Assessing public acceptance of privacy invasive ICT solutions

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Assessing public acceptance of privacy invasive ICT solutions"

Transkript

1 Assessing public acceptance of privacy invasive ICT solutions Misse Wester Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan

2 Projektet i perspektiv Finns idag stort intresse för utveckling av e-tjänster Koppla ihop olika informationskällor till en sammanhållen tjänst Opt-out tas bort ur listor men inte ett verkligt val i alla situationer Finns lagar och direktiv (PuL, Datalagringsdirektivet)

3 Men först - vad är personlig integritet? Argument från filosoferna Nissenbaum och Rössler Nissenbaum menar att integritet är kontextuellt betingat; trivialt i ett sammanhang men inte i ett annat Rössler utvecklar samma tanke och identifierar tre typer av personlig integritet: Beslut Fysisk Information Värde? En förutsättning för att kunna leva ett autonomt liv självstyre, fritt från påverkan Förlorad integritet på kort sikt anpassning På lång sikt mainstreaming av medborgarna

4 Intervjuer - Intervjuade 6 myndigheter och 1 kommersiell aktör - Tre huvudfrågor: Integritet och integritetsskydd Lagstiftning och skydd av data Utveckling av e-tjänster

5 Resultat - Integritet Ser förändring äldre mer motstånd inför användandet av e- tjänster Offentlighetsprincipen och skydd av personlig integritet är svag Att dela information mellan myndigheter kan vara önskvärt, men vem bestämmer det? Önskar tydligare regler för att minska ansvaret på den individuella handläggaren Hot mot tjänstemän hanteras inte när det gäller integritetskänslig information som inte ska lämnas ut

6 Resultat Lagstiftning PuL inte bra! Svårigheter att avgränsa ett ändamål för datainsamling och hur länge man kan spara det för att uppnå ändamålet. Svårigheter med behörighet inom organisationer när man byter tjänst rättigheter följer med Resurser läggs på teknisk säkerhet (out-of-the-box) och inte på utbildning

7 Resultat E-tjänster Utveckling inom organisationen drivs av efterfrågan hos kunder men ingen undersökning för att säkerställa detta Vissa tror att det skulle minska (i den mån det finns) om medborgarna visste hur osäkert det är Hur mycket information ska man ge? Svårigheter med att förutse all framtida användning Finns det andra alternativ?

8 Vad betyder det? De som arbetar med att utveckla e-tjänster upplever inte att de har klara regler eller bra säkerhetslösningar Vad säger då vi som använder tjänsterna?

9 Först - annan forskning Två inriktningar: - Väger risk mot nytta, väger säkerhet mot integritet - Metoder för att öka tilliten till system Tillit i tre dimensioner: Litar på förmåga att kunna använda Litar på de som samlar in Litar på teknisk integritet Den ena påverka den andra Inte en enkel balans mellan risk och säkerhet, utan mer nyanserad: usefulness eller uselessness av en teknik som kan påverka säkerheten Vill veta vad som händer när inte om vår data används felaktigt PRISE EU projekt (finns på

10 Resultat Bakgrund Normal fördelning: Män 48,2 Kvinnor 51,8 Storstad 27,6 Större stad 24,7 Mellanstor stad 18,5 Glesbygd 29,3 Internet i andra syften Dagligen 83,8 Minst en gång/vecka 14,8 Minst en gång/månad 1 Mindre än 1 gång/månad 0,4 Mobiltelefon Dagligen 79,5 Minst en gång/vecka 16,1 Minst en gång/månad 2,4 Mindre än 1 gång/månad 1,3 Använder aldrig mobiltelefon 0,7 E-post Dagligen 75,6 Minst en gång/vecka 19,3 Minst en gång/månad 3,5 Mindre än 1 gång/månad 1,7

11 Resultat beteende på nätet Användning av e-tjänster 51 % i ganska hög eller hög utsträckning 32 % i liten eller ingen utsträckning (resten vare sig eller) Vägrat uppge personlig info företag 42,5 Vägrat uppge personlig info myndighet 4,6 Ta bort från marknadsföringslista 50,2 Inte sälja vidare 22,1 Frågat företag om policy 8,3 Få veta vilken information om dig 4,7 Felaktig info säljare 15,1 Felaktig info myndighet 1,3 Läst policy handlar på internet 39,2 Läst policy myndighet internet 21,6 Aldrig gjort något skydda 25,3

12 Kunskap om risker

13 Kontroll och reglering

14 Attityder - Generellt Ser tre kategorier (50 % av variansen): Vill ha mer belysning på alternativ Transparens Risker Resignation inför den tekniska utvecklingen Compliance

15 Attityder - specifikt

16 Scenarion! Fokus på 3 tekniker/typer av data: Biometri (retina scan & DNA) Övervakning (Kamera, mobil och e-post) RFID tags Variabler vi manipulerade: Syfte / Incitament Systemägare Plats Samköra data som samlas in med samma teknik

17 Våra scenarier blev så här: Biometriska data samlas in för forskning eller för att upprätta ett register inom polisen RFID-tag i kollektivtrafiken samkörs inte / samkörs med ditt passerkort på jobbet Mobiltelefoner för att spåra dina barn / ger polisen tillgång till övervakning Retina scan för incheckning på flyget säkerhet / effektivitet Kameraövervakning offentlig plats med maskeringsteknik / utan maskeringsteknik E-postfilter på jobbet för att skydda företaget / för att skydda Sverige

18 Till exempel: 5-1 Du har ett flertal olika kort som använder sig av RFID teknologi. Bland annat ett passerkort till din arbetsplats, ett periodkort för resor med lokaltrafik och en transponder i din bil för att kunna betala vägavgifter. Den information som finns på dessa kort kan kopplas till dig och dina vanor. Du använder dig dagligen av ditt periodkort för resor med din lokaltrafik. Detta kort håller du upp mot en speciell läsare där det läses av. Information om dina resor sparas i tre månader och kommer att användas av din lokaltrafikleverantör för att förbättra deras service och utbud, till exempel i form av tätare avgångar eller nya stationer. 5-2 Det finns ett flertal olika användningsområden för RFID teknologi. Bland annat för passerkort vid arbetsplatser, periodkort för resor med lokaltrafik och som märkning av varor både för transport och i affärer. Dessa RFID kort kan placeras inuti klädesplagg vilket gör att information om dina kläder kan registrerad av speciella läsare. Detta innebär att när du går in i en affär, kan en expedit se var, när och till vilket pris du köpt de kläder du har på dig. Baserat på denna information kan butiken ge dig skräddarsydda erbjudanden.

19 Till dessa ställer vi följdfrågor: Acceptans Efterfrågan Frivillighet Fördelar/nackdelar Tillit/Missbruk

20 Utvalda frågor Efterfrågan: Jag kommer efterfråga tillämpning av tekniken Sårbarhet: Anser du att denna tillämpning av tekniken bidrar till att samhället blir mer sårbart? Effektivitet: Anser du att denna tillämpning av tekniken är effektiv för att uppnå det mål som är uppsatt? Samhällsnytta: Anser du att denna tillämpning av tekniken bidrar till att samhället blir säkrare eller mer effektivt? Risk: Hur stor risk tror du att det är för att denna information kan missbrukas? Tillit: I vilken utsträckning litar du på de aktörer som samlar i denna information?

21 Scan av retina på flygplats

22 Mobiltelefonpositionering

23 Elektronisk övervakning - epost

24 Kameraövervakning

25 RFID

26 DNA

27 Slutsatser Scenarion Svaga manipulationer kommersiell aktör sämst Ingen rungande efterfrågan Inte stora hot mot integriteten men vissa tekniker ses som större Olika former av elektronisk övervakning integritetskränkande kan vara kopplat till nytta och effektivitet att nå uppsatta mål

28 Slutsatser Myndigheter (Ägare av system) - Bristfällig reglering - Bristfällig säkerhet - Användare har små chanser att påverka - Need-to-know eller nice-to-know Användare utnyttjar tjänster men efterfrågan är låg Låg tillit stora risker autonomi? Uppgivenhet i kombination med små chanser att påverka vad innebär det för samhällets utveckling?

29 Tack för uppmärksamheten! Slutrapport finns på MSBs hemsida!

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Ungdomar och integritet 2011. Kairos Future / Datainspektionen. Datainspektionens rapport 2011:1

Ungdomar och integritet 2011. Kairos Future / Datainspektionen. Datainspektionens rapport 2011:1 Ungdomar och integritet 2011 Kairos Future / Datainspektionen Datainspektionens rapport 2011:1 Ungdomar och integritet 2011 Datainspektionens rapport 2011:1 Skriven av Kairos Future för Datainspektionen

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Lönar sig utbildning?

Lönar sig utbildning? Lönar sig utbildning? En studie om övergången från Utbildning till Arbetsmarknad. Författare: Ulrika Staaf Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 HP. Ht 2011 Handledare: Hrvoje Kap

Läs mer

En politik för framtiden Valmanifest 2014

En politik för framtiden Valmanifest 2014 En politik för framtiden Valmanifest 2014 PIRATPARTIET Ser längre än fyra år framåt Om tio år är vi helt jämställda. Vilket kön vann? Om tio år har än färre anställning. Vad är ett riktigt jobb? Om tio

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Förord Kommunförbundet i Norrbotten fick februari 2013 uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten att "kartlägga behov av och tillgång

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Medborgarperspektiv på kommunala e-tjänster

Medborgarperspektiv på kommunala e-tjänster FORSKNINGSRAPPORT Medborgarperspektiv på kommunala e-tjänster Anne Engström Maria Ek Styvén Åsa Wallström Esmail Salehi-Sangari Medborgarperspektiv på kommunala e-tjänster Delrapport i projektet Kundfokus

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Varför ger så många möten så lite? Här får du: insikt i de två principer som förklarar varför så många möten ger så lite sju

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer