Snabbguide. med nya telefonnummer till Svenska kyrkan i Huddinge församlingar i samverkan: Flemingsberg, Huddinge, Sankt Mikael och Trångsund Skogås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide. med nya telefonnummer till Svenska kyrkan i Huddinge församlingar i samverkan: Flemingsberg, Huddinge, Sankt Mikael och Trångsund Skogås"

Transkript

1 Snabbguide med nya telefonnummer till Svenska kyrkan i Huddinge församlingar i samverkan: Flemingsberg, Huddinge, Sankt Mikael och Trångsund Skogås

2 Och vad är nu detta???????... Den här snabbguiden vill ge en bild av vad Svenska kyrkan i Huddinge gör. Du som är medlem är med och möjliggör detta och mera därtill. Kanske blir du nyfiken på något som du inte visste att kyrkan sysslar med. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer, och välkommen att prova på. Snabbguiden är också en slags telefonkatalog. Den kan var bra att ha eftersom Svenska kyrkan i Huddinge bytte alla telefonnummer i november Spara därför denna guide tillsammans med dina telefonkataloger så vet du att du har rätt nummer till Svenska kyrkan i Huddinge. Växel: Lotta Björklund är den som oftast svarar när du ringer till vår växel, Hon kan svara på dina frågor eller slussa dig vidare till rätt person. Innehåll Mötesplats med mångfald... 3 Här hittar du information... 4 Barn och unga... 6 Att söka och växa... 8 Mitt i samhället I livets skeden I hela världen Demokrati och delaktighet KATALOGDEL med nya telefonnummer Svarskupong Kyrkorna Snabbguiden är producerad av Svenska kyrkan i Huddinge. Den distribueras till alla hushåll i Huddinge kommun i november/december 2006 Anders Kallersand har tagit fotot av Huddinge kyrka på sista sidan. Små bilder nere till vänster på omslagets framsida: Jim Elfström/IKON. Medarbetare i Svenska kyrkan i Huddinge har tagit övriga bilder där ej fotograf anges.

3 Mötesplats med mångfald... Har du tänkt på att Svenska kyrkan är en mötesplats för mängder av människor? Här finns aktiviteter i mångfald. Alla åldrar I kyrkan ryms alla åldrar. Det lilla barnet i dopet och i öppna förskolan, tioåringen i barnkören, 40-åringen i hantverksgruppen och 92-åringen på musiklunchen. Exempelvis. I gudstjänsten möts alla åldrar. Kyrkan sjuder av liv Både vardag och helg, både dag och kväll, sjuder kyrkor och församlingslokaler av liv. Körövningar, konfirmandgrupper, öppen förskola, fritidsverksamhet, lunchträffar, handarbetsgrupper, gudstjänster, temakvällar, ungdomsgrupper, samtalsgrupper, meditationsgrupper och musiklek är några exempel på aktiviteter som avlöser varandra i Svenska kyrkan i Huddinge. Plats för stillhet och eftertanke Kyrkorna är öppna de flesta vardagar. Här erbjuds andrum för dig som söker stillhet, ro, tid för reflektion och en kravlös miljö att vila i. Tänd gärna ett ljus i kyrkans ljusbärare. Intäkterna går till välgörande ändamål. I livets olika skeden I dop, konfirmation, vigsel och begravning, vid livets milstolpar finns Svenska kyrkan med. Kyrkan erbjuder högtidliga och vardagsnära former där gemenskap och samhörighet mellan generationer och människor spelar en viktig roll. Läs mer på sidorna 12 och 13. Tillsammans är vi Svenska kyrkan Svenska kyrkan vill vara gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid, här hemma och långt borta. Svenska kyrkan är det stilla rummet med rymd för egna tankar och det är platsen för livets stora högtider. Men Svenska kyrkan består framför allt av människor. Av dig och mig. Och på samma sätt som vi människor är olika är kyrkan det. Beroende på var vi befinner oss i livet, möter vi kyrkan i skilda gestalter. Det gemensamma är att Guds kärlek och omsorg om oss skymtar bakom alla. Oavsett vilka vi är, erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud en Gud som befriar och bär. Foto: Jim Elfström/IKON 3

4 Här hittar du information... Information om det som händer i Huddinges fyra församlingar kan du hitta på många olika ställen. Här följer exempel på några av de viktigaste: Annonser Svenska kyrkan i Huddinges annonser hittar du framför allt i lokaltidningen Mitt i Huddinge. Där finns vi både under rubriken Våra kyrkor och med andra annonser om till exempel konserter. Sankt Mikaels församling annonserar även i lokaltidningen Södra Sidan. De andra tre församlingarna finns varje vecka representerade i Stockholms stifts stora annons i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Internet Webbplatsen, uppdateras minst en gång i veckan med aktuell information. Där kan du klicka dig vidare till de olika församlingarnas egna sidor för att få veta vad som händer lokalt, få mer information om gudstjänster, dop, vigsel, konfirmation, begravning med mera. 4

5 Affischer Affischer om gudstjänster, musik och annat som händer i Huddinges sex kyrkor finns varje vecka på kommunens affischtavlor och på de affischtavlor som finns i anslutning till kyrkorna. inuti Extratidningen inuti möter du sex gånger per år mitt i lokaltidningen Mitt i Huddinge. Svenska kyrkan i Huddinge vill på detta sätt lyfta fram frågor om tro och liv mitt bland lokala nyheter och annonser. inuti finns även att läsa på i menyn inuti Programblad Församlingarna ger ut var sitt programblad fyra gånger per år - vår/påsk, sommar, höst och advent/jul - med aktuell information om det som händer. Om du vill få programbladet hemskickat, är du välkommen att fylla i kupongen på sista sidan i denna broschyr. Programbladen finns dessutom att hämta i pdf-format på Kyrkposten Du som bor i Huddinge församling får även församlingstidningen Kyrkposten fyra gånger per år i din brevlåda. Infotelefoner Dygnet runt når du också viss information på följande info-telefoner (automatiska telefonsvarare): s Flemingsbergs församling s Huddinge församling s Sankt Mikaels församling s Trångsund Skogås s Kyrkogårdsförvaltningen

6 Barn och unga... Barnen hör hemma i kyrkan! Jesus själv sa: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Hans ord är ett riktmärke för arbetet i Svenska kyrkan. Det finns ett gemensamt ansvar att ge barnen redskap för att skapa sig en egen bild av vem Gud är. Barnverksamheten i kyrkan är ett stöd i den uppgiften. Barnen ska känna sig sedda, hörda och bekräftade. I gudstjänster och verksamheter tar församlingarna emot barnen med kärlek och respekt och låter dem vara med utan krav på prestation. Barnen får på så sätt möjlighet att växa in i den kristna gemenskapen och möjlighet att uttrycka sina livsfrågor utifrån sin ålder och mognad. I Svenska kyrkan erbjuds barnen en miljö som är stimulerande för deras utveckling på alla sätt: kroppsligt, psykiskt och andligt. Kroppsligt - genom att barnen får röra på kroppen i lek, sång och drama. Psykiskt - barn behöver möta nya tankar, umgås med andra barn, träna sina sinnen. Andligt - barn behöver få erfara vad bön och gudstjänst är. Detta är församlingens speciella uppgift. Genom dopundervisning kan barn och föräldrar få en positiv gudsbild samt en inblick i Bibelns värld och Jesu liv. Församlingen blir en plattform för de unga som vill reflektera över och växa vidare i sin kristna tro. I Svenska kyrkan i Huddinge finns massor av aktiviteter för barn och ungdomar. 6

7 Både vardagar och söndagar firas regelbundet olika typer av gudstjänster där barnen är i fokus. Hit kan barnen komma tillsammans med sin förskola eller med sina föräldrar och andra släktingar. I samband med andra gudstjänster finns i några kyrkor söndagsskola där barnen går iväg tillsammans med ledare under en del av gudstjänsten. Öppen förskola, musiklek och familjeteater är några exempel på aktiviteter där barnen är välkomna att delta tillsammans med föräldrar eller andra vuxna. Kyrkans barntimmar, fritidsverksamhet för skolbarn, barn- och ungdomskörer, dansgrupper, ungdomscafé, ungdomsgrupper och kyrkans båtklubb är andra exempel dit barn eller unga är välkomna. Verksamheterna leds av pedagoger, musiker, fritidsledare och förskollärare och andra. Även Svenska kyrkans unga (Svenska kyrkans ungdomsorganisation) har grupper för olika åldrar i flera av Huddinges församlingar. Barn och ungdomar som har en förälder som dricker/har druckit för mycket alkohol eller använder andra droger kan i BIG hitta ett sammanhang att bearbeta sådant som hänt. BIG (Barn i Grupp) är samtalsgrupper för barn, ungdomar och föräldrar i samarbete med Huddinge socialförvaltning. Förskolor och skolor erbjuds regelbundet att besöka kyrkorna, till exempel i samband med olika högtider. Kyrkans pedagoger, ungdomsledare, präster och diakoner besöker också gärna förskolor och skolor för att prata med barn och/ eller personal om sådant som kamratskap, kärlek eller ondska (se även sidan 11). 7

8 Att söka och växa... Det som berör det innersta i en människa - sammanhang, livsmening och tillhörighet - det är vad kristen tro handlar om. Många, många människor, många fler än som vanligtvis finns i kyrkan, uttrycker den här samhörigheten genom att vända sig till Gud i bön. Ibland är bönen ordlös, men här finns upplevelsen att man är del av något större. I kyrkan finns många möjligheter att enskilt eller i grupp bearbeta frågor om tro och mening. Någon att tala med I kyrkan finns någon att tala med om det svåra. Alla präster och diakoner som är verksamma i Svenska kyrkan i Huddinge erbjuder enskilda samtal. Såväl präster som diakoner har tystnadsplikt. Har du mist en livskamrat, vän eller ett barn? Då kan det vara skönt att delta i en sorgegrupp tillsammans med andra som delar samma erfarenhet, som förstår hur man känner det. Tala med någon av diakonerna så får du veta mer. Diakoni handlar om medmänsklig omsorg. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge stöd av olika slag och att ge röst åt svaga. Det handlar både om att stötta människor i en kaotisk och stressig vardag och om att möta människor som på grund av ohälsa, sociala problem, ålderdom eller ensamhet hamnat bland de utsatta. Människors behov får avgöra vilka insatser som måste göras. Diakonin ser därför olika ut på olika ställen. 8

9 Stillhet Många är idag fyllda med trötthet. Vi arbetar, stressar och känner oro för framtiden. Det finns stora behov att få stanna upp, att söka lugn och ro. Svenska kyrkan erbjuder rastplatser för den stressade nutidsmänniskan. En plats där man bara får vara, utan krav på prestation. Foto: Johan Wessel Foto: Jim Elfström/IKON Massor av musik Ibland behöver vi andra språk än bara orden. Musiken talar ett språk som många förstår. Den öppnar vägar också för vår tro. Förutom musiken vi möter i gudstjänsten, arrangeras många spännande musikstunder i form av till exempel konserter, musikluncher och musikcaféer i våra kyrkor och församlingslokaler. Körer finns för alla åldrar. De övar varje vecka under terminstid. Ibland reser de på läger tillsammans. Gudstjänst I gudstjänsten får vi hjälp att finna sammanhang i våra liv. Vi får hjälp att be, vi upplever samhörighet i lovsången och möts vid den rastplats som nattvarden är. Gudstjänsten är en plats för möte med både Gud och människor! Dopgudstjänst, vigselgudstjänst och begravningsgudstjänst; viktiga milstolpar med delad glädje och delad sorg. Precis som konfirmationen är det för både ungdomar och vuxna. Foto: Johan Wessel 9

10 Mitt i samhället... Inte bara i kyrkor och församlingslokaler är Svenska kyrkan i Huddinge verksam. Dess medarbetare finns också ute i vardagen i samhället. De finns på förskolor och skolor, på sjukhuset och i häktet. Frivilligarbetare från Svenska kyrkan finns i olika stödfunktioner, exempelvis som resurser inom äldreomsorg. På finska suomalainen I Huddinge finns också en stor grupp kristna finländare. Därför finns både finsk präst och diakon som gör att de finskspråkiga regelbundet kan få fira gudstjänst, sjunga psalmer och delta i olika aktiviteter på sitt modersmål. Huddingen alueella toimii aktiivisesti suomenkielistä seurakuntatoimintaa suomenkielisen papin ja diakonin vaikuttamana. Olet aina tervetullut jumalanpalveluksiimme, raamattupiiriimme, jumpparyhmiimme ja muihin toimintoihimme. Olemme myös sinua varten, jos tarvitset keskusteluapua. På sjukhuset De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de kanske aldrig tidigare gjort. De kan ta sig uttryck i oro eller nedstämdhet, eller bara som ett behov av att prata med någon. Så är det naturligtvis också för den anhörige. Sjukhuskyrkan på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge är till för patienter, personal och anhöriga. I Sjukhuskyrkans ekumeniska arbetslag finns bland annat präst och diakon från Svenska kyrkan. De besöker gärna den som vill dela sina frågor eller sin oro. De medverkar också i vidareutbildning och personlig utveckling av sjukhusets personal genom samtalsgrupper, meditationskurser, retreater och föreläsningar. 10

11 I häktet och på fängelset I Huddinge kommun finns både häkte och kriminalvårdsanstalt. På båda platserna finns präster. I första hand är prästen en samtalspartner, men de leder även gudstjänstfirandet i fängelset och på häktet. Prästen hjälper till att förmedla kontakt med en företrädare för någon annan religion, om så önskas. Samarbete med förskolor och skolor Svenska kyrkan samarbetar på olika sätt med skolor och förskolor. De kan till exempel komma till kyrkan på studiebesök med kyrkvisning, julspel, påskspel, samtal om döden, adventsfirande och skolavslutning. Svenska kyrkan vill också finnas som resurs för lärare och elever i skolan. Kanske för ett samtal om kristen tro, kärlek, livet, döden, etik och moral. Likaså finns kyrkans medarbetare till hands vid kriser som kan uppstå på, eller i anslutning till, skolor och förskolor. 11

12 I livets skeden... Dop Att få ett barn är en fantastisk gåva, ett litet under. Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan. Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet. Dopet är en högtid som är förknippad med djup glädje. Sedan den allra tidigaste kyrkan har dopet varit vägen in i kyrkan, riten man genomgått för att visa att man vill tillhöra kyrkan. Dopet görs på Jesu uppdrag. Läs mer i Bibeln; Markus evangelium 10:13-16 och Matteus evangelium 28: Det är numera ganska vanligt att såväl ungdomar som vuxna döps. Familjedop förekommer också. Har du frågor eller funderingar kring dopet, eller har särskilda önskemål, är du välkommen att kontakta någon av prästerna i din församling. Foto: Johan Wessel Konfirmation Oavsett om du tror på Gud eller inte är du välkommen till konfirmationsundervisningen. Det är en unik möjlighet att få samtala om livet och tron och att få veta mer om Gud och vad kyrkan har att erbjuda. Här får den som är nyfiken på den kristna tron och är intresserad av att lära sig mer om den, en bra chans att få fundera över frågor som; Varför finns ondskan? Vad händer efter döden? Vad är meningen med mitt liv? 12

13 Vigsel och välsignelse Att välja livspartner är ett stort beslut. Många vill visa varandra, liksom släkt och vänner, att de menar allvar, att de vill leva tillsammans. Att vigas i kyrkan med bön och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten. De som samlas runt brudparet får glädjas tillsammans med dem och be för deras gemensamma liv. Borgerligt ingångna äktenskap och partnerskap kan välsignas i en särskild gudstjänst. I välsignelsegudstjänsten får de som samlas glädjas med dem som blir välsignade och be för deras liv tillsammans. Den utformas likt en vigselgudstjänst, men utan den juridiska delen. Begravning Människan ställs inför många svåra uppgifter i livet. En av de svåraste är att ta avsked av en annan människa. När någon dött är begravningsgudstjänsten ett sätt att få säga tack för det liv som varit, men också att säga farväl. I begravningsgudstjänsten överlämnas den döde i Guds händer. Kristen tro bär hoppet om att livet bara är en början. Att döden inte ska kunna skilja oss från Gud. När någon dör är det vanligast att de anhöriga beställer begravning genom en begravningsbyrå, men man kan också göra mycket själv. 13

14 I hela världen... Foto: Jim Elfström/IKON Svenska kyrkan i utlandet Det finns svenska kyrkor över hela världen - inte bara i Sverige. Den del av Svenska kyrkan som ansvarar för detta kallas för Svenska kyrkan i utlandet. Rötterna finns i sjömanskyrkan men uppdraget är numera breddat till att bedriva kyrklig verksamhet där det finns ett betydande antal svenska sjömän, turister eller utlandssvenskar. Idag sker det på cirka 120 platser i de stora hamnstäderna, på många av de större turistorterna och i storstäder. Det finns ett fyrtiotal utlandskyrkor och dessutom ett åttiotal gudstjänstplatser där man samlas regelbundet. Under ett år görs drygt besök på de svenska kyrkorna i utlandet vilket visar att de utgör en levande och viktig del av Svenska kyrkan, inte minst för de många ungdomar och familjer som söker sig hit. På kan du läsa om var du kan besöka en utlandskyrka. Världsomspännande nätverk Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och har djupa relationer med kyrkor runt om i världen. Genom Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission (SKM) och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) deltar Svenska kyrkan i arbetet med att ge människor förutsättningar för ett bra liv. Detta sker i rättvisans tecken - med arbete för frihet, miljö, fred, försoning, utveckling och människovärde och tillsammans med partnerkyrkor och nätverk i ett 60-tal länder. I de svenska församlingarna finns drygt ombud för den internationella verksamheten. Svenska kyrkan samlar årligen in cirka 200 miljoner kronor till den internationella verksamheten, bland annat genom de två stora kampanjerna Fasteaktionen och Julinsamlingen. Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor och organisationer i ett 60-tal länder och genom Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet. På så sätt finns vi med i världsomspännande nätverk som arbetar både för långsiktig utveckling, och för att bistå människor som drabbas av katastrofer. 14

15 Vi har ett gemensamt uppdrag att ta hand om och förvalta skapelsen, bekämpa orättvisor och värna alla människors lika värde. Därför står arbetet för rättvisa och alla människors rätt att leva ett värdigt liv i centrum för kyrkans arbete. Svenska kyrkans mission (SKM) grundades Idag bedrivs verksamhet i samarbete med olika kyrkor i Asien, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern, sammanlagt i cirka 25 länder. För närvarande finns det cirka 45 utsända SKMmissionärer i 15 länder. SKM samverkar både personellt och ekonomiskt med andra kyrkor och organisationer. Vägledande för arbetet är delaktighet och öppenhet, ekumeniskt förhållningssätt, relationer och ömsesidighet samt de utsattas tolkningsföreträde. Lutherhjälpen är en verksamhet inom Svenska kyrkan där engagerade människor får möjlighet att arbeta för att världen ska bli mer rättvis. Lutherhjälpen arbetar med påverkansarbete i Sverige och bedriver utvecklingssamarbete och gör katastrofinsatser i samarbete med lokala samarbetspartner och kyrkor i ett 40-tal länder. Lutherhjälpens vision är en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Om den visionen ska kunna bli verklig krävs att vi i västvärlden tar vårt ansvar. Vi behöver inte bara dela med oss av våra resurser utan också förändra de strukturer och den livsstil som skapar orättvisorna. Foto: Eva Pérez Järnil/IKON Rättvisemärkt Rättvisemärkt i Sverige AB är ett bolag som utfärdar licenser till svenska företag. Bolaget ägs av Svenska kyrkan och Landsorganisationen, LO. Rättvisemärkt har systerorganisationer i ett tjugotal länder. Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du köper Rättvisemärkt bidrar du till en bättre och friare tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen. Svenska kyrkan i Huddinge strävar självklart efter att använda rättvisemärkta produkter där så är möjligt. 15

16 Demokrati och delaktighet... En demokratisk folkkyrka Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd. Det innebär att du och alla andra kyrkotillhöriga vart fjärde år kan vara med och välja vilka som ska styra kyrkan. I senaste kyrkovalet valdes de personer som just nu sitter i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. I Huddinge bildar kommunens fyra församlingar en samfällighet och kallar sig då Svenska kyrkan i Huddinge. I fokus för samverkan står administration, ekonomi, fastigheter och kyrkogårdsförvaltning. Tillsammans med anställda och aktiva i kyrkan är de förtroendevalda med och formar den verksamhet som ska bedrivas, de har hand om den kulturskatt som våra kyrkor utgör, de beslutar i frågor som gäller personal, de lägger budget och arbetar med målen och visionerna. Vi gör det tillsammans Varje medlem är viktig för att möjliggöra Svenska kyrkans arbete; att barn och föräldrar kan komma till öppna förskolan, att ungdomarna får åka på läger, att det finns stöd till sjuka, ensamma och i krisen, att så många konserter kan anordnas och så vidare. Det finns också många sätt att bidra i det praktiska arbetet. En kyrka utan människors engagemang fungerar inte. Samarbete, delaktighet och demokrati är viktiga ledord i kyrkans liv. Ideellt arbete I Svenska kyrkan finns både anställda och frivilligmedarbetare. Enligt en undersökning arbetar cirka personer som frivilliga i Svenska kyrkan, och då är till exempel inte körsångarna medräknade. Tillsammans gör de frivilliga mer än 40 procent av det totala antalet arbetstimmar som utförs i Svenska kyrkan! Hur många som finns med i olika körer runt om i landet är svårt att veta, men är medlemmar i Sveriges Kyrkosångsförbund. De frivilliga medarbetarna utgör med sitt engagemang en helt ovärderlig tillgång vare sig de sjunger i kör, bakar till kyrkkaffet, deltar i syförening och besökstjänst eller hjälper till i barn- och ungdomsgrupper. Du är välkommen du också! 16

17 K ATALOG Svenska kyrkan i Huddinge med sina fyra församlingarna och kyrkogårdsförvaltningen har sedan november 2006 nedanstående telefonnumer. Du är alltid välkommen att ringa växeln som kan koppla dig vidare till rätt person. Svenska kyrkan i Huddinge Växel, reception vx Besöksadress: Klockargården, Kommunalvägen 21 Kyrkoförvaltning vx Besöksadress: Klockargården, Kommunalvägen 21 Postadress: Svenska kyrkan i Huddinge, Kyrkoförvalningen, Box 1109, Huddinge Fax Kanslichef Kanslisekreterare (kontaktperson för förtroendevalda) Kamrer Personalsekreterare Kyrkogårdsförvaltning vx Besöksadress: Klockargården, Kommunalvägen 21 Postadress: Svenska kyrkan i Huddinge, Kyrkogårdsförvaltningen, Box 1109, Huddinge Ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att: boka begravningsgudstjänst välja gravplats och/eller beställa gravskötsel annat som gäller grav och kyrkogård Infotelefon (telefonsvarare dygnet runt): Fax Kyrkogårds- och fastighetschef Kanslisekreterare S:t Botvids begravningsplats, Häggstavägen S:t Botvids kapell och krematorium S:t Botvid, Serveringen (Sverige Runt Catering) Trångsunds begravningsplats, Dalarövägen Församlingarnas telefonnummer hittar du på de följande sidorna! Finskspråkig verksamhet Finskspråkig präst Esko Pietiläinen Finskspråkig diakon Anu Kortemäki Sjukhuskyrkan /46/47 Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge Häktespräst Häktet i Huddinge Fängelsepräst Kriminalvårdsanstalten Beateberg Studentpräst Karolinska Institutet och Södertörns högskola Jourhavande präst i Stockholms stift

18 K ATALOG Flemingsbergs församling vx Besöksadress: Diagnosvägen Postadress: Flemingsbergs församling, Box 4053, Huddinge Infotelefon (telefonsvarare dygnet runt): Fax Församlingsexpedition Tommy Johansson Assistent Eva Johansson Vaktmästare Micke Törnlund och Seppo Peltomäki Kyrkoherde Markku Lidell Informatör Anita Jonsson Präst Rikard Olofsson Präst Elin Engström Häktespräst Ulla Le Vau Diakon Maria Psaros Diakon Marie Lundberg Kyrkomusiker Rutger Åsheim Församlingspedagog Karin Frygnegård Husmor/husfar Hanan Shamoun och Börje Karlsson Tur med Returaffären Huddinge församling vx Besöksadress: Klockargården, Kommunalvägen 21 Postadress: Huddinge församling, Box 1109, Huddinge Infotelefon (telefonsvarare dygnet runt): Fax Församlingsexpedition, Assistent Tim Fors Vaktmästare Bengt Atterfors, Charlotte Lindtrup Vaktmästare Margareta Rosenholm, Sven Ove Tano Bokningar (t.ex. dop, vigsel, lokaluthyrning) Kyrkoherde Lars Jonsson Informatör Maria Norrman Präst Eva-Britt Brännström Präst Lena Ekberg Präst Lars Engblom Präst Cathrine Jansson Präst Gunilla Siwerth Diakon Anna Djurbäck Diakon Lisa Frändegård Kyrkomusiker Elisabet Brander Kyrkomusiker Anna Jarmar Kyrkomusiker Hans Ove Olsson Församlingspedagog Tina Alaeus Församlingspedagog Pia Tofténius Församlingspedagog Gudrun Öbrink Fritidsledare Anja Karloja Fritidsledare Jonas Pettersson Husmor Kay Pettersson Barnlokaler, Barntimmeledare Siv Westman, Karin Hofmeijer Kyrkskolan

19 K ATALOG Sankt Mikaels församling vx Besöksadress: Vårby Gårds kyrka, Vårby Allé 5 Postadress: Sankt Mikaels församling, Vårby Allé 5, Vårby Infotelefon (telefonsvarare dygnet runt): Vårby Gårds kyrka, Vårby Allé 5, Vårby Gård Fax Kyrkoherde Marianne Sautermeister Församlingsexpedition, Assistent Elizabeth Bacon Informatör Bodil Johnson Vaktmästare Tuula Pesonen Distriktspräst Johanna Wolf Öhman Diakon Pia Vannesjö Kyrkomusiker Peter Nätterlund Församlingsassistent Ragge Svärd (webb/ungdom/båtklubb) Församlingspedagog Malin Hector (konfirmand/ungdom/skola) Fritidsledare Natalia Wrighed, (barn/dans) Husmor Diakonalt Centrum Barn- och ungdomslokaler Segeltorps kyrka, Kapellvägen 9, Segeltorp Fax Vaktmästare Toros Katmerian, Cecilia Strömberg Distriktspräst Anders Högquist Präst Carla Sveningsson Diakon Göran Runa Kyrkomusiker Ulrika Wiström Församlingspedagog Malin Hector (konfirmand/ungdom/skola) Församlingspedagog Monica Karlsson (vuxen) Fritidsledare Natalia Wrighed (dans) Förskollärare Fritidsledare May-Lis Ljunggren (barn) Barnlokaler/Öppen förskola Svenska kyrkan Trångsund Skogås vx Besöksadress: Mariakyrkan, Skogåstorget 10 Postadress: Svenska kyrkan Trångsund Skogås, Box 33, Skogås Infotelefon (telefonsvarare dygnet runt): Fax Kyrkoherde Arne Nilsen Församlingsexpedition/Församlingspedagog Birgitta Leth Informatör Markus Ström Vaktmästare Inger Eriksson, Timo Pesonen Präst Peter Svensson Präst Jonatan Mattsson Präst Dag Fast Kyrkomusiker David Strandberg Kyrkomusiker EvaMarie Agnelid Diakon Christina Qvist Diakon Ann-Christine Löhr Församlingspedagog Thomas Racksäter Församlingspedagog Marianne Arapovic Barn- och ungdomsassistent Ewa Elgstig Fritidsledare Margareta Johansson Fritidsledare Janine Wenzel Husmor Gun Mörling Bokcafé Mariakyrkan Barnlokaler Mariakyrkan Barnlokaler Tacksägelsekyrkan, Dalarövägen

20 Kyrkorna... Titta också in i kyrkorna via Välj Titta runt i kyrkorna! i menyn Du kan... Flemingsbergs kyrka ligger mitt i Flemingsbergs Centrum. Den är ritad av Gunnar Cederwalls arkitektkontor AB och invigdes Besöksadress: Diagnosvägen Huddinge kyrka är den ursprungliga sockenkyrkan i Huddinge. Den första träkyrkan från 1100-talet ersattes i början av 1200-talet av en stenkyrka i romansk stil, som blev grunden till dagens kyrka. Besöksadress: Kommunalvägen 21 Mariakyrkan är en kraftfull skapelse med svängda former och assymetrisk planlösning. Den är ritad av arkitekt Fritz Voigt och invigdes Besöksadress: Skogåstorget 10 Segeltorps kyrka ligger mitt i bland villakvarteren i Segeltorp. Sitt nuvarande utseende har kyrkan haft sedan Ursprungligen låg här S:t Mikaels kapell, ett träkapell som invigdes Besöksadress: Kapellvägen 9 Foto: Gunilla Sandén Tacksägelsekyrkan i Trångsund invigdes på Tacksägelsedagen Den har ett brant skiffertak och stora fönster mot en skogsbacke. Tre av fönstren har glasmålningar av Ebba Vadsten. Besöksadress: Dalarövägen 8 Vårby Gårds kyrka invigdes 1975 och är ritad av arkitekt Harald Thafvelin som här åstadkommit en postmodern kyrkobyggnad som blivit vida känd för sin arkitektur och färgsättning. Besöksadress: Vårby Allé 5

21 Svarskupong... Jag vill kostnadsfritt prenumerera på programblad (4 nr/år) för: Flemingsbergs församling Huddinge församling Sankt Mikaels församling Svenska kyrkan Trångsund Skogås Jag vill ha det tryckta programbladet skickat hem till mig. Jag vill ha en länk till programbladet skickad med e-post. Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan: Kontakta mig Namn:... Gatuadress:... Postnummer:... Postadress:... Telefon:... Min e-postadress är:... Synpunkter och önskemål:

22 Frankeras ej. Svenska kyrkan i Huddinge betalar portot Svenska kyrkan i Huddinge SVARSPOST Kundnummer Huddinge

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet Svenska kyrkan i Mölndalsområdet I broschyren hittar du information om vad kyrkan erbjuder för både nyinflyttade och dem som bott länge i området. I din

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby Nr 3 2014 Årgång 2 Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby ÖPPNING Om sorgen Gravar smyckas Ljus brinner Kära läsare! Vi lever i ett samhälle där vi kanske

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

ASOCIACIÓN NÓRDICA Uppdatering November 2010

ASOCIACIÓN NÓRDICA Uppdatering November 2010 ASOCIACIÓN NÓRDICA Uppdatering November 2010 Hej alla! Här följer en liten summering av vad vi gjorde och berättade om under lunchen den 9 november. Vi var på en mycket trevlig och fin restaurang som heter

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden En politik för goda relationer i en tid som ofta präglas av kortsiktighet, egoism och ovilja att ta ansvar behövs ett parti som vågar säga att det finns rätt och fel. Det handlar

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t

E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k y r k a n s v E r k s a m h E t E t t b o k n i n g s p r o g r a m s p e c i e l lt a n p a s s at f ö r svenska kyrkans verksamhet Aveny Bokning Aveny Bokning Med Eniac Aveny Bokning bokas enkelt både kyrkliga aktiviteter såsom dop,

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén Studiehandledning intro Författare: Gunilla Lindén 2011-09-12 Vad är introböckerna? Under 2011 presenterar Verbum förslag

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Svenska Kyrkan i Malmö

Svenska Kyrkan i Malmö Svenska Kyrkan i Malmö Katarina Egfors-Härnring, kyrkoherde Mia Möller, diakon Lars Micael Adrian, kanslichef Karin Rosvall, kommunikationsstrateg 16 församlingar 140 000 medlemmar Svenska Kyrkans sociala

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

KYRKONYTT. Dopgemenskap. Våren 2012

KYRKONYTT. Dopgemenskap. Våren 2012 KYRKONYTT AKTUELLT FRÅN LIDINGÖ FÖRSAMLING Våren 2012 Dopgemenskap genom dopet hör vi ihop. dopet för människor samman såväl i den världsvida kyrkan som i den egna familjen. läs om dopet i detta nummer

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2014

Verksamhetsuppföljning 2014 Verksamhetsuppföljning 2014 Svenska kyrkan i Huddinge Församlingar och begravningsverksamhet Foto: Ikon Här är gudagott att vara! Jag blir glad när jag ser all den aktivitet som sker i Huddinge pastorats

Läs mer