Sodahuskommittén. Handläggare Datum Utgåva David Good Mobil: +46-(0) SMS: +46-(0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sodahuskommittén. Handläggare Datum Utgåva David Good 2015-06-16 1 Mobil: +46-(0)10-455 17 54 SMS: +46-(0)70-534 67 05 david.good@dekra."

Transkript

1 Sodahuskommittén Handläggare Datum Utgåva David Good Mobil: +46-(0) SMS: +46-(0) Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk den 20:e maj Sodahuskommittén, Stockholm Tel: +46-(0) Org.nr

2 Sida 2 av 29 Innehåll 1 Introduktion 3 2 Förmiddagsprogram Välkomnande och introduktion till Rottneros och Vallviks Bruk, Dan Ekengren, Sofia Strandvall, Greger Boström och David Hägglund Sodahuskommittén, Kajsa Fougner och David Good Erfarenhetsträffen 2014 och 2015, Björn Lundgren Förmiddagskaffe Problem med läckanade sekundärluftförvärmare, Lars Dau och Håkan Gidlöf Nöddusch, Mikael Eriksson Utbildningsgruppen, Björn Lundgren Utdelning av certifikat, Stefan Petersson Redovisning av stipendievinnande projekt, Mattias Karlsson och Magnus Oskarsson Lunch 16 3 Eftermiddagsprogram Studiebesök på Vallviks Bruk Studiebesök på Arizona Chemical i Sandarne 20 4 Middag på First Hotel Statt i Söderhamn 24 5 Väderrapport 28 6 Tack till SJ 28 7 Ansvarsfriskrivning 29 Bilagor: 1. Deltagarlista 2. Introduktion till Rottneros och Vallvik, Sofia Strandvall 3. Information om Vallviks Bruk Greger Boström och David Hägglund 4. Sodahuskommitténs verksamhet, Kajsa Fougner 5. Skadegruppen och hemsidan David Good 6. ERFA-träffar, Björn Lundgren 7. Aktuellt från Utbildningsgruppen, Björn Lundgren

3 Sida 3 av 29 1 Introduktion Värden för årets Sodapanneträff var Vallviks Bruk. Förmiddagsprogrammet genomfördes på First Hotel Statt i Söderhamn. På eftermiddagen var det fabriksbesök på Vallviks Bruk samt hos Arizona Chemical. Omkring 65 personer deltog på Sodapanneträffen (inklusive Vallviks personal) Dagens agenda var: Välkomsthälsning och presentation av dagens program och Vallviks Bruk AB. Sofia Strandvall/Greger Boström/Dan Ekengren/David Hägglund Presentation av Sodahuskommittén. Kajsa Fougner (ÅF) / David Good (Dekra) Presentation av ERFA-träff 2014 och Björn Lundgren, Inspecta Paus Aktuellt från bruken Husum - Problem med vattenläckage luftförvärmare, Lars Dau och Håkan Gidlöf Domsjö - Hur ska/bör man hantera om man får tänk av brännlut på sig, Mikael Eriksson Aktuellt från utbildningsgruppen. Björn Lundgren, Inspecta Utdelning certifikat, Stefan Pettersson PoL 11:10 Redovisning av stipendievinnande projektarbete Mattias Karlsson och Magnus Oskarsson, Mönsterås Info om fabriksbesök och kvällen, Dan Ekengren Lunch. På Statt Söderhamn Bussar till Arizona Chemicals i Sandarne och Vallviks Bruk i Vallvik Bussen i Vallvik till Sandarne och bussen i Sandarne till Vallvik Bussar går tillbaka till statt, Söderhamn Middag på statt. Deltagarlistan återfinns i bilaga 1.

4 Sida 4 av 29 2 Förmiddagsprogram Från Vallviks Bruks sida hade Dan Ekengren (Driftverkmästare Återvinning) varit samordnande för förberedelserna. Dan öppnade Sodapanneträffen 2015 och hälsade alla besökare välkomna och presenterade dagens program. Vid bordet kämpar Greger Boström för att få igång datorn påhejad av Kajsa Fougner. David Hägglund, Dan Ekengren och Sofia Strandvall står beredda 2.1 Välkomnande och introduktion till Rottneros och Vallviks Bruk, Dan Ekengren, Sofia Strandvall, Greger Boström och David Hägglund Efter Dans introduktion tog Sofia Strandvall till orda. Sofia Strandvall är fabrikschef vid Vallviks Bruk sedan något halvår tillbaka. Sofia berättade generellt om Rottneros koncernen och speciellt om Vallviks bruk Rottneroskoncernen är en ganska liten koncern med totalt cirka 250 årsanställda. Produkterna är kundanpassad avsalumassa. I begynnelsen började Rottneros med järnhantering på 1600-talet. Det var först 1887 som det första träsliperiet byggdes vid Rottnerosfallen. Rottneros finns i huvudsak på tre ställen. - Rottneros Bruk, Tillverkning av mekanisk massa, CTMP och slipmassa - Vallviks Bruk, Tillverkning av långfibrig sulfatmassa, blekt och oblekt, cirka 150 årsanställda. Vallviks Bruk hyser också koncernens huvudkontor - Rottneros Baltic, Vedförsörjning Den totala produktionen 2014 var ton. Cirka 70% av produktionen levereras till Europa % vardera Nordamerika och Asien

5 Sida 5 av 29 En av utmaningarna är personalförsörjningen. Genomsnittåldern för de anställda inom Vallvik ligger på drygt 50 år. I genomsnitt har de anställda arbetat på anläggningen i 20 år. Det kommer alltså bli en del pensionsavgångar de närmsta åren som måste fyllas med ny personal. Det är inte alltid så lätt att hitta rätt kompetens inom de orter som Rottneros verkar i. Organisationen är slimmad. År 2010 tillverkades ton per anställt. År 2014 var produktionen uppe i ton per anställd. Rottneros strävar efter att öka produktionen till ton per år. Produktutvecklingen sker i nära samband med kunderna. Några produkter från Rottneros är filter (till exempel olja, luft och kaffefilter). Rottneros levererar också papper inom elindustrin som transformatorboard, kondensatorpapper och elkabelpapper. Dan Ekengren Vallvik Sofia Strandvall Vallvik. Sofia lämnade över till Greger Boström. Greger är driftingenjör för återvinningen. Greger har varit på anläggningen i fyra år. År 1998 drabbades sodapannan av en stor smälta/vattenexplosion. En operatör undkom mirakulöst nog med livet i behåll med nöd och näppe. Orsaken till explosionen var att en väggtub hade förtunnats och slutligen fläkts. Tuben var belägen mellan primär- och sekundärluftnivån. Förtunningen hade inte noterats eftersom man kontrollerade tubtjockleken i mätlinjer. Mätlinjerna var belägna under och över det förtunnade området. Det svaga hörnet öppnade sig och hela nedre delen av ungen blev skrot. På endast 3-4 månader lyckades anläggningen få igång pannan igen. En av anledningarna till att det gick så fort vara att Kvaerner (nuvarande Valmet) höll på att tillverka en annan sodapanna som man kunde låna delar av. Under år 2010 byggdes Indunstningen och Sodapannan om. Två äldre stigfilmseffekter byttes ut till fallfilmseffekter. Greger Boströms och David Hägglunds presentationer återfinns i bilaga 3 David Hägglund är underhållsingenjör på Vallvik. David har varit på Vallvik i två år.

6 Sida 6 av 29 Tidigare arbetade han på Skutskär. David berättade att för ett år sedan byttes askfickan under konvektionstubsatsen. Det monterades även in en ny redler och slussmatare. År 2014 byttes också totalt åtta bottentuber vid de båda sidoväggarna, fyra tuber på varje sida. År 1998 var pannas kapacitet tts/d. Efter de genomförda ombyggnationerna är kapaciteten nu tts/d. Greger Boström Driftingenjör på Vallvik David Hägglund, Underhållsingenjör på Vallvik 2.2 Sodahuskommittén, Kajsa Fougner och David Good Kajsa Fougner är sekreterare för Sodahuskommittén. Kajsa tillträdde denna post hösten 2014 så detta är den första Sodapanneträffen hon deltar i. Kajsa arbetar på ÅF och är stationerad i Karlstad. Kajsa Fougner ÅF, Sodahuskommitténs Sekreterare Medlemmar i Sodahuskommittén är samtliga bruk som tillverkar sulfatmassa i Sverige (och Norge). Utöver dessa är Domsjö medlemmar. Domsjö har två sulfitpannor. Borregaard i Sarpsborg Norge har en destruktionspanna. Denna panna har kontinuerlig stödeldning med spillolja. Kapaciteten är 240 tts/24h. Förutom medlemsbruken är Svenska pappersindustriarbetarförbundet (pappers), Andritz, Valmet, Inspecta, Force och Dekra medlemmar.

7 Sida 7 av 29 Sodahuskommitténs verksamhet bekostas av medlemsbruken. För varje tillståndsgivet ton massa betalar bruken 27 öre till Kommittén. Detta blir totalt knappt 3 miljoner kr per år. 3 miljoner är mycket pengar, men om säkerheten och driftsäkerheten förbättras aldrig så lite på grund av kommitténs arbete är pengarna snabbt intjänade. Kommitténs huvudsakliga verksamhet består i att främja god personsäkerhet i och omkring sodapannan. Kommittén leds av en styrelse, men det mesta arbetet sker i mindre arbetsgrupper. En viktig del i kommitténs arbete är att arbeta fram rekommendationer kring sodapannor. Rekommendationerna ligger lättåtkomliga på hemsidan. Arbetet leds av rekommendationsgruppen. Målet är att alla rekommendationer ska kontrolleras/justeras vart 3:e år. Det förekommer visst internationellt utbyte, främst med den finska mosvarigheten till Sodahuskommitten, Suomen Soodakattilayhdistys. Dessa årliga Sodapanneträffar är också mycket viktiga för medlemsbruken. Det finns inte många forum där operatörer från olika bruk kan samlas för att lära känna varandra och byta erfarenheter Sedan några år tillbaka har en ERFA-träff organisterats (erfarenhetsträff). Mer om detta i Björn Lundgrens presentation, kapitel 2.3. Kajsas presentation återfinns i bilaga 4. Skadegruppen och Hemsidan, David Good David Good är sekreterare för Sodahuskommitténs Skadegrupp. David berättade att i Skadegruppen ingår förnärvarande personer från fem bruk (Skutskär, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, Mönsterås samt Gruvön. De båda tillverkarna av sodapannor (Valmet och Andritz) och de tre kontrollorganden (Dekra, Inspecta och Force) ingår också i skadegruppen. Vid de fyra mötena per år avhandlas årligen omkring 25 skador. Om ett bruk rapporterar in en skada/incident är det normala att en eller flera personer från berört bruk kommer till skadegruppsmötet för att informera om hur incidenten, upptäcktes, vad som fungerade bra och vad man skulle gjort annorlunda. Diskussionerna på dessa möten är en viktig del i erfarenhetsutbytet mellan bruken. En ganska odramatisk händelse kan vara minst lika viktig att dra slutsatser från som en stor spektakulär explosion. David berättade även om Sodahuskommitténs hemsida. Alla aktuella rekommendationer finns på hemsidan för påseende. Remissutgåvor finns också att läsa för de som vill engagera sig. Eftersom rekommendationer förändras återfinns även äldre utgåvor av rekommendationerna. Förnärvarande finns cirka 500 skador inlagda i Skadebanken. De äldsta inlagda skadorna

8 Sida 8 av 29 är från För att hjälpa läsare att hitta de mest intressanta skadorna introducerade Skadegruppen beteckningen H-Särskilt intressant skada för något år sedan. Davids presentation återfinns i bilaga Erfarenhetsträffen 2014 och 2015, Björn Lundgren Björn Lundgren arbetar på Inspecta med stationering i Karlstad. Björn har sedan länge intresserat sig för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Björn Lundgren Inspecta Erfarenhetsträffen 2014 hade temat A-larm och deras hantering. Som vanligt var träffen på ÅF:s huvudkontor i Solna. Det deltog omkring 25 personer från 10 olika bruk. Därtill representanter från Andritz, Inspecta ÅF och Sodahuskommittén. Det visade sig att det alltid finns listor med A-larmen. Däremot finns sällan instruktioner om hur/vad man ska agera om ett A-larm aktiveras. Kommande ERFA-träff hösten 2015: Temat för höstens ERFA-träff kommer att vara Nödnedeldning. Datum är inte spikat än, men troligtvis kommer den infalla i september. Erfarenhetsträffen är gratis för Sodahuskommitténs medlemmar. Björns presentation om erfarenhetsträffarna återfinns i bilaga 6. Protokollet från ERFA-träffen 2014 ligger på SHK Hemsida som rapport Förmiddagskaffe Ett av syftena med Sodapanneträffen är att träffa och skapa kontakt med människor som arbetar med samma uppgifter, men på andra bruk. En atmosfär av ömsesidigt kunskapsutbyte och förtroende gagnar alla medlemmar inom Sodahuskommittén. Deltagarna lät sig väl smaka av kaffet. Några av kaffedrickarna är fångade på bild nedan.

9 Sida 9 av 29 Fredrik Bäckström Aspa Tord Hultberg Mönsterås Mikael Dahlin Inspecta och Johan Nilsson Force. Tidigare kollegor, nu branschkollegor Johan Ytterbom BillerudKorsnäs Gävle och Jonas Lundgren Skutskär

10 Sida 10 av 29 Per Bertilsson Frövi. Alltid välklädd Conny Israelsson Frövi Lars-Uno Fransson Bäckhammar och Åke Malm Iggesund 2.5 Problem med läckanade sekundärluftförvärmare, Lars Dau och Håkan Gidlöf Det är alltid intressant att lyssna på operatörernas föredrag/frågeställningar. Denna gång presenterade Lars Dau och Håkan Gidlöf händelserna med upprepade läckande i en sekundärluftförvärmare, men där varken skvallerrören eller fukthaltsmätare har fungerat som avsett.

11 Sida 11 av 29 Lars Dau och Håkan Gidlöf, båda Husum Upprinnelsen kan hänföras till brukets byte till totalavsaltat vatten som skedde år Husum har vid flera tillfällen haft läckage i sekundärluftförvärmare på främst TP6. Den senaste händelsen var i slutet på januari En operatör upptäckte att det kom vatten från ett av de två skvallerrör som sitter monterade under sekundärluftförvärmarbatteriet. Eftersom operatörerna inte kunde utesluta att vatten kunde komma ned till eldstaden nödnedeldades pannan. När nödnedeldningen hade aktiverats och pannan eldats ner kunde personalen konstatera att det började komma vatten även ur det andra skvallerröret. Det finns ett skvallerrör på varje sida om sekundärluftförvärmarpaketet För att snabbt konstatera ett läckage på sekundärluftpaketet har bruket också en fukthaltmätare som sitter efter sekundärluftförvärmarpaketet. Denna fuktmätare har inte indikerat och larmat för läckan.

12 Sida 12 av 29 Trots att det fanns en monterad fukthaltmätare larmade den inte Det var svårt att lokalisera läckan. Vid närmare undersökning uppdagades att det var två oberoende läckor. Läckorna var vid svetsarna till böjarna (som vanligt). Två läckor i böjarna på sekundärluftförvärmarna Läckorna uppstår i svetsen mellan raktub och böj Husums båda sodapannor TP6 och TP8 har luftförvärmare som värms med vatten. I moderna pannor sker luftförvärmningen med ånga i stället för med vatten. På det sättet minskar man risken för att vatten ska komma fram till eldstaden.

13 Sida 13 av 29 En slutsats är att man inte helt kan lita på skvallerrör och fukthaltsmätare. Som vanligt hittades dessa händelser av ronderande operatör. (Två dagar efter Sodapanneträffen inträffade ett nytt läckage i sekundärluftförvärmaren) 2.6 Nöddusch, Mikael Eriksson Mikael Eriksson från Domsjö tog upp diskussionen om vilka nödduschar som skall/bör finnas i sodahuset för att spola bort stänk av brännlut. Mikael Eriksson, Domsjö En skyddsåtgärd är att ha arbetskläder med tryckknappar i stället för dragkedja. Tryckknappar kan man snabbt slita upp om det behövs. För att nödduschar ska gå att använda under längre tid krävs det att de har tempererat vatten och att de överhuvudtaget finns i närheten av farliga områden. Man får inte bara spola ögon, ansikte och kroppen. Även skorna måste tas av så fötterna kan spolas rena. 2.7 Utbildningsgruppen, Björn Lundgren Björn Lundgren från Inspecta är engagerad i utbildningsfrågorna. Björn har varit en drivande kraft i både certifieringsutbildning 2.0 samt uppdateringen av certifikat vart 7:e år. Certifieringsutbildningen 2.0 Den nya certifieringsutbildningen 2.0 innebär i korthet följande skillnader mot tidigare utbildningsrutin: Sulfatfabrikens process Utökad omfattning Energieffektivisering Nytt ämne Styr- och Reglerteknik- - Utökad omfattning Energiteknik - Nytt upplägg mot praktisk nytta av kunskapen Matarvattenteknik - Minskad omfattning, inriktning mot övervakning Förbränningsteknik - Kortare tid = ökat tempo Säkerhet - Praktikfall omarbetade. Pågår förändring av utbildningen, klart 2016 Projektarbete under utbildningsåret

14 Sida 14 av 29 Arbetsledare är handledare Genomförs mellan etapperna på hemmaplan Redovisas för SHK:s utbildningsgrupp i samband med etapp 3 Man kan kandidera med sitt projektarbete till Sodahuskommitténs Stipendium Uppdatering av certifikat vart 7:e år Sodahuskommitténs styrelse har beslutat att sodahuscertifikaten ska uppdateras vart 7:e år. Trots att detta medför en kostnad och tidsinsats för medlemsföretagen är sodahusoperatörernas kompetens en nödvändig förutsättning för säker drift. Provet är webbaserad och uppdelat i tre delar - Funktion och konstruktion - Förbränningsteknik - Säkerhet Delen Säkerhet är den viktigaste. Det krävs det att personalen får minst 85% rätt för att bli godkänd. Ett resultat på 75-84% medför självstudier. Om provskrivaren får ett lägre resultat än 75% rätt krävs repetitionsutbildning och nytt kunskapstest. Delarna Funktion och konstruktion och Förbränningsteknik har lägre krav på antalet godkända svar. När man har genomfört sina prov får man återkoppling på de delar som man behöver plugga in. Hittills har Värö, Mörrum, Mönsterås och Skärblacka genomfört denna certifikatsuppdatering. Björns presentation om utbildningsgruppen återfinns i bilaga Utdelning av certifikat, Stefan Petersson En återkommande programpunkt för Sodapanneträffen är certifikatsutdelningen till de nya sodahusoperatörerna. I år ansvarade Stefan Pettersson från PoL för detta. Cirka 20 nya Sodahusoperatörer har examinerats sedan förra sodapanneträffen. Av dessa var 12 på plats och kunde personligen ta emot både diplom och körkort av Stefan. Sedan certifikatsutbildningen påbörjades har 837 operatörer examinerats.

15 Sida 15 av 29 Från vänster till höger: Johan Körlof, Elina Marklund, Mattias Karlsson, Per Cederlund, Magnus Oskarsson, Mats Hillman, Andreas Karlsson, Conny Israelsson, Johan Nilsson, Mohamadamin Suleiman Poor, Mikael Eriksson, Henrik Thorsson, Stefan Pettersson 2.9 Redovisning av stipendievinnande projekt, Mattias Karlsson och Magnus Oskarsson Detta år kom det in två stipendieansökningar till juryn och styrelsen för bedömning. Båda var Projektarbeten från certifieringsutbildningen. Vid Sodahuskommitténs styrelsemöte den 23:e april beslöts att Mattias och Magnus (M&M) projektarbete skulle tilldelas stipendiet. Sodapanna 6 i Mönsterås har sedan 2013 haft problem med igensättningar och påföljande lastminskningar respektive vattentvättar. Problematiken började med att torkmaskin 5 byggdes om hösten Den enskilt största anledningen till problemen var knutet till den höga överlasten på sodapanna 6 som skedde under lövkampanjerna. I grafen nedan visas den överförda värmeeffekten över primäröverhettare 1 Blåa prickar innebär barreldning Röda prickar innebär lövkampanjer.

16 Sida 16 av 29 Efter dessa vattentvättningstillfällena ökar värmeöverföringskapaciteten Man kan se att vid barreldning ligger värmeöverföringen konstant, men när man har lövkampanjer sjunker den överförda värmeöverföringen eftersom det byggs upp isolerande beläggningar på tuberna som inte sotblåsarna lyckas få bort. Sodahuskommitténs sekreterare Kajsa Fougner flankeras av nydiplomerade Magnus Oskarsson och Mattias Karlsson Hela rapporten från M&M ligger på under flik Utbildningsgruppen/Projektarbeten Lunch Förmiddagen avslutades med en god lunch på First Hotel Statt.

17 Sida 17 av 29 3 Eftermiddagsprogram Gruppen delades upp i två delar med cirka 30 personer i vardera grupp. Ena gruppen styrde kosan mot Arizona Chemical och andra styrde mot Vallviks Bruk. Efter halva eftermiddagen bytte man plats för studiebesöket 3.1 Studiebesök på Vallviks Bruk På Vallvik delades busslasten på tre gruppen vilket innebar att ett 10-tal personer ingick i de grupper som vallades runt på fabriksområdet. Personalansvarige Ida Mörtsell pratade om de utmaningar Rottneros har framför sig. En kompetent och åldrande personal kommer gå i pension inom några år. Trots denna pensioneringsvåg ska produktionen ökas, nya medarbetare skall läras upp utan att säkerheten eller kvaliteten ska försämras samt bruket måste fortfarande vara en attraktiv arbetsgivare. Enligt uppgift är Ida den bästa HR ansvarige på hela Vallviks Bruk Ida Mörtsell delade ut varsitt par strumpor med den fyndiga devisen Kvalitet i varje steg. Det återstår att se om strumpornas egna kvalitet uppfyller devisen.

18 Sida 18 av 29 Henrik Lindsten Valmet, Roger Hellström Domsjö, Mats Hillman Värö lyssnar till Ida Mörtsell Sodapannas hiss hade krånglat, men hunnit bli reparerad till rundvandringen. Tur det eftersom man nu kunde njuta av utsikten från taket. David Hägglund har baxat sin åhörarskara upp till taket av sodapannan

19 Sida 19 av 29 Vigdis Bjerke Borregaard spejar ut över omgivningarna En fikapaus hade planerats in under eftermiddagen. Det var bra att få något varmt innanför västen efter regnet ute. Andreas Karlsson, Bäckhammar David Swing Vallvik. David fick sitt certifikat vid Sodapanneträffen 2014

20 Sida 20 av 29 Dan Ekengren Vallvik övervakar så att alla hinner med bussen till Arizona Chemical 3.2 Studiebesök på Arizona Chemical i Sandarne Som ett första steg i besöket höll Patrik Johansson en genomgång av Arizona Chemical, både ur globalt och lokalt perspektiv. Patrik Jakobsson Arizona Chemical - Att Patrik hade ett förflutet som militär kunde nog ingen missa.

21 Sida 21 av 29 Fabriksanläggningen i Sandarne härstammar från år Anläggningen startades i regi av Bergvik Kemi AB (startades av Bergvik och Ala AB samt SCA). Redan i begynnelsen ägnade sig anläggningen åt att destillera råtallolja (CTO=Crude Tall Oil) I en annan del av världen nämligen i Arizona startade år 1930 företaget Arizona Chemical. De första åren var företagets verksamhet saltbrytning i, just det, Arizona. Efter några år lämnade man dock Arizona och saltbrytningsverksamheten avslutades. Arizona Chemical ägs sedan 2010 av det amerikanska riskkapitalbolaget American Sequrities. I medier i Sverige finns en lite avig syn på riskkapitalbolag, men Arizona Chemcial anser att denna ägare har gynnat dem. Produktionsutvecklingen har varit enorm År 1939 destillerades ton/år. År 2006 var kapaciteten uppe i ton. Anläggningen i Sandarne står för kanske en tredjedel av koncernens tillverkning. Det arbetar omkring 115 personer på anläggningen. Anläggningen har cirka 10 större produkter i sitt standardsortiment, sen ytterligare fem mindre nischprodukter. Produkterna används i t.ex. färger, limmer, asfalt och kosmetika. Eftersom Arizona Chemical bara levererar vidare till andra företag är Arizona Chemical ganska okänd för den vanliga konsumenten. Arizona Chemical satsar på att informera skolelever i sitt närområde för att väcka ett kemi- och teknikintresse. Detta är en av strategierna för sin långsiktiga kompetensförsörjning. Produktionen sker i två steg. 1. I destillationsverken spjälkas talloljan till: a) Tallfettsyra 35% b) Hartsyror 25% c) Beckolja 35% 2. I steg nummer två sker uppgraderingen till: a) Hartsester b) Dispersioner Råvaran kommer till anläggning i huvudsak per båt. De färdiga produkterna lämnar anläggningen per järnväg Produktionschefen Björn Hedman var också guide för besökarna. För bryt och rutinen finns i kontrollrummet en drös med hänglås och låslådor.

22 Sida 22 av 29 Låsta lådor nycklarna till de arbetsordrar som är under genomförande Hänglåsens färg har olika innebörd Färgena på hänglåsen betyder: Blå - Avdelningslås Produktion Svart - Avdelningslås Mek Orange - Avdelningslås Instrument/el Grön - Avdelningslås Teknik Violett - Avdelningslås Lassning/Lossning Gul - Personliga lås Underhåll Röd - Övriga lås långtidslåsning En vit ID-bricka (entreprenörslås) ska låsas fast på boxen Björn Hedman Arizona Chemical visar upp en låsanordning för ventiler

23 Sida 23 av 29 Martin Matson Dekra Mattias Carlsson BillerudKorsnäs Gävle Destillationsen sker vid en temperatur på o C. Det är stora volymer brännbara kemikaler och de är mer eller mindre brandfarliga särskilt vid de förhöjda temperaturerna som förekommer i anläggningen. Det är alltså stort fokus på brandsläckningssystem. I bilden nedan visas en del av brandsläckningssystemet. Vid bränder på högre höjd används endast vatten som brandsläckningsmedium. Närmare marken/golvet där det kan brinna i pölar används skum. Mycket brandsläckningsvatten krävs När produkterna har fått sina egenskaper och är färdigprocessade spritsas de ut som droppar. Dessa droppar stelnar och blir linser/pellets. Dessa linser packas i säckar från 25 kg upp till 1 ton.

24 Sida 24 av 29 Produkterna spritsas ut på stora band.och stelnar till linser klara för paketering 4 Middag på First Hotel Statt i Söderhamn Efter en fullspäckad dag kunde värdarna slappna av. Jan Marklund, Munksund berättar historier för David Hägglund Vallvik om hur det var på Sodapanneträffarna På den gamla goda tiden Middagen bestod av - Len hummersoppa serveras med chili- och vitlöksgratinerade havskräftor. - Lågtempererad kalvytterfilé med rödvinsås, rödlöksmarmelad, potatisgratäng och stekta grönsaker - Fransk chokladkaka, vit chokladmousse och chokladtryffel Här följer att antal fotografier från kvällen.

25 Sida 25 av 29 Henrik Lindsten Valmet Tomas Andersson Mörrum Mats Fredriksson och Anders Daun, båda Aspa. Antingen tränar de på arga leken eller så kör de Följa John Krister Modén Östrand. Vid gott humör Peter Nordling Östrand. En operatör på tillväxt?

26 Sida 26 av 29 Anders Wiman Värö Per Cederlund Smurfit Kappa Kraftliner Piteå. En av de nyutexaminerade sodahusoperatörerna Pär Dynemar Iggesund och Dan Ekengren Vallvik pustar ut efter en hektisk dag

27 Sida 27 av 29 Peter Eriksson Vallvik Fredrik Backman Vallvik Johan Eriksson Mönsterås Sofia Strandvall Vallvik Erik Ågren Andritz och Alf Wiik Dekra. Båda har en diger erfarenhet av sodapannor

28 Sida 28 av 29 Conny Israelsson Frövi, samtalar med en av middagsgästerna Kajsa Fougner framförde ett tack till Vallviks Bruk och alla de personer som bidragit till att dagen blev så lyckad. 5 Väderrapport Söderhamn uppvisade ett lynnigt väder. Ömsom sol, ömsom regn och det förekommer också rapporter om hagelskurar. 6 Tack till SJ Protokollförfattaren vil rikta ett särskilt tack till SJ. På uppresan från Stockholm till Söderhamn var SJ så generösa så de lät Kajsa och David nyttja sittplatserna i 30 minuter extra i deras tåg på grund av försening. På hemresan mot Stockholm var tågets ankomst till Söderhamn försenat. Detta medförde att Kajsa Fougner och protokollskrivaren kunde sitta i vårsolen och njuta i nästan 30 minuter i väntan på att tåget skulle anlända.

29 Sida 29 av 29 Kajsa Fougner ÅF, Sekreterare för Sodahuskommittén David Good Dekra, Sekreterare i Sodahuskommitténs Skadegrupp 7 Ansvarsfriskrivning Detta dokument utgör endast ett försök att referera vad som förekommit vid Sodapanneträffen Det är upp till varje medlem eller annan part som tar del av innehållet i dokument att på egen risk och eget ansvar läsa mellan raderna om vad som egentligen skedde under dagen, kvällen och natten.

30 Sodahuskommittén Sodapanneträffen onsdagen den 20:e maj 2015 Vallviks Bruk Deltagarförteckning Företag Namn Grupp BillerudKorsnäs Frövi Per Christer Bertilsson 2 BillerudKorsnäs Frövi Mattias Carlsson 1 BillerudKorsnäs Frövi Mohamadamin Suleiman Poor 2 BillerudKorsnäs Frövi Conny Israelsson 1 BillerudKorsnäs Gävle Jonas Carlsson 2 BillerudKorsnäs Gävle Helena Skärberg 1 BillerudKorsnäs Gävle Johan Ytterbom 2 BillerudKorsnäs Skärblacka Magnus Gustafsson 1 BillerudKorsnäs Skärblacka Björn Hultman 2 BillerudKorsnäs Skärblacka Hans Lampinen 1 Borregaard Vigdis Bjerke 2 Borregaard John Uppstrøm 1 Domsjö Fabriker Roger Hellström 2 Domsjö Fabriker Leif Lindelöf 1 Domsjö Fabriker Henrik Thorson 2 Domsjö Fabriker Mikael Eriksson 1 Iggesund Paperboard Åke Malm 2 Iggesund Paperboard Peter Forss 1 Iggesund Paperboard Pär Dynemar 2 Metsä Board Husum Lars Dau 1 Metsä Board Husum Håkan Gidlöf 2 Munksjö Aspa Bruk Fredrik Bäckström 1 Munksjö Aspa Bruk Mats Fredriksson 2 Munksjö Aspa Bruk Anders Daun Nordic Paper Bäckhammar Johan Nilsson 1 Nordic Paper Bäckhammar Andreas Karlsson 2 Nordic Paper Bäckhammar Lars-Uno Fransson 1 Rottneros Vallviks Bruk Dan Ekengren 1 Rottneros Vallviks Bruk David Hägglund 2 Rottneros Vallviks Bruk Sofia Strandvall 1 Rottneros Vallviks Bruk Greger Boström 2 Rottneros Vallviks Bruk Peter Eriksson 1 Rottneros Vallviks Bruk David Swing 2 Rottneros Vallviks Bruk Lars-Göras Forsberg 1 Rottneros Vallviks Bruk Fredrik Backman 2 SCA Graphic, Östrand Krister Modén 1 SCA Graphic, Östrand Peter Nordling 2 Sodahuskommittén, Stockholm Tel: +46-(0) Org.nr

31 Sida 2 av 2 SCA Packaging Munksund Jan Marklund 1 SCA Packaging Munksund Lars Sandberg 2 SCA OBBOLA Erik Berglund 1 SCA OBBOLA Fredrik Örtelius 2 Smurfitkappa Kraftliner Piteå Robert Gebing 1 Smurfitkappa Kraftliner Piteå Per Cederlund 2 Smurfitkappa Kraftliner Piteå Elina Marklund 1 Smurfitkappa Kraftliner Piteå Johan Körlof 2 Stora Enso Skutskär Jonas Lundgren 1 Stora Enso Skutskär Patrik Engberg 2 Södra Cell Mönsterås Mattias Karlsson 1 Södra Cell Mönsterås Magnus Oskarsson 2 Södra Cell Mönsterås Johan Eriksson 1 Södra Cell Mönsterås Tord Hultberg 2 Södra Cell Mörrum Thomas Andersson 1 Södra Cell Mörrum Nils-Göran Olsson 2 Södra Cell Mörrum Jari Kujanpää 1 Södra Cell Värö Anders Wiman 1 Södra Cell Värö Mats Hillman 2 Andritz Erik Ågren 1 Valmet Henrik Lindsten 2 DEKRA Industrial Alf Wiik 1 DEKRA Industrial Martin Matsson 2 FORCE Technology Johan Nilsson 1 Inspecta Sweden Mikael Dahlin 2 Inspecta Technology Björn Lundgren 1 Sodahuskommittén (Dekra) David Good 2 Sodahuskommittén (ÅF) Kajsa Fougner 1 P&L Nordic Stefan Pettersson 2 AWJAB Anders Jensen Sodahuskommittén Deltagarförteckning Sodapanneträffen 2015

32 INNEHÅLL Sodapanneträffen Rottneroskoncernen Vallviks Bruk Rottneros Bruk Agenda 500 Sofia Strandvall 1 2 ROTTNEROSKONCERNEN KORTA FAKTA Vallviks Bruk, Huvudkontor koncernen Rottneros Bruk ROTTNEROSKONCERNEN FLEXIBEL LEVERANTÖR AV HÖGKVALITATIV MASSA Kundanpassad avsalumassa Global avsättning Produktion 2014: ton Rottneros Bruk: Mekanisk massa, CTMP & slipmassa Vallviks Bruk: Långfibrig sulfatmassa, blekt och oblekt Rottneros Baltic: Vedförsörjning NASDAQ Stockholm sedan 1987 Finansiellt starkt: skuldfritt Rottneros Baltic SIA 3 4 MARKNAD ROTTNEROS PÅ MARKNADEN VÄGEN FRAMÅT NISCHOMRÅDENA VÄXER PÅ SIKT SLUT- PRODUKTER FILTER ISOLATIONS- APPLIKATIONER HYGIENARTIKLAR KARTONG TRYCKSAKER 5 6 1

33 ROTTNEROSKONCERNEN 2014 I KORTHET ANSVAR BRETT ANSVARSTAGANDE FÖR OMVÄRLD OCH MEDARBETARE 7 8 MEDARBETARE ENGAGERADE MEDARBETARE KONCERNENS LEDNINGSSTRUKTUR KORTA BESLUTSVÄGAR MED EN EFFEKTIV KONCERNSTRUKTUR ROTTNEROS AB ROTTNEROS BRUK VALLVIKS BRUK 9 10 KEMISK MASSA VALLVIKS BRUK VALLVIKS BRUK

34 KEMISK MASSA VALLVIKS BRUK KVALITET OCH KUNDORIENTERING KEMISK MASSA VALLVIKS BRUK 100 ÅR AV MASSAPRODUKTION Långfibrig sulfatmassa, blekt och oblekt Produktionskapacitet ton/år Flingtorkning 151 anställda Egen djupvattenhamn i anslutning till bruket Järnvägsförbindelse till bruket 1908 Massaproduktion startar. Kapacitet ton/år, oblekt sulfitmassa Blekt massa 1996 Oblekt produktion startar 1974 Bruket konverteras till sulfatmassa 1995 Rottneros AB förvärvar Vallviks Bruk Konsolidering och fokusering 2000 ISO certifierad 2015: Agenda 500 Löpande nyinvesteringar för kapacitetsökning, kvalitetsförbättringar, energieffektivitet och ökad produktivitet KEMISK MASSA SENASTE INVESTERINGAR ÖKAD KAPACITET, KVALITET OCH MILJÖFÖRBÄTTRINGAR >50 miljoner USD i totala investeringar Sodapanna Indunstningsanläggning Biologisk rening av avloppsvatten Gasförbränningsanläggning Balningslinjen KEMISK MASSA ROBUR FLASH HÖGSTA KVALITET FÖR SPECIALISERADE APPLIKATIONER Robur Flash Strong Robur Flash High Porosity Robur Flash E-grade KEMISK MASSA LOKAL VEDFÖRSÖRJNING EN FÖRUTSÄTTNING FÖR JÄMN KVALITET KEMISK MASSA FRAMÅT 90% av veden köps lokalt Nära samarbete med skogsägarföreningarna Vallvik Ökad produktionskapacitet Ökat fokus på kunddriven produktutveckling Fortsatt fokus på avsalumassa

35 MEKANISK IN BRIEF MASSA VALLVIK S MILL ROTTNEROS BRUK MEKANISK MASSA ROTTNEROS BRUK 400 ÅR AV UTVECKLING OCH 125 ÅR AV MASSAPRODUKTION 1630 Företaget grundades och ett järnhammarbruk startades 1951 En ny sliplinje togs i bruk 1984 RMP-linjen konverteradestill en Chemi-termomekanisk massalinje (CTMP) 1887 Vår "moderna" era börjar. En slipmassafabrik byggs 1969 Ett raffinörmassabruk startades upp (RMP) 2002 En ny toppmodern CTMPlinje startades upp 2015: Agenda 500 Löpande nyinvesteringar för kapacitetsökning, kvalitetsförbättringar, energieffektivitet och ökad produktivitet AGENDA 500 Kontinuerliga investeringar i framsteg och innovation AGENDA 500 AGENDA 500 SÄKERSTÄLLER UTVECKLING OCH TILLVÄXT En långsiktig industriell plan för att öka kapaciteten i de två bruken genom succesiva investeringar. Investeringar görs i förnyad produktionsutrustning och organisation för att öka kapacitet och bygga bort trånga sektioner i de två bruken. Det långsiktiga målet är att expandera Rottneros sammanlagda kapacitet för att komma uppemot en affärsvolym om ton/år. Takten på investeringarna avgörs av Rottneros förmåga att utöka marknadsvolymer och förmågan att generera kassaflöde. Investeringsramen ligger runt 800 MSEK delat på 400 MSEK på medellång sikt och ytterligare 400 MSEK på längre sikt. 23 4

36 Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk Greger Boström och David Hägglund Presentation Ca 15 minuter Återvinningen Vallviks Bruk AB Sodapannan 1998 Återvinningen 2010 Sodapannan 2014 Sammanfattning Frågor Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB 1974 från sulfit till sulfat. Från Batch till kontinuerlig kokning Sodapannan byggd 1974 med en kapacitet på 763 TDS/D Tubläcka 1998 Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Stod med fabriken ca 3-4 månader Ny panna efter explosion 1999 med en kapacitet på 1250 TDS/D Ombyggd 2010 till dagens kapacitet 1450 TDS/D Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Återvinningen Vallviks Bruk Renseri: OP-1(3 st./ 6-skift) SP och Indunstning: OP- 4 (2 st./6-skift) Kausticeringen och El: OP-5 (2 st./6-skift) Driftingenjör; Driftverkmästare; Underhållsingenjör; Mekarbetsledare; Mekaniker; Operatörer Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Ombyggnation 2010 Indunstningen Sodapannan Öppnade upp konvektionen Vattenscreen Sekundär luftregister Lutsprutor 1

37 Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Sodapanneträffen 2015 Vallviks Bruk AB Sodapannan 2014: Ny askficka under konvektionen samt redler och slussmatare Indunstningen Byte av 2 Effekter från stigfilm till fallfilm Integrerad stripper Sodapannan 2014 Ny askficka under konvektionen samt redler och slussmatare 2

38 Sammanfattning 3 operatörsområden på Återvinningen 1974 från sulfit till sulfat. Från Batch till kontinuerlig kokning med kapacitet på 763 TDS/D Tubläcka 1998 Stod med fabriken ca 3-4 månader Ny panna efter explosion 1999 med en kapacitet på 1250 TDS/D Ombygg 2010 till dagens kapacitet 1450 TDS/D Sodapannan 2014: Byte av 8 st. bottentuber Sammanfattning Sodapannan 2014 Ny askficka och redler samt slussmatare under konvektion Byte av 8 st. bottentuber Sodapannan 2014: Byte av 8 st. bottentuber 3

39 Innehåll Sodahuskommittén Kajsa Fougner, ÅF Sekreterare Sodahuskommittén Varför finns Sodahuskommittén? - Syfte - Medlemmar Vad gör Sodahuskommittén? - Rekommendationer - Skador - Utbildning - ERFAträffen - Sodapanneträffen - Informerar - Samverkar - Studier Sodahuskommitténs syfte Medlemmar Samtliga bruk som tillverkar sulfatmassa i Sverige (21 st), samt Domsjö och Borregaard i Norge Panntillverkare (Andritz och Valmet) Kontrollorgan (Dekra, Force och Inspecta) Svenska Pappersindustriarbetareförbundet Sodahuskommitténs Verksamhet Rekommendationer Sodahuskommittén har 40 rekommendationer, uppdelade på olika områden. - Rekommendationer - Skador - Utbildning - ERFAträffen - Sodapanneträffen - Informerar - Samverkar - Studier 1

40 Rekommendationer Skador Sodahuskommittén behandlar alla inrapporterade skador Skadebanken Information till medlemmarna Skadestatistik Skadehanteringen vill bidra till att förhindra att ett riskfyllt händelseförlopp som skett i en anläggning sker igen kanske då med en större skadeverkan. Sodahuskommitténs arbete för att förbättra personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen vilar i hög grad på att incidenter och skador rapporteras till oss. Anmäl skador och incidenter via Sodahuskommittens hemsida, under Skadegruppen/anmäl incident. Utbildning och certifiering ERFAträff ERFARENHETSträff Uppdaterad certifieringsutbildning Ett certifikat är giltigt i sju år Webbaserad recertifiering ERFAträff deltagare från 11 olika medlemsföretag diskuterade larmhantering Hur gör vi på bruken? Vilka lagar och regler gäller? Hur gör man i en ny anläggning? Stora skillnader mellan bruken Intressanta och givande diskussioner! Sodapanneträffen 2014 Skärblacka Samtliga sodapannor i Sverige representerade (utom en där man hade stopp), alla tre certifieringsorgan som arbetar mot sodapannor samt de två stora tillverkarna. Info om - Projekt Recovery Skador och incidenter - Utdelning certifikat! Studier 2

41 Skadegruppen och Sodahuskommitténs hemsida David Good (Dekra) - Sekreterare i Skadegruppen Skadegruppens arbete I Skadegruppen ingår Anläggningsrepresentanter Mikael Henriksson, Östrand Patrik Nänzén, Mönsterås Stefan Magnusson, Gruvön Tommy Lindgren, Skutskär Urban Lundmark, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Tillverkare Erikl Ågren, Andritz Peder Elden, Valmet Kontrollorgan Alf Wiik, Dekra Anders Leijonberg, Inspecta Johan Nilsson, Force Sekreterare, David Good Dekra I bästa fall deltar någon från rekommendationsgruppen Skadegruppen samlas fyra gånger per år. Varje år behandlas i genomsnitt kanske 25 skador (Mellan 15 till 30) Den person/anläggning som har rapporterat in en incident kommer till skadegruppen för att berätta om vad som har skett, hur man tänkte, vad som gjordes, vad som var bra och vad man skulle gjort annorlunda etc. författare BBBj sidnummer Skadegruppen Alla skador/incidenter på sodapannan eller indunstningen är viktiga att rapportera (dock inte att utreda) Teknisk klassning: A Smälta + vatten explosion B Annan explosion, t.ex. tubbristning, stödbränsle, löpränna/lösartank C Kritiskt tillbud D Icke kritiskt tillbud E Andra tillbud och skador (tex. då skadan upptäcks vid ett stopp) EIA - El-, Instrument- och Automationsrelaterade skador I - Indunstningsincident Intresseklassning: H - Särskilt allmänintresse Personskadeklassning: P1 Allvarlig Personskada P2 Risk för allvarlig personskada Efter mötena skrivs ett skadegruppsprotokoll som mailas ut till kontaktmännen samt läggs ut på hemsidan Det finns skadegruppsprotokoll på hemsidan ända tillbaka till 1991 Sodahuskommitténs Hemsida På hemsidan finns bland annat: Kontaktuppgifter för olika fabriker Rapporter Rekommendationer Skadebank Skadegruppsprotokoll Sodapanneuppgifter (meddela mig gärna de korrekta uppgifterna) Utbildningsgruppen författare BBBj sidnummer författare BBBj sidnummer 1

42 ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering Mingel Scandic norra Bantorget ÅF:S lokaler i Solna deltagare från: 10 olika bruk Andritz ÅF/Inspecta/Sodahuskommittén ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering Gruppdiskussion Förmiddag Vilka larm är A-larm på egna anläggningen? Vilka larm är B-larm på egna anläggningen? Hur skiljs A- och B-larm från processlarm på egna anläggningen? Finns instruktioner till varje A- och B-larm på egna anläggningen? Kan instruktionen genomföras av personalen i manöverrummet? Vilka larm bör vara A-larm på en sodapanna? Vilka larm bör vara B-larm på en sodapanna? Hur bör A- och B-larm presenteras för operatören? Översikt av regelkrav för A-larm och deras hantering. Föreläsning Björn Lundgren Inspecta Vad levereras med en ny Panna Föreläsning Lars-Gunnar Magnusson Andritz Gruppdiskussion Eftermiddag Vad skiljer regelkrav från det som framkommit i diskussioner? Är skillnaderna av vikt? Vad skiljer diskussionsresultatet från det leverantörerna kommer med idag? Är skillnaderna av vikt? författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering ERFA-träffen 2014 A-larm och deras hantering Protokoll från ERFAträffen finns på Sodahuskommitténs hemsida författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer 1

43 ÅF:s lokaler i Solna ERFA-träffen 2015 Nödnedeldning September? datum ej fastslaget än Såklart har vi spontan-mingel kvällen före Info om Erfa 2015 genom medlemmars kontaktmän och hemsidan Ingen avgift för SHK:s medlemmar författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer 2

44 Förändring i utbildningen Förändring i utbildningen Bakgrund Generationsväxling av samtliga personalkategorier Omorganisationer färre personal Omorganisation personalledare utan teknikansvar Större omsättning på arbetsledare i Sodahus än förr, färre stannar länge på samma post Budskap från medlemsbruken 2011 Förändra och effektivisera certifieringsutbildningen av operatörer Certifikat för Sodahusoperatörer skall uppdateras regelbundet Behov av mer kunskap hos arbetsledning och driftledning om: Det regelverk som styr drift och underhåll av en sodapanna. Sodapannans funktion & konstruktion Kritiska tillstånd Drift & Driftstörningar Utbildningsgruppens åtgärder Förändra och effektivisera certifieringsutbildningen av operatörer Certifieringsutbildning 2.0/Utveckling av utbildningen Certifikat för Sodahusoperatörer skall uppdateras regelbundet Uppdatering av certifikat vart 7:e år Behov av mer kunskap hos arbetsledning och driftledning om: - Det regelverk som styr drift och underhåll av en sodapanna. - Sodapannans funktion & konstruktion - Kritiska tillstånd - Drift & Driftstörningar Säkerhet i Sodahus för arbets- och driftledare författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer Certifieringsutbildning 2.0 Uppdatering av certifikat vart 7:e år Etapp 1 Gemensam, Sodahus-Indunstning-Kausticering Etapp 1, mars Sulfatfabrikens process Utökad omfattning Energieffektivisering Nytt ämne Styr- & Reglerteknik Utökad omfattning Etapp 2, september. Energiteknik Nytt upplägg mot praktisk nytta av kunskapen Matarvattenteknik Minskad omfattning, inriktning mot övervakning Förbränningsteknik Kortad tid = ökat tempo i utbildningen Styr- & Reglerteknik Utökad omfattning Etapp 3, november Säkerhet Praktikfall omarbetade. Pågår förändring av utbildningen, klart 2016 Styr & reglerteknik Utökad omfattning Projektarbete under utbildningsåret Arbetsledare är handledare Genomförs mellan etapperna på hemmaplan Redovisas för SHK:s utbildningsgrupp i samband med etapp 3 Tidsschema för genomförandet April 2011: Första budskapet från medlemsbruken Utbildningsgruppens utredning Bygga web-verktyg och skapa provfrågor Första pilot-testet mindre grupp Utvärdering/Förändring Större grupp kör skarpt prov Utvärdering/Förändring Remissförfarande förändring rekommendation E1 Aug 2014: Styrelsebeslut ny E1 Sep 2014: Kallelser till uppdatering av certifikat skickas ut Feb 2015: Uppdatering av certifikat påbörjades. Plan över 2 år Dec 2016: Alla bruk genomfört 2017 och forts: Fortsätter med de som innehaft certifikat 7 år författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer Uppdatering certifikat vart 7:e år Uppdatering certifikat vart 7:e år Genomförda uppdateringar Södra Cell Värö Södra Cell Mörrum Södra Cell Mönsterås BillerudKorsnäs Skärblacka Uppdateringar på tur BillerudKorsnäs Frövi Funktion & Konstruktion > 75 % Godkänd %, självstudier-nytt kunskapstest < 50 % Repetitionsutbildning-nytt kunskapstest Förbränningsteknik > 75 % Godkänd %, självstudier-nytt kunskapstest < 50 % Repetitionsutbildning-nytt kunskapstest Säkerhet > 85 % Godkänd %, självstudier-nytt kunskapstest < 75 % Repetitionsutbildning-nytt kunskapstest författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer 1

45 Uppdatering certifikat Uppdatering certifikat Återkoppling Återkoppling författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer Återkoppling Uppdatering certifikat Säkerhet i Sodahus för arbets- och driftledare Tidsschema för genomförandet April 2011: Första budskapet från medlemsbruken 2011/2012: Utbildningsgruppens utredning 2013: Planering av utbildning Maj 2014: Första plan utb. Etapp 1 ställs in pga för få delt. Sep 2014: Nyt försök Etapp 1. Ställs in pga för få delt. Nov 2014: Etapp 2 genomfördes med ett fåtal AL April 2015: Etapp 1 genomfördes Förändringar skall göras i utb Nov 2015: Etapp 2 planerad Maj 2016: Ettapp 1 planerad Förändringar införda Nov 2016: Etapp 2 planerad författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer Etapp 1 Lagar & Regler Säkerhet i Sodahus för arbets- och driftledare Konstruktion & funktion Kritiska Tillstånd Material & Skador Inspektion & UH Drift & Driftstörn Säkerhet i Sodahus för arbets- och driftledare Etapp 2 3 dagar Samkörs med påbyggnadsutbildning för operatörer Operatörer och Arbetsledare från olika bruk möts i lärarledda diskussioner och grupparbeten Innehåll Arbetsmiljöansvar Samordningsansvar Befattningsbeskrivning och organisation Säkerhet i Sodahus Praktikfall och grupparbete Arbetsmiljöverket SHK skadegrupp Dag 1 Dag 2 författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer författare BBBj Björn Lundgren/ sidnummer 2

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

Rapport från Skadegruppen

Rapport från Skadegruppen Rapport från Skadegruppen Bjarne Öberg, SCA Ortviken Ordförande Skadegruppen vok@afconsult.com www.vok.nu Värme- och Kraftkonferensen, Stockholm den 16 november 2010 1 Föredraget i korthet Vad är Skadegruppen?

Läs mer

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte

SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB. Piteå, 2013-05-22, Scope-möte SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB Piteå, 2013-05-22, Scope-möte ÄGARE OCH KUNDER 7 ÄGARE OCH KUNDER VÅRT ARBETSSÄTT 9 VÅRT ARBETSSÄTT SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk)

2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk) Protokoll 1(12) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1 Tel 08-657 13 27 Fax 08-657 37 57 Vallviks Bruk lars.andersson@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2000 Datum 2000-05-03 Plats Vallviks Bruk

Läs mer

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY Antal anställda: 65 Omsättning cirka: 90-100 MSEK PRODUKTION ÖMV är specialiserade på att producera processutrustning i rostfritt stål. Företagets produkter är uppdelade i

Läs mer

Sodahuskommittén. SmurfitKappa Kraftliner, Piteå. Se sista sidan.

Sodahuskommittén. SmurfitKappa Kraftliner, Piteå. Se sista sidan. Protokoll SPT 2012 1(12) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Forsgren 2012-10-18 1 Tel +46-(0)10-505 35 81 Fax +46-(0)10-505 27 57 SmurfitKappa Kraftliner, Piteå Henrik.forsgren@afconsult.com Ärende

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation. Innehåll:

Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation. Innehåll: Delar av presentation från Metso Fiber Karlstad AB vid fiberlinjeträffen i Skärblacka den 30 maj, 2007: Ny teknik för fiberlinjen Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation Sten Andersson, Göte

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2014-10-27 Anteckningar

PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2014-10-27 Anteckningar PEFC:s standardrevision TD IV Forum 2014-10-27 Anteckningar Datum: 2014-10-27 Plats: Svenska PEFC, Franzéngatan 6 Stockholm Deltagare: Bilaga 1 1. Mötets öppnande Sture Karlsson, ordförande i svenska PEFC,

Läs mer

Alla besökande var spända på att få information om Östrand och speciellt sodapannan SP 6 med dess höga ångdata och hur man löst de problemen.

Alla besökande var spända på att få information om Östrand och speciellt sodapannan SP 6 med dess höga ångdata och hur man löst de problemen. Protokoll SPT 07 1(14) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 2007-06-08 1 Tel 010-505 13 27 Fax 010-505 27 57 SCA Graphic Sundsvall AB; Östrand lars.e.andersson@afconsult.com Ärende SODAPANNETRÄFFEN

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Få din egen SIRIUS via epost

Få din egen SIRIUS via epost Tema Kompetensoch utbildning Nr 2 2011 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Kompetenscenter skapar lärande mötesplatser i Mönsterås Få din egen SIRIUS via epost Du läser

Läs mer

Matarvattenkonferensen

Matarvattenkonferensen Matarvattenkonferensen 12 november, kl 09:00 16:00 Industrisalen, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm Arrangör Matarvattensektionen 09:00 09:30 Registrering och kaffe 09:30 10:30 Välkomsthälsning

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Analytikerträff den 2 februari 2007

Analytikerträff den 2 februari 2007 Analytikerträff den 2 februari 2007 Resultat Fjärde kvartalet 2006 Resultat efter finansnetto: 21MSEK Resultatet påverkas av: Rekordproduktion i kvartalet 181 000 ton Höjda elkostnader, 16 MSEK vs Q4 2005

Läs mer

Lars Andersson ÅF-IPK AB

Lars Andersson ÅF-IPK AB Sida 1 av 9 Protokoll 1(11) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1999-06-23 1 501803:25 Tfn 08-657 13 27 Sodahuskommittén Fax 08-653 91 36 Tofte Industrier lars.andersson@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 12 september 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Kungsbacka Deltagare Stefan Ericsson, Göteborg, Ordförane Anna Gullberg, Alingsås Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

FOP Temadagar i Trollhättan 13-14 November, 2012

FOP Temadagar i Trollhättan 13-14 November, 2012 FOP Temadagar i Trollhättan 13-14 November, 2012 Ulf Krouthén NDT Training Center AB NDT Training Center AB Grundades 1990 Ackrediterade 1994 Erkänt tredjepartsorgan för PED 5 anställda med resurser från

Läs mer

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER.

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. INBJUDAN Svea Cup 9 Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. En nyhet är att vitbältare kommer

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

EXAMENSARBETEN vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå

EXAMENSARBETEN vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå EXAMENSARBETEN vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå 2014-- Förbättrad kvalitet från ved till papper Kvalitetsutveckling från ved till papper innebär problemlösning och processoptimering ute i fabriken.

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Södra Cell Värö; från energikonsument till energileverantör

Södra Cell Värö; från energikonsument till energileverantör 2014-04-03 ; från energikonsument till energileverantör Knut Omholt, knut.omholt@sodra.com 2014-04-02 1 1 2014-04-03 2 2014-04-03 3 2014-04-03 4 2014-04-03 5 2014-04-03 6 Energiprincipen gäller fortfarande

Läs mer

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Sedan 2007 har Vivida Assistans årligen genomfört en medarbetarundersökning för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår. Undersökningen, som totalt omfattar 47 frågor, berör olika

Läs mer

Inbjudan. Ny Handledarutbildning i WSP (Work Sheet Process)

Inbjudan. Ny Handledarutbildning i WSP (Work Sheet Process) Inbjudan Välkommen till erfarenhetsutbyte om Ny Handledarutbildning i WSP (Work Sheet Process) Plats: Alfa Laval, Lund Tid: Fredagen den 18 januari 2008 kl 10.00-14.30 Netsurvey är glada över att få lägga

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

DU Teknik, ledande konsulter inom energi-, miljö-, och processteknik. Avd. 7010 och 7020

DU Teknik, ledande konsulter inom energi-, miljö-, och processteknik. Avd. 7010 och 7020 2014-04-22 DU Teknik, ledande konsulter inom energi-, miljö-, och processteknik. Avd. 7010 och 7020 Peter Holmström Regionchef, VD DU Teknik AB. 010-476 69 26, peter.holmstrom@hifab.se Peter Holmström

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs.

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Sammanfattning I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Innehåll 1 Översiktlig beskrivning av underhållsarbetet... 1 2 Miljökritisk utrustning

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Design & Trading Company

Design & Trading Company Design & Trading Company Vår affärsidè: PROMT är ett svenskt företag som flyttar, konstruerar och energi optimerar processanläggningar för Industrin och genom vår unika kompetens konstruerar och levererar

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem The Capital of Scandinavia Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem Ersättningen baseras på utförd tid / utförda besök Dokumentation och tidregistrering

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529

Styrelsemöte. Studentfiket Campus Norrköping. Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Styrelsemöte Studentfiket Campus Norrköping Datum: 2012-11-22 Tid: 12.15 Plats: TP43 Org: 802418-8529 Närvarande: Thomas Martinsson, Victor Ivarsson, Dan Helgesson, Niklas Wigertz, Martin Härnwall, Daniel

Läs mer

Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan

Arenan som är en injektion för arbetet på hemmaplan Nr 4 2009 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Ny ISO-standard för socialt ansvar Nästa år lanseras en ISO-standard för socialt ansvarstagande, där hälsa och säkerhet på

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Bränslen KN-nummer Oberoende granskare

Bränslen KN-nummer Oberoende granskare Energimyndigheten har beslutat att meddela följande bolag hållbarhetsbesked med stöd av 3 kap. 1 b lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen).

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Kunskaperna stannar kvar när vi varvar teori och praktik. Tema: Kompetens & Utbildning

Kunskaperna stannar kvar när vi varvar teori och praktik. Tema: Kompetens & Utbildning Tema: Kompetens & Utbildning Nr 1 2013 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Maria gick internutbildning på bruket: Kunskaperna stannar kvar när vi varvar teori och praktik LEDARE: Fokus

Läs mer

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen Sten Frohm, Skogsdirektör

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Bränslen KN-nummer Oberoende granskare

Bränslen KN-nummer Oberoende granskare Energimyndigheten har beslutat att meddela följande bolag hållbarhetsbesked med stöd av 3 kap. 1 b lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen).

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Komplett leverans av nytt styrsystem för 4 brännare a 25MW. Komplett byte av oljekoppel & instrumentering

Komplett leverans av nytt styrsystem för 4 brännare a 25MW. Komplett byte av oljekoppel & instrumentering Fjärrkyla Rosenlund Göteborg Energi Programmering av styrsystem 2007 Lennart Brandenius 031-62 64 78 Brännare pannstyrning Hetvattenpanna HP3 FC Israel Öresundskraft Komplett leverans av nytt styrsystem

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB

Resumé 1989 1999. Mo och Domsjö AB 1989 Holmen Hygien säljs Holmen Hygien, mjukpappersrörelsen som Gamla MoDo 1987 sålde till Gamla Holmen, säljs nu av den nya koncernen till det finska företaget Metsä-Serla; Delägarskap i kanadensisk fabrik

Läs mer

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör

Driftsäkerhet SCA Ortviken. Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Driftsäkerhet SCA Ortviken Nicklas Holfelt Driftsäkerhetsingenjör Agenda SCA Ortviken Driftsäkerhet vid Ortvikens pappersbruk Strategi Kritikalitetsanalys Operatörsunderhåll Nyckeltal Framgångsfaktorer

Läs mer

Martin Larssons produkt- och tjänsteutbud

Martin Larssons produkt- och tjänsteutbud Martin Larsson Ett företag presenterar sig 75 år av erfarenhet har givit oss kunskaper som krävs för att erbjuda kundanpassade lösningar för teknisk krävande system och funktioner till industrin. Företaget

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

Resumé 1700-talet 1988

Resumé 1700-talet 1988 1700-talet 1759 Sågverk först i industrialiseringen Mo vattensåg i Söderåfors vid Moälven körs i gång som första produktionsanläggning i det blivande industriimperiet; 1895 Start på Norrbyskär Driften

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

Protokoll från nämndmöte #4

Protokoll från nämndmöte #4 1(6) från nämndmöte #4 TraditionsMEsterIT 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande TraditionsMästare Simon Öhman förklarade mötet öppnat klockan 17:16. 1.2 Val av mötesordförande TraditionsMästare Simon Öhman valdes

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Underhåll 2015. Ny organisation 1/1

Underhåll 2015. Ny organisation 1/1 Underhåll 2015 Ny organisation 1/1 Underhåll 2015 - mål med förändringen Anläggningen ännu mer i fokus på systemnivå Vidareutveckla beställarrollen Tillgänglig organisation med tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

INCIDENTRAPPORT FÖR DRIFTSTÖRNING VÄSTBERGA DATACENTER, ZON 1

INCIDENTRAPPORT FÖR DRIFTSTÖRNING VÄSTBERGA DATACENTER, ZON 1 1/5 INCIDENTRAPPORT Falkenberg 2014-10-28 INCIDENTRAPPORT FÖR DRIFTSTÖRNING VÄSTBERGA DATACENTER, ZON 1 Nedan följer information om vad som orsakade det omfattande driftavbrottet i Zon 1 av Västberga Datacenter

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras FOTO: PETER CEDERLING Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras Detta är Proco Services unika tjänster som är smarta och ekonomiska samt utför rörarbeten

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen

Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Protokoll fört vid Årsmötet för Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Datum Måndagen den 11 mars 2002 Plats Nordic Sea Hotel, Vasaplan, Stockholm Närvarande 67 deltagare (bilaga) Förmöte Traditionsenligt

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

SEW-EURODRIVE AB. SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Box 3100, 550 03 Jönköping Gnejsvägen 6-8, 553 03 Jönköping Växel: 036-34 42 00

SEW-EURODRIVE AB. SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Box 3100, 550 03 Jönköping Gnejsvägen 6-8, 553 03 Jönköping Växel: 036-34 42 00 SEW-EURODRIVE AB SEW-EURODRIVE AB i Jönköping Växel: 036-34 42 00 Central säljstödsgrupp i Jönköping Växel: 036-34 42 00 Telefax: 036-34 42 84 Utöver produktbeställningar hanteras även ändringar, annulleringar,

Läs mer

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00 Närvaro: via Skype Anna-Carin Forsman (A-C F) Anne Heino ( AH) Louise Nilsson (LN) Marie Persson (MP) Josephine Halldén Isaksson (JHI) Camilla Höglund (CH)

Läs mer