Sodahuskommittén. Handläggare Datum Utgåva David Good Mobil: +46-(0) SMS: +46-(0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sodahuskommittén. Handläggare Datum Utgåva David Good 2015-06-16 1 Mobil: +46-(0)10-455 17 54 SMS: +46-(0)70-534 67 05 david.good@dekra."

Transkript

1 Sodahuskommittén Handläggare Datum Utgåva David Good Mobil: +46-(0) SMS: +46-(0) Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk den 20:e maj Sodahuskommittén, Stockholm Tel: +46-(0) Org.nr

2 Sida 2 av 29 Innehåll 1 Introduktion 3 2 Förmiddagsprogram Välkomnande och introduktion till Rottneros och Vallviks Bruk, Dan Ekengren, Sofia Strandvall, Greger Boström och David Hägglund Sodahuskommittén, Kajsa Fougner och David Good Erfarenhetsträffen 2014 och 2015, Björn Lundgren Förmiddagskaffe Problem med läckanade sekundärluftförvärmare, Lars Dau och Håkan Gidlöf Nöddusch, Mikael Eriksson Utbildningsgruppen, Björn Lundgren Utdelning av certifikat, Stefan Petersson Redovisning av stipendievinnande projekt, Mattias Karlsson och Magnus Oskarsson Lunch 16 3 Eftermiddagsprogram Studiebesök på Vallviks Bruk Studiebesök på Arizona Chemical i Sandarne 20 4 Middag på First Hotel Statt i Söderhamn 24 5 Väderrapport 28 6 Tack till SJ 28 7 Ansvarsfriskrivning 29 Bilagor: 1. Deltagarlista 2. Introduktion till Rottneros och Vallvik, Sofia Strandvall 3. Information om Vallviks Bruk Greger Boström och David Hägglund 4. Sodahuskommitténs verksamhet, Kajsa Fougner 5. Skadegruppen och hemsidan David Good 6. ERFA-träffar, Björn Lundgren 7. Aktuellt från Utbildningsgruppen, Björn Lundgren

3 Sida 3 av 29 1 Introduktion Värden för årets Sodapanneträff var Vallviks Bruk. Förmiddagsprogrammet genomfördes på First Hotel Statt i Söderhamn. På eftermiddagen var det fabriksbesök på Vallviks Bruk samt hos Arizona Chemical. Omkring 65 personer deltog på Sodapanneträffen (inklusive Vallviks personal) Dagens agenda var: Välkomsthälsning och presentation av dagens program och Vallviks Bruk AB. Sofia Strandvall/Greger Boström/Dan Ekengren/David Hägglund Presentation av Sodahuskommittén. Kajsa Fougner (ÅF) / David Good (Dekra) Presentation av ERFA-träff 2014 och Björn Lundgren, Inspecta Paus Aktuellt från bruken Husum - Problem med vattenläckage luftförvärmare, Lars Dau och Håkan Gidlöf Domsjö - Hur ska/bör man hantera om man får tänk av brännlut på sig, Mikael Eriksson Aktuellt från utbildningsgruppen. Björn Lundgren, Inspecta Utdelning certifikat, Stefan Pettersson PoL 11:10 Redovisning av stipendievinnande projektarbete Mattias Karlsson och Magnus Oskarsson, Mönsterås Info om fabriksbesök och kvällen, Dan Ekengren Lunch. På Statt Söderhamn Bussar till Arizona Chemicals i Sandarne och Vallviks Bruk i Vallvik Bussen i Vallvik till Sandarne och bussen i Sandarne till Vallvik Bussar går tillbaka till statt, Söderhamn Middag på statt. Deltagarlistan återfinns i bilaga 1.

4 Sida 4 av 29 2 Förmiddagsprogram Från Vallviks Bruks sida hade Dan Ekengren (Driftverkmästare Återvinning) varit samordnande för förberedelserna. Dan öppnade Sodapanneträffen 2015 och hälsade alla besökare välkomna och presenterade dagens program. Vid bordet kämpar Greger Boström för att få igång datorn påhejad av Kajsa Fougner. David Hägglund, Dan Ekengren och Sofia Strandvall står beredda 2.1 Välkomnande och introduktion till Rottneros och Vallviks Bruk, Dan Ekengren, Sofia Strandvall, Greger Boström och David Hägglund Efter Dans introduktion tog Sofia Strandvall till orda. Sofia Strandvall är fabrikschef vid Vallviks Bruk sedan något halvår tillbaka. Sofia berättade generellt om Rottneros koncernen och speciellt om Vallviks bruk Rottneroskoncernen är en ganska liten koncern med totalt cirka 250 årsanställda. Produkterna är kundanpassad avsalumassa. I begynnelsen började Rottneros med järnhantering på 1600-talet. Det var först 1887 som det första träsliperiet byggdes vid Rottnerosfallen. Rottneros finns i huvudsak på tre ställen. - Rottneros Bruk, Tillverkning av mekanisk massa, CTMP och slipmassa - Vallviks Bruk, Tillverkning av långfibrig sulfatmassa, blekt och oblekt, cirka 150 årsanställda. Vallviks Bruk hyser också koncernens huvudkontor - Rottneros Baltic, Vedförsörjning Den totala produktionen 2014 var ton. Cirka 70% av produktionen levereras till Europa % vardera Nordamerika och Asien

5 Sida 5 av 29 En av utmaningarna är personalförsörjningen. Genomsnittåldern för de anställda inom Vallvik ligger på drygt 50 år. I genomsnitt har de anställda arbetat på anläggningen i 20 år. Det kommer alltså bli en del pensionsavgångar de närmsta åren som måste fyllas med ny personal. Det är inte alltid så lätt att hitta rätt kompetens inom de orter som Rottneros verkar i. Organisationen är slimmad. År 2010 tillverkades ton per anställt. År 2014 var produktionen uppe i ton per anställd. Rottneros strävar efter att öka produktionen till ton per år. Produktutvecklingen sker i nära samband med kunderna. Några produkter från Rottneros är filter (till exempel olja, luft och kaffefilter). Rottneros levererar också papper inom elindustrin som transformatorboard, kondensatorpapper och elkabelpapper. Dan Ekengren Vallvik Sofia Strandvall Vallvik. Sofia lämnade över till Greger Boström. Greger är driftingenjör för återvinningen. Greger har varit på anläggningen i fyra år. År 1998 drabbades sodapannan av en stor smälta/vattenexplosion. En operatör undkom mirakulöst nog med livet i behåll med nöd och näppe. Orsaken till explosionen var att en väggtub hade förtunnats och slutligen fläkts. Tuben var belägen mellan primär- och sekundärluftnivån. Förtunningen hade inte noterats eftersom man kontrollerade tubtjockleken i mätlinjer. Mätlinjerna var belägna under och över det förtunnade området. Det svaga hörnet öppnade sig och hela nedre delen av ungen blev skrot. På endast 3-4 månader lyckades anläggningen få igång pannan igen. En av anledningarna till att det gick så fort vara att Kvaerner (nuvarande Valmet) höll på att tillverka en annan sodapanna som man kunde låna delar av. Under år 2010 byggdes Indunstningen och Sodapannan om. Två äldre stigfilmseffekter byttes ut till fallfilmseffekter. Greger Boströms och David Hägglunds presentationer återfinns i bilaga 3 David Hägglund är underhållsingenjör på Vallvik. David har varit på Vallvik i två år.

6 Sida 6 av 29 Tidigare arbetade han på Skutskär. David berättade att för ett år sedan byttes askfickan under konvektionstubsatsen. Det monterades även in en ny redler och slussmatare. År 2014 byttes också totalt åtta bottentuber vid de båda sidoväggarna, fyra tuber på varje sida. År 1998 var pannas kapacitet tts/d. Efter de genomförda ombyggnationerna är kapaciteten nu tts/d. Greger Boström Driftingenjör på Vallvik David Hägglund, Underhållsingenjör på Vallvik 2.2 Sodahuskommittén, Kajsa Fougner och David Good Kajsa Fougner är sekreterare för Sodahuskommittén. Kajsa tillträdde denna post hösten 2014 så detta är den första Sodapanneträffen hon deltar i. Kajsa arbetar på ÅF och är stationerad i Karlstad. Kajsa Fougner ÅF, Sodahuskommitténs Sekreterare Medlemmar i Sodahuskommittén är samtliga bruk som tillverkar sulfatmassa i Sverige (och Norge). Utöver dessa är Domsjö medlemmar. Domsjö har två sulfitpannor. Borregaard i Sarpsborg Norge har en destruktionspanna. Denna panna har kontinuerlig stödeldning med spillolja. Kapaciteten är 240 tts/24h. Förutom medlemsbruken är Svenska pappersindustriarbetarförbundet (pappers), Andritz, Valmet, Inspecta, Force och Dekra medlemmar.

7 Sida 7 av 29 Sodahuskommitténs verksamhet bekostas av medlemsbruken. För varje tillståndsgivet ton massa betalar bruken 27 öre till Kommittén. Detta blir totalt knappt 3 miljoner kr per år. 3 miljoner är mycket pengar, men om säkerheten och driftsäkerheten förbättras aldrig så lite på grund av kommitténs arbete är pengarna snabbt intjänade. Kommitténs huvudsakliga verksamhet består i att främja god personsäkerhet i och omkring sodapannan. Kommittén leds av en styrelse, men det mesta arbetet sker i mindre arbetsgrupper. En viktig del i kommitténs arbete är att arbeta fram rekommendationer kring sodapannor. Rekommendationerna ligger lättåtkomliga på hemsidan. Arbetet leds av rekommendationsgruppen. Målet är att alla rekommendationer ska kontrolleras/justeras vart 3:e år. Det förekommer visst internationellt utbyte, främst med den finska mosvarigheten till Sodahuskommitten, Suomen Soodakattilayhdistys. Dessa årliga Sodapanneträffar är också mycket viktiga för medlemsbruken. Det finns inte många forum där operatörer från olika bruk kan samlas för att lära känna varandra och byta erfarenheter Sedan några år tillbaka har en ERFA-träff organisterats (erfarenhetsträff). Mer om detta i Björn Lundgrens presentation, kapitel 2.3. Kajsas presentation återfinns i bilaga 4. Skadegruppen och Hemsidan, David Good David Good är sekreterare för Sodahuskommitténs Skadegrupp. David berättade att i Skadegruppen ingår förnärvarande personer från fem bruk (Skutskär, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, Mönsterås samt Gruvön. De båda tillverkarna av sodapannor (Valmet och Andritz) och de tre kontrollorganden (Dekra, Inspecta och Force) ingår också i skadegruppen. Vid de fyra mötena per år avhandlas årligen omkring 25 skador. Om ett bruk rapporterar in en skada/incident är det normala att en eller flera personer från berört bruk kommer till skadegruppsmötet för att informera om hur incidenten, upptäcktes, vad som fungerade bra och vad man skulle gjort annorlunda. Diskussionerna på dessa möten är en viktig del i erfarenhetsutbytet mellan bruken. En ganska odramatisk händelse kan vara minst lika viktig att dra slutsatser från som en stor spektakulär explosion. David berättade även om Sodahuskommitténs hemsida. Alla aktuella rekommendationer finns på hemsidan för påseende. Remissutgåvor finns också att läsa för de som vill engagera sig. Eftersom rekommendationer förändras återfinns även äldre utgåvor av rekommendationerna. Förnärvarande finns cirka 500 skador inlagda i Skadebanken. De äldsta inlagda skadorna

8 Sida 8 av 29 är från För att hjälpa läsare att hitta de mest intressanta skadorna introducerade Skadegruppen beteckningen H-Särskilt intressant skada för något år sedan. Davids presentation återfinns i bilaga Erfarenhetsträffen 2014 och 2015, Björn Lundgren Björn Lundgren arbetar på Inspecta med stationering i Karlstad. Björn har sedan länge intresserat sig för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Björn Lundgren Inspecta Erfarenhetsträffen 2014 hade temat A-larm och deras hantering. Som vanligt var träffen på ÅF:s huvudkontor i Solna. Det deltog omkring 25 personer från 10 olika bruk. Därtill representanter från Andritz, Inspecta ÅF och Sodahuskommittén. Det visade sig att det alltid finns listor med A-larmen. Däremot finns sällan instruktioner om hur/vad man ska agera om ett A-larm aktiveras. Kommande ERFA-träff hösten 2015: Temat för höstens ERFA-träff kommer att vara Nödnedeldning. Datum är inte spikat än, men troligtvis kommer den infalla i september. Erfarenhetsträffen är gratis för Sodahuskommitténs medlemmar. Björns presentation om erfarenhetsträffarna återfinns i bilaga 6. Protokollet från ERFA-träffen 2014 ligger på SHK Hemsida som rapport Förmiddagskaffe Ett av syftena med Sodapanneträffen är att träffa och skapa kontakt med människor som arbetar med samma uppgifter, men på andra bruk. En atmosfär av ömsesidigt kunskapsutbyte och förtroende gagnar alla medlemmar inom Sodahuskommittén. Deltagarna lät sig väl smaka av kaffet. Några av kaffedrickarna är fångade på bild nedan.

9 Sida 9 av 29 Fredrik Bäckström Aspa Tord Hultberg Mönsterås Mikael Dahlin Inspecta och Johan Nilsson Force. Tidigare kollegor, nu branschkollegor Johan Ytterbom BillerudKorsnäs Gävle och Jonas Lundgren Skutskär

10 Sida 10 av 29 Per Bertilsson Frövi. Alltid välklädd Conny Israelsson Frövi Lars-Uno Fransson Bäckhammar och Åke Malm Iggesund 2.5 Problem med läckanade sekundärluftförvärmare, Lars Dau och Håkan Gidlöf Det är alltid intressant att lyssna på operatörernas föredrag/frågeställningar. Denna gång presenterade Lars Dau och Håkan Gidlöf händelserna med upprepade läckande i en sekundärluftförvärmare, men där varken skvallerrören eller fukthaltsmätare har fungerat som avsett.

11 Sida 11 av 29 Lars Dau och Håkan Gidlöf, båda Husum Upprinnelsen kan hänföras till brukets byte till totalavsaltat vatten som skedde år Husum har vid flera tillfällen haft läckage i sekundärluftförvärmare på främst TP6. Den senaste händelsen var i slutet på januari En operatör upptäckte att det kom vatten från ett av de två skvallerrör som sitter monterade under sekundärluftförvärmarbatteriet. Eftersom operatörerna inte kunde utesluta att vatten kunde komma ned till eldstaden nödnedeldades pannan. När nödnedeldningen hade aktiverats och pannan eldats ner kunde personalen konstatera att det började komma vatten även ur det andra skvallerröret. Det finns ett skvallerrör på varje sida om sekundärluftförvärmarpaketet För att snabbt konstatera ett läckage på sekundärluftpaketet har bruket också en fukthaltmätare som sitter efter sekundärluftförvärmarpaketet. Denna fuktmätare har inte indikerat och larmat för läckan.

12 Sida 12 av 29 Trots att det fanns en monterad fukthaltmätare larmade den inte Det var svårt att lokalisera läckan. Vid närmare undersökning uppdagades att det var två oberoende läckor. Läckorna var vid svetsarna till böjarna (som vanligt). Två läckor i böjarna på sekundärluftförvärmarna Läckorna uppstår i svetsen mellan raktub och böj Husums båda sodapannor TP6 och TP8 har luftförvärmare som värms med vatten. I moderna pannor sker luftförvärmningen med ånga i stället för med vatten. På det sättet minskar man risken för att vatten ska komma fram till eldstaden.

13 Sida 13 av 29 En slutsats är att man inte helt kan lita på skvallerrör och fukthaltsmätare. Som vanligt hittades dessa händelser av ronderande operatör. (Två dagar efter Sodapanneträffen inträffade ett nytt läckage i sekundärluftförvärmaren) 2.6 Nöddusch, Mikael Eriksson Mikael Eriksson från Domsjö tog upp diskussionen om vilka nödduschar som skall/bör finnas i sodahuset för att spola bort stänk av brännlut. Mikael Eriksson, Domsjö En skyddsåtgärd är att ha arbetskläder med tryckknappar i stället för dragkedja. Tryckknappar kan man snabbt slita upp om det behövs. För att nödduschar ska gå att använda under längre tid krävs det att de har tempererat vatten och att de överhuvudtaget finns i närheten av farliga områden. Man får inte bara spola ögon, ansikte och kroppen. Även skorna måste tas av så fötterna kan spolas rena. 2.7 Utbildningsgruppen, Björn Lundgren Björn Lundgren från Inspecta är engagerad i utbildningsfrågorna. Björn har varit en drivande kraft i både certifieringsutbildning 2.0 samt uppdateringen av certifikat vart 7:e år. Certifieringsutbildningen 2.0 Den nya certifieringsutbildningen 2.0 innebär i korthet följande skillnader mot tidigare utbildningsrutin: Sulfatfabrikens process Utökad omfattning Energieffektivisering Nytt ämne Styr- och Reglerteknik- - Utökad omfattning Energiteknik - Nytt upplägg mot praktisk nytta av kunskapen Matarvattenteknik - Minskad omfattning, inriktning mot övervakning Förbränningsteknik - Kortare tid = ökat tempo Säkerhet - Praktikfall omarbetade. Pågår förändring av utbildningen, klart 2016 Projektarbete under utbildningsåret

14 Sida 14 av 29 Arbetsledare är handledare Genomförs mellan etapperna på hemmaplan Redovisas för SHK:s utbildningsgrupp i samband med etapp 3 Man kan kandidera med sitt projektarbete till Sodahuskommitténs Stipendium Uppdatering av certifikat vart 7:e år Sodahuskommitténs styrelse har beslutat att sodahuscertifikaten ska uppdateras vart 7:e år. Trots att detta medför en kostnad och tidsinsats för medlemsföretagen är sodahusoperatörernas kompetens en nödvändig förutsättning för säker drift. Provet är webbaserad och uppdelat i tre delar - Funktion och konstruktion - Förbränningsteknik - Säkerhet Delen Säkerhet är den viktigaste. Det krävs det att personalen får minst 85% rätt för att bli godkänd. Ett resultat på 75-84% medför självstudier. Om provskrivaren får ett lägre resultat än 75% rätt krävs repetitionsutbildning och nytt kunskapstest. Delarna Funktion och konstruktion och Förbränningsteknik har lägre krav på antalet godkända svar. När man har genomfört sina prov får man återkoppling på de delar som man behöver plugga in. Hittills har Värö, Mörrum, Mönsterås och Skärblacka genomfört denna certifikatsuppdatering. Björns presentation om utbildningsgruppen återfinns i bilaga Utdelning av certifikat, Stefan Petersson En återkommande programpunkt för Sodapanneträffen är certifikatsutdelningen till de nya sodahusoperatörerna. I år ansvarade Stefan Pettersson från PoL för detta. Cirka 20 nya Sodahusoperatörer har examinerats sedan förra sodapanneträffen. Av dessa var 12 på plats och kunde personligen ta emot både diplom och körkort av Stefan. Sedan certifikatsutbildningen påbörjades har 837 operatörer examinerats.

15 Sida 15 av 29 Från vänster till höger: Johan Körlof, Elina Marklund, Mattias Karlsson, Per Cederlund, Magnus Oskarsson, Mats Hillman, Andreas Karlsson, Conny Israelsson, Johan Nilsson, Mohamadamin Suleiman Poor, Mikael Eriksson, Henrik Thorsson, Stefan Pettersson 2.9 Redovisning av stipendievinnande projekt, Mattias Karlsson och Magnus Oskarsson Detta år kom det in två stipendieansökningar till juryn och styrelsen för bedömning. Båda var Projektarbeten från certifieringsutbildningen. Vid Sodahuskommitténs styrelsemöte den 23:e april beslöts att Mattias och Magnus (M&M) projektarbete skulle tilldelas stipendiet. Sodapanna 6 i Mönsterås har sedan 2013 haft problem med igensättningar och påföljande lastminskningar respektive vattentvättar. Problematiken började med att torkmaskin 5 byggdes om hösten Den enskilt största anledningen till problemen var knutet till den höga överlasten på sodapanna 6 som skedde under lövkampanjerna. I grafen nedan visas den överförda värmeeffekten över primäröverhettare 1 Blåa prickar innebär barreldning Röda prickar innebär lövkampanjer.

16 Sida 16 av 29 Efter dessa vattentvättningstillfällena ökar värmeöverföringskapaciteten Man kan se att vid barreldning ligger värmeöverföringen konstant, men när man har lövkampanjer sjunker den överförda värmeöverföringen eftersom det byggs upp isolerande beläggningar på tuberna som inte sotblåsarna lyckas få bort. Sodahuskommitténs sekreterare Kajsa Fougner flankeras av nydiplomerade Magnus Oskarsson och Mattias Karlsson Hela rapporten från M&M ligger på under flik Utbildningsgruppen/Projektarbeten Lunch Förmiddagen avslutades med en god lunch på First Hotel Statt.

17 Sida 17 av 29 3 Eftermiddagsprogram Gruppen delades upp i två delar med cirka 30 personer i vardera grupp. Ena gruppen styrde kosan mot Arizona Chemical och andra styrde mot Vallviks Bruk. Efter halva eftermiddagen bytte man plats för studiebesöket 3.1 Studiebesök på Vallviks Bruk På Vallvik delades busslasten på tre gruppen vilket innebar att ett 10-tal personer ingick i de grupper som vallades runt på fabriksområdet. Personalansvarige Ida Mörtsell pratade om de utmaningar Rottneros har framför sig. En kompetent och åldrande personal kommer gå i pension inom några år. Trots denna pensioneringsvåg ska produktionen ökas, nya medarbetare skall läras upp utan att säkerheten eller kvaliteten ska försämras samt bruket måste fortfarande vara en attraktiv arbetsgivare. Enligt uppgift är Ida den bästa HR ansvarige på hela Vallviks Bruk Ida Mörtsell delade ut varsitt par strumpor med den fyndiga devisen Kvalitet i varje steg. Det återstår att se om strumpornas egna kvalitet uppfyller devisen.

18 Sida 18 av 29 Henrik Lindsten Valmet, Roger Hellström Domsjö, Mats Hillman Värö lyssnar till Ida Mörtsell Sodapannas hiss hade krånglat, men hunnit bli reparerad till rundvandringen. Tur det eftersom man nu kunde njuta av utsikten från taket. David Hägglund har baxat sin åhörarskara upp till taket av sodapannan

19 Sida 19 av 29 Vigdis Bjerke Borregaard spejar ut över omgivningarna En fikapaus hade planerats in under eftermiddagen. Det var bra att få något varmt innanför västen efter regnet ute. Andreas Karlsson, Bäckhammar David Swing Vallvik. David fick sitt certifikat vid Sodapanneträffen 2014

20 Sida 20 av 29 Dan Ekengren Vallvik övervakar så att alla hinner med bussen till Arizona Chemical 3.2 Studiebesök på Arizona Chemical i Sandarne Som ett första steg i besöket höll Patrik Johansson en genomgång av Arizona Chemical, både ur globalt och lokalt perspektiv. Patrik Jakobsson Arizona Chemical - Att Patrik hade ett förflutet som militär kunde nog ingen missa.

21 Sida 21 av 29 Fabriksanläggningen i Sandarne härstammar från år Anläggningen startades i regi av Bergvik Kemi AB (startades av Bergvik och Ala AB samt SCA). Redan i begynnelsen ägnade sig anläggningen åt att destillera råtallolja (CTO=Crude Tall Oil) I en annan del av världen nämligen i Arizona startade år 1930 företaget Arizona Chemical. De första åren var företagets verksamhet saltbrytning i, just det, Arizona. Efter några år lämnade man dock Arizona och saltbrytningsverksamheten avslutades. Arizona Chemical ägs sedan 2010 av det amerikanska riskkapitalbolaget American Sequrities. I medier i Sverige finns en lite avig syn på riskkapitalbolag, men Arizona Chemcial anser att denna ägare har gynnat dem. Produktionsutvecklingen har varit enorm År 1939 destillerades ton/år. År 2006 var kapaciteten uppe i ton. Anläggningen i Sandarne står för kanske en tredjedel av koncernens tillverkning. Det arbetar omkring 115 personer på anläggningen. Anläggningen har cirka 10 större produkter i sitt standardsortiment, sen ytterligare fem mindre nischprodukter. Produkterna används i t.ex. färger, limmer, asfalt och kosmetika. Eftersom Arizona Chemical bara levererar vidare till andra företag är Arizona Chemical ganska okänd för den vanliga konsumenten. Arizona Chemical satsar på att informera skolelever i sitt närområde för att väcka ett kemi- och teknikintresse. Detta är en av strategierna för sin långsiktiga kompetensförsörjning. Produktionen sker i två steg. 1. I destillationsverken spjälkas talloljan till: a) Tallfettsyra 35% b) Hartsyror 25% c) Beckolja 35% 2. I steg nummer två sker uppgraderingen till: a) Hartsester b) Dispersioner Råvaran kommer till anläggning i huvudsak per båt. De färdiga produkterna lämnar anläggningen per järnväg Produktionschefen Björn Hedman var också guide för besökarna. För bryt och rutinen finns i kontrollrummet en drös med hänglås och låslådor.

22 Sida 22 av 29 Låsta lådor nycklarna till de arbetsordrar som är under genomförande Hänglåsens färg har olika innebörd Färgena på hänglåsen betyder: Blå - Avdelningslås Produktion Svart - Avdelningslås Mek Orange - Avdelningslås Instrument/el Grön - Avdelningslås Teknik Violett - Avdelningslås Lassning/Lossning Gul - Personliga lås Underhåll Röd - Övriga lås långtidslåsning En vit ID-bricka (entreprenörslås) ska låsas fast på boxen Björn Hedman Arizona Chemical visar upp en låsanordning för ventiler

23 Sida 23 av 29 Martin Matson Dekra Mattias Carlsson BillerudKorsnäs Gävle Destillationsen sker vid en temperatur på o C. Det är stora volymer brännbara kemikaler och de är mer eller mindre brandfarliga särskilt vid de förhöjda temperaturerna som förekommer i anläggningen. Det är alltså stort fokus på brandsläckningssystem. I bilden nedan visas en del av brandsläckningssystemet. Vid bränder på högre höjd används endast vatten som brandsläckningsmedium. Närmare marken/golvet där det kan brinna i pölar används skum. Mycket brandsläckningsvatten krävs När produkterna har fått sina egenskaper och är färdigprocessade spritsas de ut som droppar. Dessa droppar stelnar och blir linser/pellets. Dessa linser packas i säckar från 25 kg upp till 1 ton.

24 Sida 24 av 29 Produkterna spritsas ut på stora band.och stelnar till linser klara för paketering 4 Middag på First Hotel Statt i Söderhamn Efter en fullspäckad dag kunde värdarna slappna av. Jan Marklund, Munksund berättar historier för David Hägglund Vallvik om hur det var på Sodapanneträffarna På den gamla goda tiden Middagen bestod av - Len hummersoppa serveras med chili- och vitlöksgratinerade havskräftor. - Lågtempererad kalvytterfilé med rödvinsås, rödlöksmarmelad, potatisgratäng och stekta grönsaker - Fransk chokladkaka, vit chokladmousse och chokladtryffel Här följer att antal fotografier från kvällen.

25 Sida 25 av 29 Henrik Lindsten Valmet Tomas Andersson Mörrum Mats Fredriksson och Anders Daun, båda Aspa. Antingen tränar de på arga leken eller så kör de Följa John Krister Modén Östrand. Vid gott humör Peter Nordling Östrand. En operatör på tillväxt?

26 Sida 26 av 29 Anders Wiman Värö Per Cederlund Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. En av de nyutexaminerade sodahusoperatörerna Pär Dynemar Iggesund och Dan Ekengren Vallvik pustar ut efter en hektisk dag

27 Sida 27 av 29 Peter Eriksson Vallvik Fredrik Backman Vallvik Johan Eriksson Mönsterås Sofia Strandvall Vallvik Erik Ågren Andritz och Alf Wiik Dekra. Båda har en diger erfarenhet av sodapannor

28 Sida 28 av 29 Conny Israelsson Frövi, samtalar med en av middagsgästerna Kajsa Fougner framförde ett tack till Vallviks Bruk och alla de personer som bidragit till att dagen blev så lyckad. 5 Väderrapport Söderhamn uppvisade ett lynnigt väder. Ömsom sol, ömsom regn och det förekommer också rapporter om hagelskurar. 6 Tack till SJ Protokollförfattaren vil rikta ett särskilt tack till SJ. På uppresan från Stockholm till Söderhamn var SJ så generösa så de lät Kajsa och David nyttja sittplatserna i 30 minuter extra i deras tåg på grund av försening. På hemresan mot Stockholm var tågets ankomst till Söderhamn försenat. Detta medförde att Kajsa Fougner och protokollskrivaren kunde sitta i vårsolen och njuta i nästan 30 minuter i väntan på att tåget skulle anlända.

29 Sida 29 av 29 Kajsa Fougner ÅF, Sekreterare för Sodahuskommittén David Good Dekra, Sekreterare i Sodahuskommitténs Skadegrupp 7 Ansvarsfriskrivning Detta dokument utgör endast ett försök att referera vad som förekommit vid Sodapanneträffen Det är upp till varje medlem eller annan part som tar del av innehållet i dokument att på egen risk och eget ansvar läsa mellan raderna om vad som egentligen skedde under dagen, kvällen och natten.

30 Sodahuskommittén Sodapanneträffen onsdagen den 20:e maj 2015 Vallviks Bruk Deltagarförteckning Företag Namn Grupp BillerudKorsnäs Frövi Per Christer Bertilsson 2 BillerudKorsnäs Frövi Mattias Carlsson 1 BillerudKorsnäs Frövi Mohamadamin Suleiman Poor 2 BillerudKorsnäs Frövi Conny Israelsson 1 BillerudKorsnäs Gävle Jonas Carlsson 2 BillerudKorsnäs Gävle Helena Skärberg 1 BillerudKorsnäs Gävle Johan Ytterbom 2 BillerudKorsnäs Skärblacka Magnus Gustafsson 1 BillerudKorsnäs Skärblacka Björn Hultman 2 BillerudKorsnäs Skärblacka Hans Lampinen 1 Borregaard Vigdis Bjerke 2 Borregaard John Uppstrøm 1 Domsjö Fabriker Roger Hellström 2 Domsjö Fabriker Leif Lindelöf 1 Domsjö Fabriker Henrik Thorson 2 Domsjö Fabriker Mikael Eriksson 1 Iggesund Paperboard Åke Malm 2 Iggesund Paperboard Peter Forss 1 Iggesund Paperboard Pär Dynemar 2 Metsä Board Husum Lars Dau 1 Metsä Board Husum Håkan Gidlöf 2 Munksjö Aspa Bruk Fredrik Bäckström 1 Munksjö Aspa Bruk Mats Fredriksson 2 Munksjö Aspa Bruk Anders Daun Nordic Paper Bäckhammar Johan Nilsson 1 Nordic Paper Bäckhammar Andreas Karlsson 2 Nordic Paper Bäckhammar Lars-Uno Fransson 1 Rottneros Vallviks Bruk Dan Ekengren 1 Rottneros Vallviks Bruk David Hägglund 2 Rottneros Vallviks Bruk Sofia Strandvall 1 Rottneros Vallviks Bruk Greger Boström 2 Rottneros Vallviks Bruk Peter Eriksson 1 Rottneros Vallviks Bruk David Swing 2 Rottneros Vallviks Bruk Lars-Göras Forsberg 1 Rottneros Vallviks Bruk Fredrik Backman 2 SCA Graphic, Östrand Krister Modén 1 SCA Graphic, Östrand Peter Nordling 2 Sodahuskommittén, Stockholm Tel: +46-(0) Org.nr

31 Sida 2 av 2 SCA Packaging Munksund Jan Marklund 1 SCA Packaging Munksund Lars Sandberg 2 SCA OBBOLA Erik Berglund 1 SCA OBBOLA Fredrik Örtelius 2 Smurfitkappa Kraftliner Piteå Robert Gebing 1 Smurfitkappa Kraftliner Piteå Per Cederlund 2 Smurfitkappa Kraftliner Piteå Elina Marklund 1 Smurfitkappa Kraftliner Piteå Johan Körlof 2 Stora Enso Skutskär Jonas Lundgren 1 Stora Enso Skutskär Patrik Engberg 2 Södra Cell Mönsterås Mattias Karlsson 1 Södra Cell Mönsterås Magnus Oskarsson 2 Södra Cell Mönsterås Johan Eriksson 1 Södra Cell Mönsterås Tord Hultberg 2 Södra Cell Mörrum Thomas Andersson 1 Södra Cell Mörrum Nils-Göran Olsson 2 Södra Cell Mörrum Jari Kujanpää 1 Södra Cell Värö Anders Wiman 1 Södra Cell Värö Mats Hillman 2 Andritz Erik Ågren 1 Valmet Henrik Lindsten 2 DEKRA Industrial Alf Wiik 1 DEKRA Industrial Martin Matsson 2 FORCE Technology Johan Nilsson 1 Inspecta Sweden Mikael Dahlin 2 Inspecta Technology Björn Lundgren 1 Sodahuskommittén (Dekra) David Good 2 Sodahuskommittén (ÅF) Kajsa Fougner 1 P&L Nordic Stefan Pettersson 2 AWJAB Anders Jensen Sodahuskommittén Deltagarförteckning Sodapanneträffen 2015

32 INNEHÅLL Sodapanneträffen Rottneroskoncernen Vallviks Bruk Rottneros Bruk Agenda 500 Sofia Strandvall 1 2 ROTTNEROSKONCERNEN KORTA FAKTA Vallviks Bruk, Huvudkontor koncernen Rottneros Bruk ROTTNEROSKONCERNEN FLEXIBEL LEVERANTÖR AV HÖGKVALITATIV MASSA Kundanpassad avsalumassa Global avsättning Produktion 2014: ton Rottneros Bruk: Mekanisk massa, CTMP & slipmassa Vallviks Bruk: Långfibrig sulfatmassa, blekt och oblekt Rottneros Baltic: Vedförsörjning NASDAQ Stockholm sedan 1987 Finansiellt starkt: skuldfritt Rottneros Baltic SIA 3 4 MARKNAD ROTTNEROS PÅ MARKNADEN VÄGEN FRAMÅT NISCHOMRÅDENA VÄXER PÅ SIKT SLUT- PRODUKTER FILTER ISOLATIONS- APPLIKATIONER HYGIENARTIKLAR KARTONG TRYCKSAKER 5 6 1

33 ROTTNEROSKONCERNEN 2014 I KORTHET ANSVAR BRETT ANSVARSTAGANDE FÖR OMVÄRLD OCH MEDARBETARE 7 8 MEDARBETARE ENGAGERADE MEDARBETARE KONCERNENS LEDNINGSSTRUKTUR KORTA BESLUTSVÄGAR MED EN EFFEKTIV KONCERNSTRUKTUR ROTTNEROS AB ROTTNEROS BRUK VALLVIKS BRUK 9 10 KEMISK MASSA VALLVIKS BRUK VALLVIKS BRUK

34 KEMISK MASSA VALLVIKS BRUK KVALITET OCH KUNDORIENTERING KEMISK MASSA VALLVIKS BRUK 100 ÅR AV MASSAPRODUKTION Långfibrig sulfatmassa, blekt och oblekt Produktionskapacitet ton/år Flingtorkning 151 anställda Egen djupvattenhamn i anslutning till bruket Järnvägsförbindelse till bruket 1908 Massaproduktion startar. Kapacitet ton/år, oblekt sulfitmassa Blekt massa 1996 Oblekt produktion startar 1974 Bruket konverteras till sulfatmassa 1995 Rottneros AB förvärvar Vallviks Bruk Konsolidering och fokusering 2000 ISO certifierad 2015: Agenda 500 Löpande nyinvesteringar för kapacitetsökning, kvalitetsförbättringar, energieffektivitet och ökad produktivitet KEMISK MASSA SENASTE INVESTERINGAR ÖKAD KAPACITET, KVALITET OCH MILJÖFÖRBÄTTRINGAR >50 miljoner USD i totala investeringar Sodapanna Indunstningsanläggning Biologisk rening av avloppsvatten Gasförbränningsanläggning Balningslinjen KEMISK MASSA ROBUR FLASH HÖGSTA KVALITET FÖR SPECIALISERADE APPLIKATIONER Robur Flash Strong Robur Flash High Porosity Robur Flash E-grade KEMISK MASSA LOKAL VEDFÖRSÖRJNING EN FÖRUTSÄTTNING FÖR JÄMN KVALITET KEMISK MASSA FRAMÅT 90% av veden köps lokalt Nära samarbete med skogsägarföreningarna Vallvik Ökad produktionskapacitet Ökat fokus på kunddriven produktutveckling Fortsatt fokus på avsalumassa

35 MEKANISK IN BRIEF MASSA VALLVIK S MILL ROTTNEROS BRUK MEKANISK MASSA ROTTNEROS BRUK 400 ÅR AV UTVECKLING OCH 125 ÅR AV MASSAPRODUKTION 1630 Företaget grundades och ett järnhammarbruk startades 1951 En ny sliplinje togs i bruk 1984 RMP-linjen konverteradestill en Chemi-termomekanisk massalinje (CTMP) 1887 Vår "moderna" era börjar. En slipmassafabrik byggs 1969 Ett raffinörmassabruk startades upp (RMP) 2002 En ny toppmodern CTMPlinje startades upp 2015: Agenda 500 Löpande nyinvesteringar för kapacitetsökning, kvalitetsförbättringar, energieffektivitet och ökad produktivitet AGENDA 500 Kontinuerliga investeringar i framsteg och innovation AGENDA 500 AGENDA 500 SÄKERSTÄLLER UTVECKLING OCH TILLVÄXT En långsiktig industriell plan för att öka kapaciteten i de två bruken genom succesiva investeringar. Investeringar görs i förnyad produktionsutrustning och organisation för att öka kapacitet och bygga bort trånga sektioner i de två bruken. Det långsiktiga målet är att expandera Rottneros sammanlagda kapacitet för att komma uppemot en affärsvolym om ton/år. Takten på investeringarna avgörs av Rottneros förmåga att utöka marknadsvolymer och förmågan att generera kassaflöde. Investeringsramen ligger runt 800 MSEK delat på 400 MSEK på medellång sikt och ytterligare 400 MSEK på längre sikt. 23 4

36 Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk Greger Boström och David Hägglund Presentation Ca 15 minuter Återvinningen Vallviks Bruk AB Sodapannan 1998 Återvinningen 2010 Sodapannan 2014 Sammanfattning Frågor Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB 1974 från sulfit till sulfat. Från Batch till kontinuerlig kokning Sodapannan byggd 1974 med en kapacitet på 763 TDS/D Tubläcka 1998 Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Stod med fabriken ca 3-4 månader Ny panna efter explosion 1999 med en kapacitet på 1250 TDS/D Ombyggd 2010 till dagens kapacitet 1450 TDS/D Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Återvinningen Vallviks Bruk Renseri: OP-1(3 st./ 6-skift) SP och Indunstning: OP- 4 (2 st./6-skift) Kausticeringen och El: OP-5 (2 st./6-skift) Driftingenjör; Driftverkmästare; Underhållsingenjör; Mekarbetsledare; Mekaniker; Operatörer Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Ombyggnation 2010 Indunstningen Sodapannan Öppnade upp konvektionen Vattenscreen Sekundär luftregister Lutsprutor 1

37 Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Sodapannan 2014: Ny askficka under konvektionen samt redler och slussmatare Indunstningen Byte av 2 Effekter från stigfilm till fallfilm Integrerad stripper Sodapannan 2014 Ny askficka under konvektionen samt redler och slussmatare 2

38 Sammanfattning 3 operatörsområden på Återvinningen 1974 från sulfit till sulfat. Från Batch till kontinuerlig kokning med kapacitet på 763 TDS/D Tubläcka 1998 Stod med fabriken ca 3-4 månader Ny panna efter explosion 1999 med en kapacitet på 1250 TDS/D Ombygg 2010 till dagens kapacitet 1450 TDS/D Sodapannan 2014: Byte av 8 st. bottentuber Sammanfattning Sodapannan 2014 Ny askficka och redler samt slussmatare under konvektion Byte av 8 st. bottentuber Sodapannan 2014: Byte av 8 st. bottentuber 3

39 Innehåll Sodahuskommittén Kajsa Fougner, ÅF Sekreterare Sodahuskommittén Varför finns Sodahuskommittén? - Syfte - Medlemmar Vad gör Sodahuskommittén? - Rekommendationer - Skador - Utbildning - ERFAträffen - Sodapanneträffen - Informerar - Samverkar - Studier Sodahuskommitténs syfte Medlemmar Samtliga bruk som tillverkar sulfatmassa i Sverige (21 st), samt Domsjö och Borregaard i Norge Panntillverkare (Andritz och Valmet) Kontrollorgan (Dekra, Force och Inspecta) Svenska Pappersindustriarbetareförbundet Sodahuskommitténs Verksamhet Rekommendationer Sodahuskommittén har 40 rekommendationer, uppdelade på olika områden. - Rekommendationer - Skador - Utbildning - ERFAträffen - Sodapanneträffen - Informerar - Samverkar - Studier 1

40 Rekommendationer Skador Sodahuskommittén behandlar alla inrapporterade skador Skadebanken Information till medlemmarna Skadestatistik Skadehanteringen vill bidra till att förhindra att ett riskfyllt händelseförlopp som skett i en anläggning sker igen kanske då med en större skadeverkan. Sodahuskommitténs arbete för att förbättra personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen vilar i hög grad på att incidenter och skador rapporteras till oss. Anmäl skador och incidenter via Sodahuskommittens hemsida, under Skadegruppen/anmäl incident. Utbildning och certifiering ERFAträff ERFARENHETSträff Uppdaterad certifieringsutbildning Ett certifikat är giltigt i sju år Webbaserad recertifiering ERFAträff deltagare från 11 olika medlemsföretag diskuterade larmhantering Hur gör vi på bruken? Vilka lagar och regler gäller? Hur gör man i en ny anläggning? Stora skillnader mellan bruken Intressanta och givande diskussioner! Sodapanneträffen 2014 Skärblacka Samtliga sodapannor i Sverige representerade (utom en där man hade stopp), alla tre certifieringsorgan som arbetar mot sodapannor samt de två stora tillverkarna. Info om - Projekt Recovery Skador och incidenter - Utdelning certifikat! Studier 2

41 Skadegruppen och Sodahuskommitténs hemsida David Good (Dekra) - Sekreterare i Skadegruppen Skadegruppens arbete I Skadegruppen ingår Anläggningsrepresentanter Mikael Henriksson, Östrand Patrik Nänzén, Mönsterås Stefan Magnusson, Gruvön Tommy Lindgren, Skutskär Urban Lundmark, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Tillverkare Erikl Ågren, Andritz Peder Elden, Valmet Kontrollorgan Alf Wiik, Dekra Anders Leijonberg, Inspecta Johan Nilsson, Force Sekreterare, David Good Dekra I bästa fall deltar någon från rekommendationsgruppen Skadegruppen samlas fyra gånger per år. Varje år behandlas i genomsnitt kanske 25 skador (Mellan 15 till 30) Den person/anläggning som har rapporterat in en incident kommer till skadegruppen för att berätta om vad som har skett, hur man tänkte, vad som gjordes, vad som var bra och vad man skulle gjort annorlunda etc. författare BBBj sidnummer Skadegruppen Alla skador/incidenter på sodapannan eller indunstningen är viktiga att rapportera (dock inte att utreda) Teknisk klassning: A Smälta + vatten explosion B Annan explosion, t.ex. tubbristning, stödbränsle, löpränna/lösartank C Kritiskt tillbud D Icke kritiskt tillbud E Andra tillbud och skador (tex. då skadan upptäcks vid ett stopp) EIA - El-, Instrument- och Automationsrelaterade skador I - Indunstningsincident Intresseklassning: H - Särskilt allmänintresse Personskadeklassning: P1 Allvarlig Personskada P2 Risk för allvarlig personskada Efter mötena skrivs ett skadegruppsprotokoll som mailas ut till kontaktmännen samt läggs ut på hemsidan Det finns skadegruppsprotokoll på hemsidan ända tillbaka till 1991 Sodahuskommitténs Hemsida På hemsidan finns bland annat: Kontaktuppgifter för olika fabriker Rapporter Rekommendationer Skadebank Skadegruppsprotokoll Sodapanneuppgifter (meddela mig gärna de korrekta uppgifterna) Utbildningsgruppen författare BBBj sidnummer författare BBBj sidnummer 1

42 ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering Mingel Scandic norra Bantorget ÅF:S lokaler i Solna deltagare från: 10 olika bruk Andritz ÅF/Inspecta/Sodahuskommittén ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering Gruppdiskussion Förmiddag Vilka larm är A-larm på egna anläggningen? Vilka larm är B-larm på egna anläggningen? Hur skiljs A- och B-larm från processlarm på egna anläggningen? Finns instruktioner till varje A- och B-larm på egna anläggningen? Kan instruktionen genomföras av personalen i manöverrummet? Vilka larm bör vara A-larm på en sodapanna? Vilka larm bör vara B-larm på en sodapanna? Hur bör A- och B-larm presenteras för operatören? Översikt av regelkrav för A-larm och deras hantering. Föreläsning Björn Lundgren Inspecta Vad levereras med en ny Panna Föreläsning Lars-Gunnar Magnusson Andritz Gruppdiskussion Eftermiddag Vad skiljer regelkrav från det som framkommit i diskussioner? Är skillnaderna av vikt? Vad skiljer diskussionsresultatet från det leverantörerna kommer med idag? Är skillnaderna av vikt? författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering Protokoll från ERFAträffen finns på Sodahuskommitténs hemsida författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer 1

43 ÅF:s lokaler i Solna ERFA-träffen 2015 Nödnedeldning September? datum ej fastslaget än Såklart har vi spontan-mingel kvällen före Info om Erfa 2015 genom medlemmars kontaktmän och hemsidan Ingen avgift för SHK:s medlemmar författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer 2

44 Förändring i utbildningen Förändring i utbildningen Bakgrund Generationsväxling av samtliga personalkategorier Omorganisationer färre personal Omorganisation personalledare utan teknikansvar Större omsättning på arbetsledare i Sodahus än förr, färre stannar länge på samma post Budskap från medlemsbruken 2011 Förändra och effektivisera certifieringsutbildningen av operatörer Certifikat för Sodahusoperatörer skall uppdateras regelbundet Behov av mer kunskap hos arbetsledning och driftledning om: Det regelverk som styr drift och underhåll av en sodapanna. Sodapannans funktion & konstruktion Kritiska tillstånd Drift & Driftstörningar Utbildningsgruppens åtgärder Förändra och effektivisera certifieringsutbildningen av operatörer Certifieringsutbildning 2.0/Utveckling av utbildningen Certifikat för Sodahusoperatörer skall uppdateras regelbundet Uppdatering av certifikat vart 7:e år Behov av mer kunskap hos arbetsledning och driftledning om: - Det regelverk som styr drift och underhåll av en sodapanna. - Sodapannans funktion & konstruktion - Kritiska tillstånd - Drift & Driftstörningar Säkerhet i Sodahus för arbets- och driftledare författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer Certifieringsutbildning 2.0 Uppdatering av certifikat vart 7:e år Etapp 1 Gemensam, Sodahus-Indunstning-Kausticering Etapp 1, mars Sulfatfabrikens process Utökad omfattning Energieffektivisering Nytt ämne Styr- & Reglerteknik Utökad omfattning Etapp 2, september. Energiteknik Nytt upplägg mot praktisk nytta av kunskapen Matarvattenteknik Minskad omfattning, inriktning mot övervakning Förbränningsteknik Kortad tid = ökat tempo i utbildningen Styr- & Reglerteknik Utökad omfattning Etapp 3, november Säkerhet Praktikfall omarbetade. Pågår förändring av utbildningen, klart 2016 Styr & reglerteknik Utökad omfattning Projektarbete under utbildningsåret Arbetsledare är handledare Genomförs mellan etapperna på hemmaplan Redovisas för SHK:s utbildningsgrupp i samband med etapp 3 Tidsschema för genomförandet April 2011: Första budskapet från medlemsbruken Utbildningsgruppens utredning Bygga web-verktyg och skapa provfrågor Första pilot-testet mindre grupp Utvärdering/Förändring Större grupp kör skarpt prov Utvärdering/Förändring Remissförfarande förändring rekommendation E1 Aug 2014: Styrelsebeslut ny E1 Sep 2014: Kallelser till uppdatering av certifikat skickas ut Feb 2015: Uppdatering av certifikat påbörjades. Plan över 2 år Dec 2016: Alla bruk genomfört 2017 och forts: Fortsätter med de som innehaft certifikat 7 år författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer Uppdatering certifikat vart 7:e år Uppdatering certifikat vart 7:e år Genomförda uppdateringar Södra Cell Värö Södra Cell Mörrum Södra Cell Mönsterås BillerudKorsnäs Skärblacka Uppdateringar på tur BillerudKorsnäs Frövi Funktion & Konstruktion > 75 % Godkänd %, självstudier-nytt kunskapstest < 50 % Repetitionsutbildning-nytt kunskapstest Förbränningsteknik > 75 % Godkänd %, självstudier-nytt kunskapstest < 50 % Repetitionsutbildning-nytt kunskapstest Säkerhet > 85 % Godkänd %, självstudier-nytt kunskapstest < 75 % Repetitionsutbildning-nytt kunskapstest författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer 1

45 Uppdatering certifikat Uppdatering certifikat Återkoppling Återkoppling författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer Återkoppling Uppdatering certifikat Säkerhet i Sodahus för arbets- och driftledare Tidsschema för genomförandet April 2011: Första budskapet från medlemsbruken 2011/2012: Utbildningsgruppens utredning 2013: Planering av utbildning Maj 2014: Första plan utb. Etapp 1 ställs in pga för få delt. Sep 2014: Nyt försök Etapp 1. Ställs in pga för få delt. Nov 2014: Etapp 2 genomfördes med ett fåtal AL April 2015: Etapp 1 genomfördes Förändringar skall göras i utb Nov 2015: Etapp 2 planerad Maj 2016: Ettapp 1 planerad Förändringar införda Nov 2016: Etapp 2 planerad författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer Etapp 1 Lagar & Regler Säkerhet i Sodahus för arbets- och driftledare Konstruktion & funktion Kritiska Tillstånd Material & Skador Inspektion & UH Drift & Driftstörn Säkerhet i Sodahus för arbets- och driftledare Etapp 2 3 dagar Samkörs med påbyggnadsutbildning för operatörer Operatörer och Arbetsledare från olika bruk möts i lärarledda diskussioner och grupparbeten Innehåll Arbetsmiljöansvar Samordningsansvar Befattningsbeskrivning och organisation Säkerhet i Sodahus Praktikfall och grupparbete Arbetsmiljöverket SHK skadegrupp Dag 1 Dag 2 författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer 2

Sodahuskommittén. SmurfitKappa Kraftliner, Piteå. Se sista sidan.

Sodahuskommittén. SmurfitKappa Kraftliner, Piteå. Se sista sidan. Protokoll SPT 2012 1(12) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Forsgren 2012-10-18 1 Tel +46-(0)10-505 35 81 Fax +46-(0)10-505 27 57 SmurfitKappa Kraftliner, Piteå Henrik.forsgren@afconsult.com Ärende

Läs mer

MEDLEMSBLAD KYLVATTENKONFERENS 2014

MEDLEMSBLAD KYLVATTENKONFERENS 2014 Nr 2, juni 2014. Information från KYLVATTENKONFERENS 2014 Figur 1. Deltagare vid Kylvattenkonferensen 2014 Medlemsbladets innehåll 2014 års andra medlemsblad innehåller bl.a. rapport från genomförd Kylvattenkonferens

Läs mer

2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk)

2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk) Protokoll 1(12) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1 Tel 08-657 13 27 Fax 08-657 37 57 Vallviks Bruk lars.andersson@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2000 Datum 2000-05-03 Plats Vallviks Bruk

Läs mer

Linerbladet. Linda summerar årslångt projekt. nr 5 2011. TOBIAS HÖÖK GÖR KÅSÖRSDEBUT sidan 15. Personalledare. utifrånperspektiv.

Linerbladet. Linda summerar årslångt projekt. nr 5 2011. TOBIAS HÖÖK GÖR KÅSÖRSDEBUT sidan 15. Personalledare. utifrånperspektiv. nr 5 2011 Linerbladet EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA VID SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ Personalledare med utifrånperspektiv Sid 4-5 Det är huvudsakligen människorna, deras kunskap som i slutändan bestämmer

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

http://webnews.textalk.com/pappers96

http://webnews.textalk.com/pappers96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.2 2013 2014 I detta nummer: * Musikalisk medarbetare * Sociala fonden & personalstiftelsen * Pappers avd. 96 ÅRSMÖTE * Arbetsskadorna ökar * Hemförsäkring liten

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Linerbladet. nr 3 2012. Förbränning av slam en lönsam affär. Tave kom med oväntad dyrgrip. VERONICA ENGBERG - vår nya krönikör.

Linerbladet. nr 3 2012. Förbränning av slam en lönsam affär. Tave kom med oväntad dyrgrip. VERONICA ENGBERG - vår nya krönikör. nr 3 2012 Linerbladet EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA VID SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ Förbränning av slam en lönsam affär Sid 3 Daniels tuffa utmaning Sid 4-5 Tave kom med oväntad dyrgrip Sid 8 VERONICA ENGBERG

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

news Färgstark medarbetare drives visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16

news Färgstark medarbetare drives visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16 En informationstidning för anställda vid Bosch Rexroth i Mellansel 05 2011 drives news Färgstark medarbetare visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16 2 Drives

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Kärnpunkten. Äntligen O1! En rafflande eftermiddag med SBT Dags för projekt Plex! Säkerhetscoachen. Igor Trisic på resande fot i Fukushima

Kärnpunkten. Äntligen O1! En rafflande eftermiddag med SBT Dags för projekt Plex! Säkerhetscoachen. Igor Trisic på resande fot i Fukushima Kärnpunkten PERSONALTIDNINGEN PÅ OKG Nr 3 2013 Äntligen O1! Igor Trisic på resande fot i Fukushima En rafflande eftermiddag med SBT Dags för projekt Plex! Sätta check för kontrollstationen Säkerhetscoachen

Läs mer

Caring for the future

Caring for the future U T V E C K L I N G / K V A L I T E T / V I R K E S T O R K E K O N O M I 2008 2 VALUTECNEWS Caring for the future SIDAN 2 3 LÄS OM JARL TIMBER 4 6 Uppgradering Driftsättarna viktig länk ökar kapaciteten

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG

MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA Graphic Sundsvall SCA Graphic Sundsvall tillverkar klorfri sulfatmassa, CTMP och absorptionsmaterial

Läs mer

Fler nöjda med LEDARSKAPET

Fler nöjda med LEDARSKAPET SÄKERHET Ny alkohol- och drogpolicy med slumpvisa drogtester. sid 8-9 företagshälsovården Akuta skador och förebyggande hälsokontroller. sid 10-11 Linerbladet Nr 2 2013 En tidning för alla medarbetare

Läs mer

Lars Andersson ÅF-IPK AB

Lars Andersson ÅF-IPK AB Sida 1 av 9 Protokoll 1(11) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1999-06-23 1 501803:25 Tfn 08-657 13 27 Sodahuskommittén Fax 08-653 91 36 Tofte Industrier lars.andersson@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2004

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2004 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2004 Foto: Lena Nordlund Ulf Pettersson, ny utbildningschef på EIO: Vi måste satsa på kompetensutveckling! Från och

Läs mer

Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser

Brand scoopet. Förnyelse pågår TEMA. Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för. DESSUTOM Ökat antal älgolyckor RiB-konferenser Brand scoopet Nr 4/2013 Att mötas efter insatsen sida 6 Brandskydd för nyanlända sida 8 "Den gemensamma verksamhetsplanen ska vara verksamhetens röda tråd och utgå ifrån uppdraget." Eva-Marie Wiik Hultén

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION PULP IS OUR PASSION ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA VÄGEN FRAMÅT MÅLSÄTTNING KONCERNEN SKA NÅ EN

Läs mer