Klarälvens vattenråd och Hållbara Hagfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klarälvens vattenråd och Hållbara Hagfors"

Transkript

1 Klarälvens vattenråd och Hållbara Hagfors Vattenperspektivet i det kommunala arbetet 21 feb Anna Sjörs 1

2 Ansvarsbiotop 1. Meandernäs Foto Per Eriksson Anna Sjörs 2

3 Klarälvsöring

4 Strandsandjägare Foto Dan Mangsbo Anna Sjörs 4

5 Daggvide Foto Johanna Thorén Anna Sjörs 5

6 Utter

7 Ansvarsbiotop 2: Gölrik våtmark Foto Anna Sjörs Anna Sjörs 7

8 Våtmark

9

10 Bilden visar högsta kustlinj en (HK) under 200 år från norr till söder Historiskt perspektiv. Bevara eller utveckla naturvärden? Vad är ursprungligt?. 250 möh kraftigare linje HK vid 190 möh, höjdjkurvor 300m, 400m och 500m utritadet FIGUR 4 HÖGSTA KUSTLINJEN

11

12 Lokal öringstam i hela systemet, på 50-talet sjölevande och storvuxen

13 Anna Sjörs 13

14

15 Historiskt perspektiv. Bevara eller utveckla naturvärden? Vad är ursprungligt? Från istid, till skogbete och kolning från hyttor och bruk. Vid 1800-talets slut toppas befolkningsmängden, men då bodde man i skogen. Bilden visar högsta kustlinjen (HK) under 200 år från norr till söder 250 möh kraftigare linje HK vid 190 möh, höjdjkurvor 300m, 400m och 500m utritadet FIGUR 4 HÖGSTA KUSTLINJEN

16 Forshult 1911 Malta 1914

17 Dammar i Hagfors kommun Rumpsjön, Musån Kvarnsjön Kviendammen Dammar är vandringshinder. Busjön Knappåsdammen Jangsälven Gröcken Jangen Ö Harasjön Kråkåssågen Föskefors övre Björklången Älvtjärnen Brattfallet övre Brattfallet nedre Solbergsdammen Busjön - Noret Skogaforsen Stor-Jangen Råda Sågfallet Lisseltjärn LillJangen kalkdoserare Lakensjön Loviseberg Forshults Kvarn Stor-En Ena såg Ämten Knon Stor Ullen Hyttdammen, Gustavsfors Acksjön Ö Gällsjön Storsjön Sikforsdammen V Gällsjön Dysjön Traneberg Ögsjön Flåsjön Edsforsen Malta Starrkärr Laxräjtika Forshult Kalkdoseraren Musån Stjärnsfors Krakerud Musjön Götsjödammen Skymnäsforsen Hagfors Bråndammen Stensjödammen Grundtjärn-Lövsjödammen Björnåsens intagstub Tollsjön Stora Örsjön (Knon) Västra Örsjön, (Knon) V Görsjön Ö Görsjön Hyttdammen Kvarndammen Nain, intagsdamm Bräddningsdam för kanal Stor Laggen Kvarnsjön Upplunden Lill Ullen Stora Örsjön Älgsjön (Stamparälven) Lankan Ormräjtika Hyttjärn-Uddeholmshytta Västra Sundsjön Lilla Örsjön Östra Sundsjön Sirsjödammen Jällsjön Busken Sången Kvarnsjön Tyngsjö Bredsjödammen (Malung) Älgsjödammen (Filipstad Bjursjödammen Skärjen Stora Havssjö dammen Springsjödammen (Filips Tjärn (Filipstad) LillaHavssjödammen Bosjödammen Gräsmangen (Karlstad) Svartåhyttan

18 Vårt bidrag till hållbar elförsörjning God ekologisk status vatten

19

20 Torp i skogslandskapet förr och nu

21 Med rätt perspektiv är vattendirektivet lätt att förstå

22 VATTENDIREKTIVET Vattendirektivet ska inarbetas i det kommunala planeringen som tematiska tillägg till öp 1. Naturvårdsplan 2. LIS-plan 3. Va-plan Kommunens delaktighet i Vattenråden tillsammans med ett brett spektrum aktörer Anna Sjörs 22

23 Anna Sjörs 23

24 Vattenmyndighetens bedömning av hur våra vatten når miljökvalitetsnormer enl. vattendirektivet

25 Vattenrådens mantra: 1. Samverkans-arena kräver ett brett medlemskap och en aktiv styrelse 2. Vatten- värt att vårda Utgå från vattnets ALLA värden Anna Sjörs 25

26 Prioriteringar Ta bort vandringshinder som ej fyller någon kraftnytta Legalisera befintliga avtal mellan kraftbolag och FVOF om ekologisk tappning Legalisera en ny bra tappning i dammar utan domar

27 Prioriteringar Utred myndighetens klassningar som känns fel Åtgärder för säkra miljökvalitetsnormen kan behövas t.ex. Bra enskilda avlopp vid bebyggelse i sjönära lägen Särskilt åtgärdsprogram för vissa vatten t.ex. vatten där industri och orenat avloppsvatten kraftigt påverkat sjön

28 Anna Sjörs 28

29 Hur samverka med länsstyrelsen om arbetet med vatten? Vi vill vara delaktiga i den prioritering som nu görs Vi vill arbeta främst med de objekt där vi vet att vi når framgång De resurser som finns måste nyttjas optimalt Anna Sjörs 29

30 VÄNER LAXENS FRIA GÅNG I KLARÄLVEN OCH TRYSILÄLVEN Interreg-projekt där kommuner och vattenrådet medfinansierar med tid och pengar Anna Sjörs 30

31 Statliga pengar till samverkansprojekt Åtgärdsplan för Acksjösystemet Klarälvens vattenråd motor

32 Work-shops om vattnets värden en del i den nya åtgärdsplanen Anna Sjörs 32

33 Vattendragsvandringar Anna Sjörs 33

34 Skog och vatten Anna Sjörs 34

35 LONA och LOVA projekt Halgåleden vid Brattfallet ett LONA-projekt

36 Menar staten allvar med vattendirektivets implementering i kommunala planer och den koppling som finns till klimatrelaterad förändrad hydrologi så måste resurser avsättas lokalt till folktomma kommuner med mycket vatten. Ett sätt är att ge 300 tkr per kommun till vattenplaneringstjänst Anna Sjörs 36

37

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2014-03-20 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN Länsstyrelsen Norrbottens län Samrådssvar dnr 537-9859-2014 Att: Vattenmyndigheten 971 86 LULEÅ Ärende: Yttrande över samrådshandlingar; förslag på Förvaltningsplan,

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Västerås 2013-05-24 Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen 1 Västerås e-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 City Konferens, Örebro Minnesanteckningar Deltagare: 16 personer Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Malin Andersson, Sara Frödin Nyman Länsstyrelsen Örebro: Peder Eriksson,

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Yttrande över samrådshandlingar

Yttrande över samrådshandlingar 1 2015-04-22 Vattenmyndigheten Västerhavet 403 40 Göteborg Yttrande över samrådshandlingar Nedan följer yttrande från Lygnerns vattenråd över Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

11. Friluftsliv och Turism

11. Friluftsliv och Turism KAPITEL 11FRILUFTSLIV OCH TURISM, SID 1/16 11. Friluftsliv och Turism 11.1 Friluftsliv 2 Mål 2 Nationella mål 2 Regionala mål 2 Kommunala mål 3 Riksintresse 4 Fr1 Klarälvdalen 4 Länsintresse 4 Fr2 Sunnemodalen

Läs mer

NATURSKYDDSFÖRENINGENS SYNPUNKTER

NATURSKYDDSFÖRENINGENS SYNPUNKTER vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen i 1. Klimat- och energiplan Handlingsplan för hållbar tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen Sida 1 (9) Peter Eskebrink och Jenny Ohlsson Ur KS, TN och MBN är påbörjat. politiskt

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

YTTRANDE över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner

YTTRANDE över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner Sidan 1 av 5 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen

Läs mer