All information och alla ritningar i detta dokument är Timelox AB:s egendom. Otillåten användning och kopiering är förbjuden. Copyright 1999.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "All information och alla ritningar i detta dokument är Timelox AB:s egendom. Otillåten användning och kopiering är förbjuden. Copyright 1999."

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL TIMELOX 2300WIN Informationen i detta dokument kan ändras av Timelox utan föregående varning. All användning, skötsel eller reparation som görs på annat sätt än vad som rekommenderas i detta dokument görs på egen risk. Timelox/Entry Systems tar inget ansvar för skador som uppkommer av användningen av denna manual. All information och alla ritningar i detta dokument är Timelox AB:s egendom. Otillåten användning och kopiering är förbjuden. Copyright WINDOWS ÍS A REGISTERED TRADEMARK OF MICROSOFT CORPORATION. Timelox AB 1999 Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående varning, Timelox AB reserverar sig för ändringar i ovan beskrivna produkts performance.

2 INNEHÅLL 1 OM 2300WIN START Att starta 2300Win första gången Installera tillval ALLMÄNT OM 2300WIN MJUKVARA OPERATÖRER BACKUP AV DATABAS Diskett Backup: DAT Backup: Återställa Databas PMS-INTERFACE "STÄDNING" KORT ALLMÄNT OM KORT Verifiera Kort i PC Förlängning av ett korts giltighet Verifiera Kort i Kodare TILLTRÄDESKORT Gästkort Incheckning av grupper Medföljandekort Medföljandekort utan Familjefunktion Medföljandekort med Familjefunktion Svitkort Framtida ankomst-kort Engångskort Personalkort Arbetsledarekort Servicekort Underhållskort Power Down-kort Nödkort FUNKTIONSKORT Kancelleringskort Clearance kort Stå Öppen-kort Privatkort Blockeringskort Låskort Kommunikationskort Batterialarm-kort Clear Cancel List Card Operatörskort System-ID kort LISTOR ALLMÄNT OM LISTOR KORTLISTA ANVÄNDARLISTA DÖRRLISTA DÖRROMRÅDE-LISTA TILLTRÄDESLISTA READ-OUT LISTA

3 3.8 OPERATÖRSLISTA MALL FÖR OPERATÖRSLISTA TILLBEHÖR RAPPORTER SYSTEMINSTÄLLNINGAR DÖRRTILLTRÄDE UTGÅENDE KORT UPPTAGNA RUM LEDIGA RUM DÖRRENHET MONTERING Test WALLOX Montering av Wallox KNAPPSATS Programmera kod i kanalen Radera speciell kanal Radera alla kanaler BATTERIBYTE Byte av Batteri Power Open REGLING FAMILJEFUNKTION ÅTERSTÄLLNING (RESET) Resetsticka "varm" återställningt "Mjuk" återställning "Kall" återställning Kall återställning av motorversion Kall återställning av Solenoidversion STAND OPEN Nödsituationer Kort Passage KORTKODARE MOTORISERAD MAGNETKORTKODARE MANUELL MAGNETKORTKODARE BILAGA A: KNAPPSATS OCH DIALOG BILAGA B: TIPS OM HUR MAN ARBETAR I WINDOWS BILAGA C: IKONER BILAGA D: DÖRRENHETENS LJUD OCH VAD DE BETYDER

4 1 OM 2300WIN TimeLox 2300Win är en ny utgåva av det säkra och pålitliga TimeLox 2300-systemet. Funktionerna är desamma, men på begäran är användarinterfacet Windows istället för DOS. Dörrenheterna är fristående och går på batterier. All information lagras och bärs av korten. Nyckelordet är säkerhet. Användningen av tidsbegränsade kort, som kan kancelleras om de används fel, borgar för att otillbörligt tillträde inte kan ske. Det finns även möjlighet att läsa ut dörrenheten och se vem som hade tillträde till dörren och när. Ett elektroniskt låssystem installeras för att öka säkerheten på hotellet och underlätta hotellets rutiner. 1.1 Start För att starta TL2300Win mjukvara, klicka på Start-knappen, gå till Programs/TimeLox 2300Win/2300Win. Logga in med användar- ID, lösenord och operatörskort. Om du loggar in som systemoperatör, använd Huvudoperatörskortet och användar-id och lösenordet som valdes när systemet installerades ATT STARTA 2300WIN FÖRSTA GÅNGEN När du startar 2300Win första gången, använd system-id kortet (som kom med mjukvaran) för att logga in. Användar ID (user ID) är sym och lösenordet är sym, tryck Enter och stick in kortet i kodaren. När du använder system-id kortet kommer en fråga att komma upp om du vill ställa in system-id. Om system-id är inställt, kan man inte återvända till olicensierat mode. Den första dialogrutan som visas är följande, som uppmanar dig att byta lösenord. Om det är första gången som 2300Win installeras på datorn, måste du också välja kodare (kommunikationsporten den är ansluten till). TA VÄL HAND OM HUVUDOPERATÖRSKORTET. DET ÄR DET ENDA OPERATÖRSKORTET SOM FINNS TILLS DATABASEN HAR INSTALLERATS OCH NYA OPERATÖRSKORT KAN STÄLLAS UT INSTALLERA TILLVAL Om tillval som PMS eller Spår 2 har beställts, har de levererats på tillvalskort och måste installeras innan de kan användas. Eller också kan Systemkoden lämnas till Entry Systems per telefon och ni får en Tillvalskod. System- ID måste ställas in innan tillvalen kan installeras. För att installera tillval, måste den systemansvarige vara inloggad. 1. Gå till Tools/Option code. 2. Klicka på Read card och stick in tillvalskortet i kodaren. Kortet fungerar inte i ett system med annat system-id 3. ELLER 4. Skriv in Tillvalskoden och klicka på Apply. Ett annat sätt att ställa in system-id är att logga in med Huvudoperatörskort 0 och gå till Tools/Set System-ID och sticka in system-id kortet. 1.2 Allmänt om 2300Win mjukvara När lösenordet har skrivits in är navigationsrutan den första dialogruta som visas. Navigationsrutan har tre tabbar; Cards, Lists and Reports (Kort, listor, rapporter). Alla kort. listor och rapporter som är tillgängliga för användarens auktoritetsnivå visas här. Dubbelklicka på ett kort, en lista eller rapport - 4 -

5 för att gå vidare eller markera den önskade funktionen och tryck Enter. Det finns olika sätt att navigera i mjukvaran: med menyer, verktyg och Dessutom kan man ofta nå en speciell dialogruta på flera olika sätt. Namnet på den öppna dialogen visas alltid på titelpanelen. Flera dialoger kan vara öppna samtidigt, men endast en i taget är aktiv. För mer information och tips om hur man arbetar i Windows, titta i Bilagorna A och B. 1.3 Operatörer Alla som använder 2300Win mjukvara är operatörer. Varje operatör är länkad till en Operator template (operatörsmall), som definierar operatörens auktoritet i systemet. För att logga in i 2300Win, måste operatören ha ett operatörskort, ett användar-id och ett lösenord. Mallen bestämmer vilka kort operatören kan utfärda, hur länge, vilka listor operatören har tillträde till och vad han/hon kan göra med dem. Varje gång ett kort ställs ut måste operatören använda sitt lösenord. Man kan även se en korsreferens över vad de olika operatörsmallarna tillåter. Gå till Tools/Operators template/ X-reference. Markera t ex en funktion; om rutan intill operatörsmallen är kryssad, betyder det att operatörer som har den mallen är auktoriserade att utföra den funktionen. 1. Klicka på Start-knappen och välj Programs/Timelox 2300Win/Database Administration, klicka på Compress. Om datorn har kraschat kan data återskapas (om kraschen inte var alltför allvarlig). Gör som ovan, men klicka på Repair (reparera). 2. När databasen har komprimerats, klicka på Start-knappen och välj Program/sTimeLox 2300Win/Backup. 3. Följ instruktionerna på skärmen. Denna procedur fordrar ett antal disketter, hur många beror på databasens omfattning, ungefär 1 diskett per 200 rum. 1.4 Backup av Databas Det är ytterst viktigt att backup av databasen görs regelbundet, helst varje dag, annars kan viktig information gå förlorad om datorn kraschar. Innan själva back-upen görs, måste databasen komprimeras BACKUP TILL DISKETT: DAT BACKUP: Backup av databasen till DAT kan antingen göras automatiskt av Windows NT eller manuellt genom att använda backup-funktionen i Windows NT. 1. Gå till Start/Programs/Administrative Tools/Backup. 2. Om du har Windows 95/98: Klicka på Start-knappen och välj Programs/TimeLox 2300Win/Database Administration, klicka på Komprimera. Om datorn har kraschat kan data återskapas (om kraschen inte var alltför allvarlig). Gör som ovan men klicka på Repair ÅTERSTÄLLA DATABAS Det kan bli nödvändigt att återställa databasen med en uppbackad databas, t ex om datorn kraschar. 1. Ta fram den uppbackade databasen på diskett eller tape. Den heter backup\2300win.mdb. 2. Byt ut den nuvarande databasen, c:\ Program - 5 -

6 Files\TL2300Win\2300Win.mdb mot den uppbackade databasen. 1.5 PMS-Interface För att möjliggöra interface med ett PMS system (Property Management System), måste Timelox Device Control finnas på datorn. Om PMS-interface skall användas, kopiera Timelox Device Control Program från c:\windows\start Menu\Programs\ TimeLox 2300Win\Timelox Device Control och klistra in det i c:\windows\start Menu\Programs\StartUp. Det kan även startas genom att man klickar på Start/TimeLox 2300Win/Timelox Device Control. I Windows NT, hanterar tjänsten Timelox Starter PMS. 1.6 STÄDNING Utgångna kort och gamla händelser måste tas bort från databasen, annars blir 2300Win för långsam. Detta kallas städning. Utgångna kort tas bort 30 dagar efter att de har gått ut. Händelser tas bort efter 7 dagar. I Windows NT, startar Timelox städning varje dag vid en av användaren definierad tid, vad gäller 95/98, utförs den samtidigt som databasen komprimeras

7 2 KORT Det finns två olika typer av kort i 2300Win; tillträdeskort och funktionskort. Tillträdeskort är alla kort som öppnar en dörr, funktionskorten utför en funktion eller ändrar status på dörren, men öppnar den inte. Alla kort visas i navigationsfönstret under Cards (kort) och i menyfönstret under Access cards (tillträdeskort) och Function cards (funktionskort). utfärdades. Klicka på Verify magnetic card (verifiera magnetkort) knappen i verktygsfältet eller tryck på F5. Verifiera magnetkort Klicka på knappen och stick in kortet i kodaren. Dialogrutan där kortet utställdes, visas på skärmen. Kortets status och override-nummer visas också. 2.1 Allmänt om kort Alla kort som utfärdas i 2300Win-systemet har unika registreringsnummer (utom gästkort med familjefunktion som är utfärdade samtidigt). Eftersom alla kort kan komma bort från varandra kan de kancelleras separat. Ett nytt gästkort kancellerar alltid det giltiga gästkortet i en dörrenhet. Ett annars giltigt gästkort kancelleras av ett senare utfärdat kort när det senast utfärdade kortet sticks in i dörrenheten. Fält som hör samman markeras med ram när markören är placerad i en av dem. När No. Of nights-värdet (antal nätter) ändras, ändras även Check-out time (check-ut tiden) automatiskt och tvärtom. De flesta kort i systemet har en utgångstid (kallas check-ut tid på gästkorten) som kan ändras. Ställ markören i fältet och skriv in den nya utgångstiden. Både tid och datum kan ändras på detta sätt. Man kan däremot inte ändra minuter - TimeLox 2300Win arbetar med hela timmar. Utgångstiden för vissa kort är obegränsad och kan inte ändras VERIFIERA KORT I PC Eftersom korten ser likadana ut är det omöjligt att bestämma vilken typ kortet är bara genom att titta på det. För att se vilken typ det är kan man verifiera det för att se dialogrutan där det FÖRLÄNGA ETT KORTS GILTIGHET Skulle en gäst vilja förlänga sin vistelse, eller om ett personalkort precis skall gå ut, kan kortets giltighet förlängas. 1. Klicka på Verify magnetic cardknappen i verktyg eller tryck på F5. 2. Klicka på Edit och ändra check-ut tiden. 3. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck på F2 och stick in kortet i kodaren. Om ett gästkorts giltighet förlängs, kommer det att göra andra giltiga gästkort ogiltiga. Se i stället till att utfärda nya kort för alla gäster om fler än en gäst bor i samma rum VERIFIERA KORT I KODARE Gästkort kan verifieras direkt i kodaren (om det är en motoriserad kodare med display). System- ID kortet måste stickas in i övre högra hörnet innan denna typ av verifikation fungerar. Stick in kortet i läsaren i övre högra hörnet och titta på displayen. Om HELP visas är det inte ett gästkort och kortet måste verifieras som beskrivet ovan. 2.2 Tillträdeskort Tillträdeskort är kort som öppnar dörrenheter. När ett tillträdeskort har accepterats i dörren hör man öppningssignalen som liknar fågelkvitter. Tillträdeskorten finns både i navigationsfönstret och under Access cards. TimeLox 2300Win System har ett mycket användarvänligt interface. Det håller koll på de rum som är upptagna och om ett nytt gästrelaterat tillträdeskort utfärdas till ett - 7 -

8 upptaget rum blir operatören varnad av en dialogruta.. Tillträdeskort är alltid giltiga i dörrenheten tills de kancelleras, tiden går ut eller ett nytt kort utfärdas. Alla gästkort kan ha spår två kodning på kortet. förutsatt att Tillval Spår 2 beställdes tilllsammans med systemet. Om man utfärdar ett gästkort kan spår 2-data inkluderas på kortet genom att kryssa i Include track 2 data (inkludera spår 2 data) i kortdialogen GÄSTKORT Gästkortet ger tillträde till ett gästrum, men kan även ge tillträde till 8 andra lokaler. 1. Dubbelklicka på Guest (gäst) i 2. Skriv in rumsnumret. 3. Ändra antalet nätter om nödvändigt. Check-ut tiden kommer att ändras automatiskt. 4. Ändra antalet kort om nödvändigt. 5. Skriv in gästens namn i Issue to-fältet (Utfärda till). Skriv antingen Efternamn eller Efternamn, Förnamn. 6. Markera övriga lokaler som gästen skall ha tillträde till. 7. Clear fields (töm fält) skall inte vara markerat om du vill behålla inställningarna för nästa gäst. 8. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck F2 och stick in ett kort i kodaren Gruppincheckning Om en grupp gäster kommer att anlända samtidigt, kan en gruppincheckning göras. 1. Klicka på Group (grupp) i dialogrutan för gäst- kort. 2. Markera rummen som kommer att användas. 3. Klicka på OK. 4. Number of nights (antal nätter), Number of cards (antal kort), Common rooms (övriga lokaler) och issue to (utfärda till) kommer att bli samma för alla kort utfärdade i samma gruppincheckning. Värdena kan ändras, men kommer då att ändras för hela gruppen. 5. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck på F2 och börja sticka in kort i kodaren. Både displayen på kodaren och dialogrutan för kodning visar då rumsnummer på det kort som kodas MEDFÖLJANDEKORT (joiner card) När gäster som skall bo i samma rum anländer vid olika tidpunkter, kallas alla utom den först anlända medföljande. Antingen kan alla kort utfärdas när den första gästen anländer, eller också kan medföljandekort utfärdas allteftersom de nya gästerna anländer. Funktionen hos, och i vilken utsträckning man skall använda detta kort, beror på huruvida familjefunktionen används i systemet. För att se om familjefunktionen används, gå till System settings (systeminställningar) under Reports (rapporter) och gå in på Family function (familjefunktion). No betyder att familjefunktionen inte används, Yes betyder att den används

9 MEDFÖLJANDE UTAN FAMILJE- FUNKTION Om familjefunktion inte används, spelar det ingen roll om de senare anlända gästerna får i förväg utfärdade gästkort eller medföljandekort. Medföljandekortet görs inte ogiltigt av nästa gästkort och måste kancelleras från dörren om gästen checkar ut tidigare SVITKORT (SUITE CARD) Svitkort kan ge tillträde till upp till 9 gästrum i nummerföljd och, om så önskas, upp till 8 övriga lokaler. Vilken kombination som helst av de 9 gästrummen kan inkluderas i sviten, så länge de är i nummerföljd. 1. Dubbelklicka på Joiner (medföljande) i Lägg in rumsnumret. När du trycker på tab, visar fälten villkoren för gästkortet som gäller för det rummet. 2. Man ändrar tillträdes- och utcheckningstiden. 3. Om du vill göra ändringar klicka på Make card (gör kort) eller tryck på F2. Medföljandekortet kancelleras i dörren när ett senare utfärdat gästkort sticks in i låset MEDFÖLJARE OM FAMILJE- FUNKTION Eftersom medföljandekort inte inkluderas i overridesystemet om familjefunktion används, rekommenderar vi att du aldrig använder denna typ av kort. Istället för att utfärda medföljandekort bör du utfärda alla kort när den första gästen anländer och förvara dem på säkert ställe tills de övriga gästerna checkar in. 1. Dubbelklicka på Joiner (medföljande) i 2. Skriv in rumsnumret. När du trycker på tab, visar fälten de villkor som gäller för gästkortet till rummet i fråga. 3. Man kan göra ändringar vad beträffar utcheckningstiden. Men man kan bara välja allmänna utrymmen med index Gör ev. ändringar och klicka på Make card (gör kort) eller tryck F2. 1. Dubbelklicka på Suite (svit) i 2. Skriv in huvudrummets nummer. De 4 föregående och de 4 efterföljande rummen visas nu i fältet Suite rooms (svit rum). Markera de rum som skall inkluderas i sviten. 3. Ändra antalet nätter om nödvändigt. Utcheckningstiden ändras automatiskt. 4. Ändra antalet kort om nödvändigt. 5. Skriv in gästens namn om detta är er rutin. Skriv antingen Efternamn eller Efternamn, Förnamn. 6. Markera de övriga lokaler som gästen skall ha tillträde till. Ingångarna inkluderas automatiskt. 7. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck på F2. Stick in ett kort i kodaren. 8. Svitkortet kommer att göras ogiltigt av nästa kort, men måste kancelleras från de andra rummen i sviten om gästen checkar ut tidigare FRAMTIDA ANKOMSTKORT (FUTURE ARRIVAL CARD) Skillnaden mellan detta kort och övriga kort i systemet är att framtida ankomstkort börjar gälla vid en speciell tidpunkt, medan övriga kort börjar gälla så snart de utfärdats

10 1. Dubbelklicka på Future Arrival (Framtida Ankomst i 2. Skriv in rumsnumret. 3. Skriv in incheckningstiden och följ rutinerna för gästkort. 4. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck på F2. Stick in ett kort i kodaren Framtida ankomstkortet görs inte ogiltigt av nästa gästkort och måste kancelleras från dörrenheten om gästen checkar ut tidigt ENGÅNGSKORT (ONE TIME) Engångskortet är ett kort som endast ger tillträde till ett gästrum en enda gång. Det kan till exempel användas när en gäst har glömt sin riktiga nyckel i rummet och behöver hämta den. 1. Dubbelklicka på One time (en gång) i 2. Skriv in rumsnumret. 3. Ändra antalet timmar om nödvändigt. 4. Skriv in gästens namn i Issue to (utfärda till)-fältet om det är er rutin. Skriv antingen Efternamn eller Efternamn, Förnamn. 5. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck på F2 och stick in ett kort i kodaren PERSONALKORT (EMPLOYEE) Personalkort ger tillträde till ett rumsintervall och allmänna utrymmen med index Dubbelklicka på Employee (Personal) i 2. Välj kortinnehavare genom att klicka på Browse (titta), dubbelklicka på ett namn och klicka på Select (välj). 3. Lägg in rumsintervallet till vilket kortet skall ge tillträde. 4. Acceptera tidzonen eller ändra den. Tidzonen måste vara 1-16 timmar lång och kan inte passera midnatt. Om fälten lämnas tomma ges tillträde hela dygnet. 5. Skriv in hur många dagar kortet skall gälla. 6. Markera i Common room (Övriga Lokaler)- rutan om den anställde skall ha tillträde till dessa lokaler. 7. Om du vill ha ett kvitto som den anställde skriver under, Print receipt (Skriv kvitto). 8. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck på F2. Stick in ett kort i kodaren ARBETSLEDARKORT (SUPERVISOR CARD) Skillnaden mellan ett personalkort och ett arbetsledarkort är att arbetsledaren kan ha tillträde till ett privat personalrum (t ex ett kontor). Arbetsledaren kan öppna dörrar som är inställda för privat bruk och utestängning av personalen. 1. Dubbelklicka på Supervisor (Arbetsledare) i 2. Välj kortinnehavare genom att klicka på Browse, (titta) dubbelklicka på ett namn eller markera namnet och klicka på Select (Välj). 3. Lägg in rumsintervallet till viket kortet skall ge tillträde. 4. Acceptera tidzonen eller ändra den. Tidzonen måste vara 1-16 timmar lång och kan inte passera midnatt. Om fälten lämnas tomma ges tillträde dygnet runt. 5. Skriv in hur många dagar kortet skall gälla. 6. Välj vilka Staff private room (privata personalrum) kortet skall ha tillträde till

11 7. Markera Common room (Övriga lokaler)-rutan om den anställde skall ha tillträde till Allmänna utrymmen. 8. Om du vill ha ett kvitto som Arbetsledaren skall skriva på, markera Print receipt (Skriv kvitto). 9. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck på F2. Stick inte ett kort i kodaren SERVICEKORT (SERVICE CARD) Servicekortet kan bara ge tillträde till ett enda rum och övriga lokaler med index 1. Det hör till personalkorten. Servicekortet kan ha en giltighetstid på högst 16 timmar. 1. Dubbelklicka på Service i 2. Skriv in numret på rummet dit kortet skall ge tillträde. 3. Acceptera den inställda tidzonen eller ändra den 4. Markera i rutan för Common room (Övriga Lokaler) om kortet skall ge tillträde dit.. 5. Skriv in gästens namn i Issue to (Utfärda till)-fältet om det är er rutin. Skriv antingen Efternamn eller Efternamn, Förnamn. 6. Om du vill ha ett kvitto som kortinnehavaren skall skriva under, Print receipt (Skriv kvitto). 7. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck på F2. Stick in ett kort i kodaren UNDERHÅLLSKORT (MAIN- TENANCE CARD) Underhållskortet ger tillträde till ett intervall av rum och allmänna utrymmen med index 1. Det hör till personalkorten. Underhållskortet kan vara giltigt under högst 16 timmar 1. Dubbelklicka på Maintenance (underhåll) i 2. Välj kortinnehavare genom att klicka på Browse (titta), dubbelklicka på ett namn eller markera namnet och klicka Select (Välj) 3. Lägg in rumsintervallet dit kortet skall ge tillträde. 4. Acceptera den inställda tidzonen eller ändra den 5. Markera Common room (Övriga lokaler)-rutan om kortet skall ge tillträde till allmänna utrymmen. Om du vill ha ett kvitto som kortinnehavaren skall skriva under markera Print receipt (Skriv kvitto). 6. Klicka på Make cards (Gör kort) eller tryck på F2. Stick in ett kort i kodaren Power Down Card Om en datakrasch eller strömavbrott skulle ske, gör de i förväg gjorda Power down-korten att nya gäster kan komma in i sina rum även om det inte är möjligt att utfärda nya kort. Power down-kort måste göras i samband med installationen och förvaras på säkert ställe. (I kortlistan står det att utgångstiden för ett power down-kort är år Detta beror på en begränsning i PC:n. Kortet själv har inget utgångsdatum.) 1. Dubbelklicka på Power Down i 2. Lägg in det första och sista rumsnumret av intervallet till vilket kortet utfärdas. Kort för hela hotellet kan utfärdas samtidigt. Kort kan bara utfärdas för dörrar som finns i databasen, andra rumsnummer ignoreras. Det är sålunda möjligt att lägga in ett

12 intervall även om några rum fattas i intervallet. 3. Skriv in för hur många dagar korten skall vara giltiga från det första användandet. 4. Klicka på Make card (Gör kort) eller tryck F2 och stick in korten i kodaren. Displayen på kodaren (om CE) och dialogrutan för kortkodning visar rumsnumret på kortet som håller på att kodas. Det är viktigt att gästerna lämnar tillbaka power down-kortet när de inte längre behöver det. Annars måste korten kancelleras från dörrenheterna. När du använder power down-kort, gör en lista över rumsnumren och utfärda nya power downkort som ersätter de gamla, så snart systemet fungerar igen EMERGENCY CARD (NÖDKORT Nödkorten har obegränsat tillträde och öppnar även en reglad dörr. De har tillträde till alla dörrar i hotellet under en obegränsad tidsperiod. Ett förlorat Nödkort måste omedelbart kancelleras i samtliga dörrenheter (I kortlistan står att utgångstiden för nödkort är Detta beror på en begränsning i PC:n. Kortet i sig självt har inget utgångsdatum.) Det finns två olika typer av nödöppning; Vanlig och stå öppen. Vilken öppning man skall ha är en systemparameter och kan inte ändras på hotellet. Vanlig betyder att dörrenheten kommer att vara öppen under öppningstiden och sedan låses den. Nödöppning stå öppen betyder att dörrenheten öppnas när man sticker in ett nödkort och detta nödkort måste stickas in en andra gång för att dörren skall låsas. Vi rekommenderar stå öppen till nästa användning. För att se vilken typ av nödöppning ni använder, gå till System settings (Systeminställningar) under Reports (Rapporter) och sedan till Emergency opening (Nödöppning). 1. Dubbelklicka på Emergency (nödsituation) i. 2. Välj en kortinnehavare genom att klicka på Browse (titta), dubbelklicka på ett namn eller markera namnet och klicka på Select (Välj). 3. Om en printer är ansluten, Print receipt (Skriv kvitto). 4. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck på F2 och stick in ett kort i kodaren. 5. Vänd på kortet och stick in det i kodaren. INFORMERA BRANDKÅREN OM LÅSSYSTEMET OCH NÖDKORT! LOKALA BESTÄMMELSER MÅSTE FÖLJAS! 2.3 FUNKTIONSKORT (FUNCTION CARD) Funktionskort kan inte öppna dörrar; de kan emellertid ändra dörrenhetens status på ett eller annat sätt. Funktionskorten finns både i navigationsfönstret och under Function cards (Funktionskort) KANCELLERINGSKORT (CANCEL) Om ett kort har kommit bort, blivit stulet eller använts på ett oriktigt sätt, är det viktigt att hindra tillträde till alla de dörrar det hade tillträde till. När kancelleringskortet har stuckits in i dörrenheten hindras det kancellerade kortet från att komma in. Utgångstiden för kancelleringskortet är automatiskt densamma som för det kort det kancellerar. Ibland kan det vara nödvändigt att kancellera ett kort som inte finns på kortlistan. Till exempel om en dörrenhet måste initieras på nytt måste försvunna kort med lång giltighet kancelleras. Gå till kortlistan och välj status Invalid (Ogiltigt) för att få en fullständig lista på kancellerade kort som ännu inte gått ut. Nödkort är speciella kort med magnetremsor på båda sidor av kortet. Varje kort är kodat två gånger (en gång på var sida) och visas som två olika kort på kortlistan

13 1. Dubbelklicka på Cancel (Avbryt) i navigations fönstret. 2. Välj kortinnehavare genom att klicka på Browse (titta), dubbelklicka på ett namn eller markera namnet och klicka på Select (Välj). 3. Skriv registreringsnumret på kortet du vill kancellera eller hämta numret från kortlistan. Klicka på Card list (kortlista). Lägg in ett sökfilter och klicka på OK. 4. Dubbelklicka på kortet du vill kancellera eller markera det och klicka Select (Välj). 5. Stäng kortlistan. 6. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck på F2. Stick in ett kort i kodaren. 2. Välj en kortinnehavare genom att klicka på Browse (titta), dubbelklicka på ett namn eller markera ett namn och klicka på Select (Välj). 3. Skriv in rumsintervallet för de rum som kortet skall kancellera. Detta bör vara detsamma som på kortinnehavarens personalkort. 4. Skriv in hur många dagar som kortet skall gälla. Make card (gör kort) eller tryck på F2. För in ett kortet i kodaren STÅ ÖPPET KORT (STAND OPEN) När konferensrum och andra lokaler behöver vara öppna, utfärdas ett Stå Öppet-kort. Kortet kan ställa dörren i öppet läge genom att kortet sätts in första gången och återställa öppetläget när det förs in en andra gång. Man kan även göra så att dörren står öppen till midnatt eller under ett visst antal timmar (max 63). För att sätta en dörr i öppet läge måste man sätta in ett giltigt tillträdeskort i låsenheten följt av ett Stå öppet-kort inom öppningstiden annars accepteras inte Stå öppet-kortet. Om du vill veta till vilka rum kortet har tillträde för att veta var du skall sticka in kancelleringskortet, dubbelklicka på kortet i Card list (Kortlistan). Dialogrutan där kortet gjordes kommer upp och visar vart kortet har tillträde. Kancelleringskortet måste stickas in i alla berörda dörrar omgående CLEARANCE KORT Ett clearance kort används för att kancellera det senast använda gästkortet. Används ofta av städerskan när en gäst har lämnat rummet och rummet har städats. 1. Dubbelklicka på Clearance i 1. Dubbelklicka på Stand open (stå öppet) i 2. Välj en kortanvändare genom att klicka på Browse (titta), dubbelklicka på ett namn eller marker namnet och klicka på Select (Välj). 3. Skriv in rumsintervallet för de rum som kortet skall kunna sätta i öppet läge 4. Skriv in hur många dagar kortet skall vara giltigt. Välj vilken typ av öppetstående du vill ha och fyll i alla aktiva fält. 5. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck F2. För in ett kort i kodaren. Lägg märke till att No. of days (antal dagar) hänför sig till kortets giltighet och inte till funktionens giltighet

14 2.3.4 PRIVATKORT (PRIVACY) Om en gäst av någon anledning inte vill att någon skall komma in i hans rum när han/hon är ute kan dörren ställas in för privatbruk. Privat betyder att inga kort utom gästkortet, ett nödkort och ett Arbetsledarkort kan få tillträde till rummet. Privatkortet ges till gästen så att han/hon kan ställa dörren i privat läge när rummet är tomt. För att återställa dörrenheten måste privatkortet stickas in en andra gång. 1. Dubbelklicka på Privacy i 2. Skriv in rumsnumret. 3. Skriv in hur många dagar kortet skall gälla. 4. Skriv in gästens namn i Issue to ( utfärda till)-fältet om det är er rutin. Skriv antingen Efternamn eller Efternamn, Förnamn. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck F2. För in ett kort i kodaren. Dörrenheten sätts i privatläge när man för in kortet första gången och läget återställs till det normala om kortet sticks in en andra gång. Lägg märke till att No. of days (antal dagar) gäller kortets giltighet, inte funktionens giltighet BLOCKERINGSKORT (BLOCKING) Blockeringskort används för att blockera vissa korttyper för speciella dörrar. Korttyperna som kan blockeras är: Gästkort, Svitkort, Framtida ankomst-kort eller personalkort (personalkort, service- och underhållskort). 1. Dubbelklicka på Blocking (Blockering) i navigationsmenyn. 2. Välj en kortinnehavare genom att klicka på Browse (titta), dubbelklicka på ett namn eller markera namnet och klicka på Select (Välj). 3. Lägg in rumsintervallet som kortet skall kunna blockera. 4. Välj korttypen du vill blockera. 5. Skriv in hur många dagar kortet skall gälla. 6. Klicka på Make card (gör kort) eller tryck F2. Stick in ett kort i kodaren. Dörrenheten sätts i blockerat läge när kortet sticks in första gången och blockeringen upphävs när kortet förs in en andra gång. Observera att No. of days (antal dagar) gäller kortets giltighet, inte funktionens giltighet LÅSKORT (LOCKING CARD) Låskort används för att låsa dörrenheter. När en dörr är satt i låst läge är det enda kort som kan öppna dörren ett nödkort. 1. Dubbelklicka på Locking (Låsning) i 2. Välj kortinnehavare genom att klicka på Brows (titta), dubbelklicka på namnet eller markera det och klicka på Select (Välj). 3. Lägg in rumsintervallet för de rum som korten skall kunna låsa. 4. Skriv in hur många dagar korten skall vara giltiga. 5. Klicka på Make card (Gör kort) eller tryck på F2. Stick in ett kort i kodaren. Dörrenheten sätts i låst läge vid första användningen i låset och återställer i andra. Observera att No. of days (antal dagar) gäller kortets giltighet, inte funktionens giltighet KOMMUNIKATIONSKORT (COM- MUNICATIONS CARD)

15 Kommunikationskortet används i dörrenheten för att förbereda den för kommunikation med HCU. så att kortet kan ge tillträde en gång varje dag tills giltighetstiden gått ut. 1. Dubbelklicka på Communication i 2. Välj ut en kortinnehavare genom att klicka på Browse (titta), dubbelklicka på ett namn eller markera namnet och klicka på Select (Välj). 3. Skriv in för hur många dagar kortet skall gälla. 4. Klicka på Make card (Gör kort) eller tryck F2. Stick in ett kort i kortkodaren BATTERI ALARM KORT Batterialarmkortet används i dörrenheten för att demonstrera ett batterialarm. 1. Dubbelklicka på Clear Cancel List ( ta bort kancelleringslista) i 2. Välj kortinnehavare från operatörslistan genom att klicka på Browse (titta), dubbelklicka på namnet eller markera det och klicka på Select (Välj). 3. Lägg in rumsintervallet för vilket kortet skall gälla. 4. Skriv in för hur många dagar kortet skall gälla. 5. Välj om kancelleringslistan skall tas bort när kortet sticks in, vid midnatt eller varje midnatt. 6. Klicka på Make card (Gör kort) eller tryck på F2 och stick in ett kort i kodaren OPERATÖRSKORT Alla operatörer måste ha ett personligt operatörskort för att logga in i TimeLox PC. Kortet i kombination med lösenord kontrollerar operatörens identitet. Användar ID identifierar operatören. 1. Dubbelklicka på Battery Alarm (Batterialarm) i 2. Välj en kortinnehavare genom att klicka på Browse (titta), dubbelklicka på ett namn eller markera namnet och klicka på Select (Välj). 3. Lägg in rumsintervallet för de rum som kortet skall kunna demonstrera batterialarm på. 4. Skriv in hur många dagar kortet skall gälla. 5. Klicka på Make card (Gör kort) eller tryck på F2. Stick in ett kort i kodaren KORT SOM TAR BORT KANCELLERINGSLISTA Man kan utfärda ett kort som tar bort en kancelleringslista. Detta kan t ex användas när man skall gå in genom en dörr en gång dagligen. Man använder engångskort och kancel-leringslistan tas bort varje natt kl Dubbelklicka på Operator (Operatör) i 2. Välj kortinnehavare från operatörslistan genom att klicka på Browse (titta), dubbelklicka på namnet eller markera det och klicka på Select (Välj). 3. Skriv in hur många dagar kortet skall gälla. 4. Om du vill ha ett kvitto som operatören skall skriva på, markerar du Print receipt (Skriv kvitto). 5. Klicka på Make card (Gör kort) eller tryck på F2 och stick in ett kort i kodaren

16 Operatörskortet kan inte användas i dörrenheterna, det används enbart för att bestämma en operatörs auktorisationsnivå i programmet och i HCU:n SYSTEM-ID KORT Varje hotell har en unik systemidentitet. För att kunna köra systemet under installationen levereras dörrenheterna i demo mode och PC:n körs i olicensierat mode. När System ID är installerat i PC:n måste det även installeras i dörrenheterna, annars kan inte nya kort användas. System-ID i PC:n läggs in när man loggar in med System ID-kortet och man accepterar att System ID läggs in. System ID i dörrenheterna måste läggas in med ett av System ID-korten som levererades med systemet eller med ett System ID-kort som utfärdats efter att System ID har lagts in i PC:n. hotellets behov. Alla listor kan skrivas ut - antingen på papper, om ni har en printer ansluten, eller till en fil. Databasen blir för stor om alla kort och händelser lagras för länge. Därför är utskrift till fil ett alternativ för kunder som vill lagra de olika listorna. Beskrivningen nedan handlar bara om att lägga till några listor. För instruktioner om hur man lägger upp ett helt system, tala med Entry Systems. 1. Dubbelklicka på System-ID i 2. Välja en kortinnehavare genom att klicka på Browse (titta), dubbelklicka på ett namn eller markera namnet och klicka på Select (Välj). 3. Klicka på Make card (Gör kort) eller tryck på F2 och stick in kortet i kodaren. Stick in kortet i alla dörrenheter. Det är också möjligt att ändra System ID när systemet är igång. Om det blir ny ägare kommer byte av System ID att öka systemets säkerhet eftersom kort med gammalt system ID inte ges tillträde längre. För att göra detta byte av System ID måste ni beställa speciella kort från Entry Systems. 3 LISTOR Listorna i TimeLox 2300Win är alla strukturerade på samma sätt och kan tas fram enligt Windows standard. Alla listor visas i navigationsfönstret under Liss (Listor)- tabben. Kortlistan och tillträdeslistan genereras i systemet, alla andra listor läggs upp för att passa 3.1 Allmänt om listor För att lägga till data i en lista, gå till Add new (Lägg till ny) i menyn. Detta kan även göras från listdialogen genom att klicka på Add (Lägg till). En del listor är länkade så det är möjligt att gå från en lista direkt till en annan och sedan tillbaka till den första. När du lägger in ny data klicka på Save (Spara) för att spara datan och behålla texten i fälten. Klicka på New (ny) för att spara data och tömma fälten. När inga fler data skall läggas till klickar du Close (Stäng) för att återvända till listan. Det är ofta möjligt att lägga till beskrivningar när man lägger till ny data. Beskrivningarna kan vara vad som helst. De är bara där för att göra det lättare att arbeta i systemet och har ingen annan funktion. För att se dialogrutan där datan lades till klickar du på Properties (tillbehör). För att ändra i datan - gör ändringarna och klicka på Update (Uppdatera). Se Bilaga B för några tips om hur man sorterar och tar fram listor

17 3.2 Kortlista Kortlistan visar alla kort som har utfärdats i systemet. Städfunktionen håller liststorleken begränsad genom att ta bort kort som har varit ogiltiga i ett antal dagar som bestäms av användaren av programmet. För att begränsa tiden när man hämtar kortlistan från databasen måste minst ett sökfilter väljas. 1. Dubbelklicka på Cards (kort) i 2. Lägg in ett sökningsfilter under någon av tabbarna och klicka på OK. 3. För att se vart en kort har tillträde, markera kortet och klicka Show (Visa). 4. Klicka på Search (Sök) för att lägga in nya sökningsfilter. Det finns mycket information om korten i kortlistan. Kort utfärdade genom ett PMS interface ger inte så mycket information som de som utfärdats i 2300Win programmet. 3.3 Användarlista (User list) Alla som är kortinnehavare är användare. Personal som inte är kortinnehavare kan läggas in i användarlistan. 1. Dubbelklicka på User (Användare) i 2. Klicka på Add (Lägg till) för att lägga till användare. Textfälten markerade med * är obligatoriska. User ID (Användar ID) måste vara unikt. 3. Klicka på New (Ny) eller Save (Spara). För att söka efter en användare, välj ett alternativ i Search in (Sök i) fältet och skriv de första bokstäverna eller Search for (Sök efter) fältet. 3.4 Dörrlista (Door list) Alla dörrar som har TimeLox dörrenheter måste läggas in i programmet. Det finns nio olika dörrtyper: Guest (Gäst) för gästrum. Har nummer. Common (Allmänna) för allmänna utrymmen. Har nummer, namn och index. Anställda kan ges tillträde till allmänna utrymmen med index 1. Entrance (Entré) ger automatiskt tillträde till alla kort inom ett specificerat intervall, har nummerintervall och namn. Staff Private (personalutrymmen) för kontor, har nummer, namn och index. Staff entrance (Personalingång) ger automatiskt tillträde för personalkort (supervisor, anställda, service och underhåll) inom en specificerad tidsrymd. Har nummerintervall och namn. Guest Special (Gäst Special) för gästrum där override nummer måste ignoreras. Har nummer. Administration för kontor eller andra rum som skall öppnas vid första instickandet av kortet och stå öppna tills kortet sticks in i låset en andra gång. Gästkort öppnar dörren på detta sätt, medan personalkort öppnar dörren som vanligt. Har nummer och namn. Time zone (Tidszon) för dörrar som måste stå öppna under en viss tidszon varje dag. Fungerar som gästtillträden andra tider. Har nummerintervall och namn. One time common (Engångs allmän) för dörrar i allmänna utrymmen som bara skall öppnas en gång. Har nummer, namn och index. 1. Dubbelklicka på Doors (Dörr) i 2. Klicka på Add (Lägg till) för att lägga till dörrar. 3. Välj en Door type (dörrtyp) och skriv in Number (Nummer), Name (Namn) eller Room interval (Rumsintervall). Indexet kommer att ändras automatiskt, men kan ändras. 4. Välj vilket dörrområde dörrens skall höra till om det inte finns något lämpligt område kan du göra ett nytt genom att klicka Add (Lägg till.) 5. Klicka på New (Ny) eller Save (Spara)

18 Dörr data måste väljas ytterligare en gång då dörrenheterna initieras med HCU:n. Anledningen att lägga in dem I PC:n är att man får en överblick över systemet. Det är viktigt att dörrenheterna initieras i enlighet med inställningarna i PC:n. 3.5 Lista över dörrområden (door areas) Alla dörrar i systemet måste höra till ett dörrområde. I ett stort hotell kan indelningen i dörrområden vara till stor hjälp när man säker efter en speciell dörr. Indelningen i områden kan vara logisk och/eller geografisk. Dubbelklicka på Door areas (dörrområden) i 1. Klicka på Add (Lägg till) för att lägga till ett dörrområde. 2. Skriv in ett namn på dörrområdet. 3. klicka på New (Ny) eller Save (Spara). 3.6 Tillträdeslista (Access list) Tillträdeslistan visar alla tillträden som har hämtats från dörrenheterna och överförts till PC:n. Tillträdena visas med tid, kortets registreringsnummer, kortets namn och namnet på kortinnehavaren. Städningsfunktionen gör att listans storlek begränsas genom att ta bort tillträden som är äldre än ett definierat antal dagar. När en utläsning har utförts av en HCU kan tillträdena överföras till en PC. Tillträdeslistan genereras då och lagras i PC:n. För att överföra en utläsning från en HCU till PC:n: 1. Gör en utläsning med HCU:n. 2. Välj Display Read-out på HCU:n. Tryck på Trans. Koppla HCU:n till kommunikationsporten som definierats för HCU-kommunikation.. 3. Klicka på Read-outs from HCU (Utläsningar från HCU)-knappen på verktygspanelen i 2300 Win. Klicka på Read HCU (Läs HCU). För att se Tillträdeslistan: 1. Dubbelklicka på Accesses (tillträden) i Lägg in ett sökfilter under vilken som helst av tabbarna och klicka på OK. 3.7 Utläsningslista (Read-out list) Alla överförda utläsningar lagras i databasen. För att föra över en utläsning från HCU:n gå 3.6 Tillträdeslista. Om ni behöver se varje utläsning separat kan se läsas från databasen. Städningsfunktionen håller liststorleken begränsad genom att ta bort utläsningar som är äldre än ett visst antal dagar (definierade av användaren). 1. Dubbelklicka på Read-outs (utläsningar) i 2. Klicka på den utläsning du vill se. Den kommer att visas i sin helhet 3.8 OPERATÖRSLISTA (Operator list) Alla operatörer i systemet finns i operatörslistan. När man lägger in en ny operatör kan man samtidigt koda hans/hennes operatörskort. Varje operatör måste höra till en operatörsmall för att definiera vilken auktorisationsnivå han eller hon skall ha 1. Dubbelklicka på Operator (Operator) i 2. Klicka på Add (Lägg till) för att lägga till operatör. 3. Välj en användare genom att klicka på Browse (titta), dubbelklicka på ett namn eller markera det och klicka på Select (Välj). 4. Välj vilken Operator template (Operatörsmall) operatören skall tillhöra. 5. Tryck på Enter och bekräfta lösenordet. Det kan antingen vara bokstäver eller siffror. Observera att det är skillnad mellan verbala (stora) och gemena (små) bokstäver. Om kortet skall utfärdas med en gång markera rutan Issue operator card (Utfärda operatörskort). 6. Skriv in för hur många dagar kortet skall gälla. 7. Om du vill ha ett kvitto som operatören skall skriva under markera rutan Print receipt (Skriv kvitto). 8. Klicka på New (Ny) eller Save (Spara). Om Issue operator card (Utfärda operatörskort)-rutan var markerad, kommer ett meddelande som talar om att ett operatörskort kommer att utfärdas

19 3.9 Lista på operatörsmallar (Operator templares list) Operatörsmallarna bestämmer auktoritetsnivån för olika operatörer. 2. Klicka på Add (Lägg till) för att lägga till tillbehör eller markera existerande tillbehör och klicka på Properties. 3. Skriv in ett namn på tillbehöret. 4. Tala om vilken Typ (Typ) av tillbehör det är och till vilken kommunikationsport den är ansluten. 5. Om en kortkodare är ansluten via Timelox kortkodarnätverk, lägg in CE Address. Om kortkodaren skall vara tillgänglig från PMS (protocol 1511), lägg in PMS Adress. 6. Välj Location om radioknapparna är aktiva. 7. Klicka på New (Ny) eller Save (S), eller Update (Uppdatera) om ett existerande tillbehör ändrades. 1. Dubbelklicka på Operator template (Operatörsmall) i 2. Klicka på Add (Lägg till) för att lägga till en ny mall eller markera en existerande mall och klicka på Properties (tillbehör). 3. Skriv in ett namn på mallen och gå genom tabbarna och välj vilken auktoritet mallen skall ha när det gäller utfärdandet av kort, hur länge, vilka listor man skall få tillträde till osv. Klicka på Edit (Redigera) för att ändra på Max validity (Max giltighet) för de olika korttyperna. 4. Klicka på New (Ny) eller Save (Spara), eller Update (uppdatera) om du ändrade en existerande mall 3.10 Tillbehör (devices) Tillbehörslistan visar allt som har samband med TimeLox PC:n. Det finns några fördefinierade tillbehör in 2300Win programvaran, som kodare, HCU, PMS och LoxLine. 1. Dubbelklicka på Devices i

20 4 RAPPORTER (REPORTS) Olika rapporter som kan genereras i systemet kan du hitta under Reports (Rapporter) tabben i 4.4 Upptagna rum (Occupied rooms) En rapport som visar en lista på upptagna rum kan genereras. Förutom rumsnumret visas utgångstid, override nummer etc. Dubbelklicka på Occupied rooms (upptagna rum) i 1. Klicka på Print (Skriv ut) för att få en skriftlig rapport. 4.5 Lediga rum (Vacant rooms) En rapport som visar en lista på lediga rum kan genereras. 1. Dubbelklicka på Vacant rooms (Lediga rum) i 2. Klicka på Print (Skriv ut ) för att få en skriftlig rapport. 4.1 Systeminställningar (System settings) När ett system har installerats och skall tas i bruk, visar rapporten över systeminställningar de parametrar som har valts. Bland parametrarna är familjefunktion, städning, öppnings mode, stå öppettider, automatisk utloggning. Dubbelklicka på System settings (Systeminställningar) i 1. Klicka på Print (Skriv ut) för att få en skriftlig rapport. 4.2 Dörrtillträde (Door access) Det kan vara bra att se vem som har tillträde till en viss dörr. Rapporten visas i en kortlista. Dubbelklicka på Door access (Dörrtillträde) i 1. Välj en dörr och klicka på OK. 2. Klicka på Print (Skriv ut) för att få en skriftlig rapport. 4.3 Utgående kort (Expiring cards) Det kan vara svårt att hålla koll på när personalkortens giltighet skall förlängas. Gör till en vana att varje vecka eller månad ta reda på vilka kort som snart går ut så att de kan förlängas innan de blir ogiltiga. Rapporten visas i en kortlista. 1. Dubbelklicka på Expiring cards (Utgående kort) i 2. Skriv in antal dagar kvar innan kortet kommer att gå ut och klicka på OK. 3. Klicka på Print (Skriv ut) för att få en skriftlig rapport

21 5 DÖRRENHET (DOOR UNIT) TimeLox 2300Win dörrenheter är off. Line, dvs batteridrivna. När ett kort öppnar en dörrenhet lagras kortdata i dörrenheten. Dörrenheten meddelar kortinnehavaren status med olika ljud, se Bilaga D för mer detaljerad information. 5.1 Montering TimeLox dörrenheter är mycket lätta att montera - förutsatt att man har läst monteringsinstruktionerna. Sätt låskistan på plats och fäst skruvarna. 1. Fäst de tre långa skruvarna i den yttre enheten. Se till att du väljer de hål som tillåter skruvarna att gå genom dörr och låskista. 2. För in fyrkantspinnen i det fyrkantiga hålet i ytterenheten, och se till att markeringen är överst. gör det. Lossa regeln och se till att personalkortet öppnar dörren. 2. Se till att installationskortet öppnar dörren (eller ett gästkort om dörrenheten har initierats). Ett ljud hörs när installationskortet sticks in i en reglad dörrenhet. 5.2 Wallox Wallox är en väggmonterad enhet som kontrollerar ett elektriskt slutbleck eller motoriserat lås. I övrigt är funktionerna och prestanda samma som för den vanliga dörrenheten MONTERING AV WALLOX TimeLox Wallox monteras enligt nedanstående ritning. 3. Dra batterikabeln genom låskistan/dörren. Se till att inte skada batterikabeln. 4. Montera den yttre enheten genom att försiktigt skruva i skruvarna och fyrkantspinnen genom låskistan. 5. Sätt dit den insides monteringsgplattan och fäst de tre muttrarna. Se till så att du inte skadar batterikabeln. 6. Anslut batteriet. Om inget ljud hörs: gör en reset med resetstickan. 7. Montera den insides kåpan. Se till att inte skada batterikabeln. Fäst de två Allen skruvarna. Den monterade dörrenheten måste testas enligt Test TEST När dörrenheten har monterats måste den testas för att kontrollera att den fungerar. 1. Se till att regeln är helt tillbakadragen när handtaget trycks ner. 2. Se till att handtaget återvänder till horisontellt läge. 1. Regla dörrenheten och se till att ett nödkort öppnar dörren och att ett personalkort inte Knappsats TimeLox dörrenhet (Standard, Wallox and Wallox E) finns att få med knappsats. Knappsatsen tillåter tillträde av 99 koder. Koderna måste programmeras i dörrenheten och lagras i 99 olika kanaler. Kanalens nummer används när koderna programmeras och tas bort. En logg som visar vem som har tillträde med vilken kod kan lagras i 2300Win programmet. Dörrenheten med knappsats måste programmeras manuellt, ett kommunikationskort (utfärdat i TimeLox 2300Win programmet) behövs för att ställa enheten i kommunikationsläge. För att öppna en dörr, slå in din kod följt *. cc är kanalnumret aaaa är den fyrsiffriga koden PROGRAMKOD TILL KANALEN 1. Stick in kommunikationskortet. 2. Slå in cc # aaaa *. Om du hör två pip när du tryckt på #, är kanalen redan använd och måste tas bort innan den kan användas igen

22 5.3.2 RADERA SPECIFIK KANAL (ERASE SPECIFIC CHANNEL) 1. Stick in kommunikationskortet. 2. Skriv in cc # 0 * TA BORT ALLA KANALER 1. Stick in kommunikationskortet. 2. Skriv in 108 # 7931 *. 5.4 BATTERIBYTE TimeLox Dörrenheter har en inbyggd batteriövervakning. När batteriet börjar ta slut hörs en varningssignal innan dörren öppnas, som innebär att batteriet måste bytas omedelbart. Signalen hörs endast när ett personalkort förs in i låset och stör aldrig gästerna BYTE AV BATTERI Se till att du har ett nytt batteri. Batterier som passar och som är certifierade för att användas i låsen kan beställas från Entry Systems. Batterierna måste vara typ high-power 9 Volt alkaline (typ IEC 6LR61). Ett alkaline batteri kan bara lagras en begränsad tid. Se till att datum för batteriet ligger två år framåt från dagens datum. 4. Montera tillbaka insideskåpan och se till att kabeln inte kläms av någon inre del. DET GAMLA BATTERIET SKALL BEHANDLAS ENLIGT DE LOKALA BESTÄMMELSERNA OM ÅTERVINNING POWER OPEN Om en dörrenhet inte öppnas kan man öppna den med en HCU och ett giltigt personalkort. När dörren är öppen måste batteriet bytas ut. För ytterligare instruktioner se HCU Manual. Power open lagras som ett tillträde I dörrenheten. 5.5 Regling Dörrenheten kan reglas från insidan och blockerar då alla kort utom nödkortet. (Om familjefunktion är aktiverad kan gästkort inom ett sällskap öppna regeln.) När ett personalkort eller gästkort (om familjefunktionen inte används) sticks in i dörren hörs ett ljud som talar om för personen att dörren är reglad. 5.6 Familjefunktion Familjefunktion innebär att ett gästkort (gäst och svit) från samma sällskap som gästen som reglade dörren kan öppna denna dörr. Alla gäster som bor i samma rum eller svit av rum hör till samma sällskap. Denna funktion finns inte i USA eftersom det inte rekommenderas av AAA. 5.7 Återställning (Reset) Det finns olika sätt att återställa en dörrenhet. Återställning används när dörren av någon anledning inte svarar. En utläsning av det sista felet kan hjälpa och bör utföras innan dörren återställs. 1. Skruva ur de två skruvarna på insidan av kåpan och ta försiktigt ur batteriet. Börja med att ta ut batteriet ur hållaren, ta sedan bort kabelkontakten. 2. Anslut kabelkontakten till det nya batteriet. Det är viktigt att det nya batteriet ansluts inom 1 minut, annars förloras vissa data. Om du hör ett ljud när batteriets ansluts har en soft reset (mjuk återställning) gjorts och tiden måste ställas in. 3. När det nya batteriet är anslutet, trycker du tillbaka det in i hållaren. Försök öppna dörren med ett giltigt personalkort. Om det inte fungerar gör en återställning med återställningsstickan ÅTERSTÄLLNINGSSTICKA (RESET WAND) WARM RESET Om en dörrenhet inte fungerar kan återställningsstickan användas för att få igång den igen. När du använder återställningsstickan får du en varm återställning. 1. Stick in återställningsstickan i dörrenheten och tryck på knappen. Den varma återställningen får dörrenhetens program att inta startposition. Inga data ändras MJUK ÅTERSTÄLLNING En mjuk återställning inträffar om dörrenheten har varit utan ström för länge när batteriet byts. Om dörren ger signal när batteriet ansluts eller första gången dörrenheten aktiveras har en mjuk

TimeLox TL23. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox TL23. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox TL23 Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INLEDNING 3 SIGNALER 3 PROGRAMMERINGSKORT 3 PERSONALKORT 3 NÖDKORT 3 GÄSTKORT

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

TimeLox MC. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox MC. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox MC Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Systemintroduktion TimeLox MC...5 1.1 Start...5 1.2 Systemfilosofi...5 1.3 Generellt om MC mjukvara...5

Läs mer

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Office Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 12. TimeLox Office dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Kortlås, kodlås, off line passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Säkerhet, flexibilitet och ekonomi Funktionsöversikt TimeLox är ett off line passersystem för främst

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen

iphone app - Users Net2 AN1116-SE Allmänt Starta Appen iphone app - Users Allmänt Denna app finns tillgänglig hos Apple App Store. Appen fungerar på alla iphone eller ipad med ios 5.1 eller högre. Starta Appen När Appen laddats ner och installerats finns ikonen

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Kortlås, kodlås, off line passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Säkerhet, flexibilitet och ekonomi TimeLox är ett off line passersystem för främst innerdörrar, där

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

TimeLox TC 1.5. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox TC 1.5. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox TC 1.5 Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 OM TC VERSION 1.5... 1 1.1 START... 1 1.1.1 Starta TC första gången... 1 1.1.2 Installera tillval... 1 1.2 GENERELLT

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL

EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL EasyCall MANUAL SVENSK MANUAL INTAB Interface-Teknik AB Januari 1999 INNEHÅLL 1 INLEDNING...1 1.1 HÄMTA MÄTDATA AUTOMATISKT....1 1.2 SAMMANFOGA DATA...1 1.3 UTVÄRDERA DATA...1 2 FÖRUTSÄTTNINGAR...2 2.1

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

E-tentavakt - Invigilator

E-tentavakt - Invigilator E-tentavakt - Invigilator Som e-tentavakt har du mer ansvar än en vanlig tentavakt. Du måste kunna lösa de vanligaste fnurrorna innan man kontaktar IT-support. Nedan kommer manual för e-tentavakter. Under

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV.

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Kortfattat skall ni lära er följande. - Ni skall lära er att koppla upp er mot den lokala Jasmine databasen - Köra

Läs mer

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25 MANUAL till 2005.11.25 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna, SVERIGE tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kapitel 1. Beskrivning

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart (Vaka Ver.3) Se www.axema.se för de senaste manualerna. 20023-03 Gratulerar till ditt val av VAKA 10, ett modernt nätverksbaserat passersystem med integrerad

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Smartair System. Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Smartair System. Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Smartair System Installations- och användarmanual TS1000 version 4.20A ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Systeminnehåll...3 1.2 Lagringskapacitet...3

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_003 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering OEvent Manual Version 1.2 ÅID-orientering Innehåll 1. Import fil från ÅIDs kansli Emit.txt och Tider.txt 2. Logga in och starta OEvent och importera filen Emit.txt Välj databas och importera från Emit.txt

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Tävl-adm 3.0. Tävlingsadministrativt system www.braincurrent.se 1

Tävl-adm 3.0. Tävlingsadministrativt system www.braincurrent.se 1 Tävl-adm 3.0 Innehåll Introduktion... 3 Systemkrav... 3 Mjukvara... 3 Grunder... 4 Symboler... 4 Knappar... 4 Kontroller... 4 Tips... 4 Huvudmeny... 5 Flytta data mellan datorer... 5 Tävlingsdata... 5

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC. RDS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC. RDS5000PC kan köras under Windows XP eller Windows 7. Minimum hårdvarukrav är interminne på 2GB, processor 2GHz

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR ÖVERSIKT SVÅRIGHETSGRAD Lätt Medel Svår SYSTEMKRAV Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP DET HÄR BEHÖVS Ett usb-minne på fyra gigabyte Lägg Chromium på ett usb-minne

Läs mer