Informationsträff om enskilda avlopp. Varför ska vi rena avlopp? Ebba af Petersens. Ebba af Petersens. WRS Uppsala AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsträff om enskilda avlopp. Varför ska vi rena avlopp? 2011-10-26. Ebba af Petersens. Ebba af Petersens. WRS Uppsala AB"

Transkript

1 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB Ebba af Petersens WRS Uppsala AB Kastellholmen, Stockholm 25 oktober 2011 Varför ska vi rena avlopp? 1

2 Fastighetsägaren Alla produkter klarar Naturvårdsverkets nya krav Å ena sidan: Liten kunskap Gör detta en gång Ofta liten motivation Å andra sidan: Ska välja teknik Ansvarig för drift Ansvarig för funktion Vad gäller för avlopp på landet? Normal skyddsnivå* för det mesta Hög skyddsnivå* bl a vid närhet till kust eller sjö, i tättbebyggda områden osv. Bara slamavskiljare och rör ut duger inte! *enligt Naturvårdsverkets Allmänna Råd för små avloppsanordningar Normal skyddsnivå Hög skyddsnivå Vad innebär normal och hög skyddsnivå? Smittskydd Miljöskydd Teknik Ej väsentligt ökad risk Bedömning av robusthet, rening och utsläppspunkt Ev. ytterligare skyddsåtgärder 70% Fosfor 90% syreförbrukande ämnen (BOD) Kretslopp ska vara möjligt 90% Fosfor 90% BOD 50 % Kväve Kretslopp ska vara möjligt Procentsatserna avser % reduktion jämfört med inkommande till avloppsreningsanläggningen. All traditionell teknik klarar inte normal nivå! Ny teknik krävs för att klara hög skyddsnivå! Planera ditt avlopp steg för steg 1. Kunskap om ditt avlopp idag 2. Kunskap om tomtens förutsättningar 3. Prata med kommunen 4. Anlita fackman 5. Välj teknik 6. Tillståndsansökan/anmälan 7. Bygg anläggning ta i drift Kommun För vidare kommunens krav till entreprenören! Krav Fastighetsägare Avtal Entreprenör 2

3 Avloppsreningens viktiga funktioner Hindra smittspridning via avloppsvatten Minska utsläpp av närsalter och miljöfrämmande ämnen till recipient Återföra näringsämnen till jordbruket Lokalt hälsoproblem Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli - påverkan på ytoch grundvatten 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Otjänligt Med tvekan tjänligt Tjänligt Bild från SGU 0% bergborra spets eller rörbrunn grävd brunn källa ytvatten Vanlig syn - Värmdö Enskilda avlopp Stort miljöproblem - Stor andel av fosforutsläppen Enskilda avlopp 20% Industri 12% Reningsverk 16% Dagvatten 4% Jordbruksmark 46% Skogsbruk 2% 3

4 Övergödning - Rätt sak på fel plats! Vad innehåller avlopp från hushåll? Spolvatten från toalett Badvatten Disk- och Tvättvatten Smittämnen Syreförbrukande ämnen Gödande ämnen Miljöskadliga ämnen Avlopp i Kretslopp Vad hamnar i ditt avlopp? Närsalter i avloppsvatten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kväve Fosfor Kalium Flöde BDT-vatten Fekalier Urin 4

5 BDT-VATTEN Största flödet Lågt innehåll av N och P Mycket BOD - luktproblem Liten inblandning av fekalt material BDT-vatten, ett lokalt miljöproblem Ett fritidshus med 60 dagars närvaro släpper ut 27 gram fosfor per år (det tar 37 år att släppa ut 1 kg fosfor) Fokus på problem med lukt, flugor, stopp eller vattensjuk mark Risk för oönskade ämnen Illustration: Peter Ridderstolpe, WRS Värdering av risk och skyddsåtgärder Uppgift för behandling BDT- vatten utgör en liten och lokal risk men behandling behövs! Annars: stopp och igensättning > lukt, försumpning, ohyra och smittspridning Markfilter utgör ett effektivt och robust skydd KL-vatten BDT-vatten Vatten: 1-5 % Vatten: % Näring (NPK): % BOD: % Smittämnen: 99,99 % BDT- vatten kan användas (sekundärvatten, bevattning och grundvattenbildning). Strategi 1) Källkontroll 2) Att snabbt ta bort partiklar samt behandla/bortleda i mark WRS Uppsala AB - Infiltration Markbädd Kompaktfilter BDT-rening på burk Rening av BDT-vatten Rotzon Bevattning Resorption Dammar Infiltration & Markbädd Vanligaste tekniklösningarna för enskilda avlopp i Sverige Robust teknik, litet underhållsbehov Reducerar BOD och smittämnen effektivt Fosfor- och kvävereduktion varierar Detta kräver noggrann lokalisering samt rätt dimensionering, utformning och skötsel! (Bild från Ifö s broschyr) 5

6 Markbädd Kompaktfilter - moduler som förbehandlar vatten innan infiltration / markbädd BDT-rening på burk Raita HS Biobox Biolan gråvattenfilter Uponor BDT-Easy Ecomatic Willa Fann Biobädd 5 Ny teknik för hantering av BDT-vatten från fritidshus - Mullfilter med resorption Rening i tre steg: Mullfilter partiklar fastnar och bryts ner Artificifiellt filter yta för biohud, avlägsnar BOD Resorptionsdike jämnar ut flöden och sprider vätskan i jordprofilen Mullfiltret är testat i två pilotprojekt: Sydafrika, , permanenthus gott resultat Stockholm, Listuddens kolonistugeområde, gott resultat och ska nu testas i fritidshus Provtillstånd Östhammars kommun,

7 Köpa en produkt Översilning Dammar Våtmarksdike Be om resultat från oberoende utvärdering Prata med kommunen Vilken support och serviceavtal erbjuder leverantören? Hur ska anläggningen skötas? Gå ihop med grannarna? - kanske enda möjligheten!? Toaletter för sorterande teknik Torrtoalett utan urinsortering Förbränningstoalett Torrtoalett med urinsortering Klosettvattensortering (sluten tank) (Urinsortering i vattentoalett) Multrum / Kompost-toaletter Många produkter på marknaden: - Clivus - Sven Lindén - Mullis - Terra munda M fl 7

8 Andra torrtoaletter Förbränningstoaletter Paketeringstoaletter osv Urinsorterande torrtoalett + BDT-rening i kompaktfilter Torr urinsorterande toalett Wost Man Ecology modell WM Classic Toalettöversikt Urinsorterande torrtoalett + BDT-rening i kompaktfilter Reningsförmåga Kretslopp BOD: >90% P: > 90% N: > 90% Smittskydd: Mycket god Mycket god potential egen återföring möjlig Tillförlitlighet God, kräver brukarinsats se - Läsvärt Ekonomi Investering tkr Driftskostnaden är mycket låg = slamtömning BDT Kretsloppsanpassad teknik lämplig vid kvävekrav! Sammantaget billigaste lösningen vid hög skyddsnivå. 8

9 Uppsamlingstankar för urin Småskalig urinspridning WRS Uppsala AB - Sluten Tank För Klosettvatten + BDT- Rening i Kompaktfilter Sluten tank + BDT-rening i kompaktfilter Reningsförmåga BOD: > 90% Bedöms klara Hög nivå Kretslopp P: > 90% N: > 90% Smittskydd: bra God potential, förutsätter behandling Tillförlitlighet God Ekonomi Investering tkr Driftskostnaden beror i hög grad på antalet tanktömningar Separat behandling av toalettvattnet Motsvarar sluten tank för WC Extremt snålspolande toaletter finns på marknaden Avskiljer nästan alla närsalter, organiskt material och smittämnen Toalettvattnet liknar flytgödsel Hygienisering krävs Det hänger på toaletten! Vanlig toalett 6 l/spolning 13 m3/person,år Snålspolande toalett 3 l/spolning 6,5 m3/person,år Extremt snålspolande toalett med självfall 1,5 l/spolning 3,3 m3/person,år Vakuumtoalett 0,7 l/spolning 1,5 m3/person,år 9

10 Vakuumspolade toaletter Minskar volym och ökar koncentration Icke vattenburet transportsystem Klena ledningar Jets Inga krav på självfall Finns stora och småskaliga system Evac Läs mer Konsument-tjänstlagen Hjälp att planera det nya avloppet Vilka tekniker finns? Teknik, prestanda, ekonomi mm. Vilka företag säljer tekniken jag valt? Vem kan installera? Vilken status har ditt avlopp? Ny anläggning Ok tillsvidare. Äldre anläggning, osäker funktion Förbättra! Gammal anläggning med dålig eller ingen rening - Åtgärda Mer hjälp på vägen Lycka till! Lagar och regler för små avlopp och vad dessa innebär för husägaren. Guide för att testa avloppet Skrift om att välja avlopp Marknadsöversikt över produkter mått, pris, funktion osv 10

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Källsorterande teknik Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Disposition Multrum & Torrtoaletter Urinsorterande toaletter Separat behandling av toalettvattnet

Läs mer

Nyheter inom lagstiftning och teknik

Nyheter inom lagstiftning och teknik Nyheter inom lagstiftning och teknik Ebba af Petersens, Avloppsguiden Entreprenörsfredag, Uppsala Konsert & Kongress 23 april 2012 Havs- och Vattenmyndigheten har sedan 1 juli 2011 tagit över ansvaret

Läs mer

Toaletter för källsortering. Vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter

Toaletter för källsortering. Vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter Toaletter för källsortering Vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter Förord Denna broschyr är framtagen i samarbete med Södertälje kommun. Broschyren beskriver avloppssystem som kan uppfylla kraven

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö

VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö Tina och Samar Basu Rapport nr 2012-0516-A Författare Ebba af Petersens och Sophie Owenius 2012-11-13 Sammanfattning

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik MILJÖKONTORET Enskilda avlopp Ansökan Planering Bestämmelser Teknik Information från miljökontoret Södertälje kommun Juni 2004 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården

Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1 Innehåll Avlopp i kretslopp... 3 Vad är

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Bad-, disk- och tvättvatten hur farligt är det?

Bad-, disk- och tvättvatten hur farligt är det? Rapport 2013:1 2013-10-03 Bad-, disk- och tvättvatten hur farligt är det? Risker, skyddsbehov och reningstekniker 1. SAMMANHANGET, INNEHÅLLET OCH PRESENTATIONER Denna skrift är ett redigerat sammandrag

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Inledning... 2 Nulägesbeskrivning... 3 Trosa kommuns arbete hittills med vatten- och avloppsplanering... 3 Gemensamma avloppsanläggningar

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

HELSINGBORG INTERREG HANDBOK OM URINSORTERING UPPSALA OCH STOCKHOLM, 18 MARS 2005 EBBA AF PETERSENS, WRS UPPSALA AB

HELSINGBORG INTERREG HANDBOK OM URINSORTERING UPPSALA OCH STOCKHOLM, 18 MARS 2005 EBBA AF PETERSENS, WRS UPPSALA AB HELSINGBORG INTERREG HANDBOK OM URINSORTERING UPPSALA OCH STOCKHOLM, 18 MARS 2005 EBBA AF PETERSENS, WRS UPPSALA AB ELISABETH KVARNSTRÖM, MATS JOHANSSON, VERNA EKOLOGI AB www.rent-vatten.com HELSINGBORG

Läs mer