Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion"

Transkript

1 Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion Värmeforskdagarna 2013 Kerstin Sernhed, Grontmij AB

2 Vad är bioolja? Bioolja är flytande fett eller fettsyror framställt ur biomassa. Både vegetabiliskt och animaliskt. Biologiskt ursprung som t ex oliver, soja, raps, gran, tall, regnskogspalm, bomullsfrön, fisk, slaktrester, ) Används som livsmedel, djurfoder, framställning av biodiesel, läkemedel, kosmetika, mm En mindre del används i energiproduktionen och då handlar det främst om restprodukter från de olika industriella processerna Övriga användningsområden Energiproduktion

3 Förkortningar, termer och produktnamn Olika namn på biooljor MFA, PFAD, PAO, Heavy fuel, Light fuel, Bioolja V4, Biofuel Veg20, Biofuel 18, Inga standardprodukter Olika ursprung Restprodukt från olika typer av industriella processer Batcher som skiljer sig åt

4 Marknaden i Sverige en översikt Nästan all bioolja som används i energiproduktionen idag är olika typer av vegetabiliska restprodukter animalisk bioolja har hygieniseringskrav Vanligast är blandningar (MFA), tallbecksolja och raps tidigare även palmolja Biooljan som används i energiproduktionen kommer från hela världen Brasilien, Malaysia, Indonesien, Danmark, Sverige, övriga EU, USA, Indien, Kina, Honduras, Norge, Nigeria,... I Sverige finns en handfull etablerade återförsäljare/ leverantörer Ett 60-tal användare av bioolja inom fjärrvärmebranschen. Några stora användare är Fortum, Lunds Energi, Norrenergi, Affärsverken Karlskrona, C4, Vattenfall

5 Användningen av bioolja och tallbecksolja (GWh) 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 Tallbeckolja Bioolja 500, ,0

6 Användning av bioolja 2007 och : Totalt 2,4 TWh Motsvarade 4,2 % av all bränsleåtgång 2011: Totalt 1,7 TWh Motsvarade 3,1 % av all bränsleåtgång Fortum Värme Lunds Energikoncern Vattenfall Norrenergi C4 Energi Södertörns Fjärrvärme Mälarenergi Telge Nät Karlstads Energi E.ON Oskarshamn Energi Lidköpings Värmeverk Sala-Heby Energi Göteborg Energi ÖVRIGA 17 bolag Fortum Värme Lunds Energikoncernen Norrenergi Affärsverken Karlskrona Vattenfall (Vänersborg) C4 Energi Vattenfall (Drefviken) Södertörns Fjärrvärme Söderenergi Mälarenergi LidköpingsVärmeverk LidköpingsVärmeverk Antalet fjärrvärmebolag/nät som använder bioolja har mer än fördubblats från år 2007 till 2011! Fjärrvärmebolagen använder idag mer bioolja än fossil olja i sin produktion!

7 Tekniska och praktiska erfarenheter Val av olja: Viktiga egenskaper att titta på: Askhalt (saknar stoftavskiljning vid konvertering), smältpunkt, alkalimängd, mängd glycerol, vattenhalt, viskositet, partikelmängd, pris Kvaliteten kan variera. Viktigt med en bra kravspecifikation! Genomtänkt kvalitetsstrategi: 1. Genomför provbränning av en viss bioolja och analysera oljans innehåll 2. Upprepa eventuellt förbränningsprov med 3-4 oljor tills provet bedöms vara tillräckligt bra 3. Gör en kravspecifikation på oljan utifrån analysen eftersom man då vet vad anläggningen klarar av och kräver Analyser (inledande och löpande)

8 Tekniska och praktiska erfarenheter Transport: Transport och mottagning av bioolja har inte upplevts lika smidig som för fossil olja, exempelvis på grund av: Tankbilar kan ha haft annat i tanken dagen innan, brist på kontroll av rengörning Vissa tankbilar har saknat högnivålarm vid lastning, andra gånger har det saknats pump på bilen Lagring: 1-2 år, men kan hålla mycket längre än så! Energidensiteten något lägre, storleken på lagringscistern kan därför behöva ses över vid konvertering Omrörning i tank förhindrar stelning, sedimentering, polymerisation och skiktning (inte lika stort behov vid light fuel, skiktning endast vid MFA) Sedimentering: Om dålig olja har lastats kan man låta den sedimentera och tömma ut bottensatsen Varmhållning C (inte light fuel av god kvalitet) Värmeslingor eller cirkulation genom en värmeväxlare. Igensättningar: t.ex. i tankutlopp och ventiler

9 Tekniska och praktiska erfarenheter Förbränning: Korrosion: Alla delar måste vara syrabeständiga, även pumpar, flödesmätare, temperaturgivare och säkerhetsventiler Kalla punkter där oljan stelnat: isolering Flampunkt: Biolojorna ger längre flamma - konvertering passar därmed inte alla pannor Bränsle-NOx: syrehalten i biooljor oftast är högre än ifossila oljor. I kombination med biooljornas mer varierande kvalitet gör detta att det kan vara svårt att reglera primärluft vid förbränning) Biooljorna innehåller ibland natrium och kalium (en lösning kan vara blanda olika batcher eller att köra något annat bränsle direkt efter) Koksbildning: maximalt tillåten uppvärmningstemperatur specificeras. Mer aska och sot: används tjockolja behövs elfilter, sotning behövs göras oftare

10 Miljö och etik Markanvändning: Västvärldens betalningsförmåga för biodrivmedel/bioolja jämfört med U-länders betalningsförmåga för livsmedel Typ av mark: - Användning av avskogad mark (f.a torvmark som avskogats från tropisk regnskog) - Användning av mark med stor biologisk mångfald (t.ex. Brasiliens Cerrados, grässlätter, regnskog Indonesien och Malaysia Effekter av monokulturell odling (ekosystem och artrikedom) Effekter av genmodifierade grödor (t.ex resistens mot bekämpningsmedel raps och soja) Men Jungfruelig olja, biprodukt eller restprodukt? Vad driver efterfrågan på olika grödor? (T.ex. jatropha)

11 Hållbarhetsförordningen Krav inom tre områden: Skydd av markområden med hög biologisk mångfald Skydd av markområden med stora kolförråd Växthusgasminskning inledningsvis 35 % jämfört med fossilt alternativ Införandet 2011: Påverkade marknaden kortsiktigt: Svebio: 2/3 av biooljeanvändarna ansåg sig inte ha tillräckligt med information och ville därför avvakta eller var försiktigare med inköp av biooljor Förordningen mottogs i övrigt positivt av användare och leverantörer verkar inte ha förändrat produkter, flöde eller vem som levererar. Nu har vi papper på att vi har en hållbar produkt Problem? EU-kommissionen utgår från att frivilliga nationella och internationella certifieringssystem kan användas. Certifieringssystemen innefattar bra kriterier men går det att kontrollera efterlevnaden? Systemen endast inriktade på export, men fuloljan kan användas inom landet

12 Tre saker att komma ihåg 1. Restoljor = bra! Att elda restprodukter som inte duger till något annat får anses vara en resurshushållande åtgärd. 2. Små mängder, därför spets Tillgången på restprodukter är begränsad. Redan idag importeras restprodukter från hela världen för att förse ett fåtal användare i Sverige. Ur ett samhällsperspektiv bör bioolja ses som ett nischbränsle för just spets- och reservanläggningar. 3. Om det inte är restolja måste man ha koll på ursprung (vad, var och hur) Idag finns hållbarhetsförordningen men frågan är om certifierad olja från palm och soja är etiskt och miljömässigt ok?

Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion

Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion ANLÄGGNINGS- OCH FÖRBRÄNNINGSTEKNIK 1132 Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion Annamaria Sandgren, Emma Ekdahl, Kerstin Sernhed, Erica Lindström Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion

Läs mer

fasa ut sista oljan Att tänka på när eldningsoljan ska ersättas av förnyelsebara bränslen

fasa ut sista oljan Att tänka på när eldningsoljan ska ersättas av förnyelsebara bränslen fasa ut sista oljan Att tänka på när eldningsoljan ska ersättas av förnyelsebara bränslen 1 Låt dig inspireras Svensk fjärrvärme har spelat en nyckelroll i omställningen till en fossilfri och förnybar

Läs mer

Studie i att ersätta kärnkraftsreaktor med biobränslealternativ

Studie i att ersätta kärnkraftsreaktor med biobränslealternativ Studie i att ersätta kärnkraftsreaktor med biobränslealternativ Cajsa Abrahamsson Marcus Carlberg Bachelor of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-2012-05

Läs mer

Den internationella handeln med biobränslen

Den internationella handeln med biobränslen Den internationella handeln med biobränslen MVKN10, Energitransporter 2011-09-28 Björn Andersson 871115-3976 bjorn1andersson@gmail.com Tobias Brink 890308-4153 tobias.brink1@gmail.com Innehållsförteckning

Läs mer

Bästa fordonsbränsle 2009

Bästa fordonsbränsle 2009 Bästa fordonsbränsle 2009 Juni 2009 Gröna Bilisters granskning av fordonsbränslena på den svenska marknaden Innehållsförteckning SLUTSATS: FÖRNYBART ÄR ÖVERLÄGSET FOSSILT OCH BIOGAS ÄR BÄST... 2 BAKGRUND...

Läs mer

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi 134 Energi Energi 135 Förnybara energikällor Uttrycket alternativa energikällor tillkom under 1970 - talet när miljöeffekterna av kol- och oljeförbränning på allvar började diskuteras. Samtidigt med detta

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Konferens 26 oktober 2011

Konferens 26 oktober 2011 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Konferens 26 oktober

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Biodrivmedel i Örebro län

Biodrivmedel i Örebro län Biodrivmedel i Örebro län Utvecklingsmöjligheter för regionalt producerade biodrivmedel Rapport 097036 Mars 2009 1 Sida 1 av 42 Biodrivmedel i Örebro län Utvecklingsmöjligheter för regionalt producerade

Läs mer

Styr rätt med biodrivmedel

Styr rätt med biodrivmedel SAMMANFATTNING AV EN RAPPORT FRÅN VÄRLDSNATURFONDEN WWF: Styr rätt med biodrivmedel Styr rätt med biodrivmedel Biodrivmedel från Syd, som etanol från sockerrör i Brasilien, kan vara bra för klimatet och

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

Frågor och svar om GMO

Frågor och svar om GMO Frågor och svar om GMO 140414 Om LRFs position angående GMO i foder och hållbarhetscertifierad soja 1. Är LRF för GMO? Ja, om de bidrar till en miljömässig och ekonomiskt mer hållbar utveckling, samt inte

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Daniel Wigren & Mikael Walther

Daniel Wigren & Mikael Walther Daniel Wigren & Mikael Walther Innehåll Förord 1. Inledning 1.1. Vad är biobränsle? 1.2. Varför biobränsle? 1.3. Biobränsle i världen 1.4. Biobränsle i Sverige 1.4.1. Politiska styrmedel 2. Olika sorters

Läs mer

Att upphandla. bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Att upphandla. bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Att upphandla bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Vi bakar med kärlek. I fem generationer har vi älskat att baka. Det gör vi med omsorgsfullt utvalda råvaror och mjöl från vår egen kvarn. Surdeg är en

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar

Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar november 2007 Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar Miljösamverkan Västra Götaland nov 2007 Denna handledning har tagits fram av

Läs mer

Andra generationens biodrivmedel

Andra generationens biodrivmedel VTI notat 32-2011 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Andra generationens biodrivmedel En litteraturöversikt Annelie Carlson Hans Antonson Förord Detta notat har skrivits inom ramen för TEMA Transportsystemet

Läs mer

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange.

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange. Oljepalmen Oljepalmer växer naturligt i Afrika. Därifrån har de spridits och de odlas nu på många håll i tropikerna. Det går att skörda en stor mängd oljepalmfrukter från varje palm, och ett område med

Läs mer

Närområdets egna energibolag

Närområdets egna energibolag Närområdets egna energibolag Innehåll Om oss 3 Principen med fjärrvärme 4 Om kyla 8 Support för alla typer av frågor 10 Serviceavtal 12 Kampen om miljön 14 Socialt ansvar 15 Framtidens energikällor 16

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

SVERIGE. för förnybara energikällor. Europe. Intelligent Energy

SVERIGE. för förnybara energikällor. Europe. Intelligent Energy Nationell handlingsplan för förnybara energikällor SVERIGE Intelligent Energy Europe Svergies Energiföreningars Riksorganisation Avsvarsfriskrivning Ansvarsfriskrivning: Hela ansvaret för innehållet i

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

Förnybara drivmedel från jordbruket

Förnybara drivmedel från jordbruket Förnybara drivmedel från jordbruket etanol, biodiesel, biogas Marknaden för drivmedelsetanol är global, för biodiesel regional (EU) och för biogas lokal vilket är en följd av olika förutsättningar för

Läs mer

Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen.

Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen. Ytterligare skogsbränslen bör ersätta fossil-el Det ger billigast minskning av koldioxidutsläppen. Vattenfall utveckling AB Det finns biobränslen och teknik för att minska koldioxidutsläppen med mer än

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

Analys av faktorer som påverkar den svenska pelletsmarknaden

Analys av faktorer som påverkar den svenska pelletsmarknaden RAPPORT Analys av faktorer som påverkar den svenska pelletsmarknaden Delrapport till projektet Marknadsfaktorer för fasta biobränslen och hållbarhetskriteriers betydelse för svensk pellets Jonas Höglund

Läs mer