TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions."

Transkript

1 TimeLox Office Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

2 För information om montering, se sidan 12. TimeLox Office dörrenhet levereras komplett med monteringsdetaljer för dörrtjocklek mm, 1 extra tryckespinnen för 40 mm dörrar, 1st 9 volt alkaliskt batteri, 2 Masterkort, 1 Dörr Olåst kort, 10 st Passerkort, manual och Användarlista. På varje Masterkort finns enkla instruktioner om de vanligaste funktionerna. Övrig information finns i denna manual. TimeLox Office kortsats Systemkort Masterkort Sätter system-id i kortläsarna Används som programmeringskort för att ge tillträde, radera tillträde, inställningar etc. Fungerar som huvudnyckel och öppnar alla dörrar med samma system-id Sätter kortläsaren i kommunikationsläge för t.ex. läsning av logg Förvara Masterkorten på säker plats. Samma kort bör användas även till nya kortläsare. Passerkort (10-pack) Dörr Olåst kort (Stand Open) Passerkort Ställer dörren i olåst läge så att alla kan passera utan kort eller kod. Se sidan 7. Varje passerkort har ett unikt nummer. Anteckna på Användarlistan vilken person som har vilket kortnummer. Till varje enhet ingår 10 passerkort. Fler passerkort kan beställas i förpackning om 10. Passerkorten sätts in i pilens riktning, med magnetremsan nedåt på höger sida. 2

3 Driftsättning av TimeLox Office TimeLox Office levereras i en s.k leveransstatus utan system-id och har en Öppningstid på 5 sekunder. Den kan acceptera både kort och kod. Innan programmering startar ska TimeLox Office få unikt system-id, vilket görs med Masterkortet: Sätt in Masterkortet i kortläsaren. Du hör ett kvittrande ljud. När system-id är satt, kan kortläsaren bara programmeras med detta Masterkort. Om flera TimeLox Office beställts till ett objekt, använd samma Masterkort till samtliga. Sätt tid och datum 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck 2 # (pip). 2. Tryck dagnummer (Måndag-Söndag = 1-7). 3. Tryck in aktuellt klockslag, timmar (hh), minuter (mm) och sedan * (kvitter). OBS! 24 timmars klocka. 4. Tag ut Masterkortet. Ge tillträde till person I TimeLox Office kan du lägga in upp till 500 individuella kort eller koder. Dessa läggs in på utvalda positioner med nummer Du kan ha olika funktioner på olika positioner (ex. vissa har enbart kort, andra enbart kod och några både kort och kod). Om du sedan använder funktionen Ökad säkerhet, kommer bara de personer in som tilldelats både kort och kod (Se sidan 6). Koden är fyrsiffrig och bör vara personlig. Skriv in alla uppgifter om de olika positionerna på bifogad Användarlista och glöm inte att hålla den uppdaterad. Om en person inte längre ska ha tillträde, kan informationen raderas och positionen användas för annan person. 3 Fortsättning på nästa sida

4 Lägg in kort och kod När en person tilldelas både kort och kod, kan dörren öppnas med antingen kortet eller koden under normala tider. 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck * (pip). 2. Tryck in ett positionsnummer mellan och tryck # (pip). (Om det redan ligger information på den position du valt, hörs ett dubbelpip. Starta från början och välj ett annat nummer). 3. Tryck in en fyrsiffrig kod och tryck * (pip). 4. Tag ut Masterkortet. 5. Sätt in ett Passerkort (pip) och tryck * (kvitter). 6. Tag ut Passerkortet. Lägg in kort 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck * (pip). 2. Tryck in ett positionsnummer mellan och tryck # (pip). (Om det redan ligger information på den position du valt, hörs ett dubbelpip. Starta från början och välj ett annat nummer). 3. Tryck * (pip) och tag ut Masterkortet. 4. Sätt in ett Passerkort (pip) och tryck * (kvitter). 5. Tag ut Passerkortet. Lägg in kod 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck * (pip). 2. Tryck in ett positionsnummer mellan och tryck # (pip). (Om det redan ligger information på den position du valt, hörs ett dubbelpip. Starta från början och välj ett annat nummer). 3. Tryck in en fyrsiffrig kod och * (pip). 4. Tag ut Masterkortet. 5. Tryck * (kvitter). Daglig användning Öppna med enbart kort 1. Sätt in Passerkortet (kvitter) och tag ut det igen. 2. Öppna dörren inom öppningstiden (normalt 5 sekunder). Öppna med enbart kod 1. Tryck in den fyrsiffriga koden och avsluta med * (kvitter). 2. Öppna dörren inom öppningstiden (normalt 5 sekunder). 4 Fortsättning på nästa sida

5 + kod Öppna med både kort och kod Vid Ökad säkerhet (se sidan 6) krävs både kort och kod för att öppna dörren. 1. Sätt in Passerkortet (pip). 2. Tryck in den fyrsiffriga koden och avsluta med * (kvitter). 3. Tag ut Passerkortet och öppna dörren inom öppningstiden (normalt 5 sekunder). Om något går fel, tryck ## och försök igen. Batterivarningssignal När batterinivån blir låg, hörs ett dubbelpip efter öppningssignalen för att uppmärksamma att batteriet måste bytas. Se Batteribyte på sidan 11 för mer information. Låsa dörren med regelkolv När TimeLox Office installeras tillsammans med låskista 524, kan dörren få en extra låsning med regelkolv när man lämnar för dagen. Sätt in kort eller slå kod, drag upp handtaget och håll det uppe tills dörren låser (normalt 5 sekunder). Dörren kan öppnas som vanligt med kort eller kod när man kommer igen på morgonen. Tryck först ner handtaget en gång för att frigöra regelkolven, därefter en gång till för att öppna dörren. Radera kort/koder Om en person förlorat sitt kort, glömt sin kod eller av någon anledning inte längre ska ha tillträde kan kortet eller koden raderas. Övriga kort och koder fungerar som vanligt. När informationen raderats från en position kan ny information programmeras in. Glöm inte ändra uppgifterna på Användarlistan. 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck * (pip). 2. Tryck in nummer på den position som ska raderas (1-500) och därefter # (dubbelpip). 3. Tryck 0 och * (pip) * (kvitter) och tag ut Masterkortet. 4. Upprepa steg 1-3 i de kortläsare som berörs. Radera alla positioner All information på positionerna kan raderas samtidigt. 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck 8 # (pip) 7931 * (kvitter). Alla kort och koder raderas! 5

6 Ökad säkerhet (kort+kod) TimeLox Office kan programmeras att kräva både kort och kod för att öka säkerheten eller bara ge tillträde för vissa personer. Ett tidsintervall per dygn kan inprogrammeras. Tidsintervallet måste börja efter på dagen och fram till och avslutas efter och fram till Ex. starttid 18.00, stopptid Den kan också programmeras att kräva kort+kod, alltid eller lördag/söndag. Programmera tidsstyrning av kort+kod Sätt starttid (timme hh=12-23, minuter mm=00-59) 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck 21 # (pip). 2. Tryck in önskad starttid (hh), (mm) och sedan * (kvitter). 3. Tag ut Masterkortet. Sätt stopptid (timme hh=00-11, minuter mm=00-59) 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck 22 # (pip). 2. Tryck in önskad stopptid (hh), (mm) och sedan * (kvitter). 3. Tag ut Masterkortet. Radera tidsstyrning av kort+kod 1. Sätt in Masterkortet och tryck 28 # (kvitter). 2. Tag ut Masterkortet. Programmera kort+kod lördag och söndag (hela dygnet) 1. Sätt in Masterkortet och tryck 31 # (kvitter). 2. Tag ut Masterkortet. Radera kort+kod lördag och söndag 1. Sätt in Masterkortet och tryck 32 # (kvitter). 2. Tag ut Masterkortet. Programmera kort+kod alltid 1. Sätt in Masterkortet och tryck 51 # (kvitter). 2. Tag ut Masterkortet. Kort och kod kommer att krävas dygnet runt alla dagar tills intervallet raderas. Radera kort+kod alltid 1. Sätt in Masterkortet och tryck 52 # (kvitter). 2. Tag ut Masterkortet. 6

7 Dörr olåst Denna funktion kan användas om dörren vid något tillfälle ska stå olåst och inpassering ska kunna ske utan kort eller kod. Dörren förblir olåst tills funktionen tas bort. Ställ dörren i olåst läge 1. Öppna dörren med kort och/eller kod. 2. Tryck 4 * (kvitter) inom öppningstiden, som normalt är 5 sekunder. Dörren är nu olåst. Ta bort olåst läge 1. Öppna dörren med kort och/eller kod. 2. Tryck 6 * (kvitter) inom öppningstiden, som normalt är 5 sekunder. Dörren är nu låst. OBS! Dörren kan inte ställas i olåst läge om den är i Ökad säkerhet (kort+kod). Om dörren är i Olåst läge när Ökad säkerhet infaller, låser den automatiskt. Om flera personer har tillträde till dörren, kan funktionen Dörr olåst programmeras så att det endast kan göras med Masterkortet. Se sidan 9. 7

8 Spärrfunktion Det kan ibland finnas behov att tillfälligt spärra alla kort och koder utan att radera alla positioner. Enbart Masterkortet kan öppna dörren när Spärrfunktionen är aktiv. När Spärrfunktionen tas bort fungerar alla kort och koder som vanligt igen. Aktivera Spärrfunktion 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck 91 # (kvitter). Ta bort Spärrfunktion 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck 92 # (kvitter). Specialfunktioner + kod eller Ökad säkerhet med regelkolv När TimeLox Office installeras med Låskista 524, kan dörren få en extra låsning från utsidan med regelkolven. Se Daglig användning sidan 5. För att ytterligare öka säkerheten, kan en reglingsfunktion aktiveras. När dörren låses med handtaget antingen från utsidan eller insidan, krävs både kort och kod eller Masterkort för att öppna dörren från utsidan. Aktivera reglingsfunktion 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck 95 # (kvitter). Observera att det nu krävs både kort och kod eller Masterkort för att kunna öppna dörren första gången! Lås dörren med regel från insidan 1. Drag handtaget uppåt. Enbart Masterkort kan nu öppna dörren från utsidan. Lås dörren med regel från utsidan 1. Öppna dörren med kort eller kod och drag upp handtaget. Håll det uppe tills du hör att dörren går i lås igen (normalt 5 sekunder). 2. Tag tillbaka handtaget i horisontellt läge. Ta bort reglingsfunktion 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck 96 # (kvitter). 8

9 Ändra öppningstid Vid leverans är öppningstiden på TimeLox Office 5 sekunder. Denna kan sättas till mellan 1-25 sekunder. (ss = antal sekunder) 1. Sätt in Masterkortet i kortläsaren (pip) och tryck 3 # (pip) ss* (kvitter). Dörr olåst med kort När flera personer har tillträde till samma dörr, bör inte dörren kunna sättas i olåst läge med enbart 4 * (Se sidan 7). Detta kan istället göras med hjälp av Masterkortet eller specialkortet för Dörr olåst. Aktivera funktion Dörr olåst med kort 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck 93 # (kvitter). Återställ funktion Dörr olåst med enbart 4* 1. Sätt in Masterkortet (pip) och tryck 94 # (kvitter). eller Ställ dörren olåst med kort 1. Sätt in ett giltigt passerkort och därefter Dörr olåst kortet inom 5 sekunder eller 1. Sätt in Masterkortet och tryck 61 #. Lås dörren med kort 1. Sätt in ett giltigt passerkort och därefter Dörr olåst kortet inom 5 sekunder eller 1. Sätt in Masterkortet och tryck 62 #. 9

10 Ändra funktionssätt TimeLox Office är vid leverans programmerad att acceptera kort eller kod. Om du lagt in vissa med enbart kod och andra med enbart kort och vill till exempel att enbart de som fått kort ska ha tillträde, kan du tillfälligt ändra funktionssättet. Enbart tillträde med kort 1. Sätt in Masterkortet i kortläsaren (pip) och tryck 16 # (kvitter). Enbart tillträde med kod 1. Sätt in Masterkortet i kortläsaren (pip) och tryck 11 # (kvitter). Återställ till standard (kort eller kod) 1. Sätt in Masterkortet i kortläsaren (pip) och tryck 19 # (kvitter). Master 1 Master 2 Byte av Masterkort Om TimeLox Office ska ha ett annat system-id, kan ett nytt Masterkort programmeras in under förutsättning att det befintliga finns tillgängligt. 1. Sätt in det giltiga Masterkortet och tryck 6 #. Sätt därefter in det nya Masterkortet. Det nya Masterkortet kan nu användas, det gamla fungerar inte. Nya Masterkort beställs via Timelox AB. 7-siffrig kod PIN koden i TimeLox Office består normalt av 4 siffror. Dessa kan utökas till 7 siffror: Tre siffror för positionsnumret och fyra som är personliga. När personen tilldelats en fyrsiffrig kod och Utökad PIN kod aktiveras, slår de positionsnumret med tre siffror tillsammans med sin personliga kod och * för att öppna dörren. (Ex *). Aktivera 7-siffrig kod 1. Sätt in Masterkortet och tryck 98 # (kvitter). Återgå till 4-siffrig kod 1. Sätt in Masterkortet och tryck 97 # (kvitter). 10

11 Byte av batteri Använd inte kortläsaren eller knappsatsen under batteribytet! 1. Se till att du har rätt typ av batteri: 9 Volt alkaliska. Du kan inte använda litiumbatterier eller low-power batterier! 2. Avlägsna de två skruvarna på kåpan på dörrens insida. 3. Avlägsna batteriet försiktigt från hållaren och därefter från batterikabeln och anslut batterikabeln till det nya batteriet (med en pol i taget) inom 1 minut! I annat fall kan inprogrammerad information försvinna. 4. När batteriet är inkopplat, sätt tillbaka det i batterihållaren. 5. Montera tillbaka insideskåpan och se till att batterikabeln inte kläms. Batterivarningssignalen kan höras även efter batteribytet, men återgår efter några öppningar till normalt läge igen. Om TimeLox Office installerats med distansram och cylinder är batteriet placerat på utsidan. Avlägsna de två skruvarna på insideskåpan och därefter de tre fästskruvarna så att du kan ta av hela utsidan och komma åt batteriet. 11

12 Installation av TimeLox Office Produktöversikt Verktyg som behövs TimeLox Office installeras normalt i befintliga hål i dörren och ersätter handtag och cylinder. När dörren har utfräsning enligt SIS standard krävs inga ingrepp. Monteringssats med fästskruvar och tryckespinne i anpassad längd kan beställas men vid leverans ingår en standard monteringssats för dörrar mellan mm som kan anpassas efter dörrens tjocklek. 12

13 Kontrollera: Monteringsyta ska vara 70x230 mm Kontrollera att lister eller annat inte hindrar installationen. Avstånd till dörrkarmen Avståndet från mitten av installationshålet till karmen måste vara minst 35 mm. Om dörren är inåtgående, krävs eventuellt ytterligare utrymme så att inte kortläsaren tar emot i karmen när dörren stängs. Utrymme för låskista 524 Låskista 524 har samma mått som en standard modulkista. Kontrollera att utfräsningen i dörren är enligt standardmått. Inga extra hål behöver göras eftersom tryckespinnen löper genom översta hålet och batterikabeln genom låskistan i nedersta hålet. (Om Timelox Office monteras med distansram och övergripande cylinder, löper tryckespinnan genom nedre hålet och standard låskista kan användas. Batteriet sitter då placerat i distansramen.) 1. Batteriet sitter i insideskåpan. 2. Fäst de tre skruvarna i de två översta hålen, och det nedersta hålet i fästplåten på utsideskåpan. 13

14 3. Vid behov, kapa tryckespinnen till rätt längd. Den ska vara lika lång som tjockleken på dörren + ett tillägg på 40 mm. Sätt in tryckespinnen i följaren. VIKTIGT! Kontrollera att strecket på följaren pekar uppåt! I annat fall kan inte dörren öppnas. 4. Dra batterikabeln genom nedersta hålet i låskistan (denna bild visar en DIN kista). Fäst utsidan. Kontrollera att den sitter rakt och att följaren pekar uppåt. 5. Montera insidesplåten. Se till att batterikabeln inte kommer i kläm. 6. Fäst insidesplåten med de tre muttrarna. Kontrollera att kortläsaren sitter rakt. 14

15 7. Anslut batteriet med en pol i taget. Kortläsaren ska ge ifrån sig ett kvittrande ljud när batteriet ansluts. Om inte, lossa batteriet igen. Vänta ca 5 minuter innan du ansluter batteriet igen. Om inte detta hjälper, måste en reset av elektroniken göras. Kontakta återförsäljaren. 8. Sätt fast insideskåpan. Se till att batterikabeln inte kommer i kläm. 9. Fäst insideskåpan med de två insexskruvarna. Se till att kortläsaren sitter rakt. Fäst inte skruvarna för hårt; då kan handtaget bli svårt att trycka ner. 10. Innan du stänger dörren, kontrollera att du kan öppna den med Masterkortet (ett kvitter hörs, handtaget kan tryckas ner). Se till att handtaget löper lätt, att kortläsaren inte tar i dörrkarmen och att dörren enkelt kan öppnas även från insidan. 15

16 Byte vänster/höger TimeLox Office levereras i höger eller vänster version men handtaget kan enkelt vändas. Utsideskåpan 1. Lossa skruven i mitten på handtaget från insidan med en 3 mm insexnyckel. Skruva inte loss skruven helt, så blir det lättare att fästa handtaget igen. 2. Drag ut handtaget och vänd helt om Skruva fast handtaget igen. Se till att dra åt skruven ordentligt, sätt gärna lite Locktite på skruven. Insideskåpan 1. Lossa handtagsskruven. 2. Tag loss handtaget från kåpan. 3. Vänd handtaget helt om Skruva fast handtaget igen. Se till att dra åt skruven ordentligt, sätt gärna lite Locktite på skruven. Timelox AB, Lodjursgatan 2, Landskrona Tel: Fax: Säljkontor Stockholm: Sjöviksbacken 24, Stockholm Tel: Timelox AB är en av de ledande tillverkarna av elektroniska låssystem och passersystem anpassade för såväl ytterdörrar som innerdörrar. Bland kunderna finns hotell, större och mindre företag, kommuner, landsting och försvarsanläggningar. ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. An ASSA ABLOY Group company

17 ASSA AB P.O. Box 371 SE Eskilstuna Sweden phone +46 (0) fax +46 (0) Customer support: phone intl phone nat fax +46 (0) ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. M

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatörs- och användarhandbok UNIBASE PC-program för programmering av AXCODE AXCARD & UNICALL VER. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 1 2 INSTALLATION... 2 2.1 DIREKTANSLUTNING...2 2.2 ANSLUTNING

Läs mer

Välj rätt lås till ditt hem

Välj rätt lås till ditt hem Välj rätt lås till ditt hem En enkel guide till ett tryggare boende ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA Entré Godkänt lås för din ytterdörr Vårt godkända ASSA Entré är det lås

Läs mer

Välj rätt lås till ditt hem

Välj rätt lås till ditt hem Välj rätt lås till ditt hem En enkel guide till ett tryggare boende ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Våra bästa tips om lås och säkerhet Bekväm säkerhet blir använd När du har

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA CLIQ Remote Behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Vad är CLIQ Remote? En ny revolutionerande funktionalitet. CLIQ Remote är utvecklat med säkerhet, flexibilitet,

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

ASSA ARX Passersystem

ASSA ARX Passersystem ASSA AR Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AR Passersystem AR Svenskt Patent nr 525847 När du väljer att investera i ett passersystem, ska du inte känna dig låst

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION Installatörs- och användarhandbok UNICARD RC-434 Card V1.2 Ver. 1.2 UNICARD 1. INTRODUKTION UNICARD RC-434 RC-434 är en kontrollenheten för kortavläsning, den har två reläer som vardera har en fri växelkontakt.

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

ARX. On-Line Passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ARX. On-Line Passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ARX On-Line Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA integrerade säkerhetslösningar Vill du öppna med en nyckel eller kontrollera tillträdet i ett nätverksbaserat passersystem?

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer