Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden"

Transkript

1 Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket

2 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval handlar om att man stegvis försöker hitta lösningar på problem genom att: 1. Tänka om påverka behov och beteende 2. Optimera effektivare utnyttjande av befintligt system 3. Bygga om begränsade ombyggnader 4. Bygga nytt Nyinvestering/större ombyggnad Om lösningen på problemet är en om- eller nybyggnad som prioriteras i planerna går projektet vidare till väg- och järnvägsplan

3 Åtgärdsvalsstudie - vad är det? Ett tidigt planeringsskede. Vart vill vi? Var är vi? Hur tar vi oss dit? Vem gör vad?

4 Nyttan med fyrstegsprincipen Vi måste utgå från det vi har! Fyrstegsprincipen = hushållningsprincip Smart samhällsplanering ger ett smart utnyttjat transportsystem och effektiva och hållbara resor och transporter med fyra trafikslag. 1+1=3! Med kloka paket av åtgärder kan man få positiva synergieffekter

5 Fyrstegsprincipen ett förhållningssätt!

6 Region Mitt

7 Åtgärdsvalsstudie Mittstråket - Sundsvall-Östersund- Trondheim Samverkan mellan: Trafikverket Länsstyrelsen Västernorrland Regionförbundet Jämtlands län och motsvarande organisationer i Norge Processledare: Jan Lindgren Thomas Lundin-Larsson

8 Mittstråket En övergripande åtgärdsvalsstudie för hela Mittstråket 27/5 8/4 Alla fyra trafikslag: Väg - E14 Järnväg Mittbanan/Meråkerbanen 12/2 Luft - Flygplatser i Sundsvall-Timrå, Östersund, Værnes Sjö - Hamnar i Sundsvall/Timrå/Härnösand och Trondheim Personer och gods

9 Inbjudna/deltagare i åtgärdsvalsstudien Kommuner Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom, Åre, Meråker, Stjørdal, Malvik, Trondheim Län/fylken/regioner/landsting/ kollektivtrafikmyndigheter/polis Västernorrland, Jämtland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag Nationella statliga myndigheter Trafikverket, Jernbaneverket, Statens Vegvesen Näringslivet Handelskammaren MittSverige Turism Västernorrland, Jämtland-Härjedalen Transportörer, Transportköpare Transportnoder hamnar, flygplatser, terminaler

10 Mål Ett etablerat starkt och engagerat samarbete över kommun- och länsgränser och riksgränsen. En gemensam bild av stråkets funktioner, brister, behov och mål. En gemensam prioritering av övergripande åtgärdsinriktningar enligt fyrstegsprincipen. Ett underlag för avsikter om genomförande

11 Gemensam övergripande målbild Mittstråket är ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden Målpreciseringar för Pendlare och turister (bl a restider) Godstransporter (bl a fungerande noder och bärighet) Trafiksäkerhet, miljö och hälsa

12 Åtgärdsförslag Förutsättningsskapande åtgärder Nodinventering Stationslägesstrategi Sprida kunskapen om stråkets möjligheter Samordning av regionala, nationella och kommunala planer. Bygg om järnvägsbanken "Stora Helvetet" Följa resande- och godsströmmar över riksgränsen Utreda och planera för möjligheterna av omledning av godstransporter till Mittstråket Utreda "Cykel på tåg/buss" Utreda lånecyklar vid kollektivtrafik Låsbara cykelparkeringar för pendlare Duschmöjligheter för cykelpendlare Samordning av taxor Park and Ride (attraktiva pendlarparkeringar) Pendlarparkering vid kollektivtrafik Realtidsinformation för kollektivtrafik. Bra information/kommunikation vid trafikstörningar. App? Trafikslagsövergripande tidtabeller (över gränser) Utreda samverkan mellan arbetsgivare och kollektivtrafikmyndigheter. Extra lok (Hell-Storlien) Utredning av kollektivtrafiken (Direktlinjer, Bra service under resan, Ökat turutbud, Samhällsbetald trafik som linjetrafik, Förändrade trafikupplägg) Utreda evenemangstrafik med kollektivtrafik Övriga åtgärder Utreda samlastning och samordnad varudistribution Bekväma hållplatser och stationer Bygg gång- och cykelvägar Vägåtgärder (Bygg för 100 km/h standard på väg E14 och 80 km/h för gods (2+1 väg eller räffling), Ökad standard- Bärighet- Vägbredd, Förbättra/utöka underhållet, Bygg rastplatser anpassade för godstransporter och turism) Bygga laddinfrastruktur Järnvägsåtgärder (Optimera järnvägen (trimningsåtgärder, signal och plankorsning), trafiksäkerhet på järnväg (bygg om eller bygg nya plankorsningar, vägkorsningar, övergångar), Utredning av flaskhalsar i järnvägssystemet, Förbättra/utöka underhållet, Bygg triangelspår, Bygga nya/fler tåghållplatser, mötesstationer och noder, Förbättra bärigheten, Bygg om eller ny järnväg) Bygg ny godsterminal i Jämtland Utveckling Ånge Bangård/Terminal (MidNordicLogisticParkÅnge). Bygg/utveckla intermodal hamn i Norge Bredbandsutbyggnad längs järnväg och väg

13 Vad händer efter åtgärdsvalsstudien? Gemensamt planeringsunderlag Avsikter om genomförande (åtgärdsförslag till åtgärdsbank) Påbörjade åtgärder (Stora Helvetet, plankorsningar, trimningsåtgärder, ) Förslag till strukturfondsprojekt Uppföljning med start

14 Region Mitt

15 Kuststråket En övergripande åtgärdsvalsstudie för stråket Gävle - Umeå Person- och godstransporter med alla fyra trafikslag: Väg - E4 Järnväg Ostkustbanan- Ådalsbanan-Botniabanan och Stambanan Luft - Flygplatser i Umeå, Örnsköldsvik, Kramfors, Sundsvall-Timrå Sjö >11 hamnar i bl a Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Gävle

16 Åtgärdsvalsstudie: Kuststråket Bakgrund Utpekad brist i nationell plan: Kapacitetsförstärkning, Ostkustbanan Gävle Sundsvall, inklusive Ådalsbanan. Enligt överenskommelse mellan Trafikverket och Sundsvalls kommun, ska en åtgärdsvalsstudie genomföras för bristen

17 Åtgärdsvalsstudie: Kuststråket Mål med studien samsyn om brister och behov gemensam målbild för person- och godstransporter med alla fyra trafikslag i stråket. trafikslagsövergripande åtgärdsförslag enligt fyrstegsprincipens alla fyra steg gemensamt planeringsunderlag

18 Åtgärdsvalsstudie: Kuststråket Påbörjad planering -Samverkan mellan Trafikverket region Mitt och Nord, och länsplaneupprättarna i Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län Tidplan -Kartläggning av nuläge + workshop-serie (mars-aug 2015) -Rapportskrivning, ställningstagande, ev. avsikter (sep-dec 2015)

19 Åtgärdsvalsstudie: Kuststråket Del 1. Kartläggning/nulägesbeskrivning Vi börjar inte om på 0! Aktiviteter i stråket Det pågår och har pågått mycket planering och projekt i stråket, som det är viktigt att utgå från och förhålla oss till i åtgärdsvalsstudien. Exempel på tidigare och pågående aktiviteter: Samordnad planering Gävle-Sundsvall (-Härnösand) Åtgärdsvalsstudier (Gävleborg, Sundsvall, Ö-vik, Umeå) Prioritering av åtgärder på Ådalsbanan/OKB Nya Ostkustbanan AB Nationell transportplan och länstransportplaner xxx xxx Godsflöden och resenärsstatistik Beskrivning av kapacitet, brister och behov i transportsystemet

20 Åtgärdsvalsstudie: Kuststråket Del 2. Workshopserie Utifrån nuläget genomföra en ÅVS-process under april - augusti med bl a workshops. Tanken är att få samsyn om aktörernas behov, upplevda brister, mål och vad de kan bidra med

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät 1 2 Vilket vägnät är viktigast? Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Transportsystemet är till för att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Infrastruktur i Region Norrland

Infrastruktur i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 3 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Infrastruktur i Region Norrland Infrastruktur i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Helena Olsson Nils Olsson Christer

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan

Nya stationer, nya möjligheter. En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Nya stationer, nya möjligheter En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan 1 Rapportens namn: Nya stationer, nya möjligheter? En studie av regionaltågsstationer längs Ådalsbanan Namn Sökord: Station,

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2013/14:RFR5 Trafikutskottet Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning av uppföljningsrapport

Läs mer

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen

Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen 2008-08-13 Dnr 1479-08 Länsstyrelsen i Norrbotten Kommunikationer 971 86 Luleå Kopia: ÅF/Infraplan Yttrande över regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen Sammanfattande synpunkter

Läs mer

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Hela resan hela året! En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ISSN 1653-0942 978-91-86673-65-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 Förord År 2009 beslutade

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Jesper Molin/Bildarkivet.se Rätt spår 3 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Rapport om strategi för nutid och framtid Juni 2012 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Förord Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport är namnet på ett FoI-program inom

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer