1. Kvalité från början till slut 2. Energieffektivare transformatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Kvalité från början till slut 2. Energieffektivare transformatorer"

Transkript

1 Bo Silversten 1. Kvalité från början till slut 2. Energieffektivare transformatorer Slide 1

2 Transformatorer i varje fördelning Hjärtat i elnätet.. Slide 2

3 Resultatet av en kortslutning Slide 3

4 Hur utvärderar ni era transformator-upphandlingar? Förutom själva priset? Förluster, bortfall av inkomster? Värdera förlusterna ur ett livslångt perspektiv (TCO), från ett ecodesign-perspektiv (2015, ?) Elpris-ökning över livslängden Hur värderas stillestånd och avbrott Kvalité, tillgänglighet och service? (IEC Cigré) Verifiera transformatorns: Kortslutningstålighet IEC (KEMA) Termiska tålighet IEC Elektriska tålighet IEC Verifiera detta genom att ställa krav i förfrågan (Cigré 528) Genomför en Design Review hos leverantören (Cigré 529) Utvärdera leverantörens fabrik, tillverkning och eftermarknadsservice (Cigré 530) Säkerhet? Hur värderas drift-, person- och miljösäkerhet mot brand, för fastigheter och andra egendomar etc. Inställelsetid och kompetens hos serviceföretag OPEX CAPEX Slide 4

5 Avbrott Stilleståndskostnader Reparationer Kvalitetsproblem Slide 5

6 Ingen vill uppleva detta! Avbrott Stilleståndskostnader Reparationer 1. Kortslutningspåkänningar under flera år i drift men transformatorn kan fortsätta att fungera 2. Lindningarna påverkas men transformatorn kan fortsätta att fungera 3. Nästa kortslutning förstör transformatorn explosion och brand 4. Havererad transformator och totalt avbrott 1. Lindning utsatt för kortslutning 2. Buckling 3. Brand och explosion 4. Havererad transformator En transformator designad enligt IEC ska vara kortslutningssäker. Det finns ett stort antal transformatorer som aldrig har blivit testade mot kortslutningskrafter eller som har blivit tekniskt verifierade av köparen. Slide 6

7 Cigré Guideline för bra specifikationer Kortslutningsstatistik från KEMA, Holland ABB Alla testade Slide 7 Många transformatorer är inte kortslutningssäkra KEMA = 28 % testfel ABB = 11 % testfel KEMA ABB = % testfel

8 Transformatorer Isolationsmaterial Isolations-systemet = papper och olja i samarbete Slide 8

9 Termisk hållfasthet ej säkerställd eller verifierad! Hot spots, överhettning, nedbrytning av isolation Slide 9

10 Upphandling av krafttransformatorer Cigrés rekommendationer för hög kvalité 1. Använd alltid auditerade tillverkare [Cigré 530] 2. Specifikationer baserade på funktionskrav [Cigré 528] Specificera funktioner, men inte lösningar Energieffektivitet genom förlustvärdering värderad över livslängden 3. Verifiera de viktigaste transformatorkriterna [Cigré 529] Mekaniskt Tester enligt IEC och Design Review [Cigré 529] Termiskt Tester enligt IEC och Design Review [Cigré 529] Dielektriskt Tester enligt IEC Edit.3 Slide 10 Kvalitetsaspekterna blir än viktigare hur formuleras dessa i de standards vi använder?

11 Cigré guidelines for power transformers Slide 11

12 Cigré Guidelines Specifikationer 528, Design Review 529, Utvärdering 530 Slide 12

13 Cigré Guideline för bra specifikationer Guide för upphandlingsprocessen Innehåller specifikationen dina krav? Har tillverkaren förmågan? Är anbudskraven uppfyllda? Verifiera att designen uppfyller kraven! Slide 13

14 Cigré Guideline 528 för bra specifikationer Hur skrivs en bra specifikation? Guide för att göra en specifikation Nyckelordet för att få den transformator som man vill ha är kommunikation. Specifikationen är grunden till den tekniska kommunikationen. Belyser viktiga delar i specifikationen Förklarar syfte och betydelse med specifikationen Refererar till IEC Specificera kvalitetsfaktorer istället för bara kostnader Specificera funktioner men inte lösningar Energieffektivitet genom korrekt förlustvärdering där MEPS är ett minimum Slide 14 Nödvändigt att se över specifikationer oftare

15 Cigré Guideline för bra specifikationer Specificera tekniska parametrar Inkludera Temperaturstegring Isolationsnivåer Överspänningar Ljudnivåer Förlustvärderingar m.m. Exkludera Magnetisering Strömtäthet Isolationsavstånd Marginalkrav m.m. Slide 15 Specificera funktioner, men lämna lösningarna till tillverkaren

16 Cigré Guideline för bra specifikationer Tydliggör dina utvärderingskriterier Vilka kriterier är viktiga för Dig? Pris..? Förluster..? Referenser..? Cigré 528 Appendix A: Loss evaluation, penalties/ bonuses and rejection Tillverkarens kapacitet..? Teknisk kompetens..? Kvalitet..? Projektgenomförande..? Service, eftermarknad, inställelsetid..? Med flera Slide 16 Utvärderingskriterier en del av specifikationen

17 Short-circuit strength of Power Transformers IEC Slide 17

18 Cigré Guideline för bra specifikationer Kortslutningsstatistik från KEMA, Holland ABB Alla testade Slide 18 Många transformatorer är inte kortslutningssäkra KEMA = 28 % testfel ABB = 11 % testfel KEMA ABB = % testfel

19 Kortslutningskrafter Visste du att Kortslutningsströmmar skapar mekaniska krafter i lindningarna Kortslutningsströmmar är gånger nominell ström Krafterna i lindningarna är gånger större jämfört med normal driftförhållanden Lindningarna är en mycket känslig del för mekanisk stress Kortslutningståligheten är nyckeln för en pålitlig drift Slide 19

20 Kortslutningskrafter Elektromagnetisk kraft i en ledare (ström-kraft-flöde) F I 2 Slide 20

21 Kortslutningskrafter Elektromagnetiska krafter i en lindning (2-lindnings konfig.) Active part Core Inner winding Outer winding Slide 21

22 Kortslutningskrafter Dynamiska effekter av en kortslutning Dynamic effects are taken into account by either,..dynamic factors, or..dynamic calculation Slide 22

23 Kortslutningskrafter Ackumulerade axiella elektromagnetiska krafter utefter en lindning Ändkrafter pga. axiell förskjutning, trycker lindningen mot toppen Max. ackumulerad elektromagnetisk kraft Slide 23

24 Kortslutningskrafter Axiella krafter ökar p.g.a. obalans (axiell förskjutning) Innerlindning Ytterlindning F axial F axial Slide 24 Netto-krafterna (uppåt/nedåt) orsakar stress i ändisolationen!

25 Kortslutningskrafter Exempel 100 MVA transformator Peak = 70 ka Current Force Current 2 Force F I 2 Time Krafter i en bilkrasch (100 km/h) Peak = 2300 kn Time I en transformator är kraften dubbelt så stor (jmf med bilkraschen ovan), och lindningen måste klara ett flertal kortslutningspåkänningar under en kortslutning Slide 25 Dimensionering av kortslutningståligheten kan vara utmanande!

26 Kortslutningskrafter Dynamiska effekten av en kortslutning, specifikt i IEC Dynamisk last Statisk last Slide 26 Dynamiska (pulserande) krafter skapar mycket mera stress än statiska krafter

27 Kortslutningsfel Buckling Radial forces: Buckling Spiraling Stretching of conductors Axial forces: Tilting of conductors Telescoping Bending of conductors Collapse of end insulation Slide 27

28 Kortslutningsfel Buckling IEC : Limit for compressive stress (MPa) Regular strands, non-bonded CTCs Resin-bonded strands, CTCs 0.35 σ σ 0.2 CTC cable Glue Slide 28 Ökad säkerhetsfaktor mot buckling, med epoxyinbunden CTC ledare

29 Kortslutningsfel Spiraling Radial forces: Buckling Spiraling Stretching of conductors Axial forces: Tilting of conductors Telescoping Bending of conductors Collapse of end insulation Slide 29

30 Kortslutningsfel Spiraling IEC : Limit for thrust force acting on low-voltage winding exits leads (kn) N/A Slide 30

31 Kortslutningsfel Tilting of conductors Radial forces: Buckling Spiraling Stretching of conductors Axial forces: Tilting of conductors Telescoping Bending of conductors Collapse of end insulation Slide 31

32 Kortslutningsfel Tilting of conductors IEC : Limit for actual axial compressive force (kn) 0.8 F tilting,critical Slide 32

33 Kortslutningsfel Telescoping Radial forces: Buckling Spiraling Stretching of conductors Axial forces: Tilting of conductors Telescoping Bending of conductors Collapse of end insulation Slide 33

34 Kortslutningsfel Bending of conductors Radial forces: Spiraling Buckling Stretching of conductors Axial forces: Tilting of conductors Telescoping Bending of conductors Collapse of end insulation Slide 34

35 Kortslutningsfel Bending of conductors IEC : Limit for bending stress on conductors (MPa) Axial bending in the span between radial spacers Radial bending in the span between axial sticks or spacers 0.9 σ σ 0.2 Slide 35 Lindningarna är dimensionerade att vara självbärande, för att undvika fri buckling

36 Kortslutningsfel Collapse of end insulation Radial forces: Buckling Collapse of end insulation Spiraling Stretching of conductors Axial forces: Tilting of conductors Telescoping Bending of conductors Collapse of end insulation Slide 36

37 Kortslutningsfel Collapse of end insulation Stacked type - Horizontally laminated pressboard Wound type - Vertically laminated pressboard IEC : Limit for compressive stress in end insulation (MPa) Stacked type 80 Wound type 40 Slide 37

38 Cigré Guideline för bra specifikationer IEC (edit 3, 2006) Short circuit strength Så här står det i IEC Ability to withstand the dynamic effects of short circuit 1 Scope This part of IEC identifies the requirements for power transformers to sustain without damage the effects of overcurrent's originated by external short circuits. It describes the calculation procedures used to demonstrate the thermal ability of a power transformer to withstand such overcurrent's and both the special test and the theoretical evaluation method used to demonstrate the ability to withstand the relevant dynamic effects. The requirements apply to transformers as defined in the scope of IEC General If required by the purchaser, the ability to withstand the dynamic effects of short circuit shall be demonstrated either by tests, or.. by calculation and design and manufacture considerations. The choice of method of demonstration to be used shall be subject to agreement between the purchaser and the manufacturer prior to placing the order. Slide 38 Hur kan detta verifieras?

39 Cigré Guideline för bra specifikationer IEC (edit 3, 2006) Short circuit strength Så här står det i IEC Theoretical evaluation of the ability to withstand the dynamic effects of short circuit (Annex A) Annex A gives guidelines for the theoretical evaluation of the ability of a power transformer to withstand the dynamic effects of short circuit, based on calculation and consideration of the design characteristics and manufacturing practices. The theoretical evaluation of the ability of a power transformer to withstand the dynamic effects of short circuit consists of a design review covering the main mechanical strength aspects of the transformer. A.3 Guidelines for conducting the design review Slide 39 Hur kan detta verifieras?

40 Design review according to IEC Calculated and allowed forces in windings Stretching of conductors Free buckling Forced buckling Bending of conductors Spiraling Crushing of turnto-turn insulation Slide 40

41 Design review according to IEC Calculated and allowed forces in windings Tilting of conductors Crushing of end insulation Crushing of turn-to-turn insulation Collapse of end support Collapse of press ring Slide 41

42 Kortslutningshållfasthet Förslag på text Förslag på text Short circuit withstand capability Short circuit withstand capability shall be verified at Design Review according to Cigré TB 529. Special attention shall be taken to production tolerances in the short circuit design. The short circuit design should also comply with IEC , Annex A. The calendar time for this Design Review will be decided in the Post Contract Design Review. The tender shall include, as an option, full short circuit test on one transformer. Price for test and adjusted delivery schedule due to test shall be quoted in this option. After the Design Review, the owner (customer) will decide if the option of short-circuit test will be used. Slide 42 Specificera Annex A för att undvika misstolkning av IEC

43 Kortslutningshållfasthet Summering Kortslutningskrafterna i lindningar är gånger större än under normal drift IEC kräver att krafttransformatorer vara designade för att klara av kortslutningar Kortslutningskrafter och peak-faktor måste specificeras för design av korrekt felström Kortslutningskrafter delas in i axiella och radiella krafter Axiell obalans i lindningar skapar större axiella krafter Dynamiska krafter kan beräknas genom dynamiska modeller eller dynamiska faktorer Risken för kortslutningsfel kan utvärderas i en Design Review enligt IEC Ca 28% av alla kortslutningstestade transformatorer fallerar hos KEMA s testlaboratorier i Holland Slide 43

44 Kortslutningshållfasthet Rekommendation Design review enligt IEC (Cigré 529), kan teoretiskt försäkra att transformatorn är kortslutningssäker Kortslutningsprov kan praktiskt försäkra att transformatorn är kortslutningssäker Slide 44

45 Thermal strength of Power Transformers IEC Slide 45

46 Cigré Guideline för bra specifikationer IEC Termisk design Använd relevant Hot-spot-faktor Hot-spot faktor H Så här står det i IEC Slide 46 Relevant hot-spot faktor ska alltid användas i FAT, inte bara 1.3 från IEC standarden

47 Cigré Guideline för bra specifikationer Termisk design Oljestyrd kylning med blockstyrning Oljekylningsguide Blockera oljan vertikalt Tvinga oljan gå horisontalt Slide 47 Viktigt visa hur oljestyrningen är mest effektiv

48 Cigré Guideline för bra specifikationer Termisk design Oljestyrd kylning med blockstyrning Cooling types ONAN = Oil Natural Air Natural ODAF = Oil Directed Air Forced ONAF = Oil Natural Air Forced ODWF = Oil Directed Water Forced OFAF = Oil Forced Air Forced Slide 48 OFWF = Oil Forced Water Forced

49 Temperature, C Cigré Guideline för bra specifikationer Termisk design Hot-spot stor inverkan på åldringen 114 Hot-spot temperatures, C K difference Oil guide 66 Oil guide 66 Oil guide Oil guide 68 Oil guide Disc number Slide 49 Vi rekommenderar mätning av Hot-spot med optisk fiber

50 Cigré Guideline för bra specifikationer Termisk design Åldringshastighet Åldringshastigheten fördubblas var 6-8:e grad i hotspot-regionen Aktuella livslängden är beroende av många faktorer under driftperioden Slide 50 Åldringshastigheten fördubblas vid 6 graders ökning

51 Cigré Guideline för bra specifikationer IEC Termisk design i specifikationen förslag till text. Thermal capability, winding temperature rise incl. Hot Spots Förslag på text The transformers shall fulfill requirements in IEC : Temperature rise for liquid-immersed transformers General: The thermal capability for Winding Hot-spot shall be verified both at Design Review and after the Temperature rise test. Time for this will be decided in project kick-off meeting. If not otherwise stated all transformers, even multi winding transformers, shall be capable of continuous operation with rated current in all windings without exceeding the allowable standardized temperature rises, note both mean winding temperature rise and hot spot rise. The tender shall include, as an option, direct temperature measurements by fiber-optics in the main windings upper regions. Price for test and adjusted delivery schedule due to test shall be quoted in this option. Temperature rise: Recorded and calculated temperatures and mean winding and hot spot temperature rises shall be presented with one decimal place in the test report. In the final summary integers shall be used. Method of calculating the hot spot temperature from the heat run test shall be described when no fiber optic transmitters are used. Winding thermometers shall in connection with the temperature rise test be calibrated to show the true winding hot spot temperature, i.e. calibrated by means of the true hot spot factor. All necessary parameter settings and description of the hot spot factor calculation methodology shall be presented in the test report. Slide 51 Del av specifikationen

52 Design review of Power transformers Cigré guide line 529 Slide 52

53 Cigré Guideline för bra Design Review Varför en Design Review? Se till följande: Applikation Kontraktsförståelse Tolkning av använda standards Tolkning av specifikationen Övriga krav Säkra kvalitén Verifiera designen enligt kravspecifikationen Identifiera risker (ny teknologi, nya lösningar ) Slide 53 Del av specifikationen

54 Cigré Guideline för bra Design Review Säkerställer kvalitén En Design Review enligt Cigré 529, ska genomföras med avsikt att göra en grundlig kontroll av den beställda transformatorn, och att ge köparen en tydlig förståelse för transformatorns konstruktion, tillverkning och provning. Design Review ska hållas så snart konstruktionen har frysts. Slide 54 Del av specifikationen

55 Cigré Guideline för bra Design Review Transformatordesign Kärnan Kärnans hot spot Kärnplåtskvalité Märke, typ, kvalité Kärnplåtsisolation Överlappning, design, toleranser Max flödestäthet Kärn-kylning Kärn-infästning Magnetisk flödeskontroll, skärmning Etc.. Shunt Reactor core Slide 55 Tillverkaren ska förklara hur kärnan kommer att uppträda inom dessa parametrar

56 Cigré Guideline för bra Design Review Transformatordesign Lindningarna Lindningstyp, dimensioner och detaljer Typ av ledare, kardeler, isolation Transponeringar Strömtäthet Axiella och radiella kanaler, toleranser Isolationssystem Läckfält, övertoner Omkopplings-disposition Virvelförluster Mekaniska krafter Lindningars termiska analyser Kartläggning av lindningens hot-spot temperaturer Lindningsdimensionering / pressning / behandling Slide 56 Tillverkaren ska förklara hur lindningarna kommer att uppträda inom dessa parametrar

57 Supplier capability assessment of Power transformers - Cigré guide lines 530 I linje med: LUF 2007:1092 Kvalificering och urvalsbedömning (11kap.) Slide 57

58 Cigré Guideline 530 bedömer fabrikens förmåga Syfte med bedömningen Certifiera hög kvalité på leverantörerna Effektivare anbudsprocesser Effektivare projektgenomförande Livslängdstänkande Ökad kvalité Du vet vad du köper Slide 58 Syftet med att prekvalificera en fabrik

59 Cigré Guideline 530 bedömer fabrikens förmåga Produktkvalitet, processkvalitet och servicekvalitet mm 9 Värderingsgrunder (i grunden ca 14 aspekter): Pris, förluster och Leveranstid.. 1. Fabrikens prestanda Prestanda, genomloppstid, OTD, kvalitets-störningar, FAT tester 2. Beräknings- och konstruktionsverktyg, IT-verktyg Beräknings- och konstruktionsregler, IT-programvara, konstruktionsverktyg 2D/3D, termisk nätverksmodell, dynamiska kortslutningskrafter 3. Inköpsprocessen Inköpsprocesser mer krav och uppföljningar, revision av underleverantörer, kontinuerliga förbättringar, kontroll av kärnplåtsleverantörer, avvikelser på kärnförluster, kopparledarens hårdhet 4. Tillverkningsmetoder och provning Kontrollkort, kontrollpunkter, renlighet, press av aktiv del och lindningar, torrhetskontroll, testnoggrannhet, kortslutningstester, test- och inspektionsplan 5. Teknologi-bakgrund Teknologibakgrund, R&D utveckling, processer och rapporter 6. Transport och installation Transportmanual, ansvarsförhållanden, transportkontrollkort, impact recorder 7. Garanti och Service efter leverans (under livslängden) Lokal serviceorganisation, reservdelar, tillgänglighet, inställelsetid, kommunikation Finansiella, kommersiella och legala aspekter 9. Hälsa och säkerhet Slide 59 Värderingsgrunder vid en upphandling

60 Cigré Guideline 530 bedömer fabrikens förmåga Checklista Slide 60

61 Evaluation criterias Utvärderingskriterier Evaluation criterias acc. to Cigré guide line 530 Evaluation criterias Yes No Excellent Good Poor Unacceptable Total 1 Load Losses and Load Temperature 0,75 15% 2 Short Circuit Strength and Mechanical Integrity Rules 0,94 20% 3 Design Methods and Tools 0,75 10% 4 Expert Technical Support 0,50 10% 5 Bushings and Load Tap Changers 0,63 10% 6 Core Steel 0,50 10% 7 Test Equipment 0,70 10% 8 After Sales Arrangement 1,00 10% 9 Health and Safety Management 0,75 5% Total summary evaluated: value importance value per item ,75 100% Slide % 61-84% %

62 Evaluation criterias Utvärderingskriterier Fråga: 1. Load Losses and Load Temperature a) What thermal design calculation computer programs does the factory use? b) Have the thermal calculations been validated by fibre optic measurements? c) Are hot spot temperatures calculated for windings, core, internal clamping structures and the tank, at worst case operating conditions? Värdering: 1 = no computer design tools available, calculation based on previous test reports, 2 = local design tools, 3 = global corporate design tools, 4 = 3D computational fluid dynamics software 1 = no fibre optic experience, 2 = less than 5 years experience, 3 = experience between 5-20 years, 4 = more than 20 years experience 1 = no computer design tools available, calculation based on previous test reports, 2 = local design tools, 3 = global corporate design tools, 4 = 3D multiphysics software Value = summerar varje delavsnitt (1-9) Importance = viktighetsvärdering i % av totalt 100% Evaluation criterias acc. to Cigré guide line 530 Evaluation criterias Description to Evaluation criterias Yes No Excellent Good Poor Unacceptable Total value importance value per item 1 Load Losses and Load Temperature 0,75 15% 1 = no computer design tools available, calculation based on previous test reports, 2 = local a What thermal design calculation computer programs does the factory use? 4 design tools, 3 = global corporate design tools, 4 = 3D computational fluid dynamics software 1 = no fibre optic experience, 2 = less than 5 years experience, 3 = experience between 5-20 b Have the thermal calculations been validated by fibre optic measurements? 3 years, 4 = more than 20 years experience Are hot spot temperatures calculated for windings, core, internal clamping structures and the 1 = no computer design tools available, calculation based on previous test reports, 2 = local c 2 tank, at worst case operating conditions? design tools, 3 = global corporate design tools, 4 = 3D multiphysics software Short Circuit Strength and Mechanical Integrity Rules 0,94 20% Does the factory demonstrate short circuit withstand capability by design calculations in 1 = no computer design tools available, calculation based on previous test reports, 2 = local a 4 accordance with IEC ? design tools, 3 = global corporate design tools, 4 = FEM software 1 = no criterias available, 2 = IEC criteria applied, 3 = own criterias more demanding than b What criteria are used for axial and radial strengths of the windings? 4 IEC, 4 = all criterias applied are verified with tests 1 = no SC test references, 2 = only few corporate (not own factory) SC test references (<10pcs), 3 = several corporate (including own factory) SC test references (>10pcs), 4 = comprehensive list tests? 4 c Has the factory performed short circuit of successfull SC test references d If yes, what has been the experience? 3 1 = below 50% FPY, 2 = 50% - 75% FPY, 3 = 75% - 90% FPY, 4 = >90% FPY Design Methods and Tools 0,75 10% 1 = no computer design tools available, calculation based on previous test reports, 2 = local a How does the factory optimise the transformer designs? 3 design tools, 3 = global corporate design tools, 4 = multivariable optimizer 1 = no computer design tools available, 2 = local transient tools, 3 = global corporate transient b Does the factory calculate dielectric stresses down to single turns? 3 tools, 4 = global transient tools compined with FEM analysis 1 = no computer design tools available, calculation based on previous test reports, 2 = local design tools, 3 = global corporate design tools (3D CAD only), 4 = 3D FEM & Magnetics & 3D CAD c Does the factory use 3-D design programs and 3-D CAD systems? 3 daily use Expert Technical Support 0,50 10% 1 = no specialist available, 2 = limited local technical support available, 3 = local support a Are any technical specialists available to support the user? 2 available, 4 = global support available Where are the technical specialists based (at the factory, at another factory owned by the 1 = no specialist available, 2 = limited local technical support available, 3 = local support b 2 same Manufacturer)? available, 4 = global support available Bushings and Load Tap Changers 0,63 10% 1 = no frame agreements or regular purchasing, 2 = frame agreements with single supplier, 3 = frame agreements with major suppliers, 4 = frame agreements with major suppliers including a Does the Manufacturer have an established relationship with the equipment suppliers? 3 also own manufacturing of components 1 = no quality audits performed, 2 = irregular audits performed. 3 = regular periodic audits b Does the Manufacturer perform a periodic quality audit of the suppliers? 2 performed, 4 = global corporate audit system in place Core Steel 0,50 10% 1 = no agreements, spot purchasing only, 2 = agreement with 1 supplier & spot purchase, 3 = a Which sources of core steel are used by the Manufacturer? 2 agreements with several suppliers, 4 = partnership agreements with major suppliers b Does the Manufacturer check the core steel suppliers' loss certificates? 2 1 = no, 2 = random check only, 3 = statistical follow up, 4 = statistical follow up with feedback Test Equipment 0,70 10% 1 = all SC tests performed at external test lab., 2 = Some SC tests are performed at own test lab., 3 = All SC tests are performed at own test lab., 4 = Own accredited test lab. Available for all SC a Where are short circuit tests typically performed? 3 tests 1 = no SC test references, 2 = only few SC test references (<10pcs), 3 = several SC test references b Is there a short circuit test reference list available? 3 (>10pcs), 4 = comprehensive list of successfull SC test references 1 = can not be performed at all, 2 = 3rd party lab used, results in few days, 3 = can be performed c Can the factory perform dissolved gas analysis (DGA) on-site or is it performed by 3rd party? 3 by factory, results in 1 day, 4 = can be performed by factory + on-line monitoring during test Can the factory perform routine tests in the field (capacitance, power factor, TTR, frequency 1 = can not be performed, 2 = some of routine tests can be performed (<50%), 3 = some of d 3 response analysis, etc? routine tests can be performed (>50%), 4 = all routine tests can be performed at site Does the factory have the capability to perform no-load, applied potential, induced, or e 2 1 = can not be performed, 2 = some of mentioned tests can be performed (<50%), 3 = some of impulse tests in the field? mentioned tests can be performed (>50%), 4 = all mentioned tests can be performed at site After Sales Arrangement 1,00 10% 1 = can not be performed, 3rd party always needed, 2 = some of mentioned activities can be Can the Manufacturer offer support in terms of condition assessment, DGA sampling and a 4 performed (<50%), 3rd party needed, 3 = some of mentioned activities can be performed analysis, on site testing etc. (>50%), 3rd party needed, 4 = all mentioned activities can be performed at site by factory 1 = not at all, 2 = repair work for tank and external parts only, 3 = repair work for active part also, b Can the Manufacturer carry out transformer repairs? 4 4 = dedicated repair shop available for repair work 1 = not at all, 2 = for tank and external parts only, 3 = for active part only, 4 = dedicated repair c Is the Manufacturer prepared to do so? 4 shop global network available for repair work 1 = not at all, 2 = local service offering, 3 = global service network, only own service workshop, 4 d Can the Manufacturer offer any added value maintenance service products? 4 = global dedicated service network with several local workshops Health and Safety Management 0,75 5% a Is the factory OSHAS certified? 3 1 = no, 2 = certification received less 2 years ago, 3 = certification in place, but no evidence of improments yet, 4 = certification in place more than 5 years, improvement evidence available b What is the factory health and safety policy? 3 1 = no policy & no certificate, 2 = certificate available but targets not defined, 3 = certificate available & targets set, 4 = certification available for many years and target to be a world class leader c Is the health and safety management system adequately documented? 3 1 = no, 2 = documentation work started for certification, 3 = documentation work done but no audited yet, 4 = audited and certified system d Is the factory management making good use of the health and safety management system 3 1 = not used, 2 = for own factory only not covering site works, 3 = factory system & 3rd party site used ain their site works? personnel with their own system, 4 = global system applied to own and 3rd party personnel Total summary evaluated: 0,75 100% Slide 62

63 Exempel på utvärdering Värdering idag: Pris ~70% Förluster ~30% Cigré ? Egna krav-kriterier...? Värdering av kvalité & energieffektivitet: Pris 20% Förluster 50% Cigré % Egna krav-kriterier 5% Slide 63

64 Summering Öka och verifiera kvalitén i upphandlingsprocessen Certifiera fabriker (prekvalificering) Öka kvalitén i Specifikationerna (Cigré 528) Verifiera kvalitén genom Design Review (Cigré 529) Använd fler objektiva Utvärderingskriterier (Cigré 530) Se kostnaden över Livslängden Högre förlustvärdering för en bättre miljö! Jämför äpplen med äpplen! Slide 64

65 Sammanfattning En bra investering börjar redan i förfrågningsunderlaget Cigré guidelines Upphandlingsprocessen Specificera funktioner TCO Inkludera Temperaturstegring Isolationsnivåer Överspänningar Ljudnivåer Förlustvärderingar m.m. Exkludera Magnetisering Strömtäthet Isolationsavstånd Marginalkrav m.m. Prisökning per år Förlustkostnader Elpris 28 % ej kortslutningssäkra Hot-spot Ny pd-standard Design review Utvärdera tillverkare Nyckelordet är Kvalité både i specifikationen, utvärdering och i verifieringen av transformator och fabrik Slide 65

66 Energy Efficient Transformers Sustainable transformers Slide 66

67 Energieffektivisering och förnybar energi EE kan bidra med 2/3 av nödvändig utsläppsminskning World energy-related CO 2 savings potential by policy measure under 450 Policy Scenario relative to New Policies Scenario Source: IEA, World Energy Outlook 2011 (www.iea.org ) 35,9 CO 2 emissions (Gt) New Policy Scenario Efficiency 72% 44% Renewables 17% 21% Biofuels 2% 4% I EU är elnätsförlusterna från kraft- och distributionstransformatorer ca 100 TWh, ( 40 Mton emissioner CO 2 per år.) Juli 2016: 404,39 ppm Juli 2015: 401,31 ppm 450 Policy Scenario Nuclear 5% 9% CCS* 3% 22% *CCS=Carbon capture and storage Ökningstakten har gått från 1 ppm/år till ca 3 ppm/år. Dvs. om ca 15 år har vi 450 ppm CO 2 i atmosfären Källa 2013: GCP - The Global Carbon Project Slide 67

68 Transformer Losses and Efficiency Power transformer are >99.5% efficient Background Origin of transformer losses Global climate discussion Driver for Energy efficiency Transformer optimiation process Loss evaluation Effect of high no-load loss evaluation Effect of high load loss evaluation Real case study (N1) Current R&D activity Summary Losses in the structural parts Stray losses Losses in the core Hysteresis losses Eddy losses Losses in joints Core loss Load loss Slide 68 Losses in the winding Ohmic losses Eddy losses

69 Ultra Efficient Transformer Motivations Stay ahead of regulation Background Origin of transformer losses Global climate discussion Driver for Energy efficiency Transformer optimiation process Loss evaluation Effect of high no-load loss evaluation Effect of high load loss evaluation Real case study (N1) Current R&D activity Summary EC directive No. 548/2014: Maximum allowed NLL (Tier 1, A 0 ). Ex. 2.5 MVA (3500W reduced to 1750W) Proposed EC directive 2021: Maximum allowed NLL (A 0-10%), Ex. 2.5 MVA (3500W reduced to 1575W) EN50588: 2.5MVA AAA 0 ratings 880W Globally 1800 TWh energy lost in electricity system out of which ~720 TWh energy lost as transformer losses Carbon intensity of global energy mix is 0.8 kg/kwh 40-50% (250 Megton) carbon emission can be reduced Energy efficient transformers 576 Megaton of CO 2 contributed by Transformer Globally 700 TWh of energy lost as transformer losses Global Economy value of losses is ~ BUSD With global average price of electricity of 6-8 USD cent Fact: Global Market size for transformer is in the order of 35 BUSD Slide 69

70 Design optimization of power transformer Price + Cost of Losses = TCO Background Origin of transformer losses Global climate discussion Driver for Energy efficiency Transformer optimiation process Loss evaluation Effect of high no-load loss evaluation Effect of high load loss evaluation Real case study (N1) Current R&D activity Summary Risks: Thermal Acoustic Price Cost of losses Total Ownership Cost Transportation limits Spatial constraints Mechanics Lower value of losses = High loss design Masses of transformer parts (kg) Higher value of losses =Low loss design Slide 70

71 Capitalized Cost of Losses Present value of future losses Background Origin of transformer losses Global climate discussion Driver for Energy efficiency Transformer optimiation process Loss evaluation Effect of high no-load loss evaluation Effect of high load loss evaluation Real case study (N1) Current R&D activity Summary Price, 0.06 /kwh Interest rate, 5% Cost of no-load loss ( ), every year Present value of cost of no-load losses ( ) 40 years of life time No increase in price, No CO 2 tax Yearly cost of no-load losses 8760*0.06=526 /kw 9,000 /kw (sum of present values of losses over 40 years) Years Slide 71

72 Capitalized Cost of Losses Present value of future losses Background Origin of transformer losses Global climate discussion Driver for Energy efficiency Transformer optimiation process Loss evaluation Effect of high no-load loss evaluation Effect of high load loss evaluation Real case study (N1) Current R&D activity Summary Price, 0.06 /kwh Interest rate, 5% Cost of no-load loss ( ), every year Yearly cost of no-load losses 8760*0.06=526 /kw Present value of cost of no-load losses ( ) 40 years of life time No increase in price, No CO 2 tax Price, 0.06 /kw Interest rate, 5% ,000 /kw 40 years of life time Cost of no-load loss ( ), every year 2% increase in price, or inflation Present value of cost of no-load losses ( ) 12,300 /kw Slide Years Years

73 Capitalized Cost of Losses No load loss evaluation ( /kw)* Background Origin of transformer losses Global climate discussion Driver for Energy efficiency Transformer optimiation process Loss evaluation Effect of high no-load loss evaluation Effect of high load loss evaluation Real case study (N1) Current R&D activity Summary Energy price 0.06 /kwh Interest rate (%) Increase in energy price (%) ,100 13,200 14,400 15,800 17, ,400 11,200 12,200 13,300 14, ,000 9,700 10,500 11,300 12,300 Slide 73 *The no-load loss evaluation ( /kw) specified in tenders from an EU power transformer plant during The values shown in this figures are snap-shots of several design specifications submitted to ABB

74 Jämförelse med en högre förlustvärdering 16 MVA Po Pk v.s /kw 500 v.s /kw Hur styr dessa förlustvärden: Kortslutningskrafterna Inkopplingsströmmen Temperaturen Ljudet Danmark, leverans 2012 Förlusterna Po Pk v.s /kw v.s /kw Överspänningståligheten Slide 74

75 TCO (Price+value of losses ) % Effect of high No-load Loss Evaluation (NLLE) Price and losses Background Origin of transformer losses Global climate discussion Driver for Energy efficiency Transformer optimiation process Loss evaluation Effect of high no-load loss evaluation Effect of high load loss evaluation Real case study (N1) Current R&D activity Summary 125% 100% 75% 50% 25% 0% -25% 100% 95.8% No-load loss evaluation in EUR/kW Load losses No-load losses Price Over voltage limit 110% 121% Higher reliability from system voltage fluctuation or saturation due to DC current Noise Level 78dB 67dB (-11 db) Inrush current 100% 93% Lower system fault caused by transients No load losses 100% 69% Lower cost of losses TCO Slide 75 Load loss is fixed at EUR/kW

76 TCO (Price+value of losses ) % Effect of high Load Loss Evaluation (LLE) Price and losses Background Origin of transformer losses Global climate discussion Driver for Energy efficiency Transformer optimiation process Loss evaluation Effect of high no-load loss evaluation Effect of high load loss evaluation Real case study (N1) Current R&D activity Summary 125% 100% 75% 50% 25% 0% -25% 100% 80% Load loss evaluation in EUR/kW Load losses No-load losses Price Short Circuit forces: 50 N/mm 2 20 N/mm 2 Reliability against SC event Winding temperature gradient: 20 C 5 C Run time at OFAF without pump: 20min 110min Energy efficiency and low noise No- load loss is fixed at EUR/kW Slide 76

77 TCO: Price and cost of losses Energy efficiency in power transformer (real case Denmark) Life cycle analysis Energy efficient transformer could be 14% heavier 23% more expensive Background Origin of transformer losses Global climate discussion Driver for Energy efficiency Transformer optimiation process Loss evaluation Effect of high no-load loss evaluation Effect of high load loss evaluation Real case study (N1) Current R&D activity Summary 100% 75% 50% 25% Price Cost of no-load losses Cost of load losses Much smaller foot-print (CO 2 e) 100% 75% 50% 25% but.. Environmental impact (Global warming potential ) 0% Typical design (4200/2000) Delivered to N1 (18700/8000) Loss evaluations in EUR/kW (NLLE/ LLE) 0% Conventional solution Energy efficient solution : Using ABB light LCA tool Slide 77

78 A paradigm shift in transformers Price and value of losses Background Origin of transformer losses Global climate discussion Driver for Energy efficiency Transformer optimiation process Loss evaluation Effect of high no-load loss evaluation Effect of high load loss evaluation Real case study (N1) Current R&D activity Summary 100% 75% 50% 25% 0% Price Cost of losses 31% 51% Scenario 1 (4200/2000) Scenario 2 (18700/8000) (Loss evaluations in /kw) 1: Typical designs before 2010: Typical transformer design optimized with loss evaluation of 4,200 /kw and 2,000 /kw for no-load and load loss 2: Energy efficient design delivered to N1: Energy efficient transformer optimized with loss evaluation of 18,700 /kw and 8,000 /kw for no-load and load loss Slide 78

79 Summary Background Origin of transformer losses Global climate discussion Driver for Energy efficiency Transformer optimiation process Loss evaluation Effect of high no-load loss evaluation Effect of high load loss evaluation Real case study (N1) Current R&D activity Summary As a global community WE ALL are responsible for our Planet Energy efficiency in T&D can contribute a lot, to the reduction of CO2 emission Energy efficiency is a clear industry trend in power T&D and appreciated by regulation For the R&D community, this is a huge opportunity for INNOVATION T & D utilities Action: Correct loss evaluation, Purchase based on TOC R&D community Action: scientific methods for energy efficiency Energy efficiency in transmission and distribution system Regulatory bodies Action: interest rates, energy price, inflations, life time EU and IEC Action: Policy and political frame work T & D manufacturer Action: R&D on reduction of losses Slide 79

80

Bo Silversten ABB AB. Krafttransformatorer Livslängdskostnaden avgörs redan i förfrågan

Bo Silversten ABB AB. Krafttransformatorer Livslängdskostnaden avgörs redan i förfrågan Bo Silversten ABB AB Krafttransformatorer Livslängdskostnaden avgörs redan i förfrågan Resultat av en kortslutning (separat film) December 2, 2014 Slide 2 Kortslutningspåkänningar Avbrott Stilleståndskostnader

Läs mer

Bo Silversten Market manager transformers, ABB AB ( ) Livslängdskostnaden avgörs redan i förfrågan

Bo Silversten Market manager transformers, ABB AB ( ) Livslängdskostnaden avgörs redan i förfrågan Bo Silversten Market manager transformers, ABB AB ( bo.silversten@se.abb.com ) Livslängdskostnaden avgörs redan i förfrågan Resultatet av en kortslutning December 2, 2015 Slide 2 Ingen vill uppleva detta!

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Elektrisk provning Making and Breaking tests - Circuit Breakers (E1) Pressure Relief tests and internal arc tests - Surge Arresters and instrument transformers (E2) Breaking Capacity, Service-duty - Onload

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features PRODUCT OVERVIEW Lampfinish Lampform coated elliptical Färgtemperatur (K) 2000 CRI (Ra) 20 Dimbart Yes EAN-kod 5410288208435 Energiklass A+ Sockel/Bas Modell E40 SHP Watt (nominell) (W)

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn

Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn Vårt mål Nätverket för Transporter och Miljön, NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input SHADOW - Main Result Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilation units 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. Existing energy potential Innehåll/Contents 2 Inledning/Introduction... 3 Förutsättningar/Conditions...

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett bre

Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett bre Nolato Cerbo är en del av Nolato Medical, global och ledande leverantör av polymera produkter och system. Med vårt varumärke Cerbo erbjuder vi ett brett sortiment av standardprodukter för användning främst

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Sammanfattning hydraulik

Sammanfattning hydraulik Sammanfattning hydraulik Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION 2 p V z H const. Quantity

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation What is slide-in? Slide-in, is a name that forsknings-, is used to innovations- explain,

Läs mer

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Värmepumpar i ett nytt teknologiskt perspektiv Vision 2020 2050 Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tydliga tecken! Hot eller Möjlighet??????? Temperaturen ökar! Havsytan stiger! Krympande

Läs mer

Purchase and procurement

Purchase and procurement Purchase and procurement City of Gothenburg Structure, organisation, framework and regulations for purchasing and procurement at City of Gothenburg Robert Göransson Legal officer procurement, City Planning

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

OX2 GLÖTESVÅLEN WIND FARM BY OX2 FEB 2015

OX2 GLÖTESVÅLEN WIND FARM BY OX2 FEB 2015 OX2 GLÖTESVÅLEN WIND FARM BY OX2 FEB 2015 1 A leading turnkey developer in the Nordic region Grundat 2004 Har byggt ca 800 MW Technical and commercial management Driftansvar för >200 turbiner (500 MW)

Läs mer

CEDEC Annual konferens 15-10-2015

CEDEC Annual konferens 15-10-2015 CEDEC Annual konferens 15-10-2015 The role of Swedish local DSO in creating flexibility in the energy value chain Elinorr Joint venture of 16 local grid operators according to the European public procurement

Läs mer

Miljöaspekter i produktutveckling

Miljöaspekter i produktutveckling Lennart Swanström ABB Corporate Research Miljöaspekter i produktutveckling ABB AB, Corporate Research - 1 9/14/2005 Upplägg ABB AB, Corporate Research - 2 Kort introduktion - ABB och ABBs produkter Exempel

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik 1 Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik - CATO - Forskning inom OnTime - Vidareutveckling och möjligheter KAJT, temadag om punktlighet 2014-11-13 Tomas Lidén Transrail Sweden AB Dagens trafikledning

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 Svaren skall vara läsligt skrivna och så uppställda att lösningen går att följa. När du börjar på en ny uppgift - tag

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning

Blandningstunna. Bruksanvisning - maskin, LVD och EMC-direktiven s. 1 av 10 140 / 190 L BRUKSANVISNING. Säkerhet Montering Underhåll och felsökning s. 1 av 10 Blandningstunna 140 / 190 L BRUKSANVISNING Säkerhet Montering Underhåll och felsökning Bruksanvisning i original reviderad 2014-09-02 s. 2 av 10 Före montering, idrifttagande eller underhåll,

Läs mer

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI

Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI Vad händer med havsnivån i Stockholms län - vad behöver vi planera för? Sten Bergström SMHI http://www.nasa.gov/topics/earth/features/ temp-analysis-2009.html Årsmedeltemperaturen ( C) i Sverige Baserad

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Stadsbyggnadsdagarna. Attraktiv hållbarhet! 4 februari, 2015. Johan Kuylenstierna Executive Director

Stadsbyggnadsdagarna. Attraktiv hållbarhet! 4 februari, 2015. Johan Kuylenstierna Executive Director Stadsbyggnadsdagarna 2015 Attraktiv hållbarhet! 4 februari, 2015 Johan Kuylenstierna Executive Director Fråga: Hur mycket växer världens städer med varje vecka? Alternativ 1: Ca 1,4 miljoner invånare Alternativ

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems förbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se Pathways to Sustainable European Energy Systems Fuel and Cement Emissions Global fossil fuel and cement emissions:

Läs mer

Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem.

Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem. 010-04-6 Sammanfattning Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION p V z H const. g Quantity

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer