Säkerhet, hälsa och miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhet, hälsa och miljö"

Transkript

1 Säkerhet, hälsa och miljö Vattenfall Värme Kalix fjärrvärme Redovisning av verksamheten 2010 Värme för miljömedvetna

2 Vilka är de främsta fördelarna med fjärr värme tycker du? Det är bekvämt och förhållandevis billigt jämfört med annat. Vi har haft direktverkande el tidigare. Det blev så dyrt! Det finns väl ingen som vill ha direktverkande el i framtiden? Göta Järvi, bostadsrätt i Kalix Miljökontrollant Bureau Veritas Certifiering AB är en av Swedac ackrediterad kontrollant (ackrediteringsnummer 1236) enligt EMS/SS-EN ISO och systematiskt miljöarbete. Bureau Veritas har granskat Vattenfall Värme Kalix och konstaterat att företaget har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO och AFS 2001:1. 2 VÄRME KALIX

3 Sågspån och skogsflis värmer Kalix Här i Kalix använder vi till allra största delen förnybart biobränsle från trakten som ger mycket låga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Det är vi stolta över. Vi jobbar också för att hela tiden bli bättre på att rena rökgaserna och minska miljöpåverkan utan att öka kostnaden för våra kunder. Fjärrvärme är ett bra sätt att minimera miljöpåverkan på från uppvärmning av fastigheter. Genom att använda några få pannor med effektiv rening minskar vi utsläppen till luft, mark och vatten markant jämfört med om varje fastighet värms med en egen panna. Fjärrvärme kan också produceras med hjälp av många olika typer av bränsle och på så sätt bidra till att bättre hushålla med våra resurser. Nästan bara biobränsle I Kalix använder vi biobränsle till över 90 procent. Vi får spill från sågverket Rolfs Såg medan skogarna runt tät - orten bidrar med skogsflis. Det goda samarbetet med Rolfs såg borgar också för en trygg försörjning av förnybart bränsle. Av askan från förbränningen gör vi matjord. Under särskilt kalla perioder eller för att starta pannorna måste vi dock använda fossil olja. Den kalla vintern 2010 ledde till att vi fick använda relativt mycket olja, totalt åtta procent av vår bränsleförbrukning. Investerar i miljöteknik Vårt miljöengagemang fortsätter: I slutet av 2007 togs en ny rökgaskondensor i drift och 2009 driftsatte vi vår anläggning för reduktion av kväveoxider, NO X. Därmed har vi kunnat minska utsläppen både av växthusgasen koldioxid och av försurande kväveoxider. Ständiga förbättringar, en del av vår vardag Vi arbetar med ständiga förbättringar av vår verksamhet och vi är certifierade enligt ISO (miljöcertifiering) och AFS 2001:1 (arbetsmiljöcertifiering). Certifieringarna visar att vi aktivt och kontinuerligt arbetar med våra miljö- och arbetsmiljöledningssystem och att vi har klara rutiner för att stadigt minska miljöpåverkan. Dessutom innehar vi kvalitetsmärkningen Reko fjärrvärme och har därmed åtagit oss att leva upp till särskilda krav på bland annat öppenhet och information till kunder och omvärld, bland annat när det gäller redovisning av hur vår verksamhet påverkar miljön. I fjärrvärmeverket i Kalix sköter mycket kompetenta och miljömedvetna medarbetare driften av de stora pannorna. Dygnet runt, året om ser vi till att hålla anläggningen i gång och vi står i ständig beredskap för att avhjälpa eventuella störningar. Vår verksamhet är konkurrenskraftig Vi ansluter ständigt nya kunder. Dessa bidrar i sin tur aktivt till en bättre miljö genom energibesparingar, vilket gör att vi idag värmer fler fastigheter utan att öka värmeproduktionen i våra pannor. Fjärrvärme är ekonomiskt fördelaktigt och en bekväm och pålitlig energikälla. Vattenfalls fjärrvärme i Kalix har en positiv påverkan på närmiljön och bidrar till en bättre global miljö. Välkommen till oss! Vi tar gärna mot grupper och visar vår verksamhet. Ett modernt värmeverk är en avancerad produktionsanläggning och vår erfarenhet är att de flesta tycker att det är både spännande och lärorikt att besöka oss. Hans Stålnacke, Chef för Vattenfall Värme i Kalix VÄRME KALIX 3

4 Nyckeltal Kalix värmeverk är det största verket av fyra som Vattenfall är delägare i och har driftansvaret för i Norrbotten. Verksamheten är certifierad enligt miljöledningssytemet ISO samt AFS 2001:1 vilket innebär att vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Tillfört bränsle: Biobränslen 91,7% (114,6 GWh) Levererad fjärrvärme: Fjärrvärme (105,2 GWh) Nyckeltal för levererad fjärrvärme, i kg/mwh = g/kwh CO 2 26,5 12,28 34,4 NO X 0,432 0,361 0,455 Stoft 0,081 0,085 0,754 Förklaringar Torv 0% (0 GWh) Eldningsolja 8,1% (10,1 GWh) El 0,29% (0,2 GWh) Förluster: Omvandlings- och distributionsförluster cirka 15,8% CO 2 = koldioxid NO X = kväveoxider kwh = kilowattimme MWh = megawattimme (1 000 kwh) GWh = gigawattimme (1 000 MWh) TWh = terawattimme (1 000 GWh) mg/mj = milligram per Megajoule Jämförelsetal för utsläpp Utsläppen av koldioxid för en villa uppvärmd med fjärrvärme från Kalix värmeverk och med en förbrukning på cirka kwh ligger på cirka 529 kg per år. Om huset istället värmdes med olja skulle det innebära ett utsläpp av cirka kg. Som jämförelse kan nämnas att en bensindriven bil 1 som körs mil per år släpper ut cirka kg CO 2 och att en flygresa 2 tur och retur från Arlanda till Thailand för en familj på fyra personer ger kg CO 2 till atmosfären. 1) En genomsnittlig bil förbrukar 0,79 liter bensin per mil vilket ger 191 g CO 2 per km enligt 2) Resan tar 10 timmar enkel väg, CO 2 enligt 4 VÄRME KALIX

5 Så kommer värmen till dig Fjärrvärmen sprids till hushåll och lokaler genom att hett vatten transporteras i välisolerade rör under högt tryck och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I fjärrvärmecentralen finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att dels värma upp husets element, dels varmvattnet i kranarna. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen. Fjärrvärme är flexibelt eftersom vi tillvaratar resurser som annars skulle gå förlorade och flera olika bränslen kan användas. Fjärrvärme är leveranssäkert och tar liten plats i fastigheten. Fastighetens värmesystem I fastighetens slutna värmesystem pumpas vattnet runt. Det värms i värmeväxlaren av fjärrvärmevattnet. Element Uppvärmt fjärrvärmevatten från värmeverket C. Värmeväxlare Avkylt fjärrvärmevatten C går tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt. Varmvatten Kallvatten från vattenverket Fastighetens värmeväxlare I värmeväxlaren överförs fjärrvärmen till husets värmesystem. De två vattensystemen är helt skilda från varandra. Fjärrvärmevattnet värmer upp kran- och duschvattnet. VÄRME KALIX 5

6 Säkerhet och hälsa En av våra strategiska ambitioner är att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför lägger vi stor vikt vid en bra arbetsmiljö. Vi arbetar med ett certifierat ledningssystem, AFS 2001:1 som går ut på att arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Det är ett system för kontinuerliga förbättringar där tillbudsrapporteringen är en av grundpelarna. Inga allvarliga olyckor Trots att det finns många riskfaktorer i vår verksamhet där värme, ånga, het aska och kemikalier förekommer hade vi under år 2010 få olyckstillbud som ledde till sjukskrivning. Även sett över ett längre tidsintervall är skadefrekvensen mycket låg. För Vattenfalls värmeverksamhet i Sverige ligger sjukfrånvaron på 1,8 procent långtidssjukskrivningar inräknade. Vi har också ett tydligt fokus på arbetstiderna så att personalens övertidsuttag minskar. Vi har en bra och väl fungerande rehabiliteringsverksamhet. Behovet av rehabilitering identifieras tidigt och det finns få begränsningar för de åtgärder som sätts in. Alla nya verksamhetsfordon som används i vår verksamhet har alkolås vilket är en självklarhet idag. 6 VÄRME KALIX

7 Bränsle och aska Vi arbetar på flera sätt för att hushålla med de råvaror och den energi vår verksamhet kräver för att leverera våra produkter. Ett exempel på detta är att vi under år 2016 planerar att byta ut värmeverkets äldsta panna mot en ny med senaste teknik. Planer finns också på småskalig elproduktion i samband med bytet av panna. Fjärrvärme som en del av det naturliga kretsloppet Att förbättra verkningsgraden i våra anläggningar är ett sätt att minska råvaruförbrukningen. Vi arbetar kontinuerligt med att finna en mer optimal förbränning i vår anläggning för att höja verkningsgraden. Minimal oljeanvändning Kalix värmeverk har två fastbränslepannor som möjliggör produktion av värme med förnybara bränslen, bland annat bark och flis från Rolfs Såg. Transportsträckorna är korta så även där är utsläppen låga. Värmeverket är utrustat med två oljepannor och en elpanna. Dessa används enbart vid driftsstörningar samt vid extrem kyla. Som framgår på sidan 4 använder vi bara 8,1 procent olja av hela bränslevolymen. Återvinning av askor De askor som fås som restprodukt efter förbränningen av biobränslet tas om hand av Nordmarks Miljö i Boden. Företaget upparbetar restaskan till industrimatjord som bland annat används till etablering av nya gräsytor. Kväve (N) Trä i olika former 15 % Vattenånga 65 % N 2 15% CO 2 Aska Anläggningsmaterial Anläggningsmaterial Fjärrvärme och El Planerad ny produktion För att säkerställa och trygga värmeleveranserna till våra 405 kunder jobbar vi kontinuerligt med förebyggande underhåll och investerar i ny utrustning. Eldning med förnybara bränslen innebär väldigt liten påverkan på miljön och det naturliga kretsloppet. Rätt hanterat cirkulerar alla näringsämnen och den för fotosyntesen så viktiga koldioxiden förs tillbaka till naturen. VÄRME KALIX 7

8 Värme för miljömedvetna Har du frågor är du välkommen att kontakta oss: Kalix fjärrvärme Vattenfall Kundservice Box Umeå Telefon: e-post: Besöksadress: Kalix fjärrvärme Myrskatvägen Kalix Övertorneå Överkalix Kalix Haparanda Våra större anläggningar i Sverige Volym värme: GWh Volym el: 537 GWh Omsättning: Mkr Anställda: 382 st Motala Vänersborg Ludvika Uppsala Drefviken Nyköping Visby Miljömärkt trycksak. Lic. nr

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval.

Fjärrvärme från Norrenergi. Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme från Norrenergi Trygg, bekväm och prisvärd märkt med Bra Miljöval. Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Istället för att varje hus skaffar en egen värmekälla, samlas vi kring en gemensam

Läs mer

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger,

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger, Hjärtevarm Välj med hjärtat! Övik Energis hjärtefråga är att ge människor i Örnsköldsvik miljövänliga produkter till konkurrens kraftiga priser. Därför är det naturligt för oss att satsa på lokalt produ

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett pedagogiskt inspirerande verktyg 1 Rapport - Ekstas miljöarbete 3 Verksamheten 3 Vilken är verksamhetens miljöpåverkan och vad kan Eksta göra? 4 Miljöåtgärder

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Söderenergi i korthet öderenergi producerar fjärrvärme och el S och ägs av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner. Fjärrvärmen säljs av distributionsbolagen

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Fjärrvärme A Real Success Story

Fjärrvärme A Real Success Story Fjärrvärme A Real Success Story Idén bakom fjärrvärmen är enkel. Genom att använda billiga, lokalt tillgängliga energiresurser kan lokala värmebehov tillgodoses på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg 3 INNEHÅLL 7 Mesta möjliga energi av det som blir över 8 Allt hänger på vad vi återvinner 10 Sortera

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

50 ÅR MED FJÄRRVÄRME NU BLICKAR VI FRAMÅT

50 ÅR MED FJÄRRVÄRME NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅR MED FJÄRRVÄRME NU BLICKAR VI FRAMÅT När fjärrvärme kom till Mölndal Sveriges första fjärrvärmeverk låg i Karlstad och togs i drift 1948. Bara några år senare började vi diskutera om ett framtida fjärrvärmeverk

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Varma nyårshälsningar!

Varma nyårshälsningar! nonstop Mälarenergi nr 4-10 Varma nyårshälsningar! TEMA FJÄRRVÄRME Varför en ny förbränningsanläggning? Hur drivs projektet? Vilka frågor är avgörande? Tävla med nyårsnattens hjältar. Aroseken satsar på

Läs mer

Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet

Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet Frågor och svar från Fjärrvärmeseminariet Under Fjärrvärmeseminariet som var den 14 februari så ställde kunderna många frågor till talarna, vilket var kul. Talarna hann inte besvara alla frågor. Därför

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013 Affärsmässig samhällsnytta Hållbarhetsredovisning 1 30 Fjärrkyla 22 Innehåll 38 28 Vd-ord Hållbarhet 4 27 6 Affärsmässig samhällsnytta Elproduktion 26 9 Fjärrvärme 34 Fordonsgas 42 Styrning och organisation

Läs mer