SIB s Rondningsprogram version 2. GENERELLT BESIKTNINGSPROGRAM Ver2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIB s Rondningsprogram version 2. GENERELLT BESIKTNINGSPROGRAM Ver2.0"

Transkript

1 GENERELLT BESIKTNINGSPROGRAM Ver2.0 MANUAL för PC-programmet Protokollprogram för Windows Version för SQL server Sidan 1 av 1

2 Inledning... 3 Koncept... 3 Programmets huvudfönster...4 Bestämma ledtexter... 5 Backup... 6 Backup på listor och objekttyper... 6 Backup på objekt och protokoll... 7 Läs in listor och objekttyper...7 Läs in objekt och protokoll...7 Hantera rubriker... 8 Hantera objekt... 9 Markera alla... 9 Avmarkera alla... 9 Visa protokoll... 9 Radera markerade objekt... 9 Lägg till objekt... 9 Ändra objekt... 9 Protokollfönstret Design Objekttyper Användning av se kalkylerade fälten Användning av beredningsfälten Fel och Materielkoder Scheman Radera Objekttyp Rader koder Åtgärda koder Radera Protokoll Kommunikation med handdatorn Objekttyper till HT Skapa Pack Skicka pack till handdatorn Hämta pack från handdatorn Inläsning av filer från handdatorn Sidan 2 av 2

3 Inledning Detta är manualen till version 2 av SIB s rondningsprogram. Programmet är en så kallat klient server lösning som består av ett windowsprogram som klient vilket ansluter till en SQL server för att läsa, lagra och skriva data. Man kan antingen ansluta till en central SQL server eller installera MSDE och köra lokalt på sin egen dator. MSDE är helt fri och kan fås genom SIBs försorg. Om man kör mot en server så måste man logga in i programmet när det startas. En användare som är satt som administratör i programmet bestämmer vilka funktioner de övriga har tillgång till. Kör man en lokal server på sin egen dator, MSDE, så har man alltid tillgång till alla funktioner i programmet. Installationen av databasen på servern behandlas i en egen manual. Koncept Programmets syfte är att hantera rondning och besiktning av olika objekt. I PC-programmet definierar man vilka typer av objekt som skall besiktigas, ex kabelskåp, stationer stolpar etc. Till varje objekttyp knyter man sedan en checklista där man fyller i vilka punkter som skall besiktigas på denna objekttyp och vad man ska titta på vid dessa punkter. Man kan bestämma om det ska finnas fält för om allt är ok, något eventuellt avläst värde som ska läsas av etc. Man kan även registrera fel- och materielkoder på varje objekt. Dessa checklistor förs över till handdatorn, man besiktigar sina objekt med denna och för tillbaka resultatet till PCn varvid detta sparas i SQL servern. Man kan sedan skriva ut de färdiga protokollen, skriva ut sammanställningar på fel, plocka ut statistik och mycket annat. Observera att handdatorprogrammet har en egen manual. Sidan 3 av 3

4 Programmets huvudfönster Som man kan se så består huvuddelen av fönstret av på vänstra sidan en trädvy av rubrikstrukturen och på högersidan en lista på de objekt som hör till markerad rubrik. Värdena på markerad rubrik visas också ovanför denna lista. På statusraden längst ner visas vilken dator man är uppkopplad till, vilket användarnamn man är inloggad i programmet som, Hur många rubriker som ligger under markerad nod i trädstrukturen samt till sist hur många objekt som finns i dessa rubriker. Överst hittar vi menyraden som innehåller val till det mesta vi kan göra i programmet. När det gäller att lägga till, radera eller ändra objekt och rubriker får man dock högerklicka antingen i trädstrukturen eller i objektlistan fär att få fram en meny för detta. Även för att komma till fönstret där man kan titta på besiktningsprotokoll så ska man högerklicka i objektslistan. Databasen är helt tom från början, om man vill arbeta lite med exempeldata för att lära känna programmet innan man sätter igång på allvar kan man läsa in de backupfiler som SIB skickar med i installationen. Se avsnittet om backup nedan. Sidan 4 av 4

5 Bestämma ledtexter Från början är ledtexterna på rubrikerna satta till Info1, Info2, Info3 etc. För att ändra detta och en del andra ledtexter till något mer meningsfullt så välj Inställningar, Ledtexter från menyn. Man kan sedan ändra dessa ledtexter i dialogen som följer. OBS! Man måste vara administratör för att göra detta. Man kan här även välja att använda valbara fält för att dokumentera sina objekt och vilka ledtexter dessa fält då skall ha. Sidan 5 av 5

6 Backup Den normala backupen bör ske genom att datafilen i SQL servern backas upp i företagets normala backuprutin. Detta sker normalt alltid på en central server men om man kör MSDE på sin lokala server är det det bästa om datafilen där backas upp i de vanliga backuperna. I standardinstallationen hittar man den i C:\Program\ Microsoft SQL Server\ MSSQL$SIBSQL\Data\ PROTO.mdf. Har man engelskt OS kan det vara under Program Files istället. Givetvis kan man spara dessa textfiler som skapas i backupfunktionerna i programmet också, men huvudsyftet med dessa är att kunna ta ut data och tex för över till en bärbar dator som kör MSDE. Det finns fyra val i backupmenyn: Backup på listor och objekttyper Backup på objekt och protokoll Läs in listor och objekttyper Läs in objekt och protokoll Backup på listor och objekttyper Denna funktion skapar en backup på listor och objektyper från databasen. Det som sparas är objekttyper med tillhörande checklistor, felkodslista, materiellista och ledtexter. Sidan 6 av 6

7 Backup på objekt och protokoll Här sparar man rubriker med tillhörande objekt och de protokoll (gjorda besiktningar) som finns sparade på de olika objekten. Man kan välja med att backa upp markerad rubrikstrukur eller alla objekt och om man vill begränsa till enbart de objekt som inte är besiktigade innan ett givet datum. Läs in listor och objekttyper Denna funktion är lite farlig. Om man fullföljer den töms hela databasen och de objekttyper och listor som finns i backupfilen läses in. Denna funktion är främst avsedd för att initiera en ny databas, tex på en bärbar dator, med de inställningar som finns på servern. Du måste vara administratör för att kunna genomföra detta. Läs in objekt och protokoll Här läser man in de rubriker och objekt som finns i backupfilen till databasen. Ingen data raderas från databasen men data kan uppdateras om datumstämpeln i backupfilen är nyare än datan i databasen. Du måste vara administratör eller ha fått tilldelat särskilda rättigheter för att få göra detta. Sidan 7 av 7

8 Hantera rubriker För att hantera rubriker måste ha speciella rättigheter. Man kan skapa nya eller ändra rubriker genom att högerklicka med musen direkt i rubrikträdet på första sidan. Man kan även använda dra- och släppteknik i rubrikträdet för att flytta rubrikstrukturer. Säg att man råkat av misstag genom felstavning fått två företag där det egentligen skall vara ett så kan man dra det felstavade till det rättstavade och då få överflyttat hela strukturen. Detta bör dock utnyttjas med försiktighet. Man kan även ändra befintliga rubriker genom att välja Redigera rubriker i Arkiv menyn. Man kan här skriva och ändra direkt i rutmönstret. Sidan 8 av 8

9 Hantera objekt Här högerklickar man i listvyn som visar objekten under vald rubrik för att få fram en meny. Markera alla Man kan markera alla objekt genom att välja detta menyval eller genom att trycka Ctrl-A när objektlistan är markerad. Man kan även markera flera objekt genom att hålla nere Ctrl och klicka på de objekt som man vill ha markerade. Avmarkera alla Detta menyval avmarkerar alla objekt. Man kan även istället trycka Ctrl_Q. Visa protokoll Detta menyval öppnar ett fönster där man kan bläddra mellan protokollen på gjorda besiktningar av markerade objekt. Kan även nås med Ctrl-P. Läs mer om att titta på protokoll nedan. Radera markerade objekt Detta menyval raderar alla markerade objekt inklusive gjorda besiktningar från databasen. Lägg till objekt För att skapa ett nytt objekt. Ändra objekt För att ändra namn eller andra värden på ett objekt. Sidan 9 av 9

10 Protokollfönstret När man skall bläddra mellan sina protokoll väljer man Visa protokoll från popup menyn enligt ovan. Överst i fönstret visas rubrikinformation och under det objekttyp, besiktningsdatum och signatur på valt protokoll. Till vänster visas en lista på de objekt som var markerade i huvudfönstret och man kan här välja vilket objekt man vill titta på. Längst ner har vi en statusrad som visar om det finns några fel- eller materielkoder på objektet. Koderna kan var aktiva eller åtgärdade. Om det finns aktiva koder på objektet visas antalet med röd skrift. Området till höger har tre tabbar. Den vänstra tabben, som alltid visas först, visar objektets protokoll. Den nyaste besiktningen visas alltid först men man kan bläddra till de äldre med bläddringsknapparna längst ner. Man kan här även radera ett protokoll (om man har behörighet med det). Nästa två tabbarna visar fel- respektive materielkoder på objektet. Sidan 10 av 10

11 Man ser här ett aktivt fel. Om det är åtgärdat visas när detta är gjort och av vem. För att markera en kod som åtgärdad eller för att ta bort den högerklickar man på koden. Man kan även åtgärda koder eller ta bort koder och protokoll från flera objektet via menyval från huvudfönstret. Se nedan. Sidan 11 av 11

12 Design Objekttyper För att skapa nya objekttyper eller redigera befintliga väljer man menyvalet Design Objekttyper från Inställningar. Här kan man antingen börja med att skapa en ny objekttyp från början eller att öppna en befintlig i redigeringsläge. Vi rekommenderar att man tar ett befintligt protokoll som är så likt det man ska skapa och öppnar det gör de ändringar och tillägg man vill ha och sedan spara under nytt namn. Om du tittar på formuläret ovan så ser du att högst upp är tre textrutor för objekttyp, printtitel och kortkod. Objekttypen är namnet på den typ av objekt som skall besiktigas, ex Kabelskåp eller Elsäng etc. Printtitel är vad som kommer att stå som överskrift på protokollutskrifterna för denna objekttyp. Kortkod är ett ID på objekttypen för att databasen ska söka snabbare. En ny objekttyp får inte heta som en befintlig objekttyp och heller inte ha samma kortkod. Om man vill lägga till en ny rad så kan man trycka nerpil när man står på understa raden eller genom att högerklicka och välja Lägg till rad. Att radera en rad gör man genom att högerklicka och välja Radera rad. Vi kan nu öppna en befintlig objekttyp genom att trycka på Öppna. Sidan 12 av 12

13 Man kan spara arbetskopior av checklistorna som textfiler som man sedan kan öppna igen men nu väljer vi att öppna från databasen. Jag har här valt att öppna objekttypen Stolpstationer Öst och trycker på OK. Sidan 13 av 13

14 Vi kan här se att checklistan är uppdelad i ett antal rubriker, markerade med grönt, och ett antal checkpunkter under varje rubrik. Varje rad måste ha en unik kod och en benämning. Vi har också ett antal kolumner för vad som skall göras på varje checkpunkt. Kolumnen rubrik är lite speciell, om den markeras betyder det att denna rad kommer fungera som en rubrikrad. Om vi här trycker på knappen Inställningar visas följande. Den vänstra kolumnen visar vilka fält som är tillgängliga. Kod, benämning och rubär obligatoriska fält medan övriga är valbara.ok, Fel, Atg, xtra1, och xtra2 är logiska fält som antingen kan vara sant eller falskt och num1, num2 och num3 är numeriska fält för att läsa av eventuella värden. Anteck är precis som det låter ett fritextfält. Om man vill använda ett fält i ett protokoll så får man klicka i att det ska vara synligt och ange vilken ledtext det ska ha. Om man väljer en lång ledtext kan det vara nödvändigt att även ange en kortvariant för att använda i handdatorn. Schemanr ska vara ikryssat om man vill att vissa checkpunkter bara ska dyka upp i vissa scheman. Info ska användas om man vill tagga checkpunkterna med info eller instruktioner som ska med i handdatorn. Ptid, mtid och pris används för eventuella kostnadsberäkningar. Mer om detta i eget avsnitt. Calc1, calc2, och calc3 kan användas antingen om man vill få ett beräknat värde i handdatorn som baseras på en eller två inmatningar eller för att skapa varningar för gränsvärden etc. Även dessa fält har en egen avdelning nedan. Sidan 14 av 14

15 Användning av se kalkylerade fälten Ej ännu klar Användning av beredningsfälten Ej ännu klar Sidan 15 av 15

16 Fel och Materielkoder Du hittar menyvalet under Inställningar och måste ha särskild behörighet för att gå in här. Här hanteras systemets fel- och materielkoder. De har varsin flik och man kan lägga in nya eller ändra, ta bort eller läsa in från textfil. När det gäller fälten P1-P3 och M1-M3 så är de avsedda för beredning och kalkyl av kostnader. Mer om detta i eget avsnitt nedan. Sidan 16 av 16

17 Scheman Detta menyval finns under inställningar och kräver särskild behörighet. Man kan här skriva in valfritt antal scheman. Dessa används för att schemalägga enskilda checkpunkter i en checklista. Man kan tänka sig att man har ett objekt som skall rondas regelbundet tex en gång i månaden och att man en gång per år gör en större översyn. Man konstruerar då checklistan så att man tar med alla de punkter som skall gås igenom vid den större rondningen. Sedan markerar man de punkter som bara skall vara med då med schemat Varje År. Om man då väljer tex schemat varje månad i handdatorn kommer inte dessa punkter med men om man väljer schemat Varje År så ser man alla punkter. Sidan 17 av 17

18 Radera Objekttyp Detta menyval finns under Underhåll och kräver särskild behörighet. Om man raderar en objekttyp så raderas även automatiskt alla objekt av denna objekttyp och alla protokoll som hör till dessa!! Rader koder Detta menyval finns också under Underhåll och kräver speciell behörighet. Man markerar först den rubrikstruktur som skall åtgärdas. Väljer sedan det urval man vill göra i dialogen ovan och trycker OK. Sidan 18 av 18

19 Åtgärda koder Detta menyval fungerar snarlikt ovanstående men markerar valda koder som åtgärdade. Radera Protokoll Även här markerar man en rubrikstruktur och gör ett urval i dialogrutan för att rensa undan gamla protokoll. Sidan 19 av 19

20 Kommunikation med handdatorn Här väljer man HT-Kommunikation från Arkivmenyn och får då upp följande skärm om man har rätt behörighet. För att kommunikationen med handdatorn skall fungera krävs att Psions programpaket Psiwin 2.33 finns installerat på PCn. Detta program kan fås fritt genom SIB. Handdatorn måste också alltid sättas i kommunikationsläge innan man sätter igång all kommunikation. Detta görs genom att stänga handdatorprogrammet, från systemskärmen, den med ikonerna, trycka Psion-L, Psion knappen är den längst ner till vänster. I dialogen som följer välja Link On, Baudrate (i gamla handdatorer 19200) och port A och sedan trycka Enter. Objekttyper till HT Här kan man uppdarera själva programpacken i handdatorn så att information om vilka objekttyper som finns och hur dess checklistor ser ut finns på handdatorn. Detta är nödvändigt om man vill börja besiktningen på handdatorn med tom pack. För att göra detta tar man först ut programpacken ur handdatorn. Programpacken är den översta minnespacken när man öppnar handdatorn. På ena långsidan på minnespacken finns en liten switch som skall stå i läget Write. Man kan använda en penna eller liknande för att ändra läget. Man sätter sedan tillbaka packen och ser antingen till att man har helt nya batterier i handdatorn eller använder batterielliminator och sätter handdatorn i kommunikationsläge, se ovan. Man trycker sedan på knappen Objekttyper till HT och väntar tills kommunikationen är klar. Ta sedan ut packen igen och återställ skrivskyddet (sätt den lilla switchen till Protect). Sidan 20 av 20

21 Skapa Pack För att skapa pack drar man bara en objektstruktur från den övre trädstrukturen ner till det undre listfönstret. Man ser där alla valda rubriker samt hur många objekt de innehåller. Man väljer också om man vill skicka med föregående besiktningsvärden till handdatorn eller ej och trycker sedan på knappen skicka pack. Man får en fråga om vad packfilen ska heta och sedan sparas denna och visas i fönstret Pack som skall skickas till handdatorn. Skicka pack till handdatorn Först måste handdatorn sättas i kommunikationsläge (se ovan). Man kan sedan antingen dra filen med musen från listboxen till panelen med handdatorsymbolen på formulärets mitt eller markera filen och trycka på knappen Sänd pack till HT. Kommunikationen startar då och man får meddelande när denna är klar. Hämta pack från handdatorn. Även här sätts handdatorm i kommunikationsläge och man trycker på knappen Hämta objekt från HT. Man får meddelande när det är klart och inläsningsfilen visas i listfönstret Packa hämtade från handdatorn. Inläsning av filer från handdatorn Här kan man antingen dra filen till datorsymbolen i mitten eller markera filen och trycka på knappen För godkännande. Filen bearbetas först en stund av programmet och sedan dyker ett fönster som visar innehållet i filen upp på skärmen. Vi kan här bläddra runt mellan innehållet i filen. Vi kan ändra eventuella felskrivningar i handdatorn, markera att vissa objekt eller hela rubriker inte skall läsas in etc. Så fort vi gjort någon ändring slocknar knappen Läs in och vi måste först trycka på knappen Verifiera för att kunna gå vidare. Programmet kollar då mot databasen att allt är som det ska. Om ett protokoll är markerat att det inte ska läsas in så beror det på att det finns ett protokoll med samma tidsstämpel i databasen. Försöker vi forcera inläsning genom att klicka för att det ska Sidan 21 av 21

22 läsas in kommer det att avmarkeras igen när vi trycker på Verifiera. Databasen har en regel att det inte får finnas två protokoll med samma tid och då kan vi inte göra detta. Om vi ändrar en felstavad rubrik så kan det också hända att det står befintligt objekt istället för nytt objekt sedan osv. Om vi absolut måste få in ett protokoll som inte går att läsa in här måste vi först gå ur kommunikationsläget och leta upp objektet och ta bort det gamla protokollet med samm tid som stör det hela. Sidan 22 av 22

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman

DIKO- manual. 2014-09- 14 Bitte Rydeman DIKO- manual 2014-09- 14 Bitte Rydeman Föreningen Furuboda, 2014. DIKO är en webbtjänst under utveckling. Den som använder tjänsten gör detta på egen risk. Det görs regelbundna backupper av innehållet

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access

Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access Betrakta följade relationsdatabasstruktur á la Access (dvs relationer mellan tabeller visas BÅDE som främmande nycklar och via

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Generell rapportgenerator i Visma Administration 2000 1-1 Befintliga register och ordningar 1-2 Databasfråga mot Visma Admininstration 1-2 Fysiska och logiska register 1-2 Skapa ny, ändra, kopiera

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 6 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER... 6 2 VAD ÄR REGITWISE?... 7 2.1 STANDARD... 7 2.1.1 Enkel administration... 7 2.1.2 Urval... 7

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Manual till publiceringssystemet WebMe

Manual till publiceringssystemet WebMe Manual till publiceringssystemet Senast ändrad augusti 2010 Innehåll Logga in... 3 Översikt av sidor/funktioner... 3 Innehåll... 3 Användare... 3 Utseende... 3 Inställningar... 3 Bygg formulär... 4 Postade

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02)

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02) Manual för Equipe 4 I Equipe 4 - datorprogram för administration av ryttartävlingar Innehållsförteckning 0 Del I INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 2 1 Installation... 3 Produktnyckel... Starta programmet...

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Steg för steg-guide, individuell tävling

Steg för steg-guide, individuell tävling Svenska Orienteringsförbundet Steg för steg-guide, individuell tävling Baserad på OLA 4.1.6 Dokumentversion: 20080626 Författare: Redigering och layout: Per-Erik Modig, SOFT Henrik Bengtsson, SOFT Niklas

Läs mer