SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05"

Transkript

1 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam Tjänstemän: Jane Berggren, förbundschef Särskilt inbjudna: Jörgen Aronsson, Arbetsförmedlare Intensifierad samverkan 607 Utsedd justerare: Liisa Ejdenwik Underskrifter Sekreterare. Jane Berggren Ordförande.. Torgny Larsson. Liisa Ejdenwik Paragrafer:

2 2(6) 603 Dagordning godkänna dagordningen. 604 Val av justerare utse Liisa Ejdenwik till justerare av dagens protokoll. 605 Datum för justering protokollet justeras måndagen den 10 februari kl 08:30, på förbundschefens kontor. 606 Föregående protokoll godkänna föregående protokoll. 607 Uppföljning och ansökan om forts finansiering av Intensifierad samverkan Intensifierad samverkan unga år med aktivitetsersättning beviljades i september kronor av styrelsen för Finsam. Beloppet avsåg perioden Huvudman för projektet är Arbetsförmedlingen. Samverkan sker mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Lekebergs kommun och Örebro kommun. Behovsgruppen är unga personer med funktionsnedsättning (under 30 år), prioriterad grupp är unga med aktivitetsersättning.

3 3(6) Arbetsförmedlare Jörgen Aronsson beskriver projektet i sin uppföljning. Han visar också på de behov av utveckling och förändring av arbetssätt som han upplever i sitt arbete med individerna i behovsgruppen och i samverkan med myndigheter. Det finns ett forts behov av intensifierat stöd och utveckling av samverkan och samarbete. Det finns även fler personer i behovsgruppen än de tio som nu deltar i projektet. Ansökan avser en förlängning av projektet med medel till lön för arbetsledaren, kronor. bevilja medel till Intensifierad samverkan för perioden med kronor. 608 Tjänst som ESF-resurs för en gemensam EU-plform Ärendet har beretts utifrån 12 samordningsförbund enats om ett gemensamt ESF arbete, programperioden förbund har nu dragit sig ur det arbetet. avskriva ärendet, samt ge förbundschefen mandat arbeta vidare med andra möjligheter till samarbete i ESF frågor. 609 Uppdaterad version av dokumenthantering Riktlinjer och plan för dokumenthantering beslutades av styrelsen Förbundschefen har gjort adekvata uppdateringar men inga stora förändringar i sak. godkänna de uppdaterade versionerna av Riktlinjer för dokumenthantering och Dokumenthanteringsplan

4 4(6) 610 Uppföljning av intern kontroll av löpande rutiner I revisorernas rapport för förbundets verksamhet 2012, rekommenderas internkontrollplanen följs upp och utvärderas på ett mer systematiskt sätt. Del i internkontrollplanen behandlar olika frågor såsom t ex upphandling och arbetsgivarfrågor. Förbundschefen och styrelsen gick igenom internkontrollplanen del Genomgången visade på planen följs till dessa delar. 611 Utvärdering av resultat av finansierade aktiviteter Förbundets revisorer har i revisionsrapport för 2012, framfört det är viktigt styrelsen säkerställer kostnaderna för såväl beslutade projekt som permanent verksamhet följer målen för samverkan och kostnaderna endast avser samverkanskostnader som ligger utanför de samverkandes ordinarie verksamheter. De rekommenderade även styrelsen säkerställa målen följs upp och utvärderas inom samtliga aktiviteter. I arbetet med årsbokslut och verksamhetsberättelse för 2013, har förbundschefen sammanställt resultat för finansierad verksamhet. Styrelsen diskuterade olika förtydliganden, vilket också är planerat vid utformandet av Verksamhetsplanen för I verksamhetsberättelsen för 2013 menar styrelsen förbundschefens uppföljning av resultat är tillräckliga. 612 Anmälan av delegationsbeslut Förbundschefen anmälde hon och tagit beslut som enligt gällande delegationsordning ska anmälas till styrelsen. Det gäller beslut angående avtal om köp av ekonomiadministrativ tjänst av Örebro läns landsting samt nya hyresavtal mellan förbundet och Norrporten. 613 Förbundschefen rapporterar - Lokalt nätverk. Gemensam webbportal är nu under arbete och beräknas vara klar för användning i mars - Regionalt nätverk träffas i Södertälje februari, förbundschefen deltar - EU Västerås den 19 februari. Hur förbereder vi oss bäst inför EU/ESF programperiod ? Karin Gellin regionchef för svenska ESF-rådet i Östra Mellansverige och Åsa Fichtell som är EU-strateg för samordningsförbunden i Sörmland, Uppsala län och Västmanland. Anordnas

5 5(6) av SF Västmanland och Västmanlands kommuner och Landsting - LSG 8 januari. Arbetsgrupp har utsetts för diskutera förslag kring behov av samverkan. Förbundschefen är utsedd leda arbetsgruppen och vara ordförande. Nästa möte är den 24 februari. - Träff med revisorer och revisorsbiträde, ägde rum fredagen den 24 januari. Förbundschefen och ordförande medverkade - Miljövårdscentrum. Vi jobbar på kring möjligheten till platser för deltagare i insatser som förbundet finansierar. - Pågående aktiviteter: Rehabsteget har tagit in 14 nya deltagare till den sista intagningen måndagen den 20 januari Förrehabilitering på folkhögskola Kävesta, aktivitet började den 29 januari. Förrehab på folkhögskola har fått avslag från regeringen. Samtliga folkhögskolor som har eller har haft Förrehabilitering har nu gjort en egen ansökan till departementen, den förra gjordes av Af och Fk. Unga vuxna, Activa arbetar med 18 deltagare och 9 är på väg in Intensifierad samverkan redovisas särskilt SUS Fram till måndag 3 februari fanns 43 (av ca 104) deltagare inregistrerade Rehabstegets verksamhetsberättelse för 2013 Rehabsteget har sammanställt verksamhetsberättelse för Man beskriver de olika delarna av verksamheten, deltagare, ledning och organisation samt redovisar måluppfyllelse, uppföljning och ekonomi. godkänna Rehabstegets verksamhetsberättelse för Rapport Rehabsteget januari 2014 Deltagare i Rehabsteget Rehabsteget har 44 deltagare i gruppverksamhet, arbetsprövning eller med annat stöd. Utöver dessa så har 5 tidigare deltagare en anställning där Lars-Erik Nordin följer upp lönebidrag mm som handläggare på Arbetsförmedlingen. 19 deltagare är remitterade från Försörjningsstöd, 25 deltagare är remitterade från Försäkringskassan,

6 6(6) Deltagare under 30 år. 10 deltagare är under 30 år, eller fyllde 30 under av dem är remitterade från Försörjningsstöd, 5 av dem är remitterade från Försäkringskassan. 8 av dem har psykiska besvär eller diagnoser 1 av dem har en neuropsykiatrisk diagnos 1 av dem har primärt fysiska besvär eller sjukdomar 1 av dem har tidigare missbruk (i kombination med andra besvär) Ersättningsform vid starten i Rehabsteget (kan ha övergått i annan ersättning under tiden). 5 hade försörjningsstöd, 3 hade aktivitetsersättning, 2 hade sjukpenning. 616 Förrehabilitering på Kävesta folkhögskola, rapport 2013 Kävesta folkhögskola har sammanställt verksamhetsrapport för Man beskriver måluppfyllelse, de olika delarna av verksamheten, deltagare, ledning och organisation. godkänna Förrehabilitering på Kävesta folkhögskolas verksamhetsrapport för Översyn av kommunikationsplan Styrelsen har på egen begäran, gjort en översyn av kommunikationsplanen från 2009 och gav förbundschefen i uppdrag uppdatera planen och sedan beslutar styrelsen om den ska godkännas. Nästa styrelsesammanträde är måndagen den 24 mars kl 13:15-16:00 på Arbetsförmedlingen.

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga Anmält förhinder SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Claes-Göran Borg, ordförande, Louise

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer