Snabbguide. med nya telefonnummer till Svenska kyrkan i Huddinge församlingar i samverkan: Flemingsberg, Huddinge, Sankt Mikael och Trångsund Skogås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide. med nya telefonnummer till Svenska kyrkan i Huddinge församlingar i samverkan: Flemingsberg, Huddinge, Sankt Mikael och Trångsund Skogås"

Transkript

1 Snabbguide med nya telefonnummer till Svenska kyrkan i Huddinge församlingar i samverkan: Flemingsberg, Huddinge, Sankt Mikael och Trångsund Skogås

2 Och vad är nu detta???????... Den här snabbguiden vill ge en bild av vad Svenska kyrkan i Huddinge gör. Du som är medlem är med och möjliggör detta och mera därtill. Kanske blir du nyfiken på något som du inte visste att kyrkan sysslar med. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer, och välkommen att prova på. Snabbguiden är också en slags telefonkatalog. Den kan var bra att ha eftersom Svenska kyrkan i Huddinge bytte alla telefonnummer i november Spara därför denna guide tillsammans med dina telefonkataloger så vet du att du har rätt nummer till Svenska kyrkan i Huddinge. Växel: Lotta Björklund är den som oftast svarar när du ringer till vår växel, Hon kan svara på dina frågor eller slussa dig vidare till rätt person. Innehåll Mötesplats med mångfald... 3 Här hittar du information... 4 Barn och unga... 6 Att söka och växa... 8 Mitt i samhället I livets skeden I hela världen Demokrati och delaktighet KATALOGDEL med nya telefonnummer Svarskupong Kyrkorna Snabbguiden är producerad av Svenska kyrkan i Huddinge. Den distribueras till alla hushåll i Huddinge kommun i november/december 2006 Anders Kallersand har tagit fotot av Huddinge kyrka på sista sidan. Små bilder nere till vänster på omslagets framsida: Jim Elfström/IKON. Medarbetare i Svenska kyrkan i Huddinge har tagit övriga bilder där ej fotograf anges.

3 Mötesplats med mångfald... Har du tänkt på att Svenska kyrkan är en mötesplats för mängder av människor? Här finns aktiviteter i mångfald. Alla åldrar I kyrkan ryms alla åldrar. Det lilla barnet i dopet och i öppna förskolan, tioåringen i barnkören, 40-åringen i hantverksgruppen och 92-åringen på musiklunchen. Exempelvis. I gudstjänsten möts alla åldrar. Kyrkan sjuder av liv Både vardag och helg, både dag och kväll, sjuder kyrkor och församlingslokaler av liv. Körövningar, konfirmandgrupper, öppen förskola, fritidsverksamhet, lunchträffar, handarbetsgrupper, gudstjänster, temakvällar, ungdomsgrupper, samtalsgrupper, meditationsgrupper och musiklek är några exempel på aktiviteter som avlöser varandra i Svenska kyrkan i Huddinge. Plats för stillhet och eftertanke Kyrkorna är öppna de flesta vardagar. Här erbjuds andrum för dig som söker stillhet, ro, tid för reflektion och en kravlös miljö att vila i. Tänd gärna ett ljus i kyrkans ljusbärare. Intäkterna går till välgörande ändamål. I livets olika skeden I dop, konfirmation, vigsel och begravning, vid livets milstolpar finns Svenska kyrkan med. Kyrkan erbjuder högtidliga och vardagsnära former där gemenskap och samhörighet mellan generationer och människor spelar en viktig roll. Läs mer på sidorna 12 och 13. Tillsammans är vi Svenska kyrkan Svenska kyrkan vill vara gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid, här hemma och långt borta. Svenska kyrkan är det stilla rummet med rymd för egna tankar och det är platsen för livets stora högtider. Men Svenska kyrkan består framför allt av människor. Av dig och mig. Och på samma sätt som vi människor är olika är kyrkan det. Beroende på var vi befinner oss i livet, möter vi kyrkan i skilda gestalter. Det gemensamma är att Guds kärlek och omsorg om oss skymtar bakom alla. Oavsett vilka vi är, erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud en Gud som befriar och bär. Foto: Jim Elfström/IKON 3

4 Här hittar du information... Information om det som händer i Huddinges fyra församlingar kan du hitta på många olika ställen. Här följer exempel på några av de viktigaste: Annonser Svenska kyrkan i Huddinges annonser hittar du framför allt i lokaltidningen Mitt i Huddinge. Där finns vi både under rubriken Våra kyrkor och med andra annonser om till exempel konserter. Sankt Mikaels församling annonserar även i lokaltidningen Södra Sidan. De andra tre församlingarna finns varje vecka representerade i Stockholms stifts stora annons i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Internet Webbplatsen, uppdateras minst en gång i veckan med aktuell information. Där kan du klicka dig vidare till de olika församlingarnas egna sidor för att få veta vad som händer lokalt, få mer information om gudstjänster, dop, vigsel, konfirmation, begravning med mera. 4

5 Affischer Affischer om gudstjänster, musik och annat som händer i Huddinges sex kyrkor finns varje vecka på kommunens affischtavlor och på de affischtavlor som finns i anslutning till kyrkorna. inuti Extratidningen inuti möter du sex gånger per år mitt i lokaltidningen Mitt i Huddinge. Svenska kyrkan i Huddinge vill på detta sätt lyfta fram frågor om tro och liv mitt bland lokala nyheter och annonser. inuti finns även att läsa på i menyn inuti Programblad Församlingarna ger ut var sitt programblad fyra gånger per år - vår/påsk, sommar, höst och advent/jul - med aktuell information om det som händer. Om du vill få programbladet hemskickat, är du välkommen att fylla i kupongen på sista sidan i denna broschyr. Programbladen finns dessutom att hämta i pdf-format på Kyrkposten Du som bor i Huddinge församling får även församlingstidningen Kyrkposten fyra gånger per år i din brevlåda. Infotelefoner Dygnet runt når du också viss information på följande info-telefoner (automatiska telefonsvarare): s Flemingsbergs församling s Huddinge församling s Sankt Mikaels församling s Trångsund Skogås s Kyrkogårdsförvaltningen

6 Barn och unga... Barnen hör hemma i kyrkan! Jesus själv sa: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Hans ord är ett riktmärke för arbetet i Svenska kyrkan. Det finns ett gemensamt ansvar att ge barnen redskap för att skapa sig en egen bild av vem Gud är. Barnverksamheten i kyrkan är ett stöd i den uppgiften. Barnen ska känna sig sedda, hörda och bekräftade. I gudstjänster och verksamheter tar församlingarna emot barnen med kärlek och respekt och låter dem vara med utan krav på prestation. Barnen får på så sätt möjlighet att växa in i den kristna gemenskapen och möjlighet att uttrycka sina livsfrågor utifrån sin ålder och mognad. I Svenska kyrkan erbjuds barnen en miljö som är stimulerande för deras utveckling på alla sätt: kroppsligt, psykiskt och andligt. Kroppsligt - genom att barnen får röra på kroppen i lek, sång och drama. Psykiskt - barn behöver möta nya tankar, umgås med andra barn, träna sina sinnen. Andligt - barn behöver få erfara vad bön och gudstjänst är. Detta är församlingens speciella uppgift. Genom dopundervisning kan barn och föräldrar få en positiv gudsbild samt en inblick i Bibelns värld och Jesu liv. Församlingen blir en plattform för de unga som vill reflektera över och växa vidare i sin kristna tro. I Svenska kyrkan i Huddinge finns massor av aktiviteter för barn och ungdomar. 6

7 Både vardagar och söndagar firas regelbundet olika typer av gudstjänster där barnen är i fokus. Hit kan barnen komma tillsammans med sin förskola eller med sina föräldrar och andra släktingar. I samband med andra gudstjänster finns i några kyrkor söndagsskola där barnen går iväg tillsammans med ledare under en del av gudstjänsten. Öppen förskola, musiklek och familjeteater är några exempel på aktiviteter där barnen är välkomna att delta tillsammans med föräldrar eller andra vuxna. Kyrkans barntimmar, fritidsverksamhet för skolbarn, barn- och ungdomskörer, dansgrupper, ungdomscafé, ungdomsgrupper och kyrkans båtklubb är andra exempel dit barn eller unga är välkomna. Verksamheterna leds av pedagoger, musiker, fritidsledare och förskollärare och andra. Även Svenska kyrkans unga (Svenska kyrkans ungdomsorganisation) har grupper för olika åldrar i flera av Huddinges församlingar. Barn och ungdomar som har en förälder som dricker/har druckit för mycket alkohol eller använder andra droger kan i BIG hitta ett sammanhang att bearbeta sådant som hänt. BIG (Barn i Grupp) är samtalsgrupper för barn, ungdomar och föräldrar i samarbete med Huddinge socialförvaltning. Förskolor och skolor erbjuds regelbundet att besöka kyrkorna, till exempel i samband med olika högtider. Kyrkans pedagoger, ungdomsledare, präster och diakoner besöker också gärna förskolor och skolor för att prata med barn och/ eller personal om sådant som kamratskap, kärlek eller ondska (se även sidan 11). 7

8 Att söka och växa... Det som berör det innersta i en människa - sammanhang, livsmening och tillhörighet - det är vad kristen tro handlar om. Många, många människor, många fler än som vanligtvis finns i kyrkan, uttrycker den här samhörigheten genom att vända sig till Gud i bön. Ibland är bönen ordlös, men här finns upplevelsen att man är del av något större. I kyrkan finns många möjligheter att enskilt eller i grupp bearbeta frågor om tro och mening. Någon att tala med I kyrkan finns någon att tala med om det svåra. Alla präster och diakoner som är verksamma i Svenska kyrkan i Huddinge erbjuder enskilda samtal. Såväl präster som diakoner har tystnadsplikt. Har du mist en livskamrat, vän eller ett barn? Då kan det vara skönt att delta i en sorgegrupp tillsammans med andra som delar samma erfarenhet, som förstår hur man känner det. Tala med någon av diakonerna så får du veta mer. Diakoni handlar om medmänsklig omsorg. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge stöd av olika slag och att ge röst åt svaga. Det handlar både om att stötta människor i en kaotisk och stressig vardag och om att möta människor som på grund av ohälsa, sociala problem, ålderdom eller ensamhet hamnat bland de utsatta. Människors behov får avgöra vilka insatser som måste göras. Diakonin ser därför olika ut på olika ställen. 8

9 Stillhet Många är idag fyllda med trötthet. Vi arbetar, stressar och känner oro för framtiden. Det finns stora behov att få stanna upp, att söka lugn och ro. Svenska kyrkan erbjuder rastplatser för den stressade nutidsmänniskan. En plats där man bara får vara, utan krav på prestation. Foto: Johan Wessel Foto: Jim Elfström/IKON Massor av musik Ibland behöver vi andra språk än bara orden. Musiken talar ett språk som många förstår. Den öppnar vägar också för vår tro. Förutom musiken vi möter i gudstjänsten, arrangeras många spännande musikstunder i form av till exempel konserter, musikluncher och musikcaféer i våra kyrkor och församlingslokaler. Körer finns för alla åldrar. De övar varje vecka under terminstid. Ibland reser de på läger tillsammans. Gudstjänst I gudstjänsten får vi hjälp att finna sammanhang i våra liv. Vi får hjälp att be, vi upplever samhörighet i lovsången och möts vid den rastplats som nattvarden är. Gudstjänsten är en plats för möte med både Gud och människor! Dopgudstjänst, vigselgudstjänst och begravningsgudstjänst; viktiga milstolpar med delad glädje och delad sorg. Precis som konfirmationen är det för både ungdomar och vuxna. Foto: Johan Wessel 9

10 Mitt i samhället... Inte bara i kyrkor och församlingslokaler är Svenska kyrkan i Huddinge verksam. Dess medarbetare finns också ute i vardagen i samhället. De finns på förskolor och skolor, på sjukhuset och i häktet. Frivilligarbetare från Svenska kyrkan finns i olika stödfunktioner, exempelvis som resurser inom äldreomsorg. På finska suomalainen I Huddinge finns också en stor grupp kristna finländare. Därför finns både finsk präst och diakon som gör att de finskspråkiga regelbundet kan få fira gudstjänst, sjunga psalmer och delta i olika aktiviteter på sitt modersmål. Huddingen alueella toimii aktiivisesti suomenkielistä seurakuntatoimintaa suomenkielisen papin ja diakonin vaikuttamana. Olet aina tervetullut jumalanpalveluksiimme, raamattupiiriimme, jumpparyhmiimme ja muihin toimintoihimme. Olemme myös sinua varten, jos tarvitset keskusteluapua. På sjukhuset De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de kanske aldrig tidigare gjort. De kan ta sig uttryck i oro eller nedstämdhet, eller bara som ett behov av att prata med någon. Så är det naturligtvis också för den anhörige. Sjukhuskyrkan på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge är till för patienter, personal och anhöriga. I Sjukhuskyrkans ekumeniska arbetslag finns bland annat präst och diakon från Svenska kyrkan. De besöker gärna den som vill dela sina frågor eller sin oro. De medverkar också i vidareutbildning och personlig utveckling av sjukhusets personal genom samtalsgrupper, meditationskurser, retreater och föreläsningar. 10

11 I häktet och på fängelset I Huddinge kommun finns både häkte och kriminalvårdsanstalt. På båda platserna finns präster. I första hand är prästen en samtalspartner, men de leder även gudstjänstfirandet i fängelset och på häktet. Prästen hjälper till att förmedla kontakt med en företrädare för någon annan religion, om så önskas. Samarbete med förskolor och skolor Svenska kyrkan samarbetar på olika sätt med skolor och förskolor. De kan till exempel komma till kyrkan på studiebesök med kyrkvisning, julspel, påskspel, samtal om döden, adventsfirande och skolavslutning. Svenska kyrkan vill också finnas som resurs för lärare och elever i skolan. Kanske för ett samtal om kristen tro, kärlek, livet, döden, etik och moral. Likaså finns kyrkans medarbetare till hands vid kriser som kan uppstå på, eller i anslutning till, skolor och förskolor. 11

12 I livets skeden... Dop Att få ett barn är en fantastisk gåva, ett litet under. Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan. Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet. Dopet är en högtid som är förknippad med djup glädje. Sedan den allra tidigaste kyrkan har dopet varit vägen in i kyrkan, riten man genomgått för att visa att man vill tillhöra kyrkan. Dopet görs på Jesu uppdrag. Läs mer i Bibeln; Markus evangelium 10:13-16 och Matteus evangelium 28: Det är numera ganska vanligt att såväl ungdomar som vuxna döps. Familjedop förekommer också. Har du frågor eller funderingar kring dopet, eller har särskilda önskemål, är du välkommen att kontakta någon av prästerna i din församling. Foto: Johan Wessel Konfirmation Oavsett om du tror på Gud eller inte är du välkommen till konfirmationsundervisningen. Det är en unik möjlighet att få samtala om livet och tron och att få veta mer om Gud och vad kyrkan har att erbjuda. Här får den som är nyfiken på den kristna tron och är intresserad av att lära sig mer om den, en bra chans att få fundera över frågor som; Varför finns ondskan? Vad händer efter döden? Vad är meningen med mitt liv? 12

13 Vigsel och välsignelse Att välja livspartner är ett stort beslut. Många vill visa varandra, liksom släkt och vänner, att de menar allvar, att de vill leva tillsammans. Att vigas i kyrkan med bön och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten. De som samlas runt brudparet får glädjas tillsammans med dem och be för deras gemensamma liv. Borgerligt ingångna äktenskap och partnerskap kan välsignas i en särskild gudstjänst. I välsignelsegudstjänsten får de som samlas glädjas med dem som blir välsignade och be för deras liv tillsammans. Den utformas likt en vigselgudstjänst, men utan den juridiska delen. Begravning Människan ställs inför många svåra uppgifter i livet. En av de svåraste är att ta avsked av en annan människa. När någon dött är begravningsgudstjänsten ett sätt att få säga tack för det liv som varit, men också att säga farväl. I begravningsgudstjänsten överlämnas den döde i Guds händer. Kristen tro bär hoppet om att livet bara är en början. Att döden inte ska kunna skilja oss från Gud. När någon dör är det vanligast att de anhöriga beställer begravning genom en begravningsbyrå, men man kan också göra mycket själv. 13

14 I hela världen... Foto: Jim Elfström/IKON Svenska kyrkan i utlandet Det finns svenska kyrkor över hela världen - inte bara i Sverige. Den del av Svenska kyrkan som ansvarar för detta kallas för Svenska kyrkan i utlandet. Rötterna finns i sjömanskyrkan men uppdraget är numera breddat till att bedriva kyrklig verksamhet där det finns ett betydande antal svenska sjömän, turister eller utlandssvenskar. Idag sker det på cirka 120 platser i de stora hamnstäderna, på många av de större turistorterna och i storstäder. Det finns ett fyrtiotal utlandskyrkor och dessutom ett åttiotal gudstjänstplatser där man samlas regelbundet. Under ett år görs drygt besök på de svenska kyrkorna i utlandet vilket visar att de utgör en levande och viktig del av Svenska kyrkan, inte minst för de många ungdomar och familjer som söker sig hit. På kan du läsa om var du kan besöka en utlandskyrka. Världsomspännande nätverk Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och har djupa relationer med kyrkor runt om i världen. Genom Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission (SKM) och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) deltar Svenska kyrkan i arbetet med att ge människor förutsättningar för ett bra liv. Detta sker i rättvisans tecken - med arbete för frihet, miljö, fred, försoning, utveckling och människovärde och tillsammans med partnerkyrkor och nätverk i ett 60-tal länder. I de svenska församlingarna finns drygt ombud för den internationella verksamheten. Svenska kyrkan samlar årligen in cirka 200 miljoner kronor till den internationella verksamheten, bland annat genom de två stora kampanjerna Fasteaktionen och Julinsamlingen. Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor och organisationer i ett 60-tal länder och genom Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet. På så sätt finns vi med i världsomspännande nätverk som arbetar både för långsiktig utveckling, och för att bistå människor som drabbas av katastrofer. 14

15 Vi har ett gemensamt uppdrag att ta hand om och förvalta skapelsen, bekämpa orättvisor och värna alla människors lika värde. Därför står arbetet för rättvisa och alla människors rätt att leva ett värdigt liv i centrum för kyrkans arbete. Svenska kyrkans mission (SKM) grundades Idag bedrivs verksamhet i samarbete med olika kyrkor i Asien, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern, sammanlagt i cirka 25 länder. För närvarande finns det cirka 45 utsända SKMmissionärer i 15 länder. SKM samverkar både personellt och ekonomiskt med andra kyrkor och organisationer. Vägledande för arbetet är delaktighet och öppenhet, ekumeniskt förhållningssätt, relationer och ömsesidighet samt de utsattas tolkningsföreträde. Lutherhjälpen är en verksamhet inom Svenska kyrkan där engagerade människor får möjlighet att arbeta för att världen ska bli mer rättvis. Lutherhjälpen arbetar med påverkansarbete i Sverige och bedriver utvecklingssamarbete och gör katastrofinsatser i samarbete med lokala samarbetspartner och kyrkor i ett 40-tal länder. Lutherhjälpens vision är en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Om den visionen ska kunna bli verklig krävs att vi i västvärlden tar vårt ansvar. Vi behöver inte bara dela med oss av våra resurser utan också förändra de strukturer och den livsstil som skapar orättvisorna. Foto: Eva Pérez Järnil/IKON Rättvisemärkt Rättvisemärkt i Sverige AB är ett bolag som utfärdar licenser till svenska företag. Bolaget ägs av Svenska kyrkan och Landsorganisationen, LO. Rättvisemärkt har systerorganisationer i ett tjugotal länder. Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du köper Rättvisemärkt bidrar du till en bättre och friare tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen. Svenska kyrkan i Huddinge strävar självklart efter att använda rättvisemärkta produkter där så är möjligt. 15

16 Demokrati och delaktighet... En demokratisk folkkyrka Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd. Det innebär att du och alla andra kyrkotillhöriga vart fjärde år kan vara med och välja vilka som ska styra kyrkan. I senaste kyrkovalet valdes de personer som just nu sitter i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. I Huddinge bildar kommunens fyra församlingar en samfällighet och kallar sig då Svenska kyrkan i Huddinge. I fokus för samverkan står administration, ekonomi, fastigheter och kyrkogårdsförvaltning. Tillsammans med anställda och aktiva i kyrkan är de förtroendevalda med och formar den verksamhet som ska bedrivas, de har hand om den kulturskatt som våra kyrkor utgör, de beslutar i frågor som gäller personal, de lägger budget och arbetar med målen och visionerna. Vi gör det tillsammans Varje medlem är viktig för att möjliggöra Svenska kyrkans arbete; att barn och föräldrar kan komma till öppna förskolan, att ungdomarna får åka på läger, att det finns stöd till sjuka, ensamma och i krisen, att så många konserter kan anordnas och så vidare. Det finns också många sätt att bidra i det praktiska arbetet. En kyrka utan människors engagemang fungerar inte. Samarbete, delaktighet och demokrati är viktiga ledord i kyrkans liv. Ideellt arbete I Svenska kyrkan finns både anställda och frivilligmedarbetare. Enligt en undersökning arbetar cirka personer som frivilliga i Svenska kyrkan, och då är till exempel inte körsångarna medräknade. Tillsammans gör de frivilliga mer än 40 procent av det totala antalet arbetstimmar som utförs i Svenska kyrkan! Hur många som finns med i olika körer runt om i landet är svårt att veta, men är medlemmar i Sveriges Kyrkosångsförbund. De frivilliga medarbetarna utgör med sitt engagemang en helt ovärderlig tillgång vare sig de sjunger i kör, bakar till kyrkkaffet, deltar i syförening och besökstjänst eller hjälper till i barn- och ungdomsgrupper. Du är välkommen du också! 16

17 K ATALOG Svenska kyrkan i Huddinge med sina fyra församlingarna och kyrkogårdsförvaltningen har sedan november 2006 nedanstående telefonnumer. Du är alltid välkommen att ringa växeln som kan koppla dig vidare till rätt person. Svenska kyrkan i Huddinge Växel, reception vx Besöksadress: Klockargården, Kommunalvägen 21 Kyrkoförvaltning vx Besöksadress: Klockargården, Kommunalvägen 21 Postadress: Svenska kyrkan i Huddinge, Kyrkoförvalningen, Box 1109, Huddinge Fax Kanslichef Kanslisekreterare (kontaktperson för förtroendevalda) Kamrer Personalsekreterare Kyrkogårdsförvaltning vx Besöksadress: Klockargården, Kommunalvägen 21 Postadress: Svenska kyrkan i Huddinge, Kyrkogårdsförvaltningen, Box 1109, Huddinge Ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att: boka begravningsgudstjänst välja gravplats och/eller beställa gravskötsel annat som gäller grav och kyrkogård Infotelefon (telefonsvarare dygnet runt): Fax Kyrkogårds- och fastighetschef Kanslisekreterare S:t Botvids begravningsplats, Häggstavägen S:t Botvids kapell och krematorium S:t Botvid, Serveringen (Sverige Runt Catering) Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen Församlingarnas telefonnummer hittar du på de följande sidorna! Finskspråkig verksamhet Finskspråkig präst Esko Pietiläinen Finskspråkig diakon Anu Kortemäki Sjukhuskyrkan /46/47 Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge Häktespräst Häktet i Huddinge Fängelsepräst Kriminalvårdsanstalten Beateberg Studentpräst Karolinska Institutet och Södertörns högskola Jourhavande präst i Stockholms stift

18 K ATALOG Flemingsbergs församling vx Besöksadress: Diagnosvägen Postadress: Flemingsbergs församling, Box 4053, Huddinge Infotelefon (telefonsvarare dygnet runt): Fax Församlingsexpedition Tommy Johansson Assistent Eva Johansson Vaktmästare Micke Törnlund och Seppo Peltomäki Kyrkoherde Markku Lidell Informatör Anita Jonsson Präst Rikard Olofsson Präst Elin Engström Häktespräst Ulla Le Vau Diakon Maria Psaros Diakon Marie Lundberg Kyrkomusiker Rutger Åsheim Församlingspedagog Karin Frygnegård Husmor/husfar Hanan Shamoun och Börje Karlsson Tur med Returaffären Huddinge församling vx Besöksadress: Klockargården, Kommunalvägen 21 Postadress: Huddinge församling, Box 1109, Huddinge Infotelefon (telefonsvarare dygnet runt): Fax Församlingsexpedition, Assistent Tim Fors Vaktmästare Bengt Atterfors, Charlotte Lindtrup Vaktmästare Margareta Rosenholm, Sven Ove Tano Bokningar (t.ex. dop, vigsel, lokaluthyrning) Kyrkoherde Lars Jonsson Informatör Maria Norrman Präst Eva-Britt Brännström Präst Lena Ekberg Präst Lars Engblom Präst Cathrine Jansson Präst Gunilla Siwerth Diakon Anna Djurbäck Diakon Lisa Frändegård Kyrkomusiker Elisabet Brander Kyrkomusiker Anna Jarmar Kyrkomusiker Hans Ove Olsson Församlingspedagog Tina Alaeus Församlingspedagog Pia Tofténius Församlingspedagog Gudrun Öbrink Fritidsledare Anja Karloja Fritidsledare Jonas Pettersson Husmor Kay Pettersson Barnlokaler, Barntimmeledare Siv Westman, Karin Hofmeijer Kyrkskolan

19 K ATALOG Sankt Mikaels församling vx Besöksadress: Vårby Gårds kyrka, Vårby Allé 5 Postadress: Sankt Mikaels församling, Vårby Allé 5, Vårby Infotelefon (telefonsvarare dygnet runt): Vårby Gårds kyrka, Vårby Allé 5, Vårby Gård Fax Kyrkoherde Marianne Sautermeister Församlingsexpedition, Assistent Elizabeth Bacon Informatör Bodil Johnson Vaktmästare Tuula Pesonen Distriktspräst Johanna Wolf Öhman Diakon Pia Vannesjö Kyrkomusiker Peter Nätterlund Församlingsassistent Ragge Svärd (webb/ungdom/båtklubb) Församlingspedagog Malin Hector (konfirmand/ungdom/skola) Fritidsledare Natalia Wrighed, (barn/dans) Husmor Diakonalt Centrum Barn- och ungdomslokaler Segeltorps kyrka, Kapellvägen 9, Segeltorp Fax Vaktmästare Toros Katmerian, Cecilia Strömberg Distriktspräst Anders Högquist Präst Carla Sveningsson Diakon Göran Runa Kyrkomusiker Ulrika Wiström Församlingspedagog Malin Hector (konfirmand/ungdom/skola) Församlingspedagog Monica Karlsson (vuxen) Fritidsledare Natalia Wrighed (dans) Förskollärare Fritidsledare May-Lis Ljunggren (barn) Barnlokaler/Öppen förskola Svenska kyrkan Trångsund Skogås vx Besöksadress: Mariakyrkan, Skogåstorget 10 Postadress: Svenska kyrkan Trångsund Skogås, Box 33, Skogås Infotelefon (telefonsvarare dygnet runt): Fax Kyrkoherde Arne Nilsen Församlingsexpedition/Församlingspedagog Birgitta Leth Informatör Markus Ström Vaktmästare Inger Eriksson, Timo Pesonen Präst Peter Svensson Präst Jonatan Mattsson Präst Dag Fast Kyrkomusiker David Strandberg Kyrkomusiker EvaMarie Agnelid Diakon Christina Qvist Diakon Ann-Christine Löhr Församlingspedagog Thomas Racksäter Församlingspedagog Marianne Arapovic Barn- och ungdomsassistent Ewa Elgstig Fritidsledare Margareta Johansson Fritidsledare Janine Wenzel Husmor Gun Mörling Bokcafé Mariakyrkan Barnlokaler Mariakyrkan Barnlokaler Tacksägelsekyrkan, Dalarövägen

20 Kyrkorna... Titta också in i kyrkorna via Välj Titta runt i kyrkorna! i menyn Du kan... Flemingsbergs kyrka ligger mitt i Flemingsbergs Centrum. Den är ritad av Gunnar Cederwalls arkitektkontor AB och invigdes Besöksadress: Diagnosvägen Huddinge kyrka är den ursprungliga sockenkyrkan i Huddinge. Den första träkyrkan från 1100-talet ersattes i början av 1200-talet av en stenkyrka i romansk stil, som blev grunden till dagens kyrka. Besöksadress: Kommunalvägen 21 Mariakyrkan är en kraftfull skapelse med svängda former och assymetrisk planlösning. Den är ritad av arkitekt Fritz Voigt och invigdes Besöksadress: Skogåstorget 10 Segeltorps kyrka ligger mitt i bland villakvarteren i Segeltorp. Sitt nuvarande utseende har kyrkan haft sedan Ursprungligen låg här S:t Mikaels kapell, ett träkapell som invigdes Besöksadress: Kapellvägen 9 Foto: Gunilla Sandén Tacksägelsekyrkan i Trångsund invigdes på Tacksägelsedagen Den har ett brant skiffertak och stora fönster mot en skogsbacke. Tre av fönstren har glasmålningar av Ebba Vadsten. Besöksadress: Dalarövägen 8 Vårby Gårds kyrka invigdes 1975 och är ritad av arkitekt Harald Thafvelin som här åstadkommit en postmodern kyrkobyggnad som blivit vida känd för sin arkitektur och färgsättning. Besöksadress: Vårby Allé 5

21 Svarskupong... Jag vill kostnadsfritt prenumerera på programblad (4 nr/år) för: Flemingsbergs församling Huddinge församling Sankt Mikaels församling Svenska kyrkan Trångsund Skogås Jag vill ha det tryckta programbladet skickat hem till mig. Jag vill ha en länk till programbladet skickad med e-post. Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan: Kontakta mig Namn:... Gatuadress:... Postnummer:... Postadress:... Telefon:... Min e-postadress är:... Synpunkter och önskemål:

22 Frankeras ej. Svenska kyrkan i Huddinge betalar portot Svenska kyrkan i Huddinge SVARSPOST Kundnummer Huddinge

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2014

Verksamhetsuppföljning 2014 Verksamhetsuppföljning 2014 Svenska kyrkan i Huddinge Församlingar och begravningsverksamhet Foto: Ikon Här är gudagott att vara! Jag blir glad när jag ser all den aktivitet som sker i Huddinge pastorats

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET!

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! Verklig skillnad i samhället med diakoni Läs om Svenska kyrkan i utlandet Så kan du hjälpa till i kampanjen! 1 FOTO: SXC.HU EN KYRKA FRI FRÅN POLITISKA AGENDOR DET HÄR ÄR

Läs mer

nr 5 2014 augusti / september Möjlighet

nr 5 2014 augusti / september Möjlighet Liv & Längtan nr 5 2014 augusti / september Möjlighet Världens möjligheter Svenska kyrkan har på många sätt format vem jag är, låtit mig utvecklas som person och är nu en bra plattform i början av mitt

Läs mer

Tillsammans genom livet?

Tillsammans genom livet? Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2011 Prata om relationen och ge den en chans När man känner att en relation har gått i baklås, då kan man vända sig till en familjerådgivning.

Läs mer

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte« »svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«[sedan hösten 2002 pågår ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet för

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

KYRKONYTT. Dopgemenskap. Våren 2012

KYRKONYTT. Dopgemenskap. Våren 2012 KYRKONYTT AKTUELLT FRÅN LIDINGÖ FÖRSAMLING Våren 2012 Dopgemenskap genom dopet hör vi ihop. dopet för människor samman såväl i den världsvida kyrkan som i den egna familjen. läs om dopet i detta nummer

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion En församlingsinstruktion är som en regel i Benedikts och Taizés mening. Så här vill vi gestalta kristen tro, liv och lära i Tyresö församling Förord En församlingsinstruktion är

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg!

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg! RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29 rösta i kyrkovalet 20/9 trender på kyrkogården kom och sjung med oss! Var rädd om din sorg! 2 RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING RÅDAPORTEN NR 3

Läs mer

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling.

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Magasinet nr Församlingsblad 3 2013 Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? s. 3 De går till val i Lerum s. 6-7 Att sjunga av hjärtats

Läs mer

I DANDERYDS FÖRSAMLING

I DANDERYDS FÖRSAMLING I DANDERYDS FÖRSAMLING Livet i Danderyds församling nr 3/2013 utgiven av Svenska kyrkan, Danderyds församling LIVET I DANDERYD NR 3 2013 Ibland har jag har funderat på vad som skulle hända om kyrkan skulle

Läs mer

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård innehåll ingång 2 3 5 7 9 12 En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

Drömhelg för datornördarfoto:

Drömhelg för datornördarfoto: Där är man lite snällare helt enkelt Kyrkan är ställe där man får var sig själv. Det är samtidigt en plats där man kan göra skillnad. Det tycker Johan Hörnell, som kom in i församlingsarbetet i och med

Läs mer

september Diakonins månad 2007 Inspirationsmaterial

september Diakonins månad 2007 Inspirationsmaterial september Diakonins månad 2007 Inspirationsmaterial innehåll Innehåll Introduktion Vuxna och unga behöver varandra...3 Teologisk reflektion Inte alltid lätt söka sin väg...4 Börja i verkligheten Ta dig

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

Vår församling får nya gränser. Vi erbjuder familjerådgivning. Utan gräns? Ledaren Sid 2

Vår församling får nya gränser. Vi erbjuder familjerådgivning. Utan gräns? Ledaren Sid 2 Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan april 2013 Att ställa sig till förfogande När livets slut närmar sig vill många prata om existentiella frågor, om livets mening, om relationer. Prästen

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Österhaninge församling nr 3/11

Österhaninge församling nr 3/11 Österhaninge församling nr 3/11 Här trivs barnen Sidan 10-11 Maria Küchen Jag tyckte mig se en skymt Sidan 14-15 Att döpas som vuxen Sidan 9 NR 03 Sidan Sommarkvällsmusik 13 Dopet Guds kärleksförklaring

Läs mer

Kyrknytt. Jämshögs församling Nr 1 2011

Kyrknytt. Jämshögs församling Nr 1 2011 Kyrknytt Jämshögs församling Nr 1 2011 Legenden om rödhaken Det finns en legend om en fågel vi ibland ser på fågelbordet och som hänger ihop med den vår och sommar vi så här års längtar efter. Den väver

Läs mer

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Innehållsförteckning Huskvarna församling - centrum Musik sid 3 Barn- och ungdomsverksamhet sid 5 Vuxenverksamhet sid 11 Diakoni sid 14 Huskvarna

Läs mer

Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn!

Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn! KYRK PORTEN Häverö-Edebo-Singö församling nr 4 december 2012 Temanummer om Dop Alla är vi Guds barn! Jag har varit präst i snart 20 år. Inte särskilt lång tid men ett visst perspektiv ger det i alla fall.

Läs mer