Verksamhetsplan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2016"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2016

2 2 Innehållsförteckning Neuroförbundets verksamhetsplan att leva med 5 Inledning Medlemskommunikation Kraften i Neuroförbundet Framtiden är att leva med Neuronen som symbol medlemsrekrytering som aktivitet Medlemsundersökning Neuroförbundet på stan Föreningsutveckling Medlemsrekrytering, hjärta och hjärna Löpande verksamhet Opinion Patientlagen Nationella riktlinjer Neurorapporten Löpande verksamhet

3 3 3. Insamling DR/kampanjer Företagsgåvor Månadsgivare Löpande verksamhet Forskning Uppdaterad information på hemsidan Dagskonferens om forskning Löpande verksamhet Organisationsutveckling Uppdatera varumärkesplattformen Utreda annat kongessformat Löpande verksamhet Omslagsfoto: Tillgänglighetsfrågan är ständigt levande i förbundets arbete. På Visbys kullerstensgator erfar många att stegen blir vingliga. Det är inte alltid lätt att ta sig fram i en medeltida stad.

4

5 5 Verksamhetsplan att leva med Verksamhetsplanen är ett styrdokument med syfte att stärka vår position som intresseorganisation, öka i medlemsantal och antal givare samt åstadkomma förändring genom att påverka beslutsfattare och bilda opinion. Verksamhetsplanen år 2016 är styrande för Neuroförbundets prioriteringar under verksamhetsåret. Utöver den fastlagda planen ska det finnas utrymme för att agera på oförutsedda händelser i vår omvärld. Verksamhetsplanen bygger på Handlingsplanen , Varumärkesplattformen och bifallna motioner vid förbundskongressen Inledning Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vi står för livslust, full delaktighet och en stark framtidstro. Vår vision är ett samhälle där personer med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Neuroförbundet vill göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos. Neuroförbundet prioriterar följande tre huvudinriktningar: att ge stöd till våra medlemmar och tillgodose medlemmarnas intressen att bidra till forskning genom insamling att bilda opinion och driva framgångsrikt påverkansarbete

6 6 Kommunikation med våra medlemmar är en central uppgift både för riksförbundet och för våra lokala föreningar. Råd- och stöd verksamheten har fortsatt hög prioritet, både gällande diagnosinformation och juridisk rådgivning. Vi fortsätter utvecklingen av våra kampanjmetoder, både i syfte att värva medlemmar och givare men också att engagera medlemmarna i vårt påverkansarbete. Förbundets kampanjer kommer att planeras utifrån begreppet Att leva med. Att leva med är ett förtydligande av varumärkesplattformens budskap om att vi är en intresseorganisation specialiserade på neurologi. Vi är experter på att leva med en neurologisk diagnos eller skada. Att bilda opinion och bedriva påverkansarbete ger bäst resultat om vi kan mobilisera alla led i organisationen. Fokus för vårt kampanjarbete 2016 är patientlagen och konklusionerna från kommande neurorapport. Arbetet med rehabilitering, flexjobb och hjälpmedel fortsätter. Rehabilitering, den nya patientlagen, flexjobb och hjälpmedel är alla områden som prioriterades i Neuroförbundets handlingsplan Regeringsbeslutet att ta fram nationella riktlinjer för ms och Parkinson som ska vara klara 2016 gör att vi behöver lägga fokus på riktlinjearbetet under samma period. Genom aktiv insamling vill vi fortsätta att bidra ytterligare till den neurologiska forskningen och förbättra kommunikationen med givarna. Givarnas eventuella engagemang för våra frågor är viktigt att ta till vara. Under 2016 kommer Neuroförbundet synliggöra den forskning vi stödjer på ett tydligare sätt, främst via vår hemsida.

7 7 1. Medlemskommunikation 1.1 Kraften i Neuroförbundet Kraften och engagemanget som finns i vår intresseorganisation är fantastisk. Neuroförbundet backar upp medlemmar med juridisk rådgivning, diagnosstöd och ger medlem samt föreningen verktygen att påverka där de bor. Här hittar vi goda exempel från verkligheten och möter medlemmar som har förbättrat att leva med en neurologisk diagnos för sig själva och för sin omgivning, runt om i Sverige. Oavsett vilka frågor medlemmar och föreningar driver så är målet alltid detsamma - Ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Så jobbar Neuroförbundet idag, precis som vi gjorde för 59 år sedan. 1.2 Framtiden är att leva med Neuroförbundets medlemmar och föreningar är experter på att leva med en neurologisk diagnos eller skada. Deras kunskap och ideella arbete är grunden för Neuroförbundet som en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Framtiden bygger på att förtydliga att leva med en neurologisk diagnos eller skada där medlem bor och föreningen verkar. Samtidigt ser Neuroförbundet stora möjligheter att bygga vidare på de verktyg som sociala medier ger i kommunikation till och mellan medlemmar samt föreningar. Ett arbete som skördat framgångar under de senaste åren. Neuroförbundets positiva medlemsutveckling är ett bevis på det. 1.3 Neuronen som symbol medlemsrekrytering som aktivitet Kraften i Neuroförbundet och framtiden att leva med kommer under 2016 att samlas under en symbol, neuronen i vår logga. Ett viktigt sätt att sprida neuronen kommer att vara via Neuroförbundets olika aktiviteter med fokus på medlemsrekrytering. 1.4 Medlemsundersökning För en intresseorganisation som Neuroförbundet utgår vi från medlemmarnas vilja, engagemang och prioriteringar. Under år 2016 tänker Neuroförbundet genomföra en ny medlemsundersökning i huvudsak för att kartlägga hur våra medlemmar ser på organisationen, vilket sätt de engagerar sig på och hur de ser på framtida engagemang. En grund för att bygga vidare på framtidens att leva med. 1.5 Neuroförbundet på stan Neuroförbundet vill testa ett nytt sätt att samordna vår verksamhet, våra erbjudanden samt medlemsrekrytering i två utvalda geografiska områden. Neuroförbundet på stan innebär en halvdag där vi anordnar diagnosseminarium med neurolog/er, inklusive anhöriginformation, samt rättighetskurser. Det är viktigt att lyfta anhöriga som en resurs, en resurs som vi inom förbundet behöver. Vi marknadsför Neuroförbundet på stan i syfte att få en så stor publik som möjligt, medlemsrekrytering, insamling samt synliggöra Neuroförbundets varumärke. Neuroförbundet på stan kommer att ske i samverkan med lokalföreningarna. De engageras i arbetet att sprida information om Neuroförbundet på stan samt medlemsrekrytering.

8 8 Neuroförbundet kommer att genomför tre Neuroförbundet på stan, i tre olika städer, i en region under våren samt liknande upplägg under hösten I samband med Neuroförbundet på stan kommer Neuroförbundet att kontakta hälso- och sjukvården i regionen för att informera om Neuroförbundet samt se vilka samarbetsmöjligheter det finns lokalt, då med fokus på Avstamp. 1.6 Föreningsutveckling Föreningslivet är hjärtat i Neuroförbundet. Ett fungerande föreningsliv som bygger på gemensam värdegrund: livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Överallt i Sverige kan vi se resultat av föreningarnas ideella arbete. Tydligast är det under Neurodagen då drygt 50 aktiviteter genomförs över hela landet. För att underlätta föreningarnas arbete, samt öka spridningen av deras verksamhet, kommer Neuroförbundet att erbjuda fortbildning till lokalföreningarna inom tre områden: Kommunikation: Uppdatering av den lokala hemsidan, skriva redaktionellt, delta i sociala medier och media bearbetning. Uppdaterad presentation av förbundet, som ska användas när lokalföreningarna informerar om förbundet, tas fram. Materialet kommer att förtydliga Neuroförbundets varumärke. Medlemsrekrytering & Opinionsbildning: Fokus är patientlagen och bra rehab. I denna utbildning ingår även funktionärsutbildning som utveckling av styrelsearbetet och kassörsutbildning. Funktionärsutbildning är viktigt för att kunna föreningens basfunktioner och för att kunna, exempelvis, ansöka om fondmedel. Utbildning är också viktigt för att stimulera till utveckling och uppmuntra till nya arbetsformer. Medlemsregistret KomMed: det är viktigt att lokalföreningarna ges möjlighet att mer aktivt ha koll på medlemsflödet och inte minst att aktivt kunna ta hand om nya medlemmar. En lathund som beskriver så tar vi hand om en ny medlem tas fram. Neuroförbundet kommer att samla dessa utbildningar under två dagar på våren samt två dagar under hösten. Samtliga föreningar kommer att uppmanas söka medel till utbildningarna ur den reserverade potten extra stöd till föreningslivet. Det extra stödet till lokalföreningarna är en tydlig satsning från förbundets sida för att stimulera utvecklingen och arbetet i lokalföreningarna. Förra årets satsning på extra stöd förs vidare 2016 och med ytterligare information från förbundets sida hopps vi att stödet får än större genomslag under verksamhetsåret. Medlemsvärvarbonusen, som är en del i extrastödet, kommer att reserveras för medlemsvärvarkampanjen under kvartal fyra, Tydlig information om hur bonusen kommer att fungera går ut till föreningslivet. 1.7 Medlemsrekrytering, hjärta och hjärna Neuroförbundets medlemsrekrytering utgår från hjärta och hjärna, kvalitet och kvantitet. Förbundet behöver förmedla livslust, delaktighet och framtidstro. En medlemsrekrytering som har den kvaliteten att den tilltalar människors hjärta. Samtidigt behöver medlemsrekryteringen nå ut till så många som möjligt så deras hjärna fångar upp att Neuroförbundet finns. Det vill säga kvantitet. Neuroförbundet har idag stor och intressent verksamhet av hög kvalité, exempelvis diagnosstöd

9 9 och rättsombud. Även opinionsbildning samt föreningslivet bidrar till kvaliteten. Förbundet har även lagt en grund för kvantitet, att nå till så många som möjligt, genom digitala kampanjverktyg samt att utse specifikt personalansvar för att driva arbetet kring medlemsrekrytering. Två kampanjperioder planeras med start Den första kommer att ha en lägre intensitet (uppbyggande fas) under våren 2016, för att sedan intensifieras i en nästa kampanjperiod under hösten Vi kommer aktivt att bearbeta de intresse-prospekts, som vi redan samlat in via kampanj/ opinionsbildning i vårt BSD-system. Dessa prospekts kommer att vara en naturlig målgrupp i kommande värvningskampanjer, då de redan visat intresse för Neuroförbundet och vårt arbete. Utöver denna målgrupp, arbetar vi med att värvningskampanjerna också ska kartlägga nya grupper av presumtiva medlemmar för oss att bearbeta. 1.8 Löpande verksamhet Nyhetsbreven Nyhetsbreven med information som är diagnosspecifik, om Neurologi eller om Neuroförbundet kommer att skicka till alla medlemmar minst en gång i månaden. Rättsombud Rättsombuden samt dess verksamhet fortsätter att arbeta i enlighet med rättombudspolicyn. Diagnosinformation inklusive diagnosstöd Diagnosbroschyren och diagnossidorna på webben kommer att uppdateras med nya personberättelser. Diagnosstöd i form av information på neuroforbundet.se samt Community kommer löpande att uppdateras. På Community är målet att vi ska kunna erbjuda möjligheter att fråga neurologer och/eller sjuksköterska om råd. Neuroförbundet kommer att fortsätta rekrytera nya diagnosstödjare. Vi fortsätter att löpande informera diagnosstödjarna inom sina respektive diagnoser, om neurologi, utvalda intresseområden och patientlagen. För att bättre tillgodose den ökande efterfrågan på Neuroförbundets kunskap gällande att leva med, kommer vi att engagera utvalda diagnosstödjare att bli föreläsare på just detta tema. Familjeläger Neuroförbundet genomför minst ett familjeläger under sommaren Familjelägret ska, som tidigare år, ge både vuxna och barn en vecka med både fritidsaktiviteter och utbildning.

10 10 Mål Att stärka, förtydliga och öka kännedomen om Neuroförbundet Att förbundets lokalföreningar blir starkare och mer synliga Att Neuroförbundets medlemsantal ska öka Att våra medlemmar aktivt vill rekommendera Neuroförbundet till andra Att våra medlemmar får stöd i sitt vardagliga liv Att öka kännedomen om att leva med neurologisk diagnos Att stärka kontakten mellan hälso- och sjukvården och Neuroförbundet nationellt och lokalt Resultat Att under året tydligt fokusera på att leva med i vår interna och externa kommunikation Att utbildningar i kommunikation, medlemsrekrytering, opinionsbildning och medlemsregistret genomförs i lokalföreningarna Att medlemsvärvningskampanjer genomförs Att riksförbundet och lokalföreningarna tillsammans genomför informationsdagarna Neuroförbundet på stan Att medlemsantalet ökar med minst 500 medlemmar under 2016 Att det bildas fler lokalföreningar och inga föreningar läggs ner Att efterfrågan på nyhetsbrev, kontakt med diagnosstödjare och rättsombud ökar Att genom Avstampskurserna öka kontakten mellan hälso- och sjukvården och Neuroförbundet Effekt Att Neuroförbundet växer både lokalt och nationellt

11 11 2. Opinion 2.1 Patientlagen Första halvåret 2016 fokuserar vi på att så många som möjligt fyller i Neuroförbundets enkät om patientlagen. Samtidigt tar vi fram en rapport med förslag på förbättringar av lagen. Rapporten lanseras under andra halvåret 2016 samtidigt som vi påbörjar lobbyverksamhet mot beslutsfattare på både nationell och regional nivå för att förändringar ska genomföras. Ett av målen med patientlagskampanjen är också att knyta kontakt mellan hälso- och sjukvården och Neuroförbundet. 2.2 Nationella riktlinjer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för ms och Parkinson kommer ut på remiss under februari Neuroförbundet har länge kämpat för att nationella riktlinjer för prioritering av neurologiska sjukdomstillstånd ska tas fram. Nu, äntligen, kommer riktlinjer för ms och Parkinson. Detta är en viktig framgång för förbundet. Vi kommer att skriva ett remissyttrande under våren och aktivt bidra till att sprida kunskap om riktlinjernas innehåll. 2.3 Neurorapporten 2016 Under 2016 kommer Neuroförbundet, med finansiering från fonden, att ta fram en tredje Neurorapport. Det är viktigt att öka kunskapen om neurologi, dess förutsättning och möjligheter. För att nå framgång krävs det kontinuitet och trovärdighet. Genomslag i media för tidigare Neurorapporter samt samarbete med professionen har stärkt vår position och gett resultat i form av hög trovärdighet. Framstående neurologer anser att Neurorapporten är en av de tre viktigaste händelserna inom området neurologi, på mycket länge. Neurorapporten 2016 kommer att ha följa upp den första rapporten (från 2014), som handlande om hälso- och sjukvård samt om neurologins struktur och resurser. Vi vill i Neurorapporten 2016 fokusera på behovet av teambaserad vård och vilka resurser som krävs för att detta ska kunna förverkligas oavsett vart du bor i landet. Teambaserad vård är en förutsättning för att få tidig diagnos och rätt behandling till rätt tid. Teamet ska se hela människan, något som också inkluderar en kartläggning av rehabiliteringsbehovet. 2.4 Löpande verksamhet Bra rehabilitering kampanj #brarehab Fortsätta arbetet med att informera om innehållet i Neurorapporten Rehabilitering och kampanjen #brarehab bland utvalda beslutsfattare och profession. Lokalföreningarna kommer att få utbildningsmaterial som gör det möjligt att genomföra lokala utbildningar med temat individuell rehabiliteringsplan. Almedalen Förbundet kommer även under 2016 att medverka under Almedalsveckan. Vi planerar för att BrainBus, även 2016, blir basen för vårt Almedalsengagemang. Vi kommer att söka relevanta samarbetspartners för genomförandet av våra aktiviteter.

12 12 Länsförbund Neuroförbundet fortsätter det framgångsrika arbetet med länsförbunden. Målet är att det ska finnas opinionsbildande verksamheter inom alla länsförbund med tema rehabilitering. Neurodagen Den 28 september är Neuroförbundets födelsedag och den dag vi benämner Neurodagen. Neurodagen är en manifestation för att synliggöra Neuroförbundets verksamhet samt att sprida kunskap om att leva med neurologisk diagnos. Våra föreningar kan ansöka om medel från fonden för att, under en tvåveckorsperiod runt 28 september, arrangera publika aktiviteter med inriktning på rehabilitering och rekreation. Förbundet lanserar och presenterar Neurorapporten 2016 i samband med Neurodagen. Vårt mål är att föreningarna och medlemmarna medverkar till spridning av rapportens resultat. Det är viktigt att förutsättningarna för föreningarna är tydliga och att vi i god tid mobiliserar våra föreningar. Temat för Neurodagen 2016 är att leva med. Hjälpmedel Neuroförbundet kommer att fortsätta arbetet med hjälpmedel som påbörjades under Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp, bestående av både kansli och styrelse, som har påbörjat ett arbete för att under 2016 få fram en informationsbroschyr och eventuellt en film som kan användas i olika sammanhang under året. Neuroförbundet vill lyfta fram det positiva och befriande i att använda hjälpmedel och arbetet kommer att bedrivas utifrån perspektivet att leva med hjälpmedel. Under 2016 och 2017 kommer Socialstyrelsen löpande lansera rapporter inom området hjälpmedel. Vi kommer både att bevaka och agera på Socialstyrelsen rapporter. Neuroförbundet kommer, i form av BrainBus samt en monter, att medverka på Hjultorgets mässa Flexjobb Neuroförbundet kommer att fortsätta opinionsbilda för att få regeringen att genomföra det utlovade löftet om införande av flexjobb, som gavs i regeringsförklaring Fokus ligger på samarbete med andra organisationer i Neuroförbundets närhet samt fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Syftet är att skapa ökad förståelse och engagemang för lösningen flexjobb. En bredare och starkare opinion för flexjobb sätter större tryck på regeringen och borde ge större möjlighet för att regeringen genomför sina löften. Övrig löpande opinionsbildning Neuroförbundet kommer att löpande omvärldsbevaka och opinionsbilda inom områdena tillgänglighet i resandet, färdtjänst och LSS.

13 13 Mål Att stärka, förtydliga och öka kännedomen om Neuroförbundet Att Neuroförbundets medlemsantal ska öka Att våra medlemmar aktivt vill rekommendera Neuroförbundet till andra Att öka kännedomen om att leva med neurologisk diagnos Att förbättra patientlagen Att stärka kontakten mellan hälso- och sjukvården och Neuroförbundet nationellt och lokalt Att nationella riktlinjer för ms och Parkinson införs 2016 Att ge positiva associationer till hjälpmedel Att regeringen genomför flexjobbsreformen Att vi fortsätter opinionsbilda om rehabilitering med Neurorapporten 2015 som grund Resultat Att medlemsantalet ökar med minst 500 medlemmar under 2016 Att följare i sociala medier - och antal delningar av artiklar ökar Att engagemanget i patentlagskampanjen ökar Att Avstampskurser arrangeras i samverkan med hälso- och sjukvården och våra föreningar Att skriva ett kraftfullt och övertygande remissvar gällande nationella riktlinjer Att Neuroförbundet lanserar Neurorapporten 2016 i september Att ta fram utbildningsmaterial för lokala utbildningar med temat individuell rehabiliteringsplan Att genomföra en hearing i riksdagen på tema nationella riktlinjer och rehabilitering Att alla länsförbund opinionsbildar om rehabilitering Att medverka i Almedalen med BrainBus och aktuella seminarier Att antalet lokalföreningar och länsförbund som engagerar sig i Neurodagen ökar Att förbundets lokalföreningar blir starkare och mer synliga Att i samverkan med andra organisationer, fackförbund och arbetsgivare lobba för flexjobb Att vi tar fram ett informationsmaterial om hjälpmedel Effekt Att efterfrågan på Neuroförbundets kunskap och lösningsförslag ökar Att antal personer som deltar i våra opinionsbildande kampanjer ökar Att Neuroförbundet växer både lokalt och nationellt

14 14 3. Insamling 3.1 DR/kampanjer Som tidigare år planeras utskick av fyra givarbrev Målgruppen är våra befintliga givare. Insamlingsbreven kommer i första hand att fokusera på insamling till forskning. I årets första DR-kampanj ansluter vi oss till den internationella kampanjen, Kiss Goodbye to MS, som är en kampanj som vi har erbjudits av vår internationella samarbetsorganisation inom diagnosen ms, MSIF. Detta är första gången vi deltar i en internationell satsning och målgruppen är yngre kvinnor. Övriga DR-kampanjer under året kommer också att kombinera att leva med en neurologisk diagnos och forskning. 3.2 Företagsgåvor Under 2016 kommer vi att påbörja utvecklingen av konceptet företagsgåvor. Den största delen av våra givare är i dag privatpersoner. I Governos slutrapport från pro-bono-projektet som de genomförde tillsammans med Neuroförbundet 2015, gavs en tydlig rekommendation att vi borde bredda vår givarbas och satsa på företagsgåvor. Vi vill under 2016 utveckla konceptet och skapa möjligheter för företag att, på ett enkelt sätt, ge gåvor till förbundet och/eller fonden. 3.3 Månadsgivare Fasta månadsgivare är stabila och utgör en stabil grund i givarbasen. För att öka antalet månadsgivare och få fler att teckna sig för att ge en fast månatlig gåva via autogiro, kommer vi under 2016 att genomföra en telemarketingkampanj för att konvertera engångsgivare till månadsgivare. Vårt mål är att antalet fasta månadsgivare som ger vi autogiro ska öka och därmed utgöra en mer stabil intäktsgrund. 3.4 Löpande verksamhet Insamling är prioriterat för förbundet och enligt nya varumärkesplattformen ska insamling lyftas fram i det mesta Neuroförbundet gör. I kommunikationen vill vi förmedla vikten av engagemang som också kan visas genom att ge gåvor. Inför 2016 kommer betalningsmetoden Swish att finnas som alternativ för betalning av gåvor. På Neuroförbundets hemsida finns alltid en toppbild med uppmaningen att ge en gåva. Klickar man på bilden kommer man till insamlingssidan, som är en specialbyggd sida för just att enkelt kunna ge en gåva. Neuroförbundets egen Facebooksida används när vi startar kampanjer. I samband med kampanjer köper vi också annonser på Facebook. En aspekt av insamling tas upp i varje nummer av medlemstidningen Reflex. Övriga insamlingsnyheter sprids via separata nyhetsbrev och i Neurogåvans blogg. Annonsering i övriga medier används sparsamt. Extern annonsering prioriteras oftast i samband med den årliga julkampanjen, då fler ger en gåva till ideella organisationer. Givare har en tendens att ge till välkända och etablerade organisationer. Det är därför viktigt att Neuroförbundet har ett långsiktigt perspektiv i varumärkesbyggandet och tar rätt steg på vägen mot att vi ska bli mer kända bland allmänheten. Detta är ett sätt att underlätta för insamling men också för medlemsvärvning och opinionsbildning.

15 15 Insamlingsverksamheten kommer att byggas vidare i våra etablerade kanaler. Vi kommer att fortsätta arbetet med att synliggöra vad vi samlar in pengar till och hur gåvorna används Presentation av forskningsprojekt som fonden har bidragit till kommer att finnas på hemsidan och webbsidorna om forskning uppdateras löpande. Givare ska också på ett enkelt sätt förstå att de också kan ge pengar till förbundet och verksamheten. Mål: Att öka insamlade medel till Neurofonden och Neuroförbundet Att konvertera fler givare i givardatabasen till månadsgivare Att öka responsen på våra DR-utskick Att etablera företagsgivande Att få givarnas förtroende i att de stödjer rätt organisation Att insamling integreras naturligt i förbundets löpande arbete Resultat: Att uppnå en utökad givarbas Att den månatliga intäkten från månadsgivare ökar Att vi får fler trogna givare som ger mer över tid Att företag ger gåvor till förbundet och fonden Effekt: Att Neurofonden kan dela ut mer pengar till forskning, rehabilitering och rekreation Att Neuroförbundet kan dela ut medel till prioriterade aktiviteter

16 16 4. Forskning 4.1 Uppdaterad information på hemsidan Vi vill på ett tydligare sett kommunicera forskning och forskningsresultat med både medlemmar, givare och allmänhet. Det kommer under 2016 att finnas tydliga forskningssidor på webbplatsen, med information om utdelade medel, information från forskningsprojekt och information för sökande av forskningsmedel. 4.2 Dagskonferens om forskning Vi vill, med stöd från fonden, arrangera en dag i forskningens tecken och lyfta de projekt vi delar ut forskningsmedel till. På forskningsdagen kan också våra stipendier delas ut. 4.3 Löpande verksamhet Fylla forskningssidorna med innehåll och nyheter. Mål Att öka kännedomen om den forskning Neuroförbundet stödjer genom fonden Att öka antal givare Att öka utdelningen från fonden Resultat Att fler söker forskningsbidrag Att vi får fler givare Effekt Att intresset för förbundets forskningsbidrag ökar

17 17 5. Organisationsutveckling 5.1 Uppdatera varumärkesplattformen Vi tar nästa steg i arbetet med varumärkesplattformen för att justera budskap och uttryck. Vi startar internt och använder egna resurser till att börja med. En gemensam workshop, där både personal och styrelse deltar, genomförs under året. Vi går igenom varumärkesplattformen på nytt och diskuterar hållbarheten i varumärkesplattformens budskap och uttryck. Hur tolkar vi innehållet i varumärkesplattformen nu, när det har gått en tid. Håller den fortfarande i alla delar eller bör delar omformuleras. 5.2 Utreda annat kongessformat Kongressen är stor och kostnadskrävande. Vi utreder alternativa besluts- och representationsformer. En arbetsgrupp får i uppdrag att påbörja arbetet. 5.3 Löpande verksamhet Vi effektiviserar våra interna rutiner och arbetssätt för att uppnå största möjliga effekt av vårt arbete. Mål Att stärka, förtydliga och öka kännedomen om Neuroförbundet Att modernisera våra beslutsprocesser och öka det demokratiska deltagandet Resultat Att vår identitet blir tydligare och igenkännbar Att fler väljer att gå med som medlem eller bli givare Att fler medlemmar vill engagera sig i förbundet utveckling Effekt Att vi blir tryggare i att kommunicera varumärkesplattformen Att vi upplevs som en transparant och modern organisation Att medlemmarna upplever att vi arbetar på deras uppdrag

18 Neuroförbundet i sociala Neuroförbundet neuroforbundet.se Tel: S:t Eriksgatan 44, 4tr Box 49084, Stockholm Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har ca medlemmar. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer spetsforskningen inom neurologi.

Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi

Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi Välkommen till oss! Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Över en halv miljon svenskar lever

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Frukostdialog om patientlagen. Almedalen 4 juli 2016

Frukostdialog om patientlagen. Almedalen 4 juli 2016 Frukostdialog om patientlagen Almedalen 4 juli 2016 Rapport från frukostdialog om patientlagen Datum: Måndag den 4 juli 2016 Plats: I BrainBus vid Visby hamn Moderator: Marit Jenset Deltagare: Anna Starbrink

Läs mer

Uttalade prioriterade områden för år 2013 är. Intressepolitik NHR-fondenForskning Medlemssupport Medlemsvärvning Organisatoriska frågor

Uttalade prioriterade områden för år 2013 är. Intressepolitik NHR-fondenForskning Medlemssupport Medlemsvärvning Organisatoriska frågor Verksamhetsplan 2013 Inriktningen på 2013 års verksamhet är att försöka prioritera ett antal områden där vi lägger ner mer resurser och att vi i dessa uttalade områden har tid för god planering, genomförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Neuroförbundets verksamhetsplan 2015 - Jag är inte ensam 5 Inledning........................... 5 1. Medlemskommunikation 7 1.1 Utvidga diagnosstödjarnas ansvarsområde............

Läs mer

Att leva med neurologisk diagnos

Att leva med neurologisk diagnos Hjälpmedelsstöd Att leva med neurologisk diagnos Neurologiska diagnoser, skador och symtom är ofta livslånga och berör livets alla områden. För en del diagnoser finns bra medicinering och rehabiliteringsmetoder,

Läs mer

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Neurologiskt Handikappades RIksförbund Välkommen till oss! I nom Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vet vi hur det är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 INLEDNING Prostatacancerförbundet (PCF) är en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer, driver påverkansarbete

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 7 och

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

SWOT-analys som del i organisationsutredningen DSF Fullmäktige 2016

SWOT-analys som del i organisationsutredningen DSF Fullmäktige 2016 SWOT-analys som del i organisationsutredningen 2015 DSF Fullmäktige 2016 Styrkor/fördelar med föreningen som den fungerar nu: Starka som grupp för att synliggöra, bevaka och utveckla professionen Stor

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Långsiktig verksamhetsplan Långsiktig verksamhetsplan

Långsiktig verksamhetsplan Långsiktig verksamhetsplan Långsiktig verksamhetsplan 2017 2021 1 Innehåll Det här är Reumatikerförbundet 3 Vårt nuläge 4 Vår omvärld och förändringar som påverkar oss 6 Våra viktigaste verksamhetsområden 8 Därför behöver vi en

Läs mer

LÅNGSIKTIG VERKSAMHETSPLAN FÖR REUMATIKERFÖRBUNDET

LÅNGSIKTIG VERKSAMHETSPLAN FÖR REUMATIKERFÖRBUNDET 13) LÅNGSIKTIG VERKSAMHETSPLAN FÖR REUMATIKERFÖRBUNDET 2017-2021 Det här är Reumatikerförbundet... 3 Vårt nuläge... 4 Det här är vi riktigt bra på!... 4 Det här kan vi utveckla ännu mer... 4 Vår omvärld

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-04 Behandlad på årsmötet Senast reviderad 2 (5) Vision Alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION INFÖR STUDENTREKRYTERINGEN 2015 Tillsammans med fakulteterna har vi tagit fram gemensamma vägval och prioriteringar för att skapa förutsättningar

Läs mer

Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi

Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi Välkommen till oss! Inom Neuroförbundet vet vi hur det är att leva med en neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning i familjen. Våra

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Guide till rehabilitering

Guide till rehabilitering Guide till rehabilitering Vad är rehabilitering Neurologiska diagnoser, skador och symtom är ofta livslånga och berör livets alla områden. För en del diagnoser finns bra medicinering och rehabiliteringsmetoder,

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 Verksamhetsplan Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 1 1. Inledning Denna verksamhetsplan för 2016 är ett styrande dokument för Företagarna Västerbotten Service AB. Fokus ligger på att utveckla

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsplan 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1. Inledning 1.1 Förbundets uppdrag Leverera nytta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015.

VERKSAMHETSPLAN 2015. VERKSAMHETSPLAN 2015. Bufff SVERIGE (fd BRYGGAN) Organisationsnummer: 866001-3239 VERKSAMHETSPLAN 2015 Organisationens övergripande mål är att barn och ungdom med familjemedlem i fängelse, häkte och eller

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan för Rädda Barnen Distrikt

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN Kommunikationsplan för Svenska Skyttesportförbundet Pistolsektionen Fastställd 2015-04-11 Bakgrund och syfte Det finns ett behov att utveckla sektionens kommunikation med målgrupperna, det visar de synpunkter

Läs mer

ASVT är rikstäckande, har bred kompetens/erfarenhet och mångfald.

ASVT är rikstäckande, har bred kompetens/erfarenhet och mångfald. ASVT mot 2018 Verksamhetsplan Innehållsförteckning: Bakgrund Verksamhetsidén Visionen Värdegrunden Övergripande strategiska mål Avel Travpolitik Medlemmarna/kunderna Organisation Ekonomi Bakgrund ASVT

Läs mer

Medlemsavgifter Bilaga 9

Medlemsavgifter Bilaga 9 Medlemsavgifter Bilaga 9 Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2014 2015 Antagen vid kongressen i Borås 2013 Inledning IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass för hela vår organisation och vad vi gör. Genom

Läs mer

Länsföreningen har identifierat följande prioriterade utmaningar att särskilt ta sig an under 2017

Länsföreningen har identifierat följande prioriterade utmaningar att särskilt ta sig an under 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Inledning. Verksamhetsplanen är såväl vägledande som styrande för Länsföreningens arbete med aktiviteter, projekt och andra insatser som ska utföras inom föreningen. Syftet är att

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Dagens program. Villaägarnas varumärke, medlemmar och värvning. Pia Dahlén 24 september 2011. Varumärket Villaägarna

Dagens program. Villaägarnas varumärke, medlemmar och värvning. Pia Dahlén 24 september 2011. Varumärket Villaägarna Villaägarnas varumärke, medlemmar och värvning. Pia Dahlén 24 september 2011 Dagens program Varumärket Villaägarna Vad tycker våra medlemmar - Medlemsundersökningen 2011 Värvning via olika kanaler sidan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Ökande medlemsantal är det viktigaste måttet på framgång i en organisati on. Att medlemsantalet minskar är ett tecken på problem. Om medlemstalet minskar

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi Inledning Vi har valt att rikta in oss på en målgrupp som är unga kvinnor och män i åldern 18-35 år. Efter de efterforskningar vi gjort på internet kan vi uppskatta att de flesta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1 Inledning Denna verksamhetsberättelse skall

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Integritetspolicy. Sida 1 av 5

Integritetspolicy. Sida 1 av 5 Integritetspolicy Behandling av personuppgifter Neuroförbundet riksförbund, Box 49084, 100 28 Stockholm, organisationsnummer 802002-3605, är personuppgiftsansvarig för våra register. Registret används

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10. med utlåtanden

Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10. med utlåtanden Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10 med utlåtanden 23 Motion 7 Motion angående: Kontaktuppgifter på Eniro.se, Hitta.se m fl. Mitt förslag är att på riksnivå (eller delegerat till någon regional Hgf) utse

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation KOMIN UNF:s policy för intern kommunikation Om KOMIN Detta är UNF-förbundets policy för kommunikationen internt i organisationen, KO- MIN helt enkelt. Syftet med dokumentet är att säkerställa en tydlig,

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Djurens Rätt 2015-2019

Verksamhetsinriktning för Djurens Rätt 2015-2019 Verksamhetsinriktning för Djurens Rätt 2015-2019 Innehåll med sidanvisningar Om verksamhetsinriktningen 3 Vision och delmål hänger ihop 4 Översikt 5 Djurens Rätts verksamhetsinriktning 2015-2019 6 1. Politiskt

Läs mer

Handlingsplansworkshop

Handlingsplansworkshop Handlingsplansworkshop Socialdemokraterna framtidspartiet Inledning Varför finns vi? För att påverka! Hur gör vi det? Genom att driva opinion för våra idéer. Genom att vinna val så att vi kan genomföra

Läs mer

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden?

Målgrupper. Med målgrupper menar vi. Syfte. Målgrupperna. Vad händer inom fallskärmsvärlden? Målgrupper Med målgrupper menar vi - Ett behovs- eller beteendemönster - i relation till fallskärmsförbundets kommunikation - som är relevant för vårt syfte Syfte - Transparens och insyn ger delaktighet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den 16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET... 3 1 Ansvarsområde och

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Utredning av Bris medlemsarbete. En sammanfattning

Utredning av Bris medlemsarbete. En sammanfattning Utredning av Bris medlemsarbete En sammanfattning På förbundsstyrelsemötet den 4/9-2015 gavs uppdrag till förbundskansliet att utreda Bris medlemsarbete samt ta fram förslag på en strategisk inriktning

Läs mer