Skånes Energiting Leif Persson, Terracastus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus"

Transkript

1 Skånes Energiting Leif Persson, Terracastus

2 NSR NSR:s och dess ägarkommuner ägarkommuner Betjänar 6 kommuner invånare och industri

3

4 NSR:s biogasstrategi Skapa affärs- och miljönytta genom att vara ledande inom förädling av biogas från avfall

5 Uttagssystem för deponigas 100 brunnar Horisontella dräner 13 reglerstationer Kompressorstation

6 Fordonsgas El Värme Biogasproduktion, MWh/år Fordonsgas År LBG

7

8 Projekt Filborna Biofuel AB

9 Terracastus ägs av Volvo Technology Transfer och är en del av Volvo Group Volvo Trucks Renault Trucks Mack Trucks UD Trucks Buses Construction Equipment Mack Volvo Trucks Penta Volvo Aero Financial Services

10 Terracastus Technologies Grundat av Volvo Technology Transfer och Mack Trucks Patenterad och verifierad teknik Designar och levererar anläggningar för rening och uppgradering av biogas till CBG, LBG eller pipeline

11 Terracastus process Baseras på en gasreningsteknik utvecklad av företaget Acrion i USA Hjärtat i processen är den sk CO 2 Wash, där gasen renas med flytande CO 2. Tekniken möjliggör användning av alla typer av biogas som fordonsbränsle Förvätskning av den renade gasen sker vid -160 grader Celsius.

12 Terracastus process Pilotanläggning delfinansierad av U.S. Department of Energy Uppgradering av deponigas till flytande metan för användning som lastbilsbränsle för avfallstransporter i Burlington County

13 Positiva tester Lastbilarna kördes med det producerade bränslet i mer än 600 timmar per fordon Inspektion av motorerna visade inga tecken på skador Biprodukten flytande CO 2 användes som gödning vid odlingsförsök i Burlington County

14 CBG eller LBG LBG - Liquefied Bio Gas Atmosfärstryck (1 bar) Temperatur ca -160 C Högt energiinnehåll per volymsenhet - 1,7 liter LNG = 1 liter diesel CBG - Compressed Bio Gas Tryck ca 220 bar Omgivningstemperatur Lågt energiinnehåll per volymsenhet - 5 liter CNG = 1 liter diesel

15 Fördelar med LBG LBG är billigare och enklare att distribuera än CBG Är ett beprövat bränsle för tunga fordon såsom tunga lastbilar och bussar Kan lätt konverteras till CBG vid tankningsstället Har mindre miljöpåverkan än fossila bränslen

16 Typiska gaskvaliteter Inkommande biogas Metan 40-60% Koldioxid 30-40% Syre < 2% Kväve 10% Siloxaner 2-5 ppm Svavel < 50 ppm Terracastus uppgraderad LBG 98-99% N.D (det.limit 0.1%vol). N.D (det.limit 0.1%vol). < 2% N.D (det.limit 5 ppb). N.D (det.limit 50 ppb).

17 Projekt Filborna Biofuel, Helsingborg Anläggning för LBG-produktion: En av de största anläggningarna i världen Mycket högt metanutbyte Rågasen är en blandning av deponi- och rötgaser

18 Projekt Filborna Biofuel Gas från NSR:s deponi Gas från NSR:s rötningsanläggning Terracastus LBGanläggning LBGkunder Gas från näraliggande gårdar

19 Terracastus LBG. Förenklat processflöde

20 LBG processflöde

21 LBG processflöde

22 LBG processflöde

23 max 1550 Nm3/h 1890 kg/h H2S max 4000ppm LBG processflöde

24 LBG processflöde max 1550 Nm3/h 1890 kg/h H2S max 4000ppm max 2050 Nm3/h 2290 kg/h

25 LBG processflöde max 1550 Nm3/h 1890 kg/h H2S max 4000ppm volyminnehåll: metan 56 % CO2 30% N2 13 % massinnehåll: metan 34% CO2 51% N2 14% nominellt 3100Nm3/h 3630 kg/h max 2050 Nm3/h 2290 kg/h

26 LBG processflöde

27 LBG processflöde

28 LBG processflöde tryck 28 bar nerkylt till -16 grad C

29 LBG processflöde tryck 28 bar nerkylt till -51 grad C 149 kg/h varav ~ 18 % metan ~ 77 % CO2

30 CO 2 -Wash

31 LBG processflöde 149 kg/h varav ~ 18% metan ~ 77% CO kg/h varav ~ 13% metan ~ 77% CO2

32 LBG processflöde förvätskning nerkylt till -161 grad C

33 LBG processflöde nerkylt till -161 grad C 0,5 bar

34 Terracastus LBG. Förenklat processflöde

35 Filborna Biofuel: LBG- produktion Rågasflödet in till anläggningen är 3100 Nm3/tim eller 26 MNm3 per år Varje år kommer ca ton LBG att produceras motsvarande ca 15 Miljon liter diesel eller 150 GWh per år Varje dag kommer 2 3 lastbilar att leverera LBG från anläggningen

36 Fackla Biofilter Gasklocka Biogödsel LBG Rötning Hygienisering Förhydrolys Biogödsel Substrat Substrat Lossning Gasrrening, CBG Linje 3

37 NSR LBG

38 NSR LBG

39 Exempel på anläggningsutformning

40 Leif Persson, Terracastus

41 Volvos metan-diesel-lastbil

42 LBG-tank

43 Seven trucks running on renewable fuels - A technology demonstration 961, Rolf Willkrans

44 Driving range for methane trucks Conventional gas engine, spark ignited CNG Methane diesel CNG Methane diesel LNG km , Rolf Willkrans

45 From concept to reality First demonstration Product development Commercial field testing in Sweden and UK: Volvo FL and Volvo FE with 7 litre engines Volvo FM with 13 litre engines Commercial sale introduction with limited production volumes Increased production capacity , Rolf Willkrans

46 Technology for cleaning and upgrading biogas