SIB s Rondningsprogram version 2. GENERELLT BESIKTNINGSPROGRAM Ver2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIB s Rondningsprogram version 2. GENERELLT BESIKTNINGSPROGRAM Ver2.0"

Transkript

1 GENERELLT BESIKTNINGSPROGRAM Ver2.0 MANUAL för PC-programmet Protokollprogram för Windows Version för SQL server Sidan 1 av 1

2 Inledning... 3 Koncept... 3 Programmets huvudfönster...4 Bestämma ledtexter... 5 Backup... 6 Backup på listor och objekttyper... 6 Backup på objekt och protokoll... 7 Läs in listor och objekttyper...7 Läs in objekt och protokoll...7 Hantera rubriker... 8 Hantera objekt... 9 Markera alla... 9 Avmarkera alla... 9 Visa protokoll... 9 Radera markerade objekt... 9 Lägg till objekt... 9 Ändra objekt... 9 Protokollfönstret Design Objekttyper Användning av se kalkylerade fälten Användning av beredningsfälten Fel och Materielkoder Scheman Radera Objekttyp Rader koder Åtgärda koder Radera Protokoll Kommunikation med handdatorn Objekttyper till HT Skapa Pack Skicka pack till handdatorn Hämta pack från handdatorn Inläsning av filer från handdatorn Sidan 2 av 2

3 Inledning Detta är manualen till version 2 av SIB s rondningsprogram. Programmet är en så kallat klient server lösning som består av ett windowsprogram som klient vilket ansluter till en SQL server för att läsa, lagra och skriva data. Man kan antingen ansluta till en central SQL server eller installera MSDE och köra lokalt på sin egen dator. MSDE är helt fri och kan fås genom SIBs försorg. Om man kör mot en server så måste man logga in i programmet när det startas. En användare som är satt som administratör i programmet bestämmer vilka funktioner de övriga har tillgång till. Kör man en lokal server på sin egen dator, MSDE, så har man alltid tillgång till alla funktioner i programmet. Installationen av databasen på servern behandlas i en egen manual. Koncept Programmets syfte är att hantera rondning och besiktning av olika objekt. I PC-programmet definierar man vilka typer av objekt som skall besiktigas, ex kabelskåp, stationer stolpar etc. Till varje objekttyp knyter man sedan en checklista där man fyller i vilka punkter som skall besiktigas på denna objekttyp och vad man ska titta på vid dessa punkter. Man kan bestämma om det ska finnas fält för om allt är ok, något eventuellt avläst värde som ska läsas av etc. Man kan även registrera fel- och materielkoder på varje objekt. Dessa checklistor förs över till handdatorn, man besiktigar sina objekt med denna och för tillbaka resultatet till PCn varvid detta sparas i SQL servern. Man kan sedan skriva ut de färdiga protokollen, skriva ut sammanställningar på fel, plocka ut statistik och mycket annat. Observera att handdatorprogrammet har en egen manual. Sidan 3 av 3

4 Programmets huvudfönster Som man kan se så består huvuddelen av fönstret av på vänstra sidan en trädvy av rubrikstrukturen och på högersidan en lista på de objekt som hör till markerad rubrik. Värdena på markerad rubrik visas också ovanför denna lista. På statusraden längst ner visas vilken dator man är uppkopplad till, vilket användarnamn man är inloggad i programmet som, Hur många rubriker som ligger under markerad nod i trädstrukturen samt till sist hur många objekt som finns i dessa rubriker. Överst hittar vi menyraden som innehåller val till det mesta vi kan göra i programmet. När det gäller att lägga till, radera eller ändra objekt och rubriker får man dock högerklicka antingen i trädstrukturen eller i objektlistan fär att få fram en meny för detta. Även för att komma till fönstret där man kan titta på besiktningsprotokoll så ska man högerklicka i objektslistan. Databasen är helt tom från början, om man vill arbeta lite med exempeldata för att lära känna programmet innan man sätter igång på allvar kan man läsa in de backupfiler som SIB skickar med i installationen. Se avsnittet om backup nedan. Sidan 4 av 4

5 Bestämma ledtexter Från början är ledtexterna på rubrikerna satta till Info1, Info2, Info3 etc. För att ändra detta och en del andra ledtexter till något mer meningsfullt så välj Inställningar, Ledtexter från menyn. Man kan sedan ändra dessa ledtexter i dialogen som följer. OBS! Man måste vara administratör för att göra detta. Man kan här även välja att använda valbara fält för att dokumentera sina objekt och vilka ledtexter dessa fält då skall ha. Sidan 5 av 5

6 Backup Den normala backupen bör ske genom att datafilen i SQL servern backas upp i företagets normala backuprutin. Detta sker normalt alltid på en central server men om man kör MSDE på sin lokala server är det det bästa om datafilen där backas upp i de vanliga backuperna. I standardinstallationen hittar man den i C:\Program\ Microsoft SQL Server\ MSSQL$SIBSQL\Data\ PROTO.mdf. Har man engelskt OS kan det vara under Program Files istället. Givetvis kan man spara dessa textfiler som skapas i backupfunktionerna i programmet också, men huvudsyftet med dessa är att kunna ta ut data och tex för över till en bärbar dator som kör MSDE. Det finns fyra val i backupmenyn: Backup på listor och objekttyper Backup på objekt och protokoll Läs in listor och objekttyper Läs in objekt och protokoll Backup på listor och objekttyper Denna funktion skapar en backup på listor och objektyper från databasen. Det som sparas är objekttyper med tillhörande checklistor, felkodslista, materiellista och ledtexter. Sidan 6 av 6

7 Backup på objekt och protokoll Här sparar man rubriker med tillhörande objekt och de protokoll (gjorda besiktningar) som finns sparade på de olika objekten. Man kan välja med att backa upp markerad rubrikstrukur eller alla objekt och om man vill begränsa till enbart de objekt som inte är besiktigade innan ett givet datum. Läs in listor och objekttyper Denna funktion är lite farlig. Om man fullföljer den töms hela databasen och de objekttyper och listor som finns i backupfilen läses in. Denna funktion är främst avsedd för att initiera en ny databas, tex på en bärbar dator, med de inställningar som finns på servern. Du måste vara administratör för att kunna genomföra detta. Läs in objekt och protokoll Här läser man in de rubriker och objekt som finns i backupfilen till databasen. Ingen data raderas från databasen men data kan uppdateras om datumstämpeln i backupfilen är nyare än datan i databasen. Du måste vara administratör eller ha fått tilldelat särskilda rättigheter för att få göra detta. Sidan 7 av 7

8 Hantera rubriker För att hantera rubriker måste ha speciella rättigheter. Man kan skapa nya eller ändra rubriker genom att högerklicka med musen direkt i rubrikträdet på första sidan. Man kan även använda dra- och släppteknik i rubrikträdet för att flytta rubrikstrukturer. Säg att man råkat av misstag genom felstavning fått två företag där det egentligen skall vara ett så kan man dra det felstavade till det rättstavade och då få överflyttat hela strukturen. Detta bör dock utnyttjas med försiktighet. Man kan även ändra befintliga rubriker genom att välja Redigera rubriker i Arkiv menyn. Man kan här skriva och ändra direkt i rutmönstret. Sidan 8 av 8

9 Hantera objekt Här högerklickar man i listvyn som visar objekten under vald rubrik för att få fram en meny. Markera alla Man kan markera alla objekt genom att välja detta menyval eller genom att trycka Ctrl-A när objektlistan är markerad. Man kan även markera flera objekt genom att hålla nere Ctrl och klicka på de objekt som man vill ha markerade. Avmarkera alla Detta menyval avmarkerar alla objekt. Man kan även istället trycka Ctrl_Q. Visa protokoll Detta menyval öppnar ett fönster där man kan bläddra mellan protokollen på gjorda besiktningar av markerade objekt. Kan även nås med Ctrl-P. Läs mer om att titta på protokoll nedan. Radera markerade objekt Detta menyval raderar alla markerade objekt inklusive gjorda besiktningar från databasen. Lägg till objekt För att skapa ett nytt objekt. Ändra objekt För att ändra namn eller andra värden på ett objekt. Sidan 9 av 9

10 Protokollfönstret När man skall bläddra mellan sina protokoll väljer man Visa protokoll från popup menyn enligt ovan. Överst i fönstret visas rubrikinformation och under det objekttyp, besiktningsdatum och signatur på valt protokoll. Till vänster visas en lista på de objekt som var markerade i huvudfönstret och man kan här välja vilket objekt man vill titta på. Längst ner har vi en statusrad som visar om det finns några fel- eller materielkoder på objektet. Koderna kan var aktiva eller åtgärdade. Om det finns aktiva koder på objektet visas antalet med röd skrift. Området till höger har tre tabbar. Den vänstra tabben, som alltid visas först, visar objektets protokoll. Den nyaste besiktningen visas alltid först men man kan bläddra till de äldre med bläddringsknapparna längst ner. Man kan här även radera ett protokoll (om man har behörighet med det). Nästa två tabbarna visar fel- respektive materielkoder på objektet. Sidan 10 av 10

11 Man ser här ett aktivt fel. Om det är åtgärdat visas när detta är gjort och av vem. För att markera en kod som åtgärdad eller för att ta bort den högerklickar man på koden. Man kan även åtgärda koder eller ta bort koder och protokoll från flera objektet via menyval från huvudfönstret. Se nedan. Sidan 11 av 11

12 Design Objekttyper För att skapa nya objekttyper eller redigera befintliga väljer man menyvalet Design Objekttyper från Inställningar. Här kan man antingen börja med att skapa en ny objekttyp från början eller att öppna en befintlig i redigeringsläge. Vi rekommenderar att man tar ett befintligt protokoll som är så likt det man ska skapa och öppnar det gör de ändringar och tillägg man vill ha och sedan spara under nytt namn. Om du tittar på formuläret ovan så ser du att högst upp är tre textrutor för objekttyp, printtitel och kortkod. Objekttypen är namnet på den typ av objekt som skall besiktigas, ex Kabelskåp eller Elsäng etc. Printtitel är vad som kommer att stå som överskrift på protokollutskrifterna för denna objekttyp. Kortkod är ett ID på objekttypen för att databasen ska söka snabbare. En ny objekttyp får inte heta som en befintlig objekttyp och heller inte ha samma kortkod. Om man vill lägga till en ny rad så kan man trycka nerpil när man står på understa raden eller genom att högerklicka och välja Lägg till rad. Att radera en rad gör man genom att högerklicka och välja Radera rad. Vi kan nu öppna en befintlig objekttyp genom att trycka på Öppna. Sidan 12 av 12

13 Man kan spara arbetskopior av checklistorna som textfiler som man sedan kan öppna igen men nu väljer vi att öppna från databasen. Jag har här valt att öppna objekttypen Stolpstationer Öst och trycker på OK. Sidan 13 av 13

14 Vi kan här se att checklistan är uppdelad i ett antal rubriker, markerade med grönt, och ett antal checkpunkter under varje rubrik. Varje rad måste ha en unik kod och en benämning. Vi har också ett antal kolumner för vad som skall göras på varje checkpunkt. Kolumnen rubrik är lite speciell, om den markeras betyder det att denna rad kommer fungera som en rubrikrad. Om vi här trycker på knappen Inställningar visas följande. Den vänstra kolumnen visar vilka fält som är tillgängliga. Kod, benämning och rubär obligatoriska fält medan övriga är valbara.ok, Fel, Atg, xtra1, och xtra2 är logiska fält som antingen kan vara sant eller falskt och num1, num2 och num3 är numeriska fält för att läsa av eventuella värden. Anteck är precis som det låter ett fritextfält. Om man vill använda ett fält i ett protokoll så får man klicka i att det ska vara synligt och ange vilken ledtext det ska ha. Om man väljer en lång ledtext kan det vara nödvändigt att även ange en kortvariant för att använda i handdatorn. Schemanr ska vara ikryssat om man vill att vissa checkpunkter bara ska dyka upp i vissa scheman. Info ska användas om man vill tagga checkpunkterna med info eller instruktioner som ska med i handdatorn. Ptid, mtid och pris används för eventuella kostnadsberäkningar. Mer om detta i eget avsnitt. Calc1, calc2, och calc3 kan användas antingen om man vill få ett beräknat värde i handdatorn som baseras på en eller två inmatningar eller för att skapa varningar för gränsvärden etc. Även dessa fält har en egen avdelning nedan. Sidan 14 av 14

15 Användning av se kalkylerade fälten Ej ännu klar Användning av beredningsfälten Ej ännu klar Sidan 15 av 15

16 Fel och Materielkoder Du hittar menyvalet under Inställningar och måste ha särskild behörighet för att gå in här. Här hanteras systemets fel- och materielkoder. De har varsin flik och man kan lägga in nya eller ändra, ta bort eller läsa in från textfil. När det gäller fälten P1-P3 och M1-M3 så är de avsedda för beredning och kalkyl av kostnader. Mer om detta i eget avsnitt nedan. Sidan 16 av 16

17 Scheman Detta menyval finns under inställningar och kräver särskild behörighet. Man kan här skriva in valfritt antal scheman. Dessa används för att schemalägga enskilda checkpunkter i en checklista. Man kan tänka sig att man har ett objekt som skall rondas regelbundet tex en gång i månaden och att man en gång per år gör en större översyn. Man konstruerar då checklistan så att man tar med alla de punkter som skall gås igenom vid den större rondningen. Sedan markerar man de punkter som bara skall vara med då med schemat Varje År. Om man då väljer tex schemat varje månad i handdatorn kommer inte dessa punkter med men om man väljer schemat Varje År så ser man alla punkter. Sidan 17 av 17

18 Radera Objekttyp Detta menyval finns under Underhåll och kräver särskild behörighet. Om man raderar en objekttyp så raderas även automatiskt alla objekt av denna objekttyp och alla protokoll som hör till dessa!! Rader koder Detta menyval finns också under Underhåll och kräver speciell behörighet. Man markerar först den rubrikstruktur som skall åtgärdas. Väljer sedan det urval man vill göra i dialogen ovan och trycker OK. Sidan 18 av 18

19 Åtgärda koder Detta menyval fungerar snarlikt ovanstående men markerar valda koder som åtgärdade. Radera Protokoll Även här markerar man en rubrikstruktur och gör ett urval i dialogrutan för att rensa undan gamla protokoll. Sidan 19 av 19

20 Kommunikation med handdatorn Här väljer man HT-Kommunikation från Arkivmenyn och får då upp följande skärm om man har rätt behörighet. För att kommunikationen med handdatorn skall fungera krävs att Psions programpaket Psiwin 2.33 finns installerat på PCn. Detta program kan fås fritt genom SIB. Handdatorn måste också alltid sättas i kommunikationsläge innan man sätter igång all kommunikation. Detta görs genom att stänga handdatorprogrammet, från systemskärmen, den med ikonerna, trycka Psion-L, Psion knappen är den längst ner till vänster. I dialogen som följer välja Link On, Baudrate (i gamla handdatorer 19200) och port A och sedan trycka Enter. Objekttyper till HT Här kan man uppdarera själva programpacken i handdatorn så att information om vilka objekttyper som finns och hur dess checklistor ser ut finns på handdatorn. Detta är nödvändigt om man vill börja besiktningen på handdatorn med tom pack. För att göra detta tar man först ut programpacken ur handdatorn. Programpacken är den översta minnespacken när man öppnar handdatorn. På ena långsidan på minnespacken finns en liten switch som skall stå i läget Write. Man kan använda en penna eller liknande för att ändra läget. Man sätter sedan tillbaka packen och ser antingen till att man har helt nya batterier i handdatorn eller använder batterielliminator och sätter handdatorn i kommunikationsläge, se ovan. Man trycker sedan på knappen Objekttyper till HT och väntar tills kommunikationen är klar. Ta sedan ut packen igen och återställ skrivskyddet (sätt den lilla switchen till Protect). Sidan 20 av 20

21 Skapa Pack För att skapa pack drar man bara en objektstruktur från den övre trädstrukturen ner till det undre listfönstret. Man ser där alla valda rubriker samt hur många objekt de innehåller. Man väljer också om man vill skicka med föregående besiktningsvärden till handdatorn eller ej och trycker sedan på knappen skicka pack. Man får en fråga om vad packfilen ska heta och sedan sparas denna och visas i fönstret Pack som skall skickas till handdatorn. Skicka pack till handdatorn Först måste handdatorn sättas i kommunikationsläge (se ovan). Man kan sedan antingen dra filen med musen från listboxen till panelen med handdatorsymbolen på formulärets mitt eller markera filen och trycka på knappen Sänd pack till HT. Kommunikationen startar då och man får meddelande när denna är klar. Hämta pack från handdatorn. Även här sätts handdatorm i kommunikationsläge och man trycker på knappen Hämta objekt från HT. Man får meddelande när det är klart och inläsningsfilen visas i listfönstret Packa hämtade från handdatorn. Inläsning av filer från handdatorn Här kan man antingen dra filen till datorsymbolen i mitten eller markera filen och trycka på knappen För godkännande. Filen bearbetas först en stund av programmet och sedan dyker ett fönster som visar innehållet i filen upp på skärmen. Vi kan här bläddra runt mellan innehållet i filen. Vi kan ändra eventuella felskrivningar i handdatorn, markera att vissa objekt eller hela rubriker inte skall läsas in etc. Så fort vi gjort någon ändring slocknar knappen Läs in och vi måste först trycka på knappen Verifiera för att kunna gå vidare. Programmet kollar då mot databasen att allt är som det ska. Om ett protokoll är markerat att det inte ska läsas in så beror det på att det finns ett protokoll med samma tidsstämpel i databasen. Försöker vi forcera inläsning genom att klicka för att det ska Sidan 21 av 21

22 läsas in kommer det att avmarkeras igen när vi trycker på Verifiera. Databasen har en regel att det inte får finnas två protokoll med samma tid och då kan vi inte göra detta. Om vi ändrar en felstavad rubrik så kan det också hända att det står befintligt objekt istället för nytt objekt sedan osv. Om vi absolut måste få in ett protokoll som inte går att läsa in här måste vi först gå ur kommunikationsläget och leta upp objektet och ta bort det gamla protokollet med samm tid som stör det hela. Sidan 22 av 22

PROTOKOLL i HANDDATOR för POCKET PC

PROTOKOLL i HANDDATOR för POCKET PC Inledning Denna manual beskriver i huvudsak kommunikation mellan PocketPC och PC samt generella funktioner i handdatorn som avser protokoll. Det förutsätts att användaren har eller har tillgång till Protokollprogrammet

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Redigera utskriftslayouter och fönsterdesignen I den senaste versionen av System Bokhållaren (från ver 4.6 och senare), finns en helt ny avancerad funktion,

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Manual för StoraBasen. Stora Basen

Manual för StoraBasen. Stora Basen Manual för Filerna i mappen För att ska fungera behöver alla olika filer vara med och inte byta namn eller plats. I mappen Kartex finns alla filer för visning i Kartex I mappen TillFrån finns alla filer

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 1. Starta Outlook 2. Gå till Arkiv längst upp till vänster. 3. Se till att fliken Info är markerad. Klicka sedan på Kontoinställningar

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Den absolut största nyheten inom ramen för hela NovapointDCM systemet är möjligheten att arbeta mot servern Quadri DCM och på så sätt kunna dela all data till

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Manual för MellanBasen. Mellan Basen

Manual för MellanBasen. Mellan Basen Manual för Filerna i mappen För att ska fungera behöver alla olika filer vara med och inte byta namn eller plats. I mappen Kartex finns alla filer för visning i Kartex I mappen TillFrån finns alla filer

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 1 LB-M-DB 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Databas 2009 funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar att

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Resultat 3000 Kom igång med programmet

Resultat 3000 Kom igång med programmet Detta dokumentet beskriver hur du kommer igång med programmet och gör de övergripande inställningarna. Välj i vilken mapp databasen skall sparas. Tryck på knappen för att välja mapp om Du inte vill ha

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

För att hämta ut nya formulär till handdatorn skall dessa först skapas i vanliga Bessy och dessa delas lämpligen upp i ca en halvdags jobb per mapp.

För att hämta ut nya formulär till handdatorn skall dessa först skapas i vanliga Bessy och dessa delas lämpligen upp i ca en halvdags jobb per mapp. Sida 1 av 23 BessyMobile användarmanual Datum Version Författare Beskrivning 2007-10-30 1.0 M.Woxberg Första versionen av manualen Användningsfall Användningsfall : Ny Användare BessyMobile kan bara ha

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Vad är ManPlan. Du kan också lägga upp ditt kundregister i manplan så att du kan koppla ihop persoanl med både en resurs och kund.

Vad är ManPlan. Du kan också lägga upp ditt kundregister i manplan så att du kan koppla ihop persoanl med både en resurs och kund. Vad är ManPlan Med ManPlan schemalägger du personalens arbetspass och tilldelar personalen till företagets resurser. Resurser definerar du själv och kan vara olika från företag till företag beroende av

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Arbetssätt i Skola24 Schema

Arbetssätt i Skola24 Schema Arbetssättet i Skola24 Schema liknar till allra största delen arbetssättet i Novaschem 2013, med den skillnaden att flera användare samtidigt kan göra ändringar i samma schema. I det här dokumentet beskrivs

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer