FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande: 1. Ordförande vid dagens möte. 2. Mötets öppnande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUB Halmstad-Hylte. Protokoll Närvarande: 1. Ordförande vid dagens möte. 2. Mötets öppnande."

Transkript

1 FUB Halmstad-Hylte. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 3 juni 2014 klockan på Nässjögatan 10, Halmstad. Närvarande: Ingvar Nilsson (mötesordförande), Cecilia Kristensen, Hans Nilsson, P. G. Petersson, Kjell Bengtsson, Seth Ljunggren (till kl 19.55), Kerstin Mårtensson, Elisabeth Lundin (till kl 20.30) och Dan Öjvind Gasstorp (sekreterare) samt Camilla Kärrsten och Marie-Louise Johansson från Guldfiskarna, Owe Dammvik och (i början av sammanträdet) Niklas Milén och Maria Norrman. Före mötet fördes samtal med dels Niklas Milén, anhörigkonsulent på Socialförvaltningen i Halmstad, dels Maria Norrman, ordförande och kanslist i RBU-Halland. Med Niklas blev vi överens bland annat om att hjälpas åt med att få ut information om våra respektive verksamheter och att försöka åter få igång samtalsgrupper med anhöriga. Förutom att informera och bjuda in i ett medlemsutskick, ska vi försöka få hjälp av skolorna för att nå anhöriga till barn och unga med utvecklingsstörning. Kanske ska vi i skolsamarbetet börja med att söka samarbete med en skola eller i ett område; Östergårdsskolan nämndes. Niklas har ett samarbete med Lummerskolan på gång. Vi samarbetar gärna med andra föreningar, till exempel Autism- och Aspergerföreningen Halland, Attention i Halmstad och, givetvis, RBU. Niklas lämnade (flera exemplar av) en folder Anhörigstöd första hjälpen för dig som hjälper [bilaga 1] och tipsade om Halmstads socialförvaltnings anhöriganvisning, som skulle gå att finna på kommunens hemsida. Med Maria följde vi upp de samtal hon haft med Cecilia och andra i styrelsen: Det handlade främst om samarbete kring gokart (Se 8 b), aktiviteter inför valet (Se 7 e), om föreläsning med Thomas Nybom (Se 8 f) och om möte om LSS och UNIK försäkring (Se 8 f). Det rapporterades också från föreläsningen den 7/5 (Se 6 l). 1. Ordförande vid dagens möte. Ingvar utsågs på tidigare styrelsemöte till ordförande för dagens möte. 2. Mötets öppnande. Ingvar öppnade mötet. 3. Val av justerare. Utsågs PG att förutom mötesordföranden justera protokollet. 4. Godkännande av föredragningslista. Godkändes det av sekreteraren utarbetade förslaget till föredragningslista [bilaga 2]. 5. Godkännande av protokoll från den 6/5. Cecilia markerade åter att hon inte vill vara sammankallande i arbetsgruppen för skola, utbildning och sysselsättning i Halmstad. Läggs till bevakningslistan. Godkändes protokollet. 6. Rapporter och skrivelser: a. Samråd mm. Ingvar och Dan Öjvind deltog den 12/5 i planeringsgruppen för Lättläst. Nästa planeringsgrupp är den 11/9. Läsombuden inom Soc och UAF samlas den 4/9. [bilaga 3]. Det samråd som skulle varit på Nytida den 15/5 ställdes in.

2 Det var LSS-samråd den 22/5. Politiker och representanter för Guldfiskarna deltog. Vi hade anmält frågor om hur vi kan få fler personer i LSS-verksamhet att delta i de allmänna valen, om konsekvenser av fordonsutredningen mm. Det har inte kommit minnesanteckningar ännu. På LSS-samrådet lär ha diskuterats om Guldfiskarna skulle kunna genomföra en deltagarundersökning. Vi behöver ha mer information. Bertil och Ingvar samt Jesper Jönsson från Guldfiskarna deltog i samråd på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen den 26/5. Bland annat informerades om att SärVux inte kommer att flytta till Skansgatan utan till en lokal utåt hamnen. FUB vill veta mer. Många lärare på gymnasiesärskolan har inte rätt behörighet. FUB vill att eleverna i gymnasiesärskolan får "springa ut" tillsammans med de övriga studenterna. [bilaga 4]. Dan Öjvind har legat på Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad om det samråd som utlovades i höstas men förgäves. b. FUB-representanter i samråd. Berit K vill inte längre vara med på UAF-samråd. Se 9! c. Skrivelse till Halmstads kommun ang. habiliteringsersättning. Skrivelsen gick iväg omedelbart efter förra styrelsemötet. Hallands god mans- och förvaltarförening har meddelat Halmstads kommun att de ställer sig bakom FUBs krav. d. Hallands god mans- och förvaltarförening. Föreningen har också lovat att gå ut till alla sina medlemmar med en uppmaning om att de ska hjälpa sina klienter att rösta i de allmänna valen. e. Ekonomi, medlemmar. Vi har ingen aktuell rapport om ekonomin. Owe sprider en aktuell medlemsförteckning. f. Ev. fondförsäljning. Konstateras att det inte finns anledning att ha större summor på konto med dålig ränta när vi kan få loss fondmedel på tre dagar. g. Uppgifter till banken, bankfack. Banken har fått önskade uppgifter. Bankfacket är tömt och avtalet avslutat. h. Hemsida, e-post/web-server. Det har diskuterats om bekymren med den ständigt överfulla First Class-clienten skulle kunna kringgås genom att vi aktiverar den Telia-web-server som vi har. Ingen av de närvarande vet dock om detta fungerar om hela Husknuten går över till så kallad IP-telefoni eller liknande. [Jfr 6 s nedan]. P.G. och Owe bevakar frågan. i. Guldfiskarna: Camilla och Marie-Louise rapporterar att man under våren haft flera träffar med inbjudna experter, som de intervjuat. Man samarbetar med Magnus Tidemann och andra forskare i ett arbete kring små grupper inom Klippanverksamheterna. Hallandsklippan, där Camilla är sekreterare, hade verksamhetskonferens den 10 11/5 på Falkberget i Falkenberg. Den 26 27/4 deltog Camilla och Marie-Louise i ordförandekonferens i Stockholm. Vid båda konferenserna var det aktiviteter inriktade på de allmänna valen. Guldfiskarna avslutar vårens verksamhet den 14/6 med en liten fest hemma hos Eva-Lis Boman. Styrelsen konstaterar att det finns pengar på Guldfiskarnas konto i budgeten till att köpa råvaror för. Höstens första träffar är den 25/8 och 16/9. Guldfiskarna står som värdar för nästa verksamhetskonferens med Hallandsklippan den 27 28/9. Man är i Guldfiskarna medvetna om att texten på hemsidan behöver aktualiseras, men de hinner inte göra någon grundligare översyn förrän i oktober.

3 j. Lokal broschyr. Guldfiskarna har tagit till sig också uppdraget att göra stommen till en lokal broschyr. Kanske kan man, framåt senhösten, använda en del av hemsidesmaterialet. k. Länsförbundet. Tyvärr är både Bertil och Dan Öjvind förhindrade att delta i morgondagens möte med länsförbundsstyrelsen. l. RBUs föräldraträff den 7/5. Dan Öjvind och ytterligare några FUB-medlemmar deltog i psykolog Barbro Lindquists föreläsning om Att vara syskon till barn med funktionsnedsättning. Givande, men alltför få ur den egentliga målgruppen: Anhöriga till barn och unga med funktionshinder. Värt en repris om vi med Kärnhusets och Niklas Miléns hjälp kan få samlat en anhöriggrupp. m. Arbetslunch inför förbundsstämman 13/5. En handfull farbröder samlades den 13/5 på Restaurang Karl och gav Hans ord på vägen till förbundsstämman i Malmö. n. Förbundsstämma 16 18/5, Fångad i fattigdom. Hans redogjorde för viktigare beslut på förbundsstämman och för kampanjen Fångad i fattigdom. Den kartläggning som utgör underlag till den senare (40 sidor) finns på RiksFUBs hemsida. Vi förväntas informera lokala media, gärna genom att förmedla kontakt med medlemmar som kan tänka sig framträda i media och berätta om sin situation med stöd av gode män/anhöriga. o. Ansökan om ett vanligt liv. Riksförbundet har också initierat en kampanj som inför valet i september ska sätta fokus på våra medlemmars behov av stöd i vardagen och godtyckligheten i tolkningen av LSSreglerna. Enligt kampanjplanen skulle vi redan ha fått ett paket med pressmaterial, annonsmallar och affischer. [Bilaga 5.] p. Tillgänglig fritid för alla, katalog, nätverk, utbildningspaket mm. Cecilia har lämnat in uppgifter (Jfr p). Katalogen ska komma ut i augusti. q. Persontransporter i LSS-verksamheter. Som framgått ( 6 a) följde vi upp vår skrivelse till Halmstads kommun med frågor på LSSsamrådet den 22/5. Tydligen finns det fortfarande, åtminstone över sommaren, minibussar som en del boenden har tillgång till. r. Familjedag Norra Borgasgård 10/5. Familjedagen blev mycket lyckad: Cirka 50 deltagare. Bra väder. Omtänksamt planerat och genomfört av värdarna Birgit och Göran Andreasson. Möten med gutefår, hästar, höns och ankor mycket uppskattade. Härlig musik av Dan Dammvik och Victor Salazar, som lockade besökare till soloframträdande och allsång. Dan Öjvind har skickat pressinformation till Hallandsposten, Unik och Impuls och lämnat kulturrapport till SV. Ingvar har sett till att Dan Dammvik, i efterhand, fått en chokladask som tack. Victor Salazars arvode faktureras av SV. s. Husknuten, ordförandeträff 27/5. Ingvar var på ordförandeträffen. Den stora frågan var att man i huset ganska snart kommer att gå över till någon variant av IP-telefoni trots att huset inte har riktig fiberanslutning. Många frågetecken. Ingvar, P.G och Owe försöker få koll på konsekvenserna för vår del. t. Återbetalning från Eniro. Sedan vi (P.G) sagt upp delar av vårt avtal med Eniro har vi fått 3.235,- tillbaka. P.G har sett till att pengarna nu finns på ett av våra konton. 7. Bevakningsärenden: a. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kvar på listan. b. Studieförbundet Vuxenskolans studiecirklar. Brottsutsatt + funktionsnedsättning/sv, Brottsofferjourerna m.fl.

4 Dan Öjvind får i uppdrag att höra om SVs ansvariga för Verksamheten för människor i behov av särskilt stöd kan komma till styrelsen den 2/9. c. Information om Unik försäkring. Kan eventuellt bli en programpunkt på medlemsmöte. (Jfr 8 f). d. Biblioteksinformationsmöten. Kvar på listan. e. Inför (EU-val och) allmänna val. Som framgått ovan har det redan varit aktiviteter med inriktning på valen på ett par Klippanarrangemang, då man bland annat sökt lättläst/lättlyssnad information på Frågorna har aktualiserats via God mans och förvaltarföreningen och på LSS-samråd. I senaste utskicket hade vi en puff om vikten av att rösta och göra sin röst hörd med hänvisning till Katrinebergskurserna i vår och sommar kommer också att jobba med frågor kring hur man röstar och ha samtal med inbjudna politiker. Regionhandikapprådet ordnar frågestund med halländska politiker i Folkets hus, Varberg, på måndag (9/6) klockan Synskadades Riksförbund, SRF Halland och Neuroförbundet Halland har bjudit in övriga organisationer inom funktionshinderrörelsen till att syna riksdagskandidaterna fredagen den 22/8 klockan på stadsbibliotekets övre plan. f. Expedition, städning, skrivare/kopiator. Det hålls för närvarande snyggt på expeditionen genom att RBUs Maria N ofta städar också vår halva av rummet. P.G arbetar med uppdraget att, i samråd med Owe, köpa och installera en kombinerad färgskrivare/kopiator/scanner (Jfr g). Styrelsen beslutar, med ändring av tidigare beslut, att den nya skrivaren/kopiatorn/ scannern får kosta cirka 5.000,-. g. Grundutbildning för blivande medlemsrådgivare 6-7/9. Cecilia och Linda Kristensen är (åter) anmälda till medlemsrådgivarutbildning. 8. Beslutsärenden: a. Telefon- och datorersättning Styrelsen beslutar att telefon- och datorersättning 2014 ska utgå med 1.000,- till vardera P.G Petersson, Dan Öjvind Gasstorp, Cecilia Kristensen, Ingvar Nilsson och Bertil Bengtsson. b. Gokart. RBU-Halland har nu formellt beslut på att tillsammans med FUB Halmstad-Hylte söka medel ur Halmstads kommuns Tillgänglighetsmiljon och Victoriafonden och köpa in och hälftenäga två nya gokartfordon och att vi fortsättningsvis ska ha gemensamma gokartaktiviteter. Maria tar också på sig att höra med Region Halland/habiliteringen om det finns intresse av sambruk och medfinansiering därifrån. Styrelsen för LänsFUB har ställt sig positiv till att ingå i samarbetet och att betala ,-. Maria och Cecilia kommer att besöka Gokarthallen tillsammans och söka information om huruvida det finns rymligare gokart-fordon med längre utvecklat dubbelkommando. Före ansökan ur Tillgänglighetsmiljonen tar Cecilia ytterligare kontakt med Micke Nilsson på Fritidsverksamheten. Innan vi skriver nytt kontrakt med Gokarthallen bör vår förbundsjurist konsulteras. Cecilia och Seydi fortsätter, att i nära samarbete med Maria i RBU, arbeta med frågan. c. Trav eller annan hästsportaktivitet. Förs över till bevakningsärenden. d. Midsommarfest 22/6. Ingvar rapporterar från festkommittén att allt verkar klart inför midsommarfesten på Ön den 22/6 klockan Musiken kostar 1.800,- varav SV väntas ta 500,-.

5 e. Östra teatern 9/9. På Riksklippans ordförandekonferens (Jfr 6 i) hade Östra teatern en bejublad föreställning av Churchill var inte heller klok om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning av Gunilla Boëthius. Nu har Halmstads kommun köpt två föreställningar dit vi i funktionshinderföreningarna är välkomna (utan föranmälan): Tisdagen den 9/9 klockan och i Figarosalen. Föreställningen tar cirka 50 minuter och följs av samtal mellan de tre skådespelarna och publiken. f. Medlemsmöten och -aktiviteter i övrigt. RBU vill, tillsammans med Attention och FUB, bjuda hit Thomas Nybom att berätta om bakgrunden till sin bok I dina ögon en pappas berättelse om när orken tar slut i väntan på hjälp. Han tar ett arvode på 7.000,-. Styrelsen beslutar delegera åt P.G att besluta om huruvida FUB ska vara medarrangör. Vi bör, tillsammans med RBU, anordna ett möte där Willy Engebrethsen, FUB Falkenberg, berättar om sitt arbete kring bristerna i det stöd som ges enligt LSS och där Unik Försäkrings informatör kommer till tals. Mötet bör vara i oktober november. 9. Övriga frågor. Berit Kläpping har avsagt sig uppdraget att delta i samråd med Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (Jfr 6 b). Styrelsen beslutar att Bertil och Ingvar, tills vidare, representerar FUB i UAF-samråd. Bertil har i mejl föreslagit att vi köper in en del av INTRAs skrifter. Styrelsen beslutar att uppdra åt Bertil att, till en kostnad av cirka 800,-, rekvirera 1 ex. av vardera av de skrifter som presenteras på baksidan av senaste numret av INTRA och att skrifterna placeras på expeditionen. 10. BU och styrelsemöten framöver. Beredningsutskottet samlas till lunchberedning tisdagen den 29/7 klockan på Restaurang Karl. P.G är ordförande vid styrelsemötet den 2/9. Han ordnar lokal och beställer fika. Han kan ha svårigheter att alltid kunna svara i ordförandemobilen i sommar, men talar då in en hänvisning till sekreteraren. Styrelsen rekommenderas fortfarande att sammanträda den 7/10, 4/11 och 2/12, sistnämnda dagen kombinerat med gemensam måltid. 11. Mötet avslutas. Ingvar klubbar av ett långt och intensivt sammanträde. Vid protokollet Dan Öjvind Gasstorp, sekreterare. Justeras: Ingvar Nilsson, mötesordförande. P. G. Petersson, justerare.

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland Verksamhetsåret 2008 Brottsofferjouren Östra Östergötland är en lokal förening ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och som verkar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010

Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010 Tid: torsdagen den 9 december 2010, klockan 18.00-20:30 Plats: Skutan, Navigatören Närvarande Maria Chergui, ordförande

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från riksdagen Klippanledare

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från riksdagen Klippanledare 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... LATTLAST FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 4 OKTOBER 2014 Zlatan hjälper Det okända landslaget Hälsospalten ger råd Besök från

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar Länsförbundet i Stockholms län Nummer 4, 2012 Kompisar och grannar 2 Innehåll: 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14-18 19 20 Länsförbundet Ordförande har ordet Engagemang och solidaritet Vad är goda levnadsvillkor?

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Dagordning Styrelsemöte 04 2011

Dagordning Styrelsemöte 04 2011 DAGORDNING Kårhuset Lund, 9 april 2011 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Styrelsemöte 04 2011 Tid: Tisdag 12 april 2011 klockan 19.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor PROTOKOLL Sida 1 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-09-30 69 Rapporter Sveroks IT-verksamhet Riksmötet Distriktsarbetet Operation Frispel Grafisk linje Ordföranderapport Nationell Spelvecka

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr tre i lådan. I detta nummer presenterar vi hösten 2010, vi berättar om träffar och aktiviteter som kommer att genomföras under hösten. Framsidan speglar

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-10-03--05 (Föregående möte var 2003-07-18--20) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban, Justeras, Christer Pettersson

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer