Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhandbok. Information till elever och föräldrar"

Transkript

1 Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2010/2011 Frimanska gymnasiet, IV, Fenix, Yrkes-IV, IVIK, Wegas Lidmanska gymnasie-sär Tranellska gymnasiet, HR, LP Wijkmanska gymnasiet, TE, EC, IP Widénska gymnasiet, IDR, NV-IDR, SP-IDR Hahrska gymnasiet, BP, ENVK Wenströmska gymnasiet, MP, SP, TV 1

2 Innehåll Skolledning sid 4 Information.. sid 6 Elevhälsa och vägledning..sid 10 Kontaktlärare. sid 11 Elevdemokrati.. sid 11 Program, ämnen, kurser.. sid 12 Betyg.. sid 14 Att tänka på om du vill plugga vidare. sid 16 Trivsel för alla.. sid 16 Åtgärdstrappa vid olämpligt uppträdande. sid 17 Rutiner vid stor frånvaro... sid 18 Regler för datoranvändning sid 18 Arbetsmiljöfrågor. sid 20 Kalendarium.. sid 21 När du vill kontakta oss.. sid 22 Sjukanmälan (se sid 10) Sjukanmälan görs alla sjukdagar mellan och E-post Telefon Telefon Fenix

3 Välkommen! Vi hoppas att Du skall trivas hos oss och få möjligheter att utvecklas både kunskapsmässigt och personligt. Vi vill att Du tar en aktiv del i ditt lärande och är med och påverkar din studiesituation. Din kontaktlärare kommer att vara din personliga coach när du gör din individuella utvecklingsplan och i din studieplanering. Vi tror att du kan ta stort personligt ansvar och att du vill lyckas med dina studier. För detta krävs en del arbete. Mycket görs i skolan men du behöver arbeta med din inlärning även hemma. Se till at du inte missar lärarnas hjälp under lektionernas arbetspass. Du kan också få stöd av vårt elevvårdsteam. Vi vet att du har erfarenheter som vi vill ta del av. Engagera dig gärna i vårt elevråd, Here 4 U eller som klassrepresentant/elevskyddsombud. Vi vill gärna att du och dina föräldrar kommer med synpunkter och tar aktiv del i dina studier och personliga utveckling. Än en gång varmt välkommen önskar Irene Ekström, Peter Stenberg, Annika Sandgren, Margareta Skoglund, Marianne Thorén-Andersson, Klas Bengtz och Sven Fallgren 3

4 Skolledning Frimanska gymnasiet Irene Ekström tfn Gymnasierektor med övergripande ansvar för Frimanska gymnasiet. Sven Fallgren Rektor tfn Individuella programmen, IV, IVIK, Fenix och Wegas Utbildningsledare Fenix Inger Bodin tfn Pia Ax Forslund tfn Samordnare Wegas Mikael Berglund tfn Klas Bengtz tfn Planeringschef med ansvar för övergripande planering, adminstration,bibliotek, vaktmästeri, IT, estetiska ämnen. Wijkmanska gymnasiet (Teknik och Innovation) Gymnasierektor Peter Stenberg tfn Teknikprogrammet, TE - Industriprogrammet, IP - Elprogrammet, EC Hahrska gymnasiet (Bygg och Installation) Gymnasierektor Vakant tfn Byggprogrammet, BP - Energiprogrammet inriktning VVS, EN-VK Widénska gymnasiet + Wenströmska gymnasiet.(ledarskap och Idrott) Gymnasierektor Annika Sandgren tfn Idrottsprogrammet, SM-NV-SP - Samhällsvetenskapsprogrammet, SP - Naturvetenskapsprogrammet, NV - Tvärvetenskapliga programmet, SM-TV Tranellska gymnasiet + Wenströmska gymnasiet (Kommunikation och Kultur). Gastronomi och Konditori Gymnasierektor Margareta Skoglund tfn Hotell- och Restaurangprogrammet, HR - Livsmedelsprogrammet, inriktning bageri, LP - Mediaprogrammet, MP, KomVux, VUC 4

5 Lidmanska, (Gymnasiesärskolan) Rektor Marianne Thorén-Andersson tfn Gymnasiesärskolan Samordnare Christina Östling-Karlsson tfn Leif Andersson tfn Yrkesvalslärare Ola Staffansson tfn Ronnie Sesone tfn Kurator Gunvi Teglund tfn Skolsköterska Karin Gidlöf tfn Elevvårdsteam Skolsköterskor Irene Barkskog, Wijkmanska, Frimanska tfn Vakant, Hahrska, Widénska tfn Kuratorer Annika Bortot,Wijkmanska, Frimanska tfn Elisabeth Sihlén, Hahrska, Tranellska tfn Widénska, Wenströmska Studie- och Lia Läck, Frimanska tfn Yrkesvägledare Monica Fjällberg, Tranellska, Hahrska tfn Christer Sjöberg, Widénska, Wijkmanska tfn

6 Information Adressbyte Byte av mantalsskrivningsadress sker automatiskt via folkbokföringen. Bibliotek Skolan har ett omfattande bibliotek med såväl fack- som skönlitteratur, tidningar och tidskrifter. I biblioteket finns arbetsplatser och studierum. Studierummen har datorer där du har möjlighet till datasökning och utskrift. Vid lånedisken får du även hjälp med sökningar i flera olika databaser. Borttappade och upphittade saker Vänd dig till receptionen. Det som lämnats in förvaras där, dock längst till läsårets slut. Busskort Du är berättigad till busskort om du är folkbokförd på en adress som ligger minst 6 km gång- eller cykelväg från skolan. Frågor gällande busskort hänvisas till VL, Västmanlands Lokaltrafik, tfn Cafeteria Cafeterian är vanligtvis öppen måndag-fredag måndag-torsdag , fredag Se anslag. Här kan du köpa kaffe, dricka, smörgåsar och frukt till ett rimligt pris. Elevfoto Individuella foton tas på alla elever varje år och klassfoton tas i samband med läsårsstart. Elevskåp Under din studietid har du har möjlighet att låna ett elevskåp. Genom vaktmästeriet köper du ett lås för 150 kr. Låset är ditt efter studietidens slut. Fitness Center Skolan har ett eget fitness center = styrketräningshall, som du har möjlighet att besöka på eftermiddagarna efter skolans slut. Ett årskort kostar endast 100 kr. Frånvaro Närvaro i gymnasieskolan är obligatorisk och är av stor betydelse för dina studier. Om du har stor ogiltig frånvaro dras studiebidraget in. Dina föräldrar underrättas alltid. 6

7 Fritiden Hos fritidsledaren har du möjlighet att låna spel och en del utrustning, till exempel. för bollsporter. Fritidsledaren arrangerar skidresor och aktiviteter gemensamma med övriga gymnasieskolor. Försäkring Västerås stad har tecknat olycksfallsförsäkring hos Chartis som gäller alla gymnasieelever under skoltid samt till och från skolan. Om du på grund av. sjukdom/olycksfall fått rörelsehinder bekostar inte skolan/kommunen transport (taxi) mellan hem och skola, eftersom gymnasiet inte är en obligatorisk skolform. Se därför över ditt försäkringsskydd. Idrott På skolorna har vi en mycket aktiv skolidrottsförening. Genom den får du tillgång till idrottshallen med bl.a. vår spännande klättervägg och möjlighet att delta i olika turneringar och tävlingar. Individuell studieplan En individuell studieplan upprättas när du börjar dina gymnasiestudier. Den innehåller alla de kurser du ska läsa under din studietid. I samråd med kontaktlärare och studieoch yrkesvägledare har du möjlighet att göra vissa förändringar under studietiden. Individuell utvecklingsplan En individuell utvecklingsplan upprättas i samband med det första utvecklingssamtalet. Den ska vara framåtsyftande och ge dig ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet. Den ska konkret beskriva ditt långsiktiga mål och de delmål som du skall göra för att nå fram till målet. Infotek om studier och yrkesinformation I infoteket som finns i bibiloteket, hittar du information om bl.a. vuxenutbildningen, folkhögskolor, högskolor, studier utomlands och arbetsmarknaden. Via broschyrer och sökdatorer kan du själv söka information eller få hjälp av studie- och yrkesvägledare. Kalendarium Ett kalendarium med uppgifter om lovdagar och nationella prov m.m. hittar du i slutet av denna skrift. Klassrum I klassrummen har alla elever ansvar för att bänkar står i ordning samt att, stolarna ställs på bänkarna, fönstren stängs och ljuset släcks. 7

8 Ledighet Om du behöver vara ledig från skolarbetet måste du, senast två veckor före önskad ledighet, lämna in en skriftlig ansökan till din kontaktlärare/mentor, som kan bevílja ledighet, 1 skoldag. Ansökningsblankett finns i receptionen. Längre ledighet beviljas i undantagsfall av gymnasierektor. Tänk på att kursens mål och olika moment måste uppnås även om du beviljats ledighet. Ansvar för konsekvenserna av ledigheten utöver lov och ferier ligger hos elev och föräldrar. Likabehandlingsplan Lagen ska främja barns och elevers lika rättigheter, motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt motverka annan kränkande behandling Lån av utrustning För lån av utrustning som skolan äger är du som elev personligen ansvarig. En särskild låneförbindelse ska skrivas under. Var rädd om utrustningen, för om du tappar, förstör eller inte återlämnar utrustningen måste du ersätta densamma. Läroböcker Du får låna dina läroböcker av skolan under studietiden. Var rädd om böckerna, för om du tappar bort, förstör eller inte återlämnar en bok måste du ersätta den. Läs- och skrivsvårigheter dyslexi Det finns en läs- och skrivstudio. Du som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi blir erbjuden individuellt anpassad specialundervisning. Vid behov kan du få kompensatorisk hjälp i klassrummet, till exempel längre tid på skrivningar eller läromedel inlästa på band. Nationella prov För vissa kurser, engelska A-B, svenska B/svenska som andra språk och matematik A- D, genomförs nationella prov. Dessa prov ska vara ett hjälpmedel för att elever vid betygssättning ska bedömas så lika som möjligt över landet. Personregister Datainspektionen har utfärdat licens nr för Västerås stad. Det berättigar staden att föra personregister över elever, vårdnadshavare/kontaktpersoner och personal inom grund-, gymnasie- och kulturskolan. Eventuella frågor om registerinnehåll besvaras av skolans expedition. 8

9 Reception I den gemensammma receptionen som ligger i B korridoren kan du få hjälp och service. Rökning Rökning inom skolans område är i lag förbjudet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kräver ett rökfritt skolområde och har ställt som krav att skolan verkar för en rökfri miljö. Sjukanmälan Om du måste stanna hemma från skolan p.g.a. sjukdom ska du snarast anmäla detta till skolan. Om du är under 18 år ska dina föräldrar göra sjukanmälan. Sjukanmälan ska göras skoldagar mellan kl och 10.00, alla sjukdagar. Sjukanmälan görs på tfn , oavsett vilken skola du går på. OBS! Sjukanmälan efter kl registreras ej. Om du insjuknar under dagen, ta kontakt med din kontaktlärare/mentor OBS! Om du går på Fenix gör du sjukanmälan på tfn Sjukanmälan kan även göras via mail frimanska Uppge alltid personnr namn och klass. Vid upprepad korttidsfrånvaro och efter 1 veckas frånvaroperiod kan studiebidrag och andra studiesociala förmåner dras in om du inte har sjukintyg. Om du har bankgirokonto kan du göra sjukanmälan via webben. Skadegörelse Om du med uppsåt eller genom oaktsamhet skadar skolans egendom är du skyldig att ersätta skadan till dess fulla värde. Klotter och annan skadegörelse polisanmäls. Skolrestaurang Skolrestaurangen är öppen mellan kl och Varje dag serveras en huvudrätt, ett vegetariskt alternativ samt salladsbord med bröd och smör. Varje elev har ansvar för att ordningen i matsalen är god och att själv bära bort sin tallrik med mera från bordet. Vid allergi eller överkänslighet kontaktas skolsköterskan. Skyddskläder För de elever som behöver tillhandahåller skolan skyddskläder. Studiebidrag Studiebidrag utgår med 1050 kr/mån till elev under 10 månader per år (ej juli, aug). Ansökan behöver inte göras. Möjlighet finns att ansöka om extra tillägg om familjens inkomst är lägre än kr/år före skatt. Om du studerar utanför din hemkommun 9

10 kan du ansöka om bidrag till inackorderingskostnader. Vänd dig till kurator om du har frågor om studieekonomi och stipendier. Stödundervisning Din skola tillhandahåller stödundervisning till dig som har behov av extra stöd. Tillsammans med kontaktläraren bestäms under vilka former det ska ske. Säkerhet Din skola har ett automatiskt brandlarm. Runt om i skolan finns utrymningsplaner anslagna och utrymningsvägar markerade. Försäkra dig om att du känner till utrymningsvägarna. Utvecklingssamtal Varje termin erbjuds du utvecklingssamtal med din kontaktlärare/mentor. Samtalet är till för att du som elev ska lyckas så bra som möjligt med dina studier. Vi ser gärna att förälder/vårdnadshavare är med vid utvecklingssamtalen. Vaktmästeri Vaktmästarna sköter underhållet av våra lokaler och ställer alltid upp när du behöver hjälp med elevskåp och mycket annat. Värdesaker Varje elev disponerar ett skåp för förvaring av ytterkläder och läroböcker. Lås köpes genom vaktmästeriet. Tyvärr förekommer stöld även ur låsta skåp, så medtag inte värdesaker till skolan. Eventuell stöld polisanmäls av eleven. Du får ingen ersättning vid eventuell förlust. Skolan förbehåller sig rätten att visitera skåp. Webbplats Aktuell information om skolornas verksamhet finner du på Där hittar du även aktuella scheman. Elevhälsa och vägledning På din skola finns skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare och studie- och yrkesvägledare för att hjälpa dig med speciella behov. Kurator Vill du ha information om studieekonomi och studiesociala frågor, vissa stipendieansökningar och, kanske allra viktigast, vill du ha någon att tala med om din studie- och/eller familjesituation vänder du dig till din kurator. 10

11 Vi ger dig stöd och hjälp med att reda ut och bearbeta problem som tex rör personliga problem, livsfrågor, kamratrelationer, samlevnadsfrågor. Vi kan ge dig information och hjälp i kontakter med andra myndigheter och organisationer i samhället. Hos oss kan du hämta ansökningsblanketter till bl a extra tillägg och till vissa stipendier. Skolkurator har tystnadsplikt. Skolhälsovård Alla elever på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal under år 1. Hälsokontroll är obligatorisk för elever på Hotell- och Restaurangprogrammet, Livsmedelsprogrammet och Idrottsprogrammet. Frivillig för övriga som så önskar. Möjlighet finns att boka tid hos skolsköterska för rådgivning. Skolsköterskan har tystnadsplikt. Om du behöver kontakt med skolläkaren ska du söka upp din skolsköterska för att få besökstid. Studie- och yrkesvägledning Under din gymnasietid får du information och vägledning av studie- och yrkesvägledaren, dels i grupp och dels individuellt. Den gemensamma studievägledningen ger dig information och kunskaper om olika studie- och utbildningsvägar, antagningsbestämmelser med mera, samt om arbetslivet och olika yrkens utbildningskrav och framtidsutsikter. Den individuella studievägledningen syftar till att hjälpa dig att göra så genomtänkta val som möjligt och att hjälpa dig vid eventuellt felval av studieväg. Here 4 U Here 4 U-gruppen består av elever som fungerar som förebilder för andra elever på skolan. Medlemmarna kommer från olika kulturer, olika program på skolan och är i olika åldrar. Gruppen leds av en beteendevetare. Kontaktlärare/mentor Varje klass har minst en kontaktlärare/mentor. Deras uppgift är bland annat att ge akt på elevernas hälsa, studiesituation och allmänna uppförande samt att hålla klassen informerad om sådant som direkt påverkar arbetet i skolan. Som elev kan du alltid vända dig till din kontaktlärare/mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. Elevdemokrati Elevorganisationen har till uppgift att föra fram elevernas synpunkter och åsikter på förändringar i skolan. Det kan gälla frågor angående arbetsmiljön, studiemetoder, regler och förordningar på skolan. I praktiken tar elevorganisationen upp allt som 11

12 eleverna vill. För den som deltagit i skolkonferensen, elevrådet eller som elevskyddsombud under studietiden, utfärdas ett diplom som bevis för visat engagemang. Elevråd Elevrådet består av representanter som är valda av skolans elever. Elevskyddsombud Varje klass utser elevskyddsombud. Elevskyddsombudens roll är att företräda eleverna i arbetsmiljöarbetet bland annat genom deltagande i skyddsronder och verka för en god arbetsmiljö i skolan. Bland elevskyddsombuden utses ett elevhuvudskyddsombud som deltar i din skola samverkansgrupp Klassråd Varje klass har ett eget klassråd. I detta ingår samtliga elever i klassen och deras kontaktlärare/mentor. Klassrådet ska behandla frågor som rör planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogisk verksamhet i allmänhet och skolans arbetsmiljö. Klassrådet utser representant(er) till klassrepresentantskap. Varje program avsätter tid för klassråd som är obligatoriskt, se kalendariet. Programråd Några elevrepresentanter träffar gymnasierektor och arbetslagsledare för programmet. Här ges tillfälle till information och att ta upp frågor som har stor betydelse för programmet. Skolkonferens Klassrepresentantskapsmötet utser representanter till skolkonferensen. Skolkonferensen behandlar frågor som är av stor betydelse för eleverna samt för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan skolledare, personal och elever. Program, ämnen & kurser Programmen är uppbyggda av sex delar; kärnämnen, gemensamma karaktärsämnen, inriktningskurser, valbara kurser, individuellt val och projektarbete. Du läser ett antal kurser inom varje del som tillsammans utgör din studieplan. Ett fullständigt program omfattar minst gymnasiepoäng och du har eget ansvar för att du når den summan. Karaktärsämnen Varje program har ämnen som är karakteristiska för programmet. Vissa av dessa kurser är gemensamma för alla elever på programmet. Omfattningen av de 12

13 gemensamma karaktärsämneskurserna varierar mellan p beroende på program. Kärnämnen Kärnämneskurserna omfattar 750 p och är obligatoriska för alla elever i gymnasieskolan. Dessa kurser är krav för att få ett slutbetyg. Individuellt val Du ska läsa 300 p inom individuellt val. Du kan välja kurser som intresserar dig, ökar din behörighet till högskolan eller är en fördjupning inom ditt program. Inriktningskurser Inriktningskurserna omfattar p beroende på program. Inriktningen är en specialisering inom programmet. Projektarbete Projektarbetet omfattar 100 p och ska vara slutfört under år 3. Det ska vara ett självständigt undersökande arbete inom ett kunskapsområde som är centralt för utbildningen och som utförs under handledning. Projektarbete krävs för att få ett slutbetyg. Moderna språk Om du har betyg från språkundervisning i grundskolan ska undervisningen i gymnasieskolan utgå från grundskolans utbildningsnivå. Du som redan läst ett modernt språk i grundskolan har alltså inte rätt att få betyg i gymnasieskolan på samma steg som du redan har läst. Om du har läst språk sedan år 6 ska du börja på steg 3 i gymnasieskolan, om du har läst sedan år 8 ska du börja på steg 2. Du måste själv bevaka att du hamnat i rätt språkgrupp eftersom vi inte kan garantera att vi fått rätt information från grundskolan. Samläsning sker med övriga kommunala gymnasieskolor. Modersmål Om du talar ett annat språk än svenska hemma har du möjlighet att välja en eller flera kurser inom ämnet Modersmål som individuellt val alternativt språkval. Förutsättningen är dock att du läst Modersmål under grundskoletiden. För att en kurs ska starta krävs minst fem deltagare. Svenska/Svenska som andraspråk Svenskan är ett kärnämne som läses på alla program. Om du har ett annat språk än svenska som modersmål får du läsa svenska som andraspråk som kärnämne istället för 13

14 svenska, om du behöver och önskar det. Som kärnämne bedöms svenska som andraspråk och svenska likvärdigt. Betyg Gymnasiepoängen anger omfattningen av studierna. Hela utbildningen är på p. Varje kurs motsvarar ett antal poäng och kan vara 50, 100, 150 och så vidare. De betyg som används i gymnasieskolan är IG (icke godkänd), G (godkänd), VG (väl godkänd) och MVG (mycket väl godkänd). Betygsvärdena för antagning till högskola/universitet är följande: IG = 0 poäng, G = 10 poäng, VG = 15 poäng, MVG = 20 poäng. Jämförelsetalet som används vid antagning till högskola räknas ut genom att man multiplicerar kurspoängen med betygsvärdet för varje kurs. Detta summeras för samtliga kurser och divideras med totala kurspoängen. Jämförelsetalet ligger mellan Lärare sätter betyg på dig som är inskriven på kurs och deltar i undervisningen. Om du är inskriven på en kurs men frånvaron är så hög och prestationerna så ringa att du inte kan bedömas mot betygskriterierna har läraren rätt att, efter varning, avstå från att sätta betyg. Du blir då utan betyg (S) och kan inte tillgodoräkna sig poängen på kursen och riskerar då att inte få ett slutbetyg. Alla betyg är kunskapsrelaterade och sätts i förhållande till bestämda kunskaps- och färdighetsmål. Varje lärare är skyldig att för sin kurs gå igenom målen och kriterierna för betygsättningen. Betyg sätts på varje avslutad kurs och på projektarbete. Behörighet För grundläggande behörighet till högskolan krävs, förutom ett slutbetyg, att minimum 90% (=2 250 p) av poängen ska vara godkända samt att du har minst betyget G i kärnämneskurserna svenska eller svenska som andra språk, engelska och matematik. Betygsunderlag Vid betygsättningen sammanväger läraren dina samtliga prestationer, både skriftliga, muntliga och praktiska. Ditt ansvar är att redovisa dina kunskaper och därmed delta i bedömningstillfällena. Är du frånvarande vid något av dessa tillfällen och det resterande bedömningsunderlaget är osäkert, så avgör läraren vid slutet av kursen om du behöver komplettera underlaget. Fusk Ertappas du med att fuska på ett prov bedöms provet som IG. 14

15 Plagiering Plagiering eller kopiering av hela eller delar av texter och arbeten från t.ex. internet är inte tillåtet och betraktas som fusk. Prövning Det finns tre prövningsperioder per läsår, i augusti före skolstart, i november samt i mars-april. Av kalendariet framgår när dessa inträffar. Prövningstiderna anslås även runt om i skolan. Det är ej tillåtet att pröva i pågående kurs. Det är heller inte tillåtet att under gymnasietiden pröva i kurs som du redan har betyget G i. Inför varje prövningsperiod ska du själv, på särskild blankett, anmäla dig i receptionen. Du kan endast pröva i två ämnen per prövningsperiod. Vid anmälan betalas en avgift på 100 kr, som återfås efter det att prövningen genomförts. Prövningar som utföres efter det att gymnasiestudierna avslutats kostar 500 kr per prövning. Reducerat program Rektor kan besluta om att du får ta bort en kurs om du har uppenbara studiesvårigheter som inte kan lösas på annat sätt. Högst 10 % (250 poäng) kan reduceras. Detta innebär att du inte får grundläggande behövighet till högskolan. Reducering kan endast göras under första halvan av kursen. Samlat betygsdokument Du får ett samlat betygsdokument och inte ett slutbetyg om: a) du saknar poäng som gör att du inte uppnått poäng b) du saknar betyg på någon kärnämneskurs eller på projektarbetet Slutbetyg Efter avslutat program, med betygsatta poäng uppgående till minst poäng, får du ett slutbetyg. Slutbetyg utgör en sammanställning av betygen i samtliga kurser och på projektarbetet. Specialutformat program Ett specialutformat program är likvärdigt med nationella program. Det innebär att du får byta ut någon kurs i ditt ordinarie program mot någon annan kurs. Kärnämnena är desamma. Plan över utbildningen upprättas i samarbete med studie- och yrkesvägledaren senast 1 oktober i åk 3. Rektor beslutar. Utökat program Du beviljas läsa en kurs utöver ditt fullständiga program efter en bedömning av dina studieresultat och i mån av plats. Rektor beslutar. 15

16 Sommarskola Sommarskola arrangeras under två veckor i början av augusti. Elever som ej uppnått betyget G i avslutad kurs i Svenska A, Matematik A eller Engelska A ges möjlighet att delta. Det finns även möjlighet delta i sommarskola om du behöver stärka dina kunskaper i något av dessa ämnen för att klara högre kurs. Omgång av kurs Du har rätt att gå om icke godkänd kurs en gång som alternativ till prövning. Ofta är detta inte möjligt utan att gymnasietiden förlängs. Omgång av skolår Har du inte lägst betyget G i alla kurser, kan rektor efter samråd med lärare och elev besluta att du ska gå om ett helt läsår. Förlängd undervisningstid I början av utbildningen finns möjlighet att fatta beslut om förlängd undervisning för dig som har studiesvårigheter. Det innebär att programmets kurser läses över till exempel fyra år istället för tre. Att tänka på om du vill plugga vidare Från och med antagningen till höstterminen 2010 gäller nya regler för vidare studier vid högskola och universitet. För att bli antagen till högre utbildning krävs att sökanden uppfyller kraven för grundläggande behörighet samt har lägst betyget G i kärnämneskurserna svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Du kan också skaffa dig upp till 2,5 extra poäng genom att läsa fördjupningskurser i matematik och språk. För att ta reda på vad som är bäst för just dig vänd dig till din studie- och yrkesvägledare! Trivsel för alla allas ansvar Vi vill att vår skola skall vara en bra och trivsam arbetsplats. Vårt gemensamma förhållningssätt betyder att du tar ansvar för och respekterar skolans värderingar och är en god kamrat att du visar hänsyn och respekterar dig själv och andra 16

17 att du bidrar till en god skolmiljö att du tar med arbetsmateriel (penna, anteckningsblock, läroböcker med mera) till alla lektioner att du är aktsam om lokaler, möbler, maskiner etcetera. att du gör sjukanmälan senast kl alla skoldagar att du dukar av efter dig i elevrestaurangen att du använder papperskorgarna för att slänga skräp att du inte röker inom skolans område att du parkerar motorfordon och cyklar på anvisad plats Åtgärdstrappa vid olämpligt uppträdande/beteende 1. Du uppmanas av skolans personal att ändra beteende Den lärare eller annan skolpersonal som iakttar ett dåligt uppträdande hos dig ska ingripa och informera din kontaktlärare. 2. Kontaktlärare/mentor samtalar med dig och din vårdnadshavare Är du myndig kan samtal ske med din vårdnadshavare efter ditt samtycke 3. Kontaktlärare/mentor kontaktar elevvården Elevvårdspersonal samtalar med dig för att klargöra situationen. 4. Rektor varnar dig En muntlig varning lämnas. Vid eventuellt fortsatt olämpligt uppträdande ges en skriftlig varning. Vårdnadshavare informeras om du är omyndig. 5. Avstängning Rektor kan avstänga dig interrimistiskt under högst två veckor. Ärendet lämnas under tiden till utbildningsnämnden som fattar beslut. 6. Utbildningsnämnden kan förvisa dig från skolan Du kan förvisas från gymnasieskolan under högst tre terminer, inklusive den innevarande. 17

18 Rutiner vid stor frånvaro 1. Kontaktlärare/mentor samtalar med dig Orsaken till den stora frånvaron utreds och du informeras om dess konsekvenser 2. Kontaktlärare/mentor kontaktar dig och din vårdnadshavare Om ingen förbättrad närvaro sker kallar kontaktlärare till samtal med dig och din vårdnadshavare (gäller om du är omyndig). 3. Studiebidraget dras in CSN beslutar om indragning av studiebidraget sedan skolan rapporterat att studierna inte bedrivs på heltid. Tänk på att mellan kr av inbetalda skatter går till din gymnasieutbildning. Använd tiden väl! Regler för datoranvändning För att du som elev vid skolan skall få så bra och säker IT-miljö som möjligt så finns det regler för hur du skall använda skolans datorer. Datorn används för arbeten som har med skolarbetet att göra. Skolans datorsalar är arbetsrum. Du får inte väsnas eller prata högljutt eller på något annat sätt störa de som arbetar där. Datorn får inte användas i ett kränkande syfte. Du får till exempel inte: o besöka webbplatser med rasistiskt eller på annat sätt kränkande innehåll. o skicka e-post eller spara filer som kan anses stötande. o förstöra/förändra andras filer. Du skall spara ditt arbete i din hemkatalog, ej på arbetsdatorn eller i någon annans hemkatalog. Backup tas endast på sådant som sparas i hemkataloger och på gemensamma volymer på servrarna. Alla former av spel som genererar nätverkstrafik (intranet/internet) och netsend är förbjudna. 18

19 Fortsättning från föregående sida. Regler för datoranvändning. Du får inte ladda ner eller spara material som är olagligt. Vid misstanke om brott har skolan rätt att undersöka materialet på din hemkatalog. Användarkonton och lösenord får inte lånas ut till andra. Du är personligen ansvarig för det som sker på den dator där du loggat in. Tror du att dina lösenord kommit i händerna på obehöriga så kontakta din lärare eller administratör. För e-post som du skickar för skolarbeten skall du använda din Live-adress = För att undvika skador på utrustningen är det förbjudet att äta eller dricka vid arbetsplatsen. Om du upptäcker virus eller andra problem med din dator, kontakta omedelbart din lärare eller administratör. Gör inte utskrifter i onödan. Innan du skriver ut, kontrollera utskriftens omfattning. Om ovanstående regler inte följs kan du som bryter mot reglerna få ditt konto avstängt under en kortare period och inte släppas in i datasalar utanför lektionstid. Vid upprepad förseelse stängs kontot av för resten av läsåret. OBS! Speciella regler gäller för dig som deltar i projektet en till en dator. 19

20 Arbetsmiljöfrågor Arbetsmiljölagen omfattar även elever. Arbetstagare kan nedan översättas med elever. Arbetsmiljölagen Rättigheter/Skyldigheter Kap 3 1a Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 2 Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 4 Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Samverkan Kap 6 17 De som genomgår utbildning skall av huvudmannen (det vill säga rektor) för utbildningen ges tillfälle att genom elevskyddsombud medverka i skyddsverksamheten på arbetsstället. 18 Elevskyddsombuden utses av eleverna. Huvudmannen för utbildningen skall se till att elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget. Elevskyddsombuden har rätt till den information som behövs för uppdraget med undantag av information om uppgifter som är föremål för tystnadsplikt eller sekretess. 20

21 Kalendarium Under ett läsår är det mycket som händer. Läsåret är indelat i två terminer. Här ser du en del av vad som är klart när denna broschyr går i tryck hösten Augusti v33 Prövning v34 Höstterminen startar 31 ORKA-Mässan för åk 1 Oktober Gymnasiemässa v 44 Höstlov (1/11-5/11) November v 45 Prövning 17 Nationellt prov Svenska B/Svenska som andraspråk B 19 Nationellt prov En A Gymnasiemässa för åk 3 25 Nationellt prov En B 30 Nationellt prov EnA December 3 Nationellt prov En B 8 Nationellt prov Ma D 9 Nationellt prov Ma A Del I 10 Nationellt prov Ma B 14 Nationellt prov MA C 15 Nationellt prov Ma A Del II 22 Julavslutning Våren 2010 Januari 10 Skolan startar Information om inriktningsval för åk 1 Februari v 9 Sportlov (28/2-4/3) April 14 Nationelltprov SvB/svenska som andraspråk v16 Påsklov (18/4-22/4) V17 Prövning Maj 4 Nationellt prov En A 6 Nationellt prov En B 8 Nationellt prov Ma A Del I 21

22 10 Nationellt prov EnA 12 Nationellt prov EnB 17 Nationellt prov Ma B 19 Nationellt prov Ma D 24 Nationellt prov Ma A Del II 20 Nationellt prov Ma C Juni 2-3 Kristihimmelsfärd 10 Avslutning När du vill kontakta oss Besöksadress: Vedbovägen 1, Västerås Postadress: Västerås stad, skolansnamn Västerås Tfn, reception: Telefax: E-post: (ex:proaros.frimanskagymnasiet.vasteras.se) Internet: (ex.http://www.vasteras.se/frimanska) Frimanska Gymnasierektor Irene Ekström Rektor Sven Fallgren Planeringschef Klas Bengtz Gymnasierektor: Hahrska Vakant Wijkmanska Peter Stenberg Widénska Annika Sandgren Tranellska Margareta Skoglund Lidmanska Marianne Thorén-Andersson Kuratorer Annika Bortot, Wijmanska gy Frimanska gy Elisabeth Sihlén, Tranellska, Hahrska Widénska gymnasiet Gunvi Teglund, Lidmanska gysärskolan Skolsköterskor Irene Barkskog, Wijkmanska,Frimanska Vakant, Tranellska, Hahrska, Widénska

23 Karin Gidlöf Lidmanskagy-särskolan Studievägledare Monica Fjällberg, Tranellska,Hahrska Lia Läck, Frimanska gy Christer Sjöberg, Widénska, Wijkmanska Yrkesvalslärare Ola Staffansson Lidmanska gy-sär Ronnie Sesone Lidmanska, gy sär Fritidsledare Calle Målberg Here 4 U Tara Shirwani Bibliotekarie Per-Olof Berghard

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16

FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16 FAKTA för dig som går på Rudbeck Läsåret 2015/16 1 FAKTA FÖR DIG SOM GÅR PÅ RUDBECK REDAKTÖR: THERESE WREBER ANSVARIG UTGIVARE: PER FRITHIOFSON AUGUSTI 2015 2 AST-ENHETEN EKONOMIPROGRAMMET Ekonomi Juridik

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA Camilla Holmqvist förvaltningschef camilla.holmqvist@vaxjo.se Utbildningsförvaltningen Adress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, Växjö Telefon

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Barbro Widlund Ivarson

Barbro Widlund Ivarson 2 VÄLKOMMEN TILL SALTSJÖBADENS SAMSKOLA Min förhoppning är att du ska trivas hos oss! Vi har under många år arbetat målmedvetet med att förbättra undervisningen genom ett bra samarbete mellan engagerade

Läs mer

Du som nu börjar hos oss får här lite information om skolan. Läs den gärna tillsammans med dina föräldrar.

Du som nu börjar hos oss får här lite information om skolan. Läs den gärna tillsammans med dina föräldrar. Du som nu börjar hos oss får här lite information om skolan. Läs den gärna tillsammans med dina föräldrar. Ebersteinska gymnasiet, eller Eber som skolan kallas i folkmun, har fått sitt namn efter grosshandlare

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer