Bilaga 2: Idéprövningsblankett för välfärdsprojekt. Kultur och Fritid Involverade förvaltningar för projektet samt kontaktpersoner:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2: Idéprövningsblankett för välfärdsprojekt. Kultur och Fritid Involverade förvaltningar för projektet samt kontaktpersoner:"

Transkript

1 Digital kopia skicka till folkhälsostrateg den xxxx-xx-xx Behandlad i välfärdsgruppen den xxxx-xx-xx Bilaga 2: Idéprövningsblankett för välfärdsprojekt Vid frågor kontakta folkhälsostrateg, telefon Organisation Ansvarig verksamhet: Kultur och Fritid Involverade förvaltningar för projektet samt kontaktpersoner: Kultur och Fritid och Arbete och Försörjning Kontaktperson Förnamn och efternamn: Emma Sallander Verksamhet: Kultur och Fritid Projektuppgifter Projektnamn: Sportoteket en förstudie Huvudsaklig målgrupp: Underskrift av berörda förvaltningschefer Stefan Persson Förvaltningschef Kultur och fritid

2 Beskrivning av projektet Denna idéprövning sammanfattar projektet, men omfattar inte all planering som krävs. Vid en beviljad idéprövning krävs det att den sökande skriver fram en fullständig ansökan enligt mallen för projektplan. Om ni redan har skrivit en projektplan bör den användas som bas för att fylla i ansökan. 1. Problem- och behovsanalys Beskriv de problem och bakomliggande behov som projektet förväntas svara upp mot samt konsekvenser om inga åtgärder sätts in. Analysen ska ge svar på: Vilket är det huvudsakliga problemet som ska lösas? Vad finns det för orsaker? Vilka effekter får det och vem drabbas? Denna analys lägger grunden för en framtida projektplan. I Sverige ses tydligt att klyftorna ökar mellan olika socioekonomiska grupper. Det innebär inte nödvändigtvis att barnen lever i familjer som är fattiga, men det är en indikation på att klyftorna i samhället ökar och att det kan vara svårt för vissa inom denna kategori att ha råd att göra det lilla extra som att idrotta. För oftast är det de resursstarka som sätter agendan i föreningarna. Dessutom är det tydligt att den ekonomiska utsattheten är mer utbredd i storstäder och i glesbygd. Samtidigt har det överlag blivit dyrare inom alla barn- och ungdomsidrotter visar Riksidrottsförbundets kostnadsundersökning från Material och utrustning är en av de kostnader som toppar listan av utgifter, och som kan skilja väldigt mycket mellan olika idrotter. Projektet strävar efter att alla, stor som liten, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska ha en meningsfull fritid, vilket på sikt kan vara den avgörande faktorn för en god hälsa. 2. Metodbeskrivning Beskriv den arbetsmetod/arbetssätt som ni vill pröva. För att kunna förutsäga att en viss social investering betalar sig på sikt krävs ett gott stöd för att metoden och insatserna ska ge avsedda effekter. Kopplingen mellan investering och förväntade effekter ska stödjas av vetenskap eller beprövad erfarenhet. Reflektera gärna över de kortsiktiga och långsiktiga socioekonomiska vinsterna av projektet. Sportoteket är tänkt att fungerar som en utlåningscentral av idrottutrustning för medborgaren som till exempel vill prova en ny aktivitet eller kanske spontanidrotta. Verksamheten lånar ut begagnat material, och kompletterar eventuellt med inköp. Det kan vara allt från fotbollsskor, badmintonracket, innebandyklubbor, ridhjälmar eller skridskor. Utrustningen återanvänds till dess att

3 hela livslängden är utnyttjad, vilket är bra både för människan och miljön. Genom att samla in idrottsutrustning som inte längre används - kan sedan alla komma och låna. Verksamheten drivs i en lokal som agerar som utlämningsdepå och lager för idrottsutrustning som kan lånas ut på bestämda tider. Sportoteket har flera samarbetspartners som verkar för att inlämning sker av skänkt idrottsutrustning. Detta sker till olika inlämningsställen där all idrottsutrustning tas emot. Därefter sorteras och görs ett urval. Den utrustning som inte är aktuell för Sportoteket lämnas till återvinningsstation. Målsättningen är att kostnader kopplade till idrott ska minska. Med hjälp av medel från Eslövs kommuns ekonomiska investeringsbudget kan förutsättningar för ett Sportotek i Eslövs kommun grundas. Projektmedel används till en förstudie under hösten 2015 vilken kan samla erfarenheter från liknande satsningar och resultera i en tillämpningsbar projektmodell. En del av budgeten beräknas användas till förberedande inköp till den framtida utlämningsdepån. Följaktligen kan utrustningen verka som en förlängning av projekten Aktivitet förebygger, Rookie och Senior Sport School. På så vis finns utlämningsdepån tillgänglig för de barn, ungdomar eller pensionärer som gärna vill fortsätta att utforska föreningslivet efter sitt deltagande i projekten. Således ökar sannolikheten ytterligare att fler blir föreningsaktiva. 3. Positiva effekter Beskriv vilka positiva effekter projektet förväntas bidra till. Fritiden har stor betydelse för individen. Den kan bland annat bidra till fysisk aktivitet, stimulans och utveckling, utöka det sociala nätverket eller identitetsskapande. Det är den plattform som bortom skola och arbete kan ge en trygg plats med likasinnade. Fritiden har stor betydelse för individens hälsa och bidrar till flera positiva hälsoeffekter. Den kan bidra till en positiv utveckling genom delaktighet, utveckling av identitet, social kompetens och

4 problemlösningsförmåga, bekräftelse och stärkt självkänsla. Bland unga kan organiserade och strukturerade fritidsaktiviteter bidra till en tillhörighet, ökat socialt nätverk och ökad självkänsla, vilket kan vara viktiga skyddsfaktorer för att förebygga psykisk ohälsa, droger och brottslighet. Att vara en del av ett socialt sammanhang eller ha meningsfull fritid förebygger långvarigt utanförskap och kan på sikt ge minskade kommunala kostnader, exempelvis i form av hälso- och sjukvård och kriminalvård. Genom Sportoteket kan socioekonomiska hinder elimineras och ger alla en chans att delta i aktiviteter oavsett förutsättningar. - kostnader kopplade till idrott ska minska - Skapa nya arbetstillfällen - Till för alla - bra både för människa och miljö 4. Mål Vilket/vilka är projektets övergripande mål (effektmål)? Kostnader kopplade till idrott ska minska och alla som vill ska kunna ta del av idrottslivet i Eslöv oavsett förutsättningar Ökad andel föreningsaktiva individer i Eslövs kommun Inspirera till mer spontanidrott Fler arbetstillfällen 5. Budget Projektets budget omfattar kostnader som har för avsikt en förstudie som kan resultera i tillämpningsbar modell som kan utvecklas och utformas en i ordinarie verksamhet. Budgeten är lagd till kr för hösten Studiebesök Kostnad kr Nyckelpersoner som är involverade i planeringsprocessen av Sportoteket gör ett studiebesök och inhämtar erfarenheter.

5 Material Kostnad kr Material innefattar inköp av diverse idrottsutrustning till den framtida utlämningsdepån. Utrustningen är inledningsvis tänkt som ett stöd och en förlängning av projekten Aktivitet förebygger, Rookie och Senior Sport School för att underlätta föreningsaktivitet. TOTAL KOSTNAD: kr

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-03 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Demal.Zetterman@malmo.se Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI-2013-415

Läs mer

Projektavslutsrapport

Projektavslutsrapport Projektnamn: Sociala insatsgrupper Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Förvaltningschef Kerstin Melén Gyllensten Närpolischef Patrik Isacsson Avdelningschef Jörgen Larsson Projektledare:

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE Innehåll Effektiva metoder och arbetssätt...3 Nya möjligheter i programmet 2014-2020...8 Viktigt

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Fysisk aktivitet för seniorer. Manual för att göra en aktivitetskalender

Fysisk aktivitet för seniorer. Manual för att göra en aktivitetskalender Fysisk aktivitet för seniorer Manual för att göra en aktivitetskalender Förord Omfattande forskning har visat att fysisk aktivitet har en avgörande betydelse för bevarande av hälsa och självständighet

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande en utmaning för hela samhället. Utvärdering av Arvsfondens satsning Fördel Barn! 2009 2012. Kirsti Kuusela Karlstads universitet 2012 Innehåll

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Föreningen NNS rapportserie 2015:1 Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Claes Malmquist Sven Vikberg Jonas Huldt Samhällsekonomiskt resultat av insatser

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma. - Utvärdering av Traineeprojektet

Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma. - Utvärdering av Traineeprojektet Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma - Utvärdering av Traineeprojektet november 2014 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 2 (19) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Senior Sport School Handbok

Senior Sport School Handbok Senior Sport School Handbok Senior Sport School (SSS) Varför Senior Sport School? Medellivslängden ökar i Sverige och människor mår allt bättre även längre upp i åldrarna. Men mycket mer kan göras för

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun

Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 6.34 Riktlinjer för sociala investeringar i Vingåkers kommun.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.34 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24, 54. Riktlinjer

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:1999-02-25 44 Reviderad: Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Inledning och vision Jämlikhet i hälsa är det överordnade målet både för WHO: s (Världshälsoorganisationens)

Läs mer