Installation av utvecklingsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation av utvecklingsmiljö"

Transkript

1 Installation av utvecklingsmiljö Stockholms stad SOA-plattform 1 (159)

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Installationsfiler Preparera för SOA Utvecklingsmiljön Info OS Virtuell eller fysisk maskin m.m Windows Update (Uppdateringar) 5 4. Vad som inte har installerats 5 5. Lokala konton och grupper Skapa nödvändiga grupper och konton Installation av grundkomponenter NTLM NETFramework Installera Rollen Internet Information Services SQL SERVER 2008 R2 Installation installation av Analysis Services Office 2010 Professionell Plus Visual Studio 2010 Proffessional installation Installera BizTalk Server bit Enterprise BizTalk Server Konfiguration Konfigurera Enterprise Single Sign-On (SSO) Biztalk Group Skapa Hostar och hostinstanser Adapter Konfiguration Inställningar för http och SOAP sendportar BizTalks SQL Server Agent Jobs Backup Biztalk Server Enterprise Library MSChart Chart for.net Setup ESB Guidance Installation Installera ESB Toolkit Importera, installera MSI paket samt bindningar Konfigurera BizTalk ESB Toolkit core services och komponenter Installera BAM itinerary tracking activity definition Installera Exception Handling BAM Tracking Installing the Exception Management Framework Ändra rättigheter på Management Portal databas och Exception Management databaserna (159)

3 Skapa Management portalen...81 Verfiera ESB Portalen på noden Microsoft Management Server Engine MSE Notification Service Installation Notification Service Installations procedur Virtualisering av Notifieringstjänsten I MSE BizTalk Administrationsverktyg BizTalk Dokumenter V File Transfer Katalogstruktur WCF-tjänster FileTransfer.Service BizTalk-adapter Eventloggning Blogical Adapter BizTalk applikationerna Uppdatera BizTalk Config Send Ports Receive Ports Receive Locations Demo databas Demo Receive Locations Orkestreringar Rättigheter biztalk-kontot TEST av Fil Till Fil Test 2 Resend utan notifiering Länklista (159)

4 1. INLEDNING Detta dokument har tagits fram för att en utvecklare skall kunna installera och konfigurera utvecklingsmiljön för SOA-plattformen. OBS!!! Läs instruktionerna noga, samt i korrekt ordningsföljd, hoppa inte över några steg. 1.1 INSTALLATIONSFILER Länklista till nödvändig installationsmedia finns i slutet av detta dokument. Dessutom finns filen Installationsfiler 2.1.zip som återfinns i leveranspaketet för SOA SDK. Packa upp denna fil till lämplig sökväg, den kommer att skapa en mapp som heter install och konfig och innehåller: 1. BiztalkGroups.zip 2. ESB.Administration Database.zip 3. Installutil.zip 4. Notficationservice.zip 5. SkapaTestkataloger.zip 6. Soadevmsebackup.zip 4 (159)

5 2. PREPARERA FÖR SOA UTVECKLINGSMILJÖN Det är viktigt att läsa igenom allt till punkt 5.2 och utföra de förkrav som finns i dessa punkter. Se gärna till så att datornamnet blir soadev samt att administrator-kontot har abc123! som lösenord efter installation av OS INFO OS VIRTUELL ELLER FYSISK MASKIN M.M. Installationen av utvecklingsmiljön förutsätter att operativsystemet redan är installerat med Windows Server 2008 Standard R2 64-bit samt att Windows update har körts. Om denna installation ligger på en fysisk eller virtuell maskin är upp till utvecklaren eller leverantören att avgöra beroende på vilka resurser de har tillgängliga. I nedanstående installationer och konfigurationer har VMWare och en virtuell maskin använts. Storleken på RAM-minne är 4 GB för en virtuell maskin, och 6 GB för en fysisk maskin. Kravet när det gäller diskutrymme är att en c: partion finns med minimum 40 GB samt en d: partion med minimum 25 GB, där installationsfiler eller eventuella applikationer återfinns. CPU rekommenderad är 2 CPU. 3. WINDOWS UPDATE (UPPDATERINGAR) För att få en korrekt uppdaterad miljö skall Windows update köras efter varje produkt som installeras. 4. VAD SOM INTE HAR INSTALLERATS Det finns funktioner och programvara som inte finns med i denna installation såsom: 1.SMTP Server 2.Mail Klient 3.Mail Server 4.SFTP Server 5.SFTP Klient För att kunna testa fullt ut och om det inte finns access till externt nätverk och servrar med ovanstående funktionalitet, måste vissa lokala funktioner finnas i utvecklingsmiljön. Men då det finns många olika programvaror och konfigurationer, får utvecklaren ta ett eget beslut för att uppfylla dessa funktioner. 5 (159)

6 5. LOKALA KONTON OCH GRUPPER Installationen och konfigurationen av BizTalk är beroende av lokala grupper och servicekonton med tillhörande lösenord. Dessa grupper och servicekonton skapas med hjälp av filen CreateLocalGroups.vbs och tillhörande csv-filer där information om grupper och konton hämtas och skapas. Scriptet startas med StartScriptRunAs.bat för att kunna köras med rättigheter som Local Admin. Se till att kontot för Local Admin är korrekt uppsatt och att lösenordet är korrekt (abc123!) innan scriptet körs SKAPA NÖDVÄNDIGA GRUPPER OCH KONTON Filen BiztalkGroups.zip finns i installationspaketet se punkt 1.1. Lägg katalogen GroupsAccounts någonstans på C:. Katalogen ska innehålla följande filer: Dubbelklicka på StartScriptRunAs.bat och ange Administrator och det lösenord som valts för lokala adminkontot vid installationen av operativet. Det tar en liten stund för grupper och konton att skapas, vänta på dialogrutan script completed. DTC Access och Nätverks COM+ access För att få BizTalk att kommunicera med SQL-servern så måste vissa inställningar göras. För Windows 2008R2 server så är de default avstängda. Steg 1 gå till Component Services gå till My Computer Steg 2 bläddra ned till Distributed Transaction Coordinator / Local DTC. 6 (159)

7 Högerklicka på Local DTC och välj Properties, därefter fliken Security. Konfigurera efter bildens inställningar. På SQL-servern krävs en omstart av SQL- instansen. På BizTalk-servern, starta om Component Services. 7 (159)

8 6. INSTALLATION AV GRUNDKOMPONENTER 6.1. NTLM För att kunna kommunicera med SQL-servern måste ändringar göras i Local Security Policy (om inte det redan är korrekt). Välj START Administrative Tools Local Security Policy Local policies Security Options Network Security: LAN Manager authentication level properties. Ändra till nedanstående om detta inte redan är ifyllt Klicka Yes 6.2..NETFRAMEWORK 4.0 Ladda ner och installera.net Framework 4.0 Se länklistan sist i dokumentet. Följ instruktionerna från installationsprogrammet. Kör Windows Update efter installationen och installera de uppdateringar som hittas. 8 (159)

9 6.3. INSTALLERA ROLLEN INTERNET INFORMATION SERVICES I Administrative Tools, öppna Server Manager och välj Roles, klicka på Add Roles. Välj Next och sedan Web Server (IIS). 9 (159)

10 Under Role Services, se även till att markera IIS 6 Management Compability. Markera även ASP.NET enligt bilden: Klicka Next på resterande bilder och slutligen Install. 10 (159)

11 7. SQL SERVER 2008 R2 INSTALLATION Ladda ner och installera SQL Server 2008 Standard R2 64-bit. Kör installationen av SQL Server SQLFULL_x64_ENU_Install.exe som admin. Klicka på New Installation. Klicka OK. 11 (159)

12 Klicka Next. Klicka Next. 12 (159)

13 Vänta tills det är klart. Klicka Next. 13 (159)

14 Välj SQL Server feature Installation. Välj funktionalitet options efter bilden. 14 (159)

15 Klicka Next. Välj enligt bilden. Du kan också välja att lägga denna t.ex. på D: om du så önskar. 15 (159)

16 Klicka Next. Ange konto SQLSRV och lösen = abc123! som skapats tidigare med scriptet som körts.. 16 (159)

17 Add Current user. 17 (159)

18 Klicka Next om du väljer att följa bilden, annars kan man också välja att lägga denna på D: om man så önskar. Klicka Next. 18 (159)

19 Klicka Next. Klicka Next. 19 (159)

20 Klicka Next. Klicka Install. 20 (159)

21 Vänta tills installationen har slutförts. Klicka på Close. 21 (159)

22 7.1. INSTALLATION AV ANALYSIS SERVICES Starta setup-programmet för SQL Server igen. Välj New Installation or add feature to an existing installation. 22 (159)

23 Välj Add features to an existing Instance. Markera Analysis Services enligt bild. 23 (159)

24 Använda nedan konto: Konto:SQLSRV Lösen:abc123! Add SQLSRV. Kör klart installationen och välj Close. Installationen av SQL Server är nu klar! 24 (159)

25 8. OFFICE 2010 PROFESSIONELL PLUS Installera endast Excel 2010 och InfoPath 2010 genom att välja custom avmarkera allt annat följ sedan anvisningarna och vänta tills det är klart. 9. VISUAL STUDIO 2010 PROFFESSIONAL INSTALLATION 1. Ladda ned Visual Studio 2010 Pro Trial (iso file) Se Länklista 2. Ladda ned och installera Magic Disk Se Länklista 3. Installera VS2010ProTrial.iso (se bild nedan) Högerklicka på iso-filen och välj MagicISO Mount VS2010ProTrial.iso Kör igång installationen. 25 (159)

26 Godkänn Licenskravet och klicka på Next. Välj Custom. Klicka på Next. 26 (159)

27 Välj allt utom nedan Installera INTE Microsoft SQL Server 2008 Express Service!!! Klicka på Install Vänta sedan på att installationen skall bli klar. 27 (159)

28 10. INSTALLERA BIZTALK SERVER BIT ENTERPRISE Om du har licens för Developer versionen av BizTalk väljer du denna. Alla lösenord till servicekonton som refereras till i bilder eller text är abc123! för de service konton som är inskriptade. Kör setup.exe som administrator. Acceptera licensvilkoren. 28 (159)

29 Klicka Next. Ange val enligt bilden. Klicka på Next. 29 (159)

30 Utöka Additional Software och ange val enligt bilden. Innan ni klickar Next, se till att internetåtkomst är korrekt konfigurerad och att det finns tillgång till internet, annars kan inte prerequisite-filerna hämtas automatiskt. Klicka Next. Klicka Install. Klicka Finish. Kör Windows update och installera de uppdateringar som finns tillgängliga efter installationen. 30 (159)

31 11. BIZTALK SERVER KONFIGURATION Starta Microsoft BizTalk Server 2010 Konfigurations verktyget: Se till så att du är inloggad som administrator samt att kontot har rättigheter i grupperna: DEV-SSOAdmin DEV-SSOAffAdmin DEV-BtsAdmin Klicka på Configure. 31 (159)

32 Ange datornamnet för databasservern, i detta fall det lokala datornamnet. 32 (159)

33 11.1. KONFIGURERA ENTERPRISE SINGLE SIGN-ON (SSO) Installera och konfigurera vilka komponenter som BizTalk skall ha. Klicka på Enterprise SSO för att fortsätta konfigurationen. En del av bilderna visar korrekt info men har redan konfiguerats när bilderna togs, därför är de gråaktiga, vilket innebär att de inte kommer att vara utgråade när en ny installation görs. Välj Enterprise SSO. 33 (159)

34 Klicka i The Enterprise Single Sign On Create a new SSO System Konfiguera enligt bilden. Klicka på Enterprise SSO Secret Skapa också SSO Secret: abc123! Spara en backup på lämpligt ställe. 34 (159)

35 11.2. BIZTALK GROUP Konfigurera BizTalk Server Group. Välj Enable BizTalk Server Group on this Computer. Konfigurera en ny BizTalk group enligt bilden. Konfiguera Biztalk Runtime. Fyll i enligt bilden; viktigt att stavningen på Hostarna blir korrekt, TrackingHost och IsoHost1. 35 (159)

36 Markera Business Rules Engine. Välj konto enligt bilden och ange rätt lösen. För att verifiera att SQL instans kontot (SQLSRV) har rättigheter på Analysis Server, följ nedan anvisningar. Öppna SQL Management Studio som admin. Fyll i servernamnet, soadev. Klicka på connect. Välj Analysis Services. Ev måste servernamnet, soadev även fyllas i här (så kommer instansen upp i listan). Högerklicka på instansen och välj Properties; säkerställ att SQLSRV är upplagd som användare. 36 (159)

37 BAM Tools läggs till enligt nedanstående bild. Ange databasnamnen: Klicka sedan på BAM Portal och fyll i enligt bilden. Välj sedan Apply Configuration. 37 (159)

38 Verfiera installationen genom att: 1. Logga in i BizTalk Adminstrator konsolen 2. markera BizTalk gruppen, 3. tryck ner F5 tangenten så ser ni om allt fungerar. 38 (159)

39 12. SKAPA HOSTAR OCH HOSTINSTANSER Nedanstående bilder visar vilka Hostar och Hostinstanser som ska skapas. Efter bilderna kommer instruktioner hur de skapas. Öppna BizTalk Adminstrator konsolen. FTPHost1 Öppna Biztalk Server Administration. Bläddra fram Hosts enligt bilden. 39 (159)

40 Högerklicka på Hosts, välj New Host. Fyll i enligt bilden för FTPHost1: Windows Grupp: DEV-BTHostUsr Klicka OK. 40 (159)

41 Skapa Host Instance för FTPHost1: Högerklicka på Host Instance, välj New Host Instance. Välj enligt bild. Klicka OK. 41 (159)

42 Välj enligt bild. Klicka OK. [datornamn]\dev-btshostinst Lösen: abc123! Detta gäller för alla hostinstanserna du skall skapa. Klicka på Configure och fyll i Logon och Password. Klicka OK. 42 (159)

43 Gör nu samma sak för resten av Hostarna samt Hostinstanserna. 1. RecHost1 avmarkera 32-bit only och markera Make this the default host in the group 2. ProcHost1 avmarkera 32-bit only 3. SendHost1 avmarkera 32-bit only 4. SQLHost32bit (välj 32 bit only när du skapar hosten) 43 (159)

44 12.1. ADAPTER KONFIGURATION För att få en korrekt konfiguration så måste nedanstående adaptrar vara konfigurerade enligt bilderna. Instruktion för den första adaptern följer på följande bilder. Genomför samma procedur för återstående adaptrar, som också finns listade nedan. Öppna Adapters och högerklicka på File, välj New Send Handler. Välj SendHost1 som send för fil-adaptern, Klicka OK. 44 (159)

45 Gör likadant för RecHost som ska vara Receive för fil-adaptern, Klicka OK. 45 (159)

46 46 (159)

47 Kontrollera att du kan skapa ett nytt biztalk projekt i Visual studio. Alla BizTalk-tjänster samt ESSO-tjänsten skall ställas in på delayed start. Detta görs genom att dubbelklicka på tjänsten och sen ange detta. Detta fördröjning behövs för att SQL samt SQLagenten skall hinna starta, annars kommer varken ESSO eller BizTalk att kunna starta. 47 (159)

48 13. INSTÄLLNINGAR FÖR HTTP OCH SOAP SENDPORTAR Kör Visual Studio 2010 Pro med Run As Administrator. Välj File Open File för att öppna nedan filer. Filerna machine.config (existerar på 2 ställen och båda måste ändras!) ska editeras, se bilder nedan: Detta är 32-bitars machine.config. Detta är 64-bitars machine.config. Öppna och editera: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v \CONFIG machine.config och editera även här: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v \CONFIG machine.config Observera att ta bort raden: <processmodel autoconfig= true /> (Annars startar inte IIS:en) 48 (159)

49 minfreethreads och minlocalrequestfreethreads sätts utifrån antalet processorkärnor. I BizTalk-servrarna det finns två quad-core processorer, d.v.s. åtta kärnor (88*8 = 704 och 76*8 = 608). Beroende på uppsättning måste detta räknas om. <processmodel autoconfig="false" maxworkerthreads="100" maxiothreads="100" minworkerthreads="25" miniothreads="25"/> <httpruntime executiontimeout="240" minfreethreads="350" minlocalrequestfreethreads="306"/> 49 (159)

50 14. BIZTALKS SQL SERVER AGENT JOBS För att BizTalk skall fungera så finns ett antal SQL-jobb som måste exekveras. I dessa jobb ingår även backup av BizTalk s databaser och dess transaktioner. Konfiguration av DTA Purge and Archive (BizTalkDTADb). DTA Purge and Archive är ett SQL Server Agent jobb som skapas av BizTalk och används för att ta bort och arkivera data ur BizTalks trackingdatabas (BizTalkDTADb) Skapa mappen C:\Backup\dta folders. Starta SQL Server Management Studio. Öppna Jobs enligt bilden. 50 (159)

51 Klicka på Steps. Dubbelklicka på Archive and Purge. Klicka på Edit Skriv: exec dtasp_backupandpurgetrackingdatabase 0, 29, 30, 'c:\backup\dta', null, 0 51 (159)

52 Gå tillbak till fliken General och klicka på Enabled (skall alltså vara ikryssad). Levande instanser av orkestreringar tas alltså bort efter sju dygn och all trackingdata äldre än 30 dygn rensas. Backuper av trackingdatabasen sparas under C:\backup\dta\. 52 (159)

53 14.1. BACKUP BIZTALK SERVER Backup Biztalk Server är ett SQL Server Agent jobb som skapas av BizTalk och används för att ta bort och arkivera data ur BizTalks databas (BizTalkMgmtDb). Dubbelklicka Backup Biztalk Server. Klicka på Steps fliken, dubbelklicka på BackupFull. 53 (159)

54 Ersätt Command med: exec [dbo].[sp_backupallfull_schedule] 'd' /* Frequency */, 'BTS' /* Name*/,'c:\Backup' /* location of backup files */ Gå tilbaka till Steps, dubbelklicka på MarkAndBackupLog. Ersätt Command med: exec [dbo].[sp_markall] 'BTS' /* Log mark name */, 'c:\backup' /* location of backup files */ Detta visar sista alternativet under Steps. 54 (159)

55 Med Clear Backup History kan man ändra på DaysToKeep=14 om man har behov av detta, behåll annars detta värde som är standard. Gå tillbak till fliken General och klicka på Enabled (skall alltså vara ikryssad). Man kan nu verifiera i c:\backups och i c:\backups\dta om det finns filer i dessa mappar. Om inte, prova att köra i gång de två jobben manuellt genom att högerklicka på jobben och sen run from step. För DTA körs den direkt och för BizTalk behöver man klicka på start. Om allt är ok borde det finnas filer i katalogerna. 55 (159)

56 15. ENTERPRISE LIBRARY 4.1 Ladda ner och installera Enterprise Library 4.1. Starta kommandoprompten med Run as Administrator. Kör msi paketet. Sedan Next, Next, Next och Install. 56 (159)

57 Klicka Finish. Klicka Next. Klicka Finish. Kommandofönstret kommer att visas en hel del information som bläddras förbi. När denna är slutförd är installationen klar. 57 (159)

58 58 (159)

59 16. MSCHART CHART FOR.NET SETUP Används av ESB-portalen för att visa grafer. I plattformen används MSChart för.net Framework 3.5. för att kunna visa grafer Ladda hem och installera. Se Länklista Kör MSChart.exe som administrator. Acceptera licenskraven. 59 (159)

60 Klicka Finish. Installationen är nu klar. 60 (159)

61 17. ESB GUIDANCE INSTALLATION INSTALLERA ESB TOOLKIT 2.1 Ladda ner och installera ESB Toolkit x Se Länklista Starta installationen av ESB Toolkit 2.1. Acceptera licenskraven. 61 (159)

62 Klicka Next. Installationsplatsen kan förändras om inte default passar bra. C:\Program Files (x86)\microssóft Biztalk ESB Toolkit 2.1\ Klicka Install. 62 (159)

63 Klicka Finish. 63 (159)

64 17.2. IMPORTERA, INSTALLERA MSI PAKET SAMT BINDNINGAR. Starta Biztalk Server Administration. Högerklicka på Applications, välj Import MSI file. Bläddra till C:\Program Files (x86)\microssóft Biztalk ESB Toolkit 2.1\ Microsoft.Practices.ESB.CORE_NOBINDING64.msi (om inte annan sökväg användes vid tidigare installation av ESB binärer). 64 (159)

65 Klicka Next. Klicka Next. 65 (159)

66 Klicka Next. (skall vara default) Klicka Import. 66 (159)

67 Kör MSI paketet direkt. Klicka Next. Låt default sökväg vara ifyllt C:\Program Files (x86)\generated by BizTalk\Microsoft.Practices.ESB\ 67 (159)

68 Klicka Next. Klicka Next. 68 (159)

69 Klicka Next. (detta är redan utfört) Klicka Close. 69 (159)

70 Editera C:\Program Files (x86)\microsoft BizTalk ESB Toolkit 2.1\Bindings\ Microsoft.Practices.ESB.CORE_Bindings.xml Öppna filen som Administrator. Så det blir rätt Hosts och grupper: BizTalkServerIsolatedHost ändras till IsoHost1. BizTalkServerApplication ändras till RecHost1 SQL SendHost = SQLHost32Bit 70 (159)

71 Markera ESB applikationen och sen högerklicka Import Binding se nästa steg Bläddra fram C:\Program Files (x86)\microssóft Biztalk ESB Toolkit 2.1\bindings\Microsoft.Practices.ESB.CORE_Bindings.xml Klicka Open. Är allt rätt konfigurerat så skall importen lyckas och då är denna del klar. 71 (159)

72 17.3. KONFIGURERA BIZTALK ESB TOOLKIT CORE SERVICES OCH KOMPONENTER Observera att namnet för host byts ut mot det som valts som datornamn. Kör ESBConfigurationTool.exe med Run as administrator som ligger: C:\Program Files (x86)\microsoft BizTalk ESB Toolkit 2.1\Bin\ESBConfigurationTool.exe Fyll i enligt bilden. Klicka på Apply Configuration. 72 (159)

73 Fyll i enligt bilden. Klicka på Apply Configuration. Fyll i enligt bilden. Klicka på Apply Configuration. 73 (159)

74 Fyll i enligt bilden. Klicka på Apply Configuration. Sökvägen till konfigurationsfilen är: C:\Program Files (x86)\microsoft BizTalk ESB Toolkit 2.1\Bin\ESBConfigurationTool.exe.Config Fyll i enligt bilden. Klicka på Apply Configuration. 74 (159)

75 17.4. INSTALLERA BAM ITINERARY TRACKING ACTIVITY DEFINITION. BAM definitionsfil (Microsoft.BizTalk.ESB.BAM.Itinerary.xml) finns i mappen BAM i installationskatalogen och installeras med verktyget Bm.exe. Starta kommandoprompten som administrator och ändra katalog till: C:\Program Files (x86)\microsoft BizTalk Server 2010\Tracking. Exekvera följande kommando: Bm.exe deploy-all -DefinitionFile:"C:\Program Files (x86)\microsoft BizTalk ESB Toolkit 2.1\Bam\Microsoft.BizTalk.ESB.BAM.Itinerary.xml" 75 (159)

76 17.5. INSTALLERA EXCEPTION HANDLING BAM TRACKING Starta först Internet Information Services (IIS) Manager med Run as Administrator. Klicka på Application Pools. Dubbelklicka på BAMAppPool, verfiera enligt bilden. Klicka OK. Starta SQL Server Management Studio Database Engine. Öppna Security och öppna Logins. Verifiera att SQLSRV har rättigheter enligt bilden. 76 (159)

77 I kommandoprompten, exekvera: Bm.exe deploy-all -DefinitionFile:" C:\Program Files (x86)\microsoft BizTalk ESB Toolkit 2.1\Bam\Microsoft.BizTalk.ESB.BAM.Exceptions.xml" INSTALLING THE EXCEPTION MANAGEMENT FRAMEWORK Starta SQL Server Management Studio. Välj Open file och bläddra till ESB.Administration.Database.sql Beroende på var installationsfilerna packades upp se punkt (159)

78 Ändra grupperna längst ner i filen till Biztalk Usergrupp och Biztalk Admingrupp enligt markeringarna i bilden. Klicka på Execute en rad skall ha blivit påverkad 78 (159)

79 17.7. ÄNDRA RÄTTIGHETER PÅ MANAGEMENT PORTAL DATABAS OCH EXCEPTION MANAGEMENT DATABASERNA Kontrollera rättigheterna innan du går vidare. Öppna SQL Server Management. Öppna Security Logins och välj Properties på DEV-BTSHostUsr. 79 (159)

80 Kontrollera att rättigheterna stämmer med bilden. 80 (159)

81 17.8. SKAPA MANAGEMENT PORTALEN I kommandoprompten, exekvera C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation>ServiceModelReg.exe -r y Skapa mappen Projects direkt på C:\ och sedan undermapp Microsoft.Practices.ESB, dvs C:\Projects\Microsoft.Practices.ESB. Navigera till C:\Program Files (x86)\microsoft BizTalk ESB Toolkit 2.1 och extrahera ESBSource.zip tillc:\projects\microsoft.practices.esb Exekvera PowerShell(x86) med Run as Administrator och exekvera kommando: Set- ExecutionPolicy unrestricted. Exekvera PowerShell med Run as Administrator och exekvera kommando: Set- ExecutionPolicy unrestricted. Öppna kommandoprompten med Run as Administrator och kör: cd C:\Projects\Microsoft.Practices.ESB\ESBSource\Source\Samples\Management Portal\Install\Scripts Exekvera: Management_Install.cmd Öppna Internet Information Services och verifiera EsbPortalNetworkAppPool enligt nedan: 81 (159)

82 Öppna web.config med Visual Studio 2010: C:\Projects\Microsoft.Practices.ESB\ESBSource\Source\Samples\Management Portal\ESB.Portal\web.config Ändra roller enligt bild: DEV-BTHostUsr och DEV-BTSAdmin Ändra i connectionstrings enligt rutorna i koden: Lägg till Windows Authentication i IIS. 82 (159)

83 Se till så att Windows Authentication i IIS är eneblad. 83 (159)

84 17.9. VERFIERA ESB PORTALEN PÅ NODEN Logga in på ESB-portalen, Om ni får problem kan det bero på vilka uppdateringar som har lagts på nyare som inte fanns när denna installationsbeskrivning gjordes. Om problem uppstår och Eventloggen visar Event Id 1310, hämta web.config från ESB_Webconfig som finns under tidigare uppackad folder install och konfig. Kopiera den och ersätt web.config här: C:\Projects\Microsoft.Practices.ESB\ESBSource\Source\Samples\Management Portal\ESB.Portal 18. MICROSOFT MANAGEMENT SERVER ENGINE MSE Ladda ner och installera MSE. Se Länklista Starta installationsprogrammet. Klicka Next. Acceptera Licensvillkoren. Klicka Next. 84 (159)

85 Välj Custom. Klicka Next. Klicka Next. (default sökväg kan ändras, men behövs inte) 85 (159)

86 Klicka Next. Klicka Next. 86 (159)

87 Klicka Next. Vänta på att installationen skall slutföras, en dialogruta skall poppa up med information. 87 (159)

88 19. NOTIFICATION SERVICE INSTALLATION NOTIFICATION SERVICE Skapa mappen NotificationServiceSite under C:\inetpub INSTALLATIONS PROCEDUR Starta IIS. Högerklicka på Sites Add Web Site. I C:\install och konfig\notficationservice\version (eller där Installationsfiler 2.1.zip valdes att packas upp) ligger Stockholm.August.Services.Setup.Notification.msi Starta kommandopromten med Run as Administrator Exekvera installationen Skriv: cd C:\install och konfig\notficationservice\version Tryck Enter, skriv Stockholm.August.Services.Setup.Notification.msi Klicka Next. 88 (159)

89 Verifiera att värdena stämmer enligt bilden. Klicka Next. Vänta tills installationen slutförs, detta påvissas genom att en dilaogruta talar om när den är slutförd. Testa genom att ansluta till URL:en: Det kan ta en liten stund första gången då tjänsten måste startas av IIS. Ett korrekt svar visas i bilden. Om det inte skulle fungera, ändra då till.net Framework v4.0 på Applications poolen i IIS enligt bild: 89 (159)

90 Testa även URL:en: Tjänsten bör då svara som bilden. 90 (159)

91 91 (159)

92 20. VIRTUALISERING AV NOTIFIERINGSTJÄNSTEN I MSE Starta MSE Model Viewer. Välj File Import Metadata from File. Klicka Select File, välj mappen där ni har packat upp msebackup.zip. 92 (159)

93 Klicka i Import endpoint. Klicka Next. Klicka Next. Klicka Close. Testa den virtualiserade tjänsten genom att öppna Internet Explorer och ange denna adress: Klicka på översta länken svcutil.exe. Bilden visar det svar som skall erhållas. 93 (159)

94 21. BIZTALK ADMINISTRATIONSVERKTYG BIZTALK DOKUMENTER V 3.4 Ladda hem och installera Biztalk Server 2010 Documenter. Se Länklista Bläddra till den mapp du vill lägga installationsfilerna eller välj default sökväg. Klicka Next. 94 (159)

95 Klicka OK. Klicka Yes. 95 (159)

96 Klicka OK. Klicka OK. Klicka Close. 96 (159)

97 22. FILE TRANSFER Installation och konfiguration av tjänsten FileTransfer visar hur man kommer igång med en enkel fil till fil integration. För att implementera övriga protokoll, se dokumentet FileTransfer Installation och Konfigurering. Ladda ner paketet FileTransfer Här finns filen Installationsfiler 2.1.zip. Paketet innehåller ett skript som skapar en databas med konfigurations-parametrar, men utan applikationer, kunder eller logg-data. Eventuellt befintlig databas tas bort eller ändras namn på. Öppna SQL Server Management Studio. Skapa en ny databas med namnet Stockholm.FileTransfer. Högerklicka på Database och välj New Database. 97 (159)

98 Fyll i Database name: Stockholm.FileTransfer Klicka OK. Öppna filen med File Open File. 98 (159)

99 Välj filen där du packade upp filetransfer zip filen se punkt 1.1 Klicka Open. Kör skriptet med Execute. 99 (159)

100 Öppna Security Users. Högerklicka och välj New User. Klicka enligt bilden. 100 (159)

101 Skriv system. Klicka på Check Names. Klicka i [NT AUTHORITY\SYSTEM]. Klicka OK. 101 (159)

102 Klicka OK. Kryssa i db_datareader och db_datawriter i både Owned Schemas och Role Members. Klicka OK. 102 (159)

103 22.1. KATALOGSTRUKTUR Skapa följande testkataloger. Antingen manuellt eller ladda ner och dubbelklicka på filen SkapaTestkataloger.bat. C:\Test C:\Test\in C:\Test\out C:\Test\Resend C:\tmpfilestore C:\tmpfilestore\saf C:\tmpfilestore\SharePoint Ange rättigheter för BTSHostInst Starta kommandoprompten med Run As Administrator och skriv explorer. Högerklicka på C:\Test, välj Properties Security fliken, välj Edit. Välj Add tryck på Advanced och Find Now. Leta upp DEV-BTSHostInst och sedan OK. Kryssa i Full control för denna. Gör samma procedur med C:\tmpfilestore WCF-TJÄNSTER Paketet innehåller WCF:er som skall installeras eller köras som tjänster/webapplikationer. Stockholm.August.FileTransfer.Service\FileTransfer.Service.msi Är en WCF för kommunikation med databasen. Installeras som en Windows-Service. Stockholm.August.FileTransfer.Service\ConsoleHost.exe Är samma WCF som ovan men är en console-applikation för test-ändamål. Stockholm.August.WCF.FileTransfer\Service.exe Är en test-wcf service som kan användas lokalt när man vill testar konfigurationer av typen WCF (skicka från SharePoint). Är en konsol-applikation som körs igång vid test. Filen sparas i följande katalog: C:\temp\<ErrandID>\ Stockholm.August.WCF.FileTransfer\FormClient.exe Är en test-applikation (Win Form) för att kunna skicka filer till WCF ReceiveLocation och vidare till SharePoint. 103 (159)

104 22.3. FILETRANSFER.SERVICE Installera Stockholm.August.FileTransfer.Service\FileTransfer.Service.msi. Klicka Next. Klicka Next. Klicka Next. 104 (159)

105 Klicka Yes om denna dialogruta dyker upp. Klicka Close. 105 (159)

106 Starta kommandoprompten med Run as Administrator. Byt katalog till installationskatalogen genom att skriva: cd C:\Program Files (x86)\volvo Information Technology\FileTransfer WCF Service Exekvera: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v \InstallUtil.exe FileTransfer.ServiceHost.exe Om allt gick bra får man detta meddelande. 106 (159)

107 22.4. BIZTALK-ADAPTER Paketet innehåller en tredjeparts adapter, Blogical BizTalk SFTP Adapter, som skall installeras innan BizTalk applikationerna installeras. Starta installationen av Blogical.Shared.Adapters.Sftp.Setup.msi, se sökväg till filen i bilden. Installera inte scheman vid installationen. Detta skall göras manuellt efteråt. Klicka Next. Klicka Next. Klicka Next. 107 (159)

108 Klicka Yes om denna dialogruta kommer upp. Välj No för att inte installera schema, som görs vid ett senare tillfälle. 108 (159)

109 Klicka Close. Starta Biztalk Administration Console. Expandera mapparna enligt bilden. Högerklicka på Adapters. Välj New Adapter. 109 (159)

110 Skriv Name: SFTP Skriv Adapter Blogical.Shared.Adapters.Sftp v1. Klicka OK. Högerklicka på Biztalk Application. Välj Add Resources. 110 (159)

111 Klicka Add. Välj Blogical.Shared.Adapters.Sftp.Schemas.dll Klicka Open. 111 (159)

112 Välj Inställningar enligt bilden. Klicka OK. 112 (159)

113 22.5. EVENTLOGGNING BLOGICAL ADAPTER För att Eventlogging ska visas korrekt behöver InstallUtil.exe exekveras med Blogical.Shared.Adapters.Common.dll. I den tidigare uppackade Installationsfiler 2.1.zip skapades katalogen install och konfig. I den finns InstallUtil. Kopiera alla filer under InstallUtil till C:\Program Files (x86)\blogical\blogical.shared.adapters.sftp Kör kommandoprompten med Run As Administrator och skriv explorer. Skriv: cd C:\Program Files (x86)\blogical\blogical.shared.adapters.sftp Skriv: InstallUtil.exe Blogical.Shared.Adapters.Common.dll Nedanstående svar skall visas efter installationen. The Commit phase completed successfully. The transacted install has completed. 113 (159)

114 22.6. BIZTALK APPLIKATIONERNA Paketet innehåller 4 BTS applikationer, som skall installeras i rätt ordning. Är en tidigare version av dessa applikationer installerade måste de tas bort innan installationen. Stockholm.August.Pipeline.Components Stockholm.August.BizTalk.Common Stockholm.August.FileTransfer Stockholm.SAF Stockholm.SB Observera: Applikationerna måste dels tas bort från BizTalk, dels måste de avinstalleras med Windows UnInstaller. Starta Biztalk Server Administration Console. Under BizTalk Group, högerklicka på Application. Välj Import MSI file. 114 (159)

115 Klicka på knappen enligt bilden Välj Common.ConfigAndLogging.msi och Open 115 (159)

116 Klicka Next. Klicka Next. Klicka Import. 116 (159)

117 Välj Run the applicarion. Klicka Finish. Klicka Next. Klicka Next. Klicka Next. 117 (159)

118 Avvakta tills installationen är klar. Klicka Next. 118 (159)

119 Klicka Close. Högerklicka Application. Välj Import MSI File. 119 (159)

120 Klicka på knappen, efter fältet MSI file to import (se bild). Markera enligt bilden. Klicka Open. 120 (159)

121 Klicka Next. Klicka Next. Klicka Import. 121 (159)

122 Klicka Finish. 122 (159)

123 Klicka Next. Klicka Next. Klicka Next. Klicka Close. 123 (159)

124 Högerklicka Application. Välj Import MSI File. Välj enligt bilden. Klicka Open. 124 (159)

125 Klicka Next. Klicka Next. Klicka Next. Klicka Import. Kryssa i enligt bilden. Klicka Finish. 125 (159)

126 Klicka Next. Klicka Next. Klicka Next. Klicka Next. Klicka Close. Högerklicka Application. Välj Import MSI File. 126 (159)

127 Välj enligt bild. Klicka Open. Klicka Next. 127 (159)

128 Kryssa i valen enligt bilden nedan. Klicka Next, Next och Import. Markera Run the Application Installation Wizard och klicka Finish. 128 (159)

129 Kör sedan Next Next Next Next Close UPPDATERA BIZTALK CONFIG Uppdatera både BTSNTSvc64.exe.config och BTSNTSvc.exe.config med binding till Stockholm.August.BizTalk.FileTransfer.Service. Texten placeras innan den avslutande </configuration> taggen. Öppna Visual Studio 2010 med Run As Administrator. Välj File Open File. Välj C:\Program Files (x86)\microsoft BizTalk Server 2010\BTSNTSvc.exe.config. 129 (159)

130 130 (159)

131 Kopiera denna text: <system.servicemodel> <bindings> <basichttpbinding> <binding name="bts_manager" closetimeout="00:01:00" opentimeout="00:01:00" receivetimeout="00:10:00" sendtimeout="00:01:00" allowcookies="false" bypassproxyonlocal="false" hostnamecomparisonmode="strongwildcard" maxbuffersize="655360" maxbufferpoolsize=" " maxreceivedmessagesize="655360" messageencoding="text" textencoding="utf-8" transfermode="buffered" usedefaultwebproxy="true"> <readerquotas maxdepth="32" maxstringcontentlength="81920" maxarraylength="163840" maxbytesperread="4096" maxnametablecharcount="163840" /> <security mode="none"> <transport clientcredentialtype="none" proxycredentialtype="none" realm="" /> <message clientcredentialtype="username" algorithmsuite="default" /> </security> </binding> </basichttpbinding> </bindings> <client> <endpoint address="http://localhost:8002/service" binding="basichttpbinding" bindingconfiguration="bts_manager" contract="ifiletransferlogging" name="bts_manager" /> </client> </system.servicemodel> 131 (159)

132 Klistra in enligt bilden, innan sista </Configuration> taggen: Spara och stäng filen. Öppna på samma sätt BTSNTSvc64.exe.config. (samma sökväg till denna fil) Ändra den likadant, spara och stäng filen. 132 (159)

133 22.8. SEND PORTS Det skall redan finnas två dynamiska send-portar upplagda. Dessa skall startas. Öppna Biztalk Server Administration Console. Under Stockholm.August.Biztalk.FileTransfer, klicka på Send Ports: Starta båda send-portarna enligt bilden. Skapa en ny send-port för loggningen, genom att: Högerklicka Send Ports, välj New Static Solicit-Response Send Port. 133 (159)

134 Konfiguera send och recive piplines enligt nedan: Send Pipeline = XML Transmit Recive pipeline = XML Receive Klicka Configure. 134 (159)

135 Konfigurera WCF-BasicHttp enligt följande (se även bild efter detta stycke): Address (URI): SOAP Action header: <BtsActionMapping xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <Operation Name="FileLog" Action="http://Stockholm.August.BizTalk.FileTransferManager/IFileTransferLogging/Fi lelog" /> <Operation Name="FileLogEvent" Action="http://Stockholm.August.BizTalk.FileTransferManager/IFileTransferLogging/Fi lelogevent" /> </BtsActionMapping> Under fliken Security Välj mode: None Alla andra inställningar default. 135 (159)

136 Skapa en ny send-port för notifieringen, genom att: Högerklicka Send Ports, välj New Static Solocit-Response Send Port. Konfiguera send och recive piplines enligt nedan: Send Pipeline = PassThruTransmit Recive pipeline = XML Receive 136 (159)

137 Klicka Configure. Address (URI): SOAP Action header: 137 (159)

138 Klicka på fliken Binding. Välj Message encoding: Mtom. Klicka på fliken Security. Välj Security mode: None Klicka OK. 138 (159)

139 Klicka på Transport Advanced Options, välj Retry count: 0: Alla andra inställningar default. Starta båda portarna. 139 (159)

140 22.9. RECEIVE PORTS Högerklicka Receive Ports. Välj New One-way Receive Port. Skriv Resend_RP i fältet Name. Klicka OK. 140 (159)

141 Högerklicka Receive Ports. Välj New One-way Receive Port. Skriv FILE_RP i fältet Name. Klicka OK. 141 (159)

142 Högerklicka Receive Ports. Välj New Request Response Receive Port. Skriv WCF_RP i fältet Name. Klicka OK. 142 (159)

143 RECEIVE LOCATIONS Skapa en location för omsändningar. Högerklicka Receive Locations. Välj New One-way Receive Location. Klicka på Resend_RP. Klicka OK. 143 (159)

144 Skriv Resend_RL i fältet Name. Välj Type:FILE. Välj Receive pipeline: XMLReceive. Klicka OK. Skriv: C:\Test\Resend\ i fältet Receive Folder. Välj File mask: *.xml Allt annat skall vara default. Klicka OK. 144 (159)

145 Högerklicka Resend_RL, Välj Enable DEMO DATABAS Starta SQL Server Management Studio. Bläddra till Stockholm.FileTransfer, öppna Tables. 145 (159)

146 Högerklicka på dbo.customer, Välj Edit Top 200 Rows. Kontrollera att följande är ifyllt: ID Name ContactID 1 VIT NULL 146 (159)

147 Kontrollera på samma sätt dbo.application: ID CustomerID Name Description 1 1 Test Test of FileTransfer Högerklicka på dbo.config, Välj Edit Top 200 Rows. Börja med att kopiera tabellen nedan: ID ConfigTypeID ApplicationID Description Demo File_2_File Demo SharePoint_2_WCF Demo WCF_2_SharePoint Dubbelklicka på raden där tabellen ska in, så att den blir helt grå. Välj Paste. Högerklicka på dbo.config Parameter, Välj Edit Top 200 Rows. Kopiera tabellen nedan. ID ConfigID ParameterID Value file://c:/test/out/%sourcefilename% WCF-Custom basichttpbinding <ns0:uploadfilemessage xmlns:ns0="http://stockholm.august.biztalk.filetransfer"> <ns1:filebytestream xmlns:ns1="http://stockholm.august.biztalk.filetransfer"> <bts-msg-body 147 (159)

148 xmlns="http://www.microsoft.com/schemas/bts2007" encoding="base64"/> </ns1:filebytestream> </ns0:uploadfilemessage> UseTemplate <binding name="basichttpbinding" messageencoding="mtom" transfermode="streamedrequest"></binding> Dubbelklicka så raden är grå och välj Paste DEMO RECEIVE LOCATIONS Högerklicka Receive Locations. Välj New One-way Receive Location. Välj FILE_RP. Klicka OK. 148 (159)

149 Fyll i namnet VIT_Demo_File. I Recive pipeline, Välj FileSaverPipeline. Klicka sedan på knappen (...) till höger om detta fält. Konfigurera receive pipeline enligt följande: ArchivePath: C:\tmpfilestore\saf ConfigID: 1 Klicka OK. 149 (159)

150 Klicka på Configure, se bild. Konfigurera FILE enligt följande: Receive folder: C:\Test\in\ Filter mask: *.txt Allt annat skall vara default. Klicka OK. 150 (159)

151 Konfigurera på samma sätt nedan Receive Location: VIT_Demo_WCF Skapa en ny Request Response Receive Location med: - Receive Port: WCF_RP - Name: VIT_Demo_WCF - Type: WCF_Custom - Receive pipeline: WcfFileSaverPipeline - Send pipeline: PassThruTransmit Konfigurera receive pipeline enligt följande: - ArchivePath: C:\tmpfilestore\SharePoint - ConfigID: 3 Konfigurera WCF-Custom enligt följande: - Address (URI): - Binding: basichttpbinding - BasicHttpBindingElement, messageencoding: Mtom - BasicHttpBindingElement, maxreceivedmessagesize: Allt annat default Se till att alla Receive Locations för test får status Enable, genom att högerklicka och välj Enable. 151 (159)

152 ORKESTRERINGAR FileTransfer innehåller 4 orkestreringar, som skall konfigureras med de portar som skapats. Observera: Det går inte att koppla portar i Bindings innan det finns en ReceiveLocation till en ReceivePort. Klicka på Stockholm.August.BizTalk.FileTransfer Orchastrations. Högerklicka på Stockholm.August.Filetransfer.Filetransfer_Resend, Välj Properties. Välj RecHost1 som Host. Resend_InPort = Resend_RP. Logging_WCF_SP = WCF_Logging. Klicka OK. 152 (159)

153 Stockholm.August.FileTransfer.FileTransfer_Dispatcher Konfigurera följande bindings: Host: SendHost1 Outbound Logging_WCF_SP: WCF_Logging Outbound Notification_WCF_SP: WCF_Notification Klicka OK. Stockholm.August.FileTransfer.FileTransfer_File Konfigurera enligt nedan: Host: RecHost1 Inbound File_RecPort: FILE_RP Outbound Logging_WCF: WCF_Logging Klicka OK. 153 (159)

154 Stockholm.August.FileTransfer.FileTransfer_WCF Konfigurera enligt nedan: Host: RecHost1 Inbound WCF_RecPort: WCF_RP Outbound Logging_WCF: WCF_Logging Klicka OK. Starta alla orkestreringarna, genom att högerklicka och välj Start för varje orkestrering. 154 (159)

155 155 (159)

156 RÄTTIGHETER BIZTALK-KONTOT Rättigheter för Biztalk-kontot måste sättas i registret för DEV-BTSHostInst. Detta behövs för att File Transfer skall fungera korrekt. Klicka Start, Välj Run. Skriv Regedit. Klicka på HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\eventlog Högerklicka på Eventlog, välj Permissions. Lägg till DEV-BTSHostInst, bocka i Allow för Full Control. Starta om servern. 156 (159)

157 TEST AV FIL TILL FIL Test 1 utan notifiering Kopiera en txt-fil till C:\Test\in. Kontrollera att filen dyker upp i C:\Test\out. Kontrollera i databasen att loggningen är OK, genom att kör denna sql fråga på två rader Select top 10 * Filelog order by ID desc Select top 10 * FilelogEvent order by ID desc Kontrollera resultatet 157 (159)

158 TEST 2 RESEND UTAN NOTIFIERING Rensa C:\Test\out från eventuella filer Skapa filen ReSend.xml med följande text <ns0:resendfiledata xmlns:ns0="http://stockholm.august.biztalk.filetransfer.resendfile"> <FileLogID>1</FileLogID> </ns0:resendfiledata> Lägg filen i C:\TempFileStore\Resend Verifiera att filen dyker upp i C:\Test\out. Kontrollera loggarna. 158 (159)

159 23. LÄNKLISTA Detta är en samlad lista med länkar till allt media som används vid installationen. Samtliga är för evaluation copies, dvs. gratis under en begränsad period. Windows Server 2008 R2 180 dagar Evaluation download: Microsoft SQL Server 2008 R2 64 bit edition: BizTalk Server 2010 Evaluation: Microsoft.NETFramework 4 Microsoft Office Professional Plus Visual Studio 2010 Pro Web Deploy 2.0 x64 ASP.NET and Windows Forms Chart Controls for.net Framework 3.5 SP1 Enterprise Library 4.1-October Windows Server AppFabric BizTalk ESB Toolkit 2.1-x64.msi MagicDisc MSE BizTalk Documenter (159)

SOA-plattformen. FileTransfer 2.0.5 Installation & Konfigurering

SOA-plattformen. FileTransfer 2.0.5 Installation & Konfigurering FileTransfer 2.0.5 Innehållsförteckning 1 ALLMÄN INFORMATION... 4 1.1 VERSIONER... 4 1.2 INSTALLATIONS-PAKET... 4 2 INSTALLATION... 4 2.1 DATABAS... 4 2.2 KATALOGSTRUKTUR... 5 2.2.1 Arkivkatalog och resend...

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (40) Innehåll 1 Inledning 3 2 Serverinstallation 3 2.1 Systemkrav 3 2.2 SQL Server 3 2.3 Behörighet vid installation 3 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft

Läs mer

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server...

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server... 2c8 Modeling Tool Server (Windows/SQLServer) Innehållsförteckning Ny installation...2 Översikt...2 Filer som behövs...2 Installera SQL Server Express (om det behövs)...3 Skapa en databas i SQL Server...8

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Konfiguration av NAP VPN

Konfiguration av NAP VPN 1 Konfiguration av NAP VPN Detta behövs: 2 st servrar Windows 2012R2, EasecServer (192.168.10.10/24) och EasecDC2 (192.168.10.20/24). Active Directory easec.net, bägge servrarna är DC i denna domän. 1

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

Installationsmanual för SOLIDWORKS 2015

Installationsmanual för SOLIDWORKS 2015 Installationsmanual för SOLIDWORKS 2015 ATT TÄNKA PÅ FÖRE INSTALLATION DEL1: INSTALLATION AV FASTA LICENSER DEL2: INSTALLATION AV FLYTANDE LICENSER DEL3: AVINSTALLATION DEL 4: INSTALLATION AV COMPOSER,

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2

Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2 Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Webbserver Role Services och Features på IIS server... 2 Installation av Hogia HR Webbapplikationer...

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 SITHS Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 Innehåll 1 Förberedelser för användning av SITHS Cert... 3 1.1 Förklaring... 3 1.2 Import av SITHS root i

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel För att logga in i en webbapplikation med hjälp av SITHS-kort och certifikat behöver webservern och applikationen konfigureras för hantering

Läs mer

Innehåll Security. Chapter 4 och 7 Beginning SQL Server 2008 for Developers

Innehåll Security. Chapter 4 och 7 Beginning SQL Server 2008 for Developers Innehåll Security SQL Injektions Säkerhetssystemet Schema Login Användare Roller User Applikationsanvändare AppUser Backup av databas Restore / Recovery av databas Flytta/Kopiera en databas, Detach/Attach

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 ADSync... 2 Windows Azure Active Directory... 2 ADSynC- Installation... 2 Konfigurera ADSync... 4 Välj användarna som skall synkroniseras.... 5 Användarmappningar

Läs mer

Övning: Skapa en ny regel

Övning: Skapa en ny regel Övning: Skapa en ny regel Den här övningen förklarar hur man skapar en automatiserad händelse som kallas regel i applikationen. Övningen använder Device management application som finns tillgänglig under

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande:

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande: Öppna den hämtade diskavbildningsfilen (Cirrato.dmg) - i vilken du finner programpaketet för att nå nödvändiga installationsfiler. (se ikoner nedan för de olika hämtbara paket- versionerna) Dubbelklicka

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3

Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3 Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3 Innan du startar installationen kontrollera att din dator uppfyller systemkraven, se System requirements: http://desktop.arcgis.com/en/desktop/latest/get-started/system-requirements/arcgis-desktopsystem-requirements.htm

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll ANVÄNDARMANUAL Innehåll 1. Installering Lockbee Exchangemodul... 3 2. Inställningar för ditt Impersonated konto med MS Exchange Server (2007 & 2010) Steg 1... 4 3. Att ansluta till Exchange... 7 3.1 Starta

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Installationstjänst. maj 2011

Installationstjänst. maj 2011 Installationstjänst maj 2011 AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax

Läs mer

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem

Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem Programinstallation Datorbaserat handsmörjningssystem ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se ASSALUB AB - 2 - www.assalub.se I26101-S-11.02 Innehållsförteckning 1 SYSTEMKRAV... 4 2 INSTALLATION... 5 2.1 Inkopiering

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_003 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

SITHS inloggning i AD

SITHS inloggning i AD SITHS inloggning i AD Inloggning med grafiskt gränssnitt kräver Windows 7 eller Vista Med PassThrough Gina for Windows och NetID version 5.5.0.27 För att logga in i en Windows domän med hjälp av SITHS-kort

Läs mer

Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation

Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation Enkel navigering är en viktig del av en modern webbapplikation. Eftersom en stor del av utvecklingstiden för en site används för att bygga menyer, trädstrukturer och

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer