medvetna. Genom att lära oss att förstå våra tankemönster och bli mer medvetna om våra tankar kan vi lära oss att kontrollera olika situationer, ta bättre och mer välgrundade beslut samt utveckla oss till vår fulla potential! Vår underbara, plastiska hjärna hur fungerar den? Vad är mental träning vad kan vi använda den till? Hur kan vi öva oss i att bli mer medvetna om våra tankemönster OCH hur kan vi lära oss tänka i nya banor. Hur tar vi oss förbi hinder och begränsningar? Målbild och visualisering hur hjälper oss mental träning att nå våra mål? Föreläsningen blandar teori med olika tankeexperiment och övningar i en lättsam anda. Vi leker och reflekterar i vetskap om att hjärnan vill ha roligt för att utvecklas!

10 Begripligt hanterbart meningsfullt att klara förändringar på ett hälsosamt sätt Förändring har vi alla erfarenhet av. Vi har i olika situationer i livet själva valt att förändra våra liv, men vi har också blivit utsatta för ofrivilliga förändringar såväl privat som i arbetslivet. Idag lever vi dessutom i en tid som i sig själv präglas av många och snabba förändringar. Vad är en god hälsa Reaktioner på och hantering av förändring Om stress Kriskurvan KASAM begreppet en känsla av sammanhang som blir:begripligt, hanterbart och meningsfullt. Seminariet handlar om hur vi kan känna igen våra reaktioner i förändringen, oavsett om förändringen är frivillig eller ofrivillig. Samt hur vi tar oss igenom förändringar på ett bra sätt. Seminariet kan genomföras på 2-3 timmar mer tid ger fler exempel, mer diskussioner, reflektioner och insikter framåt. Medmänniska i kris och sorg Den traumatiska krisen och sorg hos barn, tonåringar och vuxna Varför säger man att barns sorg är randig? Hur kan det påverka en tonåring om mamma eller pappa dör? Varför kan man må psykiskt dåligt trots att man överlevde katastrofen? Seminariet tar upp olika påverkansfaktorer och reaktionsmönster, akut och på längre sikt hos barn, tonåringar och vuxna vid traumatiska kriser och förluster. Dessutom berörs vilka behov de olika målgrupperna kan ha. Föreläsaren är medförfattare till Röda Korsets bok: Ett annat liv. Att våga vara medmänniska i kris och sorg. Kan genomföras på 2 timmar till en fördjupande utbildning på en eller flera dagar. För mer information kontakta Eva Rundlöf eller

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Så blir du lurad! - en föreläsning om påverkan och manipulation Har du någon gång kommit på dig själv med att säga ja till en försäljare för

Läs mer

INSPIRATION KOMMUNIKATION

INSPIRATION KOMMUNIKATION INSPIRATION KOMMUNIKATION FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Verkligheten går inte i repris men den går att öva på I realistiska möten med en skådespelare och i situationer som skräddarsys utifrån deltagarnas

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

INSPIRATION MÅNGFALD FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION MÅNGFALD FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION MÅNGFALD FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Kultur - religion och signaletik Seminariet ger nyttiga insikter för såväl arbetslivet som vardagen, samt en ökad förståelse för olika sätt att leva,

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR 1 OM KLARA LIVET Den mobilanpassade webbplatsen Klara LIVET är ett stöd för elever som vill utmana sig själva och träna sig i att må bättre. Webbplatsen

Läs mer

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf Ledare har en nyckelroll i utvecklingen av arbetsplatsens arbetsmiljö. Ett spännande uppdrag som ibland kan kännas

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Ett projekt som gjort skillnad! En rapport om ett projekt som genomförts i en kommun i Sörmland under tiden september 2010 till januari 2013

Ett projekt som gjort skillnad! En rapport om ett projekt som genomförts i en kommun i Sörmland under tiden september 2010 till januari 2013 Våga välja väg Ett projekt som gjort skillnad! En rapport om ett projekt som genomförts i en kommun i Sörmland under tiden september 2010 till januari 2013 Projektet handlade om unga vuxna mellan 16-24

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Stöd till Inspirationsguide

Stöd till Inspirationsguide Stöd till Inspirationsguide Arbetsmaterial Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv HUR DENNA DEL KAN ANVÄNDAS... 4 1 BLOCK 1 INFORMATIONSMÖTE... 5 1 VAD

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Inledning modul 1: Om depression och KBT

Inledning modul 1: Om depression och KBT Inledning modul 1: Om depression och KBT Välkommen till Internetbehandlingen och den första behandlingsveckan som du ägnar åt modul 1. Som du kommer att märka fungerar modul 1 som en introduktion och översikt

Läs mer

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar introduktion till motiverande samtal EN HANDLEDNING FÖR SKOLHÄLSOVÅRDEN Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar TEXT: Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson och leg psykolog Margareta Pantzar REDAKTÖR: Lisen

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

Frösunda omsorg om varje individ

Frösunda omsorg om varje individ Förtroenderedovisning 2013 Förtroenderedovisning 2013 Frösunda omsorg om varje individ Innehåll Kvalitet som bygger förtroende...1 Vi tar kvalitetsarbetet till en ny nivå...2 Vår resa mot ett Frösunda...4

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Utvecklingsplan för dig som coachande chef

Utvecklingsplan för dig som coachande chef Insightguide Series En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Coachande ledarskap Utvecklingsplan för dig som coachande chef MOduL Utvecklingsplan för dig som coachande chef Det tar bara en minut att bli

Läs mer

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som chef handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen 57 2 Förord Enligt Världshälsoorganisationen är psykisk ohälsa ett av de största och snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen.

Läs mer