Ansvarig utgivare: Maj-Britt Thulin. Nr 1 mars 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarig utgivare: Maj-Britt Thulin. Nr 1 mars 2005"

Transkript

1 Ansvarig utgivare: Maj-Britt Thulin Nr 1 mars 2005 BREDBAND 2005 På ett informationsmöte i slutet av januari informerade Börje Nilsson från HSB Malmö det nya bredbandskonceptet. Nedanstående text har tillställts brf Bollebygds styrelse och återges här oredigerat. Efter snart fem år är det glädjande att kunna konstatera att bredbandssatsningen HSB Bo- Lina fortfarande är det otvetydigt största, bästa och mest prisvärda bredbandsnätet på marknaden. Man brukar ju säga att man inte ska ändra på ett vinnande koncept, men vi vågar oss ändå på att göra just detta. Varför har man gjort en ny upphandling? Befintligt avtal med Telia löper ut Önskemål från många medlemmar att de själva vill kunna välja leverantör och tjänst efter egna behov, framförallt en enklare/billigare tjänst har efterfrågats. Många önskemål på bättre säkerhet och kvalitet på nätet HSB har lyssnat på PTS (Post och Telestyrelsen), sina medlemmar och marknaden Vad är upphandlat? Upphandlingen har avsett ett sammanhållande, leverantörsoberoende nät som kan användas för olika typer av tjänster, exempelvis Internet. Några av de komponenter som behövs i ett sammanhållande nät är den fiberstruktur samt den aktiva utrustningen som kopplar samman de olika föreningarna. Då befintlig Bolina är ett stort nät, både sett till antalet aktiva användare och till geografisk spridning (Malmö, Lomma, Burlöv, Svedala, Vellinge och Trelleborg), skulle det (om man hade fått) inneburit stora kostnader att anlägga samt underhålla denna fiberstruktur. I det nya avtalet ingår alla dessa komponenter samt service och support på dessa. Vad innebär ett leverantörsoberoende nät? Ett leverantörsoberoende nät innebär att flera tjänsteleverantörer (ex Internetleverantörer) samtidigt kan agera mot de anslutna medlemmarna. Priser och innehåll på deras tjänster är idag inte möjligt att definiera men effekten blir troligen, p.g.a. att leverantörerna blir utsatta för konkurrens samt att de slipper att själva investera i infrastrukturutrustning, väldigt attraktiva för den enskilde medlemmen. Trafiken mellan olika Internetleverantörer kommer att hanteras internt i Bolina (Lokal Peering) vid Internetleverantörernas anslutningspunkt. Den kommande tjänstevalsfunktionen i nätet kommer att möjliggöra att samtliga i Bolina anslutna kunder kan, via en websida, själva välja Internetleverantör eller annan tjänsteleverantör (ex ip-telefoni eller ip-tv)

2 Varför vill HSB bygga ett sammanhållande nät? Ett leverantörsoberoende nät kräver ett visst antal potentiella kunder för att bli attraktivt för Internetleverantörer. Om ett nät har för få kunder (exempelvis en egen förening) så kommer troligen inte fler Internetleverantörer att vilja bekosta en anslutning dit. I ett sammanhållande nät så behöver en Internetleverantör endast ansluta till en punkt och kan därifrån erbjuda sina tjänster till alla i nätet inkopplade föreningar. Ett sammanhållande nät kommer även att förenkla för andra typer av tjänsteleverantörer. En leverantör av exempelvis passagesystem behöver även han endast ansluta sig till en punkt i detta sammanhållande nät och kan därifrån ge service till alla anslutna föreningar. Varför är Telia Internetleverantör i den första perioden? Under ombyggnadsperioden så kommer all utrustning i den befintliga Bolina att bytas ut då den inte möjliggör för en garanterad kvalité, ett leverantörsoberoende nät eller bättre/snabbare tjänster. För att undvika problem för både tjänsteleverantörer och de enskilda medlemmarna så kommer Telia hantera Internettjänsterna under denna period. Det som kanske kan ge upphov till sammanblandning är att tidigare har Telia varit leverantör av både nät och Internettjänst. I Bolina 2005 så kommer Telia, efter ombyggnadsperioden, att vara en nätleverantör och det är då upp till respektive medlem/hyresgäst att välja om de vill ha Telia eller någon annan som Internettjänsteleverantör. VAD INNEBÄR ETT NYTT BO-LINA AVTAL FÖR MIG SOM ENSKILD MEDLEM Ni har alla fått en broschyr hemsänd, där det anges flera olika typer av abonnemang som man kan teckna till varierande kostnad. Från 160 kronor i månaden och uppåt beroende på hur kraftfull uppkoppling man önskar. Medlemmarna kan endast teckna dessa abonnemang om föreningen tecknar avtal med HSB Malmö. Detta har vi gjort och de som vill kan teckna nya avtal med HSB Malmö när det befintliga bredbandsavtalet går ut till hösten.. Enligt löften från Börje Nilsson HSB Malmö ska vi till tidigast i oktober få erbjudande om att ansluta oss till IP-telefoni och IP-TV. Vill du ha mera information gå in på HSB Malmös webbsida UPPHANDLING AV LOKALVÅRD Fjolårets stämma uppmanade styrelsen att upphandla förvaltningsavtal i konkurrens. Med anledning av det har vi alldeles nyligen gått ut med en anbudsförfrågan när det gäller lokalvården. Anbud har skickats ut till nio olika företag. Anbuden kommer att utvärderas i samband med styrelsemöte den 29 mars. Vi har gått ut med en anbudstid på ett år i första omgången. Den som får anbudet kommer att påbörja sin avtalsperiod den 1 juli FÖRVALTNINGSAVTAL Det förvaltningsavtal vi har med HSB Malmö idag är uppsagt och nytt avtal ska tecknas från och med den 1 januari Det är inte lämpligt att bryta förvaltningsavtal under pågående budgetår. Men vi kommer att göra en upphandling även av detta avtal. Denna upphandling påbörjas när vi är klara med avtalet för lokalvård.

3 CONTAINERDAGS DEN 1 3 APRIL Då det är påskhelg den sista helgen i mars kommer containern istället att sättas upp helgen efter. Den kommer under fredagen den 1 april och forslas bort under måndagen. Uppställningsplatsen är den vanliga grusgången vid Senf & Son. KLAGOMUREN Rökning förbjuden!! Det är absolut förbjudet att röka i föreningens gemensamma lokaler såsom trappuppgångar, tvättstugor och i källaren. Detta rökförbud måste respekteras. Rökförbudet är ett försäkringsvillkor. I föregående Bollebygdsblad påpekades att det är förbjudet att kasta fimpar från balkongerna. Våra påpekande verkar inte hjälpa! Därför måste vi för er tala om att brott mot föreningens ordningsregler kan göra att man förlorar nyttjanderätten till bostaden! Om vissa medlemmar eller deras gäster, inte respekterar våra regler kring rökning, får vi överväga att helt förbjuda rökning på balkongerna. Detta är viktigt ur flera synpunkter. Fimparna kan orsaka eldsvåda när dom hamnar på grannens balkong och våra rabatter ser sorgligt skräpiga ut. Det är många medlemmar som klagar över detta problem och ni som syndar mot våra regler kan vara säkra på att det nu är många vaksamma ögon som iakttar er. SKÄRPNING! Använd våra stenbelagda gångar! Några av de boende på Erikstorpsgatan 22 håller på att bana en kostig tvärs över gräsmattan på sin väg till miljöhuset. Var snäll och använd gångarna det är ju inte någon större omväg! Ordning i tvättstugan! Christina Fredricson har kontaktas av en ilsken medlem som skulle börja sitt tvättpass i tvättstuga 3, men där den som tvättat tidigare vägrade henne tillgång.. Han hade rätt, sade han, att använda torkskåp och tumlare en timme efter avslutat pass. I tvättstuga 3 får man inte använda torkskåp och tumlare efter tvättidens slut, där finns inte separata torkrum som i Ettan och Tvåan. Tvättstuga 3 ska därför lämnas över till nästa person när tvättiden är slut oavsett om man är klar eller ej. Man får planera sin tvättid så att man hinner med. Vi måste ta hänsyn till varandra när det gäller våra gemensamma utrymmen.

4 KÄLLSORTERING - HUR SORTERAR VI? Det blir bättre. Men det är fortfarande väldigt många som sorterar fel. Fredrik har kollat upp och hittat bland annat adresserade kuvert bland tidningsåtervinningen. Du som har sorterat fel kommer att få ett personligt brev och en broschyr om källsortering. Läs den! Det går inte att hitta namnen på alla dem som sorterar fel därför vill vi peka på några av de vanligaste felen Kuvert ska läggas bland hushållssoporna!! Matrester ska sorteras bland hushållsavfallet Förvånansvärt ofta hittar vi matrester bland kartongåtervinning. En pizzakartong med en fjärdedels pizza, en engångstallrik med gammal sås och potatismos på etc: Genom att kasta matrester bland kartong fördärvas återvinningen. Plastpåsar och Gladpac ska sorteras bland hushållsavfall I tunnan för plaståtervinning ska plastflaskor och plastburkar sorteras. Inga plastpåsar och absolut inte toalettborstar eller andra hushållsföremål. Det är FÖRPACKNINGAR av plast som ska sorteras här. Inte gammal flottig plastfolie - den ska i hushållssoporna. Statistik Vi har ännu inte fått någon statistik över hur bra vi är på att källsortera från IL Recycling. Så snart vi får statistiken kommer vi att meddela er alla. Det kan ju vara roligt att veta om vi når upp till en medelstandard när det gäller sophantering. Enligt IL Recyclings representant brukar högutbildade människor förstå vikten av att hushålla med ändliga resurser och sortera på ett bra sätt, medan man i områden där de boende har lägre utbildning eller där arbetslösheten är stor är det svårt att få bra kvalitet på källsorteringen. Om det stämmer borde det ju finnas gott hopp för att vi så småningom ska kunna bli riktigt bra på källsortering. HSB TURNING TORSO SEGRARE I CANNES Numera nämns Turning Torso mest i olika positiva sammanhang. Bland annat har HSB Turning Torso vunnit ett mycket prestigefullt pris för bästa internationella bostadsbyggnad vid den internationella fastighetsmässan MIPIM i Cannes! INFORMATION FRÅN COM HEM Den 15 mars gjorde Com Hem en kanalplatsförändring, som berör samtliga hushåll i Malmö. MTV flyttar till kanalplats S17 Kanalen kommer att ligga dubbelt några dagar. FÖRENINGSSTÄMMA 2005 Föreningsstämman är i år planerad till onsdagen den 11 maj kl Vi har valt att förlägga stämman till restaurang Översten på Kronprinsen. Reservera redan nu tiden. Formell kallelse med dagordning och årsberättelse kommer ut i god tid dessförinnan.

5 BYGGA PÅ VINDEN? Vi har fått in en motion till stämman. Den har kommit in för sent och egentligen behöver vi inte behandla den, men då den handlar om att bygga på vinden är det viktigt att vi diskuterar denna fråga innan fasad- och takrenovering påbörjas. Därför kommer vi trots att den inte inkommit inom stipulerad tid, att behandla den under den kommande stämman. Motionen är undertecknad av tre medlemmar med lägenhet högst upp i huset med adress Skvadronsgatan 9B och 9C. Dom vill köpa det vindsutrymme som finns ovanför deras respektive lägenheter för att omvandla sina bostäder till etagelägenheter. Medlemmar ur styrelsen har diskuterat frågan informellt och kommer på styrelsemöte den 29 mars att formellt ta ställning till hur vi ska besvara motionen Det finns mycket att tänka på och vi vill gärna att ni också hinner tänka igenom frågan ordentligt till stämman den 11 maj. Därför vill vi informera lite om vilka faktorer som kan påverka ett sådant beslut redan i detta Bollebygdsblad. Man kan konstatera att, om man får bygglov, så är det oftast är mycket lönsamt att bygga vindslägenheter. Enligt en artikel i BoRätt nr 4, 2004 betalar man upp till kronor per kvadratmeter råvind i Stockholms innerstad. Sådana priser får vi ju inte i Malmö, men man kan ändå räkna med mycket bra priser om man väljer att sälja råvind till en entreprenör. En sådan förtjänst kan man använda till att renovera andra delar av fastigheten källaren kanske.. De viktigaste lagarna som styr bostadsrättsföreningar är Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. I den sistnämnda lagen står i sjunde kapitlet 16 Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem Denna paragraf gör det nästintill omöjligt att ge några få medlemmar möjlighet att köpa råvind, på bekostnad av medlemmar som blir av med sina vindsförråd. Hur ska föreningen kunna kompensera dessa? Vi har hört en medlem resonera och säga att det finns medlemmar som vill tjäna en hacka på att sälja sitt förråd. Det är bara det att den enskilde medlemmen inte äger sin lägenhet eller sitt förråd, det tillhör föreningen som enligt stadgarna har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende Vi äger fastigheten tillsammans och när man köper en bostadsrätt är egentligen en andel i huset och rätt att bo här som man köper. Man kan då istället tänka sig ett scenario där styrelsen anlitar en entreprenör och bygger ett antal helt nya lägenheter på vinden. Det skulle kunna ge föreningen ett rejält ekonomiskt tillskott, dels vid försäljningen av lägenheterna, men det skulle också innebära ökade intäkter, då vi ju i så fall blir flera som betalar månadsavgifter för fastighetens löpande kostnader. En sådan byggnation ställer stora krav på de boende under byggnadstiden. Innan man påbörjar måste man undersöka om takstolar och vindsbjälklag håller för en påbyggnad? Hur är det med stammar för el, vatten, värme och avlopp? Har de tillräckliga dimensioner och ligger de så att de går att komma åt? Hur ser ventilationssystemet ut? Går det att bygga på eller ska

6 vindsvåningen ventileras för sig? Hur är det med hissen? Går den att dra upp till vindsplanet och var placerar man ett åtkomligt maskinrum? Det är oerhört mycket som måste klaffa och funderar vi överhuvudtaget gå vidare med denna idé så kan vi rimligen inte fullgöra tak- och fasadrenoveringen förrän beslut fattats i denna fråga. Beslutar vi att starta en ombyggnad av vindarna måste tak- och fasadrenoveringen skjutas upp så att åtgärderna kan ske samtidigt. Ska man göra större förändringar som ombyggnader eller nybyggnader är det föreningsstämman som ska fatta sådana beslut. Fundera därför ordentligt styrelsens formella förslag till beslut biläggs motionen som kommer ut tillsammans med kallelsen till föreningsstämma. Till sist vill vi från styrelsen önska er en riktigt Glad Påsk!

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta Brf Öland II Version: 2.0 Sida 1 av 17 Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö Vad du som medlem bör veta Version 2.0 Sida 1 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 2 av 17 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang.

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang. INNEHÅLL Planera rätt för stämman Vikten av ett bra motionsförfarande Öppna styrelseprotokoll orsakar problem Vem tar kostnaden för stambytet? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Välkomstbrev Brf Ingermarshov

Välkomstbrev Brf Ingermarshov Välkomstbrev Brf Ingermarshov Välkommen som nyinflyttad i föreningen, vi hoppas att ni ska trivas! En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening i vilken de boende är medlemmar i föreningen och ansvarar

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Informationsblad. Byggnadsregler - generellt

Informationsblad. Byggnadsregler - generellt 2008-10-14 BRF Informationsblad 08:1 Ekensberg 2 Artiklar av särskilt intresse: Håller du på att, eller ska börja, renovera? Läs då artiklarna om byggnadsregler. Läs gärna den korta informationen angående

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

ELDEN ÄR LÖS. Vilket brandskydd måste finnas i huset?

ELDEN ÄR LÖS. Vilket brandskydd måste finnas i huset? Innehåll Brandskyddsarbete i huset Vad händer när en styrelseledamot avgår? Handboken Bättre projekt Gå på Bostadsrättsmässan gratis Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Innehåll Behålla eller sälja Grillning en het fråga i Insatshöjning Vad gäller vid bostadsanpassning Frågor svar Nyheter för dig i bostadsrättss styrelse. www.bostadsrerna.se Nummer 4 Maj 2012 Bostadsrätts

Läs mer

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan.

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan. BRF Viking Karl Karlbergsvägen 57 113 35 Stockholm Org nr 769604-4051 www.brfvikingkarl.se Ordningsregler för Brf Viking Karl Fastigheten Smältan 14, Vikingagatan 21 och Karlbergsvägen 57, ägs och förvaltas

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

FosiedalsNytt Nr 1. Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24

FosiedalsNytt Nr 1. Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN April 2009 FosiedalsNytt Nr 1 ME D INFO R M AT ION FR ÅN S T YRE LSE N Januari 2013 Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 Innehåll Information från styrelsen Våren

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Altan Om du ska bygga en uteplats, altan, glasa in en balkong eller liknande måste du ha styrelsens godkännande och i vissa fall ev bygglov. Kontakta HSB/Styrelsen för mer

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Smart sophantering sparar pengar. En satsning på återvinning kan bli rena spargrisen för föreningen.

Smart sophantering sparar pengar. En satsning på återvinning kan bli rena spargrisen för föreningen. sbcdirekt Nummer 8 september 2007 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Smart sophantering sparar pengar Bostadsrättsföreningen Ratten sparar 60 000 kronor per år på att flytta

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer