Cartesia GIS AB ingår i Addnode Group som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cartesia GIS AB ingår i Addnode Group som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap."

Transkript

1 Produktbeskrivning

2 GIS AB GIS AB är ett Nordiskt IT-företag med fokus på att tillhandahålla både specialistkompetens, produkter och lösningar inom områdena geografisk informationsbehandling, geografisk data och positioneringsteknik. GIS AB ingår i Addnode Group som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap. s webgis strategi har ett brett utbud av produkter, lösningar och tjänster inom webgis, molnoch datatjänster. kan därför alltid erbjuda en för varje kund anpassad kombination av tjänster och produkter. Egen och extern data kan kombineras i eller med olika typer av molntjänster och/eller lokalt installerade applikationer och produkter. erbjuder valfritt både opensource och kommersiella lösningar integrerade i samma lösningskoncept och kan därför skapa både trygghet, valfrihet kombinerat med alla opensource-fördelar. Spatial MAP är s flaggskeppslösning inom Opensource webgis. Spatial MAP är ett fritt skalbart system inriktat mot både Intranät, Internet och Portal-tillämpningar. Spatial MAP kan installeras direkt i kunders miljöer, i valfria molntjänster och kombineras med s övriga utbud av tjänster inom området. Spatial MAP baseras på produkten Spatial Suite från Grontmij (Danmark). ansvarar för anpassning och vidareutveckling av produktplattformen för den svenska marknaden och kan därigenom leverera ett komplett tjänsteutbud runt Spatial MAP från installation/utbildning till anpassning/utveckling och komplett driftstöd. Idag lägger och Grontmij ner stora resurser i vidareutvecklingen av Spatial MAP (Spatial Suite) med mål att fortsatt erbjuda den bästa opensourcebaserade lösningen och webgis-familjen på marknaden och samtidigt vidareutveckla den idag redan stora gruppen på över 100 kunder.

3 Innehåll Varför välja Spatial MAP?... 5 Spatial MAP Programvaran... 6 Grundpaket... 6 Tilläggsmoduler... 6 Integrationsmoduler... 6 Spatial MAP Arkitektur... 7 Spatial MAP och standards... 8 Spatial MAP behörighet och säkerhet... 8 Spatial MAP Administration... 9 Spatial MAP GUI design Funktionsbeskrivningar HW konfigurering Utbildning och införande Referenser och exempel... 14

4 Spatial MAP Spatial MAP är en komplett opensourcebaserad webgis-lösning och plattform som enkelt och fritt kan konfigureras, anpassas och grafiskt designas efter egna önskemål och behov. Spatial MAP är inriktat till att presentera och distribuera data från enkla till avancerade funktioner för alla typer av GIS-användare. I Spatial MAP kombineras kart- och registerbaserad data med anpassningsbara och intuitiva verktyg för presentation, analyser, rapporter, databearbetning och datainmatning. Den flexibla modulära arkitekturen baseras på opensource GIS, GIS standarder samt Rest- och Webservices kombinerat med ett stort utbud av färdiga konfigurerbara funktioner och applikationer som kan utnyttjas direkt i de flesta standard webläsare och mobila tillämpningar utan tillägg. Hela lösningen är öppen och licensfritt skalbar i alla delar och administreras via färdiga administrationsverktyg eller direkt via XML-konfigurering. Spatial MAP är byggd att användas som en helhetsapplikation, portallösning eller som integrerad del av andra system. Idag används Spatial MAP framförallt av våra kunder för att: skapa effektiva intranätlösningar och minska användandet av desktopgis sprida data och information genom publika och portalorienterade weblösningar (publik web, e-tjänster) integrera andra system och erbjuda olika typer av kartkopplingar producera och konsumera datatjänster (geodatasamverkan, Inspire) mobil dataspridning (Smartphones, Surfplattor) riktade applikationer för exempelvis park, gata, drifthantering, räddning, transport, ruttplanering, renhållning mm. Spatial MAP gör det enkelt att tillhandahålla verktyg och applikationer för olika användare och användargrupper. Spatial MAP är helt baserat på OGC standarderna WMS/WMTS/WFS och Openlayers för kartvisualisering. Spatial MAP är kompatibel med Oracle, PostGIS, SQLServer och de flesta på marknaden förekommande geografiska fil- och rasterformaten.

5 Varför välja Spatial MAP? Spatial MAP är en av marknadens mest utvecklade och färdigställda webgis produkt. Spatial MAP är enkel att installera och passar in de flesta GIS miljöer. Spatial MAP kan anpassas efter både grafiska och innehållsmässiga önskemål. Spatial MAP produkten kan fritt installeras och skalas och utnyttjas både på intranätet, för publika tillämpningar och integrerat med andra system. Spatial MAP styrkor och fördelar: Ett system för många olika tillämpningar Opensource-baserad i en modern flexibel arkitektur Stöd för de flesta vanliga webläsarna via Openlayers Effektiva administrations- och övervakningsapplikationer Säkerhet och behörighetsstyrning Funktionsrik som standard och modulbaserad Tilläggsmoduler för olika verksamhetsinriktningar Hanterar både geografisk och registerinformation Funktioner från presentation till editering/digitalisering Mobila och Portallösningar med integrationsgränssnitt Intuitivt och anpassningsbart modernt grafiskt gränssnitt Skin baserat Baserat på OWS standarder (WMS/WFS/WMTS mm.) Hög prestanda och inbyggd kart-cache hantering Stor kundbas och erfaren konsult organisation Framtidssäkrad med kraftfull vidareutveckling Anpassningsbart och öppet system Kan installeras lokalt, som molntjänst eller i kombination ISM och Solen integration Brett Stöd för editering och inmatning av data 3D visualiseringsstöd och e-tjänster Spatial MAP är en produkt som möjliggör en effektiv informationsspridning av både data, arbetsflöden och olika typer av lösningar och färdigställda tillämpningar.

6 Spatial MAP Programvaran Spatial MAP programvaran är moduluppbyggd och består av en grundmodul som kan utökas genom att addera till ett stort utbud av olika typer av tilläggsmoduler. Tilläggsmoduler finns både som generella, verksamhetsområdesorienterade och som branschspecifika för att erbjuda en för kunden så anpassad och skräddarsydd lösning som möjligt. Modulkonceptet erbjuder även en flexibel miljö för att addera egna tillämpningar, applikationer och anpassningar. Spatial MAP programvaran är uppdelad i tre delar: Grundpaket Som standard i Spatial MAP ingår ett mycket kraftfullt och funktionsrikt paket som tillhandahåller en komplett skalbar och anpassningsbar WebGIS lösning. I grundpaket finns hela den grafiska och tekniska miljön representerad tillsammans med out of the box och anpassningsbara funktioner för data- och kartpresentation, lagerdialoger, navigerings-, informations-, analys-, utskrift- och sökfunktioner. Tilläggsmoduler Grundpaketet kan utökas med valfria kombinationer av mycket kraftfulla tillägg och applikationer som tillhandahåller avancerad och branschunika lösningar för olika områden inom webgis. Exempelvis finns tillägg för säkerhets och behörighetsstyrning (AD), Drilldown funktioner, avancerad rapporthantering, geokodning, uttag av data i valfria GIS-format och koordinatsystem (download), portalverktyg (Minimap), Editering och digitaliseringsstöd (Spatial Edit), Redlining, Mobila lösningar m.fl. Integrationsmoduler Utöver dessa tilläggsmoduler finns ett antal integrationsmoduler för exempelvis Office-stöd, integration med olika onlinetjänster från exempelvis Blom, Google, Rosy, Openstreet, Agency9 m.fl. samt integrationer med olika typer av vanliga registersystem. tillhandahåller också färdiga lösningar för integration mot ISM, Solen, ISM Services samt utvecklar stöd för att tillgodose olika typer registersystems integrationer och geodatatjänster inklusive ruttplanering. >> För mer information se kapitel Funktionsbeskrivningar

7 Spatial MAP Arkitektur Spatial MAP arkitekturen är utvecklad i och bygger på en n-skikts arkitektur som redan från början är designad för att kunna integreras med andra IT-system och olika datakällor. Spatial MAP server är en J2EE applikation baserad på servlets och kan därför installeras och köras både i Linux och på Windows plattformar. I Spatial MAP är data, tillämpningar och presentation åtskilda vilket skapar en mycket flexibel, skalbar och säker applikationsarkitektur baserad på OpenLayers, HTML, XML, services och gränssnitt via http, https GET/POST. Spatial MAP innehåller som standard en kompletta kartmotorer baserad på opensource-programvararorna MapServer, GeoServer, GeoWebCache och kan utökas med andra TileCache-servrar. All kartdata produceras och hanteras alltid helt och hållet enligt OWS standarderna (WMS, WMTS, WFS). Detta betyder också att Spatial MAP både kan integrera, hantera och presentera såväl geografisk- som registerinformation i de flesta förekommande webbläsarna samtidigt som lösningen kan integreras i andra applikationer. Spatial MAP baseras på ett grundläggande koncept av profiler. Profilen gör det möjligt att konfigurera och skräddarsy hur olika Spatial MAP applikationer skall se ut, vilka funktioner som skall vara tillgängliga samt hur applikationen skall interagera med behöriga användare och användargrupper.

8 Spatial MAP och standards Spatial MAP stödjer ett stort antal standarder och defaktorstandarder. Spatial MAPs Datasource framework är en öppen arkitektur där nya datakällor, SOAP webservices och exempelvis OGCstandarder enkelt hanteras och läggas till efter behov. Idag stöds bl.a. följande OGC-standarder direkt eller indirekt via inbyggda verktyg: Web Map Service (OGC:WMS) o Server: 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0, 1.1.1, o Client: 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0, Web Feature Service (OGC:WFS) 1.0.0, Web Coverage Service (OGC:WCS) 1.0.0, 1.1.0, 2.0.0, Geography Markup Language (OGC:GML) 2.1.2, Level 0 Profile, GML Application Schema - Coverages (OGC:GMLCOV) 1.0.0, Web Map Context Documents (OGC:WMC) 1.0.0, Styled Layer Descriptor (OGC:SLD) Filter Encoding Specification (OGC:FES) Sensor Observation Service (OGC:SOS) Observations and Measurements (OGC:OM) SWE Common (OGC:SWE) OWS Common (OGC:OWS) 1.0.0, 1.1.0, Spatial MAP behörighet och säkerhet Spatial MAP kan idag installeras i organisationer med krav på hög säkerhet och säkrade datakällor och användande. Modulen Permission Manager (PM) erbjuder utöver detta ett komplett behörighetssystem för användare, användargrupper kopplat till AD eller lokal behörighetsdatabas. Med Permission Manager kan definierade applikationer behörighetsstyras mot enskilda användare och användargrupper. Definierade applikationers innehåll kan även styras mot enskilda användare och användargrupper så att en och samma applikations funktionsinnehåll anpassas mot varje användarprofil. Behörighetsklassade informationsmängder kan också hanteras och låsas exempelvis WMS/WFS tjänster.

9 Spatial MAP Administration Spatial MAP är uppbyggd i en logisk installationsstruktur bestående av XML, XSLT, Java, JS, CSS filer mm. Hela lösningen kan hanteras genom direktmanipulering (skapande, editering) av framförallt XML-filer. För att göra det enklare att administrera Spatial MAP lösningen finns ett antal stöd och administrationsmoduler med olika inriktning och verkan. Permission Manager (PM), behörighetsmodul administreras genom AD kopplat administrationspaket (HTML). OBS! tilläggsmodul. SpatialMap Console, Site administration modul används för att monitorera användningen, prestanda och konfigureringen av Siter (HTML). För att bygga upp och hantera olika webapplikationer, kartor, stilsättning, funktioner och grafiska gränssnitt finns två olika alternativa administrationspaket. Spatial Server Manager (SSM), Administrationsprogrammet hanterar grundläggande definitioner i Spatial MAP som kartträd, sökningar, datakällor och fördefinierade funktioner men har begränsad räckvidd för grafiskt gränssnitt, kartdesign och stilsättning. OBS! tilläggsmodul Spatial Services WEB ADM Hanterar samma saker som SSM och i tillägg finns kraftfull funktionalitet för profildefinitioner, kartdesign, stilsättning, Cache och regelstyrning. Spatial Services WEB ADM är också helt integrerad med ISMs metadatabas. OBS! tilläggsmodul ISM Services ISM Services WEB ADM

10 Spatial MAP GUI design Spatial MAP grafiska gränssnitt kan i sin helhet anpassas och designas efter egna önskemål. Samtliga Intranät, Internet och Portallösningar baseras på HTML och CSS design och har kopplats till en grundläggande Skin baserad anpassningsmiljö. Till Spatial MAP finns ett koncept baserat på olika färdiga verktyg, ikon funktioner, rullgardinslistor och verktygs- pop ups dialoger inramat i en grundläggande grafisk design. Samtliga delar kan konfigureras och anpassas även om de vanligaste kundförändringarna oftast baseras på ändringar i färgscheman, logotyper, bilder, placeringar och ikoner. GUI komponent exempel.

11 Funktionsbeskrivningar Spatial MAP Basmodul exempel på funktioner Innehållsgrupper Detaljering Navigeringsverktyg Historik, Hela området, koppling till fördefinierade platser Zoom/Pan via mus, kartbredd, funktion, grafiskt obj, tangentbord eller touch Zoom verktyg Informationsverktyg Info om, Hover (Mouse Over), Metadata mm. Sökningsverktyg Konfigurerbara sökningsverktyg Analysverktyg Analys och Ad Hoc analysverktyg med spara Länkverktyg HTTP, PDF, Objekt, Bild och kartlänkar Grafiska kartverktyg Koordinatvisning, Navigerings obj, Översiktskarta, Dynamisk teckenförklaring, Skalstock mm. Signaturförklaring och Metadata Metadata beskrivning och lager signaturer Responsiv kartanpassning Anpassning av applikation mot fönsterstorlek Utskriftsverktyg HTML utskriftverktyg av kartutsnitt Rapportverktyg HTML rapporter Användarstyrd anpassning Lagring/aktivering av aktuella/sparade sessionsinställningarna Favoriter Hjälp Anpassningsbar hjälp funktion Kart- och datastöd Lager dialog Olika anpassningsbara lagerdialoger med rik funktionalitet och användaranpassning som skiktsortering och skiktadministration, Tänd/Släck och lägg till/ta bort skikt. GUI Anpassningsbart GUI Ramverk med CSS stöd Datakällor Stöd för de flesta vektor- och rasterdatakällor Profilverktyg För Applikationsdesign Kartverktyg Stöd för Kartdesign, stilar, text, zoomintervaller, beteende mm. Metadata Stöd för metadataregistrering Cache och Tilehantering Inbyggt stöd Geodata (OWS- stöd) Inbyggt stöd för användning konsumtion/produktion Koordinatsystemsöveräkning Inbyggd on the fly överräkning Site administration HTML Site administrationsprogramvara mm. Spatial MAP Exempel på tilläggsmoduler Innehållsgrupper Detaljering Administrationsmodul SSM Begränsat grundläggande administrationspaket Administrationsmodul ISM Services Enkel och omfattande administrationsmodul Avancerad sökning Sökningar i olika typer av datakällor med egna typer av sökkriterier Nedladdning av geografisk data i olika filformat och koordinatsystem direkt från webben Download av data Excel- Rapportgenerering Uttag av rapporter i Excel- format PDF- Rapportgenerering Skapande av PDF- rapporter PDF- Utskrifter PDF skalriktiga utskrifter Avancerade drilldown analyser genom synliga och andra valda lager(datakällor) Drilldown analyser MapATable, MaplessQuery Dubbelriktad Tabellkoppling mellan Karta och valfria tabeller Minimap Portalverktyg för att infoga webgis i hemsidor och websiter Mätverktyg Längd och areal mätningsverktyg

12 Mobile Readlining Readlining i arbetsytor Digitalisering i Teman Profilväljare Spatial Edit Lägg till valfri WMS Permission Manager (PM) 3D Agency9 Metadatakatalog Planerade tilläggsmoduler från Ruttplanering Solen FAST Solen FOLK Geokodningtjänster HTML baserad Mobil lösning för smartphones och surfplattor Enkelt sessionsbundet Skissverktyg Skissverktyg med möjlighet till skiss- delning och lagring av upprättade skisser Digitalisering (punk,linje,yta) samt attribut- redigeringsverktyg för enskilda lager. Snabbverktyg för att byta profil Full editering och digitaliseringsmodul med snappfunktionalitet och attributredigering. Motsvarar traditionell desktop GIS. Användarstyrd addering av valfritt antal externa WMS- lager Full behörighets och säkerhetsmodul baserat på AD och eller lokal användardatabas 3D Agency9 runtime viewer integration Inspire Geonetwork integration Webservices för Ruttplanering mot preparerad LV- data via s DaaS, SaaS tjänster Plugin Modul Plugin Modul Webservices för Geokodning mot preparerad geokodningsdata via s DaaS, SaaS tjänster Spatial MAP Exempel på integrationsmoduler Innehållsgrupper Google Blom Agency9 Rosy Web Park Web Openstreet Map ISM Services SpT Gdal Greta Grävning i Gata Greta Markupplåtelse mm. Detaljering Integration av Google data, Google StreetView mm. Integration mot Blom 2D/3D tjänster Integration av Agency9 3D hantering Komplett web- applikation för Gata och Gatuunderhåll Komplett web- applikation för Parkhantering Integration av Openstreet preparerade och cachade tjänster Integration av ISM med WMS, WFS och WCS stöd Opensource baserad applikation för bearbeta och öka prestanda av olika typer av rasterdatakällor exempelvis ortofoton. Komplett web- applikation för grävtillståndshantering Komplett web- applikation för marktillståndshantering Planerade moduler från Kartsmart Geodatatjänster Solen Meta Integration av s Kartsmart, App- baserade Android och IOS tjänster. geodatatjänster Integration mot Solen Metadatabas och definitioner

13 HW konfigurering Att på förhand konfigurera och rekommendera en optimal HW konfigurering för Spatial MAP är mycket svårt pga. att relevant dimensionerande data oftast saknas. Ofta finns många osäkra parametrar och som regel också mycket liten kunskap om förväntad last, nätverkskapacitet, diskbehov och accesstider och antalet förväntade samtidiga användare och deras applikationsbeteenden. Lösningens datakomplexitet och olika val för optimering av data och kartor spelar också stor roll för hur HW för Spatial MAP bör konfigureras och dimensioneras. Vi rekommenderar därför oftast att en lämplig start konfigurering för HW utnyttjas initialt i projektet. Föreslagen rekommendation är baserat på kommunala erfarenhetstal från Intranät och Internet tillämpningar och måste därför högst troligt behöva trimmas med tiden. rekommenderar en server baserat på: CPU 8 Cores, ~2,6GHz Ram, minimum 8 Gbyte Snabba diskar, gärna SSD. Utbildning och införande Utbildning runt Spatial MAP kan tillhandahållas på plats eller i kurslokaler. levererar både standardkurser, anpassade kurser och riktade workshops. Spatial MAP standardkurser och workshops: Spatial MAP grundkurs inklusive administration Spatial MAP Edit grundkurs ISM Services grundkurs Diverse riktade workshops kring Spatial MAP och införande

14 Referenser och exempel Nedan finns ett antal exempel sammanställda. Dessa är främst inriktade mot publika tillämpningar då merparten av Spatial MAPs kunders intranätlösningar ej kan nås publikt. Linköpings Publika WEB Innehåll: Grundläggande kartor, ortofoton, detaljplaner och annan intressant information för medborgare. Linköpings Publika WEB 3D Innehåll: Grundläggande kartor, ortofoton, detaljplaner och annan intressant information för medborgare. 3D information via integration med Agency 9. Norrköpings Publika WEB Medborgarportal med publik kartinformation.

15 Köpenhamn Minimap och Mobil exempel. Nyköpings kommun framtidskarta. Exempel på minimap integration i kommunal hemsida. Demo exempel på intranätlösning =demo01_themestore Demo exempel på Mobil HTML lösning. mobile&page=mobile-content

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman Med Geografisk IT för en bättre framtid Greger Hellman Cartesia hjälper Sveriges kommuner att skapa en effektiv geografisk informationshantering Vi ingår i en av Sveriges största och snabbast växande företagsgrupp

Läs mer

ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar

ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar ISM I N T E R O P E R A B I L I T E T M E T A D A T A S P A T I A L W M S G I S O P E N S O U R C E A R B E T S F L Ö D E N W F S I N S P I R E O R A C L E H I S T O R I K V E R S I O N H A N T E R I N

Läs mer

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se Öppen Källkod inom Offentlig Sektor 15-16 april 2008, Stockholm Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se 2008-05-14 Signatur Om SMHI Som experter inom

Läs mer

Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun

Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun Funkar det? Ja! Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare Stadsbyggnadskontoret Kristianstad Kristianstad Jag Karl-Magnus Jönsson GIS-utvecklare Avdelningen

Läs mer

Vad är ArcGIS.com? På ArcGIS.com hittar du:

Vad är ArcGIS.com? På ArcGIS.com hittar du: Vad är ArcGIS.com? ArcGIS.com är en webbplats ESRI Inc tillhandahåller där du kostnadsfritt kan arbeta med kartor och geografisk information. På webbplatsen kan du skapa kartor, hitta kartor och webbaserade

Läs mer

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Kontroll över utveckling Dela utvecklingsresultat Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen Utveckling, inte licenskostnader Vanliga frågor om Opensource

Läs mer

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data 1 Strategi och användning ndning av stadens geografiska data Eric Jeansson GIS-chef Stadsbyggnadskontoret GöteborgG 75% av all information som ett företag eller myndighet hanterar har en geografisk koppling

Läs mer

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1 Välkommen! SAPSA Impuls Mobilitet 81 Impuls sponsorer 2012 Guldsponsorer SAPSA Impuls Mobilitet 81 Mobilitet 81: Mobil reseräkningsapp med möjlighet att fotografera kvittona Christer Ingemarsson Lena Kågedal

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Tekis Agenda Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Sammanfattning Ett sammanhängande koncept av nära integrerade produkter Nya och gemensamma begrepps- och

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

Jonas Daag Microsoftspecialist

Jonas Daag Microsoftspecialist Sofia Österman Jonas Daag Microsoftspecialist Systemutveckling/IT-Arkitekt KOMPETENS PROJEKLEDNING SYSTEMUTVECKLING SYSTEMFÖRVALTNING WEB FÖRÄNDRINGSHANTERING KRAVANALYS SÄKERHET MOBILITET MIGRERING LÖSNINGSARKITEK

Läs mer

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Solgerd Tanzilli, Projektledare Tomas Rosendal, Testledare Xin He, Testare Lars Palm, Testare Anders Östman, Vetenskaplig ledare 1 Sammanfattning

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM Agenda Zipper Zecurity, vilka är vi? IAM, varför och vad gör det för nytta? IBM Security Identity Manager IBM Security Role & Policy

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

SafeCom Mobile Print. Inledning

SafeCom Mobile Print. Inledning SafeCom Mobile Print Inledning Explosionen av smartphone och surfplattor kommer att påverka utskrift, skanning, dokumenthantering och utskriftsvolymer på överraskande sätt under de kommande fem åren. Andelen

Läs mer

MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $ # " % # % & ' ()# * " +, * - ""&".# / -# "(0 1-2"3 0. +4 1-5 (25 6 Consafe Logistics erbjuder mjukvara enligt nedanstående specifikation. Astro Warehouse

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Hypergene 14-1. Beskrivning av nya funktioner

Hypergene 14-1. Beskrivning av nya funktioner Hypergene 14-1 Beskrivning av nya funktioner Hypergene 14-1 Detta dokument sammanfattar de stora nyheterna i Hypergene 14-1, som blir allmänt tillgänglig för befintliga och nya kunder efter sommaren. Utöver

Läs mer

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Inledning Detta dokument beskriver de nyheter som tillkommit i Vitec Portal 3.47. Förutom dessa nyheter har även ett antal tillägg och justeringar gjorts.

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e h a n t e r i n g av kyrk o g å r d skar tor

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e h a n t e r i n g av kyrk o g å r d skar tor e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e h a n t e r i n g av k y r ko g å r d s k a r to r Aveny Karta a v e n y k a r t a Aveny Karta Med Aveny Karta erbjuds ett toppmodernt hjälpmedel för elektronisk

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Om så önskas kan givetvis ramverket kompletteras med funktionalitet och anpassas helt efter kundens önskemål.

Om så önskas kan givetvis ramverket kompletteras med funktionalitet och anpassas helt efter kundens önskemål. NSI Ramverk Beskrivning WEBfactory är tredje generationens SCADA-system och är det första helt baserad på standardiserad webb-teknik. Fördelen med denna teknik är många, förutom att Internet Explorer är

Läs mer

WMS @ SGU. Jonas Holmberg

WMS @ SGU. Jonas Holmberg WMS @ SGU Jonas Holmberg WMS @ SGU - innehåll Vad är WMS (Wep Map Service)? WMS lager / tjänster och struktur på SGU SGUs WMS i ArcGIS SGUs WMS i Geodata.se SGUs WMS i kartvisare WMS Web Map Service OGC

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer

Sweco på Kartdagarna 2009

Sweco på Kartdagarna 2009 Sweco på Kartdagarna 2009 Sweco-föredrag och andra aktiviteter på Kartdagarna 2009 Swecos leverantörsoberoende konsulter inom geografisk IT arbetar med att strukturera, analysera och presentera stora mängder

Läs mer

Stockholms Digitala Stadsmuseum. S-Å Sändh

Stockholms Digitala Stadsmuseum. S-Å Sändh Stockholms Digitala Stadsmuseum S-Å Sändh Digitala Stadsmuseet Stockholms Stadsmuseums nya digitala skyltfönster Övergipande Designmål: 1. Skapa ett gemensamt system för publicering av Stadsmuseets digitala

Läs mer

Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista

Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista Under anmälningsförfarandet får du en rad frågor om uppgifter du kanske inte känner till. Innan du anmäler dig bör du läsa följande information

Läs mer

Slutrapportering projekt Riges. Open emap. Kravställning och utveckling av generisk GIS-plattform. Resultat och erfarenheter.

Slutrapportering projekt Riges. Open emap. Kravställning och utveckling av generisk GIS-plattform. Resultat och erfarenheter. Slutrapportering projekt Riges Open emap Kravställning och utveckling av generisk GIS-plattform. Resultat och erfarenheter September 2014 Open emap Riges delrapport 2(18) Innehållsförteckning 1. OM DOKUMENTET...

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Auktorisation och grupphantering

Auktorisation och grupphantering Webadress https://portal.nordu.net/display/inkubator/projektrapporter Dokumentnamn.pdf Dokumentansvarig Jan Rundström Dokumentidentitet N/A Version 1.0 Datum 2014-19-02 Status Publicerad 1 Innehåll 1 Verktyg

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Kontakta mig på 0455-619705 eller via min E-post roger@nortic.se så berättar jag mer!

Kontakta mig på 0455-619705 eller via min E-post roger@nortic.se så berättar jag mer! Nortic är ett modernt biljettverktyg byggt för att klara framtidens krav på flexibilitet och tillgänglighet. Idag har Nortic cirka 300 kunder som hanterar hela sin biljettförsäljning snabbt och enkelt

Läs mer

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Frida Säfström Seniorkonsult Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda Arkitekturen Lagring Skalbarhet Säkerhet Olika typer av

Läs mer

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Vad är/var problemet? NyA webben har behörigheter/roller via federerade attribut edupersonentitlement/gmai Studentcentrum

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. v.2 Compact talk Programvaran som integrerar Compact Hissautomater med överliggande system Compact Talk gör det enkelt att till låg kostnad integrera Compact Hissautomater med ett överliggande system som

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412 Kommunala geodata Eric Jeansson GIS-chef 1 2 3 Att jobba på kommun hur sexigt är det? 4 5 Kommunala geodata Grunddata Verksamhetsdata 6 Grunddata: Vektoriserad information 7 8 9 Grunddata: Flygbilder 10

Läs mer

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6.

Adobe Fireworks CS6. Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. Adobe Fireworks CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Fireworks CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Fireworks CS6. HUR

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30 Mobizoft Video Add-on for EPiServer Juni 2012 Version 1.30 Introduktion Mobizoft Video Add-on for EPiServer innebär en möjlighet för EPiServers användare och redaktörer att enkelt hantera och publicera

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Bilaga 3b. Användbarhet. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 3b. Användbarhet. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm SID 1 (12) Bilaga 3b Användbarhet Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Bakom kulisserna. SMHI webservices. Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices

Bakom kulisserna. SMHI webservices. Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices OBS: Några av dessa webservice-länkar är nåbara externt. Andra öppnas om det kommer önskemål. SMHI webservices Bakom kulisserna Infrastruktur och säkerhetslösningar Demonstration av webservices Esa Falkenroth,

Läs mer

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Johan Fransson Johan Fransson Mark- och exploateringsingenjör Ansvarig för: Markfrågor Exploateringsavtal Geodata Gis Organisation 5 Förvaltningar

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Jämförelse av TimeEdit med andra system för schemaläggning med integrerad webbokning

Jämförelse av TimeEdit med andra system för schemaläggning med integrerad webbokning Jämförelse av TimeEdit med andra system för schemaläggning med integrerad webbokning Konkurrent Funktion Generellt /Nej Nej TimeEdit Kommentar Dokumentation Det skall finnas användarmanualer för systemets

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Magnus Cullberg Application Engineer, Bentley Systems Arbetsflöde för Dynamiskt Samarbete Arbete pågår Ordna & Publisera Granska, Analysera Förbättra Bentley

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG www.brother.se BROTHERS NYA SERIE KOMPAKTA MONOLASER KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG Brother vet hur viktig informationen är på ditt företag. Den nya monolaserserien

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode

receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om blanketter, elektroniska certifikat och e-tjänster. Det handlar om tillgänglighet och service. innehåll Sid 4 iipax

Läs mer

WorldPenScan X med mobila enheter

WorldPenScan X med mobila enheter WorldPenScan X med mobila enheter Återförsäljare dikteringsbutiken.se SpeechCom Systemutveckling AB dikteringsbutiken.se Hemvägen 11, 442 77 ROMELANDA Tel: 0303-24 41 42 info@dikteringsbutiken.se www.dikteringsbutiken.se

Läs mer

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk /konsult Stefan Elvestål Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0703-88 35 39 elvestal@outlook.com Sammanfattning Jag är en målmedveten och ständigt nyfiken utvecklare som är nogrann med

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

<script src= http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js></script> AngularJS Skriven av: Isak Glans. Datum: 2015-04-29. Kurs: Webbutveckling. Lärare: Per Sahlin. Utbildning: Systemutvecklare i.net, Newtons Yrkeshögskola. 1 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att

Läs mer

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se MOBIL TID Mobil närvarohantering Vad är Mobil Tid? Mobil Tid är en administrationsverktyg för att hantera din personals närvaro och tidrapportering. Med hjälp av beröringsfri avläsning säkerställer ni

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Catalog Management och andra nyheter i Basware Purchase Management. Fokus på kataloghantering och e-order. Matti Bjerking Basware Inköp Basware inköp roadmap ALUSTA Procurement

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

<RUBRIK> <DATUM> <presentatör> Att vara teknikledande är stort, att vara tankeledare är större. Addnode Group Nordisk IT-koncern med globala projekt Verksamhetskritiska IT-lösningar Omsättning 1 300 MSEK

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1 Gäller från och med programversion 2015.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer