Puls. Handbok. För studerande, församlingar och stift PROJEKTARBETE AV UNGA FÖR LÄRANDE I SVENSKA KYRKAN. Illustratör: Anna Hedberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Puls. Handbok. För studerande, församlingar och stift PROJEKTARBETE AV UNGA FÖR LÄRANDE I SVENSKA KYRKAN. Illustratör: Anna Hedberg"

Transkript

1 Puls Illustratör: Anna Hedberg PROJEKTARBETE AV UNGA FÖR LÄRANDE I SVENSKA KYRKAN Handbok För studerande, församlingar och stift

2 INNEHÅLL VAD ÄR PULS? 3 PULS HUVUDMÄN 4 HANDBOKENS SYFTE 4 EXEMPEL PÅ SVENSKA KYRKANS SAMVERKANSPROJEKT 5 BAKGRUNDEN TILL PULS 6 Syftet med Puls 6 OM UTBILDNINGEN 7 FÖR STUDERANDE 10 Ansökan till Puls 10 Vem kan söka? 10 Hur finansieras studierna? 11 FÖRSÄKRINGAR 12 FÖR FÖRSAMLINGAR 13 Utveckla samverkan i lokalsamhället 13 Församlingens åtagande 13 Kostnadsberäkning för församlingen 13 Handledarskapet i församlingen 15 FÖR STIFTEN 17 Satsning för framtiden 17 ROLLFÖRDELNING 19 Sigtuna folkhögskola 19 Församlingens roll 19 Stiftets roll 19 OM SKOLAN 20 PULS MÅLSÄTTNING 20 KONTAKTUPPGIFTER 20

3 VAD ÄR PULS? Är du student eller har planer på att börja studera? Vill du lära dig mer om Svenska kyrkan och hur det är att arbeta i projektform med andra organisationer kring viktiga frågor? Vill ni som församling driva samverkansprojekt tillsammans med andra lokala samhällsaktörer? Eller har ert stift planer att rekrytera morgondagens medarbetare och söker kompetent personal för Svenska kyrkans olika uppdrag? Då är det Puls ni ska satsa på! Puls är en förkortning för Projektarbete av unga för lärande i Svenska kyrkan och riktar sig främst till följande tre målgrupper: 1. UNGA VUXNA Puls är till för unga vuxna som längtar efter en plattform för lärande och egen utveckling i kyrkan. Du får studera på folkhögskola och göra församlingspraktik i meningsfulla samverkansprojekt. Du måste vara mellan 18 och 30 år och aktiv medlem i Svenska kyrkan. kommer in en ny kraft i er församling i form av den studerande i Puls som kan få fart på just era projektidéer! 3. STIFT Vilka nya krafter skulle ni vilja anställa, ha som förtroendevalda eller se i olika ideella uppdrag? Puls är ett projekt med siktet inställt på utveckling av kyrkan. Att stötta församlingar i deras arbete med lokala samverkansaktörer och samtidigt ge en ung människa ett viktigt uppdrag är att satsa på framtidens kyrka och framtidens medarbetare. Puls innehåller allt detta. Vårt stift ser Puls som en rekryteringssatsning på framtidens medarbetare. Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor, Härnösands stift. För att klargöra vad ett Puls-projekt kan handla om innehåller handboken exempel på andra lyckade samverkansprojekt. Läs och bli inspirerad! I Puls får du på heltid under ett helt år bland annat fördjupa dig i frågor som rör Svenska kyrkan som samhällsaktör, medarbetarskap i en församling och projektarbete som arbetsform. Som stöd har du en handledare i församlingen. Du som antas kanske får en församlingsplacering långt ifrån din hemförsamling. Ett spännande utbildningsår kan ta sin början! 2. FÖRSAMLINGAR Att som församling delta i Puls kan innebära att man påbörjar nya, viktiga och spännande samarbeten med andra organisationer i lokalsamhället. Men det kan lika gärna röra sig om etablerade samarbeten kring viktiga frågor, som pågått under en längre tid. Se över just era önskemål och behov, vill er församling arbeta aktivt med lokala rättvisefrågor? Har ni idéer kring ett aktivt miljöarbete? Eller finns det människor som behöver extra stöd där ni verkar? Det fina är att det 3

4 PULS HUVUDMÄN Huvudmän för Puls är Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga på nationell nivå. Med Puls vill huvudmännen erbjuda unga en plattform för lärande och engagemang i kyrkan och stimulera församlingar till fortsatt utvecklingsarbete i lokalsamhället. Huvudmännen har gett Sigtuna folkhögskola i uppdrag att genomföra projektet. De största omkostnaderna för Puls står huvudmännen för. Projektet ska pågå i fyra år med start i augusti Första året ägnas åt förankring, förberedelser och rekrytering. Den första av två utbildningsomgångar startar hösten Efter projekttidens slut 2016 utvärderas projektet och huvudmännen beslutar om Puls ska övergå till att bli en kontinuerlig verksamhet. Huvudmännen samarbetar med de stift som medverkar, främst genom att stiftens representanter är med i projektgruppen. Stiften stöttar de församlingar i respektive stift som vill ta emot en ung studerande i verksamhetsförlagd utbildning. Du kan läsa mer om Puls på huvudmännens hemsidor: HANDBOKENS SYFTE Denna handbok vänder sig främst till studerande, församlingar eller stift som är intresserade av att lära sig mer om Puls. Att delta i Puls innebär bland annat att aktivt planera, genomföra och slutföra nya, viktiga och spännande projekt inom Svenska kyrkan tillsammans med organisationer i lokalsamhället. I handboken finns detaljerad information om vad Puls är. Boken svarar också på varför den här satsningen erbjuds stift, församlingar och studerande. Här kan man även läsa vad Puls utbildning innebär praktiskt, ekonomiskt och ansvarsmässigt för deltagande studerande, församlingar och stift. Handboken innehåller också regler och villkor för den verksamhetsförlagda delen i utbildningen (VFU), för internaten, för seminarierna och för studiebesöken, hur kostnaderna fördelas mellan olika intressenter, samt vad som gäller för den som ska vara handledare åt en studerande. Allra sist finns kontaktuppgifter till Puls projektledning. Handboken är tänkt att inspirera, informera och ge en heltäckande bild av Puls. Den kan även användas för att få svar på specifika frågor. Dessutom hoppas vi att den som läser handboken ska bli nyfiken och ställa frågor om Puls till oss i projektledningen. Trevlig läsning! Mia Peterson Projektledare Puls Sigtuna folkhögskola 4

5 SAMVERKANSPROJEKT Under den verksamhetsförlagda delen i Puls utbildning ska den studerande praktisera i församlingens samverkansprojekt. Det finns många exempel på samverkansprojekt i Svenska kyrkan. Ett exempel är Svenska kyrkans samarbete med Svenska fotbollförbundet. Här arbetar kyrkan med värdegrundsfrågor i fotbollsklubbar parallellt med att barnarbetsfrågor uppmärksammas i fotbollstillverkningen. Värdefrågorna i klubbarna får då även ett globalt perspektiv. Nästföljande två exempel är hämtade från Magnus Bodins rapport På andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer. Magnus har på uppdrag av kyrkokansliet studerat församlingars samarbeten med andra organisationer. Det första exemplet är projektet Unic Ungdom i centrum. Växjö kommun bjöd för flera år sedan in Svenska kyrkan att samverka kring ett bättre samhälle för ungdomar. Idag är Unic permanentat. I verksamheten ingår ett ungdomscafé och nattvandring bland ungdomar på stan. Många organisationer deltar men Svenska kyrkan och kommunen är de största. Det andra exemplet är Sköns församling i Strängnäs stift. Där pågår ett samarbete med Tunadals sågverk i Sundsvall sedan många år tillbaka. Kyrkans närvaro innebär att en präst finns bland medarbetarna när behov av samtal och reflektion dyker upp. Prästens närvaro är uppskattad och tillför en mjukare stämning i den annars ganska macho kulturen. Andra lyckade exempel på samverkansprojekt är till exempel hockeykonfirmation i Leksands församling, cykelverkstad för unga i Gottsunda församling i Uppsala och en gränsöverskridande träffpunkt i Gråbo, en stadsdel i Visby. VAD KAN MAN MER GÖRA? Exempel på nya, ännu ej existerande samverkansprojekt, kan vara att tillsammans med föreningar och Cykelfrämjandet starta projekt där vuxna kan lära sig cykla. Det kan också vara att arbeta med naturvård eller miljöfrågor i samarbete med Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner eller hembygdsföreningen. Varför inte starta ett ungdomscafé i samarbete med Arbetsförmedlingen eller en kampanj om att alla behövs? Den skulle kunna heta Ingen människa är onödig och innehålla aktiviteter där man lagar trasiga grejor, lagar mat till bostadslösa eller återvinner saker, i samarbete med Socialkontoret, Arbetsförmedlingen och kanske fler aktörer. På sikt kanske man knoppar av sig som ett socialt företag? Eller är det småskalig stadsodling på kyrkans egen mark, i samarbete med omställningsrörelsen, koloniföreningen eller psykiatrin som känns angelägen? Listan med uppslag kan göras lång, men det är det lokala samarbetet kring viktiga frågor och problem som är centralt. Det är här man får hjälp av sin studerande, sin pulsare, att få lite fart. Alla de här projektidéerna är fullt genomförbara och flera av dem finns redan, men i en annan utformning och kanske med andra samarbetspartners. Så fråga er själva: Hur kan jag som student vara med och bidra till ett bättre samhälle? Hur kan just vår församlings projekt kopplas till Svenska kyrkans uppdrag: att bedriva mission, diakoni, undervisning och fira gudstjänster? Hur kan vårt stift arbeta med församlingar och studenter, år, med gemensamma och nyttiga projekt där lokala samarbetsorganisationer även kan ingå? Jo, genom Puls! 5

6 BAKGRUNDEN TILL PULS Puls är en utveckling av det på nationell nivå numera avslutade Volontäråret. Under 2010 konstaterades att Volontäråret led av bristande ekonomi vilket föranledde att huvudmännen, Svenska kyrkan och Svenska kyrkans Unga, beslutade sig för att göra en översyn av verksamheten. Syftet med Puls Puls ska erbjuda unga människor i åldrarna år som är aktiva i Svenska kyrkan, en utbildning för att pröva medarbetarskap i Svenska kyrkan. Som studerande ska utbildningen utgöra en värdefull erfarenhet för fortsatt uppdrag i Svenska kyrkan, som anställd, förtroendevald eller ideell. Volontäråret startade på 1960-talet inom ramen för Svenska kyrkan. Då var det enbart svenska ungdomar som deltog. Från 1996 påbörjades ett samarbete med det ekumeniska nätverket EDYN och en internationell del av Volontäråret lades till. Det har gått under olika namn som Diakonala året samt Volontär i Svenska kyrkan. Den koordinerande rollen har legat på olika organisationer genom åren. Volontärårets kärna har hela tiden varit densamma: att ge unga människor en möjlighet att, under handledning, få verka inom en församling under ett år. Fotograf: Björn Leijon Puls ska inspirera till samarbeten mellan Svenska kyrkans församlingar och andra organisationer i lokalsamhället kring angelägna frågor eller problem. Genom Puls fokusområden får deltagande församlingar betydelsefulla bidrag till sitt eget utvecklingsarbete. Jag hoppas på Puls därför att det ger en ny intressant möjlighet för unga att lära känna och testa kyrkan som arbetsplats. När intresserade unga kommer till församlingen med en utforskande hållning och konstruktiva reflektioner öppnas för ett värdefullt lärande i kyrkan. Puls kan bli steg i en utbildning för unga ledare som får betydelse för kyrkans framtid. Ingemar Söderström, kyrkoherde i Örebro Nikolai församling, Strängnäs stift. Efter översynen av Volontäråret påbörjades arbetet med att utveckla kärnan och skapa ett nytt projekt. Projektet ska erbjuda unga en folkhögskoleutbildning med verksamhetsförlagd utbildning i församling, där man gör sin utbildningspraktik i samverkansprojekt med andra organisationer. Kontakter togs med Sigtuna folkhögskola våren 2011 som därefter varit med och utformat det nya projektet. Projektet går under namnet Puls Projektarbete av unga för lärande i Svenska kyrkan. 6

7 OM UTBILDNINGEN Puls fokusområden är: Svenska kyrkan som aktör i lokalsamhället projektmetodik idealitetsfrågor medarbetarskap den egna tron Projektmetodiken är central och de studerande genomför projektarbeten i församlingarna i de samverkansprojekt som man har startat, eller ska starta, med andra lokala aktörer. De studerande har en handledare i församlingen som fungerar som vägledare genom utbildningens praktik i församlingen. Handledaren och projektledaren kan vara samma person. Den verksamhetsförlagda utbildningen varvas med skolinternat, kortare stiftsgemensamma internat och studiebesök. Under höstterminen ingår den studerande som medarbetare i något projekt, nytt eller pågåeende och under vårterminen ska den studerande själv leda ett mindre, väl avgränsat, projekt. Fokusområdena genomsyrar hela kursen och bearbetas via litteraturen, seminarierna, studiebesöken, studieresorna och internaten, parallellt med projektarbetena. Kursens innehåll kommer till viss del att påverkas av församlingarnas samverkansprojekt och de studerandes egna drivkrafter. Puls projektledare är kursansvarig och finns på Sigtuna folkhögskola, där även övriga lärare på utbildningen arbetar. Handledarutbildning ingår för alla handledare. KURSPLAN Puls löper över två terminer och omfattar 40 veckors heltidsstudier. 28 dagar av utbildningen är internatdagar, varav 24 på skolan och 4 i de stift som medverkar i utbildningen. Under internatdagarna på skolan bedrivs undervisning av Puls lärarteam och under internaten som arrangeras av stiften, sker undervisning i seminarieform av ansvarig stiftskonsulent. Resten av tiden är verksamhetsförlagd utbildning, studieresor och studiebesök. Höstterminen börjar i mitten av augusti med en veckas internat på Sigtuna folkhögskola. Under hösten genomförs också ett av de två internat som stiftet arrangerar. Under vårterminen ges tre internat på folkhögskolan och det andra internatet i stiftet. Kursplanen med schema och studieinnehåll skickas ut till deltagande stift, församlingar och sökande till Puls under våren De studerande delas in i stiftsvisa studiegrupper som även utgör seminariegrupper. En gång per termin genomförs regionala stiftsträffar på det egna stiftskansliet där deltagarna får erfarenhet av stiftsorganisationen samt särskilt fokus på det arbete som görs i stiftet i relation till idealitet och/eller Svenska kyrkans samarbete med civilsamhället. I december eller januari besöker Puls stiftskontakter alla studerande och deras handledare i respektive stifts församlingar för att utvärdera studierna så långt. PEDAGOGIK / METODER Utbildningen genomförs till största delen under den verksamhetsförlagda tiden i församlingen. Som stöd i studiearbetet under denna tid har den studerande huvudsakligen handledarträffar, studerandeseminarier och tät kontakt med lärare på skolan, vi telefon, e-post eller Skype. Metoder för reflekterande lärande tränas, både individuellt, med handledaren och i grupp. Varje kursvecka har en tematisk rubrik, till exempel Lära känna min församling, Arbete med projekt, Omvärldsanalys, Svenska kyrkans organisation och så vidare. Möten och rapportering mellan studerande, lärare och handledare sker via undervisningsplattformen First Class, under internaten och ibland vid studiebesöken. Självklart sker kommunikation även via telefon och e-post vid behov. Puls lärare arbetar med pedagogik förankrad i folkbildningstraditionen, där människor utvecklar kunskap för att bidra till samhällsutvecklingen och undersöker vägar för att kunna påverka sina liv. Lärandet sker genom reflektion och bearbetning av information, litteratur, möten och upplevelser. Studierna innebär ett stort mått av eget ansvar och den kunskap som förvärvas har sällan några facit. All undervisning sker på dialogbasis med respekt för varje individs förutsättningar. 7

8 UTBILDNINGSÖVERSIKT UTDRAG UR PRELIMINÄR TERMINSPLANERING v. 34 Internat 1 Sigtuna augusti Introduktion till utbildningen Utbildning i First Class Genomgång av studerandeledda seminarier v. 35 Lära känna min församling Introducerande handledarsamtal Ta del av församlingsinstruktionen och andra styrande dokument v. 36 Lära känna min församling Studerandeseminarium 1: Församlingsinstruk tionen Plan för praktiken tillsammans med handledaren Inlämningsuppgift: text om församlingen v. 37 Praktik i projekt 1 Seminarium 2: Projektmetodik och uppstart av projektarbete Projektplan med ansvariga i församlingen Delta i gruppverksamhetens verksamhetsstart v. 38 Praktik i projekt 1 fortsättning Formulera metoder för att uppnå mål Inlämningsuppgift: Projektplan för aktuellt projekt + PM på litteratur Seminarium 3: Projektmetodik, mål och meto der v. 39 Praktik i projekt 1 fortsättning Att bemanna och planera en projektorganisation Fortsatt praktik i gruppverksamhet v. 40 Omvärldsanalys Studiebesök i kommunal verksamhet som berör kyrkans roll i civila samhället Seminarium 4: Församlingen som aktör i det lokala civilsamhället v. 41 Svenska kyrkans organisation stiftsperspektiv Seminarium 5: om relation församling-stift Svenska kyrkans roll i civilsamhället v. 42 Regionalt stiftsinternat 2 kursdagar Seminarium 6: Relationen församling stift Svenska kyrkans historik VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) Den verksamhetsförlagda utbildningen är indelad i olika temaveckor och styrs genom 18 seminarier kring teman som relaterar till utbildningens fokusområden. Temaveckorna följs upp av regionala/ stiftsvisa seminarier under en halvdag varannan vecka. Upplägget för seminarierna planeras gemensamt av kursledning, handledare och studerande. Handledarträffar ska ske regelbundet minst varannan vecka och följa en viss struktur. Metoder för reflekterande lärande är centralt. Varje deltagare besöks en gång per termin på praktikplatsen av någon i kursledningen. En studievecka under den verksamhetsförlagda utbildningen kan se ut så här: 1 dag/vecka projektarbete 1 dag/vecka seminarieträffar, litteratur, skriftliga uppgifter, handledning 1 dag/vecka arbete i relation till olika teman till exempel studiebesök, undersökande uppgifter 2 dagar/vecka församlingsarbete grupper, hembesök, planeringar, arbets lagsträffar Fördelningen av veckodagar kan variera mellan hösttermin och vårtermin. PROJEKTARBETE Ett av utbildningens huvudfokus är projektmetodik, vilket innebär att arbeta utifrån en modell för projekt. Modellen, eller metodiken, beskriver hur man kan planera, strukturera, organisera och genomföra arbetet i ett projekt. Enkelt uttryckt: Hur man kan sätta igång, genomföra och avsluta ett arbete som inte ingår i de löpande rutinerna. Att arbeta i projekt kan se olika ut. Medverkande församlingar ska lämna en skriftlig projektbeskrivning av sina samverkansprojekt i god tid före antagningen av de studerande. Projekten kan vara av utredande, utvärderande, undersökande eller av implementerande karaktär och inbegriper samarbete med minst en annan organisation. 8

9 Syftet för den studerande är att lära mer om projekt som arbetsmodell och för församlingarna att tillämpa denna form för nya satsningar eller nya uppdrag inom befintliga eller nystartade samarbeten. Projekten ska på något sätt beröra kursens huvudområden idealitet och/eller Svenska kyrkans roll i det civila samhället (lokalsamhället). VAD RÄKNAS SOM PROJEKT? Ett projekt är ett arbete som inte ingår i den löpande, rutinmässiga verksamheten. Det är en liten eller stor uppgift som är ny och relativt oprövad. Det har en startfas där projektet planeras, en mellanfas där projektarbetet genomförs och en slutfas där projektet utvärderas och avrapporteras. Projekten kan syfta till att undersöka, utreda, utvärdera, implementera eller genomföra något. Ett projekt kan involvera många intressen och personer och leds av en projektledare. Projekt kan pågå under många år eller enbart under några månader. Ju fler som är inblandade desto längre brukar projekttiden vara. Projekt ska även ha en projektbeskrivning och en ekonomisk plan. Den som har beställt projektet vill ha en projektredovisning (och ibland även en projektutvärdering) när projektet är klart. Många församlingar har pågående samarbetsprojekt med andra organisationer och då kan den studerande i Puls genomföra ett mindre projektarbete i detta, ett avgränsat uppdrag i sin utbildning. Ett projektarbete utförs av en person. Ett vanligt projektarbete för unga är det som genomförs inom ramen för gymnasiestudierna. Man undersöker eller genomför något som sedan redovisas skriftligt och/eller på andra sätt för den som ska godkänna arbetet. Projektarbetena i Puls tar detta slags arbete ett steg vidare, närmare arbetslivet. KURSLITTERATUR Utbildningen innehåller både obligatorisk kurslitteratur och litteratur som väljs i samråd med kursledningen utifrån de projektarbeten som genomförs. Litteraturen behandlar utbildningens fokusområden. De studerande ansvarar själva för att skaffa den litteratur som är obligatorisk. INLÄMNINGSUPPGIFTER Till utbildningen hör ett antal obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter som både är individuella och gruppvisa. Syftet är att tydligt redovisa hur man som studerande tar sig an kurslitteraturen och annat som är obligatoriskt i utbildningen, exempelvis studiebesök. Både skolans kursansvariga och handledarna har till uppgift att ge stöd i detta arbete där så behövs. Inlämningsuppgifterna kommer inte att ges några omdömen, men för att få ett utbildningsintyg ska alla uppgifter ha lämnats in. SEMINARIER Kurslitteraturen knyter an till de obligatoriska huvudämnena och bearbetas genom 18 olika seminarier som de studerande själva lägger upp, genomför och rapporterar till skolan. Under internaten ges seminarier och föreläsningar av skolans lärare och externa föreläsare kopplat till kursens huvudämnen. Under hela utbildningen läggs stor vikt vid den personliga reflektionen kring huvudämnena och projektarbetena. STUDIEBESÖK Minst två studiebesök per termin ska genomföras på församlingsnivå för att lära mer om andra aktörer i civilsamhället. Studiebesöken bokas av de studerande med stöd av handledarna. De studerande kan med fördel samordna studiebesöken i sina respektive stiftsgrupper. STIFTSINTERNAT Vid två tillfällen under utbildningen arrangerar stiftet internat för sina församlingars studerande. Stiftet håller med ändamålsenliga lokaler, kost och logi samt ansvarar för genomförandet av internatsundervisningen. Innehållet i undervisningen styrs av Puls kursplan. 9

10 FÖR STUDERANDE Är du mellan år, aktiv i Svenska kyrkan, och vill lära dig mer om hur Svenska kyrkan arbetar tillsammans med andra organisationer kring viktiga frågor? Eller är du intresserad av att arbeta i projekt där du både får lära dig hur ett projekt går till samtididgt som du vill göra nytta i ditt lokalsamhälle? Eller för den delen bara är trött på att endast studera teoretiska kurser och känner att du vill planera och genomgöra ett praktiskt projektarbete? Då är det Puls som gäller för dig! I Puls blandas studier på folkhögskola, fördjupning i frågor som rör Svenska kyrkan som samhällsaktör, medarbetarskap i en församling och arbete i meningsfulla samverkansprojekt. Som stöd har du en handledare i församlingen. Ett spännande utbildningsår kan ta sin början! Ansökan till Puls För att vara behörig att söka till Puls ska den sökande ha fullständiga betyg från gymnasieskolan. Sista ansökningsdatum är den 15 april. De sökande kallas till intervju på skolan för att samtala kring inriktning när det gäller projektarbeten och för att lära känna skolan. I maj beslutar Sigtuna folkhögskola om antagning där ett förslag på placering lämnas. Detta förslag ska den studerande och församlingen godkänna innan definitiv antagning är klar. Vem kan söka? Antas gör den som är mellan 18 och 30 år. har fullständiga gymnasiebetyg. är aktiv medlem i Svenska kyrkan. Ansökningshandlingar och mer detaljerade information om hur man kan söka till Puls finns på Sigtuna folkhögskolas hemsida. ¹ PLACERING I FÖRSAMLING UNDER VFU - VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Antagningen till Puls sker nationellt, vilket betyder att de sökande som antas kan få en församlingsplacering i något av de deltagande stiften. Det är Sigtuna folkhögskola som ansvarar för matchningen församling-projekt-studerande. Syftet med matchningen är att få en så bra situation för den studerande som möjligt. Fotograf: Anna Hedberg Den studerande får önska geografisk placering eller projektinnehåll men ett särskilt önskemål om placering på förhand går inte att garantera. Jag skulle gärna testa möjligheterna i Svenska kyrkan för att göra en insats och lära mig mer. Puls utbildning ger unga en fantastisk chans att prova det under ett år! Puls kombinerar teori och praktik vilket jag tror gör lärandet lättare och roligare. DEN STUDERANDE ANSVARAR FÖR ATT: aktivt medverka i utbildningens seminarier. genomföra uppgifter i projektarbetena på bästa möjliga sätt. aktivt delta i skol- och stiftsinternaten. aktivt delta vid studiebesök och gästföreläsningar. lämna in skriftliga uppgifter och andra redovisningar till kursledning. boka studieresor i god tid. Amanda Carlshamre, Svenska Kyrkans Unga ¹ 10

11 Hur finansieras studierna? En studerande i Puls erhåller ett utbildningsstipendium under hela utbildningstiden från den församling där man gör sin VFU. Om ersättningen inte täcker alla omkostnader har den studerande även möjlighet att ansöka om lån och/eller bidrag från CSN. Avslutas eller påbörjas utbildningen mitt i en månad utbetalas inte hela månadens stipendium utan endast den del som den studerande varit inskriven på Sigtuna folkhögskola som studerande. UTBILDNINGSSTIPENDIUM Församlingen ansvarar för att ordna en bostad samt betalar ett utbildningsstipendium till den studerande. Utöver detta står församlingen även för den studerandes arbetsplatsomkostnader. För höstterminen 2014 blir församlingens bruttokostnad för stipendiet cirka kronor och för vårterminen cirka kronor. Utbildningsstipendiet ska beskattas som lön. Den studerande har rätt att ansöka om stöd hos CSN. Inför kommande utbildningsomgångar justeras nivån så att den följer aktuella prishöjningar. CSN-STÖD Puls är godkänd av CSN (Centrala Studiestödsnämnden) för ansökan om studiestöd på gymnasial nivå. Som studerande i Puls har man alltså rätt att ansöka om CSN-stöd. Man kan ansöka om enbart bidragsdelen. Stöd för studier på gymnasial nivå berör inte framtida ansökan för studier på högskolenivå. Rätt att söka stöd innebär inte automatiskt rätt att få stöd. CSN prövar varje ansökan individuellt. Läs mer på CSN:s hemsida. BOSTADSKOSTNADER Församlingen ansvarar för att ordna en bostad under hela utbildningstiden då man är i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Bostaden ska uppfylla kraven på normal bostandard. Församlingen ansvarar för hyresavtal med den studerande. RESEKOSTNADER Stiftet står för de studerandes resor som i möjligaste mån görs på det miljövänligaste och billigaste sättet. Om den studerande kör egen bil ersätter stiftet för resor enligt Skatteverkets regler. Om den studerande kör annans bil, ansvarar denna för att ta reda på vad som gäller i detta fall. Den studerande erhåller ersättning för resor genom att inlämna godkända kvitton (med redovisad moms) till Sigtuna folkhögskola. Vid milersättning för resa med bil, inlämnas redovisning av körsträckor till Sigtuna folkhögskola.tänk på att beställa resor med tåg eller andra färdmedel i god tid, för att få så lågt pris som möjligt. LITTERATUR Den litteratur som är obligatorisk åligger det varje studerande att själv inskaffa. Viss litteratur är densamma för alla som går utbildningen och viss litteratur är specifikt kopplad till de olika projektarbeten som genomförs. Ett tips är att uppsöka ortens bibliotek och där få hjälp att leta och låna litteratur. PULS EN MERIT I CV:T Den som har gått Puls har en fin merit i sitt CV. Många arbetsgivare ser värdet av en utbildning som innefattar projektarbeten. Projekt är en vanlig arbetsform på många arbetsplatser och det ansvar som det innebär att genomföra projektarbeten och att leda projekt, är en attraktiv erfarenhet. Puls ger också den studerande en bred kontaktyta, inte bara inom de kyrkliga kretsarna. Genom samverkansprojekten bildas nya relationer i andra organisationer. Efter godkänd avslutad utbildning erhåller studenten ett utbildningsintyg, en värdehandling för att kunna visa upp för den fortsatta utvecklingen i arbetslivet eller för fortsatta studier där det kan utgöra en merit. 11

12 FÖRSÄKRINGAR HEMFÖRSÄKRING Det är den studerandes eget ansvar att se till att bostaden är försäkrad under studietiden. Kontakta skolan eller handledaren för tips om hemförsäkring. STUDERANDEFÖRSÄKRING VIA SKOLAN De studerande är försäkrade genom Sigtuna folkhögskolas studerandeförsäkringar för olycksfall. Denna försäkring gäller under hela studietiden oavsett var studierna sker. Försäkringen gäller inte under fritiden. Kontakta Sigtuna folkhögskola för mer info kring detta. En hemförsäkring är ett viktigt komplement. VAD HÄNDER VID PROBLEM? Det är många personer inblandade under studietiden för en studerande i Puls. Kursansvarig, handledaren och ansvarig på stiftet ska i första hand kontaktas om problem uppstår. Vid allvarliga problem aktiveras den krisplan som projektledaren för Puls är ansvarig för (till exempel olycka, dödsfall eller plötslig sjukdom). Om problemen är av kriminell art ska dessutom alltid en polisanmälan göras. Om problemen gäller handledningen ska både skolan och stiftet kontaktas. Ju tidigare svårigheter uppmärksammas desto lättare blir det att hitta lämpliga åtgärder. Kursansvarig på Sigtuna folkhögskola har det övergripande ansvaret för att hålla sig uppdaterad om hur den studerande och församlingen samverkar. Sigtuna folkhögskola har även det övergripande ansvaret för varje studerandes studiesituation. Svenska kyrkans församlingar arbetar på så många olika vis. Jag har nu varit församlingsassistent i fem år och tänker mig fortsatt anställning i Svenska kyrkan. Jag började som volontär och det var nyttigt för mig att få möta en ny församling som skiljde sig åt från min hemförsamling. I de många vägval vår kyrka har i dagens samhälle så tror jag detta är en viktig erfarenhet. Jag tycker att Puls är ett spännande koncept genom sitt utbildningsfokus och tror att både deltagande unga människor och församlingar kommer att lära sig mycket! Sofia Strinnholm, Svenska Kyrkans Unga 12

13 FÖR FÖRSAMLINGAR Samverkan i lokalsamhället Vinsterna för församlingen är många i Puls. Projektidéer kan förverkligas, nya samarbeten med lokala aktörer kan sättas igång, församlingar får en ung människas perspektiv på dess verksamhet och församlingen bygger viktiga relationer med framtidens medarbetare. Utöver detta får församlingen kompetensvinster genom den femdagars handledarutbildning som huvudmännen och stiftet bekostar. I det längre perspektivet bidrar Puls till att öka samverkan mellan församlingar och lokala aktörer. Kärnan i Puls är unga vuxnas lärande om Svenska kyrkan som främst sker genom de projektarbeten som ingår i utbildningen. Puls vill bidra till en levande kyrka genom att engagera nya krafter och utveckla samverkan med aktörer i lokalsamhället. De projekt som ingår i Puls, ska alla generera ny kunskap, vilket gör att vårterminens projekt som leds av en studerande, inte blir bortkastat när den personen slutar sin utbildning. Kunskapsvinsten förvaltas vidare av församlingen och de relationer till andra aktörer som har byggts upp, blir något att ta hand om för framtiden. Församlingens åtagande Inom ramen för folkhögskoleutbildningen deltar den studerande i två projektarbeten i samarbete med annan organisation. Församlingen förbinder sig att medansvara för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen och bemannar den arbetsgrupp som krävs för genomförande av projektarbetena. Församlingens handledare genomför sitt uppdrag i samarbete med kontaktperson i stiftet och kursansvarig lärare. Inom ramen för Puls är det fullt möjligt att samarbeta mellan församlingar för att kunna ta emot studerande och få projektarbeten genomförda. En församling kanske kan hålla med bostad och en annan med handledare. Kontakta Puls projektledare för att finna skräddarsydda lösningar som passar för just era förhållanden. Kostnadsberäkning för församlingen Ett av huvudmännens beslut i Puls är att de studerande inte enbart ska vara beroende av studielån för att gå utbildningen. Församlingen betalar därför ut ett skattepliktigt utbildningsstipendium till den studerande. Handledarutbildningen bekostas av huvudmännen och stiftet bekostar resa, kost och logi för den handledare som går utbildningen på Sigtuna folkhögskola. UTBILDNINGSSTIPENDIET Stipendiet ska betalas ut till den studerande månatligt under utbildningens tio månader. Utöver detta står församlingen även för den studerandes arbetsplatsomkostnader. För höstterminen 2014 blir församlingens totala omkostnad cirka kronor och för vårterminen 2015 cirka kronor. Inför kommande utbildningsomgångar justeras kostnadsnivån så att den motsvarar nivån för CSN studielån. Våra medverkande församlingar får fullt stöd av stiftet eftersom Puls är ett utvecklingsarbete i linje med vårt uppdrag och som vi tror främjar unga vuxnas engagemang i kyrkan. Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor, Härnösands stift. BOSTAD Om församlingen håller med bostad för den studerande, ska denna bostad vara tillgänglig under hela utbildningstiden. Hyresavtal upprättas mellan församlingen och den studerande. ARBETSPLATSOMKOSTNADER De arbetsplatsomkostnader församlingen har under den studerandes VFU belastas församlingens ekonomi. PROJEKTFINANSIERING AV STIFTET Församlingen kan få omkostnader i samband med projektarbetena täckta av sitt stift med max kronor/läsår. Ansökan görs i samarbete med stiftskontakten. 13

14 FÖRSAMLINGSBESÖK Varje studerande och församling får ett besök av sin stiftsrepresentant en gång under utbildningstiden. Dessutom får man ett besök av Puls kursansvariga. Syftet med besöken är utvärderande åt båda håll. Det handlar om att lära mer om hur den verksamhetsförlagda utbildningen sker i praktiken och vid behov bidra med idéer eller svara på aktuella frågor. Tiden för besöken bokas med respektive församling men är obligatoriska och ingår i kursplanen. Besöken dokumenteras skriftligt och ingår som en del av utvärderingen av hela projektet Puls. Fotograf: Björn Leijon Fotograf: Björn Leijon VEM KAN TA EMOT EN STUDERANDE? För att ta emot en studerande ska församlingen ha ett engagemang för att medansvara för en ung persons utbildning. Församlingen vill driva projekt i samarbete med en annan organisation, där den studerande kan vara medarbetare och senare projektledare. Projekten kan vara del av större, redan pågående projekt eller samarbeten. Församlingen ansvarar för introduktion och utbildning i församlingslivet och därtill hörande verksamheter. Hela församlingen ansvarar för att den studerande känner sig välkommen och får en värdefull erfarenhet för livet. Den studerande får aldrig ersätta ordinarie arbetskraft utan ska fullgöra sina uppgifter som en del av sin utbildning. För att ta emot en studerande ska församlingen presentera ett samverkansprojekt. knyta nödvändiga kontakter med samarbetspartners inför höstterminens projekt. utse den studerandes handledare. ordna bostad och ekonomi för den studerande. avsätta personal och resurser för höstterminens projekt. bidra till matchningen av studerande. erbjuda den studerande en handledare. ÖVERENSKOMMELSER Församlingar som vill ta emot en studerande ingår en överrenskommelse med stiftet och Sigtuna folkhögskola, där respektive organisations ansvar är reglerat. Läs under rubrikerna Församlingens åtagande, Stiftets åtagande och Sigtuna folkhögskolas åtagande för att se villkoren i stora drag. I juni meddelas församlingarna om en studerande antagits och tackat ja till utbildningen och därmed kommer att göra sin VFU hos dem. 14

15 Handledarskapet i församlingen Syftet med handledningen är att stötta den studerande i studierna och arbetsuppgifterna under den verksamhetsförlagda delen av Puls utbildning. Den studerande ska i handledaren ha en medarbetare i församlingen att vända sig till för frågor kring arbetsuppgifter, inlämningsuppgifter, resor och övriga frågor som rör utbildningens genomförande i församlingen. Handledaren bidrar med egna kunskaper i projektmetodik och erbjuder möjligheter att reflektera kring den egna tron. Handledarens primära roll är att se och stötta lärandet i de olika moment som ingår i kursplanen för den verksamhetsförlagda utbildningen. Handledaren ska ge arbetsledning i uppgifterna som rör det samarbetsprojekt där den studerande har uppdrag. Därutöver ska handledaren hjälpa till med frågor som rör inlämningsuppgifter, seminarier och studiebesök. Samtalen bör äga rum regelbundet minst varannan vecka. Handledaren kan vara densamma som projektledaren. Annars bör handledaren finnas med i det projekt som den studerande medverkar i. I uppgiften som handledare ingår även ansvar för en tydlig introduktion och avslutning på arbetsplatsen. Fotograf: Anna Hedberg VILKET ANSVAR HAR EN HANDLEDARE? vara engagerad i de frågeställningar den studerande har. ta fram ett terminsschema i samartbete mellan den studerande och skolan. erbjuda den studerande att delta i lämpliga sammanträden, konferenser med mera. föreslå lämpliga arbetsuppgifter. ge stöd i samband med skoluppgifter. informera den studerande om arbetsplatsens rutiner och organisation. tillsammans med den studerande kontinuerligt utvärdera studierna. omgående kontakta Puls kursledning vid större problem eller frågor. delta i handledarutbildningen. ge handledarsamtal minst en gång varannan vecka. HANDLEDARUTBILDNINGEN Handledarutbildningens två syften är att ge handledaren redskap och tankar för själva handledarskapet samt utbildning i den projektmetodik som ingår i Puls-utbildningen. Handledaren får två utbildningstillfällen i internatform som stöd för sin roll. Båda internaten ges på Sigtuna folkhögskola. Vid första tillfället träffas handledarna och vid det andra träffar man även de studerande. Handledarrollen innebär ett spännande och utvecklande samarbete med den man ska handleda. I Puls handleder man både kring studier och medarbetarskap. Handledaren har därför tre huvuduppgifter: Handleda kursuppgifter (skrivande, seminarieuppgifter, studiebesök med mera) Handleda i medarbetarskap (medarbetarstöd och stöd i projektarbetena) Samarbeta med skolans lärare (medansvara för pulsarens utbildning) Handledaren har en tydlig ram för sitt uppdrag som hen, tillsammans med övriga i församlingen, fyller med användbart innehåll. Till exempel finns en färdig mall för hur den studerande ska använda sin tid i utbildningen. Här kan handledaren och den studerande enkelt planera sin tid tillsammans. 15

16 ARBETSTIDER OCH LEDIGHET Studierna är på heltid vilket innebär 40 timmar per vecka, fem dagar i veckan i genomsnitt. Om den studerande undantagsvis arbetar helg eller kväll rekommenderas att arbetstiden räknas under en fyraveckors period, det vill säga 160 timmar per period. Därefter måste sammanhängande ledighet tas ut för återhämtning. Handledaren ansvarar för att planera den studerandes ledighet tillsammans med den studerande och för att ledigheten tas ut innan studierna är slut. ARBETSSCHEMA Handledaren gör tillsammans med den studerande ett detaljerat arbetsschema samt när ledigheten ska tas ut. Med jämna mellanrum bör schemat gås igenom och utvecklas och den studerande bör få mer ansvar efter hand. Extraarbete utöver studierna bör inte förekomma. VIKARIAT Den studerande är en extra resurs på arbetsplatsen men får inte ha ett arbetstagaransvar i vanlig mening. Därför får hen inte vikariera för eller ersätta ordinarie personal. SJUKDOM Vid sjukdom gäller samma regler som för alla studerande på folkhögskola. Den studerande gör en sjukanmälan både till arbetsplatsen och till skolan. Vid frånvaro längre än två veckor kontaktar kursansvarig den studerande för att diskutera när och hur hen kan komma tillbaka till studierna. Vid frånvaro upp till en månad betalas inte det månatliga stipendiet ut. Om den studerande skulle bli sjukskriven under längre tid än en månad ska hela studiesituationen ses över och en bra individuell lösning för den studerande ska tas fram, där alla parter deltar i dialogen. TYSTNADSPLIKT Studerande kan i möten med människor få förtroenden som kan vara svåra att förhålla sig till. Därför är det viktigt att under handledningen diskutera igenom vad det innebär med tystnadsplikt och vilka gränsdragningar som kan behövas göras. Använd gärna biskopsbrevet om tystnadsplikt som grund för samtalet. Det finns att hämta på Svenska kyrkans hemsida. ¹ Tänk även in hur man hanterar Internet i förhållande till tystnadsplikt när detta diskuteras. Det sociala livet på Internet är en naturlig del av vardagen för många. Vi rekommenderar att den studerande får skriva under ett papper angående tystnadsplikt. De flesta stift har ett sådant standarddokument som man kan använda. VID AVBRUTNA STUDIER Om den studerande av någon anledning skulle avbryta sina studier frivilligt ska församlingen och Puls projektledare få information om det. Om församlingen vill att den studerande avslutar sitt uppdrag måste den studerande och Puls projektledare snarast informeras om det. Arbetsplatsen har rätt att avbryta ett uppdrag om den studerande har misskött sig på ett sätt som påverkar det fortsatta arbetet. Om den studerande av någon anledning skulle vilja byta arbetsplats ska Puls projektledare kontaktas för att diskutera situationen med både den studerande och arbetsplatsen. I första hand ska situationen på plats försöka lösas, i andra hand undersöker handläggaren möjligheten att byta arbetsplats. Om inte ett byte är möjligt och den studerande fortfarande inte vill vara kvar kan det bli nödvändigt att avbryta sina studier. Läs mer om vad som händer vid konflikter eller problem under rubriken Vad händer vid problem? på sidan 12. ¹ 16

17 FÖR STIFTEN Satsning för framtiden Det behövs nya arenor i Svenska kyrkan där unga människor kan prova på medarbetarskap och samtidigt bidra till framtidens kyrka. Puls bidrar till en levande kyrka genom att engagera nya krafter och utveckla samverkan med aktörer i lokalsamhället. Första utbildningsomgången startar höstterminen Utbildningens mål är att ge unga vuxna en plattform för engagemang och lärande i Svenska kyrkan samt att utveckla församlingars samarbeten med andra organisationer. Kärnan är de projektarbeten som ingår i utbildningen. UNGA VUXNA FÅR MER PLATS De stift som vill medverka i Puls kan se satsningen ur minst tre perspektiv: Det första är att se en satsning på framtida rekrytering. De studerande som går Pulsutbildningen kan bli morgondagens medarbetare. Här finns de som kan vilja söka anställning, engagera sig ideellt eller som förtroendevalda. Det andra är att se Puls som ett stöd till församlingarnas utvecklingsarbete för att bli en starkare aktör i lokalsamhället. Genom de projektarbeten som de studerande deltar i, blir församlingarna naturliga samarbetspartners för andra organisationer där kyrkans unika kompetens utgör en omistlig del. Det tredje är att Puls innebär en satsning på unga. När man som ung varit konfirmandledare, finns oftast ingen naturlig fortsättning på engagemanget i församlingen. Detta behov fylls av Puls. FÖRSAMLINGSREKRYTERING De stift som medverkar åtar sig att rekrytera fem mottagande församlingar. Stiftet står för de omkostnader församlingen har för en medarbetares handledarutbildning, det vill säga resor till och från Sigtuna folkhögskola samt kost och logi. Själva utbildningen bekostas av huvudmännen. Stiftet finansierar även vissa utgifter församlingarna har i samband med de projektarbeten som ska genomföras samt de studerandes resor inom ramen för utbildningen. Stiftet arrangerar två av de internat som ingår i utbildningen, svarar på församlingarnas frågor kring projekten och stöttar med besök i församlingen under utbildningen. KOSTNADSBERÄKNING Planering, förankring och handledarutbildning under vårterminen för fem församlingar och vissa utgifter för fem studerande. I kostnaden ingår: Projektbudget kronor/församling Deltagarresor kronor/studerande Handledarutbildning kronor/församling (för två utbildningstillfällen) Summa kronor/läsår/församling KOSTNADER LÄSÅRET 2014/2015 Handledarutbildning kr Ett utbildnings- för tillfälle under handledare i vårterminen före församlingen läsåret + ett utbildningstillfälle under läsårets vårtermin Församlingarnas projektbudget Studerandes resor kr kr Fem deltagande församlingar kr/deltagare och läsår Det är viktigt för unga människor att få bidra med sina förmågor i församlingens liv, och det är viktigt för församlingar att få del av ungas förmågor. Det är också utmärkt att Puls fokuserar på två stora utmaningar för Svenska kyrkan idag och framåt: de ideellas betydelse och församlingarnas samverkan med andra aktörer i samhället. Christofer Lundgren, stiftsdirektor, Strängnäs stift. Summa kr Stöd till fem församlingar 17

18 HANDLEDARUTBILDNINGEN Handledaren för en pulsare är en nyckelperson i utbildningen. Hen får en gratis utbildning bekostad av huvudmännen och arrangerad av Sigtuna folkhögskola. Handledarutbildningen omfattar dagar i internat på Sigtuna folkhögskola och innehåller en kortare utbildning i projektmetodik och handledarskap. Utbildningsansvarig är Puls projektledare. Stiftet bekostar resor, logi och mat på folkhögskolan. PROJEKTBIDRAG Stiftet bidrar till mindre omkostnader som församlingarna har i samband med de samarbetsprojekt där de studerande har specifika uppgifter. Utgifterna kan gälla marknadsföring, lokalhyra, enklare trycksaker, arvode eller måltider. STUDERANDERESOR De studerandes resor betalas av stiftet. Resorna gäller till och från Sigtuna folkhögskola, stiftsinternaten samt flera studiebesök. En del studerande har egen bil och då lämnas milersättning. INTRESSEANMÄLAN I den första utbildningsomgången är Härnösands och Strängnäs stift med. Om en församling vars stift inte är med i Puls är intresserad av medverkan, kontakta stiftet för frågor eller intresseanmälan. Om ett stift inte är med i Puls är det stiftet välkommen att kontakta Puls projektledare för intresseanmälan. 18

19 ROLLFÖRDELNING För att den studerande ska kunna genomföra utbildningen på bästa sätt krävs ett väl definierat samarbete mellan Sigtuna folkhögskola, mottagande församling och medverkande stift. Därför skrivs en överenskommelse mellan dessa tre parter innan utbildningen startar. Skulle problem uppstå som rör den studerandes situation, skall detta hanteras av Sigtuna folkhögskola i samarbete med mottagande församling och i dialog med den studerande. Sigtuna folkhögskola Sigtuna folkhögskola ansvarar för det praktiska genomförandet av utbildningen i nära samarbete med stiften och framförallt de deltagande församlingarna. Puls projektledare finns på folkhögskolan och är också kursansvarig för utbildningen. SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA SKA marknadsföra Puls. genomföra utbildingen. bemanna Puls lärarlag. samverka med medverkande stift och församlingar. genomföra handledarutbildning för Puls. tillhandahålla lärarplattform. tillhandahålla kurslitteratur och material. genomföra skolans internatdagar. stötta de studerande. genomföra ett församlingsbesök. examinera och utfärda utbildningsbevis. utvärdera första utbildningsomgången. Fotograf: Björn Leijon LÄRARNAS ROLL Kursledningen ansvarar för upplägg, planering och genomförande av kurserna utifrån den kursplan som har fastställts. Kursledningen består av Puls projektledare. Lärarna på handledarutbildningen och i utbildningen för den studerande arbetar utifrån folkhögskolans styrdokument och värdegrund. Under VFU:n är det i första hand kursansvarig för Puls som sköter kontakten med de studerande och handledarna. Församlingens roll För att ta emot en studerande ska församlingen presentera ett samverkansprojekt. knyta nödvändiga kontakter med samarbetspartners inför höstterminens projekt. utse den studerandes handledare. ordna bostad och ekonomi för den studerande. avsätta personal och resurser för höstterminens projekt. bidra till matchningen av studerande. erbjuda den studerande en handledare. Stiftets roll Deltagande stift förbinder sig att marknadsföra Puls. hjälpa till med frågor kring projektarbeten. lämna bidrag till projekten. bekosta handledarutbildningens resor och logi. arrangera stiftsinternat. samverka med Sigtuna folkhögskola. genomföra minst ett församlingsbesök. bekosta de studerandes resor för Puls. Stiftets representant gör bland annat ett arbetsplatsbesök i december/januari då de träffar både den studerande och handledaren för att utvärdera studierna så långt. 19

20 OM SKOLAN Sigtuna folkhögskola grundades 1917 och ligger vackert belägen intill Mälarens strand i staden Sigtuna, cirka 50 km öster om Uppsala i Uppsala stift. Sigtuna är välkänd för sin historia, då staden som grundades runt år 980 räknas som Sveriges första stad. På Sigtuna folkhögskola möts människor med varierande bakgrund och med olika skäl att studera. Här kan man läsa eller komplettera gymnasiet på allmänna kurser eller gå yrkesutbildningar. Dessutom finns kurser som är förberedande för vidare studier. Bildningsidén är att människor ska få möjlighet att pröva, ompröva, upptäcka och erövra kunskap och livsvärden. Skolan är en rörelsefolkhögskola med en tydlig kyrklig inriktning och erbjuder bland annat församlingspedagogutbildning, fritidsledarutbildning med kyrklig profil samt Svenska kyrkans grundkurs. Skolan samarbetar med olika stift kring långa och korta utbildningar och ingår i nätverket för kyrkliga folkhögskolor. Här ges även utbildningar med konstnärliga och kulturella inriktningar som foto/filmlinje och konstlinje. Skolan är ansluten till FSR (Folkhögskolornas studeranderättsliga råd) och huvudmän är Svenska Kyrkans Unga, Sensus och Sigtunastiftelsen. SKOLAS ÅTAGANDE OCH KURSANSVAR Sigtuna folkhögskola ansvarar för att genomförandet av folkhögskolekursen sker i enligt med kursplanen. Skolan ska bemanna Puls lärarlag, samverka med medverkande stift och församlingar, genomföra handledarutbildning för handledare i församlingarna och genomföra ett församlingsbesök under utbildningstiden. Gentemot de studerande ska skolan tillhandahålla digital kommunikations- och lärplattform, administrera och genomföra internatdagar förlagda till Sigtuna folkhögskola, stötta de studerande i kursuppgifterna samt examinera och utfärda utbildningsbevis till studerande efter avslutad utbildning. SKOLINTERNAT Som studerande i Puls är man under skolinternaten garanterad ett boende i dubbelrum med helpension. Bokning av enkelrum kan endas ske i mån av rumstillgång och då tillkommer en extra avgift. I helpension ingår frukost, fika, lunch och middag. En bit bort ligger en sporthall för den som vill köra ett pass innebandy eller något annat. Runt skolan finns promenadvägar, fin natur och möjligheter till uteaktiviteter. STUDIEINTYG För att få intyg för genomförd utbildning ska den studerande ha varit närvarande i tillräckligt hög utsträckning, deltagit aktivt i de olika utbildningsformerna samt inkommit med inlämningsuppgifter i tid och i rätt utformning. Intyg för genomförd kurs enligt ovan utfärdas av Sigtuna folkhögskola. PULS MÅLSÄTTNING Målsättningarna med Puls är både kortsiktigt mätbara och ska ha effekt på längre sikt. De mätbara målen handlar om hur många studerande som ska ha gått utbildningen, hur många församlingar som har deltagit och hur många stift som har medverkat när projektet avslutas. Kontakta projektledaren om för att få veta mer om de mätbara målen. Effektmålen ingår i de större mål som Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga har i uppdrag att arbeta för av sina respektive beslutande organ. Här utgör Puls en liten del. Det är huvudmännens ansvar att mäta effekterna av olika verksamheter och insatser som syftar till att uppfylla de långsiktiga målen och visionerna. KONTAKTUPPGIFTER För frågor och information, kontakta projektledaren för Puls (vxl 00) Manfred Björkquists allé 20, Sigtuna 20

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling)

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) Volontäråret 2015-2016 i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) 1 Vem kan göra Volontäråret och vad är dess syfte? Volontäråret är till för ungdomar

Läs mer

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE ansök senast 8 maj! ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE En utbildning för församlingar som vill utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang. arrangörer: ideellt forum, sensus linköping, växjö stift, linköping

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMB26, Strategisk kommunikation: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Internship in Strategic Communication, 30 credits

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Cooperative Education, Co-op. En kombination av studier och arbete i samarbete med näringslivet

Cooperative Education, Co-op. En kombination av studier och arbete i samarbete med näringslivet Cooperative Education, Co-op En kombination av studier och arbete i samarbete med näringslivet Handbok för företag/organisationer som samarbetar inom Co-op Gäller studenter som börjar hösten 2016 Co-op

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre

Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre SÄLMA Ⅱ Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre Kommuner, landsting och offentligt finansierade privata vårdgivare inbjuds att delta i ett nationellt förbättringsprojekt 2007. Gemensam

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 Parter Mellan Institutionen för Socialt arbete, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. 2 Syfte och mål Syftet med avtalet är att klarlägga åtaganden

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMN01, Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Qualified Internship in Strategic Communication,

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Riktlinjer för Volontärverksamheten

Riktlinjer för Volontärverksamheten Riktlinjer för Volontärverksamheten Piteå församling 2016 Reviderad januari 2016 Riktlinjer för volontärverksamhet i Piteå församling Varför har Svenska kyrkan i Piteå ideella medarbetare/volontärer? Att

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken omfattar 20 veckor vilket motsvarar 30 hp. Praktiken skall genomföras enligt beskrivningen

Läs mer

Vägledning vid anställning av ungdomsledare

Vägledning vid anställning av ungdomsledare Vägledning vid anställning av ungdomsledare Ungdomsledare ett riktigt och viktigt jobb Att vara anställd ungdomsledare i församling är att ha ett viktigt jobb. Arbetet har bredd och kräver flera kompetenser.

Läs mer

AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA.

AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA. Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå REVIDERAT VFU-AVTAL 2016-06-09 Sid 1 (6) AVTAL FÖR DEN VERKSAMHETSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN (VFU) INOM LÄRARHÖGSKOLAN LÄRARPROGRAM INKLUSIVE BILAGA. 1 Parter 1 Parter

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 20 januari 2015 20 mars 2015 Viktiga datum 150105 17:00 Undertecknad

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här på Cemus! Universitetsutbildningar och

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen. Ht 15 150831 Yvonne Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning, VFU6, inom förskollärarutbildningen Ht 15 Yvonne P Hildingsson VFU ansvarig Förskola 035 16 75 22 eller 0735 251836 yvhi@hh.se 1

Läs mer

Stödmaterial för lokala VFU-handledare

Stödmaterial för lokala VFU-handledare Lärarhögskolan Sid 1 (18) Stödmaterial för lokala VFU-handledare Våren 2014 Uppdaterad 131218 Lärarhögskolan Sid 2 (18) Innehåll Inledning... 3 Om VFU... 3 Ditt ansvar som lokal VFU-handledare... 4 Utbildning

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 3 När är VFU placerad i utbildningen? 3 Hur är VFU organiserad? 3 Ansvarsområden 5 Studenten 5 Skolhuvudman

Läs mer

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby

Till dig som funderar på VFU. i Upplands Väsby Till dig som funderar på VFU i Upplands Väsby Marie Asmar utbildar sig till lärare för grundskolans tidigare skolår: - På VFU* möter vi eleverna och får se hur flexibla vi måste vara som lärare. Ett kort

Läs mer

Grundläggande psykoterapiutbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) Steg I Barn, ungdomar, unga vuxna, vuxna motsvarande 45 högskolepoäng (hp) Inledning HUMANA anordnar en grundläggande

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Revidering av Civilförsvarsförbundets grund- och fortbildning av självskyddsinstruktörer

Revidering av Civilförsvarsförbundets grund- och fortbildning av självskyddsinstruktörer 2011-04-27 Revidering av Civilförsvarsförbundets grund- och fortbildning av självskyddsinstruktörer Enligt uppdrag från förbundsstyrelsen avger härmed arbetsgruppen för revidering av grund- och fortbildning

Läs mer

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 16 januari 2017 20 mars 2017 170105 17:00 170110 17:00 Viktiga datum

Läs mer

Ung i Lund Ta emot praktikanter

Ung i Lund Ta emot praktikanter Ung i Lund 2016 Ta emot praktikanter Under sommaren 2016 kommer 750 ungdomar att testa på arbetslivet via Ung i Lunds praktikverksamhet. Som handledare får du möjlighet att marknadsföra din arbetsplats,

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka uppdaterad version december 2016 Nannette Büsgen Koordinator Riktlinjerna är till hjälp för organisationer som tar emot volontärer och ger stöd och vägledning

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun

Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun Bildningsförvaltningen 2008-06-24 Handlingsplan för: Utformning av den verksamhetsförlagda utbildningen av lärarstudenter (VFU) i Upplands-Bro kommun Detta dokument är en handlingsplan för genomförandet

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin Information om LIA lärande i arbete vid Trädgårdsakademin 1 Innehåll Vad är LIA? 3 Fördelar med att ta emot en student på LIA 4 Försäkring 4 Handledarens ansvar under LIA 4 Studentens ansvar under LIA

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning sid 1 (5) Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 45 www.karlstad.se

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Sista ansökningsdag 1 maj 2012

Sista ansökningsdag 1 maj 2012 Kreativ fotografi Kurs i fotografi 9 veckor 2012/2013 Kreativ fotografi Kreativ fotografi utvecklar bildseende och kreativ förmåga Kreativ fotografi är en högskoleförberedande fotokurs för dig som vill

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

VFU- PM. Studie- och yrkesvägledarprogrammet ht 2014/ vt 2015

VFU- PM. Studie- och yrkesvägledarprogrammet ht 2014/ vt 2015 /rev 14-08-18/ VFU- PM Studie- och yrkesvägledarprogrammet ht 2014/ vt 2015 Inom ramen för studie- och yrkesvägledarprogrammet skall studerande genomföra 17 veckors Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Läs mer

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras.

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålskyddsutbildning kan vi göra det bättre? 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor radiologiska

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer