SIB s Rondningsprogram version 2. GENERELLT BESIKTNINGSPROGRAM Ver2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIB s Rondningsprogram version 2. GENERELLT BESIKTNINGSPROGRAM Ver2.0"

Transkript

1 GENERELLT BESIKTNINGSPROGRAM Ver2.0 MANUAL för PC-programmet Protokollprogram för Windows Version för SQL server Sidan 1 av 1

2 Inledning... 3 Koncept... 3 Programmets huvudfönster...4 Bestämma ledtexter... 5 Backup... 6 Backup på listor och objekttyper... 6 Backup på objekt och protokoll... 7 Läs in listor och objekttyper...7 Läs in objekt och protokoll...7 Hantera rubriker... 8 Hantera objekt... 9 Markera alla... 9 Avmarkera alla... 9 Visa protokoll... 9 Radera markerade objekt... 9 Lägg till objekt... 9 Ändra objekt... 9 Protokollfönstret Design Objekttyper Användning av se kalkylerade fälten Användning av beredningsfälten Fel och Materielkoder Scheman Radera Objekttyp Rader koder Åtgärda koder Radera Protokoll Kommunikation med handdatorn Objekttyper till HT Skapa Pack Skicka pack till handdatorn Hämta pack från handdatorn Inläsning av filer från handdatorn Sidan 2 av 2

3 Inledning Detta är manualen till version 2 av SIB s rondningsprogram. Programmet är en så kallat klient server lösning som består av ett windowsprogram som klient vilket ansluter till en SQL server för att läsa, lagra och skriva data. Man kan antingen ansluta till en central SQL server eller installera MSDE och köra lokalt på sin egen dator. MSDE är helt fri och kan fås genom SIBs försorg. Om man kör mot en server så måste man logga in i programmet när det startas. En användare som är satt som administratör i programmet bestämmer vilka funktioner de övriga har tillgång till. Kör man en lokal server på sin egen dator, MSDE, så har man alltid tillgång till alla funktioner i programmet. Installationen av databasen på servern behandlas i en egen manual. Koncept Programmets syfte är att hantera rondning och besiktning av olika objekt. I PC-programmet definierar man vilka typer av objekt som skall besiktigas, ex kabelskåp, stationer stolpar etc. Till varje objekttyp knyter man sedan en checklista där man fyller i vilka punkter som skall besiktigas på denna objekttyp och vad man ska titta på vid dessa punkter. Man kan bestämma om det ska finnas fält för om allt är ok, något eventuellt avläst värde som ska läsas av etc. Man kan även registrera fel- och materielkoder på varje objekt. Dessa checklistor förs över till handdatorn, man besiktigar sina objekt med denna och för tillbaka resultatet till PCn varvid detta sparas i SQL servern. Man kan sedan skriva ut de färdiga protokollen, skriva ut sammanställningar på fel, plocka ut statistik och mycket annat. Observera att handdatorprogrammet har en egen manual. Sidan 3 av 3

4 Programmets huvudfönster Som man kan se så består huvuddelen av fönstret av på vänstra sidan en trädvy av rubrikstrukturen och på högersidan en lista på de objekt som hör till markerad rubrik. Värdena på markerad rubrik visas också ovanför denna lista. På statusraden längst ner visas vilken dator man är uppkopplad till, vilket användarnamn man är inloggad i programmet som, Hur många rubriker som ligger under markerad nod i trädstrukturen samt till sist hur många objekt som finns i dessa rubriker. Överst hittar vi menyraden som innehåller val till det mesta vi kan göra i programmet. När det gäller att lägga till, radera eller ändra objekt och rubriker får man dock högerklicka antingen i trädstrukturen eller i objektlistan fär att få fram en meny för detta. Även för att komma till fönstret där man kan titta på besiktningsprotokoll så ska man högerklicka i objektslistan. Databasen är helt tom från början, om man vill arbeta lite med exempeldata för att lära känna programmet innan man sätter igång på allvar kan man läsa in de backupfiler som SIB skickar med i installationen. Se avsnittet om backup nedan. Sidan 4 av 4

5 Bestämma ledtexter Från början är ledtexterna på rubrikerna satta till Info1, Info2, Info3 etc. För att ändra detta och en del andra ledtexter till något mer meningsfullt så välj Inställningar, Ledtexter från menyn. Man kan sedan ändra dessa ledtexter i dialogen som följer. OBS! Man måste vara administratör för att göra detta. Man kan här även välja att använda valbara fält för att dokumentera sina objekt och vilka ledtexter dessa fält då skall ha. Sidan 5 av 5

6 Backup Den normala backupen bör ske genom att datafilen i SQL servern backas upp i företagets normala backuprutin. Detta sker normalt alltid på en central server men om man kör MSDE på sin lokala server är det det bästa om datafilen där backas upp i de vanliga backuperna. I standardinstallationen hittar man den i C:\Program\ Microsoft SQL Server\ MSSQL$SIBSQL\Data\ PROTO.mdf. Har man engelskt OS kan det vara under Program Files istället. Givetvis kan man spara dessa textfiler som skapas i backupfunktionerna i programmet också, men huvudsyftet med dessa är att kunna ta ut data och tex för över till en bärbar dator som kör MSDE. Det finns fyra val i backupmenyn: Backup på listor och objekttyper Backup på objekt och protokoll Läs in listor och objekttyper Läs in objekt och protokoll Backup på listor och objekttyper Denna funktion skapar en backup på listor och objektyper från databasen. Det som sparas är objekttyper med tillhörande checklistor, felkodslista, materiellista och ledtexter. Sidan 6 av 6

7 Backup på objekt och protokoll Här sparar man rubriker med tillhörande objekt och de protokoll (gjorda besiktningar) som finns sparade på de olika objekten. Man kan välja med att backa upp markerad rubrikstrukur eller alla objekt och om man vill begränsa till enbart de objekt som inte är besiktigade innan ett givet datum. Läs in listor och objekttyper Denna funktion är lite farlig. Om man fullföljer den töms hela databasen och de objekttyper och listor som finns i backupfilen läses in. Denna funktion är främst avsedd för att initiera en ny databas, tex på en bärbar dator, med de inställningar som finns på servern. Du måste vara administratör för att kunna genomföra detta. Läs in objekt och protokoll Här läser man in de rubriker och objekt som finns i backupfilen till databasen. Ingen data raderas från databasen men data kan uppdateras om datumstämpeln i backupfilen är nyare än datan i databasen. Du måste vara administratör eller ha fått tilldelat särskilda rättigheter för att få göra detta. Sidan 7 av 7

8 Hantera rubriker För att hantera rubriker måste ha speciella rättigheter. Man kan skapa nya eller ändra rubriker genom att högerklicka med musen direkt i rubrikträdet på första sidan. Man kan även använda dra- och släppteknik i rubrikträdet för att flytta rubrikstrukturer. Säg att man råkat av misstag genom felstavning fått två företag där det egentligen skall vara ett så kan man dra det felstavade till det rättstavade och då få överflyttat hela strukturen. Detta bör dock utnyttjas med försiktighet. Man kan även ändra befintliga rubriker genom att välja Redigera rubriker i Arkiv menyn. Man kan här skriva och ändra direkt i rutmönstret. Sidan 8 av 8

9 Hantera objekt Här högerklickar man i listvyn som visar objekten under vald rubrik för att få fram en meny. Markera alla Man kan markera alla objekt genom att välja detta menyval eller genom att trycka Ctrl-A när objektlistan är markerad. Man kan även markera flera objekt genom att hålla nere Ctrl och klicka på de objekt som man vill ha markerade. Avmarkera alla Detta menyval avmarkerar alla objekt. Man kan även istället trycka Ctrl_Q. Visa protokoll Detta menyval öppnar ett fönster där man kan bläddra mellan protokollen på gjorda besiktningar av markerade objekt. Kan även nås med Ctrl-P. Läs mer om att titta på protokoll nedan. Radera markerade objekt Detta menyval raderar alla markerade objekt inklusive gjorda besiktningar från databasen. Lägg till objekt För att skapa ett nytt objekt. Ändra objekt För att ändra namn eller andra värden på ett objekt. Sidan 9 av 9

10 Protokollfönstret När man skall bläddra mellan sina protokoll väljer man Visa protokoll från popup menyn enligt ovan. Överst i fönstret visas rubrikinformation och under det objekttyp, besiktningsdatum och signatur på valt protokoll. Till vänster visas en lista på de objekt som var markerade i huvudfönstret och man kan här välja vilket objekt man vill titta på. Längst ner har vi en statusrad som visar om det finns några fel- eller materielkoder på objektet. Koderna kan var aktiva eller åtgärdade. Om det finns aktiva koder på objektet visas antalet med röd skrift. Området till höger har tre tabbar. Den vänstra tabben, som alltid visas först, visar objektets protokoll. Den nyaste besiktningen visas alltid först men man kan bläddra till de äldre med bläddringsknapparna längst ner. Man kan här även radera ett protokoll (om man har behörighet med det). Nästa två tabbarna visar fel- respektive materielkoder på objektet. Sidan 10 av 10

11 Man ser här ett aktivt fel. Om det är åtgärdat visas när detta är gjort och av vem. För att markera en kod som åtgärdad eller för att ta bort den högerklickar man på koden. Man kan även åtgärda koder eller ta bort koder och protokoll från flera objektet via menyval från huvudfönstret. Se nedan. Sidan 11 av 11

12 Design Objekttyper För att skapa nya objekttyper eller redigera befintliga väljer man menyvalet Design Objekttyper från Inställningar. Här kan man antingen börja med att skapa en ny objekttyp från början eller att öppna en befintlig i redigeringsläge. Vi rekommenderar att man tar ett befintligt protokoll som är så likt det man ska skapa och öppnar det gör de ändringar och tillägg man vill ha och sedan spara under nytt namn. Om du tittar på formuläret ovan så ser du att högst upp är tre textrutor för objekttyp, printtitel och kortkod. Objekttypen är namnet på den typ av objekt som skall besiktigas, ex Kabelskåp eller Elsäng etc. Printtitel är vad som kommer att stå som överskrift på protokollutskrifterna för denna objekttyp. Kortkod är ett ID på objekttypen för att databasen ska söka snabbare. En ny objekttyp får inte heta som en befintlig objekttyp och heller inte ha samma kortkod. Om man vill lägga till en ny rad så kan man trycka nerpil när man står på understa raden eller genom att högerklicka och välja Lägg till rad. Att radera en rad gör man genom att högerklicka och välja Radera rad. Vi kan nu öppna en befintlig objekttyp genom att trycka på Öppna. Sidan 12 av 12

13 Man kan spara arbetskopior av checklistorna som textfiler som man sedan kan öppna igen men nu väljer vi att öppna från databasen. Jag har här valt att öppna objekttypen Stolpstationer Öst och trycker på OK. Sidan 13 av 13

14 Vi kan här se att checklistan är uppdelad i ett antal rubriker, markerade med grönt, och ett antal checkpunkter under varje rubrik. Varje rad måste ha en unik kod och en benämning. Vi har också ett antal kolumner för vad som skall göras på varje checkpunkt. Kolumnen rubrik är lite speciell, om den markeras betyder det att denna rad kommer fungera som en rubrikrad. Om vi här trycker på knappen Inställningar visas följande. Den vänstra kolumnen visar vilka fält som är tillgängliga. Kod, benämning och rubär obligatoriska fält medan övriga är valbara.ok, Fel, Atg, xtra1, och xtra2 är logiska fält som antingen kan vara sant eller falskt och num1, num2 och num3 är numeriska fält för att läsa av eventuella värden. Anteck är precis som det låter ett fritextfält. Om man vill använda ett fält i ett protokoll så får man klicka i att det ska vara synligt och ange vilken ledtext det ska ha. Om man väljer en lång ledtext kan det vara nödvändigt att även ange en kortvariant för att använda i handdatorn. Schemanr ska vara ikryssat om man vill att vissa checkpunkter bara ska dyka upp i vissa scheman. Info ska användas om man vill tagga checkpunkterna med info eller instruktioner som ska med i handdatorn. Ptid, mtid och pris används för eventuella kostnadsberäkningar. Mer om detta i eget avsnitt. Calc1, calc2, och calc3 kan användas antingen om man vill få ett beräknat värde i handdatorn som baseras på en eller två inmatningar eller för att skapa varningar för gränsvärden etc. Även dessa fält har en egen avdelning nedan. Sidan 14 av 14

15 Användning av se kalkylerade fälten Ej ännu klar Användning av beredningsfälten Ej ännu klar Sidan 15 av 15

16 Fel och Materielkoder Du hittar menyvalet under Inställningar och måste ha särskild behörighet för att gå in här. Här hanteras systemets fel- och materielkoder. De har varsin flik och man kan lägga in nya eller ändra, ta bort eller läsa in från textfil. När det gäller fälten P1-P3 och M1-M3 så är de avsedda för beredning och kalkyl av kostnader. Mer om detta i eget avsnitt nedan. Sidan 16 av 16

17 Scheman Detta menyval finns under inställningar och kräver särskild behörighet. Man kan här skriva in valfritt antal scheman. Dessa används för att schemalägga enskilda checkpunkter i en checklista. Man kan tänka sig att man har ett objekt som skall rondas regelbundet tex en gång i månaden och att man en gång per år gör en större översyn. Man konstruerar då checklistan så att man tar med alla de punkter som skall gås igenom vid den större rondningen. Sedan markerar man de punkter som bara skall vara med då med schemat Varje År. Om man då väljer tex schemat varje månad i handdatorn kommer inte dessa punkter med men om man väljer schemat Varje År så ser man alla punkter. Sidan 17 av 17

18 Radera Objekttyp Detta menyval finns under Underhåll och kräver särskild behörighet. Om man raderar en objekttyp så raderas även automatiskt alla objekt av denna objekttyp och alla protokoll som hör till dessa!! Rader koder Detta menyval finns också under Underhåll och kräver speciell behörighet. Man markerar först den rubrikstruktur som skall åtgärdas. Väljer sedan det urval man vill göra i dialogen ovan och trycker OK. Sidan 18 av 18

19 Åtgärda koder Detta menyval fungerar snarlikt ovanstående men markerar valda koder som åtgärdade. Radera Protokoll Även här markerar man en rubrikstruktur och gör ett urval i dialogrutan för att rensa undan gamla protokoll. Sidan 19 av 19

20 Kommunikation med handdatorn Här väljer man HT-Kommunikation från Arkivmenyn och får då upp följande skärm om man har rätt behörighet. För att kommunikationen med handdatorn skall fungera krävs att Psions programpaket Psiwin 2.33 finns installerat på PCn. Detta program kan fås fritt genom SIB. Handdatorn måste också alltid sättas i kommunikationsläge innan man sätter igång all kommunikation. Detta görs genom att stänga handdatorprogrammet, från systemskärmen, den med ikonerna, trycka Psion-L, Psion knappen är den längst ner till vänster. I dialogen som följer välja Link On, Baudrate (i gamla handdatorer 19200) och port A och sedan trycka Enter. Objekttyper till HT Här kan man uppdarera själva programpacken i handdatorn så att information om vilka objekttyper som finns och hur dess checklistor ser ut finns på handdatorn. Detta är nödvändigt om man vill börja besiktningen på handdatorn med tom pack. För att göra detta tar man först ut programpacken ur handdatorn. Programpacken är den översta minnespacken när man öppnar handdatorn. På ena långsidan på minnespacken finns en liten switch som skall stå i läget Write. Man kan använda en penna eller liknande för att ändra läget. Man sätter sedan tillbaka packen och ser antingen till att man har helt nya batterier i handdatorn eller använder batterielliminator och sätter handdatorn i kommunikationsläge, se ovan. Man trycker sedan på knappen Objekttyper till HT och väntar tills kommunikationen är klar. Ta sedan ut packen igen och återställ skrivskyddet (sätt den lilla switchen till Protect). Sidan 20 av 20

21 Skapa Pack För att skapa pack drar man bara en objektstruktur från den övre trädstrukturen ner till det undre listfönstret. Man ser där alla valda rubriker samt hur många objekt de innehåller. Man väljer också om man vill skicka med föregående besiktningsvärden till handdatorn eller ej och trycker sedan på knappen skicka pack. Man får en fråga om vad packfilen ska heta och sedan sparas denna och visas i fönstret Pack som skall skickas till handdatorn. Skicka pack till handdatorn Först måste handdatorn sättas i kommunikationsläge (se ovan). Man kan sedan antingen dra filen med musen från listboxen till panelen med handdatorsymbolen på formulärets mitt eller markera filen och trycka på knappen Sänd pack till HT. Kommunikationen startar då och man får meddelande när denna är klar. Hämta pack från handdatorn. Även här sätts handdatorm i kommunikationsläge och man trycker på knappen Hämta objekt från HT. Man får meddelande när det är klart och inläsningsfilen visas i listfönstret Packa hämtade från handdatorn. Inläsning av filer från handdatorn Här kan man antingen dra filen till datorsymbolen i mitten eller markera filen och trycka på knappen För godkännande. Filen bearbetas först en stund av programmet och sedan dyker ett fönster som visar innehållet i filen upp på skärmen. Vi kan här bläddra runt mellan innehållet i filen. Vi kan ändra eventuella felskrivningar i handdatorn, markera att vissa objekt eller hela rubriker inte skall läsas in etc. Så fort vi gjort någon ändring slocknar knappen Läs in och vi måste först trycka på knappen Verifiera för att kunna gå vidare. Programmet kollar då mot databasen att allt är som det ska. Om ett protokoll är markerat att det inte ska läsas in så beror det på att det finns ett protokoll med samma tidsstämpel i databasen. Försöker vi forcera inläsning genom att klicka för att det ska Sidan 21 av 21

22 läsas in kommer det att avmarkeras igen när vi trycker på Verifiera. Databasen har en regel att det inte får finnas två protokoll med samma tid och då kan vi inte göra detta. Om vi ändrar en felstavad rubrik så kan det också hända att det står befintligt objekt istället för nytt objekt sedan osv. Om vi absolut måste få in ett protokoll som inte går att läsa in här måste vi först gå ur kommunikationsläget och leta upp objektet och ta bort det gamla protokollet med samm tid som stör det hela. Sidan 22 av 22

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Redigera utskriftslayouter och fönsterdesignen I den senaste versionen av System Bokhållaren (från ver 4.6 och senare), finns en helt ny avancerad funktion,

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 1 LB-M-DB 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Databas 2009 funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar att

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

För att hämta ut nya formulär till handdatorn skall dessa först skapas i vanliga Bessy och dessa delas lämpligen upp i ca en halvdags jobb per mapp.

För att hämta ut nya formulär till handdatorn skall dessa först skapas i vanliga Bessy och dessa delas lämpligen upp i ca en halvdags jobb per mapp. Sida 1 av 23 BessyMobile användarmanual Datum Version Författare Beskrivning 2007-10-30 1.0 M.Woxberg Första versionen av manualen Användningsfall Användningsfall : Ny Användare BessyMobile kan bara ha

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Den absolut största nyheten inom ramen för hela NovapointDCM systemet är möjligheten att arbeta mot servern Quadri DCM och på så sätt kunna dela all data till

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Vad är ManPlan. Du kan också lägga upp ditt kundregister i manplan så att du kan koppla ihop persoanl med både en resurs och kund.

Vad är ManPlan. Du kan också lägga upp ditt kundregister i manplan så att du kan koppla ihop persoanl med både en resurs och kund. Vad är ManPlan Med ManPlan schemalägger du personalens arbetspass och tilldelar personalen till företagets resurser. Resurser definerar du själv och kan vara olika från företag till företag beroende av

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Linköpings tekniska högskola ITN / Campus Norrköping Jan Petersson Uppdaterad av Marky Egebäck 17 november 2009 TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Översikt

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktionsmanual Digimatch MATCHPROTOKOLL 2011-08-29

Instruktionsmanual Digimatch MATCHPROTOKOLL 2011-08-29 Instruktionsmanual Digimatch MATCHPROTOKOLL 2011-08-29 Inledning Hej och välkommen till instruktionsmanualen för det digitala matchprotokollet DigiMatch. DigiMatch är skapat och distribueras av Jilsén

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.5

Nyheter i. Solen Pro/SolenX 6.5 Nyheter i Solen Pro/SolenX 6.5 Solen Pro och SolenX Nyheter och förbättringar Utseendeförbättringar I både Pro och X har en del småändringar gjorts för att öka tydligheten/enkelheten i gränssnittet. -

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

Anvisningar för att fylla i djur-och medlemsregister Det är mycket viktigt att du inte ändrar någonting i rubrikraden i mallen!

Anvisningar för att fylla i djur-och medlemsregister Det är mycket viktigt att du inte ändrar någonting i rubrikraden i mallen! (FLOCKAR) Anvisningar för att fylla i djur-och medlemsregister Inmatning av uppgifter görs på ett vanligt kalkylblad i t ex Excel. Du kan ha dokumentet sparat som vanligt, dvs. i formatet.xls då du arbetar

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Resultat 3000 Kom igång med programmet

Resultat 3000 Kom igång med programmet Detta dokumentet beskriver hur du kommer igång med programmet och gör de övergripande inställningarna. Välj i vilken mapp databasen skall sparas. Tryck på knappen för att välja mapp om Du inte vill ha

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer