Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 2/09 1(11) Sydnärke

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 2/09 1(11) Sydnärke"

Transkript

1 Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 2/09 1(11) Datum: Tid: Plats: Kommunalkontoret i Hallsberg Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt Ritzman, Örebro läns landsting Tommy Holmqvist, Laxå kommun Gunilla Högberg, Askersunds kommun Magnus Andersson, Hallsbergs kommun Lars-Göran Jonsson, Arbetsförmedlingen Anneli Moilanen, Försäkringskassan Ersättare Maria Haglund, Kumla kommun Inger Pålsson, Örebro läns landsting Ulf Westerlund, Försäkringskassan Övriga Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Utses att justera Inga-Britt Ritzman Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie Fredriksson Ordförande Annica Eriksson Justerare Inga-Britt Ritzman

2 Samordningsförbundet Val av protokolljusterare Inga-Britt Ritzman utsågs att justera dagens protokoll.

3 Samordningsförbundet Finsamkontor Arbetsförmedlingen har fortfarande inte kunnat ordna ett Finsamkontor, de är mycket trångbodda och kan för tillfället inte erbjuda rum mer än en dag/vecka. Det beslutades att Finsam för tillfället har kontoret i kommunhuset Hallsberg.

4 Samordningsförbundet Berednings eller arbetsgrupp Ulf uppger att de lokala samverkansgrupperna i södra Närke kommer att läggas ner. Det finns förslag på att inrätta en beredningsgrupp för södra Närke. Styrelsen diskuterade hur man ska ha det i fortsättningen? Det bestämdes att styrelsen tar med sig förslaget till kommunerna och återkopplar till Ulf. Han kommer att bjuda in de gamla samverkansgrupperna och informera att det blir en avslutning av grupperna.

5 Samordningsförbundet Revisorer Tommy informerar att en revisor för kommunerna är utsedd av fullmäktige i Laxå kommun, Arild Wanche.

6 Samordningsförbundet Hemsida Marie har haft kontakt med kommunens it-avdelning där man gjort bedömningen att man har möjlighet att hjälpa till med hemsidan. Beräknar tidåtgången till ca 1 timma. Licensavgiften skulle kosta ca 200/år per hos Sence Lodgic i Örebro. Kostnaden blir betydligt mindre än om en extern konsult ska anlitas. Styrelsen beslutar att kommunens it-avdelning kan anlitas för hemsidan. Marie mailar ut förslag på text till hemsidan och en ev logga till ledamöterna så alla har möjlighet att lämna sina synpunkter på utformningen.

7 Samordningsförbundet Budget Preliminär budget lämnades. Svårt att exakt veta hur mycket pengar som går åt eftersom samordningsförbundet är så nystartat. Budgeten är en uppskattning för att få ett grepp om hur mycket pengar som kan avsättas till projektmedel. Styrelsen godkände den preliminära budgeten. Budgeten kommer att vara en stående punkt på mötena i fortsättningen.

8 Samordningsförbundet Förslag på blanketter Förslag på ansökningsblanketter till projektansökan lämnades ut. Det kom in en del synpunkter på förändringar. Marie gör en del förändringar och mailar ut nya förslag.

9 Samordningsförbundet Arvoden Ordföranden tar upp att hon har 4 % av gällande grundbelopp i månadsarvode men att vi inte har något månadsarvode för vice ordförande. Har ett förslag på att presidiet beviljar vice ordförande 3 %. Först bör det kollas upp i kommunerna om någon har något att invända över förslaget. Annica och Inga-Britt tar med frågan till gruppen. Marie kollar upp hur det är på andra Samordningsförbund.

10 Samordningsförbundet Rapporter Inkomna projektansökan Marie rapporterar att det kommit in tre projektansökan: Wilmerprojektet från Kumla kommun. Projektet vänder sig till ungdomar och vuxna som uppbär försörjningsstöd, de ska som en motprestation delta i kompetenshöjande verksamhet te x föreläsningar, jobbsökaraktiviteter, individuella samtal, origenteringskurser, arbetsträning m m. Arbetspsykolog kan anlitas vid behov. Målet är att minska beroendet av försörjningsstöd. Projektet är ett samarbete mellan AME, AF och socialförvaltningen. Projekt för ensamstående mammor. Ansökan kommer från Gun-Britt Haraldsson, Kumla. Projektet vänder sig till ensamstående mammor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade problem. Syftet är att stärka och motivera för en snabbare återgång i arbetslivet. Deltagarna kommer att erbjudas motivationshöjande insatser, friskvård, kost, enskild vägledning, studiebesök, föreläsningar m m. Projekt NGS Care. Projektet kommer från Närkes Geografiska sällskap EK. Projektet vänder sig till långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna. Syftet är att deltagaren efter genomfört projekt ska komma ut på arbetsmarknaden, starta eget eller annan sysselsättning t ex studier. Projektet kommer att arbeta med gruppindelning. Grupperna kan bestå av 2 till 10 deltagare. De grupper som kan förekomma är inskrivningsgrupp, förberedande utbildningsgrupp, utbildningsgrupp, starta eget grupp, praktikgrupp, arbetsgrupp. Posthantering Marie har kollat upp olika alternativ för posthantering. Det billigaste alternativet är att frankera som vanligt med frimärken. Postadressen är t v till arbetsförmedlingen som diarieför posten. Behovinventering Inga-Britt rapporterar att hon fått en kopia på behovinventering som är utförd av samordningsförbundet i Örebro. Ulf redogjorde för hur de gått till väga. Inga-Britt kommer att kopiera upp behovsinventeringen och skicka ut till ledamöterna.

11 Samordningsförbundet Övriga frågor Lägesrapport Ordförande undrar om vi ska ha en stående punkt på styrelsemötena där vi ger en lägesrapport från de berörda parterna. Styrelsen beslutade att ha med det som en punkt från nästa sammanträde. Projektansökan Tommy undrar om vi ska ha ett datum till lite längre fram för inlämnande av projektansökan då det kan bli ont om tid att hinna få in ansökan i mars. Styrelsen enades om att ha kvar de två datum för inlämnande av ansökan som beslutades vid föregående sammanträde. Har man ont om tid kan det räcka med att ha lämnat in ett utkast innan 30 mars. Projekt Kävesta folkhögskola Ulf rapporterar att Kävesta folkhögskola har startat ett projekt via Finsam i Örebro. Det är ett försteg innan samverkan med AF. De har några platser över och undrar om vi skulle kunna bevilja för några personer som bor i. Han vet att en handläggare på försäkringskassan för tillfället har en person som hon är angelägen att få med. Platsen kostar 27 tusen och är på 16 veckor. Styrelsen beslutade att bevilja plats i projektet för en person. Handkassa Marie uppger att det skulle behövas en handkassa för inköp av bl a frimärken och kontorsmaterial. Styrelsen beslutade att tillstyrka en handkassa på 1000 kronor. Styrelsemöte Marie meddelar att hon fått förhinder att delta på styrelsemötet den 8 oktober. Nytt datum bestämdes till 1 oktober

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Datum: 2009-06-17 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Askersund Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012. Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens.

Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012. Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens. Protokoll Intacts vänners styrelsemöte nr 6/2012 Söndag 25e maj kl 19. Telefonkonferens. Deltagare: Pell Uno Larsson, Malin Jensen, Carl-Anders Alsätra, Ulla Winroth, Emma Tejler 1. Mötet öppnades. 2.

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

23. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet.

23. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet. LEADER Protokoll Mellansjölandet Sammanträdestyp: Sammanträdestid: nr: 23-47 LAG möte 2008-08-28 kl 17.00-20.00 Plats: Kommunhuset Fjugesta, konferensrum Multen Ordförande: Anders Tivell Sekreterare: Monica

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan ordförande Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen Kjell

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer