Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2"

Transkript

1 Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Webbserver Role Services och Features på IIS server... 2 Installation av Hogia HR Webbapplikationer... 4 Installation av Hogia HR Admin (Windows klient)... 8 Rättigheter/Säkerhet Skapa databas Licensering av produkten Installation av Hogia HR Integration Windows Service Konfiguration av Hogia HR Integration Service Starta WindowsService Hogia HR Integration Installation av Salary Reports Windows Service Starta WindowsService HogiaPBMSalaryReports Uppgradering av Hogia HR Admin Uppgradera databas Uppgradering av webbgränssnitt AD integration av Hogia Business Manager (Portalen)... 32

2 Hogia HR Webb produkter (37) Inledning Hogia HR Webb produkter innefattar följande delar: Hogia Personal Business Manager (Portal), Hogia PBM Employee, Hogia PBM Competence, Hogia PBM Salary Reports, Hogia PBM Payslip. Varje del är licensstyrd och öppnas upp då du laddat ner vald modul. Installationen består av tre delar, installation av Windows klient och webbgränssnitt samt skapande av databas. Detta dokument tar upp varje del för sig. Innan installationen påbörjas rekommenderar Hogia att man tar del av produktens systemkrav. Installationspaketet består av fyra filer: Hogia.HR.Web.Setup.exe HRAdminWinInstall.exe Hogia.HR.Integration.WindowsService.exe Hogia PBM Salary Reports Windows Service Setup.exe OBS! Det råder strikt versionsberoende mellan dessa installationsfiler. Webbserver Role Services och Features på IIS server Hogia HR Webbapplikationer är en webbaserad produkt som installeras på en webbserver med Microsoft Internet Information Server (IIS). Följande Role Services och Features skall finnas installerat: Role Services Common HTTP Features Static Content Default Document Directory Browsing HTTP Errors Application Development ASP.NET.NET Extensibility ISAPI Extentions ISAPI Filters Health and Diagnostics HTTP Logging Request Monitor Security Basic Authentication Windows Authentication Request Filtering (vid AD integrerad portal) (vid AD integrerad portal)

3 Hogia HR Webb produkter (37) Performance Static Content Compression Management Tool IIS Management Console Features Windows 2008 R2.NET Framework Features.NET Framework WCF Activation HTTP Activation Non-HTTP Activation Windows Process Activation Services Process Model.NET Environment Configuration APIs Windows 2012.NET Framework 4.5 Features.NET Framework 4.5 ASP.NET 4.5 WCF Activation HTTP Activation Windows Process Activation Services Process Model Configuration APIs Om du installerar på annat än Windows 2012 så är det nu som du skall installera Microsoft.NET Framework 4 på server. När allt är installerat så se till att IIS servern tillåts använda.net Framework 4

4 Hogia HR Webb produkter (37) Installation av Hogia HR Webbapplikationer Starta installationen med filen Hogia.HR.Web.Setup.exe Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen. Licensavtal för Hogia HR Webbapplikationer. Markera kryssruta Jag accepterar villkoren i licensavtalet om du godkänner licensavtalet.

5 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Ange var någonstans Hogia HR Webbapplikationer ska installeras. Standardmapp för installation är C:\Program Files\Hogia\ Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Fyll i databasserverns namn, ev SQL Server instans, databasnamn samt autentiseringsuppgifter.

6 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Ange adress till Credential Service och token timeout. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen.

7 Hogia HR Webb produkter (37) För att använda den av Hogia föreslagna webbplatsen välj Installera. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Installationen genomförs. Klicka på Slutför för att slutföra installationen.

8 Hogia HR Webb produkter (37) Installation av Hogia HR Admin (Windows klient) Klientprogrammet HR Admin kräver att Microsoft.NET Framework 4 finns installerat på datorn innan man påbörjar installationen av programmet. Starta installationen med filen HRAdminWinInstall.exe Klicka på Next för att gå vidare i installationen eller Cancel för att avbryta installationen. Licensavtal för Hogia HR Admin. Markera kryssruta I accept the terms of the license agreement om du godkänner licensavtalet.

9 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på Next för att gå vidare i installationen, Back för att gå tillbaka till föregående sida eller Cancel för att avbryta installationen. Ange var någonstans Hogia HR Admin skall installeras. Standardmapp för installation är C:\Program Files\Hogia\Hogia HR Admin. Vill man installera i annan mapp klicka på Change och sök fram den nya installationsmappen. Klicka på Next för att gå vidare i installationen, Back för att gå tillbaka till föregående sida eller Cancel för att avbryta installationen. Programmet installeras.

10 Hogia HR Webb produkter (37) Installation av Hogia HR Admin genomförd. Klicka på Finish för att avsluta installation. Rättigheter/Säkerhet Mappar Applikationen HR Admin har inget behov av åtkomst till foldrar eller mappar. SQL Server Applikationen behöver åtkomst till en SQL Server samt ett användarkonto för att komma åt SQL servern där databasen Hogia_HR_Foundation finns installerad. För att skapa ny databas behövs rättigheter för att skapa databaser. För att kunna importera användare ifrån HogiaLön Plus eller Hogia Personal behöver användarkonto även läs och skrivrättigheter på dessa databaser.

11 Hogia HR Webb produkter (37) Skapa databas I samband med installation av systemet och vid första inloggning till Hogia HR Admin skapar systemadministratören en databas. Observera att detta endast utförs i samband med nyinstallation och av systemadministratören! Innan man kan skapa en ny databas måste man installera delar av Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack. Dessa behövs för att programmet skall kunna kommunicera med SQL servern. De finns i installationskatalogen för HR Admin (C:\Program Files (x86)\hogia\hogia HR Admin\SQL Server Tools\x86) (C:\Program Files (x86)\hogia\hogia HR Admin\SQL Server Tools\x64) Om Operativ systemet är 32 bit installeras filerna under \x86 eller om Operativsystemet är 64 bit installeras filerna under \x64 På vissa maskiner krävs dock installation av både 32 och 64 bit versioner. Installera i följande ordning. 1. sqlncli.msi Microsoft SQL Server 2012 Native Client 2. SQLSysClrTypes.msi Microsoft SQL Server System CLR Types 3. SharedManagementObjects.msi Microsoft SQL Server 2012 Management Objects Starta upp programmet Hogia HR Admin

12 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på knappen Skapa ny databas för att skapa databas. Ange vilken server databasen skall ligga på i fältet Servernamn alternativt sök efter server genom Sökknappen. Ange vilken typ av autentiseringsmetod som skall användas Windows Authentication eller SQL Server Authentication. Vid SQL Server Authentication ange SQL Server konto uppgifter i fälten Användarnamn och Lösenord. Det är viktigt att ditt konto som du använder har behörighet på SQL servern att skapa en ny databas. I fältet Databasnamn föreslås standard benämningen Hogia_HR_Foundation som namn på databasen. Vill man använda sig av egna värden på Katalog databas, Katalog databaslog och Initial storlek anges detta i fälten. Klicka på knappen OK för att skapa eller Avbryt för att avbryta.

13 Hogia HR Webb produkter (37) Databasen är nu klar för att användas! Observera! Vill man skapa ny databas genom programmet HR Admin måste programmet finnas lokalt installerad på SQL servern. Annars hittar programmet inte sökvägarna till databaserna. Databasen går även att skapas manuellt. Skapa en databas på SQL server med collation Finnish_Swedish_CI_AS. Döp databasen till Hogia_HR_Foundation. I katalogen där du installerat HR Admin (C:\Program Files (x86)\hogia\hogia HR Admin\DatabaseScript) finns ett antal SQL script som du skall köra på databasen. Det är viktigt att skripten körs i ordning Sist kör man skriptet 50_Portal_Configuration som slutför databasen för användning. Därefter kan man öppna databasen i HR Admin. Licensering av produkten Öppna HR Admin och fyll i alla inloggningsuppgifter. Överst skriver man in ett databas konto som finns upplagt i den nyskapade databasen. Default finns alltid användaren administrator upplagd. Lösenordet för detta konto är administrator. Tips! Kryssa Kom ihåg mig så slipper du fylla i allt nästa gång du använder programmet. Produkten skall nu licenseras och normalt hämtas den licensen över internet emot adressen I IT miljöer där man av säkerhetsskäl valt att stänga ner access till internet finns möjlighet till manuell licensregistrering. Kontakta Hogia för att få instruktion kring detta.

14 Hogia HR Webb produkter (37) Alla uppgifter som behöver anges i formuläret hittar du på Vid första uppstart av HR Admin hämtas licenser för HR Admin samt BusinessManager. Ytterligare licenser hämtas i programmet på följande vis. Öppna HR Admin och välj Licens Välj Förnya/hämta

15 Hogia HR Webb produkter (37) Välj produkt licens som du vill hämta. Komponenter Hogia PBM Employee Hogia PBM Competence Hogia Lönerapporter (Salary Report) Hogia Lönespecifikationer (Payslip) Generell översättning (Engelska) EMP CMP SRM PAY HR_LANGUAGE_GB Installationen är nu klar, adressen till sidan är Installation av Hogia HR Integration Windows Service Hogia HR Integration är en Windows service som integrerar Hogias olika HR produkter med varandra. Bland annat är det olika användaruppgifter som synkroniseras mellan de olika produkterna och som förenklar användaradministrationen. Hogia HR Integration är en process som skall installeras på en av servrarna i er HR-lösning. Hogia HR Integration Windows service kommer att installeras i mappen: C:\Program Files\Hogia\Hogia.HR.Integration.WindowsService OBS! Det sista som genomförs efter samtliga installationer är att starta denna tjänst. Starta installationsfilen Hogia.HR.Integration.WindowsService.exe. Välkomstsida för installationen. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen eller Avbryt för att avbryta installationen.

16 Hogia HR Webb produkter (37) Licensavtal för Hogia HR Integration. Markera kryssruta Jag accepterar villkoren i licensavtalet om du godkänner licensavtalet. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Ange var någonstans Hogia HR Integration skall installeras. Standardmapp för installation är C:\Program Files\Hogia\Hogia.HR.Integration.WindowsService. Vill man installera i annan mapp sök fram den nya installationsmappen i trädvyn. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen

17 Hogia HR Webb produkter (37) Ange vilken Server där Hogia_HR_Foundation databasen finns installerad. Ange vilken autentiseringsmetod som skall användas gentemot databasen - Windowsautentisering eller SQL Server autentisering. Används SQL Server autentisering som autentiseringsmetod skall ett SQL konto med lösenord anges i fälten Användarnamn och Password. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Ange i ApplicationName vilket namn Windows servicen Hogia.HR.Integration skall visas på servern. Ange i TimeInterval med vilken periodicitet som Hogia HR Integration kör uppdatering. TimeInterval anges i enheten minuter. I LogFilePath anges sökvägen till där Hogia HR Integrations logg fil finns placerad.

18 Hogia HR Webb produkter (37) Vill man ha utökad logg information markera rutan för Trace. Notera dock att logg filen växer snabbt när Trace funktionen är påslagen. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Installation av Hogia HR Integration genomförd. Klicka på Slutför för att avsluta installation. Konfiguration av Hogia HR Integration Service Hogia HR Integration placerar sina konfigurationsfiler enligt Microsoft användarinställningar Windows Server 2003 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Hogia\Hogia HR Integration Windows Server 2008, Windows Server 2012 C:\ProgramData\Hogia\Hogia HR Integration Det här är ett exempel på en konfigurationsfil, timerintervallet kan du justera. 3 minuter är default inställningen, men den kan vara för låg. Om du har 5 bolag så är ett lämpligt intervall 60 minuter. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <connection database="hogia_hr_foundation" password="yxexmmn4ms7wz/jvfnnzbw==" server="hpas-testsrv5" userid="pbmsa" useintegratedsecurity="false" /> <application applicationname="hogia.hr.integration" timerinterval="3" logfilepath="c:\temp" trace="false" /> </configuration>

19 Hogia HR Webb produkter (37) Starta WindowsService Hogia HR Integration När installation av Hogia HR Integration är klar behöver Windows servicen startas. Detta görs under Windows Start-knappen, Administrative Tools, Services. Markera HogiaHRIntegration i listan och gör högermus-klick och välja Start i menyn som visas. Installation av Salary Reports Windows Service 1. Börja med att skapa en mapp för loggning i utforskaren tex c:\logfolder 2. Skapa även en mapp för rapporter t ex c:\lonerapporter 3. Starta installationen av Hogia PBM Salary Reports Windows Service Setup_13_3.exe

20 Hogia HR Webb produkter (37)

21 Hogia HR Webb produkter (37) Ange databasserver\instans och inloggningsuppgifter till denna och klicka på Next Fyll i mapp för loggning och klicka på Next. Höj upp Timer interval till 60 minuter.

22 Hogia HR Webb produkter (37) Fyll i mapp för lönerapporter enligt exempel ovan. Även UNC sökväg kan specificeras i sökvägen \\servernamn\utdelning om så önskas. Klicka på Next.

23 Hogia HR Webb produkter (37) Installationen av Salary Reports Windows Service är nu klar. Starta WindowsService HogiaPBMSalaryReports När installation av Salary Reports Service är klar behöver Windows servicen startas. Detta görs under Windows Start-knappen, Administrative Tools, Services. Markera HogiaPBMSalaryReports i listan, klicka på höger-mus-knapp och välja Start i menyn som visas.

24 Hogia HR Webb produkter (37) Uppgradering av Hogia HR Admin Innan du startar uppgradering: Ta fram installationsdokumentet som gjordes vid första installationstillfället. Där står sökvägar och annan viktig information, stämmer inte dessa med er miljö längre så är det nu dags att uppdatera dessa med korrekt information. Spara undan dina inloggningsuppgifter till Hogia HR Admin genom att skriva ned värdena eller genom att ta en skärmkopia och spara undan - se bild nedtill. Starta installationsfilen HRAdminInstall_xxxx.exe.

25 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på Next för att gå vidare i installationen, Back för att gå tillbaka till föregående sida eller Cancel för att avbryta installationen. Licensavtal för Hogia HR Admin. Markera kryssruta I accept the terms of the license agreement om du godkänner licensavtalet. Klicka på Next för att gå vidare i installationen, Back för att gå tillbaka till föregående sida eller Cancel för att avbryta installationen. Ange var någonstans Hogia HR Admin skall installeras. Standardmapp för installation är C:\Program Files\Hogia\Hogia HR Admin. Vill man installera i annan mapp klicka på Change och sök fram den nya

26 Hogia HR Webb produkter (37) installationsmappen. Klicka på Next för att gå vidare i installationen, Back för att gå tillbaka till föregående sida eller Cancel för att avbryta installationen. Klicka på Next för att gå vidare i installationen, Back för att gå tillbaka till föregående sida eller Cancel för att avbryta installationen. Uppgradering av Hogia HR Admin genomförd. Klicka på Finish för att avsluta uppgradering. Uppgradera databas I samband med uppgradering av systemet och vid första inloggning uppgraderar systemadministratören databasen Hogia_HR_Foundation. Observera att detta utförs endast i en gång vid uppgradering och av systemadministratören! Starta upp programmet Hogia HR Admin.

27 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på knappen Upgrade database för att uppgradera databas. Ange vilken server databasen ligger på i fältet Server name alternativt sök efter server genom Sök-knappen. Ange vilken typ av autentiseringsmetod som skall användas Windows Authentication eller SQL Server Authentication. Vid SQL Server Authentication ange SQL Server konto uppgifter i fälten Username och Password. I fältet Databasename ange standard benämningen Hogia_HR_Foundation som namn på databasen, alternativt sök efter databas genom Sök-knappen. Tryck på knappen Test connection för validera att databasen är tillgänglig. Klicka på knappen OK för att starta uppgradering eller Cancel för att avbryta.

28 Hogia HR Webb produkter (37) Uppgradering av webbgränssnitt När uppgraderingen av databasen är klar, går du över till webbservern och startar installationen med filen Hogia.HR.Web.Setup.exe. Välkomstsida för installationen. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Licensavtal för Hogia HR Webbapplikationer. Markera kryssruta Jag accepterar villkoren i licensavtalet om du godkänner licensavtalet. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen.

29 Hogia HR Webb produkter (37) Ange var någonstans Hogia HR Webbapplikationer ska installeras. Standardmapp för installation är C:\Program Files\Hogia\ Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Fyll i databasserverns namn, ev SQL Server instans, databasnamn samt autentiseringsuppgifter.

30 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Ange adress till Credential Service och token timeout. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. För att använda den av Hogia föreslagna webbplatsen välj Installera.

31 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Installationen genomförs. Installation av Hogia HR Webbapplikationer genomförd. Klicka på Finish för att slutföra installationen. Nu är uppgraderingen av Hogia Business Manager klar!

32 Hogia HR Webb produkter (37) AD integration av Hogia Business Manager (Portalen) Business Manager går att integrera emot MS Active Directory. Följande krav måste dock tillgodoses: Lägsta version av operativ där IIS rollen finns installerad är Microsoft Windows 2008 R2. Klientdatorerna måste ha minst ha Microsoft Windows 7. Webbläsare måste vara minst Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9 eller 10 samt Mozilla Firefox. Varje AD konto som skall användas i integrationen måste innehålla en mail adress. Hogia Business Manager kan idag endast konfigureras emot ett AD och där måste alla användare befinna sig. AD integration kräver Role services Basic Autenthication samt Windows Autenthication på IIS server. Konfiguration - IIS Öppna IIS Manager Välj den virtuella applikationen Businessmanager På BusinessManager, konfigurera följande:

33 Hogia HR Webb produkter (37) Redigera anslutningsstängen genom att dubbelklicka på den och ange adress till Active Directory/LDAP. Redigera även Default Document på BusinessManager Lägg in filnamnen enligt ovan.

34 Hogia HR Webb produkter (37) Observera! Ändra användaren som kör Applicationspoolen för BusinessManager. Den står default till att ApplicationPoolIdentity kör den. Denna användare är inte en riktig AD-användare utan endast local på servern. Den användaren har inte behörighet att göra LDAP uppslag emot AD. Ställ om till LocalSystem. I vissa AD n räcker det tyvärr inte med Localsystem kontot eftersom det inte har access till att slå överallt i olika OU i AD t. I dessa fall krävs ett tjänstekonto som har den behörigheten. Så här byter du användare för applikationspoolen: Markera programpoolen ASP.NET v4.0 BusinessManager och klicka på Avancerade inställningar Byt Identitet genom att klicka på ApplicationPoolIdentity.

35 Hogia HR Webb produkter (37) Byt till LocalSystem eller välj ett anpassat konto som finns på AD Servern.

36 Hogia HR Webb produkter (37) HR Admin - Konfiguration För att kunna hantera den virtuella applikationen BusinessManager på IIS server måste den adresseras i HR Admin. Öppna Hogia HR Admin och börja med att kontrollera webanslutningen för Hogia.Portal. Detta görs i menyval Integration och formuläret Anslutning Web. Editera URL raden för Hogia.Portal samt välj Spara. Du kan nu hantera inloggningsmetoderna i HR Admin. Under menyval Auktorisation och formulär Autentiseringsmetod väljer du autentiseringsmetod.

37 Hogia HR Webb produkter (37) Spara valet när du är klar. Webbapplikationen kommer att startas om i samband med att du byter metod. Beskrivning av de olika autentiseringsmetoderna: Applikationens standardinloggning inloggningen med e-postadress som används idag. Single Sign On via Active Directory Kräver åtkomst till AD, direktinloggning utan inloggningsfönster. Valet kräver Basic Autenthication samt Windows Autenthication på IIS server. Single Sign On via Active Directory, tillåt även applikationens standardinloggning Kräver inte åtkomst till AD, redirect till applikationens standardinloggning. Valet kräver Basic Autenthication samt Windows Autenthication på IIS server. Manuell inloggning via Active Directory, tillåt även applikationens standardinloggning promptat AD inloggningsfönster med länk till applikationens standardinloggning. Manuell inloggning via Active Directory Kräver åtkomst till AD, promptar AD inloggningsfönster. När användaren loggar in i Hogia Personal Business Manager sparas inloggning för snabbare och säkrare igenkänning vid nästa inloggning. Genom att klicka på Nollställ Active Directory-kopplingar så kan du ta bort databasinformationen per användare om tex kontot i Active Directory är borttaget och upplagt på nytt. En annan situation då man kan behöva använda funktionen är om man byter Active Directory.

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de nya versionerna av Hogias webprodukter inom HR.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de nya versionerna av Hogias webprodukter inom HR. Versionsnytt Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de nya versionerna av Hogias webprodukter inom HR. I höstens 14.2 versioner av Hogias PBM produkter har anpassningar gjorts

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Hogia Fastighetssystem AB 444 28 Stenungsund 0303-688 20 E-post: fastighetssystem@hogia.se Webb: www.hogia.se/fastighetssystem Innehåll Inledning...3

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Läkemedelsbiblioteks hanteraren

Läkemedelsbiblioteks hanteraren 2013-03 Läkemedelsbiblioteks hanteraren Bruksanvisning Förvara denna bruksanvisning på en lämplig plats för framtida referens när så behövs. Läs instruktionerna noggrant innan produkten används, och följ

Läs mer

Installation och administration. Lokala Säkerhetstjänster 2.0

Installation och administration. Lokala Säkerhetstjänster 2.0 2.0 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1 Allmänt... 5 1.2 Konventioner... 5 1.3 Referenser... 5 2 PLATTFORM OCH TREDJEPARTSPRODUKTER 6 2.1 Operativsystem... 6 2.2 Java... 6 2.2.1 JCE, Java Cryptography

Läs mer

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer