Reseberättelse Studieresa med Tvärinfraprojektet 2-6 september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseberättelse Studieresa med Tvärinfraprojektet 2-6 september 2013"

Transkript

1 Reseberättelse Studieresa med Tvärinfraprojektet 2-6 september 2013 Lastning av tåg vid Stockarydsterminalen.

2 Inledning Om resan Den 2-6 september arrangerade Tvärinfraprojektet en studieresa till södra Sverige i syfte att öka kunskapen om andra stråk och terminaler samt för att ge möjlighet för deltagarna att knyta nya kontakter. Syftet har också varit att få information om aktuella frågor inom infrastrukturområdet som berör Västerbotten. Med på resan var 9 personer och deltagarna var tjänstemän från Region Västerbotten, Storumans kommun, Lycksele kommun, Umeå kommun samt från Umeåregionen. För att planera resan samt bistå med viktigt kunskapsmaterial anlitades Bo Aldurén, konsult som guidade gruppen under resan. Deltagare Mårten Edberg, Region Västerbotten Inger Carstedt, Storumans kommun Grete Vesteraas, Lycksele kommun Torbjörn Lindahl, Region Västerbotten Bo Aldurén, konsult Johnny Holmgren, Storumans kommun Oswald Öjebrant, Lycksele kommun Erik Sedig, Umeåregionen Isak Brändström, Umeå kommun Resplan Följande städer/platser besöktes: Tisdag 3 september Eskilstuna Logistik, Bernt Arehäll och Tommy Spångberg. Information om kommunens arbete med Logistikanläggningar Varför, hur och resultat. Regionförbundet Örebro, Fredrik Idevall. Information om deras arbete med gång- och cykelplanering. Örebro/Hallsberg som terminalcentrum, Ingemar Jansson, Business Region Örebro och Mats Helgesson, Örebro kommun. 2

3 Onsdag 4 september Information från Sävsjö kommun om kommunens deltagande och nytta av terminalen. Bo Widestadh. Information från Stockarydsterminalen och terminalens utveckling, Per-Henrik Evebring. Torsdag 5 september Besök Lindholmen Science Park , Stefan Jacobsson. Studiebesök Göteborg hamn. Stig-Göran Thorén. Fredag 6 september Möte med Trafikverket. Jan Bergstrand. Kartan visar de olika platser som besökts under resan. 3

4 Sammanfattning Tvärinfraprojektet genomförde den 2-6 september 2013 en studieresa för att öka kunskapen om andra stråk och terminaler i södra Sverige. Syftet har också varit att få information om aktuella frågor inom infrastrukturområdet som berör Västerbotten. Med på resan var representanter från Region Västerbotten, Storumans kommun, Lycksele kommun, Umeå kommun samt från Umeåregionen. Eskilstuna kommun, Sävsjö kommun samt Regionförbundet i Örebro ser att logistikutveckling och samhällsutveckling hänger tätt samman. Gemensamt är också att de haft stor politisk enighet på de satsningar som genomförts. En viktig framgångsfaktor har varit samarbeten med näringslivet. Nya logistikupplägg har skapats och under resan fick deltagarna möjlighet att lära sig mer om detta på nära håll. Resan har även gett en bra inblick i frågor som berör gång- och cykelplanering samt de projekt som bedrivs inom Lindholmen Science Park i Göteborg. 4

5 Dag 1 Eskilstuna Logistik Presentatörer: Bernt Arehäll, affärsområdeschef och Tommy Spångberg, teknisk chef, Eskilstuna kommun. Webb: Bernt Arehäll, affärsområdeschef och Tommy Spångberg, teknisk chef informerade om deras arbete med att utveckla Eskilstuna som logistikstad. Eskilstuna har satsat mer än en halv miljard på att utveckla Eskilstuna Kombiterminal och Eskilstuna Logistikpark, som också besöktes under dagen. För Eskilstuna har det varit viktigt att se att logistikutveckling och samhällsutveckling hänger tätt samman. Utöver att bara erbjuda logistikmöjligheter krävs det att förutsättningarna i övrigt också är attraktiva i kommunen, exempelvis ett rikt kulturliv, bra samhällsservice och tillgång till kompetent personal. Därför arbetar kommunen med ett gemensamt planarbete inom hela koncernen för att skapa förutsättningar för logistikföretag att etablera sig. Det här målet förankras genom en vision att skapa 1000 nya jobb fram till 2020 och i dagsläget har det skapats cirka 400 arbetstillfällen. Kommunen tjänar mer på arbetstillfällen än på försäljning av mark till logistikföretagen. En annan nyckel i arbetet har varit samarbeten med näringslivet, vilket också kunnat användas i marknadsföringen. Eskilstuna Logistiks strategi är att konkurrera med en attraktiv helhetslösning snarare än med pris. I detta ingår bland annat elektrifierade spår, verkstäder, faciliteter för lastbilschaufförer, samt att de har utbildat truckförare som radioloksoperatörer. Detta sparar in personal för tågbolaget och är en tjänst som tillhandahålls av åkeriföreningen M4 som driver kombiterminalen genom ett arrendeavtal. Eskilstuna ser att det är svårt att som kommun själv driva ett tullager, varför de har lagt ut det på entreprenad till Logent som driver detta. En annan konkurrensfördel är att de har en miljöprofil på logistikanläggningarna vilket ofta är i linje med företagens eget miljöarbete. Vid Eskilstuna Logistikpark i Kjula, 10 km utanför Eskilstuna, skapas bland annat en biobränsleterminal. Eskilstuna Kombiterminal som ligger närmare staden hanterar mellan 25 och 28 tåg per vecka. Eskilstuna Logistikpark. 5

6 Presentation av Bernt Arehäll, affärsområdeschef och Tommy Spångberg, teknisk chef, Eskilstuna kommun. Att detta har kunnat bli verklighet beror på att kommunen har satsat rejält på logistikutvecklingen men det har därför också varit viktigt att satsningen bygger på ett noggrant utredningsmaterial. Lastning av tåg vid Eskilstuna Logistikpark. Regionförbundet Örebro Presentatörer: Fredrik Idevall, utvecklingsledare på Regionförbundet Örebro, Ingemar Jansson, marknadsutvecklare på Logistikregionen och Mats Helgesson, etableringsansvarig på Örebro kommun. Webb: Fredrik Idevall, utvecklingsledare på Regionförbundet Örebro, berättade om hur de hanterar cykelplanering. Där har de arbetat med att ta fram underlag för utbyggnad av cykelvägnätet. De har prioriterat skol- och arbetsresor, samt cykelvägar som leder till kollektivtrafiknoder. För att utvärdera 6

7 tänkbara objekt har de utvecklat en modell där dessa poängsätts utifrån olika parametrar som exempelvis kostnad, trafiksäkerhet, målgrupp, efterfrågan och värde i cykelvägnätet. Detta poängsystem används för en första sållning av de olika objekten. Dessutom har de kartlagt lågtrafikerade vägar i regionen som också skulle kunna fungera för cykeltrafik. Fredrik Idevall, utvecklingsledare på Regionförbundet Örebro. Ingemar Jansson, marknadsutvecklare på Logistikregionen och Mats Helgesson, etableringsansvarig på Örebro kommun informerade tillsammans med Fredrik Idevall om projektet Logistikregionen och hur regionen arbetar med gods. Där använder de en metod för att mäta regionens godsflöden både inom regionen, import/export, samt transit. Detta redovisas i GIS-form och både kartläggning och data finns tillgängligt genom att kontakta regionen. De arbetar för att denna metod skall kunna användas i hela landet. Ingemar Jansson, marknadsutvecklare på Logistikregionen och Mats Helgesson, etableringsansvarig på Örebro kommun. Samarbete med näringsliv och universitet lyftes fram och i Örebro har universitetet nu börjat satsa på forskning och utbildning kring logistik. 7

8 Regionförbundet menar att det är bättre att gå samman flera kommuner och utveckla en stark logistikpunkt än att på varsitt håll ha flera svagare logistikpunkter. Därför förordar de en gemensam satsning på Hallsberg. Tåg vid terminalen i Hallsberg. Dag 2 Sävsjö kommun och Stockarydsterminalen Presentatörer: Bo Widestadh - planerings och utvecklingschef Sävsjö kommun, Per-Henrik Evebring marknadsansvarig Stockarydsterminalen. Webb: Bo Widestadh, som är planerings och utvecklingschef i Sävsjö kommun, var med då terminalen byggdes. Nu är han vd för två kommunala bolag inom bostads- och industrisektorn. Han är även ansvarig för infrastrukturfrågor i Sävsjö kommun. Bo Widestadh, planerings och utvecklingschef Sävsjö kommun. Sävsjö kommun har totalt cirka invånare. Det är en varuproducerande kommun med liten tjänstesektor. Regionen har mycket skog. Det finns sex trähusföretag i kommunen. Även 8

9 livsmedelssektorn är stark, bland annat finns charkindustri och snustillverkning. Generellt sett går det bra för industrin och arbetslösheten är låg. Sävsjö har samtidigt en relativt stor utpendling. Politiskt sett har Sävsjö haft borgerligt styre sedan 1970-talet. När det gäller olika former av satsningar är den politiska enigheten stor. Sävsjö och Vetlanda kommuner ingår i samma arbetsmarknadsregion. Man jobbar gemensamt för att förbättra kommunikationerna mot Växjö och Jönköping. Möjligheten till tågpendling är viktig och man har idag sju dubbelturer per dag. Kommunens deltagande i Stockarydsterminalen började år 1999 då Sävsjö kommun och Banverket tillsammans bjöd in det lokala näringslivet till en dialog om transporter. Då var tiden inte mogen för en terminal, bland annat på grund av för små volymer och ovilligheten att finansiera olika satsningar. Stormen Gudrun år 2005 skapade nya grundförutsättningar för en terminal genom att intresset och förutsättningarna för järnvägstransporter av framför allt rundvirke förändrades dramatiskt. Sålunda väcktes tanken om Stockarydsterminalen till liv igen. År 2006 fick man klart ett samverkansavtal mellan Stora Enso, Banverket och Sävsjö kommun. Investeringen på totalt 75 miljoner kronor delades mellan de tre intressenterna. Fokus hamnade på den sammantagna nyttan och inte på de olika intressenternas specifika nytta, vilket gjorde det relativt lätt att komma till skott. Byggstart för projektet var år 2007 och driften kunde komma igång året efter med invigning den 27 augusti 2008 av infrastrukturministern. Lastning av tåg vid Stockarydsterminalen. Stockarydsterminalens viktigaste fördel är att den ligger längs södra stambanan med dubbla förbigångsspår. Signalmässigt utgör terminalen en station. Den har därmed ett bra logistisk läge i landet, bra läge i förhållande till annan bebyggelse samt bra markförhållanden. Kompletterande infrastruktur investeringar är ny infartsväg från väg 30, som nu ska byggas om till en kostnad på cirka 40 miljoner kronor. Investeringen finansieras av kommunen, EU:s strukturfond samt Trafikverket. En särskild faktor för Stockarydsterminalen är triangelspåret. Man arbetar nu för att förverkliga en södergående växel för bättre utfart söderut och det görs tillsammans med ett nytt förbigångsspår på stambanan vid terminalen. 9

10 En del av terminalen har köpts loss av Stora ENSO och den andra delen är allmän. Investeringarna via EU:s strukturfond är gjorda på den allmänna delen. Det finns ingen gemensam mätstation, utan allt mäts i vikt och volym. Sävsjö Transport AB och Sävsjö kommun äger vardera 50 % av driftbolaget som ansvarar för den allmänna terminalen. Styrelsens ordförande tillsätts av kommunen, och den verkställande direktören tillsätts av Sävsjö Transport. Man har lika antal ledamöter vardera i styrelsen. En mycket viktig fråga har varit att få med rätt personer i styrelsen med bra kontakter. Infrastrukturen mellan Stambanan och terminalområdet äger kommunen och man menar att detta kommer man aldrig att släppa. Virkesupplag på Stockarydsterminalen. Per-Henrik Evebring, marknadsansvarig Stockarydsterminalen, menade att terminalen är ett föredöme för intermodala transporter. Han har arbetat sedan mars 2008 på terminalen. Stora ENSO har sin del som en lagerterminal. Inriktningen är enbart massaved och bränslen. Per-Henrik Evebring, marknadsansvarig vid Stockarydsterminalen. Den öppna terminalen är en flödesterminal, där materialet kan ligga 3-4 veckor innan uttransport. Fem hektar yta är idag färdigställda. Det finns en möjlighet att utvidga terminalen till sammanlagt 12,5 hektar. Med terminalen flyttade biobränsle över från väg till järnväg. En viktig fråga är att alla 10

11 omlastningar kostar pengar och riskerar att förstöra materialet. Därför inriktar man sig mot dem som har goda förutsättningar att ta emot tåg. Idag hanteras timmer, massaved som går till lokala/regionala såg- och massaindustrier, bark, rot, spån och torv (som går till massaindustri och kraftvärme). Man hanterar även energived/flis som går till kraft- och värmeverk. Ett viktigt krav är att terminalens personal ska kunna hantera alla former av råvara och klara av att säkerställa att man inte kontaminerar känsliga råvaror. Terminalen köper ingen råvara själva, men de köper i viss mån transporter på både bil och tåg. Detta för att underlätta för kunderna. Terminalen kan även förmedla kontakter mellan säljare - köpare. Utgångpunkten är att skapa volymer på terminalen. Det innebär att man i praktiken får en funktion som speditör inom järnvägstrafiken. Lagen om offentlig upphandling innebar sådana problem att man beslutade sig för att köra igång i egen regi. Idag är man fyra heltidsanställda på terminalen. Möjligheten att arrendera ut diskuterades aldrig, men detta kunde absolut ha varit en möjlighet. Bokning av transporter sker via hemsidan som visar om det är upptaget men inte vem som bokat. Har man inloggningsrättigheter kan man se vem som bokat men inte vad. Vill man få en tjänst utförd inom 96 timmar kontaktar man Per-Henrik Evebring direkt, annars fungerar det med hemsidan. Man har utvecklat bokningssystemet själva och det kan möjligen vara intressant för intressenterna inom Nordic Logistic Corridor att titta närmare på det utvecklade bokningssystemet. Man tillåter kunderna att ha 30 minuters försening. Efter det börjar taxametern att ticka. En sammanfattande slutsats är att terminalen själv måste vara aktiv för att sälja sig själv och sina tjänster. Det finns ingen som kommer att ta kontakt och efterfråga tjänsterna. Det viktigaste i sammanhanget är att ha koll på marknaden! Dag 3 Lindholmen Science Park och Göteborgs hamn Lindholmen Science Park - Introduktion Presentatör: Stefan Jacobsson, Lindholmen Science Park Webb: Utvecklingen av Lindholmen Science Park startade runt årsskiftet 1999/2000, då Chalmers och Göteborg Stad gemensamt tog beslut om att starta en teknikpark på Lindholmen, ett område där delar av Göteborgs varsindustri låg fram till dess att den upphörde under slutet på 1970-talet. Teknikparken är en kreativ, internationell mötesplats där det idag finns 350 företag inom parkens fokusområden IT, Transport och Media. Nyckeln till utvecklingen är samverkan. Det strategiska läget i närhet till akademin ger möjlighet till intressanta möten mellan forskare, studenter, näringsliv och samhälle. De största arbetsgivarna är Ericsson, Volvo Technology, IBM, Semcon och SVT. Sammanlagt finns där ca: anställda, 8000 studerande och ca 1000 boende. 11

12 Besök på Lindholmen Science Park och presentation av Stefan Jacobsson, Lindholmen Science Park. Stadsleveransen-Miljövänliga transporter i innerstaden Presentatör: Kristoffer Widegren, Trafikkontoret, Göteborgs stad Webb: city Stadsleveransen är ett pilotprojekt som startade hösten 2012 för minskad trängsel och ökad trivsel och säkerhet i centrala Göteborg. Målet är en minimerad godstrafik i innerstaden efter kl på förmiddagen. För detta syfte sker en gemensam godsmottagning för små och medelstora (4-5 anställda) butiker på ett ställe. Där sker sedan en samlastning av det inkommande godset och levereras enligt överenskommen tidtabell till de slutliga mottagarna. Den transporten sker med ett speciellt eldrivet fordon, till sammanlagt två hundra adresser, inklusive kontor. Det körs ut cirka: 150 försändelser och görs i genomsnitt stopp per dag. Den långsiktiga finansieringen måste lösas och för detta förs förhandlingar med transportföretagen som sparar pengar i och med projektet. Mottagarna betalar ingen avgift. Kristoffer Widegren, Trafikkontoret, Göteborgs stad. 12

13 Sendsmart Presentatör: Kristoffer Widegren, Trafikkontoret, Göteborgs stad Webb: och Sendsmart är ett projekt inom Hållbara Städer (VINNOVA), som syftar till att skapa hållbara godstransporter i stadsmiljö genom minskad påverkan på klimat, bullernivå och människors hälsa. Resultatet blir då samtidigt en mer attraktiv och konkurrenskraftig stad. Inom tre områden skapas demonstrationsprojekt: 1) Godsförsörjning, 2) Bygg & anläggning genererar % av alla transporter och 3) Avfall & återvinning. t.ex. använda en tyst hybridlastbil för att kunna hämta sopor vid tider på dygnet då vägnätet inte är hårt belastat. För att finna lösningar krävs samspel mellan: Affärsmodell, ITS och teknikstöd och Krav, regler och upphandling. GO:SMART Presentatör: Magnus Kuschel, Volvo IT/Commute Greener Webb: och Projektet Go:smart innehåller flera delprojekt som tillsammans ska utveckla möjligheter för att införa en innovativ tjänst för hållbara transporter i stadsmiljö. Projektet kallas också UbiGo (av latinets - eller engelskans - Ubiquitous = allestädes närvarande och engelskans Go för ta sig till, sätta fart etc.) och ska utveckla och testa en mäklartjänst som underlättar och premierar hållbara resor. Budgeten är 20 mkr över två år, där hälften finansieras av Vinnova och hälften av ett dussin andra medverkande parter inom näringsliv, akademi och offentlig sektor. Det är inte ett vanligt demonstrationsprojekt utan handlar om att hushåll (med riktiga pengar) tecknar ett abonnemang, likt ett klippkort, som ger tillgång till en viss mängd olika transportsätt/färdmedel varje månad: kollektivtrafik, taxi, hyrbil, bilpool, cykel. Olika stora abonnemang kan tecknas utifrån hushållets behov och sätter fokus på mobilitet istället för på bilägande. Tänk reserobot, som sätter ihop ett paket av färdsätt för att ta sig mellan två punkter, fast detta blir flexiblare eftersom cykel och taxi ingår. Det kan också jämföras med ett mobiltelefonabonnemang där det ingår en viss mängd samtal, surf, sms etc. Månadsavgiften kommer variera mellan och 5 000/6 000 kr. Magnus Kuschel, Volvo IT/Commute Greener. 13

14 TUCAP Presentatör: Bo Norrhem; Lindholmen Science Park Webb: TUCAP är ett tekniskt utvecklingscenter med fokus på modern informations- och kommunikationsteknik som ska stödja och effektivisera ambulansalarmering och prehospital vård (sjukvård som utförs innan ankomst till sjukhus). Det drivs i triple helixmiljö i samarbete med SOS Alarm och andra parter inom Lindholmens teknikpark. Målet för centret är att skapa en arena för forskning och teknisk utveckling inom prehospital vård, där samhället och näringslivet kan samverka. TUCAP är ett nav för möten, workshops, seminarier, forskning och utveckling. Förkortningen TUCAP står för Tekniskt Utvecklings Center Ambulans- och Prehospital sjukvård. Arbetet aktualiseras av Alarmeringstjänstutredningen som nu är på remiss. Ett exempel på projekt som ska rullas ut över landet är ett återkopplings- och lärandesystem mellan larmcentral ambulanspersonal sjukhus. Ett annat projektexempel är ett resursplaneringssystem för placering av ambulansstationer och beräkning av antal ambulanser som behövs i ett område. Bo Norrhem, Lindholmen Science Park. CLOSER Presentatör Stefan Jacobsson, Lindholmen Science Park Webb: Closer är en nationell arena inom transporteffektivitet som erbjuder en neutral demonstrations- och innovationsmiljö för samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter. Syftet är att stärka hela innovationskedjan, från forskning och demonstration fram till färdiga tjänster och produkter. Closer har även uppdraget att bli en etablerad svensk nod för EU-samarbeten och initiera samt koordinera storskaliga EU-projekt. Verksamheten tar sig an de utmaningar som transportsystemet står inför inom miljö- och energiområdet samt näringslivets behov av ett effektivt och konkurrenskraftigt transportsystem. 14

15 Fokusområdena är 1) Urban Transport, 2) Intermodal transport and green corridors och 3) High Capacity Transport. Stefan Jacobsson, Lindholmen Science Park. Göteborgs hamn Presentatör: Stig-Göran Thorén Webb: Göteborgs hamn har funnits sedan 1620, och är Skandinaviens största hamn med cirka fartygsanlöp om året och har ett linjeutbud med trafik till 140 destinationer runt om i världen. Här finns till exempel direktlinjer till USA, Indien, Mellanöstern och Asien. En resa till Kina tar t.ex. cirka 45 dagar. Varje tisdag kommer ett fartyg som kan lasta containers. Göteborgs hamn är isfri året om, behöver inte ta hänsyn till något tidvatten och är den enda hamnen i Sverige som har tillräcklig kapacitet för att ta emot de allra största oceangående containerfartygen. Hamnens huvudsakliga upptagningsområde omfattar tio länder: Sverige, Ryssland, Finland, Polen, Danmark, Norge, Litauen, Island, Lettland och Estland. Exporten via Göteborgs hamn består av till exempel bilar, papper, stål, trävaror och livsmedel. Importen består av i stort sett alla typer av konsumtionsvaror kläder, livsmedel, bilar, elektronik o.s.v. Från Göteborgs hamn går ett 25-tal järnvägspendlar, med dagliga avgångar, till och från inlandsterminaler runt om i Sverige och Norge. Istället för att företag fraktar gods på lastbil till hamnen körs det till närmaste inlandsterminal för att därefter lastas om på tåg till Göteborg. Hälften av allt containergods till och från Göteborg går med järnväg. I Göteborgs Hamn finns terminaler för container, roro, bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter. Sedan 2010 är hamnen uppdelad i ett kommunalt hamnbolag, som äger all mark och infrastruktur och separata terminalbolag som tagits över av externa operatörer, som sköter hanteringen av godset. Ett önskemål från rederierna är att de vill ha bättre ledtider. 15

16 Hamnen i siffror containrar TEU ro/ro-enheter nya bilar 1,7 miljoner passagerare 22,2 miljoner ton olja 42 miljoner ton gods *En TEU är lika med en 20-fots container. Informationen avslutades med en rundresa i hamnens båt och deltagarna fick möjlighet att se Göteborgs hamn och dess verksamhet från vattnet. Rundtur i Göteborgs hamn tillsammans med Stig-Göran Thorén, Göteborgs hamn. 16

17 Dag 4 Trafikverket Region Väst Presentatör: Jan Bergstrand Webb: Jan Bergstrand berättade om varför Trafikverket har en långsiktig godsstrategi och orsaken är framförallt för att skapa en intern och extern tydlighet, stärka konkurrenskraften, reducera de negativa effekterna samt bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet. Den strategiska inriktningen för Trafikverket har sex utmaningar med strategiska mål. Dessa skall vara utgångspunkt för prioriteringar inom Trafikverket. De olika utmaningarna är ett energieffektivt transportsystem, välfungerande resor och transporter i storstadsregionerna, effektiva transportkedjor för näringslivet, robust och tillförlitlig infrastruktur, mer nytta för pengarna, samt att göra Trafikverket till en modern myndighet. Efter presentationen om Trafikverkets godsstrategi gavs deltagarna möjlighet att ställa frågor om Tvärstråket och dess framtida utveckling. Besöket avslutades med en gemensam lunch. Presentationer från resan finns att ladda ner på adressen: september-2013/ 17

18 18

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Trafikverkets godsstrategi

Trafikverkets godsstrategi Trafikverkets godsstrategi Varför en (långsiktig) godsstrategi? Intern och extern tydlighet Stärkt konkurrenskraft Reducera negativa effekter Bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet givet

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå 1/5 Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå Närvarande: - Kommunrepresentanter o Haparanda/Torneå, Göran Wigren o Kalix, Magnus Wiklund o Boden,

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Kristin Quistgaard

Kristin Quistgaard Kristin Quistgaard 010-722 8636 Vision En mötesfri väg år 2020 Transportpolitiskt mål Säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet

Läs mer

Nordstan gjorde rätt från början Sara Ranäng, Projektledare

Nordstan gjorde rätt från början Sara Ranäng, Projektledare Nordstan gjorde rätt från början Sara Ranäng, Projektledare Foton från Nordstan - Från gårdagens vision till dagens affärscentrum, Tre Böcker Förlag AB; Martin Fritz Foto översiktsbild: Bildservice Nordstan

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE Deltagarna fick gruppvis ta fram de funktioner de ansåg viktiga inom regionen på ett 00, 040 och 050 års perspektiv. Efter varje

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Regional hearing i Kapacitetsutredningen

Regional hearing i Kapacitetsutredningen Regional hearing i Kapacitetsutredningen Göteborg den 16 mars 2012 Jörgen Olofsson March 19, 2012 1 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Future Rail Sweden. 21 januari 2010

Future Rail Sweden. 21 januari 2010 Future Rail Sweden 21 januari 2010 Future Rail Sweden Fokus nu Höghastighetsbanor långsiktigt Järnvägsnätet 2 Globaliseringsrådet Sveriges tidigare relativa försprång i infrastruktur existerar inte längre

Läs mer

Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering

Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering 1 2 Nära vardagen där det händer Så här arbetar vi Ekonomisk planeringsprocess Planläggningsprocessen

Läs mer

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter: Projektnamn: Förnyelsebara drivmedel i Region JH Programområde: Mellersta Norrland Ärende ID: 20201262 Bakgrund och omvärld Bakgrund Ett historiskt klimatavtal slöts vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. För

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

ITS relaterade aktiviteter i Almedalen 2016

ITS relaterade aktiviteter i Almedalen 2016 2016-06-22 1(7) ITS relaterade aktiviteter i Almedalen 2016 Söndagen den 3 juli Kl.1600-1655 Aktivitet Ringled runt Stockholm ger bostäder och jobb. Plats: Uppsala univeristet, Campus Gotland, Cramérgatan

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

BÄSTA POSITION MITT I ENERGIKLUSTRET

BÄSTA POSITION MITT I ENERGIKLUSTRET SVE BÄSTA POSITION MITT I ENERGIKLUSTRET NLC Vaasa är ett modernt logistik- och företagsområde som planerats för att gynna särskilt Vasaregionens exportoch energiindustri. Tack vare läget nära riksvägarna

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik 2012-03-29 Trafikverket och tjälforskning Per Andersson Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik Från infrastrukturförvaltare till samhällsutvecklare 2 2012-04-24 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande

Läs mer

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken Elväg E16 utanför Sandviken 2030 beräknas vägtransporterna ha ökat med 59% Tryck på fossiloberoende och miljö ökar, trend mot eldrift tydlig Ca 86% av Sveriges transporterna går på väg Eldriven gummihjulstrafik

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Hållbara transportlösningar i prak1ken

Hållbara transportlösningar i prak1ken Hållbara transportlösningar i prak1ken Christoffer Widegren Göteborgs Stad Trafikkontoret Malmö - 2015-09- 15 SMARTSET mål och nyckelfakta Projektet SMARTSET synar Oll ap demonstrera lösningar för hur

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Dialogmöte 4. Program, workshopmaterial och presentation uppföljning. 12 mars 2014

Dialogmöte 4. Program, workshopmaterial och presentation uppföljning. 12 mars 2014 Dialogmöte 4 Program, workshopmaterial och presentation uppföljning 12 mars 2014 Apropå Samordnad Varudistribution. Samlastning möjliggör lokal upphandling Samlastning av kommuners varor kan minska utsläpp

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 Öka Sveriges konkurrens kraft satsa på Blekinges infrastruktur Sverige behöver rusta sin infrastrukt För att göra transporter till och från svenska företag

Läs mer

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN 2016-02-26 1 (5) Vår beteckning Dnr 55/2015 Er beteckning/diarienummer N2015/4305/TIF Yttrande Kontaktperson i detta ärende John Woxström Näringsdepartementet 070-936 07 99 n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den?

Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den? FREDAG 18 SEPTEMBER 2015 VÄLKOMNA TILL SAMVERKANSMÖTE I LANDERYD Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den? Ronny Löfquist (S) KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HYLTE KOMMUN Välkomna! Samverkansmöte i Landeryd

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Ingrid Lundberg Volvo Logistics Eric Nilsson Next Part Johan Axiö Sjöfartsverket Emil Fasten Trafikverket Ola Hjärtström Norrköpings Hamn och Stuveri Stig-Göran

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Den bredare korridoren

Den bredare korridoren Den bredare korridoren Förslag till samverkan i Mellersta norden, Mo i Rana 12 november 2015 Göran Hallin Håkan Ottosson Jonas Hugosson Bakgrunden De nordiska ländernas transportsystem präglas av en tydlig

Läs mer

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR

LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR LOGISTIK BORGEBY FÄLTDAGAR Sweco TransportSystem AB Olof Fredholm Hannes Englesson 2 (13) S w e co Hjälmaregatan 3 Box 242 SE-212 42 Malmö, Sverige Telefon +46 (0)10 4846600 Fax www.sweco.se Sweco TransportSystem

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Go:smart-Ubigo: Erfarenheter från ett innovationsprojekt

Go:smart-Ubigo: Erfarenheter från ett innovationsprojekt Go:smart-Ubigo: Erfarenheter från ett innovationsprojekt Hans Arby, UbiGo MariAnne Karlsson, Chalmers Vision Storstadshushåll väljer tillgång till mobilitet istället för bilägande som kunder till en pålitlig,

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion Birgitta Aava-Olsson Hållbar utveckling Social Ekologisk Hållbar Ekonomisk Brundtlandrapporten, Our Common Future, rapport utarbetad av FN:s Världskommission

Läs mer

Hamnar en kommunal angelägenhet?

Hamnar en kommunal angelägenhet? Hamnar en kommunal angelägenhet? Hamnar är en del av infrastrukturen Järnväg och väg planeras av statliga myndigheter, hamnar av kommunala bolag Hamnar fungerar inte utan bra infrastruktur som ansluter

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

Infrastrukturplaner i Sverige

Infrastrukturplaner i Sverige Infrastrukturplaner i Sverige Mårten Edberg Infrastrukturstrateg Stråkrådet E12 3-4 juni i Vasa Två planstrukturer under upprättande Nationell plan (gemensam för fyra trafikverk) - Hanterar investeringar

Läs mer