Kultur o fritid för alla som vill

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur o fritid för alla som vill"

Transkript

1 Kultur o fritid för alla som vill

2 ett kombinerat system med kulturskolepeng och fritidscheck maj 2014 Sid 2 i Järfälla start 2015

3 Bakgrund. Vi frågade oss Hur kan vi på ett effektivare sätt öka angelägenhetsgraden och engagera fler barn och ungdomar i strukturerade, positiva aktiviteter på fritiden? Vilka effekter kan vi uppnå med ökad aktivitet och stärkt tillhörighet? Positiva sociala effekter? Positiva pedagogiska utvecklingseffekter? Positiva hälsoeffekter? Positiva preventiva effekter? maj 2014 Sid 3

4 Bakgrund peng/check Uppdraget att utreda gavs våren Uppdraget att starta upp systemet gavs 2013 med start 2015 Vårt kombinerade system tar avstamp i beprövad kulturoch fritidspolitik men med utblick mot den nya världen, ett system där gamla och nya värden möts. Vi har fått stark inspiration av Reykjavik, Island Vi är noga med en gedigen historisk beskrivning i utredningen eftersom det är en sorts systemskifte Förändringarna ska inte genomföras var för sig utan tillsammans. Kombinationen är väsentlig för de effekter vi vill uppnå. Det är två system som gör att 1+1 > 2 maj 2014 Sid 4

5 Bakgrund peng/check Vi har valt att vid uppstarten avgränsa åldrarna för peng och check från och med 6 till och med 17 år Det finns dock inget hinder för olika utförande organisationer att anordna verksamhet utanför de åldrarna. Det som skiljer är finansieringen/subventionen Systemet måste i övrigt genomföras taklöst annars ser vi ingen mening med att införa det Kombinationen är unik i Europa och troligen i världen maj 2014 Sid 5

6 Järfälla kommunen med Kulturskolegaranti! Ridån går upp 2015 maj 2014 Sid 6

7 Kulturskolepeng Pengen är en utförarpeng per elev motsvarande skolpeng Pengen kostar vid införandet ca 2,5 3 Mkr Med en taklös kulturskolepeng försvinner kön till kulturskolan Systemet öppnar upp för tillkommande utförare som, om de godkänns, kan bedriva kulturskoleverksamhet Vi kommer kanske att få se nya driftformer växa fram. Vi kommer troligen också att se att den befintliga kulturskolan växer. Det finns många duktiga lärare i olika kulturpedagogiska ämnen. maj 2014 Sid 7

8 Kulturskolepeng Ett antal speciella hänsyn kommer att tas och beställas för att säkra kulturskoleverksamhetens kulturpolitiska kvalitet och funktion Kulturskolans kulturfunktion i samhället måste fortsätta. Det är viktigt att vi inte bara skapar lektionsfabriker. Kulturutövandet måste få ett sammanhang oavsett vilken nivå man är på Åldersgränserna för subvention kan tänjas/justeras om utvärderingar ger skäl för det och om så beslutas maj 2014 Sid 8

9 Järfälla kommunen med Fritidscheck Vi bygger nytt med beprövad kunskap Start 2015 maj 2014 Sid 9

10 Fritidscheck Checken är en personlig subvention/ett stöd, en digital check för barn och ungdomar som bor i Järfälla Checksystemet får fler att delta i organiserade aktiviteter på fritiden Checksystemet är särskilt intressant när det gäller effekten på socioekonomiskt svagare grupper En tänkt utveckling är också att systemet ger incitament till bildande av nya föreningar Checken kräver ett bra webbaserat system med en väl tilltagen inkörningsperiod Checken kostar ca 3,5 Mkr = ca per år/anv maj 2014 Sid 10

11 Fritidscheck Det finns skäl att tro att anslutningsgraden till organiserade aktiviteter på fritiden i aktuella åldersgrupper kan öka ända upp mot 70 75% Fritidschecksystemet förutsätter att medlemsavgifter inte inflationshöjs utan följer normalt kostnadsindex. Detta måste förhandlas och säkras i förväg maj 2014 Sid 11

12 Fritidscheck Checkens storlek kan höjas om man efter utvärdering finner att effekterna är goda Åldersgränserna för subvention kan utökas om man efter utvärdering finner att effekterna är goda maj 2014 Sid 12

13 Bakgrund - Reykjavik Under 1990-talet hade man en mycket oroande negativ trend av destruktivt beteende och ökning av rökning samt alkohol- och narkotikabruk i Reykjavik För att komma tillrätta med problemen sjösattes ett antal åtgärder De viktigaste faktorerna var mycket aktivt socialt kontaktskapande, stark lokal närvaro och att man ville få fler att delta i organiserade aktiviteter på fritiden maj 2014 Sid 13

14 maj 2014 Sid 14

15 Bakgrund - Reykjavik Vad ville man uppnå? Att främja socialt välstånd Att öka deltagandet och delaktigheten i organiserade ungdomsaktiviteter Att stärka sociala nätverk och sociala relationer maj 2014 Sid 15

16 Bakgrund - Reykjavik Metoder tips Bedriv tätt samarbete i bostadsområdena mellan socialtjänst, fritid, kultur, skola m m Ha en helhetssyn på samhällets service Lokala problem ska lösas lokalt Ungdomar ska stöttas till demokratiskt deltagande i beslutsfattandet maj 2014 Sid 16

17 Bakgrund - Reykjavik Forskningsgrund två huvudsakliga källor: Forskning av Centrum för forskning och analys (ICSRA) Fritidskortets register är i sig en kunskapsbas Dessutom Regelbundna undersökningar av kundnöjdhet med stadens tjänster maj 2014 Sid 17

18 Bakgrund - Reykjavik Beforskade värden som man vet kommer av bra aktiviteter och trygg tillhörighet på fritiden Fysisk och mental tillhörighet, trygghet och säkerhet Bra strukturer med enkla och tydliga regler Konstruktiva relationer Möjligheter för alla ungdomar att finna en plats och en tillhörighet vid sidan av familj och skola maj 2014 Sid 18

19 Bakgrund - Reykjavik Beforskade värden forts Ger möjlighet för var och en att utveckla sin talang och förmåga Binder samman familjer, föreningar, skola, fritidsgårdar och andra aktörer i hela samhället Bidrar till positiva sociala normer; mångfalds- och jämlikhetsvärden stärks allas lika värde maj 2014 Sid 19

20 Beforskade livstillgångar - assets man har definierat 40 möjliga maj 2014 Sid 20

21 Beforskade livstillgångar - assets man har definierat 40 möjliga maj 2014 Sid 21

22 Fritidskortet - Reykjavik fyra olika typer av finansiering av aktiviteter på fritiden: 1. Fritidskortet subvention till enskilda 2. Direkta bidrag och stöd till föreningar och organisationer, motsvarande vårt svenska system 3. Riktade stöd till främjande och preventiva lokala projekt 4. Särskilt stöd genom socialtjänsten till barn 6 18 som är ekonomiskt eller socialt missgynnade (ca 350 familjer) maj 2014 Sid 22

23 maj 2014 Sid 23

24 Fritidskortet - Reykjavik Förutsättningar och risker Målgrupp 6 18 år Leder till ökad social jämlikhet och ökad tillgång till fritidsaktiviteter Får inte leda till inflation för medlemsavgifter Kvaliteten får inte sjunka vid ökat deltagande Blir efterfrågan på aktiviteter större än utbudet? Räcker faciliteterna till? maj 2014 Sid 24

25 Fritidskortet - Reykjavik Varför digitalt och hur måste systemet hanteras? Ger minskad risk för missbruk av systemet Digitalt system minskar administrationen Bygger upp en stor och värdefull informationsbank Ska vara enkelt för föräldrar och föreningar att registrera och använda Brukare ska kunna stöttas på bibliotek, kundtjänst etc maj 2014 Sid 25

26 maj 2014 Sid 26

27 maj 2014 Sid 27

28 Island, bäst/mest Högst andel arbetande föräldrar Sysselsättningsgrad kvinnor och män Ungdomsarbete efter skoltid Användning av barbiturater, psykofarmaka och antibiotika Hushållens skulder Statsskuld per person Styrräntan (2012) Användning av kreditkort Användning av mobiltelefoner Datorägande och Internetanvändande Inköp av årskort i gym Flest SUV:ar Bäst och flest simhallar maj 2014 Sid 28

29 Håll utkik! 2015 kör vi igång! Tack för att ni lyssnade!

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys Läget 3 Ungdomsenkäten 26 Resultat och analys Innehåll Förord...2. Sammanfattning...3 2. Inledning och bakgrund...5 3. Resultat...9 3. Bakgrundsfakta... 9 3.2 Relationer till andra... 3.3 Orättvis behandling,

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1.

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige i Lund har bett Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 1 2 KFUM Norrköping är en av de största ungdomsföreningarna i Norrköping, med ett unikt brett utbud av utvecklande verksamheter

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA

KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA KLUBBEN OCH MEDLEMMARNA MEDLEMMEN ERBJUDER Tid Erfarenhet Kunskap Kontakter Perspektiv Idéer Förmåga MEDLEMMEN EFTERFRÅGAR Bekräftelse Stöd Motivation Utveckling Nätverk Meriter

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Internationella projekt

Internationella projekt Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun! Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: 08-462 53 50 e-post: info@ungdomsstyrelsen.se Källor: Ungdomsstyrelsens

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer

MatchningsArena Timrå

MatchningsArena Timrå Utvärdering av sociala investeringar MatchningsArena Timrå Ett samhällsekonomiskt perspektiv - med utgångspunkt från typfall 2012-05-10 payoff AB kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer