Projekt 3 :: Bush Icke-traditionella grafiska gränssnitt Mikael Onsjö, Sofie Persson, Behzad Charoose, Johan Magnuson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt 3 :: Bush Icke-traditionella grafiska gränssnitt Mikael Onsjö, Sofie Persson, Behzad Charoose, Johan Magnuson"

Transkript

1 Projekt 3 :: Bush Icke-traditionella grafiska gränssnitt Mikael Onsjö, Sofie Persson, Behzad Charoose, Johan Magnuson

2 Inledning... 3 Syfte... 3 Grundläggande design (spelregler)... 4 Strategi... 4 Tillvägagångssätt... 4 Programmeringsspråk... 5 Design... 5 Gränssnitt på storskärm... 5 Gränssnitt på PDA... 7 Första fönstret... 8 Andra fönstret... 9 Tredje fönstret Diskussion Referenslista

3 Inledning Med tanke på att det idag blir allt mer vanligt med projektorer i vår vardag, i skolmiljön, i arbetsmiljön men även i våra hem ville vi skapa en slags gemensam aktivitet som flera människor tillsammans skulle kunna utöva. Dessutom blir det nu för tiden allt vanligare att människor har en Internetuppkopplad PDA (Personell Digital Assistant) med sig mobilt. Med tanke på det som Lundgren S, pratade om blir det också allt vanligare att datorer byggs in i vardagliga artefakter som medför att det också blir allt vanligare med små displayer runt omkring oss. [3, s.9]. Det var här någonstans som våra tankar till spelets struktur uppkom. Vår grupp kom överens om att göra ett spel som skulle kunna spelas via en PDA och en storskärm, vilket blir lite av en utmaning men samtidigt roligt. Vi diskuterade och fantiserade om hur spelet skulle se ut, genom att rita skisser på ett papper. Det är viktigt att börja helt från början, vara öppen för alla förslag på eventuella idéer, utan att tänka på hur det skall fungera rent tekniskt. Vi kom fram till att vi ville skapa ett handelsspel som kan erbjuda minst två eller fler spelare att spela spelet. Spelet erbjuder endast två ageranden från spelarna, att köpa och sälja aktier. Det blir en spännande upplevelse för spelarna att vinna eller förlora pengar genom att köpa och sälja aktier. Olika spelare har olika intresse i varje resurs och pengar och tid är avgränsade. Slutligen funderade vi lite på passande namn till spelet och kom till slut fram till att det skulle heta Bush. Syfte Programmet skall gå enkelt och snabbt att lära sig, då olika människor med olika bakgrund ska kunna spela spelet. Designen skall vara anpassad för att kunna användas på en PDA och projektor. Krav vi ställer upp: Hög learnability, spelet ska vara lätt att lära sig Spelbart för minst 2-10 spelare Spelbart med utrustning: projektor, dator och Internet En PDA med Internet per spelare speldesignmönster vi vill ha med: Uppmuntra till social interaktion Tidsbegränsat (10 minuter) Fartfyllt (det händer något hela tiden som tvingar spelaren till handling) Se till så att det händer saker tydligt på den stora skärmen så att spelarna även tittar på den. 3

4 Grundläggande design (spelregler) Spelet är ett handelsspel där olika speldeltagare individuellt spelar mot varandra. Spelet går ut på att köpa och sälja aktier inom olika marknader och givetvis också att försöka gå med vinst. Alla speldeltagare samlas i samma lokal och spelar på varsin PDA. Gemensamt i lokalen finns det en projektor som genererar spelplanen och all generell information för samtliga speldeltagare på en storskärm. Varje speldeltagare tilldelas varsin färg, speldeltagarna vet bara vilken färg de själva har, men inte vilken färg som tillhör vilken spelare i övrigt. Färgerna symboliserar olika företag som visas på den stora generella projektorn., Stor vikt måste förstås läggas vid utformningen av ikoner, symboler och färgval etc. ( Icke- Traditionella Grafiska Gränssnitt [3, s.17]). De olika företagens marknader går upp och ner som det gör på börsen, vilket genereras av en slumpmässig spelmotor. Varje företag symboliseras av en rund ring på spelplanen som växer när det går bra för företaget och minskar när det går sämre. Varje speldeltagare blir också tilldelade en summa pengar som de fritt får disponera och investera i vilka aktier de vill. Aktierna som tillhör ett visst företag har givetvis samma färg som det företaget de tillhör, eftersom spelarna måste kunna veta vilka aktier som tillhör vilket företag när de ska avgöra om det är en god eller dålig prognos för att köpa aktierna. Varje speldeltagare ska försöka samla på så många aktier som möjligt i den färg som de tilldelats, alltså i det företaget som de tilldelats, och samtidigt också försöka att mota de övriga speldeltagarna från att köpa aktier i sina färger, genom att vara snabb att acceptera erbjudanden som ges. På den generella projektorn finns det information som visar vilka färger/deltagare som har många aktier av sin egen färg, och även vilka övriga färger av aktier de äger. Personerna bakom färgerna är som tidigare nämnts dold och därför vet inte deltagarna vilken person det går bra för eller sämre för. Spelets livslängd är 10 minuter. Spelarna kan komma in i spelet när som helst under de 10 minuterna. Två personer kanske börjar spela samtidig, de har då 10 minuter på sig att spela. Om en flera spelare kommer in och deltar i spelet efter 4 minuter har de endast 6 minuter på sig att spela. Strategi Spelet går ut på att tjäna så mycket pengar som möjligt, vilket leder till att alla spelarna vill köpa samma aktier, de aktier som går bra. För att få någon annan slags struktur på spelet valde vi att tillämpa ytterligare en strategi. Vi bestämde att varje enskild spelare skulle tilldelas varsin färg, vilket innebar att de aktier med samma färg som spelaren tilldelats är bra att köpa för den spelaren. Varje spelare ska alltså försöka köpa så många aktier som möjligt i sin egen färg, vilket ger högre utdelning än om de samlar på någon annan färg. För att kunna få loss kapital och göra lite vinster under spelets gång är det även viktigt att investera i företag som går bra och sälja när det är lämpligt. Tillvägagångssätt Efter att ha haft genomgång av vad projekt tre skulle innehålla var vi i gruppen överens om att vi ville göra någonting med storskärmar. Vi satte oss därför ner och började spåna efter möjliga alternativ. Vi diskuterade vad för slags program vi ville göra och i vilket syfte. Vi kom fram till att vi ville göra ett slags strategispel som skulle vara enkelt 4

5 uppbyggt och enkelt att spela. Vi beslöt oss därför att beröra ett ämne som de flesta människor vet vad det är, handel. Då dök idén om aktier upp, vilken vi alla tyckte var bra. Vi beslutade oss snabbt för att en storskärm skulle vara den gemensamma spelplanen som spelarna skulle utgå ifrån när de spelar spelet. Varje spelare skall ha varsin PDA som visar den individuella spelarens information. Efter detta började vi diskutera regler, strategi och syfte med spelet. För att underlätta samarbetet i gruppen arbetade vi efter gemensam systemering, vi skissade och ritade olika designalternativ för att få en gemensam förståelse inom gruppen [2; s.16]. Att tjäna så mycket pengar som möjligt var ett givet syfte inom det område som spelet berör. Den individuella informationen för varje speldeltagare skulle i och med detta vara, vilka aktier spelarna äger, hur mycket pengar de har och den generella vilka erbjudanden som finns att köpa, väldigt enkelt! Den här informationen skulle alltså finnas på spelarnas PDA:er. Med tanke på detta tyckte vi att det var lämpligt att dela upp gränssnittet i tre områden, efter spelarnas möjlighet till handling. Vilken information skulle den gemensamma storskärmen generera? Vi diskuterade fram och tillbaka och kom fram till att vi ville att företagen skulle synas med någon slags grafisk symbol på storskärmen. Först tänkte vi på fyrkanter men var överens om att de tar upp för stor plats på planen. Då tänkte vi på trianglar, vilka vi tyckte var lite krångliga att rita. Vi beslutade oss därför för att skapa runda prickar som symboler för företag, vilket kändes både naturligt och enkelt. Vi beslutade också att prickarna skulle ha olika färger för att spelarna skulle kunna skilja på de olika företagen. I övrigt hade vi tankar på att spelplanens bakgrund skulle visa en karta som symbol för marknaden, vilket vi ritade. Efter hand kom vi istället på att det hade varit snyggare med en bild på en riktig karta som bakgrund, vilket också ändrade och även har kvar i vår slutliga version. När de flesta besluten var tagna började vi att implementera spelet. Programmeringsspråk Programspelet är baserat på Java eftersom det är plattformsoberoende språk, så att applikationer skall kunna köras på olika enheter utifrån samma källkod. Kravet för att java skall kunna köras på olika plattformar är att varje plattform har en virtuell maskin. Java program påverkar inte på maskinkod, så användare blir inte bekymmer om hårdvara (PC/ PDA). Design Gränssnitt på storskärm På storskärmen genereras data med hjälp av en projektor, som endast visar information, och går alltså inte direkt att interagera med. Den fungerar endast som en slags informationsförmedlare om vad som händer på marknaden. Storskärmen förmedlar information om när ett företag minskar eller ökar i omsättning som i sin tur ger spelarna en indikation om när det är dags att köpa och sälja aktier. Fleranvändarmiljöer, fler än en användare tittar på den stora skärmen och interagerar indirekt med den genom att köpa och sälja aktier via sin PDA. Kombinationer av whiteboard/skärm, t ex. DynaWall kan användas 5

6 Kontrollrumsmiljöer, exempelvis trafikledarcentraler Kännetecknas ofta av att medlemmarna sitter inne med unik information som måste överföras till dem som behöver den (via pull, inte push ) Div internetapplikationer där alla sitter vid en egen (fysisk) skärm men ser samma vy. ( Icke- Traditionella Grafiska Gränssnitt [3; s.15] ). Företagen symboliseras som vi tidigare beskrivit av ringar på storskärmen, vilka är synliga för alla spelarna. I och med att vi hade tänkt att storleken på spelplanens ringar skulle symbolisera omsättningen på respektive företag skulle ringar också minska i omfång när det gick dåligt för företaget och öka i omfång när det gick bättre. För att kunna visa någon slags prognos har vi valt att det ska bildas en grå ringa runt själva företagsringen som är större än den, om det kommer att gå bra för företaget. Om den grå ringen är mindre än företagsringen i omfång betyder det däremot att företagets prognos inte ser bra ut. I den slutliga versionen av spelet valde vi att göra ringarna, som symboliserar företagen, lite mer transparenta. Anledningen var att vi vill försöka få bort känslan av glass och godis med cirklar av starkt mättade och olika färger. Det här framhävde också kartan mer under cirklarna, vilket också gör det möjligt att se ringar eller företag som överlappar varandra. Kartans mättade färger tonade vi också ner eftersom vi ville stödja Edwards Imhof s regler om färgval [4; s.82-90]. Det finns ännu en ring, vilken är fast och lika stor för alla företag, varje aktie kostar nämligen ett visst belopp i skatt, understiger utdelningen skatten tjänar man inte på att äga den, tvärtemot så förlorar man på den. Denna ring är alltså något av en kritisk nivå för företaget. Till vänster om kartan finns det också ett informationsfält som visar vilka färger/speldeltagare som är med och spelar, hur stor andel varje spelare har i sin egen färg samt hur mycket pengar de har i kontanter. Det här gör det möjligt för spelarna att se vilken utav de andra färgerna/spelarna som har många aktier i sin egen färg. Det här leder till att spelarna kan anta vilken färg/spelare det går bra för samt vilken spelare som det går mindre bra för. Vi har valt mörk färg på informationsfältet eftersom det blir tydligare att läsa informationen om det uppstår kontrast mellan bakgrunden och spelarnas olika färger samt den vita texten. 6

7 Gränssnitt på PDA För att navigera runt i PDA:n ska spelarna traditionsenligt använda en penna. Allra överst i gränssnittet står namnet på spelaren, spelarens individuella färg samt hur mycket pengar spelaren har tillgång till. I övrigt är spelets gränssnitt på PDA:n uppdelat i 3 huvudområden, fönster. I och med att vi skulle göra ett så enkelt spel som möjligt valde vi också att inte belasta spelarens uppmärksamhet på en massa, ur vårt perspektiv, onödiga funktioner. I översta fönstret i gränssnittet visas vad spelaren äger, i andra fönstret visas de aktier som spelaren bjuder ut och i det understa fönstret visas vilka aktier som erbjuds att köpa. Anledningen till att vi har valt att lägga dem i den här ordningen är att det primära i spelet grundar sig på hur mycket spelaren har att handla aktier för och därför kommer det fönstret först. Det andra fönstret tillhör också spelaren, han bestämmer vilka erbjudanden som han eller hon vill erbjuda andra spelare, därför anser vi att det är lämpligt att placera det som nummer två. De här två områdena tillhör den enskilda spelaren och grundar sig på dess val medan det understa fönstret grundar sig på de övriga spelarnas val. Det sista fönstret på PDA:n visar då vad övriga spelare erbjuder och i det här fönstret kan bara spelaren interagera med programmet genom att acceptera ett erbjudande. Spelaren kan i det här fönstret alltså inte lägga till data utan endast ta bort. Spelarnas uppmärksamhet är givetvis också riktad till den generella informationen på storskärmen. 7

8 Första fönstret Överst i gränssnittet, i det första området, finns information som visar hur många och vilka aktier deltagaren äger. Aktierna symboliseras av små runda prickar i olika färger och varje prick motsvarar en aktie. Här visas vilka aktier (vilka färger) speldeltagaren äger. Hur mycket aktien är värd visas inte eftersom det beror på hur mycket de andra deltagarna är villiga att ge och det kan inte vi räkna ut. Anledningen till att vi valde att symbolisera aktierna med prickar var att vi blev inspirerade av I-lands tangible interfaces 1 och ville därför framlocka en känsla av att kunna flytta objekten mellan olika korgar. I och med det här kan spelarna med hjälp av ett pekdon flytta de aktier de vill sälja från det översta fönstret till säljfönstret. Eftersom en speldeltagare kan samla på sig en hel del aktier under spelets gång blir det svårt att få plats med alla aktierna i gränssnittet. Vi valde därför att göra prickarna (aktierna) mindre så att det får plats med så många som möjligt i fönstret samt att använda en rullningslist som gör det möjligt att visa ytterligare prickar om antalet aktier skulle bli väldigt stort. Först hade vi tänkt att alla aktierna skulle fortsätta på samma rad efter varandra färgvis men efter ett tag valde vi att lägga alla aktier som tillhör samma färg på varsin rad. Dels för att vi tyckte att det är bättre att inte blanda ihop färger på samma rad och dels för att vi tyckte att det blir enklare när spelarna ska sälja sina andelar. 1 Tangible interfaces låter ett fysiskt ting symbolisera data, så att man kan föra över data bara genom att flytta på en sak i rummet [1]. 8

9 Vårt resultat Vår första version aktier Innan vi knäckte idén med flyttbara prickar som symboler för aktier hade vi ett annat alternativ. Vi skissade först ett gränssitt som bestod av en prick med färg, siffror och dollartecken, vilket verkade bra i början. Efter att ha tänkt igenom hur affärerna i spelet skulle gå till (mer förklaring i avsnittet; andra fönstret) började vi dock spåna efter andra alternativ och till slut kom vi fram till den lösning vi har idag. Tidigare version 3st $12 $100 Spelarens köppris 5st $10 $300 Aktier Antal Utdelning aktier Andra fönstret Gränssnittets andra område visar de aktier som speldeltagaren själv har valt att lägga ut till försäljning. Då visas antal prickar och dess färg samt hur mycket en aktie kostar per styck. Spelarna kan ha flera erbjudanden till salu på olika aktier samtidigt. Erbjudandena delas då upp på olika rader i fönstret, en rad är ett erbjudande alla aktier på en och samma rad har samma styckpris. Även här finns det en scroll-funktion som gör att spelarna kan se alla sina erbjudanden samtidigt, eftersom det är möjligt för spelarna att ligga ute med så många erbjudanden de vill. När spelarna vill sälja aktier i form av att lägga ut erbjudanden, markerar de vilka aktier som ska säljas i det översta fönstret. Där efter klicka de på dem dra ner dem, med hjälp av pennan från översta fönstret till det undre säljfönstret. Då hamnar aktierna som erbjudanden till övriga spelare. Eftersom övriga spelares erbjudanden visas i det understa fönstret kan det för en del människor verka naturligt att släppa aktierna i det understa fönstret. Därför har vi implementerat funktionen så att de aktier som är markerade hamnar i det mellersta fönstret, dina erbjudanden, oavsett om spelaren släpper dem i det tredje fönstret, andras erbjudanden. För att interagera med spelet, skulle spelarna i det här läget först välja färg på de aktier de ville sälja och sedan skriva in antal och pris. Den här designen skulle ta ganska mycket längre tid än det nuvarande gränssnittet markera och dra eftersom spelarna skulle vara tvungna att ständigt fylla i information på något sätt. Eftersom vårt spel är tidsbegränsat anser vi att markera och dra går smidigast. 9

10 Första skissen 3st $100 5st $300 $19 Andra skissen aktier antal aktier pris/styck aktiepris/styck aktier Anledningen till att vi har valt att sätta ut styckpris på aktierna i ett erbjudande är att spelarna enkelt ska kunna jämföra aktievärdet på dem. Varje gång en spelare ska sätta pris på sina aktier som han eller hon ska bjuda ut har vi valt att det ska dyka upp ett dialogfönster, där användaren ska fylla i styckpris på sina aktier, priset borde anges med hjälp av en horisontell rullningslist eftersom det är svårt att skriva in siffror i en PDA. Vi diskuterade ett annat förslag som gick ut på att ha en ruta med värden i och när spelarna ska sätta ett pris trycker de på pilar vid sidan om rutan, som de höjer och sänker värdet med. Vi ansåg dock att detta inte var något bra alternativ eftersom värdet i rutan skulle börja på noll och då kan någon annan spelare hinna köpa aktierna för noll kronor, innan spelaren hinner sätta något pris. Av tidsmässiga skäl valde vi i prototypen att ha ett vanligt textfält. Anledningen till att vi valde att sätta priset före aktieprickarna och inte efter, var att antalet aktier som spelarna vill bjuda ut kan vara ganska många. Priset skulle i så fall hamna långt till höger i raden av erbjudandet och då skulle de övriga spelarna var tvungna att scrolla för att se priset, vilket inte hade fungerat så effektivt. Nu ser spelarna priset direkt och kan då snabbt avgöra om de är intresserade av att göra någon affär. Priset som anges är per aktie, vi avsåg också ange totalt pris för hela erbjudandet till höger i listan, men inte heller detta hann vi med i prototypen. Anledningen till att lägga det totala priset till höger skulle vara att undvika förvirring med styckpriset. Tredje fönstret I det tredje fönstret visas andra spelares erbjudanden av aktier som ligger ute till försäljning. Först står priset på aktierna och sedan antal prickar som är till salu. Varje rad i säljfönstret är ett erbjudande och den som bjuder på ett erbjudande måste köpa hela erbjudandet, det vill säga hela raden med prickar. Vi har alltså valt att inte låta köparen kunna ta delar av ett anbud dels eftersom det är säljaren som skall sätta villkoren och dels för att det skulle krångla till gränssnittet för mycket att ha med den alternativa möjligheten. $ 20 Olika erbjudanden och dess pris $ 25 $ 15 $ 30 10

11 Fönstret för andras erbjudande och fönstret för egna erbjudanden är uppbyggda likadant. Anledningen till att vi inte valde att lägga spelarens egna erbjudanden i samma fönster som övriga spelares erbjudanden var att vi tror att det kommer att förvirra spelarna om båda funktionerna skulle finnas i samma fönster. Köpa och sälja är de enda ageranden som går att göra i spelet och det är därför viktigt att skilja på dem i gränssnittet. När du köper aktier markerar du den rad av erbjudanden som du vill köpa och drar dem upp till det översta fönstret, där alla aktier som spelaren äger finns. Det går till på liknande sätt som när du lägger ut erbjudanden till försäljning; markera, dra och släpp. Diskussion Det här spelet har möjligheter att utvecklas i framtiden, eftersom spelet är mycket enkelt att använda. Användarna kan ha olika bakgrund, olika kunskaper och kan utnyttja dagens teknik, t ex PDA, för att spela spelet. Fördelen med PDA är att den är oerhört smidig samt att den är mobil, vilket medför att användarna kan ha med sig den och spela på olika platser. Spelet är enkelt och innehåller inga krångliga funktioner eller menyer att lära sig, däremot måste användarna hänga med i spelet för att tiden är begränsad. Det behövs snabba beslut och reaktioner för att kunna sälja och köpa aktier, det kan nästan bli lite stressigt. Med anledning av att stora skärmar kan bidra till att det blir jobbigt för användarna att behöva röra ögonen fram och tillbaka över en stor yta har vi tänkt på att använda färg och olika storlekar för att tydliggöra informationen [3; s.6]. Trots att vi har valt att nyttja en stor skärm för den gemensamma spelplanen tror vi inte att det blir jobbigt för spelarna att röra ögonen över ytan, eftersom den viktiga informationen är lätt att finna. Skärmen ska även ses på avstånd, vilket minskar den vinkel man behöver röra ögonen. Det är intressant att användare skall kunna spela tillsammans i samma spelmiljö. Vilken av spelarna som har vilken färg är anonymt, vilket skapar en mer dramatisk situation. Vi tycker att idén med att dra och släppa är ett väldigt enkelt sätt för spelarna att interagera med programmet. Det ger en bättre förståelse eftersom det känns mer fysiskt att flytta ett objekt genom att markera det och flytta det genom att dra det med pennan till den plats spelaren vill ha det på. Vi har under vår utveckling tänkt och arbetat mycket med själva interaktionen mellan människa och dator. Aktierna visas också fysiskt i vårt gränssnitt eftersom de symboliseras av flyttbara prickar och har en speciell färg, vilket ger spelarna en enkel förståelse av hur många och vilken sort av aktier de gör affärer med. På den stora skärmen visas även företagen som symboliseras av ringar och som ändrar storlek beroende om det går bra eller dåligt för företaget. Det här medför att människor, till exempel barn, som inte ännu kan läsa har möjlighet att spela eftersom de endast behöver titta på ringarnas storlek. Spelet involverar inte mängder av text att läsa och förstå för att kunna utföra spelet och det är där styrkan i spelets enkelhet finns. Vi har givetvis också tänkt på hjälpfunktioner för spelarna. Hade vi haft mer tid skulle vi ha utvecklat ett stöd för spelarna att enkelt kunna ta hjälp vid situationer när något är oklart. Det här skulle även innebära feedback från systemet till användarna. Till exempel, om en spelare försöker att köpa aktier trots att han eller hon inte har tillräckligt med pengar, skulle det vara bra om en varning visas på spelarens PDA som uppmärksammar användaren på att denne inte har tillräckligt med pengar för att utföra köpet av aktierna. 11

12 Vi borde dessutom ha mer information i gränssnittet om vad de olika områdena på PDA:n är, så att en användare kan spela utan manual eller introduktion, men det var inte detta vi valde att lägga fokus på i projektet. Referenslista 1. Video; I-land, An interactive landscape for creativity and innovation, German National Research Center for Information Technology and Darmstedt school of Design 2. Webbdesign 1, Att tänka på , Sus Lundgren 3. Icke-traditionella grafiska gränssnitt, , Sus Lundgren 4. Tufte Edward R, Invisioning Information, 2001, USA, Graphics Press 12

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

PDA-program till vakter

PDA-program till vakter IT-Universitetet i Göteborg Grafiska gränssnitt, 6 p 031027 PDA-program till vakter Projekt 3: Icke-traditionella gränssnitt Grupp1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg

Läs mer

Strukturering och Planläggning

Strukturering och Planläggning Strukturering och Planläggning 9 November 2005 I början av projektet försökte vi strukturera upp arbetet och få en bättre översikt över vad projektet innebar. Direkt satte vi igång med att producera hemsidan

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com InfoBox Jessica Helenius Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com Marie Stenmark Höst 2011 marie.stenmark@hotmail.com ABSTRAKT I detta grupparbete har gruppen valt att utveckla en informationsenhet, som

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Version 2.0 2014-02-14

Version 2.0 2014-02-14 Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

Nyheter QPR version 8.1. Författare Andreas Möllås, Ensolution AB E-post andreas.mollas@ensolution.se Mobil 0709 19 97 73 Version 8.

Nyheter QPR version 8.1. Författare Andreas Möllås, Ensolution AB E-post andreas.mollas@ensolution.se Mobil 0709 19 97 73 Version 8. Nyheter QPR version 8.1 Författare Andreas Möllås, Ensolution AB E-post andreas.mollas@ensolution.se Mobil 0709 19 97 73 Version 8.1 Datum 2010-05-28 Innehållsförteckning QPR ProcessGuide - nyheter...

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Innehåll INNEHÅLL. Teckenförklaring... 2. Komma igång

Innehåll INNEHÅLL. Teckenförklaring... 2. Komma igång 2015 INNEHÅLL Teckenförklaring.... 2 Innehåll Komma igång Starta programmet.... 4 Ställ in skärm/projektor... 5 Slå på fönsterläge.... 5 Laddningsskärm.... 6 Ämnesmodul.... 7 Ämnesområde... 8 Ämnesdel....

Läs mer

3.5 Visuell programmering

3.5 Visuell programmering 3.5 Visuell programmering Alla våra program hittills har varit C# Console Applications (sid 41) inkl. programmet MessageBox fast det genererade en grafisk meddelanderuta. Nu vill vi utnyttja grafikens

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

Här följer steg för steg anvisningar för att bygga upp ett planeringssystem som uppfyller dessa krav.

Här följer steg för steg anvisningar för att bygga upp ett planeringssystem som uppfyller dessa krav. Funktionsbeskrivning Kraven är att man med Easy Planning ska kan hålla reda på flera mindre projekt, undvika att resurser blir dubbelbokade samt få en överblick över pågående projekt samt beläggning. Här

Läs mer

Instruktioner för att skapa bevakningsområden

Instruktioner för att skapa bevakningsområden Manual Öppen 2014 11 13 PA1 1 (5) Instruktioner för att skapa bevakningsområden Denna manual har tagits fram som ett stöd för de användare som vill skapa bevakningsområden i Ledningskollen version 4.0.

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö 1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö Design & Struktur Applikationen är designad för att användas som ett navigeringssystem för cyklister i stadsmiljö. Eftersom cyklister

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Det finns datorprogram som följer strålar genom linssystem. Rätt använda kan de vara extremt kraftfulla verktyg och bespara dig många timmars beräkningar. Datorlaborationen

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Se till att du har din SKY WiFi SmartPen och ditt block framför dig. Gå till Livescribes hemsida (om du skrivit ut denna guide och inte kan klicka på länken så gå till:

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Använda Outlook 2003 mot Exchange

Använda Outlook 2003 mot Exchange Använda Outlook 2003 mot Exchange Jens Granlund 6.4.2006 Exchange kalendern kan användas via webben (Outlook Web Access) på adressen https://exchange.vasa.abo.fi/exchange eller om du har en mobiltelefon

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Boken. OBS! Konkret interaktion är inte bokens starka sida. OBS! Jag har skrivit fel kapitel i kursprogrammet Uppdaterad version kommer.

Boken. OBS! Konkret interaktion är inte bokens starka sida. OBS! Jag har skrivit fel kapitel i kursprogrammet Uppdaterad version kommer. Interaktion 1 Boken Typer av interaktion (Kap 2.5) Typer av användargränssnitt (Kap 6.1-6.2) Översikt, navigering och orientering (ej i boken) Felhantering (kort på sid 138) OBS! Konkret interaktion är

Läs mer

Designkoncept Grupp 8 2015-03- Mattias Freij

Designkoncept Grupp 8 2015-03- Mattias Freij Designkoncept Grupp 8 2015-03- Mattias Freij Designkoncept 1 Fogwars I Fogwars är meningen att en spelare sökaren skall hitta sin motspelare dimman ute i stadsmiljön. Spelaren dimman ger spelaren sökaren

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Utbildning i Meetings

Utbildning i Meetings Digitala handlingar till politiska samanträden VÄLKOMMEN! Elisabeth Jarborn, KLK/kansli Utbildning i Meetings Genomgång av Ipad och appar. Genomgång av Meetings. Kom ihåg att våga prova, plattan går inte

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre www.planglow.com info@planglow.com Innehåll Label Choices Så här lägger du till en etikett Data Library Så här lägger du till smörgåsinformation Print Centre Så här skriver du ut etiketter Design Centre

Läs mer

Programmering. Den första datorn hette ENIAC.

Programmering. Den första datorn hette ENIAC. Programmering Datorn är bara en burk. Den kan inget själv. Hur får man den att göra saker? Man programmerar den. Människor som funderar ut program som fungerar. Datorn förstår bara ettor och nollor och

Läs mer

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Tobii C12 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Förord Detta du nu håller i din hand är inte en komplett manual utan en kortfattad

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Tor Sterner-Johansson Thomas Johansson Daniel Henriksson

Tor Sterner-Johansson Thomas Johansson Daniel Henriksson Lab 4: Anti Tower Defence Oskar Mothander Alan Mendez Larsson dit06omr dit06mln Lärare: Handledare: Johan Eliasson Johan Granberg Tor Sterner-Johansson Thomas Johansson Daniel Henriksson Innehåll 1. Problemspecifikation...

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper.

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper. Adminmanual adminmanual Innehåll: Logga in Hjälpsidor Startmenyn Tidsrapportering Rapporthistorik Skapa / ta ut rapporter Projekt Projektegenskaper Projektposition Visa personalens position Redigera /

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Snabbmanual version: 5.2

Snabbmanual version: 5.2 dicompacs Snabbmanual version: 5.2 1. Musknappar funktioner Vänster musknapp Mus hjul Höger musknapp Funktion för vänster musknapp I navigeringsfönstret: -Om du klickar på en bild i navigeringsfönstret

Läs mer

Lathund - Redaktörer

Lathund - Redaktörer Lathund - Redaktörer 1. Logga in sid 3 2. Ladda upp/publicera dokument...sid 4-6 2.1 Att lägga till ett dokument...sid 5 2.2 Var publiceras mitt dokument...sid 6 3. Jobba i befintligt dokument...sid 7

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

WEB TJÄNST KONCEPT. by Nordiska Interaktionsbyrån AB

WEB TJÄNST KONCEPT. by Nordiska Interaktionsbyrån AB WEB TJÄNST KONCEPT koncept 1. NYHETSFLÖDE Viktig! Skada Olycka Sjukdom 0 Info Inloggning Vid hjälp av filtreringsmenuen kan man välja vilken typ av nyheter man vill fokusera på. Nyhetsflödet presenterar

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Öppna ett nytt dokument (ctrl-n), storleken spelar ingen större roll eftersom innehållet är vektorbaserat kan det alltid skalas om senare. Välj Pennverktyget

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se Moodle en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007 http://moodle.kmh.se Moodle är en plattform för nätbaserat flexibelt samarbete och lärande. Det bygger på den nya generationens

Läs mer

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll

Färger. Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll Matthew Woehlke Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Färger 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hantering av scheman................................... 4 1.2.1 Importerar

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Laboration 2. Webbproduktion En stiligare webbsida HT2015

Laboration 2. Webbproduktion En stiligare webbsida HT2015 Laboration 2 Webbproduktion Inledning Vi har hittills koncentrerat oss på att strukturera upp vår information på ett så semantiskt sätt som möjligt. Nu är det dags att ge ögat något vackert att vila på.

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Eniro (telefonnummer, vägbeskrivningar, öppettider mm)

Eniro (telefonnummer, vägbeskrivningar, öppettider mm) Eniro (telefonnummer, vägbeskrivningar, öppettider mm) 1. Tryck på appen Eniro Vi ska nu söka efter en privatpersons adress och telefonnummer. 2. Tryck på Sök 3. Skriv in namnet på personen. I det här

Läs mer

Handbok Othello. Clay Pradarits Utvecklare: Mario Weilguni Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Othello. Clay Pradarits Utvecklare: Mario Weilguni Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Clay Pradarits Utvecklare: Mario Weilguni Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategi och tips 7 3.1 Spelets grunder.......................................

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

Designkoncept Field Study Organizer

Designkoncept Field Study Organizer 1 Designkoncept av Simon Strandh. Digital Design, Högskolan Kristianstad Designkoncept Field Study Organizer Den tänkta applikationen är designad i syfte att användas som ett dokumentationsstöd under fältstudier.

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Personas -En metod inom Participatory Design

Personas -En metod inom Participatory Design Personas -En metod inom Participatory Design Individuell inlämningsuppgift Sofie Persson 2003-10-27 Sammanfattning Att designa en ny produkt eller ett nytt system är inte enkelt. Det är många aspekter

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper

Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper LATHUND Utskriftshantering KX6 Arkiv skriv ut (Ctrl P) Välj Skrivare och sedan Skrivaregenskaper Under flikarna till vänster finns olika val för dina utskrifter. Under fliken Grundläggande, hittar du

Läs mer

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Den absolut största nyheten inom ramen för hela NovapointDCM systemet är möjligheten att arbeta mot servern Quadri DCM och på så sätt kunna dela all data till

Läs mer

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1 Responsiv webbplats Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 1 Vad är responsivt? Det betyder att webbplatsen känner av vilken skärmstorlek användaren surfar

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer