ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar"

Transkript

1 ISM I N T E R O P E R A B I L I T E T M E T A D A T A S P A T I A L W M S G I S O P E N S O U R C E A R B E T S F L Ö D E N W F S I N S P I R E O R A C L E H I S T O R I K V E R S I O N H A N T E R I N G M O B I L T W E B G I S / C A D A D M I N I S T R A T I O N ISM Independent Spatial Management Effektiva och unika organisationslösningar

2 Independent Spatial Management ISM Produktiv och effektiv organisationslösning med ett gemensamt neutralt och öppet datalager i Oracle ISM, är en programvara som underlättar och effektiviserar hanteringen och användandet av geografisk information lagrad i både databas och filsystem. Med ISM skapas ett helhetssystem baserat på ett GIS-neutralt databaslager skapas, där all kommunikation med databasen sker direkt utan mellanlager eller leverantörsunika mellansystem. Befintliga GIS-system och GIS-applikationer samt investeringar i utbildning och anpassningar kan därför med fördel integreras, utnyttjas och förädlas i en gemensam miljö. ISM är utvecklad direkt i Oracle och kan därmed installeras och användas med alla geografiska informationssystem och applikationer som idag har möjlighet att läsa och hantera geografisk information i Oracle Locator/Spatial. ISM förenklar hanteringen av hela systemmiljön ISM tillhandahåller anpassade och enkla verktyg för både GIS-användarna och administratörerna. Programvaran skapar en effektiv miljö för att bygga in en modern IT-arkitektur för behörighet, distribution och åtkomst av aktuella geografiska och geografiskt relaterade informationsmängder. ISM skapar en produktiv organisationslösning Att införa ISM i en organisation innebär att man erhåller ett gemensamt, enkelt och mycket kraftfullt stöd för administration av samtliga GIS samt geografiska databaser och filstrukturer. ISM fungerar som ett nav som binder samman GISanvändare, GIS-administratörer och IT-avdelningar i en produktiv och kostnadseffektiv helhet. ISM skapar en enkel och effektiv systemlösning Att införa ISM i en organisation innebär att man erhåller ett gemensamt, enkelt och mycket kraftfullt stöd för administration av samtliga GIS samt geografiska databaser och filstrukturer. ISM fungerar som ett nav som binder samman GISanvändare, GIS-administratörer och IT-avdelningar i en produktiv och kostnadseffektiv helhet. ISM ser till att: Hela systemmiljön kan hanteras via en applikation Alla arbetar med aktuell och gemensam information oavsett applikation Införa styrkorna med geografisk databasteknologi i samverkan med befintliga filstrukturer Skapa logik, ordning och kvalitetssäkring i informationsdatabaserna En organisation kan med ISM: Minska kostnaderna och underlätta administrationen av geografisk information Förbättra distribution och hantering av GIS inom och mellan olika organisationer och avdelningar Skapa ett gemensamt grundsystem för alla GIS/CAD och slutanvändarapplikationer Skapa ett enkelt och säkert behörighetssystem för alla användare Hantera gemensam kartografi för GIS och CAD Utveckla anpassade arbetsprocesser Minska kostnaderna för applikationsutveckling och användning Enkelt publicera information via OGGC/OWS tjänster för intern och extern dataspridning Distribuera information via lätta och webbaserade klienter/webbläsare Skapa och hantera metadata I kärnan av ISM lagras information om data samt var tillgänglig geografisk information finns, s k. metainformation. ISM hanterar även information om hur kartor och produkter skall konfigureras avseende innehåll, användning och kartografi. All information lagras i GIS-neutrala strukturer som direkt kan användas av samtliga anslutna GISapplikationer oberoende av leverantör.

3 ISM Arkitekturen ISM skapar en leverantörsoberoende lösning som innehåller: Ett Administrationsverktyg för all data och alla GIS-applikationer Ett behörighetssystem anpassat för GIS-användning En metadatabas för att lagra information och kvalitetsuppgifter om data Enkla informationsverktyg för alla användare Gemensam kartografi och stildefinitioner samt kartografisk texthantering Distribuerat stöd för hantering av geografiska filer och databaser Gemensam dokumenthantering för länkning av informationsmängder Gemensamma applikationsdefinitioner Definitioner av geografisk områden och sökfunktioner Kartdefinitioner och visningsregler Information om koordinatsystem och projektioner Integrationsverktyg för olika databaser Funktionsbibliotek och applikationer för Oracle Spatial databaser ISM består av: ISM Server: ISM server installeras i Oracle och innehåller ISM Administratorn (ISM ADM). ISM Moduler: ISM moduler utökar de grundläggande funktionerna i ISM servern och installeras direkt som en utvidgning av Oracle. ISM Adaptrar: ISM Adaptrarna installeras som plug-ins i respektive CAD/GIS och WebGIS applikation. ISM Applikationer: ISM applikationer utökar befintliga GIS/CAD klienter med användbara tillbehör för verksamheten exempelvis AutoCAD ISM Toolbox, plot, etc. Om ISM införs i en organisation erhålls en gemensam, enkel och mycket kraftfull hantering av alla CAD/GIS databaser, filer, GIS/CAD klienter och applikationer. ISM kommer därmed att utgöra det centrala systemet som binder samman alla CAD/GIS och WebGIS användarna i en produktiv och kostnadseffektiv helhetsmiljö som är enkel att administrera och utveckla.

4 Oracle ISM kan installeras på alla Oracle 9i,10g och 11g plattformar och baseras på Oracles standard data typ SDO_GEOMETRY och Oracles MDSYS metadata schema. ISM kan också utnyttja alla specifika Oracle Spatial funktioner och hanterar alla SDO_GEOMETRY datatyper som punkter, linjer, polygoner etc. i både 2D, 2.5D och 3D. Andra Data källor ISM hanterar också sömlöst andra datakällor som exempelvis CAD/GIS filer, Rasterfiler, ArcSDE, WMS, WFS samt andra databaser. Inget Middleware (Mellanlager) ISM har inte en arkitektur av mellanlager (middleware) utan baseras på direktkopplingar mellan Oracle och använda GIS/CAD och WebGIS klienter. Drift och förvaltning ISM kan driftas och förvaltas både i lokala och centrala IT-miljöer. Tack vara tjänstebaserade arkitekturen och arbetsflödesorienteringen passar ISM även in i både privata och externa molntjänster. Säkerhet och användarrättigheter ISM s säkerhetspaket och användarhantering baseras på Oracle standard användar- och rollhantering. Detta innebär att det är mycket enkelt att tilldela olika användarrättigheter mot olika datakällor, avdelningar användargrupper samt enskilda användare. Transaktioner ISM stödjer som standard fem olika transaktionstyper som kan sättas upp i valfria kombinationer mot data. Långa transaktioner; Data checkas ut till klienten. Informationen kan sedan bearbetas och checkas in. Enbart förändringar sparas tillbaka under konfliktkontroll. Korta transaktioner; Data hämtas ut till klientens minne och kan bearbetas och sparas. Live transaktioner; ISM läser och skriver direkt och helt dynamiskt mot datakällan. WMS transaktioner; Live WMS transaktioner Workflow; Arbetsflödesdatabaser ISM och standarder Med ISM kan både internationella och nationella standards samverka i en gemensam anpassningsbar miljö. Standardiserade datamodeller, gränssnittskommunikation samt OGC standarder (WMS/WFS) hanteras med fördel i verksamhetsdatabaserna via ISM. Datakvalitet ISM innehåller kraftfulla funktioner för att underhålla, förbättra och dokumentera datakvalitet. Ytterligare kraftfulla funktioner för detta med olika inriktningar finns också i flera ISM moduler. Prestanda ISM CAD/GIS adaptrar och ISM WEB läser och skriver vektordata direkt mot datakällorna och kan också hantera både Raster och WMS/WFS datakällor. Detta innebär att ISM tillhandahåller verktyg och kan konfigureras av administratörer för att uppnå högsta prestanda och även för att minimera nättrafikbelastningen. Integration ISM arkitekturen är uppbyggd för att kunna integreras med andra systems data och applikationer på alla nivåer. ISM innehåller standardverktyg, färdiga integrationer samt API er för alla typer av integrationer.

5 ISM ADM ISM Administration ISM administrationspaket, ISM ADM, ingår i programvaran ISM och är det huvudsakliga verktyget för GIS-administratörer och samordnare att hantera hela verksamhetens GIS-miljö, karthantering och verksamhetssamordning. ISM ADM installeras som ett verktyg direkt i Windows-klienten och tillåter flera administratörer att samtidigt bearbeta dataschemat i ISM. ISM ADM förenklar hanteringen av Oracle och tar bort behovet av expertkompetens kring geografisk information lagrad i databaser. Administrationsverktyget används för att bygga upp kartor, koppla datakällor samt att definiera all metadata och grafik (manér) kring geografisk information och dess användande. ISM ADM gör det möjligt att hantera hela lösningen från en och samma applikation. Datahantering Topologihantering ISM Adaptrar ISM Adaptrar installeras som ett tillägg till valfria CAD/GIS klienter och applikationer som skall användas i systemmiljön. Adaptern ansvarar för att presentera och spara data till och från samtliga ISM datakällor via valfri klient på ett ändamålsenligt, enkelt och grafiskt anpassat sätt för slutanvändaren. Adaptern innehåller enkla verktyg för att stödja användaren vid val av kartor och data samt utsökningar av arbetsområden samt databearbetning. Samtliga Adaptrar utnyttjar samma dialoger och arbetsflöden och tillför enkla verktyg så att hög produktivitet och överblickbarhet uppnås.

6 MapInfo ISM Adapter ISM integrerar GIS-plattformar från MapInfo inklusive Solen plattformen. MapInfo har ett komplett utbud av desktop, WEB och mobila klienter. AutoCAD Map ISM Adapter ISM har fullt stöd AutoCAD och AutoCAD Map och i tillägg kan även Topobase, Autodesk MapGuide programvarorna integreras i ISM/ORACLE. ESRI ArcGIS ISM Adapter ISM integrerar samtliga ArcGIS-plattformar från ESRI. ISM adaptern kan anslutas mot Oracle med eller utan ESRI ArcSDE. ESRI har ett komplett utbud av desktop, WEB och mobila klienter. Topocad ISM Adapter Topocad från Adtollo är total-integrerad i ISM. Topocad miljön ger en komplett teknisk miljö för inmätning, projektering och data redigering. Cadcorp SIS ISM Adapter ISM har fullt stöd för Cadcorp SIS plattformen. Cadcorp har ett komplett utbud av desktop, WEB och mobila klienter. Microstation ISM Adapter ISM har fullt stöd för Microstation V8, V8i och i tillägg kan även Microstation PowerDraft och Bentley Redline utnyttja ISM Adaptern. Geomedia ISM Adapter ISM har stöd för Intergraphs Geomedia plattform. Övriga Adaptrar Till ISM kan valfria desktop och Web lösningar anslutas direkt mot ISMs öppna gränssnitt. ISM Moduler och applikationer Till ISM finns ett stort utbud av moduler och applikationer som utökar ISM s funktionalitet och användbarhet riktat mot olika marknadssegment och uppgifter. ISM Moduler kan sömlöst utnyttjas av alla anslutna desktop, Web och mobila tillämpningar. Exempel på ISM Moduler: ISM Topology ISM Topology är en regelbaserad topologimotor direkt i Oracle databasen. ISM Topology utnyttjar Oracles standardiserade Topologimodell och kan installeras i alla Oracle databaser med eller utan Oracle Spatial. ISM Topology hanterar både nätverks- och plantopologi och erbjuder samma stöd för alla anslutna klienter. ISM Services ISM Services är en komplett tjänstemodul för att producera stilsatta och kartografiska OGC- och Inspire tjänster direkt från den centrala ISM databasen och andra datakällor. ISM Services kan också utökas till att fungera som en komplett administrationsprogramvara för modulen ISM WEB och mobila applikationer.

7 ISM Plot ISM Plot eller Beställningsplot är en serverprogramvara som medger att utskrifter (plottar) av högkvalite kan beställas från samtliga ISM klienter inklusive Web-programvaror. En utskrift kan också beställas och utföras direkt från ett enkelt beställningsformulär utan kartklient, exempelvis genom sökning på plan eller fastighet. ISM History & Version ISM History & Version tillför historisk databehandling, historisk dataredovisning samt adderar funktioner för att studera, återskapa och hantera äldre utgåvor (versioner) av objekt. ISM-modulen adderar funktioner och rutiner för att enkelt skapa historisk lagring av objekt och objektklasser i databasen samt enkla funktioner för att behandla, söka och redovisa historisk data. ISM Workflow (Spatial Process Management) ISM Workflow är inriktad mot spatiala arbetsprocesser, jobb-hantering. Enkla funktioner finns för att snabbt bygga upp regler för nya arbetsprocesser och administrera befintliga. ISM Workflow baseras på långa transaktioner i databasen med datalåsningsmekanismer som option. Modulen är anpassad för att ge processanvändarna kraftfullt stöd samtidigt som andra användare kan tilldelas möjlighet att ta del av innehåll och status på pågående processer. Exempel på detta är GR-2000 fastighetsbildning, Detalj och översiktsplanering mm. ISM Web ISM Web är ett tre-skikts WebGIS system designad och utvecklad för att visualisera geografisk information från multipla datakällor tillsammans med integrationer av andra system. ISM Web separerar data, affärslogik och presentation från varandra och skapar därmed stora möjligheter för anpassningar till olika typer av användargrupper. ISM Web innehåller en rik uppsättning av anpassningsbara applikationer och funktioner, GIS standardverktyg, Redlining, Geocoding, Rapporter, Utskrifter, Analyser, Sökningar mot valfria datakällor, Portal hantering, Office integrationer, mobila applikationer, WMS/WFS och datafångst och editering. ISM Web Spatial Edit ISM Web Spatial Edit är en modul som tillhandahåller kraftfulla digitaliserings- och editeringsfunktioner direkt mot datakällorna från webbläsaren. ISM Web Spatial Edit tillhandahåller motsvarande noggrannhet och precision som vanliga GIS klienter och inkluderar snappning mot alla lager. Prestanda och enkelhet är unik tack vare ett intelligent utnyttjande av WMS och WFS.

8 En programvara som skapar en produktiv och effektiv organisations- lösning med ett gemensamt neutralt och öppet geografiskt datalager i Oracle. Cartesia GIS AB Storgatan LYCKSELE SWEDEN Phone

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman

Med Geografisk IT för en bättre framtid. Greger Hellman Med Geografisk IT för en bättre framtid Greger Hellman Cartesia hjälper Sveriges kommuner att skapa en effektiv geografisk informationshantering Vi ingår i en av Sveriges största och snabbast växande företagsgrupp

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (84) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar Innehåll 2 (84) Tjänstebeskrivningar 4 1 Inledning 4 2 Beskrivning av tjänster 4 2.1 EF1 Informationstjänster 5 2.2 EF1 Elektronisk datafångst 7 2.3 EF1 Mina Sidor

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (52) Bilaga 6 Tjänstekatalog Innehåll 2 (52) Tjänstekatalog 5 1 Inledning 5 1.1 Tillämpning 5 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 5 1.3 Ändring av tjänster 6 2 Tjänstearkitektur 7 2.1 Kontaktstödjande

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (36) Bilaga 6 Tjänstekatalog Innehåll 2 (36) Tjänstekatalog 4 1 Inledning 4 1.1 Tillämpning 4 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 4 1.3 Ändring av tjänster 5 2 Tjänstearkitektur 6 2.1 Kontaktstödjande

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (128) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (128) Innehåll 1 Inledning 4 2 Beskrivning av tjänster 4 2.1 E-Information 9 2.2 E-Formulär 13 2.3 Ciceron Form Designer 16 2.4 Mina Sidor 17 2.5 Mina Sidor i Mobilen

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Analys av Publiceringsverktyg

Analys av Publiceringsverktyg Analys av Publiceringsverktyg Anxious, Corekeeper, http://www.anxious.se/ Corekeeper utgör en robust grund för uppbyggnaden av en dynamisk webbplats eller ett intranät. Systemet kan ligga som grund i det

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (37) Bilaga 6 Tjänstekatalog Innehåll 2 (37) Tjänstekatalog 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 3 1.3 Ändring av tjänster 4 2 Tjänstearkitektur 5 3 Sammanställning

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (63) Bilaga 6 Tjänstekatalog Innehåll 2 (63) 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 3 1.3 Ändring av tjänster 4 2 Tjänstearkitektur 5 3 Sammanställning av e-tjänster

Läs mer

Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Frihet och flexibilitet på dina villkor! Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal.

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden 4.40 En produkt för alla EPiServer är ett content management system för att enkelt och snabbt hantera information på ett intranät,

Läs mer

GIS inom räddningstjänsten

GIS inom räddningstjänsten GIS inom räddningstjänsten Kristina Eresund METRIA Räddningsverkets kontaktperson: Sten Högström, Riskenheten, 054 10 44 31 Förord Denna rapport har utformats med tanke på att ge tips och synpunkter för

Läs mer

Bilaga 8. Realiseringsplan

Bilaga 8. Realiseringsplan IT-upphandlingen Dnr 93-69-09 1 (18) Bilaga 8 Realiseringsplan IT-upphandlingen Dnr 93-69-09 Innehåll 2 (18) Realiseringsplan 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till

Läs mer

CARTESIA 2.0 En kundtidning utgiven av Cartesia GIS AB

CARTESIA 2.0 En kundtidning utgiven av Cartesia GIS AB VINJETT CARTESIA 2.0 En kundtidning utgiven av Cartesia GIS AB Effektivare logistik på timmerplan Mot framtiden med Cartesia Spatial Map Kontroll på skolskjutsen Partnerskap i världsklass MISSING PEOPLE

Läs mer

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem

Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem 1/11 Ramavtalsbilaga 2 Krav på Personalsystem Besvarad av Evry HR Solutions AB i lämnat anbud 2013-05-13. 2/11 1 Krav på Personalsystem 1.1 Övergripande krav Personalsystemet ska minst innehålla funktioner

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (124) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (124) Innehåll Tjänstebeskrivningar 6 1 Inledning 6 2 Beskrivning av tjänster 6 2.1 Informationstjänster 7 2.1.1 Funktionell beskrivning 7 2.1.2 Teknisk beskrivning

Läs mer

ATIVA-Dokument Produktinformation

ATIVA-Dokument Produktinformation ATIVA-Dokument Produktinformation Sidan 1 av 11 Allmänt om ATIVA-Dokument ATIVA Development AB har utvecklat programvaran ATIVA-Dokument. En slagkraftig lösning inom området dokumentstyrning. Programmet

Läs mer

Bilaga 6. Tjänstekatalog

Bilaga 6. Tjänstekatalog 1 (161) Bilaga 6 Tjänstekatalog 2 (161) Innehåll Tjänstekatalog 4 1 Inledning 4 1.1 Tillämpning 4 1.2 Ytterligare beskrivning kopplat till tjänst 4 1.3 Ändring av tjänster 5 2 Tjänstearkitektur 6 2.1 Beskrivning

Läs mer

Geodataportalen V2.0

Geodataportalen V2.0 PM 1(19) Geodataportalen V2.0 PM 2(19) 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Översiktlig beskrivning av arkitektur och portal... 5 4. Sök- och kartkomponent... 7 5. Metadata... 8 6. Användar-, säkerhets-

Läs mer

Bilaga 7 - Hypergene AB - Företagspresentation. Hypergene AB. Företagspresentation. Datum 2013-08-20 Utfärdat av. Hypergene AB

Bilaga 7 - Hypergene AB - Företagspresentation. Hypergene AB. Företagspresentation. Datum 2013-08-20 Utfärdat av. Hypergene AB Bilaga 7 - - Företagspresentation Företagspresentation Datum 2013-08-20 Utfärdat av Kund: Projekt: Företagspresentation Utfärdat av: Datum: 2013-08-20 Innehållsförteckning... 3 Om... 3 Idé och mission...

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (411) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (411) Innehåll Tjänstebeskrivningar 6 1 Inledning 6 2 Beskrivning av tjänster 6 2.1 Logicas informationstjänst 7 2.2 e-adept 8 2.3 CallGuide Kontakt 12 2.4 Cykelreseplaneraren

Läs mer

Arkitektur och design

Arkitektur och design VERSION 2.1 Arkitektur och design Stockholms stad SOA-plattform 1 (47) Innehållsförteckning 1 Tjänsteorienterad Arkitektur (SOA) 5 1.1 Syftet med Stadens SOA-plattform... 5 1.2 SOA Design... 6 1.2.1 De

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Alla mediafiler Säkert på ett ställe

Alla mediafiler Säkert på ett ställe Alla mediafiler Säkert på ett ställe Total kontroll på all digital media Media Asset Management (MAM) kallas den arbetsprocess som syftar till att effektivisera och underlätta hantering av digital media

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (105) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (105) Innehåll Tjänstebeskrivningar 1. Inledning 2. Beskrivning av tjänster 2.1 Informationstjänst 2.2 Elektronisk datafångst 2.3 Mina sidor 2.4 Söktjänst 2.5 Mottagning

Läs mer