Sodahuskommittén. Handläggare Datum Utgåva David Good Mobil: +46-(0) SMS: +46-(0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sodahuskommittén. Handläggare Datum Utgåva David Good 2015-06-16 1 Mobil: +46-(0)10-455 17 54 SMS: +46-(0)70-534 67 05 david.good@dekra."

Transkript

1 Sodahuskommittén Handläggare Datum Utgåva David Good Mobil: +46-(0) SMS: +46-(0) Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk den 20:e maj Sodahuskommittén, Stockholm Tel: +46-(0) Org.nr

2 Sida 2 av 29 Innehåll 1 Introduktion 3 2 Förmiddagsprogram Välkomnande och introduktion till Rottneros och Vallviks Bruk, Dan Ekengren, Sofia Strandvall, Greger Boström och David Hägglund Sodahuskommittén, Kajsa Fougner och David Good Erfarenhetsträffen 2014 och 2015, Björn Lundgren Förmiddagskaffe Problem med läckanade sekundärluftförvärmare, Lars Dau och Håkan Gidlöf Nöddusch, Mikael Eriksson Utbildningsgruppen, Björn Lundgren Utdelning av certifikat, Stefan Petersson Redovisning av stipendievinnande projekt, Mattias Karlsson och Magnus Oskarsson Lunch 16 3 Eftermiddagsprogram Studiebesök på Vallviks Bruk Studiebesök på Arizona Chemical i Sandarne 20 4 Middag på First Hotel Statt i Söderhamn 24 5 Väderrapport 28 6 Tack till SJ 28 7 Ansvarsfriskrivning 29 Bilagor: 1. Deltagarlista 2. Introduktion till Rottneros och Vallvik, Sofia Strandvall 3. Information om Vallviks Bruk Greger Boström och David Hägglund 4. Sodahuskommitténs verksamhet, Kajsa Fougner 5. Skadegruppen och hemsidan David Good 6. ERFA-träffar, Björn Lundgren 7. Aktuellt från Utbildningsgruppen, Björn Lundgren

3 Sida 3 av 29 1 Introduktion Värden för årets Sodapanneträff var Vallviks Bruk. Förmiddagsprogrammet genomfördes på First Hotel Statt i Söderhamn. På eftermiddagen var det fabriksbesök på Vallviks Bruk samt hos Arizona Chemical. Omkring 65 personer deltog på Sodapanneträffen (inklusive Vallviks personal) Dagens agenda var: Välkomsthälsning och presentation av dagens program och Vallviks Bruk AB. Sofia Strandvall/Greger Boström/Dan Ekengren/David Hägglund Presentation av Sodahuskommittén. Kajsa Fougner (ÅF) / David Good (Dekra) Presentation av ERFA-träff 2014 och Björn Lundgren, Inspecta Paus Aktuellt från bruken Husum - Problem med vattenläckage luftförvärmare, Lars Dau och Håkan Gidlöf Domsjö - Hur ska/bör man hantera om man får tänk av brännlut på sig, Mikael Eriksson Aktuellt från utbildningsgruppen. Björn Lundgren, Inspecta Utdelning certifikat, Stefan Pettersson PoL 11:10 Redovisning av stipendievinnande projektarbete Mattias Karlsson och Magnus Oskarsson, Mönsterås Info om fabriksbesök och kvällen, Dan Ekengren Lunch. På Statt Söderhamn Bussar till Arizona Chemicals i Sandarne och Vallviks Bruk i Vallvik Bussen i Vallvik till Sandarne och bussen i Sandarne till Vallvik Bussar går tillbaka till statt, Söderhamn Middag på statt. Deltagarlistan återfinns i bilaga 1.

4 Sida 4 av 29 2 Förmiddagsprogram Från Vallviks Bruks sida hade Dan Ekengren (Driftverkmästare Återvinning) varit samordnande för förberedelserna. Dan öppnade Sodapanneträffen 2015 och hälsade alla besökare välkomna och presenterade dagens program. Vid bordet kämpar Greger Boström för att få igång datorn påhejad av Kajsa Fougner. David Hägglund, Dan Ekengren och Sofia Strandvall står beredda 2.1 Välkomnande och introduktion till Rottneros och Vallviks Bruk, Dan Ekengren, Sofia Strandvall, Greger Boström och David Hägglund Efter Dans introduktion tog Sofia Strandvall till orda. Sofia Strandvall är fabrikschef vid Vallviks Bruk sedan något halvår tillbaka. Sofia berättade generellt om Rottneros koncernen och speciellt om Vallviks bruk Rottneroskoncernen är en ganska liten koncern med totalt cirka 250 årsanställda. Produkterna är kundanpassad avsalumassa. I begynnelsen började Rottneros med järnhantering på 1600-talet. Det var först 1887 som det första träsliperiet byggdes vid Rottnerosfallen. Rottneros finns i huvudsak på tre ställen. - Rottneros Bruk, Tillverkning av mekanisk massa, CTMP och slipmassa - Vallviks Bruk, Tillverkning av långfibrig sulfatmassa, blekt och oblekt, cirka 150 årsanställda. Vallviks Bruk hyser också koncernens huvudkontor - Rottneros Baltic, Vedförsörjning Den totala produktionen 2014 var ton. Cirka 70% av produktionen levereras till Europa % vardera Nordamerika och Asien

5 Sida 5 av 29 En av utmaningarna är personalförsörjningen. Genomsnittåldern för de anställda inom Vallvik ligger på drygt 50 år. I genomsnitt har de anställda arbetat på anläggningen i 20 år. Det kommer alltså bli en del pensionsavgångar de närmsta åren som måste fyllas med ny personal. Det är inte alltid så lätt att hitta rätt kompetens inom de orter som Rottneros verkar i. Organisationen är slimmad. År 2010 tillverkades ton per anställt. År 2014 var produktionen uppe i ton per anställd. Rottneros strävar efter att öka produktionen till ton per år. Produktutvecklingen sker i nära samband med kunderna. Några produkter från Rottneros är filter (till exempel olja, luft och kaffefilter). Rottneros levererar också papper inom elindustrin som transformatorboard, kondensatorpapper och elkabelpapper. Dan Ekengren Vallvik Sofia Strandvall Vallvik. Sofia lämnade över till Greger Boström. Greger är driftingenjör för återvinningen. Greger har varit på anläggningen i fyra år. År 1998 drabbades sodapannan av en stor smälta/vattenexplosion. En operatör undkom mirakulöst nog med livet i behåll med nöd och näppe. Orsaken till explosionen var att en väggtub hade förtunnats och slutligen fläkts. Tuben var belägen mellan primär- och sekundärluftnivån. Förtunningen hade inte noterats eftersom man kontrollerade tubtjockleken i mätlinjer. Mätlinjerna var belägna under och över det förtunnade området. Det svaga hörnet öppnade sig och hela nedre delen av ungen blev skrot. På endast 3-4 månader lyckades anläggningen få igång pannan igen. En av anledningarna till att det gick så fort vara att Kvaerner (nuvarande Valmet) höll på att tillverka en annan sodapanna som man kunde låna delar av. Under år 2010 byggdes Indunstningen och Sodapannan om. Två äldre stigfilmseffekter byttes ut till fallfilmseffekter. Greger Boströms och David Hägglunds presentationer återfinns i bilaga 3 David Hägglund är underhållsingenjör på Vallvik. David har varit på Vallvik i två år.

6 Sida 6 av 29 Tidigare arbetade han på Skutskär. David berättade att för ett år sedan byttes askfickan under konvektionstubsatsen. Det monterades även in en ny redler och slussmatare. År 2014 byttes också totalt åtta bottentuber vid de båda sidoväggarna, fyra tuber på varje sida. År 1998 var pannas kapacitet tts/d. Efter de genomförda ombyggnationerna är kapaciteten nu tts/d. Greger Boström Driftingenjör på Vallvik David Hägglund, Underhållsingenjör på Vallvik 2.2 Sodahuskommittén, Kajsa Fougner och David Good Kajsa Fougner är sekreterare för Sodahuskommittén. Kajsa tillträdde denna post hösten 2014 så detta är den första Sodapanneträffen hon deltar i. Kajsa arbetar på ÅF och är stationerad i Karlstad. Kajsa Fougner ÅF, Sodahuskommitténs Sekreterare Medlemmar i Sodahuskommittén är samtliga bruk som tillverkar sulfatmassa i Sverige (och Norge). Utöver dessa är Domsjö medlemmar. Domsjö har två sulfitpannor. Borregaard i Sarpsborg Norge har en destruktionspanna. Denna panna har kontinuerlig stödeldning med spillolja. Kapaciteten är 240 tts/24h. Förutom medlemsbruken är Svenska pappersindustriarbetarförbundet (pappers), Andritz, Valmet, Inspecta, Force och Dekra medlemmar.

7 Sida 7 av 29 Sodahuskommitténs verksamhet bekostas av medlemsbruken. För varje tillståndsgivet ton massa betalar bruken 27 öre till Kommittén. Detta blir totalt knappt 3 miljoner kr per år. 3 miljoner är mycket pengar, men om säkerheten och driftsäkerheten förbättras aldrig så lite på grund av kommitténs arbete är pengarna snabbt intjänade. Kommitténs huvudsakliga verksamhet består i att främja god personsäkerhet i och omkring sodapannan. Kommittén leds av en styrelse, men det mesta arbetet sker i mindre arbetsgrupper. En viktig del i kommitténs arbete är att arbeta fram rekommendationer kring sodapannor. Rekommendationerna ligger lättåtkomliga på hemsidan. Arbetet leds av rekommendationsgruppen. Målet är att alla rekommendationer ska kontrolleras/justeras vart 3:e år. Det förekommer visst internationellt utbyte, främst med den finska mosvarigheten till Sodahuskommitten, Suomen Soodakattilayhdistys. Dessa årliga Sodapanneträffar är också mycket viktiga för medlemsbruken. Det finns inte många forum där operatörer från olika bruk kan samlas för att lära känna varandra och byta erfarenheter Sedan några år tillbaka har en ERFA-träff organisterats (erfarenhetsträff). Mer om detta i Björn Lundgrens presentation, kapitel 2.3. Kajsas presentation återfinns i bilaga 4. Skadegruppen och Hemsidan, David Good David Good är sekreterare för Sodahuskommitténs Skadegrupp. David berättade att i Skadegruppen ingår förnärvarande personer från fem bruk (Skutskär, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, Mönsterås samt Gruvön. De båda tillverkarna av sodapannor (Valmet och Andritz) och de tre kontrollorganden (Dekra, Inspecta och Force) ingår också i skadegruppen. Vid de fyra mötena per år avhandlas årligen omkring 25 skador. Om ett bruk rapporterar in en skada/incident är det normala att en eller flera personer från berört bruk kommer till skadegruppsmötet för att informera om hur incidenten, upptäcktes, vad som fungerade bra och vad man skulle gjort annorlunda. Diskussionerna på dessa möten är en viktig del i erfarenhetsutbytet mellan bruken. En ganska odramatisk händelse kan vara minst lika viktig att dra slutsatser från som en stor spektakulär explosion. David berättade även om Sodahuskommitténs hemsida. Alla aktuella rekommendationer finns på hemsidan för påseende. Remissutgåvor finns också att läsa för de som vill engagera sig. Eftersom rekommendationer förändras återfinns även äldre utgåvor av rekommendationerna. Förnärvarande finns cirka 500 skador inlagda i Skadebanken. De äldsta inlagda skadorna

8 Sida 8 av 29 är från För att hjälpa läsare att hitta de mest intressanta skadorna introducerade Skadegruppen beteckningen H-Särskilt intressant skada för något år sedan. Davids presentation återfinns i bilaga Erfarenhetsträffen 2014 och 2015, Björn Lundgren Björn Lundgren arbetar på Inspecta med stationering i Karlstad. Björn har sedan länge intresserat sig för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Björn Lundgren Inspecta Erfarenhetsträffen 2014 hade temat A-larm och deras hantering. Som vanligt var träffen på ÅF:s huvudkontor i Solna. Det deltog omkring 25 personer från 10 olika bruk. Därtill representanter från Andritz, Inspecta ÅF och Sodahuskommittén. Det visade sig att det alltid finns listor med A-larmen. Däremot finns sällan instruktioner om hur/vad man ska agera om ett A-larm aktiveras. Kommande ERFA-träff hösten 2015: Temat för höstens ERFA-träff kommer att vara Nödnedeldning. Datum är inte spikat än, men troligtvis kommer den infalla i september. Erfarenhetsträffen är gratis för Sodahuskommitténs medlemmar. Björns presentation om erfarenhetsträffarna återfinns i bilaga 6. Protokollet från ERFA-träffen 2014 ligger på SHK Hemsida som rapport Förmiddagskaffe Ett av syftena med Sodapanneträffen är att träffa och skapa kontakt med människor som arbetar med samma uppgifter, men på andra bruk. En atmosfär av ömsesidigt kunskapsutbyte och förtroende gagnar alla medlemmar inom Sodahuskommittén. Deltagarna lät sig väl smaka av kaffet. Några av kaffedrickarna är fångade på bild nedan.

9 Sida 9 av 29 Fredrik Bäckström Aspa Tord Hultberg Mönsterås Mikael Dahlin Inspecta och Johan Nilsson Force. Tidigare kollegor, nu branschkollegor Johan Ytterbom BillerudKorsnäs Gävle och Jonas Lundgren Skutskär

10 Sida 10 av 29 Per Bertilsson Frövi. Alltid välklädd Conny Israelsson Frövi Lars-Uno Fransson Bäckhammar och Åke Malm Iggesund 2.5 Problem med läckanade sekundärluftförvärmare, Lars Dau och Håkan Gidlöf Det är alltid intressant att lyssna på operatörernas föredrag/frågeställningar. Denna gång presenterade Lars Dau och Håkan Gidlöf händelserna med upprepade läckande i en sekundärluftförvärmare, men där varken skvallerrören eller fukthaltsmätare har fungerat som avsett.

11 Sida 11 av 29 Lars Dau och Håkan Gidlöf, båda Husum Upprinnelsen kan hänföras till brukets byte till totalavsaltat vatten som skedde år Husum har vid flera tillfällen haft läckage i sekundärluftförvärmare på främst TP6. Den senaste händelsen var i slutet på januari En operatör upptäckte att det kom vatten från ett av de två skvallerrör som sitter monterade under sekundärluftförvärmarbatteriet. Eftersom operatörerna inte kunde utesluta att vatten kunde komma ned till eldstaden nödnedeldades pannan. När nödnedeldningen hade aktiverats och pannan eldats ner kunde personalen konstatera att det började komma vatten även ur det andra skvallerröret. Det finns ett skvallerrör på varje sida om sekundärluftförvärmarpaketet För att snabbt konstatera ett läckage på sekundärluftpaketet har bruket också en fukthaltmätare som sitter efter sekundärluftförvärmarpaketet. Denna fuktmätare har inte indikerat och larmat för läckan.

12 Sida 12 av 29 Trots att det fanns en monterad fukthaltmätare larmade den inte Det var svårt att lokalisera läckan. Vid närmare undersökning uppdagades att det var två oberoende läckor. Läckorna var vid svetsarna till böjarna (som vanligt). Två läckor i böjarna på sekundärluftförvärmarna Läckorna uppstår i svetsen mellan raktub och böj Husums båda sodapannor TP6 och TP8 har luftförvärmare som värms med vatten. I moderna pannor sker luftförvärmningen med ånga i stället för med vatten. På det sättet minskar man risken för att vatten ska komma fram till eldstaden.

13 Sida 13 av 29 En slutsats är att man inte helt kan lita på skvallerrör och fukthaltsmätare. Som vanligt hittades dessa händelser av ronderande operatör. (Två dagar efter Sodapanneträffen inträffade ett nytt läckage i sekundärluftförvärmaren) 2.6 Nöddusch, Mikael Eriksson Mikael Eriksson från Domsjö tog upp diskussionen om vilka nödduschar som skall/bör finnas i sodahuset för att spola bort stänk av brännlut. Mikael Eriksson, Domsjö En skyddsåtgärd är att ha arbetskläder med tryckknappar i stället för dragkedja. Tryckknappar kan man snabbt slita upp om det behövs. För att nödduschar ska gå att använda under längre tid krävs det att de har tempererat vatten och att de överhuvudtaget finns i närheten av farliga områden. Man får inte bara spola ögon, ansikte och kroppen. Även skorna måste tas av så fötterna kan spolas rena. 2.7 Utbildningsgruppen, Björn Lundgren Björn Lundgren från Inspecta är engagerad i utbildningsfrågorna. Björn har varit en drivande kraft i både certifieringsutbildning 2.0 samt uppdateringen av certifikat vart 7:e år. Certifieringsutbildningen 2.0 Den nya certifieringsutbildningen 2.0 innebär i korthet följande skillnader mot tidigare utbildningsrutin: Sulfatfabrikens process Utökad omfattning Energieffektivisering Nytt ämne Styr- och Reglerteknik- - Utökad omfattning Energiteknik - Nytt upplägg mot praktisk nytta av kunskapen Matarvattenteknik - Minskad omfattning, inriktning mot övervakning Förbränningsteknik - Kortare tid = ökat tempo Säkerhet - Praktikfall omarbetade. Pågår förändring av utbildningen, klart 2016 Projektarbete under utbildningsåret

14 Sida 14 av 29 Arbetsledare är handledare Genomförs mellan etapperna på hemmaplan Redovisas för SHK:s utbildningsgrupp i samband med etapp 3 Man kan kandidera med sitt projektarbete till Sodahuskommitténs Stipendium Uppdatering av certifikat vart 7:e år Sodahuskommitténs styrelse har beslutat att sodahuscertifikaten ska uppdateras vart 7:e år. Trots att detta medför en kostnad och tidsinsats för medlemsföretagen är sodahusoperatörernas kompetens en nödvändig förutsättning för säker drift. Provet är webbaserad och uppdelat i tre delar - Funktion och konstruktion - Förbränningsteknik - Säkerhet Delen Säkerhet är den viktigaste. Det krävs det att personalen får minst 85% rätt för att bli godkänd. Ett resultat på 75-84% medför självstudier. Om provskrivaren får ett lägre resultat än 75% rätt krävs repetitionsutbildning och nytt kunskapstest. Delarna Funktion och konstruktion och Förbränningsteknik har lägre krav på antalet godkända svar. När man har genomfört sina prov får man återkoppling på de delar som man behöver plugga in. Hittills har Värö, Mörrum, Mönsterås och Skärblacka genomfört denna certifikatsuppdatering. Björns presentation om utbildningsgruppen återfinns i bilaga Utdelning av certifikat, Stefan Petersson En återkommande programpunkt för Sodapanneträffen är certifikatsutdelningen till de nya sodahusoperatörerna. I år ansvarade Stefan Pettersson från PoL för detta. Cirka 20 nya Sodahusoperatörer har examinerats sedan förra sodapanneträffen. Av dessa var 12 på plats och kunde personligen ta emot både diplom och körkort av Stefan. Sedan certifikatsutbildningen påbörjades har 837 operatörer examinerats.

15 Sida 15 av 29 Från vänster till höger: Johan Körlof, Elina Marklund, Mattias Karlsson, Per Cederlund, Magnus Oskarsson, Mats Hillman, Andreas Karlsson, Conny Israelsson, Johan Nilsson, Mohamadamin Suleiman Poor, Mikael Eriksson, Henrik Thorsson, Stefan Pettersson 2.9 Redovisning av stipendievinnande projekt, Mattias Karlsson och Magnus Oskarsson Detta år kom det in två stipendieansökningar till juryn och styrelsen för bedömning. Båda var Projektarbeten från certifieringsutbildningen. Vid Sodahuskommitténs styrelsemöte den 23:e april beslöts att Mattias och Magnus (M&M) projektarbete skulle tilldelas stipendiet. Sodapanna 6 i Mönsterås har sedan 2013 haft problem med igensättningar och påföljande lastminskningar respektive vattentvättar. Problematiken började med att torkmaskin 5 byggdes om hösten Den enskilt största anledningen till problemen var knutet till den höga överlasten på sodapanna 6 som skedde under lövkampanjerna. I grafen nedan visas den överförda värmeeffekten över primäröverhettare 1 Blåa prickar innebär barreldning Röda prickar innebär lövkampanjer.

16 Sida 16 av 29 Efter dessa vattentvättningstillfällena ökar värmeöverföringskapaciteten Man kan se att vid barreldning ligger värmeöverföringen konstant, men när man har lövkampanjer sjunker den överförda värmeöverföringen eftersom det byggs upp isolerande beläggningar på tuberna som inte sotblåsarna lyckas få bort. Sodahuskommitténs sekreterare Kajsa Fougner flankeras av nydiplomerade Magnus Oskarsson och Mattias Karlsson Hela rapporten från M&M ligger på under flik Utbildningsgruppen/Projektarbeten Lunch Förmiddagen avslutades med en god lunch på First Hotel Statt.

17 Sida 17 av 29 3 Eftermiddagsprogram Gruppen delades upp i två delar med cirka 30 personer i vardera grupp. Ena gruppen styrde kosan mot Arizona Chemical och andra styrde mot Vallviks Bruk. Efter halva eftermiddagen bytte man plats för studiebesöket 3.1 Studiebesök på Vallviks Bruk På Vallvik delades busslasten på tre gruppen vilket innebar att ett 10-tal personer ingick i de grupper som vallades runt på fabriksområdet. Personalansvarige Ida Mörtsell pratade om de utmaningar Rottneros har framför sig. En kompetent och åldrande personal kommer gå i pension inom några år. Trots denna pensioneringsvåg ska produktionen ökas, nya medarbetare skall läras upp utan att säkerheten eller kvaliteten ska försämras samt bruket måste fortfarande vara en attraktiv arbetsgivare. Enligt uppgift är Ida den bästa HR ansvarige på hela Vallviks Bruk Ida Mörtsell delade ut varsitt par strumpor med den fyndiga devisen Kvalitet i varje steg. Det återstår att se om strumpornas egna kvalitet uppfyller devisen.

18 Sida 18 av 29 Henrik Lindsten Valmet, Roger Hellström Domsjö, Mats Hillman Värö lyssnar till Ida Mörtsell Sodapannas hiss hade krånglat, men hunnit bli reparerad till rundvandringen. Tur det eftersom man nu kunde njuta av utsikten från taket. David Hägglund har baxat sin åhörarskara upp till taket av sodapannan

19 Sida 19 av 29 Vigdis Bjerke Borregaard spejar ut över omgivningarna En fikapaus hade planerats in under eftermiddagen. Det var bra att få något varmt innanför västen efter regnet ute. Andreas Karlsson, Bäckhammar David Swing Vallvik. David fick sitt certifikat vid Sodapanneträffen 2014

20 Sida 20 av 29 Dan Ekengren Vallvik övervakar så att alla hinner med bussen till Arizona Chemical 3.2 Studiebesök på Arizona Chemical i Sandarne Som ett första steg i besöket höll Patrik Johansson en genomgång av Arizona Chemical, både ur globalt och lokalt perspektiv. Patrik Jakobsson Arizona Chemical - Att Patrik hade ett förflutet som militär kunde nog ingen missa.

21 Sida 21 av 29 Fabriksanläggningen i Sandarne härstammar från år Anläggningen startades i regi av Bergvik Kemi AB (startades av Bergvik och Ala AB samt SCA). Redan i begynnelsen ägnade sig anläggningen åt att destillera råtallolja (CTO=Crude Tall Oil) I en annan del av världen nämligen i Arizona startade år 1930 företaget Arizona Chemical. De första åren var företagets verksamhet saltbrytning i, just det, Arizona. Efter några år lämnade man dock Arizona och saltbrytningsverksamheten avslutades. Arizona Chemical ägs sedan 2010 av det amerikanska riskkapitalbolaget American Sequrities. I medier i Sverige finns en lite avig syn på riskkapitalbolag, men Arizona Chemcial anser att denna ägare har gynnat dem. Produktionsutvecklingen har varit enorm År 1939 destillerades ton/år. År 2006 var kapaciteten uppe i ton. Anläggningen i Sandarne står för kanske en tredjedel av koncernens tillverkning. Det arbetar omkring 115 personer på anläggningen. Anläggningen har cirka 10 större produkter i sitt standardsortiment, sen ytterligare fem mindre nischprodukter. Produkterna används i t.ex. färger, limmer, asfalt och kosmetika. Eftersom Arizona Chemical bara levererar vidare till andra företag är Arizona Chemical ganska okänd för den vanliga konsumenten. Arizona Chemical satsar på att informera skolelever i sitt närområde för att väcka ett kemi- och teknikintresse. Detta är en av strategierna för sin långsiktiga kompetensförsörjning. Produktionen sker i två steg. 1. I destillationsverken spjälkas talloljan till: a) Tallfettsyra 35% b) Hartsyror 25% c) Beckolja 35% 2. I steg nummer två sker uppgraderingen till: a) Hartsester b) Dispersioner Råvaran kommer till anläggning i huvudsak per båt. De färdiga produkterna lämnar anläggningen per järnväg Produktionschefen Björn Hedman var också guide för besökarna. För bryt och rutinen finns i kontrollrummet en drös med hänglås och låslådor.

22 Sida 22 av 29 Låsta lådor nycklarna till de arbetsordrar som är under genomförande Hänglåsens färg har olika innebörd Färgena på hänglåsen betyder: Blå - Avdelningslås Produktion Svart - Avdelningslås Mek Orange - Avdelningslås Instrument/el Grön - Avdelningslås Teknik Violett - Avdelningslås Lassning/Lossning Gul - Personliga lås Underhåll Röd - Övriga lås långtidslåsning En vit ID-bricka (entreprenörslås) ska låsas fast på boxen Björn Hedman Arizona Chemical visar upp en låsanordning för ventiler

23 Sida 23 av 29 Martin Matson Dekra Mattias Carlsson BillerudKorsnäs Gävle Destillationsen sker vid en temperatur på o C. Det är stora volymer brännbara kemikaler och de är mer eller mindre brandfarliga särskilt vid de förhöjda temperaturerna som förekommer i anläggningen. Det är alltså stort fokus på brandsläckningssystem. I bilden nedan visas en del av brandsläckningssystemet. Vid bränder på högre höjd används endast vatten som brandsläckningsmedium. Närmare marken/golvet där det kan brinna i pölar används skum. Mycket brandsläckningsvatten krävs När produkterna har fått sina egenskaper och är färdigprocessade spritsas de ut som droppar. Dessa droppar stelnar och blir linser/pellets. Dessa linser packas i säckar från 25 kg upp till 1 ton.

24 Sida 24 av 29 Produkterna spritsas ut på stora band.och stelnar till linser klara för paketering 4 Middag på First Hotel Statt i Söderhamn Efter en fullspäckad dag kunde värdarna slappna av. Jan Marklund, Munksund berättar historier för David Hägglund Vallvik om hur det var på Sodapanneträffarna På den gamla goda tiden Middagen bestod av - Len hummersoppa serveras med chili- och vitlöksgratinerade havskräftor. - Lågtempererad kalvytterfilé med rödvinsås, rödlöksmarmelad, potatisgratäng och stekta grönsaker - Fransk chokladkaka, vit chokladmousse och chokladtryffel Här följer att antal fotografier från kvällen.

25 Sida 25 av 29 Henrik Lindsten Valmet Tomas Andersson Mörrum Mats Fredriksson och Anders Daun, båda Aspa. Antingen tränar de på arga leken eller så kör de Följa John Krister Modén Östrand. Vid gott humör Peter Nordling Östrand. En operatör på tillväxt?

26 Sida 26 av 29 Anders Wiman Värö Per Cederlund Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. En av de nyutexaminerade sodahusoperatörerna Pär Dynemar Iggesund och Dan Ekengren Vallvik pustar ut efter en hektisk dag

27 Sida 27 av 29 Peter Eriksson Vallvik Fredrik Backman Vallvik Johan Eriksson Mönsterås Sofia Strandvall Vallvik Erik Ågren Andritz och Alf Wiik Dekra. Båda har en diger erfarenhet av sodapannor

28 Sida 28 av 29 Conny Israelsson Frövi, samtalar med en av middagsgästerna Kajsa Fougner framförde ett tack till Vallviks Bruk och alla de personer som bidragit till att dagen blev så lyckad. 5 Väderrapport Söderhamn uppvisade ett lynnigt väder. Ömsom sol, ömsom regn och det förekommer också rapporter om hagelskurar. 6 Tack till SJ Protokollförfattaren vil rikta ett särskilt tack till SJ. På uppresan från Stockholm till Söderhamn var SJ så generösa så de lät Kajsa och David nyttja sittplatserna i 30 minuter extra i deras tåg på grund av försening. På hemresan mot Stockholm var tågets ankomst till Söderhamn försenat. Detta medförde att Kajsa Fougner och protokollskrivaren kunde sitta i vårsolen och njuta i nästan 30 minuter i väntan på att tåget skulle anlända.

29 Sida 29 av 29 Kajsa Fougner ÅF, Sekreterare för Sodahuskommittén David Good Dekra, Sekreterare i Sodahuskommitténs Skadegrupp 7 Ansvarsfriskrivning Detta dokument utgör endast ett försök att referera vad som förekommit vid Sodapanneträffen Det är upp till varje medlem eller annan part som tar del av innehållet i dokument att på egen risk och eget ansvar läsa mellan raderna om vad som egentligen skedde under dagen, kvällen och natten.

30 Sodahuskommittén Sodapanneträffen onsdagen den 20:e maj 2015 Vallviks Bruk Deltagarförteckning Företag Namn Grupp BillerudKorsnäs Frövi Per Christer Bertilsson 2 BillerudKorsnäs Frövi Mattias Carlsson 1 BillerudKorsnäs Frövi Mohamadamin Suleiman Poor 2 BillerudKorsnäs Frövi Conny Israelsson 1 BillerudKorsnäs Gävle Jonas Carlsson 2 BillerudKorsnäs Gävle Helena Skärberg 1 BillerudKorsnäs Gävle Johan Ytterbom 2 BillerudKorsnäs Skärblacka Magnus Gustafsson 1 BillerudKorsnäs Skärblacka Björn Hultman 2 BillerudKorsnäs Skärblacka Hans Lampinen 1 Borregaard Vigdis Bjerke 2 Borregaard John Uppstrøm 1 Domsjö Fabriker Roger Hellström 2 Domsjö Fabriker Leif Lindelöf 1 Domsjö Fabriker Henrik Thorson 2 Domsjö Fabriker Mikael Eriksson 1 Iggesund Paperboard Åke Malm 2 Iggesund Paperboard Peter Forss 1 Iggesund Paperboard Pär Dynemar 2 Metsä Board Husum Lars Dau 1 Metsä Board Husum Håkan Gidlöf 2 Munksjö Aspa Bruk Fredrik Bäckström 1 Munksjö Aspa Bruk Mats Fredriksson 2 Munksjö Aspa Bruk Anders Daun Nordic Paper Bäckhammar Johan Nilsson 1 Nordic Paper Bäckhammar Andreas Karlsson 2 Nordic Paper Bäckhammar Lars-Uno Fransson 1 Rottneros Vallviks Bruk Dan Ekengren 1 Rottneros Vallviks Bruk David Hägglund 2 Rottneros Vallviks Bruk Sofia Strandvall 1 Rottneros Vallviks Bruk Greger Boström 2 Rottneros Vallviks Bruk Peter Eriksson 1 Rottneros Vallviks Bruk David Swing 2 Rottneros Vallviks Bruk Lars-Göras Forsberg 1 Rottneros Vallviks Bruk Fredrik Backman 2 SCA Graphic, Östrand Krister Modén 1 SCA Graphic, Östrand Peter Nordling 2 Sodahuskommittén, Stockholm Tel: +46-(0) Org.nr

31 Sida 2 av 2 SCA Packaging Munksund Jan Marklund 1 SCA Packaging Munksund Lars Sandberg 2 SCA OBBOLA Erik Berglund 1 SCA OBBOLA Fredrik Örtelius 2 Smurfitkappa Kraftliner Piteå Robert Gebing 1 Smurfitkappa Kraftliner Piteå Per Cederlund 2 Smurfitkappa Kraftliner Piteå Elina Marklund 1 Smurfitkappa Kraftliner Piteå Johan Körlof 2 Stora Enso Skutskär Jonas Lundgren 1 Stora Enso Skutskär Patrik Engberg 2 Södra Cell Mönsterås Mattias Karlsson 1 Södra Cell Mönsterås Magnus Oskarsson 2 Södra Cell Mönsterås Johan Eriksson 1 Södra Cell Mönsterås Tord Hultberg 2 Södra Cell Mörrum Thomas Andersson 1 Södra Cell Mörrum Nils-Göran Olsson 2 Södra Cell Mörrum Jari Kujanpää 1 Södra Cell Värö Anders Wiman 1 Södra Cell Värö Mats Hillman 2 Andritz Erik Ågren 1 Valmet Henrik Lindsten 2 DEKRA Industrial Alf Wiik 1 DEKRA Industrial Martin Matsson 2 FORCE Technology Johan Nilsson 1 Inspecta Sweden Mikael Dahlin 2 Inspecta Technology Björn Lundgren 1 Sodahuskommittén (Dekra) David Good 2 Sodahuskommittén (ÅF) Kajsa Fougner 1 P&L Nordic Stefan Pettersson 2 AWJAB Anders Jensen Sodahuskommittén Deltagarförteckning Sodapanneträffen 2015

32 INNEHÅLL Sodapanneträffen Rottneroskoncernen Vallviks Bruk Rottneros Bruk Agenda 500 Sofia Strandvall 1 2 ROTTNEROSKONCERNEN KORTA FAKTA Vallviks Bruk, Huvudkontor koncernen Rottneros Bruk ROTTNEROSKONCERNEN FLEXIBEL LEVERANTÖR AV HÖGKVALITATIV MASSA Kundanpassad avsalumassa Global avsättning Produktion 2014: ton Rottneros Bruk: Mekanisk massa, CTMP & slipmassa Vallviks Bruk: Långfibrig sulfatmassa, blekt och oblekt Rottneros Baltic: Vedförsörjning NASDAQ Stockholm sedan 1987 Finansiellt starkt: skuldfritt Rottneros Baltic SIA 3 4 MARKNAD ROTTNEROS PÅ MARKNADEN VÄGEN FRAMÅT NISCHOMRÅDENA VÄXER PÅ SIKT SLUT- PRODUKTER FILTER ISOLATIONS- APPLIKATIONER HYGIENARTIKLAR KARTONG TRYCKSAKER 5 6 1

33 ROTTNEROSKONCERNEN 2014 I KORTHET ANSVAR BRETT ANSVARSTAGANDE FÖR OMVÄRLD OCH MEDARBETARE 7 8 MEDARBETARE ENGAGERADE MEDARBETARE KONCERNENS LEDNINGSSTRUKTUR KORTA BESLUTSVÄGAR MED EN EFFEKTIV KONCERNSTRUKTUR ROTTNEROS AB ROTTNEROS BRUK VALLVIKS BRUK 9 10 KEMISK MASSA VALLVIKS BRUK VALLVIKS BRUK

34 KEMISK MASSA VALLVIKS BRUK KVALITET OCH KUNDORIENTERING KEMISK MASSA VALLVIKS BRUK 100 ÅR AV MASSAPRODUKTION Långfibrig sulfatmassa, blekt och oblekt Produktionskapacitet ton/år Flingtorkning 151 anställda Egen djupvattenhamn i anslutning till bruket Järnvägsförbindelse till bruket 1908 Massaproduktion startar. Kapacitet ton/år, oblekt sulfitmassa Blekt massa 1996 Oblekt produktion startar 1974 Bruket konverteras till sulfatmassa 1995 Rottneros AB förvärvar Vallviks Bruk Konsolidering och fokusering 2000 ISO certifierad 2015: Agenda 500 Löpande nyinvesteringar för kapacitetsökning, kvalitetsförbättringar, energieffektivitet och ökad produktivitet KEMISK MASSA SENASTE INVESTERINGAR ÖKAD KAPACITET, KVALITET OCH MILJÖFÖRBÄTTRINGAR >50 miljoner USD i totala investeringar Sodapanna Indunstningsanläggning Biologisk rening av avloppsvatten Gasförbränningsanläggning Balningslinjen KEMISK MASSA ROBUR FLASH HÖGSTA KVALITET FÖR SPECIALISERADE APPLIKATIONER Robur Flash Strong Robur Flash High Porosity Robur Flash E-grade KEMISK MASSA LOKAL VEDFÖRSÖRJNING EN FÖRUTSÄTTNING FÖR JÄMN KVALITET KEMISK MASSA FRAMÅT 90% av veden köps lokalt Nära samarbete med skogsägarföreningarna Vallvik Ökad produktionskapacitet Ökat fokus på kunddriven produktutveckling Fortsatt fokus på avsalumassa

35 MEKANISK IN BRIEF MASSA VALLVIK S MILL ROTTNEROS BRUK MEKANISK MASSA ROTTNEROS BRUK 400 ÅR AV UTVECKLING OCH 125 ÅR AV MASSAPRODUKTION 1630 Företaget grundades och ett järnhammarbruk startades 1951 En ny sliplinje togs i bruk 1984 RMP-linjen konverteradestill en Chemi-termomekanisk massalinje (CTMP) 1887 Vår "moderna" era börjar. En slipmassafabrik byggs 1969 Ett raffinörmassabruk startades upp (RMP) 2002 En ny toppmodern CTMPlinje startades upp 2015: Agenda 500 Löpande nyinvesteringar för kapacitetsökning, kvalitetsförbättringar, energieffektivitet och ökad produktivitet AGENDA 500 Kontinuerliga investeringar i framsteg och innovation AGENDA 500 AGENDA 500 SÄKERSTÄLLER UTVECKLING OCH TILLVÄXT En långsiktig industriell plan för att öka kapaciteten i de två bruken genom succesiva investeringar. Investeringar görs i förnyad produktionsutrustning och organisation för att öka kapacitet och bygga bort trånga sektioner i de två bruken. Det långsiktiga målet är att expandera Rottneros sammanlagda kapacitet för att komma uppemot en affärsvolym om ton/år. Takten på investeringarna avgörs av Rottneros förmåga att utöka marknadsvolymer och förmågan att generera kassaflöde. Investeringsramen ligger runt 800 MSEK delat på 400 MSEK på medellång sikt och ytterligare 400 MSEK på längre sikt. 23 4

36 Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk Greger Boström och David Hägglund Presentation Ca 15 minuter Återvinningen Vallviks Bruk AB Sodapannan 1998 Återvinningen 2010 Sodapannan 2014 Sammanfattning Frågor Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB 1974 från sulfit till sulfat. Från Batch till kontinuerlig kokning Sodapannan byggd 1974 med en kapacitet på 763 TDS/D Tubläcka 1998 Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Stod med fabriken ca 3-4 månader Ny panna efter explosion 1999 med en kapacitet på 1250 TDS/D Ombyggd 2010 till dagens kapacitet 1450 TDS/D Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Återvinningen Vallviks Bruk Renseri: OP-1(3 st./ 6-skift) SP och Indunstning: OP- 4 (2 st./6-skift) Kausticeringen och El: OP-5 (2 st./6-skift) Driftingenjör; Driftverkmästare; Underhållsingenjör; Mekarbetsledare; Mekaniker; Operatörer Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Ombyggnation 2010 Indunstningen Sodapannan Öppnade upp konvektionen Vattenscreen Sekundär luftregister Lutsprutor 1

37 Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Sodapannan 2014: Ny askficka under konvektionen samt redler och slussmatare Indunstningen Byte av 2 Effekter från stigfilm till fallfilm Integrerad stripper Sodapannan 2014 Ny askficka under konvektionen samt redler och slussmatare 2

38 Sammanfattning 3 operatörsområden på Återvinningen 1974 från sulfit till sulfat. Från Batch till kontinuerlig kokning med kapacitet på 763 TDS/D Tubläcka 1998 Stod med fabriken ca 3-4 månader Ny panna efter explosion 1999 med en kapacitet på 1250 TDS/D Ombygg 2010 till dagens kapacitet 1450 TDS/D Sodapannan 2014: Byte av 8 st. bottentuber Sammanfattning Sodapannan 2014 Ny askficka och redler samt slussmatare under konvektion Byte av 8 st. bottentuber Sodapannan 2014: Byte av 8 st. bottentuber 3

39 Innehåll Sodahuskommittén Kajsa Fougner, ÅF Sekreterare Sodahuskommittén Varför finns Sodahuskommittén? - Syfte - Medlemmar Vad gör Sodahuskommittén? - Rekommendationer - Skador - Utbildning - ERFAträffen - Sodapanneträffen - Informerar - Samverkar - Studier Sodahuskommitténs syfte Medlemmar Samtliga bruk som tillverkar sulfatmassa i Sverige (21 st), samt Domsjö och Borregaard i Norge Panntillverkare (Andritz och Valmet) Kontrollorgan (Dekra, Force och Inspecta) Svenska Pappersindustriarbetareförbundet Sodahuskommitténs Verksamhet Rekommendationer Sodahuskommittén har 40 rekommendationer, uppdelade på olika områden. - Rekommendationer - Skador - Utbildning - ERFAträffen - Sodapanneträffen - Informerar - Samverkar - Studier 1

40 Rekommendationer Skador Sodahuskommittén behandlar alla inrapporterade skador Skadebanken Information till medlemmarna Skadestatistik Skadehanteringen vill bidra till att förhindra att ett riskfyllt händelseförlopp som skett i en anläggning sker igen kanske då med en större skadeverkan. Sodahuskommitténs arbete för att förbättra personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen vilar i hög grad på att incidenter och skador rapporteras till oss. Anmäl skador och incidenter via Sodahuskommittens hemsida, under Skadegruppen/anmäl incident. Utbildning och certifiering ERFAträff ERFARENHETSträff Uppdaterad certifieringsutbildning Ett certifikat är giltigt i sju år Webbaserad recertifiering ERFAträff deltagare från 11 olika medlemsföretag diskuterade larmhantering Hur gör vi på bruken? Vilka lagar och regler gäller? Hur gör man i en ny anläggning? Stora skillnader mellan bruken Intressanta och givande diskussioner! Sodapanneträffen 2014 Skärblacka Samtliga sodapannor i Sverige representerade (utom en där man hade stopp), alla tre certifieringsorgan som arbetar mot sodapannor samt de två stora tillverkarna. Info om - Projekt Recovery Skador och incidenter - Utdelning certifikat! Studier 2

41 Skadegruppen och Sodahuskommitténs hemsida David Good (Dekra) - Sekreterare i Skadegruppen Skadegruppens arbete I Skadegruppen ingår Anläggningsrepresentanter Mikael Henriksson, Östrand Patrik Nänzén, Mönsterås Stefan Magnusson, Gruvön Tommy Lindgren, Skutskär Urban Lundmark, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Tillverkare Erikl Ågren, Andritz Peder Elden, Valmet Kontrollorgan Alf Wiik, Dekra Anders Leijonberg, Inspecta Johan Nilsson, Force Sekreterare, David Good Dekra I bästa fall deltar någon från rekommendationsgruppen Skadegruppen samlas fyra gånger per år. Varje år behandlas i genomsnitt kanske 25 skador (Mellan 15 till 30) Den person/anläggning som har rapporterat in en incident kommer till skadegruppen för att berätta om vad som har skett, hur man tänkte, vad som gjordes, vad som var bra och vad man skulle gjort annorlunda etc. författare BBBj sidnummer Skadegruppen Alla skador/incidenter på sodapannan eller indunstningen är viktiga att rapportera (dock inte att utreda) Teknisk klassning: A Smälta + vatten explosion B Annan explosion, t.ex. tubbristning, stödbränsle, löpränna/lösartank C Kritiskt tillbud D Icke kritiskt tillbud E Andra tillbud och skador (tex. då skadan upptäcks vid ett stopp) EIA - El-, Instrument- och Automationsrelaterade skador I - Indunstningsincident Intresseklassning: H - Särskilt allmänintresse Personskadeklassning: P1 Allvarlig Personskada P2 Risk för allvarlig personskada Efter mötena skrivs ett skadegruppsprotokoll som mailas ut till kontaktmännen samt läggs ut på hemsidan Det finns skadegruppsprotokoll på hemsidan ända tillbaka till 1991 Sodahuskommitténs Hemsida På hemsidan finns bland annat: Kontaktuppgifter för olika fabriker Rapporter Rekommendationer Skadebank Skadegruppsprotokoll Sodapanneuppgifter (meddela mig gärna de korrekta uppgifterna) Utbildningsgruppen författare BBBj sidnummer författare BBBj sidnummer 1

42 ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering Mingel Scandic norra Bantorget ÅF:S lokaler i Solna deltagare från: 10 olika bruk Andritz ÅF/Inspecta/Sodahuskommittén ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering Gruppdiskussion Förmiddag Vilka larm är A-larm på egna anläggningen? Vilka larm är B-larm på egna anläggningen? Hur skiljs A- och B-larm från processlarm på egna anläggningen? Finns instruktioner till varje A- och B-larm på egna anläggningen? Kan instruktionen genomföras av personalen i manöverrummet? Vilka larm bör vara A-larm på en sodapanna? Vilka larm bör vara B-larm på en sodapanna? Hur bör A- och B-larm presenteras för operatören? Översikt av regelkrav för A-larm och deras hantering. Föreläsning Björn Lundgren Inspecta Vad levereras med en ny Panna Föreläsning Lars-Gunnar Magnusson Andritz Gruppdiskussion Eftermiddag Vad skiljer regelkrav från det som framkommit i diskussioner? Är skillnaderna av vikt? Vad skiljer diskussionsresultatet från det leverantörerna kommer med idag? Är skillnaderna av vikt? författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering Protokoll från ERFAträffen finns på Sodahuskommitténs hemsida författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer 1

43 ÅF:s lokaler i Solna ERFA-träffen 2015 Nödnedeldning September? datum ej fastslaget än Såklart har vi spontan-mingel kvällen före Info om Erfa 2015 genom medlemmars kontaktmän och hemsidan Ingen avgift för SHK:s medlemmar författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer 2

44 Förändring i utbildningen Förändring i utbildningen Bakgrund Generationsväxling av samtliga personalkategorier Omorganisationer färre personal Omorganisation personalledare utan teknikansvar Större omsättning på arbetsledare i Sodahus än förr, färre stannar länge på samma post Budskap från medlemsbruken 2011 Förändra och effektivisera certifieringsutbildningen av operatörer Certifikat för Sodahusoperatörer skall uppdateras regelbundet Behov av mer kunskap hos arbetsledning och driftledning om: Det regelverk som styr drift och underhåll av en sodapanna. Sodapannans funktion & konstruktion Kritiska tillstånd Drift & Driftstörningar Utbildningsgruppens åtgärder Förändra och effektivisera certifieringsutbildningen av operatörer Certifieringsutbildning 2.0/Utveckling av utbildningen Certifikat för Sodahusoperatörer skall uppdateras regelbundet Uppdatering av certifikat vart 7:e år Behov av mer kunskap hos arbetsledning och driftledning om: - Det regelverk som styr drift och underhåll av en sodapanna. - Sodapannans funktion & konstruktion - Kritiska tillstånd - Drift & Driftstörningar Säkerhet i Sodahus för arbets- och driftledare författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer Certifieringsutbildning 2.0 Uppdatering av certifikat vart 7:e år Etapp 1 Gemensam, Sodahus-Indunstning-Kausticering Etapp 1, mars Sulfatfabrikens process Utökad omfattning Energieffektivisering Nytt ämne Styr- & Reglerteknik Utökad omfattning Etapp 2, september. Energiteknik Nytt upplägg mot praktisk nytta av kunskapen Matarvattenteknik Minskad omfattning, inriktning mot övervakning Förbränningsteknik Kortad tid = ökat tempo i utbildningen Styr- & Reglerteknik Utökad omfattning Etapp 3, november Säkerhet Praktikfall omarbetade. Pågår förändring av utbildningen, klart 2016 Styr & reglerteknik Utökad omfattning Projektarbete under utbildningsåret Arbetsledare är handledare Genomförs mellan etapperna på hemmaplan Redovisas för SHK:s utbildningsgrupp i samband med etapp 3 Tidsschema för genomförandet April 2011: Första budskapet från medlemsbruken Utbildningsgruppens utredning Bygga web-verktyg och skapa provfrågor Första pilot-testet mindre grupp Utvärdering/Förändring Större grupp kör skarpt prov Utvärdering/Förändring Remissförfarande förändring rekommendation E1 Aug 2014: Styrelsebeslut ny E1 Sep 2014: Kallelser till uppdatering av certifikat skickas ut Feb 2015: Uppdatering av certifikat påbörjades. Plan över 2 år Dec 2016: Alla bruk genomfört 2017 och forts: Fortsätter med de som innehaft certifikat 7 år författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer Uppdatering certifikat vart 7:e år Uppdatering certifikat vart 7:e år Genomförda uppdateringar Södra Cell Värö Södra Cell Mörrum Södra Cell Mönsterås BillerudKorsnäs Skärblacka Uppdateringar på tur BillerudKorsnäs Frövi Funktion & Konstruktion > 75 % Godkänd %, självstudier-nytt kunskapstest < 50 % Repetitionsutbildning-nytt kunskapstest Förbränningsteknik > 75 % Godkänd %, självstudier-nytt kunskapstest < 50 % Repetitionsutbildning-nytt kunskapstest Säkerhet > 85 % Godkänd %, självstudier-nytt kunskapstest < 75 % Repetitionsutbildning-nytt kunskapstest författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer 1

45 Uppdatering certifikat Uppdatering certifikat Återkoppling Återkoppling författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer Återkoppling Uppdatering certifikat Säkerhet i Sodahus för arbets- och driftledare Tidsschema för genomförandet April 2011: Första budskapet från medlemsbruken 2011/2012: Utbildningsgruppens utredning 2013: Planering av utbildning Maj 2014: Första plan utb. Etapp 1 ställs in pga för få delt. Sep 2014: Nyt försök Etapp 1. Ställs in pga för få delt. Nov 2014: Etapp 2 genomfördes med ett fåtal AL April 2015: Etapp 1 genomfördes Förändringar skall göras i utb Nov 2015: Etapp 2 planerad Maj 2016: Ettapp 1 planerad Förändringar införda Nov 2016: Etapp 2 planerad författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer Etapp 1 Lagar & Regler Säkerhet i Sodahus för arbets- och driftledare Konstruktion & funktion Kritiska Tillstånd Material & Skador Inspektion & UH Drift & Driftstörn Säkerhet i Sodahus för arbets- och driftledare Etapp 2 3 dagar Samkörs med påbyggnadsutbildning för operatörer Operatörer och Arbetsledare från olika bruk möts i lärarledda diskussioner och grupparbeten Innehåll Arbetsmiljöansvar Samordningsansvar Befattningsbeskrivning och organisation Säkerhet i Sodahus Praktikfall och grupparbete Arbetsmiljöverket SHK skadegrupp Dag 1 Dag 2 författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer 2

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF Innehåll 1. Organisation 2. i tiden 3. Sodapannor i Sverige och (Norge) 4. Anmälda incidenter 5. Rekommendationer 6. Utbildning 7. Standardiseringsarbete 8. Erfarenhetsutbyte

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015

Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015 Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015 Något om årets träffar i Skoghall (Store Enso) den 22 och 23 april 2015 Pär Eriksson, Skoghall, och Thomas Hedlund-Björnwall, ÅF, hälsade drygt 50 deltagare välkomna

Läs mer

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh INVESTERARPRESENTATION Kvartal 3 2017 Lennart Eberleh 1 INNEHÅLL Kort om Rottneros: Hållbar tillväxt i utvalda nischer Marknaden Tredje kvartalet Vägen framåt 2 HÅLLBAR TILLVÄXT I UTVALDA NISCHER 3 ROTTNEROSKONCERNEN

Läs mer

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet Vad är ENTRE Ett koncept för branschgemensam säkerhetsutbildning och certifiering

Läs mer

Rapport från Skadegruppen

Rapport från Skadegruppen Rapport från Skadegruppen Bjarne Öberg, SCA Ortviken Ordförande Skadegruppen vok@afconsult.com www.vok.nu Värme- och Kraftkonferensen, Stockholm den 16 november 2010 1 Föredraget i korthet Vad är Skadegruppen?

Läs mer

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB Piteå, 2013-05-22, Scope-möte ÄGARE OCH KUNDER 7 ÄGARE OCH KUNDER VÅRT ARBETSSÄTT 9 VÅRT ARBETSSÄTT SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

Certifieringsutbildningar i fiberlinjen. Stefan Pettersson

Certifieringsutbildningar i fiberlinjen. Stefan Pettersson Certifieringsutbildningar i fiberlinjen Kokericertifieringen Blekericertifieringen Certifieringsutbildningarna Syfte: Utbildningarna ska ge förståelse och säkerställa grund- och spetskunskaper inom befattningsområdet,

Läs mer

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY Antal anställda: 65 Omsättning cirka: 90-100 MSEK PRODUKTION ÖMV är specialiserade på att producera processutrustning i rostfritt stål. Företagets produkter är uppdelade i

Läs mer

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Välkommen till SCA SCA-koncernen Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Nettoomsättningen 2014 uppgick till 104 miljarder SEK 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet Mats Karlsson Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte 2 SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB 3 SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID 1 SKYDD- OCH SÄKERHET HÖGSTA PRIORITET PÅ GRUVÖN Som besökare bär du alltid hjälm och varselväst på området Nödutgångar Återsamlingsplats

Läs mer

Sodahuskommittén. Korsnäs AB. Enligt separat lista.

Sodahuskommittén. Korsnäs AB. Enligt separat lista. Protokoll SPT11 1(11) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1 Tel 010-505 13 27 Fax 010-505 27 57 Korsnäs AB lars.e.andersson@afconsult.com Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2011 Datum Torsdagen den 24

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

Sodahuskommittén. Mette Jansson, ÅF-Celpap AB

Sodahuskommittén. Mette Jansson, ÅF-Celpap AB Protokoll 1(8) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Mette Jansson 2003-08-18 1 300019 Tel 08-657 12 98 Fax 08-657 37 57 Södra Cell Mönsterås mette.jansson@af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2003 Datum 21 maj 2003

Läs mer

SCA Forest Products. Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017,

SCA Forest Products. Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017, SCA Forest Products Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017, 2017.02.16 SCA s förändringsresa 1929 1975-2006 SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Förvärv: Wausau, mjukpapper för storförbrukare,

Läs mer

ELANSVARSTRÄFFEN 2014 SSG Elkommité. 2014-11-24 Malin Jervant

ELANSVARSTRÄFFEN 2014 SSG Elkommité. 2014-11-24 Malin Jervant ELANSVARSTRÄFFEN 2014 SSG Elkommité 2014-11-24 Malin Jervant 1 SSG ELKOMMITTÉ LEDAMÖTER Malin Jervant Tony Nordström Anders Johansson Jan Persson Kaj Albertsson Thor-Björn Johansson Lars Bryngelsson Lars

Läs mer

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 1 Utsläppssammanfattning I nedanstående tabell visas en sammanfattning av utsläpp till vatten och luft och mängd deponerat på bolagets industrideponi

Läs mer

FÖR ENERGI I TIDEN BillerudKorsnäs Sweden AB Skärblacka. 2015-04-16 Eva-Lena Strömberg

FÖR ENERGI I TIDEN BillerudKorsnäs Sweden AB Skärblacka. 2015-04-16 Eva-Lena Strömberg FÖR ENERGI I TIDEN BillerudKorsnäs Sweden AB Skärblacka 2015-04-16 Eva-Lena Strömberg 1 KORT OM OSS OCH VAD VI GÖR Vi är ett integrerat bruk som tillverkar förpackningspapper och avsalumassa Hos oss arbetar

Läs mer

Energislukare eller energieffektiviserare?

Energislukare eller energieffektiviserare? Energislukare eller energieffektiviserare? Rottneros Bruk AB Rottneros fabriker Rottneros Vallvik Rockhammar Miranda Rottneros - Packaging Några fakta om Rottneros Omsättning cirka 3 miljarder SEK Tre

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

IPS Introduktion till processäkerhet 10 november 2014

IPS Introduktion till processäkerhet 10 november 2014 IPS Introduktion till processäkerhet 10 november 2014 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Akzo Nobel Functional Chemicals AB Anette Elmeflo 3 Akzo Nobel Functional Chemicals AB Oscar Tenfält 4

Läs mer

Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation. Innehåll:

Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation. Innehåll: Delar av presentation från Metso Fiber Karlstad AB vid fiberlinjeträffen i Skärblacka den 30 maj, 2007: Ny teknik för fiberlinjen Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation Sten Andersson, Göte

Läs mer

2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk)

2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk) Protokoll 1(12) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1 Tel 08-657 13 27 Fax 08-657 37 57 Vallviks Bruk lars.andersson@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2000 Datum 2000-05-03 Plats Vallviks Bruk

Läs mer

Presentation av Fiberlinjekommittén

Presentation av Fiberlinjekommittén Presentation av Fiberlinjekommittén Bo Johansson Kappa Kraftliner Piteå En presentation av Fiberlinjekommittén 1 Syfte Att inom fiberlinjen (inkl indunstning): Fungera som en samlande intresseorganisation

Läs mer

YTTRANDE Ärendenr: NV Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt

YTTRANDE Ärendenr: NV Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-06-26 Ärendenr: NV-08834-14 Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt Yttrande i mål M 1420-07, angående utsläpp av svavelföreningar vid Stora

Läs mer

SSG Säkerhetskommitté. Ag 4 Säker automatiserad processanläggning

SSG Säkerhetskommitté. Ag 4 Säker automatiserad processanläggning SSG Säkerhetskommitté Ag 4 Säker automatiserad processanläggning Ag 4, Säker automatiserad processanläggning Deltagare: Jan Johansson Tore Sjöberg Lars Bryngelsson Fredrik Sjödin Tomas Sandberg Kjell Sundqvist

Läs mer

Bioslam till Biokol. Malin Fuglesang, Kajsa Fougner, ÅF Panndagarna, Västerås

Bioslam till Biokol. Malin Fuglesang, Kajsa Fougner, ÅF Panndagarna, Västerås Bioslam till Biokol Malin Fuglesang, Kajsa Fougner, ÅF Panndagarna, Västerås 2015-04-14 1 Agenda 1. Bakgrund 2. HTC-processen 3. Resultat från den tekniska förstudien 4. Pågående projekt- Bioslam till

Läs mer

Datum 2013-05-30. Sodapanneträffen 2013. Enligt deltagarlista, samt sodahuskommitténs medlemmar

Datum 2013-05-30. Sodapanneträffen 2013. Enligt deltagarlista, samt sodahuskommitténs medlemmar PROTOKOLL 1 (14) Handläggare Ragnar Stare Tel +46 10 505 16 06 Mobil +46 73 358 01 65 Fax +46 10 505 00 10 ragnar.stare@afconsult.com Datum 2013-05-30 Ärende Sodapanneträffen 2013 Datum 2013-05-29 Plats

Läs mer

Analytikerträff den 28 april 2006

Analytikerträff den 28 april 2006 Analytikerträff den 28 april 2006 Resultat Resultat Första kvartalet 2006 Resultat efter finansnetto: -43 MSEK Engångskostnader på -27 MSEK p g a besparingsprogrammet Resultatet påverkas av: Kraftigt höjda

Läs mer

På gång inom SSG Säkerhet. Johan Nylander SSG

På gång inom SSG Säkerhet. Johan Nylander SSG På gång inom SSG Säkerhet Johan Nylander SSG SSG Säkerhetskommitté 2 SSG Säkerhetskommitté Sture Sköld, Billerud Gruvön Eva Olofsson, Korsnäs Gävle Bengt-Arne Walldén, Stora Enso Skoghall Tommy Eriksson,

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Nygammal biorening hos Rottneros i Vallvik

Nygammal biorening hos Rottneros i Vallvik Nygammal biorening hos Rottneros i Vallvik Vallviks Bruk / Rottneros AB Presentationen Översiktlig information om Vallviks Bruk Historisk bakgrund COD reduktion vad man behöver överväga för Vallviks Bruk

Läs mer

BioLoop 2011. Biobränslekonvertering vid Östrands massafabrik. SCA Östrand

BioLoop 2011. Biobränslekonvertering vid Östrands massafabrik. SCA Östrand BioLoop 2011 Biobränslekonvertering vid Östrands massafabrik SCA Östrand 1 SCA Östrand Sulfat CTMP Airlaid Grön el 425 000 ton/år 95 000 ton/år 7 000 ton/år 460 GWh Antal anställda 380 SCA Östrands produkter

Läs mer

Unik kartläggning: Färre gör mer

Unik kartläggning: Färre gör mer Unik kartläggning: Färre gör mer Pappersindustrin producerar 42 procent mer per anställd i dag än för tio år sedan. Det visar unik statistik som Dagens Arbete tagit fram. Det är betydligt mer än jag trodde,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011 Inbjudan till LÄRARE PÅ TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET Karlstad 21-22 juni 2011 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för lärare på teknik- och elprogrammet Skogsindustrierna och Stora Enso arrangerar

Läs mer

Sodahuskommittén. Handläggare Datum Utgåva David Good Mobil: +46-(0) SMS: +46-(0)

Sodahuskommittén. Handläggare Datum Utgåva David Good Mobil: +46-(0) SMS: +46-(0) Sodahuskommittén Handläggare Datum Utgåva David Good 2016-05-30 1 Mobil: +46-(0)10-455 17 54 SMS: +46-(0)70-534 67 05 david.good@dekra.com Sodapanneträffen 2016 Valmet Göteborg den 11:e maj Sodahuskommittén,

Läs mer

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14 1 (5) NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14 Sammanträde: 2014-04-15 Plats: Svevia, Göteborg Närvarande: Henrik Sjöholm ordförande Sven Fahlström sekreterare Åke Sandin Mats

Läs mer

Sodahuskommittén. SmurfitKappa Kraftliner, Piteå. Se sista sidan.

Sodahuskommittén. SmurfitKappa Kraftliner, Piteå. Se sista sidan. Protokoll SPT 2012 1(12) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Forsgren 2012-10-18 1 Tel +46-(0)10-505 35 81 Fax +46-(0)10-505 27 57 SmurfitKappa Kraftliner, Piteå Henrik.forsgren@afconsult.com Ärende

Läs mer

Protokoll 1(13) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Jon Haag 1998-06-29 1 501197:25 Tfn 08-657 12 73 Fax 08-653 91 36 jon.haag@ipk.af.

Protokoll 1(13) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Jon Haag 1998-06-29 1 501197:25 Tfn 08-657 12 73 Fax 08-653 91 36 jon.haag@ipk.af. Protokoll 1(13) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Jon Haag 1998-06-29 1 501197:25 Tfn 08-657 12 73 Fax 08-653 91 36 jon.haag@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 1998 Datum och tid 1998-05-27 Plats Piteå Havsbad

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 5-14

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 5-14 1 (5) NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 5-14 Sammanträde: torsdag 6 november Plats: Skanska, Stockholm Närvarande: Henrik Sjöholm ordförande Sven Fahlström sekreterare Lars Jansson

Läs mer

Kartering av råvattensystem

Kartering av råvattensystem Kartering av råvattensystem Förord Det här examensarbetet(7,5 hp) är det avslutande momentet i Högskoleprogrammet till processoperatör(120hp). Examensarbetet har genomförts vid och i samarbete med Domsjö

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Resultat Borås Nat

Resultat Borås Nat Klass C Resultat Borås Nat 2009-04-26 1 104 Staffan Sundström Tuve Tigers BGK 35 + 37 = 72 + 37 = 109 36,33 2 105 Mattias Nyberg BGK Jönköping 32 + 36 = 68 + 41 = 109 36,33 3 113 Eva Lundgren Borås MGK

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Ole Terland. VD s anförande vid bolagsstämma 2013

Ole Terland. VD s anförande vid bolagsstämma 2013 Ole Terland VD s anförande vid bolagsstämma 2013 Året som gick vår försäljning Vallviks Bruk levererade 207 000 ton barrsulfatmassa 8000 ton tallolja 77 000 MWh bark 128 000 elcertifikat 12 000 utsläppsrätter

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Cisterndagarna 2017 - Göteborg Innehåll Information om föreskriftsarbetet Förändringar i regelstrukturen Genomgång av förändringar

Läs mer

Program. 26 april/10maj Tobias Rudh, energifrågor vid Metsä Board Sverige AB, Husums fabrik. Fika

Program. 26 april/10maj Tobias Rudh, energifrågor vid Metsä Board Sverige AB, Husums fabrik. Fika Program Klockan 13.00 Klockan 13.55 26 april/10maj, energifrågor vid Sverige AB, Husums fabrik. Fika Ugglan, Husums fabrik. Hjälmar, västar, headset Guiderna hämtar eleverna vid Ugglan. Eleverna är uppdelade

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Stora Enso. Viken Skog

Stora Enso. Viken Skog Stora Enso Viken Skog 2016 03 02 Stora Enso över hela världen Länder där Stora Enso har produktion Stora Enso s marknader 2 Stora Stora Enso Skog i Sverige Wood Suppy Sweden Wood Supply Sweden Stora Enso

Läs mer

Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun. Årsbästa 2008 Senaste uppdatering 01-sep

Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun. Årsbästa 2008 Senaste uppdatering 01-sep Årsbästa 2009 Senaste uppdatering 03-jun Grovpistol 1 Palmblom Krister Bodens Ssk 568 Gällivare 31-maj 2 Granbom Ted Bodens Ssk 566 Gällivare 31-maj 3 Landström Peter Bodens Ssk 563 Gällivare 31-maj 4

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Standardavtal för industrin köpar- eller säljarvänliga?

Standardavtal för industrin köpar- eller säljarvänliga? Standardavtal för industrin köpar- eller säljarvänliga? Inspecta Gruv 2013 1 Upphandlingskontrakt för industrin www.ssg.se Anna-Karin Bohman Inspecta Gruv 2013 3 SSG HUR VI ARBETAR Inspecta Gruv 2013 4

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Rekommendation från Sodahuskommittén Allmänna villkor för användande av Sodahuskommitténs rekommendationer framgår av rekommendation A 3

Rekommendation från Sodahuskommittén Allmänna villkor för användande av Sodahuskommitténs rekommendationer framgår av rekommendation A 3 Rekommendation från Sodahuskommittén Allmänna villkor för användande av Sodahuskommitténs rekommendationer framgår av rekommendation A 3 Nr E 1 Utgåva 4, augusti 2012 (Reviderad 2013-01-16) Utbildning

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013

Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet - BoST Protokoll från styrelsemöte 20 augusti 2013 Närvarande: Per Skedung Ulla Bohman Andreas Bakken Per-Anders Öhrn Stefan Eklund Åkerberg Zdenka Sramkova

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Östgöta JaktSkytteklubb Kvarn "Skeet/Trap Öppen" den 24/5 2015

Östgöta JaktSkytteklubb Kvarn Skeet/Trap Öppen den 24/5 2015 Östgöta JaktSkytteklubb Kvarn "Skeet/Trap Öppen" den 24/5 2015 Anslagen: 01:04 Plac. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 147 Anders Johansson Gyttorp

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

Värmlandsserien Ak Omg Total Ak4 1 Joakim Forsberg Robertsfors Jan Qvarnström Nätra Skg Jonny Högberg Robertsfors

Värmlandsserien Ak Omg Total Ak4 1 Joakim Forsberg Robertsfors Jan Qvarnström Nätra Skg Jonny Högberg Robertsfors Värmlandsserien Ak4 2017 Omg 2 1 2 3 4 Total Ak4 1 Joakim Forsberg Robertsfors 47 48 47 45 187 2 Jan Qvarnström Nätra Skg 45 46 47 48 186 2 Jonny Högberg Robertsfors 46 46 48 46 186 2 Johnny Isaksson 214

Läs mer

Preem Raffinaderi Lysekil

Preem Raffinaderi Lysekil Driftsäkerhet & Underhållsverksamhet inom oljeraffinaderi Dan Hägglund Mekanisk Teknik Preemraff Lysekil Preem -Sveriges största leverantör av drivmedel Preem Raffinaderi Verksamheten: -Av råolja tillverka

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden.

Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden. Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden. Marcus Åsgärde, Produktionschef, Södra Cell Värö Södra Cell Värö

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016!

Vi söker verkstadschef! Möt oss på Underhåll 2016! En viktig del för en säker anläggning är fungerande säkerhetsventiler. För att uppnå och garantera detta krävs kunskap om säkerhetsventiler, med avseende på användning, funktion och installation. Kursen

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Fältskytte C, resultat Tävlingsdatum: 2015-06-12 Antal lag: 16 Placering Skytt Förening Träff Figur Träff Figur 1 Tommy Hansen Bodens Ssk 1 60 30 167

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem The Capital of Scandinavia Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem Ersättningen baseras på utförd tid / utförda besök Dokumentation och tidregistrering

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Casco Adhesives AB, Kristinehamn SMU Wood Coatings. Tillsammans levererar vi hållfasta lösningar från en säker anläggning

Casco Adhesives AB, Kristinehamn SMU Wood Coatings. Tillsammans levererar vi hållfasta lösningar från en säker anläggning Casco Adhesives AB, Kristinehamn SMU Wood Coatings Tillsammans levererar vi hållfasta lösningar från en säker anläggning Vid ev alarm samt övrig info Vid alarm utrymning via närmaste utrymningsväg Utrymningsvägar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20131030 Tid: 15:0017:00 Plats: Luftrummet, Kårallen. Närvarande: Matilda Hjalte, Martina Johansson, Filippa

Läs mer

Skog 2013. Hetvattenoxidation, igen!

Skog 2013. Hetvattenoxidation, igen! Skog 2013 Hetvattenoxidation, igen! www.boilerservice.se benny.gustafsson@boilerservice.se Hetvattenoxidation år 2000! Hetvattenoxidation år 2000! Ett nytt fall av extrem hetvattenoxidation konstaterades

Läs mer

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2014-10-27 Anteckningar

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2014-10-27 Anteckningar PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2014-10-27 Anteckningar Datum: 2014-10-27 Plats: Svenska PEFC, Franzéngatan 6 Stockholm Deltagare: Bilaga 1 1. Mötets öppnande Sture Karlsson, ordförande i svenska PEFC,

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb, TRVFF mc-klubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 28 september 2016 kl 19:00 Datum: 2016-09-28 Styrelsemöte nummer: 2016-05 Sekreterare: Tina Eklööf Närvarande:

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton Papper, produktion och leveranser Miljoner ton 14 12 10 Produktion Export 8 6 4 2 Inhemska leveranser 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Avsalumassa, produktion och leveranser Miljoner ton 5 4 Produktion

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer