Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde"

Transkript

1 Kyrknytt

2 Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Svenska kyrkan i Vara pastorat består av sex församlingar fördelat i arbetsområde väst och öst. I väst finns Levene, Ryda och Vara församlingar och i öst Larv, Kvänum och Vedum församlingar och omfattar hela Vara kommun. solidaritet Svenska kyrkans kallelse är att dela livet med dem som bor i detta område men också i solidaritet dela den världsvida kyrkans gemenskap. I detta extra Kyrknytt vill jag som leder Vara pastorat som kyrkoherde ge Dig en bild på den breda och omfattande verksamhet som bedrivs och som finns för alla som vill dela gemenskapen. Det blir också en presentation av vad Du får för kyrkoavgiften. vår kyrka en levande organism Ibland får jag frågan: Måste man tillhöra Svenska kyrkan? Svaret är naturligtvis nej men det är inte med kyrkan som med ett affärsdrivande företag att man kan komma och beställa och betala för sig. Kyrkan är något annat. Hon är en levande organism med människor som vill dela gemenskapen kring Jesus Kristus. Kyrkan tillhör man genom dopet och vill man att detta ska vara bärande i ens liv då har man den stora möjligheten att stödja den livssyn som understryker alla människors oändliga värde, som är grunden för hela vårt samhälle. Det är alltså inte så att det går att beställa en kyrklig handling: dop, konfirmation, vigsel eller begravning, utan att tillhöra Svenska kyrkan. hemmet är grunden Det är tveksamt om man kan få sitt barn döpt om man som föräldrar valt att stå utanför församlingens gemenskap. Åtminstone en förälder bör vara medlem. Dopet av barn förutsätter föräldrarnas kristna fostran av barnet. I våra församlingar hjälper vi till med det i våra barn- och ungdomsgrupper, men grunden är ändå hemmet. Dock kan kyrkoherden bevilja dop om särskilda skäl föreligger. medlem i svenska kyrkan Vid konfirmation kan man konfirmeras om man är döpt och tillhör Svenska kyrkan. För bröllop gäller att minst en av kontrahenterna måste vara tillhörig. Vid begravning tillämpas en striktare ordning vilket innebär att den som inte tillhör Svenska kyrkan eller annat evangeliskt-lutherskt samfund inte får begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Kyrkoherden kan vid särskilda skäl bevilja undantag från denna princip. välkommen Alla hälsas välkomna att deltaga i Svenska kyrkans gudstjänster och aktiviteter. Vi ser det som en förmån att få möta människor mitt i livet, i glädje och i svårigheter. Vi har diakoner och präster som är bra på att hjälpa till. Välkommen att dela gemenskapen i Vara pastorats församlingar. Leif Nordlander Kyrkoherde 2

3 levene kyrka Levene församling 2. södra kedums kyrka Ryda församling 3. larvs kyrka Larvs församling 4. vedums kyrka Vedums församling 5. kvänums församlingshem Kvänums församling vara kyrka (omslagsbild) Vara församling 3

4 Välkommen till Svenska Kyrkan i Vara Pastorat. Här i våra sex församlingar och 24 kyrkor erbjuder vi något för alla oavsett ålder. Från dop och förskoleverksamhet till den öppna verksamheten och diakoni. Du är varmt välkommen till församlingarna och alla dess aktiviteter och gudstjänster. dop Vid dophögtiden samlas familj, släkt och vänner för att välkomna och lyckönska det nyfödda barnet, eller den vuxne, i kyrkans gemenskap. För dopet är just en varmt välkomnande handling som genom dopvattnet ger människan del av det himmelska livet. Genom dopet tas vi upp i Svenska kyrkans gemenskap. Alla kan låta sig döpas, barn, ungdomar och vuxna. Dopet är tecknet för vårt hopp om det eviga livet hos Gud. Önskar du låta döpa dig eller ditt barn, ta gärna kontakt med Vara pastorats kansli. förskola Vara pastorat har förskolor i Larv och Vedum. Här välkomnar vi barn mellan 1-5 år. Vår målsättning är att genom Skolverkets läroplan, i kombination med den kristna profilen, arbeta för att ditt barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. För oss är förskolan ett naturligt sätt att ta del i arbetet för en levande landsbygd, där kyrkan också har ett ansvar. Förskolan ger också dig som förälder en möjlighet att lära känna din omgivning och församlingen på ett enkelt och naturligt sätt. En träffpunkt där familjer kan knyta nya kontakter och känna gemenskap. barn och ungdom Att delta i vår barn- och ungdomsverksamhet är både givande och spännande. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet från småbarnsåren, via konfirmationen och upp till år. Fokus ligger på gemenskap och aktiviteter som både förälder och barn kan känna sig trygg med. Vi i kyrkan har något alldeles speciellt som vi vill dela med oss av: du är alltid älskad precis som den du är! Vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska vara en plats där alla känner sig välkomna. Här finns plats för både skratt och allvar, lek och samtal. YIT är Caverion. YIT bytte namn till Caverion den 1 Juli Vi har fullt fokus på användarvänliga och energieffektiva fastighetstekniska system. 4 Elsystem och Automation, Kvänum - Tel: Ventilation, Kvänum - Tel:

5 bibeläventyr Bibeläventyr är en kreativ form av allmänbildande undervisning som följer läroplanens riktlinjer, och innehåller både bildligt, skriftligt, berättande och dramatiserande former. Vi besöker klass 4 på vår-terminen och följer upp med att återkomma på hösten i årskurs 5. I bibeläventyret berörs religioner som Islam, Judendom och kristendom. konfirmation Som konfirmand i din församling får Du veta mer om kyrka och kristen tro - men du får också en garanterat rolig och spännande tid med många nya kamrater. Att konfirmera sig är en unik möjlighet att få prata om tro och liv tillsammans med jämnåriga och vuxna. Att söka svar på vad som är viktigt i just ditt liv. Med sex församlingar har vi många olika typer av konfirmationsgrupper bland andra musik, sommarkonfirmation och vanlig veckoläsning. Konfirmationsläger är en populär och viktig del av lästiden där du kommer närmare livet, dig själv och dina kamrater i gemenskapen. vigsel När två människor funnit varandra och bestämt sig för att dela sina liv och kärlek är det naturligt att göra det i kyrkan. Ta kontakt med pastorsexpeditionen som ansvarar för bokning av präst och kyrka. Då får ni reda på vilken präst som kommer att viga er och vilken kyrkomusiker som kommer att spela. Före vigseln tar prästen kontakt med er för att ha ett vigselsamtal där ni samtalar om vigselns innebörd och går igenom vigselgudstjänsten. Här finns möjligheter att anpassa efter era önskemål. Välkommen att viga er i någon av våra vackra kyrkor i Vara pastorat. Mat Magnus Larvitt Gôtt 5

6 mission och vuxenundervisning Sedan flera år har Vara pastorat och vår kyrkohede Leif Nordlander ett engagemang i Tanzania, Afrika. Tillsammans med Skara och Grästorps pastorat samlar vi in pengar till en flickskola i Karagwe stift i Tanzania. Skolan heter Bweranyange Girl s Secondary School och har idag ca 300 elever i åldrarna år. Många flickor som går på de statliga skolorna få avbryta sin utbildning när de är år gamla då de måste hem och arbeta eller väntar barn efter att ha utsatts för övergrepp, vilket tyvärr inte är ovanligt. Kyrkan har därför byggt en skola med internat för att flickorna ska få en fristad. Även på hemmaplan bedriver vi mission genom Alphaarbetet en introduktion i kristen tro. Alpha är ett internationellt nätverk av församlingar som undervisar om kristen tro. Ett nytt inslag i vårt diakonala arbete är även Sara-projektet. Ett integrationsprojekt som syftar till möte med människor från andra kulturer. körsång Att sjunga i kör innebär en stor social gemenskap där alla verkligen är beroende av varandra på ett positivt och ut-vecklande sätt. Vi har körsång för nästan alla behov kammarmusik-, barn, ungdoms-, pensionärsoch gospelkör. Nivån varierar från jag-kan-inte-sjunga med enkel repertoar, till avancerad nivå. Gemensamt för körerna är att vi inte bara sjunger, utan även får kännedom om hur vår kropp fungerar, röstvård, rytmer, klanger och noter. Verksamheten leds av duktiga musiker och körledare. öppen verksamhet Alla våra församlingar har någon form av öppen verksamhet. Platsen är församlingshemmet och syftet är att vi träffas för en stunds gemenskap. Aktiviteterna varierar från café, soppluncher och intressanta föredrag. Du kan även hyra församlingshemmet för privata tillfällen. Alla behöver gemenskap och medmänsklighet, särskilt i motgångar och sorger men även för att dela glädje. I Vara Pastorat finns diakoner, som har som sin särskilda uppgift att ha omsorg om människor. Det kan handla om livskriser, ensamhet och om att leva vidare när du drabbats av sorg. Alla frågor rörande vårt diakonala arbete besvaras av respektive församlingsexpedition. 6 Dokumenthantering IT-tjänster Sharp Skövde, Norra Aspelundsv. 1A, Tel:

7 begravning Du kan välja mellan olika former av gravsättning. Begravningsavgift betalar alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte och avgiften betalas via skattsedeln. En medlem i Svenska kyrkan har dessutom rätt till kostnadsfri begravningsgudstjänst med präst och organist i kyrkan. Kist- och urngraven är fortfarande den vanligaste formen. Askgravplatsen har ingen egen plantering men har gravrätt. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för den kollektiva utsmyckningen. Minneslunden är en gemensam och anonym gravplats. Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel och plantering i minneslunden. Det finns även möjlighet att sprida aska på annan plats efter särskild prövning hos Länsstyrelsen. Erfarenhet från närmare hundra kyrkorenoveringar. Vi har stor och bred kunskap om kyrktak och -torns speciella förutsättningar, problem och krav. Översyn, underhåll. besiktningar, specialarbeten och kostnadsberäkningar för bidragsansökan. Vårt företag grundades Mariestads domkyrka 33 ton koppartak! Avancerad koppartäckning på Kvänums kyrka Plåtslagaregatan 2, Slutarp Tel:

8 du är varmt välkommen som medlem i svenska kyrkan. med kyrkoavgiften bidrar du till: - ett omfattande socialt arbete både lokalt i Sverige och ute i världen - att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter - att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla - att människor, oavsett ålder, kan hitta ett meningsfullt och aktivt liv - att sjukhuskyrkor, familjerådgivning och jourhavande präster finns - att Svenska kyrkan deltar aktivt i internationellt solidaritetsoch nödhjälpsarbete - att kyrkan agerar för att bygga skolor och sjukhus, gräva brunnar och bygga vägar - att vi stödjer projekt för aidsdrabbade och föräldralösa barn - att vi finns för den som blivit sjuk på Gran Canaria och för ungdomar som är au-pair i London, med ett extra hem och en mötesplats vara pastorat Kansli och kyrkogårdsexpedition Öppettider: vardagar och Telefon: Telefax: Postadress: Box 124, VARA Besöksadress: Sveagatan 7, VARA E-post: Hemsida: Vill du bli medlem i Svenska kyrkan tar du kontakt med den församling där du bor. Det gäller både om du tidigare varit medlem eller inte. Det är vi som levererar blommorna till era kyrkor Utgivare, redaktion och annonser: Broschyrmakarna i Lund AB +46 (0) , ww ELKONSULT INOM PROJEKTERING, KONTROLL, BESIKTNING M.M.

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14

TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 KYRKOBLAD LINDOME FÖRSAMLING VÅREN 2008 TEMA: DÖDEN OCH UPPSTÅNDELSEN GE NU VARANDRA TRÖST 4 VAD BEHÖVS VID EN BEGRAVNING? 7 9 FÖRSAMLINGSDAG PÅ TORESTORP 10 MÖT VÅR NYA ORGANIST 14 Kontakt Box 171 437

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion En församlingsinstruktion är som en regel i Benedikts och Taizés mening. Så här vill vi gestalta kristen tro, liv och lära i Tyresö församling Förord En församlingsinstruktion är

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg!

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg! RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29 rösta i kyrkovalet 20/9 trender på kyrkogården kom och sjung med oss! Var rädd om din sorg! 2 RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING RÅDAPORTEN NR 3

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Tillsammans genom livet?

Tillsammans genom livet? Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2011 Prata om relationen och ge den en chans När man känner att en relation har gått i baklås, då kan man vända sig till en familjerådgivning.

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011

Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Kyrkbrevet från Älmhults församling nr 2 2011 Tema: Dop 2 Jesus Kristus - källan till allt hopp Det är mycket i Älmhults kyrka och församling som ger anledning till tacksamhet. Några exempel: - många gudstjänstbesökare

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

I DANDERYDS FÖRSAMLING

I DANDERYDS FÖRSAMLING I DANDERYDS FÖRSAMLING Livet i Danderyds församling nr 3/2013 utgiven av Svenska kyrkan, Danderyds församling LIVET I DANDERYD NR 3 2013 Ibland har jag har funderat på vad som skulle hända om kyrkan skulle

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby

Nr 3 2014 Årgång 2. Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen. Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby Nr 3 2014 Årgång 2 Välkommen in till ett rum för hela livet! Om sorgen Ett blad från Svenska kyrkan i Aneby ÖPPNING Om sorgen Gravar smyckas Ljus brinner Kära läsare! Vi lever i ett samhälle där vi kanske

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET!

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! Verklig skillnad i samhället med diakoni Läs om Svenska kyrkan i utlandet Så kan du hjälpa till i kampanjen! 1 FOTO: SXC.HU EN KYRKA FRI FRÅN POLITISKA AGENDOR DET HÄR ÄR

Läs mer

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder det viktigaste är egentligen att få känna att man är med i gemenskapen När kommunikationen försvåras och hindras påverkar det upplevelsen av tillfredsställelse i livet. Och hör se n! Ett studiematerial

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Innehållsförteckning Huskvarna församling - centrum Musik sid 3 Barn- och ungdomsverksamhet sid 5 Vuxenverksamhet sid 11 Diakoni sid 14 Huskvarna

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling.

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Magasinet nr Församlingsblad 3 2013 Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? s. 3 De går till val i Lerum s. 6-7 Att sjunga av hjärtats

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 kyrkoblad Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 Tvivlande filosof och Församlingsdag 2 4 13/9 Second hand start 6 7 Bröllopsevent 8 tema Påverkan & vila påverkan & vila Gud mötte den tvivlande

Läs mer