Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24"

Transkript

1 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1

2 2

3 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure the strength and integrity of the welded joints but this is not always possible depending on the geometry of the connection and the dimensions of the pipes involved. The root of the main weld can be particularly difficult to access and inspect, and in some cases, the requirements of a standard strength test could lead to distortion or collapse of the pipes. Such welds are called golden welds. 3

4 Beaktat definitionen av uttrycket golden weld vilka föreskrifter ställer någon form av krav på kontroll av svetsar på tryckbärande anordningar? AFS 1999:4 Tryckbärande anordningar (PED) AFS 2005:2 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (det som inte omfattas av PED) AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar 4

5 Vilka kontroller i anslutning till själva tillverkningen anger föreskrifterna ska utföras? Visuell kontroll Oförstörande provning av svetsar permanenta förband Tryckkontroll (hållfasthetstest) <= (krav på svetsarprövning och procedurkvalificering) 5

6 Kan man finna stöd i föreskrifterna för avsteg från krav på tryckkontroll? AFS 1999:4 och AFS 2005:2 (kap ): Tryckbärande anordningar skall underkastas en hållfasthetskontroll som normalt utförs som en vätsketryckprovning vid ett tryck minst lika med värdet enligt punkt 7.4, då det är tillämpligt. I de fall då hållfasthetskontroll med vätska är skadlig eller inte kan utföras, kan andra erkända provningar utföras. För annan tryckprovning än vätsketryckprovning skall kompletterande åtgärder i form av oförstörande provning eller andra metoder med likvärdig relevans, vidtas innan provningen utförs. 6

7 Forts. Kan man finna stöd i föreskrifterna för avsteg från krav på tryckkontroll? AFS 2005:3 ( 30): Revisionsbesiktning skall i tillämpliga delar omfatta kontroll av att kraven i AFS 1999:4, Bilaga 1, utom punkterna 3.3 och 3.4, och kraven i AFS 2005:2 är uppfyllda samt i förekommande fall tillämpliga moment som ingår i installationsbesiktning. Kommentar: Punkterna 3.3 och 3.4 avser märkning, etikettering och driftsinstruktioner. 7

8 Arbetsmiljöverket (AV) har tillfrågats om avsteg från krav på tryckkonroll i samband med revisionsbesiktning. AV har uttalat sig via något som kallas frågor och svar. Fråga: I vilka fall ska tryckkontroll ske i samband med revisionsbesiktning efter reparation eller ändring? (AFS 2005:3, 30 ) Svar: Normalt alltid. Endast då riskbedömning visat att alternativet med OFP erbjuder tillfredsställande säkerhet eller, om tryckkontroll inte är möjlig eller innebär stora praktiska olägenheter, kan tryckkontrollen ersättas med 100 % volumetrisk kontroll kompletterat med ytkontroll. 8

9 Vad säger harmoniserade produktstandarder om avsteg från krav på tryckkontroll? SS EN 13480, kap : All piping constructed in accordance with this European Standard shall be subjected to a proof test to demonstrate the integrity of the finished product. The proof test shall always be carried out, under controlled conditions, with appropriate safety precautions and equipment, and in such a way that the persons responsible for the test are able to make adequate inspections of all pressurised parts. The proof test shall be a hydrostatic pressure test, except where a hydrostatic pressure test is harmful or impractical. In these instances, a pneumatic pressure test (see 9.3.3) or other tests (see 9.3.4) shall be performed. 9

10 Forts. SS EN 13480, kap : Pneumatic tests shall only be permitted in cases where a hydrostatic pressure test is detrimental to the piping system or is not practical, i.e. - unacceptable presence of residual water for the process (e.g. ice) or the equipment (e.g. corrosion that may be detrimental to the stability/usability of the equipment); - technical constraints like loads due to the water weight on either pressure equipment, supports or the ground that would possibly cause damage. 10

11 Forts. SS EN 13480, kap : In cases where a hydrostatic or pneumatic pressure test of individual welds (connection welds) would be detrimental or impracticable they shall be substituted by an appropriate nondestructive test (100 % RT or UT and 100 % PT or MT). If for specific materials, e.g. glass linings, the calculated stresses in the piping are lowered to less than 70 % of the nominal stress for the design condition of the piping, this may be taken into account when the test pressure and the amount of non-destructive testing is specified. 11

12 Forts. SS EN Tryckprovning Allmänt Alla kärl ska underkastas en tryckprovning för att demonstrera den färdiga produktens hållfasthet. Normalt ska tryckprovning utföras som vätsketryckprovning. Om detta är inte praktiskt möjligt, kan den ersättas av: a) gastryckprovning b) kombinerad vätske-/gastryckprovning. 12

13 Exempel på fall där avsteg från krav på tryckkontroll har tillämpats: - Rörledningar som inte klarar vattnets egenvikt - Nya rörledningar som ansluts mot befintliga svetsade ventiler och som då inte går att blinda (risk för läckage genom befintlig ventil) - Montering av nya ventiler med provtryck på ena sidan där det ej går att ha ett mottryck på andra sidan (hög temperatur => högt PED-provtryck) 13

14 Att tänka på inför tillämpning av golden welds Grundregeln är att tryckkontroll normalt alltid ska utföras Praktiska olägenheter är inte det samma som att ett annat alternativ är mindre kostsamt Tillämpning av golden welds avgörs inte on site av enskild svetsoperatör eller svetsfirma Avsteg från krav på tryckkontroll kan i regel ej medges i samband med konstruktionskontroll av enskild rörledning anslutande rörledningar och anläggningen i stort måste beaktas I de flesta fall krävs dialog med besiktningsingenjören på plats Påbörja en dialog med ditt AKO så tidigt som möjligt när du har önskemål om att tillämpa golden welds 14

15 Var det bättre förr? Nationell lagstiftning (ej EU) Riksprovplatssystem delegerat myndighetsutövande Det som ej var detaljreglerat medgav till viss del större utrymme för ingenjörsmässiga bedömningar Det som ej var detaljreglerat kanske ibland innebar att ingenjören inte såg möjligheten Men bättre förr? - Nja! 15

16 Tack för visat intresse! Mikael Rehn #

17 17

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR AFS 2005:2 TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 87/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL 1 TRYCKKÄRL Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

Provning med över- eller undertryck

Provning med över- eller undertryck AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck Arbetsmiljöverkets föreskrifter om provning med övereller undertryck och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Säker användning av nanomaterial

Säker användning av nanomaterial Rapport Nr 1/10 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Säker användning av nanomaterial Behov av reglering och andra åtgärder rapport från ett regeringsuppdrag

Läs mer

Återströmningsskydd 573 typ CA

Återströmningsskydd 573 typ CA Non controllable backflow preventer with different pressure zones Type CAa Ej kontrollerbart återströmningsskydd med tryckskilda zoner typ CAa GB SE Function Funktion The backflow preventer device can

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Evelina Hansson Cronberg Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad Examensarbete 30 högskolepoäng Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt VT 2010 Innehåll

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Marknadskontroll av ryggskydd

Marknadskontroll av ryggskydd Rapport 2011:16 Marknadskontroll av ryggskydd Marknadskontroll av ryggskydd Konsumentverket 2011 2 (20) 3 (20) Sammanfattning Konsumentverket är en marknadskontrollerande myndighet som bland annat ska

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

Förhandsprövning av nättariffer m.m.

Förhandsprövning av nättariffer m.m. Förhandsprövning av nättariffer m.m. Delbetänkande av Energinätsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:99 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

Att säkerställa täthet och kvalitet hos skarvar i PE-ledningar

Att säkerställa täthet och kvalitet hos skarvar i PE-ledningar Rapport Nr 2014 15 Att säkerställa täthet och kvalitet hos skarvar i PE-ledningar Gunnar Bergman Thomas Blomfeldt Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är

Läs mer

The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11

The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11 The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11 Documentation from the seminar about digital models in tender specifikations. Includes Q&A and the presentation from the seminar. Questions And Answers 1 Questions

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Frågor och svar inom Eurokoder

Frågor och svar inom Eurokoder Frågor och svar inom Eurokoder Version 2 SEPTEMBER 2012 Innehållsförteckning Allmänna frågor... 04 SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler... 08 SS-EN 1991 Laster... 13 SS-EN 1992 Betongkonstruktioner...

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

IMPORT AV ENTREPRENAD- & LANTBRUKSMASKINER

IMPORT AV ENTREPRENAD- & LANTBRUKSMASKINER Examensarbete inom Lantmästarprogrammet IMPORT AV ENTREPRENAD- & LANTBRUKSMASKINER IMPORT OF CONSTRUCTION & AGRICULTURE MACHINES Nils Albinsson Handledare: Thomas Björklund, Jan Andréasson Examinator:

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Otto Martler och Mårten Nilsson

Läs mer