Möt oss hösten Utbildningskatalog Västmanland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möt oss hösten 2013. Utbildningskatalog Västmanland"

Transkript

1 Möt oss hösten 2013 Utbildningskatalog Västmanland

2 Vi utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idro sutbildarna är idro ens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idro en och verkar för a s mulera människors lärande. Vi erbjuder utbildning som stärker och utvecklar olika områden inom idro en. Det finns något ämne för alla målgrupper, ak va, ledare/tränare, styrelse och föräldrar. Här följer några exempel: Ak va Kost Idro sskador Laganda/bra kompis Självkänsla/självförtroende Ledare/tränare HLR Ledarskap Träningslära Idro sskador Föräldrar Världens bästa idro sförälder Funk onärsutbildning Kost HLR Styrelse Föreningsutveckling Idro Online Värdegrund Idro ens föreningslära Arrangemangsutveckling På SISU-webben, sisuidro utbildarna.se/vastmanland, kan du läsa mer och anmäla dig direkt ll våra utbilningar. På Facebook kan du följa oss i vårtdagliga arbete, facebook.com/sisuovif. Förutom våra gränsöverskridande utbildningar, som du hi ar i denna folder, genomför vi även satsningar idro svis. Kontakta din utbildningskonsulent så berä ar vi mer. Visa a ni samverkar med SISU! Visa a din förening samverkar med SISU Idro sutbildarna när det gäller bildning, utbildning och utveckling. E enkelt sä är a lägga in en SISU-banner på er hemsida. Kontakta din utbildningskonsulent eller ladda ned den direkt på sutbildarna.se/vastmanland under rubriken arkiv/dokument. 2

3 Olika former för utveckling Förslag e : Jobba i lärgrupp En lärgrupp kan jämföras med en studiecirkel. I lärgruppen träffas en mindre grupp människor, under en kortare eller längre d. Ni jobbar fram en plan över vad ni vill lära er och förankrar den med SISU. Tillsammans studerar ni och lär er något i e visst ämne eller område. En lärgrupp kan också drivas på distans. Lärgruppen bygger på samtalet mellan er i gruppen. Som utgångspunkt har ni e studiematerial. Det kan vara en bok eller annat material i ämnet ni valt. Förslag två: Ha en kurs i föreningen Vill ni jobba mer intensivt och komprimera lärandet? Då passar det med en kurs. En kursledare, som har en speciell kompetens, leder verksamheten u från en tydlig kursoch mplan. Ni ska ha en inriktning och e u alat utbildningsmål. Här är det vik gt a ni kontaktar SISU innan ni sä er igång. Förslag tre: Bjud in ll en föreläsning Vill ni samla era medlemmar kring e tema? Då passar en föreläsning bra. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus. Kontakta oss för ps och råd på bra föreläsare. Förslag fyra: Starta e process- och utvecklingsarbete När specialdistriktsförbundet eller föreningen vill utvecklas och stärka organisa onen och era styrdokument kan e process- och utvecklingsarbete vara en god arbetsform. Då leder en av SISU Idro sutbildarnas processledare arbetet, som resulterar i en dokumenta on och en handlingsplan. Förslag fem: Vi behöver något annat Vill ni skapa delak ghet, upplevelse och e ertanke? Med hjälp av kulturen kan ni skapa de a. Det kan exempelvis vara teater, sång, dans eller filmvisning som står på programmet. Kanske tar ni fram en utställning som väcker tankar kring olika ämnen. Använd oss på SISU som bollplank och ta med oss digt i era planer. 3

4 Idrottslyftet Idro sly ets övergripande sy e tar sin utgångspunkt i idéprogrammet Idrotten vill och följer därmed idro srörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Idro ens värdegrund bygger på fyra hörnstenar glädje och gemenskap, demokra och delak ghet, allas rä a vara med samt rent spel. För a uppnå Idro sly ets sy e och mål kommer arbete a genomföras inom fyra prioriterade områden: Behålla ungdomar i föreningsverksamhet Rekrytera barn och ungdomar ll föreningsverksamhet Utveckla verkamheten så a idro en gör som Idro en vill Öka llgängligheten ll anläggningar och idro smiljöer Nu kan vi uppfylla våra drömmar! Föreningar som vill utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet genom a arbeta med e eller flera av ovanstående områden har möjlighet a ansöka om medel från Västmanlands Idro sförbund, SISU Idro sutbildarna och si specialidro sförbund. Västmanlands Idro sförbund förmedlar medel för a föreningarna ska kunna rekrytera fler barn och ungdomar ll sin verksamhet. 50 % av medlen ska användas ll föreningssatsningar i samverkan med skolan. Verksamheten ska vara beslutad av idro sföreningen och skolledningen och genomföras under den samlade skoldagen. Övriga medel kan sökas för samverkan och skapande av nätverk, där fler aktörer i närområdet ska ingå t ex fri dsgård, polis, kyrka och andra ideella organisa oner. Ansökan om skolsamverkan ska ske via Idro Online och Idro sly sapplika onen. 4

5 Skattning och analys av din förening Utveckla verksamheten så a idro en gör som Idro en vill! Med e go stöd av SISU Idro sutbildarna kan din förening ta e helhetsgrepp för a utveckla er barn- och ungdomsverksamhet med utgångspunkt i Idro en vill. Genom en ska ning följt av en analys av föreningens upplevda nuläge iden fieras behov som i sig utmynnar i en utvecklings- och utbildningsplan. Inom ramen för dessa insatser finns möjlighet a söka ekonomiskt stöd för genomförandet. Alla målgrupper kan ges möjlighet ll stöd om behov iden fieras. Målet är a föreningarna bedriver sin verksamhet u från Idro en vill. 5

6 Jimmy Lidberg Resan till OS-bronset Sve, slit, skador, stress, sömnproblem och en ständig kamp för a få ekonomin a gå runt. Jimmy Lidbergs väg ll OS-medalj var lång, krokig, snårig och gjorde ont, så ont. Motgångarna hade hopat sig under uppladdningen ll London-OS. Var det inte det ena, så var det all d det andra. På många sä var det en seger a han ens var där, a han ens klarade av a gå upp på ma an. Glädjescenerna som utspelades däre er är omöjliga a glömma! Välkommen a ta del av en idro sstjärnas kamp för a nå världstoppen. Datum och d 9 oktober kl Plats ABB Arena Nord, Rocklunda i Västerås Kostnad Kostnadsfri Anmälan Senast den 1 oktober ll Daniel Watkinson

7 Prestationspsykologi med Johan Plate SISU Idro sutbildarna välkomnar ak va och ledare ll en föreläsning som reder ut begreppen bakom mänsklig presta on. Teori och prak k blandas med humor under föreläsningen som bland annat ger svar på frågorna: Vad är det som styr din presta on? Hur sä er man mål och hur når man dem? Finns det olika mål? Kan jag skapa min egen presta onsmiljö? Så många som möjligt - så länge som möjligt! Johan Plate berä ar också om hur vinnare skapas, hur man vänder motgång ll medgång och hur man balanserar mellan krav och förmåga. En mängd olika exempel från idro slivet ges och diskuteras. Johan Plate är egenföretagare, konsult, förfa are och lärare i beteendevetenskap, idro smetodik och idro spsykologi. Han har en bakgrund inom idro en, som lärare och mental rådgivare åt många eli dro smän. Datum, d och plats 7 november klockan eller klockan Widénska Gymnasiets aula i Västerås Kostnad Kostnadsfri Lästips! Lästips Anmälan Senast den 4 november via webben sisuidro sutbildarna.se/vastmanland. Observera a anmälan är bindande. Om du uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före föreläsningen debiteras en kostnad av 200 kronor. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Madeleine Lindberg Wall, , Ju bä re jag känner mig själv desto bä re kan jag prestera! 7

8 Ledarforum: Allas rätt att vara med! U från temat Allas rä a vara med är vi stolta a presentera tre spjutspetsar inom idro en som på bästa sä kommer ge dig en kväll full med inspira on och verktyg för a stärka dig i din ledarroll. Datum, d och plats 10 oktober 2013 Widénska gymnasiets aula i Västerås Kostnad Kostnadsfri Anmälan Senast den 7 oktober via Idro online. Observera a anmälan är bindande. Om du uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före Ledarforum debiteras en kostnad av 100 kronor. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Madeleine Lindberg Wall, , : Föreläsning med Annica Avelin Diplomerad ridlärare, gymnasielärare och rektor med lång erfarenhet av barn och ungdomars utveckling från både fri d- och skolperspek v. Ledarskap handlar om ansvar och engagemang, a skapa inspira on, trygghet och kunskap. A se och möta varje barn. Hur bemöter jag barnen och får dem a utvecklas oavse idro? Varför har jag valt a bli ledare? Vad är mi sy e med a leda? Det är vik gt a analysera si eget ledarskap för barnen gör inte som jag säger utan som jag gör. Annica bjuder oss på en mmes klokheter när det gäller vad som är vik gt då vi möter barn 6-12 år. Så många som möjligt - så länge som möjligt! 8

9 : Föreläsning med Måns Lööf Måns är utbildad sjuksköterska, steg - 1 KBT terapeut och idro sledare arbetar ll vardags med barn och unga med särskilda behov på barn- och ungdomspsyk i Gävle. Har jobbat i över 15 år med a utbilda, föreläsa och arbeta med barn och ungdomar med särskilda behov. Varje gång jag lyssnar på Måns blir jag lika fascinerad! Dolda utmaningar om unga idro are med osynliga funk onsnedsä ningar. Denna föreläsning ger dig inspira on, ps och råd om hur man bemöter barn och ungdomar med ll exempel ADHD, Aspergers syndrom och andra osynliga funk onsnedsä ningar inom idro en. De är personer som i många fall har svårt a kontrollera sin energi och som upplever idro en intensivare än andra. Föreläsningen riktar sig ll idro sledare, föräldrar och alla som arbetar för a ge alla barn och ungdomar en möjlighet a hi a sin idro och a utvecklas i sin förening. Mycket uppska ad föreläsning där du får ps och verktyg som stärker dig i din ledarroll. Lästips! Lästips : Föreläsning med Jenny Svender Jenny har disputerat i pedagogik med inriktning idro och har mångårig erfarenhet från arbete med barn- och ungdomsidro. Idag arbetar hon som verksamhetsutvecklare för riksidro sgymnasium. Vad är talang? Hur kan man arbeta med talangutveckling? Vad säger forskningen om talangfenomenet? Föreläsningen ly er fram gemensamma faktorer för idro are som blir bäst i sin idro samt några olika talangutvecklingsmodeller. Omdebatterade begrepp som specialisering och selektering kommer också a beröras. Så många som möjligt - så länge som möjligt! 9

10 Plattformen Pla ormen är idro ens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå och vänder sig ll dig som är ledare och tränare för barn- och ungdomar mellan 7 15 år. Du lär dig grunderna för hur du blir en posi v och självständig idro sledare för barn och ungdomar och dessutom ges du möjlighet a knyta nya kontakter med andra ledare inom olika idro er. Deltagare/målgrupp: Kursen vänder sig ll dig som vill utveckla di ledarskap med målet a själv leda barn och ungdomar inom en idro sförening. Kursen kräver inga förkunskaper. Kursinnehåll: Barns och ungdomars utveckling Barnet och ungdomen i centrum Di ledarskap Pedagogik i prak ken Tid och lokal llfälle 1 Västerås: augus kl augus kl Quality Hotel, Vallbyins tutet, Västerås Tid och lokal llfälle 2 Fagersta: 9 10 november kl november kl Fagerstahallen i Fagersta Kostnad: kr/deltagare inkl. lunch, kursli eratur och intyg. För a erhålla intyget krävs 100% närvaro. Anmälan: Anmälan senast den 16 augus respek ve 2 november via webben: sutbildarna.se/vastmanland Anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Minst 12 deltagare. Annars ställs utbildningen in. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Kers n Rofelt, kers Lästips! 10

11 GTU GTU 1 1 Utveckla dig i tränarskap och träningslära och byt erfarenhet med tränare inom andra idro er. På uppdrag av specialidro sförbunden genomför SISU Idro sutbildarna en gränsöverskridande tränarutbildning, i tre nivåer, över hela landet med en likvärdig utformning oavse i vilket distrikt den genomförs. Utbildningen genomförs i samarbete med SISU Idro sutbildarna i Örebro Deltagare/förkunskaper: Kursen vänder sig ll dig som gå Pla ormen eller motsvarande SF-utbildning, varit tränare något år och som vill utveckla di tränarskap. Kursinnehåll: Ungdomars utveckling och behov Hur bra idro smiljöer med e posi vt inlärningsklimat s mulerar och mo verar ungdomar ll fortsa idro sutövning. Hur e allsidigt och varierat träningsinnehåll, anpassat ll individens psykiska och fysiska mognad, bidrar posi vt ll ungdomars idro sliga och personliga utveckling i e livslångt perspek v Tid och plats: 17 oktober kl oktober kl oktober kl Plats: Idro ens Hus, Karlsgatan 28 i Örebro Kostnad: kr/deltagare inklusive lunch, kursli eratur och intyg. Anmälan: Anmälan via SISU Idro sutbildarna Örebros webbsida: Anmälan är bindande. Föreningen som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar innan kursen debiteras halva deltagaravgi en. Minst 10 deltagare. Annars ställs utbildningen in. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Marie Persson, Lästips! 11

12 Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom En utbildning med sy et a bidra ll a fler barn och ungdomar börjar idro a och får uppleva den glädje som allsidig, individ- och åldersanpassad, utvecklande och skadefri idro ger. Utbildningen innehåller både teore ska och prak ska pass. Deltagare/Målgrupp Utbildning vänder sig ll dig som vill träna barn och ungdomar med rä allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsik g utveckling. Kursinnehåll Allsidighet som grund, lek som form, glädje och långsik g utveckling som mål. Uppvärmningens betydelse och upplägg Uthållighets- och styrketräning hos barn och ungdomar Betydelse och upplägg av koordina ons-, snabbhets- och rörlighetsträning för barn och ungdomar Bedömning av biologisk ålder samt långsik g planering. Utbildare Lo a Brangefält, leg sjukgymnast, Master of science, Mälardalens högskola och Carina Lindbäck, idro spedagog, förskolechef på idro sförskola. Båda har utbildats av Michail Tonkonogi i ämnet Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. Datum, d och plats oktober kl oktober kl ABB Arena Nord, konferensrum VIK 3, Rocklunda i Västerås. Ingång mot skogen på baksidan av ishallen. Kostnad kr/deltagare inkl. lunch och kursli eratur. Anmälan Anmälan senast 5 oktober via webben sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Minst 12 deltagare, annars ställs utbildningen in. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Kers n Rofelt, n: , kers Lästips! Lästips 12

13 Knäkontroll Minskar risken för allvarliga skador med 64 % Varje år drabbas många unga, framför allt tjejer, av svåra knäskador som orsakar lidande och kan leda ll livslånga problem. Knäkontroll är en prak skt och teore skt utbildning där du lär mer om enkla övningar för a undvika knäskador. Med e enkelt träningsprogram, avklarat på en kvart, minskar risken för allvarliga skador med 64 procent! Det visar en studie som ingick i projektet Knäkontroll, startat av Folksam i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet. Knäkontroll är e kort övningsprogram som enkelt kan vävas in i den befintliga uppvärmningen. Representanter från alla idro er är välkomna! Föreläsare Måns Sjögreen, sjukgymnast Datum och d 12 september kl Plats Wenströmska idro shall, sal 3, Västerås Kostnad 250 kr/deltagare. Faktura skickas ll din förening Anmälan Senast den 5 september via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Lo a Ohde Tömmervik, n: , lo Lästips! Lästips Nu har appen Knäkontroll släppts för Android och ll iphone. 13

14 Akut omhändertagande och tejpning E op malt omhändertagande vid en idro sskada på led respek ve muskel förkortar skadeperioden avsevärt. En kunskapsorientering om hur du på bästa möjliga sä agerar när skador inträffar. Här får du en förklaring om skademekanismer och riskfaktorer för de vanligaste skadorna. Innehåll Teori och prak k om akut omhändertagande och tejpning av de vanligast förekommande skadorna vid idro sutövning. Tejpning av fot-, knä-, finger- och handled samt andra vanligt förekommande ledskador. Både vid skada och i preven vt syfte. Föreläsare Pen Pitkänen, sjukgymnast Datum och d 24 september kl Plats C-hallens konferensrum i Bombardier Arena, Västerås Kostnad 250 kr/deltagare. Faktura skickas ll din förening Anmälan Senast den 17 september via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Lo a Ohde Tömmervik, n: , lo 14

15 Att läka idrottsskador En del idro sskador kan förebyggas med en anpassad och riktad träning. Skador kan läkas bä re om vi har en idé hur vi skall belasta och stegra belastningen när vi har en skadad vävnad. Denna utbildning innehåller både prak sk genomgång och träning på lämpliga övningar som kan vara avgörande för a minska risken för skador under idro sutövning. Innehåll: Prak k och teori av träningsmoment som är skadeläkande vid vanligt förekommande idro srelaterade skador. Balans, funk onell styrka och koordina on för bland annat: fot, knäled, hälsena, vad- och lårmuskel, ljumske, rygg samt bål och skuldra. Föreläsare Pen Pitkänen, sjukgymnast. Läs mer på Datum, d och plats 22 oktober kl Friskis&Sve s lokal Trappa ner, Björnövägen, Västerås. Kostnad 250 kr/deltagare. Faktura skickas ll din förening Anmälan Senast den 15 oktober via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Lo a Ohde Tömmervik, n: , lo 15

16 Lär dig rädda liv! I Sverige drabbas cirka personer varje år av plötsligt hjärtstopp. Det innebär cirka 30 personer om dagen. En av dem kan vara dina ak va barn och ungdomar som du är ledare för. Vet du vad du ska göra då? Om du gör något snabbt finns stor möjlighet a den drabbade klarar sig bra, kanske helt utan skador. Om du gå en kurs i HLR, kan du tryggt ta hand om och hjälpa en person som få hjärtstopp lls ambulansen kommer. Innehåll Utbildningen pågår i tre mmar och ger kunskap om HLR och första hjälpen. Kursledare Malin Dreifaldt, Civilförsvarsförbundet Datum och d 16 september 2013 kl Plats Idro ens Hus, Ånghammargatan 4 i Västerås Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri Anmälan Senast den 9 september via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Utbildningen tar max 25 deltagre och du måste vara minst 16 år för a delta. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Kers n Rofelt, , kers 16

17 Idrottsföreningen som arbetsgivare - skatter och avgifter Inför kontrolluppgi erna. Vad gäller när föreningen betalar ut lön, arvode, reseersä ning eller kostnadsersä ning ll spelare, ledare, domare eller annan personal? När uppkommer en förmån? Vad innebär den så kallade halva prisbasbeloppsregeln? Vad gäller för utländska spelare? Vi går igenom grunderna för de ska eregler som föreningen måste tänka på som arbetsgivare. Vi går också igenom hur man fyller i ska edeklara onen och kontrolluppgi erna, samt hur man gör det elektroniskt. Föreläsare Gunnar Högberg, Ska everket Datum, d och plats 11 november kl Fagersta IOGT Sveasalongen, Postvägen 14, Västanfors 13 november Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås Kostnad: Kostnadsfri. Anmälan: Senast denden 5 respek ve 7 november via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Margareta Hofgaard, , Det ska vara lä a göra rä! 17

18 Idrottens föreningslära - GRUND En introduk on med informa on och inspira on kring föreningslärans grunder. Bland annat tar vi upp meningen med föreningen, vikten av a ha en väl genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund, vision och verksamhetsplan. Vi belyser det vik gaste gällande medlemsavtalet, årsmötet, valberedningens roll och ekonomin i föreningen. Teore ska genomgångar kommer a varvas med prak ska övningar för a öka förståelsen för samspelet mellan bra verksamhet och fungerande organisa on. Som deltagare i kursen erhålls pärmen Idro ens föreningslära Grund, vilken innehåller hä ena, Föreningsguiden, RF:s normalstadgar med kommentarer, Ska e-pm, Målstegen och Idro en vill. Föreläsare Margareta Hofgaard, SISU Idro sutbildarna Datum och d 2 oktober kl Plats Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. Vässa din styrelse! Kostnad 500 kr/deltagare. Faktura skickas ll din förening. Anmälan Senast den 25 september via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Om du redan har pärmen Idro ens Föreningslära Grund vill vi a du meddelar det via anmälan. Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Margareta Hofgaard, , 18

19 Idrottens föreningslära - FORTSÄTTNING Utbildningen är en direkt fortsä ning av det som introduceras på den första nivån Idro ens föreningslära GRUND. Här ger vi styrelser och arbetsgrupper möjligheten a skaffa sig både mer kunskap och fler redskap för a än bä re kunna leva upp ll sina respek ve uppdrag. Idro ens föreningslära FORTSÄTTNING är därför e mer omfa ande utbildningspaket som fokuserar på fem områden: föreningsjuridik, organisa ons- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, prak sk föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunika on. Utbildningen riktar sig i första hand ll hela styrelsen och/eller enskilda funk oner i styrelsen. Föreläsare Margareta Hofgaard, SISU Idro sutbildarna Datum och d 28 november kl Plats Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. Kostnad 500 kr/deltagare. Faktura skickas ll din förening. Vässa din styrelse! Anmälan Senast den 21 november via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. Kontaktperson SISU Idro sutbildarna Margareta Hofgaard, , 19

20 Utbildningar i IdrottOnline Idro Online är e gemensamt verksamhetssystem för svensk idro och utgör basen för all kommunika on och administra- on mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt u från a föreningen ska hi a allt på e och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan ll LOK-stöd och Idro sly, administra on av utbildningar och tävlingar och mycket mer. Föreningen får llgång ll allt de a helt kostnadsfri. Under hösten välkomnar vi ll följade utbildningar i Idro Online: Hemsida - GRUND 17 september kl i Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. En introduk on, informa on och inspira on kring Idro Online. Förstå hur systemet hänger ihop och känna ll de grundläggande funk onerna på en hemsida i Idro Online. Administra on - GRUND 25 september kl i Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. Få kunskap om hur systemet hänger ihop och lär mer om de grundläggande funk onerna i medlemsregistret. Ni kommer a jobba med era egna hemsidor så det är vik gt a ni har era inloggningsuppgi er med er. Hemsida - FORTSÄTTNING 15 oktober kl i Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. Utbildningen vänder sig ll er som har kommit i gång med hemsidan. Vi utbyter erfarenheter och löser de specifika frågor som finns gällande din förenings hemsida. Ni kommer a jobba med era egna hemsidor under kvällen så det är vik gt a ni har era inloggningsuppgi er med er. Administra on - FORTSÄTTNING 30 oktober kl i Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. Ger fördjupade kunskaper i hantering av medlemsregister och medlemmar. Ni kommer a jobba med era egna hemsidor så det är vik gt a ni har era inloggningsuppgi er med er. Workshop administra on 14 november kl i Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Västerås. Vi inleder med en genomgång av aktuella nyheter i Idro Online. Vi har ingen speciell dagordning, utan det är du som bestämmer vad vi ska ta upp och gå igenom. Glöm inte a ta med er inloggningsuppgi er ll er hemsida. Kostnad för respek ve utbildning 500 kr/deltagare. Faktura skickas ll din förening. Anmälan Senast tre dagar före respek ve utbilning via vår webbsida sutbildarna.se/vastmanland Observera a anmälan är bindande. Förening som uteblir utan a anmäla förhinder senast tre dagar före aktuellt utbildningsdatum debiteras halva deltagaravgi en. 20

21 Administrativ hjälp i IdrottOnline I Västmanland erbjuder vi hjälp ll föreningarna a komma igång med Idro Online. Ta kontakt med oss för a få hjälp med a lägga in era medlemmar i Idro Online eller få en genomgång med hur ni kommer igång med a registrera LOK-stöd, anmäla er ll utbildningar och lägga in era lärgrupper, föreläsningar med mera direkt i Idro Online. Kontaktperson Margareta Hofgaard n: e-post: Service i Idrottens hus På Ånghammargatan 4 i Västerås hi ar du Idro ens hus i Västmanland. Här kan du och din förening boka möteslokal och vårt videokonferenssystem. Det finns även möjlighet a hyra e pos ack och få hjälp med kopiering och större utskri er. Hör av dig så berä ar vi mer! Kontaktperson Maria Engelfeldt n: e-post: Välkommen ll oss på ÖPPET HUS den 17 december 2013 Passa på a redovisa er utbildningsverksamhet. Vi bjuder på glögg och pepparkaka! 21

22 Vi kommer till dig! En uppska ad del av SISU Idro sutbildarnas arbete är föreningsbesök där vi kostnadsfri besöker din förening. Under besöket diskuterar vi förenings egna önskemål och behov av utbildning och utveckling. Du kan även boka utbildningar och föreläsningar som genomförs på plats hos din förening. Här följer några exempel: Föreningsbesök Processledning Material ps Kost - teori och prak k Träningslära Idro sly et Idro Online Inspira on om sociala medier Föreläsare med mera Välkommen a kontakta oss för mer informa on! 22

23 Aktivitetsboxar Vill ni göra något annorlunda under exempelvis e läger, idro skola eller varför inte under en träning? Hos SISU Idro sutbildarna kan du låna en ak vitesbox med material och intruk oner ll en rad samarbetsövningar i olika svårighetsgrad som kan anpassas e er gruppens ålder. Använd övningarna i ak vitetsboxen som en rolig och lekfull ak vitet för a utveckla sammanhållning och laganda genom problemlösning. E er varje övning samlas gruppen och reflekterar över uppgi en. Hur var samarbetet? Vilka var svårigheterna? Tog någon kommandot och dirigerade? Beroende på övningarnas dsåtgång genomförs någon eller några olika övningar med olika inriktningar. Kontakta din utbildningskonsulent om du vill veta mer eller boka en ak vitetsbox ll din förening! Affischer för lärande, samtal och reflektion Barn lär sig på annat sä än i tradi onella vuxenformer. Vi har tagit fram pedagogiska affischer där vi använder kulturen som metod för lärande - för a ni skall ha något a samlas kring och samtala llsammans med de yngre barnen, framförallt 7-12 år. Affischerna ger dig som instruktör stor frihet a styra samtalet/ ak viteten. Se det som e stöd för en bra träff, samling eller idro släger. Arbeta med, samtala kring och sä upp affischerna och låt även föräldrarna ta del av vad barnen har gjort under dagen. De affischer som finns hos oss är: Regler under veckan Rörelse och vila Mat och Dryck Minnen från vår sommarskola Kontakta din utbildningskonsulent för mer informa on! 23

24 Material för utveckling Spelarutbildningsmaterial För a ge era ak va en så bred utbildning som möjligt har vi på SISU Idro sutbildarna tagit fram e material som täcker det man som ledare/tränare inte all d tänker på. Materialet bygger på tre delar för samtliga åldrar. I den fysiska delen lär vi våra ak va a sköta om sin kropp med rä mat och vila. I den del som handlar om beteende lär vi ut hur man blir e starkt lag/en stark grupp och konsten a prestera i olika miljöer. Den tredje delen handlar om hur vår idro fungerar rent teorimässigt som exempelvis tak ska termer. Från 9 10 års åldern går vi, via materialen, igenom de a på e lä och lekfullt sä, för a sedan bygga på materialen ju äldre barnen/ungdomarna blir. Kontakta din utbildningskonsulent så berä ar vi mer! Samla lagledningen Materialet Samla lagledningen vänder sig ll ledningen runt laget/ gruppen och är e stöd för a få en röd tråd i arbetet. Lagledningen ägnar några llfällen innan säsongen startar åt a utvärdera föregående säsong och planera kommande säsong. Arbetet presenteras sedan vid kommande föräldramöte/ledarmöte. Kontakta din utbildningskonsulent så berä ar vi mer! 24

25 Böcker att låna Hos oss på SISU Idro sutbildarna finns det två väskor fyllda med böcker som du och din förening kan låna med er när ni ska på läger, cup eller likande. Tanken är a böckerna ska inspirera och s mulera ll mer läsande bland våra idro ande barn och ungdomar. Böckerna bokar du via din utbildningskonsulent. Följande 20 böcker finns i varje väska: MOTSTÅNDARNA Arne Norlin, Andreas Palmaer VILMERS FÖRSTA TÄVLING Susanne Bengtsson, Johan Unenge AVSPARK TILL ÖVERTID (Allt om fotboll) Arne Norlin HOCKEY (Från nedsläpp ll sudden death) Arne Norlin ANDRÉ POPS VINTERKAMPEN Simon Jannerland BILJANA ÄR BÄST! Mar n Jonols MAX UTE I KYLAN Ri a Jacobsson PONNYSKÖTSEL Sandy Ransford PONNYTÄVLING Sandy Ransford PONNYVÄNNER Sandy Ransford MANCHESTER UNITED DE STÖRSTA OCH BÄSTA Katlaförlag ZLATAN DEN HAN ÄR Katlaförlag FC BARCELONA ETT OTROLIGT SEGERTÅG Katlaförlag RONALDO DEN HAN ÄR Katlaförlag REAL MADRID VÄRLDENS SEGERRIKASTE LAG Katlaförlag MESSI DEN HAN ÄR Katlaförlag JAG ÄR ZLATAN David Lagercrantz, Zlatan Ibrahimovic VEM ÄR DU JOHANNA? Lin Hallberg FÖRFÖLJDA Arne Norlin, Andreas Palmaer TÄVLINGSDAX Pia Hagmar Inspirera ll läsning! 25

26 Boktips! Vill ni också förädla er lärgrupp, kulturarrangemang eller kurs med e material!? Nedan hi ar du några av de mest populära böckerna som förmedlats via oss på SISU Idro sutbildarna i Västmanland ll idro sföreningarna i länet! Vill du ha ps på e material som passar just dig och ll din förenings utbildning? Hör av dig ll din utbildningskonsulent redan idag! Läsning är för själen vad mo on är för kroppen Sir Richard Steele 26

27 Forskarfrukost SISU Idro sutbildarna bjuder in ll en serie högintressanta frukostseminarier. Med fram dens idro sförening för ögonen kommer vi, med hjälp av en rad forskare, a belysa saker som varje levande förening och förbund behöver förhålla sig ll. Åtminstone om man vill ta befälet över sin egen fram d. Genom a bjuda in idro srepresentanter från länet ser vi även dessa llfällen som en möjlighet a skapa nätverk och en mötesplats på Idro ens hus. Under hösten genomförs seminarier vid följande datum: 3/9, 8/10, 12/11 och den 3/12. Seminarierna visas via videokonferens i Idro ens hus, Ånghammargatan 4, Bäckby i Västerås. Ta chansen a skaffa dig den kunskap du och din idro behöver för a ligga med i täten när fram den knackar på! Vi bjuder på frukost! Mer informa on och tema för respek ve seminarie presentaras på webben: sutbildarna.se/vastmanland 27

28 Sök stipendie för lägerverksamhet! Ansök om s pendium för lägerverksamhet. S elsen Klackbergsgården vill uppmuntra föreningar i Västmanlands län a genomföra läger på egen eller annan anläggning inom Västmanlands län för sina ungdomar. Vi erbjuder därför möjlighet a söka s pendium från s elsen. Vilka kan söka? Idro sförening som är ansluten ll Riksidro sförbundet och har sin hemvist i Västmanland Specialdistriktsförbund för deltagare som är medlem i idro sförening som är ansluten ll Riksidro sförbundet och har sin hemvist i Västmanlands län Villkor för a söka s pendium Deltagarna skall vara år Lägret skall genomföras inom Västmanlands län, på hyrd eller egen anläggning Ansökan görs på fastställd blanke Genomförd verksamhet skall redovisas innan utbetalning sker ll föreningens konto Maximalt bidrag är 500 kronor per deltagardag Bidraget utgår för deltagare som är medlem i förening med hemvist i Västmanlands län Bidragets storlek beror bl. a på antalet sam diga ansökningar, lägrets sy e och kostnader Ansöknings der Ansökan kan lämnas in löpande under året men senast 30 november vad avser läger under våren och senast 15 maj vad avser läger under hösten. Beslut om s pendium beviljats och dess storlek kommer a meddelas inom 30 dagar från sista ansökningsdatum. Ansökan Ansökan sker på särskild blanke som du hi ar på Ansökan skickas sedan ll: S elsen Klackbergsgården Ånghammargatan Västerås Kom ihåg a använda våra affischer, bokväskor och ak vitetsboxar när ni åker på läger! 28

29 Idrottsakuten Idro sakuten är en möjlighet a förverkliga en idé och e samarbete mellan Västmanlands Lands ng och Västmanlands Idro sförbund. Genom Idro sakuten vill vi främja: Utveckling av barn- och ungdomsidro Bä re folkhälsa Ökad mångfald - som här avser klass, kön, etnicitet, geografi, ålder, sexuell läggning samt funk onsnedsä ning För a ge föreningar och SDF möjlighet a satsa lite extra inom dessa områden, har vi projektet Idro sakuten. Har ni idéer där ni inom er förening/sdf kan få igång verksamhet utöver den ordinarie verksamheten vill vi a ni skickar en projektansökan ll oss. Beskriv vad ni vill göra. En kor a at beskrivning som innehåller bakgrund, sy e och mål. Som en kvalitetssäkring av projektet, vill vi a ni i er förening/sdf träffas minst en gång och diskuterar igenom er idé/satsning. När ni genomfört träffen/träffarna så redovisar ni dem llsammans med er projektansökan. Vi beviljar projekten löpande under året, med max kronor/projekt. Totalt finns det kronor a söka per kalenderår. Kontaktperson och mo agare av er projektansökan är: Kers n Rofelt, Kers Idro skuten - en underbar möjlighet! 29

30 Tips inför våra föreläsningar För oss på SISU Idro sutbildarna och Västmanlands Idro sförbund är det vik gt a llgänglihetsfrågor genomsyrar vår verksamhet. Därför har vi listat några punkter som kan vara bra a tänka på inför våra kurser och föreläsningar. Inför våra föreläsninagr och kurser är det vik gt a t tänka på: Meddela vid din anmälan om du har behov av teckenspråkstolkning, syntolkning, teleslinga eller annan anordning med motsvarande funk on. Meddela vid anmälan om du har önskemål om specialkost eller önskar eventuell dokumenta on från föreläsningen på alterna va format. Som deltagare är det bra a undvika stark parfym eller andra do ande hygienar klar. Inkludera mera Allas rä a vara med Allas rä a vara med innebär a alla som vill ska kunna vara med u från sina förutsä ningar. Alla som vill, oavse na onalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsä ningar, får vara med i föreningsdriven idro sverksamhet. Vi i Västmanland, llsammans med distrikten Södermanland, Uppland, Örebro och Östergötland, driver projektet Inkludera Mera med stöd från Europiska Socialfonden. Sy et med projektet är a höja kompetensen i likabehandling för a skapa ännu större acceptans för varandras olikheter, men även för a kunna vara e stöd för de föreningar som vill arbeta med frågan. 30

31 Kontakta oss Andreas Svensson Utbildningskonsulent , Anna Iderbring Johansson Utbildningskonsulent , Madeleine Lindberg Wall Utbildningskonsulent , Kers n Rofelt Utbildningskonsulent , kers Daniel Watkinson Utbildningskonsulent , Lo a Ohde Tömmervik Utbildningskonsulent , lo Mats Vennberg Utbildningskonsulent , Marie Höljer Utbildningskonsulent , Sofia Lyckman Utbildningskonsulent , Maria Engelfeldt Distriktsidro schef , Anna Smedberg Utbildningskonsulent , föräldraledig Ane e Fransson Informatör , ane Aila Johansson Administra on/it , Margareta Hofgaard Ekonomi/administra on , w..se w..se sutbildarna.se/vastmanland 31

32 Kalendarium Augus 15 Sista dagen a ansöka om LOK-stöd Pla ormen, ( llfälle 1), Västerås 29 Pla ormen, ( llfälle 2), Västerås September 3 Forskarfrukost - visas via videokonferens på Idro ens hus, Västerås 12 Knäkontroll, Västerås 16 Lär dig rädda liv, Västerås 17 Idro Online hemsida - GRUND, Västerås 24 Akut omhändertagande och tejpning, Västerås 25 Idro Online administra on - GRUND, Västerås Oktober 2 Idro ens föreningslära - GRUND Västerås 8 Forskarfrukost - visas via videokonferens på Idro ens hus, Västerås 9 Resan ll OS-bronset - Jimmy Lidberg, Västerås 10 Ledarforum: Allas rä a vara med, Västerås Åldersanpassad fysisk träning ( llfälle 1), Västerås 15 Idro Online hemsida - FORTSÄTTNING, Västerås 17 GTU1 (dag 1), Örebro 19 GTU1 (dag 2), Örebro 22 Åldersanpassad fysisk träning ( llfälle 2), Västerås 22 A läka idro sskador, Västerås 24 GTU1 (dag 3), Örebro 30 Idro Online administra on - FORTSÄTTNING, Västerås November 7 Presta onspsykologi med Johan Plate, Västerås 9-10 Pla ormen, ( llfälle 1), Fagersta 11 Idro sföreningen som arbetsgivare - ska er och avgi er, Fagersta 12 Forskarfrukost - visas via videokonferens på Idro ens hus, Västerås 13 Idro sföreningen som arbetsgivare - ska er och avgi er, Fagersta 14 Pla ormen, ( llfälle 2) Fagersta 14 Idro Online workshop administa on, Västerås 28 Idro ens föreningslära - FORTSÄTTNING, Västerås December 3 Forskarfrukost - visas via videokonferens på Idro ens hus, Västerås 17 Öppet hus hos VIF/SISU, Ånghammargatan 4, Västerås sutbildarna.se/vastmanland

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten!

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! Möt oss våren 2014 SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idro sutbildarna är idro ens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idro en och verkar för a s mulera

Läs mer

sisuidro sutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif

sisuidro sutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Möt oss våren 2015 sisuidro sutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Kalendarium Januari 15 Idro Online administra on - Grund 29 Framgångsrik valberedning, Västerås Februari 10

Läs mer

Vi är där när idrotten lär!

Vi är där när idrotten lär! Möt oss hösten 2012 Utbildningskatalog Västmanland Vi är där när idrotten lär! Vi är där när idrotten lär! SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund. Vi erbjuder utbildning som stärker och utvecklar

Läs mer

UFO - Utbildning För Organisationsledare

UFO - Utbildning För Organisationsledare Köpings Idrottsliv - Sveriges bästa? Aktiviteter 2013 UFO - Utbildning För Organisationsledare För a kunna leda och utveckla föreningslivet krävs god kompetens och sunda värderingar. Den här utbildningen

Läs mer

Vi är där när idrotten lär! Möt oss våren 2012. Vad behöver du utveckla?

Vi är där när idrotten lär! Möt oss våren 2012. Vad behöver du utveckla? Vi är där när idrotten lär! Möt oss våren 2012 Vad behöver du utveckla? Vi är där när idrotten lär! SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund. Vi erbjuder utbildning som stärker och utvecklar

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Vi är där när idrotten lär!

Vi är där när idrotten lär! Möt oss våren 2013 Utbildningskatalog Västmanland Vi är där när idrotten lär! Vi är där när idrotten lär! SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund. Vi erbjuder utbildning som stärker och utvecklar

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten!

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! Möt oss hösten 2014 SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten och verkar för att stimulera

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

Möt oss våren 2016. rf.se/vastmanland sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland

Möt oss våren 2016. rf.se/vastmanland sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland Möt oss våren 2016 rf.se/vastmanland sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland Följ sisuovif på Instagram Gilla sisuovif på Facebook Kalendarium Januari 27 IdrottOnline admin grund, Västerås Februari 3 Lär

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Kommunikationsplan. för kommunkontakter 2013-2015

Kommunikationsplan. för kommunkontakter 2013-2015 Kommunikationsplan för kommunkontakter 2013-2015 Folkbildning och aktivitet i din kommun Studieförbunden är en möteplats för nyfikna människor och organisa oner över hela landet. A visa upp de styrkor

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM LÄNS STYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FRÅGOR OCH SVAR OM LÄNS STYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FRÅGOR OCH SVAR OM LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Visioner utan aktivitet är dagdrömmar, aktivitet utan visioner är tidsfördriv, visioner i aktivitet kan förändra världen. Joel Barker Produk on: Länsstyrelsen

Läs mer

Vi är där när idrotten lär! Möt oss våren 2011

Vi är där när idrotten lär! Möt oss våren 2011 Vi är där när idrotten lär! Möt oss våren 2011 Vi är där när idrotten lär! SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund. Vi erbjuder utbildning som stärker och utvecklar olika områden inom idrotten.

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Västmanland. Hösten 2012. Framtidens ridsport

Västmanland. Hösten 2012. Framtidens ridsport Västmanland Hösten 2012 Framtidens ridsport År 2012 firar ridsporten 100 år. Det ska vi fira på många olika sätt! År 2012 firar ridsporten 100 år. Det ska vi fira på många olika sä! I Västmanland och Sörmland

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Starkt stöd från SISU Idrottsutbildarna Om SISU Idrottsutbildarna Era erfarenheter av SISU Idrottsutbildarna Gränsöverskridande utbildningar Utbildningssatsning

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016

UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016 UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016 UTBILDNINGSPROGRAM VÅREN 2016 Åmål och Lysekil Plattformen Unga ledare Utbildningen riktar sig till aktivitetsledare för barn och ungdomar i åldern 7-15

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Utbildningsbroschyr Ett axplock av våra kurser och föreläsningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne Sid Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration och IT 4-5 Föreningsutveckling 6 Idrottspsykologi och mental träning

Läs mer

Svenska Fäktförbundets utbildningsplan

Svenska Fäktförbundets utbildningsplan Svenska Fäktförbundets utbildningsplan Verksamhetskonferens 29-30/10, 2011 Peter Ejemyr Svenska Fäktförbundets utbildningsplan Ny sammanhållen studieplan Nya utbildningar Högre ambitioner högre krav Koordinerad

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens LEDAR välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus UTBILDNING 2 utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens ledarutbildning 2 Syfte Säkert är att ungdomar framför allt

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

hösten Södermanland Kurser Sörmlandsidrotten

hösten Södermanland Kurser Sörmlandsidrotten hösten 2015 Södermanland Kurser Sörmlandsidrotten KONTAKTA DIN IDROTTSKONSULENT e s k i l s t u n a Conny Dahlqvist Eskilstuna, Strängnäs 010-476 42 65 conny.dahlqvist@sormland.rf.se Torbjörn Berglund

Läs mer

Idrottslyftet 2014 Stockholms Fotbollförbund

Idrottslyftet 2014 Stockholms Fotbollförbund Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2015

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2015 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2015 2014-12-10 I denna utbildningsplan finner du information och utbildningsdatum för Svenska Innebandyförbundets och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar i Västernorrland.

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre i Sörmland

Bättre liv för sjuka äldre i Sörmland NYHETSBREV NOVEMBER 2014 Bättre liv för sjuka äldre i Sörmland Har det preven va arbetet blivit en del av kulturen på arbetsplatsen? I det här nyhetsbrevet kan du läsa om en enkät som följer upp förbä

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

UPPSTART OCH UTVECKLING AV IDROTTSAKTIVITETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UPPSTART OCH UTVECKLING AV IDROTTSAKTIVITETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING UPPSTART OCH UTVECKLING AV IDROTTSAKTIVITETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill slås fast att idrotten ska utformas så att alla som vill, oavsett fysiska

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning GTU 2 Utbildarhandledning 1 GTU 2 Utbildarhandledning Tack! Vi vill börja med att rikta ett tack till dig som är en av utbildarna i GTU Tack vare dig har vi möjlighet att klara vårt uppdrag gentemot idrottsrörelsen,

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014.

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014. Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet

idrottslyftet Svenska Fotbollförbundet idrottslyftet 2017 Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet utvecklar svensk fotboll 1 januari 2017 31 december 2017 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Svensk barn- och ungdomsfotboll

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

Dags att välja grundskola

Dags att välja grundskola Dags att välja grundskola 2016 2 Välkommen a söka grundskola i Salems kommun Skolans centrala uppdrag är a ge alla elever goda möjligheter a, u från sina individuella förutsä ningar, lyckas väl i skolarbetet.

Läs mer

Möt oss hösten rf.se/vastmanland sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland

Möt oss hösten rf.se/vastmanland sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland Möt oss hösten 2016 rf.se/vastmanland sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland Följ sisuovif på Instagram Gila sisuovif på Facebook SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn:

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Detta är ett arbetsunderlag som ska vara

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Idrottslyftet år 2 samt år 3

Idrottslyftet år 2 samt år 3 Örebro 2009-04-16 Till Distriktets föreningar Idrottslyftet år 2 samt år 3 Idrottslyftet År 2 Observera att År 2 går ut den 30 juni 2009, vilket innebär att de erhållna medlen för Idrottslyftet År 2 inte

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och hjälp för er som vill arbeta med Avspark i studiecirkelform.

Läs mer

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland Värdefullt Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland 1.Varför valde jag att engagera mig? Gruppens första uppgift är att berätta för varandra

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Av: Johan Johansson Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-26

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-26 Tränarens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-26 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

MEDARBETARSKAP. I Åstorps kommun. Söderåsstaden där människor och företag möts och växer!

MEDARBETARSKAP. I Åstorps kommun. Söderåsstaden där människor och företag möts och växer! MEDARBETARSKAP I Åstorps kommun Söderåsstaden där människor och företag möts och växer! Medarbetarskap. Några ord på vägen. Att arbeta i Åstorps kommun är otroligt givande, utvecklande och utmanande. Vi

Läs mer

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

MATCHFIXING. Lärgruppsplan

MATCHFIXING. Lärgruppsplan MATCHFIXING Lärgruppsplan Lärgruppsplan Matchfixing betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling. Fenomenet finns över hela världen och blir allt vanligare även i Sverige.

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 6. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 januari 2013.

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 6. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 januari 2013. Inriktning Föreningsutveckling Föreningslyftet (12 månader) Är ni en förening som leder er egen utveckling? Vart är ni på väg? Vad har ni för mål? Hur ska ni lägga upp föreningens långsiktiga arbete för

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2014

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2014 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2014 2014-08-20 I denna utbildningsplan finner du information och utbildningsdatum för Svenska Innebandyförbundets och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar i Västernorrland.

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan 2012 Välkommen till förskolorna i Salems kommun! Vi som arbetar inom förskolan i Salems kommun har i uppdrag att se till att alla barn får de kunskaper och färdigheter som krävs

Läs mer

Inspirationsdagen november

Inspirationsdagen november Inspirationsdagen 2010 12-13 november Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund hälsar dig hjärtligt välkommen till årets Inspirationsdag för ridsport- ledare i Västmanland & Södermanland. Här har

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Södermanland. Framtidens ridsport

Södermanland. Framtidens ridsport Södermanland År 2012 firar en 100 år. Det ska vi fira på många olika sätt! I Södermanland firar vi de a genom a ge år 2012 temat Fram dens Ridsport. För visst vill vi a en ska finnas i y erligare 100

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

Mycket trevlig helg med många nya kontakter från andra föreningar och andra idrotter

Mycket trevlig helg med många nya kontakter från andra föreningar och andra idrotter Välkommen till SISU-helgen den 29-30 september 2012! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande och duktiga föreningsmänniskor

Läs mer

Utskriftvänlig Manual för alla områden

Utskriftvänlig Manual för alla områden Utskriftvänlig Manual för alla områden Manual till ansökan för "Idrottsskola" Har er förening funderingar på att starta en Idrottsskola? Då kan vi inom ramen för Idrottslyftet Verksamhetsutveckling erbjuda

Läs mer

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-12

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-12 Tränarens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-12 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap Info om lokalt aktivitetsstöd

Läs mer

Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept

Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept Vi arbetar med synlighet! Värdegrund i Skyltställets säljprocess Vår idé är lika enkel som den är tydlig vi vill få dig a synas. Med våra innova va skylt-

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer