FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande: 1. Ordförande vid dagens möte. 2. Mötets öppnande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande: 1. Ordförande vid dagens möte. 2. Mötets öppnande."

Transkript

1 FUB Halmstad-Hylte. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 3 juni 2014 klockan på Nässjögatan 10, Halmstad. Närvarande: Ingvar Nilsson (mötesordförande), Cecilia Kristensen, Hans Nilsson, P. G. Petersson, Kjell Bengtsson, Seth Ljunggren (till kl 19.55), Kerstin Mårtensson, Elisabeth Lundin (till kl 20.30) och Dan Öjvind Gasstorp (sekreterare) samt Camilla Kärrsten och Marie-Louise Johansson från Guldfiskarna, Owe Dammvik och (i början av sammanträdet) Niklas Milén och Maria Norrman. Före mötet fördes samtal med dels Niklas Milén, anhörigkonsulent på Socialförvaltningen i Halmstad, dels Maria Norrman, ordförande och kanslist i RBU-Halland. Med Niklas blev vi överens bland annat om att hjälpas åt med att få ut information om våra respektive verksamheter och att försöka åter få igång samtalsgrupper med anhöriga. Förutom att informera och bjuda in i ett medlemsutskick, ska vi försöka få hjälp av skolorna för att nå anhöriga till barn och unga med utvecklingsstörning. Kanske ska vi i skolsamarbetet börja med att söka samarbete med en skola eller i ett område; Östergårdsskolan nämndes. Niklas har ett samarbete med Lummerskolan på gång. Vi samarbetar gärna med andra föreningar, till exempel Autism- och Aspergerföreningen Halland, Attention i Halmstad och, givetvis, RBU. Niklas lämnade (flera exemplar av) en folder Anhörigstöd första hjälpen för dig som hjälper [bilaga 1] och tipsade om Halmstads socialförvaltnings anhöriganvisning, som skulle gå att finna på kommunens hemsida. Med Maria följde vi upp de samtal hon haft med Cecilia och andra i styrelsen: Det handlade främst om samarbete kring gokart (Se 8 b), aktiviteter inför valet (Se 7 e), om föreläsning med Thomas Nybom (Se 8 f) och om möte om LSS och UNIK försäkring (Se 8 f). Det rapporterades också från föreläsningen den 7/5 (Se 6 l). 1. Ordförande vid dagens möte. Ingvar utsågs på tidigare styrelsemöte till ordförande för dagens möte. 2. Mötets öppnande. Ingvar öppnade mötet. 3. Val av justerare. Utsågs PG att förutom mötesordföranden justera protokollet. 4. Godkännande av föredragningslista. Godkändes det av sekreteraren utarbetade förslaget till föredragningslista [bilaga 2]. 5. Godkännande av protokoll från den 6/5. Cecilia markerade åter att hon inte vill vara sammankallande i arbetsgruppen för skola, utbildning och sysselsättning i Halmstad. Läggs till bevakningslistan. Godkändes protokollet. 6. Rapporter och skrivelser: a. Samråd mm. Ingvar och Dan Öjvind deltog den 12/5 i planeringsgruppen för Lättläst. Nästa planeringsgrupp är den 11/9. Läsombuden inom Soc och UAF samlas den 4/9. [bilaga 3]. Det samråd som skulle varit på Nytida den 15/5 ställdes in.

2 Det var LSS-samråd den 22/5. Politiker och representanter för Guldfiskarna deltog. Vi hade anmält frågor om hur vi kan få fler personer i LSS-verksamhet att delta i de allmänna valen, om konsekvenser av fordonsutredningen mm. Det har inte kommit minnesanteckningar ännu. På LSS-samrådet lär ha diskuterats om Guldfiskarna skulle kunna genomföra en deltagarundersökning. Vi behöver ha mer information. Bertil och Ingvar samt Jesper Jönsson från Guldfiskarna deltog i samråd på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen den 26/5. Bland annat informerades om att SärVux inte kommer att flytta till Skansgatan utan till en lokal utåt hamnen. FUB vill veta mer. Många lärare på gymnasiesärskolan har inte rätt behörighet. FUB vill att eleverna i gymnasiesärskolan får "springa ut" tillsammans med de övriga studenterna. [bilaga 4]. Dan Öjvind har legat på Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad om det samråd som utlovades i höstas men förgäves. b. FUB-representanter i samråd. Berit K vill inte längre vara med på UAF-samråd. Se 9! c. Skrivelse till Halmstads kommun ang. habiliteringsersättning. Skrivelsen gick iväg omedelbart efter förra styrelsemötet. Hallands god mans- och förvaltarförening har meddelat Halmstads kommun att de ställer sig bakom FUBs krav. d. Hallands god mans- och förvaltarförening. Föreningen har också lovat att gå ut till alla sina medlemmar med en uppmaning om att de ska hjälpa sina klienter att rösta i de allmänna valen. e. Ekonomi, medlemmar. Vi har ingen aktuell rapport om ekonomin. Owe sprider en aktuell medlemsförteckning. f. Ev. fondförsäljning. Konstateras att det inte finns anledning att ha större summor på konto med dålig ränta när vi kan få loss fondmedel på tre dagar. g. Uppgifter till banken, bankfack. Banken har fått önskade uppgifter. Bankfacket är tömt och avtalet avslutat. h. Hemsida, e-post/web-server. Det har diskuterats om bekymren med den ständigt överfulla First Class-clienten skulle kunna kringgås genom att vi aktiverar den Telia-web-server som vi har. Ingen av de närvarande vet dock om detta fungerar om hela Husknuten går över till så kallad IP-telefoni eller liknande. [Jfr 6 s nedan]. P.G. och Owe bevakar frågan. i. Guldfiskarna: Camilla och Marie-Louise rapporterar att man under våren haft flera träffar med inbjudna experter, som de intervjuat. Man samarbetar med Magnus Tidemann och andra forskare i ett arbete kring små grupper inom Klippanverksamheterna. Hallandsklippan, där Camilla är sekreterare, hade verksamhetskonferens den 10 11/5 på Falkberget i Falkenberg. Den 26 27/4 deltog Camilla och Marie-Louise i ordförandekonferens i Stockholm. Vid båda konferenserna var det aktiviteter inriktade på de allmänna valen. Guldfiskarna avslutar vårens verksamhet den 14/6 med en liten fest hemma hos Eva-Lis Boman. Styrelsen konstaterar att det finns pengar på Guldfiskarnas konto i budgeten till att köpa råvaror för. Höstens första träffar är den 25/8 och 16/9. Guldfiskarna står som värdar för nästa verksamhetskonferens med Hallandsklippan den 27 28/9. Man är i Guldfiskarna medvetna om att texten på hemsidan behöver aktualiseras, men de hinner inte göra någon grundligare översyn förrän i oktober.

3 j. Lokal broschyr. Guldfiskarna har tagit till sig också uppdraget att göra stommen till en lokal broschyr. Kanske kan man, framåt senhösten, använda en del av hemsidesmaterialet. k. Länsförbundet. Tyvärr är både Bertil och Dan Öjvind förhindrade att delta i morgondagens möte med länsförbundsstyrelsen. l. RBUs föräldraträff den 7/5. Dan Öjvind och ytterligare några FUB-medlemmar deltog i psykolog Barbro Lindquists föreläsning om Att vara syskon till barn med funktionsnedsättning. Givande, men alltför få ur den egentliga målgruppen: Anhöriga till barn och unga med funktionshinder. Värt en repris om vi med Kärnhusets och Niklas Miléns hjälp kan få samlat en anhöriggrupp. m. Arbetslunch inför förbundsstämman 13/5. En handfull farbröder samlades den 13/5 på Restaurang Karl och gav Hans ord på vägen till förbundsstämman i Malmö. n. Förbundsstämma 16 18/5, Fångad i fattigdom. Hans redogjorde för viktigare beslut på förbundsstämman och för kampanjen Fångad i fattigdom. Den kartläggning som utgör underlag till den senare (40 sidor) finns på RiksFUBs hemsida. Vi förväntas informera lokala media, gärna genom att förmedla kontakt med medlemmar som kan tänka sig framträda i media och berätta om sin situation med stöd av gode män/anhöriga. o. Ansökan om ett vanligt liv. Riksförbundet har också initierat en kampanj som inför valet i september ska sätta fokus på våra medlemmars behov av stöd i vardagen och godtyckligheten i tolkningen av LSSreglerna. Enligt kampanjplanen skulle vi redan ha fått ett paket med pressmaterial, annonsmallar och affischer. [Bilaga 5.] p. Tillgänglig fritid för alla, katalog, nätverk, utbildningspaket mm. Cecilia har lämnat in uppgifter (Jfr p). Katalogen ska komma ut i augusti. q. Persontransporter i LSS-verksamheter. Som framgått ( 6 a) följde vi upp vår skrivelse till Halmstads kommun med frågor på LSSsamrådet den 22/5. Tydligen finns det fortfarande, åtminstone över sommaren, minibussar som en del boenden har tillgång till. r. Familjedag Norra Borgasgård 10/5. Familjedagen blev mycket lyckad: Cirka 50 deltagare. Bra väder. Omtänksamt planerat och genomfört av värdarna Birgit och Göran Andreasson. Möten med gutefår, hästar, höns och ankor mycket uppskattade. Härlig musik av Dan Dammvik och Victor Salazar, som lockade besökare till soloframträdande och allsång. Dan Öjvind har skickat pressinformation till Hallandsposten, Unik och Impuls och lämnat kulturrapport till SV. Ingvar har sett till att Dan Dammvik, i efterhand, fått en chokladask som tack. Victor Salazars arvode faktureras av SV. s. Husknuten, ordförandeträff 27/5. Ingvar var på ordförandeträffen. Den stora frågan var att man i huset ganska snart kommer att gå över till någon variant av IP-telefoni trots att huset inte har riktig fiberanslutning. Många frågetecken. Ingvar, P.G och Owe försöker få koll på konsekvenserna för vår del. t. Återbetalning från Eniro. Sedan vi (P.G) sagt upp delar av vårt avtal med Eniro har vi fått 3.235,- tillbaka. P.G har sett till att pengarna nu finns på ett av våra konton. 7. Bevakningsärenden: a. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kvar på listan. b. Studieförbundet Vuxenskolans studiecirklar. Brottsutsatt + funktionsnedsättning/sv, Brottsofferjourerna m.fl.

4 Dan Öjvind får i uppdrag att höra om SVs ansvariga för Verksamheten för människor i behov av särskilt stöd kan komma till styrelsen den 2/9. c. Information om Unik försäkring. Kan eventuellt bli en programpunkt på medlemsmöte. (Jfr 8 f). d. Biblioteksinformationsmöten. Kvar på listan. e. Inför (EU-val och) allmänna val. Som framgått ovan har det redan varit aktiviteter med inriktning på valen på ett par Klippanarrangemang, då man bland annat sökt lättläst/lättlyssnad information på Frågorna har aktualiserats via God mans och förvaltarföreningen och på LSS-samråd. I senaste utskicket hade vi en puff om vikten av att rösta och göra sin röst hörd med hänvisning till Katrinebergskurserna i vår och sommar kommer också att jobba med frågor kring hur man röstar och ha samtal med inbjudna politiker. Regionhandikapprådet ordnar frågestund med halländska politiker i Folkets hus, Varberg, på måndag (9/6) klockan Synskadades Riksförbund, SRF Halland och Neuroförbundet Halland har bjudit in övriga organisationer inom funktionshinderrörelsen till att syna riksdagskandidaterna fredagen den 22/8 klockan på stadsbibliotekets övre plan. f. Expedition, städning, skrivare/kopiator. Det hålls för närvarande snyggt på expeditionen genom att RBUs Maria N ofta städar också vår halva av rummet. P.G arbetar med uppdraget att, i samråd med Owe, köpa och installera en kombinerad färgskrivare/kopiator/scanner (Jfr g). Styrelsen beslutar, med ändring av tidigare beslut, att den nya skrivaren/kopiatorn/ scannern får kosta cirka 5.000,-. g. Grundutbildning för blivande medlemsrådgivare 6-7/9. Cecilia och Linda Kristensen är (åter) anmälda till medlemsrådgivarutbildning. 8. Beslutsärenden: a. Telefon- och datorersättning Styrelsen beslutar att telefon- och datorersättning 2014 ska utgå med 1.000,- till vardera P.G Petersson, Dan Öjvind Gasstorp, Cecilia Kristensen, Ingvar Nilsson och Bertil Bengtsson. b. Gokart. RBU-Halland har nu formellt beslut på att tillsammans med FUB Halmstad-Hylte söka medel ur Halmstads kommuns Tillgänglighetsmiljon och Victoriafonden och köpa in och hälftenäga två nya gokartfordon och att vi fortsättningsvis ska ha gemensamma gokartaktiviteter. Maria tar också på sig att höra med Region Halland/habiliteringen om det finns intresse av sambruk och medfinansiering därifrån. Styrelsen för LänsFUB har ställt sig positiv till att ingå i samarbetet och att betala ,-. Maria och Cecilia kommer att besöka Gokarthallen tillsammans och söka information om huruvida det finns rymligare gokart-fordon med längre utvecklat dubbelkommando. Före ansökan ur Tillgänglighetsmiljonen tar Cecilia ytterligare kontakt med Micke Nilsson på Fritidsverksamheten. Innan vi skriver nytt kontrakt med Gokarthallen bör vår förbundsjurist konsulteras. Cecilia och Seydi fortsätter, att i nära samarbete med Maria i RBU, arbeta med frågan. c. Trav eller annan hästsportaktivitet. Förs över till bevakningsärenden. d. Midsommarfest 22/6. Ingvar rapporterar från festkommittén att allt verkar klart inför midsommarfesten på Ön den 22/6 klockan Musiken kostar 1.800,- varav SV väntas ta 500,-.

5 e. Östra teatern 9/9. På Riksklippans ordförandekonferens (Jfr 6 i) hade Östra teatern en bejublad föreställning av Churchill var inte heller klok om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning av Gunilla Boëthius. Nu har Halmstads kommun köpt två föreställningar dit vi i funktionshinderföreningarna är välkomna (utan föranmälan): Tisdagen den 9/9 klockan och i Figarosalen. Föreställningen tar cirka 50 minuter och följs av samtal mellan de tre skådespelarna och publiken. f. Medlemsmöten och -aktiviteter i övrigt. RBU vill, tillsammans med Attention och FUB, bjuda hit Thomas Nybom att berätta om bakgrunden till sin bok I dina ögon en pappas berättelse om när orken tar slut i väntan på hjälp. Han tar ett arvode på 7.000,-. Styrelsen beslutar delegera åt P.G att besluta om huruvida FUB ska vara medarrangör. Vi bör, tillsammans med RBU, anordna ett möte där Willy Engebrethsen, FUB Falkenberg, berättar om sitt arbete kring bristerna i det stöd som ges enligt LSS och där Unik Försäkrings informatör kommer till tals. Mötet bör vara i oktober november. 9. Övriga frågor. Berit Kläpping har avsagt sig uppdraget att delta i samråd med Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (Jfr 6 b). Styrelsen beslutar att Bertil och Ingvar, tills vidare, representerar FUB i UAF-samråd. Bertil har i mejl föreslagit att vi köper in en del av INTRAs skrifter. Styrelsen beslutar att uppdra åt Bertil att, till en kostnad av cirka 800,-, rekvirera 1 ex. av vardera av de skrifter som presenteras på baksidan av senaste numret av INTRA och att skrifterna placeras på expeditionen. 10. BU och styrelsemöten framöver. Beredningsutskottet samlas till lunchberedning tisdagen den 29/7 klockan på Restaurang Karl. P.G är ordförande vid styrelsemötet den 2/9. Han ordnar lokal och beställer fika. Han kan ha svårigheter att alltid kunna svara i ordförandemobilen i sommar, men talar då in en hänvisning till sekreteraren. Styrelsen rekommenderas fortfarande att sammanträda den 7/10, 4/11 och 2/12, sistnämnda dagen kombinerat med gemensam måltid. 11. Mötet avslutas. Ingvar klubbar av ett långt och intensivt sammanträde. Vid protokollet Dan Öjvind Gasstorp, sekreterare. Justeras: Ingvar Nilsson, mötesordförande. P. G. Petersson, justerare.

FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande: 1. Ordförande vid dagens möte. 2. Mötets öppnande.

FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande: 1. Ordförande vid dagens möte. 2. Mötets öppnande. FUB Halmstad-Hylte. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 6 maj 2014 klockan 18.00 19.50 på Nässjögatan 10, Halmstad. Närvarande: Bertil Bengtsson (mötesordförande),

Läs mer

FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande: 1. Ordförande vid dagens möte. 2. Mötets öppnande.

FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande: 1. Ordförande vid dagens möte. 2. Mötets öppnande. FUB Halmstad-Hylte. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 2 september 2014 klockan 18.00 21.15 på Nässjögatan 10, Halmstad. Närvarande: P. G. Petersson (mötesordförande),

Läs mer

styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 3 februari 2014 klockan 18.00 21.00 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. Närvarande: Bertil Bengtsson

styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 3 februari 2014 klockan 18.00 21.00 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. Närvarande: Bertil Bengtsson FUB Halmstad-Hylte. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 3 februari 2014 klockan 18.00 21.00 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. Närvarande: Bertil Bengtsson (mötesordförande),

Läs mer

FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande: 1. Ordförande vid dagens möte. 2. Mötets öppnande.

FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande: 1. Ordförande vid dagens möte. 2. Mötets öppnande. FUB Halmstad-Hylte. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 7 oktober 2014 klockan 18.00 20.15 på Nässjögatan 10, Halmstad. Närvarande: Ingvar Nilsson (mötesordförande),

Läs mer

FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande: 1. Mötets öppnande. 2. Val av justerare. 3. Godkännande av föredragningslista.

FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande:  1. Mötets öppnande. 2. Val av justerare. 3. Godkännande av föredragningslista. FUB Halmstad-Hylte. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 12 april 2017 klockan 18.00 20.30 på Nässjögatan 10, Halmstad. Närvarande: Cecilia Kristensen, PG

Läs mer

c) Informationsträff om LSS, SoL, LVM mm anordnar socialförvaltningen i Halmastad den 11/11. Ingvar har anmält sig.

c) Informationsträff om LSS, SoL, LVM mm anordnar socialförvaltningen i Halmastad den 11/11. Ingvar har anmält sig. FUB Halmstad-Hylte. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 4 november 2014 klockan 18.00 20.20 på Nässjögatan 10, Halmstad. Närvarande: Bertil Bengtsson (mötesordförande),

Läs mer

FUB Halmstad-Hylte. 1. Mötets öppnande. Ordförande Cecilia Kristensen öppnade mötet.

FUB Halmstad-Hylte. 1. Mötets öppnande. Ordförande Cecilia Kristensen öppnade mötet. FUB Halmstad-Hylte. 1. Mötets öppnande. Ordförande Cecilia Kristensen öppnade mötet. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 9 september 2015 klockan 18.00 20.30

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 6 november 2013 klockan 18.00 21.30 på Sperlingsgatan 5, Halmstad.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 6 november 2013 klockan 18.00 21.30 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. 1 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 6 november 2013 klockan 18.00 21.30 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. Närvarande: Ingvar Nilsson (mötesordförande), Bertil

Läs mer

FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande: 1. Mötets öppnande. 2. Val av justerare. Utsågs

FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande: 1. Mötets öppnande. 2. Val av justerare. Utsågs FUB Halmstad-Hylte. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 19 augusti 2015 klockan 16.00 18.30 på Nässjögatan 10, Halmstad. Närvarande: Cecilia Kristensen (ordförande),

Läs mer

Seth Ljunggren, Kerstin Mårtensson, Kjell Bengtsson, Elisabeth Lundin.

Seth Ljunggren, Kerstin Mårtensson, Kjell Bengtsson, Elisabeth Lundin. FUB Halmstad-Hylte. Verksamhetsberättelse för FUB Halmstad-Hylte för verksamhetsåret 2014. Enligt stadgarna är verksamhetsåret = kalenderår. Dock redovisas, av tradition, verksamheten från årsmöte till

Läs mer

2. Val av justerare. Utsågs PG till att, förutom mötesordföranden, justera protokollet.

2. Val av justerare. Utsågs PG till att, förutom mötesordföranden, justera protokollet. FUB Halmstad-Hylte. Prot 160120 tidig 1. Mötets öppnande. Ordförande Cecilia Kristensen öppnade mötet. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 20 januari 2016

Läs mer

Prot tidig. FUB Halmstad-Hylte.

Prot tidig. FUB Halmstad-Hylte. FUB Halmstad-Hylte. Prot 160217 tidig Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 17 februari 2016 klockan 18.00 20.45 på Nässjögatan 10, Halmstad. Närvarande: Cecilia

Läs mer

styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 14 januari 2014 klockan 18.00 21.30 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. Närvarande: P G Petersson

styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 14 januari 2014 klockan 18.00 21.30 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. Närvarande: P G Petersson FUB Halmstad-Hylte. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 14 januari 2014 klockan 18.00 21.30 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. Närvarande: P G Petersson (mötesordförande),

Läs mer

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna brev Sommaren närmar sig. Hoppas ni har haft en bra vår tillsammans i Klippan-sektionerna! Ta med det här nyhetsbrevet till Klippan-sektionens nästa möte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014

FUB i Linköping. Verksamhetsplan 2014 FUB i Linköping Verksamhetsplan 2014 Verksamhets plan för 2014 för FUB i Linköping Aktiviteter Vi kommer att ha möte med omsorgsnämnden, utförare, anhörigstöd, LSS funktionsstöd, dagligverksamhets chefer

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 LÄNSFÖRBUNDET FUB I HALLAND Länsförbundet FUB i Halland Organisationsnummer Bankgiro Ordf Kerstin Tegnér 849200 9579 692-7248 Telefon 0300 258 73 1 Länsförbundet FUB i Halland

Läs mer

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset Hej alla medlemmar, Trots en tidig vår med mycket sol som vill locka ut oss i naturen har föreningen också viktiga aktiviteter på gång som vi hoppas ni vill delta i även om det vackra vädret fortsätter

Läs mer

Tid och plats: Klockan 13.15 14.50, Stora Konferensrummet, Stöd- och serviceenheten

Tid och plats: Klockan 13.15 14.50, Stora Konferensrummet, Stöd- och serviceenheten 2013-02-07 Funktionsnedsatta Tid och plats: Klockan 13.15 14.50, Stora Konferensrummet, Stöd- och serviceenheten Beslutande Bo Silverbern (m) ordförande Bo Kron (s) Henry Larsson (s) Zita Boman, vice ordf

Läs mer

Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014

Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014 Riksförbundet FUBs verksamhetsplan år 2014 Förra året bestämde förbundsstämman vilken inriktning FUBs verksamhet ska ha. Förbundsstämman beslutade att FUB under åren 2014 till 2016 ska följa de här fem

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10

Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10 Styrelsemötesprotokoll 2014-03-10 Närvarande: Ulf Lundell, Birgitta Biderman, Leif Wärme, Kjell Larsson, Anders Ahlström, Anders Ekholm, Arri Hirvasniemi, samt Susanne Bergqvist. Jennie Norén kom till

Läs mer

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Ordföranden har ordet: Hej FUB:are! Som jag nämnt tidigare har olikheter i kommunernas LSS verksamheter uppstått över tid.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LÄNSFÖRBUNDET FUB I HALLAND Länsförbundet FUB i Halland Organisationsnummer Bankgiro Ordf Kerstin Tegnér 849200 9579 692-7248 Telefon 0300 258 73 1 Länsförbundet FUB i Halland

Läs mer

Ordförande Lasse Törnqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Niclas Hallberg valdes till justerare för dagens protokoll.

Ordförande Lasse Törnqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Niclas Hallberg valdes till justerare för dagens protokoll. 1 Protokoll nr 5 2004/2005 2004-11-01 Sammanträde: Styrelsemöte Tid: 26 Oktober 2004 Plats: Närvarande: 1 Öppnande Jenny Nyström Skolan Lasse Törnqvist Niclas Hallberg Eva Lindh Marie Norregårdh Susanne

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 PROTOKOLL Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 Plats och tid: Kommunstyrelsesalen Stadshuset 100303 kl. 13.00 15.00 Närvarande: Ledamöter: Gun Engström Fibromyalgifören. Marianne Johansson DHR Eva

Läs mer

Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner

Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner Klippans riksstämma 2016 Klippans riksstämma var den 19-20 maj. På Klippans webbplats www.fub.se/klippan finns mer information om vad som hände på riksstämman.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Sidan 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Närvarande: Hans Björke (ordf.), Karin Jeppsson, Bertil Lindström, Thomas Ohlsson, Gunilla Carlsson,

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Sofia Holm, Överförmyndarenheten Bollnäs Elin Zetterlund, Överförmyndarenheten Bollnäs John-Bertil Eriksson, RBU

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Sofia Holm, Överförmyndarenheten Bollnäs Elin Zetterlund, Överförmyndarenheten Bollnäs John-Bertil Eriksson, RBU Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15 16.30 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Marie-Louise Hellström (M) Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF John Bertil Eriksson, RBU Ingegerd Styf, Demesföreningen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 3 mars klockan 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (c) ordförande Anders Broberg (c) vice

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014

Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 MINNESANTECKNINGAR Sammanfattning av tema Valet, lördag 26:e april 2014 Här står det vad som hände lördag 26e april 2014. Jan Silverudd som hjälper människor

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt

för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt Dagordning för styrelsemöte söndagen den 18 september 2011 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Chapmangården Klockan: 13.30 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående mötes

Läs mer

Patientnämnden 1-8. Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25. Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg

Patientnämnden 1-8. Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25. Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-14 Patientnämnden 1-8 Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25 Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 16.00 18.30 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Hjördis Hultgren (c), ers Lilian Persson (s), ers Jim Grönman (Diabetesföreningen) Allan Häll (FUB)

Läs mer

Leif Falkenstedt Ordförande

Leif Falkenstedt Ordförande Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 5 November 2007 kl. 18.30 21.00 Paragrafer 136 150 Närvarande ledamöter Leif Falkenstedt

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17

PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17 PROTOKOLL 1 (15) 2010-11-17 Kommunala handikapprådet Plats och tid ande Camilla Stenmark Stig Stefansson Torvald Stefansson Ola Burström Åke Lindqvist Britt-Inger Lundstedt Christine Edström Eva Gustavsson

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Tid: Tisdagen den 4 november 2014, kl 19 00-20 00. Närvarande: Solweig Lundkvist, ordförande, Anita Rosen, Rune Westerlund, Gunnar Egehult, Nils-Ove

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Ulla Lundberg, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 12-23 Jessica Lövdahl. Ordförande...

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Ulla Lundberg, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 12-23 Jessica Lövdahl. Ordförande... Plats och tid Enåsenrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Helena Brink (C), ordförande Johan Zahn, DHR Karl-Erik Wigholm, DHR Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF John Bertil

Läs mer

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen

Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen HSO Göteborgs nyhetsbrev, nr 6 2017. Läs nyhetsbrevet i din webbläsare. Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade Konferens den 1 december - inför internationella funktionsrättsdagen För att uppmärksamma

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i GBBF

Protokoll från styrelsemöte i GBBF Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2016-11-23 Närvarande: Bert Nilsson, vice ordförande Agneta Ohlsson, sekreterare Ove Olsson, kassör Doris Lundin, ledamot Leif Allvin, ledamot Lisbeth Örgård Jonas Neijmar

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor Dag och tid Fredag 6 december 2013 kl. 10.00 12.00 Plats Närvarande Prosten, Västerviks Bostads AB, Bryggaren, Västervik Christin Rampeltin

Läs mer

FUB verksamhet hösten 2013

FUB verksamhet hösten 2013 FUB verksamhet hösten 2013 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finnes och tag med fikapengar. Start: Onsdag 11 september Tid: kl. 18.30 20.00

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 2/09 1(11) Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 2/09 1(11) Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 2/09 1(11) Datum: 2009-02-18 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunalkontoret i Hallsberg Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 Tid och plats: Närvarande, beslutande Anmält förhinder Övriga Hotell Park Inn, Hotellgatan 11, Solna Lördag den 26 november

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Tillgänglighet 5 Tillgänglighetspris 6 Information om Mötesplats Krokom

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Borlänge 2010-03-06 Närvarande: Ulrica Thorén, Anna Rexlinger, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Veronica Nilsson, Patrik Ohlsson, Ann-Sofie Modin, Anna

Läs mer

Anne-Marie Mårtensson Kommunalpensionärerna, ersättare. Onslunda Pensionärsförening, ersättare. Brösarps pensionärsförening

Anne-Marie Mårtensson Kommunalpensionärerna, ersättare. Onslunda Pensionärsförening, ersättare. Brösarps pensionärsförening Rådsprotokoll 1 Närvarande: Åke Ranteg Ulf Persson Kjell Fröjd Gun Hedar Ordförande (m) Ledamot (c) Brösarps pensionärsförening Tranås pensionärsförening Tage Andersson SPF Klubb 67 Agne Persson Kommunalpensionärerna

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Riksförbundet FUB

Verksamhetsinriktning för Riksförbundet FUB Verksamhetsinriktning för Riksförbundet FUB 2017-2019 Det här ska FUB arbeta för 2017-2019 Inledning Här talar förbundsstyrelsen om vad FUB ska arbeta för de närmsta två åren. Sedan arbetar förbundsstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 LÄNSFÖRBUNDET FUB I HALLAND Länsförbundet FUB i Halland Organisationsnummer Bankgiro Ordf Kerstin Tegnér 849200 9579 692-7248 Telefon 0300 258 73 1 Länsförbundet FUB i Halland

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009

Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009 Mötesanteckningar från Tysslinge Företagares ordinarie styrelsemöte (nr 2) den 10 augusti 2009 Tid: Kl. 19:00 Plats: Ingelstavägen 11 i Latorp (värd: Anders Holm, Lions) Närvarande: Anders Holm, ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för Riks-Klippan år 2013 2015 1 Verksamhetsplan 2013 2015 På Riksstämman i maj 2013 bestämde Klippan en ny verksamhetsplan för 2013 till 2015. Det här är rubrikerna i verksamhetsplanen:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2009-11-24

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2009-11-24 1 Tid och plats: den 24 november 2009 kl.17.30-20.00 i rum 386 Närvarande Ledamöter och ersättare: Gunnar Pihl (FP), ordf. Veronika Cornils Berg (C) Roger Axelsson (S) Anne Lindberg (MP) Anitha Lindwall,

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

1 Mötets öppnande, upprop Ordförande hälsade välkommen förklarade mötet öppnat och ett upprop gjordes.

1 Mötets öppnande, upprop Ordförande hälsade välkommen förklarade mötet öppnat och ett upprop gjordes. PROTOKOLL ORGAN: Kommunala funktionshinderrådet, KFR TID: Onsdagen den 6 maj 2009 klockan 13.30 16.30 PLATS: Svansjörummet, Kommunhuset Kinna Närvarande: Karin Jageby ordförande Eva-Karin Torhem-A vice

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshindrade

Kommunala rådet för funktionshindrade 2016-03-15 1 (11 ) Plats och tid Sammanträdesrum 3, Biblioteket kl. 10.00-11.55 Beslutande Från handikapporganisationerna Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Agneta

Läs mer

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 2013-01-16 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013

Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013 Sida 1 (5) Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013 Ledamöter Kerstin Järneberg, ordförande 1 Carita Mandelin Ove Martinsson Lars Jonsson Vakant plats Förhinder Blazena Westerlund, vice ordförande

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen

Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen 2012/03/23-25 Nr 690/ 2011-2012:14 Närvarande: Ej närvarande: Bilagor: Lovisa Nilsson, Ann-Christine Troberg, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Pontus Johansson, Marina Widén och Andreas Hansen Sara Vikström,

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl 16.30-19.00 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet

Läs mer

Laxringen VERKSAMHETS- BERÄTTELSE Falkenbergsortens FUB

Laxringen VERKSAMHETS- BERÄTTELSE Falkenbergsortens FUB Laxringen VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 Falkenbergsortens FUB 1 KALLELSE till det 49:e årsmötet med FALKENBERGSORTENS FUB fredagen den 7 mars 2014 kl 18:30 Lokal: Kyrkans Hus, Falkenberg DAGORDNING 1. Årsmötets

Läs mer

Backens skola, Harmånger Måndagen den 29 augusti klockan 10:00 12:00

Backens skola, Harmånger Måndagen den 29 augusti klockan 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Backens skola, Harmånger Måndagen den 29 augusti klockan 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (c) ordförande Anders Broberg (c)

Läs mer

Grundutbildning för gode män till ensamkommande barn

Grundutbildning för gode män till ensamkommande barn INBJUDAN TILL Grundutbildning för gode män till ensamkommande barn Behovet av utbildning för gode män till ensamkommande barn är stort i landet. SKL Sveriges Kommuner och Landsting, har tagit fram ett

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

styrelsemöte 2010-08-29 kl.18.30-21.00

styrelsemöte 2010-08-29 kl.18.30-21.00 GLASSEN 1 (5) fört vid styrelsemöte 2010-08-29 kl.18.30-21.00 Närvarande: Stig-Arne Sjögren, Paul Nilsson, Per-Anders Lindgren, Åsa Bergström, Carina Lundberg, Catarina Hanell, Daniel Fredlander, Elsine

Läs mer

Fritidsprogram. Maj augusti 2017

Fritidsprogram. Maj augusti 2017 Fritidsprogram Maj augusti 2017 Disco på Berget. Fredag 5 maj. DJ: Jajja KOSTNAD 50 kronor Personal går in gratis! Fika och godisförsäljning finns! TID OCH PLATS Fredag 5 maj Klockan: 18.30-21.00 Kvällsverksamheten

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

Bo Törnros Attention Ann Clarino RBU Claes Lydén, FA Glenn Hanzén RBU Bertil Bengtsson FUB Per-Gunnar Pettersson FUB Staffan Eriksson NHR

Bo Törnros Attention Ann Clarino RBU Claes Lydén, FA Glenn Hanzén RBU Bertil Bengtsson FUB Per-Gunnar Pettersson FUB Staffan Eriksson NHR Minnesanteckningar Möte med LSS-samrådet 2013-11-21 Närvarande: Deltar ej: Bo Törnros Attention Ann Clarino RBU Claes Lydén, FA Glenn Hanzén RBU Bertil Bengtsson FUB Per-Gunnar Pettersson FUB Staffan Eriksson

Läs mer