Branschrådet för järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Branschrådet för järnväg 2010-11-30"

Transkript

1 Branschrådet för järnväg

2 Tidplan Presentation för RISC Sista dag för begäran om specialfall TSD:n på remiss till medlemsstater och organisationer ERA presenterar förslag på TSD inför RISC Röstning i RISC Reviderade TSD:n träder ikraft 2

3 Omfattning Teknisk omfattning Geografisk omfattning Godsvagnar inklusive vagnar för transport av lastbilar Max hastighet lägre än 190 km/tim Hela järnvägssystemet 3

4 Strukturer och mekaniska delar Drag- och stötinrättning Kortkoppling Styrka i grundstruktur EN :2010 Koppling/urkoppling ska kunna ske utan personal närvaro när någon vagn är i rörelse Styrkan i kopplet ska vara lika eller starkare än drag- och stötinrättningen, men kan vara lägre om varje vagnsdel har egen bromstillsättning Uppallningspunkter Märkning enligt EN 15877:-1:2010 4

5 Samverkan fordon - bana och fordonsprofiler Profil Om man uppfyller någon av referensprofilerna (G1, GA, GB, GC) så ska denna anges. Hur kommer man kontrollera att vagnar med referensprofil GC även ryms inom svensk profil SEa (beräkning enligt EN :2009)? Specialfall? Axellast Tågdetekteringssystem Stax (upp till och med 25 ton) ska anges och beräknas enligt EN 15528:2008. Inget krav på att vagnar ska uppfylla TSD Trafikstyrning och signalering bilaga A tillägg 1 för system med: - spårledningar - axelräknare - loop equipment (krav på metallisk massa) Varmgångsdetektering Enligt EN :2009. Omborddetektering öppen punkt. Svenskt specialfall att vagnar ska detekteras av Servo/Satt och Fues. 5

6 Samverkan fordon - bana och fordonsprofiler Säkerhet mot urspårning Stabil gång Uppfylla EN 14363:2005 (4.1) eller pren (4.2). Uppfylla EN 14363:2005 (5) eller simuleringar enligt en validerad modell. Över 22,5 t gäller EN 15687:2010. Prov kan ske på endast en rällutning (pren 15827). Kan inte prov genomföras enligt standarden så är provförfarandet en öppen punkt. Vagnar med etablerade löpverk samt löpverk som uppfyller TSD:ns bilaga B.2 är undantagna prov på delsystemnivå. Etablerade löpverk är: Double link suspension, Niesky 2, Suspension S 2000 Y25 family, Two-axle steering axle bogie Three-axle bogie family with link suspension Gäller detta oavsett hur vagnen i övrigt är byggd? Behövs en mer exakt beskrivning av löpverken? 6

7 Samverkan fordon - bana och fordonsprofiler Boggidesign EN 13749:2005 (9.2) och TSD:ns bilaga B.2 Hjulpar Hjul Geometriska gränsvärden (och underhållsvärden) angivna. Geometriska gränsvärden (och underhållsvärden) angivna. EN : A1:2009 Behövs det ett svenskt specialfall för att tillåta qr minst 6,0 mm (6,5)? Behövs det ett svenskt specialfall för att tillåta gjutna hjul? Axlar EN 13103:2009, EN ( ) Axelboxar/lager EN 12082:2007 (6) Spårviddsväxling Öppen punkt. Det pågår arbete med EN-standard (arbetsgrupp N 3205: SG "Variable Gauges ). Idag finns enbart representanter från Tyskland, Frankrike och Spanien med i gruppen. Finland kommer troligen att medverka. Sverige? 7

8 Bromsar Driftsbroms Termisk kapacitet Parkeringsbroms Fastbromsningsskydd (WSP) Kapaciteten beräknas enligt EN :2009 eller UIC 544-1:2010. Validering sker enligt UIC 544-1:2010. Kapaciteten beräknas enligt EN :2009 (6). Märkning ska ske enligt pren :2009 (4.5.25). Bromsutrustningen ska inte ta skada och bromsblockens max tillåtna temperatur ska inte överskridas vid en nödbromsning (plant, torrt spår och vindstilla). Vagnar ska ha WSP om de är utrustade med: bromsblock för vilka det maximala utnyttjandet av adhesionen är större än 0,12 skivbromsar och/eller kompositbromsblock för vilka det maximala utnyttjandet av adhesionen är större än 0,11 8

9 Klimat- och miljöförhållanden Generellt Vagnen ska vara konstruerad för temperaturintervallet -40grC till +40grC. Åtgärder vid design eller prov som gjorts för att uppfylla kraven ska anges i den tekniska dokumentationen för vagnen (Technical file). Speciellt ska följande funktioner verifieras: Kopplingens elasticitet Bromsfunktionen (inkl. slangar, luftbehållare, cylindrar) Stål som är specificerat för -20grC anses uppfylla generella kravet. 9

10 Klimat- och miljöförhållanden ERA har presenterat ekonomiska utvärdering för kravet på -40 C. The economic evaluation has shown preliminary results on the environmental condition requirement that the cost increases with 40% for 10% of the fleet which renders a total increase of the mean cost of a wagon with some 5k euros. The results will be validated in the very near future considering that material should not be included in the calculation. Den genomsnittliga kostnaden för en vagn är % av vagnarna får en kostnadsökning med Ny genomsnittlig kostnad för en vagn blir ökning med 4% 10

11 Skyddssystem Brandsäkerhet Barriärer vid potentiella brandhärdar enligt EN Material ska testas enligt lämplig standard, undantaget: metaller, glas, sten mm och tunna skikt av organiskt material Kablar ska ha egenskaper enligt lämplig standard. Behållare för brandfarliga vätskor ska vara lämpliga. Elektriskt skydd Jordning ska ske enligt EN 50153:2002 (6.4). Skydd mot direkt kontakt med elektriska installationer enligt EN 50153:2002 (5). Slutsignal Hållare för slutsignal enligt pren (6.3.1) 11

12 Bilaga C frivillig granskning av NoBo av tekniska krav som gällde f.d. RIV-vagnar C.1 End coupling C.2 Footsteps and handrails C.3 Strength of main vehicle structure and equipment C.4 Lifting and jacking C.5 Marking of units C.6 Gauging C.7 Unit characteristics for the compatibility with train detection systems C.8 Longitudinal compressive forces C.9 Brake C.10 Parking brake C.11 Environmental conditions C.12 Welding C.13 Track Gauge C.14 Brake thermal capacity C.15 Wheel Fortfarande oklart hur dessa vagnar ska märkas (idag TEN ) 12

13 Borttaget från gällande TSD Mechanical interface Safe access and egress Strength of structure Load cases Emergency coupler of unit assessed as a fixed or predefined formation shall have the facility to fit an emergency coupler at both ends. A support for the coupling when it is not in use. Easy access to the fixing tail light. Loading security general. Lifting Jacking re-railment load case. Other exceptional loads side and end walls, doors, stanchions, load restraint systems 13

14 Borttaget från gällande TSD Stiffness Securing of freight Doors RID Static axle load Braking Braking functional and technical requirements Deflection. Vibration (+of equipment). Securing of freight. Closing and locking (functional requirements, general). Reference to RDI and COTIF. Limits for modifications not requiring a new approval. State of brake Control train line propagation speed (250 m/s) 14

15 Borttaget från gällande TSD Braking performance Air supply Parking brake Brake pipe emptying accelerator valve. Air supply. Power source different from the in-service brake one Shall be operated on at least 2 wheelsets Manual release of the parking brake Specific requirements for specific wagons Vehicle capability to transmit information between ground and vehicle Tags 15

16 Borttaget från gällande TSD Environmental conditions Hydraulic / Pneumatic equipment Measuring of the freight wagon Other parameters (altitude, humidity, air movement, rain, snow, ice, hail, solar radiation, resistance to pollution). Aerodynamic effects. No bursts or leakages or inadvertent actuation. Indicator mandatory. Spec of nominal dimensions and their measuring regime. 16

Möte Branschrådet för järnväg

Möte Branschrådet för järnväg TSJ 2010-119 Mötesanteckningar 1(15) Mottagare: Se sändlista Möte Branschrådet för järnväg Mötesdatum: Tisdagen den 30 november 2010 Plats: Närvarande: Quality Hotel Galaxen, Borlänge Santaniemi, Jan Alstom

Läs mer

ISTRA Innovativa intermodala transportsystem för semitrailers

ISTRA Innovativa intermodala transportsystem för semitrailers Rapport 2011:3 ISTRA Innovativa intermodala transportsystem för semitrailers Fredrik Bärthel E-post: info@tfk.se ISBN 13: 978-91-85665-44-0 Internet: www.tfk.se 10: 91-85665-44-4 Omslagsbilder: Fredrik

Läs mer

The Scandinavian 8 Million City, COINCO II Gränsöverskridande godstransporter på järnväg Oslo Göteborg Köpenhamn Hamburg

The Scandinavian 8 Million City, COINCO II Gränsöverskridande godstransporter på järnväg Oslo Göteborg Köpenhamn Hamburg The Scandinavian 8 Million City, COINCO II Gränsöverskridande godstransporter på järnväg Oslo Göteborg Köpenhamn Hamburg Utmaningar och möjligheter EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Nätkod Requirement for Generators

Nätkod Requirement for Generators EI1000, W-3.1, 2013-01-30 BILAGA 2 1 (20) Diarienr Internationella avdelningen Nätkod Requirement for Generators Bakgrund Syftet med denna nätkod avseende anslutning av betydande produktionsenheter till

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon

Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon En studie om utökat användande av hjulskadedetektorer i det proaktiva underhållsarbetet Kandidatarbete i Tillämpad mekanik KARL BÄCKSTEDT ERIK KARLSSON PHILIP

Läs mer

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin

Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Trycktransmitter SLT900 Dränkbar nivåtransmitter för VA och processindustrin Transmitter SLT900 Submersible level transmitter for water/waste and the process industry Bruksanvisning Operating Instructions

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 87/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

Varia 556. System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar

Varia 556. System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Grävning Plöjning Nedpressning System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar BENGT ROSÉN, SGI ANNA GABRIELSSON,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2003 Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2003 Nr 5 9 INNEHÅLL Nr Sidan 5 Lag om sättande i kraft de bestämmelser som hör

Läs mer

Produkt- och tjänstekategorier version 4.0 & Användarguide

Produkt- och tjänstekategorier version 4.0 & Användarguide Prekvalificeringssystem och leverantörsregister Produkt- och tjänstekategorier version 4.0 & Användarguide TransQ Produkt- och tjänstekategorier version 4.0 www.transq.com Innehåll Om TransQ 3 Deltagande

Läs mer

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat) 1 % förnybar el i Sverige (och en del annat) Avdelningen för energisystem, Linköpings Universitet Seminarium den 17 januari 214 av Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Möjliga punkter Studier

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning SP Technical Research Institute of Sweden Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning Roger Nordman, Kajsa Andersson, Monica Axell, Markus Lindahl Energy

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Kommunikationssystem för Gas-Tankstation 610207 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon Telefax Hemsida

Läs mer

Säkrare sidoområde från ett MC perspektiv Slutrapport till Länsförsäkringar

Säkrare sidoområde från ett MC perspektiv Slutrapport till Länsförsäkringar Säkrare sidoområde från ett MC perspektiv Slutrapport till Länsförsäkringar Robert Thomson, VTI Maria Nordqvist, SMC Hawzheen Karim, Trafikverket Haval Latif, KTH Andreas Bäckström, Svevia Mars 2015 Sammanfattning

Läs mer

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet VTI rapport 605 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet Redovisning av regeringsuppdrag Inge Vierth Håkan Berell John McDaniel Mattias Haraldsson

Läs mer

Aktuellt från SP Brandteknik. Nummer 36, 2007

Aktuellt från SP Brandteknik. Nummer 36, 2007 Aktuellt från SP Brandteknik Nummer 36, 2007 CE-märkning av brandgasspjäll Sprinkler i vägtunnlar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Två av SP Brandtekniks medarbetare har på kort tid utnämnds till

Läs mer

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Lera Ofrusen jord Frusen jord A = Över grundvattenytan B = Under grundvattenytan 0,83-1,0 0,54-0,57 Torrskorpe -lera Siltig lera 0,47-0,57 0,54-0,57

Läs mer

Horisontellt hanteringssystem CCT PLUS. för enhetslaster. Utnyttjar de bästa fördelarna från; i ett miljöriktigt integrerat systemupplägg som ger..

Horisontellt hanteringssystem CCT PLUS. för enhetslaster. Utnyttjar de bästa fördelarna från; i ett miljöriktigt integrerat systemupplägg som ger.. Horisontellt hanteringssystem CCT PLUS för enhetslaster. Utnyttjar de bästa fördelarna från; i ett miljöriktigt integrerat systemupplägg som ger.. TERMINAL en öppen, effektiv och fri transportmarknad.

Läs mer

Fall Sensor. Bruksanvisning User Guide

Fall Sensor. Bruksanvisning User Guide Fall Sensor Bruksanvisning User Guide 2011 Copyright CareTech AB, Rev C 2 Innehållsförteckning/Table of contents sv Läs först: Säkerhetsinformation... 4 Viktig information... 4 Förpackningens innehåll...

Läs mer

MARKNADSUNDERSÖKNING av FORDON DRIVNA MED BIOGAS/NATURGAS

MARKNADSUNDERSÖKNING av FORDON DRIVNA MED BIOGAS/NATURGAS MARKNADSUNDERSÖKNING av FORDON DRIVNA MED BIOGAS/NATURGAS Steg 1a av Karl-Erik Egebäck Autoemission K-E E Consultant Charlie Rydén Stockholm MFO AB 1 Slutsatser och rekommendationer Sammanställningen av

Läs mer

Vindkraftverkens teknologi Patrik Holm, CTO Mervento 28.3.2013 MERVENTO

Vindkraftverkens teknologi Patrik Holm, CTO Mervento 28.3.2013 MERVENTO Vindkraftverkens teknologi Patrik Holm, CTO Mervento 1 Wind power within European Union Installed wind power end of 2012 2 18.3.2013 Wind power within European Union Annual installed wind power onshore

Läs mer

Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler

Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler Caroline Haglund Stignor, Markus Lindahl, Markus Alsbjer, Roger Nordman, Lennart Rolfsman, Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

- Nulägesbeskrivning och effektiviseringspotential av järnvägens växelvärmeanläggningar

- Nulägesbeskrivning och effektiviseringspotential av järnvägens växelvärmeanläggningar Växelvärme - Nulägesbeskrivning och effektiviseringspotential av järnvägens växelvärmeanläggningar LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Teknik och samhälle Examensarbete: Mattias Becker Copyright

Läs mer

Nya och begagnade vinterdäcks friktion på slät is

Nya och begagnade vinterdäcks friktion på slät is VTI meddelande 923 2003 Nya och begagnade vinterdäcks friktion på slät is Undersökning avseende inverkan av ålder, mönsterdjup, slitbanehårdhet, dubbutstick och dubbkraft Olle Nordström VTI meddelande

Läs mer

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

Bakgrund till ersättningsföreskrifterna

Bakgrund till ersättningsföreskrifterna Rapportnummer PTS-ER-2013:24 Datum 2013-12-11 Bakgrund till ersättningsföreskrifterna PTSFS 2013:5 Utlämning av lagrade uppgifter enligt 6 kap. 16 e Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Utlämning

Läs mer

Epilepsilarm. Bruksanvisning

Epilepsilarm. Bruksanvisning Bruksanvisning Epilepsilarm Larmet är avsett för att registrera epileptiska anfall (tonisk-kloniska) i säng. Varning! Får inte användas i situationer där brister hos produkten kan leda till försening av

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer