Akut psykiatri. Maria Holstad. överläkare, specialist i psykiatri. Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akut psykiatri. Maria Holstad. överläkare, specialist i psykiatri. Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala"

Transkript

1 Akut psykiatri Maria Holstad överläkare, specialist i psykiatri Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala

2 Vilken uppgifter har man? Bedöma och i viss mån utreda och behandla de patienter som söker psykakuten Bedöma och i viss mån utreda och behandla inneliggande patienter inom psykiatrin + akuta konsultationer inom somatiken UAS Telefonkonsultationer

3 Vägar till psykakuten Söka direkt själv eller med närstående Remiss Med polis (med eller utan vårdintyg) Med socialtjänsteman Med ambulans

4 Preliminär diagnos Bedömning Självmordsriskbedömning Farlighetsbedömning Bedöma vårdnivå inläggning (x-tra vak?) eller öppenvård? HSL, LPT, LVM, LRV, LVU? Specialistpsykiatri eller primärvård?

5 Tips från coachen I Var adekvat klädd och bär ALLTID en namnskylt och ett larm. Innan du går in till patienten, läs på tidigare journalanteckningar, prata med personal eller kontaktperson som tagit emot patienten eller känner patienten sen tidigare. Tänk igenom syftet samtalet ex bedömning och prel. diagnos, hemgång eller inläggning? Medicinering?

6 Tips från coachen II Ta reda på hur mycket tid du har, planera och prioritera vad som ska vara med. Bedömning av ny patient tar minst 30, ofta 60 minuter. Innan du går in, lämna helst sökare eller mobiltelefon till sekr. eller ssk för passning. Om detta inte är möjligt av olika skäl, informera patienten under början av samtalet att det finns risk för att du kommer bli störd under samtalet och att du isåfall måste gå ut ett kort tag.

7 Tips från coachen III När du kommer in till patienten, börja med att presentera dig. Förklara för patienten vad syftet är med samtalet. Börja med det aktuella problemet och låt patienten tala fritt i början, komplettera därefter med andra frågor. Spar känsliga frågor tills du känner att du fått kontakt med patienten.

8 Tips från coachen IV Vid samtalets slut sammanfatta din bedömning av problemet. Sträva efter att bemöta patienter såsom du skulle vilja bli bemött själv eller du skulle vilja att dina föräldrar eller syskon till dig skulle bli bemötta. Man ska aldrig träffa en patient ensam om man känner sig orolig!

9 Behandling Påbörja farmakologisk behandling? Omvårdnad akut (stöd, tillsyn, mm) Uppföljning? (remiss primärvård, specialistpsykiatri, Socialtjänst mm) Viktigt att ta reda på aktuella vårdkontakter!

10 Självmordsrisk Alltid specialistbedömning! Suicidstegen (livsleda, dödstankar, planer/förberedelser, suicidhandlingar, val av metod, tidpunkt, avskedsmeddelanden) Skattningsformulär MINI, SIS och SUAS Anhöriga

11 Tidigare suicidförsök Självmordsrisk Aktuellt suicidförsök Diagnos och aktuella symtoms svårighetsgrad Socialt situation/sociala funktionssvårigheter och nätverk Missbruk

12 Farlighet Svårt att bedöma; omöjligt att förutse men möjligt att förebygga Dagens metoder kan identifiera högriskpersoner till ca 70% Antisocial personlighetsstörning Missbruk Tidigare våldsamheter och aktuella symtom

13 Missbruk Vilka är de vanligaste diagnoserna på psykakuten? Akut krisreaktion Svår-medelsvår depression Sömnstörning Emotionellt instabil personlighetsstörning Mani Ångestsjukdom Konfusion Psykos

14 Behandling vid alkoholavgiftning B-vitamin Karbamazepin (Tegretol) Oxazepam (Sobril) enl schema Icke beroendeframkallande sömnmedel Remiss till beroendekliniken

15 Behandling av akut mani Inläggning HSL eller LPT Sömn! Ångestlindring (BZ, omvårdnad) Antipsykotika (Haldol, Zyprexa, Cisordinol) Stämningsstabiliserande Valproat (Ergenyl, Orfiril eller Absenor) Lithium

16 Behandling av svår depression Antidepressiva p o Ibland Anafranil dropp ECT Antipsykotika vid psykotiska symtom Sömnmedel vid behov

17 Behandling av akut psykos Anxiolytika Sömnmedel Antipsykotika

18 Omvårdnad Behandling vid akut krisreaktion Ev lugnande icke beroendeframkallande medel (minsta förpackningen). Ev sömnmedel (minsta förpacknngen) Imovane 5 mg eller Stilnoct 5 mg. Remiss för snabb uppföljning; primärvård eller specialistpsykiatri.

19 Svåra personlighetsstörningar Bedöm ev självdestruktiv handling Bedöm bakomliggande Axel I störning ex depression eller ångest Kan ofta följas upp i öppenvård (i regel specialistpsykiatri) Suicidrisk indikation för inläggning DBT (Dialektisk beteendeterapi)

20 Behandling av ångestsjukdom i en akutsituation Försök lugna patienten Penetrera symtomen, annan psykiatrisk störning? Icke beroendeframkallande preparat i första hand ( ex Atarax, Lergigan) Ev insättning SSRI/SNRI Remiss till öppenvård (primärvård eller specialistpsykiatri)

21 Konfusion Utred bakomliggande orsak, ex somatik (UVI hos äldre, hjärntumör, iatrogen ) Demens? Psykos? Missbruk? Behandling endast vid väldig överaktivitet och agitation. Då kan LÅGDOS antipsykotika vara indicerat.

22 Sömnstörning Ovanligt med endast sömnproblem Utred bakomliggande problematik (ex depression, PTSD, mani mm) och påbörja ev behandling av denna. Behandla ev med icke beroendeframkallande Propavan mg eller Theralen mg Zopiklon (Imovane) eller Zolpidem (Stilnoct) ska användas med försiktighet då de är beroendeframkallande Remiss till sömnutredningsenheten i svåra fall, annars remiss primärvård eller spec psykiatri

23 Ovanliga men viktiga att känna till akuta psykiatriska tillstånd Malignt neuroleptikasyndrom Feber, svettningar, medvetandesänkning/konfusion, rigiditet, blodtrycksstegring) Serotonergt syndrom Feber, svettningar, diarré, medvetandesänkning/konfusion, myoklonier, hyperreflexi, skakningar, koordinationsrubbning) Akut katatoni Stupor, mutism, stereotypier, negativism, ekolali, ekopraxi) Kontakta ALLTID bakjour/specialistpsykiater vid minsta tveksamhet!

24 SBAR Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd Rekommendation

25 SBAR-akut situation Situation Vad är problemet/anledningen till kontakt? Ange eget namn, titel, enhet, patientens namn, ålder, eventuellt personnummer. Jag kontaktar dig för att...

26 SBAR-akut situation Bakgrund Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu Informera om tidigare och nuvarande sjukdomar av betydelse. Kort rapport av aktuella problem och behandlingar tills nu. Eventuell allergi. Eventuell smittorisk.

27 Aktuellt tillstånd SBAR-akut situation Psykstatus och somatiskt status Rapportera: A: luftväg B: andning C: puls, blodtryck, saturation D: medvetandegrad, smärta, orienterad till tid/rum/person E: temperatur, hud, färg, buk, urinproduktion, yttre skador. Bedömning: Jag tror att problemet/anledningen till patientens tillstånd är...

28 SBAR-akut situation Rekommendation:...därför föreslår jag; Åtgärd omedelbar handläggning övervakning/överflyttning utredning behandling Tidsram Hur ofta ska jag...? Hur länge...? När ska jag ta kontakt igen? Bekräftelse på kommunikationen Finns fler frågor? Är vi överens?

29 SBAR-icke akut situation Situation Vad är problemet/anledningen till kontakt? Ange eget namn, titel, enhet, patientens namn, ålder, eventuellt personnummer. Jag kontaktar dig för att...

30 SBAR-icke akut situation Bakgrund Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu Informera om tidigare och nuvarande sjukdomar av betydelse. Kort rapport av aktuella problem och behandlingar tills nu. Eventuell allergi. Eventuell smittorisk.

31 SBAR-icke akut situation Aktuellt tillstånd Psykstatus och somatiskt status Rapportera: Vitala funktioner Aktuellt status kopplat till situationen Bedömning: Jag bedömer att...

32 SBAR-icke akut situation Rekommendation:...därför föreslår jag; Åtgärd övervakning utredning/behandling vårdplanering/hjälpbehov överflyttning uppföljning Tidsram Hur ofta...? Hur länge...? När? Bekräftelse på kommunikationen Finns fler frågor? Är vi överens?

33 LYCKA TILL!

Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2013-11-05

Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2013-11-05 Säkert och effektivt teamarbete - CRM 1 Grundprincip för all vårdverksamhet. Ingen patient ska skadas i vården. Trots detta drabbas cirka 100 000 patienter av vårdskador varje år i Sverige. Socialstyrelsen

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod

REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod REGIONALT VÅRDPROGRAM Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod 2014 ISBN 91-976391-1-7 RV 2014:02 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar

Läs mer

Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna

Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna Dokumenttyp: Vårdprogram Dokumentnamn: Vårdprogram för suicidprevention hos vuxna, version 1 Utfärdande PE: Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Specialistpsykiatrin

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Bra givna svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin 2006

Bra givna svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin 2006 Bra givna svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin 2006 De erfarna allmänläkare som granskat frågorna, två för varje uppgift, har valt ut ett av de bästa svaren på varje uppgift. Ofta

Läs mer

Behandling vid bipolär sjukdom

Behandling vid bipolär sjukdom 1 Behandling vid bipolär sjukdom Innehåll Förord 3 1 Litium 4 2 Behandling med Litium 5 3 Andra stämningsstabiliserande läkemedel 9 4 Medicinsk behandling vid graviditet och amning 10 5 Undersökningar

Läs mer

Riktlinjer. Avdelning 65. för. Missbruks- & beroendevård. Falu Lasarett

Riktlinjer. Avdelning 65. för. Missbruks- & beroendevård. Falu Lasarett Riktlinjer för Missbruks- & beroendevård Avdelning 65 Falu Lasarett Dessa riktlinjer utgör en beskrivning av abstinensbehandlingen på avdelning 65 och förtydligar vilka rutiner som gäller för det kliniska

Läs mer

EXAMINATION I PSYKOLOGI/ PSYKIATRI med bilagda bedömningskriterier och kommentarer till UKÄ. Namn;. Poäng;..(50). Betyg;

EXAMINATION I PSYKOLOGI/ PSYKIATRI med bilagda bedömningskriterier och kommentarer till UKÄ. Namn;. Poäng;..(50). Betyg; UMEÅ UNIVERSITET Tandläkarprogrammet T5 Vt 2013 EXAMINATION I PSYKOLOGI/ PSYKIATRI med bilagda bedömningskriterier och kommentarer till UKÄ. Namn;. Poäng;..(50). Betyg; Anvisning; Utgå från att du nyss

Läs mer

Riktlinje depression. sfbup. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri

Riktlinje depression. sfbup. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri Riktlinje depression 2014 sfbup Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Håkan Jarbin, med dr, leg psykoterapeut, SFBUP och BUP Halland Anne-Liis von Knorring, professor emerita,

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 maj 2015 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende Vårdprogram 1 (36) Godkänd av: Karin Haster, Divisionschef Utarbetad/reviderad av: Anna-Karin Törnqvist Bengt Grenfeldt Håkan Johannesson Márta Hlavács Lisa Pellikka Revisionsansvarig: Divisionschef Utgåva:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Innehållsförteckning Förord 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA VÅRDPROGRAM 1 (18) Barn- och kvinnocentrum Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 12-11-01 Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Landstinget Kronoberg Ansvarig

Läs mer

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING

OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING OM AFFEKTIVA SJUKDOMAR OCH DERAS HANDLÄGGNING FÖR LÄKARSTUDENTERNA VID ST GÖRAN VÅREN 2003 Baserat huvudsakligen på - Läkemedelsboken 2003-2004 - Läkemedelsverkets rekommendationer dec. 1995 - Förstämningssjukdomar

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING (CPRS-S-A) En självskattningsskala för ångest- och depressions-syndrom Pär Svanborg Marie Åsberg 2 Inledning Denna skrift vänder sig i första hand till specialister i allmänmedicin

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 23 maj 2014 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå,

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida)

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende 1002 Beroendetillstånd Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, FoUU psykiatri, Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna Behandlingsprogram 2012 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos vuxna Neuropsykiatriska enheten för vuxna. Verksamhetsområde beroende och neuropsykiatri. Psykiatridivisionen 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Demens Stockholms läns landsting 2006 Regionalt Vårdprogram Demens Huvudansvarig för rapporten är Prof. Lars-Olof Wahlund ISBN 91-85211-08-7 Forum för kunskap

Läs mer

Depression i primärvård

Depression i primärvård Vårdprogram för handläggning av Depression i primärvård Arbetsgrupp: Charlotte Joborn, distriktsläkare, basenhetschef Hälsocentralen Esplanaden Magdalena Edner, basenhetschef Norrlidens vårdcentral Avin

Läs mer

Fråga 1:1:2. Vilken preliminär diagnos överväger du och vilka andra tillstånd behöver du beakta? Motivera!

Fråga 1:1:2. Vilken preliminär diagnos överväger du och vilka andra tillstånd behöver du beakta? Motivera! 1 Fall 1 (35p) Du tjänstgör på en distriktsläkarmottagning en sen fredagseftermiddag. Sven som är i 40-årsåldern kommer och söker hjälp för sin ångest. Av tidigare journalanteckningar framgår att han vid

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer