Dagordning Samling Presentation av inventeringen Frågor Fika Dörrarna stängs. Miljöenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04"

Transkript

1 Dagordning Samling Presentation av inventeringen Frågor Fika Dörrarna stängs

2 Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef Christer Axelsson, miljöinspektör Linda-Mari Ericsson, miljöinspektör Helene Åberg, miljöinspektör

3 Frågeställningar Vilka är berörda? Varför rena avloppsvatten? Vad är ett enskilt avlopp? Hur går inventeringen till? Vad kostar det mig? Hur får jag tillstånd? Frågor?

4 Varför rena avloppsvatten? Rening sker för att reducera gödande ämnen och smittoämnen från utgående avloppsvatten. Sker ingen rening av avloppsvattnet riskerar våra sjöar och hav att på sikt växa igen på grund av en för stor näringstillförsel. På sikt leder detta till bland annat fiskdöd på grund av dåliga syreför- hållanden i sjöar och vattendrag.

5 Vad säger lagen? 9:7 Miljöbalken: Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

6 Miljökvalitetsnormer för vatten 4:1 Vattenförvaltningsförordningen: Vattenmyndigheten har fastställt vilka kvalitetskrav som ska gälla för ytvatten och grundvatten Ingen försämring får ske God status senast den 22 dec :3 Miljöbalken: Myndigheter och kommuner ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs Miljöenheten

7 Vattenstatus idag

8 Vattenstatusen 2015?

9 Åtgärder för att följa MKN Flera åtgärder som tillsammans leder till att MKN följs En av åtgärderna är tillsyn av enskilda avlopp Miljöenheten

10 Jamen, de andra då? Bräddningar från kommunal avloppsrening Jordbruket

11 Inventeringsområde 2014 Björsund Hässelby holm Åsby Lundby

12 Hur går inventeringen till? Information till berörda. Kontroll i arkiv. Ev tidsbokning. Inspektion av avloppsanordning på fastigheten. Inspektionsrapport. Ev. beslut om åtgärder. Vi har alltid tjänstelegitimation med oss när vi utför inspektioner!

13 Är ditt avlopp godkänt?

14 Avgifter och kostnader Tillsynsavgift 2tim x 856 kr = 1712 kr Extra arbete, ex föreläggande, 856 kr/tim Ifall du vet att ditt avlopp inte uppfyller kraven, anmäl detta samt åtgärda frivilligt under 2014 och spara därmed in tillsynsavgiften.

15 Kan de klampa in hur som helst? För att fullgöra sina uppgifter enligt denna balk har en myndighet rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar och där utföra undersökningar och andra åtgärder. (28:1 Miljöbalken)

16 Vad är ett enskilt avlopp? En anordning där rening/uppsamling av avloppsvattnet sker på plats. WC/mulltoa BDT (bad-disk och tvättvatten)

17 Funktionskrav miljöskydd Normal skyddsnivå Hög skyddsnivå Organiska ämnen (BOD7) 90% Kraven för normal nivå + Fosfor (Ptot) 70% Teknik som begränsar vattenanvändningen Möjliggör återvinning av näringsämnen Fosfor (Ptot) 90% Kväve (Ntot) 50% Fosfatfria hushållskemikalier

18 Funktionskrav hälsoskydd Normal skyddsnivå Hög skyddsnivå Utsläppet medför inte ökad risk Kraven för normal nivå + för smitta eller lukt Hantering av restprodukt kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt Ytterligare skyddsåtgärder utöver huvudsaklig rening (efterpolering, svårtillgänglig utsläppspunkt, robusthet..) Bedömning i varje enskilt fall!!

19 Hur kan ett godkänt enskilt avlopp se ut? Slamavskiljare + ev fosforfällning + infiltration BDT-vattenfilter (bad-disk och tvättvatten) Slamavskiljare + markbädd + ev fosforfälla Minireningsverk + ev efterpolering Sluten tank med snålspolande toalett (endast undantagsfall) Sluten tank med vakuumsystem Torrtoaletter

20 Slamavskiljare, 2 el 3- kammarbrunn

21 Infiltration Markbädd Markbädd

22 Biomoduler Många olika tillverkare finns, funktionen är densamma. Syfte, minska ytan men ändå rena samma mängd avloppsvatten. Biomodulen - uppbyggnad och användning: Spridarplatta fördelar ut avloppsvattnet på större yta Veckad biotextil (fiberduk) en biohud när processen kommer igång

23 Biomoduler, forts

24 Fosforfällning- vid markbädd och infiltration Kemisk fällning Fosforfälla med kalk

25 Minireningsverk & sluten tank

26 Vakuumtoalett med sluten tank Urinseparerande toalett

27 Latrinkompost Mulltoalett

28 Kretsloppslösningar Ett flertal återföringssystem finns för att ta tillvara näringsämnen från enskilda avlopp, tex: Slam-och latrinkompostering, från ex reningsverk, slamavskiljare eller utedass, mulltoalett. Fosforfälla med kalk Mulltoalett

29 Kretsloppslösningar forts Urinseparering, urin separeras från toalett mulltoa eller utedass. Urinen samlas upp och kan sedan användas för spridning på ex buskar/blomrabatt på den egna tomten. Eftervattning ska ske alternativt utblandning av urinen innan spridning.

30 Ansökan och tillstånd 1. Ansökan/anmälan inkommer. 2. Miljöenheten granskar ärendet och begär ev kompletteringar. Ska en infiltration/markbädd anläggas skall en provgrop grävas. Inspektören kontrollerar denna. När placeringen verkar lämplig begärs en siktanalys in vid anläggande av en infiltrationsanordning.

31 3. Miljöenheten meddelar beslut om tillstånd. 4. Avloppet anläggs enligt tillståndet. 5. Kvalitetsintyg tillsammans med bilddokumentation sänds in till Miljöenheten.

32 Rätt ritat =snabb handläggning Situationsplanen skall innehålla: 1) Fastighetsgränser 2) Byggnader på fastigheten 3) Dricksvatten-brunnar, både egna och grannars inom ett avstånd av från planerad avloppsanordning. 4) Placering av avloppsanordning med brunnar och ledningar utritade. 5) Eventuella diken och vattendrag i närheten av fastigheten. 6) Skala på situationsplanen. 7) Tillfartsvägar och uppställningsplats för slamtömningsfordon/kranbil.

33 Inte godtagbart Varför är denna ritning inte godtagbar? 1) Ritningen saknar skala vilket gör att avstånd ej går att beräkna. 2) Förklaringarna är bristfälliga/felaktiga. 3) Väderstreck saknas. 4) Vattentäkten är inte utritad.

34 Webbansökan Ansökan som e-tjänst på hemsidan Ansökan signeras med e-legitimation Bilagor, situationsplan och teknisk beskrivning måste bifogas

35 Fastighetsägaren behöver oftast: Hjälp med förundersökning (entreprenör/konsult) Stöd i valet av tekniklösning (entreprenör/konsult) Hjälp med anläggande och idrifttagande av avloppsanordningen. Samordna med grannar Entreprenör/konsult har en viktig roll, men Du som fastighetsägare är alltid ansvarig.

36 Avgifter Avlopp med wc: 5992 kr Avlopp utan wc inom detaljplanelagt område: 5992 kr Avlopp utan wc utanför detaljplanelagt område: 3432 kr Sluten tank: 2568 kr Gemensamt avlopp pe:7704 kr

37 Kretsloppslösning, Skäggesta-projektet Samarbetsprojekt mellan Strängnäs kommun, LRF och SLU. Näringsåterföring av avloppsslam till jordbruket. Enbart slam från WC.

38 Frågor???

39 Kontaktuppgifter Christer Axelsson, tfn , Pernilla Barrud, tfn , Helene Åberg, tfn , Linda-Mari Ericsson, tfn , Helena Segervall, tfn , Här hittar ni presentationen:

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik MILJÖKONTORET Enskilda avlopp Ansökan Planering Bestämmelser Teknik Information från miljökontoret Södertälje kommun Juni 2004 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

Avloppsinventeringsmanual

Avloppsinventeringsmanual Avloppsinventeringsmanual Juni 2007 Avloppsinventeringsmanual Miljösamverkan Västra Götaland juni 2007 Denna manual har tagits fram av projektgrupp avlopp. Sammanställning och slutlig redigering har projektledare

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.30 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande, 112 -- 128 Arto Viitanen (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befi ntlig avloppsanordning är det viktigt att du i god tid kontaktar

Läs mer

Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden

Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden Målsättningen för avloppsvattenbehandlingen i Väståboland är att hindra förorening av vattendrag och grundvatten

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer