Uppsala stift. En del av svenska kyrkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala stift. En del av svenska kyrkan"

Transkript

1 Uppsala stift En del av svenska kyrkan

2 Vi har ett gemensamt uppdrag att dela evangelium i ord och handling

3 Svenska kyrkan Är ett evangelisk-lutherskt trossamfund och en öppen folkkyrka med rikstäckande verksamhet

4 Lokalt Församlingen utgörs av människor som tillhör Svenska kyrkan och som bor inom församlingens område Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission

5 Regionalt Sverige är indelat i 13 stift och varje stift leds av en biskop Stiften ska, som en del av den världsvida kyrkan och som pastoral enhet inom Svenska kyrkan, värna skapelse, gestalta enhet och forma miljöer som inspirerar och stödjer stiftets församlingar att uttrycka Guds befriande och livgivande närvaro genom Jesus Kristus i den Helige Ande.

6 Nationellt Ärkebiskopsämbetet och kyrkans nationella kansli finns i Uppsala Kyrkokansliet samordnar, utvecklar och driver frågor som rör organisation och ekonomi, ansvarar för gemensam information och internationellt arbete

7 Uppsala stifts geografi Uppsala stift är ett geografiskt område som omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland Uppsala stiftsorganisation stödjer de 126 församlingar som finns i stiftet

8 Fakta om Uppsala stift I Uppsala stift bor människor 62,3 procent är medlemmar i Svenska kyrkan Uppsala stift har två biskopar Uppsala stift omfattar sammanlagt 126 församlingar. 101 av dessa församlingar bildar 27 pastorat medan 25 församlingar är självständiga enheter som inte ingår i ett pastorat.

9 Stiftets uppdrag Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Stiftet har också förvaltande uppgifter (KO 1 ) Stiftets uppgifter är att främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Detta sker genom att stiftet erbjuder utbildning och fortbildning samt genom andra insatser (KO 4 )

10 Ett stift - två biskopar Uppsala stift har sedan 1990 två biskopar. Ärkebiskopen har ett särskilt ansvar på Svenska kyrkans nationella nivå men tjänstgör också i Uppsala stift. Ärkebiskop Antje Jackelén Biskop Karin Johannesson

11 Förtroendevalda Det finns cirka 195 fasta förtroendeuppdrag: Domkapitel: 9 ledamöter Stiftsfullmäktige: 67 ledamöter Stiftsstyrelsen: 14 ledamöter

12 Stiftsfullmäktiges uppdrag Stiftsfullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift med flera större ekonomiska frågor.

13 Stiftsstyrelsens uppdrag Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Stiftsstyrelsen ska leda och samordna stiftets förvaltning, uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska ställning samt göra de framställningar som behövs till stiftsfullmäktige, andra kyrkliga organ, statliga och kommunala myndigheter samt verkställa stiftsfullmäktiges beslut. Stiftsstyrelsen handlägger också ärenden om kyrkliga val, den kyrkliga indelningen i stiftet samt strukturbidrag, kyrkobyggnads-bidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

14 Domkapitlets uppdrag Enligt kyrkoordningen ska det i varje stift finnas ett domkapitel som självständigt ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Domkapitlet har medeltida anor och var före år 2000 en statlig myndighet. Bland domkapitlets uppgifter finns att pröva frågor om behörighet och obehörighet att utöva det kyrkliga ämbetet som präst eller diakon, utfärdande av församlingsinstruktioner samt att fatta beslut i ärenden om beslutsprövning och överklagande som första instans.

15 Stiftsstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet ansvarar för beredning av ärenden till stiftsstyrelsen inom stiftsstyrelsens ansvarsområde som det reglerats i kyrkoordningen och styrdokument samt fattar beslut i enlighet med stiftsstyrelsens delegationsordning. Arbetsutskottets ansvar begränsas såtillvida att det inte avser de områden som ligger under egendoms- och fastighetsutskottets beredningsansvar och delegation.

16 Stiftsstyrelsens egendoms- och fastighetsutskotts uppdrag Egendoms- och fastighetsutskottet ansvarar för beredningen av ärenden till stiftsstyrelsen inom sitt ansvarsområde samt fattar beslut i enlighet med stiftsstyrelsens delegationsordning.

17 Uppsala stifts uppdrag Stiftets uppdrag utgår från Kyrkoordning, överenskommelsen med staten, kyrkomötets beslut samt de områden som vuxit fram och definierats i dialog med församlingar och pastorat i Uppsala stift. Genom processtyrt arbetssätt ska stiftets arbete skapa värde för församlingar och pastorat. Tillfälliga uppdrag genomförs i projektform.

18 Uppsala stifts organisation

19 Teamens huvudsakliga uppgifter Team främjande och tillsyn ansvarar för arbetet med främjande och tillsyn i Uppsala stift. Stiftets insatser ska kännetecknas av att församlingarnas behov styr men att stiftet också utmanar ur ett övergripande perspektiv. Stiftet ska prioritera församlingsbesök, ha ett konsultativt förhållningssätt och skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan församlingar. Team stöd ansvarar för ekonomi, personal, reception, telefoni- och växelservice, IT, kommunikation, kontorsservice, telefoni, lokalvård, konferensservice, diarium och arkiv samt övriga administrativa uppgifter. Team stiftsgårdar ansvarar för Breidagård och Undersvik. Breidagård är ett nav för stiftets arbete med andlig fördjupning, själavård och samtalsstöd som utgör en stor del av gårdens profil. Majoriteten av Undersviks gäster är ungdomar och barn. Många vuxna gästar gården i samband med kurser, fortbildningar och familjeläger. Team egendom ansvarar för prästlönetillgångarna i Uppsala stift, dvs. tillgångar i form av jord, skog och fond och har även ansvar för kyrkobyggnadsfrågor. Servicebyråns uppgift är att vara en redovisningsbyrå som ger relevant stöd till församlingar/pastorat i frågor gällande ekonomi och lön. Här arbetar personal som har utbildning inom ekonomi och lön och gedigen erfarenhet av arbete inom Svenska kyrkan. Servicebyrån ligger i Gävle. Utöver de fem teamen arbetar en biskopsadjunkt och en sekreterare/pressekreterare tillsammans med biskop Ragnar Persenius.

20 Stiftsgården i Undersvik Belägen norr om Bollnäs vid Ljusnans strand och inriktad på läger och kurser

21 Stiftets hus Adress: Dragarbrunnsgatan Uppsala Medarbetare från hela stiftsorganisationen arbetar här Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

22 Den världsvida kyrkan Uppsala stift har tre vänrelationer: Evangelisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe Llandaffs stift i Church in Wales Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen

23 Samarbetspartners Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Sensus studieförbund Sigtuna folkhögskola Stiftelsen Fjellstedtska skolan Ersta Sköndals högskola Johannelunds teologiska högskola

24 Tillsammans är vi Uppsala stift

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

STRATEGIDOKUMENT

STRATEGIDOKUMENT STRATEGIDOKUMENT Uppsala stift 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

KYRKANS LIV OCH ORGANISATION. Frimodig kyrka. Per-Olof Hermansson (PH) / visst material från Åsa Einer (ÅE), stiftsjurist Göteborgs stift

KYRKANS LIV OCH ORGANISATION. Frimodig kyrka. Per-Olof Hermansson (PH) / visst material från Åsa Einer (ÅE), stiftsjurist Göteborgs stift KYRKANS LIV OCH ORGANISATION Frimodig kyrka Per-Olof Hermansson () / visst material från Åsa Einer (ÅE), stiftsjurist Göteborgs stift Kyrkans regelverk Några viktiga lagar Lag om införande av lagen om

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

GAS. Vad är det? Vad innebär det för Svenska kyrkan? Vad innebär det för mig som medarbetare?

GAS. Vad är det? Vad innebär det för Svenska kyrkan? Vad innebär det för mig som medarbetare? GAS Vad är det? Vad innebär det för Svenska kyrkan? Vad innebär det för mig som medarbetare? Kyrkoskrivare Vilka är ni som är här? Vad gör en Kyrkoskrivare? Vad är vårt uppdrag? Evangeliskt Lutherskt

Läs mer

Vigselrätten och Svenska kyrkan

Vigselrätten och Svenska kyrkan Läronämndens yttrande 2014:1y Vigselrätten och Svenska kyrkan Läronämndens yttrande över motion 2014:46 Med hänvisning till Läronämndens yttranden Ln 2007:1y och 2009:12y konstateras att det ur läromässig

Läs mer

STRATEGIDOKUMENT UPPSALA STIFT

STRATEGIDOKUMENT UPPSALA STIFT STRATEGIDOKUMENT 2019-2023 UPPSALA STIFT Uppsala stifts vision och uppdrag En hållbar gemenskap där tro och liv kan växa 1 Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund, en del av den världsvida

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Stiftsstyrelsens delegationsordning

Stiftsstyrelsens delegationsordning Antagen av stiftsstyrelsen 2015-12-10 nr 201/006/15 Stiftsstyrelsens delegationsordning Stiftsfullmäktige har i stiftsstyrelsens reglemente, 6, angivit grunderna för styrelsens delegation av beslutanderätten.

Läs mer

Förfrågningsunderlag för auktoriserad revisor Strängnäs stift

Förfrågningsunderlag för auktoriserad revisor Strängnäs stift Förfrågningsunderlag för auktoriserad revisor Strängnäs stift Förfrågningsunderlag för auktoriserad revisor för Strängnäs stifts förvaltning och Prästlönetillgångarna i Strängnäs stift Strängnäs stift

Läs mer

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 1 Version 20171103 Församlingsråd Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 2 Innehåll Vad är ett församlingsråd? sid. 3 Hur växte församlingsråden fram? sid. 3 Hur utses ett församlingsråd?

Läs mer

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1 Ändringar i kyrkoordningen Kyrkomötet beslutar i fråga om kyrkoordningen (SvKB 1999:1) dels att 2 kap. 16 och 17, 7 kap. 7, 8 kap.

Läs mer

37 kap. Ändringar i indelningen, m.m.

37 kap. Ändringar i indelningen, m.m. 37 kap. Ändringar i indelningen, m.m. (SvKB ÄNDRINGAR I DEN LOKALA STRUKTUREN 1 Upphört att gälla. (SvKB Grunderna för den lokala strukturen 2 En församling som inte ingår i ett pastorat ska, utöver det

Läs mer

Kyrkoordning för Svenska kyrkan

Kyrkoordning för Svenska kyrkan för Svenska kyrkan Kyrkomötets beslut (SvKB 1999:1) om för Svenska kyrkan Ändringar införda t.o.m. SvKB 2018:6 Inledning till kyrkoordningen 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt

Läs mer

Andra avdelningen: Församlingarna

Andra avdelningen: Församlingarna 2018-01-01 Andra avdelningen: Församlingarna Inledning Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst,

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

34 kap. Kyrkans anställda

34 kap. Kyrkans anställda 34 kap. Kyrkans anställda Befattningar för en församling 1 För varje församling ska det finnas anställd 1. en kyrkoherde, 2. minst det antal övriga präster (komministrar) som stiftsstyrelsen bestämmer,

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Motion 2015:78 av Sven Esplund och Mats Hagelin, Stiftens framtida indelning och uppgifter

Motion 2015:78 av Sven Esplund och Mats Hagelin, Stiftens framtida indelning och uppgifter Kyrkomötet O 2015:10 Kyrkomötet Organisationsutskottets betänkande 2015:10 Stiften Sammanfattning I detta betänkande behandlas två motioner rörande stiften och dess indelning samt uppgifter. Motionärerna

Läs mer

budgetskrivelse Uppsala stift samt plan

budgetskrivelse Uppsala stift samt plan budgetskrivelse Uppsala stift 216 samt plan 217-218 2 Budgetskrivelse Uppsala stift 216 samt plan 217-218 Innehåll Uppdrag och övergripande vision s.4 Inriktning, strategi och verksamhetsstyrning s.4 Budgetförutsättningar

Läs mer

Kyrkomötet Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2009:10

Kyrkomötet Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2009:10 Kyrkomötet Kyrkomötet Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2009:10 Svenska kyrkan måste leva som den lär Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2009:89 där det föreslås att Kyrkostyrelsen

Läs mer

Den kyrkliga beredskapen 5 Stiftet ska vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten under kris och höjd beredskap.

Den kyrkliga beredskapen 5 Stiftet ska vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten under kris och höjd beredskap. Tredje avdelningen: Stiften Inledning Svenska kyrkan framträder regionalt som ett stift. Kyrkans episkopala struktur kommer till uttryck i att det finns en biskop i ledningen för varje stift. Stiften utgör

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

FAKTABLAD kring SVENSKA KYRKANS EKONOMI

FAKTABLAD kring SVENSKA KYRKANS EKONOMI Uppdaterat: 2010-05-31 SVENSKA KYRKANS TRE NIVÅER Svenska kyrkans juridiska form är registrerat trossamfund. Det finns tre nivåer i Svenska kyrkan: församlingar, stift och nationell nivå. Varje enhet är

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

1.2 Överklagandenämndens ledamöter och ersättare

1.2 Överklagandenämndens ledamöter och ersättare Svenska kyrkans överklagandenämnd Verksamhetsberättelse år 2011 1 Överklagandenämndens organisation och sammansättning 1.1 Överklagandenämndens uppgifter Enligt 13 lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan ska

Läs mer

Förslag till beslut om ny instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring av kyrkoordningen

Förslag till beslut om ny instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring av kyrkoordningen Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:7 Förslag till beslut om ny instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring av kyrkoordningen Kyrkostyrelsen överlämnar

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

FÖRHINDER FÖR BISKOPEN

FÖRHINDER FÖR BISKOPEN 8 kap. Biskopen BISKOPENS UPPGIFTER 1 Den som innehar en befattning som biskop ska 1. förkunna evangelium i ord och handling, 2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen 1 Säg hissversionen! Det lär finnas tre sätt att berätta en sak på: hissversionen, korridorversionen och kontorsversionen. Hissversionen är varianten

Läs mer

BUDGETSKRIVELSE OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 UPPSALA STIFT

BUDGETSKRIVELSE OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 UPPSALA STIFT BUDGETSKRIVELSE OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 UPPSALA STIFT 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Förvaltning, HP0 6 Ledningsprocessen HP1 8 Stödfunktionen HP2 10 Främjande och tillsyn HP3-HP6 12 Servicebyrån

Läs mer

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?!

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?! Nu känner vi riktningen men vem bestämmer hur det blir? Välfärdsinsatser på religiös grund CRS vid Uppsala universitet Studiedag onsdag 21 jan 2015 Docent Filip Wijkström Center for Civil Society Studies

Läs mer

Folkkyrka En Kyrka för Alla

Folkkyrka En Kyrka för Alla Folkkyrka En Kyrka för Alla Kyrkoval 2017 centerpartiets STIFTSGRUPP I Göteborgs STIFT vi ARBETAR FÖR en: välkomnande KYRKA I SAMHÄLLHET ung KYRKA HÅLLBAR KYRKA KYRKA MED MOTIVERADE FÖRTROENDEVaLDA MODIG

Läs mer

Sjunde avdelningen: Kyrkliga uppdrag och befattningar

Sjunde avdelningen: Kyrkliga uppdrag och befattningar Sjunde avdelningen: Kyrkliga uppdrag och befattningar Inledning Kallelsen att föra ut evangelium är given åt hela Guds folk. Alla i kyrkan är lemmar i en och samma kropp. Dopet är den grundläggande vigningen

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Policy för ideella medarbetare

Policy för ideella medarbetare Denna policy är församlingens arbetsmiljö-, mål-och policydokument för ideella medarbetare som tillsammans med anställda på olika sätt finns med i församlingens ideella uppgifter, grupper och uppdrag.

Läs mer

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen Plats och tid Stiftets Hus, Uppsala 2014-06-05 Beslutande Se närvarolista Anna-Lena Arousell Berglund Ordförande Sven-Ingvar Holmgren Justeringsperson Mats Lagergren Sekreterare BEVIS Justering har tillkännagivits

Läs mer

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Världen vi lever i omvärldsbeskrivning Skäggetorps församling utgörs av stadsdelen Skäggetorp och Tornby och ett område norr om järnvägen

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2014:14 punkt Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2014:14 punkt 2.

1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2014:14 punkt Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2014:14 punkt 2. Kyrkomötet O 2014:3 Kyrkomötet Organisationsutskottets betänkande 2014:3 Kulturen som grundläggande uppgift Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2014:14 om kulturen som grundläggande uppgift.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

Svenska kyrkan Västerås

Svenska kyrkan Västerås Underlag och beslut Västerås pastorat 2014. Svenska kyrkan Västerås INLEDNING Västerås kyrkliga samfällighet övergår, utan eget beslut, i enlighet med kyrkomötets beslut till att bli ett pastorat den 1

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Kyrkostyrelsen överlämnar denna skrivelse till Kyrkomötet.

Kyrkostyrelsen överlämnar denna skrivelse till Kyrkomötet. Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:5 Styrning och ledning m.m. Kyrkostyrelsen överlämnar denna skrivelse till Kyrkomötet. Uppsala den 12 juni 2009 Anders Wejryd Lars Friedner Skrivelsens

Läs mer

Uppsala, Stiftets hus. Rolf Forslin, ordförande Eva Noreborg, vice ordförande Per-Åke Axelsson Kicki Lidén Maria Lindström Erik Tiveskog

Uppsala, Stiftets hus. Rolf Forslin, ordförande Eva Noreborg, vice ordförande Per-Åke Axelsson Kicki Lidén Maria Lindström Erik Tiveskog Svenska kyrkan & Plats: Uppsala, Stiftets hus Tid:, 13.00-16.00 Sida 1(6) Närvarande: Förhinder: Sekreterare: Rolf Forslin, ordförande Eva Noreborg, vice ordförande Per-Åke Axelsson Kicki Lidén Maria Lindström

Läs mer

Aktuella restaureringsarbete n i Lunds stift

Aktuella restaureringsarbete n i Lunds stift Aktuella restaureringsarbete n i Lunds stift Karlshamn 2017-11-21 Heikki Ranta Stiftsantikvarie Svenska kyrkan/lunds stift Renoveringar, konserveringar, restaureringar, VU-planering, inomhusklimat Åtgärder

Läs mer

Däremot blev jag biskop själv för tjugo år sedan i sommar och nu sedan jag pensionerats har jag nog perspektiv på vad det är att vara biskop.

Däremot blev jag biskop själv för tjugo år sedan i sommar och nu sedan jag pensionerats har jag nog perspektiv på vad det är att vara biskop. En biskops uppdrag Snart ska ni nominera biskopskandidater. Om några veckor ska ni välja bland dem. Jag tänker inte ge er några råd om vem av kandidaterna ni ska rösta på. Däremot blev jag biskop själv

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Strukturer för framtidens församling. Ett diskussionsmaterial från Strukturutredningen

Strukturer för framtidens församling. Ett diskussionsmaterial från Strukturutredningen Strukturer för framtidens församling Ett diskussionsmaterial från Strukturutredningen Kyrkostyrelsen beslutade vid sammanträde 21 maj 2008 om direktiv för en utredning om strukturfrågor. Till ledamöter

Läs mer

Svenska kyrkan efter kyrkoreformen år 2000

Svenska kyrkan efter kyrkoreformen år 2000 Svenska kyrkan efter kyrkoreformen år 2000 av biskop Ragnar Persenius, Uppsala. Mitt uppdrag här är att dela med mig av erfarenheter efter den stora kyrkoreformen i Sverige år 2000, och det utifrån två

Läs mer

KOMMUNIKATION I SVENSKA KYRKAN

KOMMUNIKATION I SVENSKA KYRKAN ÖREBRO MISSIONSSKOLA Örebro Teologiska Högskola KOMMUNIKATION I SVENSKA KYRKAN En analys över vad fyra församlingar i Svenska Kyrkan kommunicerar till sina medlemmar Clas Jonsson AA 2552 SJÄLVSTÄNDIGT

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Alla människors lika värde de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll,

Läs mer

Vision och program inför kyrkovalet 2017 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Vision och program inför kyrkovalet 2017 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 1 1 0 1 0 1 Vision och program inför kyrkovalet 0 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan VISION POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst

Läs mer

Kommunikationshandbok. ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi

Kommunikationshandbok. ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi Kommunikationshandbok ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi Introduktion Vad styr kommunikationen? Kommunikationsansvar Kommunikationsplattform -bilden av Svenska kyrkan Täby församling

Läs mer

ANSTÄLLNINGAR Pågående Kyrkoherde, Lagunda församling, Örsundsbro, Uppsala stift

ANSTÄLLNINGAR Pågående Kyrkoherde, Lagunda församling, Örsundsbro, Uppsala stift Curriculum Vitae Carin Åblad Lundström Teologie doktor, kyrkoherde Född 1964, uppvuxen i Borås bor sedan 2001 i Uppsala. Gift 1991 med läkaren och docenten Erik Lundström, forskningsverksam vid Karolinska

Läs mer

SAMTALSGUIDE För Troende Vald. Författare: Rebecka Hedén Judt och Ulrika Jonsson Sensus studieförbund

SAMTALSGUIDE För Troende Vald. Författare: Rebecka Hedén Judt och Ulrika Jonsson Sensus studieförbund SAMTALSGUIDE För Troende Vald Författare: Rebecka Hedén Judt och Ulrika Jonsson Sensus studieförbund Denna samtalsguide vill vara en hjälp för dig som tillsammans med andra i grupp vill fördjupa er i boken.

Läs mer

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen Plats och tid Stiftets Hus, Uppsala 2016-01-28 Beslutande Se närvarolista Ragnar Persenius Ordförande Eva Noreborg Justeringsperson Mats Lagergren Sekreterare BEVIS Justering har tillkännagivits genom

Läs mer

Gudstjänster i annat kristet samfund. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Motionens förslag. Bakgrund

Gudstjänster i annat kristet samfund. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Motionens förslag. Bakgrund Kyrkomötet Kyrkomötet Gudstjänstutskottets betänkande 2016:8 Gudstjänster i annat kristet samfund Sammanfattning I motion 2016:48 föreslås kyrkomötet ge kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda behovet av ytterligare

Läs mer

Tolkningen av vårt uppdrag och vår uppgift i ljuset av omvärldsanalysen mynnar sedan ut i fem övergripande mål:

Tolkningen av vårt uppdrag och vår uppgift i ljuset av omvärldsanalysen mynnar sedan ut i fem övergripande mål: INLEDNING Fresta församling har sin identitet och därmed sitt uppdrag och sin uppgift i att vara en del av den evangelisk-lutherska kyrkan. Här finns rötterna till vår teologi och därmed också människosyn

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Begravningsverksamhetens. ekonomi. Vad ser vi i horisonten?

Begravningsverksamhetens. ekonomi. Vad ser vi i horisonten? Begravningsverksamhetens ekonomi Vad ser vi i horisonten? Begravningsverksamheten Vi? 575 + 2 5,5 MDR (+403 MSEK

Läs mer

Kandidater vid styrelseval i EFS 2018

Kandidater vid styrelseval i EFS 2018 Kandidater vid styrelseval i EFS 2018 Fem styrelseledamöter är år i tur att avgå: Maria Andersson, LarsOlov Eriksson, Magdalena Giertz, Lillemor Persson och Per-Anders Wiklund. Av dessa ställer fyra upp

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Vision och program inför kyrkovalet 2021 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Vision och program inför kyrkovalet 2021 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 0 0 0 Vision och program inför kyrkovalet 0 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Vision POSK har som vision Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv

Läs mer

Kyrkomötet Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2015:1. Motion 2015:11 av Terence Hongslo m. fl., Svenska kyrkans förvaltning av skog

Kyrkomötet Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2015:1. Motion 2015:11 av Terence Hongslo m. fl., Svenska kyrkans förvaltning av skog Kyrkomötet EE 2015:1 Kyrkomötet Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2015:1 Förvaltning av prästlönetillgångarna Sammanfattning I detta betänkande behandlas tre motioner som rör förvaltning av prästlönetillgångar.

Läs mer

svenska kyrkans utredningar 2011:2 Närhet och samverkan

svenska kyrkans utredningar 2011:2 Närhet och samverkan svenska kyrkans utredningar 2011:2 Närhet och samverkan Närhet och samverkan Betänkande från den av Kyrkostyrelsen tillsatta Strukturutredningen Närhet och samverkan betänkande från den av kyrkostyrelsen

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Kännetecken och uppdrag till Strängnäs stiftsorganisations arbete år OCH UPPDRAG KÄNNETECKEN KANNETECKEN

Kännetecken och uppdrag till Strängnäs stiftsorganisations arbete år OCH UPPDRAG KÄNNETECKEN KANNETECKEN KANNETECKEN KÄNNETECKEN OCH UPPDRAG Kännetecken och uppdrag till Strängnäs stiftsorganisations arbete år 2013-2020 1. Kännetecken för Strängnäs stift I inledningstexten till kyrkoordningens sjätte kapitel

Läs mer

STIFTSSTYRELSENS STRATEGIDOKUMENT

STIFTSSTYRELSENS STRATEGIDOKUMENT STIFTSSTYRELSENS STRATEGIDOKUMENT Linköpings stiftsorganisation 2015 2018 Version 1.5 INNEHÅLL 1 I BÖRJAN 4 Dokumentets uppgift 4 Dokumentets struktur 5 Vision och uppdrag för Linköpings gemensamma stiftsorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Ideellt ledarskap i kyrkan

Ideellt ledarskap i kyrkan Ideellt ledarskap i kyrkan Ettårigt ledarskapsprogram för ideella medarbetare i Svenska kyrkan Bakgrund Kännetecknande för kyrkans arbete är att det bärs av idealitet, sprunget ur personligt engagemang

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Huvudgudstjänsten. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Motionernas förslag. Yttrande från Läronämnden

Huvudgudstjänsten. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Motionernas förslag. Yttrande från Läronämnden Kyrkomötet Kyrkomötet Gudstjänstutskottets betänkande 2016:5 Huvudgudstjänsten Sammanfattning I detta betänkande behandlas två motioner kring huvudgudstjänsten. I motion 2016:27 föreslås att huvudgudstjänst

Läs mer

Svenska kyrkan historia, identitet, verksamhet och organisation

Svenska kyrkan historia, identitet, verksamhet och organisation Inlagd SvK 2011-03-30 Svenska kyrkan historia, identitet, verksamhet och organisation Av Sören Ekström Uppsatsen är baserad på den bok med samma titel som kommit ut i flera upplagor, men som nu är utgången

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

3 kap. Kyrkofullmäktige

3 kap. Kyrkofullmäktige 3 kap. Kyrkofullmäktige 1 Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en församling som inte ingår i ett pastorat. Om flera församlingar samverkar i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högsta

Läs mer

Rasism och antisemitism

Rasism och antisemitism Läronämndens yttrande 2015:1y Rasism och antisemitism Läronämndens yttrande över motion 2015:26 Motionen aktualiserar frågeställningar som utförligt behandlas i samtalsdokumentet Guds vägar som antogs

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september

Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september Välkommen att lägga din röst på Borgerligt alternativ Den 17 september är det kyrkoval det andra för Borgerligt alternativ som nomineringsgrupp.

Läs mer

Bok om kristen tro till svenska hushåll. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Motionens förslag. Yttrande från Läronämnden

Bok om kristen tro till svenska hushåll. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Motionens förslag. Yttrande från Läronämnden Kyrkomötet Kyrkomötet Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:1 Bok om kristen tro till svenska hushåll Sammanfattning Detta betänkande behandlar motion 2018:2, där kyrkostyrelsen föreslås få i

Läs mer

Tematiskt kyrkomöte Skrivelsens huvudsakliga innehåll. Kyrkomötet Presidiets skrivelse 2018:1

Tematiskt kyrkomöte Skrivelsens huvudsakliga innehåll. Kyrkomötet Presidiets skrivelse 2018:1 Kyrkomötet Kyrkomötet Presidiets skrivelse 2018:1 Tematiskt kyrkomöte 2019 Kyrkomötets presidium överlämnar denna skrivelse till kyrkomötet. Uppsala den 12 juni 2018 Karin Perers Levi Bergström Carina

Läs mer

Svenska kyrkans arbete med bekännelsefrågor och

Svenska kyrkans arbete med bekännelsefrågor och Kyrkomötet Kyrkomötet Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2015:16 Svenska kyrkans arbete med bekännelsefrågor och sin evangelisk-lutherska identitet Sammanfattning I detta betänkande behandlas

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer