Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30"

Transkript

1 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten

2 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

3 Varför bedriva tillsyn Miljöskydd Hälsoskydd

4 Innehåll i avlopp Näringsämnen Bakterier och virus Syreförbrukande ämnen/organiskt material Föroreningar från hushållet, kemikalier och mediciner

5 Lagkrav Utsläpp av avlopp en miljöfarlig verksamhet Regleras i Miljöbalken Fastighetsägarens ansvar Riktlinjer finns i NV Allmänna råd

6 Skyddsnivå Hög skyddsnivå inom 100 m till ytvatten och inom Storträskets tillrinningsområde Krav på hög rening av fosfor 90%, organiskt material 90% och kväve 50%

7 Inventeringsområden Val av områden beroende på recipienten och området karaktär Känsligt ytvatten, sjö, havsvik Omvandlingsområde, hög andel permanentboende Ljusterö Brevik och Lervik 2009 Flaxenvik 2010 Norrö & Säby 2011 Betsö och Mjölkö samt norra kusten 2013

8 Hur går tillsynen till Information till boende Framtagande av uppgifter Frågeformulär till fastighetsägarna Inspektioner

9 Bristfälligt avlopp Saknas avloppsrening Saknas tillstånd T ex direktutsläpp på mark, stenkista eller infiltrationsbrunn

10 Inspektion av slamavskiljare

11 Inspektion av fördelningsbrunn

12 Inspektion av luftningsrör och infiltration

13 Vanliga brister Vattenmättad infiltrationsanläggning Överbelastad Slamflykt Igensatt Ojämn belastning Sned fördelningsbrunn

14 Inspektion av minireningsverk

15 Inspektion av omgivning ytvatten brunnar diken utsläppspunkt

16 Bedömning och uppföljning Godkänt Behov av kompletteringar Bristfälligt avlopp avlopp ( ca 50 %) Ärendet avslutas Åtgärder behövs eller ny anläggning Föreläggande om förbud

17 Avloppsteknik Vanliga typer av godkända avlopp Infiltration Markbädd Sluten tank för WC-avlopp Minireningsverk

18 Infiltration

19 Markbädd

20 Minireningsverk Reningen består av sedimentering, kemisk fällning och biologisk nedbrytning. Ska följas av efterpolering. Fosforavskiljning & hygienisering i kalkbaserat filter

21 Kretsloppsanpassade avlopp Hur åstadkomma kretslopp och liten miljöpåverkan? Torr toalett med latrinkompost eller förmultningstoalett Separat BDT-avlopp Egen kompostering av BDT-slam Urinseparerande toalett till tank

22 Enkla köksavlopp Avloppsrening i filter Ofta utan slamavskiljare Avsedda för Enkel VA-standard Liten vattenförbrukning Köksavlopp Sommarboende, lågt nyttjande Ingen risk för vattentäkter/brunnar

23 Latrinkompostering Kompostering i 2 behållare eller 2 fack, l. Botten ska vara tät och lufthål ska finnas. Färdigtillverkad i plast, trä eller metall eller bygga själv. Ca pris :- Mullis Mullbanken Roslagskomposten

24 Hantering av latrin och BDT-slam Kompostering 1 år, växelvis i 2 behållare. Följ skötselanvisningar. Varva med mull, spån, matavfall. Omblandas sommartid. Mullas ned som gödning. Även slam från BDT kan komposteras, minst 6 mån. Slamavvattnare

25 Urinsortering Urinsortering lämplig vid torr toalett. Minskar risken för lukt. Minskar risken att förmultningstoaletten eller latrinkomposten blir för blöt. Tank avsedd för urinlagring. Lagring 6 månader innan spridning. Späd med vatten och sprid under växtsäsong. Ytan bör vara 50 m 2 /person

26 Gemensamhetsanläggning 2 eller fler grannar Enklare få till en lösning när terrängen är svår Färre utsläppspunkter Lägre kostnader Robustare drift Gemensamt ansvar för skötsel Samfällighetsförening bör bildas om många fastigheter

27 Gemensamt avlopp så går det till Informationsbroschyr från JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik

28 Vattenförsörjning Enskilda brunnar Få analyser gjorda - bör provtas var 3:e år enligt socialstyrelsens rek. Avsaltningsanläggningar, bl a krogen Ytvatten från Storträsket till Ingmarsöbyn

29 Anläggande av avlopp ger rätt till ROT-avdrag Det är bara arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion, kostnaden för maskiner räknas inte som arbetskostnad. Viktigt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen För mer info hänvisas till Skatteverket.

30 Åtgärder eller ny anläggning - hur gör man Kontakta konsult eller entreprenör för hjälp med VAutredning Fastighetsägare Lämna in ansökan till kommunen

31 Blanketter finns på Ø Ansökan avlopp Ansökan/anmälan Ø Anmälan förmultningstoalett Ø Anmälan eget omhändertagande av slam eller latrin

32 Kontakt Hackstavägen 22, Alceahuset Telefon: E-post: Vi som arbetar med avlopp är: Karin Larsson, Markus Andersson och Anders Ekström

33 Avfall i korthet Man är själv ansvarig för att forsla bort avfall och skrot t ex bygg- & rivningsavfall & gamla fordon Ta kontakt med t ex STENA Recycling Sverige för järn- och metallskrot HÅLL SVERIGE RENT ROSLAGSVATTEN Båtar kan hämtas av BÅTSKROTEN. Kontaktas via e-post Kostar 2000:- per ton plus frakt. Om det är flera båtar blir det billigare då man kan dela på frakten.

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Toaletter för källsortering. Vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter

Toaletter för källsortering. Vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter Toaletter för källsortering Vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter Förord Denna broschyr är framtagen i samarbete med Södertälje kommun. Broschyren beskriver avloppssystem som kan uppfylla kraven

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett Innehåll 5 Så här säger lagen 6 Olika sätt att hantera latrinavfall 7 Torrdass med latrinkompost 8 Mulltoa 9 Paketeringstoalett 10 Latrinkompost 12 WC

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befi ntlig avloppsanordning är det viktigt att du i god tid kontaktar

Läs mer

VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö

VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö Tina och Samar Basu Rapport nr 2012-0516-A Författare Ebba af Petersens och Sophie Owenius 2012-11-13 Sammanfattning

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer