Miljöspelet Fråga 1/Vilket av följande påståenden om klimatförändringar är riktigt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöspelet 2014. Fråga 1/Vilket av följande påståenden om klimatförändringar är riktigt?"

Transkript

1 Miljöspelet 2014 Resultat: totalt antal deltagare: st Tävlingen pågick mellan den 15 april 3 juni. Miljöspelets frågor är hämtade från FreeBooks populära bok Miljöboken från faktadelen och företagsdelen (finansiärerna). Frågorna är av kunskapskaraktär och bidrar till att ge eleverna en bättre inblick och förståelse för företagens miljö-och klimatarbete. På följande sidor presenteras resultatet för varje fråga i spelet. Fråga 1/Vilket av följande påståenden om klimatförändringar är riktigt? 1/Rätt svar Världsbanken räknar med att kostnaden för de skador som klimatförändringarna kan vålla uppgår till 5-20 procent av den globala tillväxten under 2000-talet. X/ Världsbanken räknar med att kostnaden för de åtgärder som krävs för att hejda klimatförändringarna uppgår till 5-20 procent av den globala tillväxten under 2000-talet. 2/ Världsbanken anser att det inte är värt pengarna att försöka hejda klimatförändringarna. 46% 39% 16%

2 Fråga 2 /Hur mycket minskar bränsleförbrukningen om man regelbundet kör på Statoils miles diesel, jämfört med förbrukningen av en diesel utan additiv? Upp till 1% 9% Upp till 2% Rätt svar 60% Upp till 3% 31% Fråga 3 / 2013 kom Eskilstuna på andra plats i kommunrankingen Sveriges Miljöbästa kommun. På vilken plats kom Eskilstuna 2012? Första plats Rätt svar 53% Andra plats 25% Tredje plats 22%

3 Fråga 4 /Vad heter den globala organisation som arbetar med ansvarsfullt fiske vars märkning garanterar att fisken/skaldjuren kommer från ett välskött fiske som inte riskerar utfiske? MSC Rätt svar 53% KRAV 21% ASC 26% Fråga 5 / Vilket av följande påståenden om kväveoxider är riktigt? Kväveoxider bidrar till att tunna ut ozonskiktet och därmed öka växthuseffekten Kväveoxider bildas vid förbränning av fossila bränslen men inte biobränslen Kväveoxider kan bidra till att orsaka såväl övergödning som försurning som marknära ozon 18% 26% Rätt svar 56%

4 Fråga 6 /Kranvattnet i Sverige är klassat som ett livsmedel. Vilken momssats betalar Du för Ditt kranvatten? 12% 47% 25% Rätt svar 28% 6% 25% Fråga 7 /City Gross säljer inte fisk- och skaldjurssorter från den sk. Röda listan. Vilka fiskar finns på den Röda listan? Alaska Pollok, Siklöja och Strömming, Torsk (Västra Östersjön, Island, Odlad) Torsk (fångad i Nordsjön, Kattegatt, Skagerack), Marulk och Ål Torsk (Vild i östra Östersjön, Barents Hav), Makrill, Gös och Hälleflundra 17% Rätt svar 63% 20% Fråga 8 / Sida är en statlig myndighet under Utrikesdepartementet. Vilket övergripande uppdrag har Sida från riksdag och regering? Att bekämpa fattigdomen Rätt svar 56% Att utbilda svenskar för arbete i fattiga länder 27% Att bygga broar och vägar 17%

5 Fråga 9 / Vilket av följande påståenden om transporter i Sverige är riktigt? En elmotor och en bensinmotor är ungefär lika effektiva, dvs. man kommer ungefär lika långt på samma mängd energi oavsett om man kör en elbil eller en bensindriven bil (av samma storlek). Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken minskar numera, eftersom körsträckorna med bil börjat minska. Hälften av alla bilresor är kortare än en kilometer. 38% 33% Rätt svar 29% Fråga 10 / Alla hus påverkar miljön på något sätt. För att minska den miljöpåverkan som våra hus har, så arbetar Akademiska Hus aktivt med fyra miljöaspekter - energihushållning, sunt inomhusklimat och utfasning farliga ämnen är tre av dem. Men vilket är det fjärde? Materialval Rätt svar 42% Koldioxidutsläpp 29% Transporter 29%

6 Fråga 11 / Behovet av ett hållbart energisystem är stort. Vindkraften är den förnybar energikälla som för tillfället ökar mest i världen. Ett vindkraftverk (2 MW) producerar el motsvarande hushållsel för ca 500 villor 23% hushållsel för ca 800 villor 36% hushållsel för ca 1200 villor Rätt svar 41% Fråga 12 / Vad heter Trafikverkets digitala kemikaliehanteringssystem? Kemi 12% Chemsoft Rätt svar 53% TRVKEM 35%

7 Fråga 13/Vilket av följande påståenden om de allmänna tillgångars tragedi är riktigt? Om en naturresurs är fri att utnyttja för alla blir den ofta överutnyttjad, vilket är grunden till många miljöproblem. Om NIMBY-principen tillämpades strikt och av alla medlemsstater skulle vi inte ha några miljöproblem. Om alla tillgångar vore privata skulle vi inte ha några miljöproblem, med undantag för utfiskningen av havsfisket. Rätt svar 56% 26% 18% Fråga 14 /Vilka är de fyra förnybara energikällorna? Vindkraft, biomassa, kärnkraft, vattenkraft Vattenkraft, solenergi, biomassa, kolkraft Solenergi, vindkraft, vattenkraft, biomassa 16% 13% Rätt svar 71%

8 Fråga 15/Vilken forskningsenhet har bidragit till utvecklingen av Seabased vågkraftverk, Boston-Powers gröna batterier samt ElectroEngines eldriftpaket för personbilar? Ideon i Lund 22% Ångströmlaboratoriet i Uppsala Rätt svar 48% Innventia på KTH i Stockholm 30% Fråga 16/Vid inkoppling av vindkraft till eln ätet behövs ibland FACTS-lösningar för att bibehålla stabiliteten i elförsörjningen. Vad betyder FACTS+? Frequency AC Transmission Solutions 28% Flexible AC Transmission Systems Rätt svar 54% Fast AC Transmission Switching 18%

9 Fråga 17 /Många tror att ett dåligt isolerat hus mår bättre än ett isolerat. Man är då ovetande om att risken att få fuktproblem i ett oisolerat hus är stor, på grund av otätt klimatskal eller risken för kondens mot kalla ytor. Att "elda på" inomhus för att hålla värmen i ett dåligt isolerat hus blir också ett miljöproblem: Givetvis används energi för att tillverka isolering från ISOVER men vet du hur många ton CO2 och hur mycket pengar det går att spara in under byggnadens livstid om man i stället för att inte renovera ett dåligt isolerat hus valde att tilläggsisolera till passivhus-nivå och komplettera med ny ventilations utrustning i mellersta Sverige? mer än 100 ton (eller ca 700 resor för en person tur och retur mellan Malmö och Stockholm) och 1,9 MSEK mer än 50 ton (eller ca 350 resor för en person tur och retur mellan Malmö och Stockholm) och 0,85 MSEK mer än 10 ton (eller ca 70 resor för en person tur och retur mellan Malmö och Stockholm) och 0,2 MSEK Rätt svar 42% 41% 17%

10 Fråga 18/ Vilket av följande påståenden om effektivitetsfällan är riktigt? Ju mer effektivt vi använder en resurs, desto mer sparar vi. Då ökar risken att vi använder samma resurs ännu mer. Ju mer effektivt vi använder en resurs, desto mer sparar vi. Det gör att den ekonomiska tillväxten sjunker och fler blir arbetslösa. Ju mer effektivt vi använder en resurs, desto mer sparar vi. Därmed får vi råd att städa upp efter gamla miljösynder. Rätt svar 27% 25% 48% Fråga 19/ IVL har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att ansvara för ett varningssystem som håller koll på när det marknära ozonet överstiger 180 µg/m³ i mer än en timme. På vilket sett påverkar det marknära ozonet vår hälsa? Det påverkar sömnen hos barn och unga människor. Det kan orsaka hudcancer och andra skadliga hudförändringar. Det kan ge irritation i ögon och luftvägar och vara skadligt för personer som har t ex astma. 14% 36% Rätt svar 50%

11 Fråga 20/Hur kan vi utnyttja energin i solstrålningen? Bara för att generera värme 14% Bara för att generera electricitet 18% För att generera både värme och electricitet Rätt svar 68% Fråga 21/ Som elkund kan man välja ursprung för sin elanvändning, alltså hur elen produceras. Det finns en miljömärkning för el, vilken är det? FörnyEl 35% Bra Miljöval Rätt svar 46% Svanen 19% Fråga 22/ Viking Lines nya fartyg M/S Viking Grace är känt för att hon kör på LNG-gas Rätt svar 53% kör på ånga 27% kör på kol 20%

12 Fråga 23/Vilket av följande påståenden om vårt boende är riktigt? Eftersom våra bostäder redan idag byggs så välisolerade kan vi inte hoppas på att spara mer energi inom bostadssektorn Nybyggda hus är ofta inte alls så energieffektiva som de skulle kunna vara. Ökande energikostnader gör att vi bor allt trängre. 23% Rätt svar 56% 21% Fråga 24/ Vad har norska fiskare haft förbud mot sedan 1987? Kasta tillbaka fisk i havet Rätt svar 31% Kustnära trollingfiske 35% Harpunfiske 34% Fråga 25/ Vilka källor tillverkas plasten i en PlantBottle av? Olja, bensin, diesel 20% Plast och gummi 18% Återvunnen plast, ny plast, plast framställd av växtmaterial Rätt svar 62%

13 Fråga 26/ IKEA satsar på att hjälpa människor att leva mer hållbart, produkter som gör att man kan minska energi och vattenförbrukningen, matavfallet samt att återvinna mer. Vad heter den nya tekniken som innebar att man sparar 85% el jämfört med en glödlampa och som håller i ca 20 år. LED Rätt svar 62% HALOGEN 21% ECO 17% Fråga 27/ Borealis är, tillsammans med Borouge, involverad i ett program som heter Water for the world? Syftet är bygga upp kunskap om hur man effektivt kan skydda och nyttja vattenresurser samt stötta konkreta projekt runt om i världen. Hur många människor i världen saknar tillgång till rent färskvatten? ca 250 miljoner 16% ca 900 miljoner 47% ca 1,8 miljarder Rätt svar 37%

14 Fråga 28/Vilket av följande påståenden om Sveriges energibalans är riktigt? Den mesta av all energi som används i Sverige går till industrin Biobränslen ger ungefär lika mycket energi som vattenkraften och kärnkraften tillsammans Kärnkraften står för ungefär hälften av Sveriges energitillförsel. 17% Rätt svar 26% 57% Fråga 29/ Boverkets nuvarande byggregler för nybyggda hus är att husen inte ska förbruka mer än 90 kwh/m² bostadsyta per år. Sedan 2011 ligger nybyggda JM hus på kwh/m² bostadsyta per år i energiförbrukning. Hur mycket mindre drar ett 200 m² JM hus per år jämfört med ett hus som bara lever upp till miniminivån (90 kwh/m2)? kwh mindre per år. 25% kwh mindre per år. 47% kwh mindre per år. Rätt svar 28%

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion,

Läs mer

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT 2 1 X VA D TRO För svi AR NA CK DEL FÖ RD ELA R 1.? 0% 10 %FT NK R KÄ %FT NK E TT VA O %LJA RINGA RÄTT S IN VAR A B C D KÄRNKF T VATTEN BIOBRÄNSLE EnergiSpelet SOL FOSSILT SOPOR Lärarhandledning VÅGKFT

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi

Förnybara energikällor. Solenergi. 134 Energi Energi 134 Energi Energi 135 Förnybara energikällor Uttrycket alternativa energikällor tillkom under 1970 - talet när miljöeffekterna av kol- och oljeförbränning på allvar började diskuteras. Samtidigt med detta

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning Kontakten #2, 09 mölndal energi ditt lokala energiföretag spara el på rätt sätt Matnyttiga tips som sänker din förbrukning nytt kraftvärmeverk Miljövänlig el och fjärrvärme Euroheat & Power Kämpar för

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Energisnåla installationer. En ny möjlighet för Sverige

Energisnåla installationer. En ny möjlighet för Sverige Energisnåla installationer En ny möjlighet för Sverige Energisnåla installationer En ny möjlighet för Sverige Satsa en krona och få fyra tillbaka! Om du satsar pengar i åtgärder inom VVS och kyla så spar

Läs mer

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3 Nyfiken på energi? 2 Innehåll Välkommen till Nyfiken på energi 3 Två stora utmaningar i vår tid 4 En jord som blir allt varmare 5 och en värld som behöver allt mer energi 6 Energi och energikällor 8 Energi

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Planeträddarna. Lärarhandledning 2008-06-01

Planeträddarna. Lärarhandledning 2008-06-01 Planeträddarna Lärarhandledning 2008-06-01 Lärarhandledning till energispelet Planeträddarna quiz: Energi! Inledning 3 Växthuseffekten 5 Växthusgasen koldioxid 5 Fotosyntesen 5 Konsekvenser av växthuseffekten

Läs mer

Den. energi effektiva. staden

Den. energi effektiva. staden Den energi effektiva staden Göteborg - en energieffektiv stad Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Runtom i världen försöker man minska klimatpåverkan och öka energieffektiviten.

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

Mat, klimat och biogas

Mat, klimat och biogas Mat, klimat och biogas Ett studiematerial inom BIOGASSYS-projektet, Trelleborgs kommun 2013. Text: Robert Winton. Bearbetning: Emma Bengtsson och Anitha Ljung. Foto: Robert Winton 2 (18) Mat, klimat och

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer