SOA-plattformen. FileTransfer Installation & Konfigurering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOA-plattformen. FileTransfer 2.0.5 Installation & Konfigurering"

Transkript

1 FileTransfer 2.0.5

2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄN INFORMATION VERSIONER INSTALLATIONS-PAKET INSTALLATION DATABAS KATALOGSTRUKTUR Arkivkatalog och resend Drop och FTP kataloger WCF-TJÄNSTER FileTransfer.Service Notifierings-tjänsten BIZTALK SFTP Adapter BizTalk applikationerna Uppdatera BizTalk Config Send Ports Receive Ports Receive Locations Demo databas Demo Receive Locations Orchestrations TEST TEST SQL-SCRIPT ENKEL FILE_2_FILE Test 1 utan notifiering Test 2 Resend utan notifiering Test 3 Med notifiering SHAREPOINT_2_WCF WCF_2_SHAREPOINT KONFIGURERING NY KUND NY APPLIKATION IN- OCH UT-GÅNGAR FILE ut FTP ut SFTP ut WCF ut SharePoint ut FILE in FTP in SFTP in WCF in SharePoint in DATABAS CONFIGPARAMETERATTRIBUTEMASK CONFIGPARAMETERTEMPLATE CONFIGTYPE (24)

3 5.4 PARAMETERTYPE PARAMETER APPLICATION APPLICATIONCONTACT CUSTOMER CONTACT CONFIG CONFIGPARAMETER BYGGA INSTALLATIONSPAKET WCF Stockholm.August.BizTalk.FileTransfer.Service Stockholm.August.WCF.FileTransfer BIZTALK Stockholm.August.BizTalk.Common Stockholm.August.Pipeline.Components Stockholm.August.BizTalk.FileTransfer INSTALLATIONSNOTERINGAR TEST SB SAF FILETRANSFER Orchestrations: (24)

4 1 Allmän information 1.1 Versioner FileTransfer 2.0 skall installeras på en server-lösning med följande: - Windows Server 2008 R2 - BizTalk SQL Server 2008 R2 - Internet Information Services Installations-paket Installationspaket och denna guide ligger på samma TeamPlace som SOA SDK. 2 Installation 2.1 Databas Paketet innehåller ett skript som skapar en databas med konfigurations-parametrar men utan applikationer, kunder eller logg-data. Ev befintlig databas tas bort eller döps om. Database\Stockholm.FileTransfer.sql SQL-script som skapar en databas med konfigurations-parametrar. - Öppna SQL Server Management Studio - Anslut till rätt SQL-server Miljö Utv Dev Test PreProd Prod Server soadev\bizadmin wsc \sql3 - Skapa en ny databas med namnet Stockholm.FileTransfer - Öppna filen med File/Open/File... - Kör skriptet med Execute - Öppna Security fliken och völj User / New User... - Lägg till följande användare och kryssa i db_datawriter och db_datareader i både Owned Schemas och Role Member Miljö Användare Utv Dev AD\WS00562$? Test AD\WS00668$ PreProd Prod (24)

5 2.2 Katalogstruktur Arkivkatalog och resend Tanken med att följande struktur där vi har ett share \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\ under detta share har vi <Miljö> som kan vara test, preprod eller prod. Under <Miljö> har vi två kataloger; RESEND som INTE har några underkataloger samt kund kataloger. I kundkatalogen ligger archive katalogen som kan inehålla integration1, integration2 och så vidare. TEST & PREPROD PROD Miljöer Share = \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\ <miljö>\ resend\ <kund>\archive\ <integration1> <integration2> Exempel Resend katalog för prod: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\prod\resend\ Katalog för arkivfiler SAF, integration 1: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\prod\saf\archive\integration Drop och FTP kataloger Test kataloger - Skapa följande struktur D:\Test D:\Test\in D:\Test\out D:\Test\Resend D:\tmpfilestore D:\tmpfilestore\saf D:\tmpfilestore\SharePoint 2.3 WCF-tjänster Paketer innehåller 2 WCF som skall installeras eller köras som tjänster/web-applikationer. Stockholm.August.FileTransfer.Service\FileTransfer.Service.msi Är en WCF för kommunikation med databasen. Installeras som en Windows-Service Stockholm.August.FileTransfer.Service\ConsoleHost.exe Är samma WCF som ovan men är en console-applikation för test-ändamål. Stockholm.August.WCF.FileTransfer\Service.exe Är en test-wcf service som kan användas lokalt när man vill testar konfigurationer av typen WCF (skicka från SharePoint). Är en konsol-applikation som körs igång vid test. Filen sparas i följande katalog: C:\temp\<ErrandID>\ Stockholm.August.WCF.FileTransfer\FormClient.exe Är en test-applikation (Win Form) för att kunna skicka filer till WCF ReceiveLocation och vidare till SharePoint (24)

6 2.3.1 FileTransfer.Service Tjänsten installeras som en win-service på MSE -servern för resp miljö. Innan en ny version installeras måste ev äldre versioner avinstalleras. Miljö Server Databas (blått) Endpoint address (gult) Utv bizadmin localhost Dev ws00562 ws00495\sql1 Test ws00668 wsc \sql3 PreProd Prod Avinstallation - Kontrollera tjänstens namn i service-listan, FileTransferServiceHost - Öppna ett cmd-fönster och avinstallera tjänsten med: sc delete <tjänste-namn> - Öppna Kontroll-panelen och Programs/Uninstall a program, avinstallera applikationen, FileTransfer WCF Service - Ta bort ev kvarvarande katalog på disk Installation - Installera Stockholm.August.FileTransfer.Service\FileTransfer.Service.msi, installera i (normalt) D:\APPS\VolvoIT\FileTransfer WCF Service. - Öppna ett cmd-fönster och byt katalog till installationskatalogen - Kör C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v \installutil.exe FileTransfer.ServiceHost.exe - Öppna config-filen, FileTransfer.ServiceHost.exe.config och ändra parameter för databas och lokal port: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <connectionstrings> <add name="filetransferentities" connectionstring="metadata=res://*/filetransferdatamode.csdl res://*/filetransferdatamode.ssdl res://*/filetransferdatamode.msl;provider=system.data.sqlclient;provider connection string="data Source=wsc \SQL3;Initial Catalog=Stockholm.FileTransfer;Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True"" providername="system.data.entityclient" /> </connectionstrings> <system.servicemodel> <behaviors> <servicebehaviors> <behavior name="smb"> <servicemetadata httpgetenabled="true" /> </behavior> </servicebehaviors> </behaviors> <bindings> <basichttpbinding> <binding name="ftbinding" /> </basichttpbinding> </bindings> <services> <service name="stockholm.august.biztalk.filetransfer.service.filetransferconfigurationservice"> <endpoint address="" binding="basichttpbinding" bindingconfiguration="" name="manager" contract="stockholm.august.biztalk.filetransfer.service.ifiletransfermanager" /> <endpoint binding="basichttpbinding" bindingconfiguration="" name="bts_manager" contract="stockholm.august.biztalk.filetransfer.service.ifiletransferlogging" /> <host> <baseaddresses> (24)

7 <add baseaddress="http://localhost:8002/service" /> </baseaddresses> </host> </service> </services> </system.servicemodel> </configuration> - Starta servicen från Services - Öppna en web-läsare och ange end-pointadressen och se att servicen svarar. - Kontrollera event-loggen att Total number of configurations: x inte anger -1, vilket indikerar att servicen inte har kontakt med databasen Notifierings-tjänsten Tjänsten skall vara installerad på BTS-servern (main) för resp miljö. Se separat installations-dokumentation på TeamPlace. Note: Dev har bara en BTS server. Beroende på vilken SMTP tjänst som används så rätt domän användas i MailFrom och ev MailReplyTo. Om man använder stockholm stads SMTP tjänst (Test, PreProd och Prod) bör man använda t ex 2.4 BizTalk BizTalk applikationerna skall installeras på en separat BizTalk server för Stora Filer Miljö Dev Test PreProd Prod Server ws00496 ws SFTP Adapter Paketet innehåller en 3:e-parts adapters, Blogical BizTalk SFTP Adapter och den skall installeras innan BizTalk applikationerna installeras. Adapter\Blogical.Shared.Asapters.Sftp.Setup.msi Installeras på varje BTS server (bara en för Stora Filer?) Man skall inte installera scheman vid installationen, detta skall göras manuellt. Klippt från installationsguiden: After you Run the installation program, start up BizTalk Administration Console. Expand the tree view, and right-click the [Adapters] node. Select New->Adapter. In the Adapter Properties dialog, select the Blogical.Shared.Adapters.Sftp v1 adapter and set the name to SFTP. For eventlogging to be correctly displayed, please run installutil on Blogical.Shared.Adapters.Common.dll. The step is not included in the installer due to changes in installer permission handling for Vista and other operating systems. - Lägg till Blogical.Shared.Adapters.Sftp.Schemas.dll till default BizTalk applikation, normalt BizTalk Application (24)

8 2.4.2 BizTalk applikationerna Paketet innehåller 4 BTS applikationer, som skall installeras i rätt ordning. Är en tidigare version av dessa applikationer installerade måste de tas bort innan installationen. Även tidigare version av följande applikationer måste avinstalleras Stockholm.August.Pipeline.Components Stockholm.August.BizTalk.Common Stockholm.August.FileTransfer Stockholm.SAF Stockholm.SB NOTE: Applikationerna måste dels tas bort från BizTalk, dels måste de avinstalleras med Windows uninstaller. BizTalk\Common.ConfigAndLogging.msi Innehåller scheman till meddelanden för konfiguration och loggning. - Importeras till BizTalk - Installeras på Servern (kryssa i Run the Application Installer... på Result sidan i importen) - Lägg till Stockholm.August.WCF.FileTransfer.dll som resurs, kryssa i Add to the global assembly cache on add resource (gacutil) BizTalk\Common.Notification.msi Innehåller scheman till meddelanden för notifiering. - Importeras till BizTalk - Installeras på Servern (kryssa i Run the Application Installer... på Result sidan i importen) BizTalk\Stockholm.August.Pipeline.Schemas.msi Innehåller scheman och pipeline komponenter. - Importeras till BizTalk - Installeras på servern (kryssa i Run the Application Installer... på Result sidan i importen) BizTalk\Stockholm.August.BizTalk.FileTransfer.msi Innehåller FileTransfer applikationen och alla icke delade resurser. - Importeras till BizTalk, kryssa i alla ovanstående + Microsoft.Practices.ESB i Available applications to add references to: - Installeras på servern (kryssa i Run the Application Installer... på Result sidan i importen) Uppdatera BizTalk Config Uppdatera både BTSNTSvc64.exe.config och BTSNTSvc.exe.config med binding till Stockholm.August.BizTalk.FileTransfer.Service. Endpoint adressen måste stämma (gult). Texten placeras innan den avslutande </configuration> taggen. Miljö Sökväg endpoint address Utv Dev Test D:\APPS\(x86)\Microsoft BizTalk Server 2010\ PreProd Prod <system.servicemodel> <bindings> <basichttpbinding> <binding name="bts_manager" closetimeout="00:01:00" opentimeout="00:01:00" receivetimeout="00:10:00" sendtimeout="00:01:00" allowcookies="false" (24)

9 bypassproxyonlocal="false" hostnamecomparisonmode="strongwildcard" maxbuffersize="655360" maxbufferpoolsize=" " maxreceivedmessagesize="655360" messageencoding="text" textencoding="utf-8" transfermode="buffered" usedefaultwebproxy="true"> <readerquotas maxdepth="32" maxstringcontentlength="81920" maxarraylength="163840" maxbytesperread="4096" maxnametablecharcount="163840" /> <security mode="none"> <transport clientcredentialtype="none" proxycredentialtype="none" realm="" /> <message clientcredentialtype="username" algorithmsuite="default" /> </security> </binding> </basichttpbinding> </bindings> <client> <endpoint address="http://localhost:8002/service" binding="basichttpbinding" bindingconfiguration="bts_manager" contract="ifiletransferlogging" name="bts_manager" /> </client> </system.servicemodel> Send Ports Det skall redan finnas två dynamiska send-portar upplagda. Dessa skall startas. WCF_Logging Skapa en ny send-port för loggningen. Endpoint adressen måste stämma (gult) se kap Skapa en ny Static Solicit-Response Send Port med - Namn: WCF_Logging - Type: WCF-BasicHttp - Send pipeline: XMLTransmit - Receive pipeline: XMLReceive Konfigurera WCF-BasicHttp enligt följande: - Address (URI): - SOAP Action header: <BtsActionMapping xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <Operation Name="FileLog" Action="http://Stockholm.August.BizTalk.FileTransferManager/IFileTransferLogging/FileLog" /> <Operation Name="FileLogEvent" Action="http://Stockholm.August.BizTalk.FileTransferManager/IFileTransferLogging/FileLogEvent" /> </BtsActionMapping> - Security mode: None Alla andra inställningar default. WCF_Notification Skapa en ny send-port för notifieringen. Endpoint adressen måste stämma (gult). Miljö Utv Dev Test PreProd Prod endpoint address (on ws00496) Skapa en ny Static Solicit-Response Send Port med (24)

10 - Name: WCF_Notification - Type: WCF-WSHttp - Send pipeline: PassThruTransmit - Receive pipeline: XMLReceive Konfigurera WCF-BasicHttp enligt följande: - Address (URI): - SOAP Action header: - Binding Message encoding: Mtom - Security mode: None Konfigurera Transport Advanced Options - Retry count: 0 Alla andra inställningar default. Starta portarna Receive Ports Skapa följande portar: Resend_RP Skapa en ny One-way Receive Port med - Name: Resend_RP FILE_RP Skapa en ny One-way Receive Port med - Name: FILE_RP WCF_RP Skapa en ny Request-Response Receive Port med - Name: WCF_RP Receive Locations Skapa en location för omsändningar Miljö Utv Dev Test PreProd Prod URI C:\FileTransfer\Resend\*.xml \\wsc00652-dtc\filetransfertest\resend\*.xml Resend_RL Skapa en ny One-way Receive Location med - Receive Port: Resend_RP - Name: Resend_RL - Type:FILE - Receive pipeline: XMLReceive Konfigurera FILE enligt följande: - Receive Folder: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\resend\ (24)

11 - File mask: *.xml Allt annat default Enable resend location Demo databas Konfigurera upp följande tabeller för test Customer (skall redan vara ifylld) ID Name ContactID 1 VIT NULL Application (skall redan vara ifylld) ID CustomerID Name Description 1 1 Test Test of FileTransfer Config ID ConfigTypeID ApplicationID Description Demo File_2_File Demo SharePoint_2_WCF Demo WCF_2_SharePoint ConfigParameter ID ConfigID ParameterID Value file://d:/test/out/%sourcefilename% WCF-Custom basichttpbinding <ns0:uploadfilemessage xmlns:ns0="http://stockholm.august.biztalk.filetransfer"> <ns1:filebytestream xmlns:ns1="http://stockholm.august.biztalk.filetransfer"> <bts-msg-body xmlns="http://www.microsoft.com/schemas/bts2007" encoding="base64"/> </ns1:filebytestream> </ns0:uploadfilemessage> UseTemplate <binding name="basichttpbinding" messageencoding="mtom" transfermode="streamedrequest"></binding> wss://soadev:80/formdataattachment/ yes Demo Receive Locations Skapa följande Receive Locations för test VIT_Demo_File Skapa en ny One-way Receive Location med: - Receive Port: FILE_RP - Name: VIT_Demo_File - Type: FILE - Receive pipeline: FileSaverPipeline (24)

12 Konfigurera receive pipeline enligt följande: - ArchivePath: D:\tmpfilestore\saf - ConfigID: 1 Konfigurera FILE enligt följande: - Receive folder: D:\Test\in\ - Filter mask: *.txt Allt annat default VIT_Demo_SharePoint Skapa en ny One-way Receive Location med: - Receive Port: FILE_RP - Name: VIT_Demo_SharePoint - Type: Windows SharePoint Services - Receive pipeline: SharePointFileSaverPipeline Konfigurera receive pipeline enligt följande: - ArchivePath: D:\tmpfilestore\SharePoint - ConfigID: 2 Konfigurera Windows SharePoint Services enligt följande: - Polling Interval: 30 - SharePoint Site URL: - Source Document Library URL: FormDataAttachmentsTransfer - View Name: FileTransfer Allt annat default VIT_Demo_WCF Skapa en ny Request Response Receive Location med: - Receive Port: WCF_RP - Name: VIT_Demo_WCF - Type: WCF_Custom - Receive pipeline: WcfFileSaverPipeline - Send pipeline: PassThruTransmit Konfigurera receive pipeline enligt följande: - ArchivePath: D:\tmpfilestore\SharePoint - ConfigID: 3 Konfigurera WCF-Custom enligt följande: - Address (URI): - Binding: basichttpbinding - BasicHttpBindingElement, messageencoding: Mtom - BasicHttpBindingElement, maxreceivedmessagesize: Allt annat default Enable alla Receive Locations för test Orchestrations FileTransfer innehåller 4 orchestrations, dessa skall konfigureras med de portar som skapats. Note: Det går inte att koppla portar i Bindings innan det finns en ReceiveLocation till en ReceivePort (24)

13 FileTransfer_ReSend Konfigurera följande bindings: - Host: RecHost1 (UTV: BizTalkServerApp) - Inbound Resend_InPort: Resend RP - Outbound Logging_WCF_SP: WCF_Logging FileTransfer_Dispatcher Konfigurera följande bindings: - Host: SendHost1 (UTV: BizTalkServerApp) - Outbound WCF_SendPort: Redan bunden till dynamisk send port - Outbound FILE_SendPort: Redan bunden till dynamisk send port - Outbound Logging_WCF_SP: WCF_Logging - Outbound Notification_WCF_SP: WCF_Notification FileTransfer_File Konfigurera följande bindings: - Host: RecHost1 (UTV: BizTalkServerApp) - Inbound File_RecPort: FILE RP - Outbound Logging_WCF: WCF_Logging FileTransfer_WCF Konfigurera följande bindings: - Host: RecHost1 (UTV: BizTalkServerApp) - Inbound WCF_RecPort: WCF_RP - Outbound Logging_WCF: WCF_Logging Starta orkestreringarna. 3 Test Följande test görs för att kontrollera att allt lirar som det skall och att alla fasta kopplingar är OK. 3.1 Test SQL-script Följande script kan användas för att verifiera att databasen är rätt uppsatt, eller ja, man får tänka själv också Konfigurationer select c.id, ct.type, c.description, c.applicationid, app.name as [App Name], cust.name as [Customer Name] from Config c inner join ConfigType ct on c.configtypeid = ct.id inner join [Application] app on c.applicationid = app.id inner join Customer cust on app.customerid = cust.id select cp.configid, cp.parameterid, pt.type, p.name, cp.value, p.description from ConfigParameter cp inner join Parameter p on cp.parameterid = p.id inner join ParameterType pt on p.parametertypeid = pt.id order by cp.configid Loggning: select top 10 * from FileLog order by ID desc select top 10 * from FileLogEvent order by ID desc (24)

14 3.2 Enkel File_2_File Test 1 utan notifiering - Kopiera en txt-fil till D:\Test\in - Kontrollera att filen dyker upp i D:\Test\out - Kontrollera databasen att loggningen är OK Test 2 Resend utan notifiering - Rensa D:\Test\out - Skapa ReSend.xml med följande text <ns0:resendfiledata xmlns:ns0="http://stockholm.august.biztalk.filetransfer.resendfile"> <FileLogID>1</FileLogID> </ns0:resendfiledata> - Droppa filen i \\wsc00652-dtc\filetransfertest\resend - Verifiera att filen dyker upp + loggen Test 3 Med notifiering - Uppdatera konfigurationen med följande ID ConfigID ParameterID Value true <e-post adress> Test Test %status% - File: %FileName% - Verifierar att filen kommer fram + loggen SharePoint_2_WCF - Starta test-servicen Stockholm.August.WCF.FileTransfer\Service.exe Ladda upp en fil med VIT-service: - - Verifiera att filen dyker upp i C:\temp\<errandID>\<file-name> 3.4 WCF_2_SharePoint TBD 4 Konfigurering 4.1 Ny kund Skapa en ny rad i Customer tabellen. ID används sedan som CustomerID i Application tabellen. 4.2 Ny applikation Skapa en ny rad i Application tabellen. ID används sedan som ApplicationID i Config Tabellen (24)

15 4.3 In- och ut-gångar Hur en fil tas emot av systemet bestäms av en ReceiveLocation. Hur filen skall lämna systemt bestäms av konfigureringen i databasen. Eftersom man behöver ett konfigurations ID när man skapar ReceiveLocation är det enklast att skapa konfigureringen i databasen först, dvs man sätter upp utgången innan ingången FILE ut Ut-port:Fil, vilket även kan vara en nätverksshare. I detta exempel D:\FileTransfer\Test\%SourceFilename% Uppdatera databasen enligt följande: Config ID ConfigTypeID ApplicationID Description Y 1 1 Demo xxxx_2_file ConfigParameter ID ConfigID ParameterID Value x Y 3 file://d:/filetransfer/test/%sourcefilename% x Y 5 false Makrot %SourceFileName% skapar en ut-fil med samma namn som in-filen Rad 2 indikerar att vi inte skickar någon notifiering efter överföringen FTP ut Ut-port:Ftp, en remote server som kräver inloggning med user/pwd. FTP://bizadmin:21/%SourceFileName% Uppdatera databasen enligt följande: Config ID ConfigTypeID ApplicationID Description Y 3 1 Demo xxxx_2_ftp ConfigParameter ID ConfigID ParameterID Value x Y 1 Bizadmin x Y 2 Bizadmin x Y 3 ftp://bizadmin:21/%sourcefilename% x Y 5 true x Y 6 < address> x Y 13 ==== Kvittens mail ===== %ReceiveTime% ====<BR /> Från: Volvo IT<BR /> Status: %status%<br /> Filnamn: %FileName%<BR /> FileID: %FileID%<BR /> Checksumma: %SHA512%<BR /> <BR /> OBS: Detta är ett automatgenererat kvittensmail som det ej går att svara på (24)

16 4.3.3 SFTP ut TBD WCF ut Ut-port:WCF, en web-service på en remote maskin Uppdatera databasen enligt följande: Config ID ConfigTypeID ApplicationID Description Y 2 1 Demo xxxx_2_wcf ConfigParameter ID ConfigID ParameterID Value x Y 3 x Y 4 WCF-Custom x Y 17 x Y 18 basichttpbinding x Y 19 <ns0:uploadfilemessage xmlns:ns0="http://stockholm.august.biztalk.filetransfer"> <ns1:filebytestream xmlns:ns1="http://stockholm.august.biztalk.filetransfer"> <bts-msg-body xmlns="http://www.microsoft.com/schemas/bts2007" encoding="base64"/> </ns1:filebytestream> </ns0:uploadfilemessage> x Y 20 UseTemplate x Y 21 <binding name="basichttpbinding" messageencoding="mtom" transfermode="streamedrequest"></binding> Mottagande WCF Service Då man skickar signerade dokument kan ibland digitalsignkey bli över 9000 tecken, därför rekommenderas att man ökar maxstringcontentlength i config-filen: <bindings> <basichttpbinding> <binding name="newbasic" messageencoding="mtom" transfermode="streamed"> <readerquotas maxstringcontentlength="65535" /> </binding> </basichttpbinding> </bindings> SharePoint ut Ut-port: WSS, en Windows SharePoint Server För detta finns två varianter. För de fall man har Metadata kring filen och kan skicka med dessa, Sharepoint, ut-filen namnges då från det metadata som skickas. För de fall Metadata inte finns används SharePointNonmeta, där ut-filen får samma namn som in-filen. För SharePoint uppdatera databasen enligt följande: (24)

17 Config ID ConfigTypeID ApplicationID Description Y 5 1 Demo xxxx_2_sharepoint ConfigParameter ID ConfigID ParameterID Value x Y 3 wss://localhost:8001/sharepointsite x Y 5 false x Y 17 yes x Y 26 true För SharePointNonmeta uppdatera databasen enligt följande: Config ID ConfigTypeID ApplicationID Description Y 6 1 Demo xxxx_2_sharepointnonmeta ConfigParameter ID ConfigID ParameterID Value x Y 3 wss://localhost:8001/sharepointsite x Y 5 false x Y 17 yes x Y 26 true FILE in In-port: Fil, vilket även kan vara en nätverksshare eller en katalog uppsatt som ftp local path, dvs sändande system skickar filen med ftp/sftp. I detta exempel:. D:\FileTransfer\File_0001\*.* Arkiv: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\vit\archive Skapa följande ReceiveLocation (namnges enligt följande <Kund><Applikation><Typ><ConfigID>) VIT_Demo_File_01 Skapa en ny One-way Receive Location med - Receive Port: FILE_RP - Name: VIT_Demo_File_01 - Type:Windows FILE - Receive pipeline: FileSaverPipeline Konfigurera receive pipeline: - ArchivePath: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\vit\archive - ConfigID: Y (se ovan, ut-portar) Konfigurera FILE enligt följande: - Receive folder: D:\FileTransfer\File_0001\ - File mask: *.* Allt annat default (24)

18 4.3.7 FTP in TBD SFTP in TBD WCF in In-port: en WCF service som lyssnar på en speciell port, i detta fall port: 8101 och namnet FileTransferUpload Arkiv: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\vit\archive Skapa följande ReceiveLocation (namnges enligt följande <Kund><Applikation><Typ><ConfigID>) VIT_Demo_WCF_01 Skapa en ny Request Response Receive Location med: - Receive Port: WCF_RP - Name: VIT_Demo_WCF_01 - Type: WCF_Custom - Receive pipeline: WcfFileSaverPipeline - Send pipeline: PassThruTransmit Konfigurera receive pipeline enligt följande: - ArchivePath: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\vit\archive - ConfigID: Y (se ovan, ut-portar) Konfigurera WCF-Custom enligt följande: - Address (URI): - Binding: basichttpbinding - BasicHttpBindingElement, messageencoding: Mtom - BasicHttpBindingElement, maxreceivedmessagesize: * - BasicHttpBindingElement, ReaderQuotas, maxstringcontentlength: 65536** * NOTE: maxreceivemessagesize måste bestämmas beroende på hur stora filer som skall användas, man måste tänka på att ett meddelande kan bli 60-70% större än vad filen är på disk. ** NOTE: maxstringcontentlength bör ändras från default 0 om man räknar med att ta emot signerade dokument med stor digitalsignkey (>8192 tecken). Allt annat default SharePoint in In-port: SharePoint. Arkiv: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\vit\archive SharePoint Skapa följande vy i katalogen Form Data Attachments Transfer om den inte redan finns. - Under View välj Create View - Välj Standard View - View Name: FileTransfer - Expandera Folders och klicka i Show all items without folders - Tryck OK för att skapa vyn BizTalk (24)

19 Skapa följande ReceiveLocation (namnges enligt följande <Kund><Applikation><Typ><ConfigID>) VIT_Demo_SharePoint_01 Skapa en ny One-way Receive Location med - Receive Port: FILE_RP - Name: VIT_Demo_SharePoint_01 - Type:Windows SharePoint Service - Receive pipeline: SharePointFileSaverPipeline Konfigurera receive pipeline: - ArchivePath: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\vit\archive - ConfigID: Y (se ovan, ut-port) Konfigurera Windows SharePoint Service enligt följande: - SharePoint Site URL: - Source Document Library URL: FormDataAttachmentsTransfer - View Name: FileTransfer Allt annat default 5 Databas FileTransfer 2.0 sparar metadata, loggar event och läser konfiguration från databasen Stockholm.FileTransfer med följande uppbyggnad. Denna struktur kan kommer att ändras i kommande versioner (24)

20 5.1 ConfigParameterAttributeMask ConfigParameterAttributeMask är en Read-Only tabell med statisk data. Den uppdateras manuellt vid behov. Denna tabell används inte idag. 5.2 ConfigParameterTemplate ConfigParameterTemplate är en Read-Only tabell med statisk data. Den uppdateras manuellt vid behov. Denna tabell används inte idag. 5.3 ConfigType ConfigType är en Read-Only tabell med statisk data. Den uppdateras manuellt endast om det tillkommer nya utadaptrar. ID Type 1 FILE 2 FTP 3 WCF 4 SharePoint 5 SFTP 5.4 ParameterType ParameterType är en Read-Only tabell med statisk data. Den uppdateras vid behöv (troligen inte) ID Type 1 Boolean6 2 String 3 Integer 5.5 Parameter Parameter är en Read-Only tabell med semi-statisk data. Den uppdateras manuellt när nya konfigurations-parametrar behövs, vilket kräver en ändring i BizTalk-applikationen. ID ParameterTypeID Name Description 1 2 Username Username for Send Port authentication 2 2 Password Password for Send Port authentication 3 2 Address Send Port Address 4 2 TransportType Send Port Transport Type 5 2 SendNotification Send notification, def false (true/success/failure) 6 2 NotificationMailTo Notification To address (comma-sep list) 7 2 NotificationMailCC Notification CC (comma-sep list) 8 2 NotificationMailBCC Notification BCC (comma-sep list) 9 2 NotificationMailFrom Notification From address 10 2 NotificationFromDisplayName Notification From display-name 11 2 NotificationMailReplyTo Notification Reply-to address 12 2 NotificationMailSubject Notification subject (replace macro) 13 2 NotificationMessageBody Notification body (replace macro) 14 1 NotificationIsBodyHtml Notification IsBodyhtml flag 15 2 NotificationSuccessText Replace text for %status% macro, def Success 16 2 NotificationFailureText Replace text for %status% macro, def Failure 17 2 WCF.Action Dynamic WCF Action 18 2 WCF.BindingType Dynamic WCF Binding 19 2 WCF.OutboundXmlTemplate Outbound Message Template (24)

21 20 2 WCF.OutboundBodyLocation Outbound Message Body to use 21 2 WCF.BindingConfiguration Binding Configuration for Dynamic WCF Port 22 2 Sftp.Schemas.host Remote SSH host 23 3 Sftp.Schemas.portno Port number, normally 22, must be numeric 24 2 Sftp.Schemas.identityfile Keyfile 25 2 Sftp.Schemas.remotefile Remote filename 26 2 WSS.ConfigOverwrite Overwrite config (yes, no, rename) 27 2 WSS.ConfigNamespaceAliases Optional namespace alias 5.6 Application Application är en konfigurations-tabell med semi-statisk data. Den uppdateras manuellt då en ny kund/applikation tillkommer eller ändras i lösningen. För test behövs minst en test-applikation ID CustomerID Name Description 1 1 Test Test av FileTransfer 5.7 ApplicationContact ApplicationContact är en konfigurations-tabell med semi-statisk data. Den uppdateras manuellt då en ny kund/applikation tillkommer eller ändras i lösningen. För test behövs ingen information. ID ApplicationID Description ContactID 5.8 Customer Customer är en konfigurations-tabell med semi-statis data. Den uppdateras manuellt då en ny kund/applikation tillkommer eller ändras i lösningen. För test behövs minst en test-kund ID Name ContactID 1 VIT - Test NULL 5.9 Contact Contact är en konfigurations-tabell med semi-statisk data. Den uppdateras manuellt då en ny kund/applikation tillkommer eller ändras i lösningen. För test behövs ingen information. ID Name Phone E_mail 5.10 Config Config är en konfigurations-tabell med semi-statisk data. Den uppdateras manuellt med en rad för varje ReceiveLocation som konfigureras i BizTalk. ConfigTypeID styr vilken utgång som används av configurationen, medan konfigureringen och typ av ReceiveLocation styr ingången. ID ConfigTypeID ApplicationID Description 5.11 ConfigParameter ConfigParameter är en konfigurations-tabell med semi-statisk data. Den uppdateras manuellt då man konfigurerar en Receive-Location i BizTalk. ID ConfigID ParameterID Value (24)

Installation av utvecklingsmiljö

Installation av utvecklingsmiljö Installation av utvecklingsmiljö Stockholms stad SOA-plattform 1 (159) Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1 Installationsfiler... 4 2. Preparera för SOA Utvecklingsmiljön 5 2.1. Info OS Virtuell eller

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

BizTalk Build & Deploy. Med Jenkins och PowerShell

BizTalk Build & Deploy. Med Jenkins och PowerShell BizTalk Build & Deploy Med Jenkins och PowerShell Vem jag är Håkan Avenberg Anställd på Lacado. Nuvarande uppdrag på Bisnode. Startade med.net utveckling 2002. Kom i kontakt med BTS version 2002 och 2003.

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Uppdatera Easy Planning till SQL

Uppdatera Easy Planning till SQL Easy Planning SQL heter vår senaste version av planeringsprogram. Vi rekommenderar alla kunder att uppdatera till den senaste versionen 8.25. Alla användare som har en äldre version av EP (7.58 eller äldre)

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server...

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server... 2c8 Modeling Tool Server (Windows/SQLServer) Innehållsförteckning Ny installation...2 Översikt...2 Filer som behövs...2 Installera SQL Server Express (om det behövs)...3 Skapa en databas i SQL Server...8

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 ADSync... 2 Windows Azure Active Directory... 2 ADSynC- Installation... 2 Konfigurera ADSync... 4 Välj användarna som skall synkroniseras.... 5 Användarmappningar

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll INNEHÅLL Konfigurering av SQL Server Egenskaper Kommunikationsprotokoll 1 KONFIGURERING AV SQL SERVER SQL Server är nästan självkonfigurerande. Minne, anslutningar och buffrar hanteras dynamiskt. Man kan

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Övning: Arbeta med Azure Explorer

Övning: Arbeta med Azure Explorer 1 Övning: Arbeta med Azure Explorer Azure Explorer är ett tredjpartsverktyg för att hantera lagring i Azure. Arbetsuppgift 1: Ladda ner och installera Azure Explorer på din utvecklingsmaskin i Azure. Steg

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (40) Innehåll 1 Inledning 3 2 Serverinstallation 3 2.1 Systemkrav 3 2.2 SQL Server 3 2.3 Behörighet vid installation 3 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Nya versioner

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Retrieve a set of frequently asked questions about digital loans and their answers

Retrieve a set of frequently asked questions about digital loans and their answers GetFAQ Webservice name: GetFAQ Adress: https://www.elib.se/webservices/getfaq.asmx WSDL: https://www.elib.se/webservices/getfaq.asmx?wsdl Webservice Methods: Name: GetFAQ Description: Retrieve a set of

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.4 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.4) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Advoco NetPBX. Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner

Advoco NetPBX. Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner Advoco NetPBX Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner 15 juli 2011 Konfiguration AS 734 94 Rev. A Sidan 2 av 6 Advoco Software AB Advoco erbjuder ett komplett, programvarubaserat telefonisystem för företag

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Sätta upp e-post server Ubuntu 14.04, del 1 installation av programvara, konfiguration av mysql och Postfix

Sätta upp e-post server Ubuntu 14.04, del 1 installation av programvara, konfiguration av mysql och Postfix Sätta upp e-post server Ubuntu 14.04, del 1 installation av programvara, konfiguration av mysql och Postfix Arbetsuppgift 1: Uppdatera och uppgradera din installation. Steg 1: Starta och logga på din server,

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Nya versioner

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra Kom igång med Etikettskrivaren Följande är en lathund över de installationer/inställningar som behöver göras i ditt operativsystem för att skrivaren ska fungera fullt ut. Vi utgår ifrån att du har en skrivare

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

MANUAL FÖR CELLIP CELLPHONE STATUS 2013

MANUAL FÖR CELLIP CELLPHONE STATUS 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellip Cellphone status Lync 2013... 2 1. Skapa en trusted applications pool... 2 2. Skapa en trusted Application... 2 3. Skapa en Trusted Application Endpoint...

Läs mer

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Evodev ONE Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll EVODEV ONE 1 General 2 Job 3 Run once / Run daily/weekly / Interval 3 Name 3 Active 3 Description

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Innehåll Security. Chapter 4 och 7 Beginning SQL Server 2008 for Developers

Innehåll Security. Chapter 4 och 7 Beginning SQL Server 2008 for Developers Innehåll Security SQL Injektions Säkerhetssystemet Schema Login Användare Roller User Applikationsanvändare AppUser Backup av databas Restore / Recovery av databas Flytta/Kopiera en databas, Detach/Attach

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 SITHS Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 Innehåll 1 Förberedelser för användning av SITHS Cert... 3 1.1 Förklaring... 3 1.2 Import av SITHS root i

Läs mer

Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK

Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK 2 Onepix1.1_IFI_Onepix-RSS-Vatech-1.6_SE_002 3 Innehåll Viktig information 4 Nyheter i Onepix RSS Vatech 4 Installation av Onepix RSS Vatech Server på

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Förändringar i v4 SR-4

Förändringar i v4 SR-4 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Windows-delen... 3 Ärendehantering... 3 Jobbhantering... 3 E-post m.m... 3 Inventering... 3 Connections... 3 Användare... 3 Export... 4 Management... 4 Webb-delen...

Läs mer

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer.

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Informationsinfrastruktur 7.5 hp Mattias Nordlindh Inledning Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Dokumentet består av

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Överföring av filer med Zendto v 1.1. stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post

Överföring av filer med Zendto v 1.1. stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post Folkhälsans ZendTo ZendTo är till för enkel och säker överföring av stora filer som inte kan skickas via e-post konfidentiella uppgifter som inte kan skickas via okrypterad e-post ZendTo används via webbläsare,

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDA623)

Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDA623) LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Programmering i C++ Institutionen för datavetenskap HT 2013 Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDA623) Under den inledande datorlaborationen får du träna på de grundläggande

Läs mer

8 Bilaga: Installationer

8 Bilaga: Installationer 8 Bilaga: Installationer Detta avsnitt beskriver hur man installerar Bidcon som används för att skapa detaljerade kalkyler till dina projekt. Bidcon kan installeras som en enanvändareinstallation på endast

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

RefWorks user guide för studenter

RefWorks user guide för studenter RefWorks user guide för studenter 1. Skapa ett användarkonto i RefWorks Öppna RefWorks startsida (http://www.refworks.com/) och klicka på Login. Klicka på Sign up for a New Account, fyll i uppgifterna

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Beställning av Förlitandepart-certifikat Version

Beställning av Förlitandepart-certifikat Version BankID Sida 1(13) Beställning av Förlitandepart-certifikat Version 3.0 2016-11-16 BankID Sida 2(13) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Versioner... 3 2 FP-certifikat för test... 3 3 Systemkrav för

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient.

Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient. Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient. I det fulla Microsoft Office paketet ingår Microsoft Outlook vilket har blivit en mycket väl använd e-postklient runt om i världen. Microsoft Outlook förutsätter

Läs mer

Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDAF30)

Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDAF30) LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Programmering i C++ Institutionen för datavetenskap HT 2015 Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDAF30) Under den inledande datorlaborationen får du träna på de grundläggande

Läs mer

SOA-plattformen. FileTransfer Systembeskrivning

SOA-plattformen. FileTransfer Systembeskrivning FileTransfer 205 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 3 11 STOCKHOLMAUGUSTBIZTALKFILETRANSFER 3 2 ÖVERSIKT 3 21 BLOCKSCHEMA 3 22 DATABASDIAGRAM 4 23 PROJEKT 4 3 BIZTALK LÖSNING 5 31 GRUNDFLÖDE 5 311 ReceiveLocation

Läs mer

Inställningar hos klienter som behövs för BankIR 2.0.

Inställningar hos klienter som behövs för BankIR 2.0. X-emulering Inställningar hos klienter som behövs för 2.0. Denna del beskriver vad som skall ställas in och vad som inträffar om man inte utför inställningarna. Därefter följer en kort teknisk beskriv-ning

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Installation, konfiguration & Matchning Installation på primära domänkontrollanten...

Innehållsförteckning Introduktion Installation, konfiguration & Matchning Installation på primära domänkontrollanten... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Introduktion... 2 Installation, konfiguration & Matchning... 2 Installation på primära domänkontrollanten... 2 Konfiguration... 5 Matchning av användare...

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

WSS F1. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

WSS F1. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 WSS F1 1 Intro Idag: Vad är Windows Sharepoint Services 3.0 (WSS)? Standalone / Server farm Systemkrav Vanlig WSS implementation Central Administration Web applications and Site collections 2 Vad är WSS

Läs mer

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel:

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: - Installera en Fortigate ditt nätverk. - Anslut Fortigaten till IPv6 nätverket. - Anslut din PC till Fortigaten. - Så kan du surfa på internet med

Läs mer

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697

Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 EdiImport Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av programmet 1 Avinstallation

Läs mer