SIGRAD undervisningsworkshop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIGRAD undervisningsworkshop"

Transkript

1 SIGRAD undervisningsworkshop Deltagare Anders Backman (UmU), Emil Brink (KTH), Mark Dieckmann (LiU), Björn Eiderbäck (KTH), Anders Hast (HiG), Kai-Mikael Jää-Aro (KTH), Lars Kjelldahl (KTH), Thomas Larsson (MDH), Lennart Ohlsson (LTH), Thomas Porathe (MDH), Daniel Sjölie (UmU), Eskil Steenberg(KTH), Odd Tullberg (CTH), Örjan Vretblad (SSC). 2 Presentation av kurser 2.1 KTH, Lars Kjelldahl Existerande kurser i datorgrafik på KTH KOD: Datorgrafik och Interaktion, Datorgrafik och Användargränssnitt, Grafik och interaktionsprogrammering, Avancerad grafik och interaktion, Programvaruteknologi, Datorspelsdesign, individuella kurser, doktorandkurser. Vi är intresserade av användargränssnitt och interaktion, och knyter grafik till gränssnitt i alla kurser. DGI, DOA och Grip är de inledande kurserna för olika program, AGI är fortsättningskursen. PVT är för yrkesverksamma och går vartannat år; den motsvarar en introduktionskurs + lite till. Den nya kursen i datorspelsdesign omfattar moment i datorgrafik och grafikkvalitet; den förutsätter en introkurs i datorgrafik och samläses delvis med AGI. Det finns också individuella kurser i datorgrafik där motiverade studenter kan göra projekt de själva initierar. De böcker som används är Angels Interactive Computer Graphics och Watts 3D Computer Graphics. Innehåll i DGI och AGI: Grunderna enligt Angel, innehållet enligt Watt. Maya, OpenGL, Interaktion, egen fördjupning: datoruppgift och/eller uppsats. Labbar: DGI/DOA: Maya, GLUT & OpenGL, fördjupningslabb. AGI: Maya forts, OpenGL forts, haptik, fördjupningslabb. Kursmaterial AGI: OpenGL-häfte av Taxén, Maya-intro, artiklar om VR, haptik, perception m m. LO: När ligger kurserna i utbildningen? LK: Finns i olika program, under olika år. Främst D-studenter, allt fler Media-studenter. Grundkursen våren i trean, forts hösten i fyran. OT: Är kurserna valbara? LK: De flesta. Ca 100 studenter läser grundkurserna. BE: Förändringar är på gång, men beroende på aktuell studiepolitik.

2 2.2 KTH, Kai-Mikael Jää-Aro Det finns en kurs i vetenskaplig visualisering, läses huvudsakligen av studenter på det internationella magisterprogrammet i vetenskapliga beräkningar. Kursen använder OpenDX som visualiseringsverktyg, samlade artiklar som kurslitteratur. Vi planerar en magisterutbildning i datorgrafik och visualisering, som kommer att omfatta AGI- och visualiserings-kurserna, kurser i perceptionspsykologi, avancerade kurser i bildsyntes, 3D-modellering och animering, datorspel och människa-dator-interaktion. 2.3 LTH, Lennart Ohlsson Datorgrafik på LTH omfattar traditionellt visualisering och datorgrafik och har varit utspritt över hela högskolan utan någon central punkt. Nu har grafik samlats på institutionen för datavetenskap. Ämnet har ganska teknisk inriktning, med knappast något om design och interaktion. Lund Graphics Group (LUGG) är en forskningsgrupp vid institutionen för datavetenskap som forskar i mobil grafik och mjukvaruarkitekturer för grafik. LUGG har två lektorer (LO & Tomas Akenine-Möller) och tre fyra doktorander Påminnelse: SIGRAD 2005, Mobile Graphics kommer att arrangeras i Lund. Det pågår kontinuerlig kursutveckling vid LUGG. Aktuella kurser är: grundkurs (5 p), spelmotorteknologi (4 p), avancerade renderingsmetoder (5 p), mobil grafik (5 p). Kurserna ges från trean och uppåt. Kurserna är uppbyggda kring självstudier och inlämningsuppgifter. Examinationsfokus är på kodförståelse. Grundkursen använder Angels bok som stöd. Kursen har programmeringsuppgifter i Python eftersom detta kräver mindre kringarbete än Java eller C. Kursinnehållet är transformer, rendering, animering, raster, shading, OpenGL, texturering. Kursen i spelmotorteknologi använder Watt & Policarpos 3D games. Det är en översiktskurs som tar upp synlighetshantering, fysik, kollisionshantering, karaktärsanimering, AI och nätverksspel. Avancerade renderingsmetoder använder Dutrés Advanced Global Illumination och tar upp globala ljusmodeller, GPU-programmering och skuggalgoritmer. Kursen i Mobil grafik kommer hösten En viktig fråga är batterieffekt kontra kvalitet-problemet. Labbarna utförs på mobiltelefoner. Kursmaterialet är forskningsnära. Programmering sker i C. 2.4 UmU, Anders Backman UmU har grafikkurserna uppdelade på dels 2D-, dels 3D-grafik. 3D-grafikkurser Datorgrafik och visualisering, Vetenskaplig visualisering, VR1 realtidsrendering, VR2 interaktiv simulering. 2D-grafik Bildanalys, geometrisk bildanalys.

3 Datorgrafik och visualisering Använder Hearn & Bakers Computer Graphics 3rd ed., den är inte bra. Kursen är programmeringsintensiv, tar upp linjeritning, transformer, belysning, texturer. Vetenskaplig visualisering Kursen ges i samarbete med NGSSC men är vilande för närvarande. Kursen tar upp visualiseringsmetoder och algoritmer, skalärer, tensorfält, flervariabelvisualisering. Övningarna har gjorts i AVS, men vi har gått över till VTK. VR1 Använder Akenine-Möller & Haines Real-Time Rendering, 2nd ed. Kursen tar upp datavetenskap, fysik, interaktionsdesign. Varje föreläsning rör sig över ett ett forskningsområde, som accelerationsalgoritmer, rörelsestyrning, rendering pipeline, 3D-ljud, rendering och distribution, Kursen har tdigare använt Burdeas Virtual Reality Technology, men den är olämpad för programmerare, och tar mest upp hårdvara. Nu används Watt & Policarpos 3D Games. Det är opraktiskt att använda trackerutrusting m m intressant hårdvara för övningar. Det programsystem som använts i kursen är WorldToolKit, DIVE och Colosseum3D. Högnivåsystemen har problemet att studenterna vill kunna komma in under huven. Nu får studenterna implementera en scengraf-render från grunden och använda denna i ett projekt för att göra ett integrerat system. VR2 Kursen har använt Eberlys Game Physics, men den är ostrukturerad och innehåller många fel. Kursen tar upp fysik, kollisionsdetektion, friktion, multigrid partikelsystem, komplexa material, m m. Bildanalys Kursen använder Hartley & Zissermans Multiple View Geometry. Kursen tar upp filter, FFT och kompression. Geometrisk bildanalys I kursen får studenternna rekonstruera 3D-modeller från 2D-bilder för motion tracking m m. Högre kurser Naturlagar i cyberrymden. Mekanisk simulering i realtid med Matlab och Colosseum3D. En magisterutbildning är på gång: Beräkning, med ett spår i visualisering och VR. 2.5 LiU, Mark Dieckmann Det nygrundade Center for Creative Media Technology omfattar 7 professorer, 8 lektorer och 20 doktorander. Den existerande civilingenjörsutbildningen i mediateknik (180 p) ska ersättas med en Batchelor-examen som kan följas av en magisterutbildning i avancerad datorgrafik (80p). Det finns också en högskoleingenjörsexamen i media- och kommunikationsteknik (120 p). Det kurser som finns är: Introduktion till datorgrafik (4 p), Image-based Rendering (4 p), Modellering och animering (5 p), Informationsvisualisering (5 p), Vetenskaplig visualisering (5 p), Virtual Reality (5 p).

4 Introduktion till datorgrafik Inledning med genomgång av linjär algebra, skuggning, projektioner. Programmeringsövningar kommer först senare i kursen och omfattar splines, CSG, grafikpipeline, clipping, culling, borttagning av skymda ytor, skuggning, rastrering och belysningsmodeller. Labbarna utförs i Java och bygger på ett ramverk som ska utvidgas. Image-based rendering Föreläsningarna baseras på forskningsartiklar, labbarna på bildanalys i Matlab. Modellering och animation En kurs av Ken Museth som är under utveckling. Den kommer att ta upp CFD och level sets, oklart vad labbarna kommer att omfatta. Informationsvisualisering Använder sig av Visual Basic och OpenViz. Studenterna får studera medicinska data, andra tekniska data och datamining. Vetenskaplig visualisering Kursen är under översyn. Kursen är labtung med uppgifter i VTK och C++. Kursen tar upp datarepresentation, datatyper och fysiktillämpningar. VR Kursen görs i VR-labbet på ITN med användning av en Vortex Workbench och haptikutrustning. Labbarna görs i C++ under Linux. Studenterna får läsa forskningsrapporter. Kursen avslutas med en tenta. Magisterutbildning Magisterutbildningen startade i januari Antagningskraven är motsv BSc honours i vetenskap med matematik och programmering. Utbildningen omfattar 2 läsår uppdelat på 18 månader studier och 6 månader projekt. 40 studenter är antagna. Utbildningen har specialiseringar på spel, specialeffekter och VR med visualisering. Obligatoriska kurser: Introduktion till datorgrafik, Idéutveckling och design, Numeriska metoder för avancerad datorgrafik, VR-teknik och programmering, Modellering och animering, Image-based rendering, modellering och belysning. Valfria kurser: Real-time rendering, Vetenskaplig visualisering, Informationsvisualisering, Forskning och praktik i speldesign, Vetenskaplig kommunikation, Visuell kultur och teknik, Avancerad global belysning och rendering, Specialeffekter. 2.6 HiG, UU, Anders Hast Högskolan i Gävle ger ett program i Kreativ programmering som innehåller tre kurser i animering och modellering med f f a Maya där studenterna framställer animerade filmer. Datorgrafikkurserna är omgjorda för B, C och D-nivå. Introduktionskursen är till för att göra studenterna duktiga på OpenGL och visa hur man implementerar grafik, så att de förstår begreppen. Kursen är obligatorisk för alla övriga. Kursen använder Angels bok. Kursen Avancerad grafisk programmering omfattar GPU-programmering. I kursen får studenterna implementera tidigare kunskaper på detaljnivå, t ex belysningsmodeller.

5 Kursen Avancerade datorgrafikalgoritmer utgår från Eurographics-proceedings som kursmaterial. Studenterna får implementera aktuella forskningsprojekt. Det finns också en kurs i speldesign. Kursen Geometriska algoritmer tar bl a upp klippningsalgoritmer och kollisionsdetektion. Dessutom finns kurserna Visualisering, VR, Bildanalys och Postproduktion. 2.7 MDH, Thomas Porathe TP undervisar i Informationsdesign vilket innebär att studenterna inte kan antas vara programmeringskunniga. Kurser: 3D-modellering gk, 3D-modellering för spel, 3D-modellering fk, 3Danimation, VR-visualisering. 3DStudioMax används i samtliga kurser. Vi använder också Eon Studio som inte kräver programmeringskunskaper för användning. Till hösten kommer Eon 6, baserad på OpenSceneGraph och Vortex. Även Virtool är intressant, kanske kommer vi att gå över till det. Kursen VR-visualisering använder Vinces Introduction to Virtual Reality, men den är tunn och dyr, så vi kommer att återgå till Sherman & Craigs Understanding Virtual Reality. Kursen behandlar frågan om hur man bygger intuitiva interaktiva gränssnitt? 2.8 CTH, Odd Tullberg OT har arbetat med Citybanan i Stockholm i samarbete med VSP. Han har föreslagit en grupp för VR och visualisering på VSP, vilken också grundats. Sweco, Lammhult och VSP satsar alla på visualisering. OT demonstrerar en modell av Citybanan i OpenVR. En erfarenhet är att texturerna är viktiga för att få djupuppfattning i 3D-modell. Ulf Assarsson på datavetenskapliga institutionen på CTH är egentligen den att tala med om grafikutbildning. (LK: Magnus Bondesson också.) OT har kontakter på Arkitektur, t ex Monika Bilger som testar virtuell färg. Färgen behöver kontrolleras så att det blir rätt, vilket inte nödvändigtvis är så i vanliga modellerare. Det är en kurs på gång som ska kombinera GIS, 3D och VR. M-CTH har en kurs i produktion och simulering med Opticore. Chalmers Lindholmen tillhör nu åter CTH, men en campussammanslagning är inte sannolik. CKK finns i mitten, med en intressant kombination av konst och ingenjörskonst. Ett exempel är de problem som finns med Citybanemodellen: närvarokänsla saknas, användarna försöker titta på detaljer istället för att få översyn över modellen. GU & CTH har en utbildning i Interaktiva simuleringar och spel (60 p), magisterprogram på gång? Det finns en magisterutbildning i Entertainment Design & Technology (60 p). Chalmers Lindholmen ger en kurs VR för byggingenjörer (5 p). Kursen använder mjukvarorna Revit, MRViz och Novapoint. Kursen VR för dataingenjörer använder Multigen, OpenGL och CG. CKK ger kursen VR och Visualisering (5 p). Det är en orienteringskurs som innehålller föreläsningar, studiebesök, workshops, essäer och projektarbe-

6 te. Programmeringsarbetet sker i C++, Python och wxpython. Kursen ska förhoppningsvis expanderas till ett magisterprogram med tiden, innehållande VR-fundamenta, Virtualitet i verkligheten och tillämpad VR. 2.9 MDH, Thomas Larsson Institutionen för datavetenskap och elektronik ger kurser i datorgrafik. Man har tidigare haft program i Datateknik och Datalogi, nu startar man nya civilingenjörsprogram i Data och elektronik samt Robotik. Man har också startat ett program i Spelutveckling och interaktion. Dessa åtgärder har gett fler studenter. Kurser: Tillämpad datorgrafik, Datorgrafik gk, Datorgrafik fk. De två senare kurserna ges i trean, men vi ville införa datorgrafik tidigare i utbildningarna, därför ges tillämpningskursen i ettan. Kurserna borde omarbetas för att passa bättre ihop. Tillämpad datorgrafik Kursens fokus är på 2D-grafik. Innehållet täcker rastergrafik, bildbehandling, Java2D, vektorgrafik, PostScript, strålföljning. Studenterna gör laborationer på allt detta. Kursboken är Anne Morgan Spalters The Computer in the Visual Arts. Boken är bra, men täcker endast en del av kursinnehållet och är avsedd mer för konstnärer än programmerare. Datorgrafik gk Kursen omfattar 2D-grafik, OpenGL, transformer, 3D, synliga ytor, belysning och texturering. Laborationerna går ut på att bygga upp en grafikpipe steg för steg. Som kursbok används Foley et al. Datorgrafik fk Kursen omfattar OpenGL, kurvor & ytor, scengrafer, animering, avancerade belysningsmetoder, accelerationsalgoritmer, kollisionsdetektering och grafikhårdvara. Laborationerna omfattar OpenGL, kurvor & ytor och scengrafer. Som projektuppgift får studenterna implementera grafikalgoritmer. Kursböckerna är Real-time rendering och OpenGL Programming Guide. Introduktion till Virtual Reality (5 p) Kursen är en projektkurs, där studenterna ska kunna visa en 3D-modell med OpenGL Performer. Planerade kurser: Projektkurs i spelutveckling (10 p) från nästa år, Spelfysik, 3D-modellering Uni-Verse, Eskil Steenberg och Emil Brink ES och EB visar upp Rosts OpenGL Shading Language. Uni-Verse är ett EU-finansierat öppenkällkods-projekt med KTH som koordinator och sju partners i Europa (http://www.uni-verse.org/). Projektet är treårigt och det första året är avklarat nu. Uni-Verse är baserat på distributionsprotokollet Verse, utvecklat av EB och ES för fem år sen. Uni-Verse-projektet innehåller akustiksimulering, rendering, distribution, användargränssnitt och tillämpningar. Verse är ett nätverksprotokoll för distribution av 3D-grafik. Tillämpningar kan synkronisera sina data med protokollet. Verse är en client-server-arkitektur

7 där tillämpningen beställer objekt från servern, som skapar objekt och skickar tillbaka till tllämpningen. Ett exempel är det aktuella arbete med plugins till Maya och 3DSMax som tillåter modellerare att samarbeta med varandra. Även samma modellerare kan använda flera modellerare som alla utbyter data med varandra i realtid. Modulerna ska vara klara i sommar. Verese tillåter skrivandet av specialiserade tillämpningar som modifierar objekt i större system. KMJA: Hur hanterar man inkompatibiliteter mellan system? ES: Verses dataformat bygger på subdivivision surfaces, vilket gör den kompatibel med både NURBS och polygoner. Alla övriga datatyper stöds och nya typer kan läggas till. Utvidgningar kan göras och tolkas av de tillämpningar som så kan. Det finns också stöd för high dynamic range, 64-bits data,m m. Det finns ett API för C på mycket låg nivå, men det kommer bibliotek som höjer nivån. Verse-tillämpningar kan också skrivas i Python. Det är viktigt med låg latens i nätverket, så protokollet, baserat på UDP, komprimerar händelser. Protokollet är också krypterande. Verse är idag stabilt. Det finns en aktiv mailinglista och irc-kanal och buggfixar sker snabbt. Ett annat aktuellt projekt är en plugin för Blender. Det finns också en egen modelleringsklient, Loq Airou. En renderingmotor för OpenGL är på gång. LO: Tillämpningar? Finns det nåt tillämpningsprojekt? ES: Det som ligger närmast är samarbetssystem för skapande av data, t ex parallell spelutveckling. Visualisering av konstruktioner. Det finns ingen budget idag för plugins till t ex CATIA. Verse i sig har inga fördelar för någon speciell tillämpning. 3 Temadiskussioner 3.1 Tillämpningar, Odd Tullberg OT: Kursen VR in mechanical design använder Opus men studenterna är inte förtjusta. RTT är en möjlig ny mjukvara. Susan van Raalte använder VR för konst och kulturarv. Ett problem är att man saknar ett språk för hur man ska kommunicera med byggingenjörer m fl för att få fram rätt information. LK: Tillämpningar, är det industri? Hur ska samarbetet gå till, ska industrirepresentanter ge föreläsningar, eller studenter skickas till företagen? OT: Bägge utmärkta förslag. Våra ansökningar borde tillåta att man kan ta in industrin för att ta fram tillämpningar, finns ingen forskning på området idag. LO: Om det nu inte är forskning, kan inte företagen bara köpa konsulter? OT: Det sker ju idag. Företagen köper från olika håll vid olika tillfällen, men får inte sammanhängande lösningar för det finns ingen utbytbar standard. De modeller som finns är antingen för enkla eller för komplexa, men inte anpassade till behoven. AH: Intressant, man måste kunna motivera studenterna med att det finns arbeten efter utbildningen. Visualisering är ett stort område. Om enbart Volvo har 100 anställda som arbetar med visualisering, så är det en stor arbetsmarknad. OT: Ja. Digitala mockuper är nästa stora område. PÅ XC90 har Volvo minskat antalet fysiska prototyper från 60 till 7. Hela fabriker ska digitaliseras

8 för att effektivisera omställningar mellan modeller. Utvecklarna måste förstå kommunikation på ett bättre sätt, vad bildens betydelse är. Det är inte klart vad man ska leverera, men säkert måste arbetsmarknaden på detta område vara bättre än för spel. AH: Kan Odd ordna studiebesök? OT: Jo. AB: SIGRAD anordnar studiebesök. OT: Vi har inga tentor på kursen, det funkar inte som examination. Studenterna får t ex skriva essäer istället. En uppgift var att förbättra en VR-modell av T-bana, men missuppfattades av nästan alla studenter till att istället försköna tunnelbanan som sådan. OT: Är det någon annan som har konkreta tillämpningar för kurser? AB: Nja, kanske några datateknikkurser. LO: Det ska sättas igång nån sorts haptiktillämpningskurser på lasarettet i Lund. OT: Ja, medicinsektorn ligger före. 3.2 GPU-programmering, Lennart Ohlsson LO: GPU-programmering är nytt kunskapsområde som vi bör undervisa om. Ur datorgrafiksynpunkt kan man se det här på två sätt, man kan se det som ett specialfall av accelerationsteknik och är inte märkligt, det andra att vi kan göra nya typer av effekter och tänka på ett nytt sätt. Ur programmeringssynvinkel får man tänka lite annorlunda, det höjer prestanda, men är begränsat som språk. Sen måste man tänka på kombinationen med resten av programmet, sätta upp pipelines etc. Integrationen mellan GPU och CPU, synkroniseringen mellan dem är ett forskningsområde i sig, det saknas strukturer idag. Att använda GPU för att göra helt andra saker än grafik är ett nytt område, hur ska man ställa sig till det? AB: Det är stor skillnad på olika versioner, hur ser det ut om två år? Är kunskaperna värda något alls då? Nya ljussättningsmodeller mycket spännande, man behöver inte bekymra sig om algoritmer. AH: Enkla grundläggande idéer kommer man långt med. TP: Kommer tillämpningarna att vara beroende av specifika grafikkort? AB: Nej, OpenGL är ju en standard, så det ska funka likadant. KMJA: Ska, men kommer det faktiskt att göra det? AH: Varje gång man köper nytt grafikkort, slutar gamla program att fungera. TP: Exempel Eon, vissa noder fungerar inte på vissa datorer och tvärtom. AB: Hur mycket GPU har ni i era utbildningar nu? LO: 2 poäng av en 5-poängskurs. Två större uppgifter. Vad är övergående med kompatibilitetsproblem, vad är fundamentalt? Man kan ju göra parallella implementationer, som kan vara generella kontra effektiva. AB: Exempel, Game Physics innehåller flera kapitel om GPU-programmering, för att locka köpare. TL: PPU, fysikacceleration i hårdvara är på gång. Vi har haft någon liten övning att göra en vertex shader i CG. Vi har väntat på att OpenGL Shader Language ska bli stabilt. Hur ser ett grafikkort ut om fem år, det känns osäkert nu? Global belysning och scengraf nere på grafikkortet förhoppningsvis.

9 LO: Strålföljning är ju inte så intressant. Att kunna göra bump mapping, shading, animation samtidigt på ett lätt sätt är viktigt. En trend är mot PPU, som kan göra mer allänna beräkningnar. Är det fler som undervisar om GPU? AB: Hade tänkt, men blev inte. TL: Känns relevant, att göra Phong shading i mjukvara är dumt när man kan få det effektivt på kortet. LK: Vi ger en möjlighet till det som fördjupning i AGI-kursen i höst. LO: Ytterligare ett problem är vilken hårdvara ska man använda, det finns enklare metoder på modernare kort, men undervisningssituationen har ju några år äldre datorer. AB: Stanford har kurser i hardware rendering på kort som de utvecklat själva. Å andra sidan har man ofta ganska tradionella kurser i USA och inriktar sig på teori. Många projekt är mycket omfattande och imponerande. Elevunderlaget är sämre idag, studenterna är ovilligare att arbeta med matematik och plugga överhuvudtaget. Datorgrafik är ändå ett mer motiverande område än många andra. LO: Har någon försökt koppla ihop datorgrafik med matematik, som ett pedagogiskt verktyg? TL: Nja, inte direkt, men vi använder ju matematik i datorgrafik. LK: De flesta har ju datorgrafikkurserna så sent, när man redan läst matematiken. AB: Många internationella studenter har mycket varierande förkunskaper. Förkunskaper i matematik och datorgrafik garanterar inget. Datorspel är dock motiverande för att läsa in förkunskaperna. Vi har också många studenter som kan området redan när de kommer och har gjort egna 3D-motorer. TP: Mina studenter är inte programmerare, och har ingen matematisk förståelse för t ex transformer. KMJA: Vikten av att förstå var origo ska placeras för att kunna sätta ihop transformer är ett viktigt exempel. AB: Det finns applets online som demonstrerar effekterna. LK: Inte bara transformer är viktiga, även andra områden av matematiken blir allt viktigare. Vi borde kräva bättre förkunskaper i matematik, åtminstone för fortsättningskurser. LO: Vi kan vända på det: datorgrafik är ett bra sätt att lära sig matematiken för att den blir visuellt tydlig när man arbetar med det. AB: Optikkurser ser ungefär likadana ut sedan 1960-talet, man borde slå ihop fysikernas optikkurser med raytracing-kurser. ÖV: LinAlgkurserna är fortfarande lika dåliga, de skulle må bra av visualisering. MD: Inte nödvändigtvis, man måste ju fortfarande räkna själv för att förstå. Ibland är det ju så att man inte förstår kursen förrän långt senare, men studenterna måste vara motiverade att hålla ut tills de inser poängen. LK: Vad kan SIGRAD göra i frågan? AB: Vi kan väl lägga upp länkar till alla dessa kurser på SIGRADs hemsida. Alla uppmanas skicka länkar till webmaster. AB: Alla dessa spelkurser, somliga är ju bra. Det är många som går dessa kurser, hur går det för dem? Det finns inga representanter här, vill de klara sig själva? Det finns en stor community för spelutvecklare. SIGRAD skulle kunna spela en roll här, men vi måste ha något att erbjuda. Hur ser marknaden ut

10 för dem som gått datorspelskurser? 70 anställda på DICE i Göteborg blev ju avskedade på ett bräde. (AB går igenom spelutbildningar i Sverige.) LK: Ett annat symptom: KTH Game Awards nu blivit Swedish Game Awards, det kom ett hundratal bidrag till tävlingen i år. AB: Nordic Game Event drar mycket folk, det är svårt för SIGRAD-konferensen att konkurrera. Spelprogrammeringstävlingar är vanliga nu. Är det så att bara de stora konferenserna överlever? Ansträngningen att skriva en artikel är lika stor för en liten som stor konferens, så man publicerar hellre där man blir läst. TL: Kan SIGRAD samarbeta med Eurographics om att arrangera en konferens? LK: SIGRAD är en självständig organisation, men det finns också chapters inom SIGGRAPH och Eurographics. Det alternativet har diskuterats tidigare. TL: Kan vi lägga upp våra bidrag i ACMs Digital Library? AH: Hur är det med nordisk organisation, händer det något i resten av de skandinaviska länderna? AB: Vi har sökt samarbete med Scanviz i Norge. Det finns ett antal små föreningar i Sverige, som VR-Forum, MOSIS m fl, som lever för sina årliga konferenser. Kan vi försöka få Skövde att ta SIGRAD 2006, på temat Spel? Det skulle kunna locka till sig andra små högskolor. TL: Skulle man kunna ha en dag på konferensen med tutorials? Akenine- Möller som affischnamn, förslagsvis. AB: Så gör vi. LO: Vi behöver få in yngre. LK: Vi kunde bjuda in dem som klarat sig bäst i Swedish Game Awards att demonstrera sina verk. KMJA: Skulle SIGRAD kunna verka för gemensamma licenser för mjukvara? LO: Det skulle kunna vara ett skäl att vara med i SIGRAD, att kunna utnyttja en licens mot att man är medlem. Kan vi undersöka frågan? AB: Börja med Discreet, och få ut studentlicenser på 3StudioMax som första erbbjudande. Ett alternativ är Eon. LO: Ordföranden får ta första kontakten med Discreet.

Nyhetsbrev, no 2, juni 2005

Nyhetsbrev, no 2, juni 2005 Nyhetsbrev, no 2, juni 2005 hemsida: http://www.sigrad.org Redaktionen nås via nyhetsbrev@sigrad.org och består av: Anders Hast Deadline för bidrag till nästa nummer: 30 augusti ****************************************************

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7) Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 180 ECTS Utbildningsplanen är inrättad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Pressrelease Artes Industriambassadör 031115. Mer realistiska skuggor i datorspel och virtual reality-applikationer

Pressrelease Artes Industriambassadör 031115. Mer realistiska skuggor i datorspel och virtual reality-applikationer Anita Andler Pressrelease Artes Industriambassadör 031115 Mer realistiska skuggor i datorspel och virtual reality-applikationer Ulf Assarsson, doktorand vid Chalmers tekniska högskola lade den 10 oktober

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

MASTERPROGRAM Interaktiv Medieteknik (TIMTM)

MASTERPROGRAM Interaktiv Medieteknik (TIMTM) MASTERPROGRAM Interaktiv Medieteknik (TIMTM) Förklaring av termer: Obligatoriska kurser: Måste läsas av alla i programmet eller inom spåret. Villkorligt valfria kurser: Utifrån ett bestämt kurspaket måste

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-527/2009. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-527/2009. Sida 1 (7) AKADEMIN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Utbildningsplan Dnr CF 52-527/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERINGS- OCH DATASPELSTEKNIK, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Games Technology,

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/217 Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng Computer Science, Bachelor s Programme, 180 higher education credits Grundnivå/programkod (N1COS) 1. Fastställande

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID

Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID Vad gör vi här? Programmeringsteknik fördjupningskurs (EDAA01; 7,5hp) Valfri för F, N & BME (kan läsas från åk 2 eller i sommar!) Avancerad

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2013-04-18 Dnr: MDH 2.1.2-178/13 liga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik

Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers.se 2015-09-10 Hur många från Datavetenskap? Datateknik? Informationsteknik? Seminarieserie Seminarier

Läs mer

Programmering. Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik. Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers.

Programmering. Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik. Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers. Programmering Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers.se 2015-09-24 Hur många från Datavetenskap? Datateknik? Informationsteknik? Översikt

Läs mer

Kommande kurser om samspelet mellan människa och teknik. Mattias Wallergård Institutionen för designvetenskaper

Kommande kurser om samspelet mellan människa och teknik. Mattias Wallergård Institutionen för designvetenskaper Kommande kurser om samspelet mellan människa och teknik Mattias Wallergård Institutionen för designvetenskaper C-programmet Specialiseringen Användbarhet & Design Interaktion 1: neuromodellering, kognitiv

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

13 1MA302 Automatateori DV1 4 A D, M 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6 A D

13 1MA302 Automatateori DV1 4 A D, M 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6 A D 4.2 Årskurs 1 Studierna inleds med en frivillig introduktion till utbildningen omfattande två veckor. Därefter enligt nedanstående lista. Period Kurskod Kursnamn Poäng Nivå Ämne 11 1MA316 Introduktionskurs

Läs mer

DD1390 prosam14 för årskurs 3

DD1390 prosam14 för årskurs 3 DD1390 prosam14 för årskurs 3 Viggo Kann Professor i datalogi TCS - Teoretisk datalogi CSC Skolan för datavetenskap och kommunikation viggo@nada.kth.se 1 Dagens föreläsning Prosam i år Årskurs tre på D

Läs mer

Att välja kurser på Datateknik år 4-5

Att välja kurser på Datateknik år 4-5 Att välja kurser på Datateknik -5 Inledning På D-programmet är alla kurser i årskurs 1-3 obligatoriska. Efter det är alla kurser valfria. Det skapar möjligheter för dig att sätta din egen prägel på utbildningen

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Kort kursinfo Lab info Föreläsning - Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Läs mer

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Design och konstruktion av grafiska gränssnitt Armin Nezirevic Peter Börjesson Interaktionsdesign Tillämpad informationsteknologi Chalmers/GU Idag Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Kort kursinfo

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

el o;; Utbildningsplan för Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram Bachefor Programmein Cognitive Science 180 Högskolepoäng

el o;; Utbildningsplan för Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram Bachefor Programmein Cognitive Science 180 Högskolepoäng el o;; Utbildningsplan för Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram Bachefor Programmein Cognitive Science 180 Högskolepoäng Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde som

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2017/62 Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits Grundnivå/programkod (N1COS) 1. Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

rogram tbildnings 2010/11 Bostadsgaranti

rogram tbildnings 2010/11 Bostadsgaranti tbildnings rogram 2010/11 n TV- och filmscenografi/ attributmakeri n Datorgrafik n Datorspelsutveckling n Datateknik, mobila system n Datateknik/ Elektroteknik-on-line n Datornätverk n Träteknik Bostadsgaranti

Läs mer

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3.

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3. 1(5) Kursvärdering - sammanställning Kurs: Grundkurs i C-programmering, 2p (1TD442), 1p (1IT022) Antal reg: 103 Program: ingår i 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6p/ Antal svar: 31 DVP: 11 svar

Läs mer

Om matematikämnet på CLGYM. Obligatoriska kurser och förslag på valbara kurser. Inför 2015-16.

Om matematikämnet på CLGYM. Obligatoriska kurser och förslag på valbara kurser. Inför 2015-16. Hans Thunberg april 2015 KTH Matematik Om matematikämnet på CLGYM. Obligatoriska kurser och förslag på valbara kurser. Inför 2015-16. Allmänt om matematikkurserna på CL CL är ett av de mest matematikintensiva

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

BOSS Utvärderingsmöte: 2015 LP1

BOSS Utvärderingsmöte: 2015 LP1 BOSS Utvärderingsmöte: 2015 LP1 Följande förkortningar används för programnamnen på spelutbildningarna: TA (Technical artist i spel) SP (Spelprogrammering) CS (Civilingenjör i spel och programvaruteknik)

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016 Master Programme in Mechanical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2014-12-16 av Enhetschef för utbildnings- och forskningsenheten.

Läs mer

Välkomna till kursen i grundläggande programmering DVGA08, ISGA04

Välkomna till kursen i grundläggande programmering DVGA08, ISGA04 Välkomna till kursen i grundläggande programmering DVGA08, ISGA04 Presentation av personal på kursen Kerstin Andersson lärare i datavetenskap Johan Öfverberg lärare i informatik Inger Bran kurssekreterare

Läs mer

Presentation. Curriculum Vitae för Lars Kristiansson, 2004-10-28-1 -

Presentation. Curriculum Vitae för Lars Kristiansson, 2004-10-28-1 - Presentation Jag heter Lars Kristiansson. Jag är född 1963 och har studerat datavetenskap på Göteborgs Universitet. Jag har nu avslutat utbildningen, och är alltså filosofie kandidat i datalogi. Nyligen

Läs mer

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart GIT L0005B ArcGis Information inför kursstart Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Examination 2 Litteratur 3 Förkunskaper 4 Programvaror 4 Skuggning 4 Windows Messenger 4 Kontakt 4 D enna information ska

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Software Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 62 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs

EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs Läsperiod lp 1+2 (Ges även lp 3) 7.5 hp anna.axelsson@cs.lth.se sandra.nilsson@cs.lth.se http://cs.lth.se/edaa01ht Förkunskapskrav: Godkänd på obligatoriska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points Utbildningsprogrammet inrättades den 19 juni 2003 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och

Läs mer

Universe Engine Rapport

Universe Engine Rapport 1 Universe Engine Rapport Alexander Mennborg 2017-05-08 2 Inledning I denna rapport diskuteras utvecklingsprocessen till projektet Universe Engine. Denna diskussion omfattar hela utveckling från starten

Läs mer

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25 sp Språk och

Läs mer

Programinformation för. Technical Artist i Spel, 180 högskolepoäng. (Technical Artist for Games, 180 ECTS credits)

Programinformation för. Technical Artist i Spel, 180 högskolepoäng. (Technical Artist for Games, 180 ECTS credits) Programinformation för Technical Artist i Spel, 180 högskolepoäng (Technical Artist for Games, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Nämnden för utbildningsfrågor vid sektionen för

Läs mer

Tentamen TNM061, 3D-grafik och animering för MT2. Tisdag 3/ kl 8-12 TP51, TP52, TP54, TP56, TP41, TP43. Inga hjälpmedel

Tentamen TNM061, 3D-grafik och animering för MT2. Tisdag 3/ kl 8-12 TP51, TP52, TP54, TP56, TP41, TP43. Inga hjälpmedel Tentamen TNM061, 3D-grafik och animering för MT2 Tisdag 3/6 2014 kl 8-12 TP51, TP52, TP54, TP56, TP41, TP43 Inga hjälpmedel Tentamen innehåller 8 uppgifter, vilka tillsammans kan ge maximalt 50 poäng.

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Shaders. Renderingssystem. Renderingssystem. Renderingssystem. Hårdvara för 3D-rendering. Hårdvara för 3D-rendering

Shaders. Renderingssystem. Renderingssystem. Renderingssystem. Hårdvara för 3D-rendering. Hårdvara för 3D-rendering Shaders Renderingssystem Applikation Geometri Rastrering Martin Fitger d00-mfi@d.kth.se VT 2008, DH2323 / DH2640 / NA8740 Renderingssystem Renderingssystem Applikation Per-vertex operationer Geometri Rastrering

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

NUMERISKA METODER HT01. Energiteknik & Teknisk fysik HT01. Institutionen för Datavetenskap Umeå Universitet

NUMERISKA METODER HT01. Energiteknik & Teknisk fysik HT01. Institutionen för Datavetenskap Umeå Universitet NUMERISKA METODER HT01 för Energiteknik & Teknisk fysik HT01 Institutionen för Datavetenskap Umeå Universitet Dagens pass (föreläsning 1-2) Allmän info del 1 (kursens poäng, utlåning av Matlab, Matlab

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Formulär för kursansvarig. Kursanalysen utförs under kursens gång. Nomenklatur: F föreläsning, Ö övning, R räknestuga, L laboration, S seminarium)

Formulär för kursansvarig. Kursanalysen utförs under kursens gång. Nomenklatur: F föreläsning, Ö övning, R räknestuga, L laboration, S seminarium) Kursanalys KTH 1 Formulär för kursansvarig. Kursanalysen utförs under kursens gång. Nomenklatur: F föreläsning, Ö övning, R räknestuga, L laboration, S seminarium) KURSDATA Obligatorisk del 2 Kursens namn

Läs mer

Inledande matematik M+TD

Inledande matematik M+TD Introduktionsföreläsning p. 1/13 Introduktionsföreläsning Inledande matematik M+TD Stig Larsson http://www.math.chalmers.se/ stig Matematiska vetenskaper Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i datalogi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i datalogi Studieplan för utbildning på forskarnivå i datalogi Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Reviderad version, 28 februari 2008. Gemensamma föreskrifter för utbildningen på forskarnivå vid KTH

Läs mer

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt

Scriptprogrammering och avancerad Flash. Ulf Larsson Jon Wåhlstedt Institutionen för kommunikation, medier och it Delkursbeskrivning: Scriptprogrammering och avancerad Flash, 7,5 poäng (Script programming and advanced Flash 7.5 ECTS credits) Kurs Scriptprogrammering och

Läs mer

Ny programansvarig och visioner för Datateknik, 300hp

Ny programansvarig och visioner för Datateknik, 300hp Ny programansvarig och visioner för Datateknik, 300hp 9 maj 2011 Bakgrund: Vem är Patrik? Utb.: student Chalmers F 1992 1995, doktorand 2000, nu docent i programvaruteknik på D&IT-institutionen. Undervisning:

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Teknik för avancerade datorspel!

Teknik för avancerade datorspel! 1(83) Information Coding / Computer Graphics, ISY, LiTH TSBK 03 Teknik för avancerade datorspel Ingemar Ragnemalm, ISY Fysik Datorgrafik Spelmekanismer AI Animation 1(83) Föreläsning 5 GPU computing GPU

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål Utbildningsplan Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT04. Utbildningens mål Se studiehandboken 04/05

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Algoritmer och datastrukturer. HI1029 8,0 hp Introduktion

Algoritmer och datastrukturer. HI1029 8,0 hp Introduktion Algoritmer och datastrukturer HI1029 8,0 hp Introduktion Lärandemål Efter kursen ska studenten: Ha kunskaper om de vanligaste algoritmteknikerna och datastrukturerna I viss mån kunna utvärdera algoritmers

Läs mer

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål Utbildningsplan Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT05. Utbildningens mål Se studiehandbok lå 05/06

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Simulering av brand i Virtual Reality

Simulering av brand i Virtual Reality Simulering av brand i Virtual Reality Bakgrund Användningen av virtual reality (VR, virtuell verklighet) som ett forskningsverktyg inom brandteknik och utrymning har på senare tid visat sig vara mycket

Läs mer

Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet 7/A7).

Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet 7/A7). Dnr: 2017/1737 3.1.1.3 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Interaktiva medier och webbteknologier, 180 högskolepoäng Interactive Media and Web Technologies, 180 credits Nivå Grundnivå Fastställande av

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1053/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N erprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Physics, 180

Läs mer

Studienämnden Data 2012 13

Studienämnden Data 2012 13 Studienämnden Data 2012 13 Verksamhetsberättelse 3 2013-02-28 Christoffer Öjeling Emil Bryngelsson Daniel Toom Ordförande Vice Ordförande Arr-chef Öjeling, Bryngelsson, Toom SND Verksamhetsrapport 3 1

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning

Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning Program september 2017 09.30 Styrdokumentsförändringar och presentation av moduler 10.15 Paneldebatt: Varför ska våra elever lära sig programmering?

Läs mer

Innehåll. Mina målsättningar. Vad krävs för att nå dit? Obligatoriska uppgifter. Websajten. Datastrukturer och algoritmer

Innehåll. Mina målsättningar. Vad krävs för att nå dit? Obligatoriska uppgifter. Websajten. Datastrukturer och algoritmer Innehåll Datastrukturer och algoritmer Föreläsning 1! Introduktion och begrepp Kurspresentation! - Målsättning! - Kursutvärdering! - Upplägg! - Översikt! Viktiga begrepp "1 "2 Mina målsättningar Alla ska

Läs mer

Omtentamen. TNM077 3D-datorgrafik och animering kl 8-12 Inga hjälpmedel. (samt även TNM008 3D-datorgrafik och VR)

Omtentamen. TNM077 3D-datorgrafik och animering kl 8-12 Inga hjälpmedel. (samt även TNM008 3D-datorgrafik och VR) Omtentamen TNM077 3D-datorgrafik och animering (samt även TNM008 3D-datorgrafik och VR) 2005-06-10 kl 8-12 Inga hjälpmedel Denna tentamen innehåller 7 uppgifter som tillsammans kan ge maximalt 40 poäng.

Läs mer

Linux som utvecklingsmiljö

Linux som utvecklingsmiljö Linux som utvecklingsmiljö You are logged in as Björne A Lindberg (Log out) Home My courses 212 linum Topic 14 Utvärdering Linux som utvecklingsmiljö VT15 Analysis Utvärdering Linux som utvecklingsmiljö

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Network Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

1DV433 HT13. I vilken utsträckning har kursens innehåll och uppläggning gett förutsättningar för att du ska ha uppnått respektive lärandemål?

1DV433 HT13. I vilken utsträckning har kursens innehåll och uppläggning gett förutsättningar för att du ska ha uppnått respektive lärandemål? 1DV33 HT13 Antal : I vilken utsträckning har kursens innehåll och uppläggning gett förutsättningar för att du ska ha uppnått respektive lärandemål? - ha fått grundläggande kunskaper om strukturerad programmering

Läs mer

Beslut i Fakultetesnämnden för Naturvetenskap och teknik Reviderad

Beslut i Fakultetesnämnden för Naturvetenskap och teknik Reviderad Mälardalens högskola Mälardalen University Utbildningsplan för Flygingenjörsprogrammet 180 hp Programkod: IMV20 Planeringsdel Läsåret 2008/2009 Beslut i Fakultetesnämnden för Naturvetenskap och teknik

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Procedurell renderingsmotor i Javascript och HTML5

Procedurell renderingsmotor i Javascript och HTML5 Procedurell renderingsmotor i Javascript och HTML5 TNM084 Procedurella Metoder för bilder Gustav Strömberg - gusst250@student.liu.se http://gustavstromberg.se/sandbox/html5/shademe/texture_stop_final.html

Läs mer

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering Fakulteten för teknik och naturvetenskap Utbildningsplan Matematisk modellering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: NANAT Inriktningar FSGR, RESI, TIMA Matematisk

Läs mer

Sammanfattning. Icke-visuella audio-haptiska datorgränssnitt MICOLE. Gränssnitt

Sammanfattning. Icke-visuella audio-haptiska datorgränssnitt MICOLE. Gränssnitt Sammanfattning Icke-visuella audio-haptiska datorgränssnitt Charlotte Magnusson Kirsten Rassmus-Gröhn Presentation av EU-projekt Flera olika tillämpningar Audio-haptiskt ritprogram Audio-haptisk trafikmiljö

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGNER Tid:, Klockan 09.00 Plats: Kalmar Nyckel samt via Skype Närvarande: Morgan Rydbrink, Dan Alstermark, Emma Pettersson, Louise Zackrisson 1. Mötets öppnande a. Mötets öppnades

Läs mer

Studienämnden Data 2012 13

Studienämnden Data 2012 13 Studienämnden Data 2012 13 Verksamhetsberättelse 3 2013-02-28 Christoffer Öjeling Emil Bryngelsson Daniel Toom Ordförande Vice Ordförande Arr-chef Öjeling, Bryngelsson, Toom SND Verksamhetsrapport 3 1

Läs mer

I rastergrafikens barndom...gjorde man grafik genom att skriva i ett videominne. Operationer på buffert och pixlar. Idag... Varför grafikkort?

I rastergrafikens barndom...gjorde man grafik genom att skriva i ett videominne. Operationer på buffert och pixlar. Idag... Varför grafikkort? Operationer på buffert och pixlar I rastergrafikens barndom......gjorde man grafik genom att skriva i ett videominne. Lapped textures Emil Praun et al., SIGGRAPH 2000. Gustav Taxén CID gustavt@nada.kth.se

Läs mer

Byggnationen av Cheopspyramiden - ett visualiseringsprojekt. Mathias Bergqvist, Rikard Gehlin, Henrik Gunnarsson

Byggnationen av Cheopspyramiden - ett visualiseringsprojekt. Mathias Bergqvist, Rikard Gehlin, Henrik Gunnarsson Byggnationen av Cheopspyramiden - ett visualiseringsprojekt Mathias Bergqvist, Rikard Gehlin, Henrik Gunnarsson 25 April 2010 0.1 Förord Gruppen vill tacka Adam Grudzinski för att ha fått tillåtelse att

Läs mer

TBSK 03 Teknik för Advancerade Datorspel

TBSK 03 Teknik för Advancerade Datorspel TBSK 03 Teknik för Advancerade Datorspel Översikt 3D och Stereoskopi Introduktion Bildskärmsteknik Depth Cues Limiteringar Design-riktlinjer Texturkompression Introduktion Algoritmer & Standarder (DXT,

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Varför välja oss? Kursplan Presentation av våra datatekniska kurser Eftersom företag mycket sällan anställer gymnasieelever (de vill att ni ska

Läs mer

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp Master of Science in Electronics Engineering, 300 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Fotorealistiska bilder 1 PV360 kap 1 7: Grunder samt material och dekaler i Photoview 360

Fotorealistiska bilder 1 PV360 kap 1 7: Grunder samt material och dekaler i Photoview 360 Fotorealistiska bilder 1 PV360 kap 1 7: Grunder samt material och dekaler i Photoview 360 1 Att skapa en fotorealistisk bild kan sägas bestå av två delar: - Den artstiska delen. Att välja scen, ljussättning,

Läs mer

Grundutbildning vid EIT. Lunds universitet

Grundutbildning vid EIT. Lunds universitet Grundutbildning vid EIT Lunds universitet Organisatoriskt 431 helårsstudenter i uppdrag 2010 71 kurser under 2010/2011 19 heltidsekvivalenter lärare (fördelat på totalt 93 lärare) 3 kursadministratörer

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2016/2017

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2016/2017 Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för et 2016/2017 Master Programme in Mechanical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2016-05-31 av Chef för Utbildnings- och forskningsenheten. Denna utbildningsplan

Läs mer

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp Mechanical Engineering - Product Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMPRG

Läs mer