Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2"

Transkript

1 Installationsanvisning för Hogia HR Webbprodukter 14.2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Webbserver Role Services och Features på IIS server... 2 Installation av Hogia HR Webbapplikationer... 4 Installation av Hogia HR Admin (Windows klient)... 8 Rättigheter/Säkerhet Skapa databas Licensering av produkten Installation av Hogia HR Integration Windows Service Konfiguration av Hogia HR Integration Service Starta WindowsService Hogia HR Integration Installation av Salary Reports Windows Service Starta WindowsService HogiaPBMSalaryReports Uppgradering av Hogia HR Admin Uppgradera databas Uppgradering av webbgränssnitt AD integration av Hogia Business Manager (Portalen)... 32

2 Hogia HR Webb produkter (37) Inledning Hogia HR Webb produkter innefattar följande delar: Hogia Personal Business Manager (Portal), Hogia PBM Employee, Hogia PBM Competence, Hogia PBM Salary Reports, Hogia PBM Payslip. Varje del är licensstyrd och öppnas upp då du laddat ner vald modul. Installationen består av tre delar, installation av Windows klient och webbgränssnitt samt skapande av databas. Detta dokument tar upp varje del för sig. Innan installationen påbörjas rekommenderar Hogia att man tar del av produktens systemkrav. Installationspaketet består av fyra filer: Hogia.HR.Web.Setup.exe HRAdminWinInstall.exe Hogia.HR.Integration.WindowsService.exe Hogia PBM Salary Reports Windows Service Setup.exe OBS! Det råder strikt versionsberoende mellan dessa installationsfiler. Webbserver Role Services och Features på IIS server Hogia HR Webbapplikationer är en webbaserad produkt som installeras på en webbserver med Microsoft Internet Information Server (IIS). Följande Role Services och Features skall finnas installerat: Role Services Common HTTP Features Static Content Default Document Directory Browsing HTTP Errors Application Development ASP.NET.NET Extensibility ISAPI Extentions ISAPI Filters Health and Diagnostics HTTP Logging Request Monitor Security Basic Authentication Windows Authentication Request Filtering (vid AD integrerad portal) (vid AD integrerad portal)

3 Hogia HR Webb produkter (37) Performance Static Content Compression Management Tool IIS Management Console Features Windows 2008 R2.NET Framework Features.NET Framework WCF Activation HTTP Activation Non-HTTP Activation Windows Process Activation Services Process Model.NET Environment Configuration APIs Windows 2012.NET Framework 4.5 Features.NET Framework 4.5 ASP.NET 4.5 WCF Activation HTTP Activation Windows Process Activation Services Process Model Configuration APIs Om du installerar på annat än Windows 2012 så är det nu som du skall installera Microsoft.NET Framework 4 på server. När allt är installerat så se till att IIS servern tillåts använda.net Framework 4

4 Hogia HR Webb produkter (37) Installation av Hogia HR Webbapplikationer Starta installationen med filen Hogia.HR.Web.Setup.exe Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen. Licensavtal för Hogia HR Webbapplikationer. Markera kryssruta Jag accepterar villkoren i licensavtalet om du godkänner licensavtalet.

5 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Ange var någonstans Hogia HR Webbapplikationer ska installeras. Standardmapp för installation är C:\Program Files\Hogia\ Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Fyll i databasserverns namn, ev SQL Server instans, databasnamn samt autentiseringsuppgifter.

6 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Ange adress till Credential Service och token timeout. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen.

7 Hogia HR Webb produkter (37) För att använda den av Hogia föreslagna webbplatsen välj Installera. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Installationen genomförs. Klicka på Slutför för att slutföra installationen.

8 Hogia HR Webb produkter (37) Installation av Hogia HR Admin (Windows klient) Klientprogrammet HR Admin kräver att Microsoft.NET Framework 4 finns installerat på datorn innan man påbörjar installationen av programmet. Starta installationen med filen HRAdminWinInstall.exe Klicka på Next för att gå vidare i installationen eller Cancel för att avbryta installationen. Licensavtal för Hogia HR Admin. Markera kryssruta I accept the terms of the license agreement om du godkänner licensavtalet.

9 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på Next för att gå vidare i installationen, Back för att gå tillbaka till föregående sida eller Cancel för att avbryta installationen. Ange var någonstans Hogia HR Admin skall installeras. Standardmapp för installation är C:\Program Files\Hogia\Hogia HR Admin. Vill man installera i annan mapp klicka på Change och sök fram den nya installationsmappen. Klicka på Next för att gå vidare i installationen, Back för att gå tillbaka till föregående sida eller Cancel för att avbryta installationen. Programmet installeras.

10 Hogia HR Webb produkter (37) Installation av Hogia HR Admin genomförd. Klicka på Finish för att avsluta installation. Rättigheter/Säkerhet Mappar Applikationen HR Admin har inget behov av åtkomst till foldrar eller mappar. SQL Server Applikationen behöver åtkomst till en SQL Server samt ett användarkonto för att komma åt SQL servern där databasen Hogia_HR_Foundation finns installerad. För att skapa ny databas behövs rättigheter för att skapa databaser. För att kunna importera användare ifrån HogiaLön Plus eller Hogia Personal behöver användarkonto även läs och skrivrättigheter på dessa databaser.

11 Hogia HR Webb produkter (37) Skapa databas I samband med installation av systemet och vid första inloggning till Hogia HR Admin skapar systemadministratören en databas. Observera att detta endast utförs i samband med nyinstallation och av systemadministratören! Innan man kan skapa en ny databas måste man installera delar av Microsoft SQL Server 2012 Feature Pack. Dessa behövs för att programmet skall kunna kommunicera med SQL servern. De finns i installationskatalogen för HR Admin (C:\Program Files (x86)\hogia\hogia HR Admin\SQL Server Tools\x86) (C:\Program Files (x86)\hogia\hogia HR Admin\SQL Server Tools\x64) Om Operativ systemet är 32 bit installeras filerna under \x86 eller om Operativsystemet är 64 bit installeras filerna under \x64 På vissa maskiner krävs dock installation av både 32 och 64 bit versioner. Installera i följande ordning. 1. sqlncli.msi Microsoft SQL Server 2012 Native Client 2. SQLSysClrTypes.msi Microsoft SQL Server System CLR Types 3. SharedManagementObjects.msi Microsoft SQL Server 2012 Management Objects Starta upp programmet Hogia HR Admin

12 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på knappen Skapa ny databas för att skapa databas. Ange vilken server databasen skall ligga på i fältet Servernamn alternativt sök efter server genom Sökknappen. Ange vilken typ av autentiseringsmetod som skall användas Windows Authentication eller SQL Server Authentication. Vid SQL Server Authentication ange SQL Server konto uppgifter i fälten Användarnamn och Lösenord. Det är viktigt att ditt konto som du använder har behörighet på SQL servern att skapa en ny databas. I fältet Databasnamn föreslås standard benämningen Hogia_HR_Foundation som namn på databasen. Vill man använda sig av egna värden på Katalog databas, Katalog databaslog och Initial storlek anges detta i fälten. Klicka på knappen OK för att skapa eller Avbryt för att avbryta.

13 Hogia HR Webb produkter (37) Databasen är nu klar för att användas! Observera! Vill man skapa ny databas genom programmet HR Admin måste programmet finnas lokalt installerad på SQL servern. Annars hittar programmet inte sökvägarna till databaserna. Databasen går även att skapas manuellt. Skapa en databas på SQL server med collation Finnish_Swedish_CI_AS. Döp databasen till Hogia_HR_Foundation. I katalogen där du installerat HR Admin (C:\Program Files (x86)\hogia\hogia HR Admin\DatabaseScript) finns ett antal SQL script som du skall köra på databasen. Det är viktigt att skripten körs i ordning Sist kör man skriptet 50_Portal_Configuration som slutför databasen för användning. Därefter kan man öppna databasen i HR Admin. Licensering av produkten Öppna HR Admin och fyll i alla inloggningsuppgifter. Överst skriver man in ett databas konto som finns upplagt i den nyskapade databasen. Default finns alltid användaren administrator upplagd. Lösenordet för detta konto är administrator. Tips! Kryssa Kom ihåg mig så slipper du fylla i allt nästa gång du använder programmet. Produkten skall nu licenseras och normalt hämtas den licensen över internet emot adressen I IT miljöer där man av säkerhetsskäl valt att stänga ner access till internet finns möjlighet till manuell licensregistrering. Kontakta Hogia för att få instruktion kring detta.

14 Hogia HR Webb produkter (37) Alla uppgifter som behöver anges i formuläret hittar du på Vid första uppstart av HR Admin hämtas licenser för HR Admin samt BusinessManager. Ytterligare licenser hämtas i programmet på följande vis. Öppna HR Admin och välj Licens Välj Förnya/hämta

15 Hogia HR Webb produkter (37) Välj produkt licens som du vill hämta. Komponenter Hogia PBM Employee Hogia PBM Competence Hogia Lönerapporter (Salary Report) Hogia Lönespecifikationer (Payslip) Generell översättning (Engelska) EMP CMP SRM PAY HR_LANGUAGE_GB Installationen är nu klar, adressen till sidan är Installation av Hogia HR Integration Windows Service Hogia HR Integration är en Windows service som integrerar Hogias olika HR produkter med varandra. Bland annat är det olika användaruppgifter som synkroniseras mellan de olika produkterna och som förenklar användaradministrationen. Hogia HR Integration är en process som skall installeras på en av servrarna i er HR-lösning. Hogia HR Integration Windows service kommer att installeras i mappen: C:\Program Files\Hogia\Hogia.HR.Integration.WindowsService OBS! Det sista som genomförs efter samtliga installationer är att starta denna tjänst. Starta installationsfilen Hogia.HR.Integration.WindowsService.exe. Välkomstsida för installationen. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen eller Avbryt för att avbryta installationen.

16 Hogia HR Webb produkter (37) Licensavtal för Hogia HR Integration. Markera kryssruta Jag accepterar villkoren i licensavtalet om du godkänner licensavtalet. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Ange var någonstans Hogia HR Integration skall installeras. Standardmapp för installation är C:\Program Files\Hogia\Hogia.HR.Integration.WindowsService. Vill man installera i annan mapp sök fram den nya installationsmappen i trädvyn. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen

17 Hogia HR Webb produkter (37) Ange vilken Server där Hogia_HR_Foundation databasen finns installerad. Ange vilken autentiseringsmetod som skall användas gentemot databasen - Windowsautentisering eller SQL Server autentisering. Används SQL Server autentisering som autentiseringsmetod skall ett SQL konto med lösenord anges i fälten Användarnamn och Password. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Ange i ApplicationName vilket namn Windows servicen Hogia.HR.Integration skall visas på servern. Ange i TimeInterval med vilken periodicitet som Hogia HR Integration kör uppdatering. TimeInterval anges i enheten minuter. I LogFilePath anges sökvägen till där Hogia HR Integrations logg fil finns placerad.

18 Hogia HR Webb produkter (37) Vill man ha utökad logg information markera rutan för Trace. Notera dock att logg filen växer snabbt när Trace funktionen är påslagen. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Installation av Hogia HR Integration genomförd. Klicka på Slutför för att avsluta installation. Konfiguration av Hogia HR Integration Service Hogia HR Integration placerar sina konfigurationsfiler enligt Microsoft användarinställningar Windows Server 2003 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Hogia\Hogia HR Integration Windows Server 2008, Windows Server 2012 C:\ProgramData\Hogia\Hogia HR Integration Det här är ett exempel på en konfigurationsfil, timerintervallet kan du justera. 3 minuter är default inställningen, men den kan vara för låg. Om du har 5 bolag så är ett lämpligt intervall 60 minuter. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <connection database="hogia_hr_foundation" password="yxexmmn4ms7wz/jvfnnzbw==" server="hpas-testsrv5" userid="pbmsa" useintegratedsecurity="false" /> <application applicationname="hogia.hr.integration" timerinterval="3" logfilepath="c:\temp" trace="false" /> </configuration>

19 Hogia HR Webb produkter (37) Starta WindowsService Hogia HR Integration När installation av Hogia HR Integration är klar behöver Windows servicen startas. Detta görs under Windows Start-knappen, Administrative Tools, Services. Markera HogiaHRIntegration i listan och gör högermus-klick och välja Start i menyn som visas. Installation av Salary Reports Windows Service 1. Börja med att skapa en mapp för loggning i utforskaren tex c:\logfolder 2. Skapa även en mapp för rapporter t ex c:\lonerapporter 3. Starta installationen av Hogia PBM Salary Reports Windows Service Setup_13_3.exe

20 Hogia HR Webb produkter (37)

21 Hogia HR Webb produkter (37) Ange databasserver\instans och inloggningsuppgifter till denna och klicka på Next Fyll i mapp för loggning och klicka på Next. Höj upp Timer interval till 60 minuter.

22 Hogia HR Webb produkter (37) Fyll i mapp för lönerapporter enligt exempel ovan. Även UNC sökväg kan specificeras i sökvägen \\servernamn\utdelning om så önskas. Klicka på Next.

23 Hogia HR Webb produkter (37) Installationen av Salary Reports Windows Service är nu klar. Starta WindowsService HogiaPBMSalaryReports När installation av Salary Reports Service är klar behöver Windows servicen startas. Detta görs under Windows Start-knappen, Administrative Tools, Services. Markera HogiaPBMSalaryReports i listan, klicka på höger-mus-knapp och välja Start i menyn som visas.

24 Hogia HR Webb produkter (37) Uppgradering av Hogia HR Admin Innan du startar uppgradering: Ta fram installationsdokumentet som gjordes vid första installationstillfället. Där står sökvägar och annan viktig information, stämmer inte dessa med er miljö längre så är det nu dags att uppdatera dessa med korrekt information. Spara undan dina inloggningsuppgifter till Hogia HR Admin genom att skriva ned värdena eller genom att ta en skärmkopia och spara undan - se bild nedtill. Starta installationsfilen HRAdminInstall_xxxx.exe.

25 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på Next för att gå vidare i installationen, Back för att gå tillbaka till föregående sida eller Cancel för att avbryta installationen. Licensavtal för Hogia HR Admin. Markera kryssruta I accept the terms of the license agreement om du godkänner licensavtalet. Klicka på Next för att gå vidare i installationen, Back för att gå tillbaka till föregående sida eller Cancel för att avbryta installationen. Ange var någonstans Hogia HR Admin skall installeras. Standardmapp för installation är C:\Program Files\Hogia\Hogia HR Admin. Vill man installera i annan mapp klicka på Change och sök fram den nya

26 Hogia HR Webb produkter (37) installationsmappen. Klicka på Next för att gå vidare i installationen, Back för att gå tillbaka till föregående sida eller Cancel för att avbryta installationen. Klicka på Next för att gå vidare i installationen, Back för att gå tillbaka till föregående sida eller Cancel för att avbryta installationen. Uppgradering av Hogia HR Admin genomförd. Klicka på Finish för att avsluta uppgradering. Uppgradera databas I samband med uppgradering av systemet och vid första inloggning uppgraderar systemadministratören databasen Hogia_HR_Foundation. Observera att detta utförs endast i en gång vid uppgradering och av systemadministratören! Starta upp programmet Hogia HR Admin.

27 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på knappen Upgrade database för att uppgradera databas. Ange vilken server databasen ligger på i fältet Server name alternativt sök efter server genom Sök-knappen. Ange vilken typ av autentiseringsmetod som skall användas Windows Authentication eller SQL Server Authentication. Vid SQL Server Authentication ange SQL Server konto uppgifter i fälten Username och Password. I fältet Databasename ange standard benämningen Hogia_HR_Foundation som namn på databasen, alternativt sök efter databas genom Sök-knappen. Tryck på knappen Test connection för validera att databasen är tillgänglig. Klicka på knappen OK för att starta uppgradering eller Cancel för att avbryta.

28 Hogia HR Webb produkter (37) Uppgradering av webbgränssnitt När uppgraderingen av databasen är klar, går du över till webbservern och startar installationen med filen Hogia.HR.Web.Setup.exe. Välkomstsida för installationen. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Licensavtal för Hogia HR Webbapplikationer. Markera kryssruta Jag accepterar villkoren i licensavtalet om du godkänner licensavtalet. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen.

29 Hogia HR Webb produkter (37) Ange var någonstans Hogia HR Webbapplikationer ska installeras. Standardmapp för installation är C:\Program Files\Hogia\ Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Fyll i databasserverns namn, ev SQL Server instans, databasnamn samt autentiseringsuppgifter.

30 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Ange adress till Credential Service och token timeout. Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. För att använda den av Hogia föreslagna webbplatsen välj Installera.

31 Hogia HR Webb produkter (37) Klicka på Nästa för att gå vidare i installationen, Tillbaka för att gå tillbaka till föregående sida eller Avbryt för att avbryta installationen. Installationen genomförs. Installation av Hogia HR Webbapplikationer genomförd. Klicka på Finish för att slutföra installationen. Nu är uppgraderingen av Hogia Business Manager klar!

32 Hogia HR Webb produkter (37) AD integration av Hogia Business Manager (Portalen) Business Manager går att integrera emot MS Active Directory. Följande krav måste dock tillgodoses: Lägsta version av operativ där IIS rollen finns installerad är Microsoft Windows 2008 R2. Klientdatorerna måste ha minst ha Microsoft Windows 7. Webbläsare måste vara minst Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9 eller 10 samt Mozilla Firefox. Varje AD konto som skall användas i integrationen måste innehålla en mail adress. Hogia Business Manager kan idag endast konfigureras emot ett AD och där måste alla användare befinna sig. AD integration kräver Role services Basic Autenthication samt Windows Autenthication på IIS server. Konfiguration - IIS Öppna IIS Manager Välj den virtuella applikationen Businessmanager På BusinessManager, konfigurera följande:

33 Hogia HR Webb produkter (37) Redigera anslutningsstängen genom att dubbelklicka på den och ange adress till Active Directory/LDAP. Redigera även Default Document på BusinessManager Lägg in filnamnen enligt ovan.

34 Hogia HR Webb produkter (37) Observera! Ändra användaren som kör Applicationspoolen för BusinessManager. Den står default till att ApplicationPoolIdentity kör den. Denna användare är inte en riktig AD-användare utan endast local på servern. Den användaren har inte behörighet att göra LDAP uppslag emot AD. Ställ om till LocalSystem. I vissa AD n räcker det tyvärr inte med Localsystem kontot eftersom det inte har access till att slå överallt i olika OU i AD t. I dessa fall krävs ett tjänstekonto som har den behörigheten. Så här byter du användare för applikationspoolen: Markera programpoolen ASP.NET v4.0 BusinessManager och klicka på Avancerade inställningar Byt Identitet genom att klicka på ApplicationPoolIdentity.

35 Hogia HR Webb produkter (37) Byt till LocalSystem eller välj ett anpassat konto som finns på AD Servern.

36 Hogia HR Webb produkter (37) HR Admin - Konfiguration För att kunna hantera den virtuella applikationen BusinessManager på IIS server måste den adresseras i HR Admin. Öppna Hogia HR Admin och börja med att kontrollera webanslutningen för Hogia.Portal. Detta görs i menyval Integration och formuläret Anslutning Web. Editera URL raden för Hogia.Portal samt välj Spara. Du kan nu hantera inloggningsmetoderna i HR Admin. Under menyval Auktorisation och formulär Autentiseringsmetod väljer du autentiseringsmetod.

37 Hogia HR Webb produkter (37) Spara valet när du är klar. Webbapplikationen kommer att startas om i samband med att du byter metod. Beskrivning av de olika autentiseringsmetoderna: Applikationens standardinloggning inloggningen med e-postadress som används idag. Single Sign On via Active Directory Kräver åtkomst till AD, direktinloggning utan inloggningsfönster. Valet kräver Basic Autenthication samt Windows Autenthication på IIS server. Single Sign On via Active Directory, tillåt även applikationens standardinloggning Kräver inte åtkomst till AD, redirect till applikationens standardinloggning. Valet kräver Basic Autenthication samt Windows Autenthication på IIS server. Manuell inloggning via Active Directory, tillåt även applikationens standardinloggning promptat AD inloggningsfönster med länk till applikationens standardinloggning. Manuell inloggning via Active Directory Kräver åtkomst till AD, promptar AD inloggningsfönster. När användaren loggar in i Hogia Personal Business Manager sparas inloggning för snabbare och säkrare igenkänning vid nästa inloggning. Genom att klicka på Nollställ Active Directory-kopplingar så kan du ta bort databasinformationen per användare om tex kontot i Active Directory är borttaget och upplagt på nytt. En annan situation då man kan behöva använda funktionen är om man byter Active Directory.

Konfigurering av inloggning via Active Directory

Konfigurering av inloggning via Active Directory Konfigurering av inloggning via Active Directory Här följer en konfigureringsanvisning för inloggning via Active Directory i Hogia Personal Business Manager. Innehåll Systemkrav... 2 Operativsystem...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (40) Innehåll 1 Inledning 3 2 Serverinstallation 3 2.1 Systemkrav 3 2.2 SQL Server 3 2.3 Behörighet vid installation 3 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de nya versionerna av Hogias webprodukter inom HR.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de nya versionerna av Hogias webprodukter inom HR. Versionsnytt Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de nya versionerna av Hogias webprodukter inom HR. I höstens 14.2 versioner av Hogias PBM produkter har anpassningar gjorts

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Handbok Hogia HR Admin. Version Sida 13.4 1 (62)

Handbok Hogia HR Admin. Version Sida 13.4 1 (62) Version ida 13.4 1 (62) Version ida 13.4 2 (62) Innehållsförteckning Vad är Hogia HR Admin?... 6 tart och inloggning... 6 kapa ny databas... 6 Uppgradera databas... 6 Inloggning... 7 Menyalternativ tart...

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Handbok Hogia PBM Payslip

Handbok Hogia PBM Payslip Handbok Innehållsförteckning Vad är... 2 Portalens uppbyggnad... 2 Hem... 2 Mina uppgifter... 2 pråk (Tilläggsmodul Hogia PBM)... 2 Användaruppgifter... 2 Personlig information... 3 Vänster meny... 3 Portalyta...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel För att logga in i en webbapplikation med hjälp av SITHS-kort och certifikat behöver webservern och applikationen konfigureras för hantering

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 ADSync... 2 Windows Azure Active Directory... 2 ADSynC- Installation... 2 Konfigurera ADSync... 4 Välj användarna som skall synkroniseras.... 5 Användarmappningar

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorps nätverkslås (Sentinel Protection Server) OBS! Nätverkslås av USB-typ får inte anslutas förrän programvaran har installerats. Placeringskrav: Nätverkslåset kan sitta på valfri dator

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server...

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server... 2c8 Modeling Tool Server (Windows/SQLServer) Innehållsförteckning Ny installation...2 Översikt...2 Filer som behövs...2 Installera SQL Server Express (om det behövs)...3 Skapa en databas i SQL Server...8

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 SITHS Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 Innehåll 1 Förberedelser för användning av SITHS Cert... 3 1.1 Förklaring... 3 1.2 Import av SITHS root i

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2012.2

Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Hämta aktuell version från Kundtorget - Gå in på vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se eller logga in via programmet under menyn Kundtorget. Logga in genom att

Läs mer

Installationstjänst. maj 2011

Installationstjänst. maj 2011 Installationstjänst maj 2011 AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorp SIS Installerat program innehåller dessa moduler: Map Browser Map Reader Map Viewer Map Manager (ingår i Aveny Karta Manager) Map Editor (ingår i Aveny Karta Editor) Map Modeller

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK

Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK 2 Onepix1.1_IFI_Onepix-RSS-Vatech-1.6_SE_002 3 Innehåll Viktig information 4 Nyheter i Onepix RSS Vatech 4 Installation av Onepix RSS Vatech Server på

Läs mer