Psykiatri 2 Samhällsbaserad psykiatri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykiatri 2 Samhällsbaserad psykiatri"

Transkript

1 Psykiatri 2 Samhällsbaserad psykiatri Studiehandledning:Psykiatri2/Samhällsbaserad KOMVUX, Period 2, VT 2014 Stadsmissionens skola, Stockholm Lärare: Malin Eriksson: mobil: : blogg: maline.moobis.se 1

2 Planering Psykiatri 2 samt samhällsbaserad psykiatri, Period 2, 2014 (med reservation för förändringar, jag kommer med planering för samhällsbaserd psykiatri lite längre fram) Vi håller till i sal/rum 140 om inte annat uppges. v. 12 tisdag 18/3, kl Kursintroduktion föreläsning kap. 1 teorier, modeller, utvecklingspsykologi och förbereder kap. 2 utdelning av uppgift. v. 12 onsdag 19/3 kl Föreläsning kap. 2 Barn och ungaohälsa. LVU. V.12 ÅNGESTLOPPET! (om ni vill så är vi där ett gäng) Vi ses klockan 13 vid fontänhuset/götgatsbacken. Kl springer/går/kryper den som vill loppet. v. 13 måndag 24/3 kl kap. 12. Psykiatrisk behandling Muntlig redovisning i klassrummet. Vi jämför och diskuterar föroch nackdelar, tittar på diagnossystem och skattningar.dsm,icd,had;can,madrs mfl v. 13 tisdag 25 /3 kl kap. 3 fobi/ångest v. 13 Onsdag 26/3 kl kap. 7 & 8 Psykos/ personlighetsstörning v. 14 Tisdag 1/4 kl salsskrivning psykoser. v. 14 Onsdag 2/1 kl , salsskrivning tvång, fobi, personlighetsstörningar. v. 14 torsdag 3 / 4 kl 9-11 OBS! SAL 154. kap 9 & 10 substansberoende/lvm Lärare: Malin Eriksson: mobil: : blogg: maline.moobis.se 2

3 v. 15 Måndag kl , Sal 120. Kurs motiverande samtal. MI v. 15 Tisdag kl sal Kurs motiverande samtal. MI v. 15 stor studiedag i eskilstuna v. 15 ( Fredag kl sal 120, Eventuellt Kurs motiverande samtal. MI ) examination,muntligt substansberoende/lvm. Kan flyttas till fredagen eventuellt. Återkoppling Mi v. 16 v.16 tisdag den 15e kl Marie Franzén Studiebesök Nacka Trauma kapitel.4. PTSD.- se planeringen Se veckoplaneringen. GLAD påsk!!! v. 17 tisdag kl , kl Återkoppling mi, vi diskuterar trauma, PTSD samtal och kommunikation, professionalism kapitel 15(psyk 2) kapitel 5 (sam). Kunskapskontroll. v. 17 onsdag kl 9-12,. Lagar (LPT, ÖPT, LRV, LVU, LVM, ) /instuderingsfrågor, v.17 torsdag 9-11 SAL: 154. Redovisning om ADHD, ASPERGER; AUTISM(ppt,rollspel,film etc) ev. suicid och depression kap.5& 6 v. 18 tisdag 29/ 4, kl Salskrivning lagar v. 18 onsdag 30/4, kl avslut psyk 2, genomgång repetition, film? Lärare: Malin Eriksson: mobil: : blogg: maline.moobis.se 3

4 KURSSTART v. 19 Måndag- samhällsbaserad inleds- Historik, psykiatrireformen, psykiatriutredningen. Kapitel 1. V.19 Tisadag- Stigmatiesering. Kapitel 2. Föreläsning,utdelning av uppgift. V.19 onsdag den 7e- vi drar till Säter. Heldag. v.20 tisdag kapitel 3 (samhällsbok) kapitel 14 (psykiatri 2) rehabillitering och återhämtning (individuell uppgift) v.20 onsdag, kapitel 4 (sam) kapitel 13 (psyk 2) hjälp och stöd, lagar v.21 tisdag, redovisning stigmatisering/inskick individuell uppgift. v.21 onsdag föreläsning.självmord? v.22 tisdag, samverkan, förbättrings arbete kapitel 7 & 8 samt kapitel 16 (psyk 2) vi diskuterar radioprogrammet. v.22 onsdag avslut, genomgång APL/APL Rapport., happy summer!!! Gymnasiearbete? Studiebesök-Eventuellt drar vi till säter Snacka med fountainhouse Så snart veckodag och lektionssal är klara återkommer vi med information om detta. Litteratur: Andersson Höglund, I. & Hedman Ahlström, B. (2014) Psykiatri 2. Samoma utbildning AB. Stockholm. Andersson Höglund, I. & Hedman Ahlström, B. (2012) Samhällsbaserad psykiatri. Sanoma utbildning AB. Stockholm. Bra internetsidor: Lärare: Malin Eriksson: mobil: : blogg: maline.moobis.se 4

5 Lärare: Malin Eriksson: mobil: : blogg: maline.moobis.se 5

6 Kunskapsmål För psykiatri 2 och samhällsbaserad psykiatri Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr verksamhetsområdet samt förmåga att arbeta efter dessa i praktisk verksamhet. Kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper i praktisk verksamhet. Kunskaper om omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg och innehåll vid olika psykiska funktionsnedsättningar samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper i praktisk verksamhet. Förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt förmåga att reflektera över sitt eget förhållningssätt i mötet med dem. Förmåga att med kreativitet och initiativförmåga medverka i vårdens, omsorgens och omvårdnadens förbättrings- och kvalitetsarbete utifrån evidensbaserad kunskap. Kunskaper om hur ett väl utvecklat samarbete med olika huvudmän, yrkesgrupper och närstående påverkar patienters och brukares återhämtning positivt. Kunskaper om den samhällsbaserade psykiatrins olika stödåtgärder i arbetet med patienter och brukare som är i behov av återhämtning. Lärare: Malin Eriksson: mobil: : blogg: maline.moobis.se 6

7 Del 1, vecka VECKA 12 Fokusområde: kapitel 1 & 2 Teorier, modeller, utvecklingspsykologi, barn- och ungas häls/ohälsa, LVU. Kapitel 1- teorier, modeller, utvecklingspsykologi 1. Läs om de olika förklaringsmodellerna i boken. Beskriv översiktligt vad begreppen betyder och innebörden av dem: Utvecklingsteorier Psykodynamisk Socialpsykologisk Kognitivt Inlärningspsykologiskt Medicinsk-biologiskt Stress-sårbarhet. Lärare: Malin Eriksson: mobil: : blogg: maline.moobis.se 7

8 2. Läs fallet nedan om den 18- årig flickan. Fundera över vilken/vilka förklaringsmodeller du anser vara den/de bästa i det här fallet. Motivera varför du inte väljer den/de andra. Anna Anna en 18-årig flicka kommer till psykiatriska kliniken för att hon sedan ett år fått allt svårare av att åka buss samt av att sitta i rum med dörren stängd. Detta har bl. a medfört att hon slutat skolan och att hon fått lov att flytta till en släkting, som bor så att hon kan ta sig till arbetet från bostaden utan att åka buss. Hemförhållandena förefaller bra. Hon har fått psykofarmaka, vilket dock inte har haft någon effekt. Flickan är själv endast inställd på att få bort symtomen och kan inte motiveras att tala om sig själv. Hon tycker att allting är bra, bara symtomen vore borta. Kapitel 2 psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna/lvu Läs om Adam och Jane på s. 31. Beskriv inom vilka psykiatriska verksamheter Adam och Jane kan få behandling, stöd och annan hjälp. Om du var personal inom dessa verksamheter hur skulle du då hjälpa och bemöta Adam, Jane och deras närstående. 1) Förklara/reflektera kring orsaker till barns psykiska ohälsa? Lärare: Malin Eriksson: mobil: : blogg: maline.moobis.se 8

9 2)Vilka störningar/funktionsnedsättningar är vanligast förekommande då det gäller barn och unga? Varför? Koppla de du kan till samhällsklimat. 3)Vad är föräldrars skyldigheter enligt föräldrabalken? 4) Vad säger HSL om barn till föräldrar som lider av psykisk ohälsa? Lärare: Malin Eriksson: mobil: : blogg: maline.moobis.se 9

10 5) Vad är LVU? 6) Googla ungdomar psykiska ohälsa, välj, öppna och 4 artiklar ni fick träffar på och skriv kort ned vad de handlar om. Vilken sorts ohälsa skrivs det om? Nämns orsaker? 7) Vilka stödverksamheter/organisationer finns det i samhället för barn och unga till föräldrar med psykisk funktionsnedsättning och missbruksproblematik? Ge minst tre exempel och beskriv översiktligt dessa. Lärare: Malin Eriksson: mobil: : blogg: maline.moobis.se 10

11 Uppgift Ätstörningar Följ en/flera veckotidningar i några dagar. Hur mycket skrivs det om mat, bantningsmetoder etc. Om ni har en kompis med uppenbara fysiska besvär som är relaterat till ätstörning. Hen vägrar söka hjälp. Vad gör ni? Kan man tvinga en person att söka hjälp? Prova bläddra i veckorevyn/solo (någon av tjejtidningarna - Vad ligger fokus på? Vi diskuterar och går detta nästa gång vi ses. Lärare: Malin Eriksson: mobil: : blogg: maline.moobis.se 11

12 VECKA 13 Kunskapsmål: Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, rehabillitering, återhämtning vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Fokusområde: Kapitel 12, 3 & 7,8 Psykiatrisk behandling, ångest, tvång, fobier, personlighetsstörningar, psykoser, psykiatrisk omvårdnad och omsorg. Psykiatrisk omvårdnad utgår från personens beskrivning av sina problem. Den som arbetar med omvårdnad har ett stort personligt ansvar att förmedla det som uppfattas som ohälsa och tecken på sjukdom. Kapitel 12 - psykiatrisk behandling. Muntlig redovisning i klassrummet. Vi jämför och diskuterar för- och nackdelar, tittar på diagnossystem och skattningar. 1. Madde redogör för farmakologisk behandling, ECT och ljusterapi. 2. Nina redogör för beteendeterapeutiska, kognitiva och psykodynamiska behandlingsmetoder. Kapitel 3 tvång, fobi, ångest. Centrala begrepp: Tvångssyndrom, Panikångest, Generaliserad ångest, Fobier, Terapi, Kognitiv terapi, Försvarsmekanismer Tvångssyndrom Fobi Ångest Lärare: Malin Eriksson: mobil: : blogg: maline.moobis.se 12

13 Vad är en försvarsmekanism? Hur skulle du koppla samman försvarsmekanismer med fobi? Lärare: Malin Eriksson: mobil: : blogg: maline.moobis.se 13

14 Kapitel 7 & 8- Psykoser, personlighetsstörningar Centrala begrepp: Psykisk störning, Psykos, Personlighetsstörning. Psykos, schizofreni, borderline, histronisk personlighetsstörning, antisocial personlighetsstörning, Förklara begreppen översiktligt: Psykos Organisk psykos Funktionell psykos Schizofren psykos schizoaffektiv psykos 14

15 Vanföreställningssyndrom narcissistisk personlighetsstörning Antisocial personlighetsstörning Histronisk personlighetsstörning Borderline har funnits sedan 1800-talet men blev först kring 1970-talet i Sverige ett etablerat begrepp. Utifrån en tidig störning kan det hos vissa personer utvecklas det man kallar en borderlinepersonlighet. En borderlinepersonlighet kan visa upp en blandning av både psykotiska, neurotiska och många andra psykiska symtom. Därför är det svårt att ställa diagnos och behandlas. Allmänt verkar det vara en ganska kraftig ökning av personer som får borderline diagnos. Vad detta beror på vet man inte, men många anser att vår tids levnadsmiljö är en bidragande orsak. Läs om borderline i kurslitteraturen. Hur skiljer sig vård och omsorg åt vid borderline och psykos. 15

16 16

17 Instuderingsfrågor 1. Vilka svårigheter är typiska för en person med socialfobi? 2. Jämför socialfobi med agorafobi- vad är skillnaden? 3. Hur skulle du skilja mellan panikångest och generaliserad ångest? 4. Vad är skillnaden mellan en panikattack som helt plötsligt sker tillsynes utan orsak och en panikattack utlöst av specifik fobi? 5. Jämför symtomen vid bipolär sjukdom och en person med antisocialpersonlighetsstörning. Skillnader/likheter. 6. Vad är det för skillnad mellan socialfobi och borderline? 7. Vad är det för skillnader mellan borderline och bipolärsjukdom. 8. Hur behandlar och medicinerar en med bipolärsjukdom jämför med borderline! 9. Hur ser behandling ut vid antisocial personlighetsstörning? Går det att behandla? 10. Hur skiljer man mellan narcissism och antisocial personlighetsstörning? 11. Hur ser behandling och omvårdnad ut vid olika störningar? 12. Beskriv symtombild, behandling och vård och omsorg ut vid schizofreni. 13. Vad är tvångssyndrom? Vad är viktigt i omvårdnad vid detta syndrom? 14. Hur uppstår fobi och vilken behandling fungerar bäst? 17

18 Vecka 14 Kapitel 9 och 10- Substans beroende/lvm/ Kunskapsmål: Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk funktionsnedsättning. lagen om vård av missbrukare. Centrala begrepp: Riskbruk, Substansberoende, Missbruk, LVM, Samsjuklighet, komplexitet, abstinens, avgiftning. Läs kapitel 9 och 10. Tänk efter om du har stött på dessa begrepp tidigare. Beskriv för dig själv i vilka sammanhang de kom upp. Förstod du då vad de betydde? Tänk på vad begreppen betyder för dig nu. Vi diskuterar begreppen tillsammans och jämför era uppfattningar om varje begrepp. Riskbruk Substansberoende Missbruk LVM Samsjuklighet 18

19 Komplexitet Abstinens Avgiftning Läs om Viktor på s Beskriv utförligt och nyanserat Viktors situation utifrån riskbruk, missbruk och beroende. 19

20 Läs om lagen om vård av missbrukar i vissa fall på sidan 176. Vem beslutar om LVM? När tas detta beslut? Beskriv översiktligt hur ett professionellt förhållningsätt och bemötande ska vara av en person som vårdas enligt LVM. Läs om Carina på sidan 183. Beskriv de olika delarna i Carinas symtom och hennes psykiska funktionsnedsättning. Beskriv också vad komplexiteten består av. Vi diskuterar. 20

21 Ta reda på vilka aktörer i kommunen, landsting som samverkar när det gäller personer med komplex psykiatrisk problematik. 21

22 Vecka 15 Kapitel 15- Mi, kommunikation Centrala begrepp: Kommunikation, Professionella samtal, Motiverande samtal, Reflektion, Professionellt förhållningssätt, Empati och Kommunikationshinder. Kurs MI Till vecka 17 Läs om de olika stegen i empatiprocessen på s Välj ut en situation som beskrivs i boken. Åskådliggör tillsammans med en studiekamrat situationen och visa de olika delarna i empatiprocessen. Ge exempel på olika typer av kommunikationshinder. Ge förslag hur man som professionell kan minska sina kommunikationshinder. 22

23 Vecka 16 Ev. Studiebesök Marie Franzén Kapitel 4- trauma och posttraumatiskt stressyndrom läs igenom kapitlel 4 om PTSD i läroboken. Gå in på länken: Och lyssna på Anna Norléns föreläsning om trauma och krisbehandling av barn. Föreläsningen är 78 minuter lång. Det går bra att ta pauser under själva föreläsningen och arbeta med frågorna nedan. Notera gärna annat som är av vikt och som ni uppmärksammar under föreläsningen. 1. Hur vanligt är det med barnmisshandel? 2. Vilka grupper av barn är i riskgruppen för att bli misshandlade? 3. Hur vanligt är det att barn blir utsatta för sexuella övergrepp? 4. Vilken är den största gruppen som utsätter barn för sexuella övergrepp? 5. Hur vanligt är det att barn bevittnar våld mellan vuxna i familjer? 6. Vilken behandling är verksam för barn som varit utsatt för trauma? 7. Varför är det vanligt att ge mediciner när det gäller trauma behandling för barn? 8. Varför är det svårt för barn att berätta om trauma de gått igenom? 23

24 24

25 25

26 Vecka 17 Kapitel 2, 9,10,12 & 13 - Psykiatriska verksamheter/lagar Centrala begrepp: Tvångsåtgärder, LPT, Rättspsykiatri, LRV, Psykiatrisk vårdavdelning, Psykiatrisk öppenvård, Barn och ungdomspsykiatri, LVU, Boendestöd och Daglig verksamhet. Beskriv översiktligt vad varje begrepp betyder. Tvångsåtgärder LPT LRV Psykiatrisk vårdavdelning Psykiatrisk öppenvård LVU Boendestöd 26

27 Daglig verksamhet Tänk efter om du har stött på dessa begrepp tidigare. Beskriv för dig själv i vilka sammanhang de kom upp. Förstod du då vad de betydde? Tänk på vad begreppen betyder för dig nu. 27

28 Lagen om psykiatrisk tvångsvård(lpt) samt rättspsykiatrisk vård (LRV) samt ÖPT. 1) Vilka tre kriterier skall vara uppfyllda för att en patient skall kunna vårdas enligt LPT? _ 2) Hur kan en patient överklaga beslut om LPT? 3) Hur många läkare skall vara med vid bedömning av att en patient skall vårdas med tvång? 28

29 4) Hur ser beslutsgången ut vid vård under tvång? Hur gammalt får vårdintyg max vara? 5) Om en person måste vårdas under tvång längre än 4 veckor vem måste ansöka och var då? 6) Vad får man göra med en patient i en akut farlig situation innan vårdintyget hunnit granskas av specialistläkare? 7) Vad innebär konvertering? 29

30 8) Vad innebär tvång i öppenvård? 9) Vad är skillnaden mellan Rättspsykiatrisk tvångsvård och tvångsvård? 10) Vad är en paragraf 7 undersökning? Varför görs den? 30

31 11) Vad innebär RPU? 12) Hur går en RPU till? 13) Vad innebär SUP? Och vem beslutar om den? 31

32 14) Vilka kriterier gäller vid intagning enligt LRV? 15) Vad är öppen rättspsykiatrisk vård? läs mer om lagarna här: (LPT) (LVU) (LVM) (LRV) 32

33 Vecka 18 Salskrivning lagar Avslutning 33

34 Inlämningsuppgift 1 Arbetsuppgift: instabila personligheter/borderline. E Du beskriver översiktligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, C Du beskriver utförligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, A Du beskriver utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, Sök: i kursbok, nätet, vårdguiden, socialstyrelsen eller på annat sätt kunskaper om borderline. Beskriv orsak, typiska symtom, behandling (psykiatrisk, psykologisk), vårdomsorg och bemötande vid bordelinepersonlighet. Omfattning 2-4 A4, 12 ppt, times new roman. referenser viktigt! Skicka till 34

35 INLÄMNINGSUPPGIFT 2 1) Redogör för de olika typerna av depression och vilken behandling, omvårdnad, hjälp och vilket stöd som finns att få. 2) Redogör för bipolär sjukdom och vilken behandling, omvårdnad, hjälp och vilket stöd som finns att få. 3) Redogör för omvårdnaden och omsorgen vid mani. Omfattning 2-4 A4, 12 ppt, times new roman. referenser viktigt! Skicka till 35

36 36

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

psykiatrisk tvångsvård

psykiatrisk tvångsvård psykiatrisk tvångsvård kliniska riktlinjer för vård och behandling svensk psykiatri nr 13 svenska psykiatriska föreningen och gothia fortbildning psykiatrisk tvångsvård kliniska riktlinjer för vård och

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas.

HAKUNA MATATA. Ångest/nervositet skiljer sig åt beroende på hur hög kontroll man har över situationen, och hur vardagen påverkas. HAKUNA MATATA * Multifaktorell allmän Orsaksanalys * I ett försök att strukturera orsakssambanden kan man se psykisk hälsa/ohälsa utifrån en samverkan mellan sårbarhetsfaktorer, skyddsfaktorer, utlösande

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 Stöd till anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tre exempel Detta är den andra artikeln på temat stöd till anhöriga till personer

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

EXAMINATION I PSYKOLOGI/ PSYKIATRI med bilagda bedömningskriterier och kommentarer till UKÄ. Namn;. Poäng;..(50). Betyg;

EXAMINATION I PSYKOLOGI/ PSYKIATRI med bilagda bedömningskriterier och kommentarer till UKÄ. Namn;. Poäng;..(50). Betyg; UMEÅ UNIVERSITET Tandläkarprogrammet T5 Vt 2013 EXAMINATION I PSYKOLOGI/ PSYKIATRI med bilagda bedömningskriterier och kommentarer till UKÄ. Namn;. Poäng;..(50). Betyg; Anvisning; Utgå från att du nyss

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom FoU-Södertörns Skriftserie nr 98/11 Boendestöd för personer med Aspergers syndrom Hjördis Gustafsson Rapporten kan beställas från FoU-Södertörn Römossevägen 25 146 31 Tullinge Tel: 08-530 621 80 Fax: 08-530

Läs mer

Inget beslut om mig utan mig

Inget beslut om mig utan mig Inget beslut om mig utan mig Vårdplanering ur patientperspektiv Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Vårdplanering

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare hade hon svarat. Jag blev så chockad, jag tror att det

Läs mer

personalen kommer i kläm

personalen kommer i kläm Nr 1 januari 2011 Årgång 5 Skandinavisk Sjukvårdsinformation Björn Wrangsjö personalen kommer i kläm Grundteam runt barn i psykiatrin raseras sid 20 Belönande att minska i vikt. Enligt Mandometoden har

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Remissyttrande över Missbruksutredningens betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Remissyttrande över Missbruksutredningens betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) 1 Handläggare: Kjell Broström Åke Nilsson 2011-10-14 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Missbruksutredningens betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

ORKA LÄRARHANDLEDNING

ORKA LÄRARHANDLEDNING ORKA LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL ORKA... 2 FÖRORD... 2 ORKA BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL... 2 KOPPLINGAR TILL LGR 11... 2 PROGRAMPRESENTATION... 3 SÅ HÄR KAN DU ANVÄNDA SERIEN ORKA... 3 ATT TÄNKA PÅ... 3 INNAN

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Brukarrevision av Hornö LVM-hem

Brukarrevision av Hornö LVM-hem Brukarrevision av Förord är först ut inom SiS med att genomföra en brukarrevision. Den rapport du håller i handen är alltså den första i sitt slag inom myndigheten. En brukarrevision utförs av brukare

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 I Förord II Denna tredje version av Riktlinjer för bedömning och behandling är inte en uppdaterad

Läs mer