Maj 2007 Medlemstidning från Föreningen Fragile-X PG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maj 2007 Medlemstidning från Föreningen Fragile-X PG 82 83 84-8 www.fragilex.se"

Transkript

1 Fragile-X tidningen Maj 2007 Medlemstidning från Föreningen Fragile-X 1. Ordförandens rader 2. Tips föräldrar emellan 3. Verksamhetsberättelse 4. Årsredovisning 5. Verksamhetsplan 6. Rapport från Kohlswa 7. Tips och Tack PG Familjevecka på Ågrenska Ågrenska På Lilla Amundön utanför Göteborg Läs Ulrikas och Glenns upplevelse av familjeveckan på Ågrenska sensommaren Se sista sidan! Fågel, fisk eller mitt emellan? Vad kan detta vara? Se sidan 3 Sid 1 av 10 Föreningen Fragile-X tidning nr 3, maj 2007

2 Tack! Ordförandens rader Det är ett bra ord som sägs alltför sällan. Därför är det ett bra läge för att säga det nu, innan mitt sista år som ordförande tar slut. Tack till alla som får denna förening att fungera. Tack till medlemmarna som tycker att det är bra att vara med och stödja oss. Jag hoppas ni får ut det ni vill ha av oss, annars är det bara att e-posta och påverka. Tack till styrelsen för att allt flyter smidigt och att ni uthärdar mig som ordförande. Valberedningen och revisorerna behöver även de ett tack. Jag vill också ge ett speciellt tack till vår förra kassör, Eva-Lena Danell Törnkvist. Hon har hållit i kassan de senaste tre åren och gjort det väldigt bra. Eva-Lena har sett till att både vi mått bra och att ekonomin i föreningen blivit omskött exemplariskt. Tack bör även sägas till de platser vi huserat på under året. Silverhornet i Strömstad där all personal har ställt upp och gjort våra vistelser minnesvärda, och nu senast på Kohlswa herrgård i Köping där maten var mer än utmärkt och personalen var mycket trevlig. Riksförbundet Sällsynta diagnoser ska ha stort tack för att de hjälper oss att föra ut våra frågor på riksnivå. Sällsynta ordnar också med ordförandeträffar och kurser för deras medlemsföreningar. Oftast utan kostnad för oss! Vår nya kassör och undertecknad var senast på en fondsökarkurs, som gav oss nya insikter var man kan finna pengar och hur man kan ansöka om dem. Nästa år, 2008, kommer Sällsynta att ordna en sällsynt dag på skottdagen den 29 februari. En dag som även europeiska motsvarigheter kommer att ta efter. Man ska försöka upplysa om de problem som tillkommer då man har ett sällsynt funktionshinder. Man kommer att synas i media och ha evenemang och föredrag. Det största tacket går nog till de fonder mm. som stöttat oss ekonomiskt så vi kan göra alla de roliga och viktiga saker som vi gör. Sommarläger, Utbildnings- och Rekreationshelg och arbetshelg för styrelsen. Självklart måste jag även tacka min familj. Att de står ut med att jag sitter vid dator och telefon, då och då (rätt ofta), för att få föreningen och registren att må bra, är till stor hjälp. Några som däremot inte ska ha tack är de som tycker om att förstöra vårt forum på hemsidan. Och det är, tur i oturen, inte sådana som skriver in fula saker utan de fyller istället forumet med adresser till suspekta hemsidor. Men tyvärr gör det så att det inte kan vara öppet, förrän vi hittar ett bättre forum. Slutligen vill vi ha fler berättelser och små tips att lägga in på hemsidan och i tidningen, och sådant tackar vi väldigt mycket för. Hör gärna av er till oss i styrelsen om ni har tips eller frågor. Ingemar Hägg Ordförande i Föreningen Fragile-X Föreningen Fragile-X PG c/o Danell ORÅS HÖRBY Kassör Eva-Lena Danell: Sekreterare Kristina Storfors: Styrelseledamot Anna-Lena Danell: Styrelseledamot Heléne Lohne: Sid 2 av 10 Föreningen Fragile-X tidning nr 3, maj 2007

3 Tips oss föräldrar emellan Vi fann två modeller som verkade bra, Cyclops och Supi. Vi har provat den ena, Cyclops, med utmärkt resultat. Det blir ordning i strumplådan och man sorterar innan de läggs i tvättkorgen. Vi köpte 3 Ringa i telefonen själv! För den som har svårt att slå numret på telefonen men gärna vill ringa så finns det telefoner med funktioner där man kan använda förprogrammerade nummer och bilder. Då räcker det med att endast lyfta luren och sedan en knapptryckning! påsar med totalt 60 klämmor i 5 färger för under 100kr, inkl frakt från England (mycket billigare än att köpa i Sverige). Det gav oss 12 klämmor var med varsin färg. Det fungerar så bra att vi nog köper fler hälsar Ingemar Hägg Just den här telefonen heter Comsys PicturePhone och den finns på Clas Ohlson och på Teknikmagasinet. Tidsbesparing Hur lång tid använder man inte varje år till att hitta sockor efter tvätt? Varför saknas det alltid en? Har de blivit uppätna av sockmonstret? Jag letade runt ett bra tag för att finna någonting som såg ut att fungera och kunna hjälpa oss. Kom gärna med fler tips, små som stora till Kristina Storfors Sid 3 av 10 Föreningen Fragile-X tidning nr 3, maj 2007

4 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för Föreningen Fragile-X 2006 Under vårt åttonde år som förening har vi anordnat en rekreations- och utbildningshelg i Stockholm. Där gjordes bl.a. ett studiebesök på Klara Mera, ett resurscentrum för kognitiva hjälpmedel. Ett mycket uppskattat besök där fick vi mycket råd och tips. Årets sommarläger för familjer hölls även i år på Silverhornet utanför Strömstad. Lägret anordnades av familjerna Heléne Lohne och Ulrika Samestedt. Detta år deltog 18 familjer ca 80 personer under 4 dagar. Ett stort tack till de sponsorer och stiftelser som med bidrag gjorde det möjligt att anordna detta givande och roliga sommarläger samt rekreations- och utbildningshelgen. Vi tackar även Sällsynta diagnoser för det föreningsutvecklingsstöd vi fått och som använts till att delvis täcka resekostnader för styrelsemöten under året. Årsmötet och konstituerande möte resulterade i följande styrelse: Ingemar Hägg Kristina Storfors Eva-Lena Danell Törnkvist Anna-Lena Danell Heléne Lohne Åsa Klasén Göran Siverskog Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Valberedningen har bestått av Marie Pertoft och Monica Berg. Revisorer har varit Ingemar Pettersson och Ulf Matsson Revisorssuppleant Ann-Christine Eliasson. Medlemsregistret har administrerats av Ingemar Hägg som också skött vår hemsida Styrelsen har bevakat och besvarat frågor på vårt forum. Föreningen hade vid årsskiftet 2006/07, 86 medlemsfamiljer (261 personer) och 11 institutioner/föreningar. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöte, ett årsmöte och ett konstituerande möte: Styrelsemöte på arbetshelgen Styrelsemöte telefonmöte Årsmöte Konstituerande styrelsemöte Styrelsemöte Styrelsemöte telefonmöte Styrelsemöte sommarlägret Styrelsemöte telefonmöte Styrelsemöte telefonmöte Styrelsemöte telefonmöte Under året har två medlemstidningar/nyhetsbrev skickats ut. Vi har skickat ut vår film Att leva med Fragile-X till ca 300 särskolor som svarat på vårt erbjudande om en gratis film. Därmed är filmprojektet avslutat och har slutredovisats till Socialstyrelsen. Arbetet med informationskort, som finansierats genom Mario Svenssons minnesfond, har färdigställts. Detta kort har dels skickats ut till alla medlemmar och dels lagts ut på föreningens hemsida för egen utskrift. Kassören i styrelsen har deltagit i utbildning i styrelsearbete som anordnades av Sällsynta Diagnoser. Ordföranden har informerat om föreningen på Ågrenska i samband med familjevecka där. Sid 4 av 10 Föreningen Fragile-X tidning nr 3, maj 2007

5 Ordförande har representerat föreningen på Kunskapsteamets informationsträff på Ersta sjukhus. Föreningsmedlem har informerat på temadag om Fragile-X anordnat av Handikapp och Habilitering i Stockholms Läns Landsting. En internationell kontakt har upprättats med den nystartade europeiska föreningen samt kontakter har utväxlats med EURODIS, Sällsynta Diagnosers motsvarighet i Europa. Föreningen erhåller fortlöpande information och nyhetsbrev från vår engelska systerförening. Ordförande har deltagit i möte med Sällsynta Diagnoser. Jönköping Ingemar Hägg Kristina Storfors Anna-Lena Danell Eva-Lena Danell Törnkvist Heléne Lohne Åsa Klasén Göran Siverskog Sid 5 av 10 Föreningen Fragile-X tidning nr 3, maj 2007

6 Årsredovisning FÖRENINGEN FRAGILE X ÅRSREDOVISNING 2006 Ingående saldo 1 januari 2006 pg :00 kr INKOMSTER Medlemsavgifter Fondmedel Egenavgifter sommarlägret Egenavgifter rek /utb.helgen Föreningsutv.stöd Sällsynta Diagnoser Film :00 kr :00 kr :00 kr :00 kr 5 000:00 kr :00 kr :00 kr UTGIFTER Styrelsekostnader PG-avgifter/adm.kostnader Sommarläger Rek/utb.helg Film 8 322:00 kr 6 991:40 kr :00 kr :00 kr :81 kr :21 kr Av behållningen är kr reserverad för Marios Minne och kr är reserverade för utgifter för filmen. Utgående balans den 31 december 2006 pg :94 kr Orås den 31 december 2006 Eva-Lena Danell Törnkvist Kassör i Föreningen Fragile X Sid 6 av 10 Föreningen Fragile-X tidning nr 3, maj 2007

7 Verksamhetsplan Verksamhetsplan för Föreningen Fragile-X 2007 Föreningen ska arbeta med följande områden: Att ge stöd och information till föreningens medlemmar. Att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Att anordna gemensamma aktiviteter för föreningens familjemedlemmar i form av rekreationshelg för föräldrarna i samband med årsmöte samt sommarläger. Att sprida kunskap om syndromet till allmänheten och till yrkeskategorier som i något sammanhang kommer i kontakt med personer som har syndromet. Att stödja forskning genom vår specifika föräldrakunskap. Att ge ut en föreningstidning för medlemmarna två gånger per år. Att arbeta med nyrekrytering av medlemmar bland familjer som är nydiagnostiserade. Att när det är möjligt delta i möten och utbildningar anordnade av Sällsynta Diagnoser eller andra för oss intressanta organisationer/föreningar. Att underlätta och effektivisera styrelsearbete genom datorstöd. Att utveckla ett bra och informativt välkomstmaterial för nya medlemmar. Att utveckla hemsidan så att den är lätt att läsa och hitta information på, samt är lätt att administrera och bearbeta. Att arbeta med aktiv medlemsvård genom uppsökande verksamhet av nya medlemmar. Styrelsen Sid 7 av 10 Föreningen Fragile-X tidning nr 3, maj 2007

8 Rapport från Kohlswa Årsmöte samt rekreations- och utbildningshelg mars 2007 I ett strålande vårvinterväder anlände vi till Kohlswa Herrgård i det lilla samhället Kolsva strax utanför Köping. Då vi (Ewa o Johan Höckert) var en aning sena började vi med att inta lunchen, vilket fick smaklökarna att förväntansfullt se fram emot kvällens trerättersmiddag! Därefter hölls en mycket intressant och inspirerande föreläsning av Christina Eljansbo som är chef på Köpings Kommun och ansvarig för gruppboendet i Köping. Christina ville gärna att vi deltagare ställde frågor och diskuterade. Det ställdes många frågor och Christina svarade kunnigt och medryckande på samtliga. Hon berättade också historien om hur det gick till vid inspelningen av "En annan del av Köping". Allt från hur de på Köpings Kommun fick frågan från Filip och Fredriks produktionsbolag till hur det är idag. Det var en hel del nervositet från de ansvarigas sida om hur serien skulle tas emot. Efter den enorma succé det blev och det stora genomslag den fick vet de idag att de gjorde rätt. Föreläsningen blev mycket uppskattad och vi pratade om den vid middagen senare på kvällen. Att ha en sådan engagerad och erfaren chef för gruppboendet är vi nog många som önskar att vi har när vi i framtiden ska välja boende åt våra barn. Att vitt socker inte är hälsosamt vet väl de flesta men många vet nog inte att hur margarin tillverkas och detta är inte särskilt nyttigt. Ät mer smör och Bregott! Det är bättre att äta fisk än att äta margarin med Omega3 var också något vi blev upplysta om. Därefter följde fria aktiviteter. Det fanns både bastu och bar i Herrgården som vi kopplade av med innan trerättersmiddagen skulle intas. Vid 19-tiden samlades vi i Disponentvillan för att avnjuta middagen. Den gjorde oss inte besvikna. Vilken underbart god mat! Vi var alla mycket mätta och belåtna när vi senare åter besökte Herrgården och baren. Där satt vi och pratade och skrattade tills långt över tolvslaget! Man vill ju ta tillvara på tiden, det är ju några månader kvar till Sommarlägret! På söndagen vaknade vi pigga (?) och glada och åt frukost innan årsmötet inleddes. Tiden gick fort under mötet och snart var det dags för lunch och avresa. Lunchen var naturligtvis lika god som tidigare och det var två mycket mätta och belåtna Motalabor som åkte hem vid 13-tiden. Detta var en mycket givande och trevlig helg. Vi kommer tillbaka nästa årsmöte! Med varma hälsningar med hopp om att vi ses på sommarlägret! Ewa och Johan Höckert Efter detta var det dags för lite uppiggande kaffe och te samt frukt och hembakta bullar! Sedan var det dags för Lena Elg att föreläsa om "Mat som medicin". Det var intressant att höra Lena berätta från sin synvinkel som allergiker mot konserveringsmedel och diverse tillsatsämnen, ex vissa färgämnen. Sid 8 av 10 Föreningen Fragile-X tidning nr 3, maj 2007

9 Tips och Tack Finns det omklädningsrum för handikappade i simhallen i din tätort? Eller hur gör du som mamma/pappa när du skall gå och bada med din son/dotter och inte kan ta med dem i ditt omklädningsrum? Fråga inte om det finns omklädningsrum för handikappade fråga var det är. Kommunen är skyldig att ha det. Det är en jämställdhetsfråga! / Åsa Ett litet tips! Jag tog med de små "Fragile-X korten" (visitkorten) vid ett besök på vårdcentralen. Även om vi har "vår" läkare som vi går till så hamnar man där någon gång. Eftersom vi inte är där så ofta plus att det oftast är olika läkare när man kommer akut eller på jourtid så ska man dra "funktionshinder-historien" kort och tydligt så att besöket blir så bra som möjligt. Jag bad dom skanna in kortet till journalen och nu kommer det upp en ruta direkt när de går in i journalen. Det behövs inte läsas i massor, utan det står kortfattat vad det handlar om. Då är läkaren förberedd på sin "patient" och har mer förståelse om det inte "lyckas" så bra. Jag har haft tur i oturen med besök två gånger ganska tätt och med olika läkare. Det gick väldigt smidigt och läkaren tyckte det var bra med kommentaren i journalen. / Monica Bergh Tack! Ett tack till FöreningsSparbanken Sjuhärad som hjälpt oss med utskicket. Tack! Styrelsen tackar särskilt Elin Siverskog som tillsammans med sin klass i programmet estet/media på Duveholmsskolan i Katrineholm förra året fixade två tidningsutskick. / Styrelsen Tips till tidningen Har du något du vill dela med dig av, stort eller smått, så tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen. En bild från fondsökarkursen som anordnades av Riksförbundet Sällsynta diagnoser på Åsa Folkhögskola. Påminnelse! Glöm inte att betala medlemsavgiften för / Kassören / Ingemar Sid 9 av 10 Föreningen Fragile-X tidning nr 3, maj 2007

10 Familjevecka på Ågrenska Vår upplevelse av familjeveckan på Ågrenska sensommaren Vi packade bilen och åkte de två milen till Ågrenska ute på Amundön i Göteborg. På eftermiddagarna sammanstrålade man med sina barn och gjorde några av de aktiviteter som erbjöds. Båttur, fiske, film och den berömda tågturen som gjordes om igen flera gånger, eller om man hellre ville umgås och njuta av det fantastiska sensommarvädret som vi hade turen att ha. Det var en underbar vecka med mycket god mat, intressanta och givande föreläsningar med många frågor och funderingar från oss föräldrar, med bra svar från dom som föreläste. Vi styrde kosan hem mot Onsala med ryggsäcken full med kunskap och styrka att kämpa vidare. Så till alla Er som inte åkt än ÅK! Ulrika Samestedt och Glenn Johansson Vi blev väl mötta av Samuel som för veckan var vår familjs kontaktman. Efter incheckningen på vårt rum samlades alla familjer för att få information om veckan och en presentation av teamet för veckan. Därefter var det en liten rundtur på ön. Barnen delades upp i olika grupper och personalen frågade lite om vad barnen tyckte om att göra och inte, om de kan vara från oss föräldrar osv. Efter lunchen gick barnen till sina grupper och vi föräldrar träffade kvinnan bakom familjeveckan. Vi fick presentera oss och våra familjer. Barnen var i sina grupper på dagarna och vi föräldrar var på föreläsningar med psykolog, barnläkare, specialpedagog, team från Mun- H-center, samt ordförande Ingemar Hägg från Fragile-x föreningen för att nämna några. Sid 10 av 10 Föreningen Fragile-X tidning nr 3, maj 2007

( " )* +, %& info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Tidning nr 1, juni 2005

(  )* +, %& info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Tidning nr 1, juni 2005 !!"#$ %% &!"#%%& '#"" %% ( " Min egen story - Några rader Tänkte skriva några rader och berätta att jag har en pojke som är 11år. Han har diagnosen Fragile-X. Jag är sen 8år tillbaka skild från pojkens

Läs mer

0) 1 4) % % '" ! ) info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Tidning nr 2, dec 2004 .# 3,

0) 1 4) % % ' ! ) info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Tidning nr 2, dec 2004 .# 3, ! -)."/ %" 0) 1 ( 2)!033,,) "/ %"!. 4) % 5) % 6 %! "#$" "#$%& & % '" (!%%!%&! %% &% %&! )!&%%&&&%! ) &% %'!*"%&") &!+ && % +!, %&'%(%)*+, -$*.# 3, info@fragilex.se Sid 1 av 6 Föreningen Fragile-X Ordföranden

Läs mer

% " #(!!" #,-(.,."-+!/ (!!,+0(!("(,,(0 ."+-.,+!("(-,,( #,(.",!,- 2,!",.3!. +,""().", +)."",+ *"44$.,!!5+,, (2+"+."+.".

%  #(!! #,-(.,.-+!/ (!!,+0(!((,,(0 .+-.,+!((-,,( #,(.,!,- 2,!,.3!. +,()., +).,+ *44$.,!!5+,, (2++.+.. !" #"! $ % " & '''!" # " $ %% &'( #(!!" )"("("("( *+"+,""( #,-(.,."-+!/ (!!,+0(!("(,,(0 1+"( +--+,1",+.+-."+-.,+!("(-,,( #,(.",!,- )+""(. 2,!",.3!. +,""().", +)."",+ *"44$.,!!5+,, (2+"+."+.". ( +-!$ 2

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

VACTERLNYTT Nyhetsbrev från Vacterlföreningen

VACTERLNYTT Nyhetsbrev från Vacterlföreningen VACTERL-shop Alla beställningar och funderingar kan göras genom kontakt med Weronika på weronika@vacterl.com om inget annat anges vid respektive vara. OBS! Frakt tillkommer på samtliga varor. VACTERLNYTT

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr tre i lådan. I detta nummer presenterar vi hösten 2010, vi berättar om träffar och aktiviteter som kommer att genomföras under hösten. Framsidan speglar

Läs mer

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll Noonan Nytt Innehåll nr. 3, 2012 Ordförandespalten Hemsidan Noonan syndrom Sällsynta Diagnoser Extra årsmöte Familjekonferens 2012 Tack för mig! Syrelsemöte Alingsås Kontaktuppgifter Ordförandespalten

Läs mer

April 2011 Årgång 25 NR: 1. DHB Västra. Medlemstidning för Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige

April 2011 Årgång 25 NR: 1. DHB Västra. Medlemstidning för Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige 1 April 2011 Årgång 25 NR: 1 Medlemstidning för Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige 2 Kontaktuppgifter Styrelsen Ordförande Petra Grönhaug Tel: 0321-147 44 Information Vice ordförande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Fragile-X tidningen. Ett tack till Swedbank Sjuhärad som hjälpt oss med utskicket!

Fragile-X tidningen. Ett tack till Swedbank Sjuhärad som hjälpt oss med utskicket! Fragile-X tidningen November 2007 Medlemstidning från Föreningen Fragile-X 2. Ordförandens rader 3. Sommarläger på Silverhornet 5. Bildkollage från Silverhornet 8. Boktips 9. Fragile-X och strategier i

Läs mer

Rettvisan. barn med. att tala om - Burkhart. Emilias. reflektioner. kursinbjudan aktiv vardag. Ge dom något. Susanne Norwell. PODD-kurs med Linda

Rettvisan. barn med. att tala om - Burkhart. Emilias. reflektioner. kursinbjudan aktiv vardag. Ge dom något. Susanne Norwell. PODD-kurs med Linda Rettvisan Sommarnumret 2014 PODD-kurs med Linda Burkhart Emilias konduktiv pedagogik Ge dom något att tala om - Susanne Norwell kursinbjudan aktiv vardag En ROOKIES reflektioner om att resa med barn med

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Nr 2 2008 Årgång 17 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS

Nr 2 2008 Årgång 17 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Nr 2 2008 Årgång 17 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Fakta om TS Tuberös skleros (TS) är en genetisk sjukdom med mycket varierande symtom. En person med TS kan vara allt från helt symtomfri till

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

Marfans Syndrom. Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom. Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 1 2009 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Årsmöteshandlingar Sex år med metallklaffar Vi möts på Öland i sommar Marfantadningen_1-2009.indd 1

Läs mer

Iktyostidningen. Årsmötet, besökare från Europa och en astronaut... Senaste nytt från regionerna Från topp till tå läsarnas tips!

Iktyostidningen. Årsmötet, besökare från Europa och en astronaut... Senaste nytt från regionerna Från topp till tå läsarnas tips! Iktyostidningen nr 2 2013! g in p ö k r r o N n å fr r a g in n Häls Årsmötet, besökare från Europa och en astronaut... Allt från föreningshelgen 2013! Senaste nytt från regionerna Från topp till tå läsarnas

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

Noonan Nytt 3/2004 NOONAN NYTT

Noonan Nytt 3/2004 NOONAN NYTT NOONAN NYTT Nr. 3/2004 ORDFÖRANDE HAR ORDET När hösten kommer till Härnösand är jag i färd med att skriva innehållet i min lilla spalt. Hösten är en härlig tid då både Magnus och jag finner ro bland skogens

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Iktyostidningen + + + Inbjudan till föreningshelgen. + Intresserad av en gruppresa till Thailand?

Iktyostidningen + + + Inbjudan till föreningshelgen. + Intresserad av en gruppresa till Thailand? Iktyostidningen nr 1 2014 Möjlighet att söka bidrag för barn med iktyos! Se s. 11 + Inbjudan till föreningshelgen + + Smygkika i Iktyosföreningens nya folder Dela med dig av din historia till världen +

Läs mer

DECEMBER 2014. Förtydligande gällande familjemedlemsskapet. Nyhetbrev #4. Kära FUB:are!

DECEMBER 2014. Förtydligande gällande familjemedlemsskapet. Nyhetbrev #4. Kära FUB:are! Nyhetbrev #4 DECEMBER 2014 Kära FUB:are! Snart jul och ytterligare ett aktivt FUB-år närmar sig sitt slut. Behovet av årsredovisningar och verksamhetsberättelser vill man kanske inte påminnas om just nu

Läs mer

Rapport av praktik. på FUB

Rapport av praktik. på FUB 111208 Rapport av praktik på FUB Informationsdesign,Branschanalys och yrkesorientering, ITE 305 perioden 111109-111208 Kristina Ullbors, kus07002@student.mdh.se Handledare: Jesper Tottie, jt@fub.se, Tel:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer