årsredovisning Det är så omväxlande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning Det är så omväxlande"

Transkript

1 ÖreBrOBOstäder ab årsredovisning Vad är boendet värt allmännyttans framtid skona klimatet Det är så omväxlande ÖrebroBostäders årsredovisning

2 förändringens tid ÖrebroBostäder AB ÖBO verkar i Örebro, Sveri ges sjunde största stad. I januari 2008 bodde det personer i Örebro kommun. Vid årsskiftet hade det tillkommit personer. Vi har lägenheter och kommersiella lokaler. Vår andel av det totala antalet bostäder i Örebro är cirka 36 procent och av hyresrätterna har vi cirka 60 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för 2007 var 99,57 procent. Vid årsskiftet hade ÖBO 87 (110) lediga bostäder. ÖBOs affärsidé är att Erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö och vår vision är Hem för dig. Med detta som målsättning vill vi möta våra kunder utifrån deras olika behov. Någon vill bo centralt, en annan föredrar uteplats, en tredje vill bo högt, andra vill bo lite mer på landet. Varje kund är unik och vårt utbud varierat. Genom vårt uthyrningssystem, Hyrestorget, har vi ett publikt och tillgängligt sätt att hyra ut våra bostäder. Vi vill också ta vårt klimatansvar och strävar efter att vara en förebild i de sammanhang där vi verkar. Vi vill behålla och utveckla de positiva attityder som finns till företaget och våra stadsdelar både internt och externt. I år har vi tagit ett helt nytt grepp om vår årsredovisning. Vi har valt att göra årsredovisningen som ett magasin där du finner att vi sammanfattar året som gått, men även blickar framåt. Allmännyttans framtid är i fokus och vår roll på bostadsmarknaden diskuteras allt mer. Allvill-utredningen som lämnar sitt betänkande under våren 2008 blir en viktig utgångspunkt. Vi ser med spänning fram emot den debatt som pågår och som med all säkerhet intensifieras under det här året. En fastighetspolicy har under året antagits av ÖBOs styrelse i total politisk enighet. Den sätter ramar för vårt agerande när det gäller ÖBOs ansvar för boendefrågor och miljöansvar och är en vägvisare när vi planerar att bygga nytt eller sälja fastigheter. Policyn ger riktlinjer om att vi ska arbeta affärsmässigt och erbjuda bostäder med bredd och variation. Målsättningen är att vi ska växa där vi idag är underrepresenterade och minska där vi är dominerande. Det är på det sättet vi tror att allmännyttan gör mest nytta. ÖBO är ett nyfiket företag och beredd att lära av andra. Därför har vi valt att aktivt engagera oss i Eurhonet. Det är en europeisk gemenskap mellan allmännyttiga bostadsföretag som kontinuerligt träffas, utbyter erfarenheter och jobbar med frågor som är viktiga för oss. Du kan läsa mer om detta här i magasinet. Det ekonomiska resultatet för 2007 ser mycket bra ut. Utfallet avviker väldigt lite från de prognoser som vi gjort löpande under året. Resultatet visar att vi har god kontroll på vår ekonomi och de avvikelser som vi haft har varit positiva. Detta gör att det ser positivt ut inför 2008, då vi grundar vår budget på årets sista prognos och eftersom den var tillförlitlig har vi gott hopp om att 2008 års budget är välgrundad. Stadsdelsutveckling är något vi satsar på i våra stora stadsdelar. Genom att på olika sätt skapa ett engagemang från våra hyresgäster vill vi att de ska känna gemenskap med varandra, få trygghet i sitt boende, så att de trivs och känner stolthet över den stadsdel där de bor. Det skapar attraktivitet och blir så en framgångsfaktor. Vi arbetar också på andra sätt för att göra våra stadsdelar mer attraktiva. En väg är att omvandla en del hyresrätter till bostadsrätter. Vi på ÖBO har valt en tydlig strategi i denna fråga. Tanken är att vi ska försöka omvandla vissa fastigheter till bostadsrätter i de stadsdelar där vi idag är helt dominerande. Vi tror att det är bra att få ett mer blandat ägande. För att detta ska lyckas på ett bra sätt för våra hyresgäster har vi tagit fram en egen modell, ÖBO-modellen, som månar om hyresgästen, bland annat har vi en unik återköpsgaranti. Vi kan också tänka oss att sälja några fastigheter för att få in andra ägare. Det är ytterligare ett sätt att skapa mångfald i våra homogena områden och ligger helt i linje med vår fastighetspolicy. Klimathotet är en brännande fråga som blivit allt mer aktuell under ÖBO har under många år satt miljöfrågorna i centrum, men nu måste vi sätta in en högre växel. ÖBO har i det här läget en styrka i att kunna agera långsiktigt. Vi har god ekonomi som gör att vi inte omedelbart måste räkna hem det vi investerat. Som stor aktör har vi också ett samhällsansvar och vad vi gör har betydelse för 2 ÖrebroBostäders årsredovisning 2007

3 klimatet. Detta gör att vi har möjlighet att göra kloka val när vi tar vårt ansvar för att minska vår klimatpåverkan. 21 är som BEkant ostraffbart. Därför har det efter 21 år som vd på ÖBO blivit dags för mig att dra vidare. Till sommaren tillträder jag motsvarande befattning för Stångåstaden i Linköping. Jag har trivts väldigt bra med ÖBO och i Örebro och är stolt över vad vi som företag åstadkommit under den tid jag haft förmånen att leda företaget. Medarbetarna på ÖBO är en stor tillgång som känner till och känner för företagets visioner. Detta gör att jag upplever att alla våra intressenter har ett positivt utbyte med ÖBO. Våra hyresgäster är enligt årliga mätningar nöjda, vår ägare tycker att vi är till nytta för staden, vi har bra kontakt med leverantörer/samarbetspartners och vi är en bra arbetsgivare. ÖBO har också en stark ekonomi i enlighet med vår målsättning tillräckligt god ekonomi för att ge långsiktig handlingsfrihet. Med svag ekonomi är det svårt att göra goda affärer och det vill vi göra, till gagn för både våra hyresgäster och ägare. Sammantaget utgör detta en stabil grund för styrelse och medarbetare att bygga vidare på. Mycket är dock självklart ogjort. nu ser jag fram mot nya utmaningar och en ny spännande fas i mitt liv. Jag tror också att ett vd-byte blir en nyttig vitamininjektion för ÖBO. Hans Lander Vd innehåll Ledare 2 Byggprojekt 4 Bostadsrättsförening 8 eurhonet 10 finansiering 12 fokusmål: klimatansvar 13 fokusmål: Attraktiva stadsdelar 16 fokusmål: integration & mångfald 17 Levande stadsdelar 18 etik 24 Miljö 26 Lokaler 28 ÖBO produktion 30 Bovärdar 31 Bobutiken 32 ÖBO i siffror 34 ÖrebroBostäders årsredovisning

4 peter palmgren Under hösten 2007 antog ÖBOs styrelse en ny Fastighetspolicy. Policyn är en bra vägledning för oss, när vi ska planera för var och hur vi ska vara representerade i Örebro kommun. Essensen i policyn är att vi ska erbjuda bostäder med bredd och variation i en god boendemiljö. Målsättningen utifrån policyn är, att vi växer där vi idag är underrepresenterade och minskar vårt bestånd där vi är dominerande. Våra fastighetsaffärer ska utföras med de villkor och till de priser som bedöms vara affärsmässiga på den fastighets- och hyresmarknad som råder. Vi ska arbeta långsiktigt. ÖBO ska också ta ett stort miljöansvar. Som stor aktör på hyresmarknaden ska vi, i stort som smått, aktivt bidra till att minska verksamhetens miljöpåverkan. Vi har även ett politiskt mål att inte utöka vårt bestånd, utan snarare minska något. Detta innebär att när vi bygger nytt kan vi också sälja eller ombilda ur det befintliga beståndet. I realiteten har det under 2007 inneburit att vi påbörjat ett projekt i Brickebacken, där vi vill omvandla någon eller några gårdar till bostadsrätter. Det arbetet fortsätter under 2008 och då kommer vi också att titta på Varberga och Vivalla. Där funderar vi på både ombildning och försäljning. Målet är att minska vår dominans och öppna upp för fler upplåtelseformer. 4 ÖrebroBostäders årsredovisning 2007

5 Byggprojekt i brytningstid Vad är boendet värt? Peter Palmgren, projektledare på ÖBO, har funderat över frågan många gånger. Vad har han kommit fram till? Att det nog beror på vilken livssituation man befinner sig i. Ibland har man möjlighet att betala lite mer, ibland lite mindre. Och vi måste ha bostäder som gör att alla människor har råd att bo, oavsett var i livet de befinner sig. Eyrafältet är stort. Inte bara till ytan, utan också som byggprojekt betraktat. 85 lägenheter, en del av dem seniorboende. Gröna miljöer med vattenspeglar. Attraktivt, ombonat en succé. Eyrafältet var vårt största projekt förra året, säger Peter Palmgren. Det gick otroligt bra. Vi har hyrt ut allt, de sista hyresgästerna flyttade in i månadsskiftet oktober-november. Inte lika stort och centralt, men minst lika omtalat är byggprojektet i Näsby. I första etappen, som ska vara klar i november 2008, bygger ÖBO 45 lägenheter, varav 22 är seniorboende. Vi har mark för att bygga ytterligare bostäder, säger Peter Palmgren. Det kommer att bli småhus samt flerbostadshus i två våningar. Den etappen är planerad att börja i slutet av 2009, men ännu är inga beslut tagna. Varför Näsby? Det är en del av staden där ÖBO har låg representation. Dessutom händer det mycket i det området, framför allt byggs det villor och bostadsrätter. Det är både i vårt och kommunens intresse att det även byggs hyresrätter. Markbacken har genomgått en total förvandling de senaste åren. Från att ha varit ett problemområde är det idag en fräsch och attraktiv stadsdel. Och det kommer att bli ännu bättre. Det har varit en omvandling utan några större konflikter. I det första skedet när vi skulle riva 250 lägenheter som det bodde människor i var det upplagt för problem. En del av hyresgästerna hade bott där i 40 år. Men allt löste sig mycket smidigt. Dels tack vare att vi hade förberett det hela mycket grundligt och hade bra lägenheter att erbjuda istället, dels för ÖrebroBostäders årsredovisning

6 6 ÖrebroBostäders årsredovisning 2007

7 att vi möttes av stor förståelse bland hyresgästerna. Vad är nu på gång i Markbacken? Vi ska bland annat bygga 45 lägenheter i flerbostadshus i närheten av Örnsköldsparken och vi planerar också att bygga ett 30-tal radhus med hyr-köpmetoden. Som stor hyresvärd har ÖBO ständigt tentaklerna ute när det gäller att initiera eller vara med och utveckla olika byggprojekt. Men därifrån till att det ska bli ett skarpt läge, det vill säga att vi börjar bygga, kan steget vara långt, säger Peter Palmgren. Utredningar om ett byggprojekt kan läggas på is av olika anledningar, till exempel att konjunkturen är dålig eller att kostnadsläget är för högt. Han nämner ett par projekt som ÖBO jobbar med idag och som är under utveckling: Kvarteret Kaprisen på Sörbyängen. 16 lägenheter i tvåvåningshus (4 lägenheter/ hus). Kvarteret Pärllöken och kvarteret Purjolöken mellan Sörbyängen och Ladugårdsängen. Flerbostadshus i 4 5 våningar. Vi är också med och tittar på vad som händer med Rynningeåsen, i Lillån på Fäbrovägen och i Hundlokan, ett kvarter på Markgatan-Lövstagatan, säger Peter och fortsätter: Vi är inne i en brytningstid när det gäller byggandet. Investeringsbidraget och räntebidraget har dragits in. I kombination med kraftiga ökningar av produktionskostnaderna innebär detta att det har blivit mycket dyrare att bygga. Att producera nya lägenheter har blivit 20 procent dyrare de senaste tre åren. Vad innebär det för framtiden? Man kan fråga sig om vi har råd att bygga hyresrätter överhuvudtaget. Och i så fall, till vilken hyresnivå? Vad tror du? Många vill ha kvar hyresrätten som alternativ och är beredda att betala ganska höga hyror i bra lägen. Hur mycket, till exempel? För en trea på 80 kvadrat kronor i månaden. Men där går nog smärtgränsen. Samtidigt kan man jämföra det med en motsvarande trea i Hammarby Sjöstad i Stockholm, som kostar kronor i månaden. Frågan återkommer vad är boendet värt? Precis, du förstår att det där mal i huvudet på en ibland, säger Peter Palmgren och ler. Livssituation och ekonomi är avgörande för vad man kan och vill betala. Vi måste möta de olika behoven. I en god stad måste det finnas ett brett spektrum av bostäder och upplåtelseformer. Fastighetsaffärer 2007 Försäljning: Bottenhavet 15 i Tybble ÖBO har sålt del av fastigheten (Tybble vårdcentral) till Landstinget. ÖBO äger fortfarande Jeremiasgården. Fastighetsbyte: Bönan 37 mot Klövern 16 ÖBO har övertagit Klövern 16 (Thulegatan 6), som tidigare ägdes av Melins Fastighetsförvaltning. Melins har övertagit ÖBOs fastighet Bönan 37 (Ekersgatan 40). Försäljning: Småhus Hangaren 4 på Ladugårdsängen 2004 byggdes 10 småhus med hyrköp-modellen på Ladugårdsängen. I och med förra årets försäljning har nu nio av dessa köpts loss av den tidigare hyresgästen till ett förutbestämt pris. Försäljning av mark: Idrottshuset 1 på Eyrafältet NCC har köpt marken som har plats för cirka 90 lägenheter. Marken får ej bebyggas förrän 1 augusti 2010 enligt avtal med ÖBO och Örebro kommun. Fastighetsaffärer 2008 Försäljning: Hammarby 4:31 i Närkes Kil ÖBO har sålt Hammarby 4:31 (Hammarbygatan 4 A-D) i Närkes Kil med fyra lägenheter till lokal förvaltare. Försäljning: Blåslampan 1 på norr ÖBO säljer Blåslampan 1 (Phragménsvägen 1-3 samt Rynningegatan 39-43). Fastigheten består av 36 lägenheter. ÖrebroBostäders årsredovisning

8 Välkommen till björkboet Hösten 2007 gick fem hyresgäster på Björksrisvägen 35 ihop och bildade bostadsrättsföreningen Björkboet. Erik Gyll, 29 år, tog på sig ansvaret som sekreterare i styrelsen. Han och hans fru Minnia tillhör dem som var först med att nappa på erbjudandet från ÖBO om att köpa loss hyresrätten. Vi hade nästan bestämt oss redan när vi hörde ryktena, säger Erik entusiastiskt. Och ryktet visade sig dessutom vara sant. Erbjudandet från ÖBO till hyresgästerna i Brickebacken innebar inte bara att man fick köpa sin lägenhet. ÖBO skulle också gå i borgen för dem som inte fick bostadslån till sin lägenhet på annat sätt. ÖBO förband sig dessutom att köpa tillbaka lägenheten under en tioårsperiod om man vill det. Då skulle värdeminskningen motsvara en procent per år som man ägt lägenheten. Hittills är det dock många i huset som ställt sig tveksamma till att köpa sin lägenhet. Det är många som är lite misstänksamma mot anbudet, som om de tycker att det är för bra, säger Harriet Arnold som är projektledare på ÖBO. Så kanske behöver vi bli bättre rent pedagogiskt. Vi ska träffa dem som bor i huset som är oroliga eller inte är intresserade och skapa en dialog med dem. Erbjudandet från ÖBO är unikt. Inget kommunalt fastighetsbolag har tidigare prövat att sälja ut lägenheter på de här villkoren. Erik Gyll på Björkrisvägen 35 ser också andra fördelar med att bli bostadsrättsägare i Brickebacken. Det ger ju större frihet när man ska inreda. Om man känner för att vara lite sprallig med nåt rum kan man ju ha lite knasiga tapeter eller låta någon vägg vara en ritvägg för Alvin och sen bara tapetsera när han slutat rita på den väggen, säger Erik Gyll och syftar på hans och Minnias 1,5 år gamla son. Vi har också tänkt på att 8 ÖrebroBostäders årsredovisning 2007

9 renovera i badrummet och lägga det på befintligt bostadslån. Själva affären mellan ÖBO och den bildade bostadsrättsföreningen Björkboet ligger en bit framåt i tiden. Under 2008 ska man ha möten och gå igenom fastighetens skick och diskutera vad som ska ingå fastighetsskötsel och parkeringsplatser med mera för att kunna sätta ett pris på bostadsrätten. Nu närmast är det ÖBOs och bostadsrättsföreningens gemensamma uppgift att få fler grannar intresserade. ÖBO slussar nya hyresgäster till Björkrisvägen 35 om vederbörande är intresserad av att köpa sin lägenhet. För dem som idag bor på den här gården och inte vill köpa sin lägenhet finns också en lösning: ÖBO köper deras lägenhet och hyr ut den i andra hand så att säga. Den enda besvärligheten det kommer innebära för dem är, att de måste skrivas ett nytt kontrakt med ÖBO, säger Erik Gyll. DE två fastigheter som eventuellt ska bli bostadsrätter är byggda i början av 1970-talet. Men deras ålder och de renoveringsbehov som kan finnas är inget som gör Erik Gyll betänksam. Nä, inte alls. Ifall ÖBO ger ärliga svar om hur det står till med husen och vi får till en bra besiktning, så får vi lita på att vi då vet vad vi betalar för. Och Harriet Arnold berättar att ÖBOs fastighetsekonom, Hasse Adolfsson, ska få bli med i Björkboets styrelse och bidra med sitt kunnande. Hur viktigt är det att det går bra för Björkboet, att föreningen inte går i konkurs om några år? Vi vill ju kunna fortsätta omvandla fler fastigheter till bostadsrätter, så vi faktiskt kan få blandade upplåtelseformer, understryker Harriet Arnold. ÖBO vill skapa en marknad för bostadsrätter i de stora områden som hittills bestått enbart av hyresrätter. Men för att få igång marknaden behövs lite stöttning och det är därför man hittat på det här erbjudandet, att man hjälper de hyresgäster som vill, så att de vågar prova. Totalt vill man sälja 400 lägenheter av det totala beståndet på lägenheter. även hyresgästerna ser fördelar med att få olika upplåtelseformer i sina bostadsområden. Det blir trevligare och mer dynamisk stämning i ett område om det finns alla sorter, säger Erik Gyll. Han tror att läget strax bortom Örebro universitet också kommer att öka intresset för Brickebacken. fakta ÖBo-moDEllEn* Modellen innehåller tre delar: 1 du får låna hos bank även om du inte har någon egen säkerhet. ÖBO går i borgen för lånet. 2 Vi ger en återköpsgaranti som gäller under 10 år. du får tillbaka din insats minus en procent om året. 3 du kan bo kvar som hyresgäst och behålla ÖBO som hyresvärd om du inte vill köpa din andel. * för modellens godkännande krävs beslut av kommunfullmäktige. ÖrebroBostäders årsredovisning

10 För vem ska allmännyttan finnas? Hans Lander, vd i ÖBO, om de viktiga framtidsfrågorna För de allra flesta av oss är de allmännyttiga bostadsföretagen något vi tar för givet. Men sedan några år pågår en utredning om allmännyttans framtid som kan förändra dess roll. Debatten handlar inte bara om hyror som ska anpassas mer efter läge. Den viktigaste frågan är för vem allmännyttan ska finnas. För alla eller bara för de svaga i samhället? Vi är väldigt klara på var vi står och har uttryckt det i vår fastighetspolicy. Vi har tagit ställning mot en uppgift att förvalta och hyra ut socialbostäder som bara är för de fattigaste. Vi har redan idag ett stort ansvar för att människor som inte kan hävda sig på en marknad, att de också bor bra. Men vi tror att vi löser den uppgiften bäst, om vi också är ett bra alternativ för den som kan välja, säger ÖBOs vd Hans Lander. Den statliga utredning om allmännyttan som läggs fram nu i vår väntas ge förslag på att de allmännyttiga bostadsföretagen ska bli mer affärsmässiga, att de går med vinst. Dessutom väntas de allmännyttiga bostadsföretagen förlora sin hyresnormerande roll. Det gör oss inget. Vi kan då förhandla för oss, utan att vi behöver ta hänsyn till andra, konstaterar Hans Lander. I medierna har det talats om att den statliga utredningen syftar till att släppa fram marknadshyror med kraftiga hyreshöjningar i attraktiva områden. I dag styrs allmännyttan av bruksvärdessystemet. Hyresnivån besäms av vad människor i allmänhet är villiga att betala för en bostad. Marknadshyror däremot bestäms av den som är villig att betala högsta priset. Det är inte så, att det finns någon del av Örebro, där man kan säga att här kommer hyrorna att höjas si och så mycket, utan vissa delar är väldigt billiga i förhållande till den attraktion de har och andra ligger på marginalen för vad man faktiskt kan få folk att betala. Men Hans Lander vill inte säga i procent vad det kan handla om för hyreshöjningar. Det man kan säga är, att den hyressättning som i grunden ska spegla efterfrågan, den ska inte gå efter det högsta någon är villig att betala för en lägenhet, utan efter vad man i allmänhet är villig att betala. Men i Örebro har vi inte lyckats med det här. Hur mycket felar det då? Det är inte så att alla centrala lägenheter har för låg hyra. Det finns många som har riktig hyra. Det hänger ihop med när de är byggda eller hur de är ombyggda. ÖBO har en pågående översyn av sina hyror ihop med Hyresgästföreningen. Då tittar man inte bara på huset, utan också på den specifika lägenhetens läge i huset. Om den är ljus eller mörk, har insyn eller balkong etc. Sedan är tanken att vi höjer hyrorna för en ny hyresgäst, där de idag är för låga, medan den som bor där sen tidigare får en period på sig att fasas in till den nya hyran. Eurhonet är en sammanslutning av europeiska bostadsföretag vars syfte är att lära av varandra och på så sätt skaffa sig värde- 10 ÖrebroBostäders årsredovisning 2007

11 ÖrebroBostäders årsredovisning

12 full kunskap och bli stärkta inför en allt mer global värld. Vi är en del av EU och är beroende av det som sker där. Därför har vi bestämt oss för att ha en ambitiös hållning, vara med och påverka så att vi kan vara med och skapa de bästa förutsättningarna för de allmännyttiga företagen i Sverige. Naturligtvis har vi mycket att lära av de företag som verkar här i vår närhet. Vi jobbar under liknande förutsättningar och har lätt för att förstå varandras behov. Och det gör vi också. Men vi vill inte underskatta betydelsen av EU och det ena utesluter inte det andra. Inom Eurhonet finns en del tydliga skillnader. I många europeiska länder är allmännyttan enbart för de fattiga. I vår ledningsgrupp bor ungefär hälften hos ÖBO. Om jag frågar företaget i Turin hur många i deras ledningsgrupp som bor i deras eget hyresbestånd så förstår de inte frågan. De skulle inte få flytta in där för företagen har en inkomstgräns uppåt för att man ska få hyra en lägenhet där! Men dessa skillnader hindrar ju inte att vi kan lära oss av varandra ändå, förklarar Hans Lander. Eurhonet samarbetar framförallt kring fyra frågor: social integration (områdesutveckling), energifrågan, CSR (corporate social responsibility, fritt översatt: det etiska företaget) samt boende för äldre. I Italien och Frankrike arbetar man, till exempel, med att utveckla hus som inte drar någon energi alls. Det gäller också flerbostadshus. Sådana hus kallas passivhus i Sverige och är något som ÖBO och Eurhonet är mycket nyfikna på. Närmaste exemplet finns i Karlstad där allmännyttan bygger ett passivhus. Vi försöker att lära oss av Karlstad. Men vi är framför allt intresserade av hur vi kan få ned energikonsumtionen i det befintliga beståndet. Det som vi bygger nytt idag är så litet jämfört med allt det gamla vi har. Ett fokus på hemmaplan är att göra de stora homogena stadsdelarna från 60-och 70-talet mer attraktiva och trivsamma. Markbacken var, enligt Hans Lander, det området som var i sämst skick. Där har vi nu rivit cirka 200 lägenheter och renoverat resten av beståndet. Nu planerar vi att också komplettera med nya hus. Något liknande, fast inte i lika stor omfattning, kan bli aktuellt i Vivalla och Varberga. Det handlar om att förvandla ett stort område med identiska hus och gårdar till många små kvarter som skiljer sig från varandra. Tydligaste exemplet på det är Låtsas- 12 ÖrebroBostäders årsredovisning 2007

13 skogen i Vivalla. Det är annorlunda färger och balkonger och lite murar kring gården och det är tänkt för barnfamiljer. Där blev det kanonfint. Men när vi ska ta nästa bit då gör vi på något annat sätt. Vi ska inte duplicera det här. Men trots stora insatser med att göra om husen och miljöerna i de olika stadsdelarna så har vi problem med att de inte är tillräckligt attraktiva att bo i för många människor. Därför får vi där en koncentration av grupper som är svagare socialt sett, som inte har möjlighet att bo någon annanstans. I den här gruppen finns många som inte kommer in på arbetsmarknaden och många av dem har flyktingbakgrund. Det är en stor utmaning för oss som företag att lära känna dessa kunder, så att vi på rätt sätt kan möta deras behov. Vi har mycket kvar att lära. Vilken affärsverksamhet du än håller på med, så måste du ju känna dina kunder, veta deras behov. Det finns många invandrare som inte varit här så länge och som lever ett väldigt annorlunda liv än de flesta av oss som har något att säga till om på vårt företag. Och det är alltid ett problem. Däremot så tror vi att den här kundgruppen är rimligt nöjd med vad vi producerar. Vi ser ju ett antal människor som har svårt att etablera sig i det svenska samhället, men som vi har kontakt med. De är ju våra kunder, säger Hans. Vi är också mycket intresserade av att på olika sätt få ned ÖBOs energikostnader och göra hela verksamheten mer klimatsmart, som det heter. ÖBO har ända sedan början av 90-talet legat långt framme när det gäller miljöarbete. Då hette det att god miljö var god ekonomi. Nu är kraven högre. Vi kan inte längre ställa krav på att det alltid ska vara god ekonomi. Vi måste ta det här ansvaret oberoende av om det lönar sig, säger Hans Lander. Man kan ta ett exempel som är väldigt tydligt. Med dagens prissättning är el egentligen på tok för billigt jämfört med fjärrvärme. Så därför lönar det sig fortfarande att spara genom att ersätta fjärrvärme med värmepumpar och därigenom använda mer el. Det kan vara bra för ekonomin, men det är inte klimatsmart. ÖrebroBostäders årsredovisning

14 Turbulent höst och vinter Riksbanken fördubblade reporäntan till 3,00 procent under 2006 och vid ingången av 2007 gällde fortsatt stark svensk ekonomi som innebar fortsatta höjningar av reporäntan. Vi trodde i januari att den fortsatt låga inflationen tillsammans med något lägre tillväxttakt såväl inhemskt som globalt skulle ge oss en reporänta på 3,75 procent i slutet av Veckan efter midsommar hade reporäntan höjts till 3,50 procent och allt pekade på fortsatt stark aktivitet. Arbetslösheten minskade kraftigt och den därmed ökande konsumtionen gjorde att marknaden höjde sina inflationsprognoser för kommande treårsperiod. Under sommaren skrev de flesta marknadsaktörerna upp sina ränteprognoser och trodde att vi i december skulle ha en reporänta på 4,25 procent och i slutet av 2008 skulle riksbanken ha höjt till 4,75 procent. I mitten av augusti kom det in ett nytt begrepp i de ekonomiska rapporterna sub-prime lån och USAs motsvarighet till riksbanken FED meddelade att diskontot i USA sänktes och de antydde samtidigt kommande styrräntesänkningar för att lugna marknaden. Vad vi nu såg var inledningen på en mycket turbulent höst och vinter. I november skrev SEB i sin Nordic Outlook: Kreditkrisens grepp om världsekonomin hårdnar. USAs bolånekris fördjupas, medan finanssektorn tvingas till ytterligare nedskrivningar av kreditportföljer. Inget land slipper undan.... Vidare skrev SEB om Sverige: Ekonomin saktar in gradvis... Riksbanken kan höja ytterligare en gång till, men när tillväxten mattas under 2008 sänks reporäntan till 3,75 procent i slutet av året. Nu med facit över 2007 i hand kan vi konstatera att sub-prime innebar inledningen till en markant omsvängning av prognoserna. Nu kan vi läsa Dämpning av den globala tillväxten, USA nära recession, Markant inbromsning av den svenska tillväxten, Riksbanken har höjt klart. Kreditkrisen som startade i USA och Storbritannien fick även direkta konsekvenser för ÖrebroBostäders låneportfölj. De svenska kreditspridarna ökade kraftigt i oktober och kulminerade i december. Lånekostnaderna ökade och vissa låneprodukter mer eller mindre försvann från marknaden. Den historiska skillnaden mellan riksbankens reporänta och tremånaders Stibor är cirka 18 procentenheter. I mitten av december var skillnaden 80 procentenheter. Inflationstakten i slutet av 2007 var över riksbankens mål på två procent och försvårade därmed för riksbanken att sänka reporäntan samtidigt som tillväxtprognoserna gjorde att långräntorna sjönk. Detta medförde att avkastningskurvan i december i princip var rak från tre månader till tio år. Spridningen mellan en tre månaders ränta och en femårig ränta låg mellan 0,8 till 1,2 procentenheter under större delen av året för att vid årsskiftet vara 0,1 procentenhet. Det är i ovanstående scenario finansförvaltningen agerat under ÖrebroBostäders årsredovisning 2007

15 fokusmål: klimatansvar Jag gillar inte när naturens signaler sätts ur spel roger rådström, vice vd på ÖBo, tittar upp mot himlen utanför kontorsfönstret och konstaterar: Vi är ett stort företag och vi är en stor miljöbov i Örebro, om man ser till de mängder koldioxid vi släpper ut. Han säger det med ett lugn, men samtidigt med stort allvar. Vi tar ett miljöansvar idag genom ett brett miljöarbete. Men nu fokuserar vi på klimatfrågan. Hoten är allvarliga och påtagliga och vi ska göra något nu. Tidigare har vi motiverat jakten på kilowattimmar med att det är bra för både plånbok och miljö. Nu räknar vi mer på minskade ton koldioxid än sparade kronor. ÖBO ska se över sina stora utsläppskällor av koldioxid från flöden och system. Sedan ska man räkna baklänges, som Roger Rådström utrycker det. Man ska alltså se över hur mycket man ska minska förbrukningen för att nå klimatmålen och sedan hitta en lösning för att uppnå det. Inte börja med lösningen, för att se vad den kan ge i slutänden. Vi måste ju anpassa oss till klimatet, inte tvärtom. Vi ska också motivera, informera och inspirera vår egen personal. Ge dem verktyg som de kan använda i vardagen. Och givetvis vill vi uppmuntra våra hyresgäster att vara med i arbetet. Visa dem vad vi gör och berätta vad de kan göra, menar Roger. ÖBO är en stor och långsiktig aktör och kan ta en djärvare position än ett företag som tvingas tänka kortsiktigt. Vi försöker att jaga elförbrukning väldigt mycket, se till att vi minskar den så mycket som möjligt. Det är en fråga om att mäta på fler ställen, att hitta slöseriet. Som hyresvärd satsar ÖBO även på att göra det möjligt för hyresgästerna att spara på energi. Vi jobbar med att införa individuell mätning av varmvattenförbrukning till exempel, för att man ska få möjlighet att spara, säger Roger Rådström. Med över hyresgäster kan det bidraget bli stort och värdefullt. Medvetenheten är stor och rädslan också. Men vi vill inte skapa ångest genom att betona de hot som ett förändrat klimat i värsta fall kan innebära. Vi vill hjälpa människor att påverka det som sker. Sedan tittar han ut genom fönstret igen. Januari, ingen snö, plusgrader, en känsla av vår Jag tycker om värme. Men så här års sätter värmen naturens signaler ur spel. Fåglarna blir helt förvirrade, en del arter hittar inte hit. Det gillar jag inte. Vi står inför ett stort ansvar. Men det känns bra att om vi jobbar rätt med de här frågorna kan vi påverka och göra skillnad, avslutar Roger. ÖrebroBostäders årsredovisning

16 Fokusmål: Attraktiva stadsdelar Vivalla ska bli stadsdelen man talar om i positiva ordalag Mona Halme, marknadschef på ÖBO, är en av dem som ansvarar för att öka attraktionskraften och ta stadsdelen in i framtiden. Vi ska satsa på Vivalla. Där finns många kvaliteter som vi vill stärka och lyfta fram, men också problem som vi inte kan blunda för. Genom detta arbete hoppas vi också att vi kan locka nya kundgrupper. Vi har idag inga svårigheter att hyra ut i någon av våra stadsdelar. Men vi måste alltid vara förberedda för andra tider. Vivalla är som ett mindre samhälle. Här bor cirka människor i lägenheter. Många av delarna i stadsdelen har en egen identitet. Som seniorboendet på Versgatan. Eller Låtsasskogen, en gård med en miljö som borde kunna locka barnfamiljer, tror Mona Halme. För att göra rätt saker behöver vi mer kunskap om Vivalla. Med bland annat en attitydundersökning tänker vi oss att vi ska ta fram en hälsoprofil för Vivalla, för att åskådliggöra styrkor och svagheter. Vi vill intervjua både dem som känner sitt Vivalla och dem som inte bor där, säger Mona Halme och fortsätter: Det existerar många bilder av Vivalla. Både hos dem som bor där och hos dem som bara läser om stadsdelen i tidningen och sällan eller aldrig kommer dit. Med resultatet från undersökningen som grund kan ÖBO sedan bestämma vilka insatser som behöver göras. Det handlar om många saker; att skapa något nytt i Vivalla, lyfta fram det som redan är positivt och att med olika insatser försöka förändra människors syn på stadsdelen. Givetvis är vi öppna för nya idéer kring Vivalla. Skulle det kunna vara ett bra område för ungdomar som ska flytta till sin första egna bostad? Eller kan det vara aktuellt med andra ägandeformer? Alla vill säkert vara stolta över att bo i en stadsdel som är levande, attraktiv och trygg. Ett exempel på en omdaning som verkligen blivit lyckad är Markbacken, en stadsdel där attraktiviteten ökat efter upprustningen. När jag var där för en tid sedan kom en tioårig kille rusande fram till mig och sa: Kom in, kom in och titta på vår fina gård. Så stolt önskar jag att alla fick vara och det är det vi vill uppnå också i Vivalla. 16 ÖrebroBostäders årsredovisning 2007

17 Fokusmål: Integration & mångfald Jobbpunkt Väst är en ny väg in i arbetsmarknaden Utanförskap slår hårt. Det gör enfald också. Därför fokuserar ÖBO under 2008 på insatser och projekt som främjar social, ekonomisk, etnisk och religiös mångfald och integration. De som jobbar med mångfald hos oss jobbar brett med frågor som rör bland annat rekrytering och val av leverantörer, säger Fredrik Millertson, förvaltningschef på ÖBO. Själv är han en av dem som arbetar med integration, med fokus på att hitta nya sätt för de nya svenskarnas inträde på arbetsmarknaden och i samhällslivet. ÖBO har flera integrationsprojekt på gång, men ett av de mer tongivande kommer att vara Jobbpunkt Väst. Idén har ÖBO fått från Bostads AB Mimer i Västerås, som med stor framgång har fått ut arbetssökande på arbetsmarknaden. Vi kommer att driva Jobbpunkt Väst i samarbete med bland andra STARTcentrum, Arbetsförmedlingen och kommunen, säger Fredrik Millertson. Jobbpunkt Väst ska bli ett lokalt jobbcentrum för arbetsgivare och arbetssökande. Centret, som blir ett komplement till Arbetsförmedlingen, ska placeras i Vivalla. Det finns många arbetslösa i Vivalla och det finns också språkliga och kulturella problem som gör det svårt för många att ta sig in i arbetslivet. Med Jobbpunkt Väst hoppas vi kunna göra den vägen lättare. Många undrar säkert varför ett bostadsföretag ska ge sig in i ett arbetsmarknadsprojekt. Det är egentligen inte märkligt. Vi är ett stort företag och därmed har vi ett ansvar. Dessutom har vi ett stort nätverk och många bra kontakter, säger Fredrik Millertson. Målet med Jobbpunkt Väst i Örebro är det samma som i Västerås. Att utveckla nya former för samverkan med arbetsgivare. Och att 70 procent av de arbetssökande som deltar i projektet ska ha ett arbete, ha påbörjat en utbildning eller startat eget efter programmets slut. Vi vill stimulera de människor som deltar att vara aktiva, söka sina egna vägar till ett arbete, hitta sin egen potential. Då minskar vi utanförskapet och ökar gemenskapen. ÖrebroBostäders årsredovisning

18 Levande stadsdelar ÖBO satsar på stadsdelsutveckl 18 ÖrebroBostäders årsredovisning 2007

19 Man har sett människor växa ling. På vissa håll i Örebro äger ÖBO hela stadsdelar med många tusen hyresgäster. Det innebär ett större ansvar för miljön och levnadsförhållandena i området inte bara att husen ska se hela och rena ut. Husen ska vara bra, gårdarna fina, hyrorna ha rätt nivå, vi själva ska vara tillgängliga och vi ska ha olika bostäder som motsvarar olika efterfrågan, säger vice vd Roger Rådström som ansvarar för utvecklingsfrågor i ÖBO. Men det handlar också om trivsel, sociala kontakter och service. ÖBO ska bidra till att det i stadsdelarna finns bra mötesplatser. Stadsdelscentra ska ha bra service, gärna med matbutiker, vårdcentral och tandläkare. Sedan månar vi om tryggheten i områdena, att hyresgästerna lär känna varandra, att belysning och vägar fungerar bra och att ingen hyresgäst störs i sin ÖBO-lägenhet. Allt det som nämnts här kan rymmas under begreppet stadsdelsutveckling. Det är ett sätt att stärka våra stadsdelar, säger Roger Rådström. Det kan också handla om att fixa, så att ungdomar får något meningsfullt och lönsamt att göra på fritiden. Eller koppla samman hyresgäster med ett gemensamt intresse och ge dem förutsättningar att ägna sig åt detta. Anna-Carin Boman, ÖBOs stadsdelsutvecklare i Vivalla har dragit igång flera sådana projekt med hyresgäster. Det är det som har känts bäst! Att man har sett människor växa, att de får en roll i sitt lokalsamhälle, där de kan påverka något väldigt konkret. ÖrebroBostäders årsredovisning

20 LeVAnde stadsdelar Städjobb i Var b tonårskillar drömsemester. för två år sedan fick sex tonårskillar i uppdrag av ÖBo att börja plocka skräp och städa i Varberga. Det handlade inte om någon punktinsats, utan det skulle städas kontinuerligt tre gånger i veckan. helgmorgnar, till exempel, samlades killarna klockan nio, åt frukost tillsammans och började sedan städa. De delade upp sig två och två. några städade i centrum och vid markbehållarna. andra städade inne i området och vid miljöstationerna. Det var en rolig grej. Alla kompisar var med. Sen var det ju det att man fick en belöning för det man gjorde resorna vi fick göra, säger Tom Fromell, 17 år, en av dem som var med då. Killarna fick givetvis betalt för sitt arbete. Det hela skedde under överinseende av facket. Men pengarna gick inte till killarna personligen, utan till en gemensam reskassa. Jonny Larsson, föreståndare på fritidsgården i Varberga, tog på sig att leda den så kallade Friluftsgruppen: Det var många som sa till mig när vi skrev avtal mellan ÖBO och Friluftsgruppen, att det fanns pengar att söka om man ville göra en resa. Men det viktiga var just att ungdomarna fick betala med sin lön för det handlar ju om social fostran, säger han. Friluftsgruppen kallas de därför att det är friluftsaktiviteterna som är drivkraften. Tidigare åkte man tillsammans upp till Kilsbergen på ledig tid. Men i och med att gruppen började städa i Varberga och det kom in pengar från arbetsgivaren, ÖBO, så kunde man planera för längre utflykter. Den första gjorde man våren Vi flög till Kiruna, berättar Tom Fromell. Vi bodde en natt på vandrarhem sen åkte vi till Gällivare och där bodde vi i Dundrets stugby. Dagen därpå åkte vi med buss och hämtade snöskotrar och så åkte vi ut på fjället jag vet inte hur långt. Sen bodde alla utom jag och Michael i små hus man bygger upp snabbt med ett värmeelement inuti. Men jag och Michael sov i båten som vi hade med oss. Det var en gummibåt som vi la renfällar i och en massa täcken. Hur gick det? Det gick bra. Det var inte så kallt som vi trodde. Vi la över en presenning för att det inte skulle blåsa så mycket. Efter resan bestämde sig fyra av killarna, Tom, Michael, Zarza och Rabi, för att fortsätta med städandet och ta sikte på en ny resa. De fick nya arbetsuppgifter också att städa i källarna, fixa lampor, sätta på hänglås. Georg Barsom, ÖBOs stadsdelsutvecklare i Varberga, har sett killarnas utveckling: Under de år jag har följt de här killarna, så har de lärt sig ta ansvar, de har mognat och blivit vuxna i sin roll. Jag har haft att göra med de här killarna också, när de har sökt sommarjobb på ÖBO och jag har tillsammans med bovärdarna på ÖBO valt ut deras arbetsuppgifter. Då har de gjort punktinsatser som inte vår ordinarie personal hinner med. Det har varit väldigt bra, tycker vi. Sedan ska man inte glömma bort att 20 ÖrebroBostäders årsredovisning 2007

21 berga centrum ger de här killarna går i gymnasiet också. Alla har valt barn- och fritidsprogrammet och kan tänka sig att jobba med just barn och ungdomar efter skolan. Zarza Wiberg gör det redan. Örebro kommun har honom anställd på timmar på fritidsgården i Närkes Kil. Dessutom skickade kommunen honom på en speciell utbildning som kallas Äldre lär yngre. Nu har han fått uppdraget att lära upp de nya ungdomar som kommit in i Friluftsgruppen och ska städa i Varberga. Och det är inga större problem att värva. Vi har ju gått runt och frågat en del och sedan vet vi en del som gillar att vara ute i naturen. Vi säger ju att det blir en resa till slut. De flesta gillar att fiska, det är populärt här, berättar Zarza Wiberg. Han och Tom Fromell, som var med från början, minns hur en del kompisar skrattade åt dem och deras städjobb. Men efter den senaste resan, som gick till vildmarken i Kanada, är det ingen som skrattar längre. Men de som kommer in som nya, får räkna med att långresorna dröjer ett tag, berättar Jonny Larsson som leder gruppen. De ska inte tro att de får åka till Peru och besöka Inkaindianer första resan. Det kanske blir en resa till Helagsfjällen eller till Aktiv ferie i Lesjöfors en helg. Det här med resmål, det är något man förtjänar. Först måste de visa att de fungerar och det är också en process. Det här är 13-åringar som går in i vuxenvärlden. Det tar lite tid. Det blir lite fel i början och man får höja rösten och man får markera, men förhoppningen är att de ska orka hålla ut, säger Jonny. För ÖBO har avtalet med Friluftsgruppen inneburit att slitaget i centrumanläggningen minskat. Men det finns också en större vinst som kommer hela samhället till del. De här ungdomarna har spridit ett budskap till sina kamrater och yngre om att vill man nå någonstans, så måste man ta för sig. Blir man erbjuden ett ungdomsarbete, så ska man ju tacka ja till det. Sen om det innebär att kravla i rabatter eller inte, det spelar ingen roll för man måste ju börja någonstans, säger Georg Barsom på ÖBO. Framöver kan det bli aktuellt för Friluftsgruppen att agera miljöinformatörer bland de boende. Kanske kan ungdomarna påverka Varbergaborna att sortera sopor bättre och inte slänga skräp på marken. Det kanske är bra att de vuxna som missköter det här med sophanteringen får lite dåligt samvete när de ser att det är tonåringar som går och städar efter dem, säger Jonny Larsson. ÖrebroBostäders årsredovisning

22 Levande stadsdelar Anna-Carin Boman är stadsdelsutvecklare. Nu i Vivalla. Det hörs fortfarande lite grann på dialekten att Anna-Carin Boman är från Söderköping i Östergötland. Till Örebro kom hon för några år sedan, för att utbilda sig till socionom på universitetet. Jag visste tidigt att jag inte ville jobba inom socialtjänsten eller som kurator, utan mer strukturellt med förändringsarbete. Under hela utbildningen riktade jag in mig på samhällsarbete, berättar Anna- Carin. Jobben som stadsdelsutvecklare har inte funnits så länge. Men enligt Anna- Carin har man redan sett, att det lönar sig att göra lokala insatser i vissa bostadsområden, för att öka trivseln och minska omflyttningen. När Anna-Carin kom till ÖBO fanns det två stadsdelsutvecklare. Hon blev den tredje och stationerades i 70-talsområdet Brickebacken. Hennes uppgift blev att förbättra ÖBOs dialog med hyresgästerna och studenterna. Anna-Carin skulle också engagera hyresgäster i sådant som intresserade dem och få dem att organisera sig, så att de sedan kunde hålla igång sin fritidsverksamhet utan hennes inblandning. Allt för att stärka gemenskapen och trivseln i området. Gårdspysslarna och hundklubben i Brickebacken är exempel på verksamheter som Anna-Carin stöttat. Även om alla projekt hon sätter igång inte blir permanenta, så känner Anna-Carin ändå starkt att hon gör en god insats. Man ser att det gör stor skillnad för människor som känner att de inte haft möjlighet att påverka tidigare. De får en roll. De kommer in på mitt kontor och säger Jag är gårdspysslare på min gård och så verkligen sträcker de på sig! Efter två år i Brickebacken frågade ÖBO Anna-Carin om hon ville bli förflyttad till Vivalla ett annat 70-tals- område. ÖBO har satsat mycket på att fräscha upp och göra om delar av Vivalla. Det handlar både om husen och miljön runt omkring. Anna-Carin tackade ja till erbjudandet och kom rakt in i förändringsarbetet. Nu samarbetar hon med ÖBOs distriktschef i Vivalla, Peter Hjalmarsson. Strukturen av Vivalla är väldigt stor. Tanken är att vi ska skapa lite mer kvartersboende så att de boende känner sig hemma i sitt kvarter, berättar Peter. Just nu försöker han och Anna-Carin hämta in synpunkter från de boende. Men det är inte det lättaste. Man har fram tills nu kallat till möten med de boende. Men alla kommer inte och det är svårt att nå ut till dem som stannar hemma. Det finns mängder med nationaliteter och kulturer representerade i Vivalla. Peter och Anna- Carin funderar på om de ska börja besöka de olika sammankomsterna som de etniska grupperna själva håller. Det vi hört nu är att det är så vi måste göra, säger Anna-Carin. Kommer vi när de har någon somalisk högtid, så säger deras auktoriteter till dem att lyssna på oss, för att det vi ska säga är viktigt. Men enligt Peter och Anna-Carin måste man försöka nå ut till hyresgästerna på flera olika sätt. Internet kan också vara en väg. Lokal-tv över Vivalla har vi också pratat om, säger Peter. Tv har ju de flesta hemma. Och då kan du lägga ut information på flera språk, tillägger han. Anna-Carin har bara varit på plats i Vivalla i någon månad och mycket arbete återstår. Men när hon ser tillbaka på tiden som stadsdelsutvecklare i Brickebacken känner hon att hon gör skillnad att hennes närvaro haft betydelse. Jaa, det tycker jag nog. Det handlar mycket om att bygga upp nätverk. Att komma med idéer och sedan få in det i den ordinarie verksamheten i området. 22 ÖrebroBostäders årsredovisning 2007

23 Levande stadsdelar Det pysslas på gårdar i Brickebacken. Det finns många gårdar i ÖBOs stadsdelar, där det pysslas med blommor sommartid. Men på Granrisvägen 2 4 i Brickebacken har man gått ett steg längre och organiserat trädgårdsarbetet. Två särskilda trädgårdspysslare har utsetts som samlar in allas åsikter och sedan leder arbetet. En av dem är Kerstin Israelsson, som dessutom är utbildad trädgårdsarbetare och klok i valet av växter. Det ska vara tåligt och inte för mycket dofter i dem för det är många som är allergiska. Vi har plockat bort alla häggar. Sen får man också tänka på att vi har väldigt mycket barn. Det måste vara tåliga växter precis där ungarna leker. Vi bytte ut lite buskar och jag sa att jag vill ha Ölandstok vid sandlådan, därför att då kan ungarna använda de blommorna när de gör sandtårtor. Det gör inte så mycket eftersom Ölandstok blommar så rikligt. Kerstin vet. Hon märkte förr hur barn kom och knyckte blommor ur hennes egen rabatt för att ha i sandtårtorna, så nu planterar hon plocktåliga blommor nära sandlådan. Med sin skolning vet Kerstin också hur man planterar i en trädgård, för att den ska blomma från vår till höst. Sådant ÖrebroBostäders årsredovisning

24 tänker ju inte alltid amatörer på. Man planterar blommor man gillar, vilket kan leda till att allt blommar samtidigt mitt på sommaren och sen får man titta på vissna blomstänglar i september och oktober. Vi har hela tiden något som blommar, berättar Kerstin. Ansvaret för trädgårdspysslet delar hon med Daniel Daag som byggt en vacker och ovanlig lekstuga på gården. Man har även satt upp en flaggstång och byggt en brunn i tegel där man planterat blommor. Men alla som försökt samverka med grannar vet att åsikter kan spreta väldigt. Så är det också på Granrisvägen 2 4. En del vill ha mer blommor, andra vill ha mer lekverktyg. Kerstin och Daniel försöker jämka samman allas önskemål. Men sen säger alla, eftersom jag har hållit på så pass mycket med blommor, att blommorna, det får du sköta själv så det får jag bestämma, säger Kerstin. Trädgårdsarbetet är frivilligt och oavlönat, men ÖBO betalar alla inköp som görs till gården. En sak man önskar sig nu av ÖBO är en vattenkran på gården. Nu kopplar vi alltid slangar genom lägenheten och det är jobbigt. Det är mycket enklare om vem som helst kan gå ut och vattna när jag är borta, säger Kerstin. Som en följd av allt pysslande är det också ett intensivt fikande vid den gemensamma utemöbeln på gården. Den som hinner hem först från jobbet sätter på kaffet, berättar Kerstin. Daniel Daags sambo Charlotte Johansson är en flitig leverantör av hembakt till dessa fikastunder som inte brukar upphöra förrän den verkliga höstkylan sätter in. Etik en komplex fråga Vad är ja? Och vad är nej? Vad är rätt? Och vad är fel? Alla inom ÖBO tar etiska beslut varje dag, det är en del av vår vardag. Många gånger är besluten enkla. Men ibland hamnar man i etiska dilemman, säger Ingrid Gustavsson, personalchef på ÖBO. Sedan slutet av 2007 har ÖBO ett nytt styrdokument för etiska frågor. Det tar bland annat upp vilka värderingar ÖBO ska leva efter. Etik handlar mycket om värderingar och normer, säger Ingrid Gustavsson. Därför är det viktigt att vi har våra värderingar om människors lika värde, miljöansvar, samhällsansvar och öppenhet med oss i relationerna med våra hyresgäster och andra vi kommer i kontakt med. Men, tillägger hon, etik är också vars och ens etik, ens egen uppfattning om vad som är rätt och fel. Det gör det hela till en komplex fråga när företagets värderingar möter den enskilde medarbetarens. Under 2008 jobbar ÖBO med etiska dilemman som alla i företaget kan ställas inför. Vi tar upp de etiska frågorna vid arbetsplatsträffar. Det blir diskussioner om etik och om hur vi förhåller oss till olika etiska dilemman. Det kan vara i relationerna med hyresgästerna, som anställda i relation till varandra, om vi ska tacka ja till inbjudningar från samarbetspartners, hur vi uttalar oss om olika stadsdelar och mycket annat. Vi kommer att få olika svar beroende på vem som uttalar sig. Våra värderingar styr vårt förhållningssätt. Och man ska komma ihåg att vårt förhållningssätt påverkar många människor i något som rör bland det viktigaste som finns boendet. Som sagt, vi måste tänka oss för. Ingrid Gustavsson fortsätter: Det handlar också om vad vi ger tillbaka till hyresgästerna. Hur mycket betalar man i hyra till oss under ett liv? Det kan vara massor av pengar. Det vi synbart ger tillbaka är lägenheten och boendemiljön. Men det är lika mycket det emotionella, hur vi beter oss. ÖBO är ett stort företag som syns ofta, i media, på stan, ute i stadsdelarna. Hur vi agerar, vad vi säger och hur vi ser ut skickar signaler till omvärlden. De signalerna berättar väldigt mycket om oss som företag. Signalerna uppfattas också på olika sätt beroende på vilken situation det handlar om. Hur då? Ta till exempel om någon av våra medarbetare går på t ex Hemtex eller 24 ÖrebroBostäders årsredovisning 2007

25 IngrID gustavsson Systembolaget i våra arbetskläder på arbetstid. Vad säger det? Eller om en gammal dam som sitter ensam vill bjuda en bovärd i hennes område på kaffe och bullar varje tisdag. Sedan får hon problem med avloppet och bovärden ser till att felet snabbt blir åtgärdat. Berodde det på bullarna eller på att vi inte hade något annat uppdrag just då? Människor från andra kulturer vill ofta bjuda på något för att visa sin tacksamhet. Hur uppfattas det om en medarbetare hos oss tackar nej? Vilken relation uppstår? Det låter som om etik alltid handlar om konflikt konflikten med sig själv? Nej, inte automatiskt. Men det finns inga självklara svar, man måste utgå från att människor har olika värderingsgrunder och att de grunderna kan förändras. Det goda, etiska företaget ser inte heller likadant ut över tiden. Även det måste utvecklas, hållas aktuellt och levande. I etikarbetet ska vi så småningom landa i en gemensam hållning för oss inom ÖBO, med några punkter som grund. fakta Våra VärDErIngar människors lika värde Vi ska visa respekt för alla människors lika värde, såväl hyresgäster, personal som samarbetspartners. miljöansvar Vi ska arbeta i samklang med naturens systemvillkor, eftersträva ett kretsloppstänkande i vårt arbete och erbjuda sunda boendemiljöer. samhällsansvar Vi ska skapa och ta ansvar för att det långsiktigt fi nns bra och prisvärda bostäder med bredd och variation i goda boendemiljöer samt bidra till att skapa och utveckla attraktiva och levande stadsdelar. Öppenhet Vår verksamhet präglas av stor öppenhet vid intern och extern kommunikation och vi ska aktivt ta till oss ny kunskap och möta nya omvärldskrav. ÖrebroBostäders årsredovisning

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbetet

Systematiska kvalitetsarbetet LULEÅ KOMMUN Systematiska kvalitetsarbetet Årans förskola 2012-2013 Eriksson, Anne-Maj 2013-08-19 Prioriterade mål hösten 2012 och våren 2013 - Årans förskola 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1

Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi BOBAROMETERN. februari 2006. Sida 1 BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om boendeekonomi februari 2006 Sida 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som regelbundet

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

mysteriet Torsten Bengtsson

mysteriet Torsten Bengtsson mysteriet med fuskarna Torsten Bengtsson Mysteriet med fuskarna av Torsten Bengtsson Illustrerad av Katarina Strömgård Ett hot Jag är hemma i vår trädgård. Där har jag byggt ett fotbollsmål. Nu spelar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Framväxten och institutionaliseringen av det svenska bostadssystemet Begrepp; Bostadssystem

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet.

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet. De nya scouterna 2006 enades våra fem scoutförbund om en gemensam strategi. Anledningen var en insikt om att scoutrörelsen i Sverige behövde ta gemensamma krafttag för att utvecklas positivt. Tillsammans

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer