Att välja kurser på Datateknik år 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att välja kurser på Datateknik år 4-5"

Transkript

1 Att välja kurser på Datateknik -5 Inledning På D-programmet är alla kurser i årskurs 1-3 obligatoriska. Efter det är alla kurser valfria. Det skapar möjligheter för dig att sätta din egen prägel på utbildningen och att fördjupa dig inom ämnesområden du är intresserad av. Som student får du välja vilka kurser du läser, men det finns begränsningar i form av krav för att få ut examen. Därför måste du planera valet av kurser så du uppfyller alla villkor för att kunna ut en examen. Du väljer ingen specialisering nu och ingen kontroll av ditt val av kurser sker nu. Det är ditt ansvar att välja kurser så du uppfyller kraven för att ta ut en civilingenjörsexamen i datateknik. När du ansöker om examen sker en kontroll av att du läst tillräckligt många kurser inom en specialisering. I denna folder beskrivs allt du behöver tänka på när du väljer kurser för årkurs 4 och 5. Alla krav för att ta ut examen beskrivs i Civilingenjörsutbildningen i datateknik: utbildningsplan. De krav som rör kurser, och som inte beskrivs här, uppfylls av det obligatoriska blocket i årskurs 1-3. Djup i utbildningen För att bli civilingenjör måste man ha djupgående kunskaper inom ett ämnesområde. Det avspeglar sig i två krav för att ta ut examen: 75 högskolepoäng från kurser på avancerad nivå (A-nivå) samt 45 högskolepoäng inom en specialisering. Minst 30 högskolepoäng inom specialiseringen måste vara på A-nivå. Det betyder att alla läser kurser enligt följande: Typ av kurser Årskurs högskolepoäng Obligatoriska ,5 (alla på grundnivå) Specialisering (varav minst 30 på A-nivå) Valfria kurser ,5 (max 15 utanför D-programmet) Examensarbete 5 30 (A-nivå) SUMMA 300 (varav minst 75 på A-nivå) obligatoriska kurser, år ,5 hp specialisering min 45 hp A-nivå min 75 hp valfria kurser 44,5 hp fria kurser max 15 hp exjobb, A-nivå 30 hp

2 Valfria kurser De valfria kurserna omfattar 44,5 högskolepoäng och kan väljas fritt bland alla kurser som ingår i D-programmet. Vilka kurser det är framgår av läro- och timplanen. Bland de valfria kurserna får även kurser från specialiseringar ingå. Från 2014 listas inte kurser som ingår i en specialisering under rubriken valfria kurser i studiehandboken. För att se alla kurser behöver du titta både under valfria kurser och i alla specialiseringar. Om du läser mer än 45 högskolepoäng från en specialisering kommer de överskjutande poängen räknas som valfria kurser. Om du läser kurser från flera specialiseringar kommer kurserna från alla utom en specialisering att räknas som valfria på programmet. För att uppfylla kravet om totalt 75 högskolepoäng på A-nivå måste en del av de valfria kurserna vara på A-nivå. Hur många poäng bland de valfria som ska ligga på A-nivå beror på vilka kurser du läser inom din specialisering. Utöver kurserna som ingår i D-programmet kan upp till 15 högskolepoäng komma från helt fria kurser, oberoende av program och universitet/högskola. För att använda poäng från kurser utanför D-programmet måste du dock ansöka om detta via programledning D (ansökan skickas till programplaneraren). Specialiseringar Under utbildningens gång väljer du inte specialisering, men när du ansöker om att ta ut examen måste du ha minst 45 högskolepoäng från kurser i en specialisering. På ditt examensbevis står inte vilken specialisering du uppfyller. Specialiseringarna är en klassificering av kurser för att förtydliga examenskravet om tillräcklig kunskapsdjup inom ett ämnesområde. Av kurserna inom specialiseringen måste minst 30 högskolepoäng vara på A-nivå. På Datateknik finns följande specialiseringar: Bilder och grafik Design av processorer och digitala system Inbyggda system Kommunikationssystem Programvara Software Engineering System, signaler och reglering Specialiseringarnas innehåll presenteras närmare nedan. Referenser Studiehandboken, utbildningsplan och läro- och timplan:

3 Bilder och grafik Du får lära dig avancerade metoder för hur man effektivt kan analysera, konstruera samt behandla digitala bilder. Snabba algoritmer, speciell programvara samt implementeringsmetoder för bästa prestanda är exempel på innehåll. Tillämpningar finns inom vitt skilda områden, från underhållningsindustrin med spel och film till medicintillämpningar. Industrin efterfrågar ingenjörer som både kan ta fram nya algoritmer för bildanalys och implementera dem effektivt. Det är därför lämpligt att komplettera bildanalyskurserna med t.ex. EDAF15 algoritmimplementering, EDA031 C++ eller EDAN25 Multicoreprogrammering. Stationära stokastiska processer FMSF10 7,5 hp Signalbehandling - design och implementering ETIF10 7,5 hp Interaktionsdesign MAMN25 7,5 hp interaktionsdesign MAMN01 7,5 hp Matristeori* FMA120 6,0 hp Virtual Reality i teori och praktik MAM101 7,5 hp Bildanalys FMAN20 7,5 hp Projekt i tillämpad matematik FMAN40 3,0 hp Projekt i tillämpad matematik FMAN40 3,0 hp Multispektral avbildning FAFF20 7,5 hp Datorgrafik EDA221 7,5 hp Högpresterande datorgrafik EDAN35 7,5 hp Datorseende FMA270 6,0 hp Numeriska metoder för datorgrafik* FMN100 6,0 hp Spatial statistik med bildanalys FMSN20 7,5 hp * Kurserna Matristeori och Numeriska metoder för datorgrafik överlappar med 3 hp. Kurserna Matristeori och Numeriska metoder för datorgrafik överlappar med 3 hp. 1. Pilarna i figuren representerar samband mellan kurser (förkunskapskrav eller antagna förkunskaper). En del förkunskapskrav är av typen A eller B, vilket illustreras med en pil från A och en från B. Det finns även andra förkunskapskrav från kurser utanför specialiseringen, så kontrollera de faktiska förkunskapskraven i kursplanerna.

4 Design av processorer och digitala system Du lär dig konstruera hårdvaran i digitala datorsystem. Såväl programvaruaspekter som hårdvaruaspekter för bästa prestanda ingår, med ett fokus på hårdvaran. Det kan gälla allt från enskilda VLSI-kretsar till kompletta datorsystem. Digitala strukturer på kisel EITF35 7,5 hp Datorarkitektur EITF20 7,5 hp Digitala och analoga projekt EITF40 7,5 hp Konstruktion av inbyggda system EDAN15 7,5 hp Elektromagnetisk fältteori ESS050 9,0 hp IC-projekt 1 ETIN35 7,5 hp Digital ICkonstruktion ETIN20 7,5 hp DSP-design ETIN45 7,5 hp Modern elektronik ETIN70 7,5 hp Mätteknik ESSF10 5,0 hp Konstruktion av inbyggda system, fk EDA385 7,5 hp IC-projekt 2 ETIN40 7,5 hp Integrerade A/D och D/A omvandlare ETIN55 7,5 hp 1. Pilarna i figuren representerar samband mellan kurser (förkunskapskrav eller antagna förkunskaper). En del förkunskapskrav är av typen A eller B, vilket illustreras med en pil från A och en från B. Det finns även andra förkunskapskrav från kurser utanför specialiseringen, så kontrollera de faktiska förkunskapskraven i kursplanerna.

5 Inbyggda system Du fokuserar på datorsystem som är inbygga i andra system som t.ex. mobiltelefoner, reglersystem och konsumentprodukter. I denna typ av system är det viktigt med ämnen som realtidsprogrammering och kommunikation mellan programvara och hårdvara. Prestanda, tillförlitlighet och kostnad är viktiga aspekter att tänka på för denna typ av system. C-programmering EDAA25 3,0 hp Datorarkitektur EITF20 7,5 hp Internet inuti EITN30 7,5 hp Operativsystem EDAF35 7,5 hp Tillämpad mekatronik EIEF01 10,0 hp Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs ETIN80 7,5 hp Konstruktion av inbyggda system EDAN15 7,5 hp Digitala strukturer på kisel EITF35 7,5 hp Projekt i reglerteknik FRT090 7,5 hp Realtidssystem FRTN01 10,0 hp Multicoreprogrammering EDAN25 6,0 hp ges ht 2015, Kompilatorer EDAN65 7,5 hp Optimerande kompilatorer EDA230 7,5 hp ges ht 2014, Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs EDA385 7,5 hp 1. Pilarna i figuren representerar samband mellan kurser (förkunskapskrav eller antagna förkunskaper). Det finns även andra förkunskapskrav från kurser utanför specialiseringen, så kontrollera de faktiska förkunskapskraven i kursplanerna.

6 Kommunikationssystem Du lär dig hur avancerade högpresterande kommunikationssystem är konstruerade. Dagens system med höga bithastigheter kräver spjutspetsteknik beträffande såväl programvara som hårdvara. Alla delsystem som bygger upp ett modernt kommunikationssystem förklaras. Kommunikation mellan datorer och datorsystem blir viktigare och viktigare med dagens internet och mobiltelefonindustri. Markovprocesser FMSF 7,5 hp Internetprotokoll ETSF10 7,5 hp Internet inuti EITN30 7,5 hp Simulering ETS061 7,5 hp Webbsäkerhet EITF05 4,0 hp webbsäkerhet EITN41 7,5 hp Algebraiska strukturer FMAN10 7,5 hp Informationsteori EITN45 7,5 hp Digital kommunikation ETT051 7,5 hp Digital kommunikation, fortsättningskurs ETTN01 7,5 hp telekommunikation ETSN01 7,5 hp datasäkerhet EITN50 7,5 hp Kryptoteknik EDIN01 7,5 hp Projekt i trådlös kommunikation EITN21 7,5 hp Kodningsteknik EDI042 7,5hp 1. Pilarna i figuren representerar samband mellan kurser (förkunskapskrav eller antagna förkunskaper). Det finns även andra förkunskapskrav från kurser utanför specialiseringen, så kontrollera de faktiska förkunskapskraven i kursplanerna.

7 Programvara Denna specialisering behandlar både ämnet avancerad programmering. Bland kurserna i programmering finns både nya programspråk och nya tillämpningar som t ex språkbehandling och artificiell intelligens. C-programmering EDAA25 3,0 hp C++ - programmering EDA031 7,5 hp Språkteknologi EDAN20 7,5 hp Funktionsprogrammering EDAN40 7,5 hp Databasteknik EDA216 7,5 hp e algoritmer EDAN55 7,5 hp ges ej 2015 Linjär och kombinatorisk optimering FMA240 6,0 hp Algoritmimplementering EDAF15 5,0 hp Kompilatorer EDAN65 7,5 hp Projekt i datavetenskap EDAN70 7,5 hp Tillämpad artificiell intelligens EDA132 7,5 hp Projekt i datavetenskap EDAN70 7,5 hp Multicoreprogrammering EDAN25 6,0 hp ges 2015, 2017,... Constraintprogrammering EDAN01 7,5 hp Diskret matematik FMAA25 7,5 hp Optimerande kompilatorer EDA230 7,5 hp ges 2016, 2018,... Diskret matematik FMAA25 7,5 hp Pilarna i figuren representerar samband mellan kurser (förkunskapskrav eller antagna förkunskaper). Det finns även andra förkunskapskrav från kurser utanför specialiseringen, så kontrollera de faktiska förkunskapskraven i kursplanerna. 1. Kurser på grundnivå har grön färg och bred ram. A-nivå kurser är vita och har smal ram. 2. År avser bara schemaläggning. Ambitionen är att schemat för kurser i en års-ruta inte ska krocka. Den enda

8 Software engineering Denna specialisering behandlar både ämnet software engineering och projektledning. Kurserna i software engineering behandlar alla delar av utvecklingen av stora programvarusystem, från hur man ställer krav på systemen till hur man utvecklar dem med avancerade programmeringstekniker, samt hur man testar dem. I specialiseringen finns även kurser i projektledning och företagsorgnaisation. Industriell Ekonomi, allmän kurs MIO012 6,0 hp Industriell Ekonomi, allmän kurs MIO012 6,0 hp C++ - programmering EDA031 7,5 hp datasäkerhet EITN50 7,5 hp Kravhantering ETS170 7,5 hp Databasteknik EDA216 7,5 hp Programvaruutveckl ing för stora system ETSN05 7,5 hp Coachning av programvaruteam EDA270 9,0 hp Företagsorganisation MIO022 6,0 hp Realtidssystem FRTN01 10,0 hp Interaktionsdesign MAMN25 7,5 hp Konfigurationshantering EDAN10 7,5 hp Programvarutestning ETS200 7,5 hp Constraintprogrammering EDAN01 7,5 hp Användbarhetsutvärdering MAM120 7,5 hp 1. Pilarna i figuren representerar samband mellan kurser (förkunskapskrav eller antagna förkunskaper). Det finns även andra förkunskapskrav från kurser utanför specialiseringen, så kontrollera de faktiska förkunskapskraven i kursplanerna.

9 System, signaler och reglering Du får lära dig att konstruera system för avancerade tillämpningar där datorer och program utgör fundamentala komponenter. I kurserna lär du dig spjutspetsteknik för ett flertal avancerade datatekniska lösningar, system och tillämpningar. Signalbehandling och reglerteknik är viktiga redskap inom denna specialisering. I många av kurserna används Matlab, så en god kunskap i Matlab underlättar studierna. Digital kommunikation ETT051 7,5 hp Digital kommunikation, fortsättningskurs ETTN01 7,5 hp Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs ETIN80 7,5 hp Signalbehandling - design och implementering ETIF10 7,5 hp Signalseparation - oberoende komponenter EITN55 7,5 hp Stationära stokastiska processer FMSF10 7,5 hp Optimal och adaptiv signalbehandling EITN60 7,5 hp Matematisk statistik, tidsserieanalys FMS051 7,5 hp Medicinsk signalbehandling BMEN01 7,5 hp Systemidentifiering FRT041 7,5 hp Prediktiv reglering FRTN15 7,5 hp Matristeori FMA120 6,0 hp Realtidssystem FRTN01 10 hp Flervariabel reglering FRTN10 7,5 hp Projekt i reglerteknik FRT090 7,5 hp 1. Pilarna i figuren representerar samband mellan kurser (förkunskapskrav eller antagna förkunskaper). En del förkunskapskrav är av typen A eller B, vilket illustreras med en pil från A och en från B. Det finns även andra förkunskapskrav från kurser utanför specialiseringen, så kontrollera de faktiska förkunskapskraven i kursplanerna.

Grundutbildning vid EIT. Lunds universitet

Grundutbildning vid EIT. Lunds universitet Grundutbildning vid EIT Lunds universitet Organisatoriskt 431 helårsstudenter i uppdrag 2010 71 kurser under 2010/2011 19 heltidsekvivalenter lärare (fördelat på totalt 93 lärare) 3 kursadministratörer

Läs mer

Information från programledningen

Information från programledningen Information från programledningen Paul Stankovski, Programledare Göran Lindell, Bitr. programledare Nora Ekdahl, Programplanerare Roger Berlin, Studie- och karriärvägledare Svar: (Högskoleförordningen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2/10 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum Programledningen för elektroteknik

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2/10 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum Programledningen för elektroteknik LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2/10 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum 2010-10-28 Programledningen för elektroteknik Närvarande ledamöter Larsson, Bertil Almqvist, Monica Nilsson, Christer Åkerberg,

Läs mer

Utbildningsplaner för 2010/11

Utbildningsplaner för 2010/11 100317 Rune Kullberg Utbildningsplaner för 2010/11 Lunds Universitets rektor har beslutat om tillämpningsföreskrifter för utbildningsplaner vid Lunds universitet (Dnr I G221 5146/2006). LTHs rektor har

Läs mer

Signaler och Sensorer

Signaler och Sensorer Specialiseringen Signaler och Sensorer Johan Nilsson, Leif Sörnmo Lund University Northern Campus Linking university research to industry via Ideon Science Park Gambro MX IV - ESS xis ctive Biotech Centre

Läs mer

Civilingenjörsutbildningen inom informations- och kommunikationsteknik

Civilingenjörsutbildningen inom informations- och kommunikationsteknik Civilingenjörsutbildningen i informations- och kommunikationsteknik Programkod: TADIC (300 hp), TDICY (270 hp) Nivå: Avancerad Beslutsfattare: UN1 Utbildningsplanens giltighet: 2010/2011 Utbildningsplanen

Läs mer

Civilingenjörsutbildningen i elektroteknik Utbildningsplanens giltighet: 2008/09 Utbildningsplanen fastställd: 2008-10-07

Civilingenjörsutbildningen i elektroteknik Utbildningsplanens giltighet: 2008/09 Utbildningsplanen fastställd: 2008-10-07 Civilingenjörsutbildningen i elektroteknik Utbildningsplanens giltighet: 2008/09 Utbildningsplanen fastställd: 2008-10-07 1 Syfte och mål 1.1 Syfte Avancerad elektroteknik har en enorm betydelse i samhället,

Läs mer

Specialiseringar läsåret 2014/2015 Teknisk matematik

Specialiseringar läsåret 2014/2015 Teknisk matematik Specialiseringar läsåret 2014/2015 Teknisk matematik Specialiseringen skall ge dig ett profilerat djup på din utbildning. Specialiseringsstudierna skall ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter inom

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7) Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 180 ECTS Utbildningsplanen är inrättad

Läs mer

Styr- och informationssystem

Styr- och informationssystem Styr- och informationssystem Martin Enqvist Reglerteknik Institutionen för systemteknik Linköpings universitet Styr- och informationssystem 1 / 18 Grundidé: En industrirelevant profil som kombinerar teori-

Läs mer

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25 sp Språk och

Läs mer

Teknisk matematik Kursutbud för 2007/2008

Teknisk matematik Kursutbud för 2007/2008 Teknisk matematik Kursutbud för 2007/2008 Röda kryss Läsperiod 2006/2007. Gula fält Förändringar. Kurskod Kursnamn Poäng LP1 LP2 LP3 LP4 Kommentarer Kl. Obligatoriska kurser årskurs 1 FM05 Matematik, endimensionell

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Specialiseringar läsåret 2016/2017 Teknisk matematik

Specialiseringar läsåret 2016/2017 Teknisk matematik Specialiseringar läsåret 2016/2017 Teknisk matematik Specialiseringen skall ge dig ett profilerat djup på din utbildning. Specialiseringsstudierna skall ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter inom

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 1013/2007-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer

Studiehandboken 2011/ PLE:s förslag till kursutbud: Elektroteknik

Studiehandboken 2011/ PLE:s förslag till kursutbud: Elektroteknik Studiehandboken 2011/2012 - PLE:s förslag till kursutbud: Elektroteknik För en förklaring till använda symboler och uttryck, se sista sidan. E 1 (Obligatoriska kurser) EDA017 Programmeringsteknik 9 X X

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för. International Software Engineering, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. International Software Engineering, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Dnr 56-1113/07 International Software Engineering, 180 högskolepoäng (International Software Engineering, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Software Engineering Software

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Teknisk Matematik Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik

Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers.se 2015-09-10 Hur många från Datavetenskap? Datateknik? Informationsteknik? Seminarieserie Seminarier

Läs mer

Programmering. Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik. Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers.

Programmering. Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik. Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers. Programmering Seminarier i datavetenskap, datorteknik och informationsteknik Niklas Broberg niklas.broberg@chalmers.se 2015-09-24 Hur många från Datavetenskap? Datateknik? Informationsteknik? Översikt

Läs mer

13 1MA302 Automatateori DV1 4 A D, M 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6 A D

13 1MA302 Automatateori DV1 4 A D, M 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6 A D 4.2 Årskurs 1 Studierna inleds med en frivillig introduktion till utbildningen omfattande två veckor. Därefter enligt nedanstående lista. Period Kurskod Kursnamn Poäng Nivå Ämne 11 1MA316 Introduktionskurs

Läs mer

el o;; Utbildningsplan för Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram Bachefor Programmein Cognitive Science 180 Högskolepoäng

el o;; Utbildningsplan för Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram Bachefor Programmein Cognitive Science 180 Högskolepoäng el o;; Utbildningsplan för Kognitionsvetenskapligt kandidatprogram Bachefor Programmein Cognitive Science 180 Högskolepoäng Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde som

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/09 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum Programledningen för elektroteknik. Närvarande ledamöter

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/09 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum Programledningen för elektroteknik. Närvarande ledamöter LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1/09 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum 2009-03-04 Programledningen för elektroteknik Närvarande ledamöter Larsson, Bertil Almqvist, Monica Nilsson, Christer Danielsson,

Läs mer

Industriell Ekonomi SPECIALISERINGAR 2014/2015 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Industriell Ekonomi SPECIALISERINGAR 2014/2015 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Industriell Ekonomi SPECIALISERINGAR 2014/2015 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA INDUSTRIELL EKONOMI SPECIALISERINGAR 3 Förord SPECIALISERINGAR PÅ I-PROGRAMMET Den här broschyren ger dig information och vägledningen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3/10 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum Programledningen för elektroteknik

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3/10 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum Programledningen för elektroteknik LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3/10 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum 2010-12-02 Programledningen för elektroteknik Närvarande ledamöter Larsson, Bertil Almqvist, Monica Nilsson, Christer Bengtsson,

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016 Master Programme in Engineering Physics and Electrical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2014-11-06 av Enhetschef

Läs mer

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål Utbildningsplan Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT05. Utbildningens mål Se studiehandbok lå 05/06

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 1 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för

Läs mer

Kommande kurser om samspelet mellan människa och teknik. Mattias Wallergård Institutionen för designvetenskaper

Kommande kurser om samspelet mellan människa och teknik. Mattias Wallergård Institutionen för designvetenskaper Kommande kurser om samspelet mellan människa och teknik Mattias Wallergård Institutionen för designvetenskaper C-programmet Specialiseringen Användbarhet & Design Interaktion 1: neuromodellering, kognitiv

Läs mer

Automationsingenjör, 180 hp

Automationsingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Automationsingenjör, 180 hp Automation Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TAUMG Grundnivå MIUN 2013/2104 Högskolepoäng

Läs mer

Högskoleingenjörsprogrammet i tillämpad elektronik

Högskoleingenjörsprogrammet i tillämpad elektronik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.umth.umu.se Dnr 514-756-08 Datum 2008-03-13 Sid 1 (12) Högskoleingenjörsprogrammet i tillämpad Bachelor of Science

Läs mer

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål

Utbildningsplan. Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng. Utbildningens mål Utbildningsplan Civilingenjör och lärare Master of Science in Engineering and of Education 300,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT04. Utbildningens mål Se studiehandboken 04/05

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 CCV20.

Programschema för Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 CCV20. Programschema för Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är beslutat av bitr utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation,

Läs mer

Förhandsgranskning av kurs läsåret 2007/08

Förhandsgranskning av kurs läsåret 2007/08 Bilaga 100 KA: U_GranskaKurs http://www.ka.lth.se/ka/utb_v5/u_granskakurs.cfm?u_kursid=14144 Sida 1 av 3 2006-12-13 Förhandsgranskning av kurs läsåret 2007/08 Bilaga 1 Kursplaner Energi- och miljöfysik??1672

Läs mer

väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. Civilingenjörsutbildningen i elektroteknik Programkod: TAELT (300 hp, TELTY (270 hp) Nivå: Avancerad Beslutsfattare: Utbildningsnämnd 1 Utbildningsplanens giltighet: 2010/2011 Utbildningsplanen fastställd:

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4/07

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4/07 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4/07 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum Utbildningsnämnd 1 2007-03-25 Delegationsmöte Närvarande ledamöter: Kullberg, Rune ordförande Övriga närvarande: Sjögren, Bert

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-design. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-design. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-design Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-design Study programme in IT-Design Affärssystem och ekonomi (AFEK) Programvarudesign

Läs mer

Specialiseringar läsåret 2015/2016 Teknisk matematik

Specialiseringar läsåret 2015/2016 Teknisk matematik Specialiseringar läsåret 2015/2016 Teknisk matematik Specialiseringen skall ge dig ett profilerat djup på din utbildning. Specialiseringsstudierna skall ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter inom

Läs mer

Utbildningsplan för. Software Engineering, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Software Engineering, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Software Engineering Software Engineering (Programvaruteknik) är tillämpningen

Läs mer

4.7 Utbildningsplan för masterprogrammet i matematik

4.7 Utbildningsplan för masterprogrammet i matematik 4.7 Utbildningsplan för masterprogrammet i matematik 4.7.1 Beskrivning av programmet Kurserna inom programmet är på avancerad nivå. Efter genomgånget program kan studenten avlägga Masterexamen i matematik.

Läs mer

Programinformation för. Automationsteknik, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Automationsteknik, 120 högskolepoäng Programinformation för Automationsteknik, 120 högskolepoäng (Automation, 120 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Sektionen för ingenjörsvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola 2012

Läs mer

Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT

Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT Profilen Kommunikation för Y, Yi, D & IT Profilansvarig: Emil Björnson Docent, ISY/Kommunikationssystem www.commsys.isy.liu.se Profilansvarig: Emil Björnson Civilingenjör i Teknisk matematik, LTH, 2007

Läs mer

Beslut: Beslutas att förslaget från en arbetsgrupp till nya programhemsidor tas upp under punkten Övrigt.

Beslut: Beslutas att förslaget från en arbetsgrupp till nya programhemsidor tas upp under punkten Övrigt. LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5/06 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum 2006-11-06 Programledningen för elektroteknik Närvarande ledamöter Almqvist, Monica Granath, Annica Hessman, Dan Larsson, Bertil

Läs mer

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp Master of Science in Electronics Engineering, 300 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2015/309 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Matematiska vetenskaper, masterprogram,

Läs mer

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: -

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: - Dnr: HS 2014/146 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT-design Programkod: SGITD Beslut om fastställande: - - Programmets benämning: IT-design Study programme in IT-Design Högskolepoäng:

Läs mer

Projekt på Elektro i Haninge

Projekt på Elektro i Haninge Projekt på Elektro i Haninge Projektanhängare KTH-IS Haninge Jean-Pierre Leibig Lars Ödling Ingo Sander Piotr Kolodziejski Projekt - idé och utkast för metod att uppnå visst (större) resultat: ofta äv..

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 240 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2006. Fastställd den 7 april 2006 av styrelsen för Högskolan

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2015-02-05.

Läs mer

Industriell ekonomi: utbildningsplan. 1 Syfte och mål. 2 Utbildningens omfattning och kursnivåer

Industriell ekonomi: utbildningsplan. 1 Syfte och mål. 2 Utbildningens omfattning och kursnivåer Civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi Programkod: TAINE (300 hp), TINEY (270 hp) Nivå: Avancerad Beslutsfattare: Utbildningsnämnd 1 Utbildningsplanens giltighet: 2011/2012 Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan. Utbildningsprogrammet har inrättats av grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2007-01-18.

Utbildningsplan. Utbildningsprogrammet har inrättats av grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2007-01-18. Sida 1(15) Utbildningsplan för Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation (180 högskolepoäng) (Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication 180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07. Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik infromation Matematik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA c4 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MATEMATIK, 120-160

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits Dnr: 1026/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng Master programme in Mathematics and Modelling,

Läs mer

Programinformation för International Software Engineering, 180 högskolepoäng

Programinformation för International Software Engineering, 180 högskolepoäng Programinformation för International Software Engineering, 180 högskolepoäng (International Software Engineering, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för grundutbildningsfrågor

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points Utbildningsprogrammet inrättades den 19 juni 2003 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap. Degree of Bachelor of Science with a major in Computer Science Grundnivå

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap. Degree of Bachelor of Science with a major in Computer Science Grundnivå 1(5) Data- och systemvetenskapliga programmet med inriktning mot nätverksteknik, 180 högskolepoäng Programkod SGDSY Applied Computer and Systems Science program with specialization in Network Technology,

Läs mer

Specialisering bem Beräkningsmekanik

Specialisering bem Beräkningsmekanik Specialisering bem Beräkningsmekanik LP LP LP LP FHLN05 7,5 A Beräkningsbaserad materialmodellering FMEN20 7,5 A Kontinuumsmekanik från 8 till 7,5 hp MMV02 9 A Numerisk värmeöverföring 2 FKM070 7,5 A Avancerad

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2013-04-18 Dnr: MDH 2.1.2-178/13 liga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Institutionen för Systemteknik 4. D-, E- och Me-programmen 7

Institutionen för Systemteknik 4. D-, E- och Me-programmen 7 Institutionen för Systemteknik Studiehandbok sid 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Institutionen för Systemteknik 4 Organisation 4 Studerandeservice 5 Några rutiner 6 D-, E- och Me-programmen 7 Årskurs

Läs mer

Profilen Kommunikation

Profilen Kommunikation Profilen Kommunikation för Y, D & IT Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation 1 Kommunikation =? Sändare Information Mottagare Telekommunikation (telekom)

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/217 Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng Computer Science, Bachelor s Programme, 180 higher education credits Grundnivå/programkod (N1COS) 1. Fastställande

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Meddelande Dan Hessman och Sofie Nilsson har meddelat förhinder att delta i sammanträdet.

Meddelande Dan Hessman och Sofie Nilsson har meddelat förhinder att delta i sammanträdet. LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2/07 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum 2007-03-15 Programledningen för elektroteknik Närvarande ledamöter Almqvist, Monica Larsson, Bertil Nilsson, Christer Åkerberg,

Läs mer

Masterprogram i intelligenta inbyggda system, 120 högskolepoäng

Masterprogram i intelligenta inbyggda system, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-144/09 Programkod: GST01 Masterprogram i intelligenta inbyggda system, 120 högskolepoäng Master Program in Intelligent Embedded Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Studierådsmötesprotokoll 2014 01 22

Studierådsmötesprotokoll 2014 01 22 Studierådsmötesprotokoll Närvaro: Alexander Pieta Theofanous Studierådsordförande Christian Hernvall Studierådssekreterare Daniel Lundell Vice Kårordf. Utbildningfrågor, Kurskommissarie Anna Lissborg Funktionär

Läs mer

Beslut: Föredragningslistan godkänns med tillägget att mötestiderna under resten av våren tas upp under övrigt.

Beslut: Föredragningslistan godkänns med tillägget att mötestiderna under resten av våren tas upp under övrigt. LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2/08 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum 2008-04-02 Programledningen för elektroteknik Närvarande ledamöter Almqvist, Monica Larsson, Bertil Nilsson, Christer Åkerberg,

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand

Antal behöriga sökande 1a hand Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 2 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Elektroingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng Programkod TGELK 1(5)

UTBILDNINGSPLAN. Elektroingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng Programkod TGELK 1(5) 1(5) Elektroingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng Programkod TGELK Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Högskoleingenjörsexamen

Läs mer

rogram tbildnings 2010/11 Bostadsgaranti

rogram tbildnings 2010/11 Bostadsgaranti tbildnings rogram 2010/11 n TV- och filmscenografi/ attributmakeri n Datorgrafik n Datorspelsutveckling n Datateknik, mobila system n Datateknik/ Elektroteknik-on-line n Datornätverk n Träteknik Bostadsgaranti

Läs mer

Signal och bildbehandling SBB. Två (nästan identiska) profiler på D/IT resp Y programmen inom området datorer & bilder Profilansvarig: Klas Nordberg

Signal och bildbehandling SBB. Två (nästan identiska) profiler på D/IT resp Y programmen inom området datorer & bilder Profilansvarig: Klas Nordberg Signal och bildbehandling SBB Två (nästan identiska) profiler på D/IT resp Y programmen inom området datorer & bilder Profilansvarig: Klas Nordberg Panoramabilder 3D rekonstruktion Autonoma farkoster WITAS

Läs mer

Rättelser till Studiehandboken 2002/2003 1

Rättelser till Studiehandboken 2002/2003 1 Rättelser till Studiehandboken 2002/2003 1 Program och sida Anmärkning Teknisk fysik sid 11 FMA425 Linjär algebra för F, 5p Kursen går i läsperiod 2. Timmar: 46 32 4 2 116. OBS inga delkurser. Elektroteknik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Elektroteknik TEEITF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Elektroteknik TEEITF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Elektroteknik TEEITF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2013-03-22 och senast ändrad 2014-03-10 (Dnr

Läs mer

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida:

Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se. www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation. se även länk från programmets profilwebbsida: Profilen för Y, D & IT Kommunikation Profilansvarig: Lasse Alfredsson lasse@isy.liu.se www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation se även länk från programmets profilwebbsida: LiU > LiTH > Civilingenjörsutbildning

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7/07 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum Programledningen för elektroteknik. Närvarande ledamöter

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7/07 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum Programledningen för elektroteknik. Närvarande ledamöter LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7/07 Lunds Tekniska Högskola Sammanträdesdatum 2007-12-05 Programledningen för elektroteknik Närvarande ledamöter Almqvist, Monica Hessman, Dan Larsson, Bertil Nilsson, Christer

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik Reviderat

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik Reviderat Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod:, Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell teknik, 120 poäng. The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Dnr: 843/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell teknik, 120 The Programme in Industrial Engineering, 180 ECTS Ansvarig institution

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Software Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Engineering: Surveying Technology and Geographical IT Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ects. Svenska.

Utbildningsplan. Engineering: Surveying Technology and Geographical IT Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ects. Svenska. Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Programkod: Programmets benämning: TGLIT Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Engineering: Surveying Technology

Läs mer

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete Examensarbete DATATEKNIK Vad är ett examensarbete? ingen vanlig kurs: fördjupning inom ett ämne större och längre arbete öppen frågeställning bidra med ny kunskap självständigt arbete exjobbet gör din

Läs mer

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete Examensarbete DATATEKNIK Vad är ett exjobb ingen vanlig kurs: fördjupning inom ett ämne större och längre arbete öppen frågeställning bidra med ny kunskap självständigt arbete exjobbet gör din examen unik

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Först avläggs teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 300 sp på 5

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Programvaruteknik, hp

Programvaruteknik, hp 1 (6) Utbildningsplan för: Programvaruteknik, 120-180 hp Software Engineering, 120-180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TPVAG Grundnivå MIUN 2010/1734 Högskolepoäng

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik Programschema för Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är beslutat av utbildsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och

Läs mer

Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID

Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID Föreläsning 17 UTBLICK: FORTSÄTTNINGSKURSER I DATAVETENSKAP + ANDROID Vad gör vi här? Programmeringsteknik fördjupningskurs (EDAA01; 7,5hp) Valfri för F, N & BME (kan läsas från åk 2 eller i sommar!) Avancerad

Läs mer