Cartesia GIS AB ingår i Addnode Group som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cartesia GIS AB ingår i Addnode Group som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap."

Transkript

1 Produktbeskrivning

2 GIS AB GIS AB är ett Nordiskt IT-företag med fokus på att tillhandahålla både specialistkompetens, produkter och lösningar inom områdena geografisk informationsbehandling, geografisk data och positioneringsteknik. GIS AB ingår i Addnode Group som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap. s webgis strategi har ett brett utbud av produkter, lösningar och tjänster inom webgis, molnoch datatjänster. kan därför alltid erbjuda en för varje kund anpassad kombination av tjänster och produkter. Egen och extern data kan kombineras i eller med olika typer av molntjänster och/eller lokalt installerade applikationer och produkter. erbjuder valfritt både opensource och kommersiella lösningar integrerade i samma lösningskoncept och kan därför skapa både trygghet, valfrihet kombinerat med alla opensource-fördelar. Spatial MAP är s flaggskeppslösning inom Opensource webgis. Spatial MAP är ett fritt skalbart system inriktat mot både Intranät, Internet och Portal-tillämpningar. Spatial MAP kan installeras direkt i kunders miljöer, i valfria molntjänster och kombineras med s övriga utbud av tjänster inom området. Spatial MAP baseras på produkten Spatial Suite från Grontmij (Danmark). ansvarar för anpassning och vidareutveckling av produktplattformen för den svenska marknaden och kan därigenom leverera ett komplett tjänsteutbud runt Spatial MAP från installation/utbildning till anpassning/utveckling och komplett driftstöd. Idag lägger och Grontmij ner stora resurser i vidareutvecklingen av Spatial MAP (Spatial Suite) med mål att fortsatt erbjuda den bästa opensourcebaserade lösningen och webgis-familjen på marknaden och samtidigt vidareutveckla den idag redan stora gruppen på över 100 kunder.

3 Innehåll Varför välja Spatial MAP?... 5 Spatial MAP Programvaran... 6 Grundpaket... 6 Tilläggsmoduler... 6 Integrationsmoduler... 6 Spatial MAP Arkitektur... 7 Spatial MAP och standards... 8 Spatial MAP behörighet och säkerhet... 8 Spatial MAP Administration... 9 Spatial MAP GUI design Funktionsbeskrivningar HW konfigurering Utbildning och införande Referenser och exempel... 14

4 Spatial MAP Spatial MAP är en komplett opensourcebaserad webgis-lösning och plattform som enkelt och fritt kan konfigureras, anpassas och grafiskt designas efter egna önskemål och behov. Spatial MAP är inriktat till att presentera och distribuera data från enkla till avancerade funktioner för alla typer av GIS-användare. I Spatial MAP kombineras kart- och registerbaserad data med anpassningsbara och intuitiva verktyg för presentation, analyser, rapporter, databearbetning och datainmatning. Den flexibla modulära arkitekturen baseras på opensource GIS, GIS standarder samt Rest- och Webservices kombinerat med ett stort utbud av färdiga konfigurerbara funktioner och applikationer som kan utnyttjas direkt i de flesta standard webläsare och mobila tillämpningar utan tillägg. Hela lösningen är öppen och licensfritt skalbar i alla delar och administreras via färdiga administrationsverktyg eller direkt via XML-konfigurering. Spatial MAP är byggd att användas som en helhetsapplikation, portallösning eller som integrerad del av andra system. Idag används Spatial MAP framförallt av våra kunder för att: skapa effektiva intranätlösningar och minska användandet av desktopgis sprida data och information genom publika och portalorienterade weblösningar (publik web, e-tjänster) integrera andra system och erbjuda olika typer av kartkopplingar producera och konsumera datatjänster (geodatasamverkan, Inspire) mobil dataspridning (Smartphones, Surfplattor) riktade applikationer för exempelvis park, gata, drifthantering, räddning, transport, ruttplanering, renhållning mm. Spatial MAP gör det enkelt att tillhandahålla verktyg och applikationer för olika användare och användargrupper. Spatial MAP är helt baserat på OGC standarderna WMS/WMTS/WFS och Openlayers för kartvisualisering. Spatial MAP är kompatibel med Oracle, PostGIS, SQLServer och de flesta på marknaden förekommande geografiska fil- och rasterformaten.

5 Varför välja Spatial MAP? Spatial MAP är en av marknadens mest utvecklade och färdigställda webgis produkt. Spatial MAP är enkel att installera och passar in de flesta GIS miljöer. Spatial MAP kan anpassas efter både grafiska och innehållsmässiga önskemål. Spatial MAP produkten kan fritt installeras och skalas och utnyttjas både på intranätet, för publika tillämpningar och integrerat med andra system. Spatial MAP styrkor och fördelar: Ett system för många olika tillämpningar Opensource-baserad i en modern flexibel arkitektur Stöd för de flesta vanliga webläsarna via Openlayers Effektiva administrations- och övervakningsapplikationer Säkerhet och behörighetsstyrning Funktionsrik som standard och modulbaserad Tilläggsmoduler för olika verksamhetsinriktningar Hanterar både geografisk och registerinformation Funktioner från presentation till editering/digitalisering Mobila och Portallösningar med integrationsgränssnitt Intuitivt och anpassningsbart modernt grafiskt gränssnitt Skin baserat Baserat på OWS standarder (WMS/WFS/WMTS mm.) Hög prestanda och inbyggd kart-cache hantering Stor kundbas och erfaren konsult organisation Framtidssäkrad med kraftfull vidareutveckling Anpassningsbart och öppet system Kan installeras lokalt, som molntjänst eller i kombination ISM och Solen integration Brett Stöd för editering och inmatning av data 3D visualiseringsstöd och e-tjänster Spatial MAP är en produkt som möjliggör en effektiv informationsspridning av både data, arbetsflöden och olika typer av lösningar och färdigställda tillämpningar.

6 Spatial MAP Programvaran Spatial MAP programvaran är moduluppbyggd och består av en grundmodul som kan utökas genom att addera till ett stort utbud av olika typer av tilläggsmoduler. Tilläggsmoduler finns både som generella, verksamhetsområdesorienterade och som branschspecifika för att erbjuda en för kunden så anpassad och skräddarsydd lösning som möjligt. Modulkonceptet erbjuder även en flexibel miljö för att addera egna tillämpningar, applikationer och anpassningar. Spatial MAP programvaran är uppdelad i tre delar: Grundpaket Som standard i Spatial MAP ingår ett mycket kraftfullt och funktionsrikt paket som tillhandahåller en komplett skalbar och anpassningsbar WebGIS lösning. I grundpaket finns hela den grafiska och tekniska miljön representerad tillsammans med out of the box och anpassningsbara funktioner för data- och kartpresentation, lagerdialoger, navigerings-, informations-, analys-, utskrift- och sökfunktioner. Tilläggsmoduler Grundpaketet kan utökas med valfria kombinationer av mycket kraftfulla tillägg och applikationer som tillhandahåller avancerad och branschunika lösningar för olika områden inom webgis. Exempelvis finns tillägg för säkerhets och behörighetsstyrning (AD), Drilldown funktioner, avancerad rapporthantering, geokodning, uttag av data i valfria GIS-format och koordinatsystem (download), portalverktyg (Minimap), Editering och digitaliseringsstöd (Spatial Edit), Redlining, Mobila lösningar m.fl. Integrationsmoduler Utöver dessa tilläggsmoduler finns ett antal integrationsmoduler för exempelvis Office-stöd, integration med olika onlinetjänster från exempelvis Blom, Google, Rosy, Openstreet, Agency9 m.fl. samt integrationer med olika typer av vanliga registersystem. tillhandahåller också färdiga lösningar för integration mot ISM, Solen, ISM Services samt utvecklar stöd för att tillgodose olika typer registersystems integrationer och geodatatjänster inklusive ruttplanering. >> För mer information se kapitel Funktionsbeskrivningar

7 Spatial MAP Arkitektur Spatial MAP arkitekturen är utvecklad i och bygger på en n-skikts arkitektur som redan från början är designad för att kunna integreras med andra IT-system och olika datakällor. Spatial MAP server är en J2EE applikation baserad på servlets och kan därför installeras och köras både i Linux och på Windows plattformar. I Spatial MAP är data, tillämpningar och presentation åtskilda vilket skapar en mycket flexibel, skalbar och säker applikationsarkitektur baserad på OpenLayers, HTML, XML, services och gränssnitt via http, https GET/POST. Spatial MAP innehåller som standard en kompletta kartmotorer baserad på opensource-programvararorna MapServer, GeoServer, GeoWebCache och kan utökas med andra TileCache-servrar. All kartdata produceras och hanteras alltid helt och hållet enligt OWS standarderna (WMS, WMTS, WFS). Detta betyder också att Spatial MAP både kan integrera, hantera och presentera såväl geografisk- som registerinformation i de flesta förekommande webbläsarna samtidigt som lösningen kan integreras i andra applikationer. Spatial MAP baseras på ett grundläggande koncept av profiler. Profilen gör det möjligt att konfigurera och skräddarsy hur olika Spatial MAP applikationer skall se ut, vilka funktioner som skall vara tillgängliga samt hur applikationen skall interagera med behöriga användare och användargrupper.

8 Spatial MAP och standards Spatial MAP stödjer ett stort antal standarder och defaktorstandarder. Spatial MAPs Datasource framework är en öppen arkitektur där nya datakällor, SOAP webservices och exempelvis OGCstandarder enkelt hanteras och läggas till efter behov. Idag stöds bl.a. följande OGC-standarder direkt eller indirekt via inbyggda verktyg: Web Map Service (OGC:WMS) o Server: 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0, 1.1.1, o Client: 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0, Web Feature Service (OGC:WFS) 1.0.0, Web Coverage Service (OGC:WCS) 1.0.0, 1.1.0, 2.0.0, Geography Markup Language (OGC:GML) 2.1.2, Level 0 Profile, GML Application Schema - Coverages (OGC:GMLCOV) 1.0.0, Web Map Context Documents (OGC:WMC) 1.0.0, Styled Layer Descriptor (OGC:SLD) Filter Encoding Specification (OGC:FES) Sensor Observation Service (OGC:SOS) Observations and Measurements (OGC:OM) SWE Common (OGC:SWE) OWS Common (OGC:OWS) 1.0.0, 1.1.0, Spatial MAP behörighet och säkerhet Spatial MAP kan idag installeras i organisationer med krav på hög säkerhet och säkrade datakällor och användande. Modulen Permission Manager (PM) erbjuder utöver detta ett komplett behörighetssystem för användare, användargrupper kopplat till AD eller lokal behörighetsdatabas. Med Permission Manager kan definierade applikationer behörighetsstyras mot enskilda användare och användargrupper. Definierade applikationers innehåll kan även styras mot enskilda användare och användargrupper så att en och samma applikations funktionsinnehåll anpassas mot varje användarprofil. Behörighetsklassade informationsmängder kan också hanteras och låsas exempelvis WMS/WFS tjänster.

9 Spatial MAP Administration Spatial MAP är uppbyggd i en logisk installationsstruktur bestående av XML, XSLT, Java, JS, CSS filer mm. Hela lösningen kan hanteras genom direktmanipulering (skapande, editering) av framförallt XML-filer. För att göra det enklare att administrera Spatial MAP lösningen finns ett antal stöd och administrationsmoduler med olika inriktning och verkan. Permission Manager (PM), behörighetsmodul administreras genom AD kopplat administrationspaket (HTML). OBS! tilläggsmodul. SpatialMap Console, Site administration modul används för att monitorera användningen, prestanda och konfigureringen av Siter (HTML). För att bygga upp och hantera olika webapplikationer, kartor, stilsättning, funktioner och grafiska gränssnitt finns två olika alternativa administrationspaket. Spatial Server Manager (SSM), Administrationsprogrammet hanterar grundläggande definitioner i Spatial MAP som kartträd, sökningar, datakällor och fördefinierade funktioner men har begränsad räckvidd för grafiskt gränssnitt, kartdesign och stilsättning. OBS! tilläggsmodul Spatial Services WEB ADM Hanterar samma saker som SSM och i tillägg finns kraftfull funktionalitet för profildefinitioner, kartdesign, stilsättning, Cache och regelstyrning. Spatial Services WEB ADM är också helt integrerad med ISMs metadatabas. OBS! tilläggsmodul ISM Services ISM Services WEB ADM

10 Spatial MAP GUI design Spatial MAP grafiska gränssnitt kan i sin helhet anpassas och designas efter egna önskemål. Samtliga Intranät, Internet och Portallösningar baseras på HTML och CSS design och har kopplats till en grundläggande Skin baserad anpassningsmiljö. Till Spatial MAP finns ett koncept baserat på olika färdiga verktyg, ikon funktioner, rullgardinslistor och verktygs- pop ups dialoger inramat i en grundläggande grafisk design. Samtliga delar kan konfigureras och anpassas även om de vanligaste kundförändringarna oftast baseras på ändringar i färgscheman, logotyper, bilder, placeringar och ikoner. GUI komponent exempel.

11 Funktionsbeskrivningar Spatial MAP Basmodul exempel på funktioner Innehållsgrupper Detaljering Navigeringsverktyg Historik, Hela området, koppling till fördefinierade platser Zoom/Pan via mus, kartbredd, funktion, grafiskt obj, tangentbord eller touch Zoom verktyg Informationsverktyg Info om, Hover (Mouse Over), Metadata mm. Sökningsverktyg Konfigurerbara sökningsverktyg Analysverktyg Analys och Ad Hoc analysverktyg med spara Länkverktyg HTTP, PDF, Objekt, Bild och kartlänkar Grafiska kartverktyg Koordinatvisning, Navigerings obj, Översiktskarta, Dynamisk teckenförklaring, Skalstock mm. Signaturförklaring och Metadata Metadata beskrivning och lager signaturer Responsiv kartanpassning Anpassning av applikation mot fönsterstorlek Utskriftsverktyg HTML utskriftverktyg av kartutsnitt Rapportverktyg HTML rapporter Användarstyrd anpassning Lagring/aktivering av aktuella/sparade sessionsinställningarna Favoriter Hjälp Anpassningsbar hjälp funktion Kart- och datastöd Lager dialog Olika anpassningsbara lagerdialoger med rik funktionalitet och användaranpassning som skiktsortering och skiktadministration, Tänd/Släck och lägg till/ta bort skikt. GUI Anpassningsbart GUI Ramverk med CSS stöd Datakällor Stöd för de flesta vektor- och rasterdatakällor Profilverktyg För Applikationsdesign Kartverktyg Stöd för Kartdesign, stilar, text, zoomintervaller, beteende mm. Metadata Stöd för metadataregistrering Cache och Tilehantering Inbyggt stöd Geodata (OWS- stöd) Inbyggt stöd för användning konsumtion/produktion Koordinatsystemsöveräkning Inbyggd on the fly överräkning Site administration HTML Site administrationsprogramvara mm. Spatial MAP Exempel på tilläggsmoduler Innehållsgrupper Detaljering Administrationsmodul SSM Begränsat grundläggande administrationspaket Administrationsmodul ISM Services Enkel och omfattande administrationsmodul Avancerad sökning Sökningar i olika typer av datakällor med egna typer av sökkriterier Nedladdning av geografisk data i olika filformat och koordinatsystem direkt från webben Download av data Excel- Rapportgenerering Uttag av rapporter i Excel- format PDF- Rapportgenerering Skapande av PDF- rapporter PDF- Utskrifter PDF skalriktiga utskrifter Avancerade drilldown analyser genom synliga och andra valda lager(datakällor) Drilldown analyser MapATable, MaplessQuery Dubbelriktad Tabellkoppling mellan Karta och valfria tabeller Minimap Portalverktyg för att infoga webgis i hemsidor och websiter Mätverktyg Längd och areal mätningsverktyg

12 Mobile Readlining Readlining i arbetsytor Digitalisering i Teman Profilväljare Spatial Edit Lägg till valfri WMS Permission Manager (PM) 3D Agency9 Metadatakatalog Planerade tilläggsmoduler från Ruttplanering Solen FAST Solen FOLK Geokodningtjänster HTML baserad Mobil lösning för smartphones och surfplattor Enkelt sessionsbundet Skissverktyg Skissverktyg med möjlighet till skiss- delning och lagring av upprättade skisser Digitalisering (punk,linje,yta) samt attribut- redigeringsverktyg för enskilda lager. Snabbverktyg för att byta profil Full editering och digitaliseringsmodul med snappfunktionalitet och attributredigering. Motsvarar traditionell desktop GIS. Användarstyrd addering av valfritt antal externa WMS- lager Full behörighets och säkerhetsmodul baserat på AD och eller lokal användardatabas 3D Agency9 runtime viewer integration Inspire Geonetwork integration Webservices för Ruttplanering mot preparerad LV- data via s DaaS, SaaS tjänster Plugin Modul Plugin Modul Webservices för Geokodning mot preparerad geokodningsdata via s DaaS, SaaS tjänster Spatial MAP Exempel på integrationsmoduler Innehållsgrupper Google Blom Agency9 Rosy Web Park Web Openstreet Map ISM Services SpT Gdal Greta Grävning i Gata Greta Markupplåtelse mm. Detaljering Integration av Google data, Google StreetView mm. Integration mot Blom 2D/3D tjänster Integration av Agency9 3D hantering Komplett web- applikation för Gata och Gatuunderhåll Komplett web- applikation för Parkhantering Integration av Openstreet preparerade och cachade tjänster Integration av ISM med WMS, WFS och WCS stöd Opensource baserad applikation för bearbeta och öka prestanda av olika typer av rasterdatakällor exempelvis ortofoton. Komplett web- applikation för grävtillståndshantering Komplett web- applikation för marktillståndshantering Planerade moduler från Kartsmart Geodatatjänster Solen Meta Integration av s Kartsmart, App- baserade Android och IOS tjänster. geodatatjänster Integration mot Solen Metadatabas och definitioner

13 HW konfigurering Att på förhand konfigurera och rekommendera en optimal HW konfigurering för Spatial MAP är mycket svårt pga. att relevant dimensionerande data oftast saknas. Ofta finns många osäkra parametrar och som regel också mycket liten kunskap om förväntad last, nätverkskapacitet, diskbehov och accesstider och antalet förväntade samtidiga användare och deras applikationsbeteenden. Lösningens datakomplexitet och olika val för optimering av data och kartor spelar också stor roll för hur HW för Spatial MAP bör konfigureras och dimensioneras. Vi rekommenderar därför oftast att en lämplig start konfigurering för HW utnyttjas initialt i projektet. Föreslagen rekommendation är baserat på kommunala erfarenhetstal från Intranät och Internet tillämpningar och måste därför högst troligt behöva trimmas med tiden. rekommenderar en server baserat på: CPU 8 Cores, ~2,6GHz Ram, minimum 8 Gbyte Snabba diskar, gärna SSD. Utbildning och införande Utbildning runt Spatial MAP kan tillhandahållas på plats eller i kurslokaler. levererar både standardkurser, anpassade kurser och riktade workshops. Spatial MAP standardkurser och workshops: Spatial MAP grundkurs inklusive administration Spatial MAP Edit grundkurs ISM Services grundkurs Diverse riktade workshops kring Spatial MAP och införande

14 Referenser och exempel Nedan finns ett antal exempel sammanställda. Dessa är främst inriktade mot publika tillämpningar då merparten av Spatial MAPs kunders intranätlösningar ej kan nås publikt. Linköpings Publika WEB Innehåll: Grundläggande kartor, ortofoton, detaljplaner och annan intressant information för medborgare. Linköpings Publika WEB 3D Innehåll: Grundläggande kartor, ortofoton, detaljplaner och annan intressant information för medborgare. 3D information via integration med Agency 9. Norrköpings Publika WEB Medborgarportal med publik kartinformation.

15 Köpenhamn Minimap och Mobil exempel. Nyköpings kommun framtidskarta. Exempel på minimap integration i kommunal hemsida. Demo exempel på intranätlösning =demo01_themestore Demo exempel på Mobil HTML lösning. mobile&page=mobile-content

ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar

ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar ISM I N T E R O P E R A B I L I T E T M E T A D A T A S P A T I A L W M S G I S O P E N S O U R C E A R B E T S F L Ö D E N W F S I N S P I R E O R A C L E H I S T O R I K V E R S I O N H A N T E R I N

Läs mer

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman Med Geografisk IT för en bättre framtid Greger Hellman Cartesia hjälper Sveriges kommuner att skapa en effektiv geografisk informationshantering Vi ingår i en av Sveriges största och snabbast växande företagsgrupp

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Analys av Publiceringsverktyg

Analys av Publiceringsverktyg Analys av Publiceringsverktyg Anxious, Corekeeper, http://www.anxious.se/ Corekeeper utgör en robust grund för uppbyggnaden av en dynamisk webbplats eller ett intranät. Systemet kan ligga som grund i det

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (36) Bilaga 6 Tjänstekatalog Innehåll 2 (36) Tjänstekatalog 4 1 Inledning 4 1.1 Tillämpning 4 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 4 1.3 Ändring av tjänster 5 2 Tjänstearkitektur 6 2.1 Kontaktstödjande

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (52) Bilaga 6 Tjänstekatalog Innehåll 2 (52) Tjänstekatalog 5 1 Inledning 5 1.1 Tillämpning 5 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 5 1.3 Ändring av tjänster 6 2 Tjänstearkitektur 7 2.1 Kontaktstödjande

Läs mer

Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Frihet och flexibilitet på dina villkor! Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal.

Läs mer

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden 4.40 En produkt för alla EPiServer är ett content management system för att enkelt och snabbt hantera information på ett intranät,

Läs mer

Geodataportalen V2.0

Geodataportalen V2.0 PM 1(19) Geodataportalen V2.0 PM 2(19) 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Översiktlig beskrivning av arkitektur och portal... 5 4. Sök- och kartkomponent... 7 5. Metadata... 8 6. Användar-, säkerhets-

Läs mer

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se Solen Pro Användar- manual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 8 1.1 INTRODUKTION TILL SOLEN-KONCEPTET... 8 1.2 PROGRAMTILLÄGG... 9 Exempel på programtillägg...

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (411) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (411) Innehåll Tjänstebeskrivningar 6 1 Inledning 6 2 Beskrivning av tjänster 6 2.1 Logicas informationstjänst 7 2.2 e-adept 8 2.3 CallGuide Kontakt 12 2.4 Cykelreseplaneraren

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (105) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (105) Innehåll Tjänstebeskrivningar 1. Inledning 2. Beskrivning av tjänster 2.1 Informationstjänst 2.2 Elektronisk datafångst 2.3 Mina sidor 2.4 Söktjänst 2.5 Mottagning

Läs mer

ARKITEKTUR 1(25) Version 0.13 Datum Diarienr 109-2011/572 2010-02-16 Arkitektur för Geodataportalen v2.0

ARKITEKTUR 1(25) Version 0.13 Datum Diarienr 109-2011/572 2010-02-16 Arkitektur för Geodataportalen v2.0 ARKITEKTUR 1(25) Arkitektur för Geodataportalen v2.0 ARKITEKTUR 2(25) Innehållsförteckning 1 Dokumenthistorik... 4 2 Inledning... 5 3 System Arkitektur... 6 3.1 Introduktion...6 3.1.1 Applikationslagret

Läs mer

Rapport TK 570 N0047. Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster

Rapport TK 570 N0047. Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster Rapport TK 570 N0047 Utgåva 0.5 2014-02-05 Geografisk information Webbkartografi Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster [English title level 1 English title level 2 Part n: Part title] SS xxxx:åååå

Läs mer

Parkeringsapplikation för fordonsförare

Parkeringsapplikation för fordonsförare Parkeringsapplikation för fordonsförare Simon Sundell Mikael Wahlström 2015 Examensarbete, Grundnivå, 15 hp Datavetenskap IT/GIS programmet Examensarbete i Datavetenskap I Handledare: Ann-Sofie Östberg

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (124) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (124) Innehåll Tjänstebeskrivningar 6 1 Inledning 6 2 Beskrivning av tjänster 6 2.1 Informationstjänster 7 2.1.1 Funktionell beskrivning 7 2.1.2 Teknisk beskrivning

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (128) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (128) Innehåll 1 Inledning 4 2 Beskrivning av tjänster 4 2.1 E-Information 9 2.2 E-Formulär 13 2.3 Ciceron Form Designer 16 2.4 Mina Sidor 17 2.5 Mina Sidor i Mobilen

Läs mer

Bilaga 7 - Hypergene AB - Företagspresentation. Hypergene AB. Företagspresentation. Datum 2013-08-20 Utfärdat av. Hypergene AB

Bilaga 7 - Hypergene AB - Företagspresentation. Hypergene AB. Företagspresentation. Datum 2013-08-20 Utfärdat av. Hypergene AB Bilaga 7 - - Företagspresentation Företagspresentation Datum 2013-08-20 Utfärdat av Kund: Projekt: Företagspresentation Utfärdat av: Datum: 2013-08-20 Innehållsförteckning... 3 Om... 3 Idé och mission...

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

E-handelsplattformar

E-handelsplattformar E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats NINOS MALKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05130 Numerisk analys och datalogi Department

Läs mer

NATIONELL PORTAL - FÖRSTUDIE BILAGA 3 -TEKNISK UTREDNING

NATIONELL PORTAL - FÖRSTUDIE BILAGA 3 -TEKNISK UTREDNING NATIONELL PORTAL - FÖRSTUDIE BILAGA 3 -TEKNISK UTREDNING Sida 2 (40) Sida 3 (40) SAMMANFATTNING Detta dokument beskriver ett föreslag till teknisk lösning för en informations- och mötesplats för data och

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning (ej vuxenskolor) KS2015/0349 Sista

Läs mer

Content without boundaries

Content without boundaries Content without boundaries Dra nytta av sociala medier EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt

Läs mer

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Bilaga 8. Realiseringsplan

Bilaga 8. Realiseringsplan IT-upphandlingen Dnr 93-69-09 1 (18) Bilaga 8 Realiseringsplan IT-upphandlingen Dnr 93-69-09 Innehåll 2 (18) Realiseringsplan 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer