Cartesia GIS AB ingår i Addnode Group som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cartesia GIS AB ingår i Addnode Group som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap."

Transkript

1 Produktbeskrivning

2 GIS AB GIS AB är ett Nordiskt IT-företag med fokus på att tillhandahålla både specialistkompetens, produkter och lösningar inom områdena geografisk informationsbehandling, geografisk data och positioneringsteknik. GIS AB ingår i Addnode Group som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap. s webgis strategi har ett brett utbud av produkter, lösningar och tjänster inom webgis, molnoch datatjänster. kan därför alltid erbjuda en för varje kund anpassad kombination av tjänster och produkter. Egen och extern data kan kombineras i eller med olika typer av molntjänster och/eller lokalt installerade applikationer och produkter. erbjuder valfritt både opensource och kommersiella lösningar integrerade i samma lösningskoncept och kan därför skapa både trygghet, valfrihet kombinerat med alla opensource-fördelar. Spatial MAP är s flaggskeppslösning inom Opensource webgis. Spatial MAP är ett fritt skalbart system inriktat mot både Intranät, Internet och Portal-tillämpningar. Spatial MAP kan installeras direkt i kunders miljöer, i valfria molntjänster och kombineras med s övriga utbud av tjänster inom området. Spatial MAP baseras på produkten Spatial Suite från Grontmij (Danmark). ansvarar för anpassning och vidareutveckling av produktplattformen för den svenska marknaden och kan därigenom leverera ett komplett tjänsteutbud runt Spatial MAP från installation/utbildning till anpassning/utveckling och komplett driftstöd. Idag lägger och Grontmij ner stora resurser i vidareutvecklingen av Spatial MAP (Spatial Suite) med mål att fortsatt erbjuda den bästa opensourcebaserade lösningen och webgis-familjen på marknaden och samtidigt vidareutveckla den idag redan stora gruppen på över 100 kunder.

3 Innehåll Varför välja Spatial MAP?... 5 Spatial MAP Programvaran... 6 Grundpaket... 6 Tilläggsmoduler... 6 Integrationsmoduler... 6 Spatial MAP Arkitektur... 7 Spatial MAP och standards... 8 Spatial MAP behörighet och säkerhet... 8 Spatial MAP Administration... 9 Spatial MAP GUI design Funktionsbeskrivningar HW konfigurering Utbildning och införande Referenser och exempel... 14

4 Spatial MAP Spatial MAP är en komplett opensourcebaserad webgis-lösning och plattform som enkelt och fritt kan konfigureras, anpassas och grafiskt designas efter egna önskemål och behov. Spatial MAP är inriktat till att presentera och distribuera data från enkla till avancerade funktioner för alla typer av GIS-användare. I Spatial MAP kombineras kart- och registerbaserad data med anpassningsbara och intuitiva verktyg för presentation, analyser, rapporter, databearbetning och datainmatning. Den flexibla modulära arkitekturen baseras på opensource GIS, GIS standarder samt Rest- och Webservices kombinerat med ett stort utbud av färdiga konfigurerbara funktioner och applikationer som kan utnyttjas direkt i de flesta standard webläsare och mobila tillämpningar utan tillägg. Hela lösningen är öppen och licensfritt skalbar i alla delar och administreras via färdiga administrationsverktyg eller direkt via XML-konfigurering. Spatial MAP är byggd att användas som en helhetsapplikation, portallösning eller som integrerad del av andra system. Idag används Spatial MAP framförallt av våra kunder för att: skapa effektiva intranätlösningar och minska användandet av desktopgis sprida data och information genom publika och portalorienterade weblösningar (publik web, e-tjänster) integrera andra system och erbjuda olika typer av kartkopplingar producera och konsumera datatjänster (geodatasamverkan, Inspire) mobil dataspridning (Smartphones, Surfplattor) riktade applikationer för exempelvis park, gata, drifthantering, räddning, transport, ruttplanering, renhållning mm. Spatial MAP gör det enkelt att tillhandahålla verktyg och applikationer för olika användare och användargrupper. Spatial MAP är helt baserat på OGC standarderna WMS/WMTS/WFS och Openlayers för kartvisualisering. Spatial MAP är kompatibel med Oracle, PostGIS, SQLServer och de flesta på marknaden förekommande geografiska fil- och rasterformaten.

5 Varför välja Spatial MAP? Spatial MAP är en av marknadens mest utvecklade och färdigställda webgis produkt. Spatial MAP är enkel att installera och passar in de flesta GIS miljöer. Spatial MAP kan anpassas efter både grafiska och innehållsmässiga önskemål. Spatial MAP produkten kan fritt installeras och skalas och utnyttjas både på intranätet, för publika tillämpningar och integrerat med andra system. Spatial MAP styrkor och fördelar: Ett system för många olika tillämpningar Opensource-baserad i en modern flexibel arkitektur Stöd för de flesta vanliga webläsarna via Openlayers Effektiva administrations- och övervakningsapplikationer Säkerhet och behörighetsstyrning Funktionsrik som standard och modulbaserad Tilläggsmoduler för olika verksamhetsinriktningar Hanterar både geografisk och registerinformation Funktioner från presentation till editering/digitalisering Mobila och Portallösningar med integrationsgränssnitt Intuitivt och anpassningsbart modernt grafiskt gränssnitt Skin baserat Baserat på OWS standarder (WMS/WFS/WMTS mm.) Hög prestanda och inbyggd kart-cache hantering Stor kundbas och erfaren konsult organisation Framtidssäkrad med kraftfull vidareutveckling Anpassningsbart och öppet system Kan installeras lokalt, som molntjänst eller i kombination ISM och Solen integration Brett Stöd för editering och inmatning av data 3D visualiseringsstöd och e-tjänster Spatial MAP är en produkt som möjliggör en effektiv informationsspridning av både data, arbetsflöden och olika typer av lösningar och färdigställda tillämpningar.

6 Spatial MAP Programvaran Spatial MAP programvaran är moduluppbyggd och består av en grundmodul som kan utökas genom att addera till ett stort utbud av olika typer av tilläggsmoduler. Tilläggsmoduler finns både som generella, verksamhetsområdesorienterade och som branschspecifika för att erbjuda en för kunden så anpassad och skräddarsydd lösning som möjligt. Modulkonceptet erbjuder även en flexibel miljö för att addera egna tillämpningar, applikationer och anpassningar. Spatial MAP programvaran är uppdelad i tre delar: Grundpaket Som standard i Spatial MAP ingår ett mycket kraftfullt och funktionsrikt paket som tillhandahåller en komplett skalbar och anpassningsbar WebGIS lösning. I grundpaket finns hela den grafiska och tekniska miljön representerad tillsammans med out of the box och anpassningsbara funktioner för data- och kartpresentation, lagerdialoger, navigerings-, informations-, analys-, utskrift- och sökfunktioner. Tilläggsmoduler Grundpaketet kan utökas med valfria kombinationer av mycket kraftfulla tillägg och applikationer som tillhandahåller avancerad och branschunika lösningar för olika områden inom webgis. Exempelvis finns tillägg för säkerhets och behörighetsstyrning (AD), Drilldown funktioner, avancerad rapporthantering, geokodning, uttag av data i valfria GIS-format och koordinatsystem (download), portalverktyg (Minimap), Editering och digitaliseringsstöd (Spatial Edit), Redlining, Mobila lösningar m.fl. Integrationsmoduler Utöver dessa tilläggsmoduler finns ett antal integrationsmoduler för exempelvis Office-stöd, integration med olika onlinetjänster från exempelvis Blom, Google, Rosy, Openstreet, Agency9 m.fl. samt integrationer med olika typer av vanliga registersystem. tillhandahåller också färdiga lösningar för integration mot ISM, Solen, ISM Services samt utvecklar stöd för att tillgodose olika typer registersystems integrationer och geodatatjänster inklusive ruttplanering. >> För mer information se kapitel Funktionsbeskrivningar

7 Spatial MAP Arkitektur Spatial MAP arkitekturen är utvecklad i och bygger på en n-skikts arkitektur som redan från början är designad för att kunna integreras med andra IT-system och olika datakällor. Spatial MAP server är en J2EE applikation baserad på servlets och kan därför installeras och köras både i Linux och på Windows plattformar. I Spatial MAP är data, tillämpningar och presentation åtskilda vilket skapar en mycket flexibel, skalbar och säker applikationsarkitektur baserad på OpenLayers, HTML, XML, services och gränssnitt via http, https GET/POST. Spatial MAP innehåller som standard en kompletta kartmotorer baserad på opensource-programvararorna MapServer, GeoServer, GeoWebCache och kan utökas med andra TileCache-servrar. All kartdata produceras och hanteras alltid helt och hållet enligt OWS standarderna (WMS, WMTS, WFS). Detta betyder också att Spatial MAP både kan integrera, hantera och presentera såväl geografisk- som registerinformation i de flesta förekommande webbläsarna samtidigt som lösningen kan integreras i andra applikationer. Spatial MAP baseras på ett grundläggande koncept av profiler. Profilen gör det möjligt att konfigurera och skräddarsy hur olika Spatial MAP applikationer skall se ut, vilka funktioner som skall vara tillgängliga samt hur applikationen skall interagera med behöriga användare och användargrupper.

8 Spatial MAP och standards Spatial MAP stödjer ett stort antal standarder och defaktorstandarder. Spatial MAPs Datasource framework är en öppen arkitektur där nya datakällor, SOAP webservices och exempelvis OGCstandarder enkelt hanteras och läggas till efter behov. Idag stöds bl.a. följande OGC-standarder direkt eller indirekt via inbyggda verktyg: Web Map Service (OGC:WMS) o Server: 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0, 1.1.1, o Client: 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0, Web Feature Service (OGC:WFS) 1.0.0, Web Coverage Service (OGC:WCS) 1.0.0, 1.1.0, 2.0.0, Geography Markup Language (OGC:GML) 2.1.2, Level 0 Profile, GML Application Schema - Coverages (OGC:GMLCOV) 1.0.0, Web Map Context Documents (OGC:WMC) 1.0.0, Styled Layer Descriptor (OGC:SLD) Filter Encoding Specification (OGC:FES) Sensor Observation Service (OGC:SOS) Observations and Measurements (OGC:OM) SWE Common (OGC:SWE) OWS Common (OGC:OWS) 1.0.0, 1.1.0, Spatial MAP behörighet och säkerhet Spatial MAP kan idag installeras i organisationer med krav på hög säkerhet och säkrade datakällor och användande. Modulen Permission Manager (PM) erbjuder utöver detta ett komplett behörighetssystem för användare, användargrupper kopplat till AD eller lokal behörighetsdatabas. Med Permission Manager kan definierade applikationer behörighetsstyras mot enskilda användare och användargrupper. Definierade applikationers innehåll kan även styras mot enskilda användare och användargrupper så att en och samma applikations funktionsinnehåll anpassas mot varje användarprofil. Behörighetsklassade informationsmängder kan också hanteras och låsas exempelvis WMS/WFS tjänster.

9 Spatial MAP Administration Spatial MAP är uppbyggd i en logisk installationsstruktur bestående av XML, XSLT, Java, JS, CSS filer mm. Hela lösningen kan hanteras genom direktmanipulering (skapande, editering) av framförallt XML-filer. För att göra det enklare att administrera Spatial MAP lösningen finns ett antal stöd och administrationsmoduler med olika inriktning och verkan. Permission Manager (PM), behörighetsmodul administreras genom AD kopplat administrationspaket (HTML). OBS! tilläggsmodul. SpatialMap Console, Site administration modul används för att monitorera användningen, prestanda och konfigureringen av Siter (HTML). För att bygga upp och hantera olika webapplikationer, kartor, stilsättning, funktioner och grafiska gränssnitt finns två olika alternativa administrationspaket. Spatial Server Manager (SSM), Administrationsprogrammet hanterar grundläggande definitioner i Spatial MAP som kartträd, sökningar, datakällor och fördefinierade funktioner men har begränsad räckvidd för grafiskt gränssnitt, kartdesign och stilsättning. OBS! tilläggsmodul Spatial Services WEB ADM Hanterar samma saker som SSM och i tillägg finns kraftfull funktionalitet för profildefinitioner, kartdesign, stilsättning, Cache och regelstyrning. Spatial Services WEB ADM är också helt integrerad med ISMs metadatabas. OBS! tilläggsmodul ISM Services ISM Services WEB ADM

10 Spatial MAP GUI design Spatial MAP grafiska gränssnitt kan i sin helhet anpassas och designas efter egna önskemål. Samtliga Intranät, Internet och Portallösningar baseras på HTML och CSS design och har kopplats till en grundläggande Skin baserad anpassningsmiljö. Till Spatial MAP finns ett koncept baserat på olika färdiga verktyg, ikon funktioner, rullgardinslistor och verktygs- pop ups dialoger inramat i en grundläggande grafisk design. Samtliga delar kan konfigureras och anpassas även om de vanligaste kundförändringarna oftast baseras på ändringar i färgscheman, logotyper, bilder, placeringar och ikoner. GUI komponent exempel.

11 Funktionsbeskrivningar Spatial MAP Basmodul exempel på funktioner Innehållsgrupper Detaljering Navigeringsverktyg Historik, Hela området, koppling till fördefinierade platser Zoom/Pan via mus, kartbredd, funktion, grafiskt obj, tangentbord eller touch Zoom verktyg Informationsverktyg Info om, Hover (Mouse Over), Metadata mm. Sökningsverktyg Konfigurerbara sökningsverktyg Analysverktyg Analys och Ad Hoc analysverktyg med spara Länkverktyg HTTP, PDF, Objekt, Bild och kartlänkar Grafiska kartverktyg Koordinatvisning, Navigerings obj, Översiktskarta, Dynamisk teckenförklaring, Skalstock mm. Signaturförklaring och Metadata Metadata beskrivning och lager signaturer Responsiv kartanpassning Anpassning av applikation mot fönsterstorlek Utskriftsverktyg HTML utskriftverktyg av kartutsnitt Rapportverktyg HTML rapporter Användarstyrd anpassning Lagring/aktivering av aktuella/sparade sessionsinställningarna Favoriter Hjälp Anpassningsbar hjälp funktion Kart- och datastöd Lager dialog Olika anpassningsbara lagerdialoger med rik funktionalitet och användaranpassning som skiktsortering och skiktadministration, Tänd/Släck och lägg till/ta bort skikt. GUI Anpassningsbart GUI Ramverk med CSS stöd Datakällor Stöd för de flesta vektor- och rasterdatakällor Profilverktyg För Applikationsdesign Kartverktyg Stöd för Kartdesign, stilar, text, zoomintervaller, beteende mm. Metadata Stöd för metadataregistrering Cache och Tilehantering Inbyggt stöd Geodata (OWS- stöd) Inbyggt stöd för användning konsumtion/produktion Koordinatsystemsöveräkning Inbyggd on the fly överräkning Site administration HTML Site administrationsprogramvara mm. Spatial MAP Exempel på tilläggsmoduler Innehållsgrupper Detaljering Administrationsmodul SSM Begränsat grundläggande administrationspaket Administrationsmodul ISM Services Enkel och omfattande administrationsmodul Avancerad sökning Sökningar i olika typer av datakällor med egna typer av sökkriterier Nedladdning av geografisk data i olika filformat och koordinatsystem direkt från webben Download av data Excel- Rapportgenerering Uttag av rapporter i Excel- format PDF- Rapportgenerering Skapande av PDF- rapporter PDF- Utskrifter PDF skalriktiga utskrifter Avancerade drilldown analyser genom synliga och andra valda lager(datakällor) Drilldown analyser MapATable, MaplessQuery Dubbelriktad Tabellkoppling mellan Karta och valfria tabeller Minimap Portalverktyg för att infoga webgis i hemsidor och websiter Mätverktyg Längd och areal mätningsverktyg

12 Mobile Readlining Readlining i arbetsytor Digitalisering i Teman Profilväljare Spatial Edit Lägg till valfri WMS Permission Manager (PM) 3D Agency9 Metadatakatalog Planerade tilläggsmoduler från Ruttplanering Solen FAST Solen FOLK Geokodningtjänster HTML baserad Mobil lösning för smartphones och surfplattor Enkelt sessionsbundet Skissverktyg Skissverktyg med möjlighet till skiss- delning och lagring av upprättade skisser Digitalisering (punk,linje,yta) samt attribut- redigeringsverktyg för enskilda lager. Snabbverktyg för att byta profil Full editering och digitaliseringsmodul med snappfunktionalitet och attributredigering. Motsvarar traditionell desktop GIS. Användarstyrd addering av valfritt antal externa WMS- lager Full behörighets och säkerhetsmodul baserat på AD och eller lokal användardatabas 3D Agency9 runtime viewer integration Inspire Geonetwork integration Webservices för Ruttplanering mot preparerad LV- data via s DaaS, SaaS tjänster Plugin Modul Plugin Modul Webservices för Geokodning mot preparerad geokodningsdata via s DaaS, SaaS tjänster Spatial MAP Exempel på integrationsmoduler Innehållsgrupper Google Blom Agency9 Rosy Web Park Web Openstreet Map ISM Services SpT Gdal Greta Grävning i Gata Greta Markupplåtelse mm. Detaljering Integration av Google data, Google StreetView mm. Integration mot Blom 2D/3D tjänster Integration av Agency9 3D hantering Komplett web- applikation för Gata och Gatuunderhåll Komplett web- applikation för Parkhantering Integration av Openstreet preparerade och cachade tjänster Integration av ISM med WMS, WFS och WCS stöd Opensource baserad applikation för bearbeta och öka prestanda av olika typer av rasterdatakällor exempelvis ortofoton. Komplett web- applikation för grävtillståndshantering Komplett web- applikation för marktillståndshantering Planerade moduler från Kartsmart Geodatatjänster Solen Meta Integration av s Kartsmart, App- baserade Android och IOS tjänster. geodatatjänster Integration mot Solen Metadatabas och definitioner

13 HW konfigurering Att på förhand konfigurera och rekommendera en optimal HW konfigurering för Spatial MAP är mycket svårt pga. att relevant dimensionerande data oftast saknas. Ofta finns många osäkra parametrar och som regel också mycket liten kunskap om förväntad last, nätverkskapacitet, diskbehov och accesstider och antalet förväntade samtidiga användare och deras applikationsbeteenden. Lösningens datakomplexitet och olika val för optimering av data och kartor spelar också stor roll för hur HW för Spatial MAP bör konfigureras och dimensioneras. Vi rekommenderar därför oftast att en lämplig start konfigurering för HW utnyttjas initialt i projektet. Föreslagen rekommendation är baserat på kommunala erfarenhetstal från Intranät och Internet tillämpningar och måste därför högst troligt behöva trimmas med tiden. rekommenderar en server baserat på: CPU 8 Cores, ~2,6GHz Ram, minimum 8 Gbyte Snabba diskar, gärna SSD. Utbildning och införande Utbildning runt Spatial MAP kan tillhandahållas på plats eller i kurslokaler. levererar både standardkurser, anpassade kurser och riktade workshops. Spatial MAP standardkurser och workshops: Spatial MAP grundkurs inklusive administration Spatial MAP Edit grundkurs ISM Services grundkurs Diverse riktade workshops kring Spatial MAP och införande

14 Referenser och exempel Nedan finns ett antal exempel sammanställda. Dessa är främst inriktade mot publika tillämpningar då merparten av Spatial MAPs kunders intranätlösningar ej kan nås publikt. Linköpings Publika WEB Innehåll: Grundläggande kartor, ortofoton, detaljplaner och annan intressant information för medborgare. Linköpings Publika WEB 3D Innehåll: Grundläggande kartor, ortofoton, detaljplaner och annan intressant information för medborgare. 3D information via integration med Agency 9. Norrköpings Publika WEB Medborgarportal med publik kartinformation.

15 Köpenhamn Minimap och Mobil exempel. Nyköpings kommun framtidskarta. Exempel på minimap integration i kommunal hemsida. Demo exempel på intranätlösning =demo01_themestore Demo exempel på Mobil HTML lösning. mobile&page=mobile-content

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman Med Geografisk IT för en bättre framtid Greger Hellman Cartesia hjälper Sveriges kommuner att skapa en effektiv geografisk informationshantering Vi ingår i en av Sveriges största och snabbast växande företagsgrupp

Läs mer

Cartesia Spatial Map. CSM Baspaket. CSM version 3.9.3

Cartesia Spatial Map. CSM Baspaket. CSM version 3.9.3 Cartesia Spatial Map CSM Baspaket CSM version 3.9.3 CSM moduler CSM Baspaket CSM Baspaket Utökat CSM Baspaket CSM Baspaket utgör hela fundamentet för CSM och innehåller en rik flora av basfunktionalitet

Läs mer

ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar

ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar ISM I N T E R O P E R A B I L I T E T M E T A D A T A S P A T I A L W M S G I S O P E N S O U R C E A R B E T S F L Ö D E N W F S I N S P I R E O R A C L E H I S T O R I K V E R S I O N H A N T E R I N

Läs mer

Postens GIS-miljö och Open Source 9/3 2010

Postens GIS-miljö och Open Source 9/3 2010 Postens GIS-miljö och Open Source 9/3 2010 Valet av plattform för Postens GIS-miljö Bakgrund Efter en förstudie av Postens GIS-miljö 2007 beslutades att outsourca den Vid tidpunkten (slutet 2008) för val

Läs mer

Användande av QGIS i Kristianstads kommun

Användande av QGIS i Kristianstads kommun Användande av QGIS i Kristianstads kommun Funkar det? Ja! Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare Stadsbyggnadskontoret Kristianstad Kristianstad Jag Karl-Magnus Jönsson GIS-utvecklare Avdelningen för geografisk

Läs mer

När geografisk information blir allas egendom

När geografisk information blir allas egendom När geografisk information blir allas egendom Martin Davidson Kartdagarna och GIT-Mässan, 2012-03-27 Presentation Martin Davidson Affärsenhetschef Utveckling Metria Bor i Luleå med min fru och mina tvillingar

Läs mer

Cartesia Spatial Map. Moduler och Tillägg. CSM version 3.9.3 CSM version 3.10 planerad release Q4-2015 CSM version 3.11 planerad release Q1-2016

Cartesia Spatial Map. Moduler och Tillägg. CSM version 3.9.3 CSM version 3.10 planerad release Q4-2015 CSM version 3.11 planerad release Q1-2016 Cartesia Spatial Map Moduler och Tillägg CSM version 3.9.3 CSM version 3.10 planerad release Q4-2015 CSM version 3.11 planerad release Q1-2016 CSM moduler CSM Baspaket CSM Baspaket Utökat CSM Moduler Admin,

Läs mer

smap Från medborgarkarta till verksamhetskarta Presentation Gemensam utveckling av karttjänster för Internet

smap Från medborgarkarta till verksamhetskarta Presentation Gemensam utveckling av karttjänster för Internet smap Från medborgarkarta till verksamhetskarta Presentation Gemensam utveckling av karttjänster för Internet Ett samarbete mellan Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad Ulf Minör, Anna-Stina Munsin,

Läs mer

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se Öppen Källkod inom Offentlig Sektor 15-16 april 2008, Stockholm Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se 2008-05-14 Signatur Om SMHI Som experter inom

Läs mer

Spatial Technology AB

Spatial Technology AB Spatial Technology AB Geografiska datamodeller Föredrag och diskussion Per Hampus Hur bör vi göra för att underlätta utbyte av geografiska data i länet? Kan vi bättre förse regionen med geodata med en

Läs mer

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode GIS i molnet GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB Agenda Så vad menar vi med molnet?» Jo för oss är molnet egentligen en samling servrar som kan nås över Internet eller över ett

Läs mer

Molntjänster som komplement till din plattform. Anna Bergman och John Smaaland

Molntjänster som komplement till din plattform. Anna Bergman och John Smaaland Molntjänster som komplement till din plattform Anna Bergman och John Smaaland Detta mönster kommer att öppna och sprida GIS Medarbetare Beslutsfattare GIS-proffs Politiker Invånare ArcGIS är ett komplett

Läs mer

INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH KOMMUNIKATION MED WEBBASERAD 3D

INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH KOMMUNIKATION MED WEBBASERAD 3D INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH KOMMUNIKATION MED WEBBASERAD 3D Håkan Engman, VD +46703057707 Hakan.engman@agency9.com 1 Agenda Fördelar med webbaserad 3D 3D GIS Stadsplanering och kommunikation Expempel från

Läs mer

Webbappar med OpenLayers och jquery

Webbappar med OpenLayers och jquery Webbappar med OpenLayers och jquery Johan Lahti GIT-utvecklare Malmö stad ULI Uppsala, 3 oktober 2011 smap (www.smap.se) Samarbete sedan maj 2009 Kartramverk byggt på OpenLayers och jquery Gemensam server

Läs mer

NH-DATA SOM STÖD FÖR STADSPLANERING

NH-DATA SOM STÖD FÖR STADSPLANERING Agency9 CityPlanner NH-DATA SOM STÖD FÖR STADSPLANERING 1 Agenda Vad är CityPlanner? NH data i CityPlanner CityPlanner för publicering av visualisering på Internet medborgardialog digital översiktsplan

Läs mer

Vad är ArcGIS.com? På ArcGIS.com hittar du:

Vad är ArcGIS.com? På ArcGIS.com hittar du: Vad är ArcGIS.com? ArcGIS.com är en webbplats ESRI Inc tillhandahåller där du kostnadsfritt kan arbeta med kartor och geografisk information. På webbplatsen kan du skapa kartor, hitta kartor och webbaserade

Läs mer

Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun

Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun Funkar det? Ja! Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare Stadsbyggnadskontoret Kristianstad Kristianstad Jag Karl-Magnus Jönsson GIS-utvecklare Avdelningen

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Trender inom geografisk IT Hur hanterar man att GIT idag är en del av IT-utveckling och verksamhetsutveckling? Mikael Elmquist Sweco 2 Geografisk

Läs mer

SharpMap. GIS-komponenter för.net. peter.lofas@triona.se 070-3112688

SharpMap. GIS-komponenter för.net. peter.lofas@triona.se 070-3112688 SharpMap GIS-komponenter för.net peter.lofas@triona.se 070-3112688 Peter Löfås Systemutvecklare / arkitekt Studerat Teknisk Fysik och Elektroteknik i Linköping Jobbat på Triona sedan 2005 med GIS, Ruttplanering

Läs mer

Geodatatjänster med Open Source

Geodatatjänster med Open Source Geodatatjänster med Open Source Eric Jeansson GIS-chef Open Source Varför väljer man en öppen källa som ett alternativ? Open Source Varför väljer man Open Source som ett alternativ? Ekonomiska fördelar?

Läs mer

Vägen fram för ArcGIS for Server. Johnny Björk

Vägen fram för ArcGIS for Server. Johnny Björk Vägen fram för ArcGIS for Server Johnny Björk Vart är ArcGIS for Server påväg? Webb GIS Johnny Björk Vart är Webb GIS påväg? Nyckelteman i plattformen Vilka visioner har vi med server Pågående projekt

Läs mer

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Kontroll över utveckling Dela utvecklingsresultat Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen Utveckling, inte licenskostnader Vanliga frågor om Opensource

Läs mer

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1 Välkommen! SAPSA Impuls Mobilitet 81 Impuls sponsorer 2012 Guldsponsorer SAPSA Impuls Mobilitet 81 Mobilitet 81: Mobil reseräkningsapp med möjlighet att fotografera kvittona Christer Ingemarsson Lena Kågedal

Läs mer

Metria:s satsning på Open Source-GIS. Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010

Metria:s satsning på Open Source-GIS. Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010 Metria:s satsning på Open Source-GIS Seminariet Open Source för GIS 8-9 mars 2010 Martin Davidson Chefsarkitekt Metria Martin Davidson, 2010-02-17, Luleå Affärsidé GIS as a Service Metria erbjuder marknaden

Läs mer

Vi finns i hela landet. 5 regioner drygt 30 distrikt Ca 100 kontor huvudkontor i Jönköping

Vi finns i hela landet. 5 regioner drygt 30 distrikt Ca 100 kontor huvudkontor i Jönköping Vår vision: Vi finns i hela landet 5 regioner drygt 30 distrikt Ca 100 kontor huvudkontor i Jönköping Organisation Internt GIS (NAVET) Tekniska bitar! Applikationer Datakällor Arkitektur/utvecklingsstandard

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data 1 Strategi och användning ndning av stadens geografiska data Eric Jeansson GIS-chef Stadsbyggnadskontoret GöteborgG 75% av all information som ett företag eller myndighet hanterar har en geografisk koppling

Läs mer

När det är bråttom Webbaserat GIS-stöd för insats och analys

När det är bråttom Webbaserat GIS-stöd för insats och analys När det är bråttom Webbaserat GIS-stöd för insats och analys Digpro AB - # - 2005 - Sweden Peter Axelsson Digpro Digpro 2007 Verksamma i branschen i 20 år Ca 60 medarbetare Geografisk IT/GIS och nätinformationssystem

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Innehåll

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Innehåll Föredragets innehåll Stöd vid genomförande av GIS-projekt Innehåll 1. QGIS En nyckelfunktion i ett komplett FOSS4G, dvs. Open Source för f r GIS. 2. Postgresql/PostGIS 3. Alternativ till QGIS 4. Tulipanaros

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Vektorkartor för mobila terminaler

Vektorkartor för mobila terminaler Vektorkartor för mobila terminaler Magnus Janlert 3 juni 2004 Introduktion Externt examensarbete, utfört VT2003 Visualiseringscentrum, c:a tio anställda, en del av Lantmäteriet Handledare: Jerry Eriksson

Läs mer

Eva Hellstöm - Christina Strand

Eva Hellstöm - Christina Strand GIS-data som underlag för detaljplan Använd AutoCAD Map 3D för att läsa in GIS-data från länsstyrelsen m.fl. Synliggör din detaljplan för allmänheten med Mapguide Eva Hellstöm - Christina Strand AutoCAD

Läs mer

Miljödataportalen och Skyddad natur

Miljödataportalen och Skyddad natur Miljödataportalen och Skyddad natur Sandra Wennberg, Birgitta Olsson En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, idag och för kommande generationer Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Tekis Agenda Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Sammanfattning Ett sammanhängande koncept av nära integrerade produkter Nya och gemensamma begrepps- och

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Sustainable engineering and design. Prestanda i karttjänster

Sustainable engineering and design. Prestanda i karttjänster Sustainable engineering and design Prestanda i karttjänster 1 Prestandaproblem i karttjänster Hur identifierar man grundproblemet Vilka vägar till lösningar finns det 2 Bildyta - Välj Infoga bild Sweco

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

Strategi för en GIS-samordnare

Strategi för en GIS-samordnare Strategi för en GIS-samordnare Min bakgrund Naturgeograf från Stockholms universitet 1988 Jobbat i branschen sedan 1984 GIS-konsult, utbildare och projektledare Varit chef för webbutveckling i 12 år Projektledare

Läs mer

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST Bodil Sundberg Marketing Regional Leader Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 Agenda Kort om Blom Vad är BlomURBEX? Vad kan

Läs mer

NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd

NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd NatureSDIplus: Utveckling och test av europeiska dataspecifikationer för naturskydd Co-funded by the Community Programme econtentplus ECP-2007-GEO-317007 Anders Östman Högskolan i Gävle Agenda Projektet

Läs mer

Om så önskas kan givetvis ramverket kompletteras med funktionalitet och anpassas helt efter kundens önskemål.

Om så önskas kan givetvis ramverket kompletteras med funktionalitet och anpassas helt efter kundens önskemål. NSI Ramverk Beskrivning WEBfactory är tredje generationens SCADA-system och är det första helt baserad på standardiserad webb-teknik. Fördelen med denna teknik är många, förutom att Internet Explorer är

Läs mer

Kom igång med öppna data i SiteVision! Björn Westerberg Agni Rizk Soleil IT

Kom igång med öppna data i SiteVision! Björn Westerberg Agni Rizk Soleil IT Kom igång med öppna data i SiteVision! Agni Rizk Soleil IT Data hos offentlig förvaltning är en samhällsgemensam resurs Grunderna för öppna data EU-direktiv från 2003 Vidareutnyttjande av data i offentlig

Läs mer

vattenweb.smhi.se Esa Falkenroth, work@falkenroth.se, SMHI Molntjänster för GIS, Stockholm 2011-11-29

vattenweb.smhi.se Esa Falkenroth, work@falkenroth.se, SMHI Molntjänster för GIS, Stockholm 2011-11-29 vattenweb.smhi.se Esa Falkenroth, work@falkenroth.se, SMHI Molntjänster för GIS, Stockholm 2011-11-29 vattenweb.smhi.se Sedan starten år 2008 har SMHI arbetat med att utveckla, förvalta och tillgängliggöra

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Gemensam utveckling av karttjänster för Internet Ett samarbete mellan Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad

Gemensam utveckling av karttjänster för Internet Ett samarbete mellan Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad Gemensam utveckling av karttjänster för Internet Ett samarbete mellan Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad Allan Almqvist, stadsingenjör Ulf Minör, GIT-utvecklare Disposition Bakgrund och mål för

Läs mer

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Solgerd Tanzilli, Projektledare Tomas Rosendal, Testledare Xin He, Testare Lars Palm, Testare Anders Östman, Vetenskaplig ledare 1 Sammanfattning

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

UTKAST till mall för. Geodataplan XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS. TEL FAX E-POST WEBB

UTKAST till mall för. Geodataplan XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS. TEL FAX E-POST WEBB 2013-11-04 UTKAST till mall för Geodataplan 2014-2016 XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS TEL FAX E-POST WEBB www.kommun.se Innehållsförteckning 1 Inledning 5 2 Syfte med geodataplanen 5 3 Vision

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Administrera ArcGIS for Server. Erik Bruhn Johnny Björk

Administrera ArcGIS for Server. Erik Bruhn Johnny Björk Administrera ArcGIS for Server Erik Bruhn Johnny Björk Agenda ArcGIS for Server i plattformen Arkitektur Administrera i ArcGIS Server Manager Prestanda Säkerhet ArcGIS Is a Platform ÖVERSÄTT Enabling GIS

Läs mer

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e h a n t e r i n g av kyrk o g å r d skar tor

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e h a n t e r i n g av kyrk o g å r d skar tor e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e h a n t e r i n g av k y r ko g å r d s k a r to r Aveny Karta a v e n y k a r t a Aveny Karta Med Aveny Karta erbjuds ett toppmodernt hjälpmedel för elektronisk

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5 eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 1 eklient Livscykelplan Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Web Client. Produktinformation

Web Client. Produktinformation Web Client Produktinformation Inledning Web Client Industrin ställer allt högre krav på flexibla lösningar. WideQuick Web Client ger operatören möjlighet att styra och övervaka anläggningen oavsett tid

Läs mer

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Vad är/var problemet? NyA webben har behörigheter/roller via federerade attribut edupersonentitlement/gmai Studentcentrum

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Kontakta mig på 0455-619705 eller via min E-post roger@nortic.se så berättar jag mer!

Kontakta mig på 0455-619705 eller via min E-post roger@nortic.se så berättar jag mer! Nortic är ett modernt biljettverktyg byggt för att klara framtidens krav på flexibilitet och tillgänglighet. Idag har Nortic cirka 300 kunder som hanterar hela sin biljettförsäljning snabbt och enkelt

Läs mer

Lantmäteriets WMS En presentation av de olika komponenterna i plattformen och hur öppen källkod påverkar vår arbetsmetodik

Lantmäteriets WMS En presentation av de olika komponenterna i plattformen och hur öppen källkod påverkar vår arbetsmetodik Lantmäteriets WMS En presentation av de olika komponenterna i plattformen och hur öppen källkod påverkar vår arbetsmetodik Erik Gustafson Alternativ titel Att sova gott om natten

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

WORKSHOP Geodatasamverkan 17 februari 2012 Sammanställning av frågor och ämnen som diskuterades under Bikuporna

WORKSHOP Geodatasamverkan 17 februari 2012 Sammanställning av frågor och ämnen som diskuterades under Bikuporna WORKSHOP Geodatasamverkan 17 februari 2012 Sammanställning av frågor och ämnen som diskuterades under Bikuporna 1 Geodatasamverkan I samband med Föreningen Geografisk Informationssamverkan i Stockholms

Läs mer

Hypergene 14-1. Beskrivning av nya funktioner

Hypergene 14-1. Beskrivning av nya funktioner Hypergene 14-1 Beskrivning av nya funktioner Hypergene 14-1 Detta dokument sammanfattar de stora nyheterna i Hypergene 14-1, som blir allmänt tillgänglig för befintliga och nya kunder efter sommaren. Utöver

Läs mer

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster PM 1(13) Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Jonas Daag Microsoftspecialist

Jonas Daag Microsoftspecialist Sofia Österman Jonas Daag Microsoftspecialist Systemutveckling/IT-Arkitekt KOMPETENS PROJEKLEDNING SYSTEMUTVECKLING SYSTEMFÖRVALTNING WEB FÖRÄNDRINGSHANTERING KRAVANALYS SÄKERHET MOBILITET MIGRERING LÖSNINGSARKITEK

Läs mer

JavaScript in SharePoint and not just for Apps. Wictor Wilén

JavaScript in SharePoint and not just for Apps. Wictor Wilén JavaScript in SharePoint and not just for Apps Wictor Wilén Wictor Wilén Agenda Varför JavaScript? JavaScript bibliotek SharePoint JS bibliotek JavaScript Client Side Object Model (JSOM/CSOM) REST Client

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Maj 2012 Version 1.20

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Maj 2012 Version 1.20 Mobizoft Video Add-on for EPiServer Maj 2012 Version 1.20 Introduktion Mobizoft Video Add-on for EPiServer innebär en möjlighet för EPiServers användare och redaktörer att enkelt hantera och publicera

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Stöd vid genomförande av GIS-projekt Rapport: Riktlinjer vid sampresentation av WMS-tjänster Dynamiska realtidssensorer - bildexempel Arkitektur och aktuella standards Sensorpresentationer på FOSS4G 2010

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Stöd vid genomförande av GIS-projekt Presentation vid SIS Stanlis Forum för Geodatatjänster Stockholm den 23 september 2010 Instruktionsvideos, kartsymboler och stilmallar FOSS4G 2011 i Barcelona (FreeOpenSourceSWforGIS)

Läs mer

Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud!

Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud! Smarta sätt att modernisera din webbplats för SiteVision Cloud! Tomas Ericsson, CISSP-ISSAP IT- och informationssäkerhetsarkitekt. Arbetat mer än 20 år med IT- och informationssäkerhetsarkitektur. Har

Läs mer

Teknisk plattform för version 3.7

Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 1 (13) Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 2 (13) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Programsupport... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.1.1 Primära webbläsare... 5 2.1.2 Sekundära webbläsare...

Läs mer

Verksamhetsnytta är viktigare än Teknik

Verksamhetsnytta är viktigare än Teknik Verksamhetsnytta är viktigare än Teknik Föredrag vid Jord- och SkogsGIS-seminarium Jönköping den 8 november 2006 040-16 71 33 0734-12 81 33 fredrik.ekelund@sweco.se Verksamhetsnytta är viktigare än Teknik

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Fungerande GIStjänster i ett svenskt moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Innehåll Vad är egentligen ett GIS-moln? Behov som drev Ljungby kommun att lägga delar av

Läs mer

ekorren e-tjänst Teknisk målbild

ekorren e-tjänst Teknisk målbild e-tjänst Teknisk målbild Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. MÅLBILD... 3 3.1 SKALBARHET... 3 4. ARKITEKTUR... 5 4.1 DATALAGRING... 5 4.2 ÖVERSIKTSBILD FÖR ARKITEKTUR...

Läs mer

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll

Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll Föredragets innehåll Stöd vid genomförande av GIS-projekt Goda exempel - Karttjänster Innehåll 1. Rapporten och ex. Falkenberg 2. Uddevalla 3. Business region Gothenburg, BRG 4. Österåker 5. Skånekartan

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

Gemensam mät-, kart- och GIS-plattform för åtta Södertörnskommuner

Gemensam mät-, kart- och GIS-plattform för åtta Södertörnskommuner Gemensam mät-, kart- och GIS-plattform för åtta Södertörnskommuner Södertörnsplattformen-SGD (Södertörns GeoData) Sanna Sparr Olivier, Botkyrka kommun, ordf i GIS-samverkan Södertörn Christer Pihl, T-kartor

Läs mer

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén

GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2. Version 2 2014 Maria Syrén GRUNDKURS WEBBKARTOR G E O S E C M A F O R A R C G I S 1 0. 2 1 Version 2 2014 Maria Syrén Innehåll Bakgrund Användargränssnitt Grundfunktioner: Zooma, panorera Fastighetssök Identifiera Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholm Open Award 2014 Meet Up 26 mars Trafik och framkomlighet

Stockholm Open Award 2014 Meet Up 26 mars Trafik och framkomlighet Stockholm Open Award 2014 Meet Up 26 mars Trafik och framkomlighet Trafik och parkering Trafikkontoret hanterar en mängd information i sina IT-system som finns åtkomlig som öppen data. Vi kommer här visa

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Driftade tjänster för mät-, kart- och GIS-verksamheten. Daniel Lekberg, Astando Christer Pihl, T-Kartor

Driftade tjänster för mät-, kart- och GIS-verksamheten. Daniel Lekberg, Astando Christer Pihl, T-Kartor Driftade tjänster för mät-, kart- och GIS-verksamheten Daniel Lekberg, Astando Christer Pihl, T-Kartor Om Södertörnsupphandlingen Södertörn: Botkyrka, Huddinge, Haninge, Södertälje, Salem, Tyresö, Nykvarn,

Läs mer