SOA-plattformen. FileTransfer Installation & Konfigurering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOA-plattformen. FileTransfer 2.0.5 Installation & Konfigurering"

Transkript

1 FileTransfer 2.0.5

2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄN INFORMATION VERSIONER INSTALLATIONS-PAKET INSTALLATION DATABAS KATALOGSTRUKTUR Arkivkatalog och resend Drop och FTP kataloger WCF-TJÄNSTER FileTransfer.Service Notifierings-tjänsten BIZTALK SFTP Adapter BizTalk applikationerna Uppdatera BizTalk Config Send Ports Receive Ports Receive Locations Demo databas Demo Receive Locations Orchestrations TEST TEST SQL-SCRIPT ENKEL FILE_2_FILE Test 1 utan notifiering Test 2 Resend utan notifiering Test 3 Med notifiering SHAREPOINT_2_WCF WCF_2_SHAREPOINT KONFIGURERING NY KUND NY APPLIKATION IN- OCH UT-GÅNGAR FILE ut FTP ut SFTP ut WCF ut SharePoint ut FILE in FTP in SFTP in WCF in SharePoint in DATABAS CONFIGPARAMETERATTRIBUTEMASK CONFIGPARAMETERTEMPLATE CONFIGTYPE (24)

3 5.4 PARAMETERTYPE PARAMETER APPLICATION APPLICATIONCONTACT CUSTOMER CONTACT CONFIG CONFIGPARAMETER BYGGA INSTALLATIONSPAKET WCF Stockholm.August.BizTalk.FileTransfer.Service Stockholm.August.WCF.FileTransfer BIZTALK Stockholm.August.BizTalk.Common Stockholm.August.Pipeline.Components Stockholm.August.BizTalk.FileTransfer INSTALLATIONSNOTERINGAR TEST SB SAF FILETRANSFER Orchestrations: (24)

4 1 Allmän information 1.1 Versioner FileTransfer 2.0 skall installeras på en server-lösning med följande: - Windows Server 2008 R2 - BizTalk SQL Server 2008 R2 - Internet Information Services Installations-paket Installationspaket och denna guide ligger på samma TeamPlace som SOA SDK. 2 Installation 2.1 Databas Paketet innehåller ett skript som skapar en databas med konfigurations-parametrar men utan applikationer, kunder eller logg-data. Ev befintlig databas tas bort eller döps om. Database\Stockholm.FileTransfer.sql SQL-script som skapar en databas med konfigurations-parametrar. - Öppna SQL Server Management Studio - Anslut till rätt SQL-server Miljö Utv Dev Test PreProd Prod Server soadev\bizadmin wsc \sql3 - Skapa en ny databas med namnet Stockholm.FileTransfer - Öppna filen med File/Open/File... - Kör skriptet med Execute - Öppna Security fliken och völj User / New User... - Lägg till följande användare och kryssa i db_datawriter och db_datareader i både Owned Schemas och Role Member Miljö Användare Utv Dev AD\WS00562$? Test AD\WS00668$ PreProd Prod (24)

5 2.2 Katalogstruktur Arkivkatalog och resend Tanken med att följande struktur där vi har ett share \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\ under detta share har vi <Miljö> som kan vara test, preprod eller prod. Under <Miljö> har vi två kataloger; RESEND som INTE har några underkataloger samt kund kataloger. I kundkatalogen ligger archive katalogen som kan inehålla integration1, integration2 och så vidare. TEST & PREPROD PROD Miljöer Share = \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\ <miljö>\ resend\ <kund>\archive\ <integration1> <integration2> Exempel Resend katalog för prod: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\prod\resend\ Katalog för arkivfiler SAF, integration 1: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\prod\saf\archive\integration Drop och FTP kataloger Test kataloger - Skapa följande struktur D:\Test D:\Test\in D:\Test\out D:\Test\Resend D:\tmpfilestore D:\tmpfilestore\saf D:\tmpfilestore\SharePoint 2.3 WCF-tjänster Paketer innehåller 2 WCF som skall installeras eller köras som tjänster/web-applikationer. Stockholm.August.FileTransfer.Service\FileTransfer.Service.msi Är en WCF för kommunikation med databasen. Installeras som en Windows-Service Stockholm.August.FileTransfer.Service\ConsoleHost.exe Är samma WCF som ovan men är en console-applikation för test-ändamål. Stockholm.August.WCF.FileTransfer\Service.exe Är en test-wcf service som kan användas lokalt när man vill testar konfigurationer av typen WCF (skicka från SharePoint). Är en konsol-applikation som körs igång vid test. Filen sparas i följande katalog: C:\temp\<ErrandID>\ Stockholm.August.WCF.FileTransfer\FormClient.exe Är en test-applikation (Win Form) för att kunna skicka filer till WCF ReceiveLocation och vidare till SharePoint (24)

6 2.3.1 FileTransfer.Service Tjänsten installeras som en win-service på MSE -servern för resp miljö. Innan en ny version installeras måste ev äldre versioner avinstalleras. Miljö Server Databas (blått) Endpoint address (gult) Utv bizadmin localhost Dev ws00562 ws00495\sql1 Test ws00668 wsc \sql3 PreProd Prod Avinstallation - Kontrollera tjänstens namn i service-listan, FileTransferServiceHost - Öppna ett cmd-fönster och avinstallera tjänsten med: sc delete <tjänste-namn> - Öppna Kontroll-panelen och Programs/Uninstall a program, avinstallera applikationen, FileTransfer WCF Service - Ta bort ev kvarvarande katalog på disk Installation - Installera Stockholm.August.FileTransfer.Service\FileTransfer.Service.msi, installera i (normalt) D:\APPS\VolvoIT\FileTransfer WCF Service. - Öppna ett cmd-fönster och byt katalog till installationskatalogen - Kör C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v \installutil.exe FileTransfer.ServiceHost.exe - Öppna config-filen, FileTransfer.ServiceHost.exe.config och ändra parameter för databas och lokal port: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <connectionstrings> <add name="filetransferentities" connectionstring="metadata=res://*/filetransferdatamode.csdl res://*/filetransferdatamode.ssdl res://*/filetransferdatamode.msl;provider=system.data.sqlclient;provider connection string="data Source=wsc \SQL3;Initial Catalog=Stockholm.FileTransfer;Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True"" providername="system.data.entityclient" /> </connectionstrings> <system.servicemodel> <behaviors> <servicebehaviors> <behavior name="smb"> <servicemetadata httpgetenabled="true" /> </behavior> </servicebehaviors> </behaviors> <bindings> <basichttpbinding> <binding name="ftbinding" /> </basichttpbinding> </bindings> <services> <service name="stockholm.august.biztalk.filetransfer.service.filetransferconfigurationservice"> <endpoint address="" binding="basichttpbinding" bindingconfiguration="" name="manager" contract="stockholm.august.biztalk.filetransfer.service.ifiletransfermanager" /> <endpoint binding="basichttpbinding" bindingconfiguration="" name="bts_manager" contract="stockholm.august.biztalk.filetransfer.service.ifiletransferlogging" /> <host> <baseaddresses> (24)

7 <add baseaddress="http://localhost:8002/service" /> </baseaddresses> </host> </service> </services> </system.servicemodel> </configuration> - Starta servicen från Services - Öppna en web-läsare och ange end-pointadressen och se att servicen svarar. - Kontrollera event-loggen att Total number of configurations: x inte anger -1, vilket indikerar att servicen inte har kontakt med databasen Notifierings-tjänsten Tjänsten skall vara installerad på BTS-servern (main) för resp miljö. Se separat installations-dokumentation på TeamPlace. Note: Dev har bara en BTS server. Beroende på vilken SMTP tjänst som används så rätt domän användas i MailFrom och ev MailReplyTo. Om man använder stockholm stads SMTP tjänst (Test, PreProd och Prod) bör man använda t ex 2.4 BizTalk BizTalk applikationerna skall installeras på en separat BizTalk server för Stora Filer Miljö Dev Test PreProd Prod Server ws00496 ws SFTP Adapter Paketet innehåller en 3:e-parts adapters, Blogical BizTalk SFTP Adapter och den skall installeras innan BizTalk applikationerna installeras. Adapter\Blogical.Shared.Asapters.Sftp.Setup.msi Installeras på varje BTS server (bara en för Stora Filer?) Man skall inte installera scheman vid installationen, detta skall göras manuellt. Klippt från installationsguiden: After you Run the installation program, start up BizTalk Administration Console. Expand the tree view, and right-click the [Adapters] node. Select New->Adapter. In the Adapter Properties dialog, select the Blogical.Shared.Adapters.Sftp v1 adapter and set the name to SFTP. For eventlogging to be correctly displayed, please run installutil on Blogical.Shared.Adapters.Common.dll. The step is not included in the installer due to changes in installer permission handling for Vista and other operating systems. - Lägg till Blogical.Shared.Adapters.Sftp.Schemas.dll till default BizTalk applikation, normalt BizTalk Application (24)

8 2.4.2 BizTalk applikationerna Paketet innehåller 4 BTS applikationer, som skall installeras i rätt ordning. Är en tidigare version av dessa applikationer installerade måste de tas bort innan installationen. Även tidigare version av följande applikationer måste avinstalleras Stockholm.August.Pipeline.Components Stockholm.August.BizTalk.Common Stockholm.August.FileTransfer Stockholm.SAF Stockholm.SB NOTE: Applikationerna måste dels tas bort från BizTalk, dels måste de avinstalleras med Windows uninstaller. BizTalk\Common.ConfigAndLogging.msi Innehåller scheman till meddelanden för konfiguration och loggning. - Importeras till BizTalk - Installeras på Servern (kryssa i Run the Application Installer... på Result sidan i importen) - Lägg till Stockholm.August.WCF.FileTransfer.dll som resurs, kryssa i Add to the global assembly cache on add resource (gacutil) BizTalk\Common.Notification.msi Innehåller scheman till meddelanden för notifiering. - Importeras till BizTalk - Installeras på Servern (kryssa i Run the Application Installer... på Result sidan i importen) BizTalk\Stockholm.August.Pipeline.Schemas.msi Innehåller scheman och pipeline komponenter. - Importeras till BizTalk - Installeras på servern (kryssa i Run the Application Installer... på Result sidan i importen) BizTalk\Stockholm.August.BizTalk.FileTransfer.msi Innehåller FileTransfer applikationen och alla icke delade resurser. - Importeras till BizTalk, kryssa i alla ovanstående + Microsoft.Practices.ESB i Available applications to add references to: - Installeras på servern (kryssa i Run the Application Installer... på Result sidan i importen) Uppdatera BizTalk Config Uppdatera både BTSNTSvc64.exe.config och BTSNTSvc.exe.config med binding till Stockholm.August.BizTalk.FileTransfer.Service. Endpoint adressen måste stämma (gult). Texten placeras innan den avslutande </configuration> taggen. Miljö Sökväg endpoint address Utv Dev Test D:\APPS\(x86)\Microsoft BizTalk Server 2010\ PreProd Prod <system.servicemodel> <bindings> <basichttpbinding> <binding name="bts_manager" closetimeout="00:01:00" opentimeout="00:01:00" receivetimeout="00:10:00" sendtimeout="00:01:00" allowcookies="false" (24)

9 bypassproxyonlocal="false" hostnamecomparisonmode="strongwildcard" maxbuffersize="655360" maxbufferpoolsize=" " maxreceivedmessagesize="655360" messageencoding="text" textencoding="utf-8" transfermode="buffered" usedefaultwebproxy="true"> <readerquotas maxdepth="32" maxstringcontentlength="81920" maxarraylength="163840" maxbytesperread="4096" maxnametablecharcount="163840" /> <security mode="none"> <transport clientcredentialtype="none" proxycredentialtype="none" realm="" /> <message clientcredentialtype="username" algorithmsuite="default" /> </security> </binding> </basichttpbinding> </bindings> <client> <endpoint address="http://localhost:8002/service" binding="basichttpbinding" bindingconfiguration="bts_manager" contract="ifiletransferlogging" name="bts_manager" /> </client> </system.servicemodel> Send Ports Det skall redan finnas två dynamiska send-portar upplagda. Dessa skall startas. WCF_Logging Skapa en ny send-port för loggningen. Endpoint adressen måste stämma (gult) se kap Skapa en ny Static Solicit-Response Send Port med - Namn: WCF_Logging - Type: WCF-BasicHttp - Send pipeline: XMLTransmit - Receive pipeline: XMLReceive Konfigurera WCF-BasicHttp enligt följande: - Address (URI): - SOAP Action header: <BtsActionMapping xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <Operation Name="FileLog" Action="http://Stockholm.August.BizTalk.FileTransferManager/IFileTransferLogging/FileLog" /> <Operation Name="FileLogEvent" Action="http://Stockholm.August.BizTalk.FileTransferManager/IFileTransferLogging/FileLogEvent" /> </BtsActionMapping> - Security mode: None Alla andra inställningar default. WCF_Notification Skapa en ny send-port för notifieringen. Endpoint adressen måste stämma (gult). Miljö Utv Dev Test PreProd Prod endpoint address (on ws00496) Skapa en ny Static Solicit-Response Send Port med (24)

10 - Name: WCF_Notification - Type: WCF-WSHttp - Send pipeline: PassThruTransmit - Receive pipeline: XMLReceive Konfigurera WCF-BasicHttp enligt följande: - Address (URI): - SOAP Action header: - Binding Message encoding: Mtom - Security mode: None Konfigurera Transport Advanced Options - Retry count: 0 Alla andra inställningar default. Starta portarna Receive Ports Skapa följande portar: Resend_RP Skapa en ny One-way Receive Port med - Name: Resend_RP FILE_RP Skapa en ny One-way Receive Port med - Name: FILE_RP WCF_RP Skapa en ny Request-Response Receive Port med - Name: WCF_RP Receive Locations Skapa en location för omsändningar Miljö Utv Dev Test PreProd Prod URI C:\FileTransfer\Resend\*.xml \\wsc00652-dtc\filetransfertest\resend\*.xml Resend_RL Skapa en ny One-way Receive Location med - Receive Port: Resend_RP - Name: Resend_RL - Type:FILE - Receive pipeline: XMLReceive Konfigurera FILE enligt följande: - Receive Folder: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\resend\ (24)

11 - File mask: *.xml Allt annat default Enable resend location Demo databas Konfigurera upp följande tabeller för test Customer (skall redan vara ifylld) ID Name ContactID 1 VIT NULL Application (skall redan vara ifylld) ID CustomerID Name Description 1 1 Test Test of FileTransfer Config ID ConfigTypeID ApplicationID Description Demo File_2_File Demo SharePoint_2_WCF Demo WCF_2_SharePoint ConfigParameter ID ConfigID ParameterID Value file://d:/test/out/%sourcefilename% WCF-Custom basichttpbinding <ns0:uploadfilemessage xmlns:ns0="http://stockholm.august.biztalk.filetransfer"> <ns1:filebytestream xmlns:ns1="http://stockholm.august.biztalk.filetransfer"> <bts-msg-body xmlns="http://www.microsoft.com/schemas/bts2007" encoding="base64"/> </ns1:filebytestream> </ns0:uploadfilemessage> UseTemplate <binding name="basichttpbinding" messageencoding="mtom" transfermode="streamedrequest"></binding> wss://soadev:80/formdataattachment/ yes Demo Receive Locations Skapa följande Receive Locations för test VIT_Demo_File Skapa en ny One-way Receive Location med: - Receive Port: FILE_RP - Name: VIT_Demo_File - Type: FILE - Receive pipeline: FileSaverPipeline (24)

12 Konfigurera receive pipeline enligt följande: - ArchivePath: D:\tmpfilestore\saf - ConfigID: 1 Konfigurera FILE enligt följande: - Receive folder: D:\Test\in\ - Filter mask: *.txt Allt annat default VIT_Demo_SharePoint Skapa en ny One-way Receive Location med: - Receive Port: FILE_RP - Name: VIT_Demo_SharePoint - Type: Windows SharePoint Services - Receive pipeline: SharePointFileSaverPipeline Konfigurera receive pipeline enligt följande: - ArchivePath: D:\tmpfilestore\SharePoint - ConfigID: 2 Konfigurera Windows SharePoint Services enligt följande: - Polling Interval: 30 - SharePoint Site URL: - Source Document Library URL: FormDataAttachmentsTransfer - View Name: FileTransfer Allt annat default VIT_Demo_WCF Skapa en ny Request Response Receive Location med: - Receive Port: WCF_RP - Name: VIT_Demo_WCF - Type: WCF_Custom - Receive pipeline: WcfFileSaverPipeline - Send pipeline: PassThruTransmit Konfigurera receive pipeline enligt följande: - ArchivePath: D:\tmpfilestore\SharePoint - ConfigID: 3 Konfigurera WCF-Custom enligt följande: - Address (URI): - Binding: basichttpbinding - BasicHttpBindingElement, messageencoding: Mtom - BasicHttpBindingElement, maxreceivedmessagesize: Allt annat default Enable alla Receive Locations för test Orchestrations FileTransfer innehåller 4 orchestrations, dessa skall konfigureras med de portar som skapats. Note: Det går inte att koppla portar i Bindings innan det finns en ReceiveLocation till en ReceivePort (24)

13 FileTransfer_ReSend Konfigurera följande bindings: - Host: RecHost1 (UTV: BizTalkServerApp) - Inbound Resend_InPort: Resend RP - Outbound Logging_WCF_SP: WCF_Logging FileTransfer_Dispatcher Konfigurera följande bindings: - Host: SendHost1 (UTV: BizTalkServerApp) - Outbound WCF_SendPort: Redan bunden till dynamisk send port - Outbound FILE_SendPort: Redan bunden till dynamisk send port - Outbound Logging_WCF_SP: WCF_Logging - Outbound Notification_WCF_SP: WCF_Notification FileTransfer_File Konfigurera följande bindings: - Host: RecHost1 (UTV: BizTalkServerApp) - Inbound File_RecPort: FILE RP - Outbound Logging_WCF: WCF_Logging FileTransfer_WCF Konfigurera följande bindings: - Host: RecHost1 (UTV: BizTalkServerApp) - Inbound WCF_RecPort: WCF_RP - Outbound Logging_WCF: WCF_Logging Starta orkestreringarna. 3 Test Följande test görs för att kontrollera att allt lirar som det skall och att alla fasta kopplingar är OK. 3.1 Test SQL-script Följande script kan användas för att verifiera att databasen är rätt uppsatt, eller ja, man får tänka själv också Konfigurationer select c.id, ct.type, c.description, c.applicationid, app.name as [App Name], cust.name as [Customer Name] from Config c inner join ConfigType ct on c.configtypeid = ct.id inner join [Application] app on c.applicationid = app.id inner join Customer cust on app.customerid = cust.id select cp.configid, cp.parameterid, pt.type, p.name, cp.value, p.description from ConfigParameter cp inner join Parameter p on cp.parameterid = p.id inner join ParameterType pt on p.parametertypeid = pt.id order by cp.configid Loggning: select top 10 * from FileLog order by ID desc select top 10 * from FileLogEvent order by ID desc (24)

14 3.2 Enkel File_2_File Test 1 utan notifiering - Kopiera en txt-fil till D:\Test\in - Kontrollera att filen dyker upp i D:\Test\out - Kontrollera databasen att loggningen är OK Test 2 Resend utan notifiering - Rensa D:\Test\out - Skapa ReSend.xml med följande text <ns0:resendfiledata xmlns:ns0="http://stockholm.august.biztalk.filetransfer.resendfile"> <FileLogID>1</FileLogID> </ns0:resendfiledata> - Droppa filen i \\wsc00652-dtc\filetransfertest\resend - Verifiera att filen dyker upp + loggen Test 3 Med notifiering - Uppdatera konfigurationen med följande ID ConfigID ParameterID Value true <e-post adress> Test Test %status% - File: %FileName% - Verifierar att filen kommer fram + loggen SharePoint_2_WCF - Starta test-servicen Stockholm.August.WCF.FileTransfer\Service.exe Ladda upp en fil med VIT-service: - - Verifiera att filen dyker upp i C:\temp\<errandID>\<file-name> 3.4 WCF_2_SharePoint TBD 4 Konfigurering 4.1 Ny kund Skapa en ny rad i Customer tabellen. ID används sedan som CustomerID i Application tabellen. 4.2 Ny applikation Skapa en ny rad i Application tabellen. ID används sedan som ApplicationID i Config Tabellen (24)

15 4.3 In- och ut-gångar Hur en fil tas emot av systemet bestäms av en ReceiveLocation. Hur filen skall lämna systemt bestäms av konfigureringen i databasen. Eftersom man behöver ett konfigurations ID när man skapar ReceiveLocation är det enklast att skapa konfigureringen i databasen först, dvs man sätter upp utgången innan ingången FILE ut Ut-port:Fil, vilket även kan vara en nätverksshare. I detta exempel D:\FileTransfer\Test\%SourceFilename% Uppdatera databasen enligt följande: Config ID ConfigTypeID ApplicationID Description Y 1 1 Demo xxxx_2_file ConfigParameter ID ConfigID ParameterID Value x Y 3 file://d:/filetransfer/test/%sourcefilename% x Y 5 false Makrot %SourceFileName% skapar en ut-fil med samma namn som in-filen Rad 2 indikerar att vi inte skickar någon notifiering efter överföringen FTP ut Ut-port:Ftp, en remote server som kräver inloggning med user/pwd. FTP://bizadmin:21/%SourceFileName% Uppdatera databasen enligt följande: Config ID ConfigTypeID ApplicationID Description Y 3 1 Demo xxxx_2_ftp ConfigParameter ID ConfigID ParameterID Value x Y 1 Bizadmin x Y 2 Bizadmin x Y 3 ftp://bizadmin:21/%sourcefilename% x Y 5 true x Y 6 < address> x Y 13 ==== Kvittens mail ===== %ReceiveTime% ====<BR /> Från: Volvo IT<BR /> Status: %status%<br /> Filnamn: %FileName%<BR /> FileID: %FileID%<BR /> Checksumma: %SHA512%<BR /> <BR /> OBS: Detta är ett automatgenererat kvittensmail som det ej går att svara på (24)

16 4.3.3 SFTP ut TBD WCF ut Ut-port:WCF, en web-service på en remote maskin Uppdatera databasen enligt följande: Config ID ConfigTypeID ApplicationID Description Y 2 1 Demo xxxx_2_wcf ConfigParameter ID ConfigID ParameterID Value x Y 3 x Y 4 WCF-Custom x Y 17 x Y 18 basichttpbinding x Y 19 <ns0:uploadfilemessage xmlns:ns0="http://stockholm.august.biztalk.filetransfer"> <ns1:filebytestream xmlns:ns1="http://stockholm.august.biztalk.filetransfer"> <bts-msg-body xmlns="http://www.microsoft.com/schemas/bts2007" encoding="base64"/> </ns1:filebytestream> </ns0:uploadfilemessage> x Y 20 UseTemplate x Y 21 <binding name="basichttpbinding" messageencoding="mtom" transfermode="streamedrequest"></binding> Mottagande WCF Service Då man skickar signerade dokument kan ibland digitalsignkey bli över 9000 tecken, därför rekommenderas att man ökar maxstringcontentlength i config-filen: <bindings> <basichttpbinding> <binding name="newbasic" messageencoding="mtom" transfermode="streamed"> <readerquotas maxstringcontentlength="65535" /> </binding> </basichttpbinding> </bindings> SharePoint ut Ut-port: WSS, en Windows SharePoint Server För detta finns två varianter. För de fall man har Metadata kring filen och kan skicka med dessa, Sharepoint, ut-filen namnges då från det metadata som skickas. För de fall Metadata inte finns används SharePointNonmeta, där ut-filen får samma namn som in-filen. För SharePoint uppdatera databasen enligt följande: (24)

17 Config ID ConfigTypeID ApplicationID Description Y 5 1 Demo xxxx_2_sharepoint ConfigParameter ID ConfigID ParameterID Value x Y 3 wss://localhost:8001/sharepointsite x Y 5 false x Y 17 yes x Y 26 true För SharePointNonmeta uppdatera databasen enligt följande: Config ID ConfigTypeID ApplicationID Description Y 6 1 Demo xxxx_2_sharepointnonmeta ConfigParameter ID ConfigID ParameterID Value x Y 3 wss://localhost:8001/sharepointsite x Y 5 false x Y 17 yes x Y 26 true FILE in In-port: Fil, vilket även kan vara en nätverksshare eller en katalog uppsatt som ftp local path, dvs sändande system skickar filen med ftp/sftp. I detta exempel:. D:\FileTransfer\File_0001\*.* Arkiv: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\vit\archive Skapa följande ReceiveLocation (namnges enligt följande <Kund><Applikation><Typ><ConfigID>) VIT_Demo_File_01 Skapa en ny One-way Receive Location med - Receive Port: FILE_RP - Name: VIT_Demo_File_01 - Type:Windows FILE - Receive pipeline: FileSaverPipeline Konfigurera receive pipeline: - ArchivePath: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\vit\archive - ConfigID: Y (se ovan, ut-portar) Konfigurera FILE enligt följande: - Receive folder: D:\FileTransfer\File_0001\ - File mask: *.* Allt annat default (24)

18 4.3.7 FTP in TBD SFTP in TBD WCF in In-port: en WCF service som lyssnar på en speciell port, i detta fall port: 8101 och namnet FileTransferUpload Arkiv: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\vit\archive Skapa följande ReceiveLocation (namnges enligt följande <Kund><Applikation><Typ><ConfigID>) VIT_Demo_WCF_01 Skapa en ny Request Response Receive Location med: - Receive Port: WCF_RP - Name: VIT_Demo_WCF_01 - Type: WCF_Custom - Receive pipeline: WcfFileSaverPipeline - Send pipeline: PassThruTransmit Konfigurera receive pipeline enligt följande: - ArchivePath: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\vit\archive - ConfigID: Y (se ovan, ut-portar) Konfigurera WCF-Custom enligt följande: - Address (URI): - Binding: basichttpbinding - BasicHttpBindingElement, messageencoding: Mtom - BasicHttpBindingElement, maxreceivedmessagesize: * - BasicHttpBindingElement, ReaderQuotas, maxstringcontentlength: 65536** * NOTE: maxreceivemessagesize måste bestämmas beroende på hur stora filer som skall användas, man måste tänka på att ett meddelande kan bli 60-70% större än vad filen är på disk. ** NOTE: maxstringcontentlength bör ändras från default 0 om man räknar med att ta emot signerade dokument med stor digitalsignkey (>8192 tecken). Allt annat default SharePoint in In-port: SharePoint. Arkiv: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\vit\archive SharePoint Skapa följande vy i katalogen Form Data Attachments Transfer om den inte redan finns. - Under View välj Create View - Välj Standard View - View Name: FileTransfer - Expandera Folders och klicka i Show all items without folders - Tryck OK för att skapa vyn BizTalk (24)

19 Skapa följande ReceiveLocation (namnges enligt följande <Kund><Applikation><Typ><ConfigID>) VIT_Demo_SharePoint_01 Skapa en ny One-way Receive Location med - Receive Port: FILE_RP - Name: VIT_Demo_SharePoint_01 - Type:Windows SharePoint Service - Receive pipeline: SharePointFileSaverPipeline Konfigurera receive pipeline: - ArchivePath: \\wsc00652-dtc\tmpfilestore\<miljö>\vit\archive - ConfigID: Y (se ovan, ut-port) Konfigurera Windows SharePoint Service enligt följande: - SharePoint Site URL: - Source Document Library URL: FormDataAttachmentsTransfer - View Name: FileTransfer Allt annat default 5 Databas FileTransfer 2.0 sparar metadata, loggar event och läser konfiguration från databasen Stockholm.FileTransfer med följande uppbyggnad. Denna struktur kan kommer att ändras i kommande versioner (24)

20 5.1 ConfigParameterAttributeMask ConfigParameterAttributeMask är en Read-Only tabell med statisk data. Den uppdateras manuellt vid behov. Denna tabell används inte idag. 5.2 ConfigParameterTemplate ConfigParameterTemplate är en Read-Only tabell med statisk data. Den uppdateras manuellt vid behov. Denna tabell används inte idag. 5.3 ConfigType ConfigType är en Read-Only tabell med statisk data. Den uppdateras manuellt endast om det tillkommer nya utadaptrar. ID Type 1 FILE 2 FTP 3 WCF 4 SharePoint 5 SFTP 5.4 ParameterType ParameterType är en Read-Only tabell med statisk data. Den uppdateras vid behöv (troligen inte) ID Type 1 Boolean6 2 String 3 Integer 5.5 Parameter Parameter är en Read-Only tabell med semi-statisk data. Den uppdateras manuellt när nya konfigurations-parametrar behövs, vilket kräver en ändring i BizTalk-applikationen. ID ParameterTypeID Name Description 1 2 Username Username for Send Port authentication 2 2 Password Password for Send Port authentication 3 2 Address Send Port Address 4 2 TransportType Send Port Transport Type 5 2 SendNotification Send notification, def false (true/success/failure) 6 2 NotificationMailTo Notification To address (comma-sep list) 7 2 NotificationMailCC Notification CC (comma-sep list) 8 2 NotificationMailBCC Notification BCC (comma-sep list) 9 2 NotificationMailFrom Notification From address 10 2 NotificationFromDisplayName Notification From display-name 11 2 NotificationMailReplyTo Notification Reply-to address 12 2 NotificationMailSubject Notification subject (replace macro) 13 2 NotificationMessageBody Notification body (replace macro) 14 1 NotificationIsBodyHtml Notification IsBodyhtml flag 15 2 NotificationSuccessText Replace text for %status% macro, def Success 16 2 NotificationFailureText Replace text for %status% macro, def Failure 17 2 WCF.Action Dynamic WCF Action 18 2 WCF.BindingType Dynamic WCF Binding 19 2 WCF.OutboundXmlTemplate Outbound Message Template (24)

21 20 2 WCF.OutboundBodyLocation Outbound Message Body to use 21 2 WCF.BindingConfiguration Binding Configuration for Dynamic WCF Port 22 2 Sftp.Schemas.host Remote SSH host 23 3 Sftp.Schemas.portno Port number, normally 22, must be numeric 24 2 Sftp.Schemas.identityfile Keyfile 25 2 Sftp.Schemas.remotefile Remote filename 26 2 WSS.ConfigOverwrite Overwrite config (yes, no, rename) 27 2 WSS.ConfigNamespaceAliases Optional namespace alias 5.6 Application Application är en konfigurations-tabell med semi-statisk data. Den uppdateras manuellt då en ny kund/applikation tillkommer eller ändras i lösningen. För test behövs minst en test-applikation ID CustomerID Name Description 1 1 Test Test av FileTransfer 5.7 ApplicationContact ApplicationContact är en konfigurations-tabell med semi-statisk data. Den uppdateras manuellt då en ny kund/applikation tillkommer eller ändras i lösningen. För test behövs ingen information. ID ApplicationID Description ContactID 5.8 Customer Customer är en konfigurations-tabell med semi-statis data. Den uppdateras manuellt då en ny kund/applikation tillkommer eller ändras i lösningen. För test behövs minst en test-kund ID Name ContactID 1 VIT - Test NULL 5.9 Contact Contact är en konfigurations-tabell med semi-statisk data. Den uppdateras manuellt då en ny kund/applikation tillkommer eller ändras i lösningen. För test behövs ingen information. ID Name Phone E_mail 5.10 Config Config är en konfigurations-tabell med semi-statisk data. Den uppdateras manuellt med en rad för varje ReceiveLocation som konfigureras i BizTalk. ConfigTypeID styr vilken utgång som används av configurationen, medan konfigureringen och typ av ReceiveLocation styr ingången. ID ConfigTypeID ApplicationID Description 5.11 ConfigParameter ConfigParameter är en konfigurations-tabell med semi-statisk data. Den uppdateras manuellt då man konfigurerar en Receive-Location i BizTalk. ID ConfigID ParameterID Value (24)

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Labb 1: Skapa en webbsite

Labb 1: Skapa en webbsite Labb 1: Skapa en webbsite Beräknad tidsåtgång: ca 90 minuter effektiv arbetstid. (om du saknar tidigare erfarenhet) ASP.NET har massor med nya features skapade för Att göra skapandet av avancerade webbsidor

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Välkommen till invoicegate. Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool. Rev 0.31

Välkommen till invoicegate. Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool. Rev 0.31 Välkommen till invoicegate Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool 1 Innehållsförteckning Nyheter... 4 Skapa konto... 5 Logga in... 6 Glömt lösenord eller kontot är spärrat... 6 Ändra lösenord...

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text 1(70) Sidantal 70 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(70) Sammanfattning Detta är en systemspecifik

Läs mer

Installationshandbok Tillvalsmoduler

Installationshandbok Tillvalsmoduler Installationshandbok Tillvalsmoduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.40A Version 1.1 - (070724) Installationshandbok för tillvalsmoduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord 1 (26) Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord Koneo Box 327, Sylveniusgatan 5 751 05 Uppsala Telefon 018-66 01 00 Fax 018-66 01 01 E-post info.uppsala@koneo.se Org nr 556528-0079 2 (26) Innehåll

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 1 (23) Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 2 (23) INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING AV ANVISNINGSTJÄNSTEN... 3 1.1 Skillnad mellan Central och Lokal anvisning... 3 2 INTEGRATION ENLIGT [IDP-DISCO]...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Handbok WMS med GeoServer PostGIS QGIS... 1 Inledning... 1 Ändra namn på shapefiler... 4 Transformera Shapefil från RT90 till Sweref99 med QGIS... 8 Exportera

Läs mer

Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören.

Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören. Fraktjakts oscommerce Fraktmodul Instruktionsmanual Välkommen Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören. Den här manualen

Läs mer

Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint

Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint Santtu Ilama Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Informationsteknik Helsingfors 2009 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informationsteknik

Läs mer

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Innehållsförteckning 1.0 Allmänt...3 2.0 Översikt kontrollpanel...4 2.1 Desktop...5 2.2 Home...6 3.0 Domäninställningar...7 3.1 Ladda upp dina filer information om

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

MapInfo Manager. Version 1.2. Användarhandbok

MapInfo Manager. Version 1.2. Användarhandbok MapInfo Manager Version 1.2 Användarhandbok Information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och utgör inget åtagande från säljaren eller dess representanter. Ingen del av detta dokument

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0.0 Mac och Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Om någon av inställningsdialogerna

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer