SIGRAD undervisningsworkshop

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIGRAD undervisningsworkshop"

Transkript

1 SIGRAD undervisningsworkshop Deltagare Anders Backman (UmU), Emil Brink (KTH), Mark Dieckmann (LiU), Björn Eiderbäck (KTH), Anders Hast (HiG), Kai-Mikael Jää-Aro (KTH), Lars Kjelldahl (KTH), Thomas Larsson (MDH), Lennart Ohlsson (LTH), Thomas Porathe (MDH), Daniel Sjölie (UmU), Eskil Steenberg(KTH), Odd Tullberg (CTH), Örjan Vretblad (SSC). 2 Presentation av kurser 2.1 KTH, Lars Kjelldahl Existerande kurser i datorgrafik på KTH KOD: Datorgrafik och Interaktion, Datorgrafik och Användargränssnitt, Grafik och interaktionsprogrammering, Avancerad grafik och interaktion, Programvaruteknologi, Datorspelsdesign, individuella kurser, doktorandkurser. Vi är intresserade av användargränssnitt och interaktion, och knyter grafik till gränssnitt i alla kurser. DGI, DOA och Grip är de inledande kurserna för olika program, AGI är fortsättningskursen. PVT är för yrkesverksamma och går vartannat år; den motsvarar en introduktionskurs + lite till. Den nya kursen i datorspelsdesign omfattar moment i datorgrafik och grafikkvalitet; den förutsätter en introkurs i datorgrafik och samläses delvis med AGI. Det finns också individuella kurser i datorgrafik där motiverade studenter kan göra projekt de själva initierar. De böcker som används är Angels Interactive Computer Graphics och Watts 3D Computer Graphics. Innehåll i DGI och AGI: Grunderna enligt Angel, innehållet enligt Watt. Maya, OpenGL, Interaktion, egen fördjupning: datoruppgift och/eller uppsats. Labbar: DGI/DOA: Maya, GLUT & OpenGL, fördjupningslabb. AGI: Maya forts, OpenGL forts, haptik, fördjupningslabb. Kursmaterial AGI: OpenGL-häfte av Taxén, Maya-intro, artiklar om VR, haptik, perception m m. LO: När ligger kurserna i utbildningen? LK: Finns i olika program, under olika år. Främst D-studenter, allt fler Media-studenter. Grundkursen våren i trean, forts hösten i fyran. OT: Är kurserna valbara? LK: De flesta. Ca 100 studenter läser grundkurserna. BE: Förändringar är på gång, men beroende på aktuell studiepolitik.

2 2.2 KTH, Kai-Mikael Jää-Aro Det finns en kurs i vetenskaplig visualisering, läses huvudsakligen av studenter på det internationella magisterprogrammet i vetenskapliga beräkningar. Kursen använder OpenDX som visualiseringsverktyg, samlade artiklar som kurslitteratur. Vi planerar en magisterutbildning i datorgrafik och visualisering, som kommer att omfatta AGI- och visualiserings-kurserna, kurser i perceptionspsykologi, avancerade kurser i bildsyntes, 3D-modellering och animering, datorspel och människa-dator-interaktion. 2.3 LTH, Lennart Ohlsson Datorgrafik på LTH omfattar traditionellt visualisering och datorgrafik och har varit utspritt över hela högskolan utan någon central punkt. Nu har grafik samlats på institutionen för datavetenskap. Ämnet har ganska teknisk inriktning, med knappast något om design och interaktion. Lund Graphics Group (LUGG) är en forskningsgrupp vid institutionen för datavetenskap som forskar i mobil grafik och mjukvaruarkitekturer för grafik. LUGG har två lektorer (LO & Tomas Akenine-Möller) och tre fyra doktorander Påminnelse: SIGRAD 2005, Mobile Graphics kommer att arrangeras i Lund. Det pågår kontinuerlig kursutveckling vid LUGG. Aktuella kurser är: grundkurs (5 p), spelmotorteknologi (4 p), avancerade renderingsmetoder (5 p), mobil grafik (5 p). Kurserna ges från trean och uppåt. Kurserna är uppbyggda kring självstudier och inlämningsuppgifter. Examinationsfokus är på kodförståelse. Grundkursen använder Angels bok som stöd. Kursen har programmeringsuppgifter i Python eftersom detta kräver mindre kringarbete än Java eller C. Kursinnehållet är transformer, rendering, animering, raster, shading, OpenGL, texturering. Kursen i spelmotorteknologi använder Watt & Policarpos 3D games. Det är en översiktskurs som tar upp synlighetshantering, fysik, kollisionshantering, karaktärsanimering, AI och nätverksspel. Avancerade renderingsmetoder använder Dutrés Advanced Global Illumination och tar upp globala ljusmodeller, GPU-programmering och skuggalgoritmer. Kursen i Mobil grafik kommer hösten En viktig fråga är batterieffekt kontra kvalitet-problemet. Labbarna utförs på mobiltelefoner. Kursmaterialet är forskningsnära. Programmering sker i C. 2.4 UmU, Anders Backman UmU har grafikkurserna uppdelade på dels 2D-, dels 3D-grafik. 3D-grafikkurser Datorgrafik och visualisering, Vetenskaplig visualisering, VR1 realtidsrendering, VR2 interaktiv simulering. 2D-grafik Bildanalys, geometrisk bildanalys.

3 Datorgrafik och visualisering Använder Hearn & Bakers Computer Graphics 3rd ed., den är inte bra. Kursen är programmeringsintensiv, tar upp linjeritning, transformer, belysning, texturer. Vetenskaplig visualisering Kursen ges i samarbete med NGSSC men är vilande för närvarande. Kursen tar upp visualiseringsmetoder och algoritmer, skalärer, tensorfält, flervariabelvisualisering. Övningarna har gjorts i AVS, men vi har gått över till VTK. VR1 Använder Akenine-Möller & Haines Real-Time Rendering, 2nd ed. Kursen tar upp datavetenskap, fysik, interaktionsdesign. Varje föreläsning rör sig över ett ett forskningsområde, som accelerationsalgoritmer, rörelsestyrning, rendering pipeline, 3D-ljud, rendering och distribution, Kursen har tdigare använt Burdeas Virtual Reality Technology, men den är olämpad för programmerare, och tar mest upp hårdvara. Nu används Watt & Policarpos 3D Games. Det är opraktiskt att använda trackerutrusting m m intressant hårdvara för övningar. Det programsystem som använts i kursen är WorldToolKit, DIVE och Colosseum3D. Högnivåsystemen har problemet att studenterna vill kunna komma in under huven. Nu får studenterna implementera en scengraf-render från grunden och använda denna i ett projekt för att göra ett integrerat system. VR2 Kursen har använt Eberlys Game Physics, men den är ostrukturerad och innehåller många fel. Kursen tar upp fysik, kollisionsdetektion, friktion, multigrid partikelsystem, komplexa material, m m. Bildanalys Kursen använder Hartley & Zissermans Multiple View Geometry. Kursen tar upp filter, FFT och kompression. Geometrisk bildanalys I kursen får studenternna rekonstruera 3D-modeller från 2D-bilder för motion tracking m m. Högre kurser Naturlagar i cyberrymden. Mekanisk simulering i realtid med Matlab och Colosseum3D. En magisterutbildning är på gång: Beräkning, med ett spår i visualisering och VR. 2.5 LiU, Mark Dieckmann Det nygrundade Center for Creative Media Technology omfattar 7 professorer, 8 lektorer och 20 doktorander. Den existerande civilingenjörsutbildningen i mediateknik (180 p) ska ersättas med en Batchelor-examen som kan följas av en magisterutbildning i avancerad datorgrafik (80p). Det finns också en högskoleingenjörsexamen i media- och kommunikationsteknik (120 p). Det kurser som finns är: Introduktion till datorgrafik (4 p), Image-based Rendering (4 p), Modellering och animering (5 p), Informationsvisualisering (5 p), Vetenskaplig visualisering (5 p), Virtual Reality (5 p).

4 Introduktion till datorgrafik Inledning med genomgång av linjär algebra, skuggning, projektioner. Programmeringsövningar kommer först senare i kursen och omfattar splines, CSG, grafikpipeline, clipping, culling, borttagning av skymda ytor, skuggning, rastrering och belysningsmodeller. Labbarna utförs i Java och bygger på ett ramverk som ska utvidgas. Image-based rendering Föreläsningarna baseras på forskningsartiklar, labbarna på bildanalys i Matlab. Modellering och animation En kurs av Ken Museth som är under utveckling. Den kommer att ta upp CFD och level sets, oklart vad labbarna kommer att omfatta. Informationsvisualisering Använder sig av Visual Basic och OpenViz. Studenterna får studera medicinska data, andra tekniska data och datamining. Vetenskaplig visualisering Kursen är under översyn. Kursen är labtung med uppgifter i VTK och C++. Kursen tar upp datarepresentation, datatyper och fysiktillämpningar. VR Kursen görs i VR-labbet på ITN med användning av en Vortex Workbench och haptikutrustning. Labbarna görs i C++ under Linux. Studenterna får läsa forskningsrapporter. Kursen avslutas med en tenta. Magisterutbildning Magisterutbildningen startade i januari Antagningskraven är motsv BSc honours i vetenskap med matematik och programmering. Utbildningen omfattar 2 läsår uppdelat på 18 månader studier och 6 månader projekt. 40 studenter är antagna. Utbildningen har specialiseringar på spel, specialeffekter och VR med visualisering. Obligatoriska kurser: Introduktion till datorgrafik, Idéutveckling och design, Numeriska metoder för avancerad datorgrafik, VR-teknik och programmering, Modellering och animering, Image-based rendering, modellering och belysning. Valfria kurser: Real-time rendering, Vetenskaplig visualisering, Informationsvisualisering, Forskning och praktik i speldesign, Vetenskaplig kommunikation, Visuell kultur och teknik, Avancerad global belysning och rendering, Specialeffekter. 2.6 HiG, UU, Anders Hast Högskolan i Gävle ger ett program i Kreativ programmering som innehåller tre kurser i animering och modellering med f f a Maya där studenterna framställer animerade filmer. Datorgrafikkurserna är omgjorda för B, C och D-nivå. Introduktionskursen är till för att göra studenterna duktiga på OpenGL och visa hur man implementerar grafik, så att de förstår begreppen. Kursen är obligatorisk för alla övriga. Kursen använder Angels bok. Kursen Avancerad grafisk programmering omfattar GPU-programmering. I kursen får studenterna implementera tidigare kunskaper på detaljnivå, t ex belysningsmodeller.

5 Kursen Avancerade datorgrafikalgoritmer utgår från Eurographics-proceedings som kursmaterial. Studenterna får implementera aktuella forskningsprojekt. Det finns också en kurs i speldesign. Kursen Geometriska algoritmer tar bl a upp klippningsalgoritmer och kollisionsdetektion. Dessutom finns kurserna Visualisering, VR, Bildanalys och Postproduktion. 2.7 MDH, Thomas Porathe TP undervisar i Informationsdesign vilket innebär att studenterna inte kan antas vara programmeringskunniga. Kurser: 3D-modellering gk, 3D-modellering för spel, 3D-modellering fk, 3Danimation, VR-visualisering. 3DStudioMax används i samtliga kurser. Vi använder också Eon Studio som inte kräver programmeringskunskaper för användning. Till hösten kommer Eon 6, baserad på OpenSceneGraph och Vortex. Även Virtool är intressant, kanske kommer vi att gå över till det. Kursen VR-visualisering använder Vinces Introduction to Virtual Reality, men den är tunn och dyr, så vi kommer att återgå till Sherman & Craigs Understanding Virtual Reality. Kursen behandlar frågan om hur man bygger intuitiva interaktiva gränssnitt? 2.8 CTH, Odd Tullberg OT har arbetat med Citybanan i Stockholm i samarbete med VSP. Han har föreslagit en grupp för VR och visualisering på VSP, vilken också grundats. Sweco, Lammhult och VSP satsar alla på visualisering. OT demonstrerar en modell av Citybanan i OpenVR. En erfarenhet är att texturerna är viktiga för att få djupuppfattning i 3D-modell. Ulf Assarsson på datavetenskapliga institutionen på CTH är egentligen den att tala med om grafikutbildning. (LK: Magnus Bondesson också.) OT har kontakter på Arkitektur, t ex Monika Bilger som testar virtuell färg. Färgen behöver kontrolleras så att det blir rätt, vilket inte nödvändigtvis är så i vanliga modellerare. Det är en kurs på gång som ska kombinera GIS, 3D och VR. M-CTH har en kurs i produktion och simulering med Opticore. Chalmers Lindholmen tillhör nu åter CTH, men en campussammanslagning är inte sannolik. CKK finns i mitten, med en intressant kombination av konst och ingenjörskonst. Ett exempel är de problem som finns med Citybanemodellen: närvarokänsla saknas, användarna försöker titta på detaljer istället för att få översyn över modellen. GU & CTH har en utbildning i Interaktiva simuleringar och spel (60 p), magisterprogram på gång? Det finns en magisterutbildning i Entertainment Design & Technology (60 p). Chalmers Lindholmen ger en kurs VR för byggingenjörer (5 p). Kursen använder mjukvarorna Revit, MRViz och Novapoint. Kursen VR för dataingenjörer använder Multigen, OpenGL och CG. CKK ger kursen VR och Visualisering (5 p). Det är en orienteringskurs som innehålller föreläsningar, studiebesök, workshops, essäer och projektarbe-

6 te. Programmeringsarbetet sker i C++, Python och wxpython. Kursen ska förhoppningsvis expanderas till ett magisterprogram med tiden, innehållande VR-fundamenta, Virtualitet i verkligheten och tillämpad VR. 2.9 MDH, Thomas Larsson Institutionen för datavetenskap och elektronik ger kurser i datorgrafik. Man har tidigare haft program i Datateknik och Datalogi, nu startar man nya civilingenjörsprogram i Data och elektronik samt Robotik. Man har också startat ett program i Spelutveckling och interaktion. Dessa åtgärder har gett fler studenter. Kurser: Tillämpad datorgrafik, Datorgrafik gk, Datorgrafik fk. De två senare kurserna ges i trean, men vi ville införa datorgrafik tidigare i utbildningarna, därför ges tillämpningskursen i ettan. Kurserna borde omarbetas för att passa bättre ihop. Tillämpad datorgrafik Kursens fokus är på 2D-grafik. Innehållet täcker rastergrafik, bildbehandling, Java2D, vektorgrafik, PostScript, strålföljning. Studenterna gör laborationer på allt detta. Kursboken är Anne Morgan Spalters The Computer in the Visual Arts. Boken är bra, men täcker endast en del av kursinnehållet och är avsedd mer för konstnärer än programmerare. Datorgrafik gk Kursen omfattar 2D-grafik, OpenGL, transformer, 3D, synliga ytor, belysning och texturering. Laborationerna går ut på att bygga upp en grafikpipe steg för steg. Som kursbok används Foley et al. Datorgrafik fk Kursen omfattar OpenGL, kurvor & ytor, scengrafer, animering, avancerade belysningsmetoder, accelerationsalgoritmer, kollisionsdetektering och grafikhårdvara. Laborationerna omfattar OpenGL, kurvor & ytor och scengrafer. Som projektuppgift får studenterna implementera grafikalgoritmer. Kursböckerna är Real-time rendering och OpenGL Programming Guide. Introduktion till Virtual Reality (5 p) Kursen är en projektkurs, där studenterna ska kunna visa en 3D-modell med OpenGL Performer. Planerade kurser: Projektkurs i spelutveckling (10 p) från nästa år, Spelfysik, 3D-modellering Uni-Verse, Eskil Steenberg och Emil Brink ES och EB visar upp Rosts OpenGL Shading Language. Uni-Verse är ett EU-finansierat öppenkällkods-projekt med KTH som koordinator och sju partners i Europa (http://www.uni-verse.org/). Projektet är treårigt och det första året är avklarat nu. Uni-Verse är baserat på distributionsprotokollet Verse, utvecklat av EB och ES för fem år sen. Uni-Verse-projektet innehåller akustiksimulering, rendering, distribution, användargränssnitt och tillämpningar. Verse är ett nätverksprotokoll för distribution av 3D-grafik. Tillämpningar kan synkronisera sina data med protokollet. Verse är en client-server-arkitektur

7 där tillämpningen beställer objekt från servern, som skapar objekt och skickar tillbaka till tllämpningen. Ett exempel är det aktuella arbete med plugins till Maya och 3DSMax som tillåter modellerare att samarbeta med varandra. Även samma modellerare kan använda flera modellerare som alla utbyter data med varandra i realtid. Modulerna ska vara klara i sommar. Verese tillåter skrivandet av specialiserade tillämpningar som modifierar objekt i större system. KMJA: Hur hanterar man inkompatibiliteter mellan system? ES: Verses dataformat bygger på subdivivision surfaces, vilket gör den kompatibel med både NURBS och polygoner. Alla övriga datatyper stöds och nya typer kan läggas till. Utvidgningar kan göras och tolkas av de tillämpningar som så kan. Det finns också stöd för high dynamic range, 64-bits data,m m. Det finns ett API för C på mycket låg nivå, men det kommer bibliotek som höjer nivån. Verse-tillämpningar kan också skrivas i Python. Det är viktigt med låg latens i nätverket, så protokollet, baserat på UDP, komprimerar händelser. Protokollet är också krypterande. Verse är idag stabilt. Det finns en aktiv mailinglista och irc-kanal och buggfixar sker snabbt. Ett annat aktuellt projekt är en plugin för Blender. Det finns också en egen modelleringsklient, Loq Airou. En renderingmotor för OpenGL är på gång. LO: Tillämpningar? Finns det nåt tillämpningsprojekt? ES: Det som ligger närmast är samarbetssystem för skapande av data, t ex parallell spelutveckling. Visualisering av konstruktioner. Det finns ingen budget idag för plugins till t ex CATIA. Verse i sig har inga fördelar för någon speciell tillämpning. 3 Temadiskussioner 3.1 Tillämpningar, Odd Tullberg OT: Kursen VR in mechanical design använder Opus men studenterna är inte förtjusta. RTT är en möjlig ny mjukvara. Susan van Raalte använder VR för konst och kulturarv. Ett problem är att man saknar ett språk för hur man ska kommunicera med byggingenjörer m fl för att få fram rätt information. LK: Tillämpningar, är det industri? Hur ska samarbetet gå till, ska industrirepresentanter ge föreläsningar, eller studenter skickas till företagen? OT: Bägge utmärkta förslag. Våra ansökningar borde tillåta att man kan ta in industrin för att ta fram tillämpningar, finns ingen forskning på området idag. LO: Om det nu inte är forskning, kan inte företagen bara köpa konsulter? OT: Det sker ju idag. Företagen köper från olika håll vid olika tillfällen, men får inte sammanhängande lösningar för det finns ingen utbytbar standard. De modeller som finns är antingen för enkla eller för komplexa, men inte anpassade till behoven. AH: Intressant, man måste kunna motivera studenterna med att det finns arbeten efter utbildningen. Visualisering är ett stort område. Om enbart Volvo har 100 anställda som arbetar med visualisering, så är det en stor arbetsmarknad. OT: Ja. Digitala mockuper är nästa stora område. PÅ XC90 har Volvo minskat antalet fysiska prototyper från 60 till 7. Hela fabriker ska digitaliseras

8 för att effektivisera omställningar mellan modeller. Utvecklarna måste förstå kommunikation på ett bättre sätt, vad bildens betydelse är. Det är inte klart vad man ska leverera, men säkert måste arbetsmarknaden på detta område vara bättre än för spel. AH: Kan Odd ordna studiebesök? OT: Jo. AB: SIGRAD anordnar studiebesök. OT: Vi har inga tentor på kursen, det funkar inte som examination. Studenterna får t ex skriva essäer istället. En uppgift var att förbättra en VR-modell av T-bana, men missuppfattades av nästan alla studenter till att istället försköna tunnelbanan som sådan. OT: Är det någon annan som har konkreta tillämpningar för kurser? AB: Nja, kanske några datateknikkurser. LO: Det ska sättas igång nån sorts haptiktillämpningskurser på lasarettet i Lund. OT: Ja, medicinsektorn ligger före. 3.2 GPU-programmering, Lennart Ohlsson LO: GPU-programmering är nytt kunskapsområde som vi bör undervisa om. Ur datorgrafiksynpunkt kan man se det här på två sätt, man kan se det som ett specialfall av accelerationsteknik och är inte märkligt, det andra att vi kan göra nya typer av effekter och tänka på ett nytt sätt. Ur programmeringssynvinkel får man tänka lite annorlunda, det höjer prestanda, men är begränsat som språk. Sen måste man tänka på kombinationen med resten av programmet, sätta upp pipelines etc. Integrationen mellan GPU och CPU, synkroniseringen mellan dem är ett forskningsområde i sig, det saknas strukturer idag. Att använda GPU för att göra helt andra saker än grafik är ett nytt område, hur ska man ställa sig till det? AB: Det är stor skillnad på olika versioner, hur ser det ut om två år? Är kunskaperna värda något alls då? Nya ljussättningsmodeller mycket spännande, man behöver inte bekymra sig om algoritmer. AH: Enkla grundläggande idéer kommer man långt med. TP: Kommer tillämpningarna att vara beroende av specifika grafikkort? AB: Nej, OpenGL är ju en standard, så det ska funka likadant. KMJA: Ska, men kommer det faktiskt att göra det? AH: Varje gång man köper nytt grafikkort, slutar gamla program att fungera. TP: Exempel Eon, vissa noder fungerar inte på vissa datorer och tvärtom. AB: Hur mycket GPU har ni i era utbildningar nu? LO: 2 poäng av en 5-poängskurs. Två större uppgifter. Vad är övergående med kompatibilitetsproblem, vad är fundamentalt? Man kan ju göra parallella implementationer, som kan vara generella kontra effektiva. AB: Exempel, Game Physics innehåller flera kapitel om GPU-programmering, för att locka köpare. TL: PPU, fysikacceleration i hårdvara är på gång. Vi har haft någon liten övning att göra en vertex shader i CG. Vi har väntat på att OpenGL Shader Language ska bli stabilt. Hur ser ett grafikkort ut om fem år, det känns osäkert nu? Global belysning och scengraf nere på grafikkortet förhoppningsvis.

9 LO: Strålföljning är ju inte så intressant. Att kunna göra bump mapping, shading, animation samtidigt på ett lätt sätt är viktigt. En trend är mot PPU, som kan göra mer allänna beräkningnar. Är det fler som undervisar om GPU? AB: Hade tänkt, men blev inte. TL: Känns relevant, att göra Phong shading i mjukvara är dumt när man kan få det effektivt på kortet. LK: Vi ger en möjlighet till det som fördjupning i AGI-kursen i höst. LO: Ytterligare ett problem är vilken hårdvara ska man använda, det finns enklare metoder på modernare kort, men undervisningssituationen har ju några år äldre datorer. AB: Stanford har kurser i hardware rendering på kort som de utvecklat själva. Å andra sidan har man ofta ganska tradionella kurser i USA och inriktar sig på teori. Många projekt är mycket omfattande och imponerande. Elevunderlaget är sämre idag, studenterna är ovilligare att arbeta med matematik och plugga överhuvudtaget. Datorgrafik är ändå ett mer motiverande område än många andra. LO: Har någon försökt koppla ihop datorgrafik med matematik, som ett pedagogiskt verktyg? TL: Nja, inte direkt, men vi använder ju matematik i datorgrafik. LK: De flesta har ju datorgrafikkurserna så sent, när man redan läst matematiken. AB: Många internationella studenter har mycket varierande förkunskaper. Förkunskaper i matematik och datorgrafik garanterar inget. Datorspel är dock motiverande för att läsa in förkunskaperna. Vi har också många studenter som kan området redan när de kommer och har gjort egna 3D-motorer. TP: Mina studenter är inte programmerare, och har ingen matematisk förståelse för t ex transformer. KMJA: Vikten av att förstå var origo ska placeras för att kunna sätta ihop transformer är ett viktigt exempel. AB: Det finns applets online som demonstrerar effekterna. LK: Inte bara transformer är viktiga, även andra områden av matematiken blir allt viktigare. Vi borde kräva bättre förkunskaper i matematik, åtminstone för fortsättningskurser. LO: Vi kan vända på det: datorgrafik är ett bra sätt att lära sig matematiken för att den blir visuellt tydlig när man arbetar med det. AB: Optikkurser ser ungefär likadana ut sedan 1960-talet, man borde slå ihop fysikernas optikkurser med raytracing-kurser. ÖV: LinAlgkurserna är fortfarande lika dåliga, de skulle må bra av visualisering. MD: Inte nödvändigtvis, man måste ju fortfarande räkna själv för att förstå. Ibland är det ju så att man inte förstår kursen förrän långt senare, men studenterna måste vara motiverade att hålla ut tills de inser poängen. LK: Vad kan SIGRAD göra i frågan? AB: Vi kan väl lägga upp länkar till alla dessa kurser på SIGRADs hemsida. Alla uppmanas skicka länkar till webmaster. AB: Alla dessa spelkurser, somliga är ju bra. Det är många som går dessa kurser, hur går det för dem? Det finns inga representanter här, vill de klara sig själva? Det finns en stor community för spelutvecklare. SIGRAD skulle kunna spela en roll här, men vi måste ha något att erbjuda. Hur ser marknaden ut

10 för dem som gått datorspelskurser? 70 anställda på DICE i Göteborg blev ju avskedade på ett bräde. (AB går igenom spelutbildningar i Sverige.) LK: Ett annat symptom: KTH Game Awards nu blivit Swedish Game Awards, det kom ett hundratal bidrag till tävlingen i år. AB: Nordic Game Event drar mycket folk, det är svårt för SIGRAD-konferensen att konkurrera. Spelprogrammeringstävlingar är vanliga nu. Är det så att bara de stora konferenserna överlever? Ansträngningen att skriva en artikel är lika stor för en liten som stor konferens, så man publicerar hellre där man blir läst. TL: Kan SIGRAD samarbeta med Eurographics om att arrangera en konferens? LK: SIGRAD är en självständig organisation, men det finns också chapters inom SIGGRAPH och Eurographics. Det alternativet har diskuterats tidigare. TL: Kan vi lägga upp våra bidrag i ACMs Digital Library? AH: Hur är det med nordisk organisation, händer det något i resten av de skandinaviska länderna? AB: Vi har sökt samarbete med Scanviz i Norge. Det finns ett antal små föreningar i Sverige, som VR-Forum, MOSIS m fl, som lever för sina årliga konferenser. Kan vi försöka få Skövde att ta SIGRAD 2006, på temat Spel? Det skulle kunna locka till sig andra små högskolor. TL: Skulle man kunna ha en dag på konferensen med tutorials? Akenine- Möller som affischnamn, förslagsvis. AB: Så gör vi. LO: Vi behöver få in yngre. LK: Vi kunde bjuda in dem som klarat sig bäst i Swedish Game Awards att demonstrera sina verk. KMJA: Skulle SIGRAD kunna verka för gemensamma licenser för mjukvara? LO: Det skulle kunna vara ett skäl att vara med i SIGRAD, att kunna utnyttja en licens mot att man är medlem. Kan vi undersöka frågan? AB: Börja med Discreet, och få ut studentlicenser på 3StudioMax som första erbbjudande. Ett alternativ är Eon. LO: Ordföranden får ta första kontakten med Discreet.

Nyhetsbrev, no 2, juni 2005

Nyhetsbrev, no 2, juni 2005 Nyhetsbrev, no 2, juni 2005 hemsida: http://www.sigrad.org Redaktionen nås via nyhetsbrev@sigrad.org och består av: Anders Hast Deadline för bidrag till nästa nummer: 30 augusti ****************************************************

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Pressrelease Artes Industriambassadör 031115. Mer realistiska skuggor i datorspel och virtual reality-applikationer

Pressrelease Artes Industriambassadör 031115. Mer realistiska skuggor i datorspel och virtual reality-applikationer Anita Andler Pressrelease Artes Industriambassadör 031115 Mer realistiska skuggor i datorspel och virtual reality-applikationer Ulf Assarsson, doktorand vid Chalmers tekniska högskola lade den 10 oktober

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Studienämnden Data 2012 13

Studienämnden Data 2012 13 Studienämnden Data 2012 13 Verksamhetsberättelse 3 2013-02-28 Christoffer Öjeling Emil Bryngelsson Daniel Toom Ordförande Vice Ordförande Arr-chef Öjeling, Bryngelsson, Toom SND Verksamhetsrapport 3 1

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

TBSK 03 Teknik för Advancerade Datorspel

TBSK 03 Teknik för Advancerade Datorspel TBSK 03 Teknik för Advancerade Datorspel Översikt 3D och Stereoskopi Introduktion Bildskärmsteknik Depth Cues Limiteringar Design-riktlinjer Texturkompression Introduktion Algoritmer & Standarder (DXT,

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Välkomna till kursen i grundläggande programmering DVGA08, ISGA04

Välkomna till kursen i grundläggande programmering DVGA08, ISGA04 Välkomna till kursen i grundläggande programmering DVGA08, ISGA04 Presentation av personal på kursen Kerstin Andersson lärare i datavetenskap Johan Öfverberg lärare i informatik Inger Bran kurssekreterare

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Innehåll: Ordföranden har ordet

Innehåll: Ordföranden har ordet ******* S I G R A D ********** nyhetsbrev, no 2, september 2003 hemsida: http://www.sigrad.org Redaktionen nås via nyhetsbrev@sigrad.org och består av: Lars Kjelldahl Kai-Mikael Jää-Aro

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Allmän information Programmet vänder sig till den som vill bedriva studier i datavetenskap

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Utbildningsprogrammet har inrättats av dekanus på delegation från utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2009-06-10.

Utbildningsprogrammet har inrättats av dekanus på delegation från utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2009-06-10. Utbildningsplan för Technical Artist i spel (180 högskolepoäng) Technical Artist for Games (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av dekanus på delegation från utbildningsnämnden

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Meritförteckning - Mikael Tylmad

Meritförteckning - Mikael Tylmad Meritförteckning - Mikael Tylmad 2012-08-02 Namn Mikael Tylmad Personnummer 19840608-0195 Adress Tullingebergsvägen 1A, 14645 Tullinge E-post mikael@tylmad.com Civiltillstånd Gift Nationalitet Svensk Utbildning

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2 CEQ-kommentarer Kurser år 2 Innehåll LP1... 2 Introduktion till mikroekonomisk teori, EXTA40... 2 Logistik, MTTF01... 2 LP2... 3 Matematisk statistik, allmän kurs, FMS012... 3 LP3... 3 Programmeringsteknik,

Läs mer

Meritförteckning. Personuppgifter. Personnummer: 791122-2052 Adress: Lagastigen 16 S-331 30 Värnamo Telefon: Hem: 0370 494 08 Mobil: 070 421 82 13

Meritförteckning. Personuppgifter. Personnummer: 791122-2052 Adress: Lagastigen 16 S-331 30 Värnamo Telefon: Hem: 0370 494 08 Mobil: 070 421 82 13 Meritförteckning Personuppgifter Namn: Anders Lilja Personnummer: 791122-2052 Adress: Lagastigen 16 S-331 30 Värnamo Telefon: Hem: 0370 494 08 Mobil: 070 421 82 13 E-post: Civilstånd: pettsson@cs.umu.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Vattenpaketet. Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP. Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP. Vågkraft Teknik och System 1TE043 10HP

Vattenpaketet. Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP. Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP. Vågkraft Teknik och System 1TE043 10HP : Hur får man ihop ett elsystem med olika produktionsslag? och får det att fungera tillsammans? Vattenpaketet Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP Vågkraft Teknik

Läs mer

Föreläsning 1: Introduktion till kursen

Föreläsning 1: Introduktion till kursen (18 januari 2015 F1.1 ) Föreläsning 1: Introduktion till kursen Lärare: Anna, Carl, Johan, Tom och ca 20 assistenter Registrering / avregistrering Undervisningsformer: föreläsningar och laborationer Kursmaterial

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2004. Kursprogram

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2004. Kursprogram Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2004 Kursprogram Kursens mål är att ge dig kunskaper om begreppen och principerna inom objektorienterad programmering och design

Läs mer

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 2%!!! Varför fokus på tjejer? Aktiva kvinnor i program D: Kvinnor 10 av totalt 194 Andel kvinnor: 5,2% Y: Kvinnor 13 av totalt 151 Andel kvinnor:

Läs mer

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013

VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Info GDK3 2013-09-27 Valbara kurser & exjobb Tobias Trofast, LiU 1 VETENSKAPLIG METOD TNGD23 Kursstart: Januari 2013 Kursen kan vara en bra start på ditt examensarbete! Du får: Göra ett upplägg för ditt

Läs mer

Presentation av Utbildningsstöd & Stduiestöd,

Presentation av Utbildningsstöd & Stduiestöd, Institutionen för rymd- och geovetenskap Presentation av Utbildningsstöd & Stduiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare Programinformation, årskurs 1 Arto Heikkilä,

Läs mer

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F)

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: Bioblocket: biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) BV Ämneskurser: Computers / Computational Methods in bioresearch nätet

Läs mer

Slutrapport för Internetfonden

Slutrapport för Internetfonden Slutrapport för Internetfonden Webbprogrammering i matematik och fysikundervisning Mikael Tylmad mikael@roboro.se Fredrik Atmer fredrik.atmer@gmail.com Ella Kai-Larsen e@k-l.se 10 april 2014 http://www.profyma.se/

Läs mer

Referat och intryck från en konferens. Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek

Referat och intryck från en konferens. Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek Referat och intryck från en konferens Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek Morgon över Kattegatt Danska tåg på rätt spår Århus är en dejlig by Konferensens tema: Ny IKT och ny pedagogik

Läs mer

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida:

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida: Profilen för Y, D & IT Kommunikation Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation se även länk från programmets profilwebbsida: LiU > LiTH > Civilingenjörsutbildning

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Imperativ programmering

Imperativ programmering Imperativ programmering 1DL126 3p Imperativ programmering Jesper Wilhelmsson ICQ: 20328079 Yahoo: amigajoppe MSN / epost: jesperw@it.uu.se Rum: 1335 Tel: 471 1046 Imperativ programmering Vilka programmeringsspråk

Läs mer

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på grafik, ett avancerat program Frågor

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5. Laboration 4 Lådplanering Exempel på grafik, ett avancerat program Frågor TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 5 Laboration 4 Lådplanering Exempel på grafik, ett avancerat program Frågor 1 Laboration 4 - Introduktion Syfte: Öva på självständig problemlösning

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Magnus.eriksson@miun.se 1 / 16 Fyra civilingenjörsprogram Datateknik Elektroniksystem

Läs mer

Curriculum Vitae Erik Benerdal

Curriculum Vitae Erik Benerdal Curriculum Vitae Erik Benerdal Personuppgifter Namn: Erik Benerdal Adress: Päronvägen 34A Postadress: 904 36 Umeå Födelsedatum: 1982-11-27 Telefon: 070-227 49 11 E-post: erik@scalari.net WWW: http://www.scalari.net/

Läs mer

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR - Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad 0

Läs mer

Internationalisering på hemmaplan att bygga en gemensam mastersutbildning via nätet. Eva Pärt-Enander eva@it.uu.se

Internationalisering på hemmaplan att bygga en gemensam mastersutbildning via nätet. Eva Pärt-Enander eva@it.uu.se Internationalisering på hemmaplan att bygga en gemensam mastersutbildning via nätet Eva Pärt-Enander eva@it.uu.se Vad är beräkningsvetenskap? Använda datorer för att lösa problem inom olika tillämpningsområden.

Läs mer

Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare. Programinformation, årskurs 2-3

Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare. Programinformation, årskurs 2-3 Institutionen för rymd- och geovetenskap IDAG: Information från utbildningsstöd & studiestöd, Chrissie Evling, studievägledare Emma Högberg, utbildningssekreterare Programinformation, årskurs 2-3 Arto

Läs mer

GIT L0006B. C# och Windowsbaserad applikationsutveckling. Information inför kursstart

GIT L0006B. C# och Windowsbaserad applikationsutveckling. Information inför kursstart GIT L0006B C# och Windowsbaserad applikationsutveckling Information inför kursstart Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination 2 Litteratur 3 Referenslitteratur

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

Portfolio Johan Brink

Portfolio Johan Brink Portfolio Johan Brink Index Kontakt s. 1 Rock N Rull s. 2-3 Clandestine s. 4-5 Examensarbete: Spelardrivet narrativ s. 6 PERSONUPPGIFTER Namn Johan Brink Född 1982/12/29 Kön Man KONTAKTUPPGIFTER Mobil

Läs mer

Signal och bildbehandling SBB

Signal och bildbehandling SBB Signal och bildbehandling SBB Panoramabilder Två (nästan identiska) profiler på D/IT resp Y programmen inom området datorer & bilder Profilansvarig: Klas Nordberg 3D rekonstruktion Autonoma farkoster WITAS

Läs mer

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python

Kursinformation Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Två kurser i en 5DV105 - Programmeringsteknik med Python och MATLAB Programmeringsteori Föreläsningar om Python Färdighetsövning Laborationer i Python 5DV106 - Programmering i Python Praktisk

Läs mer

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik Huvudsamarbetspartners Övriga samarbetspartners Unik mötesplats Syfte Projektet är ett samarbete mellan

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

3d är för dem som vill lära sig nya saker

3d är för dem som vill lära sig nya saker 3d-bild av Sören Larsson. På senare tid har han arbetat mycket med grafikkorts rendering, eller GPU-rendering. En vanlig renderingsprocess tar mycket lång tid, att utveckla rendering med hjälp av grafikkort

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 ITN/KTS Stefan Engevall/Joakim Ekström Kursinformation TNSL05, Optimering, Modellering och Planering, HT2011 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 1 Kursmål & innehåll 1.1 Mål med

Läs mer

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen.

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Spara din ifyllda ansökan som Förnamn_Efternamn.docx Spara ej som pdf. Som en liten

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

C-UPPSATS. Revitalizing classic art using real-time game technology

C-UPPSATS. Revitalizing classic art using real-time game technology C-UPPSATS 2010:125 Revitalizing classic art using real-time game technology - environment modeling and texturing Mathias Berg Luleå tekniska universitet C-uppsats Datorgrafik Institutionen för LTU Skellefteå

Läs mer

Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0

Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 2015/03/17 07:14 1/5 Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 Introduktion till Novapoint Virtual Map Novapoint Virtual Map är ett snabbt och enkelt visualiseringsverktyg

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

GIS och VR (Virtual( Reality) Jonas Tornberg, CHALMERS 2004-08-25

GIS och VR (Virtual( Reality) Jonas Tornberg, CHALMERS 2004-08-25 GIS och VR (Virtual( Reality) Grundläggande begrepp och teknik samt tillämpningar VIRTUAL REALITY Användingsområden VIRTUAL REALITY - BEGREPP INTERAKTIV VISUELL REALTIDSSIMULERING Interaktiv: Visuell:

Läs mer

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Prototypningsverktyg 1. Plan the humancentred process 2. Understand the context of use Mattias Arvola Meets the requirements 5. Evaluate against requirements

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Infomet / Datateknik KursPM

Infomet / Datateknik KursPM Kurs HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6hp, HT 2013 Infomet / KursPM Utdrag ur kursplanen Fullständig kursplan finns på http://www.kth.se/student/kurser/kurs/hf1005 Mål Kursens övergripande

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Studierådsmötesprotokoll 2014 02 05

Studierådsmötesprotokoll 2014 02 05 Studierådsmötesprotokoll Närvaro: Alexander Pieta Theofanous Studierådsordförande Christian Hernvall Studierådssekreterare, t.o.m. 11 Fredrik Åkerberg Vice Ordförande, Källarmästare, Kurskommissarie Jens

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Uppsala Universitet Teknikvetenskaper Henrik Hermansson

Uppsala Universitet Teknikvetenskaper Henrik Hermansson Uppsala Universitet Teknikvetenskaper 2008-01-11 Välkommen till distanskursen i 3D CAD Uppropet kommer att ske fredag den 25 januari klockan 13:15-17:00 vid Ångströmlaboratoriet i sal 4001. En vägbeskrivning

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

PROJEKTARBETE 2009 RAPPORT 3D-SPEL. Av: Han Lin Yap. Lindengymnasiet, Katrineholm. Handledare: Robert Bjurhagen och Alex Luketa

PROJEKTARBETE 2009 RAPPORT 3D-SPEL. Av: Han Lin Yap. Lindengymnasiet, Katrineholm. Handledare: Robert Bjurhagen och Alex Luketa PROJEKTARBETE 2009 RAPPORT 3D-SPEL Av: Han Lin Yap Lindengymnasiet, Katrineholm Handledare: Robert Bjurhagen och Alex Luketa Förord Jag vill tacka min handledare Robert för att ha uppmuntrat och litat

Läs mer

Kursutvärdering DH2650/DH2651 Datorspelsdesign, 6hp

Kursutvärdering DH2650/DH2651 Datorspelsdesign, 6hp Kursutvärdering DH2650/DH2651 Datorspelsdesign, 6hp HT 2009 Gustav Taxén, kursledare Januari 2010 Kursöversikt Kurs: DH2650/DH2651 Datorspelsdesign, HT 2009 Kursledare: Gustav Taxén Gästföreläsare: Doru

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer