Västmanland. Hösten Framtidens ridsport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västmanland. Hösten 2012. Framtidens ridsport"

Transkript

1 Västmanland Hösten 2012 Framtidens ridsport

2 År 2012 firar ridsporten 100 år. Det ska vi fira på många olika sätt! År 2012 firar ridsporten 100 år. Det ska vi fira på många olika sä! I Västmanland och Sörmland firar vi genom a ge 2012 temat Fram dens Ridsport. För visst vill vi a ridsporten ska finnas i y erligare 100 år?! Temaåret kommer a kantas av föreläsningar och utbildningar med temat Fram den och vi smygstartade redan i slutet av 2011 med Trender och medlemskap samt Ledarskap i förändring. Under hela 2012 kommer vi a erbjuda massor av olika föreläsningar och utbildningar kring Fram dens ledarskap, -förening, - ridskola, - tävling och ry are. Vi avslutar sedan året med en rik g fram dsdag den 17 november då vi samlar ihop alla fram dsfrågor och knyter ihop säcken. Alla föreningar i distriktet får kr i subven on på någon av rose utbildningarna under året. Inte alla har använt denna subven on under våren så passa på i höst! Är du osäker på om ni använt er kontakta distriktets kansli så kollar vi upp de a. I denna folder hi ar du det övergripande programmet för hösten Separata inbjudningar kommer också a finnas där samtliga utbildningar pryds med vår egen fram dsrose för a du enkelt ska se vilka träffar som har fram dsfokus. Vi har också samlat dokumenta on från de olika träffarna kring Fram dens Ridsport som du kan ta del av på h p://www3.ridsport.se/fram densridsport2012 Så håll utkik e er vår Fram dsrose 2012! Framtidens ridsport

3 ledare Framtidens ledare Konflikthantering och kommunika on Missa inte möjligheten a lära dig mer om kommunika on och konflikthantering! Något du har användning av varje dag, året runt! Föreläsningen hålls av Andreas Hagström från SISU Östergötland och riktar sig ll dig som är intresserad av a lära dig mer om denna ädla konst. Andreas kommer a ge konkreta verktyg och ps på hur man i sin förening kan utveckla sin kommunika on och lösa och arbeta med konflikter. A vi kommunicerar med alla sinnen - det har väl inte undgå någon. Det handlar om a träna, träna, träna för a förbä ra sina tekniker. Vi har mängder med knep och verktyg som förenklar och förbä rar din förmåga a nå fram berä ar Andreas. När: 29 augus Ridsportens Hus Föreläsare: Andreas Hagström Kostnad: 400 kr/deltagare inkl fika och lunch Andreas Hagström 10 konkreta punkter om ledarskap Marie Hallander-Larsson är ll vardags chef inom Swedbank och dessutom förbundssstyrelseledamot i SvRF. Marie har digare varit chef inom Scandic och arbetar ute er en ledarskapsmodell på o punkter som hon nu kommer a delge oss inom ridsporten. Marie mö e 1986 en snubbe som hade studerat sambandet mellan hur vi medarbetare och chefer har det på jobbet å ena sidan och lönsamhet å den andra sidan. Han hade kommit fram ll o punkter som är vik ga i en arbetsgrupp för a inte lönsamheten ska påverkas nega vt. De punkterna fungerar for arande, menar Marie. Hela Volvo har arbetat e er metoden i över o år, hon har använt dem under sina sju år på Scandic och idag på Swedbank är de hennes grund för all chefsutveckling. Vill inte du också lära dig mer om det? Välkommen! När: 19 oktober Ridsportens Hus, Strömsholm Föreläsare: Marie Hallander-Larsson Kostnad: 400 kr/deltagare inkl lunch och fika Marie Hallander- Larsson

4 förening Framtidens förening Öppet forum om ridsportens fram d Det är di ridspor örbund - var en del av det! Kom på Öppet forum där Svenska Ridsportförbundet presenterar vilka förslag organisa onsprojektet, Ridsportens Fram d, kommit fram ll! Svenska Ridspor örbundet har ll uppgi a främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt där ll anknuten verksamhet även som a inom och utom riket vara dess företrädare. Det säger ändamålsparagrafen i Svenska Ridspor örbundets stadgar. Den vik ga delen av paragrafen i det här sammanhanget är: främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt där ll anknuten verksamhet. Det är di förbund hur vill du ha det? På uppdrag av förbundsstämman, Svenska Ridspor örbundets högsta beslutande organ, har förbundets organisa on och finansiering utre s u från föreningarnas behov av löpande service och utvecklingsstöd. Organisa onsprojektets tankar, funderingar och idéer kommer a presenteras på Öppet forum runt om i landet. Det är vik gt a vi vet a vi går i rä riktning och a vi får den organisa on som ger bäst service och support ll våra föreningar och föreningsmedlemmar. Vi vill gärna a du som är ung kommer. Det är di fram da förbund vi ska prata om! Och du som inte är medlem i en ridspor örening är också varmt välkommen. Vi vill veta vad vi kan göra för a du ska bli medlem i Svenska Ridspor örbundet. Varmt välkommen ll Öppet forum! När: 21 augus 2012 Knytpunkten, Strömsholm Föreläsare: SvRF representanter Kostnad: Gra s! Johan Fyrberg Inspira onskväll medlemsny a Tillsammans stärker vi ridsporten! Svenska Ridspor örbundet bjuder in ll inspira onskväll, som är e första steg i en större satsning mot det vik ga målet: Fler och nöjdare medlemmar! Den ideella ridspor öreningen är hjärtat i Svensk ridsport, Johan Fyrberg och Maria Thun står som inspiratörer och leder oss genom kvällen. Vi rekommenderar a man kommer flera per förening. När: 13 September Knytpunkten, Strömsholm Föreläsare: Johan Fyrberg Kostnad: Gra s! IFL Marknadsföring Blir jeansbröllop på modet minskar e erfrågan på brudklänningar! Förr var lojalitet, tradi on och livs dsmedlemskap inte ovanligt när vi valde a bli medlem i en förening. Idag är vikten av a llhöra och vara en del av en iden tet och e tydligt varumärke förknippat med de egna värdena och intressena starkare. Hur skapar vi, stärker och förmedlar vi ut vår förenings varumärke? Kort och go - hur marknadsför vi oss? När: 27 September 2012 Munktell Arena, Eskilstuna Föreläsare: Jenni Olsson, Sörmlandsidro en Kostnad: 400 kr/deltagare inkl fika Jenni Ohlsson

5 förening Effek visera arbetet med digital kompetens och sociala media - grundkurs Internet är ingen fluga, utan är här för a stanna! Frågan är bara a vad en ridklubb har för ny a av a veta mer om digital kompetens och sociala media?! Digital kompetens handlar om a lära sig använda nda Internet och ny ja dess möjligheter. Hur kan föreningarna använda nda google ll mer än bara en sökmotor? Sociala media ger dig en genomgång av de vanligaste verktygen som finns och hur du prak skt kan använda dig av dem i din förening. När: 28 augus kl 18:30-21:00 Nyköping Föreläsare: Anna Lundberg Kostnad: 200 kr/deltagare Anna Lundberg Digital kompetens och sociala media - fortsä ningskurs Vill du veta ännu mer om digital kompetens och sociala media? Då kan du se hit! Denna kurs vänder sig ll dig som redan jobbat lite med Google s verktyg, men som vill lära dig hur du kan använda dem på fler sä i föreningens verksamhet - allt för a underlä a administra onen och spara d. Mer ridsport för pengarna är vår devis och här kan administra va a system vara en hjälp på vägen. Vi kommer även väva in lite fortsä ningskunskap om Facebook, bloggar och Twi er. När: 3 sept kl 09:30-12:00 3 oktober kl 18:30-21:00 Ridsportens hus, Strömsholm Föreläsare: Anna Lundberg & Marie Höljer Kostnad: 200 kr/deltagare Anna Lundberg Marie Höljer

6 ridskola Framtidens ridskola Driva Ridskola Driva Ridskola är Uppslagsboken för ridskoleverksamheten. Materialet är framtaget för a fungera som vägledning för Dig som arbetar med a driva och utveckla SvRF:s ridskoleverksamhet. Nu är materialet omarbetat och vi får en genomgång och guidning genom det. När: 9 oktober kl. 18:00-21:00 Ridsportens Hus, Strömsholm Föreläsare: Kostnad: Ann-Catrine Bengtsson, Svenska Ridspor örbundet 200 kr/deltagare Ann-Catrine Bengtsson Diskussionsforum Chefsträff Kom och diskutera och passa på a byta erfarenheter och ps med andra ridskolechefer. Här styr ni själva över de ämnen som känns aktuella för a skapa Fram dens Ridskola. När: 24 augus 2012 Ridsportens hus, Strömsholm Kostnad: 100kr/deltagare Studiebesök på tre olika anläggningar/ridskolor i Stockholmsområdet Vi gör e studiebesök på tre olika anläggningar och passar dessutom på a diskutera fram dens ridskola. Vi startar med Ågesta gård för a se en fram dsanläggning fortsä er ll Djursholm som driver en privat ridskola i samarbete med en ideell förening och avslutar hos Överby hästspor örening som har en föreningsdriven ridskola med e tydligt fram dstänk. Både Djursholm och Överby kommer a ge oss en presenta on av sin verksamhet och en rundtur på anläggningen. När: 28 september 2012, Bussresa Västerås- Strömsholm- Eskilstuna Strängnäs - Stockholm Kostnad: Ej klart Ridskoleekonomi Lo a Löfstrand En framgångsrik förebild Hur vi lyckas med vår ekonomi är rubriken på föreläsningen och föreläsare är Lo a Löfstrand från Nyby Torshälla Ridklubb. Lo a är ridskolechef på NTRK och har under sina år där vänt föreningens ekonomi och skapat e system för hur personal och styrelse arbetar med ekonomin i vardagen. Lo a berä ar om NTRK s system och ger konkreta ps och råd på hur man kan lägga upp si ekonomiska arbete. När: 9 november kl 9:30-14:00 Munktell Arena, Eskilstuna Föreläsare: Lo a Löfstrand, Nyby Torshälla Ridklubb Kostnad: 300 kr/deltagare inkl fika och lunch Lotta Löfstrand

7 tävling Framtidens tävling Vasaloppet en fram da nyckel för ridsporten? Vill din förening bli strået vassare när det gäller evenemang? Kom och lyssna på när Rolf Hammar berä ar om framgångsnycknlarna för a kunna skapa e av Sveriges mest kända evenemang och varumärke; Vasaloppet. Hur kan vi inom ridsporten dra ny a av erfarenheterna? Hur går man från a arrangera en vanlig tävling ll a erbjuda e evenemang? Vilka är framgångsnycklarna för a skapa e betydelsefullt och igenkänt varumärke? Vad kan föreningarna göra för a locka fler besökare ll sina evenemang? Rolf Hammar Rolf Hammar har länge varit ak v inom svensk idro srörelse och har sedan digt 1980-tal varit generalsekreterare för Vasaloppet, numera är han en glad pensionär. Rolf Hammar är en inspiratör, mentor och pådrivare med stor erfarenhet som event- och arrangemangsansvarig. När: 17 september 2012, klockan 18:00 21:00 Knytpunkten, Strömsholm Föreläsare: Rolf Hammar Föreläsare: 200kr/deltagare Tävlingsterminsträff Så skapar vi fram dens tävlingar Vi resonerar vidare och ges möjlighet a stöta och blöta våra idéer från bland annat Rolf Hammars föreläsning gällande hur vi skapar fram dens tävlingar inom ridsporten. När: 11 oktober 2012 Ridsportens hus, Strömsholm Kostnad: Gra s! Mental träning med Louise Haaga Tankens kra är mycket vik g vid presta on. Kom och ta ll dig konkreta ps på denna e ertraktade föreläsning. Kursen innehåller bland annat: Bäst när det gäller! A vinna och förlora Nervositet/Presta onsångest Målbilder Möjligheter och beredskap Mentala blockeringar Prak ska övningar SISU Idro sutbildarna Västmanland bjuder in stort ll samtliga lag i alla divisioner inom både hopp och dressyr, ponny och stor häst! När: 20 november 2012 Knytpunkten, Strömsholm Föreläsare: Louise Haaga, Skästa Gård Kostnad: SISU Idro sutbildarna Västmanland står för kostnaden för max 5 personer från varje lag. Lagen måste anmäla sig innan den 6/11 för a få förtur, däre er öppnas anmälan för alla (100kr/deltagare). Louise Haaga

8 ryttare Framtidens ryttare Fram dens ry are Vi satsar på bredden för a höja kunskapsnivån om hästar, ry are och ekipage. Mer hästkunskap, ridlära, folkhälsovetenskap och e större kontaktnät ger roligare tävlande och tränande! Vi erbjuder dig en helg fullmatad med träningar inom både hopp och dressyr samt föreläsningar i bla kost och mentalträning. Du som ingår i vårt breddprojekt deltar i både uppsu na och avsu na utbildningar. Samtliga föreläsningar är även öppna för allmänheten. Se separat program! När: Augus 2012 Strömholm Föreläsare: Se separat program på distriktets hemsida Kostnad: Se separat program på distriktets hemsida Foto: Veronica Andersson

9 ridsport Framtidens ridsport Fram dens ridsport För a knyta ihop säcken på fram dsåret avslutar vi vår satsning med stor baluns genom en rik g fram dsdag där vi samlar ihop alla fram dsfrågor och summerar det allra bästa från samtliga fram dsrose er under året; allt ifrån de mest tydliga trenderna för ridsporten i fram den, ll de bästa psen för a genomföra en lyckad tävling! Flera spännande föreläsare finns såklart på plats! Fokus kommer a vara ideella förtroendevalda inom ridklubbarna. Andra intresserade är givetvis också varmt välkomna! Detaljprogram kommer under början av hösten. E axplock från innehållet: Fram dens idro sförening, hur ser den ut och vad ställer den för utmaningar? Hur påverkar man lokala kommunpoli ker för a få mer pengar ll ridsporten? När: 17 november 2012 Knytpunkten Strömsholm Föreläsare: Se separat program på distriktets hemsida Kostnad: Se separat program på distriktets hemsida

10 Kalender hösten 2012 Västmanlands Ridspor örbund Augus 6 Kontoret öppnar Breddsatsningen 21 Organisa onsturnén 24 Chefsträff 28 Google grund, Nyköping 29 Föreläsning kommunika on/konflikthantering, Andreas Hagström 30 Grönt kort kurs för examinatorer, Strömsholm Framtidens ridsport September 1-2 DUS Weekend 3 Google fortsä ningskurs 10 Styrelsemöte VRF 13 Medlemsturnén 17 Rolf Hammar Fram dens tävling 27 IFL Marknadföring 28 Studiebesök Stockholm Ej klart Ridlärarfortbildning Oktober 3 Google fortsä ningskurs, kväll 6-7 SvRF tävlingskonferens för distrikten 9 Driva Ridskola VULK 1 19 Föreläsning kring ledarskap med Marie Hallander-Larsson ULK Ridspor orum Ej klart Ridlärarfortbildning November 7 Grönt kort. Flen 7 C-tränarkurs 9 Ridskoleekonomi ULK VULK 2 17 Inspira onsdag 20 Mental träning med Louise Haaga ULK 3 29 Jubiléumsgala SvRF 30-2/12 Globen Horse show December 21 Kansliet stänger för jullov Mer informa on och separata inbjudningar ll samtliga utbildningar hi ar ni på hemsidan:

11 Kalender hösten 2012 SISU Idro sutbildarna Västmanland Augus 15 Ansök om LOK-stöd September 19 Knäkontroll, Västerås 19 Idro Online hemsida - grund, Västerås Oktober 1 Bra mat för unga idro are, Sala 3 Bra mat för unga idro are, Köping 6-7 Pla ormen, Västerås 9 Idro Online hemsida - fortsä ning, Västerås 9 Akut omhändertagande och tejpning, Västerås 11 Pla ormen, Västerås 22 Idro Online administra on - grund, Västerås GTU1, Västerås November 7 Idro Online utbildningsmodulen, Västerås 7 A läka idro sskador, Västerås Pla ormen, Västerås 22 Idro Online administra on - fortsä ning, Västerås 27 Pla ormen, Västerås December 3 Öppet hus! Vi bjuder på glögg och pepparkaka 15 Sista dag att rapportera in höstens utbildningsverksamhet Mer informa on och separata inbjudningar ll samtliga utbildningar hi ar ni på hemsidan: sutbildarna.se/vastmanland

12 Kontakta oss! Västmanlands Ridspor örbund , , SISU Idro sutbildarna Västmanland , , Välkommen a besöka oss på webben och på Facebook orbund sutbildarna.se/vastmanland

Södermanland. Framtidens ridsport

Södermanland. Framtidens ridsport Södermanland År 2012 firar en 100 år. Det ska vi fira på många olika sätt! I Södermanland firar vi de a genom a ge år 2012 temat Fram dens Ridsport. För visst vill vi a en ska finnas i y erligare 100

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten!

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! Möt oss våren 2014 SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idro sutbildarna är idro ens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idro en och verkar för a s mulera

Läs mer

UFO - Utbildning För Organisationsledare

UFO - Utbildning För Organisationsledare Köpings Idrottsliv - Sveriges bästa? Aktiviteter 2013 UFO - Utbildning För Organisationsledare För a kunna leda och utveckla föreningslivet krävs god kompetens och sunda värderingar. Den här utbildningen

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema F E B R U A R I 2 0 1 3 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro En dag med ungdomstema Den 12 februari är det dags för Funktionshinderdelegationens sammanträde. Denna gång är det fokus på

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare

Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Starthäfte - Tips och råd för dig som UF-företagare Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2013-2014 Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2012 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 21 mars, 2013 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer