Projekt 3 :: Bush Icke-traditionella grafiska gränssnitt Mikael Onsjö, Sofie Persson, Behzad Charoose, Johan Magnuson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt 3 :: Bush Icke-traditionella grafiska gränssnitt Mikael Onsjö, Sofie Persson, Behzad Charoose, Johan Magnuson"

Transkript

1 Projekt 3 :: Bush Icke-traditionella grafiska gränssnitt Mikael Onsjö, Sofie Persson, Behzad Charoose, Johan Magnuson

2 Inledning... 3 Syfte... 3 Grundläggande design (spelregler)... 4 Strategi... 4 Tillvägagångssätt... 4 Programmeringsspråk... 5 Design... 5 Gränssnitt på storskärm... 5 Gränssnitt på PDA... 7 Första fönstret... 8 Andra fönstret... 9 Tredje fönstret Diskussion Referenslista

3 Inledning Med tanke på att det idag blir allt mer vanligt med projektorer i vår vardag, i skolmiljön, i arbetsmiljön men även i våra hem ville vi skapa en slags gemensam aktivitet som flera människor tillsammans skulle kunna utöva. Dessutom blir det nu för tiden allt vanligare att människor har en Internetuppkopplad PDA (Personell Digital Assistant) med sig mobilt. Med tanke på det som Lundgren S, pratade om blir det också allt vanligare att datorer byggs in i vardagliga artefakter som medför att det också blir allt vanligare med små displayer runt omkring oss. [3, s.9]. Det var här någonstans som våra tankar till spelets struktur uppkom. Vår grupp kom överens om att göra ett spel som skulle kunna spelas via en PDA och en storskärm, vilket blir lite av en utmaning men samtidigt roligt. Vi diskuterade och fantiserade om hur spelet skulle se ut, genom att rita skisser på ett papper. Det är viktigt att börja helt från början, vara öppen för alla förslag på eventuella idéer, utan att tänka på hur det skall fungera rent tekniskt. Vi kom fram till att vi ville skapa ett handelsspel som kan erbjuda minst två eller fler spelare att spela spelet. Spelet erbjuder endast två ageranden från spelarna, att köpa och sälja aktier. Det blir en spännande upplevelse för spelarna att vinna eller förlora pengar genom att köpa och sälja aktier. Olika spelare har olika intresse i varje resurs och pengar och tid är avgränsade. Slutligen funderade vi lite på passande namn till spelet och kom till slut fram till att det skulle heta Bush. Syfte Programmet skall gå enkelt och snabbt att lära sig, då olika människor med olika bakgrund ska kunna spela spelet. Designen skall vara anpassad för att kunna användas på en PDA och projektor. Krav vi ställer upp: Hög learnability, spelet ska vara lätt att lära sig Spelbart för minst 2-10 spelare Spelbart med utrustning: projektor, dator och Internet En PDA med Internet per spelare speldesignmönster vi vill ha med: Uppmuntra till social interaktion Tidsbegränsat (10 minuter) Fartfyllt (det händer något hela tiden som tvingar spelaren till handling) Se till så att det händer saker tydligt på den stora skärmen så att spelarna även tittar på den. 3

4 Grundläggande design (spelregler) Spelet är ett handelsspel där olika speldeltagare individuellt spelar mot varandra. Spelet går ut på att köpa och sälja aktier inom olika marknader och givetvis också att försöka gå med vinst. Alla speldeltagare samlas i samma lokal och spelar på varsin PDA. Gemensamt i lokalen finns det en projektor som genererar spelplanen och all generell information för samtliga speldeltagare på en storskärm. Varje speldeltagare tilldelas varsin färg, speldeltagarna vet bara vilken färg de själva har, men inte vilken färg som tillhör vilken spelare i övrigt. Färgerna symboliserar olika företag som visas på den stora generella projektorn., Stor vikt måste förstås läggas vid utformningen av ikoner, symboler och färgval etc. ( Icke- Traditionella Grafiska Gränssnitt [3, s.17]). De olika företagens marknader går upp och ner som det gör på börsen, vilket genereras av en slumpmässig spelmotor. Varje företag symboliseras av en rund ring på spelplanen som växer när det går bra för företaget och minskar när det går sämre. Varje speldeltagare blir också tilldelade en summa pengar som de fritt får disponera och investera i vilka aktier de vill. Aktierna som tillhör ett visst företag har givetvis samma färg som det företaget de tillhör, eftersom spelarna måste kunna veta vilka aktier som tillhör vilket företag när de ska avgöra om det är en god eller dålig prognos för att köpa aktierna. Varje speldeltagare ska försöka samla på så många aktier som möjligt i den färg som de tilldelats, alltså i det företaget som de tilldelats, och samtidigt också försöka att mota de övriga speldeltagarna från att köpa aktier i sina färger, genom att vara snabb att acceptera erbjudanden som ges. På den generella projektorn finns det information som visar vilka färger/deltagare som har många aktier av sin egen färg, och även vilka övriga färger av aktier de äger. Personerna bakom färgerna är som tidigare nämnts dold och därför vet inte deltagarna vilken person det går bra för eller sämre för. Spelets livslängd är 10 minuter. Spelarna kan komma in i spelet när som helst under de 10 minuterna. Två personer kanske börjar spela samtidig, de har då 10 minuter på sig att spela. Om en flera spelare kommer in och deltar i spelet efter 4 minuter har de endast 6 minuter på sig att spela. Strategi Spelet går ut på att tjäna så mycket pengar som möjligt, vilket leder till att alla spelarna vill köpa samma aktier, de aktier som går bra. För att få någon annan slags struktur på spelet valde vi att tillämpa ytterligare en strategi. Vi bestämde att varje enskild spelare skulle tilldelas varsin färg, vilket innebar att de aktier med samma färg som spelaren tilldelats är bra att köpa för den spelaren. Varje spelare ska alltså försöka köpa så många aktier som möjligt i sin egen färg, vilket ger högre utdelning än om de samlar på någon annan färg. För att kunna få loss kapital och göra lite vinster under spelets gång är det även viktigt att investera i företag som går bra och sälja när det är lämpligt. Tillvägagångssätt Efter att ha haft genomgång av vad projekt tre skulle innehålla var vi i gruppen överens om att vi ville göra någonting med storskärmar. Vi satte oss därför ner och började spåna efter möjliga alternativ. Vi diskuterade vad för slags program vi ville göra och i vilket syfte. Vi kom fram till att vi ville göra ett slags strategispel som skulle vara enkelt 4

5 uppbyggt och enkelt att spela. Vi beslöt oss därför att beröra ett ämne som de flesta människor vet vad det är, handel. Då dök idén om aktier upp, vilken vi alla tyckte var bra. Vi beslutade oss snabbt för att en storskärm skulle vara den gemensamma spelplanen som spelarna skulle utgå ifrån när de spelar spelet. Varje spelare skall ha varsin PDA som visar den individuella spelarens information. Efter detta började vi diskutera regler, strategi och syfte med spelet. För att underlätta samarbetet i gruppen arbetade vi efter gemensam systemering, vi skissade och ritade olika designalternativ för att få en gemensam förståelse inom gruppen [2; s.16]. Att tjäna så mycket pengar som möjligt var ett givet syfte inom det område som spelet berör. Den individuella informationen för varje speldeltagare skulle i och med detta vara, vilka aktier spelarna äger, hur mycket pengar de har och den generella vilka erbjudanden som finns att köpa, väldigt enkelt! Den här informationen skulle alltså finnas på spelarnas PDA:er. Med tanke på detta tyckte vi att det var lämpligt att dela upp gränssnittet i tre områden, efter spelarnas möjlighet till handling. Vilken information skulle den gemensamma storskärmen generera? Vi diskuterade fram och tillbaka och kom fram till att vi ville att företagen skulle synas med någon slags grafisk symbol på storskärmen. Först tänkte vi på fyrkanter men var överens om att de tar upp för stor plats på planen. Då tänkte vi på trianglar, vilka vi tyckte var lite krångliga att rita. Vi beslutade oss därför för att skapa runda prickar som symboler för företag, vilket kändes både naturligt och enkelt. Vi beslutade också att prickarna skulle ha olika färger för att spelarna skulle kunna skilja på de olika företagen. I övrigt hade vi tankar på att spelplanens bakgrund skulle visa en karta som symbol för marknaden, vilket vi ritade. Efter hand kom vi istället på att det hade varit snyggare med en bild på en riktig karta som bakgrund, vilket också ändrade och även har kvar i vår slutliga version. När de flesta besluten var tagna började vi att implementera spelet. Programmeringsspråk Programspelet är baserat på Java eftersom det är plattformsoberoende språk, så att applikationer skall kunna köras på olika enheter utifrån samma källkod. Kravet för att java skall kunna köras på olika plattformar är att varje plattform har en virtuell maskin. Java program påverkar inte på maskinkod, så användare blir inte bekymmer om hårdvara (PC/ PDA). Design Gränssnitt på storskärm På storskärmen genereras data med hjälp av en projektor, som endast visar information, och går alltså inte direkt att interagera med. Den fungerar endast som en slags informationsförmedlare om vad som händer på marknaden. Storskärmen förmedlar information om när ett företag minskar eller ökar i omsättning som i sin tur ger spelarna en indikation om när det är dags att köpa och sälja aktier. Fleranvändarmiljöer, fler än en användare tittar på den stora skärmen och interagerar indirekt med den genom att köpa och sälja aktier via sin PDA. Kombinationer av whiteboard/skärm, t ex. DynaWall kan användas 5

6 Kontrollrumsmiljöer, exempelvis trafikledarcentraler Kännetecknas ofta av att medlemmarna sitter inne med unik information som måste överföras till dem som behöver den (via pull, inte push ) Div internetapplikationer där alla sitter vid en egen (fysisk) skärm men ser samma vy. ( Icke- Traditionella Grafiska Gränssnitt [3; s.15] ). Företagen symboliseras som vi tidigare beskrivit av ringar på storskärmen, vilka är synliga för alla spelarna. I och med att vi hade tänkt att storleken på spelplanens ringar skulle symbolisera omsättningen på respektive företag skulle ringar också minska i omfång när det gick dåligt för företaget och öka i omfång när det gick bättre. För att kunna visa någon slags prognos har vi valt att det ska bildas en grå ringa runt själva företagsringen som är större än den, om det kommer att gå bra för företaget. Om den grå ringen är mindre än företagsringen i omfång betyder det däremot att företagets prognos inte ser bra ut. I den slutliga versionen av spelet valde vi att göra ringarna, som symboliserar företagen, lite mer transparenta. Anledningen var att vi vill försöka få bort känslan av glass och godis med cirklar av starkt mättade och olika färger. Det här framhävde också kartan mer under cirklarna, vilket också gör det möjligt att se ringar eller företag som överlappar varandra. Kartans mättade färger tonade vi också ner eftersom vi ville stödja Edwards Imhof s regler om färgval [4; s.82-90]. Det finns ännu en ring, vilken är fast och lika stor för alla företag, varje aktie kostar nämligen ett visst belopp i skatt, understiger utdelningen skatten tjänar man inte på att äga den, tvärtemot så förlorar man på den. Denna ring är alltså något av en kritisk nivå för företaget. Till vänster om kartan finns det också ett informationsfält som visar vilka färger/speldeltagare som är med och spelar, hur stor andel varje spelare har i sin egen färg samt hur mycket pengar de har i kontanter. Det här gör det möjligt för spelarna att se vilken utav de andra färgerna/spelarna som har många aktier i sin egen färg. Det här leder till att spelarna kan anta vilken färg/spelare det går bra för samt vilken spelare som det går mindre bra för. Vi har valt mörk färg på informationsfältet eftersom det blir tydligare att läsa informationen om det uppstår kontrast mellan bakgrunden och spelarnas olika färger samt den vita texten. 6

7 Gränssnitt på PDA För att navigera runt i PDA:n ska spelarna traditionsenligt använda en penna. Allra överst i gränssnittet står namnet på spelaren, spelarens individuella färg samt hur mycket pengar spelaren har tillgång till. I övrigt är spelets gränssnitt på PDA:n uppdelat i 3 huvudområden, fönster. I och med att vi skulle göra ett så enkelt spel som möjligt valde vi också att inte belasta spelarens uppmärksamhet på en massa, ur vårt perspektiv, onödiga funktioner. I översta fönstret i gränssnittet visas vad spelaren äger, i andra fönstret visas de aktier som spelaren bjuder ut och i det understa fönstret visas vilka aktier som erbjuds att köpa. Anledningen till att vi har valt att lägga dem i den här ordningen är att det primära i spelet grundar sig på hur mycket spelaren har att handla aktier för och därför kommer det fönstret först. Det andra fönstret tillhör också spelaren, han bestämmer vilka erbjudanden som han eller hon vill erbjuda andra spelare, därför anser vi att det är lämpligt att placera det som nummer två. De här två områdena tillhör den enskilda spelaren och grundar sig på dess val medan det understa fönstret grundar sig på de övriga spelarnas val. Det sista fönstret på PDA:n visar då vad övriga spelare erbjuder och i det här fönstret kan bara spelaren interagera med programmet genom att acceptera ett erbjudande. Spelaren kan i det här fönstret alltså inte lägga till data utan endast ta bort. Spelarnas uppmärksamhet är givetvis också riktad till den generella informationen på storskärmen. 7

8 Första fönstret Överst i gränssnittet, i det första området, finns information som visar hur många och vilka aktier deltagaren äger. Aktierna symboliseras av små runda prickar i olika färger och varje prick motsvarar en aktie. Här visas vilka aktier (vilka färger) speldeltagaren äger. Hur mycket aktien är värd visas inte eftersom det beror på hur mycket de andra deltagarna är villiga att ge och det kan inte vi räkna ut. Anledningen till att vi valde att symbolisera aktierna med prickar var att vi blev inspirerade av I-lands tangible interfaces 1 och ville därför framlocka en känsla av att kunna flytta objekten mellan olika korgar. I och med det här kan spelarna med hjälp av ett pekdon flytta de aktier de vill sälja från det översta fönstret till säljfönstret. Eftersom en speldeltagare kan samla på sig en hel del aktier under spelets gång blir det svårt att få plats med alla aktierna i gränssnittet. Vi valde därför att göra prickarna (aktierna) mindre så att det får plats med så många som möjligt i fönstret samt att använda en rullningslist som gör det möjligt att visa ytterligare prickar om antalet aktier skulle bli väldigt stort. Först hade vi tänkt att alla aktierna skulle fortsätta på samma rad efter varandra färgvis men efter ett tag valde vi att lägga alla aktier som tillhör samma färg på varsin rad. Dels för att vi tyckte att det är bättre att inte blanda ihop färger på samma rad och dels för att vi tyckte att det blir enklare när spelarna ska sälja sina andelar. 1 Tangible interfaces låter ett fysiskt ting symbolisera data, så att man kan föra över data bara genom att flytta på en sak i rummet [1]. 8

9 Vårt resultat Vår första version aktier Innan vi knäckte idén med flyttbara prickar som symboler för aktier hade vi ett annat alternativ. Vi skissade först ett gränssitt som bestod av en prick med färg, siffror och dollartecken, vilket verkade bra i början. Efter att ha tänkt igenom hur affärerna i spelet skulle gå till (mer förklaring i avsnittet; andra fönstret) började vi dock spåna efter andra alternativ och till slut kom vi fram till den lösning vi har idag. Tidigare version 3st $12 $100 Spelarens köppris 5st $10 $300 Aktier Antal Utdelning aktier Andra fönstret Gränssnittets andra område visar de aktier som speldeltagaren själv har valt att lägga ut till försäljning. Då visas antal prickar och dess färg samt hur mycket en aktie kostar per styck. Spelarna kan ha flera erbjudanden till salu på olika aktier samtidigt. Erbjudandena delas då upp på olika rader i fönstret, en rad är ett erbjudande alla aktier på en och samma rad har samma styckpris. Även här finns det en scroll-funktion som gör att spelarna kan se alla sina erbjudanden samtidigt, eftersom det är möjligt för spelarna att ligga ute med så många erbjudanden de vill. När spelarna vill sälja aktier i form av att lägga ut erbjudanden, markerar de vilka aktier som ska säljas i det översta fönstret. Där efter klicka de på dem dra ner dem, med hjälp av pennan från översta fönstret till det undre säljfönstret. Då hamnar aktierna som erbjudanden till övriga spelare. Eftersom övriga spelares erbjudanden visas i det understa fönstret kan det för en del människor verka naturligt att släppa aktierna i det understa fönstret. Därför har vi implementerat funktionen så att de aktier som är markerade hamnar i det mellersta fönstret, dina erbjudanden, oavsett om spelaren släpper dem i det tredje fönstret, andras erbjudanden. För att interagera med spelet, skulle spelarna i det här läget först välja färg på de aktier de ville sälja och sedan skriva in antal och pris. Den här designen skulle ta ganska mycket längre tid än det nuvarande gränssnittet markera och dra eftersom spelarna skulle vara tvungna att ständigt fylla i information på något sätt. Eftersom vårt spel är tidsbegränsat anser vi att markera och dra går smidigast. 9

10 Första skissen 3st $100 5st $300 $19 Andra skissen aktier antal aktier pris/styck aktiepris/styck aktier Anledningen till att vi har valt att sätta ut styckpris på aktierna i ett erbjudande är att spelarna enkelt ska kunna jämföra aktievärdet på dem. Varje gång en spelare ska sätta pris på sina aktier som han eller hon ska bjuda ut har vi valt att det ska dyka upp ett dialogfönster, där användaren ska fylla i styckpris på sina aktier, priset borde anges med hjälp av en horisontell rullningslist eftersom det är svårt att skriva in siffror i en PDA. Vi diskuterade ett annat förslag som gick ut på att ha en ruta med värden i och när spelarna ska sätta ett pris trycker de på pilar vid sidan om rutan, som de höjer och sänker värdet med. Vi ansåg dock att detta inte var något bra alternativ eftersom värdet i rutan skulle börja på noll och då kan någon annan spelare hinna köpa aktierna för noll kronor, innan spelaren hinner sätta något pris. Av tidsmässiga skäl valde vi i prototypen att ha ett vanligt textfält. Anledningen till att vi valde att sätta priset före aktieprickarna och inte efter, var att antalet aktier som spelarna vill bjuda ut kan vara ganska många. Priset skulle i så fall hamna långt till höger i raden av erbjudandet och då skulle de övriga spelarna var tvungna att scrolla för att se priset, vilket inte hade fungerat så effektivt. Nu ser spelarna priset direkt och kan då snabbt avgöra om de är intresserade av att göra någon affär. Priset som anges är per aktie, vi avsåg också ange totalt pris för hela erbjudandet till höger i listan, men inte heller detta hann vi med i prototypen. Anledningen till att lägga det totala priset till höger skulle vara att undvika förvirring med styckpriset. Tredje fönstret I det tredje fönstret visas andra spelares erbjudanden av aktier som ligger ute till försäljning. Först står priset på aktierna och sedan antal prickar som är till salu. Varje rad i säljfönstret är ett erbjudande och den som bjuder på ett erbjudande måste köpa hela erbjudandet, det vill säga hela raden med prickar. Vi har alltså valt att inte låta köparen kunna ta delar av ett anbud dels eftersom det är säljaren som skall sätta villkoren och dels för att det skulle krångla till gränssnittet för mycket att ha med den alternativa möjligheten. $ 20 Olika erbjudanden och dess pris $ 25 $ 15 $ 30 10

11 Fönstret för andras erbjudande och fönstret för egna erbjudanden är uppbyggda likadant. Anledningen till att vi inte valde att lägga spelarens egna erbjudanden i samma fönster som övriga spelares erbjudanden var att vi tror att det kommer att förvirra spelarna om båda funktionerna skulle finnas i samma fönster. Köpa och sälja är de enda ageranden som går att göra i spelet och det är därför viktigt att skilja på dem i gränssnittet. När du köper aktier markerar du den rad av erbjudanden som du vill köpa och drar dem upp till det översta fönstret, där alla aktier som spelaren äger finns. Det går till på liknande sätt som när du lägger ut erbjudanden till försäljning; markera, dra och släpp. Diskussion Det här spelet har möjligheter att utvecklas i framtiden, eftersom spelet är mycket enkelt att använda. Användarna kan ha olika bakgrund, olika kunskaper och kan utnyttja dagens teknik, t ex PDA, för att spela spelet. Fördelen med PDA är att den är oerhört smidig samt att den är mobil, vilket medför att användarna kan ha med sig den och spela på olika platser. Spelet är enkelt och innehåller inga krångliga funktioner eller menyer att lära sig, däremot måste användarna hänga med i spelet för att tiden är begränsad. Det behövs snabba beslut och reaktioner för att kunna sälja och köpa aktier, det kan nästan bli lite stressigt. Med anledning av att stora skärmar kan bidra till att det blir jobbigt för användarna att behöva röra ögonen fram och tillbaka över en stor yta har vi tänkt på att använda färg och olika storlekar för att tydliggöra informationen [3; s.6]. Trots att vi har valt att nyttja en stor skärm för den gemensamma spelplanen tror vi inte att det blir jobbigt för spelarna att röra ögonen över ytan, eftersom den viktiga informationen är lätt att finna. Skärmen ska även ses på avstånd, vilket minskar den vinkel man behöver röra ögonen. Det är intressant att användare skall kunna spela tillsammans i samma spelmiljö. Vilken av spelarna som har vilken färg är anonymt, vilket skapar en mer dramatisk situation. Vi tycker att idén med att dra och släppa är ett väldigt enkelt sätt för spelarna att interagera med programmet. Det ger en bättre förståelse eftersom det känns mer fysiskt att flytta ett objekt genom att markera det och flytta det genom att dra det med pennan till den plats spelaren vill ha det på. Vi har under vår utveckling tänkt och arbetat mycket med själva interaktionen mellan människa och dator. Aktierna visas också fysiskt i vårt gränssnitt eftersom de symboliseras av flyttbara prickar och har en speciell färg, vilket ger spelarna en enkel förståelse av hur många och vilken sort av aktier de gör affärer med. På den stora skärmen visas även företagen som symboliseras av ringar och som ändrar storlek beroende om det går bra eller dåligt för företaget. Det här medför att människor, till exempel barn, som inte ännu kan läsa har möjlighet att spela eftersom de endast behöver titta på ringarnas storlek. Spelet involverar inte mängder av text att läsa och förstå för att kunna utföra spelet och det är där styrkan i spelets enkelhet finns. Vi har givetvis också tänkt på hjälpfunktioner för spelarna. Hade vi haft mer tid skulle vi ha utvecklat ett stöd för spelarna att enkelt kunna ta hjälp vid situationer när något är oklart. Det här skulle även innebära feedback från systemet till användarna. Till exempel, om en spelare försöker att köpa aktier trots att han eller hon inte har tillräckligt med pengar, skulle det vara bra om en varning visas på spelarens PDA som uppmärksammar användaren på att denne inte har tillräckligt med pengar för att utföra köpet av aktierna. 11

12 Vi borde dessutom ha mer information i gränssnittet om vad de olika områdena på PDA:n är, så att en användare kan spela utan manual eller introduktion, men det var inte detta vi valde att lägga fokus på i projektet. Referenslista 1. Video; I-land, An interactive landscape for creativity and innovation, German National Research Center for Information Technology and Darmstedt school of Design 2. Webbdesign 1, Att tänka på , Sus Lundgren 3. Icke-traditionella grafiska gränssnitt, , Sus Lundgren 4. Tufte Edward R, Invisioning Information, 2001, USA, Graphics Press 12

Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd

Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd Slutrapport: Informationsvisualisering av släktträd Grupp 11 Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson 2003-10-10 Göteborg, Chalmers/GU Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SYFTE...3 3. METOD...3

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt (Utvecklare av digitala tjänster) Den 1 juni 2011 ABSTRAKT Rapporten tar upp positiva och negativa erfarenheter som jag erhållit

Läs mer

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca System vi undersökte Den system vi valde att undersöka var en av de senaste smart tv som finns i markanden och var nämnd till bästa

Läs mer

LATHUND TILL GOOGLE SITES

LATHUND TILL GOOGLE SITES LATHUND TILL GOOGLE SITES 2012 Mörbyskolan Denna lathund går igenom hur du skapar, redigerar och kan använda Google Sites i undervisningen Rev. 1.0a Innehållsförteckning 1. VAD ÄR GOOGLE SITES? ES?.........2

Läs mer

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com InfoBox Jessica Helenius Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com Marie Stenmark Höst 2011 marie.stenmark@hotmail.com ABSTRAKT I detta grupparbete har gruppen valt att utveckla en informationsenhet, som

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Bakgrundsbilder i HIPP kan användas till olika saker, t ex som ett rutnät för en tabell eller en grundkarta. Här visas hur man gör en grundkarta som en

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Spelregler. 2-6 deltagare från 10 år. En svensk spelklassiker

Spelregler. 2-6 deltagare från 10 år. En svensk spelklassiker En svensk spelklassiker Spelregler 2-6 deltagare från 10 år Innehåll: 1 spelplan, korthållare, 2 tärningar, 6 spelpjäser, 21 aktier, 20 lagfartsbevis, 12 obligationer, 21 finanstidningar, 40 börstips,

Läs mer

Beskrivning av gesällprov RMI Chat Mikael Rydmark

Beskrivning av gesällprov RMI Chat Mikael Rydmark Beskrivning av gesällprov RMI Chat Mikael Rydmark rydmark@kth.se Mikael Rydmark 1(8) 12-06-06 Innehållsförteckning Inledning...3 Server...3 Klient... 3 Ansluta till servern...3 Huvudchat...4 Privat kommunikation...5

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Kom igång guide till Notebook 10.0

Kom igång guide till Notebook 10.0 Kom igång guide till Notebook 10.0 Introduktion SMART Board är en interaktiv skrivtavla som du använder tillsammans med en dator och en projektor Datorn skickar en bild till projektorn Projektorn visar

Läs mer

Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST:

Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST: Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST: Längst upp hittar du menyn. Där finns olika symboler som du kan klicka på. Om du klickar på cirkeln med ett i i, hittar du information om hur programmet fungerar. Börja

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

OneNote Version 1.0 Skolkontoret

OneNote Version 1.0 Skolkontoret OneNote Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är OneNote Online?... 3 Manual steg för steg... 4 En första översikt... 4 Logga in... 5 Skapa ny anteckningsbok... 5 Menyflikarna i OneNote online... 6 Skapa

Läs mer

RAPPORT ÅSELLSHUSET TEKNIKTEST AV VISUALISERINGSTEKNIK LEIF REHNSTRÖM, HELLO FUTURE, 19 NOVEMBER 2012, LEIF@HELLOFUTURE.

RAPPORT ÅSELLSHUSET TEKNIKTEST AV VISUALISERINGSTEKNIK LEIF REHNSTRÖM, HELLO FUTURE, 19 NOVEMBER 2012, LEIF@HELLOFUTURE. RAPPORT ÅSELLSHUSET TEKNIKTEST AV VISUALISERINGSTEKNIK LEIF REHNSTRÖM, HELLO FUTURE, 19 NOVEMBER 2012, LEIF@HELLOFUTURE.SE, 070-2567573 Hello Future Org Nr 556768-1209 Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå,

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Högskolan i Kristianstad. Designkoncept. Design av medietjänster för mobila enheter VT14

Högskolan i Kristianstad. Designkoncept. Design av medietjänster för mobila enheter VT14 Högskolan i Kristianstad Designkoncept Design av medietjänster för mobila enheter VT14 Emma Axelsson, Mattias Johansson, Gustav Jacobsson & Emmy Ellemo 2014-03-28 Lite-version (Designkoncept 1) Introduktion

Läs mer

Strukturering och Planläggning

Strukturering och Planläggning Strukturering och Planläggning 9 November 2005 I början av projektet försökte vi strukturera upp arbetet och få en bättre översikt över vad projektet innebar. Direkt satte vi igång med att producera hemsidan

Läs mer

En introduktion till WeavePoint Mini demo version

En introduktion till WeavePoint Mini demo version En introduktion till WeavePoint Mini demo version Åsa Martinsson Till programmet WeavePoint Mini finns en handledning i pdf-format att läsa direkt på skärmen eller skriva ut. Texten i introduktionen här

Läs mer

Tema: Sakernas internet Teknikspanarna

Tema: Sakernas internet Teknikspanarna Tema: Sakernas internet Teknikspanarna Tema: Sakernas internet Övergripande om temat Här får dina elever lära sig om hur smart och kommunikativ tekniken börjar bli. Teknikerna pratar med varandra som i

Läs mer

GRAFISK MANUAL 1.0 FÖR SYSTEMTEXTS PRODUKTVARUMÄRKEN JANUARI 2011

GRAFISK MANUAL 1.0 FÖR SYSTEMTEXTS PRODUKTVARUMÄRKEN JANUARI 2011 GRAFISK MANUAL 1.0 FÖR SYSTEMTEXTS PRODUKTVARUMÄRKEN JANUARI 2011 1 INTRODUKTION I denna manual finner du riktlinjer för varumärkena Supernova, Supernova Taktil, Supernova Reflex, GlowLite och GlowLite

Läs mer

3FrontOffice Statistik Direkt

3FrontOffice Statistik Direkt 3FrontOffice Statistik Direkt visar statistik och KPIer i realtid för nummer i växeln på webbsidor som är anpassade för stora displayer i exempelvis ett call center. Här visas bland annat antal samtal

Läs mer

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär.

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär. Kom i gång Allmänt Manualen för kartmodulen omfattar alla versioner av Näsgård Karta. Därför finns beskrivit funktioner som inte finns i den version av programmet som du köpt. Manualen är uppdelad i olika

Läs mer

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre www.planglow.com info@planglow.com Innehåll Label Choices Så här lägger du till en etikett Data Library Så här lägger du till smörgåsinformation Print Centre Så här skriver du ut etiketter Design Centre

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Användarmanual. Dokumentationen finns tillgänglig på Internet:

Användarmanual. Dokumentationen finns tillgänglig på Internet: Kungliga Tekniska Högskolan 2D1954 Programutvecklingsprojekt Vårterminen 2002 Användarmanual Projekt Alpha Panic Uppdragsgivare: IABA, Institutet för Tillämpad Beteendeanalys Alex Olwal Oskar Rönnberg

Läs mer

Version 2.0 2014-02-14

Version 2.0 2014-02-14 Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Programmering. Den första datorn hette ENIAC.

Programmering. Den första datorn hette ENIAC. Programmering Datorn är bara en burk. Den kan inget själv. Hur får man den att göra saker? Man programmerar den. Människor som funderar ut program som fungerar. Datorn förstår bara ettor och nollor och

Läs mer

PDA-program till vakter

PDA-program till vakter IT-Universitetet i Göteborg Grafiska gränssnitt, 6 p 031027 PDA-program till vakter Projekt 3: Icke-traditionella gränssnitt Grupp1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

Vad påverkar designen?

Vad påverkar designen? Vad påverkar designen av ett gränssnitt? Vi ser arbetet med design av ett användargränssnitt som något som liknar en arkitekts arbete. En arkitekt ska i sin utformning av en ny byggnad se till att: Byggnaden

Läs mer

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec

Användarhandledning för VD Link för Småhus Vitec Innehållsförteckning Användarhandledning, VD Link för Småhus...3 1. Valfri sökning...4 Standardsökning...5 Kartsökning...7 Utökad sökning...8 Resultat av sökning...9 Detaljerad information om en försäljning...9

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Projektdokumentation för Othello

Projektdokumentation för Othello Projektdokumentation för Gustav Fransson Nyvell gusfr229@student.liu.se Tomas Franzén tomfr819@student.liu.se 1. Inledning Vi har gjort ett -spel som går ut på att man turas om att lägga brickor på en

Läs mer

Designkoncept Grupp 8 2015-03- Mattias Freij

Designkoncept Grupp 8 2015-03- Mattias Freij Designkoncept Grupp 8 2015-03- Mattias Freij Designkoncept 1 Fogwars I Fogwars är meningen att en spelare sökaren skall hitta sin motspelare dimman ute i stadsmiljön. Spelaren dimman ger spelaren sökaren

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Kravspecifikation. Sammanfattning. Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32. Version 2.0. Datum Dokumentnummer

Kravspecifikation. Sammanfattning. Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32. Version 2.0. Datum Dokumentnummer Kravspecifikation Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32 Version 2.0 Datum 2008-05-19 Dokumentnummer 20080215 Sammanfattning Detta är en kravspecifikation över det klassiska spelet Fyra-i-rad programmerat

Läs mer

Mina omvärldsfaktorer

Mina omvärldsfaktorer Juni 2012 Manual Mina omvärldsfaktorer Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

Här följer steg för steg anvisningar för att bygga upp ett planeringssystem som uppfyller dessa krav.

Här följer steg för steg anvisningar för att bygga upp ett planeringssystem som uppfyller dessa krav. Funktionsbeskrivning Kraven är att man med Easy Planning ska kan hålla reda på flera mindre projekt, undvika att resurser blir dubbelbokade samt få en överblick över pågående projekt samt beläggning. Här

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Några exempel. Principer för design. Vilka problem medför den här designen? Vilken av följande placeringar av piltangenterna är bäst?

Några exempel. Principer för design. Vilka problem medför den här designen? Vilken av följande placeringar av piltangenterna är bäst? Några exempel Principer för design Hur många kan ställa in klockan på sin video utan manual? Hur ofta vrider man på fel platta på spisen eller glömmer vrida av den när man är klar? Hur ofta knuffar man

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

Användarmanual Wapspel

Användarmanual Wapspel Användarmanual Wapspel Innehållsförteckning No Refuge...2 Telefonkrav...2 Inloggning...3 Huvudmenyn...3 Spelet...4 Spelplanen...4 Radar...5 Extra tillbehör...6 Earthquake...6 Night mission...6 Datorspelare...6

Läs mer

Användarhandbok Mealman

Användarhandbok Mealman Användarhandbok Mealman Mars 2015 Innehåll 1 Idén bakom Mealman... 2 2 Varför och hur ska Mealman användas?... 3 3 Installation... 4 3.1 Spara Mealman som en app-ikon.... 4 3.1.1 Jag använder Internet

Läs mer

Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32

Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32 Fyra i rad Javaprojekt inom TDDC32 Analys och design-dokument Version 2.0 Datum 2008-05-19 Dokumentnummer 20080303 Sammanfattning Detta är analys och design-dokumentet för programmet Fyra i rad. Fyra i

Läs mer

Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder. Version 4,

Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder. Version 4, Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder Stöd och matchning Version 4, 2017 03 27 1 Hitta leverantör av Stöd och matchning Du väljer själv vilken leverantör av Stöd och matchning du vill

Läs mer

Tepz klon. - Projektrapport. Linnéuniversitetet, Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt Janina Bergström, WP12 Distans

Tepz klon. - Projektrapport. Linnéuniversitetet, Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt Janina Bergström, WP12 Distans Tepz klon - Projektrapport Janina Bergström jb222qp WP12 Distans 8/6-2013 Linnéuniversitetet, Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 1 Abstrakt Denna rapport handlar om min klon av det existerande spelet

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Utbildning i Meetings

Utbildning i Meetings Digitala handlingar till politiska samanträden VÄLKOMMEN! Elisabeth Jarborn, KLK/kansli Utbildning i Meetings Genomgång av Ipad och appar. Genomgång av Meetings. Kom ihåg att våga prova, plattan går inte

Läs mer

Ansvarsfull Design. Inledning. Målgrupp. Bakgrundsstudie. Appen. Idéutformning

Ansvarsfull Design. Inledning. Målgrupp. Bakgrundsstudie. Appen. Idéutformning Ansvarsfull Design Inledning I detta projektarbete tillämpades så kallad Ansvarsfull Design som framförallt går ut på att, precis som namnet antyder, skapa något ansvarsfullt. Därtill fick vi i uppgift

Läs mer

HEADSET I SPEL Interaktionsdesign av system för audiell kommunikation via headset i spel

HEADSET I SPEL Interaktionsdesign av system för audiell kommunikation via headset i spel HEADSET I SPEL Interaktionsdesign av system för audiell kommunikation via headset i spel Mikael Onsjö, CTH f00mion@dd.chalmers.se 031030 Interaktionsdesign grafiska gränssnitt Mikael Onsjö f00mion@dd.chalmers.se

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

3.5 Visuell programmering

3.5 Visuell programmering 3.5 Visuell programmering Alla våra program hittills har varit C# Console Applications (sid 41) inkl. programmet MessageBox fast det genererade en grafisk meddelanderuta. Nu vill vi utnyttja grafikens

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation

LÄRARHANDLEDNING. Eleverna kan två och två eller i större grupper på ett lekfullt sätt träna följande: Talinnehåll Addition Subtraktion Multiplikation LÄRARHANDLEDNING LH Tärningsövningar innehåller blandade matematikövningar inriktade på skolår F - 5 och kan med stor fördel användas som extra resursmaterial och idébank. Med korten som bas går det lätt

Läs mer

1. Abstrakt... 2 2. Introduktion... 2 3. Problemspecificering... 2 4. Vår teknik... 3 4.1 Designval... 3 4.2 Abstract Colour Visualization... 5 5.

1. Abstrakt... 2 2. Introduktion... 2 3. Problemspecificering... 2 4. Vår teknik... 3 4.1 Designval... 3 4.2 Abstract Colour Visualization... 5 5. 1. Abstrakt... 2 2. Introduktion... 2 3. Problemspecificering... 2 4. Vår teknik... 3 4.1 Designval... 3 4.2 Abstract Colour Visualization... 5 5. Realisering av Abstract Color Visualization... 7 6. Diskussion...

Läs mer

Utförliga regler för TRAX

Utförliga regler för TRAX Utförliga regler för TRAX Innehållsförteckning Vad är TRAX? Sid 2 Grundregler för TRAX Sid 3 Vad är en tvingad yta? Sid 4 Vad är en vinnande ögla? Sid 6 Vad är en vinnande linje? Sid 7 Grundläggande strategiska

Läs mer

Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande!

Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande! HUR MAN SPELAR ONLINE Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande! 0. SKAPA DITT EGET PERSONLIGA EMBLEM OCH DINA

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Presentation av programvara våren 2008 Bodil Holmström Anna Holmström Bearbetat av Karolina Höglund Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Allmänt om programmet Mattekungen är ett undervisningsprogram som produceras

Läs mer

SeniorNet Södermalm. Windows 10. En snabbtitt Windows 10 1

SeniorNet Södermalm. Windows 10. En snabbtitt Windows 10 1 Windows 10 En snabbtitt 2015-12-15 Windows 10 1 Windows 10 Senaste operativsystemet från Microsoft Kanske sista Framtida Windows uppgraderingar av W10 Ersätter alla tidigare Windows system Alla typer av

Läs mer

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning.

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning. ZWCAD+ 2015 pro ZWCAD+ 2015 pro är ett mycket bra och stabilt CAD-program som har fullständigt DWG-filformat och skapar framtidssäkrade handlingar utan några låsta filformat eller tilläggsfiler. Alla kommer

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr

- en expertanalys. av Anna Olvenmyr IT-universitetet i Göteborg MDI. Interaktionsdesign - en expertanalys av Anna Olvenmyr Grafiska Gränssnitt, 5 poäng 2003-10-27 Inledning och kategorisering...3 Utvärdering indelad i kategorier...4 Impression/

Läs mer

IT-universitetet, Chalmers Grafiska Gränssnitt, 6p Kursansvariga: Staffan Björk, Sus Lundgren

IT-universitetet, Chalmers Grafiska Gränssnitt, 6p Kursansvariga: Staffan Björk, Sus Lundgren Vårt släktträd IT-universitetet, Chalmers Grafiska Gränssnitt, 6p Kursansvariga: Staffan Björk, Sus Lundgren 2003-10-08 Jessica Göransson Annelie Günzel Anna Olvenmyr Yvonne Stenberg Sofia Torbertsson

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

HSB Malmö Hitta i Momentum. En snabbguide

HSB Malmö Hitta i Momentum. En snabbguide HSB Malmö 2016-05-19 Hitta i Momentum En snabbguide Innehållsförteckning 1.0 Så hittar du Momentum 1.1 Inloggning 2.0 Översikt eller mätaravläsningar 3.0 Översikt 3.1 fastighetslista 3.2 Fliken översikt

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS

SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS EXPERTANALYS AV SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS JENNY DAFGÅRD MDI.INTERAKTIONSDESIGN GRAFISKA GRÄNSSNITT 23 OKTOBER 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 SVENSK FILMINDUSTRIS WEBBPLATS...6 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Det finns datorprogram som följer strålar genom linssystem. Rätt använda kan de vara extremt kraftfulla verktyg och bespara dig många timmars beräkningar. Datorlaborationen

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

Slutrapport Get it going contracts

Slutrapport Get it going contracts Slutrapport Get it going contracts Författare: Anthony Dry Datum: 2011-06-02 Program: Utvecklare av digitala tjänster Kurs: Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7.5p Linnéuniversitetet (Kalmar) Abstrakt

Läs mer

Innehåll INNEHÅLL. Teckenförklaring... 2. Komma igång

Innehåll INNEHÅLL. Teckenförklaring... 2. Komma igång 2015 INNEHÅLL Teckenförklaring.... 2 Innehåll Komma igång Starta programmet.... 4 Ställ in skärm/projektor... 5 Slå på fönsterläge.... 5 Laddningsskärm.... 6 Ämnesmodul.... 7 Ämnesområde... 8 Ämnesdel....

Läs mer

DATALOGISK SNABB MANUAL 5-2014. Reviderad 2015-05-20. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se.

DATALOGISK SNABB MANUAL 5-2014. Reviderad 2015-05-20. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se. DATALOGISK SNABB MANUAL Reviderad 2015-05-20 Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se 5-2014 April MOBILE Manual senast ändrad 2015-05-20 Register Inloggningsuppgifter

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer